Propagandos ir ideologijos analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Žmogaus teisės, Teisėkūros iniciatyvos

Vytautas Budnikas. Nauja idėja globaliai Lietuvai: ir valdžiai, ir visuomenei be Konstitucijos būtų lengviau

Tiesos.lt siūlo   2021 m. balandžio 21 d. 19:59

14     

    

Vytautas Budnikas. Nauja idėja globaliai Lietuvai: ir valdžiai, ir visuomenei be Konstitucijos būtų lengviau

pozicija.org

Praėjusią savaitę delfi lt. paskelbė, kad „Šalies psichologai ir psichoterapeutai ragina įteisinti tos pačios lyties partnerystes“.

Publikacijoje rašoma, kad per šimtą visuomenėje žinomų specialistų atviru laišku kreipėsi į valstybės vadovus ir Seimą vildamiesi, jog tai pagerins LGBT bendruomenės psichikos sveikatą bei visuomenės saugumą.

Esą dėl to, kad vienalytės ir skirtingų lyčių poros patiria tuos pačius jausmus – meilę, prieraišumą, norą rūpintis, įsipareigoti vienas kitam, – visoms poroms turi būti suteiktos lygios teisės, mat kuo daugiau žmonių jausis saugūs ir laimingi, galėdami kurti ir įteisinti savo santykius, tuo tvirtesnė ir saugesnė bus mūsų visuomenė. Bent jau taip mano psichologė-psichoterapeutė Ieva Bieliauskienė.

Jai antrina kita psichologė Irma Skruibienė, sakydama, kad priekabiavimas prie LGBT asmenų pastariesiems kelia daug psichikos sveikatos problemų, o įteisinus pačios lyties partnerystes, sveikata beregint pagerėtų. Kas prie LGBT priekabiauja, psichologė nepaaiškina.

Dar kita psichologė Juliana Lozovska kvieča priešintis neapykantos kurstymui visuomenėje. Vėlgi, kas tą neapykantą kursto, neatskleidžia. Bet kviečia.

Užkliūva tai, kad psichologų raginimas dėl tos pačios lyties partnerystes „atsitiktinai“ sutapo su Seimo pirmininkės viešu pareiškimu dėl Partnerystės įteisinimo . Užkliūva, nes šiedu pareiškimai nėra joks sutapimas, o pigi valdančiųjų teisėkūros režisūra. Pirmiausia, dėl to, kad konstitucinės teisės klausimu į Seimą kreipiasi ne teisininkai, o psichologai ir psichoterapeutai.

Kita vertus, Lietuvoje tai įprasta, nes dėl lietuvių kalbos abėcėlės papildymo W, X ir Q raidėmis, dėl vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose nelietuviškais rašmenimis prieš keletą metų reikalavimais viešąją erdvę drebino fotomenininkai, solistai, architektai, teatrologai. Pasitaikė netgi vienas lenktynininkas.

Tada jie nuogąstavo, kad asmuo, būdamas savo vardo ir pavardės šeimininkas turi konstitucinę teisę savo nuosavybę asmens dokumentuose įrašyti, kaip to širdis geidžia, nesusimąstydami, kad asmens dokumentuose vardas ir pavardė įrašomi ne pagal savininko įgeidžius, o pagal kiekvienos valstybės nustatytą tvarką, kuri mūsų Konstitucijoje nurodyta 14 straipsnyje – valstybinė kalba yra lietuvių kalba.

Apmaudu, bet 50 okupacijos metų diegta Vladimiro Uljanovičiaus mintis, jog kiekviena virėja gali valdyti valstybę, taip giliai įsirėžė į mūsų elito mentalitetą, kad išnykti gali nebent 40-čiai metų visus ištrėmus į Sacharos dykumą.

Tad ir šiuo atveju be užuolankų derėtų visuomenei pasakyti, jog Seimo pirmininkės ir psichologų pareiškimų duetas tėra nuvalkiotas žmonių mulkinimo triukas. Sovietmečiu komunistų partija analogiškai darbo žmonių kolektyvo prašymu atleisdavo netinkamus darbuotojus iš darbo arba darbo liaudžiai reikalaujant tremdavo nepaklusnius mokslininkus ir kultūros veikėjus į Sibirą, prieš tai kompartijos laikraštyje „Pravda“ arba lietuviškoje „Tiesoje“ paskelbusi tokį darbo kolektyvo ar grupės žmonių prašymą.

