Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Audronius Ažubalis. Kampanija prieš Centrą: iššūkis Lietuvos istorijos politikai

17 Tiesos.lt siūlo   2021 m. kovo 26 d. 7:57

DELFI.lt

Remiantis 2021 metų VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimu, pastaruosius keletą metų Rusija pasitelkia vis agresyvesnius metodus įgyvendindama savąją istorijos politiką užsienio valstybėse, o didžioji dalis oficialaus Rusijos istorijos pasakojimo kvestionavimo apraiškų yra traktuojama kaip atvirai priešiška veikla ir sulaukia greito bei agresyvaus atsako.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Istorija, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vytautas Radžvilas. Ginče dėl LGGRTC vadovo sprendžiasi Lietuvai lemtingas klausimas, kas jos istoriją rašys toliau

54 Tiesos.lt redakcija   2021 m. kovo 25 d. 2:22

Sąjūdžio banga galėjo kilti tik todėl, kad pradėjome kovoti už savo teisę į mūsų pačių, o ne svetimųjų primestą istorinę atmintį. Iš tikrųjų mūsų virsmas į dvasiškai ir politiškai laisvą tautą įvyko tą lemtingą popietę Vingio parke, kai buvo skausmingai ir drąsiai išsakyta istorinė tiesa apie Molotovo-Ribentropo paktą.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Valdas Rakutis. Apie atraminius Lietuvos stulpus

26 Tiesos.lt redakcija   2021 m. kovo 22 d. 13:48

Kažkada Baltijos gynybos koledže Tartu diskutavome su latvių ir estų kolegomis, kodėl mūsų visuomenės sugebėjo išlikti vieningos ir efektyvios kovoje su sovietų okupacijomis, kokios buvo stiprybės ir silpnumo priežastys?

Tada supratau, kad mūsų stiprybė remiasi tam tikrais stulpais. Kol tie stulpai yra, tol Lietuva stipri ir gyva. Tai mūsų konservatyviosios idėjos pagrindas!

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

D. Tamošaitytė: tradicinės kultūros siejimas su sovietmečiu – spekuliacijos

13 Tiesos.lt redakcija   2021 m. kovo 22 d. 13:42

„Pasikartojantis sovietmečio siejimo su tradicine kultūra naratyvas iš tiesų yra labai neraminantis signalas. Turime stengtis išsaugoti ir apginti viską, kas padeda mums save suvokti kaip lietuvius ir politinę tautą. Tačiau jeigu iš esmės neutrali tradicinė kultūra kam nors yra kliuvinys, tai gali turėti ir rimtesnę priežastį ir padarinius. Informacinio karo, melagienų laikais kartais galima įžvelgti ir tokias užmačias. Galbūt yra tikslų sumenkinti mūsų paveldą ir tradicinį muzikavimą nužeminti iki padrikos, mažai matomos saviveiklos lygio, bet tai būtų galima prilyginti antivalstybinei veiklai“, – teigia Lietuvos muzikologė, filosofė, humanitarinių mokslų daktarė dr. Daiva Tamošaitytė.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Istorija, Demokratija ir valdymas, Kultūros, kalbos, istorijos politika

LGGRTC generalinio direktoriaus prof. dr. Ado Jakubausko atviras laiškas

24 Tiesos.lt redakcija   2021 m. kovo 18 d. 21:54

Reaguodamas į Seimo vicepirmininkės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės vakar viešai išsakytą nuomonę, kad jai „kyla abejonių, dėl LGGRTC direktoriaus gebėjimų“ ir kad „susipriešinimo tarp dalies centro darbuotojų ir vadovybės dialogo būdu nepavyks išspręsti”, siunčiu viešą laišką Seimo nariams.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Propagandos ir ideologijos analizė, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Diana Nausėdienė lituanistinio ugdymo forume: gimtoji kalba yra tapatybės pamatas ir valstybingumo sąlyga

10 Tiesos.lt redakcija   2021 m. kovo 15 d. 23:25

Siekdami atkreipti dėmesį į lietuviškosios tapatybės išsaugojimo ir lituanistinio ugdymo situaciją išeivijoje Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisija ir Lietuvos ambasada Airijoje šių metų kovo 12 dieną organizavo Lituanistinio ugdymo forumą.

