Likus keliems mėnesiams iki rinkimų Zigmas Vaišvila ragina Seimą rengti apkaltą prezidentei

Tiesos.lt redakcija   2014 m. sausio 9 d. 14:48

30     

    

Likus keliems mėnesiams iki rinkimų Zigmas Vaišvila ragina Seimą rengti apkaltą prezidentei

Kovo 11-osios Akto signataras Zigmas Vaišvila šiandien kreipėsi į Seimą kviesdamas pradėti apkaltos procesą Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Viešame laiške Seimui jis teigia:

Lietuvos Respublikos Seimui   2014-01-09 Vilnius
Gedimino pr. 53, Vilnius

DĖL APKALTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI

Vadovaujantis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, kreipiuosi į Lietuvos Respublikos Seimą dėl Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apkaltos proceso pradėjimo, nes iš gausiai ir viešai skelbiamos informacijos yra pagrindas, nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 86 straipsnyje, konstatuoti, kad Prezidentė D. Grybauskaitė pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir galimai padarė atitinkamus nusikaltimus:

1. Prezidentė D. Grybauskaitė galimai piktnaudžiavo tarnyba ir/ar savavaldžiavo (Baudžiamojo Kodekso 228 str. ir 294 str. nustatytų nusikalstamų veikų požymiai) 2012 m. AB Snoro banko ir FNTT vadovų atleidimo skandalo metu, neteisėtai nurodydama atleisti iš darbo FNTT vadovus ir galimai kišdamasi į teisėsaugos institucijų veiklą, tiriant AB Snoro banko veiklą, taip pat toleruojant AB Snoro banko laikinojo administratoriaus ir bankroto administratoriaus atvirai ir be pateisinamų dokumentų jų galimai pasisavinamas ir/ar iššvaistomas lėšas. Dalis šių faktų patikrinti ir konstatuoti teismų. Informacija apie tai gausiai ir nuolat skelbiama Lietuvos žiniasklaidoje.

Dėl šių priežasčių Prezidentės D. Grybauskaitės veiksmuose yra akivaizdūs galimai nusikalstamų veikų požymiai – piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir tarnybinių įgaliojimų viršijimas (Baudžiamojo kodekso 228 str.), tarnybos pareigų neatlikimas (Baudžiamojo kodekso 229 str.), savavaldžįavimas (Baudžiamojo kodekso 228 str.). Šiomis veikomis įmonei AB Snoro bankas ir jos kreditoriams, t.t. ir valstybei padaryta didelė žala. Informacija apie tai gausiai ir nuolat skelbiama Lietuvos žiniasklaidoje.

Teismui pripažinus FNTT vadovų atleidimus neteisėtai, Respublikos Prezidentė viešai pasisakė dėl šių teismo sprendimų netinkamumo, tuo šiurkščiai pažeisdama Konstitucijos 109 straipsnį, nustatantį, kad Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, kad teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi, kad teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.

2. 2012 m. spalio 14 d. referendumu Tauta teisėtai ir didele persvara atmetė Lietuvos Respublikos Seimo nuomonę dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje. Respublikos Prezidentė iškart po šio referendumo viešai pasisakė, kad Tautos nuomonė nėra svarbi. Tuo Prezidentė D. Grybauskaitė šiurkščiai pažeidė Konstitucijos 3 straipsnį, nustatantį, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių, taip pat 4 straipsnį, nustatantį, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo ne tik per demokratiškai išrinktus savo atstovus, bet ir tiesiogiai, t.y. referendumo būdu. Šiuo Prezidentė šiurkščiai pažeidė ir Konstitucijos 9 straipsnį, nustatantį, kad svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.

