Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė

Robert R. Reilly. Tualeto metafizika

Tiesos.lt redakcija   2017 m. rugsėjo 25 d. 14:05

17     

    

Robert R. Reilly. Tualeto metafizika

„Catholic World Report“ | 2016 m. birželio 9 d.

Kodėl translytiškumo tema taip sureikšminta ir kokios aistros ją taip kursto?

Polemikoje dėl tualetų translyčiams aistros kyla į aukštumas. Kas prieš keletą metų galėjo įsivaizduoti, kad diskutuosime, kaip pasirinkti tinkamą pagal lytį tuštinimosi funkcijoms pritaikytą vietą, ar kad apie tai polemizuodami pasitelksime teisingumo ir žmogaus teisių kalbą, o ne sveiką protą?

Kaip, tiesą sakant, visa tai galėjo nutikti? Chirurgijos enciklopedijoje skelbiama, kad Jungtinėse Valstijose atliekamų lyties keitimo operacijų skaičius kasmet svyruoja nuo 100 iki 500. Be abejonės, asmenų, kurie save laiko translyčiais, nors operacijai ir nesiryžta, yra ir daugiau, tačiau operacijų skaičius išlieka socialiai nereikšmingas. Tai kodėl ši tema taip sureikšminama ir kokios aistros ją kursto? Atsakymas yra toks: nors ir kalbame apie tualetą, pats klausimas yra svarbus metafiziškai, nes jis yra apie esminį žmogaus santykį su tikrove.

Štai generalinė prokurorė Loretta Lynch, kalbėdama apie Teisingumo departamento ieškinį, kuriuo siekiama panaikinti Šiaurės Karolinos įstatymą, ribojantį galimybes pasinaudoti viešaisiais tualetais (2016 m. gegužės 9 d.) tiems asmenims, kurie gimė įvardytos lyties, apkaltino valstiją „įteisinus tapatybę įstatymu ir reikalaujant, kad asmuo apsimestų esąs tuo, kas jis nėra“. Tas išties jaudina, tačiau verčia ir klausti: o tai kokios lyties yra tie asmenys, kuriuos Šiaurės Karolinos įstatymas galimai verčia melagingai apsimetinėti tuo, kas jie nėra? Ir iš kokio šaltinio randasi autoritetas to, kuris nustatytų, kokios lyties jie yra?

Taigi generalinė prokurorė Lynch tvirtina, kad Šiaurės Karolinos teisė prieštarauja teisingumui. Klasikinė teisingumo definicija: kiekvienam atiduoti tai, kas jam iš tiesų priklauso. Ir kas tai yra, priklauso nuo to, kas tie dalykai yra. Kitaip sakant, jei klaidingai suprasite, kas yra kas, jūs negalėsite su tuo dalyku elgtis teisingai. Iki šiol, kas yra kas, mums vis dar pasako prigimtis. Pavyzdžiui, jei manysite, kad žmogus yra šuo, ir su juo elgsitės kaip su šuniu, jūs su juo elgsitės visiškai neteisingai – savo prigimtimi žmogus nėra šuo. Tai teisinga net ir tuo atveju, kai pats žmogus galvoja, kad jis yra šuo, arba, nūdienos kalba, „pats tapatinasi“ su šunimi. Tai nepateisintų ir kito žmogaus, kuris su juo taip elgtųsi. Ir būtų ypač blogai, jei kas užsimanytų kitam žmogui, manančiam, kad jis esąs šuo, prisiūti uodegą – toks veiksmas negalėtų būti daromas net ir iš gailesčio, teisinantis, kad tai padėtų žmogui išties pasijusti labiau šunimi. Ir, kaip Loretta Lynch duoda suprasti, būtų iš esmės tironiška, jei valstybė išleistų įstatymą, kad šis ar bet kuris kitas žmogus šlapintųsi jau ne žmonėms skirtuose viešuose tualetuose, o ten, kur tai daro šunys. Taip yra todėl, kad tol, kol kas nors gali pasakyti ar pasielgti taip, kaip elgiasi žmogus, o ne šuo, mes privalome jį laikyti labiau tuo, kuo jis yra, nei tuo, kuo jis nėra.

