Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė

Kun. Andrius Narbekovas. Stambulo konvencija – Trojos arklys

Tiesos.lt siūlo   2021 m. vasario 24 d. 15:20

36     

    

Kun. Andrius Narbekovas. Stambulo konvencija – Trojos arklys

ve.lt

Diskusijos dėl Stambulo konvencijos manęs nestebina, nes tai yra diskusijos dėl pasaulėžiūrinių dalykų. Nestebina, kad visuomenė susipriešinusi. Nestebina net tai, kad laikantieji save „praktikuojančiais katalikais“ bando mokyti vyskupus, ką jie turėtų daryti, nes kiti katalikai esą klaidina visuomenę. Pastaruoju metu jau ne kartą matėme, kad net netikintys ir ateistai bandė savaip interpretuoti popiežiaus Pranciškaus pasisakymus, Bažnyčios mokymą, prisiminė net ir Šventąjį Raštą, kai jiems buvo naudinga.

Artėja laikas šitai konvencijai atsidurti Seime, artėja tiesos valanda, kada bus aišku, kas yra kas. Manipuliuoti tuo, koks yra Bažnyčios požiūris į Stambulo konvenciją, nėra kaip, nes tikrai praktikuojantys katalikai turi įsiklausyti į Bažnyčios mokymą, kurį Lietuvos vyskupai išreiškė savo kreipimusi. Stambulo konvencijos ratifikavimui Bažnyčia nepritaria. Vyskupų konferencijos kreipimesi sakoma: „Stambulo konvencija iš esmės tik atkartoja Lietuvos Respublikos teisėje jau įtvirtintas nuostatas, tad šios konvencijos ratifikavimas nepadėtų sumažinti smurto apraiškų skaičiaus, bet sukurtų kitų rimtų problemų. Palaikome ne problemišką Stambulo konvenciją, bet visas priemones, leisiančias realiai įgyvendinti jau egzistuojančias Lietuvos teisės normas, numatančias smurto prieš moteris prevenciją ir užkardymą.“

Gerai žinome posakį, kad „gerais norais kelias į pragarą grįstas“. Kas galėtų prieštarauti norui apsaugoti moteris nuo smurto?

Vis dėlto kokias rimtas problemas, ratifikavus konvenciją, įžvelgia vyskupai? Savo kreipimesi jie pabrėžia, „kad kuriamos dirbtinės strategijos, norinčios sulyginti vyrą ir moterį. Tokios lygybės strategijos siekia visus suvienodinti, panaikinti skirtumus tarp vyro ir moters, o pirmas šio proceso žingsnis – suteikti dominuojančią reikšmę socialinei lyčiai – tam, kas nėra duotybė, bet yra socialiai sukonstruojama. Dirbtinai konstruojamos socialinės lytys užmaskuotai pateikiamos Stambulo konvencijoje, prisidengiant siekiu apsaugoti moteris. Kilniu smurto prieš moteris užkardymo tikslu, visuomenei primetamos ideologinės nuostatos, nederančios su prigimtine žmogaus teisių samprata, ir bandoma konstruoti dirbtinį požiūrį į moterį ir vyrą. Žmogus geriausiai apsaugomas pripažįstant jo prigimtį ir vaidmenį, suteikiant visas galimybes būti savimi, o ne primetant visuomenei iškreiptą požiūrį į lytį“.

Ką reiškia „socialinė lytis“ ir kokių rimtų problemų tai gali sukelti? Ši sąvoka yra kūrinys „gender teorijos“, kurią popiežius Pranciškus yra pavadinęs „ideologiniu kolonializmu“. Ideologinio kolonizavimo pagrindinis įrankis yra kalba. Keičiant kalbą, keičiama ir žmonių sąmonė.

Konvencijoje draudžiama diskriminacija dėl „lyties tapatybės“. Suprantama, kad diskriminacija yra nediskutuotinas blogis. Tačiau pagal „socialinės lyties“ sampratą nesvarbu, koks gimei, nes lytis yra socialinis konstruktas. Štai JAV jau yra priskaičiuojama per 30 socialinių lyčių. Būtent tai sukuria rimtas problemas, gerokai svarbesnes nei privalomą bendrų tualetų įrengimą. Jei vyras taps „transmoterimi“, bet kas nors tokio asmens nelaikys moterimi, tas galės būti nubaustas. Galės būti nubausti mokytojai, jei nenorės berniuko, save laikančio mergaite, vadinti mergaite. Konvencijoje numatoma pareiga medžiagą apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“ įtraukti į visas privalomo vaikų ugdymo programas.

Kadangi ratifikavus konvenciją, teisiškai ji įgyja viršenybę šalies įstatymų atžvilgiu, pagal ją privalėtume pritaikyti mūsų įstatymus. Todėl turime pagalvoti, ar norime, kad konvencija spręstų, kurias socialines normas turime naikinti ir kokius vaidmenis be lyčių stereotipų turime perduoti savo šalies vaikams.

Sąvokos yra reikšmingos ir būtent dėl jų kontroversiškumo, ypač dėl „socialinės lyties“, kai kurios šalys atsisakė šią konvenciją ratifikuoti. Socialinės lyties sąvoka sujaukia supratimą ne tik apie lytį, bet ir apie patį žmogų. Lietuvių kalbos žodyne žodis „lytis“ suprantama, kaip iš prigimties kilusi, kaip duotybė, tikrai ne visuomenės apspręsta.

Lietuvos vyskupai pasisako už moterų prigimtines teises ir ragina ugdyti pagarbą asmens unikalumui, vyro ir moters lygiaverčiam skirtingumui, ragina stiprinti šeimų, sukurtų vyro ir moters santuokos pagrindu, identitetą.