3. Prezidentė D. Grybauskaitė 2012 m. spalio 1 d. viešai apkaltino LGGRTC dėl viešai paskelbtų duomenų apie tai, jog Lietuvos Policijos departamento kriminalinės policijos vadovas Algirdas Matonis, iki 1991 m. rugpjūčio mėn. pabaigos dirbęs etatiniu KGB darbuotu, pažeidė Liustracijos įstatymo nustatytus reikalavimus ir iki nustatytos datos nustatyta tvarka nepranešė apie savo darbą TSRS KGB. A. Matonis viešai paaiškino, kad jis buvo gavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir VSD užduotį likti dirbti TSRS KGB. Tačiau 2012 m. spalio 6 d. dienraštis „Respublika“ ir respublika.lt paskelbė interviu „Lietuva A. Matoniui dirbti KGB neliepė“ su Zigmu Vaišvila, nuo 1991 m. sausio 13-osios dirbusiu Ministro Pirmininko pavaduotoju, kurio kompetencijai buvo paskirtas ir teisėsaugos institucijų darbas, kuris buvo Lietuvos laikinosios gynybos vadovybės nariu ir VSD vadovu. Šiame interviu paneigtas žinomai melagingas A. Matonio paaiškinimas, kad jis liko dirbti TSRS KGB, tariamai gavęs Lietuvos Vyriausybės ir VSD užduotį. Tačiau nei Policijos departamento vadovybė, nei Prezidentė, kuriai atskaitingas Policijos departamentas, šią informaciją galimai nusikalstamai ignoravo, ir po 2013 m. liepos 1 d. pasibaigusios Policijos departamento reorganizacijos A. Matonis liko Lietuvos kriminalinės policijos vadovu. Atkreiptinas dėmesys, kad A. Matonis liudytojo M. Žalimo baudžiamojoje byloje dėl kriminalinės policijos vadovybės atsakomybės dėl jų neveikimo, galimai žinant apie būsimą teisėjo Jono Furmanavičiaus nužudymą, teisme paliudijo, kad jis taip pat žinojo apie tai, dėl to siuntė į prokuratūrą savo pavaldinius. Tačiau skirtingai nuo jo pavaldinių, A. Matonis byloje nėra kaltinamasis.

Šioje situacijoje konstatuotina, kad Lietuvos kriminalinei policijai vadovauja pažeidžiamas pareigūnas A. Matonis, o Prezidentė, žinodama apie tai ir nesiimdama privalomų pagal jos pareigas veiksmų bei viešai kritikuodama LGGRTC dėl įstatymu jam nustatytos pareigos paviešinti informaciją apie A. Matonį, atliko galimai nusikalstamas veikas, atitinkančias Baudžiamojo kodekso 228 str., 229 str., 294 str. požymius (piktnaudžiavimas tarnyba, tarnybinių pareigų neatlikimas, savavaldžiavimas).

4. 2013 m. spalio 31 d. Prezidentė D. Grybauskaitė ir BNS agentūra viešai paskelbė informaciją, sudarančią valstybės paslaptį – slaptos VSD pažymos turinį. Tą pačią dieną LR Generalinė prokuratūra dėl šio fakto pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jo metu Prezidentė D. Grybauskaitė viešai patvirtino, kad ji yra vienintelis asmuo Respublikos Prezidento kanceliarijoje, gaunantis slaptus dokumentus, ir žinomai melagingai paaiškino, kad šią slaptą informaciją ji tariamai gavo tik 2013 m. lapkričio 4 d. Pagal viešai paskelbtą informaciją šiame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti Prezidentės vyriausiajai patarėjai D. Ulbinaitei, kuri Prezidento kanceliarijos spaudos konferencijos metu pati patvirtino, jog tai ji padarė sąmoningai, t.y. tyčia. Tyrimui vadovaujantis prokuroras patvirtino, kad žino nusikaltimą padariusius asmenis.