Šiandien tokie pat „darbo žmonės“ (psichologai) reikalauja valdančiųjų visuomenės saugumo, kurį turėtų užtikrinti tos pačios lyties asmenų partnerystė. Bet nei sovietmečiu, nei dabar minėta „darbo liaudis“ rišliai nesuvokė, ko ji reikalauja.

Psichologai nesupranta, o Seimo pirmininkė nedrįso jiems paaiškinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio trečia dalis nenumato tos pačios lyties asmenų partnerystės. O šio straipsnio ketvirta dalis nenumato nei vienos lyties, nei skirtingų lyčių partnerystės valstybinės registracijos.

Konstitucijoje parašyta, kad valstybė registruoja tik santuoką, gimimą ir mirtį, taigi psichologams pirmiausia reikėjo kreiptis į Seimą dėl Konstitucijos 38 str. keitimo, nes partnerystės be valstybinės teisinės registracijos nereikia, o su valstybine registracija įtvirtinti negalima nepakeitus šio Konstitucijos straipsnio – mūsų teisėje negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai (Konstitucijos 7 straipsnis).

Apie lyčiai neutralią partnerystę portale delfi.lt gana plačiai rašo prof. Saulius Arlauskas publikacijoje „Mūsų Konstitucija ir lyčiai neutrali partnerystė“.

Seimo pirmininkė nerišliai mėgina aiškinti, esą partnerystės projekto neskubama registruoti, nes siekiama kuo platesnio sutarimo tarp skirtingų politinių jėgų.

Įdomu, kokio sutarimo? Ar kaip pakeisti Konstitucijos 38 str. nuostatą, ar kaip šią nuostatą apeiti?

Konstitucijos keitimą reglamentuoja Konstitucijos IV skirsnis. Bet norint įtvirtinti naują nekonstitucinį teisinį šeimos kūrimo būdą – partnerystę, būtina atsiklausti Lietuvos piliečių nuomonės, surengiant visuotinį gyventojų referendumą, nes 1992 m. referendumu priimtos Konstitucijos 38 str. skelbia, kad „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, kad santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“.

Taigi norint suteikti teisę tos pačios lyties asmenims kurti šeimas partnerystės būdu, reikia partnerystei suteikti valstybinę teisinę registraciją, nes be jos šeima bus nepilnavertė, o ją sukūrę asmenys neturės šeimai būdingų teisių, tarp jų ir įsivaikinimo teisės.

Suprantama, jog tai yra vertybinis visuomenės pasirinkimas dėl naujos, prigimtinę šeimą paneigiančios pasaulėžiūros. Dėl to ir privaloma jos atsiklausti, nes Konstitucijos 9 straipsnis imperatyviai nustato, jog svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.

Psichologės tariamai nerimauja dėl vienodų piliečių teisių, neva rūpinasi, kad žmonės būtų saugūs ir visi laimingi, bet atsitiktinai ar per išsiblaškymą pamiršta vaikus ir jų teises.

Vaiko teisių Konvencijoje (12 str.) nedviprasmiškai nurodyta, jog vaikui turi būti suteikta galimybė būti išklausytam prieš priimant jam lemtingus sprendimus.

Įdomu, kaip psichologės patartų išklausyti dvejų-trijų metukų vaiką ir ką jos patartų vaiko klausti dėl jam lemtingos būsimos jo aplinkos? Ar kartais mažylis nenorėtų turėti du tėčius, kurių vienas būtų mama, arba dvi mamas, kurių viena būtų tėtis? O jei vaikas žvelgdamas į du tėčius pasakytų, kad labai noriu pas mamą, ar jo likimą sprendžiančios tetos į tokį vaiko norą atsižvelgtų? Vargu.

Akivaizdu, jog visiems vienodų teisių nepavyks garantuoti, atitinkamai nepavyks užtikrinti ir visų vienodai geros savijautos. Matyt, kažką teks aukoti. Šiuo atveju siūloma aukoti vaikų savijautą.

Apie ją nei Seimo pirmininkė, nei psichologai nekalba. Sakysite, kuo čia dėti vaikai, jei prašoma įteisinti tik tos pačios lyties asmenų partnerystę?

Nepasiklyskime. Partnerystės įstatymu sukurta šeima įgytų tokias pačias teises, kaip ir šeima, sukurta santuokoje. Tai reiškia, kad du partneriai sukūrę šeimą įgis ir įsivaikinimo teisę.