Šaltinis: ve.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Raniero Cantalamessa OFM Cap. pamokslas       2021-02-27 16:53

Trys atsivertimai.

Naujajame Testamente apie atsivertimą kalbama trimis skirtingais momentais, trijuose skirtinguose kontekstuose. Kiekvieną kartą išryškėja vis naujas aspektas. „Nesakau, kad turime išgyventi visus tris, su vienodu intensyvumu. Tačiau svarbu, kad kiekvienas surastų tą, kuris jam šiandien tinka“, – pradėjo savo meditaciją pamokslininkas.

Apie pirmąjį atsivertimo būdą prabyla pats Jėzus savo viešosios veiklos pradžioje: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1, 15).
Ką gi šiuo atveju reiškia atsivertimas? Iki Jėzaus atėjimo, Senojo Testamento laikais, atsivertimas visada reiškė grįžimą. Žmogus tam tikru savo gyvenimo momentu supranta, kad nuklydo nuo kelio. Jis sustoja, apmąsto savo situaciją ir nusprendžia grįžti į įsakymų laikymosi ir sandoros su Dievu kelią. Šiuo atveju atsivertimas suprantamas visų pirma moraline prasme, reiškia apsisprendimą liautis daryti bloga ir pradėti teisingą, dorybingą gyvenimą.

Iš Jėzaus lūpų skambančio raginimo atsiversti prasmė yra kitokia: tai ne grįžimas atgal prie sandoros ir įstatymo, bet šuolis į priekį, žingsnis į Dievo karalystę, į Dievo mums dovanojamą išganymą. „Atsiverskite ir tikėkite“ – tai ne du skirtingi ir vienas po kito einantys dalykai, bet vienas ir tas pats. Atsiversti reiškia tikėti. Atsivertimas – tai naujas mūsų santykio su Dievu suvokimo būdas.  Atsivertimas – tai perėjimas nuo baudžiančio Dievo idėjos prie mylinčio ir viską mums dovanojančio Dievo idėjos arba, kaip mėgsta sakyti šv. Paulius, perėjimas nuo įstatymo prie malonės.

Toliau penktadienio meditacijoje popiežiaus namų pamokslininkas perskaitė kitą Evangelijos ištrauką, kurioje kalbama apie antrąjį atsivertimo aspektą:  „Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė: „Kas gi didžiausias dangaus karalystėje?“ Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę“ (Mt 18, 1–3)“. Šį kartą, sakė kardinolas R. Cantalamessa, atsivertimas reiškia grįžimą, ilgą grįžimą – net iki vaikystės. Čia kalbama apie atsivertimą tų, kurie jau yra įžengę į karalystę, kurie įtikėjo Evangelija ir ilgą laiką tarnavo Kristui. Tai mūsų atsivertimas!

Kaip suprasti tą mokinių diskusiją? Jiems svarbi ne karalystė, bet jų pačių vieta joje.  Kiekvienas iš jų turi kuo pasigirti: Petras – kad jam buvo pažadėtas pirmavimas, Judas – kad jam buvo patikėti pinigai, Matas – kad daugiausiai išsižadėjo, Andriejus – kad jį pirmąjį Jėzus pašaukė, Jokūbas ir Jonas – kad jie buvo su juo ant Taboro kalno… Šios situacijos rezultatai akivaizdūs – konkurencija, įtarumas, nusivylimas. Jėzus išsprendžia ginčą, sakydamas, kad turime pašalinti save iš dėmesio centro. Ne mums, bet Dievui turi būti skirta svarbiausia vieta. Jėzus tai paaiškina ragindamas mus tapti vaikais. Būti kaip vaikai, grįžti į praeitį apaštalams reiškė grįžimą į pašaukimo prie ežero kranto akimirką, kai jie neturėjo jokių pretenzijų, jokių titulų, kai tarp jų nebuvo pavydo ir konkurencijos.

Raniero Cantalamessa OFM Cap. pamokslas       2021-02-27 16:51

Trys atsivertimai.

Apie trečiąjį atsivertimo kontekstą kalbama Apreiškimo Jonui knygos laiškuose septynioms Mažosios Azijos Bažnyčioms.
Ypatingai griežtu tonu kreipiamasi į Laodikėjos Bažnyčią, priekaištaujama, kad jos nariai ir vadovai drungni, netekę uolumo (plg. Apr 3, 15–16). Panašiai ir šv. Paulius ragina Romos krikščionis: „Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios“ (Rom 12, 11). Galėtume paprieštarauti: „Mielasis Pauliau, ne taip jau paprasta išsivaduoti iš drungnumo, jei esame jame giliai įklimpę. Patys juk negalime savęs ištraukti iš liūno, tempdami save už plaukų!“ Pasak pamokslininko, mes manome, kad nesame pajėgūs išsivaduoti iš drungnumo ir neveiklumo dėl to, kad praleidžiame negirdomis labai svarbų Pauliaus raginimo dėmenį – „būkite karštos dvasios“. Mes šio raginimo nepastebime arba neteisingai jį suprantame. Paulius čia kalba apie Šventąją Dvasią. Be pradinio dvasinio stimulo neįmanoma tikra askezė. Dvasios dovana mums suteikiama tam, kad galėtume suvaldyti ir sutramdyti savo aistras, o ne kaip atlygis už savęs suvaldymą. Tą Dvasios dovaną Bažnyčios tėvai vadina blaiviu apsvaigimu. „Nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios. Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį“ (Ef 5, 18–19), – ragina šv. Paulius.

