Dienos aktualija, Istorija, Žmogaus teisės, Konstitucinis Teismas

Papunkčiui su Vytautu Sinica:  Zingeris, nacionalizmas, fašizmas ir Vasario 16-oji

Tiesos.lt redakcija   2021 m. vasario 17 d. 10:23

43     

    

Papunkčiui su Vytautu Sinica:  Zingeris, nacionalizmas, fašizmas ir Vasario 16-oji

Vasario 16-osios proga Vytautas Sinica siūlo prisiminti, kad moderni tautinė valstybė yra nacionalizmo kūrinys, be nacionalizmo ji apskritai nebūtų įmanoma. Politologo teigimu, „Vasario 16-oji yra nacionalizmo doktrinos triumfas. Šią dieną minime nacionalizmo pergalę prieš imperializmą“. 1918 m. reikalaudama nepriklausomybės, lietuvių tauta rėmėsi visuotine tautų apsisprendimo teise – šis tarptautinės politikos principas galioja ir šiandien.

Tačiau galima išgirsti ir kitokių nacionalizmo vertinimų. Štai Emanuelis Zingeris, savo „Facebook“ paskyroje prieš keletą dienų paskelbęs ProPatria.lt priskiriamą klastotę, tuo pačiu pareiškė, kad „bet koks nacionalizmas yra demokratijos priešas, stabdantis valstybės vystymąsi“. Šiam jo pareiškimui pritarė nemažai garsių politikų.

V.Sinicos manymu, tai simptomiška, ir tai ypač darosi akivaizdu per valstybines šventes – kviečiama švęsti abstrakčią laisvę, o ne lietuvių tautos peragles kovoje už teisę savo valstybėje tvarkytis savarankiškai.
Taigi, kas yra nacionalizmas? Kuo jis skiriasi nuo šovinizmo, fašizmo ir panašių -izmų? Galų gale – ar galima mylėti valstybę ir atmesti ją kuriantį principą?

Vytautas Sinica aiškina situaciją papunkčiui.

Skelbiame ir šio pasisakymo išrašą:

Vasario 12 dieną Seimo narys Emanuelis Zingeris paskelbė suklastotą neva „Pro Patria“ Facebooko įrašą, kuriame „Pro Patria“ reiškia palaikymą kariniam perversmui Mianmare. Nei tokio, nei apskritai jokio įrašo ta tema „Pro Patria“ nėra skelbusi, nuotrauka buvo suklastota – ar paties Zingerio, ar jam pakišta. Trečią dieną ji buvo pastebėta, demaskuota, Zingeris dar kurį laiką trynė komentarus, o galiausiai ištrynė patį įrašą.

Tai būtų labai menkos svarbos įvykis, tačiau jame Zingerio buvo parašyta, kad „bet koks nacionalizmas yra demokratijos priešas, stabdantis valstybės vystymąsi“. Po šiuo įrašu, taigi ir po šiuo sakiniu pritarimą išreiškė būrelis TS-LKD parlamentarų (Ž. Pavilionis, P. Kuzmickienė, R. Morkūnaitė-Mikulėnienė, A. Valinskas), Užsienio reikalų viceministras M. Adomėnas, Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas, VSD atstovė ryšiams su visuomene E. Samoškaitė, buvęs VU komunikacijos fakulteto dekanas R. Laužikas ir kiti įtakingi asmenys. Taigi Zingerio įrašas sukrečia ne tik informaciniu elito neraštingumu, šaltinių netikrinimu ir pasidavimu klastotėms. Vasario 16-osios išvakarėse jis dar labiau sukrečia partinio elito pritarimu ar bent abejingumu nuostatai, jog „nacionalizmas – demokratijos priešas ir stabdis valstybių vystymuisi“.

Nacionalizmo studijose visuotinai sutariama, jog nacionalizmas yra doktrina, pagal kurią kiekviena to siekianti tauta turi turėti valstybę ir joje pati save valdyti. Tai formuluojama skirtingais žodžiais, tačiau esmė visada ta pati. Net kairiausi nacionalizmo temos autoriai tą pripažįsta savo moksliniuose darbuose. Tarpukariu dar tik formuojantis terminijai dalis lietuviškos inteligentijos nacionalizmą laikė agresyvia, savo tautą kitų sąskaita aukštinančia patriotizmo forma. Šiandien tam yra ir net mokyklose mokomas šovinizmo terminas. Su agresija kitų tautų atžvilgiu nacionalizmas neturi nieko bendra.

Ypač politikuojant įprasta nacionalizmą sieti su nacizmu, o per jį su imperializmu, rasizmu ir antisemitizmu. Su visais trimis nacionalizmas ne tik neturi nieko bendra, bet ir esmingai jiems prieštarauja. Nacionalizmas remiasi prielaida, kad visos tautos yra lygios. Jos gali ir turi siekti kultūrinių ir kitokių aukštumų, konkuruoti savo pasiekimais, kas buvo daugelio tautinių sąjūdžių XIX-XX amžių sandūroje varomoji jėga, paskatino šalių suklestėjimą, visuotinį švietimą, raštingumą ir kitus laimėjimus. Čia Zingeris akivaizdžiai klysta vadindamas nacionalizmą „stabdančiu valstybių vystymąsi“.

Tačiau tautos nacionalizmui yra vienodai žmogiškos ir turi vienodą teisę egzistuoti savo etninėse žemėse. Dėl to nacionalizmas kategoriškai prieštarauja kitų tautų teritorijų užkariavimui ir yra nesuderinamas su imperializmu. XIX amžiaus imperializmas ir imperija kaip tokia apskritai rėmėsi ne nacionalizmo principu. Nacizmas, priešingai, skirsto tautas į savotišką žmogiškumo hierarchiją, kurios apačioje žydai, o viršūnėje, arijai. Šioje hierarchijoje aukštesnės tautos turi teisę užkariauti ir net naikinti žemesnes tautas. Natūralu, jog nacizmas yra visiškai suderinamas su imperializmu. Pagaliau ir antisemitizmas tad yra natūraliai suderinamas su nacizmu, bet visiškai nesuderinamas su nacionalizmu. Dažnai antisemitinėmis vadinamos tarpukariu visuotinai paplitusios nuostatos, kad žmonės turėtų skatinti ir padėti savo tautiečių, o ne kitataučių ekonominei veiklai, remiasi sveika tautų pasiekimų konkurencija, o ne kitų tautų nuvertinimu ir naikinimu. Nacionalizmas niekada nenumatė utopijos, kad tautinėje valstybėje turėtų gyventi išimtinai tik tos tautos nariai.

