Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas

Vidmantas Valiušaitis traukiasi š LGGRTC: Tikrosios „Centro mokslininkų pareiškimo“ priežastys nėra nurodomos – jos politinės ir ideologinės

Tiesos.lt redakcija   2021 m. sausio 31 d. 1:59

37     

    

Vidmantas Valiušaitis traukiasi š LGGRTC: Tikrosios „Centro mokslininkų pareiškimo“ priežastys nėra nurodomos – jos politinės ir ideologinės

Žmonės klausia: kodėl „nepasisakau“…

Atsakymas paprastas: laikiausi ir laikausi nusistatymo nekomentuoti viešojoje erdvėje su darbo reikalais susijusių dalykų ir nevertinti bei neaptarinėti asmenų. Kodėl?

Todėl, kad „rinkos aikštėje“ ne tik negalima išspręsti jokio dalykinio klausimo, bet neįmanoma net ir nešališkai to apsvarstyti. Su darbo reikalais susiję sprendimai priiminėjami ne gatvėje, o atitinkamų kompetencijų ir įgaliojimų darbuotojų rate, prieš tai klausimus aptarus ir į juos įsigilinus kontekste aplinkybių, kurios žinomos ir suprantamos tiesiogiai su jomis susijusiems žmonėms.

Tuo metu bandymai perkelti visa tai „į gatvę“, t.y. į laikraščių puslapius, interneto portalus, socialinius tinklus, liudija kaip tik priešingą pastangą – probleminius klausimus ne dalykiškai svarstyti ir kompetentingai spręsti, bet juos politizuoti, kelti ažiotažą, manipuliuoti daline informacija, esminius dalykus užgožiant atsitiktinių, neįsigilinusių į reikalą žmonių šūkavimais, spigiais teisuolių riksmais, kad būtų mobilizuojamos „masės“, telkiama viešoji opinija ir demonstruojama „kiekybinė persvara“.

Tai daroma tada, kai trūksta kokybinio potencialo, t.y. gebėjimo argumentais ir faktais pagrįsti savo poziciją ir ją pristatyti tokiame forume, kuriame tokios problemos gali būti sprendžiamos. Kai to nėra, tada lieka naudotis „rinkos aikštės“ triukais, apie kuriuos V. Kudirka rašė: „Iškelia ant lazdų dvi kepures ir šaukia: mes trys!..“

Dėl tos priežasties niekada neaptarinėju ir nevertinu žmonių. Kadangi net ir tas, kuris stovi su ant lazdų pamautomis kepurėmis ir lengvatikiams skirtu triukeliu dalyvauja tokioje mizanscenoje, nebūtinai taip nerimtai elgsis kitoje situacijoje. Gali būti, kad tai visai geras žmogus, tik sutikęs už užmokestį (nebūtinai vien piniginį), „dėl artisto šlovės“ ar tiesiog dėl nesusigaudymo pabūti statistu kitų režisuojamame spektaklyje. Todėl visuomet stengiuosi vertinti veiksmą, darbą, poelgį, bet ne žmogų. Nes tas pats žmogus vienoje situacijoje gali pasielgti vienaip, gali suklysti, gali net ir nepadoriai pasielgti, o kitoje situacijoje – kilniai, garbingai, išmintingai.

Taigi, laikydamasis tokio nusistatymo nekomentavau ir nevertinau jokių pareiškimų savo atžvilgiu, kurie prapliupo viešojoje erdvėje išsyk, kai tik buvau pakviestas į pareigas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (LGGRTC). Jau pirmą dieną pradėjus man dirbti įstaigos generalinis direktorius susilaukė žurnalistės sms: kas jis toks? kodėl jis čia? kaip drįstate!

Viešosios erdvės spaudimas, prasidėjęs jau pirmąją mano darbo dieną, lygiagrečiai su kai kurių bendradarbių (su kuriais, beje, neturėjau jokių tiesioginių darbo santykių) aiškiai išreikšta laikysena („Mes esame daktarai, o kas tu toks?“), man buvo šiokia tokia staigmena. Susidūriau su dalies kolegų nuotaika, tarsi aš būčiau jiems kažkuo nusikaltęs, lyg užėmęs kažkieno privačią „pilį“ ir joje neteisėtai įsikūręs.