Bet kas yra translytis asmuo? Generalinė prokurorė Lynch sako, kad mes privalome „nenusigręžti nuo savo kaimynų, šeimos narių, tėvynainių vien dėl to, kad jie kai ko negali kontroliuoti, ir neigti tai, kas juos daro žmogiškus.“ Kreipdamasi į translyčius, ji pareiškė: „Jūs savęs vis klausiate, kaip galite gyventi tą gyvenimą, kuriam „polinkį atsinešėte gimdami“.“ Tai ir yra svarstomos temos esmė. Pagal Lynch, translyčiai žmonės jau „gimė turėdami polinkį“ gyvenimui, kuris yra kitoks, nei tas, kuriam yra „gimę“ – kad ir kaip tai prieštaringai skambėtų. Ji tvirtina, kad polinkis būti kitokiam, nei esi gimęs, yra „tai, ko negali kontroliuoti“. Kitaip sakant, moteris, kuri tiesiogine prasme yra gimusi moterimi, gali norėti gyventi kaip vyras visai dėl kitokių nei prigimtis priežasčių.

Prieš nuspręsdami, kaip yra įmanoma ar neįmanoma kontroliuoti polinkį būti kitos lyties nei tos, kurios kas nors yra gimęs, mes turime nuspręsti, ar šis polinkis siekia ko nors, kas apskritai yra įmanoma? Ar įmanoma kam nors, gimusiam morerimi, būti vyru? Kaip moteris gali to pasiekti? Vienas ir mažų mažiausiai tik dalinis būdas – pašalinti abi krūtis. Vėliau gali būti išoperuota gimda ir kiaušidės. Kitaip tariant, iš dalies tai yra savižudybė – moteris siekia nusižudyti kaip moteris (ir pasmerkia save didžiuliai rizikai baigti šį procesą visiška savižudybe). Tačiau abiejų krūtų pašalinimas yra būtent tai, ką asmuo gali kontroliuoti ir, kad tai nutiktų, jis privalo tai pasirinkti. Todėl atrodo, jog čia svarbiausia yra tai, kad jis pats kontroliuoja rezultatą, kuris yra kas kìta nei tai, kas duota, o tai, kad būtent tokio rezultato valingai siekiama ir trokštama, ir yra svarbiausias jo vertinimo kriterijus. Kalbant dabartiniu žargonu, toks asmuo save tapatina su tuo, kas yra ne jis. Kitaip sakant, asmuo gali tapti tuo, kuo jis nori tapti, perkurdamas save pagal savo norą, netgi jei tam reikia rimtai susiluošinti. Asmuo nėra tai, kas gaunama iš prigimties, bet tai, ką jis valingai įgyja.

Kas tuomet, generalinės prokurorės žodžiais kalbant, yra tas „asmuo, kuris apsimetinėja esąs tuo, kas jis nėra“? Kaip Lynch gali tvirtinti, kad būtent Šiaurės Karolina verčia apsimetinėti, o ne asmuo, kuris pats apsimetinėja ir dar reikalauja, jog kiti dalyvautų jo apsimetinėjimuose? Juk po viso to, t.y. ir pašalinus abi krūtis, moteris nepasidaro labiau vyras, kaip ir žmogus nepasidarytų šuo ,net jei ir prisiūtume jam uodegą. Tad kuo rendamasi Lynch gali teigti, kad pripažindami tualeto tikrovę pamatine [t.y. tuo pagrindu, kuris leistų spręsti, kas yra kas – red. past.] „tapatybę nustatome įstatymu“?

