Visuomenės pokyčių analizė, Žmogaus teisės, Tiesos judėjimas, Protestavusių piliečių persekiojimas

Irena Vasinauskaitė. Garliavos byla. Ar dar gyvas Vitalijus Keršis?

Tiesos.lt redakcija   2018 m. rugsėjo 20 d. 22:00

10     

    

Irena Vasinauskaitė. Garliavos byla. Ar dar gyvas Vitalijus Keršis?

Po ilgokos pertraukos Šiaulių Apygardos teisme bandyta pratęsti Garliavos bylos nagrinėjimą, kur už taikų pilietinį pasipriešinimą ir mažos mergaitės apsaugą jos gynėjai kaltinami organizuotos pasipriešinimo stovyklos įkūrimu, privačių asmenų sekimu ar net pasikėsinimu į Nepriklausomos Lietuvos valstybingumo pamatus.

Į teismo posėdį atvyko kaltinamieji Gediminas Aidukas, Darius Kaminickas, Andrejus Lobovas, Rimantas-Stanislovas Rinkevičius, Tatjana Borovec, Renaldas Ščiglinskas, Violeta Banaitienė, Gintaras Banaitis, Raminta Baltuškienė ir Audronė Skučienė bei jų advokatai. Nepasirodė po kauke savo veidą slepiantis vadinamosios organizuotos grupės narys Vitalijus Keršis ir jo gynėjas Petras Labanauskas. Teismo sekretorė pranešė, kad pirmojo telefonas – išjungtas, antrasis – neatsiliepia.

Kas atsitiko Vitalijui Keršiui?

Teismo posėdis vėlavo gerą pusvalandį. Buvo laukiama, kol pasirodys, regis, valstybės saugomas V.Keršis –  vienas iš Garliavos organizuotos grupės narių.

O kai prasidėjo posėdis, teisėjų kolegija Romualdas Jurgaitis [pirmininkas], Virginija Žindulienė ir Nijolė Matuzevičienė paprašė posėdžio sekretorės dar kartą paskambinti V.Keršiui ir jo valstybės paskirtajam advokatui P. Labanauskui. Nė su vienu susisiekti nepavyko, todėl teisėjas R.Jurgaitis pasiteiravo proceso dalyvių, ar galima tęsti bylos nagrinėjimą be šių dviejų asmenų.

Prokurorė Rita Poškienė: „Be V.Keršio ir jo gynėjo bylos nagrinėti negalima. Prašau abu nubausti, o V.Keršį – atvesdinti.Apie V.Keršį neturiu jokios informacijos. Iki kito posėdžio situaciją išsiaiškinsiu.“

Teisiamoji Audronė Skučienė teigė, kad be V.Keršio bylos nagrinėjimas yra neįmanomas, o jos advokatė Z. Kastėnienė siūlė kreiptis į Antrinės teisinės pagalbos teikimo įstaigą ir pasidomėti, kas yra nutikę P.Labanauskui, nes gal žmogus turi problemų, todėl gali tekti keisti V.Keršio gynėją.

Jeigu taip nutiktų, tai būtų faktiškai sustabdytas šios bylos nagrinėjimas, nes naujajam advokatui susipažinti su keliomis dešimtimis Garliavos bylos tomų prireiktų nemažai laiko.

A.Lobovas priminė: „Jei mes neatvyktume, mus baustų. V.Keršis neatvyko trečią kartą. Bylos negalima naginėti, V.Keršį – bausti.“

R.Ščiglinskas: „Aš turiu nedarbingumo pažymą, bet atvažiavau, kad nebūčiau apkaltintas bylos vilkinimu. Didelė dalis mano bylos susieta su šiuo asmeniu, todėl be Keršio nagrinėti negalima. Prašau skirti jam baudą ir areštuoti sąskaitas.“

G.Banaitis: „V.Keršis galimai piktnaudžiauja teisėsaugos jam suteiktu statusu. Reikia jį areštuoti, o bylos nenagrinėti.“

V.Banaitienė: „Šį kartą neatvyko ir nepasiekiami V.Keršis ir jo advokatas. Gal pastarąjį reikia keisti? Bylos nagrinėjimo tęsti negalima.“

G. Aidukas, R.S. Rinkevičius siūlė bylos be V.Keršio nenagrinėti. Visiems savo klientams pritarė ir jų gynėjai, tik T.Borovec bei jos advokatas teisę veikti paliko teismo nuožiūrai.