Prisipažinsiu atvirai: to nesitikėjau. Visų pirma dėl to, kad daugelio Centre dirbančių istorikų darbus aukštai vertinau ir vertinu, daugelio jų citatas naudojau savo straipsniuose ir knygose, nė vieno iš jų ne tik kad nebuvau kaip nors užgavęs asmeniškai, bet net ir kritiškai atsiliepęs apie jų darbus. Žadu tais darbais naudotis ir toliau.
Todėl demonstratyvus priešiškumas, parodytas man kai kurių tyrėjų jau pačią pirmą dieną, kai drauge su kitu patarėju, lydimi generalinio direktoriaus, atvykome prisistatyti į Genocido ir rezistencijos tyrimų departamentą, man liko mįslė.

Juo labiau, kad užėmiau santykinai nereikšmingas pareigas ir tik vos pusę etato. Tai atspindėjo ir mano atlyginimas, kurio piniginę išraišką čia būtų net nepadoru minėti – ji tiek nereikšminga. Mano vaidmuo tebuvo patariamasis, neturėjau jokios sprendimų priėmimo teisės, o bet kokie patarimai tegalėjo būti rekomendacinio pobūdžio. Sprendimus, įstatymo pavestų įgaliojimų apimtimi, priiminėja gen. direktorius.

Mano įgaliojimų nė iš tolo nebuvo galima lyginti su departamentų vadovų įgaliojimais, kurių dispozicijoje buvo ištisi skyriai su jų vadovais ir dešimtimis žmonių. Nė vienam iš jų neturėjau teisės nei duoti kokių nors pavedimų, nei formuoti užduočių ar nurodinėti, ką jiems daryti. Tai buvo skyrių ir departamentų vadovų kompetencijos dalykas. Nebuvo atvejo, kad būčiau brovęsis į svetimos kompetencijos sritį.

Kaip gi atsidūriau toje „apgultoje pilyje“? Per tuos penkis su puse mėnesio, kiek dirbau LGGRTC, prisiskaičiau viešojoje erdvėje linksmiausių istorijų ir sąmokslo teorijų, kaip „klastingai“, per sudėtingus politinius žaidimus, „prasibroviau“ iki pozicijų, kad „istorijos mokslą paversčiau politine propaganda“. Kun. Robertas Grigas privačia žinute neseniai atsiuntė pasveikinimą dėl „paaukštinimo“: sakė, regis, tapai „faktiniu LGGRT centro vadovu“?..

Nuvilsiu sąmokslo teorijų gerbėjus. Niekada nebuvau ir nesu jokios politinės partijos narys, taigi, neturiu jokio politinio užnugario – nei tarp dabar valdančiųjų Tėvynės sąjungos ir liberalų, nei tarp opozicijoje esančių Valstiečių ir žaliųjų ar socialdemokratų partijų atstovų. Iš Sąjūdžio laikų pažįstu vieną kitą asmenį tose partijose, bet tik tiek ir ne daugiau. To žymiai per maža, norint užsitikrinti „politinį stogą“. Šia prasme esu „vienui vienas“, kaip „vienų vieni“ buvo ir tada miške pasilikusieji. Todėl narsiems vyrams ir moterims rodyti „drąsą“ prieš mane yra lengva. Kadangi saugu – tai priešininkas su „vandens pistoletu“ priešais šarvuotą haubicą: „mūsų rankose“ radijas, TV, interneto portalai, o daugiausiai ką gali jis – parašyti repliką į FB…

„Pilyje“ atsidūriau daug paprastesniu būdu.

Grįžus iš atostogų praėjusių metų rugpjūčio pradžioje, paskambino Adas Jakubauskas. Jau buvau girdėjęs apie jo paskyrimą LGGRTC vadovu. Pažinojau jį nuo Sąjūdžio laikų, abu buvome Sąjūdžio Seimo nariai.

Atsižvelgdamas į mano domėjimąsi Antrojo pasaulinio karo ir pokario rezistencijos problematika bei atitinkamas publikacijas, pakvietė tapti jo komandos nariu.

Padėkojau už pasiūlymą ir pasakiau, kad nežadu keisti savo dabartinės tarnybos, turiu daug nepabaigtų įsipareigojimų, kurių negaliu palikti. Tai gal, sakė, galėtum skirti bent dalį laiko ir bent epizodiškai prisidėti? Atsiklausęs savo vadovybės ir gavęs prof. Renaldo Gudausko pritarimą ir leidimą užimti pusę etato kitoje darbovietėje antraeilėms pareigoms, sutikimą daviau. Tikėjausi, kad kiek pagelbėsiu Sąjūdžio bendražygiui ir šiaip puikiam, draugiškam ir geraširdžiui žmogui, kuri gerai pažinojau ir gerbiau, taip pat ir kaip akademinio pasaulio žmogų, MRU profesorių.