Kai kurių idėjų, kurios grindžia tokias Lynch pažiūras, ji pati gali būti ir neįsisąmoninusi, nors jų kerų akivaizdžiai ir paveikta. Bendrais bruožais, čia atsiskleidžia tam tikra mąstymo kryptis. Kas verčia mąstymą neigti tikrovę? Tiesiog jis pats sau suteikia galią taip elgtis – suprasti tikrovę kaip tai, ko jam norisi. Bet pirmiausia tikrovė turi būti pašalinta iš akiračio – pradžioje teoriškai, o po to – ir aktualiai (faktiškai). Prancūzų filosofas Jean-Paul Sartre, sakydamas, kad „egzistencija eina pirma esmės“, parodo, kaip paprasta tai padaryti. Sartre‘o meilužė Simone de Beauvoir tą pademonstravo dar akivaizdžiau. Ji tvirtino, kad niekas neturi tapatybės a priori: „Egzistencializmo pagrindas yra mintis, kad nėra jokios žmogaus prigimties, dėl to nėra ir jokios „moteriškos prigimties“.“ Todėl, jos teigimu, ir tai taip toliaregiška, „pieno liaukos, kurios išsivysto lytinio brendimo laikotarpiu, neturi jokios įtakos moters, kaip individo, ekonominei padėčiai: bet kuriuo gyvenimo momentu jos gali būti pašalintos.“ Kai tikrovė pranyksta, išnyksta ir moters krūtys! Štai ir viskas! Gamta, primygtinai tvirtina de Beauvoir, „nėra kažkas, kas duota“. Kaip tai įmanoma? Jeigu iš tiesų „niekas neturi tapatybės a priori“ ir niekas nėra „duota“, kodėl reikalinga daryti operaciją, kad tai būtų pakeista?

Šis akivaizdus prieštaravimas gali būti paaiškintas de Beauvoir ir Sartro pažiūrš metafiziniu prieštaringumu. Klasikinėje metafizikoje egzistencija ir esmė yra tarpusavyje susijusios, kaip kad yra susijusios materija ir forma. Jos būtinai eina kartu. Materija be formos neegzistuoja – beformės materijos nebūna. Analogiškai – visa, kas egzistuoja pasaulyje, privalo egzistuoti kaip kas nors – tas kaip ir yra to dalyko prigimtis arba forma. Pavyzdžiui, šuo negali egzistuoti anapus buvimo šunimi. Vienintelė būtis, mąstoma kaip ta, kurios esmė ir yra egzistuoti, t. y. kurio egzistencija yra būtina, yra Dievas. Niekas daugiau neegzistuoja būtinai ir todėl pasaulyje nėra nieko, kas pradėtų egzistuoti pirmiau negu jo esmė. Priešingu atveju, kas tai būtų? Niekas.

Čia slypi visa egzistencinio pasirinkimo rizika ir baimė – žmogus atsiduria priešais niekį, kaip prieš materiją be formos – metafizinę neįmanomybę. Sartriškas žmogus yra pakibęs virš nihilistinės bedugnės ir, negalėdamas vadovautis neegzistuojančia prigimtimi, privalo save išgelbėti savo paties metafizinėmis pastangomis, kažkaip susikurdamas savo paties esmę, o valios aktais – savąjį . Suteikdamas savo beformei materijai savo paties formą, jis faktiškai privalo susikurti save. Žodžiu, „susitapatina su savimi“ (pagal Sartrą kaip marksistą). Ši savikūra, šis Dievo pakeitimas savimi, ir yra tai, iš kur kyla šių laikų manija vaikytis asmens autentiškumo, to, ką pats asmuo privalo įgyti, kad būtų kuo nors, kad apsaugotų savo, kaip asmens, egzistenciją. Priešingu atveju, asmuo susiduria akis į akį su niekiu. Kai „Human Rights Campaign“, LGBT advokatų grupė, kalba apie translyčių asmenų poreikį gyventi „autentišką gyvenimą“, būtent apie tai jie ir kalba – apie mūsų visų poreikį gyventi savo „autentiškus gyvenimus“, lygiai tokiais pat žodžiais Sartre ir de Beauvoir skatina žengti dar toliau – susikurti savo pačių esmes.