D. Kaminickas irgi manė, kad be V.Keršio tolesnis bylos nagrinėjimas neįmanomas, ir kreipėsi į teismą persvarstyti gynybos prašymą dėl jų liudytojų iškvietimo: „Kaltinimo liudytojai buvo šiame teisme išklausyti, o mūsų teisė apsiginti yra pažeista“.

Priminsiu, kad Šiaulių Apygardos teismas atmetė gynybos prašymą iškviesti liudyti garsius Lietuvos žmones: buvusius ar esamus Seimo narius, dvasininkus, disidentus bei kt. garbius, valstybei prisiekusius asmenis, kurie irgi budėjo Garliavoje ir gali išsakyti savo pastebėjimus, ar buvo ten sutelkta kokia pasipriešinimo stovykla ir pan.

Teisėjų kolegija pagaliau susidomėjo V.Keršio statusu

Visiems proceso dalyviams pasisakius, teisėjų kolegija pasitarė ir pranešė, kad „bylos nagrinėjime tęsiama pertrauka“.

R.Jurgaitis gana reikliu tonu paliepė prokurorei išsiaiškinti dėl Vitalijaus Keršio: „Koks jo statusas? Jis kažkur išvykęs Skandinavijoje. Nežinome, kokie pareigūnai čia jį atvesdavo. Su juo ateina [į teismą – aut.past.] ir neprisistato… Kas čia vyksta?“

Posėdžio pabaigoje, lyg mokinukas pakėlęs ranką, R.Ščiglinskas dar kartą priminė teismui D.Kaminicko paminėtą prašymą kviesti gynybos liudytojus: „Teismas priėmė sprendimą jų nekviesti, tai kaip mums gintis? Kur rasti tą aukso vidurį?“

Į tai teisėjas R.Jurgaitis atsakė: „Pakartokite prašymą dėl gynybos liudytojų iškvietimo kitame pasėdyje.“

Garliavos bylos nagrinėjimą Šiaulių Apygardos teisme bus bandoma pratęsti rugsėjo 26 dieną, trečiadienį, 13 val.

Tiesa, šiame teismo posėdyje netikėta sėkmė ištiko R.Ščiglinską. Jis iki šiol neturėjo galimybės susipažinti su byla: iš pradžių, sakosi, tyrėja neleido, po to pats sirgo.

Nebeapsikentęs vyras sumokėjo apie 500,00 eurų už visos bylos nukopijavimą ir pagaliau devyniolika jos tomų [mažne pusę – aut. past.] gavo ir galėjo vežtis į Kauną. „O žadėjo rudenį visą atšviesti, bet padarė tik tiek…“, – pasiguodė R.Ščiglinskas, vos pajėgdamas apglėbti dokumentų pluoštą.

Petras Labanauskas – išbrauktas iš advokatų sąrašų, Vitalijui Keršiui – bauda

Ką byloja tokia griežta kolegijos nutartis?

Teisėjai išsiaiškino, kad advokatas P.Labanauskas – jau nebe advokatas, vadinasi, kaltinamojo gynėją teks keisti. O V.Keršiui skirta 400 eurų bauda – mat teisiamasis nepranešė teismui savo neatvykimo priežasties ir su juo iš viso nebuvo įmanoma susiekti.

Todėl ir kyla toks klausimas: ar byla žudikė nepareikalavo dar vienos aukos?

Šioje vietoje verta prisiminti, kad dar 2017 metų lapkričio 4 dienos teismo posėdyje Vitalijus Keršis pateikė teismui tokį prašymą: „Gal galite atleisti mane nuo teismo lankymo. Noriu liudyti elektroniniu būdu iš Vokietijos. Pateiksiu darbo sutartį ir informaciją, kur gyvensiu“.

Prokurorė R. Poškienė siūlė tokio V.Keršio prašymo netenkinti. Tą teismas ir padarė, nes įstatymai numato kaltinamojo dalyvavimą posėdžiuose.

