Istorija

Algimantas Zolubas. Antisemitizmo provokavimo vajus

Tiesos.lt redakcija   2016 m. rugsėjo 23 d. 14:29

48     

    

Algimantas Zolubas. Antisemitizmo provokavimo vajus

Kai šviesaus atminimo rašytojas Jonas Mikelinskas, matydamas išskirtinį žydų genocido eksploatavimą žiniasklaidoje, kėlė klausimą, kodėl toks genocidas apsireiškė tolerantiškoje kitataučiams Lietuvoje, niekas iš mūsų rašytojų bei intelektualų nepanoro nei šio klausimo tyrinėti, nei apie tai diskutuoti, o žydų tautybės rašytojo oponentai trumpai jam atsakė: „Mums nesvarbu,  kodėl toks genocidas buvo, mums svarbu, jog jis buvo“.

Šių eilučių autorius straipsnyje „Žydų genocidas – atoveikis į klaidatikystę“ („XXI amžius“, 2004-09-01 (galima skaityti ČIA), bandė atsakyti į rašytojo keltą klausimą, tačiau nei prieštaraujančių jo iškeltoms priežastims, nei joms pritariančių žiniasklaidoje nesulaukė. Kodėl? Ar klausimas nebereikalauja atsakymo, ar užtenka pasakyti – „buvo“ – ir plačiai eskaluoti šį genocidą, įvardinant lietuvių tautą esmingai prie jo prisidėjus?

Beveik kasdien pastaruoju metu žiniasklaida, tarsi gardžiuodamasi savinieka, skelbia vis naujus rašinius, kaip lietuviai kolaboravo su naciais, kaip išduodavo bei žudė žydus, kaip grobstė jų turtą. Žinotina, jog tie vagys nebuvo nacionalistai, jog ir į Sibirą ištremtų lietuvių turtu nesibjaurėjo, jog jie drauge buvo entuziastingas stribų rezervas. Pasiskaičius tų rašinių komentarus, rasime pakankamai ir antisemitinių, deja, išprovokuotų. Antai Rūtos Vanagaitės knyga jau pačiu provokuojančiu pavadinimu „Mūsiškiai“ skatino lieti neadekvačias tiek dėl antraštės, tiek dėl turinio emocijas. Neseniai aktyviai viešintos žinios, interviu, reportažai apie „pasaulinį sąskrydį“ Molėtuose, primenant, kaip lietuviai (molėtiškiai) žudė ir naikino žydus. Panašų „sąskrydį“ Veliučionyse netoli Vilniaus vėl skelbia Rūta Vanagaitė. Vėl bus reportažai apie „pasaulinį sąskrydį“, į kurį suvažiuos lyg į žvėryną pasaulyje dar nematytų išgamų, kurie šaudė žydus, pažiūrėti. Tarsi mūsų kiršintojams neaišku, kad ne Lietuva vykdė tuos nusikaltimus, nes mūsų valstybė buvo okupuota vokiečių nacių ir tik okupacinei valdžiai verčiant būta talkininkų iš lietuvių, lenkų, rusų ir net žydų pusės. Todėl vanagaitėms, valatkoms, kanovičiams, sutkams, ivaškevičiams, tapinams nereikėtų teisti Lietuvos, kurios tada nebuvo – ji buvo okupantų gniaužtuose. Kiršintojams, suklaidintiems šiaip piktavalių ar profesionalų, vykdančių gautą užduotį šmeižti ir dezinformuoti, skleisti iškraipytus faktus, reikėtų bent kiek pasiaiškinti aplinkybes, kuriomis skausmo ir kančios išvargintoje tautoje vyko žudynės ar pogromai, skatinami svetimų kariaunų.

Todėl, kai šiomis dienomis plačiai kalbama, kad lietuviai nei iš šio, nei iš to tarsi paklaikę pradėjo šaudyti savo kaimynus žydus, J. Mikelinsko klausimas Kodėl? išlieka aktualus. Kai kuriems žydų tautybės veikėjams, reikalaujantiems atsiprašymų, atgailos, Lietuvą skelbiantiems esant žydšaudžių tauta, vertėtų giliau susimąstyti, objektyviau vertinti įvykius, pripažinti ir savo tautiečių klaidas ir kaltes. Tačiau tarp tų rėksnių, tikėtina, yra pakankamai apmokamų. Jie nesuinteresuoti mąstyti, o juolab pripažinti, jog įtemptoje psichologinėje karo atmosferoje šaudyti galėjo ir sąmoningai psichologiškai apdoroti, nekalbant apie tam naudotus kriminalinius nusikaltėlius, kalinius.

Išvešėjęs lietuvių kaltintojų žydšaudyste vajus – bevaisis, jis tik kiršina, provokuoja antisemitizmą. Bet juk tai gali būti zadanija – sukelti neįmanomą sugyventi atmosferą, juolab kokius išpuolius. Nejaugi zadanijos vykdytojai nenutuokia, kokios nedraugiškos šalies per draugiškos šalies žydšaudžių medžiotoją užduotį vykdo?

Susidaro įspūdis, kad tikrąją genocido priežastį norima nuslėpti. Ir panašu, kad vien mesdami kaltinimus kitiems, keldami reikalavimus atsiprašyti bei atgailauti, priežastį slepia, aiškintis vengia patys kai kurie žydų veikėjai. Ar nepanašu, jog žydams slėpti genocido priežastį, būti amžinai nuskriaustaisiais yra naudinga? Juolab, kai tarsi mūsiškiai provokuoja antisemitizmo vajų.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jules       2016-09-29 10:06

Atsiprašau, “Žalgiris” turėjo būti iš didžiosios raidės, ech! Bet būta ir Antrojo Žalgirio - Brest-Litovsk’o taikos, kuri sudarė mums patogią galimybę atsikurti. Na, o Versalis mus žiauriai pažemino kartu su niekam tikusiais ambasadoriais kiek vėliau - atidavė mūsų žemes Lenkijai avansu dėl būsimo Antrojo pasaulinio karo išprovokavimo kieno naudai, žinot patys? Taigi Antrasis pasaulinis ir žydų genocidas taip pat planuotas ir suplanuotas irgi Versalyje ir dar kai kur kitur, bet nesakysiu, deja.

Jules       2016-09-28 17:19

Aš Jums nieko neprimetu ir nereiškiu jokių pretenzijų. Esate viena iš Lietuvos įdomių, intelektualių, sakyčiau, labai drąsių asmenybių. Na, o mes ir be Markso ekonomikoje kažką matome daugiau nei mūsų dezinformatoriai rašo ar Algis Greitai aiškina jaunimėliui su Užkalniu. Apie Maskoliją ir mūsų bočiai ar prabočiai irgi, manyčiau, teisingai mąstė ir išmąstė be to Markso. O kad nuomonės ir pasaulio bei Visatos potyriai, suvokimas kiek kitokie, manyčiau, nėra blogai. Jūs esate savotiškas intelektualas, o mes mėgstame kibti į tuos intelektualus, kurie mums nuolat meluoja, o Jūs nemeluojate, bet galite taip pat klysti kaip ir mes, prasčiokėliai be kilmės. Kilmingi pagal mane čia tie, kurie buvo Kompartijoje - Former Bolsheviks ir tiek. Jie šiandien aukščiausios klasės ir labiausiai apmokami specialistai. Kitų tokių tiesiog nėr. Eksbolševikai mums über alles, todėl lekiam urmu į paštą už juos balsuot, kad nieks iš mūsų šitų geruokšlių nenufyrintų.