Jei kas mano, kad bus leista įsivaikinti tik skirtingos lyties poroms, labai klysta, nes tokį sprendimą priėmus, LGBT jau kitą dieną jį apskųstų Europos žmogaus teisių teismui ir netrukus sulauktume jo išvadų, kurių rezoliucinėje dalyje būtų nurodyta, jog Lietuva pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, laiduojančią visų žmonių lygiateisiškumą, draudžiančią bet kokią diskriminaciją dėl asmenis lyties ar seksualinės orientacijos. Taigi draudimas įsivaikinti tos pačios lyties poroms būtų pripažintas diskriminuojantis LGBT bendruomenės narių teises.

Šiuo metu Seime vyksta kažkokio sutarimo paieškos, apie kurias kalba Seimo pirmininkė. Tikriausiai kaip išsisukti nuo Konstitucijos suvaržymų ir kaip apeiti jos draudimus.

Žinome, kad šioje srityje didžiausius įgūdžius turi „laisvės partija“, socialdemokratai, liberalų frakcija. Neseniai, pritariant vienam TS-LKD atstovui, jos teikė antikonstitucines Administracinių nusižengimo ir Baudžiamojo kodeksų pataisas. Bruko taip ciniškai ir negrabiai, kad kilus visuomenėje erzeliui, persigandusios skubiai atsiėmė.

Partnerystės įstatymą rengia ta pati „laisvės partija“, kuri bruka mums narkotikų vartojimą, daugiakalbystę Lietuvoje, regionų autonomijas ir kitus antikonstitucinius įstatymus. Tad dėl šios partijos antivalstybinių nuostatų, jokių iliuzijų turėti nedera. Nebent daugeliui rūpi, kaip tai bus daroma.

Gal klystu, bet manau, kad išeitis seniai rasta. Neatsitiktinai Konstitucijos aiškintojai prieš du metus išaiškino, kad šeima yra neutrali lyties atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2019 m. sausio 11 d. nutarimas). Matyt, partnerystės įstatymą bus mėginama skelbti neutralų lyties atžvilgiu.

Tiesa, išlieka problema dėl partnerystės būdu sukurtos šeimos valstybinės teisinės registracijos. Matyt, bus siūlomas tarpinis variantas – pataisyti Civilinį kodeksą, įteisinant partnerystę be valstybės teisinės registracijos. O vėliau sukelti šiurpų tarptautinį riksmą, esą visų Lietuvos piliečių teisės turi būti lygios, antraip – akivaizdi DISKRIMINACIJA. Bus šaukiama, kad tos pačios lyties asmenys partnerystėje privalo turėti vienodas teises, kaip ir santuokoje sukurtos šeimos.

Ir tai bus pabaiga. Panaikinti partnerystę bus per vėlu, nes atsiras teisėti piliečių lūkesčiai ir panašūs dalykai. Todėl neišvengiamai teks keisti Konstituciją. Tik jau be referendumo.

Žvelgiant iš šalies, pyktis dėl tokio šiurkštaus valdančiųjų elgesio su mūsų Konstitucija jau neturėtų imti, nes juo toliau, tuo bus linksmiau. Manau, jau dabar valdantiesiems reikėtų siūlyti panaikinti pačią Lietuvos Respublikos Konstituciją. Taip būtų visiems daug paprasčiau. Beje, ir Stambulo konvencijai ratifikuoti jokių kliūčių nebeliktų.

Kita vertus, galėtume atsisakyti netgi savo įstatymų. Kažkiek laiko pratemptume pagal Izraelio ar Vokietijos patarimus ir pagyventume kažkaip susimetę. Anot I.Šimonytės mėgiamo Šveiko, dar nebuvo taip, kad nieko nebūtų.

Galiausiai galėtume gyventi pagal Briuselio direktyvas. Atskirais atvejais netgi vieną, kitą įsaką galėtume išleisti.

Tiesa, darbo tektų pasiieškoti konstitucinio teismo teisėjams ir Seimo nariams, nes panaikinus Konstituciją ir įstatymus, šie mūsų „darbštuoliai“ niekam nebūtų reikalingi – įsakams leisti pakanka ir generalgubernatoriaus.

