Šeimos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

„Žmoga“ toliau keliauja per pasaulį… (atnaujintas sąrašas)

Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 10 d. 21:06

37     

    

„Žmoga“ toliau keliauja per pasaulį… (atnaujintas sąrašas)

Nedidelė dalis mokslo veikėjų (235 – iš dešimčių tūkstančių akademinės bendruomenės narių) ryžosi pritarti iniciatorių  išplatintam raštui, kuriame Seimo nariai raginami palaikyti antikonstitucinį Partnerystės įstatymo projektą.

Aplinkraščiui pritariantieji kviečia Seimo narius prisidėti tariamai prie teisingesnės, laisvesnės ir saugesnės valstybės kūrimo, apeliuodami į šalies Konstituciją.

Iniciatorių išplatintame rašte teigiama, kad viešos diskusijos dėl partnerystės nėra pagrindas diskriminuoti Lietuvos piliečius dėl to, kad šie nusprendė gyventi partnerystėje.

Ciniška tai, kad į Konstitucijos normas apeliuojantys ir aplinkraščiui pritarę asmenys neužsimena, jog „partnerystės“ instituto Konstitucija nenumato. Atvirkščiai, Konstitucijos 38 str. skelbia, kad šeima yra kuriama santuokos būdu, „valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“. Taigi „partnerystės“ valstybinės“  registracijos Konstitucija nenumato. Norint įtvirtinti „partnerystės“ institutą“, pirmiausia būtina keisti Konstituciją.

Tokiu būdu šie asmenys (jų pavardės žemiau) arba neįsigilino į Konstitucijos normas, arba kviečia pamiršti pačią Konstituciją, t.y. gyventi kiekvienam , kaip širdis geidžia.

Tai nebe pirmas mokslo veikėjų  „laisvamanių“ akibrokštas. Dar neišblėso grupelės leftisitinių pažiūrų veikėjų visuomenę gluminanti iniciatyva Vilniaus universitete įtvirtinti lyčiai neutralią kalbą. Pastaroji indikacija rodo, kad „Žmoga“ ir toliau skinasi kelią į žmonių smegenis.

Tačiau tai visai nebejuokinga, kai suvoki, jog mokslo veikėjai, kuriems yra patikėta galia šviesti ir lavinti mūsų jaunimą, atvirai ragina įstatymų leidėją  nepaisyti valstybės Konstitucijos ir tos pačios lyties kartu gyvenančius asmenis pripažinti šeima, kai absoliuti dauguma (beveik 80 proc.) Lietuvos piliečių tam priešinasi?

Atviras jų raginimas nepaisyti šalies pagrindinio įstatymo, tampa nepaprastai pavojingas vykstančio karo Ukrainoje akivaizdoje. Ar šie asmenys yra pasiruošę ugdyti šalies patriotus ir iškilus pavojui raginti mūsų jaunuolius ginti Tėvynę?

Kokią tėvynę ir pagal kokios šalies Konstituciją priimtus įstatymus jie ragintų ką nors ginti?

Žemiau – aplinkraštis.

***

Lietuvos Respublikos Seimo nariams dėl Partnerystės įstatymo projekto palaikymo
2022 m. gegužės 16 d.

Mes, Lietuvos akademinė bendruomenė, dėstytojos/ai, mokslininkai/ės, kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narius pritarti …. grupės Seimo narių teikiamam Partnerystės įstatymo projektui.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina Lietuvos valstybės įsipareigojimus užtikrinti demokratiją, žmogaus orumą, teisę į privatų gyvenimą, minties, religijos, įsitikinimų bei žodžio laisvę, visų asmenų lygybę.

2004 m. tapus Europos Sąjungos nare, kartu su naryste įgijome judėjimo, kitas politines ir teisines laisves ir galimybes, užsitikrinome ekonominės gerovės augimą. Kartu įsipareigojome ir toliau gerbti europines vertybes bei nediskriminuoti žmonių dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

Primename, kad partnerystės institutas buvo įtvirtintas dar 2000 m. priimtame ir 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Nepaisant to, įstatymas, reglamentuojantis partnerystės įregistravimo tvarką, ar atitinkamos Civilinio kodekso pataisos, kurios įveiklintų šį institutą, dėl sunkiai paaiškinamų priežasčių iki šiol nėra priimtos.

Jau kiek daugiau nei du dešimtmečius daugybė Lietuvos piliečių laukia Partnerystės įstatymo, kuris palengvintų jų kasdienybę. Šis įstatymas svarbus ir heteroseksualioms, ir tos pačios lyties poroms. Jis leistų apsaugoti šių asmenų santykius, užtikrintų turtines ir neturtines partnerystėje gyvenančių žmonių teises. Taip būtų sukurtos būtinos sąlygos visaverčiam ir oriam visų Lietuvos piliečių gyvenimui.

Užtikrinti žmogaus teises ir orų gyvenimą visiems yra demokratinės teisinės valstybės pareiga. Tokia valstybės pareiga tampa dar aktualesnė dabarties krizinėje situacijoje mūsų regione. Privalu suvokti, kad realiai gerbiamos visų Lietuvos piliečių žmogaus teisės yra valstybės saugumo dalis, tik taip Lietuvos bendruomenė taps atsparesnė ir tvaresnė.

Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis. Demokratiškos, laisvos, teisingos ir saugios valstybės kūrimas – nuolatinis procesas. Viešos diskusijos dėl partnerystės trunka ne vienerius metus, svarstymai apie įvykusią ar neįvykusią visuomenės „brandą“, pasiruošimą nėra pagrindas diskriminuoti Lietuvos piliečius dėl to, kad jie nusprendė gyventi partnerystėje.

Kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narius palaikyti Partnerystės įstatymą ir tokiu būdu prisidėti prie teisingesnės, laisvesnės ir saugesnės valstybės kūrimo.

Iniciatorės:
Dr. Milda Ališauskienė, VDU profesorė
Dr. Dovilė Jakniūnaitė, VU profesorė
Dr. Rūta Žiliukaitė, VU docentė

Pasirašo:
Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė, VU mokslo darbuotoja
Dr. Lina Aitmanaitė, VU GMC mokslo darbuotoja
Dr. Eglė Aleknaitė, VDU vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Vytautas Ališauskas, VU profesorius
Dr. Konstantinas Andrijauskas, VU docentas
Dr. Marijuš Antonovič, VU dėstytojas
Dr. Natalija Arlauskaitė, VU profesorė
Balys Astrauskas, VU doktorantas
Dr. Danutė Bacevičiūtė, VU docentė, LKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Viktoras Bachmetjevas, VDU docentas
Dr. Jonas Bačelis, Lietuvos statistikos departamentas
Dr. Egidijus Balandis, VDU dėstytojas
Ieva Balčiūnė, LII ir VU doktorantė
Dr. Rimvydas Baltaduonis, Gettysburg College asocijuotas profesorius
Dr. Kęstutis Baltakys, KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius
Dr. Johanas Baltrimas, VU lektorius
Dr. Danguolė Bardauskaitė, LKA lektorė
Dr. Aistė Bartkienė, VU dėstytoja
Gintautas Bartkus, VU partnerystės docentas
Dr. Vilius Bartninkas, VU dėstytojas
Dr. (hp) Audrius Beinorius, VU profesorius
Fabio Belafatti, VU dėstytojas
Dr. Gražina Bielousova, Duke universiteto lektorė
Augustas Bidlauskas, VDA dėstytojas
Gintarė Bidlauskienė, VU doktorantė
Dr. Renata Bikauskaitė, VU dėstytoja
Neringa Bladaitė, VU doktorantė, tyrėja
Rasa Bortkevičiūtė, VU doktorantė
Raigirdas Boruta, VU doktorantas
Dr. Irma Budginaitė-Mačkinė, VU dėstytoja ir mokslo darbuotoja
Dr. Dovilė Budrytė, Georgia Gwinnett College profesorė
Dr. Aurelijus Burokas, VU vyriausiasis mokslo darbuotojas
Lorenzo Camisi, VU doktorantas
Dr. Jūratė Charenkova, VU asistentė, mokslo darbuotoja
Dr. Vida Časaitė, VU GMC vyresnioji mokslo darbuotoja
Kotryna Čekuolytė, VU doktorantė ir dėstytoja
Dr. Simas Čelutka, VU dėstytojas
Dr. Algimantas Čepas, VU docentas
Dr. Giedrius Česnakas, LKA profesorius
Dr. Jonas Dagys, VU docentas
Karolis Dambrauskas, LSMC jaunesnysis mokslo darbuotojas,
Dr. Justas Dapkūnas, VU GMC vyresnysis mokslo darbuotojas
Eglė Daunienė, VU dėstytoja
Algirdas Davidavičius, VDU lektorius
Dr. Mantas Antanas Davidavičius, VDU dėstytojas
Dr. Violeta Davoliūtė, VU profesorė
Augustė Dementavičienė, VU dėstytoja
Dr. Justinas Dementavičius, VU docentas
Dr. Viktor Denisenko, VU docentas
Dr. Linas Didvalis, VDU docentas
Dr. Linara Dovydaitytė, VDU docentė
Dr. Vilius Dranseika, VU lektorius
Dr. Marija Drėmaitė, VU profesorė
Gytis Druteika, VU GMC doktorantas
Dr. Gytis Dudas, VU GMC vyresnysis mokslo darbuotojas
Dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto profesorė
Dr. Vytautas Dūdėnas, VU mokslo darbuotojas
Dr. Rasa Erentaitė, KTU vyresnioji mokslo darbuotoja
Miglė Gabrielaitė, Kopenhagos Universiteto doktorantė
Dovydas Gabrielaitis, VU GMC doktorantas
Marta Gadeikienė, VDU doktorantė
Dr. Teodora Gaidytė, Leideno Universiteto lektorė
Auksė Gaižauskaitė, Makso Planko Mikrobiologijos Instituto (MPI-TM) doktorantė
Dr. Kristina Garalytė, VU docentė
Justina Garbauskaitė-Jakimovska, VU lektorė
Dr. Saulius Geniušas, CUHK profesorius
Gabrielė Gervickaitė, VDA doktorantė
Dr. Povilas Gibas, VU GMC mokslo darbuotojas
Dr. Ieva Giedraitytė, VU dėstytoja
Dr. Marija Giedraitytė-Guzikauskienė, VU lektorė
Dr. Mindaugas Gilaitis, VU asistentas
Akvilė Giniotaitė, VU Ugdymo mokslų instituto doktorantė
Dr. Kęstutis K. Girnius, VU partnerystės profesorius
Karolis Goda, VU doktorantas
Dr. Juozas Gordevičius, UAB “Bioinformatikos centras”
Dr. Erika Grigoravičienė, LKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Arvydas Grišinas, KTU mokslo darbuotojas
Dr. Ieva Grumbinaitė
Dr. Audrūnas Gruslys
Dr. Liutauras Gudžinskas, VU docentas
Jokūbas Gužas, VU doktorantas
Mindaugas Ignotas, VU lektorius
Diana Ikasalaitė, Biotechnologijų specialistė, UAB “Biomatter Designs”
Lukas Ivanauskas, VU doktorantas
