Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Žinomi visuomenės veikėjai ragina Prezidentą imtis Lietuvos teisinės sistemos reformų

Tiesos.lt redakcija   2020 m. vasario 28 d. 8:30

30     

    

Žinomi visuomenės veikėjai ragina Prezidentą imtis Lietuvos teisinės sistemos reformų

Vasario 28 d., penktadienį, 21 žinomas visuomenės žmogus kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą prašydamas inicijuoti Ypatingojo prokuroro institucijos steigimą ir atnaujinti svarstymus dėl teisinės sistemos reformų, numatančių į teisingumo įgyvendinimą įtraukti ir visuomenę.

Šis prašymas motyvuojamas vadinamosios Kauno pedofilijos bylos atveju. Pasak kreipimosi autorių, „Kauno pedofilijos byla atskleidė gilią institucinę krizę Lietuvos teisėsaugos sistemoje“. Primenama, kad ši rezonansinė byla liko neištirta, o Seime prieš dešimtmetį atlikto parlamentinio tyrimo išvados bei pasiūlymai dėl teisėsaugos reformų – neįgyvendinti.

„Nepaisant labai kritiškų parlamentinio tyrimo išvadų ir pasiūlytų teisėsaugos reformų, jos taip ir nebuvo įgyvendintos. Negana to, nei su šia byla susijusių asmenų žmogžudysčių, dėl kurių Seimui teko įsikišti į bylos procesą, nei vėlesnių vadinamųjų nelaimingų atsitikimų teisėsaugos institucijos iki šiol taip pat neištyrė. Piliečiams nėra pateikta jokių paaiškinimų dėl daugelio šios bylos įvykių. Priešingai, teisėsaugos institucijos susitelkė į tikslą numarinti neištirtą bylą“, – rašoma kreipimesi.

Pasak kreipimosi autorių, Teisėsaugos sistema,užuot ištyrusi rezonansinę bylą, pasirinko „aklą institucinės reputacijos gynimo strategiją [...] bei persekiojimą, represijas prieš savo šalies piliečius, kurie nepritarė šitokiam „teisingumo įgyvendinimui“.

Kreipimesi primenama, kad Lietuvos teisėsaugos institucijų daugelis iškeltų kaltinimų žuvusio brolio dukros globėjai Neringai Venckienei subliuško po to, kai ji paprašė politinio prieglobsčio Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Pasak kreipimosi autorių piliečių pasitikėjimą Lietuvos teisine sistema galima būtų atstatyti tokioms byloms ištirti skirtos Ypatingojo prokuroro institucijos įsteigimu. Primenama, kad 2008–2012 m. kadencijos Seimo narių grupė parengė Ypatingojo prokuroro įstatymo ir atitinkamų prokuratūros sistemos pakeitimų projektus, tačiau tuo metu pritrūkus politinės valios jie taip ir liko neapsvarstyti.

„Nepriklausomas įgaliotasis prokuroras turėtų kompetenciją ištirti, kodėl neveikė institucijos, kur yra sistemos ydos, kas yra atsakingas už sužlugdytą tyrimą, neteisėtą veiklą ar nusikalstamą neveikimą, o taip pat vėlesnes represijas ir persekiojimus. Jis patikrintų kriminalinės policijos vadinamąją liudininkų apsaugos programą, išsiaiškintų dėl jos patikimumo ir nustatytų, koks yra pedofilijos byloje nukentėjusia pripažintos mergaitės likimas“, – teigiama kreipimesi.

Tarp pasirašiusiųjų viešą kreipimąsi: kunigas Robertas Grigas – antisovietinis disidentas, žmogaus teisių gynėjas, sesuo Felicija Nijolė Sadūnaitė – politinė kalinė, antisovietinė disidentė, 2017 m. Laisvės premijos laureatė, žmogaus teisių gynėja, Antanas Terleckas – politinis kalinys, antisovietinis disidentas, 2012 m. Laisvės premijos laureatas, žmogaus teisių gynėjas, Petras Plumpa – politinis kalinys, antisovietinis disidentas, žmogaus teisių gynėjas,  kiti žymūs Lietuvos žmonės.