Jei ant kortos būtų pastatyta nors kiek mažiau, vadinamasis tualetų klausimas netektų prasmės. Temos sureikšminimo priežastys – užslėptas, visuotinis prigimties neigimas ir pakeitimas gryna valia kaip priemone, išvaduojančia mus nuo visko, kas mums duota – tai leidžia mums apsimesti, kad galime tapti, kuo tik panorėję, ir kad turime galią padaryti viską, ką tik užsigeisime, ir visai nesvarbu, kokiu mastu susidarkysime arba kiek dalinių savižudybių tai pareikalaus. Prigimties autoritetą galima tiesiogiai ir agresyviai pakeisti tik chirurginiu įsikišimu į ją. Kentėdamas nuo to, kas jis yra objektyviai, iš prigimties, translytis asmuo užsimoja atgal, lyg peštukas – užpuolikui. Ir tik po atakos pasimato, jog ir šia ataka užsimota prieš save patį – būtent todėl, kaip teigia Walt Heyer, po tokių operacijų „41 proc. bandė nusižudyti, 90 proc. turėjo „ryškią psichopatologijos formą“, 61 proc. turėjo ir kitokių psichinių sutrikimų ar ligos formų, 50 proc. išgyveno depresiją, 40 proc. – nerimą.“ Nieko nuostabaus. Metafizinis prieštaravimas atveda į prieštaravimą sau, savęs savęs sunaikinimą. O tai, kas lieka, vis dar yra moteris arba vyras, tik jau siaubingai suluošintas. Ir būtent šioje lyčių skrodykloje mes galime suprasti, ir kas iš tiesų tai yra, – tai maištas prieš būtį.

Būtent iš šios maišto perspektyvos prasmę įgyja ir Jungtinių Valstijų generalinės prokurorės pareiškimas, kad žmogaus polinkis į „savo-tapatybės“ kūrimą yra žmogaus teisė, o bet koks nepritarimas jam – „dingstis diskriminuoti ir užgaulioti“. Kreipdamasi į translyčius Loretta Lynch džiūgavo: „Žinokite – istorija yra jūsų pusėje“. Iš tiesų taip ir yra, bet tai Sartro ir de Beauvoir istorija – istorija, peržengusi „prigimtinį ir Dievo, prigimties Kūrėjo, įstatymus“ ir po savęs palikusi tik sumaištį, teisinusi ir gynusi savižudiškai „šaunų“ Stalino Sovietų sąjungos Naująjį pasaulį, kurio pasiekimai sudarkant žmogaus prigimtį yra nepralenkiami.

Istorinė vėliava, kurią kelia Lorettos Lynch translyčių legionas, tai ta pati vėliava, kurią kėlė ir Marksas, ir Sartras, ir de Beauvoir, bet tai ir gedulingos procesijos vėliava, išskleista laidojant žmogaus prigimtį – tai, kas yra duota, prie ko mes privalome prisiderinti, jeigu norime išlikti žmonėmis ir pasiekti žmogišką laimę galutiniuose dalykuose. Tai ir yra istorijos triumfas prieš gamtą, kaip jau mūsų šalyje skelbė progresyvistas John Dewey: „Neturėti jokios prigimties ir yra žmogaus prigimtis“. Jei tai yra tiesa, nėra jokios priežasties, dėl kurios asmuo negalėtų eiti į tualetą, skirtą tai lyčiai, su kuria jis „pats susitapatino“.

Taigi, jei mes iš tiesų neturime prigimties, tuomet nebelieka ir pagrindo, kuriuo remdamiesi pasakytume, jog ir patys nevirsme tokiomis pabaisomis, kol su jomis „tapatinsimės“. Taip yra ir todėl, kad išsižadėjus savo prigimties, dingsta ir skirtis tarp žmogiška ir nežmogiška – moralu ir monstriška. Grėsmę kelia ir tie pagrindai, kuriais savo veiklą grindžia mūsų generalinė prokurorė ir kuriuos ji bando mums juos įpiršti, nors jie ir kertasi su mūsų Pagrindiniais principais, kylančiais iš „prigimtinio ir Dievo, prigimties Kūrėjo, įstatymų“.

