Demokratija ir valdymas

Aušra Maldeikienė. „Psichbaris“ kaip Lietuvos pavidalas

Tiesos.lt redakcija   2016 m. birželio 11 d. 12:55

17     

    

Aušra Maldeikienė. „Psichbaris“ kaip Lietuvos pavidalas

Esu tas baisus žmogus, kuris gegužės 25 dienos Vilniaus savivaldybės Tarybos posėdyje aktyviai agitavo už tai, kad nebūtų priimtas „Sprendimas dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nuo 8 val. iki 4 val. bare Vingrių g.17 MB „Mažai didelis“ neišdavimo“. Kalbant ne tokia biurokratine kalba, agitavau kolegas Tarybos narius balsuoti, kad toks leidimas būtų išduotas ir atgytų vieta, liūdnai pagarsėjusi kaip „Psichbaris“.

Visą svarstymo įrašą galite pasižiūrėti ČIA.

Džiaugiuosi, kad protas ir įstatymas nugalėjo, ir 17 balsų „prieš“ ir 10 „už“ (konkrečiu atveju – balsuojant „už“ buvo balsuojama už licencijos neišdavimą) bei 11 susilaikius, buvo nutarta, kad MB „Mažai didelis“ gali imtis verslo ir pardavinėti alkoholinius gėrimus iki 4 val. ryto.

1. Kodėl palaikiau licencijos išdavimą?

Ar esu už tai, kad Lietuvoje, kur geriama be proto daug, būtų geriama dar daugiau? Ar manau, kad Vilniuje trūksta barų? Nežinau, trūksta jų ar ne (gyvenime bare esu buvusi tik vieną kartą ir tai buvo tikrai labai inteligentiška vieta netoli Halės turgaus). Manau, jog geriama tikrai per daug, tiesa, jokios asmeninės patirties šioje srityje neturiu, nes nesu pažinusi nė vieno alkoholiko ir mano aplinkoje dauguma vyrų buvo tiesiog abstinentai.

Taigi, gali kilti klausimas, kodėl balsavau už? Priežastis triviali. Nebuvo jokių teisinių priežasčių nesuteikti tos licencijos, išskyrus kai kurių Tarybos narių ar garsenybių norus, o tai man nėra pakankama priežastis. Tiesiog prisimenu, jog mano pareiga gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus bei vienodai traktuoti visus šalies piliečius, netgi jeigu jie kam nors nepatinka arba kas nors mano, kad jie ateityje kažką darys ne taip. Jeigu darys ką nors prieš įstatymą, tada ir spręsime. O iki tol tiesiog vadovausiuosi 29 Konstitucijos straipsniu, kuris be išlygų konstatuoja, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Kaip ekonomistė, dar privalau paminėti ir 23 Konstitucijos straipsnį, kuris imperatyviai primena, kad nuosavybė neliečiama, ir tai reiškia, jog žmogus turi teisę savo lėšas naudoti tai veiklai, kuri jam atrodo potencialiai pelninga, ir tokia jo teisė gali būti apribota tik išimtiniais įstatyme apibrėžtais atvejais, o ne pagal kažkieno pageidavimus.

Sėkmingų šalių istorijos visada patvirtina elementarią tiesą: žmonėms, kurie nori imtis verslo (pabrėžiu verslo, o ne europinių ar biudžeto lėšų įsisavinimo, kas nėra verslas iš viso), privalo būti suteikta teisė imtis tos veiklos, kuri jiems atrodo naudinga, o blogiausia, kas gali ištikti, tai reguliavimas, kuris naikina lygias asmenų teises. Aplink tą vietą veikia bene keturi/penki barai, kurie turi licenciją prekiauti alkoholiu visą parą, tad nesuvokiama, kodėl būtent šitai Mažajai bendrijai tokia teisė ribojama. Nepatinka kokiam konservatoriui? Nepritaria viena konservatorė, kalbanti Senamiesčio vardu, kuriai bendrai nepatinka bet kokia gyvybė mieste ir Senamiestyje? Nepatinka vieno iš bendrijos steigėjų mama? Netoli žuvo įžymybių draugas? Nė vienas tų argumentų jokioje šalyje, kur gerbiamas įstatymas, nebūtų rimtas argumentas, nebent grįžtame į man giliai šlykščią sovietų sąjungą, kur vietoje įstatymo veikė šūkis „yra nuomonė“.