Panašiai nacionalizmas dažnai painiojamas ir siejamas su fašizmu. Nacionalizmas nėra ideologija, t.y. nesiūlo visa apimančio valstybės ar pasaulio tvarkymo programos, o tik valstybių egzistavimo principą. Fašizmas yra ideologija ir mėgino pateikti programą visais aktualiais politinio gyvenimo klausimais. Nacionalizmui tauta yra kalbos, kultūros ir istorijos, o fašizmui – biologinės kilmės vienijama bendruomenė. Nacionalizmui tauta ir jos kultūrinis išsiskleidimas, asmens klestėjimas tautinėje kultūroje yra tikslas savaime. Fašizmui tauta tėra priemonė valstybės galiai didinti. Pagal labai supaprastintą formulę, nacionalizme valstybė tarnauja tautai, fašizme – tauta tarnauja valstybei. Esminis jų skirtumas vėl yra požiūris į tautų santykius – nacionalizmui jos lygiavertės, o fašizmui tarp tautų vyksta nuolatinė stipresniojo teisės kova dėl galios, viešpatavimo ir išlikimo. Nacionalizmas buria bendruomenę vienybei etniškai apibrėžtos valstybės viduje. Fašizmas iš esmės buria pajėgas vienybei kovoje dėl galios be teritorinių apribojimų. Neprilygstama visų aptartų doktrinų analizė ir palyginimas pateiktas Hannah Arendt knygoje „Totalitarizmo ištakos“.

Taigi moderni tautinė valstybė yra nacionalizmo kūrinys, be nacionalizmo ji apskritai nebūtų įmanoma. Konkrečiai Lietuvos atveju Vasario 16-oji yra nacionalizmo doktrinos triumfas. Šią dieną minime nacionalizmo pergalę prieš imperializmą. Reikalaudama nepriklausomybės lietuvių tauta rėmėsi visuotine tautų apsisprendimo teise – tarptautinės politikos pagrindu, galiojančiu ir šiandien. Tautų apsisprendimo teisė savo ruožtu remiasi logika, jog kiekviena tauta tik pati gali geriausiai nusistatyti jos charakterį, papročius, elgesio normas atitinkančius įstatymus ir būtent todėl turi valdyti pati save. Tai skirtingais žodžiais įtvirtinta beveik visose XX amžiaus Konstitucijose. Kovo 11-ąją Lietuva atkūrė nepriklausomybę remdamasi tuo pačiu nacionalistiniu principu, jog lietuvių tauta nori ir turi teisę turėti savo valstybę.

Visą tai suprantant ir grįžtant prie Zingerio įrašo, kyla klausimas, koks požiūris į nepriklausomą nacionalinę Lietuvos valstybę yra būdingas ją valdantiems žmonėms. Toli gražu ne vien iš Zingerio įrašo, o iš vienas kitą vejančių skirtingų politikų pasisakymų akivaizdu, kad nacionalinė valstybė jiems yra atgyvena, kurią reikia peržengti vietoje to kuriant dar nežinomus pakaitalus. Tikimasi, kad tuos pakaitalus anksčiau ar vėliau sugromuluos ir pasiūlys ES. Nėra ir turbūt nebus tyrimo, kuris atskleistų visų valdžių atstovų požiūrį į nacionalinę valstybę, jos prasmę ir jos išsaugojimą. Bet iš atskirų pavyzdžių matyti, kad tas požiūris nėra palankus, o neretai ir sunkiai slepia priešiškumą.

Tas ypač justi istorijos politikos srityje, kur nacionalinio išsivadavimo siekiai ir tam skirtos aukos vis labiau tampa abejotini ir sąlyginiai, herojai sąmoningai „nuvainikuojami“, ieškoma jų dėmių ir didžiuojamasi jų suradus. Konkrečiai Emanuelio Zingerio vaidmuo čia nėra paskutinis, nes būtent jis vadovauja Valdo Adamkaus dekretu įsteigtai Tarptautinei komisijai nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Būtent Emanuelis Zingeris Seime ne vienerius metus skleidė abejones ne tik dėl Birželio sukilimo ir Laikinosios Vyriausybės, bet ir dėl Adolfo Ramanausko-Vanago ir Juozo Lukšos-Daumanto tariamo antisemitizmo. Atvirai deklaruodamas antivalstybinę ir faktiškai visiškai klaidingą nuostatą, jog „nacionalizmas yra demokratijos priešas“ ir skleisdamas melagingą informaciją, jis kelia rimtų abejonių dėl savo tinkamumo tokioms pareigoms ir būdamas sąžiningas prieš save ir Lietuvą, turėtų iš jų atsistatydinti.

Gi dėl švenčių, šiandien daroma viskas, kad valstybės šventės būtų švenčiamos pašalinant iš jų nacionalistinį turinį. Nuo Sausio 13-osios iki Kovo 11-osios valdiški minėjimai kviečia švęsti abstrakčią laisvę, o ne lietuvių tautos nepriklausomybę. Simboliškas to pavyzdys buvo pernykščiai reklaminiai filmukai su kardeliais, kur sakyta, kad į Sąjūdį pakilę žmonės sovietinio režimo buvo vadinti keistuoliais. Ne keistuoliais jie buvo vadinami, o buržuaziniais nacionalistais. Tačiau dabar tą priminti nekorektiška ir net nelogiška – jeigu nacionalizmas blogai, o kova už laisvę gerai, kaip tada galima švęsti nacionalizmo pergalę? Kaip jos akivaizdoje jaustis žalimams, kuriems nacionalizmas – blogis?

