Zigmas Vaišvila. Kodėl nedžiūgauja referendumo priešininkai?

Tiesos.lt redakcija   2014 m. liepos 3 d. 18:19

31     

    

Zigmas Vaišvila. Kodėl nedžiūgauja referendumo priešininkai?

Š.m. birželio 29 d. po pirmą kartą po 1992 m. spalio 25 d. balsavimo mūsų Konstitucijos klausimas vėl buvo patikėtas Tautai. Referendume bandėme atkurti 2003 m. Seimo pakeistą Konstitucijos nuostatą, kad Lietuvos žemė gali priklausyti tik mūsų valstybei ir mūsų piliečiams. Beje, būtent po 2003 m. įvykusių Konstitucijos pakeitimo ir atitinkamo konstitucinio įstatymo priėmimo atsirado galimybė ir įmonėms pirkti žemę. Tai ir sukūrė prielaidas supirkinėti žemę dideliais kiekiais ir perpardavinėtojams, ir didiesiems vietiniams žemvaldžiams. Nuo š.m. gegužės 1 d. mūsų žemę įsigyti gali ir užsienyje registruotos įmonės, kurių savininkais gali būti bet kas – bet kieno kapitalas, įskaitant ir rusų, laisvai juda Europos Sąjungoje. Siūlyta keisti Konstituciją dar ir taip, kad referendumui paskelbti užtektų 100000 piliečių valiоs, o referendumo sprendimą pakeistų tik kitas referendumas. Logiškas Konstitucijos keitimas, tačiau jis neįvyko.

Skaudi pamoka, tačiau kažkodėl nesimato šio referendumo priešininkų ypatingo džiaugsmo. Vyraujantis jausmas – visuotinis nejaukumas. Tai patvirtina, kad įvyko kažkas labai reikšminga. Valdžia dar dvejoja, ar leisti jos volui visiškai paniekinti ir sutrinti į miltus referendumo iniciatorius. Net konservatorių piktdžiuga nėra įspūdinga. Slogi visuotinė nuotaika trukdo objektyviai ir visapusiškai, nuoširdžiai ir nešališkai įvertinti šią skausmingą, tačiau labai prasmingą pilietiškumo pamoką.

Silpni valstybės vadovų referendumo komentarai. Prezidentė, pamiršusi, kad pati kritikavo vadinamuosius saugiklius, pareiškė, jog būtent saugikliai nulėmė rezultatą. Vyriausybės nuomonė, kad nėjimas į referendumą tariamai patvirtino visuomenės sąmoningumą, atrodytų rimta, jei pamirštume Premjero agitaciją, grįstą melu ir gąsdinimais. Visų pirma, esą turėsime grąžinti Centrui 25 mlrd. Lt gautos paramos. Melas dėl Stojimo sutarties – nuo tariamo Lietuvos įsipareigojimo parduoti užsieniečiams žemę iki tariamo įsipareigojimo įvesti euro – ne švietė tautiečius, o gąsdino juos ir slėgte slėgė. Masinis valdžios apmokamų politagitatorių ir žiniasklaidos tinklas plušo išsijuosęs ir nekreipdamas dėmesio net į tai, ką mums kalba. Svarbu buvo daug ir nuolat kartoti šabloninius gąsdinimus ir melus, kurių vinys – esą jau išstojame iš Europos Sąjungos, o referendumą organizuoja Rusija. Pastarąjį melą geriausiai demaskavo balsavimo rezultatai Visagine ir Šalčininkų rajone. Paruoštos smūgiui ir Seimo bei Konstitucinio Teismo kuokos, bet kada galinčios formalios jėgos, bet ne tikros teisės pagrindu sustabdyti ar paneigti galimą teigiamą referendumo sprendimą. Visa tai ne vieną pilietį varė į neviltį.