Bet kuriuo atveju tai yra geranoriškas pasiūlymas valdantiesiems ir novatoriškas sprendimas globaliai Lietuvai.

pozicija.org

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

elfe > Raigerdui       2021-04-23 16:50

sorry, klaida. NORWAY Hrants turejo buti. netikiu, kad sis grantas Norvegijos.

elfe > Raigerdui       2021-04-23 16:48

o sia nuoroda paemiau is BORWAY GRANTS:https://apf.lt/wp-content/uploads/2021/04/A4_vasaris_kovas.pdf

cia galima atidziau panagrineti kas ir kaip rupinasi musu visuomenes “sveikata”, uzbaigiant kova su narkotikais ir kitais “negerais” dalykais, kurie vercia savarankiskai galvoti.. smile

elfe > Raigerdui       2021-04-23 16:38

“Sovietmečiu jie “gydė” disidentus, šiandien jų apetitai kyla, nes bus pradėti “gydyti” tėvai. “

tikra tiesa, neva vaiku vyr. psiciatras Dainius Puras jau ne karta nustatinejo Lietuvos visuomenei diagnoze - serga, ir rimtai. greiciausiai jo iniciatya buvo surinkti tie 100 parasu…

kiek man zinoma, D.Puro disertacija buvo apie sutrikusio vystymosi vaiku statistika Lietuvoje.
dar nesenai jis vyko i Maskva vietoj EFPA (Europos Psichologu asociaciju federacijos vadovo Roberto Povilaicio. nes sis gi padaves i teisma Gorbaciova uz Sausio 13 nuzudyta savo teva.
tad gal isties Kremlius vadovauja ir siam psichologiniam “paradui”?..

Ko "nepastebėjo" psichologai...       2021-04-22 19:13

Ar politikos kryptis yra teisinga, parodo kokią visuomenę toji politika kuria. Jeigu politika visuomenėje skatina narkomaniją, depresijas, įvairias neurozes, savižudybes ir prigimtinės šeimos ardymą, tai tokia politika yra visuomenėje dvasinį (psichologinį) chaosą kelianti politika. Argi dvasinis chaosas gali, ką nors padaryti laimingu…

Raigerdai,        2021-04-22 12:18

Kam taip žiauriai…
Dabar puse LT psichologų ir psichiatrų iššoks per langus.
O jeigu rimtai, ačiū už komentarus.

Rasos propoganda       2021-04-22 12:03

Pakeiskime į propAgandą.

Raigerdas        2021-04-22 11:37

Parašiau du komentarus ir matau, kad lietuviams jau yra stipriai įkalta į galva, kad psichologija yra tokia “nekalta” sritis, kuri tikrai yra skirta, kad padėti žmonėms susitvarkyti su iškilusiomis dvasinėmis problemomis. Deja, yra ne taip. Psichologija kaip mokslas gimė marksizmo lakais ir tai yra šiandien gyvuojanti marksistinė ideologija. Štai pasižiūrėkite, kaip yra valdoma psichologija globaliniu mastu, ir ką jie veikia čia mūsų Lietuvėlėje:“Tėvų Atstūmimo Studijų Grupė (PASG) dėl DSM-5
Tėvų Atstūmimo Studijų Grupės ( Parental Alienation Study Group, toliau sutrumpintai PASG) nariai, kurių šiuo metu yra apie 700 asmenų, daugiausia psichiatrijos bei psichologijos specialistai iš daugiau, kaip 55-ties šalių, tokių kaip: Afganistanas, Anglija, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazilija, Kanada, Čilė, Kolumbija, Kosta Rika, Čekijos Respublika, Suomija, Vokietija, Islandija, Indija, Izraelis, Italija, Japonija, Lietuva, Meksika, Nyderlandų Karalystė, Norvegija, Paragvajus, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, JAV, ir kitų sutinka, kad tėvų atstūmimo sindromas, kaip diagnozė, turėtų būti įtrauktas į Penktąjį Tarptautinį Psichinių Ligų Registrą DSM-5( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ) bei į 11-ąją Tarptautinio Ligų Registro ( TLK) leidimą (International Classification of Diseases – Eleventh Edition (ICD-11). PASG nariai taip pat yra suinteresuoti tėvų atstūmimo priežasčių tyrimais, evaliuacija bei patyrusių tėvų atstūmimą (vaikų bei suaugusiųjų) konsultavimu bei gydymu”. Jūs manote, kad valdote Lietuvą? O kas valdo ir siekia galutinai užvaldyti jūsų protus? Kaip matote, tai psichiatrijos bei psichologijos specialistai. Sovietmečiu jie “gydė” disidentus, šiandien jų apetitai kyla, nes bus pradėti “gydyti” tėvai. Jiems reikia naujų mankurtų, tik skirtumas yra tas, kad jiems nebereikia nuiminėti skalpų, nes visa tai puikiai galima padaryti ir psichotropinių vaistų pagalba. Taip organizuojama dar viena VYRO IR MOTERS sąjungos sritis. Bus griaunama šeima iš pačių šaknų. Mano manymu, pasaulyje nėra beprotiškesnių ir amoralesnių idėjų, nei tos, kurias skleidžia psichiatrijos bei psichologijos “specialistai”. O jūs kaip manote? Ko tylite? Taip ir stovėsite “po medžiu” ir apsimesite, kad nieko nematote? Kiek jūsų vaikų “pagydė” nuo hiperaktyvumo? Ko tylite? Kiek jūsų močiutėms buvo pripaišytos depresijos ir joms psichiatrinėse buvo padarytas elektrošokas, ko pasekoje jūs parsivežėte ne žmogų, bet kažkokį augalą? Na gi, ko tylite? Džiaugiatės, kad tai atsitiko ne su jumis, o tik su jūsų močiute ar seserimi, ar broliu? Blogai, kad tylite, labai blogai, ir manote, kad jūsų tai nepalies ateityje. Jeigu “stovėsite” po medžiu, tai būtinai palies, nes blogis irgi dauginasi neblogiau už koronavirusą. Už savo teises reikia kovoti , nes niekas neatneš jums jų ant lėkštutės.

