Dienos aktualija, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės

Povilas Urbšys ir Vytautas Bakas: 22 tiesūs klausimai VSD direktoriui Dariui Jauniškiui

Tiesos.lt redakcija   2020 m. kovo 14 d. 7:25

38     

    

Povilas Urbšys ir Vytautas Bakas: 22 tiesūs klausimai VSD direktoriui Dariui Jauniškiui

Seimo nariai Vytautas Bakas ir Povilas Urbšys parengė 22 klausimus Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui ir prašo į juos viešai atsakyti Seimo posėdyje.

Klausimai parengti įvertinus VSD pranešėjo pateiktą informaciją, iš kurios matyti, kad Valstybės saugumo departamento vadovai galimai darė neteisėtą poveikį šalies vidaus politiniams (rinkimų) procesams, galimai neteisėtai rinko informaciją apie kandidatus ir jų aplinkas 2019 metų Prezidento rinkimuose ir galimai neteisėtai ją panaudojo, o taip pat galimai pažeidė žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo ir politinio neutralumo principus.

Povilo Urbšio teigimu, VSD direktorius Darius Jauniškis viešojoje erdvėje patvirtino, kad rinko informaciją apie kandidatus ir jų aplinkas, tad svarbu išsiaiškinti tokių veiksmų teisėtumą. Tuo pačiu aiškėja požymiai, jog situaciją siekiama užgniaužti, nuslėpti nuo visuomenės informaciją, susijusią su pamatiniais demokratijos principų pažeidimais. Tai ne tik kelia grėsmę, bet ir sukuria prielaidas nešvariems politiniams sandėriams įvykti.

Vytauto Bako teigimu, atsakymai, kuriuos pateikė VSD direktorius viešojoje erdvėje, sukelia papildomų klausimų dėl VSD veiklos teisėtumo ir pranešėjo saugumo. Yra požymių, kad siekiama spausti pranešėją, nuslėpti nuo visuomenės svarbią informaciją, kuri susijusi su galimai neskaidria ir neteisėta kai kurių politikų bei VSD pareigūnų veikla. 

Kadangi pastaruoju metu bandoma įteigti, kad šios temos kėlimas yra susijęs su atskirų Seimo narių politiniu išskaičiavimu, ir Vytautas Bakas, ir Povilas Urbšys kategoriškai atmeta tokias insinuacijas ir teigia siekiantys apginti viešąjį interesą bei pamatines žmogaus teises, apsaugoti žvalgybos institucijas bei pareigūnus nuo neteisėto poveikio ir todėl yra pasirengę nekelti savo kandidatūrų 2020 m. Seimo rinkimuose, jei tik bus įgyvendintos šios sąlygos:

1. Seime bus sudaryta tyrimo komisija, į kurios sudėtį bus įtraukti ir jie, ir atliktas parlamentinis tyrimas – tyrimo komisijos darbas bus organizuojamas laikantis viešumo ir skaidrumo principų;
2. Tyrimą atliks ne Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o iš Seimo narių sudaryta komisija;
3. Komisijos narių tarpe nebus tų Seimo narių, kurie asmeniškai išreiškė išankstines neigiamas nuostatas pranešėjo ir pateiktos informacijos atžvilgiu;
4. Pareigūnams, kurie liudytų komisijai, bus suteiktos tokios saugumo garantijos, kurios apsaugotų juos nuo susidorojimo, o jų šeimos narius – nuo persekiojimo.

Be to, Seimo nariai, vadovaudamiesi Seimo statuto 209 str., kuriame teigiama, kad Seimo sesijos metu, kiekvieną antradienį, Vyriausybės pusvalandžio metu į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus turi atsakyti valstybės institucijų vadovai, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, taip pat kiti valstybės institucijų vadovai, suformulavo raštu 22 klausimus D. Jauniškiui: ar VSD vadovas turi teisę dalinti žodinius pavedimus rinkti informaciją, ar minimas pavedimas buvo suformuluotas raštu ar žodžiu, kokiu teisiniu pagrindu, kas konkrečiai jį davė, kaip surinkta informacija buvo panaudota, kam perduota, ar ji saugoma ir t. t.

Tikėdamasis pagaliau išgirsti vienareikšmius atsakymus, o ne bandymus išplauti atskirų asmenų atsakomybę, pilietinis Tiesos.lt portalas remia Seimo narių pasiryžimą ir skelbia jų klausimus, išsiųstus Seimo posėdžių sekretoriatui bei Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui.

* * *

Lietuvos Respublikos                                                   2020-03-12
Valstybės saugumo departamento direktoriui
Dariui Jauniškiui


Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriatui


Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos Seimo nariai:

įvertinę viešojoje erdvėje pasirodžiusią Valstybės saugumo departamento pranešėjo (toliau tekste Pranešėjas) pasirodžiusį 2019-04-25 kreipimąsi (pridedama) į Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą iš kurio matyti, kad Valstybės saugumo departamento vadovai galimai darė neteisėtą poveikį šalies vidaus politiniams (rinkimų) procesams, neteisėtai rinko informaciją apie kandidatus 2019 metų Prezidento rinkimuose ir galimai neteisėtai ją panaudojo, o taip pat galimai pažeidė žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo ir politinio neutralumo principus,

siekdami apsaugoti viešąjį interesą, Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų pagrindines teises ir laisves, visų pirma teisę į privataus gyvenimo neliečiamybę, teisę lygiomis teisėmis dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus;

atkreipdami dėmesį į tai, kad Pranešėjo pateikta informacija gali turėti didelę reikšmę užtikrinant žmogaus teisių apsaugą, nacionalinio saugumo interesus, o taip pat keliant politikų ir pareigūnų konstitucinės atsakomybės klausimą, tobulinant žvalgybos institucijų veiklą;