Tačiau būtent su nacionalizmo pergale šiandien turime ir galime pasveikinti vienas kitą. Nes Vasario 16-ąją lietuvių tauta apsisprendė pati save valdyti savo valstybėje, o vėlesniais metais ne kartą krauju apgynė tą apsisprendimą. Kartu tai priminimas bent susimąstyti, ar ir kaip mes patys šiandien ta laisve naudojamės. Nes naudotis turėtume. Nacionalizmo esmė, kad tauta pati valdytų save.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

rokelis       2021-02-21 22:01

Kazkada dar mokykloje Sinica su paralelines klases berniuku nuolat eidavo i tuoleta ale pamisti, nors visi zinojo ka ten jiedu veikia. Matyt pastarasis uzgavo jaunojo nacionalisto jausmus ir nuo to laiko begdamas nuo saves Sinica inirtingai bando itikinti , kad nera gejus, tiek save, tiek kitus.

Tvankstas       2021-02-19 23:32

Vaclovui - remtis DW, reiškia remtis Masine Idiotizacijos Priemone (MIdP), skleidžiančia globalizmo propagandą.
Ką DW kalba apie Prancūzijos vokiečius, visai nieko bendro neturi su Prancūzijos vokiečiais.

Vaclovas ing Tvankstas       2021-02-19 9:14

Jūs palaikote tiesioginius bendravimus, matote iš arčiau. Aš remiuosiu, berods, Deutsche Welle šaltiniu, kuriame buvo pareikšta, kad ir vietinė bendruomenė, ir Vokietija nusprendė daugiau nebevystyti vokiškumo Elzaso krašte. Gal užtenka brukti savo grėblius į kitas valstybes. Savarankiškai jie ir patys galės užsiimti puoselyba. Prierašas: mano slapyvardis yra Vaclovas, o “ing” tai lietuviškas atitikmuo įprastai naudojamam angliškam “to”. Čia turbūt mano savitumas, niekam jo neprimetu.

Al. Palmaičiui       2021-02-18 22:31

Aš neįgaliotas būti Zingerio ar žydų tautos teisėju, tiesiog sakau savo požiūrį į istorijos vertinimą - manau, jis turi būti bešališkas: nenaudokim kitų vertinimui tokio požiūrio, kokio nenorėtumėt, kad būtų taikomas mums.

Al.ui 2021-02-18 12:56       2021-02-18 21:54

Ne man spręsti, kas kur dalyvavo ir kame dalyvauja komentatoriai.
Kartoju tik savo nuomonę: litvakas (joks “okupantas) Mykolas Zingeris nebuvo joks jokios tautos priešas, bet įsitikinęs “šviesia žmonijos ateitimi” (beje, šviesi ateitis pavogta iš biblijinio mesianizmo) komunistas, t.y. “buržuazijos” priešas:
joks “stribas”,
joks enkavėdistas.
Tai patvirtina (suprantama, su išlygomis atsižvelgiant į parašymo metą) ir jo paties atsiminimai, vargu ar vieno tik Rusteikos pastangomis įdėti į naujausią jo publikaciją.
Tik kvailiams tinka įsivaizduoti, kad vokiečių galybės (ir net jų trumpalaikės draugystės su sovietais) akivaizdoje nebūtų atsiradęs skilimas tarp žydų ir lietuvių noro išlikti: niekas nenorėjo savižudybės.
Toks Mykolas Zingeris, kokį mačiau, padarė man gero žmogaus įspūdį, kuris niekam neprivalomas, o aš ne teisėjas, kaip ir Pats, niekad jo nematęs, bet įsijungęs į chorą.

Tvankstas       2021-02-18 18:47

Vaclovui ing - man tenka gana dažnai (2-5 kartus per savaitę) bendrauti su Prancūzijos Elzaso ir Lotaringijos vokiečiais, nustatyti nesunku pagal vardą ir pavardę. Paprašius leisti susirašinėti vokiškai, 9 iš 10 sutinka, 1 iš 10 daugiau niekada neatrašo.
Teko girdėti garsiausios šių dienų prancūzų dainininkės Patricia Kaas pokalbį su NRW radiju, tai puikiausia gimtoji kalba yra jai vokiečių.
II pasaul. karo metu ir po karo Prancūzijos kariai išprievartavo daugiau kaip 1 mln. vokiečių mergaičių, merginų, moterų, pasaulinio garso pažiba yra garsusis Prancūzijos armijos seksodromas Štutgarto metro, kur vienu metu buvo prievartaujama tūkstančiai, o kareiviai keitėsi ir keitėsi.
Reino karo belaisvių stovyklose iš 6 mln. belaisvių nuo bado, ligų mirė 1,5mln. vokiečių karo belaisvių.
Štai tik maža dalis tos kainos, pagal kurią vokiečiai pripažįsta Elzasą ir Lotaringiją Prancūzijai.

nuomonė       2021-02-18 14:22

Teko skaityti,kad Prancūzijoje valstybinėse mokyklose mokoma tik Respublikos kalba- prancūzų, nors Prancūzijoje gyvena nemažai įvairių tautybių kilmės gyventojų.Už prancūzų kalbos vartojimo įstatymo (Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française) baudžiama iki 500000 eurų bauda ir 20000 eurų bauda už kiekvieną įstatymo pažeidimo dieną. Neteko skaityti apie Europos Komisijos tautinių mažumų reikalų komisaro priekaištus Prancūzijai dėl tokios kalbinės politikos.

Al. Palmaičiui       2021-02-18 12:56

Jei Zingeris ne savo noru dalyvavo sovietiniame genocide, tai jį turim vertinti taip pat, kaip ne savo noru dalyvavusius nacistiniame genocide. O jei, vistik, savo noru, tai jau vertinimas kitas. Suprantu, kad rusų bolševikai daug ką darė kitų rankomis. Kaip ir naciai. Bet nacių kolaborantus pasmerkiam lengva ranka, o rusų bolševikų kolaborantus kažkodėl teisinam. Kodėl? Turbūt todėl, kad komunizmui nebuvo tokio tarptautiniop teismo,kaip nacizmui ?

Vajėzau       2021-02-18 12:46

Blūdas eina nuo Palmaičio, jam ir NKVDistas M. Zingeris švelnutis, ir salafistai gyvi pavyzdžiai, kokia košeliena vietoj smegenų.

stasys       2021-02-18 7:30

stasys 2021-02-17 22:28 niekam nieko nesiunu . Demokratiška visuomenė tai procesas vystymosi ir brandos . Valstybė irgi turi savo augimo ir brandos procesus..pabandykite iš Prancūzų atimti jų nacionalizmą ? Tokie ginčai turėtų vykti dažniau o žmonės matyti pav. apie ką kalbama ,bet kolkas Lietuva iš tikro tik tautinė .