Bet dabar jau atėjo laikas ir man pasisakyti viešai, nes dėl saitų su ta „pilimi“, kurios apgultis truko kone pusę metų, yra aišku. O tos apgulties priežastis, kiek tai bebūtų man nemalonu ar apmaudu, turėjau būti aš. „Neistorikas“, „neprofesionalas“, numušęs Centro reputaciją „žemiau plintuso“, vieno profesionalo žodžiais tariant.

Tą išvadą pasidariau iškart po to, kai ketvirtadienį (2021-01-28) perskaičiau „Centro mokslininkų kreipimąsi“ į Seimo pirmininkę Viktorija Čmilytė-Nielsen, LGGRTC vadovą, kitus parlamento pareigūnus, kad tą apsišaukėlį pagaliau „išimtų iš pilies“.

Gerbdamas pasirašiusiųjų profesionalumą, teksto turinio nevertinsiu. Pastebėsiu tik tiek, kad tikrosios pareiškimo priežastys nėra nurodomos – jos politinės ir ideologinės. O tai, kas rašte išdėstyta, yra savotiška V. Kudirkos mizanscena su dviem pagaliais ir kepurėmis.

Bet tai irgi svarbu. Kadangi tai tikrovės faktas, su kuriuo neįmanoma nesiskaityti.

Kaip jau minėjau, nežadu kalbėti ir apie raštą pasirašiusius žmones, juos vertinti. Nė vienam iš 17-osios jį pasirašiusiųjų nejaučiu kokio nors priešiškumo ar asmeninės antipatijos. Dalies iš jų net nepažinčiau gatvėje. Kadangi neturėjome jokių reikalų, jie nebuvo nei mano pavaldiniai, nei vykdė kokius nors mano nurodymus. Asmeniškai apie juos visiškai nieko nežinau ir nieko negalėčiau pasakyti. Nuostabu, kad jie tiek daug žinojo apie mane. Tačiau pavardės daugumos man gerai žinomos, jų knygos yra mano bibliotekos lentynose, kai kurios – beveik parankinės.

Dėl to absoliučiai jokios nuoskaudos ar nepasitenkinimo dėl jų pareiškimo neturiu. Priešingai. Raštą perskaitęs pajaučiau palengvėjimą. Jeigu Centro mokslininkai mano, kad įstaigos, kurią dešimtmečiais kankina chroniškos problemos ir per pastarąjį metą darbą čia paliko daugiau negu 500 darbuotojų, didžiausia problema yra Valiušaitis, tai jos, ačiū Dievui, nėra – ji išsprendžiama akimirksniu! Seimo pirmininkei tikrai nereikės „išsukinėti rankų“, kad ji imtųsi politinių kombinacijų ir prispirtų pagaliau tą apsišaukėlį nešdintis iš „pilies“.

17-kos pareiškimas, turint galvoje, kad įstaigoje dirba apie 150 darbuotojų, nėra labai reikšminga jų dalis. Net jeigu tai ir „istorikai profesionalai“, įskaitant ir tuos profesionalus, kurie moksline produkcija kol kas rimčiau dar nėra pasireiškę, arba tuos, kurie jau ilgesnį laiką su mokslo darbais nebesireiškia. Tačiau dėkingas esu už parodytą poziciją.

Bet ypač dėkingas esu tiems bendradarbiams, kurie šio pareiškimo nepasirašė, nusprendę verčiau nesikišti į reikalą, kuris jiems galbūt nėra iki galo aiškus, vertinant žmogų, su kuriuo neturėjo reikalų ar kurio galbūt net nėra matę. Šitokią poziciją išreikšti irgi reikėjo drąsos. Kadangi šturmo metu, paprastai, neišvengiamai įsijungia „kovos krikšto“ instinktas: su tais, kurie delsia ar svyruoja atakos metu, paėmus „tvirtovę“, aiškinamasi kaip su „išdavikais“.

Vis dėlto darbo patirtis LGGRTC buvo labai įdomi ir instruktyvi. Ji man padės geriau suprasti kai kuriuos reiškinius ir procesus. Čia tik noriu padėkoti tiems LGGRTC kolegoms ir bendradarbiams, su kuriais konstruktyviai ir prasmingai darbavomės. Tegu ir neilgai – vos 5,5 mėnesio.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

>Al.       2021-02-3 14:46

kvaiša apsimeti? Akla ir kurčia vištele? Toks pjudymas visais TV kanalais, radijo bangomis ir interneto šūdų portaluose kilo. O akla ir kurčia višta nemato, nieko negirdi, tik kudakuoja “tai kodėl pasitraukė”.

