Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Propagandos ir ideologijos analizė, Krikščionių pilietinis veikimas

Jonas Kadžionis. Partizanų jėga buvo ne ginkluose, o tikėjime

Tiesos.lt redakcija   2020 m. rugpjūčio 30 d. 0:26

13     

    

Jonas Kadžionis. Partizanų jėga buvo ne ginkluose, o tikėjime

Skelbiame Nacionalinio susivienijimo nario partizano, Laisvės premijos laureato Jono Kadžionio-Bėdos pasisakymą savo knygos „Per skausmo pelkes“ pristatyme 2020 metų rugpjūčio 20 dieną.

Priklausau vyriausiajai kartai, kuri dar spėjo gyventi anoje, taip vadinamoje smetoninėje Lietuvoje. Sovietmečiu mums kartojo, kad tai buvo baisi, atsilikusi, fašistinė Lietuva.
Bet iš tiesų tai buvo malonės metas. Jeigu Lietuva nebūtų turėjusi šito laisvės atokvėpio, sunku pasakyti, kas būtų nutikę su Lietuva. Tačiau šis malonės metas bent iš pradžių Lietuvai nebuvo labai lengvas materialiniu požiūriu. Lietuva buvo po 120 metų ištrūkusi iš carinės priespaudos kalėjimo – pusnuogė, basa. Viską reikėjo pradėti nuo nulio. Taigi bent iš pradžių tikrai daug ko trūko, tačiau Lietuvoje netrūko laisvės, netrūko duonos, niekas nemirė badu.

Netrūko vilties, netrūko ramybės ir ypač netrūko džiaugsmo. Džiaugsmas veržte veržėsi iš jaunų krūtinių, piemenėliai dainavo ganydami gyvulėlius, artojai ardami vagas, šeštadienį, sekmadienį vakarais Lietuvos kaimuose skambėjo dainos, sklido armonikų garsai – atrodė, kad Lietuva švenčia kažkokią didžiulę nepabaigiamą šventę. Kai tuo pat metu Tarybų Sąjungoj milijonai mirė iš bado, milijonai kentėjo kalėjimuose, lageriuose, tremtyje. Ir jeigu nebūtų atėjusi nelaimė iš Rytų, sunku net įsivaizduoti, kokias aukštumas visose gyvenimo srityse būtų pasiekusi mūsų darbšti, dvasinga Lietuva.

Bet nelaimė – atėjo. Atėjo didžioji Lietuvos tragedija – okupacija. Keletas minčių iš partizanų kūrybos apie pačią okupaciją.

Kaip čia Lietuvą užgrobti,
Kuria planus Kremliuje,
Jos gausiu turtu pralobti,
Išsimaudyti kraujuje.

Geniališka mintis
Šovė Stalinui galvon,
Va kur bus tikra dingstis
Įsibrauti Lietuvon.

Dingsta bazėse kariai: – Pavojus!
Išgalvojimas puikus:
Kad užtikrint jiems rytojus
Reik įvest naujus pulkus.
Sustabdyti reikia pučą,
Skubiai Lietuvą vaduoti,
Povilaitį dar ir Skučą tribunolui atiduoti.

Sudarysim vyriausybę,
Bus rinkimai prarasti,
Pagal Stalino teisybę
Laisvi ir nepaprasti.

Bintais ir karotkij dvokia
Išvaduotojai jau čia,
Lietuva dar nesuvokia,
Kokia autoriaus kančia.

O grasinimų kaip reta,
Pilna lozunguos visuos,
Net pasuos bus atžymėta,
Kas balsuos, kas nebalsuos.

Bus visuotinas sekimas
Ir įslaptintas, ir viešas,
Tai didžiausias pasiekimas
Likviduojant liaudies priešus.

Šit Paleckis, Adamauskas,
Petras Cvirka ir Gira,
Kur taip skuba?, – jei paklaustas,
– Kas nutiko, kas yra?

Maskvai žodžio įvykdyti,
Saulės Lietuvai parvežt.
Savo tautą pražudyti,
Jos laidotuves atvežt.

Savo tautos pasmerkti
Pasirašė jos vardu,
Išdavikai prakeikti,
Naikint Lietuvą kardu.

Visa Lietuva už grotų,
Jos šventovėse keiksmai,
Kaip Maskva bediriguotų,
Niekaip šoktų, tik linksmai.

Juos sustabdė tiktai karas,
Netikėtas ir staigus,
Dingo raudonasis maras,
Prasiblaivė vėl dangus.