* * *

Viešas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą J.E. Gitaną Nausėdą
Dėl ypatingų priemonių atstatant pasitikėjimą teisingumo įgyvendinimu

2020-02-28

                                Jūsų Ekscelencija, Lietuvos Respublikos Prezidente!

Jau praėjo visas dešimtmetis nuo Kauno pedofilijos bylos aplinkybių parlamentinio tyrimo išvadų paskelbimo (2010-01-21) ir tuometinio Generalinio prokuroro atsistatydinimo. Iš išvadų, kurias patvirtino Seimas, tapo aišku, kad beveik metus laiko teisėsaugos institucijos iš esmės nevykdė jokio
tyrimo dėl mažametės mergaitės Deimantės Kedytės ir jos pusseserės seksualinio išnaudojimo, nors tokie įtarimai, remiantis mergaitės parodymais ir psichiatrų-psichologų išvadomis, buvo pareikšti, ir jau 2008 m. lapkričio 30 d. formaliai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Seimas konstatavo, kad toks aplaidumas ir vilkinimas, tiriant įtarimus dėl pedofilijos faktų, galimai sužlugdė jų objektyvaus ištyrimo galimybę ir teisiniam tiesos išaiškinimui padarė tokią žalą, kurios galimai nebebus įmanoma ištaisyti. Šios Kauno pedofilijos bylos užgniaužimo aplinkybės buvo vėl gana išsamiai išdėstytos š. m. vasario 19 d. straipsnyje, kurio autorius Gintaras Songaila tuomet buvo 2008–2012 m. kadencijos Seimo narys.

Nepaisant labai kritiškų parlamentinio tyrimo išvadų ir pasiūlytų teisėsaugos reformų, jos taip ir nebuvo įgyvendintos. Negana to, nei su šia byla susijusių asmenų žmogžudysčių, dėl kurių Seimui teko įsikišti į bylos procesą, nei vėlesnių vadinamųjų nelaimingų atsitikimų teisėsaugos institucijos iki šiol taip pat neištyrė. Piliečiams nėra pateikta jokių paaiškinimų dėl daugelio šios bylos įvykių.

Priešingai, teisėsaugos institucijos susitelkė į tikslą numarinti neištirtą bylą. Buvo imtasi labai brutalių, akivaizdžiai neteisėtų ir net nusikalstamų priemonių prievartos būdu perduoti mažametę mergaitę jos motinai, prieš kurią ji davė parodymus dėl galimo bendrininkavimo pedofilijos epizoduose. Dėl šių veiksmų buvo viešai teisinamasi vaiko interesais, nors jos pačios valios buvo visiškai nepaisoma.

Nepaisant nebaigto pedofilijos tyrimo ir remiantis vien Kėdainių rajono apylinkės teisėjo V. Kondratjevo dar neįsiteisėjusiu sprendimu buvo griebtasi skubai plėšti pedofilijos byloje nukentėjusią mergaitę iš jos gyvenamos aplinkos, nors pats teismas pripažino, kad mergaitei pas jos globėją tetą jokių grėsmių nebuvo.

Tai sukėlė didžiulį visuomenės nepasitikėjimą bei susipriešinimą dėl pagrįsto įtarimo, kad šitaip pasielgta visai ne rūpinantis vaiko interesais, o tik dėl tikslo neutralizuoti paskutinį ir svarbiausią galimo Viešas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą J.E. Gitaną Nausėdą Dėl ypatingų priemonių atstatant pasitikėjimą teisingumo įgyvendinimu sunkaus nusikaltimo liudininką (nukentėjusią). Taigi, tiktai tam, kad būtų nutraukta pedofilijos byla, kas vėliau ir buvo padaryta, neįvykdžius įsiteisėjusios Vilniaus apygardos teismo 2009-10-06 nutarties, nė nepateikus įtarimų mergaitės motinai.