Marginalas > Jules PS ir PPS       2016-09-28 16:55

PS Kalbėdamas apie išrinktumą ir man čia piktybiškai primestus žodžius, neva teigiu, jog “žydai D-vo tauta, o lietuviai - velnio tauta”, per skubėjimą praleidau svarbų momentą:
prašau nepriimti tarsi asmeninį teiginį - mums, kurie tikime D-vo apreiškta žinia Šventajame Rašte, paties vartojama tautos sąvoka atitinka Biblijos genties sąvoka, t.y. gōj, graikiškai - ethnos. Kaip etninės grupės, tiek lietuviai, tiek žydai yra Paties vadinamos “tautos”, t.y. gōjīm (daugiskaita). Gindamiesi nuo antisemitų, žydai dažnai nurodo tas Biblijos vietas, kur patys žydai pavadinti gōjīm. Bet tai ETNIKA. Kas kita yra tauta D-vo akyse. D-vas išrinko žydų gentį, kad ji taptų Jo Tauta skelbdama Jį kitoms gentims ir platindama pasaulyje Jo Tiesą. Šis išrinktumas yra D-vo uždavinys jau nebe genčiai, bet Savo Tautai pasaulyje. Šia prasme genčių pasaulyje daug, bet tikra tauta tėra tik viena: D-vo tauta.
Dabar prisiminkime Paulių, kad Mesijyje nėra nei žydo, nei graiko. D-vo tautoje nėra etninių ribų, tauta ištisai viena. Žinau, kad anaiptol ne visi tradiciniai (halachiniai) žydai sutiks, tačiau yra ir kurie sutiks: D-vo tauta ne tik nėra uždara, vienos etnikos apribota, bet į ją kviečiamos visos pasaulio gentys. Tam rasime pagrindimo ir Pranašuose (plg. kad ir Izaijo hebr. kī bētī bēt t(e)fillā jiqqārē l(e)kol hā‘āmīm ‘Mano namai vadinsis maldos namais visoms tautoms’ - dažnas parašymas virš daugelio sinagogų), jau neminint mesijinio tikėjimo, kad Naujoji D-vo ir Jo Tautos Sandora su Mesiju J-šūa’ Atperkamojoje Golgotos Aukoje pakviečia į D-vo Tautą visų genčių žmones. Taigi jei visi lietuviai nebenorės būti D-vo Tautoje, tai vėl taps gentimi, o mūsų laikais, deja, visos tos gentys sukyla prieš D-vą, todėl tikrai darosi velnio gentimis. Tačiau didžiulė dalis iš visų genčių (Biblijos vertimuose vadinamų “pagonimis”) jau įėjo į D-vo Tautą, o pagal Apokjalipsę, jų skaičius iš genčių viršys skaičių iš žydų (natūralu ir pagal demografinius santykius, plg. Apr 7:9). Taigi D-vo tautoje nebebus skirtumo, kas žydų, kas nežydų kilmės, bet tauta viena.
O dėl valdymo bus matyti, nes pagal klasikinę krikščionių tradiciją, atėjus Mesijui antrą kartą, iškart bus ir teismas, bet pagal evangelikus, dar bus 1000 metų mesijinė karalystė, kuriai tinka daugelis senovinių pranašysčių. Va tada tikrai D-vo tauta valdys likusius pagonis, bet tai nereiškia, neva “žydai valdys”. Mesijui karaliaujant pasaulyje, valdys D-vo tauta su visais, kas ir iš kur bebūtų į ją atėję. Norint galite vadinti ir žydais pagal pirminį D-vo tautos vardą, nenorite, galite nevadinti. Esmė, kad jie visi yra mesijinė tauta. Iš pranašysčių nematyt, neva iki to laiko dar likusieji pagonys tada “vergaus žydams”, tačiau privalės kasmet atvykti į Jerūšalaimą D-vui pagarbinti, o kurie neateis (kaip parašyta), “neturės lietaus”. Visa tai idealūs poetizuoti būsimos taikos ir laimės epochos vaizdai, prie kurių klijuoti piktus antisemitinius “aiškinimus”, yra beprasmis, žemas ir nesveikas dalykas.
PPS Marksas vargu ar bus toje Karalystėje, nors kaip ekonomistas, tikrai šį tą atrado (pvz., PVM, tikrą, bet ne mūsų plėšikišką mokestį už “darbą” perkant sau maistą). Ką jis ten “laisvalaikiu” su kitais įsivaizduojamais “pasaulio užgrobikais” darė, palieku Jūsų vaizduotei, bet man asmeniškai visai pakanka jo tikslių ir nemirtingų Maskolijos apibūdinimų (bolševikai, be abejo, neįdėjo jų į jo raštus).

Jules       2016-09-28 14:03

Suprantama, kad dega Napoleonas pragare, o pasaulinė šviesa, dėdė Džo ir jo sąjungininkai, kreditoriai ir įkvėpėjai bei šiuolaikiniai pasekėjai tuoj pradės pašte balsuoti už Tvarką ir teisingumą Mūs Lietuvoje - už vieno paksoidų šaulio taiklumą medžioklėje. Na, o Markso tėvas buvo Talmudo specialistas - sūnelis atvirkščiai - darbo žmonių vardu viešai skelbęs pasaulinės revoliucijos pradžią, jei neklystu? O ką slapčia darė - aš nežinau, nebent Jūs? Kadais Šiaulių televizorių gamykloje, 6-tame ceche, vienas radio derintojas buvo atsinešęs Vokietijoje išleistą Markso biografiją 1981 metų pavasarį ir kažkiek mokėjo vokiškai - todėl buvo daug juoko apie jo meilės nuotykius, seksiuką taip sakant, kol nepastebėjo akyla kagėbisto akis ir teko kai kam pasiaiškinti valdiškoje, labai valdiškoje įstaigoje, nes knygutė buvo ne DDR išleista. Ceche KGB agentų tada netrūko kaip ir pretendentų į jo rezervą, jeigu kas, kurie šiandien aukštumoje - eina aukščiausios klasės specialistų pareigas po blatu, taip sakant ške, anot dviejų ponų tarno. Įdomūs buvo metai, 1981-ieji, kai kalėsi Kauno “žalgiris” su cackiu - visas cechas ūždavo kaip jūra motulė ir pretendentai į KGB rezervą nežinodavo ką daryt.

Marginalas rutai       2016-09-28 13:10

Kodėl taip mažai prirankiojot? Be Napoleono būta ir kitų - juo blogiau jiems. O už Marksą dėkoju, nes visi antisemitai “žino”, kad Marksas - “sionistas”, tik nežino, kad tas “sionistas” pakrikštytas.
Iš kur visas mėšlas? Deja, prasidėjo nuo graikų bandymo pasinaudoti palankiu imperatoriumi ir užimti imperijoje nebereikalingų pagoniškų šventikų elitinę vietelę. Geriausiai buvo tai padaryti teigiant, kad krikščionių [t.y. “mūsų, graikų ir romėnų!”] persekiojimai kartu su žydais buvo imperijos klaida, nes persekioti reikėjo tik žydus, kurie nužudė D-vą. Štai ką vienas toks niekšelis Pauliaus vardu įrašė į 1-ąjį laišką tesalonikiečiams:
“Jūs tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių [t.y. pagonių graikų ir romėnų], kaip ir jos [t.y. žydų bažnyčios!] nuo žydų [žydų bažnyčios nukentėjo nuo žydų], kurie nužudė Viešpatį J-zų ir pranašus [??? kuriuos pranašus? gal tiesiog visus, pradedant nuo Izaijo?], kurie persekioja ir mus. Jie NEPATINKA D-VUI ir YRA VISŲ ŽMONIŲ PRIEŠAI” 1 Tes 14-15.”
Štai nuo čia ir prasideda visas šokis iki pat Aušvico.

Marginalas > Jules       2016-09-28 12:55

Dovanokite, nerašiau nei kad žydai D-vo tauta, “pakviesta valdyti pasaulį”, nei kad “lietuviai velnio tauta” - tai man prifantazavote. Jūs suprantate išrinktumą, kaip privilegiją, bet ne kaip užduotį. Žydai išrinktoji tauta pagal patį krikščionišką tikėjimą, nes išrinkta skelbti pasauliui Vieną D-vą (už tai nuo pat pradžios stabmeldžių nekenčiama) ir rengti kelią D-vo Mesijui. Deja, toliau diskutuoti nesiimu vien dėl laiko stokos: ką tik įnešiau eilinius pakeitimus į dirbamą svetainę http://www.algirdaine.eu Joje .šį tą rasite apie abraomines ir neabraomines religijas, o be to, galėsiu paskelbti ir Jūsų įžvalgas geopolitinės ateities klausimais, jei bus tikslių nuorodų į šaltinius.

ruta       2016-09-28 11:05

Napoleonas apie zydus/ 1806/  - ’ ..jie visos zmonijos maitvanagiai .. jie sukuria valstybe valstybeje .’
XVIII amziaus filosofijos mokyklos galva Z. F. Volteras / 1694- 1778/ - ‘zydai - tai barbariska tauta , kuri savo guoduma sujungia su religiniu tamsumu ir neapykanta visom kitom tautom ..Jie patys pikciausi ir skandalingiausi is visu mazu tautu ..jie pripazysta tik dvi pareigas sventom ; daugintis ir kaupti pinigus ..’
P. Golbax / 1723-1789/ filosofas -‘Zydai tapo plesikaujancia tauta , supanasejusi su su korsaru/ piratai/  barbariskais principais .’
Z.Z Ruso / 1712- 1778/ - ‘..pati nieksiskiausia is tautu , kuri kada nors egzistavo ..’
K. Markso straipsnis ‘Zydu klausimas ‘/1844/ ..‘zmonijos issigelbejimas tiesiogiai suristas su issigelbejimu nuo zydijos ..’

