Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?!“

Tiesos.lt redakcija   2016 m. spalio 15 d. 22:37

35     

    

Geroji Naujiena: „Nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?!“

Jėzus pasakė palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti.

Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: ‘Apgink mane nuo skriaudiko!’

Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: ‘Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų’“.

Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas.  Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?! Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Lk 18, 1–8)

Kiekvienas asmeniškai ir bendruomeniškai melskimės už Lietuvą Tiesoje ir nepaliaukime – atkelkime širdies vartus ir įsileidę Jėzų, aukime Tikėjimu, vildamiesi subrandinti ir vaisių – Jo Karalystę.

Mons. Artūras Jagelavičius. Maldos esmė – Dievo troškimas

Kodėl tiek daug žmonių miršta taip ir nepamatę teisingumo, nors visą gyvenimą Dievo meldė teisingumo? Kodėl daug kankinių, rodos, veltui laukė Dievo pagalbos artėjant kankiniškai mirčiai? Kodėl tiek vargšų kovojo visą gyvenimą dėl išgyvenimo ir, atrodo, dangiškos aukštybės jų neišgirdo? Daug, labai daug tikinčiųjų klausia: kiek ilgai tęsis Dievo tylėjimas, kada Viešpats įsiterps į šį pilną prievartos ir neteisingumo pasaulį? Kodėl taikos ir meilės Viešpats leidžia tiek kruvinų karų, beprotiškų ginklavimosi varžybų, kur milijardinės lėšos iššvaistomos pasaulio sunaikinimo priemonėms? Tamsioje pasaulio prievartos naktyje darosi vis sunkiau melstis, kalbėtis su Dievu, tikėti Dievo visagalybe ir visur buvimu.

Deja, mūsų kultūra yra nusistačiusi prieš maldą. Brangūs tikintieji, ne Dievas yra kurčias mūsų maldoms, ne Dievas leidžia kančias į šio pasaulio kelius, ne!

Bet kurti vargšų aimanoms kai kurie godūs teisėjai ir advokatai. Kurti ne į ligonį, bet į jo piniginę žiūrintys gydytojai. Kurti mirusiojo kūno tykojantys laidojimo biurų maitvanagiai. Kurti ir bejausmiai politikus vaidinantys valdžion prasibrovę plačiažandžiai. Jie tokie pat kaip šiandien Evangelijoje Kristaus įvardytas Dievo nebijantis ir žmonių nesidrovintis teisėjas. Atsakyti į klausimus, skirtus Dievui, galime patys. Per mažai šiandien žemėje yra tų, kurie iš visos širdies nori ir meldžia, kad ateitų Dievo karalystė. Prisiminkime, ko maldavo našlė: ji meldė apginti jos teises, ji meldė teisingumo. Nes Kristus sakė: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“ (Mt 6, 33).

Maldos išklausymas yra Dievo dovana, tačiau maldą turi lydėti ir žmogaus veikimas. Dievas laimi, tačiau žmogus taip pat privalo prisidėti, kad dieviškas veikimas būtų efektyvus. Be Jozuės kardo nebūtų atėjusi pergalė, tačiau be Dievo pagalbos vien tik kardas nebūtų atnešęs pergalės. Be Timotiejaus, gero šv. Pauliaus mokinio, pastangų Dievas nebūtų galėjęs vykdyti savo darbų Efezo bendruomenėje.

Štai kodėl šv. Benediktas mokė savo vienuolius „melstis ir dirbti“. Dirbant melstis ir meldžiantis dirbti. Malda ir darbas ne du veiksmai žmogaus gyvenimo kelyje, bet vienas darnus veikimas. Visas krikščionio gyvenimas virsta malda. Ji permerkia visus mūsų dienos darbus ir rūpesčius. Įstaigoje, agentūroje, fabrike, namie – visur būtina dirbti nepamirštant Dievo apvaizdos. „Dievas stovi prie viryklės“, – sakydavo šventoji Teresė iš Avilos, ir ji buvo teisi. Žmogus neturi savo gyvenimo padalyti į kasdienį ir sekmadieninį, į darbų dienas ir sekmadienio maldos dienas. Jeigu dirbtume siekdami laimėjimų ir visiškai neprašytume savo darbams Dievo palaimos ir pagalbos – klystume, lygiai kaip būtų klaida nedirbti, o tik sudėjus rankas melstis ir laukti, jog Dievas viską už mus padarys. Šv. Bonaventūras sako: „Nemandagu lūpomis kalbėti su Dievu, o mintimis apie kitką mąstyti. Netinka vieną širdies pusę kreipti į dangų, o antrą palikti prikibusią prie žemės. Tokios maldos Dievas tikrai neišklausys.“ Deja, turime prisipažinti – melsdamiesi dažnai pamirštame su kuo kalbamės. Argi tad tenka stebėtis, jog tiek maža vaisių tesusilaukiame!

Malda neatsiejama nuo tikėjimo. Jeigu žmogus netiki tuo, į ką maldaujamai kreipiasi, tai ko verta toji jo malda? Tuomet malda pavirsta teatru, pantomima, savęs apgaudinėjimu. Malda yra mūsų tikėjimo veidrodis.

Kas nesimeldžia, tas nepasitiki Dievu. „Geriau yra savo širdį sudėti į maldą, kad ir nerandant žodžių, negu rasti žodžius, bet širdies į juos neįdėti“ (M. Gandi).

Kaip žmogaus kūnas negali gyventi nekvėpuodamas, taip ir žmogaus sielos egzistencijai būtina malda. Pastovi malda apšviečia mūsų darbus ir veda juos teisinga dvasine linkme. Mūsų širdis, visas mūsų veikimas visada privalo būti nukreiptas į Dievą, lyg kompaso rodyklė. Kitaip, keliautojas pasiklysta ir pražūva. Siracido knygoje sakoma: „Visų pirma melskis Aukščiausiajam, kad vestų tave tiksliu tiesos keliu“ (Sir 37, 15). Malda yra labai svarbi žmogaus gyvenime, nes jos esmę sudaro Dievo troškimas.

Tačiau mūsų nuodėmės mus atitolina nuo Dievo, ir tai justi pirmučiausia maldoje. Mūsų malda gali būti nuobodi ir džiaugsminga, viskas priklauso nuo to, ar mes trokštame Dievo. Malda yra dialogas su Dievu, tai susitikimas su mus mylinčiu ir mums gero linkinčiu Asmeniu.