įgyvendindami Valstybės saugumo departamento parlamentinę kontrolę,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 str.,

prašome Valstybės Saugumo departamento direktoriaus Dariaus Jauniškio artimiausią antradienį atvykti į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybės pusvalandžio metu atsakyti į šiuos Seimo narių pateiktus klausimus:

1. Ar Valstybės saugumo departamento (toliau tekste – VSD) vadovas turi teisę duoti pavedimą žodžiu savo pavaldiniams surinkti informaciją apie asmenis, kurie dalyvauja Lietuvos politinėje veikloje ir jų aplinkas Valstybės saugumo departamento duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose ir (arba) juos patikrinti. Jei taip, prašome atsakyti, kaip toks procesas (žodinis pavedimas) yra įgyvendinamas, kaip dokumentuojami tokie pavedimai, kokiais teisės aktais ir kada teisė žodžiu duoti pavedimus rinkti (patikrinti) tokio pobūdžio informaciją yra įtvirtinta?

2. Kiek asmenų VSD turi teisę pavesti VSD pareigūnams žodžiu surinkti informaciją apie asmenis, kurie dalyvauja Lietuvos politinėje veikloje ir jų aplinkas VSD prieinamose duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose ir (arba) juos patikrinti. 

3. Viešojoje erdvėje VSD direktorius Darius Jauniškis pareiškė, kad per metus VSD patikrina apie 80 tūkst. asmenų. Kiek asmenų VSD patikrino VSD direktoriaus ir kitų žodinį pavedimą turinčių teisę duoti asmenų žodiniu pavedimu 2018 ir 2019 metais;

4. Ar Valstybės saugumo departamentas rinko žvalgybinę ar kitokią informaciją apie šiuos asmenis:  Mindaugas Kuklierius, Gintaras Marazas, Jurijus Rodevičius, Danas Azikejev, Povilas Mačiulis, Stanislavas Vaiciukevičius, Vaidotas Židanavičius, Dainius Raupys, Arvydas Mockus, Ilja Laurs, Linas Slušnys, Juozas Budraitis, Vytaras Radzevičius, Robertas Badaras, Jelena Čelutkienė, Andrius Kaluginas, Tomas Davulis, Teodoras Medaiskis, Mindaugas Jurkynas, Petras Mendeika, Ferdinandas Vaitiekūnas, Faustas Latėnas, Dovilė Filmanavičiūtė, Gerda Gintautė, Ieva Ulčickaitė, Aistis Zabarauskas, Lina Svidinskaitė, Algė Budrytė, Audrius Radiškauskas, Audris Narbutas, Jokimas Tamulionis, Raimundas Povilonis, Andrius Nikitinas, Martynas Tinfavičius, Tomas Pačėsas, Valerijus Simulikas, Mindaugas Tarnauskas, Mindaugas Kubilius, Jolita Azikejevienė, Inga Grubliauskienė, Aleksandr Tuguši, Sigitas Katkevičius, Benediktas Krasniauskas, Olga Urbonienė, Edvinas Pagirskas, Daiva Niedvarienė, Darius Steponkus, Laura Gedvilaitė, Mindaugas Sabas, Edmundas Bernotas, Arvydas Veikšra, Žilvinas Leleiva, Žydrūnas Senkus, Aistis Stalaučinskas, Rolandas Markinas, Milda Jonkienė, Gaiva Mačiulaitienė, Vitas Girdauskas, Dominykas Šiugžda, Audronė Juškevičienė, Saulius Povilaitis, Vaiva Bradulskienė, Artūr Gončarov, Erika Furman, Aivaras Abromavičius, Giedrius Kuprevičius, Saulius Jurkevičius, Linas Kojala, Jurgis Didžiulis, Arūnas Matelis, Vytautas Rubavičius, Giedrius Jucevičius, Beata Nicholson, Mindaugas Jurkynas, Antanas Gudelis, Vladas Lašas, Zita Kelmickaitė, Mantas Katinas, Paulius Tamulionis, Arnoldas Šileika, Aloyzas Kuzmarkis, Zigmas Petrauskas, Rimas Varanauskas, Dainius Dundulis, Aleksandras Smaginas, Pranas Dailidė, Gintaras Bertašius, Adomas Balsys, Darius Zubas, Vygandas Blandis, Algimantas Smičius, Audrius Kantauskas, Mindaugas Raila, Andrius Joneikis, Dalius Trumpa, Gintautas Pangonis, Kęstutis Valašimas, Tautvydas Barštys, Aurelijus Rusteika, Remigijus Milašius, Robertas Lapinskas, Vilius Kaikaris, Arvydas Andrijauskas, Klemencas Agentas, Mindaugas Platukis, Nemunas Dagilis, Andrius Stonkus, Darius Nedzinskas, Giedrius Barysas, Antanas Anskaitis, Paulius Trimonis, Saulius Merkys, Algirdas Pažemeckas, Ivanas Paleičikas, Domas Dumašius, Geraldas Statulevičius, Martinas Gusiatinas, Danas Tvarionavičius, Sigitas Paulauskas, Rimantas Juška?

5. Jei Valstybės saugumo departamentas rinko (tikrino) informaciją apie minėtus asmenis, prašome nurodyti ar tikrinimui buvo naudota informacija, kuri surinkta iš slaptų ir viešų šaltinių, duomenų bazių. Kokiu tikslu ji buvo naudojama ir kam buvo perduota?
Viešojoje erdvėje Valstybės saugumo departamento vadovas pripažino, kad buvo atliktas minėtų asmenų patikrinimas VSD duomenų bazėse. Prašome atsakyti, kokiu pagrindu tai buvo daroma (įvardinant teisės akto (aktų) pavadinimą, straipsnį, jo dalį);

6. Jei Valstybės saugumo departamentas rinko (tikrino) žvalgybinę ir kitokią informaciją apie minėtus asmenis, prašome atsakyti, kas konkrečiai ir kada konkrečiai (nurodant tikslias datas) tokį pavedimą davė;

7. Jei Valstybės saugumo departamentas rinko (tikrino) žvalgybinę informaciją apie minėtus asmenis, prašome nurodyti, ar pavedimas rinkti informaciją buvo rašytinis, ar žodinis, kas, kada, kokia forma ir kokiu pagrindu davė šį pavedimą? Kaip šį informacija buvo panaudota ir kam perduota, kur ji saugoma?