Burkimės savigynai...       2021-02-1 21:57

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/istorijos-instituto-ir-triju-universitetu-atstovai-atsisako-bendradarbiauti-su-genocido-centru.d?id=86376835
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/arkadijus-vinokuras-mobingui-ir-komunistinei-cenzurai-genocido-centre-laikas-pasakyti-stop.d?id=86375271
ONS buldozeris, lyderiaujant liberalglobalistams, nori perimti Genocido centro (GC) kontrolę ir masiškai kląstoti, dergti mūsų Nepriklausomybę  ir niekinti istoriją ir mūsų didvyrius. Nori atsakomybę už fašistinio Reicho įvykdyta holokaustą  primesti visai lietuvių tautai (kaip tai delfyje padarė  įžūlus siteminis liberalniekšelis ir akivaizdus melagėlis Gritėnas )...
Akivaizdu, kad Valiušaičio lengvas pasitraukimas po liberalo ( kokybiško melagio ir neprikl. valstybės niekintojo ir dergėjo) Gritėno ir Ko tekstų, bei GC liberalų rašto, jų apetitą padidino. Nuo prop. kampanijos pradžios buvo aišku, kad nikžentaičių šutvės taikinys yra buvęs Sąjūdžio Seimo narys A.  Jakubauskas, o Vaiušaitis-tik užkandis prieš pagrindinį geidžiamą ,,patiekalą’‘.
Mažiukų lyderiai turi skubiai skaipu ir pan. tartis dėl greito koordinuoto veikimo,nes ryt bus vėlu.
Yra būtinybė susisiekti su valstiečių vedliais ir poreikis panaudoti individualių piketų sinchronišką bangą (prisitaikant prie karantino reikalavimų) šalies didmiesčiuose, panaudoti Pūko stotį, bei NVO pavadinimus, paraginti piliečius laiškais bombarduoti savo seimūnus ir institucijas ir pan…
Tik vienos partijos eilinis teisingas pareiškimas čia būtų tik protesto imitacija.
Galima veikti ir taip,kad partijų pavadinimai nesiafišuotų, o lyderiautų  paviršiuje ,tarkim, sąjūdžio veterano iš Klaipėdos D.Varkalio NVO Piliečių Sąjungos ar kitos NVO (Sąjūdžio padalinio ) ir pan. pavadinimas,
Pamenu, kad NS nesamoningas indiv. kelias spalio rinkimuose baigėsi ne tik jos fiasko, nors visi adekvatūs iškillūs visuomenininkai dėl to perspėjo ir (rezultatą nuspėjo procentų tikslumu).....Numanau ,kad ir dabar profesoriui ne lygis bendradarbiauti su kitais, neva antrarūšiais ir prosisteminiais mažiukais, bet kito kelio, kaip bendras frontas ir kuklių pavienių žmogiškų jėgų susitelkimas GC klausimu, į sėkmę nėra…
Ar bent dabar NS lyderiai imsis lyderystės efektyviam solidariam bendram veikimui, o ne pavienio popierinio ,,šūvio’’ GC klausimu organizavimui?...

Al.       2021-02-1 20:11

Jei ,,17-kos pareiškimas, turint galvoje, kad įstaigoje dirba apie 150 darbuotojų, nėra labai reikšminga jų dalis.”, tai kodėl reikėjo išeiti ? Jei į darbą pakvietė vadovas, tai jis ir atleidžia.

StasySG       2021-02-1 18:44

Pvz, delfyje tas Vinokuras yra “didis kovotojas” už Lietuvą. Jis rašo, cit. “Didis „kovotojas už tiesą“ Vidmantas Valiušaitis (pagal profesiją filologas) podraug su lig šiol Genocido centrą valdančiu politologu Adu Jakubausku kaip mat pasitelkė komunistinio teroro priemones – cenzūrą ir įžūlų spaudimą. Reikia gi užčiaupti burną nepatenkintiems, netgi jais atsikratyti. Būtent taip ir buvo pasielgta su tyrėja Vida Komičiene, su kuria nebebuvo pratęsta darbo sutartis. Ji tapo bedarbe todėl, kad Genocido centro istorijos profanai neigiamai įvertino jos darbą tiriant SSSR žalą Lietuvai…”. Ir tt. Kliuvo ir Rakučiui, jis krito nuo pakelto kardo…