Dievas įvairiais būdais išklauso mūsų maldas, neretai jo atsakymas būna „ne“. Šv. Jokūbas laiške rašo: „Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote – tik savo įnoriams patenkinti“ (Jok 4, 2–3). Čia atskleidžiama paprasta tiesa: mes paprasčiausiai negauname, nes neprašome, negauname, nes mūsų maldos motyvai egoistiški. Žmogus yra laisvas daryti gera arba bloga. Karai, prievarta, neteisingumas – tai juk žmogaus veiklos padarinys, tai mūsų nepaklusnumo Dievui rezultatas. Mūsų maldas Dievas gali panaudoti žmogaus gyvenimo palaimai, tačiau jos negali nesigailinčio nusidėjėlio priversti atgailoti. Malda nėra magija, nėra burtai, kuriuos pasitelkdami mes manipuliuotume Dievo valia, jo planais ir kitų žmonių veikla. Mūsų malda negali priversti Dievo pakeisti fizikos dėsnius, valdančius Visatą. Malda visų pirma turi keisti mus pačius. Apaštalas Paulius padrąsina sakydamas: „Viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28). Mūsų maldos negali pakeisti pasaulio tvarkos, bet jos gali duoti neapsakomų jėgų gyventi šiame pasaulyje ir jausti Dievą visada esant su mumis.

Melsdamiesi visų pirma paklauskime savęs: ko Dievas iš mūsų nori? Jis nori, kad mes krikščionintume savo aplinką, skelbtume taikos ir meilės Evangeliją, kaip tikri šviesos vaikai. Štai besitęsiantis darbas meldžiantis ir malda dirbant. Mes malda ir darbu privalome kovoti su pasaulio blogiu. Tegul mūsų besimeldžiančias rankas, lyg Mozei draugai, palaiko Švč. Mergelė Marija ir dangaus šventieji. Tai, ko išmelsti ir pakeisti
negali vienas žmogus, gali visų bendras veikimas, visų bendra malda.

Melskime ir dirbkime visi, kad „Tėve mūsų“ maldoje ištartas prašymas „Teateinie tavo Karalystė“ pildytųsi mūsų gyvenime.

baznycioszinios.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

upanisada       2016-10-19 18:34

>Marginalas dėl teisybės     2016-10-19 2:40, sakai apie personažą  melagį Abraomą, melavusį faraonui kad jo žmona jam ne žmona o sesuo, taip seniai aprašyta Toroje?... Nu ir kas?...
O pagal Vikipediją laisvą enciklopediją Rigvedos parašytos : „Dėl Rigvedos formavimosi chronologijos diskutuojama iki šiol, visgi linkstama manyti, kad tai galėjo vykti XVI–X a. pr. m. e., nors pačios seniausios datuojamos net II tūkst. pr. m. e. pradžia.” („ Vikipedija, laisvoji enciklopedija)
Ir iš viso kas su tamsta, Marginale ginčijosi kas seniau parašyta Upanisados ar Tora?
Geriau paaiškink kodėl tamsta ne algirdainėje?

Marginalas dėl teisybės       2016-10-19 2:40

Pavartojau žodį “Tora”, nes taip auditorijai suprantamiau. Nes jei būčiau pasakęs “Tanachas”, būtų reikėję dar aiškinti.

Marginalas dėl upanišrantintųjų       2016-10-19 2:34

Užteko pasirodyti uranintajam ir pavažiavo “diskusijos”, nesuprasi kur ir dėl ko. Ypač pravertė upanišadintojo pasirodymas, įkvėptas NorKūnės išminties apie “sąmonės liuceferizaciją”, tarsi induistai suvoktų, kas tai yra. Suprantama, kad upanišadintasis nėra joks induistas (beje, induistas gali būti tik gimęs vienoje ar kitoje savoje kastoje, bet ne nuo Balbieriškio). Nors ir ne induistas, užtat karštas upanišadininkas, nes seniau upanišadų nieko pasaulyje nėra ir būti negali (išskyrus, žinoma, lietuvių kalbą). Todėl esu paruošęs upanišadintajam dovanėlę nuo Abraomo. Bet pradėkim nuo Vikipedijos, kuri kiekvienam prieinama.
Štai prašom, lietuviška Vikipedija skelbia:
“Upanišados parašytos 600–300 m. pr. m. e. Seniausios iš jų parašytos ikibudistiniu laikotarpiu, o paskutinės XV-XIX a.” Tai beveik pakartoja maskolišką nuomonę: “Старейшие из Упанишад, такие как «Брихадараньяка-упанишаду» и «Чхандогья-упанишаду», учёные относят к периоду VIII века до н. э., тогда как большинство остальных, по мнению учёных, возникли в период с VII по III век до н. э., а некоторые появились только в период средневековья.” Tas pats ir pas vokiečius: “Die Texte wurden sowohl in Prosa als auch in Versform verfasst. Es wird angenommen, dass sie zwischen 700 v. Chr. und 200 v. Chr. entstanden sind.” Lotyniška teigia, kad seniausios laikomos atsiradus VIII a.: “Docti putant eos antiquissimos saeculo VIII a.C.n. scriptos fuisse”.
Truputį upanišadintesnė yra anglų Wikipedia, kuri teigia: “The Brhadaranyaka and the Chandogya are the two earliest Upanishads. They are edited texts, some of whose sources are much older than others. The two texts are pre-Buddhist; they may be placed in the 7th to 6th centuries BCE, give or take a century or so /.../ Stephen Phillips places the early Upanishads in the 800 to 300 BCE range” - čia jau galima pritempti iki IX a. pabaigos.

O kaip su Tora? Štai ką rasime angliškoje Wiki: “the 2004 discovery of fragments of the Hebrew Bible at Ketef Hinnom dating to the 7th century BCE, and thus to before the Babylonian captivity, suggests that at least some elements of the written Torah were current before the Babylonian exile” - upanišados senesnės?
Bet tai ne TEORIŠKAI ATKURTA data, bet FIZIŠKAI IŠLIKĘ fragmentai: “In 1979, two tiny silver scrolls, inscribed with portions of the well-known prophylactic Priestly Blessing from the Book of Numbers and apparently once used as amulets, were found in one of the burial chambers. The delicate process of unrolling the scrolls while developing a method that would prevent them from disintegrating took three years. They contain what may be the oldest surviving texts from the Hebrew Bible, dating from around 700–650 BCE.”
O dabar pabandom paupanišadinti pagal TURINIO ATSIRADIMO LAIKĄ.
Teisėjų knygos 5-ame skyriuje yra garsioji Deboros giesmė. Prisimenu savo studentavimo metus, kai profesorius aiškino, jog tai seniausias Biblijos tekstas. Dabartinis moklas datuoja jį XII a. pr. Kr.!
Pralaimėjo Upanišados Torai, HallelūJH!