8. Ar Jūs, duodamas pavedimą rinkti informaciją apie minėtus asmenis supratote, kad veikiate neteisėtai ir tai, kad toks Jūsų pavedimas gali būti vertinamas kaip neteisėtas, pažeidžiantis žvalgybos institucijų teisėtumo ir politinio neutralumo principus, kaip teigia Pranešėjas?

9. Kas iš VSD vadovybės davė pavedimą (žodinį, rašytinį, konkliudentiniais veiksmais) išsiaiškinti, koks pareigūnas pranešė apie galimą neteisėtą informacijos rinkimą Valstybės saugumo departamento, kas yra Pranešėjas? Jei toks pavedimas buvo, prašome nurodyti, kada tiksliai jis buvo duotas, kas jį davė, kam buvo duotas. Jei tokio pavedimo nebuvo, prašome atsakyti, ar viešai paaiškėjus, kad Pranešėjas patyrė spaudimą, VSD buvo atliktas tarnybinis (vidaus) tyrimas ir kokie sprendimai buvo priimti?

10. Ar VSD rinko informaciją  ir (arba) atliko patikrinimą apie asmenis, dalyvavusius 2019 metų Prezidento rinkimuose (apie kandidatus Prezidentus, pretendentus į kandidatus, jų aplinkas), jei taip kas priėmė tokį sprendimą, kas davė tokį pavedimą, ar toks pavedimas (sprendimas) buvo aptartas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, Valstybės gynimo taryboje, Vyriausybėje ar kitais subjektais, kurie įstatymų yra įgalioti formuoti užduotis VSD (prašome nurodyti tokius subjektus)?

11. Jei VSD rinko informaciją  (atliko patikrinimą) apie asmenis, dalyvavusius 2019 metų Prezidento rinkimuose (apie kandidatus Prezidentus, pretendentus į kandidatus, jų aplinkas), prašome nurodyti, apie kokius konkrečiai kandidatus (pretendentus) į Prezidentus tokia informacija buvo renkama (atlikti patikrinimai), kas ir kodėl iniciavo šiuos patikrinimus (informacijos rinkimą)?

12. Jei VSD rinko informaciją  (atliko patikrinimą) apie asmenų, dalyvavusių 2019 metų Prezidento rinkimuose (apie kandidatų į  Prezidentus, pretendentų į kandidatus) aplinkas, prašome nurodyti kiek iš viso asmenų buvo patikrinta (surinkta informacija). Prašome nurodyti kiekvieno kandidato (pretendento) aplinkos žmonių, apie kuriuos buvo renkama (tikrinama) informacija, skaičių, kas ir kodėl iniciavo šiuos patikrinimus (informacijos rinkimą)?

13. Kaip galėtumėte paaiškinti Pranešėjo poziciją, kad Jūsų, bei Jūsų pavaduotojo veiksmus jis vertina kaip drausminį nusižengimą, o gal net nusikaltimą nesilaikant žvalgybos institucijų  teisėtumo ir politinio neutralumo principų?

14. Kaip galėtumėte paaiškinti tai, kad VSD atliko patikrinimus apie vieno iš kandidato į LR Prezidentus (kaip vėliau paaiškėjo – G. Nausėdos) aplinką 2018 liepos mėnesį, nors minėtu laikotarpiu kandidatas G. Nausėda nebuvo paskelbęs apie savo kandidatavimą į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, taip pat nebuvo jokio oficialaus kandidatų į Prezidentus sąrašo?

15. Kaip galėtumėte paaiškinti tai, kad VSD atliko patikrinimus apie vieno iš kandidato į LR Prezidentus (kaip vėliau paaiškėjo – G. Nausėdos) aplinką 2019 sausio mėnesį, nors minėtu laikotarpiu kandidatas G. Nausėda nebuvo pateikęs pareiškinių dokumentų dalyvauti Prezidento rinkimuose?

16. Kaip galėtumėte paaiškinti tai, kad VSD tikrino (rinko informaciją) apie asmenis, verslininkus į kuriuos pasak Pranešėjo dar tik buvo ketinama kreiptis paramos rinkimuose? Kaip VSD buvo žinoma, kad G. Nausėda, kuris dar buvo nepaskelbęs apie kandidatavimą Prezidento rinkimuose, eis prašyti verslininkų paramos Prezidento rinkimuose?

17. Ar kas nors iš kandidatų (pretendentų) 2019 m. Prezidento rinkimuose prašė VSD vadovo, kitų pareigūnų surinkti informaciją (patikrinti ją) apie juos, jų aplinkas, politinius konkurentus. Jei taip, kada ir kas tokį prašymą išreiškė, kaip buvo reaguojama į tokius prašymus? 

18. Kaip galėtumėte paaiškinti Pranešėjo pateiktą informaciją apie tai kad VSD Seimo nario Žygimanto Pavilionio prašymu VSD rinko informaciją kuri turėjo „paremti Ž. Pavilionį informacija, kuri įrodytų, kad V. Ušackas yra prorusiškas“?