Jules       2016-09-28 9:54

Gaila, kad negali pataisyti savo pasiųstą komentarą, bet, manau, kas nori supras mintį ir su gramatinėmis klaidomis, nes be klaidų tiesiog neįmanoma parašyti, ypač kai dezinformatoriai nervina ir veda iš savitvardos – vis mintys, įvykiai ir emocijos lekia į priekį, o pirštukai ir akutės nesuspėja su klaviatūra susitvarkyti, dovanokit už vienokias ar kitokias minties ir rašybos klaidas, stilių. Žinot, pone Marginale, augantį pavojų mūsų seneliai gerai suprato anuomet, o mes, marginalai, suprantame šiandien taip pat – kol kas tik nunykstame ir niekas šio suplanuoto ir gerai organizuoto lietuvių nunykimo, deja, nestabdo. Suprantu VU docentus ir dezinformatorius, kurie sako, kad „Hitleris - blogio iškilimas“, o „Dėdė Džo - su savo galingaisiais sąjungininkai – gėrio iškilimas“, kitaip cypė, darbo praradimas, diskvalifikacija, baudos, žiaurios muštynės su benamiais prie šiukšlių konteinerio dėl duonos trupinio. Nekiščiau savo tautiečių, bet apie mus va tokius aš kasdien girdžiu aplink – trolike, autobuse, skersgatvyje, už buto sienų, nakčia, docentų išgertuvėse ir t.t. Kaltina ir kaltina – varo vėžį mums, runkeliukams, nuo ryto iki vakaro. Taip kad tai tikrai ne vietinės reikšmės, mus sargdinantis, dalykas. Na, o faktas irgi tai, kas dėjosi ne tik čia, Lietuvoje, o konkrečiai ir Vokietijoje, jos nuolatiniame, masiniame miestų bombardavime ir darbininkiškų rajonų deginime su gyvais žmonėmis bei architektūros paminklų barbariškame griovime pagal draugo Lindemann‘o planą, nežinot? Ir dar, jei yra antisemitai, vadinasi, yra ir antilituanistai, antigermanistai taip pat – tokie Gamtos dėsniai, Dievo tvarka ir fizikos, matematikos mokslai, deja. Modernūs dabartiniai pseudo mokslai manęs čia nedomina. Aš ne humanitaras, todėl man, jei yra antisemitizmas, vadinasi, yra ir antilituanizmas, antigermanizmas taip pat, be jokios abejonės. Žinoma, nedesovietizuoti teisėjai, jų anūkai ir meilužės mano kitaip – tai suprantama, nes kitaip sustotų mūsų nunykimas. Visai neseniai lietuviamas teko išgyventi Garliavos šturmo siaubą, susidorojimą su patriotais ir jokia logika nesuvokiamas baudas prasčiokėliams, todėl gerai žinome, ką geba Former Bolsheviks – tauta, ypač pasodintieji ant minimalios, kriminalizuojančios algos adatos, įbauginta. Pasak Jūsų, „Žydai – Dievo tauta“, pakviesta valdyti pasaulį, na, o mes, lietuviai, žinoma, Velnio tauta, kaip gi kitaip ir galėtų būti. Jei būtų kitaip – pasaulis sugriūtų. Jis negrius tol, kol žydų kilmės žmonės, Bankas, tą pasaulį valdys. Negalima, pone Marginale, su jumis nesutikti – esate teisus. Kol Bankas valdys – pasaulis negrius. Šiaip, tokiam mažaraščiui marginalui kaip aš malonu girdėt, kad ir Winnie priskiriate didžiausiems pasaulio nusikaltėliams kaip ir dėdę Džo. Tai ne tik paguodžia, bet ir gerai nuteikia, nes pasaulis visgi gali griūti ir mes nugarmėsime pragaran, atsisakę paklusti Dievo valiai.

Jules       2016-09-28 8:37

Pirma, pone Marginale, neatimkite iš manęs teisės klysti, nes aš ne maniakinis dezinformatorius iš Dezi LRT ar iš VU koks tai pamišęs, už dezinformacijos plėtrą atsakingas, docentas, o paprastas mirtingasis. Antra, reiktų skirti tai, kas yra daroma, nuo to, kas yra sakoma. Pavyzdžiui, Lietuvoje sakoma viena, žodžiu, maniakiniai dezinformatoriai per LRT sako ir rodo viena, o daroma ir vyksta visai kas kita ir priešingai nei sakoma – mes nunykstame, pone Letai, negi pagal naują F.Lindemann‘o planą runkeliukams patvarkyti Lietuvoje kaip kadais Vokietijos darbininkų, ubagų klasę, ką? Reikia skirti kalbas nuo darbų. Va Jūs minėjote Coventry, bet kažkodėl pamiršote runkeliukams, mums, pasakyti, kad anglai ir lindemanistai pradėjo masiškai bombarduoti vokiečių darbininkų gyvenamuosius rajonus miestuose trimis mėnesiais ankščiau, Vokietijai siūlant taiką, o ne karą. Įdomu kodėl taip pasielgėte? Lietuvių nunykimas akivaizdžiai rodo konspiratorių norą nusikratyti lietuviais kaip Jūs čia kad sakėte apie anuometinį vokiečių norą nusikratyti žydais, bet sionistai taip pat norėjo atkurti savo didingąją istorinę valstybę, kurios atkūrimui reikia perkelti Eoropos žydus į Palestiną ir reikalingi pinigėliai – babkės, kapitalas, ideologijai, mitai, propaganda ir daug kas daugiau, tiesa? Manyčiau, kad Lietuvos eilinių žmonių be aukštojo išsilavinimo marginalizacija akivaizdi, nesutinkat? Taip, mane kadais kaip ir visus kitus „novobrancus“ kadais Maskvos garnizone iškart įvardijo kaip „niemcus“ fašistus, kaip šviesiaplaukius bestijas ir čia Jūs visiškai teisus, be jokios abejonės – mes, 18-mečiai, buvo tikri bestijos Brežnevo epochoje 1980 metais, be jokios abejonės.

Marginalas       2016-09-28 1:01

Pirma abejoju, ar suprantate, kad “sionistai” nereiškia “blogi žmonės”, “siaubingi žydų sąmokslininkai” ir pan. Tada jie darė tai, ką privalėjo daryti, puikiai suprasdami augantį pavojų savo tautai Vokietijoje. Todėl nacių idėja nusikratyti žydais, idant Vokietija taptų šviesiaakių “šviesiaplaukių bestijų” (pagal Ničę) inkubatoriumi, ir sionistų idėja gelbėti tautą atkuriant jai istorinę valstybę SUTAPO BENDRAME INTERESE. Negi sionistai turėjo atsisakyti šio plano todėl, kad Hitleris blogas? Tai tas pats, kaip Jūsų pasipiktinimas, kad žydų kerštas visai vokiečių tautai už jos genocidą visai žydų tautai kažkoks neįsivaizduotinas. Žinoma, genocidai yra baisūs, bet Jums turbūt atrodo, kad žydai turėjo padėkoti vokiečiams už genocidą, ar ne?
Antra, nesuprantu, kodėl Jūs čia kišate lietuvius. Kas kada skelbė, neva XX amžiaus žydų genocidą suorganizavo lietuviai? Jei šitaip kas būtų skelbęs, būtumėt teisus, bet ginčai dėl žudynių Lietuvoje su isteriškais visos tautos apkaltinimais yra marginalus vietinės reikšmės dalykas, kuris anapus Lietuvos niekam visai nerūpi. Be abejo, tauta nėra žydžudė. Tačiau faktas, kad tokie dalykai čia dėjosi, yra šiurpūs, nes nužudytųjų kraujas, norite ar ne, šaukiasi Dangaus. Reikia melstis, kad Lietuva būtų nuvalyta nuo šios baisybės, kad panašios žudikiškos nuotaikos čia niekad niekam neatgimtų, ne tik kad nebūtų (gal ir iš Rytų) vėl kurstomos. Todėl užuot piktindamiesi žmonės verčiau atkreiptų dėmesį į dabartinius antisemitus, kurių apstu kad ir komentaruose, ir pamąstytų, iš kur tokie atsiranda. Jų skleidžiama neapykanta yra pavojinga visai Lietuvai jau pagal pranašystę Pr 12:3, jau neminint baisios praeities prikėlimo: nukrikščionintai ir nudvasintai pokomunistinei globalizuojamai Lietuvai tai net gresia pagreitintu išnykimu. O juk daugelis paprasčiausiai nežino, kas yra žydų tauta apskritai, kokia jos istorija ir kultūra, kokie jos tūkstantmečių senumo dvasiniai lobiai, misija pasaulyje pagaliau. Turbūt Tibeto šamanizmas ar koks nors “dzenas” įdomesnis, ar ne? verta studijuoti, ar ne? Neįdomu, kad šalia šimtmečiais gyveno unikalios tradicijos žmonės, kurių unikalumas - Paties D-vo valia. Deja, europinė krikščionybė amžiais palaikė atstumiantį požiūrį į žydus nepaisydama Šventojo Rašto pranašysčių. Pakeisti tą požiūrį būtų daug svarbiau ir sveikiau nei Jūsų bandymai prikergti prie žydų kažkokį banditą Joe su Winniu, kuris be abejo, yra vienas didžiausių karo nusikaltėlių.

Jules       2016-09-27 17:38

Taip, pone Marginale, sionistai su vokiečiais tvarkingai, pagal Paktą, kėlė žydų kilmės žmones į Palestiną, o anglai skandino besikeliančius, o kalčiausi liko lietuviai. Labai genialu, tiesa? Vokiečių planai Rytuose? O kas tokių planų neturi, ką? Žiūrėkite Lebensraum’us anglų, prancūzų, vokiečių, na, ir lenkų tuose pačiuose Rytuose, be jokios abejonės. Visos didžiosios tautos buvo ir tebėra labai nacionalistiškos ir imperinės. Na, o lordas Randolph’as galėjų būti ir pakeistas. Moterys išmano tą reikaliuką gan gerai. Juk turėtą keletą vyrų: George Cornwallis ir Montague Phippen Porch. Moterys tebėra mums kietas riešutėlis, tenka su tuo susitaikyti. Na, o klausimų profesoriui visada bus. Tokie mes jau tie Brežnevo epochos trejetukininkai, kol laisvi, kol ne auditorijoje ir ne egzamine pas docentą klausimų visada bus vertų BK straipsnių ir Neosovietijos(raudonosios oligarchijos) įniršio.

