Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?!“

Tiesos.lt redakcija   2016 m. rugsėjo 18 d. 1:39

17     

    

Geroji Naujiena: „Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?!“

„Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą, eikvojąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: ‘Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu’.

O tasai tarė sau: ‘Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos’.

Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: ‘Kiek tu skolingas mano šeimininkui?’ Šis atsakė: ‘Šimtą statinių aliejaus’. Tada jis tarė: ‘Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuojau pat rašyk: penkiasdešimt’. Paskui klausė kitą: ‘O kiek tu skolingas?’ Anas atsakė: ‘Šimtą saikų kviečių’. Jis tarė: ‘Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt’. Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai.

Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes.

Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!

Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers.
Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“. (Lk 16, 1–13)

Melsdamiesi už Lietuvą Tiesoje prašykime Visagalį Dievą malonės likti ištikimiems mažuose dalykuose, kad mūsų žmogiškasis silpnumas nesunaikintų to, kas mumyse iš tiesų yra gražaus ir vertingo, kad per tarnystę žodžiu, darbu ar malda dalydamiesi Jo dovanomis, tikruoju savo lobiu, įgytume tą taip trokštamą galią kurti bei puoselėti gėrį ir taptume verti didžiosios Jo dovanos – amžinojo gyvenimo.

Mons. Artūras Jagelavičius. Kas atsitiko šviesos vaikams?

Kristaus palyginimas apie nesąžiningą prievaizdą nepraranda aktualumo prabėgus ir dviem tūkstančiams metų. Šiandienio pasaulio problema yra ta, kad žmonės tapo labai nepaslankūs ir nemato šalia esančio stokojančio brolio. „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34). Daugeliui žmonių vienintelis dievas ir didžiausioji vertybė yra turtas ir pinigai. Jie nemiega dieną ir naktį, dirba, apgaudinėja, vagia, išduoda, meluoja ir net žudo stengdamiesi susikrauti didelį lobį žemėje. Šv. Jonas Auksaburnis sako: „Mes esame atpirkti Kristaus, tačiau tarnaujame auksui; skelbiame vieno valdžią, o lenkiamės kitam.“ Pinigai virsta stabu, praryjančiu mūsų laiką, dėmesį ir lėšas. Viskas sukasi apie šį dievą. Tokie žmonės tiki, jog galima beveik viską nusipirkti ir parduoti. Šv. Grigalius sako, jog „auksas moka įtikinti, nors neturi liežuvio“. Turtų administratoriai nori būti pasaulio viešpačiai. „Netvarkingai geidžiami žemiški turtai gimdo visokį blogį, ypač smukdo moralę ir kelia nesantaiką“ (popiežius Pijus XI).

Štai kodėl Kristus liepia pasirinkti: arba Dievas, arba pinigai.

Jeigu visuomenės stabas pasidarė pinigas, argi neturime paklausti, kas atsitiko šviesos vaikams – krikščionims, kad jų įtaka tokia silpna?

Kaip tikintys krikščionys privalome turėti prieš akis šią realybę, kad pasaulį valdo pinigai, ir tai nugalėti nėra lengva. Ypač kai šviesos vaikai būna per lėti ir apatiški kovoje už krikščioniškus idealus.

Mieli tikintieji, Viešpats negiria blogo, nesąžiningo prievaizdo, bet giria jo apdairumą ir apsukrumą. Giria ne už apgaulę, bet už pasirūpinimą ateitimi. Šventieji, kaip šviesos vaikai, taip pat parodo įžvalgumą ir visą savo gyvenimą aukoja amžiniesiems turtams, nenykstančioms vertybėms įsigyti. Todėl ir mes turime gerai suprasti šv. Bernardo žodžius: „Tikras turtas yra ne auksas, o dorybės, kurios atneša galimybę nuolat būti turtingam.“