Raigerdas        2021-04-22 9:33

Amerikoje yra tokia “Pilietinė Žmogaus Teisių Komisija” (CCHR -Citizens Commission on Human Rights), kuri kovoja su psichiatrų  nusikaltimais ir perduoda bylas į teismą. Pavyzdžiui, Hagos teisme buvo baudžiamas psichiatras Karadžyčius. Daug faktų apie jo nusikaltimus surinko ir pateikė teismui būtent “Pilietinė Žmogaus Teisių Komisija”. Štai šios komisijos išvados apie psichiatrų Bibliją - DSM:“Rafinuotas pseudomokslinis blefas ...
Joje 943 puslapiuose išvardyti 374 psichikos „sutrikimai“.
Ji yra pagrindas rengiant visame pasaulyje naudojamus Tarptautinės ligų klasifikacijos (TLK) psichikos sutrikimų sąrašus.
Nors ji sveria tik porą kilogramų, psichiatrinės vadovybės įtaka jaučiama mūsų mokyklose, vyriausybėse, kariuomenėje ir net teismuose.
Naudodamiesi ja, psichiatrija gali priversti žmones vartoti narkotikus, iš jūsų gali atimti vertingiausias jūsų teises ir laisves ir netgi atimti vaikus”; “Psichiatrinės diagnostikos kriterijai buvo tiesiogine prasme išrinkti ir sujungti į Amerikos psichiatrų asociacijos „Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovą“ (DSM). Simptomų klasifikavimo sistema, nieko bendra neturinti su medicina ir kardinaliai skyriasi nuo bet kurios medicinoje egzistavusios praktikos, buvo balsavimo rezultatas. Nė viena iš joje nurodytų diagnozių neturi objektyvių fizinės ligos požymių ir nėra moksliškai patvirtinta.
DSM psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovas yra 330 milijardų dolerių vertės variklis, galintis valdyti psichiatrijos pramonę.
Bet ar DSM turi pagrindą? Ne, nes tai yra ne kas kita, kaip rafinuotas pseudomokslinis blefas”. Kaip tai vyksta Lietuvoje? Štai psichologai mokyklose pradėjo aiškinti apie HYPERAKTYVUMĄ. Neegistuoja jokio mokslinio pagrindo šitai Hiperaktyvumo diagnozei, tačiau Lietuvos psichologai įbruko visoms institucijoms, kad tai yra moksliškai pagrįsta diagnozė. Kaip Sovietmečiu mūsų komunistai perlenkdavo lazdą, kad pasirodyti Maskvai, tas pats vyksta dabar ir su mūsų psichologais. Tas pats yra su depresija, nes jie tai traktuoja kaip ligą, nors jokių ligos požymių ten nėra medicinine prasme. Vien šitie faktai parodo, kad psichologai dirba pagal totalinį žmonių mulkinimo planą.