Vėl Al.ui 2021-02-18 1:05        2021-02-18 7:08

Jei kam buvo įsakyta nuvykti į stotį formuojant ešelonus į Sibirą, jie trėmė į vagonus, bet ne į Sibirą. Į Sibirą trėmė Maskva. Pats po tiek metų gaivini politinę klastą, kada okupantai tyčia siųsdavo žydus “padėti” tremiant, kad visi matytų, jog tai neva žydų, bet ne rusų darbas. Kad griebtasi tokios klastos jau rodo antisemitizmo mastą. Beje, lygiai kaip ir Lenkijoje. Tačiau juk nei Stalinas, nei Berija, nei Sniečkus ne žydai (nebent tiki, kad Stalino pavardė Jew-Shvili, tada ir diskutuoti neverta).

Pranešimas ● ● ●       2021-02-18 2:07

Žiūrėkite „365 000 parašų T.V.Raskevičiaus nušalinimui iš Seimo ŽTK komiteto pirmininko pareigų“ svetainėje „YouTube“.
.
https://youtu.be/7T7w-MF0HLY
.
Šaunuoliai !!!
TIK NEATLEISKIT.
PIRMIN IKI PERGALĖS !!!
.
Platinkite šią žinią visiems !!!

Al. Palmaičiui       2021-02-18 1:05

Na, pasirodo, žmonės, trėmę mus į katorgą, buvo puikūs žmonės. Tai guodžia.

Al. Palmaičiui       2021-02-18 0:59

,,Tikram nacionalistui Patria aukščiau D-vo, D-vas tik priedas, privalantis gerbti jo nacionalizmą.” Reiškia, dauguma lietuvių ne tikri nacionalistai, t.y., tautininkai. Nes vis dar tikiu, kad daugeliui Dievas reiškia Dorovinį įstatymą.

Palmaitis apie Emanuelį       2021-02-18 0:50

žr. mano svetainėje http://geocities.ws/palmaitis/zingeris.html
Emanuelio tėvas JOKS okupantas, bet šimtaprocentinis litvakas. Jis joks “stribas”, bet kaip kartą esu minėjęs komentaruose apie politines sroves, nuo pat pradžių buvo įsitikinęs komunistas, vadinas, ne Lietuvos ir lietuvių, bet nekomunistinės (“buržuazinės”) Lietuvos priešas ir nuosekliai elgėsi būtent taip. Suprantama, tai nereiškia, kas nekomunistai privalo jį gerbti - tai politinių pažiūrų reikalas, santykiai tarp žydų ir lietuvių čia ne pirmoje vietoje. Yra toks reiškinys, kaip priešiškos politinės pažiūros. Jos nebūtinai susijusios su tautybe, bet vieną kartą būtinai nuves į kraujo praliejimą.
Puikiai prisimenu Mykolą Zingerį. Apie pažiūras su juo nekalbėjau, bet ir nebuvo tokio reikalo. Buvo brežneviniai laikai, susitikdavom pas Emanuelį, puikus žmogus.
Sakyti, neva tokie komunistai buvo “sionistai” ar šiaip “dirbo žydų tautai”, gali tik arba nemokšos, arba maniakai, kaip Jules, nes toks pasakymas anekdotiškas. Mykolas Zingeris nebuvo nė iš Abos Kovnerio kompanijos, greičiau - iš Zimano, nors skirtingai nuo Zimano, nebuvo niekšas.
Emanuelis pasakojo, kaip tėvas įgrūdo savo motiną vos ne į paskutinį traukinį, išvykstantį į rytus. Grasino jai revolveriu, nes ji tikino, kad atsimena vokiečius nuo pirmojo karo, niekur nebėgs, nes vokiečiai puikūs kultūringi žmonės. Kas buvo teisus, sūnus ar motina?
Emanuelis, be abejo, daug tautiškesnis nei jo tėvas, tačiau nuo pat pradžių jis visų pirma litvakas ir jam Lietuva sava. Todėl nuo pat pradžių “gauna” iš abiejų pusių.
Jei palyginsim, ką yra nuveikęs per savo trumpa karjerą Sinica, su tuo, ką per tokį pat laiką buvo nuveikęs Emanuelis, visai išskys naujasis dievaitis. Ne tas asmenybės rangas.

Palmaitis Al.ui       2021-02-18 0:04

Prigriozdinai maišalynės be logikos. Skaityk komentarą dar kartą, ten nieko nereikalingo nėra, o salafitai patinka tik salafitams ir tiems, kurie vertina nuoseklumą (kaip aš). Reikia būti nuosekliam.

Tvankstas       2021-02-17 23:04

Plaukioja tokie sakiniai seniai ...
1941 metais, birželio 14 d., Mykolas Zingeris, minėto E.Zingerio tėvas, kartu su kitais okupantais – enkavedistais, aktyviai dalyvavo Alytaus gyventojų naikinimo akcijose, gyventojus – inteligentus (mokytojai, kultūrininkai, teisėjai ir t.t.) pakraunant į geležimi kaustytus mirties traukinio vagonus (žr. “TAUTŲ TĖVO KARALYSTĖJE”, Memuarai, sudarė Albinas Masaitis, Kaunas, “Šviesa”, 1991).

Memuaruose pateiktas okupantų represuotos mokytojos alytiškės Albinos Šapokienės liudijimas “Svetur ir namie”, kuriame aprašytas siaubingas 1941 birželio 14 okupantų enkavedistų ir jų parankinio Mykolo Zingerio siautėjimas Alytaus miestelyje.

Archyvinių dokumentų kopijos apie sovietinių okupantų aktyvistą Mykolą Zingerį yra atspausdintos 2011-09-23 “Lietuvos aidas” laikraštyje.

Pateikti dokumentai liudija, kad Mykolas Zingeris siautėjo ne tik Alytuje, bet ir “dalyvavo operacijose prieš buržuazinius nacionalistus Marijampolės (Kapsuko) apskrityje”, t.y. nebuvo eilinis “enkavedistas”.