Kurį laiką V.Keršis į teismo posėdžius Šiauliuose atvykdavo kaukėtas, lydimas civilių asmenų, kurie, anot teisėjo R.Jurgaičio, nė neprisistatydavo. Ir nesuprasi, ar jį policija, ar VSD, ar kokia privati saugos tarnyba saugo, kad dar daugiau neprisipliurptų. Mat, anot bylos dalyvių, po to, kai beveik visi liudytojai paneigė ar atsiėmė ikiteisminiame tyrime duotus parodymus, kaltinimai pakibo… ir liko kyboti… ant „facebooko“ diskusijų ir V.Keršio paaiškinimų, neva Garliavoje jis regėjęs kažkokią organizuotą grupę, kuri kažką sekusi, stebėjusi ir šiaip – visokius kitokius fantastinius veiksmus atlikusi.

„Tai kad tos ikiteisminio tyrimo apklausos prasidėdavo dar koridoriuje, neatėjus iki kabineto. Tyrėja atėjusį tuomet dar liudytojo statusą turintį asmenį  „apdorodavo“ prieš oficialiąją apklausą. Ir man taip buvo, – po teismo posėdžio kalbėjo R.Ščiglinskas. – V.Keršis „palūžo“ pirmas, nes jis buvo dezinformuojamas, mol, ir Skučienė, ir Venckienė viską jam verčia…“

Taigi, galimai V.Keršis tąkart ir kalbėjo, kaip reikėjo, kad būtų suformuluotas kaltinimas šiai pusiau politinei bylai, kurią vėliau primetė Šiaulių Apygardos teismui nagrinėti.

Bet… Vitalijus Keršis praleido tris posėdžius. Pirmą kartą pateisinimą, kad pasiligojo, atsiuntė surašytą vokiškai, kitąkart – jau iš Suomijos: užklupusi kažkokia baisi, mažne nepagydoma infekcija… Bene paskutiniajame posėdyje, vykusiame Šiaulių Apygardos teisme prieš vasaros atostogas, dalyvavo kažkoks kaukėtas kaltinamasis, tačiau buvo neįtikėtinai tylus: nekomentavo savo apsauginiams teisme vykusių diskusijų, nors buvo įpratęs, o ir teisėjas kažkodėl nepaklausė jo nuomonės, ar galima nagrinėti bylą susirgus R.Ščiglinskui… Žodžiu, tą dieną teismo salėje buvusieji taip ir neišgirdo kaukėto asmens balso.

Jau tada ir kaltinamiesiems, ir šių eilučių autorei buvo kilę įtarimų, kad po kauke slepiasi ne V.Keršis. Šiuos įtarimus ketinta išsklaidyti artimiausiame bylos svarstyme, tačiau jame įslaptintas kaltinamasis jau nebedalyvavo, neatsiliepė telefonu ir iš jokios pasaulio vietos, jokia kalba nebeatsiuntė neatvykimą pateisinančio dokumento.

Ar Garliavos bylos nagrinėjimo forsavimas stabdomas?

Ne vienam šią istoriją stebinčiam kyla toks klausimas. Tik neaišku – iki kada. Kol paaiškės JAV Kongreso ar Neringos Venckienės užjūryje apskųstos bylos sprendimai? Tuomet gal ir pakaktų kažkur „užlaikyti“ V.Keršį – vieną iš svarbiausių Garliavos organizuotos grupės bylos lipdytojų. Tačiau jeigu šis veikėjas dar yra gyvas, tai jam valstybės skirto gynėjo P.Labanausko pakeitimas kitu advokatu bylos nagrinėjimą gali užvilkinti iki naujojo Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų. Neatmeskime ir šios versijos, prisimindami, kieno rankose yra mūsų teisėjų likimai.

Stebim toliau?

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Tiesiog įdomu       2018-09-22 15:24

