Zigmas Vaišvila: Prezidente, kreipkitės į prokuratūrą dėl galimai neteisėto savo praturtėjimo

Tiesos.lt redakcija   2014 m. spalio 17 d. 0:47

27     

    

Zigmas Vaišvila: Prezidente, kreipkitės į prokuratūrą dėl galimai neteisėto savo praturtėjimo

Neretai šalies vadovu tampama deklaruojant visuomenei vieną skaudžiausių jos problemų. Ir Baltarusija pirmą kartą Aleksandrą Lukašenką Prezidentu rinko dėl to, kad tuometinis Aukščiausiosios Tarybos antikorupcinės komisijos pirmininkas energingai skelbė kovą su korupcija. 2009 m. p. Dalia Grybauskaitė Lietuvai taip pat deklaravo savo būsimą negailestingą prezidentinę kovą su korupcija.

Prieš kovojant reikia išsikasti apkasus. Ne tik padidinti Prezidentę lydinčių automobilių skaičių, iškirsti iki pusantro šimto pušų dėl Prezidentės saugumo Turniškėse. 2009 m. gruodyje pasirūpinta ir Simono Daukanto aikštės apsauga – Prezidentės iniciatyva Seimas pakeitė Baudžiamojo proceso kodeksą taip, kad mūsų saugumui nebereikia vykdyti ikiteisminio tyrimo funkcijų. Nesvarbu, kad Lietuva jau penkerius metus nebeturi ikiteisminio tyrimo įstaigos, kuri tirtų nusikaltimus valstybei ir žmogiškumui, o ši funkcija niekam nebepriskirta. Svarbu, kad VSD turi daugiau laiko S. Daukanto aikštės perimetro apsaugai, net užmetant akį į Vilniaus universiteto auditorijas, langais žvelgiančias į šią aikštę.

2010 m. gruodžio 11 d. įsiteisėjo prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotas įstatymas dėl Baudžiamojo kodekso pakeitimo – specialiojoje jo dalyje atsirado 189(1) straipsnis, nustatantis baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą ir tų asmenų, kurie sulaukė senaties. Prezidentė šia iniciatyva paskelbė karą korupcijai Lietuvoje. Rezultatų laukėme ilgai, Prezidentės kadencijos pabaigoje korupcijos lygiu pakilome net iki pirmosios vietos Europos Sąjungoje.

Tačiau klausimas ne toks paprastas. Tikslai gražūs – šia teisės norma lyg ir siekta leisti traukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, kurie neteisėtomis pajamomis įgijо didesnės negu 500 MGL vertės turtą. Tik būtina, kad asmuo būtų įgijęs tokį turtą nuosavybės teise žinodamas arba turėdamas ir galėdamas žinoti, jog turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis. Klausimas nevienareikšmis. Mat įstatymo leidėjas draudžia trunkamojo pobūdžio veiką, negalima pažeisti ir bendrųjų teisės principų, ir baudžiamosios atsakomybės taikymo nuostatų. Pirmojo precedento teisme labai laukė teismai, prokurorai ir patys praturtėjusieji, jau sulaukę senaties. Mat BK 2 str. 3 d. reikalauja, kad asmuo atsakytų pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jei padarė nusikalstamą veiką ir jos padarymo metu iš jo galima buvo reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio. Todėl taikyti BK 189(1) str. nėra taip paprasta, nes juo kriminalizuota „esama būklė“, nenustačius laiko ir tvarkos ją pakeisti. Pagal šią pusfabrikačiu pavadintiną ir negalvojant dėl jos redakcijos ir taikymo paskubom priimtą įstatymo normą baudžiamąją atsakomybę nulemia vienas poelgis (turto įgijimas), įvykdytas iki šios normos įsigaliojimo.