Tragiškas Lietuvai paradoksalus faktas – sovietinių okupantų aktyvisto – enkavedisto Mykolo Zingerio sūnus Emanuelis Zingeris yra komisijos, tiriančios sovietų – nacių nusikaltimus, pirmininkas.

Kalbama apie Seimo narį, kurio tėvas buvo stribas ir lietuvšaudys.

Būtent dėl to Komisija nacių ir sovietų nusikaltimams vertinti netraukė atsakomybėn šių nusikaltėlių.

Pavyzdžiui, vien 1951 m. rudens “trėmimui” (masiniam žudymui) buvo pasitelkta 8000 stribų. Būtina nedelsiant griežtai ir blaiviai apsispręsti dėl seimo nario E.Zingerio tinkamumo minėtoms pareigoms užimti.

tiek       2021-02-17 23:02

Buržuaziniai nacionalistai ....O juk akivaizdžiai turėjome daugumą socialistinių nacionalistų siekusių nepriklausomos Lietuvos su skandinaviško tipo socializmu.Ir jokiu būdu - ne dabartinio laukinio kapitalizmo per 30 metų sutvėrusio nemokios rinkos ekonomikos “stebuklą”.Nemokios ,pirmiausia dėl nuskurdintos ,nemokios visuomenės įsigalėjimo ,rekordinės nelygybės tarp atskirų visuomenės narių.Visa tai , akivaizdžiai, šalį įstūmė į klasikinės kolonijinės valstybės padėtį(naftos ,aukso, etc…neturim ,tai iškertami miškai, išvežama kokybiška žemės ūkio produkcija įsivežant ...pirštais nerodysim,ką mums importuoja ir kuo mus maitina norfos , maximos , etc. ). Todėl dabartinėj padėty kalbėt apie šalies NEPRIKLAUSOMYBĘ ir jos perspektyvas - tuščias reikalas . Būtina keisti šalies ekonomiką ,sukurto produkto perskirstymo sistemą .Kam mums tos kapitalizmo ligos ?

>>stasys       2021-02-17 22:28

Vėl aklai pažangiai mindžioji Singerio pedalą ir be atvangos siūni vaivorykštės vėlevėles.Kokiai internacionalinei valstybei?

StasySG       2021-02-17 20:59

Emanuelis Zingeris kitaip. Apie Zingerio tėvą paskaičiau Respublikoje (Rusteikos str.).  Tėvo Aatpasakojimas - autobiografija parašytas 1967 metais. Neblogai nupiešta komunistų veikla Lietuvoje iki karo. Laisvai elgėsi komunistai, agitacija vyko net kariuomenėje. Matosi, tėvas buvo stribų karininkas, kai grįžo iš karo Marijampolės rajone… Skirti šiandien Seimo Laisvės kovų komisijos pirmininku Emanuelį??? Na ne . Nesąmonė. Ir kaip jis pats sutiko apsišviesti? Kas čia darosi su V.Landsbergio artimiausiais draugais?

stasys       2021-02-17 20:16

Tikrai per anksti ta ‘nacionalizmo’ sąvoka bandome čia išgrininti .E.Zingeriui
nacionalizmas sukelia istorinės atminties traukulius ir krizė , sunku dėl to ji kaltinti .Lietuva taip nesenai atkūre savo valstibinguma paprasčiausiai manau nesubrendome ją matyti tokia plačią forma išskleista. Tautinė visai kas kita , tenka sutikti su autoriumi senoji karta ‘ūsuotu barsuku’ nacionalinės valstybės statuso prisibijo . Persesti nuo tautinio žirgo ant motociklo tam nepakanka mokėti tik joti . Su laiku tas požiūris keisis , Lietuva stiprina esmynius nacionalinei valstybei reikalingus atributus ,atkuriant pilietiškumą stiprinant armija ,ekonomika, galų gale tikrą istorija ir visa eile kitų nacionalinei valstybei būtinų gyvuoti įrankių .Kur Sinicą klysta ? Nacionalizmas irgi įrankis kurti tautiniu pagrindu paremta valstybe , tik daug labiau pažengęs savo forma . Kaip įrodymas žiūr. į putino Rusija, kuriama aklos ideologijos pagrindu ir pabandykite jūs juos įtikinti Sinicos argumentais. Jei noresime lygių teisių sau Europoje ,tautinės valstybės modelis privalės koptelti į viršų link to žodžio nacionalizmas ir tikrų jo reikšmių išsiaiškinimo sau , bet ne kitiems . Taip D.Trump galima laikyti nacionalistų , tik pas jį Jis pasireiškia labai primityviai .

Al. Palmaičiui       2021-02-17 19:29

Suprantama, kad ,,Tarp nacionalizmo ir šovinizmo nėra jokios neperžengiamos ribos”. Ar tai reiškia, kad tautos negali ginti savo laisvės ? Juk žydai net seniai prarastą tėvynę galėjo atkurti ? O tarp ,,nuoseklaus salafitų islamo” ir despotijos yra neperžengiama riba? O tarp kibucų ir kolchozų? Tarp nacistinių konclagerių ir bolševikinių ? Suprantama, kad Dorovinis įstatymas yra aukščiau už materialinę gerovę. Bet jei ginantys savo tautos laisvę tai daro ne dorovės sąskaita, kokie jiems gali būti priekaištai ? Tai tas pats kaip ginti savo šeimą, vaikus.

StasySG teisingai mąsto, O kaip mąsto NS šulai?       2021-02-17 18:32

nes akivaizdu,kad Mitchas nebalsavo UŽ tik dėl antraeilių-formalių sumetimų.Jis konformistas, nepalaikantis teisingumo, todėl Trampas ,manau, visiškai teisus paironizavęs jo atžvilgiu…
Panašiai aš analitiškai ir kritiškai su ironija teigiu, kad Radžvilas nėra opozicijos lyderis ir su šiuo popierinių kovų su ONS ,,meistru’’ NS neturi jokios ateities…Niekada, REALIAME politikos lauke atmesdamas Sąjūdžio VISUS demokratus- nepriklausomybininkus telkiančią patirtį (ir dar tuo pačiu metu landsbergiškai veidmainiškai teigdamas, kad remiesi Sąjūdžio verybėmis…) nepasieksi jokio rezultato prieš ONS buldozerį..Kaip turėsi atramą tarp piliečių, jei atsiriboji nuo 360 tūkst. piliečių iniciatyvos prieš Raskevičių?