19. Kiek kartų  2019-04-01 – 2020-01-29 laikotarpiu Jūs arba Jūsų atstovas buvote susitikęs su Ž. Pavilioniu, kokie šių susitikimų tikslai, ar sulaukėte prašymu iš Ž. Pavilionio surinkti kompromituojančios ar kitokios informacijos apie jo politinius konkurentus?

20. Pranešėjas savo kreipimesi nurodo 2018–09-25 gavęs VSD direktoriaus pavaduotojo R. Bridikio nurodymą paremti Ž. Pavilionį  informacija, kuri įrodytų V. Ušackas yra prorusiškas. Taip pat nurodė, kad R. Bridikis nurodė vienam iš valdybų  viršininkui atlikti paiešką viešuose informacijos šaltiniuose, buvo aptiktos dvi nuorodos, kurios perduotos direktoriui. Tą pačią dieną Ž. Pavilionis minėtas nuorodas pateikė TS-LKD priežiūros komitetui. Kaip paaiškinsite šį sutapimą?

21. Ar Jūs, Jūsų pavaldume esantys pareigūnai esate sulaukę prašymų iš kitų Seimo narių, kandidatų 2019 m. Prezidento rinkimuose surinkti (patikrinti) informaciją apie jų aplinkas, finansinius rėmėjus, savanorius, štabų narius, konkurentus ir jų aplinkas? Jei taip, iš ko konkrečiai gavote tokio pobūdžio prašymus, kada, kaip į juos reagavote?

22. Ar 2019-04-25 – 2020-01-29 laikotarpiu Jūs buvo apklausiamas STT, generalinėje prokuratūroje apie aplinkybes, susijusias su Pranešėjo pareikta informacija dėl galimai neteisėto informacijos rinkimo apie asmenis, dalyvavusius 2019 m. Prezidento rinkimuose;


Pagarbiai,

Seimo nariai: Povilas Urbšys
              Vytautas Bakas

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kis       2020-03-25 10:20

ar nera pastebeta anomalija apie Panevezi ir rajona?Idomus zmones tenais gyvena,nieko asmenisko,bet kas kur vis pasireiskia paneveziskiai ir tarme ta tokia ne lietuviska,ir garbina marsiecius ,ir galavariezai is ten????Vienam miesteliuksciui aiskiai perdaug?

štaziui       2020-03-16 22:11

stasele, trenkiesi savo sifilitine vagina į durų staktą ir atsijungi. Koronovirusas tavęs tyko.

Labai gerai,       2020-03-16 16:22

kad šitiems besarmačiams karjeristams, bet kokia kaina, VSD prispaudė uodegą.

Senolė       2020-03-16 15:16

Stebiu aš šiuos du vaikius, jau kuri laiką. Pirmasis pradėjo, tai buvusio užsienio reikalų ministro pasirašiusio Lietuvos pardavimą giminatis. Vis zirzė ir zirzė kaip
širšalas, o dabar ir antrasis prisidėjo, nes pamatė kažkokį įdomu mechaninį žaisliuką ir kaip gi jie juo pasidalins, kuriam atiteks ta mechaninė kėdutė pavadinta VSD vado
kėdė. Pagyvensim pamatysim . Nebedaug beliko laukti. O gal tematys kaip savo ausis be veidrodžio… Įdomi kova su VSD nusipelniusiu kariškiu…

Pirmiausia       2020-03-16 12:04

sovietų laikais VSD daugiausiai verbuodavo mokslo pirmūnus - zubrylas.

Rembo       2020-03-16 9:34

Pastebėjimai teisingi, belieka sukti filmus, ir biznis bus.

Per atstumą       2020-03-16 9:01

Liepos menėsį VSD veikėjai pasitkrina gyvuliukus bėgančius prie lovio. Po pusės metų, likus pusei metų iki naujų rinkimų prie kito lovio, vienas iš VSD varžtelių numeta dešrą buvusiam mentui, kuris susiranda kitą mentą bendramintį ir abu sugalvoja klausimų apie nieką, nes tai nieko nekeičia, o abu mentai trumpam iššoka virš kitų savo kolegų. VSD, kaip ir visos organizacijos veikia pagal gamtos principą, kuo mažiau energijos sąnaudų. Kam rašinėti popierėlius, įsakymus, jei gali tiesiog atsisėsti prie kompiuterio ir tenkinant savo smalsumą, ar kokios buvusios ponios smalsumą, ar kokio nors iš nenormalios šeimos, atsiprašant,  ambasadoriaus smalsumą, palandžioti po internetą ar po savo užrašus kompiuteryje. Jei pats tingi ar užsimėmęs svarbesniais daykais, pvz. parvežti vaikus iš mokyklos, tai tą užduotį duodi buvusiam studentui ir tiek. Kaip paminėjo “AL” šitie mentai niekada nepaklaus apei Pociūną ar kitų svarbių klausimų, šie mentai tik sudalyvaus kitų mentų peštynėse kurioje nors vienoje pusėje.