Prezidentė D. Grybauskaitė viešai atsisakė šiame ikiteisminiame tyrime būti apklausta liudytoja, pareiškė nuomonę dėl ikiteisminio tyrimo vykdymo taktikos ir eigos, nors įstatymas teisę vadovauti ikiteisminiam tyrimui ir priimti sprendimus dėl jo vykdymo turi teisę tik prokuroras, bet ne Respublikos Prezidentas. Kadangi nustatyta tvarka D. Ulbinaitė negalėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją gauti iš kito asmens, tik iš Prezidentės D. Grybauskaitės, darytina išvada, kad Respublikos Prezidentė neteisėtai atsisako būti apklausta liudytoja šiame ikiteisminiame tyrime, nes pati atliko galimai nusikalstamas veikas – atskleidė valstybės paslaptį (Baudžiamojo kodekso 125 str. numato atsakomybę tai padariusiam asmeniui ir tais atvejais, kai tai padaryta dėl neatsargumo), piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi ir neatliko savo tarnybinių pareigų (Baudžiamojo kodekso 228 str. ir 229 str.), trukdo šiam ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro veiklai (Baudžiamojo kodekso 231 str.), slepia nusikaltimą padariusius asmenis (Baudžiamojo kodekso 237 str.), savavaldžiauja (Baudžiamojo kodekso 294 str.) ir nepraneša teisėsaugos įstaigai apie jai žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą (Baudžiamojo kodekso 238 str.). Atsižvelgiant į tai, kad Prezidentė D. Grybauskaitė šią valstybės paslaptį pagarsino 2013 m. spalio 31 d., o viešai paskelbė, kad ją nustatyta tvarka pasirašytinai sužinojo tik 2013 m. lapkričio 4 d., todėl konstatuotina, kad Prezidentė galėjo atlikti nusikaltimą, atitinkantį Baudžiamojo kodekso 300 str. požymius, nes tokiu atveju galėjo būti suklastotas šios slaptos VSD pažymos įteikimo Prezidentei D. Grybauskaitei gavimo laikas.

5. 2013 m. spalio 31 d. Prezidentės D. Grybauskaitės paviešinta slapta VSD pažyma yra dėl jo biografijos slepiamų faktų. Būdama kandidate į Respublikos Prezidentus, p. D. Grybauskaitė pateikė LR VRK žinomai tikrovės neatitinkančią biografiją, paskelbtą rinkėjams (ji buvo tik iš dalies koreguota rinkimų kampanijos metu po vienos ar kitos viešai paskelbtos informacijos).  Esminiai D. Grybauskaitės slepiami jos biografijos faktai yra susiję su jos lojalumu ar nelojalumu 1990 m. kovo 11 d. atkurtai Nepriklausomai Lietuvos Respublikai. Tai yra esminiai klausimai siekiant, kad būtų užtikrinta rinkėjų teisė į tiesą apie šią buvusią kandidatę į Respublikos Prezidentus. Pagal Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos prašymus 2009 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos metu Vyriausioji rinkimų komisija ir Liustracijos komisija netikrino kandidatės į Respublikos Prezidentus D. Grybauskaitės galimo bendradarbiavimo su užsienio šalių spec. tarnybomis.

Prezidentė D. Grybauskaitė net baigiantis jos kadencijai iki šiol neatsako į klausimus dėl jos biografijos, Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos paklausimus. Viešai president.lt skelbiama Prezidentės biografija buvo pakeista net 2013 m. balandžio mėn. (pakeisti D. Grybauskaitės 6 mėnesių kursų JAV Džordžtauno universitete metai – vietoje iki tol skelbtų 1991 m., kada D. Grybauskaitė dar nedirbo Lietuvos Respublikos valdžios institucijose, naujai nurodomi 1992 m.). Respublikos Prezidento kanceliarijos atsakyme net pateikti žinomai melagingi duomenys (pvz., kad po 1989 m. gruodį įvykusio Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimo nuo TSKP D. Grybauskaitė liko ne perversmą Lietuvoje organizavusioje LKP/TSKP, kuriai vadovavo Sausio 13-оsios byloje nuteistas Mykolas Burokevičius, o tariamai įstojo į Algirdo Brazausko vadovaujamą savarankišką LKP).