Dr. Aleksandras Izotovas, MRU lektorius
Dr. Lolita Jablonskienė, VDA docentė, Nacionalinės dailės galerijos direktorė
Dr. Martynas Jakulis, VU dėstytojas
Dr. Tomas Janeliūnas, VU profesorius
Dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė, VDA profesorė
Dr Jūratė Jaraitė-Kažukauskė, VU docentė
Dr. Toma Jasiukevičiūtė-Zelenko, VU lektorė
Dr. Mažvydas Jastramskis, VU docentas
Dr. Paulius Jevsejevas, VU dėstytojas
Dr. Jurga Jonutytė, VDU docentė
Dr. Kristina Jonutytė, VU mokslo darbuotoja, VDU dėstytoja
Dr. Nijolė Juchnevičienė, VU dėstytoja
Dr. Julius Juodakis, Geteborgo universiteto mokslo darbuotojas
Dovilė Juozapaitė, VULSK vyresnioji medicinos biologė
Jonas Juozapaitis, VU doktorantas ir dėstytojas
Vytis Jurkonis, VU dėstytojas
Ilona Jurkonytė, Concordia universiteto Monrealyje doktorantė
Dr. Ieva Jusionytė, Brown universiteto docentė
Dr. Tomas Juškevičius, Čekijos mokslų akademijos kompiuterių mokslo institutas
Dr. Rūta Kačkutė, VU dėstytoja, Lietuvos nacionalinio muziejus direktorė
Dr. Eglė Kačkutė-Hagan, VU docentė
Dr. Sandra Kairė, VU, Ugdymo mokslų instituto direktorė
Agnė Kajackaitė, Berlyno socialinių mokslų centras
Daina Kamarauskienė, Nacionalinio M.K.Čiurlionio muziejaus direktorė
Dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė, LMTA docentė, LKTI vyresnioji darbuotoja
Dr. Gintas Karalius, VU dėstytojas
Donata Katinaitė, VU lektorė
Dr. Aušra Kaziliūnaitė, Vilnius Tech dėstytoja
Dr. Violeta Kelertas, Washingtono universiteto Seattle afilijuota profesorė
Dr. Nijolė Keršytė, VU docentė, LKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Eglė Kesylytė-Alliks, nepriklausoma tyrėja
Dr. Kęstas Kirtiklis, VU docentas
Dr. Evaldas Klimas, MRU docentas
Dr. Asta Klimavičienė, ISM docentė
Goda Klumbytė, Kaselio universiteto tyrėja
Dr. Neringa Klumbytė, Majamio universiteto docentė
Dr. Rimantas Kmita, LLTI mokslo darbuotojas, VU partnerystės docentas
Irma Kondrataitė, VU doktorantė ir dėstytoja
Dr. Aleksandras Konovalovas, VU GMC mokslo darbuotojas
Dr. Marina Konstantinova, FTMC mokslo darbuotoja
Dr. Sigita Kraniauskienė, KU
Laima Kreivytė, VDA tyrėja
Dr. Monika Krikštopaitytė, 7 meno dienos vyr. redaktorė
Dr. Jonas Kubilius, UAB „Trys trečiosios“
Dr. Aistė Kučinskienė, VU dėstytoja
Ugnė Kuliešiūtė, VU GMC doktorantė
Dr. Vytautas Kuokštis, VU docentas
Dr. Ringailė Kuokštytė, LKA tyrėja
Dr. Dovilė Kuzminskaitė, VU dėstytoja
Dr Andrius Kažukauskas, VU docentas
Dr. Gabrielė Labanauskaitė, LMTA docentė
Dr. Liutauras Labanauskas, Vilnius Tech lektorius, LSMC mokslo darbuotojas
Dr. Eglė Lastauskienė, VU GMC profesorė
Dr. Ainius Lašas, KTU docentas
Rūta Latinytė, VU, MRU ir Vilnius Tech dėstytoja
Dr. (hp) Laima Laučkaitė-Surgailienė, LKTI vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Eglė Lauraitytė, VU dėstytoja
Dr. Audrius Laurynėnas, VU mokslo darbuotojas
Dr. Pavel Lavrinec, VU docentas
Dr. Lara Lempertienė, Lietuvos nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė
Justinas Lingevičius, VU doktorantas
Dr. Vilius Mačkinis, VU dėstytojas
Dr. Egidijus Mardosas, VU mokslo darbuotojas
Dr. Inga Masiulaitytė-Šukevič, Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja
Dr. Elena Masnevaitė, VU lektorė
Dr. Aušra Maslauskaitė, VDU profesorė, LMA akademikė
Dr. Irmina Matonytė, LKA profesorė
Dr. Natalija Mažeikienė, VDU profesorė
Dr. Gintautas Mažeikis, VDU profesorius
Ignas Maželis, Harvardo Universiteto doktorantas
Žygimantas Menčenkovas, VDU doktorantas
Dr. Nerijus Milerius, VU profesorius
Dr. Diana Mincytė, CUNY universiteto docentė
Dr. Kristina Mitalaitė, LKTI vyresnioji darbuotoja
Augustė Nalivaikė, KTU lektorė
Dr. Agnė Narušytė, VDA profesorė
Dr. Rasa Navickaitė, Vienos universiteto mokslo darbuotoja
Vilija Navickaitė, VU doktorantė
Dr. Vytautas Nekrošius, VU profesorius, akademikas
Dr. Basia Nikiforova, LKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Aistė Noreikaitė, VU dėstytoja
Dr. Milda Norkienė, VU mokslo darbuotoja
Gabrielė Norkūnaitė, VU doktorantė
Dr. Ingrida Olendraitė, Kembridžo universiteto ir VU GMC mokslininkė
Monika Orechova, VU dėstytoja
Dr. Jurgis Pakerys, VU profesorius
Daina Pamedytytė, VU GMC doktorantė
Dr. Aušra Park, Siena College docentė
Inga Patkauskaitė-Tiuchtienė, VU doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. Aušra Pažėraitė, VU docentė
Dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė
Denis Petrina, LKTI mokslo darbuotojas
Dr. Ieva Petronytė-Urbonavičienė, VU dėstytoja