Nusikaltėlių gauja       2020-03-15 21:35

TSRS laikais VSD daugiausiai verbuodavo tuos, kuriems lengviausiai ir daugiausiai kompromato buvo galima surasti. Tskant tuos, kurie lengviausiai buvo valdomi. Tskant, patys einamiausi buvo homoseksualai, pedofilai ir visokio kitokio plauko iškrypėliai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, VSD, be minėtų iškrypėlių, kaip medus bites, traukė ir KGBistus bei kitus buvusius kolaborantus, nežinia, kam tarnaujančius. Moralės prasme VSD buvo ir yra tikrų tikriausia pamazgų duobė. Tai, ir kad VSD tarnauja kam tik nori, tik ne Lietuvos valstybės interesams, įrodo tiek šis skandalas, tiek Pociūno, tiek garsioji pedofilijos, V. Rubavičiaus ir jo šeimos narių persekiojimo ir terorizavimo, ir visos kitos panašios istorijos bei skandalai. Tai labiau nei akivaizdu. Šitą nusikalstamą ir amoralią gaują reikia išvaikyti visus iki vieno, ir kurti iš naujo, vykdant nuolatinę ir precizišką kontrolę. Teismai, pradedant nuo konstitucinio, VSD, STT, antstoliai ir t.t., net merai - tokioje mažoje Lietuvoje prisiveisė gerokai perdaug pernelyg nepriklausomų, praktikšai niekam neatskaitingų ir nebaudžiamų dievų buveinų. O kišeninis Grybauskaitės VSD vadas Jauniškis yra visiškai apgailėtinas, nežinia kieno už virvučių tampomas ir tikrai ne savo rogėse. Be to, kyla abejonių ne tik dėl jo kompetencijos, bet ir autoriteto - kaip jis ten tvarkosi, ir ar jo pavaldiniai jo paprasčiausiai atviru tekstu ant trijų raidžių nesiuntinėja. Iš VSD skaitomų metinių veiklos ataskaitų-rašinėlių ir tų rašinėlių temų bei akcentų pasirinkimų padoresnių užsienio šalių saugumiečiai ir šiaip tokiais dalykais besidomintys diplomatai neabejotinai žvengia už pilvų susiėmę. Kaip ir visiškai anekdotinė situacija, kai Jauniškis buvo viešai prisipažinęs, kad tokias ataskaitas kartais pasirašo jų net neskaitęs. Normalioje valstybėje tokią viešą išpažintį atlikęs saugumo vadas be klausimų būtų išlėkęs iš savo posto tą pačią arba sekančią dieną...

pritariu       2020-03-15 12:47

Taip, “julesas” yra tikras atmata.
Gėda redakcijai!

Bevardi (2020-03-15 9:48),       2020-03-15 10:41

negi tikrai pats esi dar ir geras kanalizacijos(Š) specialistas - ne tik felčeris iš Sovietsko? Labai jau okatnus ginti tuos du, valdžios ištroškusius, karjeristus - kolchoznikų prapiesorius ir docentus. Aš nemanau, kad esu gudrus ir protingas, ar supratai?

> 2020-03-15 8:47       2020-03-15 9:48

paprasti lietuviai tikrai nėra idiotai, juliau Milaiti, tai tu čia idiotas, nes privarei disietką šūdo krūvų, prisikabinai prie kiekvieno komentatoriaus, kaip kadrinis kgb provokatorius, ir manai esąs gudrus ir protingas. Esi padugnė, pats tikriausias padugnė.

Ant kiek       2020-03-15 8:47

reikia būti naiviu begalviu, kad galėtum pasitikėti tais, kuriems VSD prispaudė uodegą. Centro Komiteto sekretorių medžioklių varovų sūneliai su anūkais ir meilužėmis visai prarado saiką. Mano, kad visi paprasti, eiliniai lietuviai idiotai, kai taip nėra, nors ir panašu į tai.

Al.       2020-03-15 0:42

O kodėl valstybe susirūpinę signatarai, siekdami apsaugoti viešąjį interesą ir įgyvendindami Valstybės saugumo departamento parlamentinę kontrolę, negalėtų savo sąrašo papildyti prašymu pateikti įžymiąsias pažymas iš Pociūno bylos? Jei jų nepateikė iki šiol, kodėl turėtų atsakinėti į naujus klausimus ?

Teisingai, Dėsni 2020-03-14 23:27, rašote, kad       2020-03-14 23:55

„Valstybė be saugumo, tai mirusi valstybė,
kaip ir organizmas be imuniteto - miręs organizmas“.
Jei pasitvirtintų, kad mūsų Saugumas tarnavo ne Valstybei,
bet jau senokai identifikuoto „valstybininkų“ klano interesams,
t.y. parazitiniam valstybės valstybėje naujadarui,
kaip naujai susiformavęs kraujagyslių tinklas tarnauja vėžiniam dariniui,
tai beliktų svarstyti Lietuvos valstybės laidotuvių scenarijus? - Neišdegs.

Dėsnis       2020-03-14 23:27

Valstybė be saugumo, tai mirusi valstybė, kaip ir organizmas be imuniteto miręs organizmas, arba gyvas iki pirmo paprasto užkrato, tai šitie užkratai, arba nesupranta ką daro arba renkasi balus rinkimams, kad ir Urbšys dirbęs tokioje srityje, nieko gero nenuveikęs, dabar nori nuveikti, bakelis naujokas todėl gal būt nesusigaudo arba renka balus, nes kitur kelias jam darosi sunkus.

Dėl Povilo ir Vytauto 1 (ir kt.) klausimo       2020-03-14 20:49

Jei vien per vienerius metus perkošiama 80 000 nieko apie tai neįtariančių pilnametystės sulaukusių piliečių, mokesčių mokėtojų (ir VSD išlaikytojų),
tai nuo ko belieka saugoti valstybę jos Saugojimo departamentui?
Juk iki šios dienos jau neturėtų būti likę „nepatikrintų“ piliečių?!
Valstybė - ne abstrakcija, o gyvi žmonės, ir jeigu, pažeisdami nekaltumo prezumpziją, įtariate kiekvieną esant potencialiu nusikaltėliu, išdaviku, todėl kiekvieną „patikrinate“, tai formaliai nelieka (aišku, išskyrus patį VSD ir/ar tuos, kurie už virvučių jį tampo) nei ką, nei nuo ko saugoti.
Akis gali stebėti ir sekti („patikrinti“) kitus, bet negali atsisukti į save pačią ir imti stebėti pati save, „pasitikrinti“, ar veikia tinkamai.
Kitaip tariant, dešimtis tūkstančių kasmet stebintis Didysis Brolis pats negali „pasitikrinti“, ar vis dar yra departamentas, saugojantis valstybę ir to negali padaryti dėl visiškai suprantamų objektyvių priežasčių.
Štai kodėl kiekvienos spec. tarnybos išorinė - parlamentinė ar pan. - kontrolė yra gyvybiškai būtina parlamentinėje respublikoje.
Antraip, dėl žmogaus nuodėmingos prigimties, neišvengiamai įsigali tironija, kuri tuo baisesnė, kai mimikrijos keliu virsta tik „vaizduojamaja demokratija“.
Priminkite, kas yra sakęs, nuo šiol kad kursime „gerovės valstybę“ visiems?