Renginyje dalyvavę akademikai, diasporos tyrėjai, lituanistinio ugdymo praktikai, politikai ir jaunimo atstovai aptarė lietuviškosios tapatybės išsaugojimą, dvikalbystės iššūkius ir lituanistinio ugdymo problemas. Buvo svarstyta, kokia yra lietuviškosios tapatybės sandara ir kokie yra svarbiausi jos išsaugojimo veiksniai, keltas klausimas, kaip lietuvių kalbos (iš)mokyti mišrioje šeimoje augantį vaiką, ar visą darbą turėtų atlikti lituanistinė mokykla, buvo diskutuota, ir kaip spręsti mišrių šeimų vaikų daugybinės tapatybės klausimus, pasidalyta mintimis apie nuotolinio lituanistinio ugdymo atradimus, aptarti ir tėvų švietimo iššūkiai, lituanistinio ugdymo mitai.

Forumas bus apibendrintas organizatorių parengta deklaracija, kurioje bus aptariama, ir kokia yra dabartinė lituanistinio ugdymo situacija bei ko galėtume tikėtis per artimiausius ketverius metus.

Dalijamės Dianos Nausėdienės, forumo globėjos, sveikinimo kalba, pasakyta per nuotolį pirmojo Lituanistinio ugdymo forumo dalyviams ir organizatoriams.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Demokratija ir valdymas, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vytautas Sinica. Kiek tęsis profesoriaus Ado Jakubausko persekiojimas?

17 Tiesos.lt redakcija   2021 m. kovo 15 d. 11:35

Šiuo metu vienas labiausiai Lietuvoje politiškai persekiojamų, spaudimą ir patyčias patiriančių žmonių yra LGGRTC direktorius prof. Adas Jakubauskas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

A.Ažubalis, K.Ivanauskas, V.Landsbergis, V.Rakutis, A.Sekmokas, V.Valiušaitis: Atsiminkime 1941 birželio 23-ąją, paminėkime tautos sukilimo 80-metį

16 Tiesos.lt redakcija   2021 m. kovo 12 d. 19:36

Šiemet birželio 23-ąją sukanka aštuoniasdešimt metų nuo Lietuvių Tautos sukilimo, kuris paskelbė atkuriamą Lietuvos valstybę ir Laikinąją Vyriausybę, vijo okupantą ir perėmė krašto administravimą anksčiau negu pasirodė vokiečių armijos daliniai.

Sukilimas buvo Lietuvių Tautos ginkluotos rezistencijos pradžia ir penkis dešimtmečius trukusios kovos už Lietuvos laisvę bei valstybinę nepriklausomybę istorinės reikšmės gairė. Nuo tada Lietuvių Tauta nesiliovė priešinusis okupantams. Keitėsi rezistencijos veikėjai ir organizacijos. Keitėsi rezistencijos formos ir metodai. Keitėsi net pozicijos, kuriose pasipriešinimas atkakliausiai reiškėsi. Tačiau nepakitusi liko dvasia, iš kurios tekėjo pasipriešinimo veiksmai. Dvasia, kuri reiškė pasiryžimą gyventi ir kurti laisvėje, pasiryžimą priešintis smurtu primetamam svetimam gyvenimo būdui. Dvasia, kuri atvedė Lietuvą ir į Kovo 11-ąją.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Dienos aktualija, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Teisėkūros iniciatyvos, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Emigracija, imigracija, demografija, Seimas

Liudvikas Narcizas Rasimas. LR Seimas negali svarstyti tokių projektų, arba 1938 m. kovo 17 d. ir 1940 m. birželio 14 d. ultimatumų Lietuvai mutacija

14 Tiesos.lt siūlo   2021 m. kovo 7 d. 0:47

Žurnalas „Miškai“

Taip jau atsitiko, kad lietuvių istorinių-etninių žemių dalis su ten gyvenančiais lietuviais atsidūrė kitų kaimyninių valstybių  jurisdikcijoje. Etninės tautų žemės – vienas iš pagrindinių reikalavimų pripažįstant ten gyvenančius tautinėmis mažumomis. Dar tik pradėjus praktikoje įgyvendinti Tautų apsisprendimo teisę jos tėvas JAV prezidentas V. Vilsonas (W. Wilson) savo tezėse Europai įspėjo atsikuriančią Lenkiją nesigviešti Ukrainai ir kitoms tautoms priklausančių žemių. To, žinoma, nebuvo išvengta, bet „etninių žemių“ sąvoka pasidarė tarptautinės teisės terminu, o įvairus kitakalbių, apgyvendintų ar apsigyvenusių savo noru kitų tautų etninėse žemėse, teisių reguliavimas sugulė į nacionalinius įstatymus, tarptautines konvencijas, paprotinius principus.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Politinės užuovėjos nebus: Genocido centras ir toliau bus puolamas