StasySG       2021-02-1 18:33

2021-01-31 22:15
Tai kur tas 17-os istorikų pareiškimas?
——————————————————————-
17 istorikų radau. Vinokuras Arkadijus delfyje įdėjo į savo straipsnį:————-“Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento istorikai: Dr. Arūnas Bubnys, GRTD direktorius; Dr. Kristina Burinskaitė, GRTD vyresnioji patarėja; Rytas Narvydas, GRTD Specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas; Ramona Staveckaitė-Notari, GRTD Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja; Dr. Juozas Banionis, vyriausiasis istorikas; Tadas Jaskelevičius, vyresnysis istorikas; Dr. Mingailė Jurkutė, vyriausioji istorikė; Dr. Valdemaras Klumbys, vyriausiasis istorikas; Doktorantė Enrika Kripienė, vyresnioji istorikė; Gintautas Miknevičius, vyriausiasis istorikas; Sakalas Natkevičius, vyriausiasis istorikas; Dr. Mindaugas Pocius, vyriausiasis istorikas; Dr. Alfredas Rukšėnas, vyriausiasis istorikas; Irena Šutinienė, vyriausioji istorikė; Olegas Usačiovas, vyriausiasis istorikas; Dr. Rimantas Zizas, vyriausiasis istorikas; Rimantas Zagreckas, vyresnysis istorikas”

Valio! Puiku!       2021-02-1 16:17

Pirmas smūgis GC perėmimo iš lietuvių į užsieniečių rankas kryptimi pavyko! Dar kažkur reikia padėti tuos, kas archyvuose per ilgai ir per giliai ,,knisosi” - jie per daug žino ir matė.
Ar ir kitų valstybių archyvus perims? Lietuva - tik pirmas žingsnis?

Labai        2021-02-1 13:34

gaila…. Tie “prakeiktieji” lietuviai kaip gerais sovietiniais laikais skundžia ir naikina tikruosius iš didžiosios raidės ŽMONES. Kaip tai apgailėtina ir šlykštu. Juk visiems po saule vietos užtenka. Bet ne, būtinai suėsti padorų žmogų.

AAA       2021-02-1 13:30

Gerai, kad paliko. Galejo pasiimti dar keleta.

stasys       2021-02-1 13:16

StasysSG  2021-01-31 21:44..tam kad tuos vyrus ginti ,reikia turėti bent tvirtus moralinius įsitykinimus ir jais vadovautis .

stasys       2021-02-1 13:04

StasySG ..https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1331596/akibrokstas-genocido-centre-uz-viesai-issakytas-abejones-ispejimas-centro-istorikei

Reikia žinoti savo didvyrius       2021-02-1 12:32

Žinome 80, taip pat žinome 700, o va 17 užsislaptino.

▶️2021-01-31 22:15       2021-02-1 4:31

Pas Centro direktorių, papkėjd.

Trumpai        2021-01-31 23:48

Deja, pralaimetas eilinis musis. Ir be paskutinis. Del karo nekalbesiu, nenoriu jums gadinti nuotaikos visai savaiteiw

StasySG       2021-01-31 22:15

Tai kur tas 17-os istorikų pareiškimas? Nerandu.

Žemyna       2021-01-31 22:05

Vladimiras Ilji… Oi, Vladimirovičius pakeitė „atgyvenusią, nemodernią” senelio Iljčiaus taktiką „Vokzal, telegraf, počta”, puolimą pradeda nuo informacijos šaltinių, nuo objektų, kur saugoma dokumentuota tautis ir jos valstybės kovų istorija.
Esame naivūs, jei manome, jog ligi šiol ten nesidarbavo, nevykdė užduočių  „Štirlicai”. Atvirą ir triukšmingą Genocido Centro puolimą pradėjo, paskyrus naująjį vadovą, kaltindami „neteisinga” tautybe. Nepasisekė - „fašistams litofcams” jo tautybė netrukdė. Tačiau Valiušaičio paskyrimas perpildė jų kantrybės taurę. Kad tai neatrodytų kaip politinis susidorojimas, prisiminė seną gerą „Kleimim pozorom ideologinį paklydėlį, nesilaikantį partijos linijos!” - kažkam iš darbuotojų iš ?Seimo buvo išsiųstas ne tik nurodymas, bet gal ir jau gatavas laiškas, kurį „skriaudžiami darbuotojai” turėjo pasirašyti ir išsiųsti „pasiskųsti Seimui”...
Taigi, „cherchez” ne tik siuntėjo „la Kontaktą” Centre, bet ir patį Siuntėją (Seime?)! O mums gal reikia teismui apskųsti tokį atleidimą, o čia pralaimėjus toliau skųstis. Jei Lietuva neturi SOLIDŽIOS ir ORIOS valdžios, gebančios apginti Tautos Garbę, teks piliečiams patiems to imtis?
(Primenu, šią frazę F.K. nebe pirmą kartą kartoja.Net ir per TV ją girdėjau - gal tada, kai buvo kūju nudaužta Atminimo lenta?