Absurdiškas ir akiplėšiškas valdžios melas, gąsdinimai ir mūsų žmonių šantažas balansavo ties baudžiamąja atsakomybe. Paaiškinti tokį elgesį galima tik didžiule valdžios baime prarasti nomenklatūrinę valstybės valdymo sistemą. Mat Tauta, įvykus ne valdžios inicijuotam referendumui, gali pajusti skonį ir savo balsavimo tiesioginę įtaką – juk referendume visi balsuojame ne už kurį nors kandidatą, o už save, t.y. už sprendimą, kuris daro įtaką mums visiems. Daliai Grybauskaitei Respublikos Prezidento rinkimuose ir šio referendumo sužlugdymui esmingiausiai padėjo išprovokuota krizė Ukrainoje. Suprantama žmogiška reakcija į gąsdinimus Ukrainos pavyzdžiu ir galimą akistatą su karu.

Tačiau tai tik paviršutiniškas įspūdis. Susivokimui esminis dalykas yra tai, kad su tokia valdžia, kurią mes turime ir nuolat vis renkame, karo atveju mums bus tik sunkiau. Juk nepasitikime ja visa net taikos sąlygomis. O Ukrainos krizę vertiname tik per išorinę prizmę, nesigilindami į paprastų Ukrainos žmonių būseną. Jie verkia, nežinodami, ką daryti. Verkia ne tik Ukrainos rytuose, bet ir visoje Ukrainoje. Šią šalį atvirai valdo tarpusavyje bekariaujantys ir skirtingų suinteresuotų užsienio jėgų remiami oligarchai, o mūsų politologai sako: ką darysi – tebūnie pereinamuoju laikotarpiu oligarchnis valdymas. Tačiau kur Ukraina tokiu keliu nueis? Valstybės sunaikinimo ir ukrainiečių išsivaikšiojimo keliu.

Grįškime į Lietuvą. Sąjūdžio metais, ko gero, mums buvo lengviau. Žinojome tikslą – nepriklausomybė. Po įstojimo į Europos Sąjungą Lietuvos valstybė tikslo nebeturi. Pasiskelbti drąsia šalimi neužtenka. Reikia žinoti, kam tą drąsą naudoti. Lodytis su kaimynais – tai nėra drąsa. Tai provokacija, kurios tikslą Lietuvos piliečiai privalo žinoti. Ne tik viena Prezidentė. Atgimimo metais buvo Centras – Maskva, kuriuo galėjome pagąsdinti Tarybų Lietuvos valdžią: štai Maskvoje persitvarkymas vyksta, o mūsų valdžia – nė krust! Ir viešumą Sąjūdžio idėjoms sunkiai, bet pasiekėme. Nes žmonės buvo ir žingeidūs, ir žinojo tikslą. Jie nebijojo valdžios taip, kaip šiandien bijo. Savo sąmoningo gyvenimo laikotarpiu tarybinėje santvarkoje nepamenu tokios visuotinės baimės atmosferos, kuri įsitvirtino nuo 2009 m.

Neturinti valstybės tikslo valdžia tik uoliai vykdo naujojo Centro nurodymus ir kaip Tarybų Lietuvos valdžia, būdama išskirtinai silpna ir neturinti savo nuomonės, pradeda beviltiškai nepataikyti į laikmečio koją. Skubame būti suvaryti į euro zoną, bet net nenorime suprasti, kodėl Jungtinė Karalystė ir Vengrija vienijasi prieš rinkėjų nerenkamus ES biurokratus, manančius, kad jie turi visuotinį mandatą iki 2022 m. likviduoti ES tautas ir valstybes. Tikiuosi, kad Prancūzijos teisėsaugos darbo pavyzdys, kad ir Respublikos Prezidentai privalo atsakyti už neteisėtą naudojimąsi savo padėtimi, padrąsins ir Lietuvos teisėsaugą. Kol Lietuva, nusivylusi beviltiška ir nekvalifikuota savo valdžia (paraiškų gauti vadinamąją euro paramą rašymą kvalifikuotu vadovavimu valstybei nevadinu), pati dar visiškai neišsivaikščiojo. Iš nevilties. Neviltis ir netikėjimas valdžia, valstybės perspektyva geriausiai atsispindi dviejuose ES rekordiniuose rodikliuose – pirmaujame korupcijos laimėjimais ir alkoholio vartojimu. Net nebekreipiame dėmesio į tai, kokią šunybę kas savaitę mums iškrečia ne tik mūsų valdžia, bet ir biurokratinis ES mechanizmas, dirbantis kaip robotas neturintis jokių žmogiškų emocijų. Žmonių baimė prarasti darbą, neišgyventi – geriausi mūsų valdymo svertai. Tačiau referendumo iniciatyva ne juokais sudrumstė šį liūną.
Kaip vertinti šį referendumą? Teigiamai. A. Kubilius samprotauja apie „sveiko proto pergalę prieš referendumo organizatorių isteriją“, tačiau greičiau paties A. Kubiliaus elgesys yra isteriškas ir nekeliantis pasitikėjimo juo. Taip, neišlaikė ne vieno referendumo iniciatoriaus ar rėmėjo nervai, nes valdžios demagogijai, spaudimui, melui ir patyčioms ramiai ir be lėšų atsispirti tikrai buvo nelengva. Ar gali būti labiau neteisėtas ir nelogiškas dalykas, kad įstatymu nustatytam institutui – referendumo iniciatyvinei grupei – ne tik nebuvo leista teikti siūlymus ir drauge su VRK priiminėti sprendimus dėl referendumo organizavimui skirtų 13,5 mln. Lt panaudojimo, bet jai net neteikė informacijos apie šių lėšų sąmatą ir panaudojimą. Ir dar skleistas absurdiškas melas, kad ši grupė esą savinasi šias lėšas.