Kiek valstybei ir privatiems asmenims jau kainavo ši nuo 2015 metų Šiauliuose nagrinėjama byla?
Kilo toks klausimas, stebėtojo komentarą pasiskaičius…

stebetojas       2018-09-22 14:11

...ko gero tiesa kitur slypi.Su tokiu atveju departamentas susidūrė “saugodamas” Joną Bielskį daktaro byloje.“senelis” tris kartus buvo pabėgęs ten kur norėjo…maustė mentus kaip tik norėjo,o jie būdami riboto proto vis dar tikėjo ,kad daugiau Jonelis nebėgs.Pagautas vėl duodavo “vertingas”žinias ir likdavo namų arešte ir vėl darydavo ką nori.
  Skirtumas su Keršiu tik tas ,kad Jonas negalėjo atsisakyti savo parodymų teismo metu,o Keršys skaityk jų ir nedavė,t.y.pakeitė juos ,kad net prokurorė vos neišvirto iš kėdės,o į jos klausimą “ką jam liepė sekti Venckienė-atsakė -nieko,o dėl Skučienės-“liepė KĄ NORS DARYTI,O NE PRIE NAMO TRINTIS”.O jis nieko nedarė ir iš jo kompo KAŽKAS ŽINUTĘ APIE AIDĄ MILINĮ  IŠSIUNTĖ”.
Viskas dabar tvarkoje : Keršiui suėjo SENATIS.BYLOJE NELIEKA NET ASMENS KURIO PARODYMAIS POLICIJOJE REMIASI KALTINIMAI ORGANIZAVUS GRUPĘ.....
  Paradoksas,bet prokurorui irgi neparankus tolimesnis Keršio dalyvavimas teisme.Pedofiliją ginančiai institucijai dabar belieka prašyti išskirti bylą Keršio atžvilgiu tam ,kad likusiems kaltinamiesiems nekeisti kaltinimų ir naiviai tikėtis,jog teismas patikės parodymais duotis policijoje.
Bet kokiu atveju Keršys jau dabar NETEISTINAS.Dar daugiau,kaip žmogus gali “atsidėkoti"mentams terorizavusiems ji tiek metų.Galų gale visi kiti kaltinimo liudytojai teisme pakeiė parodymus teigdami ,jog policijoje juos spaudė ir jie net neskaitydami savo parodymų pasirašinėdavo protokolus.
  Kad byla yra pasmerkta Keršiui jau aišku ir jis puikiai pasinaudojo bei manipuliavo savo “saugomumo"statusu per tą laiką susiradęs galimybę isidarbinti užsienyje ir jeigu tai padarė neužsiregistravęs užsienyje oficialiai tai šansų jį pasiekti nėra,o ir sulaikius jį beliktų konstatuoti ,kad jam suėjo senatis taigi net europos arešto orderio negalima išduoti jo atžvilgiu…
  Jeigu Keršys “atsiras”,tai rizikuos būti nuteistas už “mirusio atminimo paniekinimą”,nes prokuroras neatleis už parodymų pakeitimą.Jeigu nepasirodys-nerizikuoja niekuom…
  Dabar gi teismui reikia sulaukti ar atsiras Keršys.Jei neatsiranda - pertrauka byloje,kol bus rastas arba išskirta byla jam.Jei atsiras reikės termino naujo gynėjo susipažinimui su byla….o tuo metu ateina eilė visai girliandai senačių....taigi pedikiniai komentatoriai turės apie ką loti,jei MERTIŠĖ pinigėlių duos…o prokurorei galvos skausmas…beliks tik durnių įjungti….o už tai kas beileka- tai NIEKO NELIEKA….
 

...       2018-09-20 15:08

Keista, į teismą atvykdavo kaukėtas, tai kaip teisėjai galėjo nustatyti jo tapatybę? Bet šioje klaikumoje tik klaustukai ir neaiškumai aiškiausi…

Apie Keršio advokatą       2018-09-20 15:07

Apie Keršio advokatą Labanauską, kurį vis išsuka policija ir prokurorai, galima rasti čia: http://www.snaujienos.lt/miesto-gyvenimas/35246-advokatas-kuris-niekada-nemoka-2.html

grumstas       2018-09-20 13:51

Tai atvesdino kažkokį žmogų su kauke bent įsitikinimui teisėjai galėjo duoti pasirašyti tam ’ žmogui su kauke” ...toks parašas leistų intendifikuoti Keršį arba kurį kitą asmenį , besislepiantį po ta kauke. Teisėjams ko gero buvo nurodyta , kad taip nedarytų...

Misteris       2018-09-20 11:26

Dedukciniu metodu padariau išvadą:
“Kai kam ėmė degti “rūra”.
Kol kas neišsiduoda.
Kenčia.
Laukite Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro darbinio vizito į Lietuvą ...
Svarbiausia išrinkti NESISTEMINĮ Prezidentą.
Pasirinkimų daug nėra.
Daugiausia eina BAILIAI,o čia reikia DRĄSIOS ŠIRDIES,kuri iškviestų visą ugnį save.