Suprantu, kad viešasis interesas konkrečiau atveju reikalautų apsvarstyti barų plėtros koncepciją ir galimus ribojimus mieste ir Senamiestyje, tačiau klyksmas „stabdykime gėryklas“ ir jo realizacija leidžiant vieniems tai, ką kitiems draudžiame, parodo tik nesuvokimą, kas iš tiesų yra modernios rinkos ekonomikos pamatas. Jei būtų nutarta (o aš tam pritarčiau), kad reikia apsvarstyti naktinio Vilniaus gyvenimo strategiją, alkoholiu prekiaujančių vietų plėtros klausimus, vis tiek tai turėtų būti daroma ne išimtinai kai kurių asmenų, kurie nepatinka kai kuriems konservatoriams ar dainininkams, o visų ūkininkaujančių subjektų atžvilgiu vienodai. Tarnauti Vilniaus žmonėms prisiekiau ant Konstitucijos, o ne ant Andriaus Mamontovo dainų albumo (man bendrai jo dainos neįdomios), tad pagal jo emocijų ir meilių dūdelę nešokau ir nešoksiu.

2. Kodėl paskambinau bendrijos steigėjams?

Nuo savo kadencijos Vilniaus Taryboje pradžios taikau praktiką asmeniškai pakviesti suinteresuotus asmenis susitikti ir išsiaiškinti to ar kito klausimo detales, jeigu man dėl vienų ar kitų priežasčių neaišku, kodėl Vilniaus miesto administracija siūlo tokį ar kitokį sprendimą. Apie tokius susitikimus tą pačią dieną viešai informuoju savo svetainėje. Taip ketinu daryti ir ateityje.

Susipažinusi su siūlomu sprendimu atmesti MB prašymą, neradau jokių rimtų argumentų, kodėl tai turėtų būti padaryta. Aiškinamajame rašte buvo keliskart pakartota, kad svarstant klausimą Verslo licencijavimo ir leidimų skyriuje sprendimą lėmė tai, kad, pirma, toje vietoje prieš pusantrų metų įvykdyta rezonansinė žmogžudystė, antra, prieš tai veikusi UAB „Fotomenas“ buvo nepatikima ir prasta patalpų naudotoja, kurios „lankytojai kėlė pavojų ir pačiame bare, ir jo prieigose“. Tiesa, rašoma ir tai, kad naujoji licencijos prašytoja niekaip su ankstesniais savininkais nesusijusi, jiems nepareikšti jokie įtarimai nužudymo byloje.

Dar labiau mane nustebino kolegos Mykolo Majausko laiškai, kuriuose jis agitavo atmesti licencijos prašymą – mat „čia psichbaris. Yra nemaža bendruomenė nusivylusi dėl kompozitoriaus nužudymo bylos vilkinimo. Kai tik išgirdo, kad vėl bus atidaromas baras ten, buvo švelniai tariant nuliūdę. Todėl ir yra projektas nepritarti“. Į mano nuostabos kupiną priminimą, kad „verslo klausimai negali būti sprendžiami emocijomis“, ir į klausimą: o „kuo kalti tie žmonės, kurie nori imtis verslo“, buvo atsakyta saliamoniškai: „Šiuo atveju esu ne verslininkas, o tarybos narys“. Beliko priminti, kad Tarybos nariui abi konflikto pusės turi būti vienodai svarbios. Atsakymo nebesulaukiau. Beje, kolegai Mykolui galiu pasakyti, kad jo nelygiavertis piliečių vertinimas šį sykį jį kaip tik pavertė savotišku verslininku, perkančiu potencialių rinkėjų balsus įstatymo sąskaita. Juk kandidatuojama Senamiestyje, ar ne? Beje, tuo pačiu M. Majauskas, už kurį, kaip Senamiesčio gyventoja buvau apsisprendusi balsuoti, prarado mano ir mano šeimos balsus: niekada nepalaikysiu politiko, kuriam kai kurios kiaulės lygesnės.