Okupacija – tai buvo didžioji mūsų tautos tragedija. Visą okupacijos laikotarpį buvo žudomi Lietuvos žmonės, vieni buvo žudomi fiziškai, kiti – dvasiškai. Dvasiškai žudytieji yra patys nelaimingiausi ir patys pavojingiausi žmonės. Aukos tapusios budeliais neretai buvo žiauresnės už pačius okupantus. Tai buvo tikrieji mūsų tautos ir bažnyčios duobkasiai, laidotojai. Ką jie darė? Ogi žudė, šmeižė, spardė, trėmė senelius ir vaikus, žuvusius tiesiog apvėmė. Koks tai nuopolis klaikus. 

Lietuva priešinosi. Ypatingai didvyriškai priešinosi Lietuvos kaimas, artojų vaikai ir Lietuvos katalikų Bažnyčia. Tačiau šitie kaimo vyrai, šįkart ir merginos, išėjo ir absoliuti dauguma jų negrįžo, žuvo kovose. Tai buvo gražiausias tautos žiedas. Vien Anykščių krašte žuvo 840 partizanų, tame tarpe 18 mergaičių.

Poetas Čijauskas apie žuvusią partizanę rašė: „Buvai balta balta kaip gulbė, kaip baltas žiedas jazminų, kai budeliai tave paguldė, ant kietų gatvės akmenų“.

Popiežius Jonas Paulius II per vienas šventas Velykas yra taip kalbėjęs: „Šitie jauni vyrai, mergaitės ir moterys, kurie žuvo už savo tėvų tikėjimą ir tėvynės laisvę, yra ne tik kankiniai bet ir šventieji, ne už juos, bet į juos reikia melstis“.

Partizanų jėga ir tvirtybė buvo ne ginkluose, bet tikėjime. Jie tikėjo tiesos pergale. Ir kada nutilo malda girioje, užgeso partizanų laužų žarijos, paskutinieji ešalonai išdundėjo į Sibirą su Lietuvos žmonėmis, tada buvo mestos visos jėgos sunaikinti Lietuvos katalikų Bažnyčią. Buvo kovojama prieš visa, kas kilnu ir šventa, prieš žmogaus prigimtį, prieš dešimt Dievo įsakymų, prieš patį Dievą. Visais ruporais buvo rusinančiai šaukiama, kad jokio velnio ir jokio Dievo nėra. Kad žmogus yra kilęs iš beždžionių, kad reikia klausyti partijos ir daryti, ką [ji] nori.

Ir, žinoma, partija darė ką norėjo: griovė kryžius, tautos paminklus, tautos šventoves. Šventoves griovė mūsų vaikų ir jaunimo širdyse. Tai, anot Maironio, buvo naktis be aušros. Ir štai šitą tamsią okupacijos naktį Lietuvoje atsiranda pasiaukojusių vyrų būreliai. Visi jie kunigai. Tai kunigas Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Juozapas Zdebskis, Vincas Vėlavičius ir Jonas Kauneckas. Jie įkuria Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą ir vyksta į Maskvą, į naujojo Erodo rūmus ir tiesiai šviesiai pasako, kad jums nepersekioti tikinčių Lietuvos vaikų, jaunimo, nevalia persekioti Lietuvos katalikų Bažnyčios.

Maskva apstulbo. Maskva pasimetė. Pasaulis stbėjosi nepaprasta Lietuvos kunigų drąsa. O šitie kunigai už tiesos žodį sumokėjo labai brangią kainą: vieni savo gyvybe, kiti ilgais kalėjimo metais. Tačiau bedievių viltis palaidoti Lietuvą ir jos Katalikų Bažnyčią žlugo.

Pogrindyje pradėjo eiti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ir kiti leidiniai, buvo įkurta kunigų seminarijoje Eucharistijos bičiulių sąjūdis, į Lietuvą sugrįžo partizanų dvasia. Lietuvoje pradėjo aušti Laisvės aušra. Dangus pažvelgė į mūsų tautos kančias, pralietą kraują, ašaras ir kūdikių bado mirtis ledo šalyje ir padarė stebuklą – atėmė iš žmonių baimę, žmonės pradėjo kalbėti tiesą, o tiesa padarė juos laisvus. Tai buvo Sajūdžio laiklais.