Milda Pivoriūtė, VU dėstytoja
Dr. Robertas Povilaitis, VU lektorius
Dr. Simona Povilonienė, VU GMC mokslo darbuotoja
Dr. Rasa Pranskevičiūtė-Amoson, VU docentė
Dr. Nerija Putinaitė, VU docentė
Dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė, VU dėstytoja, mokslo darbuotoja
Dr. Dainius Pūras, VU profesorius
Dr. Lukas Razinkovas, FTMC mokslo darbuotojas
Dr. Jonas Reklaitis, Lietuvos statistikos departamentas
Dr. Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė, VU dėstytoja
Dr. Eglė Rindzevičiūtė, Kingstono universiteto Londone docentė
Justas Ritmejeris, TU Delft doktorantas
Dr. Kristupas Sabolius, VU profesorius
Dr. Gintautas Sakalauskas, VU docentas
Dr. Dalia Satkauskytė, LLTI vyriausioji mokslo darbuotoja
Lina Saveikytė, VU doktorantė, VU GMC jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. María Sebastià Sáez, VU dėstytoja
Dr. Vytis Silius, VU mokslo darbuotojas
Dr. Ramūnas Skaudžius, VU Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius
Gerda Skinderytė, VU GMC doktorantė
Dr. Paulius Skruibis, VU docentas
Dr. Loreta Skurvydaitė, VU Istorijos fakultetas
Dr. Andrej Spiridonov, VU Chemijos ir geomokslų instituto profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Dr. Darius Staliūnas, LII vyriausiasis mokslo darbuotojas
Dr. Rūta Stanislauskienė, VU GMC
Dr. Jonita Stankevičiūtė, VU GMC vyresnioji mokslo darbuotoja
Roberta Statkevičiūtė, VU GMC doktorantė ir dėstytoja
Dr. Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė, VU dėstytoja
Dr. Irena Stonkuvienė, VU docentė
Dr. Lina Strupinskienė, VU dėstytoja
Dr. Daumantas Stumbrys, LSMC mokslo darbuotojas
Dr. Giedrius Subačius, Ilinojaus universiteto Čikagoje profesorius
Dr. Jelena Šalaj, VU mokslo darbuotoja
Dr. Laurynas Šedvydis, VDU dėstytojas
Dr. Viktorija Šeina-Vasiliauskienė, LLTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Margarita Šešelgytė, VU docentė
Dr. Aistis Šimaitis, LRVK vyriausiasis patarėjas analitikai, duomenų valdymo klausimais
Dr. Jolanta Šinkūnienė, VU docentė
Dr. Kristina Šliavaitė, LSMC Sociologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Ieva Šližienė, VU dėstytoja
Dr. Renata Šukaitytė-Coenen, VU docentė
Dr. Lina Šumskaitė, VU asistentė, mokslo darbuotoja
Dr. Eglė Šumskienė, VU docentė
Dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė, VU docentė
Linas Tamošaitis, DTU NNCFB podoktorantūros tyrėjas
Dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, VU GMC mokslo darbuotojas
Dr. Linas Tarasonis, VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto prodekanas ir mokslo darbuotojas
Dr. Audronė Telešienė, KTU profesorė
Dr. Artūras Tereškinas, VDU profesorius
Neringa Terleckaitė, VU dėstytoja
Minijus Tilindis, VU dėstytojas
Dr. Miglė Tomkuvienė, VU GMC mokslo darbuotoja
Dr. Maria Fernanda Torres Jimenez, VU GMC vyresnioji mokslo darbuotoja
Vaida Tretjakova, LSMC Sociologijos instituto tyrėja
Dr. Skaidra Trilupaitytė, LKTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Rasa Tumaševičiūtė, Gamtos tyrimų centro doktorantė, JK Žaliosios ekonomikos instituto patikėtinė
Rima Urbonaitė, MRU universiteto lektorė
Eglė Urbutienė, MRU doktorantė
Dr. Mikas Vaicekauskas, LLTI vyriausiasis mokslo darbuotojas
Dr. Loreta Vaicekauskienė, VU profesorė
Dr. Laima Vaigė, Erebru universiteto vyr. dėstytoja
Dr. Tomas Vaiseta, VU docentas
Jogaila Vaitekaitis,  VU Ugdymo mokslų instituto tyrėjas
Dr. Augustas Vaitkevičius, VU Fotonikos ir Nanotechnologijų institutas
Emilija Vasiliūnaitė, VU GMC jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Simona Vaškevičiūtė, VU doktorantė
Dr. Remigijus Venckus, Vilnius Tech profesorius
Dr. Vita Venslovaitė, VU dėstytoja
Liucija Vervečkienė, VU doktorantė
Dr. Vigita Vėbraitė, VU docentė
Dr. Lina Vidauskytė, LKA profesorė
Dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė, VU docentė
Dr. Dovile Vilda, Tulane universiteto dėstytoja
Dr. Inga Vinogradnaitė, VU docentė
Ilona Vitkauskaitė, VU doktorantė
Dr. Gediminas Vitkus, VU profesorius
Dr. Zigmas Vitkus, KU mokslo darbuotojas
Dr. Rimantas Vosylis, MRU docentas
Dr. Vaidotas Zemlys-Balevičius, Euromonitor International, Head of Data Science
Dr. Eglė Zemlytė, VU lektorė
Vytautas Žalandauskas, FTMC doktorantas
Dr. Dainius Žalimas, VDU profesorius
Aistis Žekevičius, LKTI doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Dr. Gintautė Žemaitytė, VU dėstytoja
Dr. Justinas Žilinskas, MRU profesorius
Dr. Vilma Žydžiūnaitė, VDU profesorė