Emocijos ir rimtų argumentų stygius privertė mane pasidomėti plačiau, tad pati paskambinau dokumentuose nurodytu telefono numeriu. Atėjęs vaikinas papasakojo kuo ketina užsiimti, parodė kalną dokumentų, kuriais buvo patvirtinama, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skundų dėl galimai neteisėtos „Mažai didelis“ veiklos nenustatė; šioje įmonėje, pasak Darbo inspekcijos, nenustatyta nelegalaus darbo atvejų ar kokių nelaimingų atsitikimų; panašūs raštai atėjo iš dar 6 vietų. Anksčiau tokios gausos įrodymų, kad žmonės ne nusikaltėliai, net mačiusi nebuvau, o leidimus duodavome.

Tada galutinai apsisprendžiau nepasiduoti politikų šantažui ir palaikyti jaunus verslininkus. Taip elgsiuosi ir ateityje.

3. Argumentų analizė

„Psichbario“ klausimo svarstymas man pasirodė įdomus ne vien dėl galutinio rezultato, bet ir kaip modernios lietuviškos politikos atspindys. Vilniaus miesto Tarybos posėdžiuose kas mėnesį svarstant dešimtis klausimų, sprendimų analizė yra perdėm biurokratinė. Prievolę nagrinėti politinius to ar kito klausimo aspektus, taigi kalbėti, ar sprendimai nepažeis piliečių lygybės, jų teisių ar teisingumo kriterijų, itin reti. Tokiu būdu politikai tarnauja savotiškais biurokratų ar neįvardintų verslo/bendruomenių atstovų interesų gynėjais. Argumentavimo kokybė dažnai apgailėtina ir remiasi principu: „aš taip noriu“. Pažiūrėkime plačiau, kokie argumentai buvo minėti šiuo atveju.

Pirma, nuolat kartojant, kad duris atveria liūdnai pagarsėjęs „Psichbaris“, nutylima, kad licencijos prašo mažoji bendrija, kurios nariai niekaip nesusiję su anksčiau vykusia veikla, nėra patalpų savininkai ir nėra įtariamieji nužudymo byloje. Priešingai, šie jaunuoliai pateikė labai daug papildomų oficialių dokumentų, kuriuose patvirtinama, jog jie nėra padarę jokių neteisėtų veiksmų.

Antra, argumentai, kuriais remiantis primygtinai reikalaujama atmesti licencijos pratęsimą iki 4 val. ryto, yra pabrėžtinai emociniai. Nuolat pasitelkiamos perdėm isteriškos retorinės figūros, ir baras virsta dar viena „naktine girdykla“, kur esą bus plėtojamas „girdymo verslas“. Emocinis tinklas audžiamas ir licencijos išdavimą siejant su prieš pusantrų metų netoli anksčiau veikusio baro įvykusiu nužudymu. Visa eilė menininkų nuolat pabrėžia, kad žuvo jų bičiulis, labai talentingas muzikantas. Nepailstant primenama, kad žmogžudystė buvo rezonansinė. O jeigu būtų buvusi ne rezonansinė (t.y. būtų žuvęs ne A. Mamontovo ar kurio kito dainininko draugas)? Ar tai keičia įstatymo nuostatas? Bent man ne. Kaip minėta, licencijos prašytojai su byla niekaip nesusiję. Praktika, kai visuomenėje žinomi žmonės, remdamiesi ne įstatymu, o savo įtaka bando pakeisti juridinių sprendimų turinį, man apskritai nepriimtina.

Trečia, neaišku ir tai, kodėl nuolat akcentuojama, kad byla neištirta, ir todėl negali būti pradėta kita veikla? Ne MB „Mažai didelis“ Lietuvoje tiria bylas, tad piketai ir pasipiktinimo akcijos, jeigu jos būtinos, turėtų vykti prie policijos, o ne Vilniaus miesto tarybos salėje ar viešai grasinant miesto merui.