Marginas > Jules       2016-09-27 15:39

Ir tas perkėlimas mano yra paminėtas, nieko naujo nesakote. Tik nutylite, kad vokiečių laivai kėlė, bet britai skandino. Dėl Lenkijos ir Smilgos nieko atsakyti negaliu. Man tik aišku, kad karas buvo kurstomas britų, nes jau XIX a. pabaigoje Londone atsirado anglosaksiško pasaulio federalizavimo planas (Jums belieka tyrinėti anglo Cecilio Rhodeso genealogiją, gal ir jo kokia nors senelė žydė, ar ne?), bet pirmasis karas visko neišsprendė ir federalizuoti Europos nepavyko, pavyko “tik” pajungti JAV 1913 m. pabaigoje.
Kas ką būtų išvengęs, yra tuščias plepalas. Yra žinoma, kad didieji karai įvyksta tada, kada jų nori visos pagrindinės pusės. Nors Hitleris kalbėjo apie taiką, jo planai dėl gyvybinės erdvės Rytuose niekur nebuvo dingę. Britai toli gražu negeidė galingos Vokietijos vidury Europos, kuri dar ir norėtų plėsti savo kolonijas Rytuose, o bolševikai svajojo apie pasaulinę revoliuciją. Sustumti Vokietiją su Maskolija buvo didžiausia britų svajonė. Yra daugiau klausimų?

Jules       2016-09-27 11:50

Hm, sakote, kad „jei tikrai žydai būtų keršiję visai vokiečių tautai už genocidą, kurį naciai taikė visiems žydams, aš tikrai tylėčiau, nes tuo metu praktiškai visi žydai nebuvo krikščionys ir jiems nebuvo privaloma atsukti kitą skruostą. Juk Įstatyme pasakyta: dantis už dantį!“ Bet palaukit, pone Letai, juk iki karo vyko aktyvus Vokietijos nacionalsocialistų ir sionistų bendradarbiavimas pagal kredituojamą Žydų perkėlimo į Palestiną paktą, nežinot? Net medalis to vaisingo bendradarbiavimo proga buvo išleistas, kur vienoje pusė Dovydo žvaigždė švyti, o kitoje – Svastika. Sionistai pasaulio žydų vardu buvo pasirašę su Vokietijos vyriausybe „Perkėlimo paktą“ – „The Transfer Agreement“ arba Haavara Agreement, vadinkite kaip norite, nepagadinsite, kuris puikiai veikė ir davė naudos abejoms pusėms iki karo. Leido žydams gauti kreditą ir grįžti į istorinę Tėvynę, į savo svajonių šalį ir kurti savo atominę valstybę, tiesa? Žinoma, ne visi žydai norėjo palikti Vokietiją arba Europą ir vykti į istorinę Tėvynę. Na, o keršto ritualas buvo atliktas Niurnbergo karinio tribunolo metu ir organizuota „Holokausto industrija“, kurią aprašo dr.Norman G.Finkelstein. Tiesa ten aprašyta ar ne dar laukia išsamesnio pasaulio istorikų tyrinėjimų, kad galėtume tvirtai pasakyti taip ar ne? Niurnberge įtvirtinta dvigubų standartų politika ir teisė, apie kuriuos šiandien kalba ne vienas sąžiningesnis ir drąsesnis istorikas pasauly. Žinoma, nemažai istorikų ir pasodinta, be jokios abejonės, bet dr.N.G.Finkelstein, kiek žinau, nepasodintas, tiesa? Tas „Perkėlimo paktas“ būtų puikiai veikęs ir toliau, jei ne Lenkijos imperinės, karinės ambicijos kaimynų atžvilgiu ir anglų nusikalstama politinė ir karinė kvailystė, pasirašant „Karo garantijų paktą“( The Polish-British Common Defense Pact) su Lenkija jai neprašant - vietinis karinis konfliktas paverstas baisiu pasauliniu karu. Karo garantijų suteikimas leido Lenkijai džiūgauti, kad ji po 14 dienų paims Berlyną ir gers tenais šampaną, kaip teigė pasaulio žiniasklaidai Lenkijos užsienio reikalų ministeris(Polish Foreign Minister and Oberst Beck) 1939 m. balandžio 20 dieną: „...our troops would be in Berlin within 14 days“. Taigi ultimatumas Lietuvai ir neatsakingas, nusikalstamas anglų karo garantijų suteikimas Lenkijai lokalų konfliktą pavertė pasauliniu karu. Be tų neprašytų, nusikaltėliškų karo garantijų jokių genocidų ir baisių žudynių, manyčiau, nebūtų buvę, o žydų valstybė būtų atkurta pagal tą „Perkėlimo paktą“ ir niekas nevadintų neakivaizdžiai, slapčia, nakčia, pašnibždomis mus žydšaudžių tauta. Nebuvo kam sustabdyti tą dabitą ir karinį pamišėlį, lenkų maršalą Edward Rydz-Smigly, tiesa?

Jules       2016-09-27 11:04

Oi, tik jau nesakykite, pone Letai, nes mes žinome, kad esate drąsus intelektualas ir aš nukeliu kepurę, bet, bet taip pat turiu ir savo bendrąją nuomonę, tapatybę, kilmę, kurioje gali būti ir žydų kilmės protėvių genų, bet ne apie tai kalba. Kalbame čia apie bankinę privilegijuotą viršenybę – supremacizmą. Nesu kurčias, nors liberalų liberaliai ir pamuštas per ausis, ne tik per galvą apskritai kadais, ir akimirkai buvo pažeistas mano protinis ir fizinis vientisumas, orumas, bet dovanota gyvybė, todėl vis dar girdžiu, ypač, kas kalbama aplink ir Halės turguje. Na, pavyzdžiui, ten prekeiviai aktyviai svarsto, kodėl buvo nukautas prezidentas J.F.Kenedis ir kas tie konspiratoriai, kurie tai padarė ir kurie šiandien neleidžia Lietuvai vystytis? Kas organizavo Garliavos šturmą? Esu, Jūsų žiniai, Brežnevo epochos trejetukininkas, net ne vidutinybė – toli man iki jos, anot vienos brazauskinės rašytojos, kaip ten ta jos pavardė? Na, ta, kuri gulėsi ant bėgių dėl okupantų karių medžiojamų jaunuolių. . Tiesa, trejetukininkai, kaip žinote, sunkiausiai pasiduoda dominantų hipnozei kol gyvi, kol nepraėję atitinkamų fizinio vientisumo panaikinimo procedūrų. Vis dar tebeturiu teisę, nesvarbu, kad mus medžioja nekompetentingi, nedesovietizuoti ir šališki teisėjai, ir Sovietijos parengti mūsų kaltintojai, ir jų dar plėšresni anūkėliai pagal Niurnbergo dvigubų standartų direktyvas ir pseudo mokslą, į informaciją. Na, o dėl vokiečių nacionalinio vientisumo taip pat nereikia pataikaujant nusišnekėti, pone Letai, nes Vokietijos kariuomenė buvo daugiatautė ir net du žydų kilmės maršalai, nemažai pulkininkų, o kareivių dar daugiau buvo jų kariuomenėje, tad gal nereiktų ir Jums pataikauti Bankui Trockis, sutariame? O būti savimi, išlikti savimi ir saugoti orumą ir fizinį vientisumą. Žydai dabar turi savo turtingą, galingą, klestinčią, atominę valstybę, savo amžinąją istorinę Tėvynę ir mes linkime jiems sėkmės, klestėjimo ir nesikišame į jų vidaus reikalus, bet to pačio norime ir iš jų, kad jie nesikištų į mūsų vidaus reikalus, susitaikytų su mumis ir neužsiiminėtų dezi propaganda per Dezi LRT ir pan. Nepapirkinėtų mūsų Former Bolsheviks, VU docentus ir Dezinfosklaidos katedros absolventus – nemaustytų mus, runkeliukus. Mums reikia taikos, o ne Banko nupirktos dezi propagandos per Dezi LRT ar Dezi MG Baltic. Todėl man tikrai ne švilpt, pone Letai, kol tebeturiu savo fizinį ir protinį trejetukininko vientisumą, kurį kartais medžioja nedesovietizuoti teisėjai. Primenu, kad Bolševikų partijos ir jos eksnarių sąskaitoje virš 66 milijonų aukų, o tai nepamirštama. O kas, Letai, buvo iki Koventrio, prašom irgi atikslinti? Aš tingiu. Tik pamanykite, 58 valstybės skelbia karą Vokietijai, ar tai normalu? Ir tik dėl to, kad iškiltų dvi pasaulio viešpatijos, anot Walter Lqr., kurios dabar kariauja Sirijoje ir išbando naujas, įtariu, žudymo technologijas ant civilių galvų kaip Vokietijoje kadais. Rusų kariuomenėje nepaklusnius salagas irgi ratu sustoję seniai(„diedai“) suspardydavo iki sąmonės netekimo, kad taptum savu sistemai – Sovietijai, kuri dabar pavirto į Neosovietiją.  Kas ten, Sirijoje, Šiaurės Afrikoje iš tikro vyksta mes nežinome, kaip Jūs įsakmiai su tokia jėga sakote man, „ar Pats dalyvavote tose išgertuvėse?“ Bet, pone Letai, mes ten dabar tiesiogiai mes savo akytėmis irgi nematome, kas ten vyksta iš tikro? Gal koks Ruzvelto anūkėlis kada nors ir painformuos, kas ten vyko ir vyksta iš tikro? Žinot, man nepatinka tas dirbtinis, piktavalių suplanuotas, organizuotas, prievartinis Arabų pavasario perkėlimas į Europą ir jo pateisinimas, naudojant VU docentų, Dezi LRT, Dezi MG Baltic gerai įvaldytus dezi propagandos meno triukus ir primityvią jėgą bei runkelyno nuolatinį gąsdinimą BK straipsniais, o Jums ar patinka?