.>Profesoriui       2021-01-31 21:50

Tik ka piktinotes 700 pasirasiusiuju,o dabar siulote liaudies teismui Kukliansky.Sudetingas patriotiskumo jausmas,o gal dvigubi standartai lietuviskas bruozas?

StasysSG       2021-01-31 21:44

Valiušaitį  ir kt. gerai gina V. Radžvilas straipsnyje “Po susidorojimų: atidavus Sukilimą, nebereiks ir Genocido centro” (propatria, 2021 01 31)

Ko gero       2021-01-31 20:46

Rakutis savo darbą pradadant valymus atliko. Tada pabruko uodegą ir liko ištikimas savo šutvei. Kada žmonės supras, kad toje partijoje normalių nėra. Arba jie priešai, arba durni arba parsidavę.

Profesorius P.Gylys       2021-01-31 18:31

savo feisbuke paskelbe pritrenkianti F.Kuklianski-zydu bendruomenes pirmininkes pasisakyma.Tiesiai sviesiai-,,mes zydai nekenciame lietuviu labiau ,nei jie nekencia musu”.Kokia bus reakcija uz tikra neapykantos kurstyma ? Ar tai ner paskutine riba,kuria perzengus ji neturi likti savo pareigose ?

Penktoji kolona       2021-01-31 16:02

LGGRTC sėkmingai darbuojasi. Yra ženklų, kad kita auka bus A. Jokubauskas. Fas jau duotas. O kada vietoj 17-os jau bus 170? Taigi prieš Lietuvos istoriją - visais frontais. Tik jau nekliedėkit, kad čia vis Putinas - jis šiuo metu turi savų problemų. Jei netikit, įsijunkit telekanalą ,,Lietus” - tiesioginė translaicija turbūt dar tebevyksta.

ah1       2021-01-31 14:42

Užbaikit pasakas/ istorijas, Atstatykit dokumentuotą  Metriką/Metų rikuotę,paskelbkit viešai, plačiai ir visems prieinamai - turėsit kuo neginčijamai “užčiaupt” “bites darbininkes” tarnaujančias atėjūnams visokiausiems.

Al.       2021-01-31 14:33

Bolševikai, užpuolę šalį, pirmiausia pareikalauja išduoti jiems tuos, kas šalį gins. Duodant suprasti, kad po šios nedidelės nuolaidos bus viskas ramu. Bet ramu niekad nebūna - toliau pareikalaujama kitų aukų. Ir taip iki visiško pavergimo.

The Epoch times       2021-01-31 14:28

Žiniasklaidos bendrovė  Vakarų Virdžinijoje „HD Media Company“ šią savaitę kreipėsi į federalin teismą, prašydama nustatyti ar „Google“ ir „Facebook“ nepažeidė antimonopolinių įstatymų. Ieškinyje teigiama, kad „Google“ neteisėtai naudojosi skaitmeninės reklamos rinkos monopoline valdžia, o tai neleido laikraščiams konkuruoti rinkoje.
Ji taip pat tvirtina, kad „Google“ ir „Facebook“ „neteisėtai susitarė vykdyti antikonkurencinius veiksmus“ per slaptą susitarimą „Jedi Blue“. Išsami informacija apie tariamą susitarimą pirmą kartą buvo atskleista, kai 10 valstybės generalinių advokatų pateikė ieškinį „Google“ dėl daugelio federalinių ir valstijų antimonopolinių bei vartotojų apsaugos įstatymų pažeidimų.

https://www.theepochtimes.com/media-company-files-antitrust-lawsuit-against-google-facebook_3678744.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_medium=email&utm_campaign=mb-2021-01-31

bjž       2021-01-31 14:06

“Narod trebujet položyt konec….”-paprastas būdas ir patikrintas.“Liaudis reikalauja…” ir gali daryti ką nori-Paksas,Vanagaitė,Ivaškevičius,Venskienė,Rakutis,o dabar Valiušaitis ir dar negalas,nes neklaužadu-runkelių netruksta.