Kaip mes galime šį blaivaus apsvaigimo idealą įkūnyti dabartinėje savo ir Bažnyčios gyvenimo situacijoje? Kristaus Bažnyčiai suteikiamos dovanos nesiriboja tik tam tikrais laikais. Šventosios Dvasios veikimas padaro išganymą universalų, prieinamą kiekvienam žmogui, visur ir visada. Bažnyčios tėvai paprastai mini dvi tradicines priemones – Eucharistiją ir Šventąjį Raštą – kurių padedami mes galime išgyventi tą blaivų apsvaigimą. Yra dar viena priemonė – tai Sekminių dieną apaštalų išgyventa patirtis. Ji nebuvo skirta tik apaštalams ir pirmajai krikščionių kartai; ją gali išgyventi kiekvienas tikintysis. Vienas iš būdų, kuriais toks Šventosios Dvasios veikimas pasireiškia mūsų dienomis, yra vadinamasis Dvasios krikštas.

Pamokslininkas patikslino, kad čia kalbama ne tik apie tam tikras charizminio atsinaujinimo judėjimo apeigas, kurių metu išgyvenama labai stipri Dvasios veikimo patirtis. Buvo ir yra begalė krikščionių, kurie išgyveno panašią patirtį, nieko nežinodami apie Dvasios krikštą. Visa paslaptis – tarti: „Ateik, Šventoji Dvasia“. Sakyti tai iš visos širdies, leisti Dvasiai ateiti taip, kaip ji nori, o ne taip, kaip norime mes. Dvasios krikštas pasirodė esanti paprasta ir galinga priemonė, atnaujinanti milijonų tikinčiųjų gyvenimą beveik visose krikščionių Bažnyčiose. Yra daugybė žmonių, kurie tik vadinosi krikščionys, o po šios patirties tapo tikrais krikščionimis, karštai besimeldžiančiais ir šlovinančiais, uoliai įsitraukusiais į evangelizavimo misiją.

Pirmąją gavėnios meditaciją kardinolas R. Cantalamessa baigė prašymu, kad Dievo Motina išmelstų mums malonę, kurią ji gavo iš Sūnaus Galilėjos Kanoje, kai jis vandenį pavertė vynu. Šiandien mes prašome, kad per jos užtarimą mūsų drungnumo vanduo būtų paverstas blaiviai svaiginančiu vynu, suteikiančiu dvasinį įkarštį. (JM / Vatican News)

I Gavėnios savaitės (KV) Šeštadienio Evangelijos       2021-02-27 5:55

Skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius (1922–2013)
„Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“
Ką turėjo omenyje Jėzus, sakydamas „būkite tobuli“? Dievas žino, kad esame nuodėmingi, silpni, dažnai prislėgti.. O mintis apie tobulumą kartais atima net viltį, toks tolimas ir neįmanomas jis mums atrodo. Dievas visa tai žino ir mums nuolat dovanoja, nenustoja mylėti. Pasidaryti tobulam – tai mylėti taip, kaip Jis mus myli.
Jėzus mums sako„ Mylėkite savo priešus, melskitės už savo persekiotojus“. Graikų kalboje meilei yra keturi žodžiai:
1. Storge – tai šeimos narių meilė vienas kitam.
2. Eros – vyro meilė moteriai.
3. Philia (filija) – meilė savo artimui, draugui.
4. Agape – tikra meilė, nepaisant, kaip kiti su manim elgiasi, aš vis tiek juos mylėsiu. Apie tokią meilę čia Jėzus kalba.
Jėzus mus ragina lygiuotis ne į kurį nors žmogų ar idėją, bet žvelgti į Tėvą ir norėti Jį atspindėti. Jis mus moko būti tokiems tobuliems, kaip mūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas, būti gailestingiems, kaip mūsų dangiškasis Tėvas, ir vienas kitą mylėti, kaip Jis mus myli.
Taigi, visa ko pilnatvė ir tobulumo vainikas yra meilė. Būti panašiam į dangiškąjį Tėvą, vadinasi, mylėti. Daug mylėti. Net priešus mylėti kaip Jį patį. Meilė mus išlaisvina. Mylėdami mes gauname jėgų dar daugiau mylėti. Patikrinkime savo meilę. Nuolankios meilės kelias – tai kelias į dangiškojo Tėvo namus.
Tėve, Tavo meilė išlaisvina, pradžiugina ir atleidžia. Aš trokštu švęsti su Tavimi Tavo meilės pergalę. Padėk man, kad pajėgčiau eiti tobulumo keliu.
Bernardinia.lt

I Gavėnios savaitės (KV) Šeštadienio Evangelijos       2021-02-27 5:54

Mąstymas
Prašyti, kad galėčiau mylėti neatsižvelgdamas į asmenis, ir malonės išsilaisvinti iš nuoskaudų

Prašysiu meilės Dvasios, kad perimtų mane iki gelmių ir atvertų mano širdį Jėzaus žodžiams. Ko labiausiai norėčiau Jo paprašyti?

*

„Girdėjote…“. Jėzus primena mokiniams, kad jų mintys ir širdis yra nuolat veikiama to, ką girdi: mylėti draugus ir neapkęsti priešų. Ką dažniausiai girdžiu šia tema šiandien? Kokią įtaką mano galvosenai ir laikysenai turi tokie pasakymai?

*

„O aš jums sakau…“. Jėzus duoda man suprasti, kad Jo mokymas dažnai priešinasi visuomenės nuostatoms. Ar sugebu stovėti Jėzaus pamokymų pusėje net tada, kai tai nėra modernu ir priešinasi daugumos nuomonei?