StasysSG       2021-02-17 18:27

Ir taaip, ir ne. Sąžinė politikoje nelabai. Išskaičiavimai.  Būti ar nebūti Respublikonu sprendžia rinkėjai. O Trampas tų rinkėjų buvo prisirinkęs 74 mln. Todėl McConnell’is pyktis su Trampu neplanavo. Bet Kapitolijaus šturmas sumaišė visas kortas ir Respublikonams. Dabar jie suskilo. Kiek giliai, pamatysime. Reikia palaukti Senatoriaus Mitcho atsakymo.

StasiuiSG       2021-02-17 18:13

Ir taip, ir ne. Jeigu jau butu buves toks saziningas, McConnell’is galejo pritarti demokratu pasiulymui impeachmenta pradeti Trumpui dar esant prezidentu. Butu speje, jei labai noretu, laiko dar buvo. Bet jis cia bande buti geras ir respublikonams, ir demokratams. O is tikruju dabar liks netinkamas nei vieniems, nei kitiems. Si karta man jo visai negaila.

StasySG        2021-02-17 18:07

Senatorius Mitchas nebalsavo UŽ, nes laikė, kad pičmentas nekonstitucinis: Trampas tuo (balsavimo) momentu jau buvo privatus asmuo. Konstitucija to neleidžia daryti.——Kodėl dar Trampas neturi akies ant Mitcho?  Daug anksčiau Senatorius Mitchas yra viešai pripažinęs, kad rinkimus laimėjo Baidenas ir kad Trampas tą turi pripažinti. Nepripažino ir suorganizavo paskutinį puolimą sausio 6 dieną.

StasiuiSG       2021-02-17 17:34

Tai gal priminkite visiems ir kodel Trumpas taip pasielge, pvz., kad McConnell pareiske, kad Trumpas yra kaltas del kurstymo ir kt. Tai sakyciau, kad tai visai normali reakcija. O neutraliems zmonems tai gali is viso kilti klausimas, kodel tas Mitchas tada nebalsavo uz, jeigu mano kad Trumpas yra kaltas

StasySG       2021-02-17 16:47

Na pagaliau šiandien paaiškėjo kaip TrAmpas “gražiai” atsidėkoja savo Respublikonų partijos viršūnėlei. Jis su žemėmis sumaišė Senato mažumos lyderį Mitch McConnell’į, nors pastarasis balsavo prieš impičmentą. Trumpo žodžiai: “„Mičas yra paniuręs ir nesišypsantis politinis įsilaužėlis, ir jei respublikonų senatoriai ketina likti su juo, jie daugiau nelaimės…”

StasySG       2021-02-17 16:07

2021-02-17 13:31
Algirdas
Sveikinimai visiems neabejingiems Vasario 16 -ios proga…
——————————
Ačiū Algirdai. Neblogai. Pliusas.

StasySG       2021-02-17 15:55

Tai kas daliai lietuvių politologų buvo (yra) D. TrAmpas: nacionalistas ar rasistas? RASISTAS sako kai kurie Amerikos profesoriai: “D.Trumpo prezidentavimas buvo žiaurios baltojo Amerikos rasizmo politikos įkūnijimas. Jo pareiškimai dažnai buvo panašūs į kai kurių pietų gubernatorių, kurie šeštajame dešimtmetyje pasisakė už rasinę segregaciją, o po pralaimėjimo 2020 m. Rinkimuose jis kalbėjo lyg senatorius, palaikantis Pietų atsiskyrimą pilietinio karo išvakarėse.
Dalis Amerikos visuomenės įsikalė D.Trumpo mintį, kad jie galėtų sugrąžinti rasistinę Amerikos praeitį. Ši rinkėjų dalis, sudaranti maždaug 20–25% suaugusių Amerikos gyventojų, tapo pagrindine D.Trumpo baze ir 2016 m. Rinkimuose…”

Subinlaižys       2021-02-17 15:49

>> Vaclovas     2021-02-17 12:52
“Aš apie pačią pradžią, nes su judėjais nesipykstu, tad tolesni aiškinimaisi man neįdomūs. Apie tautiškumą. ...”
P.S.
Taikai gauti Litvakijos pilietybę?

Kas dar neaišku       2021-02-17 15:28

Žydai NEIŠSIŽADA savų išsišokėlių, todėl jie visi tokie…

Stoholmo sindromas       2021-02-17 15:26

Absoliuti dauguma komentarų yra žydokomuno.

pastebejimas       2021-02-17 15:11

Manueliui laikas i pencija; gales auginti pilva…

Vaclovas ing Visos tautos       2021-02-17 14:49

Nieko neneigiu, tik dėl Elzaso. Vokiečiai viešai atsisakė šios žemės. Pasitikiu, vokiečiai, manding, klasta negarsėja.

Vaclovas       2021-02-17 14:31

Tam, kurs: “Vaclovai”, 13:38. Mano laikysena yra neprisitaikėliška. Teatšoka Jūsų nepripažinimai pačiam sau. Bukai nirštančių esti, norit žinot tai ar ne. Ko gi nepasiaiškinus? Vienos pusės nekaltinu, nesu ir teisėjas, tik patirtis sako, kad judėjai apie lietuvius bent šį tą žino, tai lietuviai apie judėjus - tas pats, kas nieko!