Teodoras Žukas, VU doktorantas
Dr. Audronė Žukauskaitė, LKTI vyriausioji mokslo darbuotoja
Aivaras Žukauskas, VU dėstytojas
Justina Žvirblytė, VU GMC jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Pasirašė po viešo paskelbimo:
Dr. Vaida Andrulevičiūtė, LSMU dėstytoja
Dr. Irina Arechvo, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
Dr. Aistė Balžekienė, KTU profesorė
Dr. Renatas Berniūnas, VU docentas
Dr. Dagnė Beržaitė, VU docentė
Dr. Jolanta Bielskienė
Dr. Andrius Bielskis,
Dr. Skirmantas Bikelis, LSMC Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas
Dr. Lukas Brašiškis, Niujorko universiteto dėstytojas
Jogintė Bučinskaitė LKTI doktorantė
Dr. Lina Būgienė, LLTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Martynas Butkus, VDU doktorantas
Dr. Jūratė Čerškutė, LLTI jaunesnioji mokslo darbuotoja
Giedrė Čiužaitė, VU partnerystės docentė
Dr. Sigita Černevičiūtė, VU ir LSMC Teisės instituto mokslo darbuotoja
Dr. Ilona Čiužauskaitė, MRU dėstytoja
Dr. Toma Dabulevičienė, KU mokslo darbuotoja
Dr. Akvilė Daniūnaitė
Dr. Vaiva Daraškevičiūtė, VU dėstytoja
Dr. Agnė Dautartaitė-Krutulė, VDA docentė
Dr. Marius Ėmužis, VU dėstytojas
Paulius Garbačiauskas, VU lektorius
Elena Gaudiešiūtė, VU doktorantė
Vitalija Gabnytė, VU doktorantė
Julija Gečaitė-Stončienė, LSMU lektorė, doktorantė
Dr. Jolanta Gelumbeckaitė, Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto profesoė
Dr. Eglė Grėbliauskaitė, VDA, Vilnius Tech universitetas, docentė
Laima Jancaitė, VDU doktorantė
Dr. Diana Janušauskienė, LSMC vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Dalius Jonkus, VDU profesorius
Joris Kazlauskas, VDU doktorantas
Dr. Mindaugas Kazlauskas, VDU
Akvilė Kabašinskaitė, VDU ir Sorbonne Nouvelle doktorantė
Dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė KU vyresnioji mokslo darbuotoja
Samanta Kietytė, Vilniaus universiteto, Filologijos fakulteto doktorantė
Dr. Vita Kontvainė
Aušra Kundrotaitė, VU doktorantė
Arnas Liauksminas, Tarptautinės ir ES teisės instituto lektorius
Dr. Jurate Liaukonyte, Cornell universiteto docentė
Dr. Juliana Lozovska, psichologė-psichoterapeutė
Ieva Lukošiūnaitė, Centrinio Europos Universiteto Vienoje doktorantė
Neringa Mataitytė, VU doktorantė
Dr. Margarita Matulytė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Vytautas Miežys, VU doktorantas
Elzė Sigutė Mikalonytė, VU doktorantė
Rūta Miškinytė, VU doktorantė
Indrė Narbutienė, KU doktorantė
Gytis Norvilas, “Literatūra ir menas” vyr. redaktorius
Dr. Alvyda Obrikienė, KU lektorė, prodekanė
Dr. Juozapas Paškauskas, LII mokslo darbuotojas
Dr. Dalia Pauliukevičiūtė, LLTI jaunesnioji mokslo darbuotoja
Antanas Petrilionis, VU doktorantas
Dr. Ieva Plikusienė, VU docentė
Dr. Gintarė Pocė, VDU mokslinė darbuotoja
Dr. Kasparas Pocius, VDA dėstytojas
Dr. Rima Praspaliauskiene, Kalifornijos Universitetas Berkeley vizituojanti mokslininkė
Daina Pupkevičiūtė, Tartu universiteto doktorantė
Dr. Radvilė Racėnaitė, LLTI vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Gražina Rapolienė, LSMC mokslo darbuotoja
Konstantinas Rečkovas, LII ir VU doktorantas
Dr. Julija Reklaitė
Karolina Rybačiauskaitė, VU doktorantė
Dr. Andrej Ryčkov, LII mokslo darbuotojas
Dr. Jonas Ruškus, VDU profesorius
Dr. Jolanta Saldukaitytė, Vilnius Tech, VU docentė
Dr. Gertrūda Skripkienė, LSMU lektorė
Dr. Valdas Skripka, LSMU lektorius
Ramunas Stepanauskas, Bigelow Laboratory for Ocean Sciences Senior Research Scientist
Povilas Andrius Stepavičius, VU doktorantas
Dr. Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, VU
Dr. Justas Stončius, KU mokslo darbuotojas
Dr. Arūnas Streikus, VU profesorius
Dr. Ieva Stundžytė, LMTA docentė
Dr. Paulius V. Subačius, VU profesorius
Dr. Laisvydė Šalčiūtė
Dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, VU dėstytoja
Arūnas Šileris, VU doktorantas
Ieva Šimanauskaitė, LII ir VU doktorantė
Dr. Loreta Švaikauskienė, VDA docentė
Dr. Aurimas Švedas, VU docentas
Saulė Mažeikaitė-Teiberė, Vilniaus kolegijos lektorė
Dr. Rolandas Tučas, VU docentas
Dr. Julija Tuleikytė, VU dėstytoja ir mokslo darbuotoja
Dr. Andrius Vaišnys, VU profesorius
Dr. Ernestas Vasiliauskas, KU vyresn. mokslo darbuotojas, docentas
Dr. Asta Vaškelienė, LLTI
Dr. Jurgita Verbickienė, VU profesorė
Morta Vidūnaitė, VDU doktorantė
Odeta Viliūnienė, KTU lektorė
Gabrielė Zabelskytė, KTU doktorantė
Dr. Vilma Zubaitienė, VU docentė
Dr. Gabija Žemaitytė
Vigilija Žiūraitė, VDU UKI lektorė