Jules       2021-01-31 13:08

Jėgos teisės, Troikės, viršenybė. Jei nebūtų Jėgos teisės viršenybės – niekas taip nerašinėtų, kaip dabar rašo amžini antilituanistai ir nebūtų įslaptinti su Saule, kas tokie nuo runkeliokų? Jėgos teisė, A-Bombačka, Covid-19 (viruso) viršenybė, KGB marčių ir žentų viršenybė žygiuoja drąsiai per pasaulį.

Rasutei       2021-01-31 12:42

Nereikia “istoriku”: mes ir patys mokam skaityti Wikipedija. Geologai teuzsiimineja zemes kasinejimu, lengvistai tenagrineja kabliukus ir nosines, o politologai tegu tauksi su politikieriais…

Vidmanatai,       2021-01-31 12:40

Sveikas sugrįžęs atgal į mišką.

Verkslena       2021-01-31 12:38

Pasakytu aciu, kad paliko Melo Centra. Verkslena: buvo silta “darbo” vieta.

kas mes esam?       2021-01-31 11:58

Va taip ir ritames zemyn…zemyn…zemyn…Kazkam (???) labai reikia sukist i tokias vietas bailius, giedancius pagal ju natas, arba tuos, su uzzombintais smegenimis.I tokia vieta negalima skirti protingu, daug zinanciu, “besiknisanciu” tautos istorijoje patriotu.Iki ko nusiritom?Ir cia tikrai dar nepabaiga, cia tik gelytes.

tai ir yra       2021-01-31 11:57

sliauziantysis totalitarizmas. Su “darbo kolektyvu” pajungimais, su bauginimais, su kitaminciu susidorojimais.
Kazkur tai labai jau girdeta. Pagaliau valdzioje atsidure “tie”, tad sis reiskinys igauna pagreiti.

komuniagos...       2021-01-31 11:54

komuniagų šuniuko “disidento” V.Skuodžio statytiniai išmetė V.Valiušaitį.

Diedui       2021-01-31 11:45

Deja, ši nemaloni naujiena - nenaujiena, paskelbta jau vakar, feisbukuose ir kitur. Galima tik užjaust p. Vidmantą, kaip ir prof. Valdą Rakutį. Tikėkimės, kad visa tai išeis tik į gera. Norėčiau tikėti?

Diedas       2021-01-31 10:20

Sekmadienio ryte sušikta naujiena.
Apmaudu, tarytum pats būčiau “darbo kolektyvo” išėstas.
Valiušaitis - istorikas su stuburu, o tvirtos asmenybės “liaudies masėms” nepakenčiamos.
Komunizmas pamažu įsisiautėja.
Įsivaizduoju kaip sovietinės kirvarpos išgirdę partijos sekretoriaus kiauktelėjimą “yra nuomonė, kad Valiušaitis blogas žmogus…” susirinkime puolė lenktyniaut kas labiau jį apdergs ir reikšt asmenines nuomones:
“Mano asmenine nuomone, pabrėžiu mano asmenine nuomone, Valiušaičiui smirda iš burnos, todėl jis negali užimti tokių pareigų”
“Mano asmenine nuomone,pabrėžiu mano asmenine nuomone, Valiušaičio trūsikai pripersti. Mes darbo liaudis ir kūrybinė intelegentija negalim pakęsti tokio piliečio savo kolektyve.
“Mano giliu įsitikinimu, pabrėžiu grynai asmeniniu įsitikinimu, Valiušaičio punčiakų užkulniai kiauri. Mes šiū laikų avangardas nesitaikstysim su tokiais įžūliais išsišokimais. Vyt lauk be teisės sugrįžt. Priesdo įpareigot punčiakas užsiadyt.
Kvakvakva,blebleble, t.t.ir t.t.