Marginalas parašykitui       2016-09-27 4:45

Komunizmo idėja yra natūraliai krikščioniška: Apd 4:32, o vienuolynai - tai tik tai, kas liko nuo krikščionybės konstantininėje bažnyčioje. Komunija yra tos pačios šaknies žodis, kaip ir komunizmas. Tik prievartinis politinis komunizmas yra ne krikščionybė, bet antikrikščionybė.

Marginalas > Jules       2016-09-27 4:31

Gal esu atsilikęs, bet nieko nesu girdėjęs apie “žydšaudžių tautą” bent jau gal 20 metų po visų ginčų su Zuroffu dėl kelių lietuvių nusikaltėlių. Tada tikrai epitetais mėtytasi iš visų pusių. Gal dabar yra tokios provokacinės laidos? Man tai neįdomu, nes į akis krinta kitkas: kad antisemitiniai komentarai atsiranda visur, kur tik būtų mažiausia proga, o aš skaitau ir stebiuosi, kad lyg ir lietuviai, bet ne ruskiai rašinėja. Nė vieno žydo nėra matę, iš kur prisisėmė? Aišku, kad iš “broliškos” “tautos” per internetus.
Nematau argumentų. Sakau, tas menkysta Kaufmanas daugiau nusipelnė Hitlerio propagandai nei amerikonams su britais, kurie ir patys provokavo nacius “galutiniam sprendimui” drauge su Kaufmanu. Nenustebčiau sužinojęs, kad Kaufmaną paskatino būtent iš tos pusės.
Kokia tad dar Joe ir Winny kilmė? Ar Pats dalyvavote tose išgertuvėse? Man Winnis nėra geresnis už Hitlerį, bet kuo čia dėta Winnio motina (jei tai būtų paslaptis, nebūtų ir skelbiama)? Ar jis nebuvo pakrikštyras, lankė chederį ir bent mokėjo žydų raštą? Pats “kraujas” ėmė ir prabilo? Tai panašu, kad Džuhašvili iš Jew + ha + švili!
Kas yra žydas? Ar esate 100 procentų tikras, kad neturite nė vieno žydų protėvio? O jei turėtumėt, ar tai reikštų, kad tuoj imtumėt kurti vokiečių ar visų nežydų naikinimo planus? Man kvailam kažkodėl atrodo, kad tuodu abudu buvo tipiški savo tikrų, amerikiečių ir anglų, tautų atstovai ir visada dirbo būtent savo valstybių interesams, kitaip už ką amerikiečiai ir anglai (ir ne tik) būtų juos garbinę? O kad žydai ypatingai mylėtų Čerčilį už savo tautiečių žudymą, tuo kaip tik nesu tikras. Priešingą informaciją tikrai turiu. 
Pagaliau jei tikrai žydai būtų keršiję visai vokiečių tautai už genocidą, kurį naciai taikė visiems žydams, aš tikrai tylėčiau, nes tuo metu praktiškai visi žydai nebuvo krikščionys ir jiems nebuvo privaloma atsukti kitą skruostą. Juk Įstatyme pasakyta: dantis už dantį! Net žinau, kad būta grupuočių, kurie norėjo vykdyti masinius teroro aktus prieš civilius vokiečius, kaip kerštą už genocidą. Toks tikras tikrų žydų kerštas būtų buvęs bent suprantamas.
Tačiau kuo čia dėti banditai anglai? Kas juos svolačius masiškai naikino be jokio karinio tikslo? Koventris buvo karo pradžioje, kai Anglija ir Vokietija buvo vienodai galingos, bet baigiantis karui anglai bombardavo jau sutriuškintus žmonės tik iš “krikščioniško” keršto ir dėl dominavimo pasaulyje planų. Gal visi lakūnai, visa karinė vadovybė buvo žydai? Kodėl niekas neprotestavo? Gal visi anglai žydai? Gal nežinote, kad jie ne tik pasinaudojo galimybe sugriauti Vokietiją ir išžudyti daugiau civilių nei amerikonai japonų Hirošimoje ir Nagasakyje per atominį bombardavimą, bet ir sąmoningai skandino vokiečių laivus su tais pačiais žydų kaliniais? Mano tai aprašyta, bet Jums švilpt.

Pikasas to Jules       2016-09-26 22:19

Joks nesu ponas, tik švariai apsirengęs smile Netenka padiskutuoti “KK”, bet ten didelė makalynė. Dėl Europos manau taip. Europos Sąjunga turi tarnauti ekonomikos tarpusavio pasiskirstymui, kad lengviau galėtų konkuruoti su kitais dviem galingais centrais Azijoje ir Amerikoje. Dar ES galėtų kontroliuoti, kad nariai laikytųsi pagrindinių bendradarbiavimo taisylių ir neprisiperėtų kokių diktatoriukų. Visa kita turi būti palikta spręsti pačioms narėms. Nematau Kalba , kultūra, tradicijos 5- neliečiama erdvė. Beje, kol turim tokį Rytų kaimyną, tai net ir kažkokios karinės bendros mobilios karinės pajėgos nepakenktų. JAV ir ES pradeda sunkias derybas dėl bendros ekonomikos, bet NATO reikšmė išlieka stabili. Jei ne ši organizaciją, Rusijos “atostogaujantys kariškiai” gal jau knistų žemę kur nors Prancūzijoje delikatesinių trumų  beieškodami. Žinot, kaip tankais žemė “knisama”... Kad Europa keisis, tai net ginčytis neverta. Viskas Pasaulyje kinta. Net į TĄ PAČIĄ upę antrą kartą neįbrisi… Nemanau, kad esu nepataisomas optimistas. Tačiau tikiu, kad mūsų Baltijos gintarėlis išliks skaidriai inkliuzinis. Tuo jis dar mums brangesnis. Geriau inkliuze rasti savą muselę, negu svetimą “kamarą”...

Jules       2016-09-26 19:05

Na, pone Pikasai, tik jau nesakykite - Jūsų mintis seka, analizuoja, nervinasi, ginčija, palaiko, pyksta, pritaria visa Lietuva, žinoma, tik nesuabsoliutinant. Aš tikrai pritariu daugeliui Jūsų minčių, įžvalgų ir faktų logiškai dėlionei kaip ir poniai Eglei Marcinkevičiūtei-Wittig. Akivaizdu, kad intelektualai nusprendė mūsų tapatybę - Lietuvišką civilizaciją, kuri išsigelbėjo Rytų Prūsijoje ir Brest-Litovsko taikoje - paskandinti. Tik kažin ar pavyks, nes ir pati Europa vienaip ar kitaip bus priversta keistis, gintis - atkurti savo Nepriklausomybę.

Pikasas to Jules       2016-09-26 17:53

Neskaičiau jūsų nurodytos knygos: “Theodore N.Kaufman’o “Germany must perish”. Kaltas. Tai ką man daryti, kad lietuviškų knygų nespėju skaityt?  Beje, kiek supratau, jūs neskaitėte viso pluošto mano komentarų tautų santykių klausimais. Nesiūlysiu jų ieškoti. Tačiau galiu pasiulyti paskutines mano perskaitytas knygas, kurios turi, mano supratimu, išskirtinę vertę. Tai: “Nacionalinės etikos griuvėsiai arba kaip nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis”, (Eglė Wiitig - Marcinkevičiūtė), Gyvenimas kaip klavesino garsai” Vandos Ibianskos ir “Žiemos karas” Sovietų Sąjunga puola Suomiją 1939 - 1940 (Eloise Engle ir Lauri Paananen). Sėkmės.