Deja deja, toli gražu ne visi Lietuvos žmonės už šitą laisvės stebuklą Dievui padėkojo. Už tai, kad nebuvo padėkota, ir šiandien Lietuvoje yra gilus okupacinis įšalas. Tačiau viskas turi pradžią ir pabaigą. Džiaugiuos matydamas per televiziją jaunus žmones bažnyčioje. Jaunimas yra mūsų tautos ir Bažnyčios ir viltis, ir ateitis. Ir ramu, kad Lietuvoje yra nematomasis frontas. O būtent jaunimas, kurių rankos ir širdys nuolatos yra pakeltos į dangų maldaujant, kad tiek daug iškentėjusi Lietuva pagaliau tikrai taptų laisva ir nepriklausoma. Ir aš tikiu, kad jau ne už kalnų tas laikas, kada dangus pasigailės mūsų tautos likučio, surinks iš visų tautų ir parves į pažadėtąją žemę – Lietuvą. Ir ne tik parves, bet pakvies ir paragins Lietuvos žmones, ypač Lietuvos jaunimą, kad nedelsiant būtų pradėta atstatyta sugriautos Dievo šventovės Lietuvos žmonių širdyse, atstatyta, atkurta tikroji laisvė ir nepriklausomybė – ne tik nuo išorės, bet ir nuo visų laisvės priešų.

Gyvename labai neramiais laikais. Juk tebevaikšto gyva galvą iškėlusi komunizmo šmėkla, kuri praliejo tautų kraują ir ašaras. Ir šiandien ji tebežudo čečėnų ir ukrainiečių tautą, kol pasaulio galingieji su ja tebepaleistuvauja. Tačiau aš tikiu, kad bus tiesos pergalė, ir tikiu, kad bus ne taip, kaip planuoja galingieji, bet bus taip, kaip panorės dangaus kūrėjas Dievas.

Ir tikiu, ateis diena, kada vieni stos prie gėdos stulpo, kiti – raudų sienos. Nes nuo Dievo teisingumo nepabėgs niekas.

Tikiu, lyg iš karsto prisikels Tėvynė, o bedievių neršto daugiau nebebus. Ir spindės kaip žvaigždės tie, kas laisvę gynė, o Marijos žemę laimins pats dangus.

Ramybės jums ir vilties, mieli Lietuvos žmonės. Ačiū.“

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Antanas       2020-09-3 10:26

Su panašiais gerb. partizano Kedžio žodžiais mes gynėme Lietuvą sausio 13.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-09-1 12:28

Reik ištaisyti klaidą: pravesti vietoje prarasti
Va taip turi būti:
“Sudarysim vyriausybę,
Bus rinkimai pravesti,
Pagal Stalino teisybę
Laisvi ir nepaprasti.”

erelis       2020-08-31 9:11

Pelkė?
Taigi, D_Laivas skęsta pelkėj.
Nežinojau. Maniau danų kiaulių srutuose.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-08-31 7:34

Vienintelis Nacionalinis Susivienijimas (NS) siekia išjungti iki šiol svetimšalių naudai veikiančius komunistpalaikius (stribvaikius, ...) - pavojingiausius Tautos budelius. Jau vien todėl NS vertas daugumos seime.
***
42.8. ES mastu turi būti aiškiai įtvirtintas ir principingai bei nuosekliai taikomas lygus nacių ir sovietų režimų nusikaltimų vertinimas.
(NS programa)
______________________________________________
Sukilimas

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-08-31 7:31

25 milijonai (!) gyventojų galėtų gyvuoti Lietuvoje (lyginant su Anglija), bet neišjungti komunistai (užslaptinti kgb’istai, stribvaikiai, ...) sugebėjo išvaryti svetur milijoną (pusę visų!) darbininkų, taikos metu (!). Katastrofa.
Partizanų tikslas buvo - išjungti komunistus. Mūsų tikslas yra toks pat - išjungti šiuos Tautos budelius (iš politikos bei verslo darymo).
__________________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį
režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų.
2020 rugpjūčio 31

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-08-31 7:14

- “Gyvename labai neramiais laikais. Juk tebevaikšto gyva galvą iškėlusi komunizmo šmėkla, kuri praliejo tautų kraują ir ašaras.”
- Šis pasakymas - esminis, parodantis Tautai “nematomą” priešą (budelį, skriaudiką, ...), siautėjantį Lietuvoje.
Pagarba Jonui Kadžioniui

Diedas       2020-08-31 7:03

Žmogus pamenantis nepriklausomą Lietuvą pasakė savo nuomonę, o kremliaus klapčiukai komentaruose puolė drąskytis kad viskas ne taip, viskas buvo blogai ir kur rusų nėra, tenai visai blogai.
Turiu gerą atmintį, ir puikiai menu savo senelių, vyrenių giminių ir kaimynų pasakojimus apie Smetonišką Lietuvą. Tai buvo Tėvynę mylinčių, išdidžių žmonių šalis su kas metai kylančiu pragyvenimo lygiu. Nė vienas senolis nė vieno blogo žodio nepasakė apie nepriklausomą Lietuvą. Bet visi nekentė rusiškos kolūkinės ubagysės ir bardako, kur geriau už kitus galėjo gyvent ne darbštūs, o tik turintys ką pavogt kiaulės komunistai.