14 Tiesos.lt siūlo   2021 m. vasario 23 d. 10:24

pozicija.org

Aprimo dar neseniai visuomenę drebinęs triukšmas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (Centre), kurį sukėlė 17-os šio centro mokslininkų kreipimasis į Seimą ir po jo sekęs alternatyvus 61 mokslininkų pareiškimas, paneigęs pirmųjų kreipimosi motyvus. Užvirusios aistros privertė iš Centro generalinio direktoriaus vyresniojo patarėjo pareigų atsistatydinti Vidmantą Valiušaitį. Tačiau niekas gerai taip ir nesuprato tikrųjų Centre kilusio triukšmo motyvų. Jis, regis aprimo, bet niekas netiki kad ilgam. Viena iš 17-os kreipimąsi autorių mokslininkė Mingailė Jurkutė portale delfi.lt mėgino aiškinti, neva Centre darbuojasi nemokšos, klaidinančios visuomenę ir siutinančios žydų organizacijas, esą Centre yra dvi pusės, viena kurių siekia pateikti tokią informaciją, kuri leistų IŠ TIKRŲJŲ duoti atkirtį priešiškai propagandai. O kita…

Šia tema kalbamės su buvusiu Genocido centro generalinio direktoriaus vyresniuoju patarėju Vidmantu Valiušaičiu.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 3 iš 63 < 1 2 3 4 5 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Eurika Masytė siūlo sprendimą: priešlaikiniai Seimo rinkimai. Pritariate?

Nacionalinis susivienijimas reikalauja nutraukti piliečių laisvių suvaržymus

Nida Vasiliauskaitė. Dabar klausimėlis: ką Ingrida?

Papunkčiui. Vytautas Sinica apie visuomenės susipriešinimą

Prof. dr. Andrius Macas. Kažkas čia ne taip (I)

Nida Vasiliauskaitė. Tradiciškai partijos skirdavosi idėjomis ir ideologijomis, bet tie laikai jau baigėsi

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Tarp teisės į gyvybę ir teisės į abortą

Vytautas Sinica. Apie siūlymą, kad šalys Europos Sąjungoje nebeturėtų veto teisės

Vytautas Rubavičius. Baltarusijos galvosūkis – Kremlius laimi?

Nida Vasiliauskaitė. Apie „vatnikus“ ir jų medžiotojus jorkšyrus: kurie iš jų yra tikroji politinė bėda

Keletas prezidento metinio pranešimo komentarų: P.Girdenis, J.Laučiūtė, A.Širinskienė, P.Saudargas, A.Švarplys

„Netiesos jausmas valstybėje palaukti negali“? – Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos metinis pranešimas

„Tradere“ leidyklos naujienos: Birželio sukilimo metinių proga leidžiama J. A. Antanaičio knyga „Tautos instinktas išlikti“

Citata. Dantė Aligjeris: apie neutralumo padarinius moralinių išbandymų metu

Jonas Kauneckas: visi turime su Nacionaliniu Susivienijimu reikalauti Referendumo arba kitos Visuomenės apklausos

Nida Vasiliauskaitė. Tai šitą jie vadina „komunikacija“ ir „profesionalumu“?

Jūratė Laučiūtė: Visiems, balsavusiems už TS-LKD partiją, siūlau pagalvoti, kas jums yra Lietuva

Naciukų* Lietuva? Aleksandras Nemunaitis primena, Tomas Baranauskas pataria

Vidmantas Valiušaitis. Tėvas apie Birželio sukilimą

Audrys Karalius. Padre…? Kodėl…?

Kaip naujojo kairuoliškumo ideologija užkariavo JAV universitetus – Krescencijus Stoškus primena prof. Česlovo Milošo liudijimą

Andrius Macas. Kaip mylėti vienodai?

Andrius Švarplys. Tėvynės Sąjungos partija tampa genderistine globalistine partija (papildyta)

Rasa Čepaitienė. Tėviškos figūros

Algimantas Rusteika. Negrįžtamumo taškas

Dr. Rogeris Hodkinsonas. Kai bus surašyta šios beprotybės istorija, vyks reputacijų skerdynės!

Nida Vasiliauskaitė. Apie visuotinę penkiapirštystę ir kaip reta protingą kunigaikštį

Geroji Devintinių Naujiena: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius“ (Jn 6, 51)

Saulius Dambrauskas kviečia Aplinkos ministerijos partnerius į diskusiją: džiaugsimės rinkdami šiukšles ar imsimės globalaus šiukšlinimo prevencijos?

Tėvo dienai. Audrys Karalius: Mano tėvas – Sibiro Liūtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.