Jules       2016-09-26 16:41

Ir kas per konspiracinė manija slėpti savo kilmę - savo tautybę? Vos tik įjungi Dezi LRT ar Dezi MG Baltic ir jau žinai, kad esi lietuvis ir amžinai kaltas(maniakinė kulpatija) už priklausymą žydšaudžių tautai, nesvarbu, kad tai tiesiogiai dar nerėžiama į akis, bet duodama suprasti, kas toks esi ir kad atsakingas už Antrąjį pasaulinį karą ir visą kitą blogį kursai yra pasauly. Aš neslepiu savo tautybės ir žinau, kad rusų kariuomenės papročių pavyzdžiu vėl būsiu liberalų, kaip okupacijos laikais, vadinamas “niemcu”, fašistu, banditu, radikalu, ekstremistu, marginalu, menkysta, vidutinybe ar dar daug, daug kuo nors žemiau, žodžiu, bukagalviu antisemitu, vertu tik BK straipsnių, vertu tik kalėjimo ir didelių baudų. Mano tautybę gali paniekinamai valkioti, kolioti, menkinti kas tik netingi, o va Viniuko(Winnie) tautybės, kilmės liesti negalima, tiesa? Bijai ir sakyti, kad jo motina Jenny Jacobson(Jerome) gimė Brooklyn’e finansininko ir New York Times savininko, berods, šeimoje, o jei pasakysi dar ir kokios tautybės - būsi apšuktas antisemitu, neigiančiu, kad du draugeliai, Winnie ir Joe, yra gėrio iškilimas - pasaulio šviesa ir tiesa, kurių viršūnė Niurnbergo Verdiktas. Kaip ten apie juos rašė prezidento Ruzvelto sūnus Elliott Roosevelt(kilmės vėl negali sakyt – BK straipsniukas), nagi priminkite, iki kokio lygio tiedu nusilakdavo pijokystės orgijose? Nagi priminkite, kas skaitėte, kaip jie ten pasigėrę prisiekinėjo šaudyt “niemcus” milijonais po pergalės ar kaip? Rėžė tostus už prakeiktų „niemcų“ galabijimą be gailesčio ir Theodore N.Kaufmano išmintį, kad taip ir bus padaryta, kaip šis prašė, tiesa, pone Marginale, ar kaip? Kai kurie anglų istorikai detaliai aprašinėja nuotykius Paryžiuje 1874 m. balandžio 15 dieną Britų ambasadoje, kai buvo suvairuotas Viniukas, tiesa?

Jules       2016-09-26 15:47

Mūsų tautos vadas yra Konspiracija. Mus vadina žydšaudžių tauta, o kaip vadinti tuos, kurie naikino ne žydų kilmės žmones milijonais? Negi žydai nieko taip ir nešaudė? Tik lietuviai, ane? Nebuvo žydų kilmės raudonųjų partizanų, ypač nepilnamečių ir moterų, kurie ką darė? Negi lietuviai tyčia pleškino savo kaimus, žudė žmones nakčia 1812 metų pavyzdžiu, kaip kad buvo padeginėjama Maskva?

Marginalas Jules       2016-09-26 14:23

Panašu, kad painiojate Vokietijos konkurentę Britaniją su žydais ir tikriausiai patį Churchillį laikote žydu (visai ruskiškas stilius, nes jie ir mongoloidą Jelciną vadina žydu). Apie Britaniją esu išsamiai parašęs https://sites.google.com/site/theholocaustrevised/lithuanian tik n,ei Jūs, nei kas kitas nieko nesugebėjote sukritikuoti.
Tad kokiu pagrindu žydų kilmės globaliniai bankininkai tapatinami su žydų tauta? Gal Jums Rimandas Stonis yra lietuvių tautos vadas?
Manote, kad materializmo platintojai ir okultinių neopagonioškų sektų gerbėjai “dirba” dėl žydų tautos viešpatavimo? Ar ne tai buvo pagrindas vokiečiams ir ruskiams žudyti savo namo kaimynus žydus? Kokiais faktais vadovavosi kad ir hitlerininkai be ruskių sukurtų “Protokolų”, kurių ruskiškumą akivaizdžiai mato tik pažįstantys tą “tautą”, bet deja, ne vakariečiai?
Vėl traukdamas tą Kaufmaną, kuris absoliutus niekas su savo knyga palyginti su hitlerine propaganda, parodote tik tai, kad esate apsėstasis, įstrigęs infantilumo pakopoje. Tuo tik remiate globalistus, tyčia kurstančius antisemitizmą, kad užmaskuotų savo orvelinę ideologiją nukreipdami kvailių dėmesį nuo savęs į žydus.

Letas Palmaitis Autoriui       2016-09-26 13:50

Kadangi Marginalas nebeaktyvus, vėl išlindo Jota. Jos garbei turiu pakartoti, kad antisemitizmas yra toks pat neatskiriamas “vyresniųjų brolių” požymis, kaip vandenukas, matas ir jo rašymas išmatomis ant pasmirdusių viešųjų išviečių sienų.
Nepradėsiu diskusijos su jotomis, nes ketinu ta tema paskelbti publikaciją (jei D-vas duos! Šventumo nesuprantanti Jota tyčiojasi iš pagarbos D-vo Vardui, nes jai nusispjauti, kas Jį atspausdins ir kur panaudos - tegu atsako dar ir už tai D-vo prakeiktoji!)
Trumpai pasakysiu, kad pamatinė antisemitizmo priežastis yra pats žydų pasirodymas pasaulyje skelbiant Vieną D-vą ir Vieną Jo Tiesą. Jei pasaulis nuoširdžiai ją priimtų, liautųsi visi karai, bet nuoširdžiai nepavyko priimti net ir pirmiesiems krikščionims graikams ir romėnams.
Štai išvada: konstantininė krikščionybė iškilo kaip antisemitinė pagonių reakcija į Gerąją Naujieną. Antisemitizmas neatskiriamas nuo pačios konstantininės krikščionybės ištakų 385 m., o toliau jis jau rasiniu pavidalu išlindo per Liuterį, paskui pavirsdamas jau nereliginiu hitleriniu genocidu.
Įsivaizduoju eilinį emocinį srautą iš jotos, bet į jį neketinu atsakinėti, nes dar nė karto nebuvo, kad ji būtų pateikusi faktais pagrįstą argumentaciją.
Savo poziciją pradžiai paremsiu tik viena iš vėlesniųjų graikiškų interpoliacijų Naujajame Testamente. Kiekvienas, gerai pažįstantis Pauliaus teologiją, jo laiškų turinį bei stilių, atpažins melą akimirksniu:
“Jūs tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių, kaip ir jos [t.y. žydų bažnyčios!] nuo ŽYDŲ, kurie NUŽUDĖ VIEŠPATĮ J-ZŲ IR PRANAŠUS, KURIE PERSEKIOJA IR MUS. Jie NEPATINKA D-VUI ir YRA VISŲ ŽMONIŲ PRIEŠAI” 1 Tes 14-15.

Jules       2016-09-26 10:56

Pone Pikasai, pasaulio visuomenė ne tik gerai žino XX amžiaus totalitarinius režimus - nacionalsocialistinį ir internacionalsocialistinį, bet ir jų PLANUOTOJUS, finansuotojus, kreditorius ir įkvepėjus. Pasaulis taip pat žino ir autorių nacionalinę kilmę, kurie suplanavo ir įvykdė gyvų žmonių deginimą gražiausiuose Europos miestuose strateginio, masinio, bombardavimo metu. Žino “The Strategic Air Offensive against Germany, 1939-45”, bet šito, gaila, nežino ir nesuvokia VU docentai ir kiti dezi propagandistai. Pasaulis taip pat seniai yra perskaitęs Theodore N.Kaufman’o “Germany must perish”(Vokietija privalo žūti), bet Pikasas jos vis dar neperskaito, tiesa? Įdomu kodėl?

parašykit       2016-09-25 13:24

>parasykit     2016-09-25 13:17, parašykit šaltinį kuriama nurodoma kad žodis” holokaustas” reiškia “deginamoji auka”

>parasykit       2016-09-25 13:17

tai reiskia “deginamoji auka”.
Jotai,
galimai si ideja kilo tarp kataliku vienuoliu, kurie jau viduramziais gyveno komunose.

Jota Burui       2016-09-25 12:02

Žinau, kad nemažai žydų nukentėjo nuo komunistų. Bet kad antisemitizmo sukėlėjai yra patys žydai, rašė dar Solomonas Lurjė kn. Антисемитизм в древнем мире, jei turit laiko ir ūpo, galit paskaityti - http://royallib.com/book/lure_solomon/antisemitizm_v_drevnem_mire.html Ir ne. vien jis.
Ir kas yra komunizmo idėjos autoriai?
Tema plati, visko vienam straipsny neišanalizuosi, bet glaustai priminsiu dėsnį: kas kartą pažinęs Kristų nusigręžė nuo Jo, tas nesuras jokio kito Dievo, bet sparčiu tempu riedės žemyn. Juo labiau, kad Kristus pasakė: “Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane”(Jn 14,6)

Manau, aišku, kad ir kokias teorijas beišvedinėtų šiuolaikiniai katalikų ar judaizmo teologai.

parašykit       2016-09-25 11:54

Taip taip, parašykit įtikinamas žydų “holokausto” priežastis ir ką reiškia pats žodis “holokaustas”  lietuviškai.

Buras Jotai        2016-09-24 18:02

Tik kad Herslis ir paeiliui visi jo seimos nariai mire neaiskiomis aplinkybemis. Dzonsono “Zydu istorija” leidzia suprasti, kad padorus tikintys zydai nukentejo nuo raudonuju ne maziau nei kiti.
Skaiciau nete kaip masonines B’Nai B’ritch ikurta organizacija - ADL (Antidefamation lygue) draude JAV priimti pabegelius is Europos ir leido tik is afrikos, Azijos ir Lotynu Amer., todel laivai su pabegeliaus zydaais buvo grazinami atgal i Europa. O po karo buvo apkaltinta JAV vyrausybe.

Labai       2016-09-24 13:35

Tikslios autoriaus įžvalgos. Vargu ar atsiras lygiaverčių oponentų.