metafizinis dėmuo       2020-03-14 19:58

Žmogeliai bruzda, inksčia, pešasi dėl kibirėlių smėlio dėžėje.
Kiti verkia ir dūsauja- ” mias maži, režimas galingas nieko niapadarysime”.
Atrodo peklė begalinė ir viskas taip liks amžinai.
Dabar diskursas iš pirmo žvilgsnio tarsi į kitą temą:
Neseniai visi su nerimu stebėjome minias laukinių susibrukusių ant Europos slenkščio. Atrodė dar kažkiek ir mi?ijoninės ordos musulmonų įsiverš į bejėgę Europą. Merkelienei, mamoronui ir kitiems marksist-liberastams ES viršūnėse bei iš JTO tribūnų raginant įsileisti “vargšus” refjūdžus, mus visus slėgė bejėgystės neviltis.
“Mias nieko niapadarysim, invazija niaišvengema, krikščioniškai Europai šakiec”
Na ir ?
O gi tas kad šioje vietoje visi pamiršo Tą Kuriam Nėra Nieko Neįmanomo.
Adaros, nesaugomos sienos, ES valdžios poxujizmas?
O vot šekit- virusiukas, su karūna!
To ko “niasugebėta” metų metais dabar vyksta reikalą sprendžiant per penkias minutes- valstybių sienos uždaromos viena paskui kitą.
Jokių atvykėlių! Ar matot, kaip kalbelės apie “vargšus” atbėgėlius užsiraukė akimirksniu?
Koks moralas?
O gi toks- Lietuvoje 30 metų viešpatauja kriminalinis režimas- niekšų išdavikų valdžia, rankose pinigai ir kitos galios.
Jokios peticijos, deklaracijos, piketai režimo nejaudino.
Atrodė taip buvo, yra ir tęsis amžinai.
Tačiau iš aukščiau atsiuntė maaaaaažą mažulėlį padarėlį kuris keičia visas senas tvarkas.
Tai padrąsinimas menkatikuams ir įspėjimas įžūliesiems - yra Aukštesnė Valia!
Ir Jam nėra neįmanomų dalykų.
Šiandien raudonas ponas, o ryt gal būt jau pamėlęs lavonas…
Prašom neužsimiršti!

 

Neįtikėtinai žemas kontorinių trolių lygis       2020-03-14 19:47

Visokiausi štaziai, Lietuvos nekentėjai dzeikai,
antiLIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS, Prašaliečiai, Sąjūdžio veteranai A. K.
ir pan., - vis dėlto, kodėl jūs tokie durni? Kodėl jūs perkandami iškart?
Jums net jei mokėtų dvigubai, nesugebėtumėte dirbti geriau.

stasys        2020-03-14 19:09

Dviveidystė. 2020-03-14 17:11 >  ar bent žinote kam ta įstaiga įsteigta ir kokius uždavinius ji sprendžia ? Reaguojate neadekvačiai . Jus šautuvo nenusipirksite jei Tamsta ten nebus patikrintas .smile

Kis       2020-03-14 18:58

Damijonaiti,tai ne valstieciai,tai Landzbergio bachuriukai palike ant ledo,o rinkimai ant nosies.Is to seka vieninteole isvada-paprasciausias piaras.Prezidento rinkimai,tai ne Daukanto sargo,reikia ir butina zinoti su kokiu kvapeliu jis (Busimas ateina)Jeigu nerinko del Simonytes,atsaku kad tai vel eilinis dedules veiksmas.Juk kas galetu paneigti,kad domejosi tik Nauseda ir Usacku?Baikite tuos zaidimus,primenate tuos 22 klausimus Karbauskiui.Kaip tu gali apkaltinti,kai dirbama pagal jusu ponai <dundukai istatymus,tai jusu nuopelnai(ne neasmeniskai tu dvieju,tai seimo narius turiu makauleje)VSD tai ta firma,kuri viska renka!Isskyrus grybus ir uogas,jie gauna babkes ir saugo valstybe.Kur cia nuodemde?Gal spauda nezino ko jus draugai zinote su seimininku,tad dekite irodymus ir i tiurma.Kam cia zmones mulkinti?

koks naivumas       2020-03-14 18:27

stribinėje valstybėje sekami visi. rinkimų epizode sekami vieni, o pvz. kovo 11 eitynių epizode sekami eitynėse dalyvavę. tik niekas apie tai nepaklausė.

to Dviveidystė       2020-03-14 17:42

O kiek pas jus veidų? Trys ar daugiau?