*

„Mylėkite savo priešus…“. Pirmiausia turėčiau prisipažinti Jėzui ir sau, kad turiu savo gyvenime priešų. To nepripažinimas gali pagilinti nesantaikos jausmus. Jeigu kyla priešiškumo jausmai, pasistengsiu apie juos pasikalbėti su Jėzumi.

*

Nusistatymas mylėti priešus iš karto nepakeičia sužeistų mūsų jausmų. Jausminės ir dvasinės žaizdos kartais gyja labai ilgai. Tik dangiškasis Tėvas gali visiškai jas išgydyti.

*

Stosiu priešais Tėvą su savo nuoskaudomis ir sužeidimais. Priminsiu sau, kad Jis pažįsta mane iki gelmių. Tėvas pažįsta taip pat ir mano priešus ir žino tą blogį, kurį jie man padarė. Jis nenustoja manęs ir jų mylėjęs. Prašysiu, kad Jo meilė gydytų mano žaizdas ir nuoskaudas.

*

Jėzus perspėja, kad savo gerumo neapribočiau tik išrinktiesiems. Ar yra asmenų, kurių nepajėgiu priimti? Nuo šiandien pasistengsiu dažniau melstis, kad būtų išgydyti sunkiausi mano santykiai, mano serganti širdis:

„Tėve, išgydyk mano širdį.“

Kasdienapmastau.lt

I Gavėnios savaitės (KV) Šeštadienio       2021-02-27 5:52

Evangelija (Mt 5, 43–48)

  Jėzus kalbėjo:
  „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Mylėk savo artimą’ ir neapkęsk priešo.
  O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.
  Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, ką gi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys?
  Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.
Katalikai.lt

I Gavėnios savaitės (KV) Šeštadienio       2021-02-27 5:52

Dievo Žodis
Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 1–2. 4–5. 7–8)

P. – Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina.

  Laimingi, kurių nepeiktinas kelias,
  kurie pagal Dievo įsakymus eina.
  Laimingi, kas laikos jo žodžio,
  kas iš širdies jojo ilgis. – P.

  Tu pats išleidai įsakymus, Dieve,
  mes privalome tobulai jų laikytis.
  Lai būna mano vienintelis kelias:
  žiūrėt tavo valios. – P.

  Gryna širdimi tave šlovinti trokštu,
  nuosprendžius tavo pažinęs.
  Priesakus tavo vykdyti noriu,
  tiktai neapleisk manęs niekad! – P.

Posmelis prieš Evangeliją (2 Kor 6, 2b)

  Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena!

I Gavėnios savaitės (KV) Šeštadienio       2021-02-27 5:51

Dievo Žodis
Skaitinys (Įst 26, 16–19)

  Mozė kalbėjo Izraelio tautai:
  Tai Viešpats, tavo Dievas, tau šiandien įsako laikytis šių potvarkių ir nuostatų. Jų paisyk ir laikykis visa širdimi, visa siela.
  Šiandieną tu pritarei Viešpaties pareiškimui, kad jis nori būti tavo Dievas, o tu jo keliais turi eiti, jo potvarkius, įsakymus bei nuostatus gerbti, jo balso klausyti.
  Ir Viešpats pritarė šiandien tavo pareiškimui, jog tu, kaip jis tau žadėjo, tikėsies būti tauta, kuri priklausys jam kaip jo nuosavybė, ir gerbsi visus jo įsakymus; kad jis tave nori iškelti aukščiau už visas jo sutvertas tautas – ir garbe, ir šlove, ir didybe; kad tu, kaip jis tau žadėjo, tikėsies būti tauta, kuri Viešpačiui, savo Dievui, šventa“.

Puiku,        2021-02-26 21:16

Kunige Andriau, daugiau tokių straipsnių!

I Gavėnios savaitės (KV) Penktadienio        2021-02-26 5:45

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Algirdas Toliatas
Jėzus, rodos, vėl užsiprašė neįmanomų dalykų. Viršyti teisumu fariziejus ir Rašto aiškintojus. Juk tai žmonės, kurie tobulai laikėsi Dievo įsakymų, meditavo Dievo Žodį dieną ir naktį, visą savo gyvenimą paskyrė ieškoti Dievo, gyventi dėl Jo. Kaip dar įmanoma gyventi teisiau? Jei mes pamėgintume įsivaizduoti, kaip turėjo pasijusti po tokių žodžių tuometinis žydas, tai turėtume sau pasakyti: jei teisumu neviršysite vienuolių, dvasininkų ir net paties popiežiaus, neįeisite į dangaus karalystę… Manau, jog tokie žodžiai nepradžiugintų nė vieno iš tų, kurie turi viltį tenai nukeliauti.
Bet kas gi galėtų tenai patekti? Juk tai neįmanoma. Taip, žmogui tai neįmanoma. Bet Dievui viskas įmanoma, ir jis dovanoja savo karalystę veltui. Jokie mūsų nuopelnai neužsitarnaus Dievo karalystės. Jėzus nenori pasakyti, jog žmogaus, kuris ieško Dievo, pastangos yra bergždžios. Jokiu būdu. Jis nori pasakyti, kad mūsų santykis su Dievo karalyste, kuri prasideda jau čia, žemėje, turi būti kaip nuolatinė Dievo dovana. Mes negalime jos pasisavinti. Turime likti atviri kasdieną tą dovaną priimti iš naujo. Lygiai kaip izraelitai, kurie negalėjo prisirinkti manos (duonos, nukritusios iš dangaus) daugiau, nei galėjo tądien suvalgyti. Prašykime šiandien, kad mums nereikėtų savojo teisumo. Kad mūsų teisumas būtų pats Dievas. Kad mūsų pasididžiavimas būtų ne nuveikti darbai ar religiniai potyriai, bet dėkingumas Dievo dovanai, kuri pašventina mūsų kasdieninius darbus.
Bernardinai.lt