habilitās       2021-04-22 9:11

„Akivaizdu, jog visiems vienodų teisių nepavyks garantuoti… Šiuo atveju siūloma aukoti vaikų savijautą.“
✒✒✒
Ne tik vaikų savijautą, bet ir jų ateitį, jų likimus, o turint omenyje, kad nei vienam psichologui ir psichiatrui tai nerūpi, reiškia už to, taip aktyviai ir intensyviai stumiamo reikalo stovi tie, kuriems labiausiai rūpi „įsivaikinimo teisės.“ Įteisinus įvaikinimą, faktiškai legalizuojama pedofilija, nebereikės tokios konspiracijos, juk ir „vienalyčiai“ vaikšto į svečius, vieni pas kitus, tada vesis į svečius ir vaikus. Linksminsis „šeimomis“.
Hierarchija egzistuoja ir tarp iškrypėlių, pedofilai, kaip pasakytų Orvelas, prie „altoriaus“, visi kiti – toliau. Pedofilai stumia visą tą aferą, nes jų rankose reali valdžia, LGBT+, tik įrankis tikslui pasiekti.

Raigerdas        2021-04-22 8:57

Palaikau gerbiamą Vytautą Budniką ir šaunu, kad jis bent bando pasipriešinti naujiems marksistams arba mutavusiems bolševikams, kurie dabar mums kurs istorijas apie naują komunizmą. Štai jis:“Esą dėl to, kad vienalytės ir skirtingų lyčių poros patiria tuos pačius jausmus – meilę, prieraišumą, norą rūpintis, įsipareigoti vienas kitam, – visoms poroms turi būti suteiktos lygios teisės, mat kuo daugiau žmonių jausis saugūs ir laimingi, galėdami kurti ir įteisinti savo santykius, tuo tvirtesnė ir saugesnė bus mūsų visuomenė. Bent jau taip mano psichologė-psichoterapeutė Ieva Bieliauskienė”. Iš kur visa ta demagogija? Štai jos šaknys:“1940 metų birželio 18 dieną psichiatras Dž. R. Rizas
pristatė planą kasmetiniame Britanijos nacionalinės tarybos posėdyje proto higienos klausimais.
Jis nubrėžė psichiatrijos tikslus, kuriuos buvo numatyta įgyvendinti visuomenėje per artimiausius 60 metų: politikoje, jurisprudencijoje, religijoje, medicinoje ir švietime. Karo metais psichiatrai prasibrovė į žvalgybos sistemas ir tai garantavo psichiatrijos šuolį, ir priėjimus prie valstybinio finansavimo sistemų.
Psichiatras Dž. B. Čizholmas palaikė 1940 -ųjų Dž.R. Rizo planą ir pats kvietė įgyvendinti pagindinį šio plano tikslą : ‘Naujas interpretavimas ir galų gale tokių sampratų, kaip Gėris ir Blogis sunaikinimas’. Jis teigė, kad, neva, norint išvengti karo reikia sunaikinti DOROVĘ.
Taip psichiatrų taikinyje atsidūrė ŠEIMOS IŠTIKIMYBĖS TRADICIJOS, PATRIOTIZMAS IR RELIGIJOS DOGMOS”. Psichiatras Dž. B. Čizholmas vėliau tapo pirmuoju PSO (Pasaulinė Sveikatos Organizacija) Generaliniu Direktoriumi. Kas vadovauja psichoterapeutei Ievai Bieliauskienei? Amerikos Psichiatrų Asociacija, kuri tampriai dirba su BIG farma kompanijomis. Taigi, psichiatrai vykdo šį planą ir gana sėkmingai. Psichiatrijai nebereikia užkariauti valdžios, bet jiems reikia užkariauti žmonių protus. Paklauskite psichologės Ievos Bieliauskienės, kas yra PROTAS? Ir jūs pamatysite momentą, kaip ji jus bandys apgauti, apsimesdama , kad žino, kas yra PROTAS. Paklauskite, kas yra INTELEKTAS? Ir vėl pasikartos tas pats momentas. Paklauskite, kas yra EMOCIJA. Ir vėl pasikartos tas pats. Paklauskite, kas yra EMOCINIS INTELEKTAS? Ir ji pradės kabinti makaronus apie tai, nes tokio dalyko iš viso negali būti , bet jie skaito paskaitas mokyklose, kabindami makaronus mokytojams, ir gaudami už tokį suktą MELĄ, “moksliškai pagrįstą” 400 eurų. Po paskaitos paklauskite mokytojų, kas yra tas EMOCINIS INTELEKTAS? Ir jūs gausite mokytojų svaičiojimus, nes ten nėra logikos, o vietoje logikos yra PSICHLOGO AUTORITETAS, kuris gali šnekėti mokytojams ką nori ir jie TIKĖS, nes yra mokykla, kuri sumoka už tokius kliedesius psichologams. Deja, lietuviai yra išdurti ir su “Laisva rinka” ir su psiche (gr.k. - dvasia) “žinovais”. Tai yra bendras ir totalinis žmonių mulkinimo planas. O jūs paskaitykite dar psichiatrų  Bibliją DSM-5, ir pagalvokite apie tai, kam jie sukūrė 400 išgalvotų diagnozių? Nežinote? Kad “gydyti” bet ką, kas nesutiks su psichologų ir psichiatrų svaičiojimais. Štai ir Čmilytei koks nors psichologas pasakys nesąmonę ir ji išsižiojusi klausys , nes psichologas yra jai AUTORITETAS. Paklauskite Čmilytės, kas yra psichologija? Ir jūs pamatysite, kaip šita ponia nusišnekės, nes bijos prisipažinti, kad ji nežino, kas yra psichologija, nes to nežino ir patys psichologai.