Ketvirta, juridiškai niekinis ir argumentas, kad naujas verslas bus toks pat pragaištingas kaip ir ankstesnis. Neturėdama jokių ekstrasensorinių sugebėjimų (o jeigu ir turėčiau, tai jie neturėtų juridinės galios), priešingai, nei kokia ponia Rasa Bakšienė, negaliu patvirtinti, kad naujasis baras bus tiesiog dar viena „girdykla“. Neketinu asmenų traktuoti pagal savo simpatijas ar antipatijas, tad panašius argumentus atmetu kaip emocinius ir šališkus. Išankstinėmis nuostatomis paremta politika man absoliučiai nepriimtina ir visomis savo proto pastangomis siekiu ja nesiremti. Konkrečiu atveju dėl esminių teisinių principų kalbėjausi su profesionaliais aukštos klasės teisininkais.

Penkta, aktyvi bet kokios naktinės veiklos, o iš dalies – ir bet kokio verslo plėtros Senamiestyje priešininkė jau minėta konservatorė R. Baškienė patetiškai teigia: „rinkdami politikus į valdžią įsivaizduojame, kad jie ateina rūpintis MŪSŲ VISŲ, o ne KAŽKIENO gerove. Vis iš naujo nustembame, kai mūsų išrinktieji pradeda demonstruoti veiksmus, priešingus žodžiams“. Pasažas labai įdomus tiek turiniu, tiek pasekmėmis. Tikrai, prisiekdama dorai atstovauti miesto gyventojams prisiekiau tik vieną dalyką – remtis Konstitucija ir įstatymais. Mūsų visų interesai tikrai nėra vien tie interesai, kuriuos deklaruoja ponia R. Baškienė ar A. Mamontovas, nes mano interesas (o aš irgi tokia pat Lietuvos pilietė) konkrečiu atveju nesutampa su jų interesu. Jie mano, kad turi teisę tyčiotis iš žmonių primesdami jiems nebūtas kaltes ir iš anksto įvertindami dar net neįvykusius jų poelgius, o aš manau, kad tai neleistina ir netgi nusikalstama.

Šešta, ypatingai ciniškas, mano galva, ir argumentas, pradėtas naudoti jau po Tarybos posėdžio: vienas iš licencijos prašiusių jaunuolių esą yra Seimo narės Larisos Dmitrijevos sūnus. Nežinau, kas yra kieno sūnus ir, tiesą sakant, netgi jeigu pas mane būtų atvykęs pasikalbėti žmogus, tokia pat kaip Seimo narės pavarde, tikrai nebūčiau klaususi, kieno jis vaikas. L. Dmitrijevos sūnus mano akyse yra visiškai toks pat Lietuvos pilietis ir lygiai taip pat vertingas, kaip ir kokios nors Senamiesčio gyventojos ar gatvės dainininko sūnus. Tai ir vadinama visų lygybe prieš įstatymą, ponai konservatoriai. Konstitucijoje neminima, kad šitas principas negalioja L. Dmitrijevos sūnui ar, tarkime, visiems tiems, kurie nepatinka konservatoriams. Norėčiau paklausti Konservatorių partijos vadovų, ar šitas principas galioja ir mano sūnums? Ar jie, teikdami prašymus kokiu nors klausimu, privalo pridegti pažymas apie „nusikalstamą“ (abu vienu ar kitu metu buvo arba yra politikai) tėvų veiklą?

Septinta, įtarinėjimai, kad už licencijos išdavimą pasisakę politikai yra kažkaip paveikti suinteresuotų asmenų, man irgi skamba apgailėtinai. Gavusi dokumentus, kaip jau minėjau, pati susisiekiau su vienu iš prašytoju ir pati inicijavau susitikimą. Apie tai iš karto po susitikimo, dar gegužės 18 dieną, informavau savo svetainėje skiltyje „Susitikimai su lobistais“. Beje, labai didelį skaidrumą ir nepriekaištingą moralę demonstruojantys politikai tokios visų susitikimų suvestinės nepateikia ir apie juos neinformuoja. Tad kas gali paneigti, kad kitus juodinantys konservatoriai M. Majauskas ar R. Baškienė nėra tiesiog papirkit šalia esančių barų (o jų bene ketvertas), kurie bijo konkurencijos?