I Gavėnios savaitės (KV) Penktadienio Evangelijos       2021-02-26 5:43

Mąstymas
Prašyti širdies išlaisvinimo iš pykčio ir keršto, kurie atskiria mane nuo artimo

Atsisėsiu arti Jėzaus ir su dėmesiu klausysiu kiekvieno Jo žodžio. Gavėnios pradžioje jis liepia man atlikti sąžinės patikrinimą, koks yra mano santykis su artimu. Prašysiu Jo savęs pažinimo malonės. Pirmiausia peržvelgsiu savo teisumą. Jėzus perspėja mane, dėl „sauso“ požiūrio į meilės artimui reikalavimus. Ar sugebu kitiems duoti daugiau negu privalau?

*

Pyktis ant brolio ir kerštingi žodžiai gali jį mirtinai sužeisti. Tai lyg „nevaldoma ugnis“, kuri degina ir naikina. Jėzaus akyse tokie žmonės yra labiausiai smerktini.

*

Ar neauginu savo širdyje pykčio, kurio nenoriu atsisakyti? Ar nežeidžiu ko nors kerštingu žodžiu? Atiduosiu Jėzui savo neužgesinamą pyktį ir kerštingumą. Melsiuosi už žmones, kuriuos sužeidžiau.

*

Mano dalyvavimas Eucharistijoje yra vienybės su Dievu ir su visais žmonėmis ženklas, nes Jis myli kiekvieną. Ar yra mano gyvenime žmonių, su kuriais iki šiol nesusitaikiau? Kas jie? Ar esu pasiruošęs su jais susitaikyti?

*

Jėzus atkreipia mano dėmesį, kad neatidėliočiau susitaikymo. Atidėliojimas veda į iliuziją, kad „dar turiu laiko…“. Atidėliodamas rengiu sau ateitį, pilną kentėjimų.

*

Prisiglausiu prie Jėzaus ir ištvermingai prašysiu, kad išgydytų mano širdį iš pykčio ir nesantarvės:

„Jėzau, duok man nuolankią ir romią širdį.“

Kasdienapmastau.lt

I Gavėnios savaitės (KV) Penktadienio       2021-02-26 5:42

Evangelija (Mt 5, 20–26)

  Jėzus kalbėjo:
  „Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę.
  Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta: `Nežudyk’, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: `Pusgalvi!’ turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako:
  ‘Kvaily!’, tas smerktinas į pragaro ugnį.
  Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį  tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną.
  Greitai nusileisk savo ieškovui, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko“.

  Katalikai.lt

I Gavėnios savaitės (KV) Penktadienio       2021-02-26 5:41

Dievo Žodis
Psalmė (Ps 129, 1–4. 6–8)

P.  – Jei vis nedorybes minėsi, Viešpatie,
  Viešpatie, kas begalės išsiteisint?!

  Iš vandenų sietuvos šaukiuos tavęs, Dieve:
  Dieve, išgirsk mano balsą!
  Tegu tavo ausys klausos įdėmiai
  mano maldaujančio šauksmo. – P.

  Jei vis nedorybes minėsi,
  kas begalės išsiteisint?!
  Betgi tu atleisi kaltybes,
  ir vėl tau tarnausim. – P.

  Dieve, tavy mano viltys,
  tavo žodžiu pasitiki mano siela.
  Mano siela Viešpaties laukia
  labiau, kaip aušros – panaktiniai.
  Labiau, kaip aušros – panaktiniai,
  tegu laukia Viešpaties Izraelis. – P.

  Juk Dievas yra gailestingas:
  jis visuomet išvaduoja.
  Jis tikrai savo tautą išgelbės
  iš visų nedorybių. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Ez 18, 31)

  Nusimeskite visas savo nuodėmes, – sako Viešpats, – ir sukurkite naują sau širdį ir dvasią.

I Gavėnios savaitės (KV) Penktadienio       2021-02-26 5:40

Dievo Žodis
Skaitinys (Ez 18, 21–28)

  Štai ką sako Viešpats:
  „Jeigu kaltasis nusigręš nuo savo darytųjų nuodėmių, pradės laikytis mano įsakymų, elgsis dorai ir teisingai, tada jis liks gyvas, nemirs. Nė vienas iš nusižengimų, kuriais nusikalto, nebus jam įskaitytas. Dėl savo teisiųjų darbų jis liks gyvas. Nejaugi aš trokštu, kad mirtų kaltasis? – tai sako Viešpats. – Ar jis neliks gyvas, jeigu pames piktuosius kelius ir atsivers?
  O jeigu teisusis nustos sąžiningai gyvenęs, pradės neteisingai elgtis, darys visas tas baisybes, kurias ir bedievis daro, nejaugi tada jis liks gyvas? Nė vienas iš jo teisiųjų darbų nebus jam įskaitytas. Dėl savo neištikimybės ir nuodėmių, kurias jis padarė, dėl jų turės mirti.
  Jūs sakote: ‘Viešpaties elgesys neteisingas’. Bet paklausykite Izraelio namiškiai: ar mano elgesys neteisingas? Ne, tai jūsų elgesys neteisingas!
  Jeigu teisusis nustos sąžiningai gyvenęs, pradės neteisingai elgtis, dėl to turės mirti. Dėl tos neteisybės, kurią bus padaręs, jis mirs. O jeigu kaltasis nusigręš nuo savo darytos neteisybės, pradės dorai ir teisingai gyventi, tada jis išsaugos savo gyvybę. Jei pripažins visus nusižengimus, kuriais nusikalto, ir atsivers, jis liks gyvas, nemirs“.