Teisėsaugos sistema pasirinko aklą institucinės reputacijos gynimo strategiją ir baltais siūlais siūtą visko neigimo kelią bei persekiojimą, represijas prieš savo šalies piliečius, kurie nepritarė šitokiam „teisingumo įgyvendinimui“. Ji iškėlė absurdiškas bylas artimiems mergaitės giminaičiams dėl kaltinimų, kurie subliuško Jungtinėse Amerikos Valstijose, kai konsultacijose dėl ekstradicijos juos buvo mėginta pritaikyti mergaitės globėjai - žuvusio tėvo seseriai Neringai Venckienei.

Buvusi teisėja N. Venckienė, į kurios namus, šiurkščiai pažeidžiant konstitucinius teisinės neliečiamybės principus, veržėsi policininkų armija ir prievarta išnešė jos globojamą mergaitę, dabar bus teisiama dėl „teismo sprendimo ir antstolės reikalavimų nevykdymo“, nors iš tiesų ji sudarė visas sąlygas Vaiko teisių apsaugos tarnybai be prievartos įtikinti aštuonerių metų mergaitę persikelti gyventi pas motiną.

Nepriklausomai nuo to, kaip bepasibaigtų pastaroji byla Panevėžio apygardos teisme, nėra jokio pagrindo po viso to tikėtis, kad piliečiai galėtų pasitikėti teisėsaugos bešališkumu. Antai, nėra pagrindo pasitikėti Klaipėdos apygardos teismu, kuris savo 2012-04-18 rašytinio proceso tvarka priimtu sprendimu paliko galioti akivaizdžiai antikonstitucinį apylinkės teisėjo V. Kondratjevo sprendimą (net ir po to, kai 2012 m. kovo 23 d. prievartinis mergaitės ėmimas vertė iš naujo atsižvelgti į pačios mergaitės būklę, kai jai buvo nustatytas potrauminio streso sindromas). Nėra kaip pasitikėti Aukščiausiuoju Teismu, kai jis paliko galioti teismo sprendimą dėl mergaitės močiutės, kuri esą ją tvirkino, kalbėdama apie jai pažįstamus pedofilus.

Kauno pedofilijos byla atskleidė gilią institucinę krizę Lietuvos teisėsaugos sistemoje. Sugriautam piliečių pasitikėjimui atstatyti matome bene vienintelę dar likusią veiksmingą priemonę – Ypatingojo prokuroro institucijos įsteigimą. 2008–2012 m. kadencijos Seimo narių grupė buvo parengusi Ypatingojo prokuroro įstatymo projektą, o vėliau ir atitinkamų prokuratūros sistemos pakeitimų projektą. Toks nepriklausomas įgaliotasis prokuroras turėtų kompetenciją ištirti, kodėl neveikė institucijos, kur yra sistemos ydos, kas yra atsakingas už sužlugdytą tyrimą, neteisėtą veiklą ar nusikalstamą neveikimą, o taip pat vėlesnes represijas ir persekiojimus. Jis patikrintų kriminalinės policijos vadinamąją liudininkų apsaugos programą, išsiaiškintų dėl jos patikimumo ir nustatytų, koks yra pedofilijos byloje nukentėjusia pripažintos mergaitės likimas.

Todėl prašome Jūsų Ekscelenciją nedelsiant inicijuoti Ypatingojo prokuroro institucijos steigimą, teikiant Seimui atitinkamus įstatymų projektus. Taip pat prašome atnaujinti svarstymus dėl reformų, susijusių su visuomenės dalyvavimu teisingumo įgyvendinime.