Pirmąją tokią bylą (Nr.2K-P-93/2014) Lietuvos Aukščiausiame Teisme š.m. balandžio 11 d. svarstė visi 15 Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų – plenarinė sesija. Triukšmingai ir pompastiškai sukelti triukšmą Prezidentei buvo nesunku, tačiau atsakyti į šį klausimą teko kitiems. Plenarinė sesija paprasto atsakymo nedavė, išaiškino, kad būtina vertinti konkrečios bylos duomenis, kurie leistų nustatyti, ar turto įgijimo pagrindas buvo įstatymo uždrausta veikla, kuri pagal anksčiau galiojusius įstatymus užtraukdavo baudžiamąją atsakomybę. Be to, būtinas teismo įsitikinimas, kad turto savininkas tai žinojo ar galėjo žinoti, kad jis ir šiuo metu yra šio turto savininkas. Tik tokiu atveju, Plenarinės sesijos nuomone, baudžiamosios atsakomybės taikymas pagal BK 189(1) straipsnį nelaikytinas prieštaraujančiu BK 2 str. 3 d. ir 3 str., Konstitucijos 31 str. 4 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 7 str. reikalavimams. Du teisėjai paskelbė atskirąją nuomonę, kad dėl BK 189(1) str. atitikimo LR Konstitucijai būtina kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Prezidentė pakurstė pagrįstus pilietiškos visuomenės lūkesčius. Tačiau pažiūrėkime, kaip ši kukli teismo praktika taikoma pačios p. Dalios Grybauskaitės, įstatymo iniciatorės, atžvilgiu.

Šių metų gegužę spaudos konferencijoje Seime priminiau, kad prezidentės teikimu buvęs Seimas sukūrė Konstitucijoje nenumatytą prokurorinio teisingumo sistemą – Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai užtikrino prokurorui teisę nepradėti ikiteisminio tyrimo, net jei teismas naikina jo atsisakymą. Patogus instrumentas nebaudžiamai valdyti valstybę, dangstyti bet kokias aferas. Svarbiausia – aklas paklusnumas, nors Konstitucija teisingumą Lietuvoje vykdyti leidžia tik teismams. Ta proga pristačiau du savo prašymus prokuratūrai. Deja, jie susiję su laikotarpiu, kada Finansų ministerijai vadovavo D. Grybauskaitė.

Pirmuoju prašymu kreipiausi į Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl to, kad 3,5 metų nepriimamas joks procesinis sprendimas (pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą) dėl mano 2010-11-26 prašymo prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Finansų ministerijos veikų, padarant, pagal teismo ekspertizės duomenis, mažiausiai 33,7 mln. Lt žalą bankrutuojančiai AB „Oruva“ ir paslapčia nuo kreditorių komiteto ir bankroto administratoriaus sumokant beveik 25 mln. Lt į BAB „Oruva“ sąskaitą latviškame AS „Parex banka“, iš kurios šis bankas juos tyliai nusirašė sau. Atkreiptas dėmesys ir į tuometinės finansų ministrės D. Grybauskaitės galimą neteisėtą praturtėjimą, nes ji, skirtingai nei nepaklusnieji jau buvę FNTT vadai, tuo metu sugebėjo įsigyti namą, nuosavybės teise ir dabar jos tebevaldomą.

Tačiau Šiaulių apygardos prokuratūra vėl jokio procesinio sprendimo dėl mano 2010-11-26 prašymo taip ir nepriėmė, tik atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl prokurorų neveikimo, nors to aš ir neprašiau. Dėl prezidentės klausimo nepasisakė. Šiaulių apylinkės teismo nuomonė panaši. Ir tik Šiaulių apygardos teismas 2014-09-11 nutartimi byloje Nr.1S-949-332/2014 pasisakė dėl prezidentės, konkrečiai neįvardindamas jos galimo neteisėto praturtėjimo – BK 189(1) straipsnis atsirado tik 2010-12-11, o už neteisėtai įgytą turtą atsako tik asmenys, kurie tokį turtą turi po šio įstatymo įsigaliojimo. Tačiau 2014-04-11 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasakė, kad tuo atveju, jei asmuo tebeturi šį turtą, reikia tirti šias konkrečias aplinkybes. Nebent prezidentė, prieš inicijuodama šį įstatymą, apdairiai savo namą pardavė. Bet žurnalistai tikrai būtų nušvietę tokį įvykį. O gal visuotinė baimės atmosfera yra tokia, kad net domėtis tuo nebegalima? Galų gale, visų politikų deklaracijos viešai prieinamos. Prokuratūrai ir teismams tuo labiau. Pasirodo, įstatymo iniciatorės galimo neteisėto praturtėjimo tirti nevalia.