Esminiai Prezidentės D. Grybauskaitės slepiami biografijos faktai yra susiję su jos lojalumu ar nelojalumu atkurtai Nepriklausomai Lietuvos Respublikai. P. D. Grybauskaitė neigia savo darbą TSKP CK Visuomeninių mokslų akademijoje, nors jos darbo byloje TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje yra likę tai patvirtinantys dokumentai. Slepiamas faktas, kad po 1989 m. gruodžio pabaigoje įvykusio savarankiškos LKP atsiskyrimo nuo TSKP, ji ne tik liko LKP/TSKP nare, bet ir tapo viena TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos vadovų – moksline sekretore.

Sausio 13-osios byloje nustatyta, kad M. Burokevičiaus vadovaujamos LKP/TSKP CK struktūrose, įskaitant ir TSKP CK Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, buvo įdarbinta per 800 darbuotojų. Įgyvendinant TSKP CK 1990 m. vasario 20 d. nutarimą dėl jos nuosavybės Lietuvoje, TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje įsikūrė jos atstovas su kariškais, dalis perversmo organizavimo štabo. M. Burokevičiaus prašymu 1990 m. kovo 25 d. šią mokyklą, kurią Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1990 m. kovo 11 d. potvarkiu Nr.64p perdavė Vilniaus pedagoginiam institutui, užėmė TSRS vidaus kariuomenė. Šios įstaigos rektoriumi vietoje pašalinto S. Šimkaus, bandžiusio vykdyti šį Lietuvos Vyriausybės potvarkį, LKP/TSKP CK paskyrė LKP/TSKP CK sekretorių ir Sausio 13-osios bylos įtariamąjį Valentiną Lazutką. Čia veikė sąjunginė partinė mokykla ir politologijos mokymo centras, kurio pagrindu turėjo būti įkurtas Slavų Universitetas. Ji tapo tikru LKP/TSKP veiklos štabu su leidimų sistema, apsauga. Ketvirtame aukšte LKP/TSKP CK biuro nutarimu iškart įsikūrė ir 1990 m. birželį pradėjo veikti radijo stotis „Tarybų Lietuva“ lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. 1991 m. gegužę ji perkelta į Sausio 13-ąją užgrobtą Radijo ir televizijos komitetą. Radijo stoties veiklai talkino TSRS kariškiai, kurių radijo stotis „Buria M“ veikė netoli Nemenčinės. Kariškių ir viso šio komplekso darbą apmokėjo LKP/TSKP Centro komiteto buhalterija. Buvo leidžiami ir LKP/TSKP laikraščiai rusų, lietuvių ir lenkų kalbomis, dirbo „Tarybų Lietuvos“ ir „Jedinstvo“ redakcijos.

TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos, ruošusios tarybinio aktyvo kadrus, dėstytojais buvo tik šio aktyvo kadrai ir spec. tarnybų atstovai. P. D. Grybauskaitė, būdama viena šios mokyklos vadovų (moksline sekretore), po 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės Atkūrimo Akto paskelbimo ne tik liko dirbti šioje perversmininkų sudėtinio štabo dalyje, bet ir nevykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. kovo 11 d. potvarkio Nr.64p dėl šių pastatų perdavimo Lietuvos Respublikai. Šių Prezidentės faktų slėpimas ir nepaaiškinimas, atsisakymas tai daryti, vertintinas kaip Prezidentės nesąžiningumas ir noras slėpti esminius jos biografijos faktus, taip pat šiurkštus Konstitucijos 77 straipsnio pažeidimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Prezidentės D. Grybauskaitės kadencijos metu paskelbta, jog LR Generalinė prokuratūra panaikino įtarimus 15-ai iš 48 kolaborantų, signatarui Zigmui Vaišvilai atsisakyta pateikti jų pavardes, nors po įtarimų panaikinimo, jų veikos nebėra šio ikiteisminio tyrimo dalykas. Taip pat neatsakoma į klausimus, ar tęsiama Sausio 13-osios bylos įtariamojo ir buvusio D. Grybauskaitės vadovo TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje Valentino Lazutkos paieška, ar tiriamos kitų kolaborantų galimai nusikalstamos veikos?

Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad yra pagrindai ištirti šias Prezidentės Dalios Grybauskaitės veikas ir šiurkščius Konstitucijos pažeidimus bei pradėti jos apkaltą Seime. 2013 m. spalio 31 d. Prezidentės viešai atskleista valstybės paslaptis tiesiogiai susijusi su akivaizdžiu jos siekiu visais įmanomais ir net neteisėtais būdais slėpti jos biografijos faktus, paskelbti su jais susijusią informaciją valstybės paslaptimis ir neteisėtai kištis į teisėsaugos darbą. Išsamesnę informaciją šiais klausimais esu paskelbęs savo spaudos konferencijose Seime. Todėl prašau Lietuvos Respublikos Seimą, vadovaujantis Konstitucijos 74 straipsniu, pradėti Prezidentės D. Grybauskaitės apkaltą.

2013 m. sausio 13 d. Kovo 11-osios salėje Seime kreipiausi į šią Tautos atstovybę. Priminsiu šį kreipimąsi: „Jus išrinko sudėtingu Lietuvai metu. Negriaukime Tautos pasitikėjimo valstybe. Nei Seimo, nei Prezidento valia nėra ir nebus aukščiau už Tautos valią. Jos ignoravimo pasekmės būtų nepataisomos. Tyliai atsakykite kiekvienas sau į šį klausimą.“

Šiandien kreipiuosi į visų Seimo narių sąžinę ir pareigą, nes Respublikos Prezidentės veikos akivaizdžiai ir tiesiogiai griauna ne tik teisėsaugos struktūras, bet ir pačią valstybę, o svarbiausia - Tautos pasitikėjimą savimi ir viltį išlikti, išsaugoti mūsų valstybę. Sugrąžinkite šią viltį Tautai – valstybės suverenui. Gerbkite ir 320 818 Lietuvos Respublikos piliečių valią bei siekį susigrąžinti valstybę – parodykite pavyzdį Prezidentei ir paskelbkite šį referendumą, įgyvendinkite 2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimą.

Pagarbiai,
      Zigmas Vaišvila

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

pritariu       2014-01-13 0:31

ir darkart aciu gerbiamam Z. Vaisvilai.

Pagarba Vaišvilos drąsai...       2014-01-10 20:41

  Nomenklatūros ramstį , tą tautą mulkinančią koloborantę reikia stabdyti…

taigi,        2014-01-10 18:43


prie Bušo Europa jau buvo kone užvaldyta Rusijos agentų.
Ilgaskverniai juodais plosčiais jos agentai vaikėsi istorikus po Vienos gatvėmis sodino juos į kalėjimus. Pavyzdžiui anglų istoriką Dovidą Irvingą, pasodintą už “holokaust denial’, už tai, kad suabejojo krematoriumuose sudegintų skaičiumi, tik po metų iš kalėjimo ištraukė vokiečių advokatai, pasinaudoję izraelio karu prieš Libiją.

KGB buvo labai patogu slėptis po neliečiamybės skraiste dangstantis “antisemitizmo” įstatymu. Nors žd ne pagal kraują, bet pagal religiją, pvz., chazarų kilmės, neturi teisės vadintis “semitais”. Tai dar vienas sovietinis “deception”.

Ir tik tada kai į Europos parlamentą įsijungė sovietų globojamos šalys su tokiais lyderiais, gerai pažinusiais Rusijos ypatybes, kaip Havelas, Merkel, Landsbergis, Grybauskaitė, Zingeris… ir t.t. Europai pagaliau buvo atvertos akys. Amerika išsirinko Demokratą kaip ir nužudytasis Kenedis, o Europa ėmė tvarkytis jau kiek kitaip. Iš neotrockistų buvo atimti PB. TVF, Fed rezerv… postai. O tai sukėlė jų didelį įniršį...

ech...        2014-01-10 18:42

niekas taip nesugadina žmogaus, kaip nesubrendusiam protui, ankstyvoj jaunystėj duoti paragauti valdžios…

bet tegul šuo loja… karavanas eina toliau

na ir juokdarys...        2014-01-10 18:34

kada šis Gorbio perestroikininkas atskleis savo biografijos detales?
Ką jis ten toje Dubnoje veikė su Antonovo tėvu? KGB ‘perestroikos”, antrojo NEPO strategijas kūrė?