Rasa       2021-04-22 8:21

Kai sovietmečiu per Tv išgirsdavai, kad pagal darbo žmonių reikalavimus ir vėl bus kartojamas propogandinis filmas, net paauglį suimdavo juokas ar net lengvas pasiutimas. Baisoka, kad dabartiniai jauni žmonės neturi tokios nuovokos…ir dėl to dar tik gimsiantys kūdikiai gali patekti į psichiką žalojančias gyvenimo situacijas. Jų teisės ir ateitis psichologams, valdžiažmogiams ir piliečiams, kurių smegenis pažeidė liberastinė ideologija nerūpi. Rūpi šiandien tik kelių procentų pimpalo reikalas ir visas seimas prakaituoja, kaip tą pimpalo reikalą iškelti į aukštumas.

Ir Budnikas       2021-04-22 1:01

negalėjo apsieiti be Izraelio, tfū! Kas Izraelyje gyvena susimetę? Prašom pažiūrėti, kaip dorojamas Izraelis: http://www.kla.tv.en Censored video: Israel as a Test subject for the new world order, Ilana Rachel Daniel.
Mat ir žmogaus teisių gynėjui rūpi populiarumas! Tik nieko nebus iš populiarumo, nes melu nelaimėsi. O melas seniai ir tvirtai įkaltas: kažko rašymas… “asmens dokumentUOSE”! Kuriuose “dokumentuose, teisių gynėjau? Pasenai ir nesiorientuoji, kad toks terminas seniai nebevartojamas, o dabr tik
ASMENS identifikavimo DOKUMENTas,
VIENAS! Nebėra JOKIŲ kitų. Dėl akių dar vadinamas “pasu”, kad ne iš karto išgąsdintų. Kuria gi kalba tame viename “dokumentuose” rašoma?
Jei kalbame apie asmens identifikatorių, tai ten rašoma ne “lenkų raidėmis”, bet nuliukais ir minusiukais, nes tai MIKROČIPAS su vien tik Budniko unikalia genetika bei akių rainele, o jokių lenkiškų ar neduokdie! žydiškų raidžių nė kvapo NĖRA:
nuliukai ir minusiukai, nuliukai ir minusiukai ir tiek!
Bet pagyvenusiai ir pavargusiai Budniko sąmonei sunku tai aprėpti, jis juk mato KARTONINĮ APLANKĖLĮ su velniams reikalingomis raidėmis, nes tas aplankėlis tam ir yra, kad Budnikas laikytų jį “pasu”.
Patariu jam iškrapštyti iš kartoniuko mikročipą ir nueiti nusipirkti su tokiu “pasu” kad ir lėktuvo bilietą. Įdomu, kaip seksis. Jau nekalbu apie buto pirkimą ar pardavimą.
Mat tiek dirbta su tomis žmogaus teisėmis visai pro šalį, kad nepastebėta, jos visos tos “teisės” baigiasi ir laisvei jau seniai galas tik įvedus totalinę čipizaciją!
Taigi jei Budnikas nemato savo “pase” mikročipo, tai turbūt ir Billo Gates’o nemato ir bėga “vakcinuotis” nuo gyvybės ir kovidą platinti pagal “Lietuvos vyriausybės nutarimą”: http://www.kla.tv/Impfen/18516 .
Užtat Gates’ visus budniklus gerai mato pasauliniame kompiuteryje ir jei nenumarins kartu su nereikalingų žmonių pertekliumi, tai jau įstatys į smegenis elektroninį valdymą ir bus teisių gynėjui elektroninės komandos smegeninėje.