Visos tautos       2021-02-17 13:51

yra lygios, visi žmonės yra lygūs, visi gyvuliai yra lygūs, tik kai kurie iš jų lygesni už kitus!
Dėstoma apie teisę gyventi savo žemėje, bet problemų pradžia jau čia: kur tos savos žemės ribos? Net tarp lietuvių ir latvių būta ginčų, o lenkai niekad neatsisakė pretenzijų į Vilniaus kraštą. Lietuvių požiūriu tai blogai, nes tai Lietuvos žemė (pats Pilsudskis šio fakto niekad neneigė), o lenkų požiūriu gerai, nes susiję su lenkų įdedamąja savo istorijoje ir kultūroje. Panašiai tarp vokiečių ir prancūzų dėl Elzaso. Nuo seniausių laikų būta ginčų dėl pasienių teritorijų, o nacionalizmo užduotis - be abejo, palaikyti savo, bet ne priešo pusę. Tai nereiškia, neva Sinicos piešiamas nacionalizmas “blogai”, bet reiškia, kad zylės čiulbesys beprasmis. Tarp nacionalizmo ir šovinizmo nėra jokios neperžengiamos ribos, yra tik patriotinio ryžto kovoti už save laipsnis, o jį lemia galimybės ir aplinkybės. Dulce et decorum est pro patria mori, ar ne taip?
Net popiežius Benediktas XV 1914 m. pasirodė bejėgis prieš šią iš pagonių Romos katalikų perimtą vertybę, kai jo vyskupai laimino “brolius” vokiečius ir prancūzus žudyti vieni kitus PRO PATRIA.
Tikram nacionalistui Patria aukščiau D-vo, D-vas tik priedas, privalantis gerbti jo nacionalizmą. Tuo skiriasi krikščionybė nuo nuoseklaus salafitų islamo, kur visi musulmonai tikrai viena tauta, sava tėvynė - meilės objektas, bet ne stabas. Istoriniai krikščionys nustojo būti viena tauta susikūrus tautinėms karalystėms Šventosios Romos Imperijos ribose, nes istorinės krikščionybės praktikoje nacionalizmas ne tik ne D-vo tauta ir net ne teisė gyventi savo žemėje, bet būtent valstybinis interesas. Į šiukšlyną išmesta D-vo tautos sąvoka liko rezervuota tik pomirtiniam gyvenimui.
Todėl nebus žemėje rojaus, bet vorų kovos stiklainyje baigsis 1% planetos gyventojų turtinės galios vergvaldine diktatūra, kol pagaliau Pats D-vas sutraiškys neteisybės pasaulį. Krikščionis Sinica nuvažiavo toli į laukus nematydamas, kad tokios jo krikščionybės nė kvapo nėra nei Kalno pamoksle, nei apskritai Evangelijoje.
Su malonumu laukiu bent 40 neigiamų vertinimų!

Vaclovai,       2021-02-17 13:38

ką čia sapnuoji? Kas čia niršta ant judėjų? Jei nirštame, tai tik ant tų, kurie nepripažįsta mūsų teisės būti ir patiems save valdyti, nuolat skiepija mums nevisavertiškumo kompleksus ir verčia nuolat atsiprašinėti už tai, ko net nepadarėme. Vaclovai, tu jau pralaimėjai ideologinį karą, tavęs su mumis jau nėra.

Al.       2021-02-17 13:36

Kalbant lietuviškai, nacionalizmą turėtume vadinti tautiškumu. Ir tautas turėtume puoselėti panašiai kaip šeimas.
Nors Marksizmo pradininkai tautas ir šeimą vertino kaip pažangos stabdį, net komunistinė Rusija jau prie Lenino sukūrė daugybę tautinių respublikų ir sričių ir skelbė, kad kultūra turi būti socialistinė savo turiniu, bet nacionalinė savo forma. Taigi, nacionalizmą pripažino kaip teisę į kultūros savitumą. Sau pavaldžioms valstybėms pripažino ir šiokį tokį politinį atskirumą. O vakarų kolonijų nacionalinio išsivadavimo judėjimus rėmė ir aukštino.  Bet lygiai tokius pat savo užkariautų tautų bandymus išsprųsti iš centrinės valdžios pavaldumo komunistinės Rusijos valdžia vertino kaip didžiausią blogį ir žodžiui nacionalizmas suteikė neigiamą prasmę. Ir visi šitiąe Rusijos komunistų palikuonys ir agentai tiesiog perėmė šitą partinės propogandos žodyną. Pagal jį mes juos ir atpažystam.

NS aktyvistas Budnikas nenori NS kritikos?       2021-02-17 13:31

Neanalizuokim kritiškai NS? Kaip ir išėjusius Anapilin?...Tada ,,pergalių kalvio’’ (V.R.) ginklanešys V.Budn. būtų patenkintas….
Kaip anūko bukalaurai, jo partiją pelnytai pliekiantiems, nuolat bando klijuoti vatnikų etiketes, taip ši ,,gera’ tradicija gyva ir tarp V.R. partijos bukalaurų. Budnikas,pasimetęs dėl mano negailestingos kritikos , NS kurso, teisuolių politinės sektos keliu, nuolat bukai nurodo,kad Algirdas tarnauja- atidirbinėja kažkam tai…Tą patį asmenišką šmeižimą, bukai irdar anonimiškai bailiai, kartoja tiesos.lt komentaruose V.R. fanas ekssporto zurnalistas,NS fanatas, sektantiško ir antisąjūdininkiško Radžvilo kurso nekritiškas šalininkas Šarūnas Valentinavičius.
Bet net tiesos.lt lankytojai jau pradeda suprasti, kad NS varo individualią, popierinę , ONS nekenkiančią,  kovą prieš sistemą...(.Beje, tvirtai manau, kad NS vedliai nėra nusamdyti, neatidirbinėja ONS, bet tiesiog padeda ONS nenugalimumui savo kliurkine popierinių kovų strategija…) Tarkim ,po mano pasirašytu (skaidriai) kritišku komentaru ten ,yra net 7 laikai, ir tik 3 nepatenkinti:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kvietimas-nacionalinis-susivienijimas.-neleiskime-istrinti-vasario-16-osios#komentarai
Čia mano komentaro pradžia, o laikus ras smalsuoliai po visu komentaru
NS toliau nedomina žemė po kojomis?    2021-02-15 21:42
NS (NaSa astronautai:)  pasveikino piliečius Vas. 16 proga ir paragino dalyvauti paminėjime.  Puiki amžina tema, kuri politinės tautos likučiams aiški ir gerbtina. Sveikinu visus neabejingus ir pilietiškus ta proga ir aš...