Antruoju 2014-05-08 prašymu kreipiausi į Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo dėl Finansų ministerijos atstovų galimai nusikalstamų veikų, teismams pateikiant žinomai melagingus duomenis ir sukčiaujant šios ministerijos įgytą beveik 7 mln. Lt reikalavimą į mano vadovautą UAB „FF Lizingas“ (BK 304 str. ir 182 str. 2 d.). Šiemet rugpjūtį spaudos konferencijoje pateikiau informaciją, kad pati Finansų ministerija pripažino, jog šis 7 mln. Lt reikalavimas buvo nepagrįstas – 2014-04-09 byloje dėl jos prisiteisimo iš UAB „FF Lizingas“ ieškinio reikalavimą sumažino iki 86 487 Lt.

Tačiau dėl 7 mln. Lt dydžio arešto UAB „FF Lizingas“ turtui susivieniję oponentai pasiekė bent tarpinį tikslą – šiai įmonei, dėl šio beveik trejus metus buvusio turto arešto negalėjusiai parduoti savo turto, iškelta bankroto byla. Nors Finansų ministerija teismams šiuo klausimu melavo net 11 metų, o teismai „nematė“ byloje esančių hipotekos pažymų, patvirtinančių, jog UAB „FF Lizingas“ nepirko iš BAB „Oruva“ Finansų ministerijai įkeisto turto, tačiau prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. 2012-09-07 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos sukčiavimo bylose apžvalgoje Nr.AB-36-1 nurodytas labai aiškus šio nusikaltimo sąvokos išaiškinimas, „kad sukčiavimas – tai nusikalstama veika, kuria kaltininkas savo ar kitų asmenų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę...

Atrodytų, kas neaišku? Bet vėl problema – reikia vertinti akivaizdžias nusikalstamas veikas, kurias atlikę asmenys patys raštu tai patvirtino net teisme, bet jie yra finansų ministerijos atstovai! Ir tuo viskas pasakyta. Ponia Prezidente, ar ir Jūsų nuomone, taip turi būti?

Kadangi beveik visais atvejais, išskyrus keletą parodomųjų, teismai išteisina kaltinamuosius pagal BK 189(1) str., o kiek dar bylų po prokurorų darbo nepasiekia teismo, kviečiu prezidentę principingai parodyti tautai, kad 189(1) str. atsiradimą Baudžiamajame Kodekse ji inicijavo ne dėl populizmo, o dėl tikrų siekių išgyvendinti korupciją. Pradėkite nuo savęs – kreipkitės į Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl Finansų ministerijos atstovų galimai nusikalstamų veikų ištyrimo ir Jūsų galimo neteisėto praturtėjimo. Juk matote, kad be Jūsų valios prokuratūra bijo tai tirti. Tai nebus Jūsų kišimasis į teisėsaugos darbą, nes ir procesiškai tai daryti galima. Ne tik dėl viešo intereso gynimo, bet ir dėl to, kad Šiaulių prokurorai taip ir nepriima sprendimo dėl mano prašymo tai ištirti. Padrąsinkite prokurorus – juk Jūs drąsi, ir noriu tikėti, kad UAB „Oruva“ atveju įstatymų nepažeidinėjote. Priešingu atveju tektų konstatuoti, kad Jūs bijote ir savo pareigas naudojate veiklai, kuri nenustatyta Prezidento įstatyme. Tokiu atveju Jūs negalite būti Respublikos prezidentu. Labai atsakingu valstybei laikotarpiu gyvename. Piliečiai turi pasitikėti šalies vadovu ir vyriausiuoju kariuomenės vadu, kuriam ruošiamasi patikėti leisti panaudoti kariuomenę Lietuvoje ir taikos metu.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Antanui       2014-10-23 17:51