Petras Buožinis pensinykas       2014-01-10 17:24

Boba už savo pensiją man invedė internetu,tai dabar galiu pramokytas anūko kažką ant probos rašyti. Taigi, kada gerbiamoji prezidentė man grąžys nurauktą pensiją kur kas menasį kai dirbau nurašinejo po viena tūkstantį ir šimtą , o kai mečiau darbą - po 236 lt.Gal atrašysit kada, nes Butkevičius nenori ataduot.Labai skūpus jis kap ir Kubilius.Prauda ir mano bobai buvo nurašomos pensijos,ale mažiau ir ji neniurzgia.Tai jai gal ir nereikia . vistiek man ji neduos nieko.

"nuomonei"       2014-01-10 14:21

Kai vykdai tik samdomą darbą ir darai “copy-paste”, bent pažiūrėk į artimiausią komentarą, kurį nukopijavau tavo žiniai:
“Kai Vaišvila išjudino stringantį referendumo klausimą ir panikuojantį Šliužą pastūmėjo, tai daug atsirado norinčių prisiklijuoti prie šios galimos pergalės - ir Paulauskas, ir Graužinienė, ir Paksas. Betrūksta Grybauskaitės - nenustebčiau, kad sulauksime ir to. Tad ką tada “komentuosi, “nuomone”, kad Vaišvila su Grybauskaite?”

Nuomonė       2014-01-10 11:53

Vaišvila ir Paulauskas - abu labu tokiu. Kam tai naudinga?

įdomu darosi       2014-01-10 11:52

Kai Vaišvila išjudino stringantį referendumo klausimą ir panikuojantį Šliužą pastūmėjo, tai daug atsirado norinčių prisiklijuoti prie šios galimos pergalės - ir Paulauskas, ir Graužinienė, ir Paksas. Betrūksta Grybauskaitės - nenustebčiau, kad sulauksime ir to. Tad ką tada “komentuosi, “nuomone”, kad Vaišvila su Grybauskaite?

pilietis       2014-01-10 11:19

Nieko nesigaus, nes Seimas pilnas nevykėlių.

mirtina tyla didžiojoje žiniasklaidoje       2014-01-10 11:19

Šis Zigmo Vaišvilos žingsnis parodys visų informacijos skleidimo priemonių ir politikų Seime tikruosius veidus. Labai sveikas ir būtinas žingsnis. Štai tikro valstybės vadovo pozicija - santūri, rimta, argumentuota ir tvirta.

Kritikas Pikčiurna       2014-01-10 10:37

Keista, kur kitų Signatarų balsai? Negi tik vienas Zigmas mato, kad karalius, atsiprašau, Prezidentė - nuoga ne tik ir istorijos bet jau teisės požiūriu? Apie moralę net kalbėti neverta. Jos parankinis aiškiai pasakė - moralė nėra šio pasaulio dimensija. Negi kausto pavydas, kad tik vienas iš jų kalba ką galvoja, o ne orą uosto kieno viršus bus?
Sausio 13-tosios, Medininkų didvyriai oro neuostė, o savo kūnais Nepriklausomybę ir Jus, Signatarus, gynė. O ką darote Jūs?
Pagalvokite piliečiai, kas tikrai buvo nuoširdūs atkurdami Nepriklausomybę.

> Taigi        2014-01-9 21:45

gal pasakysite kam reklama daroma už dyką? Juk nesate naivus smile

Taigi       2014-01-9 21:11

Neišpasakytas žmonių naivumas, kurie užkibo ant priešrinkiminių Graužinienės makaronų, kuriuos kasdien skleidžia žiniasklaida, tikriausiai ne už dyką jai daroma tokia reklama.