End Times Productions       2016-10-18 22:11
upanisada>VaidasVDS       2016-10-18 17:36

>VaidasVDS šaunu kad skaitot Bhagavadgitą, kurioje rašoma kad kas skaito tas papuola į dangų - gal dėl to ir skaitote kad bijote pragaro?
Kas dėl tamstos verinimo kas teisinga, kas neteisinga tai teleka pastebėti “9. Į gūdžią tamsą žengia tas, kas kliaujas neišmanymu, bet dar į gilesnes vertybes, kas mėgaujasi pažinimu” Ysa Upanisada 9.
Sakot kad Bhagavadgitoje yra neteisingų dalykų?  Nesiginčiju.
Bet dar daugiau neteisngų dalykų su tuo personažu Jėzum su personažu Marija.
Laikyti dievais personažus melagius, keliaklupščiauti prieš melagius ir apgavikus protas priešinasi. O tavasis apreiškimas/ apokalipsis/ revoliucija
Urantijoje yra Biblijinių prieštaravimų  šalinimas, kaip ir pats esi dėstęs komentaruose.

VaidasVDS       2016-10-18 9:14

NorKūnai,
nežinau, ar anksčiau skaitėte mano komentarus, bet panašu, kad nelabai.
“Nuversti Dievą nuo sosto” - skambus pareiškimas, bet labai nevykęs, ypač dėl “atsisėdimo į Jo vietą”. Tai tiesiog absurdas.
“Dievas savyje” reiškia nei daug, nei mažai, o tik asmeninę Dievo pagalbą kiekvienam nuoširdžiam, ir būtinai nesavanaudiškam, tikinčiajam. Urantijos Knygoje tokia pagalba vadinama Minties Derintojo veikimu žmogaus prote. Kartu yra labai rimtai perspėjama, kad vertinti tą pagalbą reikia labai atsargiai, kad net ir pasirinkti pranašai kartais neteisingai suvokia tokią pagalbą.
Nesijaučiu pranašu, tad labai atsargiai vertinu Dievo pagalbą, tuo labiau, kad eidamas dvasiniu keliu, pažvelgęs atgal pamatau aibes savo klaidų net ir po to, kai gerai išanalizavau ir Urantijos Knygą, ir kitus religinius šaltinius (išsamiau tenka analizuoti Bibliją, kitiems nelabai laiko yra). Tad pretenduoti užimti Dievo sostą gali tik visiškas kvailys.
Atsargiai reikia vertinti tiek savas mintis, tiek žmogiškųjų autoritetų sukurtas dogmas, kurios virsta “šventais raštais”. Ne visi tie raštai yra iš tiesų šventi…
Taip ir neatsakėte į tą vieną nedidelį klausimėlį, nes atsakymo neturite…
——
dėl Upanišados
nepaliekate ramybėje.
Turiu aš ir Bhagavatgitą. Šiek tiek paskaitęs esu. Iš tiesų yra ten gerų dalykų. Bet yra ir blogų, neteisingų. Plačiau neanalizuosiu.
Kaip gi be suvokimo pažinti Dievą. Suvokimas, be abejo, daug svarbesnis už dogmas. Tačiau suabsoliutinti suvokimo negalima, nes tuomet kyla toks pats blogis, kaip ir paklūstant neteisingoms žmonių sukurtoms dogmoms…

NorKūnui       2016-10-17 15:23

Šaunuolis VaidasVDS-pas jį atėjo suvokimas, kad dievas yra jame, VaidasVDS jau kliaujasi ” Dievu savyje” - “3.3,,, visa ką valdo suvokimas, visa juo remiasi. Pasulį valdo suvokimas, visa juo remiasi…“Ai tare ye Upanisada/ slaptasis mokymas. Vedos- pasaulėžiūros pagrindas mūsų senolių, kurie žinojo apie Žmogaus dvasios - kūno vienybę su Pasauliu, su Visata. VaidasVDS jau pradeda pripažinti suvokimą...Džiugu… galėtų dar Mahabharatos dalį Bhagavatgitą pasiskaityti ir s a v a r a n k i š k a i įvertinti palyginamuoju būdu su tai kas Urantijoje ir Bhagavatgitoje, kas kauravai, kas pandavai ir kas Krišna, ir kaip Krišna vadinamas Bhagavatgitoje orginalo sanskrite.

NorKūnas       2016-10-17 14:55

VaidasVDS atvirauja:
“Aš visus religinius šaltinius vertinu tik tiesos dalimi juose.
Be abejo, labiausiai pasikliauju savo nuojauta ir “Dievu savyje”.”
Belieka “tik mažmožis”, Vaidai:
Kaip Jums pavyko nuversti Dievą nuo sosto ir pačiam atsisėdus į Jo vietą gebėti,
kaip dėstote, “visus religinius šaltinius vertinti TIK TIESOS dalimi juose”,
“pasikliaujant SAVO NUOJAUTA ir “DIEVU SAVYJE””?
Juk lig šiol ABSOLIUTUS Tiesos matas ir pati Tiesa buvo tik pats Kūrėjas.
Tai buvo tik Jo privilegija.
NorKūnas - tik marus kūnas, todėl tėra vargšas Tiesos dalininkas,
nors ir labai dosnus Jos Šeimininkas.

Pokalbis su velniu       2016-10-17 14:45

Dėl ko meldžiamasi? Bijomasi ateities?
Derėtų prisiminti ” 3:25 Ko tik bijau mane pasiveja, ko tik vengiu, mane ištinka” - Jobo knyga 3:25
Vienoje iš knygų klausiama :
“K.  Kodėl jūs neaperimate bažnyčių ir nenaudojate jų atvirai savo tikslui įgyvendinti?

A. Tu manai kad aš kvailys? Kas kurstytų velnio baimę, jei aš pavergčiau bažnyčias? Kas man pasitarnautų kaip jaukas patraukiant žmonių dėmesį, kol aš manipuliuoju jų protais, jei neturėčiau tarpininko, padedančio man sėti baimės ir abejonės sėklas? Protingiausias dalykas, kurį darau, yra tas, kad aš pasinaudoju priešininko sąjungininkais, kad išlaikyčiau pragaro liepsnų baimę žmonių protuose.Tol kol žmonės kažko bijo, nesvarbu ko, jie yra mano rankose” pusl. 143,
Jums rinktis -  arba protas arba baimė ir malda - nepamirškit “” 3:25 Ko tik bijau mane pasiveja, ko tik vengiu, mane ištinka” - Jobo knyga 3:25
Ir kas jums tinklai.

upanisada>VaidasVDSui       2016-10-17 14:08

VaidasVDS 2016-10-17 11:20 rašote “Be abejo, labiausiai pasikliauju savo nuojauta ir “Dievu savyje”. išdrįstu pastebėti kad tamsta pats vadovaujatės mūsų protėvių pasaulėžiūra perduota Upanisadoje ::“6.11 Vienasis Dievas, slypintis kiekvienoje būtybėje, visa ką persmelkiantis, kiekvienos būtybės Pats ...,“6.11 “Sviet as va tara” Upanisada.
Jūsų taikomas pasikliovimas “Dievu savyje” ir taikymas ” “dievo savyje” praktijoje,  atitinka mokymą Upanisadoj - “6.11 Vienasis Dievas, slypintis kiekvienoje būtybėje, visa ką persmelkiantis, kiekvienos būtybės Pats,Veiksmus vairuojantis, kiekvienoje būtybėje gyvas liudytojas ir stebėtojas, vienatinis, neturintis savybių”
O prie Jūsų pastebėjimų apie Jėzų Kristų “Lk 12 51 „Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemei ramybės?! Ne, sakau jums, ne ramybės, o nesantarvės. ...... Mt 10 34 „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo” dar galima būtų pridėti “„18: 6 O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje.“ ev.  Mt. 18: 6.,„19 : 29 Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą“. Mt 19, 27–29.
O kur dar pažadai atstatyti per tris dienas sugriautą bažnyčią ir ateiti po vienos kartos?
Ir tok Žmogaus sūnus laikomas dievu?