Sukčius melagis esi. Provokatorius, pridenginėjantis komunistuojančius konservus su grybena priešaky.  Skaldyk ir valdyk, ane?  O dabar-  prie Tiesos visiems tiems,  kas ~1989m buvot dar vaikučiai, nieko nesupratot, o dabar sapaliojat kažkur girdėtas KGB instrukcijas, kaip viešai pateikti Zigmo Vaišvilos veiklą Sąjūdžio laikotarpiu- OFICIALI INFO (galit ieškoti valst. archyvuose). Zigmas Vaišvila buvo Lietuvos TSR valstybinės komisijos, sprendusios dėl Kruonio HAE statybos tęsimo, nariu. Ši valstybinė komisija nutarė tęsti Kruonio HAE statybą, o statybai pritariančias išvadas pasirašė ir Zigmas Vaišvila. Su vienintele išlyga, kad reikia sulaukti mokslinių tyrimų rezultatų dėl Kauno marių dugne esančio dumblo sudėties, aiškinantis iš Baltarusijos Nemunu atplukdytų sunkiųjų metalų kiekius ir sudėtį. Kodėl a.a. S. Griciaus vadovaujama “Atgaja” be Lietuvos žaliųjų judėjimo žinios puolė stabdyti į HAE plukdomas turbinas, tai jau kitas klausimas…

Taigi Antanui       2014-10-19 13:56

Dabar žiūrint, tai gerai, kad Vaišvila sustabdė AE bloko statybą. Kodėl gerai. Todėl, kad ES būtų vertusi uždaryti, o tai reikia, kad Lietuvą būtų užgulusi dar vieno bloko uždarymo našta. Jau su esamais blokais sunkiai tvarkomasi.

Antanui       2014-10-19 11:01

gal pasiskaityk informaciją apie AE ir Kruonio HAE. tada nebebus noro kartoti KGB suprojektuotas pasakėles apie Zigmą Vaišvilą

redakcijai       2014-10-19 10:59

siūlau įdėti visą Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos tekstą

Kritikas Pikčiurna       2014-10-18 11:17

Mane stebina žmonių naivumas, kad įstatymai gali garantuoti protingą tvarką valstybėje. Įstatymai yra tik instrumentas, kaip šviesoforas keliuose. Kas būtų, jei visi nustoti galvoti, atsakingai vairuoti, akylai stebėdami bei vertindami padėtį kelyje ir tik žiūrėtų į šviesoforą? Iš patirties žinome, kad geras kelių reguliuotojas išsklaido ir didžiausius kamščius, o šviesoforas padeda tik nuo neatsakingų kvailių ir kai judėjimas yra lėtas ir daro visų kelyje dalyvaujančių laiko bei protingos laisvės sąskaita. Jokie šviesoforai nepakeis kūrybingo požiūrio. Taip pat yra su įstatymais ir formalia valdžia. Jie, kaip ir šviesoforai, mirksi tiks patys sau…
Valdžios pirmoji priedermė - ATSAKOMYBĖ.
O už ką atsako Prezidentė, net pagauta grubiai meluojant?
Tas pats galioja ir kitoms valdžios šakoms.

Mafija apsimeta,kad       2014-10-17 21:54

negirdi,neskaito,lyg niekur nieko.Nesvarbu,svarbu,kad kažkas kalba,netyli.Viskam ateis laikas.

Gerbiu Z.Vaisvila uz jo       2014-10-17 21:32

kova uz Tiesa. Tokiu zmoniu Lietuvoje dabar labai reta. Turite eiti i Seima, ten yra keletas bendraminciu, kovokite ir mes Jums padesime - juk Lietuva sparciai tustejo, ko ir siekia JE, pagal kremlini uzssakyma.