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-05-13, 19:45

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Vilei       2022-05-17 17:42

Dar yra žodis žmogna.

Britka        2022-05-17 15:50

Senovėje Lietuviai drausdavo daryti vaikus kai netinkamas moteriai mėnulis pvz. moters kiaušinėliai apvaisinimo metu perbrenďe ,arba nedabrendę, tai va ir turime pasturgalinių visuomenę kuri visur kiša pasturgalį kur reikia ir kur nereikia - tiesiog Naujieji viduramžiai.

Vilė       2022-05-16 23:48

Kam reikėjo švaistyti lėšas prisigalvojant “žmogą”? Lietuvių kalboje yra tos reikšmės žodis “žmogysta “.

JUOZAS       2022-05-15 14:09

Visoms čia pasirašiusioms žmogoms (kas pažįstate juos, sveikinkitės taip: “Sveikas žmoga!”- tai juos pamalonins, nes tai jų sąvastis, tai jų tapatumas. Propesorius kilstels skryblių ir, tarsi ledą palaižęs, nutipens, užsimetęs saldžią šypsenėlę )reikia užduoti tokį klausimą: “Ei tu, žmoga, iš kur pats ar pati atsiradai?. Ar tavo motina buvo sugulusi su kita moteriška paderme ir tave pagimdė viena iš jų? O gal tu atsiradai šioje žemėje iš jo+ jo? Dar geriau. Tai kaip vienas iš jų tave pagimdė? Per kokią skylę tu išlindai? Kai pagalvoji, tokie pasirašiusieji tikrai ne žmonės, o žmogos, kažkas tarpinio, brrrrr…Ir tokie dirba universitetuose, jie ne karvių piemenys. Jų Lietuvoje 0,0000000000001, o moko mokytą!Kuo menkesni, tuo garsiau šaukia. Kaip smagu į juos žiūrėti: nors Dievą netiki, bet niekur nedingsi, su Juo susitiks ir Jis nutrenks juos tiesiai į Ugnies ežerą. Ten, pupuliukai ir pupuliukės, nebus jokio partnerystės įstatymo, ten nuolat degsite be sauskelnių.

garantuoju       2022-05-14 22:41

visi šie ‘akademikai’ po 3 skiepus susiśniojo ir bus pačiepyti 4-tu, jei nurodys pišmarius….?

kas ir kokiu tikslu visa tai bruka       2022-05-14 20:14

priežastys ir pasekmės:


ww2truth.com

gėda       2022-05-14 20:05

Dr. Vilma Žydžiūnaitė, VDU profesorė
Dr. Paulius V. Subačius, VU profesorius

Čia tai bent!        2022-05-14 17:40

“Partnerystės profesorius”! O marksizmo profesorius tai nepasirašė, gal kompanija nepatiko

štai       2022-05-14 17:26

“Literatūra ir menas” virto visišku sienlaikraščiu per tokius redaktorius. Kaip ir Kultūros barai taip pat. Prie ko prisiliečia žmoga, viskas virsta š...