Taigi       2014-01-9 21:09

“įgyvendinkite 2012 m. spalio 14 d. referendumo sprendimą:.

Kad tiesa yra tokia, kad Vyriausioji rinkimų komisija po referendumo priėmė sprendimą, kad referendume piliečiai sprendimo nepriėmė. Todėl Seimas nevykdė referendume išsakytos piliečių valios. Kas kaltas, kad tada referendumo iniciatoriai VRK neteisingo sprendimo neapskundė?

Senovės kinų išmintis.       2014-01-9 20:34

“Ir ilgiausias kelias prasideda nuo pirmo žingsnio”.

Neatrodė,kad V.Landsbergis       2014-01-9 20:31

mėgsta protekcijas.Tenka išgirsti,kad jo protežė Dalia,dabar kad anūką,kad ir dorą vaikiną ,proteguoja į ES parlamentą.Tai nesąžininga.Anūkas turėtų elgtis garbingai ir atsisakyti.Nieko negirdėjome apie jo įspūdingus ir kilnius darbus kol kas.Neužtenka būti su žymia pavarde.

Reikia,kad tik L.Graužinienė       2014-01-9 20:28

pakviestų į seimo posėdį sausio 13 karingus ir teisingus oratorius.Kad išliktų drąsi ir turėtų idealų kautis.Tokia,kaip dabar.Nors ir laukia piktdžiugiški niekšai,kad palūžtų dėl sūnaus,kurie jį  klastingai sukrėtė.L.Graužinienė,kad ir netobulai,bet turi kautis su triguba jėga.Kaip ledlaužis.O mes turime padėti.Nėra kada vienas kito gėdytis.Paskui diskusijose,kurias ji akcentuoja,bus galima išryškinti požiūrius ir juos sustyguoti kompromiso būdu?

vasia       2014-01-9 19:56

VARYK,ZIGMAI,VARYK!

Algiui       2014-01-9 19:48

nesutinku.

>.gugugu       2014-01-9 19:45

Na tikrai labai nuoširdi,tamstai,užuojauta.

šiaip gerai Zigmas daro       2014-01-9 18:57

nes lietuvių tauta visai gali pavirsti komunistų-pedofilų-teisininkų dėka į veršių bandą smile

Arūnas > Gugugu       2014-01-9 18:26

Intelektuale vardu Gugugu, pirma savo klaidas išsitaisyk, o po to jau kitus beraščiais vadink. Aš tau galiu paaiškinti kas yra intelektualas,  tau labiau suprantama kalba. Čia tipo ne tokie lochai kaip tu.  Aišku tipo ne tokie išsilavinę chamai kaip tu. Bent jau tipo normalius vardus turime.

Gugugu       2014-01-9 17:58

KAs čia komentaruose kalba apie intelektualus? Ar bent žinai profane kas tai yra intelektualas - ar galvoji, kad intelektualas čia tipo mendagus beraštis? Čia kiekvienam teisininkui juoką tik kelia tokie Vaišvilos kliedesiai. O tiesos portalas idiotizmo kalvė ir ne kitaip, Jedinstva NR2 smile
Galit dėti minusų kiek norit, esat profanai išsilavinusių žmonių akyse ir tik tiek, neišmanėliai tamsuoliai, nesigaudote nei įstatymuose, nei Konstitucinėje doktrinoje smile.

pritariu Algiui D.       2014-01-9 17:16

Romėnai sakė: ką darai, daryk protingai ir žiūrėk pabaigos.

Algis D.       2014-01-9 16:36

Taip, Zigmai, viskas teisingai, bet tai, o toliau ką ? kas toliau ...

Svarbiausia       2014-01-9 15:32

viską įvardyti,o seimui,kaip pavėpusiems mokinukams reikia viską išaiškinti?

Nepritariu       2014-01-9 15:09

Algio komentarui.Pagarba Z.Vaišvilai.Nes seimas domoralizuotas ir apsirgęs godumu.Sugebėjo pamatyti krislą Venckienės akyje,o iš savųjų neišsiritina stambių ir supuvusių melo ir neteisingumo rąstų.Gal dar Graužinienė bando kovoti.Drąsos Kelio iš vis negirdėti.