VaidasVDS       2016-10-17 11:20

Na iš kur žmonėse tiek daug neapykantos?
Kodėl kai kurie katalikai yra tokie nepakantūs kitiems?
NorKūnai,
savo teiginius reikia pagrįsti, o ne mėtytis kaltinimais.
Teiginys “Urantijos Knygos dogmatikas” yra neteisingas. Biblijoje, tiek ST, tiek NT yra daug nuostabių ir teisingų vietų, kurių jokiais būdais nereikia atmesti.
Bet Joje yra ir kitokių vietų, vienas irgi piktas žmogus jas pacitavo, yra kitokių vietų, kur net Jėzaus mokymai dėstomi visiškai kitokiomis prasmėmis ((((Lk 12 51 „Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemei ramybės?! Ne, sakau jums, ne ramybės, o nesantarvės. ...... Mt 10 34 „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. 35…..... tai nesantarvės, ar, dar baisiau, kalavijo - jūs gal geriau žinote…)))))
Aš visus religinius šaltinius vertinu tik tiesos dalimi juose. Be abejo, labiausiai pasikliauju savo nuojauta ir “Dievu savyje”. Jei kas nors, gal tamsta, nurodys kokią nors neaiškią vietą Urantijos Knygoje, aš tą vietą labai rimtai apsvarstysiu, nors esu ir taip labai atidžiai visą Knygą išstudijavęs, bet gal yra įžvalgesnių žmonių...
Tuo tarpu dogmatikai yra šventai įsitikinę savais raštais, nežiūrint net ir į juose esančius prieštaravimus, ir raštus paverčia fetišais bei pradeda garbinti fetišus, o ne Dievą, tuo pačiu susitapatina su pagonimis…
Upanišadistas dar taip ir neišgirdo, ką aš jam anksčiau rašinėjau, tad kartotis neturiu noro, nes komentaras taps per ilgas.
Bet jei jis yra krišnaistas, tai gal ir jis turi šansų, nes jų daugiausiai turi, deja, tik monoteistinių religijų, išpažinėjai, tačiau tų religininkų širdyse pagrindinė kertelė turėtų būti skirta meilei…
Pabaigai mano mėgiamo kūrėjo, dainininko J. Ševčiuko žodžiai:
“Žengti žingsnį link meilės, sunkiau nei nugalėt kare
Įvardink savo pasaulį, įvardink savo pasaulį.
Jei jo pavadinimas neapykanta - muškis, išsikrauk, kauk…
Jei jo pavadinimas Meilė - tuomet Dievas su tavimi.” ...

Maldos veikia        2016-10-17 8:27

irodymas: siu rinkimu rezultatas ismelstas bobuciu. Nubyrejo visi nedoreliai.

....       2016-10-17 8:19

Zmogaus teisiu dievas Sorosas:)

Marginalas: taisymas       2016-10-16 21:45

įvairių

Marginalas NorKūnei       2016-10-16 21:41

Teiginiai be pagrindimo tėra tik tuščios deklaracijos, o tai daug prasčiau nei selektyvus faktų rankiojimas, nes tai jau ne tiek indoktrinacija, kiek brutaloka propaganda siekiant iškart primušti oponentą, kad čia pat choras rašytų savo pliusiukus.
Vartojate terminus etiketes, pvz., “indoktrinacija”. Indoktrinacija be paaiškinimo, kas tai yra konkrečiai ir kaip “indoktrinuojama”, tėra tik orvelinės naujakalbės žodelis, reiškiantis “blogas, blogai” (plg. dar popluliariausius: fašizmas, ekstremizmas, fundamentalizmas - skirta asilams, kuriems užtenka pamatyti etiketę, kad iškart “viskas taptų aišku”).
Iš tikrųjų, žodis indoktrinacija tiesiogine peasme reiškia “įdoktrininimą”, t.y. įvedimą į tam tikrą sisteminį mokymą. Nesu kvailys, kad tikėčiausi komentarais ką nors įvesti į mesijinį judaizmą. Čia pvz., vienas komentatorius privarė visą krūvą neva apie mesijinį judaizmą, tad su juo diksutuori beprasmiška. Žmogus neįsigilinęs dėsto įvairias nuotrupas iš įvaisių nuomonių apie tai, ko pats giliai neperprato. Aš ir pats darau tik pirmuosius atradimus, tad visa mano indokrinacija - noras atkreipri dėmesį į tai, kas dabartinių įvykių ir bendros raidos fone tikrai panašu į apokaliptinių pranašysčių pildymąsi, ir tiek. Mesijinis judaizmas nėra kažin kokia sekta, bet yra spontaniškas žydų sąjūdis, priimant Evangeliją, o tame sąjūdyje ryškiausiai matau 1) bandymą ivritu perteikti paulinistinį neoprotestantizmą + pagrindinių Toros švenčių šventimas; 2) nuo jų visiškai atskirą (tarp pirmųjų ir antrųjų praktiškai jokių santykių nėra!) sinagogos tradicijos žydų elgesį, kurie beveik nieko nekečia savo tradicijoe, bet priima Evangeliją, kokią randa, be jokių reformacijų ar konstantininės bažnyčios dogmatų, t.y. visiškai grįžta į šv. Jokūbo laikus. Būtent jie man ir įdomūs, nes tik jie gali pretenduoti į Eusebijaus apšauktųjų eretikais ebionitų (tiesioginių šv. Jokūbo bažnyčios paveldėtojų) atgimimą.
Šie klausimai ne komentarui, bet giliam tyrinėjimui, o pradžiai reikia bent straipsnį paskelbti. Čia atsišaunu iš esmės tik dėl bandymų kalbėti Katalikų Bažnyčios vardu tuo metu, kai Šventasis Sostas arba tyli, arba teigia kažką per amžius girdėte negirdėtą ir sapne nesapnuotą. Todėl malonėkite atsakyti į klausimą sau: kur Jūsų manymu, dabar ta tikra katalikybė ir ką veikia Jūsų minimas Magisteriumas, kai Romos vyskupas šypsodamasis sveikina sodomitų porą ir su jais fotografuojasi, leisdamas masoniškai spaudai traktuoti tai pagal savo tikslus (panašu, kad jis tam ir buvo nuvykęs į JAV). Yra Magisteriumas ar nėra Magisteriumo? Gal jis jau pakeitė mokymą apie santuoką iš vyro ir moters į dviejų vyrų sanguliavimą?
Dėl jotos man galų gale nesvarbu, ar esi jota, ar beta. Skirtumas neesminis, nes varoma beveik tas pats. Kas iš tikrųjų yra jota, man seniai nebe paslaptis, o kad NorKūnė kartais nerašo akivaizdžių kvailysčių, pagados nedaro. Tik nuostabu, kad postringaujama apie dorovę, bet dangstomasi nikais, dar ir drįstant minėti ruskelius, tapusius žydeliais. Tegu parodo savo ruskelius ir savo pavardes, nes žydelis visą savo genealogiją išdėstęs, bet gyvatė vis tiek bando įgelti niekšiškai tikėdamasi, kad žydelis nesileis į viešus demaskavimus, o todėl galima ir toliau kakoti iš savo niko. Sapienti sat.