Bet ar gali partija, primenanti apie šią ir kitas amžinasias vertybes , bet nepasidžiaugianti ir nusišalinanti , neva profesoriškai išmintingai, nuo visuomenininkų iniciatyvos Raskevičiaus klausimu, ir panašių piliečiams opių reikalų,  tikėti bent kokios politinės sėkmės Lietuvoje?
Po mano kritišku komentaru po L. Mažylio tekstu tiesos.lt net 14 laikų ir nei vieno nepritariančio. Skaitytojai irgi supranta, kad Mažylis yra dviveidė proglobalistinė asmenybė ir nuožmaus TS kurso į Lietuvos išdavystę ginklanešys:
Mažylis-eurokomjaunuolių stabas…    2021-02-13 12:48
VDU jis auklėjo ,kartu su donskininkais, EUROKOMJAUNUOLIUS…Jis už svetimus rašmenis pirmame paso puslapyje, nesuvokia ONS kilpos pragaištingumo ir milijono piliečių netekties tragedijos ir dirba kubiliškai svajonei- ES federacijai be Neprikl. valstybės.Per fuksą rado Akto originalą ir iš to tas ONS sistemos tarnas, per anūko šutvės protekcijas, pasidarė karjerą...Tokie iki šiol mūsų imitacinio valstybingumo nužmogintuose, nupatriotintuose universitetuose štampuoja ES piliečius- bukalaurus. Maž. net nesuvokia ,kokia santvarka realiai sukurta šalyje ir kad valstybingumo ir nac. savimonės jau beveik nebeliko po ONS ir liberalglobalizmo globalizmo presu ir mala viešoje erdvėje sisteminius pezalus, reikalingus LRT propagandinei mašinai..Palyginkime šį dvasinį naivų kubilinį baugštų mulkį su Rachlevičiaus giluma ir tiesumu…Konformistas Maž.,pamenate, lėktuve kilus Maldeikienės isterijai prieš krepšininką Macijauską, niekingai slėpėsi- šalinosi ir tą bailumą pajuokė subtiliai J.Lago…

Algirdas

Sveikinimai visiems neabejingiems Vasario 16 -ios proga…

StasySG       2021-02-17 13:22

Dėl nacionalizmo Autorius seka signataro Romualdo Ozolo pėdomis. Geras išaiškinimas.  Ir gal todėl Autoriui taip patinka eksprezidentas Trumpas, kuris skelbia Amerika pirmiausia, nežiūrint tų blogybių, kuriomis jis pakenkė ir pačiai Amerikai, ir pasauliui, ir manau Lietuvai.

Vaclovas       2021-02-17 12:52

Aš apie pačią pradžią, nes su judėjais nesipykstu, tad tolesni aiškinimaisi man neįdomūs. Apie tautiškumą. Mano vertinimu, lietuviai turėtų laikytis savo senesnio nusistatymo, tautiečiais priimti kiekvieną, kuris čia gyvena ir išgyvena dėl Lietuvos, jos žmonių. Ne taip, kaip sakykim, vokiečiai, kurie iš pirmo žvilgsnio nustato, kas savas, kas ne giminė... (Gal klystu, atleiskit, bet tokia nuomonė susidarė, apsilankius Vokietijos kaimo vietovėse, ypač Bavarijoje). Sukūrtume jaukią bei sėkmingą visuomenę, pavyzdžiu daugeliui kitų. Nirštame ant judėjų, net nesuprasdami, kas mus skiria!

Rusnė       2021-02-17 12:43

Rekomenduojame

Algimantas Rusteika. Laukimas

D.Žalimo žiniai: referendumus dėl vienalyčių asmenų santykių vykdė Slovėnija, Airija, Tailandas, Kroatija, kai kurios JAV valstijos, bus Šveicarijoje

„Sengirėje“: G. Kniukštos pokalbis su St. Čepinsku apie miškų naikinimo vajų nepriklausomoje Lietuvoje

Ramūnas Aušrotas apie būsimos Europos viziją. Vera Jourova: su Rusijos grėsme ES vertybėms kovosime cenzūra ir baudomis

Linas Šalna. Klasika

Jolanta Blažytė. Ką jūs sakote?

Tomas Viluckas. Kodėl reikia referendumų

Mantas ir Skaistė Vasiai. Įsimintiniausios Didžiojo šeimų žygio akimirkos

Eurika Masytė siūlo sprendimą: priešlaikiniai Seimo rinkimai. Pritariate?

Nacionalinis susivienijimas reikalauja nutraukti piliečių laisvių suvaržymus

Nida Vasiliauskaitė. Dabar klausimėlis: ką Ingrida?

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie visuomenės susipriešinimą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip (I)

Nida Vasiliauskaitė. Tradiciškai partijos skirdavosi idėjomis ir ideologijomis, bet tie laikai jau baigėsi

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Tarp teisės į gyvybę ir teisės į abortą

Vytautas Sinica. Apie siūlymą, kad šalys Europos Sąjungoje nebeturėtų veto teisės

Vytautas Rubavičius. Baltarusijos galvosūkis – Kremlius laimi?

Nida Vasiliauskaitė. Apie „vatnikus“ ir jų medžiotojus jorkšyrus: kurie iš jų yra tikroji politinė bėda

Keletas prezidento metinio pranešimo komentarų: P.Girdenis, J.Laučiūtė, A.Širinskienė, P.Saudargas, A.Švarplys

„Netiesos jausmas valstybėje palaukti negali“? – Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas

„Tradere“ leidyklos naujienos: Birželio sukilimo metinių proga leidžiama J. A. Antanaičio knyga „Tautos instinktas išlikti“

Citata. Dantė Aligjeris: apie neutralumo padarinius moralinių išbandymų metu

Jonas Kauneckas: visi turime su Nacionaliniu Susivienijimu reikalauti Referendumo arba kitos Visuomenės apklausos

Nida Vasiliauskaitė. Tai šitą jie vadina „komunikacija“ ir „profesionalumu“?

Jūratė Laučiūtė: Visiems, balsavusiems už TS-LKD partiją, siūlau pagalvoti, kas jums yra Lietuva

Naciukų* Lietuva? Aleksandras Nemunaitis primena, Tomas Baranauskas pataria

Vidmantas Valiušaitis. Tėvas apie Birželio sukilimą

Audrys Karalius. Padre…? Kodėl…?

Kaip naujojo kairuoliškumo ideologija užkariavo JAV universitetus – Krescencijus Stoškus primena prof. Česlovo Milošo liudijimą

Andrius Macas. Kaip mylėti vienodai?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.