Parašai:
1. kunigas Robertas Grigas, antisovietinis disidentas, žmogaus teisių gynėjas
2. sesuo Felicija Nijolė Sadūnaitė, politinė kalinė, antisovietinė disidentė, Nacionalinės Laisvės premijos 2017 m. laureatė, žmogaus teisių gynėja
3. Antanas Terleckas, politinis kalinys, antisovietinis disidentas, Nacionalinės Laisvės premijos 2012 m. laureatas, žmogaus teisių gynėjas
4. Petras Plumpa, politinis kalinys, antisovietinis disidentas, žmogaus teisių gynėjas
5. Algirdas Endriukaitis, politinis kalinys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras (1990 m. kovo 11 d.), Seimo narys (1992–1996)
6. Zita Šličytė, socialinių mokslų daktarė (teisė), Atkuriamojo Seimo (1990–1992) deputatė, Seimo narė (1992–1996), Visuomeninės komisijos 2012 m. gegužės 17 d. smurtui Garliavoje ištirti narė
7. Liudvikas Narcizas Rasimas, teisininkas, Kovo 11-osios akto signataras (siūlęs Ypatingojo prokuroro institutą)
8. Alfonsas Bulota, kunigas, buvęs karo kapelionas, atsargos majoras
9. Algirdas Petrusevičius, laisvės kovų dalyvis, politinis kalinys
10. Kęstutis Ralys, kunigas, profesorius, daktaras (pedofilijos auka)
11. Krescencijus Stoškus, filosofas, humanitarinių mokslų daktaras
12. Violeta Milvydienė, Klaipėdos universiteto Menų akademijos docentė
13. Andrius Švarplys, socialinių mokslų daktaras
14. Irena Vasinauskaitė, žurnalistė
15. Ligita Juknevičiūtė, TV žurnalistė
16. Rimantė Valiukaitė, aktorė
17. Valdas Vižinis, aktorius, visuomenininkas
18. Ramūnas Cicėnas, aktorius, režisierius
19. Linas Šalna, pedagogas, kompozitorius
20. Dalia Eigirdienė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė
21. Aušra Stasiulevičienė, dailės terapeutė

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+


Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

nep       2020-03-7 20:54

kad nausedos komandoje yra tokiu zmoniu kaip slusnys,tai viska pasako koks bus poziuris,jokio.

Ramiros       2020-03-6 11:36

Kažkodėl nemanau, kad kas nors gali pajudėti link teisingumo bei tiesos. Tikriausiai, nemažą įtaką turi toks “liūdnai pagarsėjęs psichiatras” Š., gali būti, kad gali įtakoti kitas Š. iš seimo, kažkaip man šviečiasi, kad tame reikale netrumpos ausys pono V.A. kyšo, kuriuo remiamasi, o ir albinas aplink trinasi, o dar “markizas” iš šėšėlio, galbūt, laiko virvučių galus .... Taigi, aš asmeniškai nematau prošvaiščių bei didelių vilčių nededu .... Duok, Dieve, kad klysčiau ! Ypatingojo Prokuroro idėja viliojanti, bet .... Kas gali paneigti, kad ta “galingoji raudonoji mafija” į tą svarbų postą, kaip įprasta, nepastatys savojo žmogaus ? Be abejo, neabejingų piliečių iniciatyvą sveikinu. Tai Tautos Sąžinės balsas ! Linkiu sėkmės ! Galbūt su Dievo palaima ir palaikymu ? ....

pažįstantis prokuroryno išgamas       2020-03-1 9:08

Ypatingasis prokuroras veiksnus būtų tik apginkluotas Ypatinga kariuomenės divizija, turinčia teisę valstybės vardu veikiančius nusikaltėlius sušaudyti nusikaltimo vietoje iš karto. Parinkti kandidatūrą reikėtų iš nepritapusių prokurorų t. y. tų kurie nesutiko prisitaikyti prie “elitinių” prokurorų susikurtos “tvarkos”.

rūpintojėlis        2020-02-29 23:50

Banko liurbis nekreipia dėmesio į tuos žymius žmones. Pf.
Spėkit kiek jam rūpi nouneimai praščiokai buratinai. Px.