Keista ,kodėl apie       2014-01-9 15:06

tai nerašo Respublika,kuri turi intelektualų redakcinę kolegiją?Ar leidžia jiems tik išsikalbėti,o Respublika dengia prezidentūrą?Pradedu abejoti V.Tomkaus intencijomis.Reikia veiksmų.Spausdinti.

Algis       2014-01-9 15:04

Tokiu atveju žmonės sakydavo: “Šlapimas į galvą trenkė”. Aš manau, kad Zigmui pamokama už tą “šlapimą”. Kartais, tai visai protingas žmogus, kartais, kažkoks nebrandyla, iš kažkokios sendaikčių spintos ištrautas į
dienos šviesą ir pastatytas galūlauky, kad varnėnus baidyti.


Rekomenduojame

Jolanta Blažytė. Aūūū, Greta!!! Kur tavo „How dare you?“

Nida Vasiliauskaitė. Dabar išties pabūsiu – pirmą kartą – radikalu

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie elitizmą

Vidas Rachlevičius. Dvi šalys nesitaiksto su Kinijos užmačiomis Pietų Kinijos jūroje – koks bus šios atsakas?

Vytautas Radžvilas. Klausimai maršo išvakarėse

„Neredaguota“ pokalbis su Adu Jakubausku apie istoriją ir politiką

Kunigas Arnoldas Valkauskas: pilietinių iniciatyvų reikia, kad valdžia neužmigtų

Gerovės valstybė? Antanas Buračas palygino

Filmuota medžiaga atskleidžia: demonstracijoje Stokholme prieš karantino suvaržymus dalyvavo mažiausiai tūkstantis žmonių

Br. Paulius Vaineikis: „Kaip senais gerais Sąjūdžio prabudimo laikais…“

Laikas pradėti kalbėti ir apie politiką (2). Vytautas Radžvilas: ar išnyks politika?

Kun. Robertas Skrinskas. Ar dar švęsime kitais metais Motinos dieną?

Audrius Globys: maldos skydas „Santuokos sakramentas – regimasis meilės ženklas“

Tik faktai. Skelbiami išankstiniai duomenys apie 2020 m. mirusių Lietuvos gyventojų mirties priežastis

Algimantas Rusteika. Taip gyventi neverta

Vyskupo Jono Kaunecko kreipimasis į Tautą: laiminu Didįjį Šeimos gynimo maršą

Liudvikas Jakimavičius. Šiukšlių amžius

Skiepų pasas – kelias į totalitarizmą? Dovilo Petkaus pokalbis su Linu Kontrimu

Algis Avižienis „Iš savo varpinės“: 50 metų globalizacijos – kas iš tiesų pasiekta ir kokia kaina?

Nida Vasiliauskaitė. Sužinojau, kas yra dugnų dugnas ir kodėl

Liudvikas Jakimavičius. Lietuvos skiepijimas

Kastytis Braziulis. Gilaus susirūpinimo užtvanka pralaužta. Pagaliau

Lietuvos vyskupai: junkimės į bendrą maldą už šeimas, kad jos taptų tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčiomis

Geroji Naujiena: Jei mylime darbu ir tiesa, esame iš tiesos

Nida Vasiliauskaitė. Ad Hitlerum

Algimantas Rusteika. Maršas tęsia žygį per Lietuvą. Telšiai

Aurelijus Veryga opiausiais nūdienos klausimais

Albinas Plėšnys. Akvinietis homoseksualių veiksmų nepateisino. Atsakymas P. Aleksandravičiui

Andrius Švarplys. Šiuolaikinės demokratijos disproporcijos Lietuvoje pagal viešos nuomonės apklausas, arba Kur gali nuvesti tokia politika?

Nida Vasiliauskaitė. Ir jokio kognityvinio disonanso

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.