Tikinčiojo krikščionio turtas – Dievas ir tikėjimas į Jį. Krikščioniui yra duota pažinti jame pačiame esantį kvietimą mylėti ir garbinti Dievą, kaip vienintelį Viešpatį, mūsų viso gyvenimo Viešpatį. Dievas yra mūsų turtas, nes nuo Jo priklauso mūsų gyvenimas ir mirtis, tiek kūno, tiek sielos. „Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai“ (Lk 16, 8). Atrodo, Kristaus nori pasakyti: „Žiūrėkite į tuos, kurie netiki. Jie atlieka neįtikėtinus darbus dėl šio žemiškojo gyvenimo, dėl savo interesų ir malonumų. Jie aukojasi dėl banalių, praeinančių dalykų, daiktų, kurie tegyvuoja vos akimirką.“ Tikinčiųjų krikščionių Kristus klausia: „Kodėl jūs, kurie tikite, nė dalies tų pastangų nededate dėl Dievo Karalystės žemėje, dėl sielos reikalų, dėl tų dalykų, kurie turi vertę amžinajame gyvenime?“ Juk pasaulio vaikai deda milžiniškas pastangas žemiškiems turtams sukaupti, kodėl mes, būdami šviesos vaikai, pažindami amžinųjų turtų vertę, nerodome tokio pasiaukojimo? Išeitis tik viena: pasirinkti tinkamą mūsų gyvenimo šeimininką. Mums būtina pasirinkti Viešpatį Dievą, kuris nuvers Mamonos stabą. Žmogus vertingas savaime, nes jis yra Dievo vaikas ir jo lobis yra Dievo atvaizdas žmogaus širdyje. „Saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“ (Lk 12, 15). Jėzus nori iš mūsų daugiau aktyvumo ir meilės.

Kristus liepia: „Darykitės bičiulių su apgaulinga Mamona, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes.“ Kristus nori, kad darytumės draugų amžinybei. Amžinybės draugais tampama per išmaldą ir gailestingumo darbus pasilenkiant prie stokojančio žmogaus. Kuomet nuosavybė panaudojama žmonių socialinėms problemoms spręsti. Evangelijoje turtai turi prasmę panaudojus juos geriems darbams.

Šio sekmadienio Evangelijoje Kristus duoda patarimą, kaip panaudojus pinigus padaryti daug gerų darbų: sumažinti žmonių skurdą, parodyti gailestingumą ir solidarumą. „Jei kas turėtų pasaulio turtų ir, pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį, užrakintų jam savo širdį, – kaip jame pasiliks Dievo meilė?“ (1 Jn 3, 17).

Tą gerai suprato Lietuvos didikai. Jie paaukojo daug lėšų bažnyčių, vienuolynų ir slaugos namų statybai. Jeigu ne šių turtuolių kilniaširdiškumas, šiandien neturėtume tokių architektūros šedevrų kaip Pažaislio vienuolyno ansamblis, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje, Tytuvėnų vienuolyno architektūros kompleksas. Šie didikai suvokė, jog turtas pritraukia nuodėmes, ir stengėsi gerais darbais atsilyginti.

Esame tik prievaizdai, bet ne savo gyvenimo šeimininkai. Štai prievaizdas šeimininko skolininkams neteisėtai sumažino skolas tikėdamas, kad už šią geradarybę jie priglaus jį pas save, kai šeimininkas išmes jį iš darbo. Prievaizdas tikisi, kad parodžius žmonėms gailestingumą, jie atlygins jam gailestingumu. Ir jis tikėjosi pagrįstai. Meilė ir gailestingumas uždengia daugybę nuodėmių. Deja, dažnai būname neištikimi prievaizdai. Išbarstome Dievo mums duotus talentus. Todėl turime gerais darbais pridengti savo kaltes. „Visų pirma turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę“ (1 Pt 4, 8). Egzistuoja tik viena Dievo strategija: blogį uždengti gėriu, blogį nugalėti gerumu. Jei kažką pravirkdei, šiandien savo auka padaryk ką nors laimingesnį; jeigu pavogei, padovanok kam nors dovaną kaip kompensaciją.