Aštunta, jokios kritikos neišlaiko ir pastoviai primenamas argumentas dėl policijos statistikos, kuri sako, kad 2016 metais Vingrių gatvėje netoli „Psichbario“ neužfiksuotas nė vienas administracinis teisės pažeidimas, kai 2014 metais jų buvo užfiksuota 16, o 2015 metais – 13. Pirma, baras uždarytas dar 2015 metų pradžioje. Kita vertus, dokumentą rengęs Vilniaus savivaldybės darbuotojas Darius Vizgirda nutylėjo, kad uždarius „Psichbarį“, labai panašiu atstumu nuo žmogžudystės vietos pradėjo veikti visą parą alkoholiu prekiaujantis „Paviljonas“. Aikštė, kuri iki tol buvo niūri neapšviesta benamių sambūrio vieta, dabar aiškiai peržvelgiama, naujoji vieta, bent kiek matoma praeinant, yra kultūringa ir ten renkasi ramūs džiazo mėgėjai. Kadangi kasryt labai anksti ryte Vingrių gatvę kertu eidama į darbą, galiu pasakyti, kad faktas, jog pažeidimai išnyko dėl to, kad uždarytas „Psichbaris“, o ne todėl, kad atidarytas „Paviljonas“, neįrodomas. Taigi, priešingai nei teigiama, gal nelaimingus įvykius sustabdė ne senosios vietos uždarymas, o naujoji „girdykla“ (kalbant nevykusiais oponentų terminais)? Bet kokiu atveju, matematiškai neįmanoma įrodyti, kur konkrečiu atveju priežastis, o kur – pasekmė.

Devinta, ir tai atrodytų bene rimčiausias argumentas, licencijos išdavimui prieštarauja Senamiesčio bendruomenė. Bendruomenės teisės labai svarbios ir turi būti gerbiamos, vis dėlto jos turi būti įteisinamos pagal aiškias taisykles. Bendruomenė privalo visus rinkos žaidėjus vertinti vienodai, o išankstiniai pasipiktinimai ir nešališkas elgesys turi būti stabdomas. Beje, stabdomas tų pačių politikų.

4. Išvados

Kodėl silpna Lietuva? Kodėl tiek daug žmonių čia jaučiasi atskirti nuo galimybių? Ir nuo ko reikia pradėti, kad galiausiai mes visi, o ne atskiri žmonės turėtume tų galimybių daugiau? Lietuvoje panašūs klausimai kyla labai dažnai, bet atsakymą, su kuriuo jau antras šimtmetis sutinka absoliuti dauguma pasaulio politinės ekonomijos ir politikos mokslų žmonių, prisimena retas. Tas atsakymas nesudėtingas: būtina pradėti nuo asmens lygybės prieš įstatymą ir pagarbos nuosavybės teisėms. Konkretūs šių pamatinių laisvės idėjų atvejai Lietuvoje itin retai analizuojami, nors dažni pažeidimai, kaip ir šiuo atveju, matomi plika akimi.

Kol mes neprisimename šių principų kasdien, visos kalbos apie kitokią Lietuvą yra tik kalbos, o Lietuva pasirodo kaip psichbario lygio ambicijų įkaitė.

Bet kokie kiti išvedžiojimai – valstybės lėšų perskirstymas, kainų reguliavimas, atlyginimų ribų, nesvarbu, ar kalbėtume apie minimalias ar maksimalias, nustatymas ir taip toliau – tėra išvestinės iš šių pagrindinių principų. Modernūs XXI amžiaus mokslai šių bazinių principų prioritetą matuoja įtraukiančių (ar, priešingai, išsunkiančių) institucijų įsigalėjimu toje ar kitoje šalyje. Šalys, kur vyrauja įtraukiančios institucijos, suteikia galimybes kuo didesniam žmonių ratui, garantuodama (ar siekdama garantuoti) jų teises ir lygias galimybes neatsižvelgiant, kas kieno draugas, kokias politines partijas remia ar kokias dainas dainuoja. To ir linkiu savo Tėvynei.