Iš anglų kalbos vertė – Saulius Arlauskas
Redagavo – Ramutė Bingelienė

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Pikc       2017-09-21 21:01

Hmm… o juk įdomiai atrodo pilnas vežimas arogancijos ne itin sėkmingo bandymo suprasti tekstą kontekste… wink

"juozapo" autorius       2017-09-20 23:20

Nesiginčysiu dėl požiūrio į juozapą.
Personažas tam ir kuriamas, kad būtų narstomas.
Manau jog tai, kad juozapas ne drungnas yra daugiau pliusas nei minusas.
Noriu paprieštarauti- niekada nesakiau jog šio straipsnio tekstas prastas.
Jeigu pasižiūrėsite nepaviršutiniškai- sakiau jog tikrai geras.
Išsakiau požiūrį dėl prioritetų. Manau, kad įkelti straipsnį Diskusijų rubrikoje sumanymas ne pats geriausias.
Ir neišgirdau įtikinamų kontr argumentų.
O lengvą susierzinimą pajutau.
Nepykite, nenorėjau Jūsų įžeisti.
Vienok, kaip logiką gerai išmanantis žmogus, galite kartais pabandyti paklausyti sveikos nuovokos iš šono.
Nes tobulėti portalui dar yra daug erdvės.
Juk dėl to nesiginčysim?
Galim susitarti dėl tobulėjimo abipusiai.
Aš irgi mielai pašlifuočiau personažą.
Kaip sako- aplinka įpareigoja.
Galiu ir smokingu pervilkti.
Bet kol kas, kai publika dar ne filharmoninė, o ir scenos interjeras pašepęs, tad veżimo teatro sermėga kaip tik.
Bet viskas šiame pasaulyje laikina.
Labos nakties.
Rytoj nauja diena, bus nauja ir daina…
Pagarbiai-
J.

 

 

Juozapai,       2017-09-20 22:55

dovanok, pasikartosiu - žmogau, tekstas visai ne apie tuos, apie kuriuos ir aš nematau reikalo - ypač po tokiu tekstu - kalbėti.
Tik bandau pasakyti, kad redukuodamas “tualetų metafiziką” iki ano galo reikalo, su pamazgom išlieji ir kūdikį...
Čia užkabinama esminė - žmogaus (ir jo savivokos, vadinasi, ir viso gyvenimo) nususinimo problema. Tai, beje, paaiškina, kodėl tavo priekaištai dėl buratinizmo, ir liks tik priekaištai… visų pirma sau pačiam, nes pats juk irgi tik kartojiesi, negi manai, kad tuomet esi “gilesnis” už buratinus?
Ir dar - aš pritariu žmogui, kurį čia prieš tai suniekinai, jog dažnai elgiesi taip, tarsi turėtum čia kokią teisę užsakinėti muziką. O juk neturi.
Ir tavo skonis ne pats geriausias.
—-
Žodžiu, tikrai puikus tekstas, savo paradoksalumu atgaivina supratimą apie tai, kas yra tiesa apie žmogų, ir nesvarbu, kaip kas savo prigimtį darko: ar kokiom verbalinėm plunksnom apsikaišo, ar šiaip žalojasi.

J--- kažkam kitam, ( normaliam)       2017-09-20 21:05

Kaip čia tamstai pasakius…
Va, Liudvikas- jis labai gerą temą buvo pasiūlęs.
Deja, gaila, pats beveik nedalyvavo.
Lietuvos atstatymui, valstybės atgavimui, krašto statybai po galimai būsimo Suvereno teisių atgavimo- tam idėjų reikia, trūksta.
Deja galinčių rimtai kalbėti apie tokius dalykus trūko.
Ir metafizikos užmojams toje Temoje erdvės tiek kaip tarpgalaktinėse stygose.
Čia taip, sutinku, galima irgi spausti metafizikos syvus.
Iš visko padistengus galima.
Iš vaško irgi galima.
Išspausti.
Klausimas ar būtina ir ar dabar ir ar šioje vietoje.
O dėl duonos kasdieninės reikalų banalumo…
Ar aš kada siūliau apie tuos dalykus kalbėti banaliai?
Būtent, kad nebanalaus kalbėjimo ir šviežio matymo trūksta.
Lietuvos visos bėdos yra pozityvaus ir kreatyvaus koncepto neturėjime viskam.
Nuo makro iki nano- visur musyse matau plyną, plokščią primityvizmą.
Na, o kadangi bėda totalitari, tad ir replikavau, jog ne pidaizmo nėra čia ka mums aktualiausia.
Egzotiška gal ir smalsu knebinėtis, bet-
Kas iš to?
Jeigu visur kitur jau bentvkiek reikalai judėtų, tuomet galima būtų leisti laiką pavėjui pilstant iš apypilnio į pustuštį.
Bet jeigu ir toliau spjausim į prioritetų svarbą, tai kaip pjovėm grybą, taip ir pjausim toliau.
Kol landzgrybizmai mus papjaus galutinai.