Šiandien esame Viešpaties kviečiami peržvelgti savo gyvenimą. Anksčiau ar vėliau Dievas norės išgirsti mūsų gyvenimo apyskaitą. Teks atsiskaityti už tai, ką gyvenime nuveikėme. Pamąstykime, ar esame dėl to ramūs?

baznycioszinios.lt

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

todvv       2016-09-20 13:55

to dvv, tai Jesus sakė zydams, kurie turėjo zvejoti zmones ir Jesus sakė kas jis pasiustas tik pas prazuvuias Israelio namų avivis? Jesaus liepimas “Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes.” - visiskai atitinka Jovo/ Jahvės liepimą Pakartotino įstatymo knygoje 15 :6 - ” ...tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesisikolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys”, :23:21 ” gali reikaluti palūkanų už paskolas svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečių neturi reikalauti palūkanų , idant VIEŠPATS tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius kurios paveldėti eini”, 28:12,13,14 ” ...12 Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesisikolinsi 13 Viešpats padarys tave galva o ne uodega, tu būsi visada viršuje ir niekada apačioje…14 Nenukrypk nei į dešinę nei į kairę nė nuo vieno įsakymo…”
Tiek Jova/Jahvė, tiek Jėzus mokė zydus parazituoti?

dvv       2016-09-20 11:28

abejojanti, kurioje ten vietoje irkokiam kontekste Jesus, sake, kad butume gudrus kaip zalciai. krikscionybe gerai pritaikyta rinkos ekonomkai, tik kai kurios aveles vis klaidinamos.

Dzeikas       2016-09-19 8:23

Nekvestionuoju Sventojo rasto, taciau kvestionuoju ka sako Dievo tarnai, kaip tas Rastas moko.
Tai va, jeigu jus darote geri kitam TIKEDAMIESI dekingumo , tai,  neparduodami lygiagreciai savo sielos nelabajam, gausite baronkos skyle. Nes pasakyta, daryk gerus darbus taip, kad kaire ranka nezinotu , ka daro desinioji.
Daryk geradaryste tiems, kam jos REIKIA, o ne tiems is kuriu mainais tikiesi grazos.
Nes kaip sake Ekleziastas “kas selpia turtinga, tas nusigyvens”
Kas sita pamoksla parase? Koks tai monsinjoras?
Nelabasis monsinjorui ranka stumde kai jis rase tai.

Šviesos vaikai turi       2016-09-19 6:33

kovoti,o materijos vaikai kažkaip apsieina be Evangelijų tiesų,lipa per kitų likimus ir net lavonus ir jiems tikrai nieko.

Jėzus kalbėjo       2016-09-18 22:13

” Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. o kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršinsite Rašto aiškintojų ir faraziejų, neįeisite į dangaus karalystę.” ( ev. pagal Matą penki, aštuoniolika - dvidešimt)
“Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių su apgaulinga Mamona kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes. (Lk 16, 9).
” Greičiau dangus ir žemė pražus, negu iš Įstatymo iškris bent vienas žodis.” (Lk 16, 27)
Ar ne laikas skaityti Pakartotino Įstatymo knygą ir Jahvės Įstaymus?
“Jėzus - Jahvės tarnas” -  (ev pagal Matą 12)
Nepamirškit kad Jėzus mokiniai žvejojo žmones. O kas daroma su sužvejotais aiškinti nereikia.

Gaila,kad lietuvės teka ne už vyrų        2016-09-18 19:37

,kad ir užsieniečių,bet už Amerikos,Vokietijos,Prancūzijos,Labai įskaudindamos dau artimų žmonių.Tikrai ,“auksas moka įtikinti”?

pasiklausk       2016-09-18 15:02

>  2016-09-18 13:51, pasiklausk savęs P a t s , nes
  “6.1.1 Vienasis Dievas, slypintis kiekvienoje būtybėje, visa ką persmelkiantis, kiekvienos būtybės   P a t s.” - iš  “Svet as va tara” upanisados/ slapytojo mokymo 6.1.1.