Maldeikiene.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Maldeikienę       2016-06-17 22:05

laikiau garbingesniu ir dvasingesniu žmogumi. Kad aplink ją beveik vieni abstinentai, nesuteikia jai teisės manyti kitaip apie lietuvos statistinę realybę.

ANTIVERTYBINIS A .M. BALSAVIMAS       2016-06-13 11:45

VERTYBIŠKAS ŽMOGUS MAŽINTŲ GIRDYKLŲ SKAIČIŲ, O M. TO NESUVOKIA, NES NETURI VIDINIO POREIKIO….JI PASITEISINIMUI IEŠKO JURIDINIŲ , LOGINIU ARGUMENTŲ, NES NETURI TINKAMŲ VERTYBIŲ..JI- ,MATOMAI,LAIVAS BE KOMPASO…

VaidasVDS       2016-06-13 8:53

Šioje ilgoje litanijoje pasigedau vieno faktoriaus, o kaip yra su greta gyvenančių gyventojų nuomone? Berods kitur skaičiau, kad netoliese gyvenantys gyventojai to psichbario tikrai nenorėjo.
Be abejo kultūringoje visuomenėje tokio tipo girdyklų iš viso neturėtų būti. Jei jau kalbėti apie verslą, juk yra restoranai ir kavinės. Kam prie jų pridėti dar ir girdyklas? O kaip su tais įstatymais, kurie riboja alkoholio prekybą naktį. Čia dar yra gana rimtas klausimas, ar iš viso tos visos girdyklos, ne tik psichbaris, yra legitimios.

Jules       2016-06-12 12:46

MGU šturmuos LR Seimą rudenį - runkeliams patiks. MGU - Maskvos valstybinis universitetas. Jis, beje, ypatingas - padės per rinkimus lietuvaičiams orgazmą pasiekt. Be Former Bolsheviks tai neįmanoma.

Pikasas       2016-06-11 20:22

Noriu TIESOS. Absoliuti tiesa tik pas ABSOLIUTĄ. Kiekvienas laikmetis, tauta ar asmuo turi savo tiesos supratimą. Tačiau visada tikslinga ieškoti kelio tieisos link ir stengtis kiek tik yra įmanoma prie jos priartėti.

Pikasui - ne 18:02       2016-06-11 19:58

kodėl jūs portalo pavadinimą skaitote kaip daugiskaitos vardininką?
Juk sumanymas yra kitas - tai vienaskaitos kilmininkas.
Taip išsakoma, ko trokštama, galų gale - ko reikalaujama, nes jau tos demagogijos ir visokių melų per akis.

Kai pritrūksta       2016-06-11 18:18

argumentų, metama korta apie įgytą išsilavinimą ir profesiją. Man tas niekada nepatiko ir nepatinka. Manau reikia kalbėti apie reikalo esmę, o žmonės patys nuspręs apie tavo profesionalumo lygį.
Mano manymu, ponia Maldeikienė parašė gana ilgą “pasiaiškinimą”, kas daugiau rodo jos gynybinę poziciją dėl priimto sprendimo, negu įsitikinimą savo priimto sprendimo teisumu.

Pikasas to 18:02       2016-06-11 18:06

Sunku rasti kitą internetinį leidinį, kur būtų panašiai nurodinėjama. Jūs perskaitykite pavadinimą - “TIESOS.lt”. Jei manote, kad vėl tik viena tiesa turi egzistuoti, tai siūlau prisistatyti. Informacijos dėlei…

Žemiau rašantys komentatoriai       2016-06-11 18:02

Įsiskaitykit gerai į rašinio esmę ir tada rašykite ir jai jau tikrai žinote ką rašotę kritikuokitę Maldeikienę. Šis straipsnis rašytas ne konservams ar liberastams. Sėkmės.

tegul piarinasi, bet nepamiršime jog       2016-06-11 16:32

Maldeikienė palaikė šturmą Garliavoje, o ponas Kuolys gretimame syraipsnyje didžiuojasi Maldeikiene.

na va       2016-06-11 16:26

o aš už ją rinkau parašus. Daugiau nerinksiu.