Jota       2016-09-24 11:46

Skaniai pasijuokiau iš Antano, kuris irgi rašo “D-vas”:). Nepykit, bet yra čia užkibusių ant kabliuko suliedinti katalikybę ir judaizzmą. Tai yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės pseudokatalikybės krypčių.  Kitas mūsojo Frančesko uždavinys - įvairių dialogų ir ekumenizmų pagalba sukurti pasaulinę globalią religiją, kuri tiktų visiems ir įsiliedintų į vadinamąją  NPT.  Judaizmas - “šventa katalikybės šaknis” -  čia atpuola. Nerašysiu aštresnių faktų - apie šiuolaikinės katalikybės perinterpretavimą (klasikinės katalikybės iš esmės jau seniai nebėra. Likučiai naikinammi begėdiškai iškraipant Šv. Raštą ir sukuriant patogią globalistams etinę sistemą iš kokių septynių punktų - gojams užteks ir tiek. Tačiau Dievas žydams pasakė: “Dievo karalystė bus iš jūsų atimta” (žr. Mt 21, 33-34). Nors Vatikano klapčiukai tvirtina, kad žydai tebėra išrinktoji tauta, aš vadovaujuosi Šventuoju Raštu. Jūs - kaip norite.
Manyčiau, kad visos žydų ir jiems pritariančių piliečių pretenzijos dėl genocido, holokausto, daugybės visokiausių neva skriaudų ir kilo būtent dėl tūkstantmečius egzistuojančio šios tautos noro viešpatauti. Antisemitizmą provokuoja patys žydai, kaip sakė sionizmo tėvas Herclis.

Siūlyčiau dar perskaityti Rūtos Gajauskaitės str. “Genocidas ar holokaustas?” Jis plačiau pailiustruos A. Zolubo rašinį.

To Buras       2016-09-24 11:36

To Buras - pasižiūrėk filmą apie Tuviją.

zita.       2016-09-24 2:03

izraelis neprivalo rupintis lietuvos piliečiu kapais.

Buras       2016-09-23 23:41

Dar mane stebino zydu nuolankumas. Kodel nesipriesino, kodel neisilakste i visas puses?
Pasirodo, juos vesdavo i susaudymo vieta apgaule, sakydami, kad eina kasti apkasu, nes frontas arteja.
.
Nors kiekvienoj tautoj atsiranda niekseliu, bet niekas negali Lietuvos apkaltinti koloboravimu su fasistais.
Del to, kad
Lietuva pirmoji Europoje Kaune nuteise nacius;
Kad su nacistine Vokietija buvo nedraugais jau nuo tada kai atsieme Klaipedos krasta. O Rusija to apie save pasakyti negali, nes gana draugiskai sios dvi teroristines valstybes Molotovo -Rybentropo paktu pasidalino Europa. 
Izraelis buvo kuriamas raudonas, o ne kapitalistinis. Musu pilieciai zydai nesikele i ji ir kazin ar ten buvo pageidaujami, nes dauguma ju buvo musu miesteliuose gerai pritape smulkus burzua - krautuveliu savininkai,  malunininkai, amatu dirbtuviu, kepykleliu savininkai ir dazniausiai tikintys zmones. Komunistuojantys kone visi pasitrauke su rusu kariuomene. Nekalciausieji buvo paaukoti. Labai gaila.

Buras       2016-09-23 23:23

Per Moletuose vykusi zd genocido paminejima nemazai paslapciu buvo atskleista. Ir tikriausai del to, kad minejime dalyvavo ne vien zydai, bet ir kiti musu piliecai. Zmones pradeda pasakoti ir tai gerai.
Senai stebino faktas, kad Vyzentalio centras nesugeba surasti zydsaudziu.
Pasirodo NKVD, pasinaudojus siuo kompromatu, zydsaudsius panaudojo lietuviu partizanams naikinti. Dar daugiau, vokieciu okupacijos metu buvo isgarsejes toks zurnalistas Klimaitis, pasizymejes agitacijom pries zydus. Galimai remiantis siuo kompromatu buvo uzangazuotas dirbt KGB Vokietijoj gyvenantis jo sunus (klicka Kliugeris), nemazai bendrininkaves su Prunskiene ir netgi, kaip sako neto saltiniai, kai kurios uzsienio jegos bande ji mums prakist i prezidentus.
Ir ko noret, jei kompromatais KGB uzangazuodavo net gejus is MI6, tuomet kai Anglijos visuomene juos dar smerke.

Zolubas       2016-09-23 22:19

turėtų žinoti, kad rašytojas Jonas Mikelinskas iki grabo lentos peikė Seimą ir Landsbergį dėl tarptrautinių politinių aplinkybių pabugusius patvirtinti ir pripažinti birželio Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją kaip juridinį dokumentą, nors toks dokumentas jau buvo paruoštas.

Pikasas       2016-09-23 21:23

Autorius teisingai aiškina, kad vyksta provokacijų vajus, norint sukiršinti tautas. Paminėjimuose prasminga būtų dalyvauti ir vokiečiams. Teisinga būtų išgirstų jų atsipašymo žodžius už Lietuvos piliečių žydų žudynes. Jokio “furoro” R.Vanagaitė savo knyga, kaip ir A.Tapinas ir kiti savo rašiniais, nesukėlė. Kaip gal jie tikėjosi Gal greičiau nusistebėjimą, kad holokausto sumanytojai ir pagrindiniai vykdytojai primirštami ar visai nepaminimi. Pasaulio visuomenė gerai žino, kad XX amžiuje Europoje buvo du totalitariniai režimai - fašistinis ir bolševikinis, kurie išžudė milijonus žydų ir kitų tautų Žemės gyventojų. Stalininis režimas šia prasme pasireiškė dar daugiau, net “gulago” patirtimis su fašistais dalinosi, tad net nepadoru minėti tik vieną žydų tautą, kurią naciai žudė totaliai. Beje, kaip okupantai prievarta pasinaudoję ir vietiniais gyventojais. Ir Stalino gulaguose buvo prižiūrėtojų įvairių tautų asmenų, kaip ir žydų persekiojimuose Hitlerio kariaunos užimtose teritorijose. Net ir žydų tautos atstovai prievarta yra prie tokio smurto prisidėję. Kada pradėjau skaityti Vanagaitės rašinį apie eitynes Molėtuose, pamaniau, kad ji nori pagerbti ir nuo bolševizmo žuvusius. Tačiau čia pat aiškina, kad giedoti siūlo hebrajų kalba. Vadinasi, minėsim tik vienos tautos aukas. Kalbėsiu atvirai. Labai keistai atrodo, kad turtinga, didelę paramą gaunanti Izraelio valstybė nerodo didelio noro prižiūrėti savo tautiečių masinių kapaviečių vietas. Vienas kitas turtingas žydas yra paaukoję nemažas sumas žydų kapinių tvorai ar pan įrengti.Bet tai tik reti pavieniai atvejai Tik jei kur sostinės centre pradedami projektuoti svarbūs statiniai, su virgulėmis ieškoma žydų kapinių, kurios buvo uždarytos prieš porą šimtų metų. Vadinasi, norima pagerbti savo tautiečius, tačiau tai daroma tik pripuolamai. Lietuvoje žydų populiacija žiauriai apnaikinta. Tačiau ir “amžinojo įšalo žemėje” lietuvių palikuonių sunku rasti. Tačiau kasmet vykdomos ekspedicijos, randamos kapavietės ir jos tvarkomos mūsų piliečių, daugiausiai lietuvių rankomis. Tik dabar Rusija nusprendė nebeleisti statyti atminimo simbolius žuvusiems. Tad ir minimo pobūdžio ekspedicijos taps sunkiai įmanomos. Bet tai totalitarinė , demokratiją naikinanti valstybė. Manau, kad Pasaulio žydai galėtų skirti daugiau dėmesio savo tautiečių atminimui. Beje, R.Vanagaitė ir kiti jos mintims pritariantys nuolat primena žydų turėtą turtą. Bet kokie religiniai statiniai gražinti išlikusių žydų bendruomenei. Fašistai su begaliniu cinizmu atėmė iš nužudytų žydų viską, kas buvo vertingesnio. Net ir auksinius dantis. Likusių kokių baldų ar mantos nedegino. Gal tam dėmesio neskyrė. Taip, lietuviai priglaudė kokią spintą ar dar ką, žinodami, kad jų kaimynai išvežti sunaikinimui. Jei būtų grįžę, tai argi lietuviai tos spintos ar dar ko negražintų? Tikrai taip nemanau. Pasakysiu dar tiesiau. Turime suprasti, kokios jėgos inspiruoja visokias priešpriešas už Rusijos sienų. Imperijos kaimynai- potencialūs kąsniai dabartiniam Kremliaus režimui. Galimai šiuo tikslu lėšų negailima…. Siūlau visiems, kurie išpažįsta bet kurią religiją, pasimelsti už nekaltas įvairių režimų aukas. Taip galėsime išvengti dirbtinio supriešinimo ir tarp tautų ir tarp religijų.