Dviveidystė.       2020-03-14 17:11

  Taigi, paminėtas tik mizeriškas patikrintų skaičius. Patys juk prisipažino - buvo tokių daugiau negu 80000. Kam to reikia, tiesiog nesuvokiama. Kokioje valstybėje gyvename? Aplink vien žulikai, banditai ir recidyvistai, ar kaip čia yr? Matyt, iš didelės baimės. Ne išorės priešų, o savų žmonių, kad tik nebūtų TIESOS ieškojimais sudrumsta ramybė ir palaima tikriesiems valstybės valdytojams ir visokio plauko valdžios nusikaltėliams. Dėl to ir tikrina, renka bet kokią informaciją, leidžia į butus visokius dronus-bimbalus, organizuoja dviprasmiškas provokacijas, aišku, slapta viską nufilmuojant, o vėliau tikintis šantažuoti nebūtais dalykais, ir panašiai. Baimė labai daug lemia…Valstybės saugumas jiems antraeilis dalykas. Kaip sakoma, dėl akių - sulaikys kokį tipo paleckiuką, sukels didelį triukšmą, vėliau temps gumą, kol nusibos…

to Akivaizdu       2020-03-14 16:06

Tai čia pačiam kolchoznikai ir “mentai” padės išsiaiškinti, ane? Patinka CK sekretorių medžioklių varovų sūneliai, ane?

Du išmanieji politikieriai,        2020-03-14 16:04

kaip ir ta Išmanioji Koronė 2020, apdirbinėja paikus rinkėjus.

Tvankstas       2020-03-14 15:56

Patiko klausimėliai, į kuriuos bus atsakyta pridedant nudvėsusių demokratijos asilų ausis.
Žiū, sąrašėlis kelia pagarbą - kiek ten pažįstamų veidų - reiškia, VSD kaip moka, taip dirba.

Akivaizdu,       2020-03-14 15:49

jog šlykštynės KGBistai, kurių dar yra prilindę visur- tiek seime, tiek VSD, siunta ir taškosi seilėm net šiame portale . Padugnės, nepavyks apvemti žmonių, kurie privalo išsiaškinti tiesą apie tą išsigimusią organizaciją ir pagaliau išvaikyti sovietinius parazitus. Juk jau buvo skandalų, kurie parodė niekšus, esančius VSD, bet ir vėl jie tikisi išlikti, jau pardeda vemti net Tiesos portale. Manau, kad žmonės šį kartą bus atkaklesni - suruoš peticiją, demonstraciją prie seimo. Kiek galima kentėti okupantų liokajus?

> Taip       2020-03-14 15:44

VSD yra organizacija, besirūpinanti valstybės saugumu. Bet jei ši organizacija pradeda rūpintis vietinių karaliukų karjera (o net paprastam mirtingajam prieinama informacija jau prikišamai rodo, kad būtent taip ir yra), tai yra baisus pavojus valstybei ir demokratijai. Todėl šių Seimo narių siekis ištirti šią veiklą yra labai pagirtinas, net jei dalis tyrimo ir bus užglostyta suinteresuotų asmenų. Jie juk tikrai galingi, bent kol kas. Dėl jų politinio išskaičiavimo- skaitykite straipsnį. Dėl pilno tyrimo jie kaip tik pasiryžę  atsisakyti savo ateities politikoje, kad tik vyktų tikras tyrimas, kas yra labai reta mūsų visuomenėje.

Bakelis,       2020-03-14 15:30

kaip ir Urbšys, visai nepatikimi karjeristai bet kokia kaina - mūsų “babuškų” balsų per rinkimus medžiotojai, kaip ir Rūtelė, o anksčiau, na, ta, kuri Briuselio vartus su savo garsiuoju traukiniu pralaužė, beje, žirmūniškių pagalba.

stasys        2020-03-14 14:21

Gerai kad Tiesos remia , blogai kad po ta iniciatyva nėra pateikta aiškiai išdėstyta tinklalapio pozicija tais visais užduodamais klausimais . Remti tyrimą visa jo apimtimi klaidinga . Bandymas pastumti tyrimą į Seimo salės vidurį ..gali sukelti daugiau spekuliacijų ir noro prieiti prie tos informacijos kuri yra slapta ir neviešinama, bei paskatinti tuos politinės įtakos prieš rinkimus procesus kuriu niekas nenorėtu matyti ..Kas galėtu paneigti jog Bakas taip nesiekia susidoroti su Jauniškiu anam pretenduojant būti perrinktam ? Norint ištirti VSD veiklos įtaka politikams iš to proceso turi būti eliminuoti patys politikai .Kaip tarpinis sprendimas .. jei yra procedūriniu pažeidimu renkant informacija VSD apie piliečius .. pilnai užtenka to jog ta pati NSGK atliktu tyrimą, išplėtusi savo komisijos apimtį visuomeniniais ir po to informuotu visuomene apie rastus trukumus ir pažeidimus ..jei tokiu butu . Kaip bežiūrėti čia ir vėl lenda blogas pavyzdys to kai visuomenės interesą kažkodėl puola ginti ne visuomeninės organizacijos kilstelint iniciatyvą į viršų ..o atvirkščiai,  nuleidžiama iš viršaus į apačią visuomenei kai išvengti viešumo nesutarimuose jau kitaip neišeina . Ar galima restartuoti valdžios priežiūros sistemos darbą  kai veikia tik telefoninio laido principu pagrįstas ryšys su visuomene .. ? Ar gali Seimas pas save ką nors ištirti kai ta pati visuomenė lieka tik viešumo stebėtoja ? Mielieji mes kalbame apie Teismu darbo tobulinimą ..siūlydami tarėjų institucijos gražinimą  ... pakalbėkime ir apie Seime vykstančius procesus ir bloga jo reputacija .. visuomenėje . Bėda kad Seimas kaip institucija jau neturi didelio pasitikėjimo visuomenėje todėl ka Jis be atliktu jo rezultatai liktu tokie kaip abejotini kaip to Skardžiaus ir t.t

Taip       2020-03-14 14:11

Kodėl apie buvusių VSD vadovų ženkliai nepatikimą veiklą buvo tylima,nė žodžio nekalbama apie jų ,,darbelius” ir dabar? Ar dabartiniai V. Bako ir P.Urbšio politiniai veiksmai prieš Juniškį ir jo padėjėjus nėra nukreipti politiniais sumetimais? Juk visas šis politinis triukšmas neregėtais mąstais silpnina ir neleistinai niekina nūdienos VSD veiklą,o tai susidaro labai pavojinga padėtis Lietuvos Nacionalinio saugumo atžvilgiu.Juk Seimo atitinkamos struktūros turėtų tikrinti VSD veiklą išvengiant aršių viešųjų akcijų,kaip pvz.politikų V.Bako ir P.Urbšio. Šie politikai,ypač V.Bakas, nėra patikimi politiniai veikėjai.