Antanas       2014-10-17 19:08

Ponai,kaip sakoma, prisiekusieji.
Grybauskaitė su tokia savo praeitimi yra Kremlius kišeninė Letuvos liaudies prezidentė.

Į problemą žvelkite be emocijų,sistemiškai ir kompleksiškai.

Zigmas šiuo atveju teisus, betgi niekaip negalima pamiršti, kaip jis kenkė Lietuvai su atomine ir Kruonio HAE.

Taigi tam 17:32       2014-10-17 19:03

Išmokite skirti kabinėjimąsi nuo faktų pateikimo.

Taigi Betai       2014-10-17 19:01

Kituose rinkimuose gali vėl Grybauskaitė kandidatuoti, kartu su Konstituciniu teismu jie sugalvos, kaip įstatymus apeiti.

Taigi Betai       2014-10-17 18:58

Vien parlamentinė arba prezidentinė dar blogiau, dabar nors mišri, tai jeigu seimas būtų protiškai įgalus, tai prezidentę į vietą lengvai pastatytų.

Ponas Vaišvila,       2014-10-17 16:32

nustok kabinėtis prie Prezidentės. Nedora.

ruta       2014-10-17 14:48

Totalitarinis valdymas taip apsistato aptarnaujanciu , pataikaujanciu kontingentu , kad nepades nei teisingi istatymai , nei valstybes institucijos , kurios buk tai turetu duoti teise spresti , svarbius valstybei klausimus -Referendumu , rupintis viesu interesu ..Ne institucijos gi priima sprendimus , o zmones , valdzia , pareigunai ...
Ar sugeba mastyti ir veikti demokratiskai Lietuvos politine nomenklatura , ne , nes dauguma tuptelejo i valdzia is sovietines komunistines -KGB represines sistemos , partskolu , marksizmo leninizmo ideologijos tarnu , uoliu funkcionieriu .Ar gali prisitaikelis -kolaborantas tureti SAVO ideju , morale , sazine , garbe, NE , jis TIK gali patarnauti , vykdyti , prisitaikyti , laizyti , ilysti i tam tikra vieta , bet , aisku , TIK auksciau stovinciam pagal karjeros laiptus , aukstesnio statuso , rango ..
Kai lietuviai nesugebejo net prabalsuoti Referendume , tapo aisku , zlugusi valstybe !
Noretusi tik dar syki padekoti gerb Sliuzui , Pankai uz dideli varga , galimybe , kuria jie sugebejo organizuoti , o Lietuvos zmones nesugebejo pasinauduoti , deja , vergai nemoka buti laisvi ...

naujas straipsnis       2014-10-17 13:44

,Valdas Anelauskas: „Amerika nagais ir dantimis kovos už tai, kad prekyba naftos ištekliais pasaulyje amžinai būtų vykdoma išimtinai JAV doleriais!..”
http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/2218/53/d,detalus/

to Zigmuti       2014-10-17 13:10

šiaip jau nepagarbu taip į žmogų kreiptis:).Tiek to,ne visiems suprasti.
Jei valstybė musų visų,tai ir sukurtas produktas turėtų būti valstybėje dalinamas laikantis logiškų ,sąžiningų proporcijų.Ar taip yra?Pensija yra senolio nuosavybė ir niekas negali įstatymiškai į ją kėsintis.Ar taip yra,laikomasi įstatymų?Kodėl kažkas pasikėsino į senolių nuosavybę skirtą jų gyvibingumui ne prabangai palaikyti?Ar yra tie kurių ši valstybė kaip nuosavybė,o kiti kaip kampininkai valstybėje?Jei buvo padaryta klaida,galima buvo senolių atsiprašyti ir pirmai progai pasitaikius tas senolių gyvybines žaliavas gražinti,bet buvo pasielgta kitaip.Po kelis tūkstančius pakelti atlyginimai sočiausiems ir palikti senoliai laukti dalelių,kurių viena, 20 proc bus išmokėta,kad savo sulauktais pinigėliais kažkiek amortizuotų senoliai euro įvedimo pabrangimus,nes jie tikrai bus vien dėl kasos aparatų,programų keitimo.Ir tie įmonių kaštai bus įskaitomi į prekių ir paslaugų kainas.O bus galimai šaukiama,ad jau pensijų dalis gražinta.Tai, pons, ne prieš valstybę žmonės savo liūdesį lieja,bet prieš sprendimus galimai tų,kurie galimai mano,kad valstybė labiau jų,o kitiems “kas liko nuo miko”:)