Pikasas to Dzeikas       2016-06-11 14:51

Tai ne pliatkai. Kiek žinau, toje Čikagos priemiesčio vietoje restorano nebuvo bent jau tris metus. Lietuvių rengiamuose renginiuose taip pat policija turėjo rimtų pretenzijų. Kai susirenka virš 5000 tautiečių, tai visokių “personų” pasitaiko… Kai prieš keliolika metų keli prisistatė “apginti” lietuvius verslininkus, tai jiems buvo aiškiai pasakyta, kad verslininkus gina policija, jei ką.

a bla bla bla       2016-06-11 14:37

Besipainiojanti,prieštaraujanti pati sau ir nuomones nuo vėjo dvelktelėjimo keičianti Maldeikienė kaip Lietuvos problemų atspindys.Belieka tik džiaugtis,kad netenka susidurti su šia asmenybe.

Dzeikas       2016-06-11 14:25

Pikasai, nekartokite pliatku.Ateme restorano licenzija is konkretaus asmens.Kitas asmuo GALI atidaryti restorana vel.
Lygiai tas pats su “psichbariu”.Jeigu asmenys su iki tol buvusiais ivykiais nesusije(n) kokia teise remiantis neleidziama atidaryti “tasko”?
Ponams ant Lietuvos gyvenantiems reiktu karta apsispresti: ar sis samburis vadovaujasi istatymais ir tada galima klijuoti uzvadinima “respublika”, ar tai gauja besivadovaujanti “poniatkemis”.Bet tada Venckiene “dusinama” pagal tas “poniatkes” - jos gi neprievartavo, ko lindo? Pagal “poniatkes”, gerbiami skaitytojai, teiseja Venckiene persekiojama visiskai teisetai ir teisingai.
Rinkites koks sociumo modelis jums tinka ir bukite nuoseklus.

Nors tiek gerai       2016-06-11 13:47

Nors tiek gerai, kad pati Maldeikienė pradžioje prisipažįsta: - “Esu tas baisus žmogus, kuris gegužės 25 dienos Vilniaus savivaldybės Tarybos posėdyje aktyviai agitavo už tai, kad nebūtų priimtas „Sprendimas dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nuo 8 val. iki 4 val. bare Vingrių g.17 MB „Mažai didelis“ neišdavimo. Kalbant ne tokia biurokratine kalba, agitavau kolegas Tarybos narius balsuoti, kad toks leidimas būtų išduotas ir atgytų vieta, liūdnai pagarsėjusi kaip „Psichbaris“. Iš tokio pasisakymo kiekvienas doras žmogus pasidarys savas išvadas. Aš jau pasidariau - niekada nebalsuosiu už Maldeikienę ir tokį sąrašą, kuriame bus jos pavardė, ir dar kitiems paaiškinsiu.  Manyčiau, kad čia gali būti ir korupcijos požymių? Arba - kuo daugiau prasigėrusių, tuo naujajam “elitui” geriau?

Pikasas       2016-06-11 13:46

Keistoka, kad Aušra Maldeikienė Vilniaus savivaldybėje atstovauja D.Kuolio vadovaujamą “Lietuvos sąrašą”. Jos gausi raiška, mano nuomone, yra perdėm kontraversiška. Apart populistinių kalbėjimų, retsykiais galima išgirsti ar perskaityti ir prasmingų minčių, bet jos dažnai paskęsta kontraversiškų beprasmybių jūroje. Gal kai kam pasirodys labai įspūdinga, kad A.Maldeikienė panaudojo tiek daug pastangų ginant “Psichbario” verslininkų teises. Bandoma ginti teisiškai motyvuota kalba. Bet net ir ji kartais gali susikirsti su moralumo nuostatomis.