Referendumo iniciatyvos atsiradimą, jos įgyvendinimą, iniciatorių ir organizatorių kovą dėl referendumo likimo, teismų praktikos kūrimą vertinu labai teigiamai. Visi pamatėme referendumo išsigandusios valdžios atvirai pasakytą nuomonę apie Tautą ir jos „vietą“ bei „vaidmenį“ Lietuvoje sukurtoje naujojoje nomenklatūrinėje valdymo sistemoje. Net Vytauto Landsbergio tikrąjį veidą visi pamatėme. Tai patvirtina du esminius dalykus – mūsų valdžia silpna ir bijo Tautos. Tai labai šaunus atsiskleidimas ir atradimas mūsų visuomenės pilietiškumo skatinimui. Ne formalaus pilietiškumo, o tokio, kurį suvokia patys piliečiai ir buriasi į bendriją bendram tikslui siekti, gintis nuo valdžios savivalės.

Įsijungęs į Jūsų gretas, pasijutau kaip Sąjūdžio laikais. Mus skaldė ir priešino, bet ėjome į priekį, skynėmės kelią, grūdinomės, kritome ir vėl kėlėmės. Mes visi stengėmės ir rodėme pavyzdį sau, kitiems. Jei kas nors iš valdžios ar jos žiniasklaidos drįsta mus niekinti ir pašiepti, visų pirma, tegu patys pažiūri į veidrodį ir savo pačių kvalifikaciją. Jų pranašumas tik tas, kad jie valdo administracinius svertus ir už mūsų visų lėšas samdomą didžiąją žiniasklaidą.

Didžioji šio referendumo istorijos pamoka – valdžia prarado galimybę suartėti su Tauta tada, kada to labai reikia Lietuvai ir jos žmonėms. Mielieji valdžios žmonės, reikėjo ne tyčiotis ir šaipytis iš iniciatorių, jų teisinių žinių ar paruoštos referendumo klausimo redakcijos. Reikėjo susėsti drauge su jais prie vieno stalo ir redaguoti tekstą, suskaldyti jį į tris dalis ir paskelbti vienu metu tris referendumus Seimo nutarimais – dėl žemės, dėl referendumo paskelbimui būtinos 100000 ar 150000 piliečių valios, dėl refеrendumais priimtų sprendimų keitimo tik kitu referendumu. Pašiepti žmogų ir tyčiotis iš jo dėl jo gerų norų ir siekių gelbėti valstybę – niekam nevalia.

Taip yra šiandien, bet nebūtinai taip bus rytoj. Todėl nuoširdžiai dėkoju alternatyviai žiniasklaidai, referendumo iniciatoriams ir rėmėjams, visiems aukojusiems save, šeimų laiką ir lėšas, kantrybę. Dėkoju už pasėtą viltį. Viltį, kad Lietuvoje ir šiais laikais gali burtis piliečiai, jei jie mato ir suvokia tikslą. Net ir tikslą, kurio matyti ir suvokti nenori ar nedrįsta valdžia.