Veda/ žinia       2016-10-16 20:46

Gera naujiena : „Ir Jėzus jiems tarė: ‘Iš tiesų aš sakau jums, jog a t g i m i m e,  kai žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, kurie sekėte paskui mane, jūs irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami d v y l i k a Izraelio genčių. Ir kiekvienas, kuris paliko namus ar brolius, ar seseris, ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar žemes dėl mano vardo, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą...’ “ (Mt. 19:28-29), kad a t g i m i m e Jėzus teis ne lietuvius,  o d v y l i k a Izraelio genčių, pagal Bibliją.

Geroji naujiena       2016-10-16 19:04

“Statistika skelbia, kad pasaulyje religingumo mažėja. Lietuvoje – taip pat.”

Iš straipsnio “Tikintieji reikalingi ne tik Dievui – iš jų minta ir Bažnyčia, ir politikai”
veidas.lt

Be maldos pasaulio nepakeisime        2016-10-16 18:00

Kun. Robertas Urbonavičius:
Daugybė knygų, radijo laidų, seminarų ir rekolekcijų yra skirta maldai:
jos būdams, rūšims, formoms, istorinei raidai, dvasingumo sklaidai.
Taip, tai ir vertinga, prasminga, gražu, ir naudinga – tačiau tik vienu atveju:
kai tas, kuris kalba, ir tie, kurie klauso, gyvena malda.
Galbūt kartais derėtų - užuot penkias minutes pasimeldus ir trisdešimt prakalbėjus apie maldą – pakalbėti penkias, o pasimelsti trisdešimt minučių?
Trokštama evangelizuoti protus, o širdys tebelieka neapšviestos.
Mes esame apvertę prioritetus:
pirma darom, paskui meldžiamės. Tačiau reikia pirmiausia melstis,
paskui veikti ir, visų geriausia, veikti meldžiantis.

apie       2016-10-16 17:51

o čia dar apie raginimus žudyti, žaloti save, mylinčius gyvenimą, samdomus žudikus/angelus, valdymą daužant geležine lazda Biblijoje :

Jėzus asmeniškai ragina žudyti:

„18: 6 O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje.“ ev.  Mt. 18: 6.

Jėzus liepia žaloti patiems save ir išsilupti akis :

„18 : 8 Jei tavo ranka ar koja gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau sužalotam ar raišam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom ar abiem kojom būti įmestam į amžiną ugnį. 9 Ir jeigu tavo akis gundo tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Tau geriau vienakiui įeiti į gyvenimą, negu su abiem akim būti įmestam į pragaro ugnį.“

Jėzus ragina palikti šeimas:

„19 : 29 Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą“. Mt 19, 27–29

Prie būsimų kankinimų ir žudymų prisidės asmeniškai ir pats Jėzus:

„ 1:7 ..kai. iš dangaus liepsnojančioje ugnyje apsireikš Viešpats Jėzus su savo galybės angelais.8 Jis atmonys tiems, kurie nepripažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Evangelijai.9 Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo Viešpaties veido ir nuo jo šlovingos galybės“ Antras laiškas tesalonikiečiams. 

Dievo angelai (samdomi žudikai) nužudo Erodą:

„12 : 23 Ir beregint jį ištiko Viešpaties angelas už tai, kad nedavė Dievui priklausančios garbės. Jis mirė kirminų suėstas.“ Apaštalų darbai. 12 : 23

Visi kas myli šį gyvenimą yra bedieviai ir žinoma degs Pragare:

2:15 Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės, 16 nes visa, kas pasaulyje,tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.        17 Praeina pasaulis ir jojo geismai.Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Pirmas Jono laiškas 2:15,  16,17,

Pagonims irgi bus ne pyragai:

2:26 Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis;2:27 jis ganys juos geležine lazda, ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai, - Apreiškimo Jonui 2:26, 27 Biblija, arba Šventasis Raštas