Priminsiu vieną atvejų iš JAV. Vieno rusų emigrantų gan puikiai įrengto ir tarp jų tautiečių  labai populiaraus restorano apsauga nespėjo užkirsti konfliktui tarp klientų ir teko kviesti policiją. Ši atvykusi perspėjo, kad jei kas nors panašaus pasikartos, restoranas bus uždarytas. Pasikartojo, nes publikos dalis buvo savita. Restoranas buvo uždarytas visam laikui. Nežinau, ar tai buvo visai teisiška, tačiau pasielgta buvo pagal moralės principus.

argumentai geležiniai       2016-06-11 13:42

jei pedofilai paprašytų licenzijos savo veiklai - ponia “ekonomistė” maldeikienė (grušniko korumpuoto maldeikio žmona) tais pačiais argumentai remiantis būtinai duotų tokią teisę pedofilams vaikus prievartauti.


Rekomenduojame

Jolanta Blažytė. Aūūū, Greta!!! Kur tavo „How dare you?“

Nida Vasiliauskaitė. Dabar išties pabūsiu – pirmą kartą – radikalu

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie elitizmą

Vidas Rachlevičius. Dvi šalys nesitaiksto su Kinijos užmačiomis Pietų Kinijos jūroje – koks bus šios atsakas?

Vytautas Radžvilas. Klausimai maršo išvakarėse

„Neredaguota“ pokalbis su Adu Jakubausku apie istoriją ir politiką

Kunigas Arnoldas Valkauskas: pilietinių iniciatyvų reikia, kad valdžia neužmigtų

Gerovės valstybė? Antanas Buračas palygino

Filmuota medžiaga atskleidžia: demonstracijoje Stokholme prieš karantino suvaržymus dalyvavo mažiausiai tūkstantis žmonių

Br. Paulius Vaineikis: „Kaip senais gerais Sąjūdžio prabudimo laikais…“

Laikas pradėti kalbėti ir apie politiką (2). Vytautas Radžvilas: ar išnyks politika?

Kun. Robertas Skrinskas. Ar dar švęsime kitais metais Motinos dieną?

Audrius Globys: maldos skydas „Santuokos sakramentas – regimasis meilės ženklas“

Tik faktai. Skelbiami išankstiniai duomenys apie 2020 m. mirusių Lietuvos gyventojų mirties priežastis

Algimantas Rusteika. Taip gyventi neverta

Vyskupo Jono Kaunecko kreipimasis į Tautą: laiminu Didįjį Šeimos gynimo maršą

Liudvikas Jakimavičius. Šiukšlių amžius

Skiepų pasas – kelias į totalitarizmą? Dovilo Petkaus pokalbis su Linu Kontrimu

Algis Avižienis „Iš savo varpinės“: 50 metų globalizacijos – kas iš tiesų pasiekta ir kokia kaina?

Nida Vasiliauskaitė. Sužinojau, kas yra dugnų dugnas ir kodėl

Liudvikas Jakimavičius. Lietuvos skiepijimas

Kastytis Braziulis. Gilaus susirūpinimo užtvanka pralaužta. Pagaliau

Lietuvos vyskupai: junkimės į bendrą maldą už šeimas, kad jos taptų tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčiomis

Geroji Naujiena: Jei mylime darbu ir tiesa, esame iš tiesos

Nida Vasiliauskaitė. Ad Hitlerum

Algimantas Rusteika. Maršas tęsia žygį per Lietuvą. Telšiai

Aurelijus Veryga opiausiais nūdienos klausimais

Albinas Plėšnys. Akvinietis homoseksualių veiksmų nepateisino. Atsakymas P. Aleksandravičiui

Andrius Švarplys. Šiuolaikinės demokratijos disproporcijos Lietuvoje pagal viešos nuomonės apklausas, arba Kur gali nuvesti tokia politika?

Nida Vasiliauskaitė. Ir jokio kognityvinio disonanso

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.