> zigmuti 2014-10-17 12:16        2014-10-17 12:35

Na, žinai netapatink Valstybės su prezidente. Valstybė Lietuva gyvuos(tikiuosi) ar bus ta pati prezidentė ar kitas (...ta).Lygybės ženklas čia nededamas.
Pačiam smegenėlės minkštos ir loji šuneliu pasivertęs.

zigmuti kvailuti       2014-10-17 12:31

tu avinas ir dar koks.

Beta > zigmuti        2014-10-17 12:13

Nespjauk į šulinį, nes gali tekti išgerti- kad neateitų laikai kai tavo prezidentė unkš. Nes prisidirbusi kartu su konservais tiek ir tiek ir dar jai negana. Kur čia neteisybė parašyta? Gal, būdama finansų ministre nepadarė 76 milijonų nuostolio valstybei su ta PVM nuolaida Vilniaus krautuvininkams? Tai dar ir tylėti turime? Iš kur tas jos namas Vilniuje? Iš ministrės algikės? Neįmanoma! Ir dar drįsta drėbti sąžiningam pareigūnui Gailiui- koks iš jo specialistas jei nepasistatė namo? Įdomu kaip ji supranta tą žodį “specialistas”? Specialistas apvogti valstybę? Čia, panašu, jai ir Kubiliui lygių nėra. O jei jau tokie nekalti, kam tą nešvarios reputacijos Valį ir Jucevičių laiko? Gali atsakyti?

zigmuti       2014-10-17 11:16

gal geriau kreipkis į psichiatrus dėl savo smegenėlių suskystėjimo. Negi nepajėgus suvokti, kad tas nuolatinis inkštimas prieš Prezidentę ir nuolatinis lojimas ant mūsų valstybės yra absurdiškas ir apgailėtinas. Bet gal gerai apmokamas?

Taip       2014-10-17 9:44

reikia pradėti nuo Grybauskaitės ir palaipsniui žemyn, žemyn.

Antanas       2014-10-17 9:26

Tai viena iš Sąjūdžio sąjūdininko išdavystė. Sąjūdžio laikais ant stulpų buvo Sąjūdžio skelbimai: “Nebalsuokite už burokevičiaus partijos kandidatus.” O ką mums “DĖDULĖ” važinėdamas po Lietuvą įpiršo? Tai Sąjūdžio išdavystė ir manau Lietuvos “KORONĖ”- tai daug daugiau už nelaimę.

Pensininke       2014-10-17 7:45

Esu sena, bet nesuprantu daugumos liaudies, kurie balsavo uz Grybauskaite. Jos visa kalbesena yra tusti zodziai, nes realiai daroma atvirksciai, o apie teisesaugos sistema blogiau buti negali, kai be kompentencijos valiai dirba generaliniais. Manau, kad visa beda yra tame, kad visos politiniu partiju grupuotes yra susietos korupcija, otkatais. Kol liaudis bus akla ,kaip naujai gime kaciukai, taip valstybei vadovaus korumpuotos politiniu partiju grupuotes.Vyriausybe, o ypac premjerai (Kubilius,Butkevicius)be asmenines nuomones ir atsakomybes nuolankiai lojalus Grybauskaitei. Keli savarankiski ir saziningi seimo nariai uz saziningas kalbas yra pasiepiami lojaliuju, prisitaikeliu seimunu, kurie del pinigu parduoda dusia velniui.