marginalui2       2016-10-16 16:00

Ko stebitės bažnyčia?Šventas raštas persmelktas genocidu ir žudymais:
Sarašas žmonių kurie buvo nužudyti - Dievo Jova/Aš esu/ Jahvė/JHVH/ asmeniškai arba Dievo Jova/Aš esu/ Jahvė/JHVH/  -  tiesioginiu paliepimu žudyti:
Visus Žemėje išskyrus buvusius su Nojumi ir išsigelbėjusius (Pradžios Knyga 7-23);
Visus Sodomoje ir Gomoroje išskyrus vieną šeimą (Pradžios Knyga 19:24);
Visus Egipto pirmagimius vidurnaktį  (Išėjimo Knyga 12:29);
Minią  egiptiečių (Išėjimo Knyga 14:27,14:28);
Visą Faraono kariuomenę ir vežimus (Išėjimo Knyga 14:27,14:28);
Amleką ir visus jo žmones (Išėjimo Knyga 17:11,17:16);
3 000 Izraeliečių , liepdamas žudyti brolį, kaimyną ir giminaitį (Išėjimo Knyga 32:27);
250 Levio valdovo sūnų kurie sukilo prieš Mozę (Skaičių Knyga 16:1-35);
14 700 Žydų nepatenkintų dėl nužudytų Levio sūnų (Skaičių Knyga 17:1-14);
Visą Ogo tautą (Skaičių Knyga 21:34,21:35);
Visus Madianiečių vyriškius (Skaičių Knyga 31:7-8);
Visas Madianiečių mažus berniukus,  praradusias nekaltybę moteris (Skaičių Knyga 31:17);
Visus Horitus (Pakartoto Įstatymo Knyga 2:22);
„6 Iš tikrųjų izraeliečiai buvo klajoję keturiasdešimt metų dykumoje, kol visa tauta - karinės tarnybos amžiaus vyrai, išėjusieji iš Egipto išmirė už tai kad neklausė Viešpaties balso „( Jozuės knyga 5: 6 )
Visą Jeriko miestą, išskyrus prostitutę ir jos šeimą (Jozuės Knyga 6:20-24);
12 000 Ai miesto žmonių (Jozuės Knyga 8:24-26);
Visus Makedosiečius, nė vieno nepaliko gyvo (Jošuės Knyga 10:28);
Visus Libniečius (Jozuės Knyga 10:29-30);
Visus Gazerioniečius, nepaliko nė vieno gyvo (Jozuės Knyga 10:33);
Visus Lakhioniečius (Jozuės Knyga 10:32);
Visus Egloniečius (Jozuės Knyga 10:34-35);
Visus Hebroniečius (Jozuės Knyga 10:36-37);
Visą kas alsuoja Negabe, Šelefe kalnų, pietų krašte (Jozuės Knyga 10:40);
Visus Hozaro žmones ir karalių ( Jozuės knyga 11-15)
Visus išvardintų kraštų žmones (Jozuės Knyga 11: 16-23);
10 000 Periziečių ir Kananiečių (Teisėjų Knyga 1:4);
10 000 Moabiečių (Teisėjų Knyga 3:29);
600 Filistinų (Teisėjų Knyga 3:31);
Visus Sisariečius (Teisėjų Knyga 4:16);
120 000 Midianiečių (Teisėjų Knyga 8:10-12);
25 100 Benjaminiečių (Teisėjų Knyga 20:35);
70 Betsamiečių (1-oji Samuelio Knyga 6:19);
Visus Amalekitus (1-oji Samuelio Knyga 15:3,15:7);
Dvi virves ( matavo virvėmis)  Moabiečių  ir 22 000 aramėjų (2-oji Samuelio Knyga 8:2-6,);
47 000 aramėjų (2-oji Samuelio Knyga 10:18);
Izraeliečiai užmušė  100 000 aramėjų  (1-oji Karalių Knyga 20:28-30);
27 000 buvo sutraiškyti sienos (1-oji Karalių Knyga 20:28-30);
42 vaikus, kuriuos sudraskė lokys (2-oji Karalių Knyga 2:23-24);
185 000 asirių  nužudė  JAHVĖS/VIEŠPATS angelas (2-oji Karalių Knyga 19:35);
120 000 karių nusigręžusių nuo VIEŠPTIES/JAHVĖS (2-oji Kronikų Knyga 28:6);

marginalui1       2016-10-16 15:58

Ko stebitės bažnyčia?Šventas raštas persmelktas genocidu ir žudymais:  O štai žydų Dievo Jova/Aš esu/ Jahvė/JHVH/  nurodymai Izraelio vaikams jų kare su kitais :

Izaijo knyga 13:16 -„Jų kūdikiai bus sutraiškyti jųjų akyse, jų namai bus išplėšti, jų žmonos išniekintos“;
Izaijo knyga 13:18 -„Jų lankai išguldys jaunus vyrus, jiems kūdikių nebus gaila, jie nepaliks gyvų vaikų“;
Ozėjio knyga 14 :1 -„ Samarija turės išpirkti savo kaltę, nes ji maištavo prieš savo Dievą.Jie kris nuo kalavijo, jų mažyliai bus sutraiškyti ir jų nėščios moterys perskrostos“;
Pakartotino Įstatymo knyga 2:32-34,  3 :3-7,  7 :1-2 - apie Viešpaties angelo atliekamą  masinę žmogžudystę;
Antroji Karalių knyga 19:35 -„Tą pačią naktį VIEŠPATS angelas,atėjęs į asirų stovyklą, užmušė šimtą aštuoniasdešimt penkis tūkstančius vyrų.Išaušus rytui, žiūri, visur guli lavonai.“;
Psalmynas 137 : 8-9 - „ 8 O tu, dukra Babilone, griovike. Laimingi bus, kurie atmokės tau už mums padaryta pikta. 9 Laimingi , kurie paims tavo mažyliusir tėkš į uolą.“;
Antroji Karalių knyga 15: 16 - „16… Kadangi jie nenorėjo pasiduoti, jis išžudė žmones ir perskrodė visas nėščias moteris“;
Antroji Karalių knyga 19:35-„Tą pačią naktį Viešpats angelas, atėjęs į asirų stovyklą, užmušė šimtą aštuoniasdešimt penkis tūkstančius vyrų. Išaušus rytui, žiūri, visur guli lavonai.“;
1 Samuelio 15:3 - „Dabar eik ir užpulk Amaleką, ir visiškai sunaikink viską, kas jam priklauso, nieko nesigailėdamas. Išžudyk vyrus, moteris, vaikus ir kūdikius, jaučius, avis, kupranugarius ir asilus“,
Pakartotino įstatymo knyga 2:31-36 - Jova/ Jahvė/ atiduoda Sihono kraštą žydams, žydai paskiria ” sunaikinti vyrus, moteris ir vaikus, nepalikdami nei vieno gyvo;
Pakartotino Įstatymo knyga 3 :3-7-liepia pasilelgti kaip su Sihono kraštu Bašono krašte ir žydai taip pasielgia -“Mes jį nugalėjome nepalikdami nei vieno gyvo.”;
Pakartotino Įstatymo knyga 7:2 -”...septynias tautas, daug galingesnes už tave-...turi juos skirti sunaikinti”

Mesijinis judaizmas vs Krikščionybė       2016-10-16 15:55

Santrauka:
1. Traditional Jewish holidays are religiously observed by the Messianic Jews such as Purim and Chanukah.
Christians do not observe these traditions.
2. Messianics still observe biblical holidays up to this day
like the Day of Atonement, Feast of Trumpets, and Feast of Booths.
The only holidays the Christians observe are those
that were with paganism origin like Christmas, Easter Sundays,
and other modern traditions that are not scriptural.
3. Messianic Jews’ preaching is mainly from the Hebrew Scriptures
(Genesis to Malakias)
whereas Christians believe in the whole sixty six holy books of the Bible.
4. Messianic Jew believes that the Torah, modified by Yeshua, is still in effect. These are the first five books of the Bible:
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy.
Christians believe that once Christ fulfilled the all the Holy Laws,
the Torah should not to be applied anymore. Especially when the Greek Scriptures are already completed (books of Matthew to Revelation).
5. Messianic Jews believe in Tanakh and B’rit Chadasha
as their divinely inspired scriptures.
Christians believe that both Hebrew-Aramaic and the Greek Scriptures
which comprise the whole Bible are their Holy Scriptures inspired by God.

NorKūnas Marginalui 13:06        2016-10-16 15:24

Turėtų kvatotis net dažnai komentaruose rūstaujanti Jota,
kad ją įtarinėjate transgenderiškai apsimetinėjant NorKūnu.
Linksmiau ir man (nes Užgavėnių persirengėlių kvailiojimai dar negreit).
Dėl “marginališkų” nusistatymų dalykinės pusės:
esminė problema ne ta, kad jie išties marginališki (be kabučių),
bet kad selektyviai pasirankiojama atskirų faktų ar jų fragmentų
ir jie tendencingai interpretuojami, apibendrinami
bei panaudojami mesijinio judaizmo formacijai.
Tai indoktrinacija.