Vadinimas akademikais - melas.       2022-05-14 8:39

Klaidinama ir akademiko autoritetu šantažuojama visuomenė. Na - pasirašė mokslo ir švietimo institucijose dirbančių žmonių dalis - visuomenės tai neturėtų trikdyti - nes pasirašiusieji nesudarytų ne pusės procento iš visų dėstytojų ir mokslo darbuotuotojų. Apie jokius akademikus čia net kalbos būti negali. Melas - įžūlus ir visiškai diskredituojantis net pasirašiusius - apsišaukėliai ir tiek, jei leidžiasi akademikais vadinami. Gėda turėtų būt žmonėms, kuriems iki akademiko - kaip iki mėnulio. O žiniasklaida paverčiama purvinu, jokių skrupulų nejaučiančiu maximos lygio verslu.

Akademikas - Mokslų akademijos narys       2022-05-14 8:18

ar bent narys korepondentas. Lektorė, doktorantas, docentas - tikrai ne akademikai. Pirmieji du - net ne daktarai. Vienas kitas gal ir yra ten akademikas. Beje - peticijoje jie savęs ir neįvardija akademikais - tik akademinės bendruomenės nariais. O žiniasklaida klaidina visuomenę, nesibodi (o gal nė tiek neišmano) net parlamento pirmininkė, lektorius vadindama akademikais. Tai kur gi tie tie akademikai? Melas čia.

Paulius realistui       2022-05-14 7:33

Taip, Pakso istorija ir konstitucinių dvasių pasirodymas labai liūdnas dalykas. Bet, deja, labai žmogiška nekreipti dėmesio į tik kyšančias ausis. Svarbu, kad pagaliau suprantama, jog tai nieko gero nežadantis ženklas

ah.ą       2022-05-14 1:55

hibridinė geico-švabo perkrova keliauja per pasaulį...

realistas       2022-05-13 22:12

Straipsnis - veidmainystės viršūnė. Na, jei esate tokie konstitucionalistai, tai kodėl tylejote per Pakso pseudoapkaltą? Jei apie priesaiką konstitucijoje parašyti tik trupiniai. Tad gaunate jo nusipelnė.

ha ha        2022-05-13 19:45

beje, o jei nuotraukoj butu dvi moterys lesbes su vaikučiais, poveikis būtų ne toks “jaudinantis”? smile

ha ha        2022-05-13 19:31

beje, visokie “žmoga” kyla ne iš partnerystės įstatymo, o iš Stambulo konvencijos lyčių interpretacijų.. Tad gal reiktų kokio kompromiso ieškot su lgbt bendruomene?.. Palaikom partnerystę, mainais į Stambulo konvenciją?.. smile

ha ha        2022-05-13 19:27

įdomus straipsnio autorius. Išvardino “blogiečių pavardes, o savo, kaip “geriečio” pamiršo.
O mums rūpi ar jis jau toks geras šeimos tėvas? neišsiskyręs, nepalikęs savo vaikų augint vienišai mamai?.. kuriais gali koks “geras dėdė” pasirūpint ir taip padidint LGBT bendruomenės gretas…

Ayn Rand       2022-05-13 12:57

Juokingiausia, kad saraše yra Nekrošius, Žilinskas ir Žalimas - teisės mokslų profesoriai, raginantys atlikti akivaizdžiai antikonstitucinį veiksmą. Dar Bartkus…

Kažin,       2022-05-12 18:10

kiek tarp jų yra bailių, kurie bijo “šantažo”? Arba saugo savo “išskirtinę” darbo vietą? Arba įsivaizduojamą savo “gerą vardą”?

stasys        2022-05-12 13:16

Labai įdomus sąrašas žmoniu pritariančiu .Ilgai nesupratau kas tuos žmones vienija išskyrus ta ‘kriukt’ akademini-mokslinį ‘kriukt’ laipsnį . Pasižiūrėjau , kiek sąraše moterų ir vyrų pasirašė , kiek moterų netekėjusiu , kiek ištekėjusiu su užsieniečiais , kiek dirbančiu sąraše ne lietuviškose akademinėse įstaigose ir organizacijose..ar daug tame sąraše mažas pajamas gaunančiu ..pagal įstaiga . Tai tikrai ne ta visuomenės dalis kuri galėtu atstovauti didžiąją visuomenės dalį . Man ypač patiko -aičiu ir -yčiu gausa sąraše kurios nelabai ką gali pasakyti apie tradicine lietuviška šeima , bet turi savo nuomone ir tradiciškai ja naudojasi spaudžiant Seimą . Na toks Seimo spaudimas aišku yra simbolinis , todėl kad Seime netrūksta tu norinčiu ta įstatymą priimti . Todėl tas sąrašas kaip putino pasiteisinimas puolant Ukraina , pirmiau daroma o paskui prigalvojama tu norinčiu ir pritariančiu .

baltarankiai       2022-05-12 11:57

pabandytų nepasirašyti, tuoj būtų ekskomunikuoti iš šiltos vietos.

lojalumas už darbo vietą ir būsimus projektus?       2022-05-12 11:22

vakcinos ,kaukės , parašai…Ypač  naudinga-doktorantams ,lektoriams ,darbuotojams

PARTNERYSTĖS PROFESORIUS?       2022-05-12 11:16

Dr. Kęstutis K. Girnius, VU partnerystės profesorius .Ar pasirašiusieji ..... bendruomenės nariai?