Man labai labai smagu ir jauku buvo būti drauge ir noriu likti drauge su Jumis. Nesvarbu, kad mūsų pjudymą ir skaldymą tęsia, kliūtis referendumui kuria toliau. Štai vakar LRT eteryje prabilta, kad įstatymu reikia uždrausti referendumus vykdyti drauge su rinkimais. Pamirštas jau pradėtas Seime nagrinėti P. Gražulio projektas dėl Konstitucijos pakeitimo, siekiant referendumo iniciatyvos teisę suteikti 200000 Lietuvos piliečių. Netrukus Konstitucinis Teismas skelbs nuomonę dėl klausimo, atsakymas į kurį žinomas bet kuriam skaičiusiam mūsų Konstituciją. Valdžiai tapo „nebeaišku“, ar Tauta turi teisę keisti Konstituciją. Islandijoje, kitose demokratinėse valstybėse tauta turi tokią teisę. Tikriausia Šiaurės Korėjoje tokios teisės žmonės neturi. Tad, Gerbiamieji, į ką lygiuosimės – Šiaurės Korėją ar Islandiją? Man tokia paralelė pasirodė prasminga Lietuvai. Šį klausimą adresuoju, visų pirma, mūsų valdžiai, jei ji nenori save priešpastatyti Tautai. Šiaurės Korėja ar Islandija yra mums tinkamas pavyzdys, p. D. Grybauskaite, p. L. Graužiniene, p. A. Butkevičiau, p. A. Kubiliau, p. V. Landsbergi?

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

bubu>pensininkas 2014-07-5 9:58        2014-07-10 5:30

čia tas baranauskas, kuris 1,7 mlrd iš LT juridinių asmenų pavogė?

Tauta       2014-07-10 5:07

pasakė NE zigmams ir kitiems kremliaus pakalikams.

skaitytoja       2014-07-9 13:47

Gerbiu šį žmogų, signatarą, bet pastaruoju metu jo nuomonė ne visada teisinga, nes dabar tikrovėje yra daug kitų faktų, kurių gerbiamas Zigmas gal ir nežino. Patriotiškumo jis turi daug, dėl to džiugu.
Daug kas mano, kad referendumais lengvai švaistytis negalima ir nereikia. Atsakomybę dėl netinkamų sprendimų, visų blogybių Lietuvoje turėtų prisiimti Vyriausybė, nekompetetingi, neprofesionalūs valdininkai, kurie toleruoja neleistinus dalykus, melą,ko pasekoje žmonės serga, miršta, emigruoja.
Lietuvos Prezidentei, jos komandai norisi palinkėti stiprybės, nes matome, kad ten teisingiausi, dirbantys žmonės, suteikiantys vilties daugumai žmonių nepalūžti, siekti bendro gėrio.

Kritikas Pikčiurna       2014-07-8 10:15

Ačiū Signatare Zigmai, už puikų pasisakymą, vertą tikro Vilties Prezidento vardo. Gaila, kad beveik visi kiti Signatarai pabūgo aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšti savo požiūrį dėl taip lemtingo Lietuvos likimui referendumo. Tai tik parodo, kas iš jų buvo ir tebėra valdomi. Net ir valdžios žmonės po truputį išeina, o Tauta lieka, net kai po truputį išsivaikšto ir praranda savo valstybę. Šios negandos yra eilinis mūsų Tautos išbandymas ir stiprina jos Valią, kuri neišvengiamai bus išreikšta, kaip jau ne kartą yra buvę mūsų istorijoje. Mūšis pralaimėtas, bet karas už Tėvynę dar nesibaigė, šį kartą su lietuviškai kalbančiais okupantais, kurie slapstosi tarp mūsų, kaip tie Putino žalieji žmogeliukai. Tapo aiški takoskyra tarp mūsų draugų ir priešų, kitą kartą jau mažiau klysime.