Daina       2018-09-20 10:38

O gal atsitokėjo? Sąžinė pabudo? Suprato, kad teks atsakyti už tai, ką pridirbo? O gal neutralizuotas kaip ūsas?

tiesos       2018-09-20 10:32

Susidorojimo farsas toliau tęsiasi. Kokie prokurorai, ir kokie teisėjai gali imtis tokių “bylų”. Ir mes juos tolius išlaikome. Bet viskas turi pabaigą ir telieka tokių -monių “nuopelnus” kitiems palikti jų pabaigai. Gal gailėsis, bet ar to tuomet užteks…per didelis blogis maitintas.

Gandas       2018-09-20 10:17

Sako, kad sodininko licenziją gavo ir Norgej darbuojasi

gal ir paprasčiau       2018-09-19 22:08

O gal tiesiog Keršis užsienyje nusikaltimą padarė ir dabar sėdi ten areštinėje? Bet kokiu atveju labai įdomu.


Rekomenduojame

Eurika Masytė siūlo sprendimą: priešlaikiniai Seimo rinkimai. Pritariate?

Nacionalinis susivienijimas reikalauja nutraukti piliečių laisvių suvaržymus

Nida Vasiliauskaitė. Dabar klausimėlis: ką Ingrida?

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie visuomenės susipriešinimą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip (I)

Nida Vasiliauskaitė. Tradiciškai partijos skirdavosi idėjomis ir ideologijomis, bet tie laikai jau baigėsi

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Tarp teisės į gyvybę ir teisės į abortą

Vytautas Sinica. Apie siūlymą, kad šalys Europos Sąjungoje nebeturėtų veto teisės

Vytautas Rubavičius. Baltarusijos galvosūkis – Kremlius laimi?

Nida Vasiliauskaitė. Apie „vatnikus“ ir jų medžiotojus jorkšyrus: kurie iš jų yra tikroji politinė bėda

Keletas prezidento metinio pranešimo komentarų: P.Girdenis, J.Laučiūtė, A.Širinskienė, P.Saudargas, A.Švarplys

„Netiesos jausmas valstybėje palaukti negali“? – Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas

„Tradere“ leidyklos naujienos: Birželio sukilimo metinių proga leidžiama J. A. Antanaičio knyga „Tautos instinktas išlikti“

Citata. Dantė Aligjeris: apie neutralumo padarinius moralinių išbandymų metu

Jonas Kauneckas: visi turime su Nacionaliniu Susivienijimu reikalauti Referendumo arba kitos Visuomenės apklausos

Nida Vasiliauskaitė. Tai šitą jie vadina „komunikacija“ ir „profesionalumu“?

Jūratė Laučiūtė: Visiems, balsavusiems už TS-LKD partiją, siūlau pagalvoti, kas jums yra Lietuva

Naciukų* Lietuva? Aleksandras Nemunaitis primena, Tomas Baranauskas pataria

Vidmantas Valiušaitis. Tėvas apie Birželio sukilimą

Audrys Karalius. Padre…? Kodėl…?

Kaip naujojo kairuoliškumo ideologija užkariavo JAV universitetus – Krescencijus Stoškus primena prof. Česlovo Milošo liudijimą

Andrius Macas. Kaip mylėti vienodai?

Andrius Švarplys. Tėvynės Sąjungos partija tampa genderistine globalistine partija (papildyta)

Rasa Čepaitienė. Tėviškos figūros

Algimantas Rusteika. Negrįžtamumo taškas

Dr. Rogeris Hodkinsonas. Kai bus surašyta šios beprotybės istorija, vyks reputacijų skerdynės!

Nida Vasiliauskaitė. Apie visuotinę penkiapirštystę ir kaip reta protingą kunigaikštį

Geroji Devintinių Naujiena: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius“ (Jn 6, 51)

Saulius Dambrauskas kviečia Aplinkos ministerijos partnerius į diskusiją: džiaugsimės rinkdami šiukšles ar imsimės globalaus šiukšlinimo prevencijos?

Tėvo dienai. Audrys Karalius: Mano tėvas – Sibiro Liūtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.