NorKūnas Lem(p)utei       2016-09-18 13:51

Ar dar ilgai laukti, Jūsų Šviesybe, homunistinio rytojaus?

fantazijos       2016-09-18 13:21

O fantazijos kūriniai iš viso neturėtų būti imami domėn.

Dėl lemutės       2016-09-18 13:19

>2016-09-18 13:09,jei nežinote informuoju kad dėl saulės - Iljičius ne prie ko. Saulės buvo mažai-į pagalbą atėjo Iljičiaus lemputė ie elektrifikacija.

NorKūnas >dėl lemputės        2016-09-18 13:09

O kaip dėl Saulės? - Irgi Iljičiui turime dėkoti?

dėl lemputės       2016-09-18 12:24

>2016-09-18 12:08, kas dėl Iljičiaus lemputės tai jei ne Iljičiaus lemputės ir elektrifikacija tai ir dabar, kaip Smetonos laikais piemenėliai, kojas šildytume karvabandėse ir šlapintumeisi ant kojų kad susišildyti -  būtent tokie senųjų žmonių ir tėvų prisiminimai apie Smetonos laikus. Jei arabmas ir afrikiečiams šviečia saulė ir jiems to pakanka, tai mūsų klimate saulės per maža- Iljičiaus lemputės ir elektrifikacija būtina. Ir jei kas pasirūpino Mūsų ateitimi - tai pasirūpino pirmiausia Iljičiaus lemputė ir Iljičiaus elektrifikacija - kurios atėjimą puikiai prisimenu kaip ir žibalines lempas ir kaip žmonės džiaugdavosi.

Apsiblaususiam krikščionybės "demaskuotojui" 9: 0       2016-09-18 12:08

NorKūnas:
Negi taip sunku raštingam žmogui suvokti,
ką taip aiškiai mons. Artūras Jagelavičius pasakęs kad ir šioje pastraipoje?:
“Mieli tikintieji, Viešpats negiria blogo, nesąžiningo prievaizdo,
bet giria jo apdairumą ir apsukrumą. Giria ne už apgaulę,
bet už pasirūpinimą ateitimi. Šventieji, kaip šviesos vaikai,
taip pat parodo įžvalgumą ir visą savo gyvenimą aukoja amžiniesiems turtams, nenykstančioms vertybėms įsigyti. Todėl ir mes turime gerai suprasti
šv. Bernardo žodžius: „Tikras turtas yra ne auksas,
o dorybės, kurios atneša galimybę nuolat būti turtingam.“”
Šviečiant Saulei, Iljičiaus lemputės bevertės.

yai       2016-09-18 9:30

Jėzus Kristus siūlo “tamsumynus” prieš ” šviesos” vaikus?  Tamsiųjų pasaulėžiųrą prieš šviesiųjų pasaulėžiūrą?  Melą prieš Tiesą?

tai kas       2016-09-18 9:14

tai kas gyvena padangėse? Sukčiai ir apgavikai, jei Jėzus mokė (iš str.):“Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes. “ ?
Ar yra pagrindas tikėti evangelijomis/  geromis naujienomis pagal Jėzaus mokinius jei Jėzus mokė mokinius apgaudinėti ir meluoti?”

Jėzus kalbėjo       2016-09-18 9:07

Jėzus kalbėjo ir mokė savo mokinius ( iš str.) :”„Jėzus kalbėjo savo mokiniams:....Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: ‘Kiek tu skolingas mano šeimininkui?’ Šis atsakė: ‘Šimtą statinių aliejaus’. Tada jis tarė: ‘Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuojau pat rašyk: penkiasdešimt’. Paskui klausė kitą: ‘O kiek tu skolingas?’ Anas atsakė: ‘Šimtą saikų kviečių’. Jis tarė: ‘Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt’. Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai.

Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes. “

Personažas Jėzus moko mokinius meluoti?