Skorpė       2014-07-6 14:10

ESMĖ TAME, kad čia gyvenantis risas, ukrainietis, lenkas, arabas, yra DIDESNIS PILIETIS negu - kubiloidai , nors kalba jie lietuviškai…noriu pasakyti, kad kalbėjimas lietuvių kalba - NĖRA SAVAIME PATRIOTIZMAS- užsirašykit tai ant savo kaktos , kam patinka SATLINIETIŠKAS GRYBAS smile

Skorpė       2014-07-6 14:06

BE galo skaudu, kad ŠI VALDŽIA -pradedant kubiloinais… KALKBA LIETUVIŠKAI - jeigu jie kalbėtų rusiškai , jau niekuo nesiskirtų nuo to kas buvo , ką jau gerai žainojome….............ir tai skaudina , kada gIRDI TAUTIŠKAS GIESMES ir ŠOKIUS , kada matai savo pačių lietuviškai kalbančių antžmogių PARSIDAVIMĄ , IŠVERSTASKŪRIAVIMĄ, CINIZMĄ - tai pažaiam LIETUVIŠKUMUI, LIETUVOS ŽEMEI… TAFDA vežė traukiniais , dabar TAIP sujaukė VISKĄ, KAD VAŽIUOJA PATYS- ar PATYS važiuotų , JEIGU čia būtų GERA ??????  O Lansbergis - su savo replikėlėm apie karstus visiškai parodė savo tikrą nelietuvišką snukį...na ir visi jam prijaučiantys tuo pačiu smile

pensininkas       2014-07-5 12:04

Taigi, vardink savo komandą susidedančią iš 12-kos asmenų. Vieną, Z.Vaišvilą, įvardinai. Vardink dar 11-ka. Laukiu.

Taigi pensininkui        2014-07-5 11:40

Vaišvila būtų kvailas, jeigu susidėtų su tais išvardintais.

Taigi pensininkui       2014-07-5 11:38

Iš jūsų išvardintų beveik nė vienas visuomenėje neturi autoriteto, atvirkščiai, daugumą iš jų visuomenė laiko idiotais. Todėl geriausiu atveju su tokiais galima tik pasiekti tik maždaug tokį pat rezultatą kokį pasiekė DK, nes tiek visuomenėje yra kvailų rinkėjų smile

pensininkas       2014-07-5 8:58

Manyčiau, jeigu atsirastų vadovas, gali būti R.Ozolas ar panašus, ir sutelktų komandą (rekomenduojama) iš: N.Puteikis-Z.Vaišvila-D.Kuolys-J.Panka-S.Songaila (pagrindinė sudėtis), A.Stancikienė-V.Rubavičius-D.Stancikas-T.Baranauskas-A.Rudys (antroji sudėtis) ir atsarginių A.Nakas-R.Čekutis. Tai intensyviai du metus pasitreniravus ir pažaidus galima būtų patekti į 2016-2020 metų kadencijos Seimą.

Viena tokia       2014-07-5 5:31

N. Puteikis, D. Kuolys, A. Stancikienė, P. Gylys, D. Stancikas, Rubavičius, Songaila, Panka, Patackas, Rudys - štai žmonės, kuriais pasitikėčiau. Šliužas galėtų tik šiaip dalyvauti, bet nebūti lyderiu, o R. Paulausko iš viso nenorėčiau matyti, nepatiko jo arogancija Prezidento rinkimuose, išklausiau jo monologus iš sosto prie židinio, vajetau, kokia meilė Rusijai iš ten sklinda, o prisiminus jo politinę veiklą prieš porą dešimtmečių taip pat nieko gero, tegul sau šneka iš to krėslo, kartais paklausysim, bet į politikos viršūnės - ne.

netikiu       2014-07-4 20:02

Ką jūs čia dėstote ir rūšiuojate. Lietuviai niekada nesugebės susivienyti. Matėme jau ne kartą. Jei ir bandytų jungtis, tai tuoj atsiras jėgų(nupirkta žiniasklaida, pasamdyti politologai ir t.t.), kurios pradės pjudyti ir padarys juodą darbą.