Kad tokie numeriai mums       2014-10-17 7:14

nekainuotų naujos okupacijos?

VSIO ZAKONNO       2014-10-17 7:13

Komunistai PRIVALO būti turtingi.
Prokuratūra, VMI, VRM, VSD, STT, FNTT gaudo kitus lietuvius kurie BANDO būti turtingais.

Beta       2014-10-17 7:09

Šaukštai po pietų, šauksmas tyruose. Apie tai reikėjo galvoti rašant konstituciją. Praktika rodo, kad prezidentinė- parlamentinė valstybė yra nesąmonė. Gerai, jei normalus prezidentas, o jei Grybauskaitė? Turime ką turime: viena iš partijų- konservatoriai pasistatė savo kišeninę prezidentę ir išdarinėja su valstybe ką nori. Tik jau nepradėkite: patys išsirinkote, nes ir pirmos ir antros kadencijos rinkimai nebuvo nei sąžiningi, nei teisingi ir negali tokie būti kol neturime laisvos spaudos, vadinasi, lygių galimybių visiems kandidatams. Ką gavome? Konservatorių vyriausybė išdarinėjo ką norėjo, kurį tik jų sprendimą nepaimsi tas korupcinis ir milijardiniai nuostoliai valstybei, o atsakomybės už tai jokios. Nes jų atstovė  Grybauskaitė paskyrė(o konservatorių daugumos koalicija Seime skyrimui pritarė)  žemiausios kokia tik įmanoma kvalifikacijos absoliučiai jai paklusnų  GP, sunaikino FNTT ir taškas. Gesinkite šviesą. Nepadės nei naujo Seimo rinkimai, nes visi rinkimų įstatymai yra nedemokratiški ir antikonstituciniai- rink nerinkęs o rezultatas vis tiek jų naudai- tam svertų jie turi pakankamai. Nepadės nei naujo prezidento rinkimai, nes garantuoju, konservatoriai vėl pasistatys savą prezidentą (vienintelis dalykas kam jie gabūs tai apgavystėms, aferoms ir intrigoms). Pagaliau, kitos išeities jie ir jų Grybauskaitė paprasčiausiai neturi- arba išsilaikyti absoliučioje valdžioje, arba daugumai jų, pirmiausia Kubiliui ir Grybauskaitei, ilgiems metams belangė. Visuomenė pasipriešinti tam jau neturi jėgų, per daug nukraujavusi, o dar po keturių metų kiek mūsų teliks? Kas norės pasilikti toje atsilikusioje, ubagiškoje, korumpuotoje, neteisinėje valstybėje jei durys į demokratinį pasaulį atviros?
Taigi Signatare, gražu, kad matote vis dar pasitaikančius trūkumus, tik kas iš to?
Beje, konstitucijos tekstas nebuvo aptartas visuomenėje. Priėmė AT ir ar tik ne po savaitės (gal dviejų) laiko jau buvo pateiktas visuotiniam referendumui. Nejaučiate nei trupučio kaltės dėl to? Gal būt visuomenė būtų turėjusi vertingų pastabų? Ko ten tai skubėta kaip akis išdegus? Tata liepė?

pagarba Vaisvilai!       2014-10-17 6:27

Daugiau tokiu tiesiu ir drasiu, saziningu zmoniu ir Lietuva isbristu is nuopuolio. Prezidente, jei esate sazininga - atliepkite Vaisvilai!