Panašu, kad šie       2020-03-14 13:35

du bachūrai, kovodami dėl valdžios ir jos teikiamų privilegijų, ir Tereškovą aplenks. Ne tik sunulins VSD, bet gali ir visą Lietuvą “obnulitj”(обнулить).

T0mas J.        2020-03-14 12:59

“Jauniškis pareiškė, kad per metus VSD patikrina apie 80 tūkst. asmenų”

Ką reiškia PATIKRINA? Ar kas nors (be VSD) žino ką tai reiškia?
Kaip VSD atsiranda duomenų bazės apie piliečius?
Jokiu įstatymu nepasiteisinsi dėl šnipinėjimo Nausėdos, Ušacko ar jų aplinkos žmonių LAIKOTARPIU, kai Lietuvoje nebuvo NĖ VIENO kandidato į prezidentus. Nes nėra tokio įstatymo.

Šitiems,       2020-03-14 11:45

labai ištroškusiems valdžios, prispaudė uodegą. Dabar tiedu varys juodą dezi propagandą kaip Rūtelė - ne blogiau. Runkeliai, laikykitės ir saugokite savo smegenines, o tai vėl būsit apšauti.

rasa       2020-03-14 11:40

netikiu,kad isaiskes tas visas informacijos rinkimas,nes cia labai jau daug yra ikisusiu uodegas,,o todel anukas rasyte,kubiliukas ir penisi Sekmes vyrai,linkiu,kad nors dalinai pasisektu,nors ir netikiu,nes paskaitykit dabartinis prezidentas kaip dievina slepetini,o del to,kad isteige kalejima zmoniu kankinimui ir gavo maisus doleriu,bet dabar turi prasideti tarptautinis tyrimas,nes prokurore gavo teismo leidima.Va cia bus idomu,ar vel dievins slepetini

Koronė 2020       2020-03-14 11:25

Bakelio ir Urbšelio kova dėl valdžios. Ji žiauri ir negailestinga runkelioklų atžvilgiu. Šiedu labai nori valdžios, “ei Bogu”, bet kokia įmantrių deziukų kaina.

Sigitas       2020-03-14 10:57

Kai Nausėda sutinka Jauniškį, tai kreipiasi “Viršininke”.

AAA       2020-03-14 10:44

Netoli nuo rusų laikų nuėjome:(


Rekomenduojame

Ramūnas Karbauskis. Valdžia vis dažniau ima grasinti Lietuvos žmonėms

Nida Vasiliauskaitė: kas, oficialiu požiūriu, dabar turi teisę viešai kalbėti apie esamą padėtį?

Geroji Naujiena: uoliai sergėkime Dvasios vienybę taikos ryšiais

Algimantas Rusteika. Dabar yra tada, tada yra dabar

Nida Vasiliauskaitė ir jos lapių medžioklė: ar įvedę prievartą prieš piliečius kovos su pandemija pretekstu, politikai sustos?

Algimantas Rusteika. Dabar yra tada, tada yra dabar

Kam netinka pilietinė pozicija? Artūras Orlauskas „Neredaguota“ tinklalaidėje

Ramūnas Aušrotas. Bendruomeninio solidarumo ir atsakingos kaimynystės pavyzdys

Vytautas Sinica. Negi į dieveniškiečius vandens patrankas arba gumines kulkas atsuks pirmiau nei į nelegalus prie sienos? Man tai makabriška

Nida Vasiliauskaitė. „Dirbu UAB „PR“, gavom užsakymą parduoti „visuomenei“ plytą“

Audrius Bačiulis. „Tai – ne Lietuvos Vyriausybė, tai – okupacinė administracija“

Andrius Švarplys. Čia gali būti du variantai

Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pareiškimas: kviečiame Lietuvos žmones palaikyti Dieveniškių gyventojų protestą

Vytautas Sinica. Šiandien jie lengvai būtų apšaukti laisvės priešais

Rasa Čepaitienė. Kuris neapsvaigtų?

Ramūnas Aušrotas. Lazda visada turi du galus

Trakų istorinio nacionalinio parko pašonėje – plynas kirtimas

Audrius Bačiulis. Sakiniai, turintys išvartyti ministrą iš šlapio viščiuko

Liudvikas Jakimavičius. Lietuvos konservų fabriko „Brolių kapai“

Vytautas Sinica apie Gabrielio Landsbergio fiasko

Žinios iš Dieveniškių – tai, ko „Panorama“ šį vakarą nerodė

Lidžita Kolosauskaitė. Antivakserės laiškas Sveikatos apsaugos ministrui

Algimantas Rusteika. Susiliejam su gamta

Ramūnas Karbauskis. Sužvėrėję, godūs ir pikti

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“ apie demografinę Afrikos bombą

Vinco Kubiliaus reportažas iš Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventės vyskupams Julijonui Steponavičiui ir Vincentui Borisevičiui pagerbti

Roberto de Mattei. Pranciškus pradėjo karą, kuris baigsis Tradicijos triumfu

Nida Vasiliauskaitė. Proga kai ką sužinoti apie protingųjų protą

Vidmantas Valiušaitis. Išdavystės dienos

Ramūnas Karbauskis. Prievartos maniakai

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.