Pencininkui       2014-07-4 18:50

P.Gylys vienas protingiausiu ir doriausiu zmoniu Lietuvoje.Be to labai drasus.Stojo pries pedofilu klana,uzstojo Venckiene,nebijo buti sutryptas.

land grabbing       2014-07-4 16:24

kažin ar galima minėtuosius suvienyti bendram darbui, per didelis ego nuskandintų tą laivelį dar neišplaukus iš uosto.

pensininkas       2014-07-4 14:45

Manau, kad P.Gylio nereikia, o pasakysiu ekspromtu, kad reikia dar Stanciko, V.Rubavičiaus, T.Baranausko, R.ČekučioG.Songailos,A.Rudžio.

Ema       2014-07-4 13:52

N. Puteikis, A. Stancikienė, A. Patackas, P. Gylys, D. Kuolys, Panka, Vaišvila - štai kas galėtų sudaryti naujo judėjimo branduolį. Tik nereiki to Rusiją labai mylinčio R. Paulausko, Šliužas taip pat į lyderius netinka - karštakošis.

Justina       2014-07-4 12:59

Aciu uz esamos situacijos aisku isdestyma. Reikia, kad vienytusi Z.Vaisvila, N. Puteikis, D. Kuolys - juos gerbia ir jais tiki labai daug zmoniu.

Vienybė težydi       2014-07-4 11:46

Norint pastatyti ant kojų parklupdytą ir paniekintą Lietuvos Tautą - reikia nedelsiant visoms pažangioms jėgoms ir šviesioms asmenybėms susivienyti, pamirštant savo ambicijas. Sukurus vieną partiją, kaip kalbėjo gerb. Šliužas, joje turėtų būti visi šviesiausi veidai, kaip: Zigmas Vaišvila, Rolandas Paulauskas,Naglis Puteikis, J.Panka, Povilas Gylys, Aurelija Stancikienė, Patackas ir daugelis kitų, mylinčių savo Tėvynę ir jos žmones. Kitos išeities nėra.

Al.       2014-07-4 11:30

Su visais nereikia jungtis, bet ar yra esminių skirtumų Vaišvilos ir Kuolio požiūriuose? Jei nėr, tai reik vienytis netrypčiojus. O jei yra neįveikiami prieštaravimai, tai reikia rengti atvirus forumus ir išryškinti tuos prieštaravimus ir bendrumus. Nežinia ar mes turim daug laiko. Nes unitarinės ir sodomitinės ES kūrėjai įtemptai pluša.
Palauskas su Tautos pažangos partija, kiek atsimenu, balsavo prieš rusų kariuomenės išvedimą. Su Panka ir Šliužu irgi nesivienyčiau, nes sąjunga su jais visą veiklą padarytų beviltiška. Nežinau ar jie dirba Maskvai, ar ne, bet tegul dirba savarankiškai.

Milda       2014-07-4 7:45

Puteikiui, Kuoliui - taip, o Paulauskui, Šliužui - ne, per daug Maskva atsiduoda, niekaip nepavyksta Paulauskui nuslėpti savo simpatijų Rusijai, bet ir jie turės savo šalininkų, deja…

neįsivaizduoju       2014-07-4 0:41

Kaip turėtų susivienyti Puteikis su Paulausku? Vienas smerkia Putiną ir remia Ukrainą. Kitas smerkia Maidaną ir garbina Rusiją. Kas iš to, kad Puteikis agitavo už Pankos sąrašą, kai Panka rinkėjų neturi. Vienybei reikia bendrų idėjų. O žmonės skirtingi.

Apgailestauju, kad nesusijunge       2014-07-4 0:26

N.Puteikis, R.Paulauskas, D.Kuolys, Z.Vaisvila, J.Panka, P.Sliuzas, Dkelio kurejai. jei taip bus toliau, kelias labai aiskus - pralaimejimo kelias. Junkites i viena darini ir eikite kartu i LRSeima. Liko 2 metai. Eikite i zmones, kalbekite, aiskinkite. Kaimas jusu negirdi ir ne nezino, kad yra ir tokie zmones. T.y. beveik nezino. Z.Vaisvila desto viska labai logiskai ir suprantamai. Gerbiu tokius zmones.

jane       2014-07-3 22:38

Aciu kovotojau uz Tiesa ir mes is tu keturiu simtu tukstanciu ir palaikome jus visus. Uz Lietuva Vyrai!!!!

mb.       2014-07-3 22:32

Nereikia malt cia sudo. Viskas cia gerai, o sika tik sikantys pastoviai.