Kritikas Pikčiurna       2014-10-17 2:41

Yra dvi labai slidžios aplinkybės. 1. Įstatymai leidžia atsisakyti liudyti prieš save ir savo artimuosius. 2. Valstybės vadovo nusikaltimus galima tirti tik apkaltos būdu. Kas skelbs apkaltą, kai dauguma yra tampoma už kompromatų? Grybauskaitė, juk ne Paksas, ji pirma užsitikrina daugumos “palaikymą” kompromituojančiomis slaptomis pažymomis, už kurių teisingumą niekas neatsako, o tik tada veikia. Paskutinis pavyzdys - antikonstitucinis premjero šantažas dėl viceministrų pakeitimo be įvardintų priežasčių. Kai Seime yra tiek susitepusių, ištižėlių ir nekompetentingų, kas pareikalaus, kad Prezidentė garantuotų Konstitucijos vykdymą?
Todėl dar romėnai turėjo patarlę “Quod licet Iovi, non licet bovi” (Kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui).
Todėl galioja ir kita sentencija - piliečiai išsirenka ir turi tokią valdžią, kokios patys yra verti. Su tuo ir sveikinu!
Tokiomis sąlygomis jau net kelių policija kėsinasi į piliečių  konstitucinę turto neliečiamybę, vienašališkai naikindama automobilių registraciją dėl formalių priežasčių. Tai - reketas ar bolševikų ekspropriacijos politika? Kas toliau?


Rekomenduojame

Jolanta Blažytė. Aūūū, Greta!!! Kur tavo „How dare you?“

Nida Vasiliauskaitė. Dabar išties pabūsiu – pirmą kartą – radikalu

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie elitizmą

Vidas Rachlevičius. Dvi šalys nesitaiksto su Kinijos užmačiomis Pietų Kinijos jūroje – koks bus šios atsakas?

Vytautas Radžvilas. Klausimai maršo išvakarėse

„Neredaguota“ pokalbis su Adu Jakubausku apie istoriją ir politiką

Kunigas Arnoldas Valkauskas: pilietinių iniciatyvų reikia, kad valdžia neužmigtų

Gerovės valstybė? Antanas Buračas palygino

Filmuota medžiaga atskleidžia: demonstracijoje Stokholme prieš karantino suvaržymus dalyvavo mažiausiai tūkstantis žmonių

Br. Paulius Vaineikis: „Kaip senais gerais Sąjūdžio prabudimo laikais…“

Laikas pradėti kalbėti ir apie politiką (2). Vytautas Radžvilas: ar išnyks politika?

Kun. Robertas Skrinskas. Ar dar švęsime kitais metais Motinos dieną?

Audrius Globys: maldos skydas „Santuokos sakramentas – regimasis meilės ženklas“

Tik faktai. Skelbiami išankstiniai duomenys apie 2020 m. mirusių Lietuvos gyventojų mirties priežastis

Algimantas Rusteika. Taip gyventi neverta

Vyskupo Jono Kaunecko kreipimasis į Tautą: laiminu Didįjį Šeimos gynimo maršą

Liudvikas Jakimavičius. Šiukšlių amžius

Skiepų pasas – kelias į totalitarizmą? Dovilo Petkaus pokalbis su Linu Kontrimu

Algis Avižienis „Iš savo varpinės“: 50 metų globalizacijos – kas iš tiesų pasiekta ir kokia kaina?

Nida Vasiliauskaitė. Sužinojau, kas yra dugnų dugnas ir kodėl

Liudvikas Jakimavičius. Lietuvos skiepijimas

Kastytis Braziulis. Gilaus susirūpinimo užtvanka pralaužta. Pagaliau

Lietuvos vyskupai: junkimės į bendrą maldą už šeimas, kad jos taptų tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčiomis

Geroji Naujiena: Jei mylime darbu ir tiesa, esame iš tiesos

Nida Vasiliauskaitė. Ad Hitlerum

Algimantas Rusteika. Maršas tęsia žygį per Lietuvą. Telšiai

Aurelijus Veryga opiausiais nūdienos klausimais

Albinas Plėšnys. Akvinietis homoseksualių veiksmų nepateisino. Atsakymas P. Aleksandravičiui

Andrius Švarplys. Šiuolaikinės demokratijos disproporcijos Lietuvoje pagal viešos nuomonės apklausas, arba Kur gali nuvesti tokia politika?

Nida Vasiliauskaitė. Ir jokio kognityvinio disonanso

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.