Juozapai,        2017-09-20 20:46

Ar esi tikras, kad supratai?
Bent man tas tekstas nuskambėjo net ir labai aktualiai - ir visai ne apie genderizmą, transgenderizmą, ano galo reikalus… o apie metafiziką...
Ir kodėl radosi būtent tokia - tualeto - metafizika… smile
O amžinas krapštymas tokių temų, kaip tavo išvardytos (Pradidėjo nauji mokslo metai, o šimtus tūkstančių šeimų užgriuvo vėl padvigubėję vaikų leidimo moksluosna kaštai, šimtai tūkstančių su siaubu laukia naujojo šildymo sezono sąskaitų, visa lietuva kraupsta nuo grybskverniněs “vyriausybės” banditų planų apmokestinti ubagû terbas ir lazdas, prokurorės girtos myžę stačios ir nx siuntinėę policininkus lieka tarnyboje, Garliavos byloje ta pati antiteisingumo fiesta, motinos žudosi nes šikalienės gestapas melagingo įskundimo dėka iš bet bet kada gali atimti vaikus. Ir atima ir žudosi) - tai jau tos pačios vietos fizika: kiek kartų esi čia pakartojęs, kad vis tas pats ir tas pats.

J....       2017-09-20 20:45

Nebesivelsiu.
“Ot vinta”.
Kaip vairuotojas su šiokiu tokiu stažu, “duodu kelią” smile
Pirmyn.

X - Juozapui,        2017-09-20 20:30

ir vėl prasideda… kaip drįstama prieštarauti, ne pagal Juozapo supratimą, kas yra įdomu ir kas kokiame portale turėtų būti…
o paskui Adminas turi pas nykštukus siuntinėti, bet po tokiu tekstu - ten atsidurti būtų net logiška - gal transcenduotum?
Beje, tai net ne informacinis tekstas

J----ponui x (M)       2017-09-20 20:24

Pone, pabusk.
Aš neparašiau nei vieno žodžio apie savo pageidavimus.
Gal tu dar ne visas raides pažįsti?
Pone, misteri- tamstos paranoja mane vaikytis ir graibyti už skvernų jau nebekelia šypsenos.
Prospekto “Rožytės” šlovės laurai užmigti neleidžia?
Liūdna dėl tamstos negalavimo…
Vienok ligoninė ne čia.
Gal pagooglink specialisto sveikatos apsaugos institucijų puslapiuose?

Juozapai,        2017-09-20 20:07

jau užsiimi pageidavimų koncertais?
tai rašyk tiesiai redakcijon ir aiškinkis, nes dabar tai pats pasirodei labai jau “neprofesionaliai”.
Beje, o tamsta kokios profesijos būsi?