KonCervatoriuse       2021-04-21 21:03

Autorius beveik teisus. Bet yra problemele, Konstitucija panaikinti sunkoka. Geriau yra tureti kisenini Konstitucini teisma. Jis viska sutvarko taip kaip reikia ir net konstitucine sirma ar tai dvasia pridengia. Mokykites, studentai

ah1       2021-04-21 20:24

tai jau korporacijos reikalauja LR Konstitucijos sunaikinimo?


Rekomenduojame

Andrius Martinkus. Ką liudija dainos „Kelkis, Lietuva!“ gimimas?

Karolinska (Švedija) ligoninė nebetaikys hormoninio lyties keitimo metodo vaikams

Lina Dūdaitė-Kralikienė. Kai priežastys painiojamos su pasekmėmis, arba Kaip grąžinti valstybę prie ‘res publica’

Eligijaus Masiulio bylos penkmečiui artėjant Dovilas Petkus klausia: ar Tauta gali tikėtis atomazgos, aiškumo ir teisingumo?

Algimantas Rusteika. Apie karą, kurio nebus

Nuo bačkos. Andrius Navickas, vienas iš naujojo Partnerystės įstatymo autorių – apie krikščionybę, meilę ir naujuosius inkvizitorius

Ramūnas Aušrotas. Pora pastabų dėl koalicijos partnerių (!) rengiamo Partnerystės įstatymo projekto

Nida Vasiliauskaitė. Ką atsakyti žmogui, kuris yra „pasiryžęs aukoti dalį savo laisvės vardan bendro gėrio“?

Vytauto Sinicos pozicija LRT diskusijoje su Tomu Vytautu Raskevičiumi dėl vienalytės partnerystės projekto

Gertrūda Jolanta Juchno SF. Reikia dalyvauti, nes jei nepaprašysime atsižvelgti į Tautą, kito Maršo jau nebebus

Replika. Romualdas Žekas. Rafinuotas bandymas apgauti

„Neredaguota“ pokalbis su Nida Vasiliauskaite. Žmonių balsas

Dėl pasisakymų organizatorių vardu: „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ organizacinės grupės pranešimas žiniasklaidai

Iš skaitytojų pašto. Pranas Kaladė apie Laisvę ir „laisvę“

Paulas Stametsas: Išgydo net vėžį – nepažintas grybų pasaulis

Kardinolas S. Tamkevičius palaiko „Šeimų maršo“ idėją: „Ginant principines vertybes Bažnyčia stovės mūru“. Kunigų R. Grigo ir A. Valkausko pozicija

Andrius Švarplys. Į ką lyties ir diskriminacijos nęsamonės perdaro Ameriką: gimsta naujoji CŽV

Herta Burbė apie „galimybes“: vasarą paplūdimyje

Vytautas Sinica. Bažnyčia draudžia katalikams balsuoti už partnerystę (ir A. Navickas tą žino)

Brolio Arūno Peškaičio žinia: Pranciškonų ordinas draudžia broliui Pauliui Vaineikiui dalyvauti Šeimų gynimo marše (papildyta)

Nuo bačkos. Andrius Navickas: Taip, aš palaikau Partnerystės įstatymo priėmimą

Kastytis Braziulis. Ar pritariu šeimų maršui? Taip, be abejo, nes…

Nida Vasiliauskaitė. Klausiate, ką daryti? Paklauskite piliečių

Jarūnė Rimavičė. Atsakymai į klausimą, nuo ko ginama tradicinė šeima Lietuvoje

Andrius Švarplys. Pagaliau yra alternatyva „Dviračio Žynioms“

Romualdas Žekas. Lavono gaivinimas

Jolanta Blažytė. Aūūū, Greta!!! Kur tavo „How dare you?“

Nida Vasiliauskaitė. Dabar išties pabūsiu – pirmą kartą – radikalu

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie elitizmą

Vidas Rachlevičius. Dvi šalys nesitaiksto su Kinijos užmačiomis Pietų Kinijos jūroje – koks bus šios atsakas?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.