Antanas       2020-08-30 23:56

Kodėl iš tikinčiųjų teisėms ginti komiteto, pirmas pasitraukė kun. j. Zdebskis ir buvo žiauriai nužudytas. Tai kuris kaip manote iš likusių jo draugų išdavė kunigą J. Zdebskį, kad nurodžius net valandą kgebistams ir sąnkryžą, kurioje reikėjo pienovežio vairuotojui ( yra jo liudijimas )įvažiuoti, kad vežamas kunigas J. Zdebskis avarijoje žūtų.Ir kas iš jo draugų  šiandieną  priešinasi, kad kun. J. Zdebskis nebūtų  paskelbtas šventuoju kaip kad Lenkijos “Solidarumo” sąjudžio dvasios vadovas kun. Popeliuško. Gerb. Partizane, ir jus “draugai” išdavinėjo. Jūs tada išgyvenote išorinio priešo pinkles, dabar Lietuvos viduje neatskirsi kas Dievas o kas judas. Jūs dalyvausite vienoje iš  rinkimų  makalynių, kai nėra nei pozicijos nei opozicijos. Skaldyk ir valdyk.

habilitās       2020-08-30 14:29

Jei ne tie pasaulio galingieji ir jų nežabotas noras valdyti visą pasaulį, apie savo nepriklausomą valstybę turėtume tik prisiminimus ir ne ankstesnius kaip 1863 metų sukilimas.
Aplinkybės, kurios susidarė po pirmojo pasaulinio karo, o ne maldos ar tikėjimas į Dievą, sukūrė galimybę siekti savo valstybės atkūrimo. Kaip ir dabar, jei nesuvoksime, kad norint turėti tą valstybę, ją reikia kurti ir rūpintis patiems, jokie dievai ar meldimasis Briuseliu nepadės.
Įsakymą suimti ir perduoti bolševikams Povilaitį ir Skučą pasirašė ministeris pirmininkas Merkys, o pareigingas pasienietis laukė Skučo krūmuose prie upės Lietuvos – Vokietijos pasienyje.
Dabartiniai ministeriai garbina justus, petrus ir kt., prisidengę bolševikiniais paveldų ir rašytojų kontorų klapčiukais, o „didingoji“ ir be galo „patriotinė“ tauta laisva valia renka į valdžią tuos, kurie skiria ministerius.
Priešinimasis turi prasmę, kai tai daroma tinkamu laiku ir deramu būdu. Tada būna ir rezultatas, ne vien tik aukos. Afotinėje zonoje kovos ir maldos, tai tik šauksmas tyruose. Tautietis turi subręsti ir suprasti, kad įpiršta vakarietiška demokratija su visom „vertybėm“ (įskaitant ir rinkimus), yra tik žmonių mulkinimas.

ErR       2020-08-30 12:04

Dar vienas didvyris, kuris negali suprasti, kad Lietuvą valdė lietuviai, nors ir komunistai… Gal ateity jie vėl atsibastys…
Ir dar, Lietuva gavo Vilniu dviejų nusikaltėlių dėka. Reikia dėkoti tov. stalinui už Wilno. Į istoriją reikia žiūrėti atvirom - blaiviom akim, realiai. Klastoti? NE! Nors ir gėdinga.
Užtenka “gimdyti” naujus didvyrius, kurie žymiai nusikaltę.