>>>16:40       2021-02-25 16:50

Tai benski išpažintis. Šiaip šėtonas mėgsta būti nematomu, o tu čia taip ėmei ir apsinuoginai. Manau, kad tu esi tik šėtono suskis.

Deivis tam Cha       2021-02-25 16:40

Aš netarnauju šėtonui. Aš ir esu Šėtonas smile

Deivio        2021-02-25 16:34

Kai tavo kunigai petterastai, tai ir tau vaidenasi šėtonas kiekvienam lange.

Cha>>>13:54       2021-02-25 13:59

Blogis esi tu pats, nes esi trolis, o homoseksualizmas, kaip toks nėra savaime blogis. Tas pats ir su visomis kitomis dvasinėmis ir kt. ligomis. Jei visuomenė sveika, tada pasveiksta ir kiti nuo visokių ...izmų. Tavo trolizmas, kur kas yra blogesnis, nes tarnauji šėtonui.

Cha>>>       2021-02-25 13:55

Ne vienas ale gudrutis nori pašokdinti katalikų bažnyčią,bet… štai ji ne pagal kiekvieną dūdelę šoka. Prisimenu, kaip buvo reikalaujama pasiaiškinti dėl popiežiaus Pranciškaus pasisakymų sumontuotame filmuke. Tipo, mes jums tokių dalykų prikursime, tik spėkit “atsišaudyti”. Neišdegs.

Deivis        2021-02-25 13:54

Homoseksualizmas yra neįtikėtinas blogis

Cha>>>       2021-02-25 13:50

O gal nuotrauka lrt direktorė su vysk. G. Grušu? Negi vyskupas ją pamatęs turėjo bėgti, kaip velnią matydamas? Gal ir matė, bet nebūtina bėgti, nes tamsta būtumei vis tiek savaip pakomentavęs.

gerb. Narbekovai       2021-02-25 13:19

O kaip jus pakomentuotumet Gruso nuotraukas kartu su LRT direktore .Abu maloniai sypsosi ir zvelgia ta pacia kryptimi.Ar netaip?

Al.       2021-02-25 13:03

,,Nestebina net tai, kad laikantieji save „praktikuojančiais katalikais“ bando mokyti vyskupus, ką jie turėtų daryti, nes kiti katalikai esą klaidina visuomenę. Pastaruoju metu jau ne kartą matėme, kad net netikintys ir ateistai bandė savaip interpretuoti popiežiaus Pranciškaus pasisakymus, Bažnyčios mokymą, prisiminė net ir Šventąjį Raštą, kai jiems buvo naudinga.”
Tai yra autoritarinis mąstymas. ,,Viską valdžia išaiškins” ? O kaip su tiek kartotu ,,Bažnyčia - tai visi mes” ?
Deja, liūdna sakyti, bet mūsų vyskūpai yra bailūs prisitaikėliai. Pasiteisinant, kad Bažnyčia nesikiša į politiką.

Tomui       2021-02-25 12:33

Taip 1973 metais traukinys nuvaziavo nuo begiu.

Niekas nesikeis,        2021-02-25 12:23

nes krikščioniško tikėjimo pamatai ne vien kiekvienam normaliajam suprantamos tiesos, kurias krikščionis besąlyiškai privalo ginti, bet ir pranašystė apie antikristą ir jo laiką. Siaubingi prigimties iškraipymai - tai tik viena antikristo laiko žymė, bet pradėkim nuo “religinės simbolikos” draudimo ir kiekvieno asmens elektroninio valdymo. Asmens nebėra, yra buvusio asmens pajungimas standartizuotam elektroniniam kontrolės ir valdymo “asmens identifikavimo dokumentui”, kuris pats veikia, o vergas tik priedas prie jo. “Nei pirksi, nei parduosi”. Kaip patogu!
Kokia čia dar šeima! Amen:
arba pritari antikristo tvarkai, arba ne. Vidurio nėra ir nebus, bus tik satano vergų biorobotizacija.
Apie tuos požymius kalbėta dar prieš dešimtmečius, bet niekas nekreipė dėmesio. Deja, ir dabar hierarchai drovisi apie tai aiškiai ir nedeviprasmiškai prabilti. Mat bus “Bažnyčios persekiojimas”. O juk pačioje pradžioje Bažnyčia ir tapo galinga būtent per persekiojimus! Tada hierarchai stojo už ganomus ir pirmieji ėjo pas liūtus į cirkus.
Gal kas nors mano esąs NEMIRTINGAS, kad BIJO MIRTIES? Gal patogus kelias į pragarą - tai gyvybė? Kam konfliktuoti su satanu, gal su juo galima draugiškai susikalbėti be “neapykantos kalbos”? Ne Evangelija, bet KKKonstitucija (KKK - kelių eilučių pagarbos didumo raidė) mus išgelbės!
Neįvardijus antikristo ir nepasiryžus gyvybę ir VISKĄ paaukoti dėl Kristaus tiesos, tolesnis kelias tik į amžiną prakeikimą.