Rasa       2021-01-31 10:02

VYRAI, tai kas gins Lietuvos istoriją?! V.Rakutis atstatydintas… Jei prieš jus “dvi kepurės”, kurios tikrai garsiai, šlykščiai rėkia, tai dar ne viskas. Už jus ir su jumis daug degančių širdžių, tik jų nematote. Jus reikalingi Lietuvos ateičiai. Jaunimui reikia parodyti pilną jų protėvių gyvenimo vaizdą, jaunimui reikia padėti įgyti istorinę sąmonę (laisvės metais naikinama) Palyginus su artimais kaimynais- rusais ir lenkais plius žydais, visi jie aiškins, kad lietuviai tai ne lietuviai ir dar atsakingi už fašistų ideologiją už tai kalti amžinai, O MŪSŲ JAUNIMAS NET NETURI KĄ JIEMS ATSAKYTI, NES NEŽINO SAVO VALSTYBĖS ISTORIJOS. Padorūs Istorikai - laikykitės, negalite pasiduoti, jau daug padarėte. Jūs atliekate Misiją. Taip - Misiją. Didvyriui nebūtina turėti žirgą ir kardą. Didvyris turi Širdį, Protą, Drąsą (šiuose žodžiuose nėra jokio patoso, čia tiesa, realybė). Nežinau nei ką sakyti Valiušaičio ir Rakučio atstatydinimas… Ar galim pasiduoti šitam velnio išperų spaudimui? Nebus taip.

štaziau       2021-01-31 10:01

Geriau papasakok kaip reikalai? Ar skauda?

stasys       2021-01-31 9:49

Liudna ir pamokančiai . Yra ko pasimokyti jauniems politikams . Turintis savus isitykinimus ju neaukoja gatvės ‘diskusijai’. Autorius mini str.LRT “Akibrokštas Genocido centre : už viešai išsakytas abejones -įspėjimas centro istorikei” .

Vidmantai       2021-01-31 9:38

ar nesušalsi žiemą su trumpom kelnėm?


Rekomenduojame

Andrius Švarplys. Ką tokie net neslepiami dvigubi standartai turi bendra su pilietine ar kultūrine pozicija?

Verta prisiminti. Kodėl šmeižiamas Kazys Škirpa ir Birželio sukilimas? Dovilo Petkaus pokalbis su Vidmantu Valiušaičiu

Birželio 15–17 dienomis vykusių protesto akcijų rezoliucija

Nida Vasiliauskaitė. Šviesa kovoja su tamsa

Vinco Kubiliaus reportažas iš 17-osios dienos akcijos Simono Daukanto aikštėje „Ar dar gyva Deimantė?“

Algimantas Rusteika: Ponai mieli, patys išsidūrėt – niekas atviroj erdvėj renginių dalyvių skaičiaus nebereguliuoja

Ką apie vaikų skiepijimą sako mokslas – Nidos Vasiliauskaitės parinkti skaitiniai tikintiesiems Mokslu

Vytautas Sinica papunkčiui: Žygimantas Pavilionis prieš Lietuvą

Tomo Baranausko įžvalga apie I. Šimonytės naująjį gerovės receptą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip – reikia ruoštis (II)

Kęstutis Girnius. Referendumas – tautos valia ar demagogų įrankis?

Robertas Grigas. Pasirodo, yra dar ES šalyse parlamentų, atstovaujančių savo tautų interesams!

Birželio 14-osios naktis: nukryžiuoti vaikai

„Neteisingi“ tekstai, kurie „teisingai“ valdžiai sukelia konvulsijas

Iš propagandos frontų. Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas: šeimos yra visi – tiek tos pačios, tiek skirtingos lyties sąjungą sudarę

Nida Vasiliauskaitė. Ko bijote? Jų?

Algimantas Rusteika. Gal pabandom niekur nebebėgti?

Vygantas Malinauskas. Iš tėvų valdžios išlaisvinto vaiko interesas

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Visiškas teisinis nihilizmas

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas: Vienykimės!

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: pranešimas dėl birželio 15–16–17 dienomis įvyksiančių protesto akcijų

Ramūnas Aušrotas. Ką reiškia SAM paskelbtas vaikų nuo 12 metų skiepijimo vajus ir manipuliacijos įstatymo tekstu?

Ką šiandien žinome apie tremtis? Dovilo Petkaus pokalbis su prof. Rasa Čepaitiene

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

1941 m. Birželio sukilimo 80-metį pasitinkant. Valdas Vasiliauskas: Idėjinė A. Sniečkaus klaida

Kviečiame į parodą „Pirmasis masinis trėmimas 1941 m. birželio 14–19 d.“

Vidas Rachlevičius. Aš su siaubu laukiu naujų rinkimų

Vaidotas A.Vaičaitis. Šeima, partnerystė ir Civilinis Kodeksas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.