Kis       2020-08-30 9:57

Jaunas buvai buvai uztai viskas atrode rozinemis spalvomis.Okupacija baisus dalykas,diktatura nei kuom nesiskyria,o gyvenima Smetonos laikais pajuto paprastas kaimietis.Nereikia tiek patoso,apie to meto laisves ir labai “prabangaus"gyvenimo,juk nuo 1990 metu irgi turime ir multiku,o keletas net isplaukeir i milijardieruius,tik klausimas ar nuo Lietuvos zmonems geriau?Cia ir slypi uzsleptas melas.Tada buvo tyirek laisves kiek smetonai reikejo,o siandiena irgi laisve,bet ji niekam nelabai (daugumai)reikalinga.Sakoma ,kad gyvename gerai,sutinku jeigu palyginsime su pokario metais,o sulyginti su kitomis tautomis?Man dabartine,kaip ir busi “tiesa"atgrasi,viskas daroma atvirksciai ir net nusikalstamai,kas leido Lietuva paleisti vejais,kas ja suskirste i vatnikus ir “patriotus”,o juk kur kas mylinciu Lietuva atrasi vatnikuose,nes jie nesiekia meiles per babkes.Lubiui labai reikia babkiu,o dedulei??Kitu nevardinsiu,nes dar patrauks,bet finalas prie dobes ir keletas syksciu zodziu.Guli AMB ,reikalingas tik giminaiciams,o man kartais net neatsimenu,nes sio zmogaus gyvenimas buvo reiksmingas tik Kristinos seimai.Pagalvuokime,o ypac tie kurie bvos panesa savo menkuti isparduota kuneli.Ar to vertas gyvenimas sioje asaru pakalneje?O smetonos laikus nereikia garbinti,tie kas pamena blusas ir kitus gyvunus kazkaip nefantazuoja ,juk Juazui irgi atrode,kad kalnas cukraus,o ka padare is to rasytojo?Tam reikalui parasysiu zodzius Lamos;”Žmogus aukoją savo sveikatą,kad uždirbtų daugiau pinigų.Po to jis aukoja pinigus,kad atstatytų savo sveikatą.O tada jis taip rūpinasi savo ateitimi,kad kad nesidžiaugia dabartimi.Viso to rezultatas yra tas,kad žmogus negyvena nei dabartyje,nei ateityje.Jis gyvena taip,tarsi niekada nemirtų.O tada numiršta taip ir negyvenęs.Verta susimastyti?

Pusė tiesos       2020-08-30 9:22
Nuomonė       2020-08-30 7:44

Duok Dieve, kad gerb.Jono žodžiai išsipildytų.


Rekomenduojame

Andrius Švarplys. Ką tokie net neslepiami dvigubi standartai turi bendra su pilietine ar kultūrine pozicija?

Verta prisiminti. Kodėl šmeižiamas Kazys Škirpa ir Birželio sukilimas? Dovilo Petkaus pokalbis su Vidmantu Valiušaičiu

Birželio 15–17 dienomis vykusių protesto akcijų rezoliucija

Nida Vasiliauskaitė. Šviesa kovoja su tamsa

Vinco Kubiliaus reportažas iš 17-osios dienos akcijos Simono Daukanto aikštėje „Ar dar gyva Deimantė?“

Algimantas Rusteika: Ponai mieli, patys išsidūrėt – niekas atviroj erdvėj renginių dalyvių skaičiaus nebereguliuoja

Ką apie vaikų skiepijimą sako mokslas – Nidos Vasiliauskaitės parinkti skaitiniai tikintiesiems Mokslu

Vytautas Sinica papunkčiui: Žygimantas Pavilionis prieš Lietuvą

Tomo Baranausko įžvalga apie I. Šimonytės naująjį gerovės receptą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip – reikia ruoštis (II)

Kęstutis Girnius. Referendumas – tautos valia ar demagogų įrankis?

Robertas Grigas. Pasirodo, yra dar ES šalyse parlamentų, atstovaujančių savo tautų interesams!

Birželio 14-osios naktis: nukryžiuoti vaikai

„Neteisingi“ tekstai, kurie „teisingai“ valdžiai sukelia konvulsijas

Iš propagandos frontų. Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas: šeimos yra visi – tiek tos pačios, tiek skirtingos lyties sąjungą sudarę

Nida Vasiliauskaitė. Ko bijote? Jų?

Algimantas Rusteika. Gal pabandom niekur nebebėgti?

Vygantas Malinauskas. Iš tėvų valdžios išlaisvinto vaiko interesas

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Visiškas teisinis nihilizmas

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas: Vienykimės!

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: pranešimas dėl birželio 15–16–17 dienomis įvyksiančių protesto akcijų

Ramūnas Aušrotas. Ką reiškia SAM paskelbtas vaikų nuo 12 metų skiepijimo vajus ir manipuliacijos įstatymo tekstu?

Ką šiandien žinome apie tremtis? Dovilo Petkaus pokalbis su prof. Rasa Čepaitiene

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

1941 m. Birželio sukilimo 80-metį pasitinkant. Valdas Vasiliauskas: Idėjinė A. Sniečkaus klaida

Kviečiame į parodą „Pirmasis masinis trėmimas 1941 m. birželio 14–19 d.“

Vidas Rachlevičius. Aš su siaubu laukiu naujų rinkimų

Vaidotas A.Vaičaitis. Šeima, partnerystė ir Civilinis Kodeksas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.