Doros,įžvalgios       2014-07-3 21:37

mintys.Kol ES pinigai plaus valdžiai smegenis,tol ...

De fakto       2014-07-3 21:35

Konservai,soclyberiai,socdemonai ir svarščiko elektoratas sudaro tik 1/3 nuo viso galvų skaičiaus.
1/2 galvų NEINA į rinkimus iš viso.Jie jau tikriausiai laukia rusų,arba pabėgo į vakarus.
Ir 1/10 yra AKTYVŪS PROTAUJANTYS PILIEČIAI.
Tai štai kodėl valdžiagyviai tokie be nuotaikos.
Įsivaizduokit jei KRYZĖ staiga ištik ir jų elektoratas liks BE ALGŲ.
Aišku visa vidurinė grandis paliks bemat savo vedlius ,kai išgirs grojant žarnoms maršus.
Iš neaktyvių pensininkų irgi dalis suaktyvės ,kad porą mėnesių nesulauks pinigėlių.
Vienžo,kortų namelis grius 5 metų bėgyje.

teisybe.       2014-07-3 21:26

Nera to blogo, kas neiseitu i gera; galutinai nukrito senolio Lancbergo kauke, is po kurios islingo drebantis is neapykantos psichinis ligonis, galutinai pasitvirtino 2K projektas.

kad       2014-07-3 20:29

RP,išnaudos tą monentą, ir griebs gal kurt partiją?Pš gal tą pačią,gal kitą?
Visi norės būti mandri bet nemažesni už kitą.Jei bus einama tuo keliu,gausis šnipštas.Pagarba Kuoliui,kuris parodė,kad tuos dalykus gali padėt į šoną,kai reikalas svarbus ir atsakingas.Jei būtų visi tai padarę ir padėję Puteikiui,tai rezultatai galėjo būti kiti.R.niekad neparodė,kad pats žmogus jam svarbus.Turi gerą iškalbą ir galimai myli save,kitaip referendumo agitacijos metu būtų važinėjęs po kaimus ir dirbęs,dirbęs, aiškines žmonėms.Žmonėms taip reikėjo žinių,sustiprinančio žodžio ir tuo momentu kiekvienas gebantis tai daryti buvo neįkainuojamas.

apsijuokė       2014-07-3 20:15

valdžia su referendumu:neaktyvius ir taip šalies piliečius ragino boikotuoti referendumą-būti dar neaktyvesniais šalies piliečiais.Vis sakoma ES nubaus-gąsdinama ja,rūpinamasi labai laisvo kapitalo judėjimu-“perku parduodu"pozicija,bet ES pamatą-demokratiją, piliečių iniciatyvą,pilietiškumo skatinimą galimai išmetama už borto?Tai kodėl dalis iš ES pasiimama,kas svarbiausia-atsisakoma?

Al.       2014-07-3 20:06

Gražiai parašyta. Vistik toks įspūdis, kad nėr jokio bandymo vienytis - Kuolys sau, Vaišvila sau ir visi kiti sau.
Kažkaip niekas iš valios propagandistų nedrįsta su Vaišvila ginčytis - manau, tiesiog neturi kuo atremti.

pensininkas       2014-07-3 18:33

Nedžiūgauja, nes Referendumas parodė, kad valdančioji grupuotė nebeturi piliečių, nebeturi tautos. Gret prašiks ir valstybę.

Rekomenduojame

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

COVID-19 metu pertrauką turėję virusai sugrįžo – ir elgiasi netikėtai

„KyivPride“ pareikalavo atleisti Arestovičių dėl pareiškimų apie LGBT asmenis, o jis atsakė

Kazimieras Garšva. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose diskriminuojami lietuviškų gimnazijų mokiniai

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.