Al. ah.ą'ui       2022-05-12 1:17

Gal tu Ukrainos pabėgėlis? Čia pas mus jokių mamantų nėra.

ah.ą       2022-05-11 22:26

tuščia vieta neilgai būna tuščia. Kai moteris pradeda bėgioti paskui mamantą, moters vieta namuose užimama.

Hmm       2022-05-11 19:30

Dauguma žmonių nepažįstami, keletas atvirų homo, o labiausiai nustebino vieno gero berniuko, beje, prisidėjusio ir prie tų „žmogos“ gairių rengimo, parašas. Kas jį vertė, neįsivaizduoju.

Kas jo mamą vertė skirti premiją partizanų niekintojui, irgi neįsivaizduoju. Tikriausiai man trūksta vaizduotės.

Kaunietė       2022-05-11 18:42

Neretai patvariausia partnerystė būna ne pagal lytį, o pagal strateginį išskaičiavimą ir naudą, kaip šį raštą pasirašiusios antropologijos docentės atveju: jos, dar studentės, „partnerystė“ su profesoriumi, gyvenusiu kitoje santuokoje, labai sėkmingai suklostė karjerą JAV.

Kis       2022-05-11 10:14

nera net abejoniu,kad sios mamos augina berniukus.

Nauja covydo atmaina       2022-05-11 9:54

Jei nori dirbt sėkmingai ir projektėlių gaut, turi pasiskiepyt ir pasiskelbt be to - antsnukį užsidėt.

Nepaneigiamas faktas       2022-05-11 8:32

Nors gamtos mokslai neranda dorovės gyvūnijos pasaulyje, tačiau visi, bent kiek logiškai mąstantys mokslininkai, tvirtai pripažįsta, kad seksualinis potraukis tai pačiai lyčiai yra nesuderinamas su gyvūnijos išlikimu (jau nekalbant apie jos tolimesnį biologinį vystymąsi), tiksliau, yra NUKRYPIMAS NUO NORMOS.

Pasaulys galutinai ispindejo       2022-05-11 8:14

jei jau cia pat vyksta ivairus laukiniu ordu pludimai Europon,negebejimas viduje susitelkti,baigti zada tik vienu budu.Suirute,mirtis,isnykimas.Kas isliks neisivaizduoju.Romos griuties atkartojimas.Tikrai istorija teka spiraliniais ratais.Slyksti ta zmonija…

Klausimas       2022-05-11 8:12

Argi gali kas nors paneigti teiginį, kad didelė dauguma šių mokslo darbuotojų yra homoseksualūs arba biseksualūs?

Papa Borgia       2022-05-11 4:52

Bet bolševikinės mažumos gali diskriminuoti daugumas ir tai vadinama oligarchine demokratija. Dauguma privalo paklusti neosovietų suformuotoms mažumoms.

Al.       2022-05-11 2:39

Naujas Saulės nešėjų sąrašas. Šį kartą iš vakarų. Nuo draugo Trockio bendražygių. Girnius, Kelertienė, Drėmaitė. Suprantama, signatarai bus pamaloninti. O liaudies priešai po truputį bus stabdomi ir šalinami. Naš paravoz v periot letit, v Komune astanofka…

ačiū už atvirumą ,skant...       2022-05-10 23:50

Tikrai ne švarką prie “guzikų” ,o tuos “guzikus” prie švarko būtina derint ir tinkamai priderinti… O šitą sąrašiuką būtina aplamai eliminuoti iš Aukštojo mokslo šventovės: kas tu bebūtum ,bet išlikti Žmogumi,ginti Žmogiškas ,o ne amoralias ,protu nesuvokiamas “vertybes” privalai .

Partnerystės profesorius ??? !!!       2022-05-10 23:43

Dr. Kęstutis K. Girnius, VU partnerystės profesorius

T0mas J.       2022-05-10 22:05

„Kartu įsipareigojome ir toliau gerbti europines vertybes bei nediskriminuoti žmonių dėl lyties, rasės…. … ar seksualinės orientacijos“.
– Tai melas. Aš niekada neįsipareigojau gerbti europinių vertybių. Net jų SĄRAŠO nesu matęs. Net nepažįstu nė vieno žmogaus, tą sąrašą mačiusio. Niekada neįsipareigojau nediskriminuoti žmonių dėl seksualinės orientacijos. Partnerystės įstatymo projekto palaikytojai nelogiški: juk galutinio projekto pateikto į viešumą dar nėra, o jie jau padėjo parašą, kad palaiko tai, ko nėra.. wink
Seksualinė orientacija yra iškrypėlių išmislas. Konstitucijoje nėra nei žodžio „seksualinė“, nei „orientacija“.
Orientacija tėra viena: vyras ir moteris orientuoti vienas į kitą, tuokiasi ir kuria šeimą, gimdo ir augina vaikus. Taip daro absoliuti dauguma normalių žmonių, o nenormalumą vadinti nenormalumu – tai ne diskriminacija.

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.