Rasa       2021-02-25 9:46

O kodėl stambulo konvencijos pavadinime nurodoma: tai apie moterų apsaugą nuo smurto, bet nepažymi, kad norima įtvirtinti translyčių asmenų ideologiją? 2. O kodėl nekalbama apie vyrų diskriminaciją, juk jie irgi visų visuomenių dalis? 3. Ar gali demokratinėse visuomenėse visiškai maža grupelė piliečių (šiuo atveju LGBT) primesti savo ideologiją visiems ir dar su tokiu suktumu - prisidengiant moterų apsauga???

Pagarba kun. Andriui!       2021-02-24 23:11

Stambulo konvencija tikrai yra Trojos arklys ir tai yra tiesa,
kadangi akivaizdžiai keisdama šeimos sampratą, Konvencija ardo valstybės,
už kurią pralieta gausybė geriausiųjų (Platonas sakytų, “aristokratų”)  kraujo, pamatus (”šeima – valstybės pagrindas”).
Genderizmo virusu užkrėsta destruktyvi Stambulo konvencija prieštarauja Lietuvos Konstitucijai, vadinasi, privalome pastarąją ginti iki kraujo.
Kaip ir Lietuvos valstybę.

Raimis susirūpinęs        2021-02-24 20:36

Ar galite pasakyti, kiek ilgai ši injekcija mane saugos? - Ne! - Ar pasiskiepijusiems nereikės dėvėti kaukių? - Reikės! - Ar galės įprastu režimu dirbti smulkus ir vidutinis verslas? Barai, restoranai, parduotuvėlės ir pan.? - Ne! - Ar dėka šių skiepų kultūrinis gyvenimas grįš į savo įprastines vėžes? Dirbs muziejai, teatrai, sporto renginiai ir pąrodos? - Ne! - Ar pasiskiepiję vėl galėsime stiprint imunitetą - kaip įprastai lankyti sporto sales, baseinus ir lankytis kitose tam skirtose vietose? - Ne! - Jei paskiepysime visus vaikus, ar mokyklos galės dirbti normaliu režimu kaip įprasta? - Ne! - Ar pasiskiepijęs būsiu atsparus COVIDui? - Nežinome! - Ar pasiskiepijęs nustosiu būti potencialiu viruso skleidėju? - Nežinome! - Jei aš pasiskiepysiu, ar man negalios socialinės atskirties taisyklės? - Galios. - Jei pasiskiepysiu, ar galėsiu nuvykti pas man artimus žmones ir apsikabinti? - Ne! - Ar tie kurie pasiskiepijo, ar galės būriuotis? - Ne! - Ar garantuojate, kad nebus jokių šalutinių poveikių nuo šių skiepų? - Ne! - Ar garantuojate kad skiepai apsaugos mane nuo COVID mirties? - Ne! - Jei pasiskiepys rizikos grupės, ar aš būsiu jiems nepavojingas? - Nežinome! - Jei aš pasiskiepysiu ir jie pasiskiepys, ar tuomet būsiu jiems pavojingas? - Nežinome! - Ar garantuojate, kad ši injekcija nesutrikdys mano sveikatos? - Ne! - Ar galite pasakyti, - jei mano sveikata sutriks dėl šios injekcijos, kas bus atsakingas? - Ne! - Tai kodėl mes turime skiepytis? - Jūs gausite skiepų pasą! _______ (autorystė ne mano) Akivaizdu kad čia yra afera. Afera, kuriai reikia priešintis, reikia kovoti už savo teises. Pagarba kiekvienam, kuris nesiskiepija ir nesiklaupia prieš niekšų vyriausybę, bet kovoja.

Algimantas       2021-02-24 19:29

ačiū ir pagarba kunigui Andriui Narbekovui
už labai tiesią sąžiningą ir aiškią poziciją.
Nesidangstant ir nesislapstant
kaip tik ką pasielgė kitas kunigėlis
SVEIKINU GERB. KUNIGĄ ANDRIŲ
taip aiškiai ir paprastai išsakius
esminius dalykus kiekvienam žmogui.
Gal visuomenė susitelks ir Dievas jai padės
atstovėti prigimtinės teises ir tapatybę.

Tomas       2021-02-24 19:03

Ar suvokiate kas atsitiko tolimais 197…kažkelintais,kai vieno balso persvara,psichinis sutrikimas tapo norma.Todėl ar nevertėtų mums visiems laikams pabaigti šitas diskusijas grįžus į pradinį etapą ir priimti dokumentą ,kuris pripažintų,kad homoseksualai serga psihiniu lyties tapatybės identifikavimo sindromu. Ir tada baigtūsi visos šitos iki absurdo kvailos diskusijos visiems laikams.

Pasiūlymas       2021-02-24 17:46

Tiesos.lt - pervardint į stasys.lt

> 16:57       2021-02-24 17:00

Tokių straipsnių jau buvo dešimtys. Įvairiuose šaltiniuose.

StasySG       2021-02-24 16:57

Pritariu tam, kas parašė: “Man straipsnis patiko savo logika ir tikslumu”

>> 16:02       2021-02-24 16:41

Puiku, demagogijos meistreli. Kur jau ten įžvelgsi tas galimybes prarasti ryšį. Bet matai koks reikalas. Žmonės šunis - kates myli labiau negu jūs žmones. Tai ar tikrai atstovaujate Dievui? Todėl nėra reikalo ironizuoti. ,,...Laikantieji save ,,praktikuojančiais katalikais” bando mokyti vyskupus…” Koks siaubas, ar ne? smile O kas dar, jeigu ne ,,praktikuojantys katalikai”, galėtų tikėtis iš vyskupų ir kunigų, kad jie paremtų juos kovoje už dieviškosios etikos išlaikymą šalyje, už jų vaikų apsaugą nuo išsigimėliškos ideologijos ir net fizinio žalojimo? Bet kad tie tildantys ,,praktikuojančius katalikus” truputį pavėlavo. Žmonės jau patys renka parašus ir tikriausiai imsis ir kitų priemonių, jeigu kitaip nebus išgirsti. Ir praktikuojantys, ir nepraktikuojantys katalikai, ir kitų tikėjimų atstovai, nes tai visiems aktualu, išskyrus tuos, kas meldžiasi tik aukso veršiui. Ir, beje, ką labiau vertinate - praktikuojančius katalikus ar į Dievą tikinčius žmones?