Ar teisėsaugoj pramuš Grigeo vamzdį?       2020-02-29 23:38

Kažkaip netikėtai pasmirdo Grigeo vamzdis ir visi staiga praregėjo, kokia supuvusi ir neįgali yra aplinkosauga. Teisėsauga supuvusi visiškai taip pat, jei ne daugiau. Tik vamzdžiai čia privirinti kitokie, korupciniai. Bėda taame, kad gaudyti juos turi.. ta pati teisėsauga…

Babunė       2020-02-29 18:23

Aš kaip ir Tu čia rašai, Stasį, girdėjau, kad Nausėdienė pažadėjo, kad iki Šventų Velykų viešai pristatys slepiamą mergaitę. Tad kad Tavo, Stasį, žodis Dievui tiesiai į ausį. Kaip kada, nors retai, ir Tu, Stasį, ką nors protingo, daugumos laukiamo, parašai.

Birute       2020-02-29 12:46

Saziningo neras ir nepastatis to prokuroro.Sikart N.V, tikrai nepritariam.Nebus LT teisybes,nes paskirs i ta svarbia vieta koki Kuri ar Birmontiene,o gal Valantina?  tai va…bergzdzias reikalas sis,ponai.

geras kreipimasis       2020-02-29 1:59

Kaip nenorėjo jo “Kauno diena” rodyti. Rodė, bet vis nukištą į antrą planą. smile

Deivis       2020-02-29 0:53

Naivus esate. Lt chunta paskirs ypatinguoju prokuroru, kad ir kokį Egidijų Kūrį ir ką??? Lt chunta juk sau duobės nekas.

Juozas       2020-02-28 22:32

Tikrai garbūs žmonės, bet šį kartą šovė pro šalį- tikrai dabar ne laikas steigti ypatingąjį prokurorą. Taip, teismai eilinį kartą vis pramuša pasitikėjimo jais dugną, va čia ir reikėtų dirbti Prezidentui. Ponai, įsivaizduokime, kad jau priimti ypatingojo prokuroro steigimo įstatymai. Spėkite iš vieno karto, kieno kandidatūra bus keliama? Esu tikras, kad ne Neringos, ir ne Zitos ar Narcizo. Kol kas yra vienintelis skaidriausias ir teisingiausias teisėjas, turintis ir didelę prokuroro patirtį, kuriam net ir dideli kluptelėjimai netrukdo šokinėti net per kelis karjeros laiptelius… Ar įsivaizduojate jo darbą šiame poste? Kad visokios samanėlės klestės, tai tikrai aišku, o kad pagerės nusikaltimų išaiškinamumas- labai abejoju.

Palaikom       2020-02-28 21:11

Sveikinu iniciatyvą. Tik reiktų vieną kartą visiems įsisąmoninti, kad tokio Atkuriamojo Seimo niekada nebuvo, niekas tokio niekada nerinko, tai yra tik vieno dėdulės išmislas bandant save sureikšminti. Neapgaudinėkim ir nebekvailinkim nei savęs, nei aplinkinių Aukščiausiąją Tarybą vadindami tuo, kuo ji niekada nebuvo. Smulkūs nepastebėjimai, apgaudinėjimai ir sukčiavimai neišvengiamai veda prie didesnių...

stasys        2020-02-28 21:09

Deiviui ..kad seilė netįstu ieškant tikru lietuviu .smile youtube.com/watch?v=SPaOV7lA3zs

Deivis       2020-02-28 20:39

Lietuvysai nėra sėkminga tauta. O kur dingo lietuviai tai nežinia.

Deivisui       2020-02-28 20:22

“Daugiau šansų rast teisybę Briuselyje,”
.
Sovietinio kumečio galvosena.
“-Baudžiava sunki, bet geras Caras Maskvoje užtars!”.
Teisingumo kitur ieško ubagai-lūzeriai.
Sėkmingi žmonės/tautos Teisingumą kuria ir palaiko namie, patys, be patronų pagalbų.