Mix       2016-09-23 21:13

Antra savaitė kai minimas žydų genocidas. Taip jau sutapo, kad kaip tik tuo laiku, tvarkydama savo knygų lentynas, užkliuvau už Vytenio Andriukaičio tėvo a.a. Alfonso Andriukaičio parašytos knygos “Bausmė be nusikaltimo”, kurioje autorius aprašo savo šeimos ir kitų tremtinių vargo kelią ir gyvenimą negyvenamose Laptevo jūros salose. Šią knyga kažkas iš kažko gavo 1974 m. ir aš ją atspausdinau rašomąja mašinėle. Nors dabar knygą skaitau antrą kartą, tremtinių patirti išgyvenimai, badas, šaltis, pažeminimas ir mirtys jaudina iki ašarų. Ir šiuo laiku man kyla klausimas. Kodėl mes tylime apie savo tautos ištremtuosius, kentėjusius ir numarintus Sibiro platybėse. Jų kančios ir pažeminimai tolygūs žydų tautos naikinimui.Neužtenka vien tik iškelti vieną ar kitą dieną vėliavą. Kur tie “teisuoliai”: vanagaitės, valatkos, kanovičiai, sutkai, ivaškevičiai, tapinai?

Nusiraminkit       2016-09-23 21:09

ir pagalvokit. O jūs ar žinot to genocido priežastį? Aišku, kad ne. Dievo išrinktoji tauta žino. Bet tyli. Dievo vietininkas irgi žino bet tyli. Plepiausi komentatoriai tyli tik todėl, kad jie apskritai nieko nežino. Tik nesupykit mielieji. Apsieikit be pykčio.

Baisūs straipsniai       2016-09-23 20:27

ypač tas 2004 metų tai klaikus. Per tokius kaip Zolubas ir esame vadinami žydšaudžių tauta. Matai žydų religija bloga, tai patys kalti kad juos šaudė ir troškino dujų kamerose. Baisu!

Tokie kaip Zolubas       2016-09-23 20:23

ir šaudė žydus. Ir šaudytų tas niekšas antisemitas juos ir dabar jei būtų proga.

Juozapas       2016-09-23 18:01

Dėkui kolegai Pikc’uz gerą komentarą. Taigi, kaip matome- orumo, savigarbos, stuburo turėjimo reikšmė visu ūgiu pasireiškia ir str. autoriaus gvildenamos problemos kontekste. Kai piliečiai, politikai, visuomenė neturi natūralaus orumo, visose srituse niekas nesiklijuoja.
Tautos Orumas neturi nieko bendro su pasipūtėliškumu ar nepagrįstu kitų tautų niekinimu. Žydų sunaikinimo tragedijos istorija privalo būti detaliai ir objektyviai išnagrinėta, o visos baltos dėmės pašalintos.
Vienok tiek apgailėdami nekaltai nugalabytus mūsų bendrapiliečius, tiek nuteisdami kaltininkus privalome elgtis oriai- be pataikavimų ar nuolaidžiavimų abejoms pusēms.
Teisingumas ir orumas yra kurių pirmapradė prigimtis yra pats Viešpatis D-vas.
Visa kas yra be orumo ir teisingumo, yra be D-vo, todėl pasmerkta išnykimui.
Nacija, šalis be savigarbos pasmerkti išnykimui.

klausimas        2016-09-23 17:46

ar žydų reikalai neprasideda nuo žydo Jėzaus ir melo apie lavono žydo Jėzaus Kristaus pabėgimą su visu kūnu iš kapo, vertimo tikėti žydų pasakomis apie žydų lavonų marširavimus, laikyti žydų pasakas tikrove ir tikėti kad žydo lavonas pabėgęs iš kapo ateis su visu kūnu po kelių tūkstančio metų ?

Pikc       2016-09-23 17:36

Savigarba čia yra esminis dalykas. Lenkai iškart šlapiu skuduru per snukį trenkia visiems, kas išdrįsta bent kriuktelėti apie kolektyvinę lenkų kaltę dėl t.v. holokausto, tuo tarpu kai pas mus stengiamasi kuo uoliau laižyti kriuksintiems tolerantišką vietą. Rezultatas: lenkų atžvilgiu - ramu, o lietuvių  atžvilgiu tas kriuksėjimas jau seniai pavirtęs reikliu isterišku žviegsmu. Ir niekas nesikeis, kol radikaliai nepakeisime SAVO elgesio. Prisimenate pasakymą apie palinkusį karklą ir ožkas? Arba kiaulę ir bažnyčią? Taigi.
P.S. Simptomiška, kad garsiausiai žviegiantys ir mūsų tautą šmeižiantys veikėjai turi ryšių su kremline organizacija “mir bez nacizma”, o pagrindiniai taikiniai - prieš bolševizmą kovoję mūsų tautiečiai. Ko gero, “cui bono?” net neverta klausti. wink

kodėl?       2016-09-23 17:01

Iš ties kodėl nediskutuojama kodė?Ko konkrečiai bijomasi? Net Biblijoje rašoma kad žmonės bijojo žydų net Kristaus laikais. Kas čia per tauta kad jos buvo bijomasi?

empatijos nepraradęs lietuvis       2016-09-23 16:59

Pas Zolubą logikos ir išmanymo - nulis. Tiesos sakymas yra provokacija? Cha! Lietuva buvo, ir buvo paskelbusi nepriklausomybę, ir baltaraiščiai švenatia tikėjo, kad žudydami žydus taip kovoja už Lietuvą. Tai kad dabar tos birželio nepriklausomybės deklaracijoslietuva nepripažįsta nekeičia to fakto, kad tuomet, 1941 metais vasarą ir rudenį lietuviškiesiems patriotams ši birželio nepriklasomybės deklaracija galiojo. Tokia yra tiesa. Nevisi ją gali pripažinti.
Savo kaimynų išžudymas bus amžina gėda lietuviams ir Lietuvai. Neabejoju Lietuva 1941 buvo prakeikta aukų ir tas prakeiksmas mus dar ilgai persekios.

ar olekas žydas?       2016-09-23 16:34

nes kai tik komunistai daug pavagia iš Lietuvos biudžeto ar kokią kitą kiaulystę padaro - tuoj pasipila straipsniai apie holokaustą ir mūsiškius.

Arvydas       2016-09-23 15:20

“...vanagaitėms, valatkoms, kanovičiams, sutkams, ivaškevičiams, tapinams…” mano manymu, visiškai “po barabanu” priežastys ir pasekmės. Ir ateities perspektyvos.


Rekomenduojame

Nida Vasiliauskaitė. Ko bijote? Jų?

Algimantas Rusteika. Gal pabandom niekur nebebėgti?

Vygantas Malinauskas. Iš tėvų valdžios išlaisvinto vaiko interesas

Vytautas Radžvilas. Nesibaigianti tremties Golgota

Vytautas Sinica. Kas priešina visuomenę?

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Visiškas teisinis nihilizmas

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas: Vienykimės!

Lietuvos Šeimų Sąjūdis: pranešimas dėl birželio 15–16–17 dienomis įvyksiančių protesto akcijų

Ramūnas Aušrotas. Ką reiškia SAM paskelbtas vaikų nuo 12 metų skiepijimo vajus ir manipuliacijos įstatymo tekstu?

Ką šiandien žinome apie tremtis? Dovilo Petkaus pokalbis su prof. Rasa Čepaitiene

Krescencijus Stoškus. Maršas, apnuoginęs realybės absurdą

1941 m. Birželio sukilimo 80-metį pasitinkant. Valdas Vasiliauskas: Idėjinė A. Sniečkaus klaida

Kviečiame į parodą „Pirmasis masinis trėmimas 1941 m. birželio 14–19 d.“

Vidas Rachlevičius. Aš su siaubu laukiu naujų rinkimų

Vaidotas A.Vaičaitis. Šeima, partnerystė ir Civilinis Kodeksas

Vidmantas Valiušaitis. Pasiuntinys, kurio neatpažino. In memoriam Stasys Lozoraitis (1924–1994)

In memoriam Marcelei Kubiliūtei (1898–1963): ar atsirastų Vilniuje paminklas pačiai iškiliausiai Lietuvos Moteriai, Tautos sukilimo dalyvei?

Zigmas Tamakauskas. Atminties išsaugojimo paminklas

Robert P. George. Drąsa, meilė ir pasiaukojimas kovoje už šeimą

Lietuvos advokatūros pergalė prieš STT: slaptų pažymų eros pabaiga?

Pristatome „Šeimų Sąjūdžio“ nuotolinę vaizdo konferenciją apie protesto akciją birželio 15–17 dienomis

Geroji Naujiena: Broliai, seserys, gyvenkime ir mes tikėjimu, ne regėjimu

Rasa Čepaitienė. Jie sako „NE“

Nacionalinis susivienijimas kviečia paminėti Birželio sukilimo 80-metį

Kastytis Braziulis apie jėgos naudojimą prieš parlamentarą: incidentas gali tapti precedentu

Nida Vasiliauskaitė. Kokia būtų TS-LKD ir medijų reakcija, jei tai būtų nutikę Baltarusijoje ar Rusijoje?

„Neredaguota“ pokalbis su istoriku Valdu Rakučiu apie tarpukario Lietuvą iki perversmo

Andrius Švarplys informacinėje laidoje „Proto balsas“: kur dingo tikroji TS-LKD partija ir „konservatizmas“ Lietuvoje?

Kas Nidą Vasiliauskaitę stebina labiau nei žvaigždėtas dangus, kėlęs nuostabą Kantui

Vidmantas Valiušaitis apie Lukašenkos vertą „šventę“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.