Kas yra kas       2016-10-16 15:03

Jahvė yra VIEŠPATS pagal Šventą raštą, Jėzų siuntė VIEŠPATS/ Jahvė ir Jėzus yra Jahvės tarnas.Krikščionys meldžiasi JAHVei ir JAHVės tarnui Jėzui, ir Jėzus liepė mylėi Jahvę, ir pats Jėzus yra Jahvė?

Marginalui       2016-10-16 14:58

Kodėl ne algirdainėje? Ką čia veiki?

Maldos neveikia        2016-10-16 14:57

Antro pasaulinio karo metu teigiama kad žuvo apie 55 milijonus aukų, pusė iš jų buvo civiliai. Tie 55 milijonai mirė nepaisant maldų už juos ir daugybės kitų besimeldusiųjų - rezultatas maldos nesėkmė.  Tuo pat metu Dievo “išrinktieji žmonės” žydai taip pat buvo sisitemingai naikinamineatsižvelgiant meldėsi ar nesimeldė.  Rezultatas - maldos neveikia ir yra tik laiko gaišimas. Ir pats tuo esu įsitikinęs ne kartą.

Marginalas dėl NorKūnės       2016-10-16 13:06

Šv. Raštą turi ir vadinamieji sektantai, o tradiciją turi visos senos pasaulinės religijos, nes būtent tradicija ir sudaro jų esmę pakeisdama šventas knygas, neva jas įprasmindama (nesakau, kad tradicija “blogai”, bet kur veda gtriežtas tradicijos laikymasis, krikščionys žino iš Kajafo). Užtat Magiteriumą turi tik katalikai + (kaip ir pravoslavai) kanonus ir dogmatus. Be kanonų, dogmatų ir vienybės su popiežiumi nėra katalikybės. Ar NorKūnė yra vienybėje su Romos vyskupu, kuriam visos religijos geros? Ar krikščionys yra tie katalikai, kurie sutinka, jog balsų dauguma priimami įstatymai yra besąlygiškai privalomi (aukščiau D-vo), pvz., dėl sodomitų santuokų (taip teigia kataliku save vadinantis Prancūzuijos prezidentas)? Ar NorKūnė yra vienybėje su Romos vyskupu, kuris fotografavosi su sodomitų pora, bet neva norėdamas savo draugams ir medijų aukoms gero, viešai nesakė jiems ir pasauliui, jog tai mirtina nuodėmė, ir dar ir toliau tylėjo, kada pasaulio žiniaskalaida su džiaugsku paviešino tas nuotraukas, neva jis pritaria sodomijai. Nutylėjo jis ir savo sekretoriaus pasakymą, kad susitikimas su viešai pasmerkusia sodomiją ir nukentėjusia vardan Kristaus pareigūne “nereiškia pritarimo jos poelgiui”? Tad ko vertas Magisteriumas, kuris visa tai leidžia? Kur tad dabar katalikybė, gal pas Pijaus X Brolija, kuri neva nesutinka su popiežiumi, bet neva ir vienybėje su juo, nes smerkia konklavistus, kurie iškelia tikslą rinkti teisėtą popiežių? Kur katalikybė? Kur pravoslavija, nesugebėjusi įgyvendinti dešimtmečiais rengto visuotinio susirinkimo, nes išvakarėse susipešė, jau neminint, kad didžiausia jų “bažnyčia” sveikina valstybinį banditizmą, terorizmą ir genocidus, dar pridėdama ir Kristaus vardą? Katalikai ir pravoslavai - tik dvi pamatinės bendruomenės, likusios nuo konstantininės bažnyčios, kuri 325 m. išdavė pirminę Jokūbo bažnyčią, paskelbusi visą žydų tautą D-vžudžiais. Laimei, šiandien šv. Jokūbo bažnyčia atgimsta Izraelyje, nes “pasibaigė pagonių laikai” (Lk 21:24) su visais jų stabais. HallelūJH! Šlovė Viešpačiui!
Hag Sukkōt samēah!
Džiugių Palapinių švenčių!
http://www.messianic.lt

>NorKūnas-ui       2016-10-16 12:14

Luko ev.( Λκ 17, 20-21- graikų k. - Jėzus sakė savo mokiniams :  «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστι» (Λκ 17, 20-21), „Dievo karalystė ji tokia jumyse Esti „“ - pats personažas Jėzus sakė savo mokiniams.
Galit dar pasiskaityti L. Tolstojaus knygą ” Uždraustoji knyga. Dievo karalystė Jumyse”
Dievo karalystė Jumyse esti - va.  Taip sakė Jėzus, taip parašyta Upanisadoje/ slaptame mokyme, ir L. Tolstojaus knygoje “” Uždraustoji knyga. Dievo karalystė Jumyse”

>Vaidas VDSui       2016-10-16 12:06

pasiskaityk Bhagavtgitą ir atsakyk pats sau į klausimą kas nuo ko nusirašė rašydamas apreiškimą / revoliuciją/ apokalipsį  Urantijoje ir paaiškink kitiems.

NorKūnas       2016-10-16 12:04

Joks kūrinys (netgi žmogus), tiesiog ontologiškai, nėra ir negali tapti Netapusiuoju (Amžinuoju) Dievo “Pats”, Kūrėju, galinčiu pašaukti kažką būti “iš nieko”.
“upanisados” sąmonė krikščioniškuoju požiūriu
- sąmonės liuciferizacijos susidievinant rytietiškuoju būdu atvejis.

Jei       2016-10-16 12:03

Jei dievas ir padeda tai dievas padedea tik išrinktiesiems, o dievo išrintoji tauta yra žydai pagal Bibliją, tai tegul žydai ir meldžiasi. Biblijoje personažas Jėzus sakė kad yra pasiūstas tik pas Izrealio paklydusias avis, pas pagoni (ne žydus) liepė neiti.