Deivis        2020-02-28 20:12

Lt chunta supranta tik jėgą. Turbūt žinote kuo baigėsi Jurbarko budelio byla? Nausėda yra tuščias puodas, ne daugiau. Daugiau šansų rast teisybę Briuselyje, nei neva lietuviškoje “sostinėje”

Speju       2020-02-28 20:11

Eilini syki bus tyla. Jiems dzin.

best       2020-02-28 20:10

Pats geriausias kreipimasisį valdžias yra kumštis po nosim.
Kuo didesnis kumštis, tuo greičiau išgirsta.
Visa kita veršių seilės ir snarglių kramtymai.

Tam ožiui "Stasiui"        2020-02-28 20:09

Šį kart Stasys išsidavė, kad jis iš Pravieniškių rašo, galvoja gal koks bendras atsiras, bet manau kad tiesos. lt portalas puikiai žino kas čia per “Stasys”. Ryškiai gaidys ožys kažkoks

Al.       2020-02-28 19:49

Nežiūrint to kaip reaguos prezidentas, kreipimasis labai naudingas. Bent jau ,,kėdžių mažėja - šansai auga”.

ah1       2020-02-28 16:49

teisingumo ” karono virusas” greitai ir išsamiai nerinkti objektyvių įrodymų - nesilaikyti LR BPK 2 str.

viltis-durnių motina       2020-02-28 16:07

Net kreiptis į kambario sieną būtų daugiau prasmės,nei į šitą jankių okupantų iškamšą,specialiai paskirtą sunaikinti lietuvių tautą-siena bent jau tyli ir nesapalioja šeimininkų padiktuotų trafaretinių nesąmonių.

taigi       2020-02-28 16:04

Cia su sakem reik,prasymai nieko nepades..manot ka daris nauseda?nejuokinkit…

stasys        2020-02-28 15:21

nuomonei ..  str. rašyti ir reikia mokėti . Jei jau ka teigiate bet jau barankomis argumentuokite . Juk nesunku įdėti kelias nuorodas į viena ir kita informacijos šaltinį .

bus       2020-02-28 14:34

Va dabar buratinai turės progą įsitikinti ko buvo vertas jų entuziazmas balsuojant už banko Nuosėdą.
Bus šnipštas. Papilstys aptakių pažadų vandenėlio ir kvit.

stribvaikiai nepasiduos       2020-02-28 13:27

stribai sėkmingai nužudė geriausius lietuvius - partizanus.
——
jų vaikai - teisėjai, prokurorai, antstoliai, teisininkai, TM klerkai - tęs savo tėvų kovą !!!

nuomone       2020-02-28 13:18

vargšas tu staseli,kai nebeturi ką pasakyti,pafantazuoji,tik labai jau nevykusi fantazija,išmok rašyti be klaidų,pasimokyk gramatikos

Stažiui       2020-02-28 11:21

Niekas netrukdo paleisti peticiją. Pirmyn.

stasys        2020-02-28 11:05

nuomone 2020-02-28 10:43 > ar tik ne iš Praveniškiu guodžiatės ? smile

nuomone       2020-02-28 10:43

čia jau neberaginti reikia ,o tiesiog įsakyti,tokia padėtis Lietuvoje toliau negali tęstis,kai toks jurbarkietis ,sudaužęs merginą,vaikšto laisvas,kai visa eilė nusikaltėlių laisvi,o sėdi nekalti žmonės,kiek tai gali tęstis,ar iš vis yra pas mus teisėsauga,ar tik….

stasys        2020-02-28 9:52

cit. “Primenama, kad ši rezonansinė byla liko neištirta, o Seime prieš dešimtmetį atlikto parlamentinio tyrimo išvados bei pasiūlymai dėl teisėsaugos reformų – neįgyvendinti. ” čia labai tiktu nuoroda į tuos siūlymus . smile) Gal vertėjo skelbti peticija ? tada bent būtu aišku ar visuomenei įdomus tie siūlymai ..

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.