Komentarai       2016-09-18 8:27

matome šimtus komentarų jei straipnyje kalbama apie pinigus, apgavystes, nusikaltimus,kažkokias tuštybes, o čia, kur tikrai verta susimąstyti ir išsakyti savo mintis - komentarų -nulis. Na, gerai,- eilinis žmogelis jau nebegalvoja apie turtus, o tik kaip sudurti galą su galu, nedorai pratiurtėjusių ir gobšuoliu gal jau niekas nepakeis, tačiau Bažnyčia, kurios misija ir yra pakelti žmogau žvilgsnį aukščiau pinigų, ar deda tiek pastangų kiek tie, kurie gerais ir negerais būdais kaupia turtus?


Rekomenduojame

Robert P. George. Drąsa, meilė ir pasiaukojimas kovoje už šeimą

Lietuvos advokatūros pergalė prieš STT: slaptų pažymų eros pabaiga?

Pristatome „Šeimų Sąjūdžio“ nuotolinę vaizdo konferenciją apie protesto akciją birželio 15–17 dienomis

Geroji Naujiena: Broliai, seserys, gyvenkime ir mes tikėjimu, ne regėjimu

Rasa Čepaitienė. Jie sako „NE“

Nacionalinis susivienijimas kviečia paminėti Birželio sukilimo 80-metį

Kastytis Braziulis apie jėgos naudojimą prieš parlamentarą: incidentas gali tapti precedentu

Nida Vasiliauskaitė. Kokia būtų TS-LKD ir medijų reakcija, jei tai būtų nutikę Baltarusijoje ar Rusijoje?

„Neredaguota“ pokalbis su istoriku Valdu Rakučiu apie tarpukario Lietuvą iki perversmo

Andrius Švarplys informacinėje laidoje „Proto balsas“: kur dingo tikroji TS-LKD partija ir „konservatizmas“ Lietuvoje?

Kas Nidą Vasiliauskaitę stebina labiau nei žvaigždėtas dangus, kėlęs nuostabą Kantui

Vidmantas Valiušaitis apie Lukašenkos vertą „šventę“

Pagaliau. Andrius Švarplys. Ką pasakė Prezidentas: Lietuvos viešajame informaciniame lauke yra įsitvirtinusi politinė cenzūra

Prof. Vytautas Radžvilas kviečia pakalbėti apie politiką: laisvės iliuzijos

Nida Vasiliauskaitė. Kodėl „stiprios ironiškos asmenybės“ vis dar ne ten, kur joms ir vieta

„Neredaguota“ pokalbis su Šarūnu Jasiukevičiumi: kapitalizmas ir švietimas

Algimantas Rusteika. Laukimas

D.Žalimo žiniai: referendumus dėl vienalyčių asmenų santykių vykdė Slovėnija, Airija, Tailandas, Kroatija, kai kurios JAV valstijos, bus Šveicarijoje

„Sengirėje“: G. Kniukštos pokalbis su St. Čepinsku apie miškų naikinimo vajų nepriklausomoje Lietuvoje

Ramūnas Aušrotas apie būsimos Europos viziją. Vera Jourova: su Rusijos grėsme ES vertybėms kovosime cenzūra ir baudomis

Linas Šalna. Klasika

Jolanta Blažytė. Ką jūs sakote?

Tomas Viluckas. Kodėl reikia referendumų

Mantas ir Skaistė Vasiai. Įsimintiniausios Didžiojo šeimų žygio akimirkos

Eurika Masytė siūlo sprendimą: priešlaikiniai Seimo rinkimai. Pritariate?

Nacionalinis susivienijimas reikalauja nutraukti piliečių laisvių suvaržymus

Nida Vasiliauskaitė. Dabar klausimėlis: ką Ingrida?

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie visuomenės susipriešinimą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip (I)

Nida Vasiliauskaitė. Tradiciškai partijos skirdavosi idėjomis ir ideologijomis, bet tie laikai jau baigėsi

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.