NorKūnas       2016-10-16 11:33

Katalikas turi Šventą Raštą, Tradiciją ir Bažnyčios Magisteriumą,
o ilsėdamasis mieliau klauso medžių, bet ne Urantijos knygos, lapų šlamėjimo.
Užjaučiu Urantijos dogmatiką VaidasVDS’ą dėl bergždžių pastangų,
nors nepatyrę ir neapdairūs vabalėliai
gali pakliūti į dailiai nuaustą Urantijos voratinklį.

upanisada >VaidasVDSui       2016-10-16 11:21

>VaidasVDS 2016-10-16 8:19 rašai “O žmonės iki šiol svarsto, o kur gi ta Dievo karalystė? Ir vis dar nežvelgia į savo vidų, o žvalgosi į dogmas, autoritetus, religinius lyderius ir vis pasilieka sumišime…”
Dar prieš Jėzų Kristų protėviai žinojo kad dievas esi tu pats :“6.11 Vienasis Dievas, slypintis kiekvienoje būtybėje, visa ką persmelkiantis, kiekvienos būtybės Pats,“6.11 “Sviet as va tara” Upanisada.
Tą patį sako ir persinažas Jėzus Luko ev.( Λκ 17, 20-21- graikų k. - «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστι» (Λκ 17, 20-21), „Dievo karalystė ji tokia jumyse Esti „“
«Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστι»- βασιλεία  - karalystė, τοῦ- tavo, Θεου – Dievo,  eντός  - ji tokia , υμών – jumyse , εστι -esti.
Dievo karalystė jumyse esti.
Jėzus ir tavieji apreiškėjai/revoliucionieriai apreiškime/ revoliucijoje knygoje Urantija nepasakė nieko naujo - mūsų protėviai seniai tai žinojo- “Vienasis Dievas, slypintis kiekvienoje būtybėje, visa ką persmelkiantis, kiekvienos būtybės Pats.”

tik 144 tūkst.       2016-10-16 10:53

Melskit kad neateitų Jėzaus - Jahvės tarno ir Jahvės karalystė nes pagal Biblijų išgelbėti bus tik žydai - 144 tūkst. tūkst.- po 12,tūkst. iš 12 žydų genčių, nesusitepusių su moterimis. Paklauskit savęs kas tie nesusitepę su moterimis?
Tai va, Jahvė su Jėzum Kristum gelbės - 144 tūkst. tūkst. žydų.
Apie lietuvių išgelbėjimą Biblijoje nekalbama.

VaidasVDS       2016-10-16 8:19

Kadangi straipsnio tema yra aktuali, noriu į jį sureaguoti, nes ne viskas yra aprašyta Luko evangelijoje, o kai kas surašyta ne taip.
Tad Apreiškimo (Urantijos Knygos) pagalba pateikiu praleistus Jėzaus žodžius:
“Šitas istorijas aš jums pasakoju tam, kad padrąsinčiau jus atkakliai melstis, o ne turėti slaptą vidinį jausmą, kad jūsų prašymai pakeis teisų ir teisingą Tėvą viršuje. Tačiau, jūsų atkaklumas turi būti ne tam, kad laimėtų Dievo palankumą, bet tam, kad pakeistų jūsų žemiškąjį požiūrį ir išplėstų jūsų sielos sugebėjimą dvasiniam imlumui.”
—-
Viena iš didesnių žmonių, o kartu ir tikinčiųjų klaidų atsispindi ir straipsnio pavadinime.
Visų pirma, išrinktaisiais yra ne kokie nors išskirtiniai asmenys, bet visi tie, kurie iš tiesų nuoširdžiai ieško Dievo.
Antra, tie, kurie moka suvokti, tie moka ir išgirsti (pajausti) tiesą, tikrą dvasinę tiesą, o ne dogmatinę, aptartą žmonių.
Jėzus iš tiesų sakė taip:
“Jūsų žinia pasauliui bus tikrai tokia: Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o kada šitą surasite, tada visus kitus dalykus, esminius amžinajam išlikimui, užtikrins šitas suradimas. Ir dabar aš jums norėčiau pasakyti aiškiai, jog šitoji mano Tėvo karalystė neateis taip, kad iš išorės būtų rodoma galia ir nederamas akivaizdus įrodymas. Dėl to jūs neturite, skelbdami karalystę, sakyti, “ji yra čia” arba “ji yra ten,” nes šitoji karalystė, kurią jūs pamokslaujate, yra Dievas jūsų viduje.”
O žmonės iki šiol svarsto, o kur gi ta Dievo karalystė? Ir vis dar nežvelgia į savo vidų, o žvalgosi į dogmas, autoritetus, religinius lyderius ir vis pasilieka sumišime…
—-
Na o dabar dogmatikai galite dėti savo eilinius minusiukus…


Rekomenduojame

Nida Vasiliauskaitė. Ko bijote? Jų?

Algimantas Rusteika. Gal pabandom niekur nebebėgti?

Vygantas Malinauskas. Iš tėvų valdžios išlaisvinto vaiko interesas

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Visiškas teisinis nihilizmas

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas: Vienykimės!

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: pranešimas dėl birželio 15–16–17 dienomis įvyksiančių protesto akcijų

Ramūnas Aušrotas. Ką reiškia SAM paskelbtas vaikų nuo 12 metų skiepijimo vajus ir manipuliacijos įstatymo tekstu?

Ką šiandien žinome apie tremtis? Dovilo Petkaus pokalbis su prof. Rasa Čepaitiene

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

1941 m. Birželio sukilimo 80-metį pasitinkant. Valdas Vasiliauskas: Idėjinė A. Sniečkaus klaida

Kviečiame į parodą „Pirmasis masinis trėmimas 1941 m. birželio 14–19 d.“

Vidas Rachlevičius. Aš su siaubu laukiu naujų rinkimų

Vaidotas A.Vaičaitis. Šeima, partnerystė ir Civilinis Kodeksas

Vidmantas Valiušaitis. Pasiuntinys, kurio neatpažino. In memoriam Stasys Lozoraitis (1924–1994)

In memoriam Marcelei Kubiliūtei (1898–1963): ar atsirastų Vilniuje paminklas pačiai iškiliausiai Lietuvos Moteriai, Tautos sukilimo dalyvei?

Zigmas Tamakauskas. Atminties išsaugojimo paminklas

Robert P. George. Drąsa, meilė ir pasiaukojimas kovoje už šeimą

Lietuvos advokatūros pergalė prieš STT: slaptų pažymų eros pabaiga?

Pristatome „Šeimų Sąjūdžio“ nuotolinę vaizdo konferenciją apie protesto akciją birželio 15–17 dienomis

Geroji Naujiena: Broliai, seserys, gyvenkime ir mes tikėjimu, ne regėjimu

Rasa Čepaitienė. Jie sako „NE“

Nacionalinis susivienijimas kviečia paminėti Birželio sukilimo 80-metį

Kastytis Braziulis apie jėgos naudojimą prieš parlamentarą: incidentas gali tapti precedentu

Nida Vasiliauskaitė. Kokia būtų TS-LKD ir medijų reakcija, jei tai būtų nutikę Baltarusijoje ar Rusijoje?

„Neredaguota“ pokalbis su istoriku Valdu Rakučiu apie tarpukario Lietuvą iki perversmo

Andrius Švarplys informacinėje laidoje „Proto balsas“: kur dingo tikroji TS-LKD partija ir „konservatizmas“ Lietuvoje?

Kas Nidą Vasiliauskaitę stebina labiau nei žvaigždėtas dangus, kėlęs nuostabą Kantui

Vidmantas Valiušaitis apie Lukašenkos vertą „šventę“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.