Juozapas       2017-09-20 19:49

Šiaip jau, straipsnis kaip ir įdomus, bet…
straipsnio talpinimą Diskusijų rubrikoje laikau Redakcijos, pardon, neprofesionalumu.
Tai tiesiog nesekmė.
Pirma- portalo skaitytojų rato nereikia įtikinėti apie transgenderizmo ideologijos žalą. Tarp portalo skaitytojų nėra pederastų, lesbijiečių ir kitų sadomistinių iškrypimų palaikytojų.
Ne ta publika.
Tad kam sviestuoti sviestą?
Informaciją pateikėte? Ačiū. Labai.
Bet dar veltis į diskusijas…
Kam?
Manote subėgs čion lietrydžio ar delfių buduliai ir atsivers į doros kelią?
Naivu.
Portalas sukurtas diskutuoti ir tartis svarbiais vastybės kūrimo , visuomenei aktualiais klausimais.
Ar natūraliai 95% populiacijos daliai aktualios kelių nuošimčių nesveikų defektyvinių pretenzijų burbulas? Gal. Kažkiek.
Tiek kiek lieka vietos ir laiko dėmesiui po šimtų gyvybiškai aktualesnių problemų.
Pati valstybė, santvarka, visuomenė yra iškrypę politiškai, socialiai, ekonomiškai, teisiškai, dvasiškai, ...
Pradidėjo nauji mokslo metai, o šimtus tūkstančių šeimų užgriuvo vėl padvigubėję vaikų leidimo moksluosna kaštai, šimtai tūkstančių su siaubu laukia naujojo šildymo sezono sąskaitų, visa lietuva kraupsta nuo grybskverniněs “vyriausybės” banditų planų apmokestinti ubagû terbas ir lazdas, prokurorės girtos myžę stačios ir nx siuntinėę policininkus lieka tarnyboje, Garliavos byloje ta pati antiteisingumo fiesta, motinos žudosi nes šikalienės gestapas melagingo įskundimo dėka iš bet bet kada gali atimti vaikus. Ir atima ir žudosi.
O mums siūloma gaišti laiką diskutuojant apie antrų galų rūpesčius.
Gerai būtų jeigu sutramdžius sodomizmo sklaidą nuo to išsispręstų visos kitos problemos.
Bet taip nebus.
Nes sodomizmo plitimas yra tik didesnių problemų viena iš pasekmių.
Tai gal kalbėkime apie REIKALUS.
...
Ssuprantu gerb. Laisvūną, kaip Vln Forumo narį ir dalyvį.
Forume pirmu smuiku groja propayrijonai kuriems valgyt neduok, bet tik leisk papliaukšt apie genderizmus.
Tą savo pirtale jie ten ir daro.
Propatrijonai turi penkis skaitytojus ir tris komentatorius.
Nuolatinius. Nes propatrijonams nusišvilpt ant piliečių lūkesčių ir poreikių.
Propatrijonai niekada nediskutuoja su skaitytojais.
Nes jiem nelygis.
Nereikia didelio įžvalgumo, norint pastebėti konvejerinio copy/paste propatrijoninės produkcijos į šį portalą.
Nieko nesakau, yra neblogų straipsnių ir iš ten. Bet daug ir neaktualaus spamo.
O diskusijoms tinkamų iš PP retai būna.
Būna, bet retai.
Šis atvejis yra tas, kuomet nevertėjo šio straipsnio įrioglinti į Diskusijų rubriką.
Nematau apie ką čia turime diskutuoti.
Gal kartoti užkeikimus, jog sodomizmo nemėgstame?
Bet kas iš to?

 

$+$       2017-09-20 19:47

Letui

⤴⤴⤴

Parašykite kelis žodžius, kokie tai metai, koks kalendorius!

...       2017-09-20 0:20

Neverta net diskutuoti sia tema.Paskutiniu metu kasdien parasomi straipsniai apie sita visa bjaurasti.Nemanau,kad pasaulis daleis visa tai igyvendinti.Paprasciausiai tai palaido gyvenimo zmoniu norai (kol jie dar zmones)siekiant sunaikinti seimos savoka.Slykstu,tokia mano nuomone.

Puikus straipsnis       2017-09-19 23:18

Puikūs argumentai, minčių dėstymas, puikus vertimas. Ačiū!!

šizofrenija       2017-09-19 17:13

Moters ir vyro “eksterjeras” , jo skirtumai dar nėra pagrindinis rodiklis,kurį kaitaliojant galima pasiversti vienu arba kitu- t.y. pakeisti savo lyties išorinius bruožus. Lyties skirtumai yra ir žmogaus viduje-hormonų sudėties skirtumai, sekreciniai humoraliniai organizmo reguliacijos ir savireguliacijos skirtumus nepašalinsi prisiūdamas ar nurėždamas papus, smegenų sandaros - jie irgi atlieka nervinį ir sekrecinį- humoralinį organizmo reguliavimą - kaip pakeisti tą smegenų dėžutę- jeigu ji dar net nepakankamai gerai ištirta: mokslininkai žino kas už ką atsakingas , bet kaip veikia atmintis ir loginis mąstymas tose juodose dėžutėse- nežinoma. Jeigu žinotų -  skaitytų mūsų mintis. Galite nusirėžti viską kas tabaluoja, kas jums atrodo nereikalinga, bet kas įdėta , koks vystymosi kodas įdėtas jūsų pradėjimo ląstelėse, niekas nepajėgus pakeisti tobulai- gali tik nevykėliškai imituoti Kūrėją . Dabar ,tai net mokyklos aštuntokui aišku - o genprokurorei - ne.