Juozas       2021-02-24 16:29

Diskusijose apie Stambulo konvenciją labai svarbu pabrėžti jos dvi sudedamąsias dalis, ką sėkmingai ir daro kunigas. Bet net pirmoji- smurto prieš moteris- dalis negali būti priimta, nes prieštarauja mūsų šalies Konstitucijai- sudaro sąlygas diskriminuoti pagal lytį. Juk iš tiesų smurtas neturi lyties, jis tiesiog smurtas, ir yra pakankamai griežtų BK straipsnių jam užkardyti. Gal būt, nepakankamai dirba policija, bet tai juk pataisoma. Na o visa kita jos dalis nieko verta, neatitinka daugelio žmonių sampratos apie šį pasaulį. Pagaliau jos priėmimas gali iš viso nutraukti visuomenės vystymąsi, normalų dauginimąsi.

Viskam pritariančiam       2021-02-24 16:21

Kritikuojate “puikybę ir išskirtinumą”, kurių straipsnyje neįžvelgiau. Nepastebėjau ir galimybės prarasti “ryšį su žmonėmis ir gal net su Dievu”. Turėjote su juo kontaktą tuo klausimu smile? Man straipsnis patiko savo logika ir tikslumu. Stambulo konvencijos prakišinėtojai mėgina maskuoti savo genderizmą apsimestiniu moterų teisių gynimu, kuris konkrečiu atveju yra perteklinis. Manyčiau, su tuo sutinkate ir Tamsta.

Viskam pritarčiau,       2021-02-24 15:51

išskyrus puikybe ir savo išskirtinumu persunktą pirmąją pastraipą. Nesolidu. Tarsi tai, dėl ko nuogąstauja tie ,,praktikuojantys katalikai”, nebūtų tiesa. Štai tokiu būdu ir prarandamas ryšys su žmonėmis ir, kas žino, gal net su Dievu. Tikiuosi, žmonės patys sugebės kaip nors apsiginti nuo tos Stambulo konvencijos nepriklausomai nuo tikėjimo ar ,,praktikavimo”.


Rekomenduojame

Andrius Švarplys. Ką tokie net neslepiami dvigubi standartai turi bendra su pilietine ar kultūrine pozicija?

Verta prisiminti. Kodėl šmeižiamas Kazys Škirpa ir Birželio sukilimas? Dovilo Petkaus pokalbis su Vidmantu Valiušaičiu

Birželio 15–17 dienomis vykusių protesto akcijų rezoliucija

Nida Vasiliauskaitė. Šviesa kovoja su tamsa

Vinco Kubiliaus reportažas iš 17-osios dienos akcijos Simono Daukanto aikštėje „Ar dar gyva Deimantė?“

Algimantas Rusteika: Ponai mieli, patys išsidūrėt – niekas atviroj erdvėj renginių dalyvių skaičiaus nebereguliuoja

Ką apie vaikų skiepijimą sako mokslas – Nidos Vasiliauskaitės parinkti skaitiniai tikintiesiems Mokslu

Vytautas Sinica papunkčiui: Žygimantas Pavilionis prieš Lietuvą

Tomo Baranausko įžvalga apie I. Šimonytės naująjį gerovės receptą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip – reikia ruoštis (II)

Kęstutis Girnius. Referendumas – tautos valia ar demagogų įrankis?

Robertas Grigas. Pasirodo, yra dar ES šalyse parlamentų, atstovaujančių savo tautų interesams!

Birželio 14-osios naktis: nukryžiuoti vaikai

„Neteisingi“ tekstai, kurie „teisingai“ valdžiai sukelia konvulsijas

Iš propagandos frontų. Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas: šeimos yra visi – tiek tos pačios, tiek skirtingos lyties sąjungą sudarę

Nida Vasiliauskaitė. Ko bijote? Jų?

Algimantas Rusteika. Gal pabandom niekur nebebėgti?

Vygantas Malinauskas. Iš tėvų valdžios išlaisvinto vaiko interesas

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Visiškas teisinis nihilizmas

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas: Vienykimės!

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: pranešimas dėl birželio 15–16–17 dienomis įvyksiančių protesto akcijų

Ramūnas Aušrotas. Ką reiškia SAM paskelbtas vaikų nuo 12 metų skiepijimo vajus ir manipuliacijos įstatymo tekstu?

Ką šiandien žinome apie tremtis? Dovilo Petkaus pokalbis su prof. Rasa Čepaitiene

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

1941 m. Birželio sukilimo 80-metį pasitinkant. Valdas Vasiliauskas: Idėjinė A. Sniečkaus klaida

Kviečiame į parodą „Pirmasis masinis trėmimas 1941 m. birželio 14–19 d.“

Vidas Rachlevičius. Aš su siaubu laukiu naujų rinkimų

Vaidotas A.Vaičaitis. Šeima, partnerystė ir Civilinis Kodeksas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.