Arvydas       2017-09-19 15:52

Jungtinių valstijų generalinė prokurorė jaučiasi esanti Dievu. Todėl ji turinti teisę perkurti pasaulį. Pagal savo supratimą. Man tai panašu į psichinių ligonių kliedesius.

Marginalas Palmaitis ne į temą       2017-09-19 13:45

Svikinu švenčiančius Naujuosius 5778 metus!
Ta proga atsiprašau žmonių, kuriuos per diskusijas esu įžeidęs keiksmais.
Letas Palmaitis

Geras       2017-09-19 13:43

Kaip viską sustato į vietas kraštutiniai palyginimai, kaip pavydžiui žmogus ir šuo. Iš karto nukerta visokius išvedžiojimus apie “jautimąsi” ir kitas nesamones.


Rekomenduojame

Andrius Švarplys. Ką tokie net neslepiami dvigubi standartai turi bendra su pilietine ar kultūrine pozicija?

Verta prisiminti. Kodėl šmeižiamas Kazys Škirpa ir Birželio sukilimas? Dovilo Petkaus pokalbis su Vidmantu Valiušaičiu

Birželio 15–17 dienomis vykusių protesto akcijų rezoliucija

Nida Vasiliauskaitė. Šviesa kovoja su tamsa

Vinco Kubiliaus reportažas iš 17-osios dienos akcijos Simono Daukanto aikštėje „Ar dar gyva Deimantė?“

Algimantas Rusteika: Ponai mieli, patys išsidūrėt – niekas atviroj erdvėj renginių dalyvių skaičiaus nebereguliuoja

Ką apie vaikų skiepijimą sako mokslas – Nidos Vasiliauskaitės parinkti skaitiniai tikintiesiems Mokslu

Vytautas Sinica papunkčiui: Žygimantas Pavilionis prieš Lietuvą

Tomo Baranausko įžvalga apie I. Šimonytės naująjį gerovės receptą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip – reikia ruoštis (II)

Kęstutis Girnius. Referendumas – tautos valia ar demagogų įrankis?

Robertas Grigas. Pasirodo, yra dar ES šalyse parlamentų, atstovaujančių savo tautų interesams!

Birželio 14-osios naktis: nukryžiuoti vaikai

„Neteisingi“ tekstai, kurie „teisingai“ valdžiai sukelia konvulsijas

Iš propagandos frontų. Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas: šeimos yra visi – tiek tos pačios, tiek skirtingos lyties sąjungą sudarę

Nida Vasiliauskaitė. Ko bijote? Jų?

Algimantas Rusteika. Gal pabandom niekur nebebėgti?

Vygantas Malinauskas. Iš tėvų valdžios išlaisvinto vaiko interesas

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Visiškas teisinis nihilizmas

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas: Vienykimės!

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: pranešimas dėl birželio 15–16–17 dienomis įvyksiančių protesto akcijų

Ramūnas Aušrotas. Ką reiškia SAM paskelbtas vaikų nuo 12 metų skiepijimo vajus ir manipuliacijos įstatymo tekstu?

Ką šiandien žinome apie tremtis? Dovilo Petkaus pokalbis su prof. Rasa Čepaitiene

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

1941 m. Birželio sukilimo 80-metį pasitinkant. Valdas Vasiliauskas: Idėjinė A. Sniečkaus klaida

Kviečiame į parodą „Pirmasis masinis trėmimas 1941 m. birželio 14–19 d.“

Vidas Rachlevičius. Aš su siaubu laukiu naujų rinkimų

Vaidotas A.Vaičaitis. Šeima, partnerystė ir Civilinis Kodeksas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.