Zigmas Vaišvila: Būtina tirti VSD, prokurorų ir pačios prezidentės galimai nusikalstamas veikas

Tiesos.lt redakcija   2013 m. lapkričio 13 d. 7:39

25     

    

Zigmas Vaišvila: Būtina tirti VSD, prokurorų ir pačios prezidentės galimai nusikalstamas veikas

Šių metų sausio 13-ąją savo kalboje Seime apie sausio 13-osios bylą, atkreipiau dėmesį ir į Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės nutylimus ir net slepiamus biografijos faktus, jos darbą po Kovo 11-osios Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurioje buvo perversmininkų štabas. Pastarojo meto įvykiai ir BNS žurnalisčių sulaikymas nepalieka vietos abejonėms, kad šis perspėjimas buvo savalaikis. Siekis nuslėpti tikrąją Prezidentės Dalios Grybauskaitės biografiją jau peržengė ir įstatymo ribas.

Spalio 31 d. Prezidentė paskelbė apie būsimas informacines provokacijas prieš ją. Pradėta ir „Didžiąją paslaptį“ išdavusiųjų „paieška“. Kadangi Prezidentės „gelbėjimas“ ir jos pačios paskelbta „provokacija“ peržengia net tik baudžiamojo proceso, bet ir padorumo ribas, todėl tiems, kuriuos dėl to dar purtys STT, primenu Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 27 straipsnį - paros metas nuo 22 val. iki 6 val. yra nakties laikas, kada atitinkami baudžiamojo persekiojimo veiksmai neleidžiami, išskyrus ypatingus atvejus. Matyt, Prezidentė, pati paskelbusi šią „paslaptį“, atsidūrė „išskirtiniame pavojuje“. Todėl tiems, kurie susidurs su šia sistemos savivale ginant „valstybės paslaptį“ – tiesą apie Respublikos Prezidentę, priminsiu, kad BPK 44 straipsnis nustato, jog: a) niekam negali būti atimta laisvė kitaip kaip šio kodekso numatytais atvejais ir nustatyta tvarka; b) kiekvienam sulaikytajam ar suimtajam nedelsiant jam suprantama kalba turi būti pranešama, dėl ko jis sulaikomas ar suimamas; c) kiekvienas sulaikytasis ar suimtasis turi teisę kreiptis į teismą, skųsdamasis, kad neteisingai sulaikytas ar suimtas; d) kiekvienas asmuo, kuris buvo nepagrįstai sulaikytas ar suimtas, turi teisę į žalos atlyginimą įstatymų nustatyta tvarka; e) kiekvienas asmuo turi teisę, kad būtų gerbiamas jo ir jo šeimos privatus gyvenimas, taip pat teisę į būsto neliečiamybę, susirašinėjimo, telefoninių pokalbių, telegrafo pranešimų ir kitokio susižinojimo slaptumą. Šios asmens teisės baudžiamojo proceso metu gali būti apribotos tik BPK numatytais atvejais ir tvarka.

Seime sulaikytą BNS žurnalistę Jūratę Skėrytę matydavau spaudos kambaryje prieš ir po mano spaudos konferencijų, siųsdamas savo pranešimus. Įsivaizduoju jos reakciją į sulaikymą. Ir štai kodėl. Prezidentei reikia tinkamos sklaidos apie jos veiklą ir paslapties apie buvusią veiklą išsaugojimo. BNS – viena svarbiausių grandžių, kuriai Prezidentė, jos kanceliarija ir atstovė spaudai, visų pirma, teikia informaciją. Ir staiga žurnalistės, vykdžiusios šią sklaidą, sulaikomos ir krečiamos už tai, kad tai darė. Atrodytų, absurdas? Deja, ne. Ne vienas žurnalistas dėl „netinkamų“ veiksmų, nušviečiant Prezidentės veiklą ir biografiją, neteko ir darbo. Sutrumpintai pacituosiu interneto komentarą dėl šių įvykių: „Man tai vien už BNS direktorės frazę: „Iki vakar atrodė, kad viskas Lietuvoje gerai, po vakar taip nebeatrodo“, norėtųsi, kad viskas tuo nesibaigtų. Nenoriu spėlioti …, bet šoko terapija pristabdys procesus. Linkiu… kad maža nepasirodytų ir nebeatrodytų Lietuvoje “viskas gerai”, o reali situacija pradėtų ryškėti.”

Mūsų valdžia su žurnalistais pasielgė, taip, kaip ir Rusijoje retai elgiamasi. Todėl būtina kalbėti apie tai, kas vyksta. Neapsimesti, kad nesuprantame. Visi, taip pat ir žiniasklaida, turi susivokti, kodėl mes vedami melo ir grąsinimų keliu, kad pavojinga net žurnalistui skelbti vien tik “valdišką” nuomonę. Kodėl tai suvokiama tik tada, kai tai, kas daroma su visuomene, skaudžiai paliečia tave patį? Kodėl tai darantys asmenys, sąmoningai ar būdami priversti tarnauti sistemai, užvaldžiusiai valstybę, nesusimąsto, jog šiai sistemai jie reikalingi tik tol, kol reikalingi. Net ir teisėjai, ne tik žurnalistai. Tai pamoka kiekvienam, kad sistema gali bet ką ir bet kada paaukoti ar parduoti, jei taip nuspręs. Ir tavo nuomonės, žmogau, neklaus. Į teisę ar žmoniškumą nusispjaus. Po vakarykščio Generalinio prokuroro pareiškimo dėl tyrimo patikrinimo matome, kad ginant Prezidentės mundurą dėl šios nemokšiškos „provokacijos“, gali būti paaukoti ir STT pareigūnai, teisėjas G. Viederis, „neadekvačiai“ vykdę komandą “fas!“. Labai „adekvačiai“ vykdė – vakar LRT laidoje VSD vadovo G. Grinos pasisakymą galima suprasti, kad valstybės paslaptis nebuvo atskleista, tik rūpintasi, kad nebūtų atskleisti „rimtos“ informacijos šaltiniai. Tačiau argi pažymoje nurodomi informacijos šaltiniai? Po šio pareiškimo ikiteisminis tyrimas turi būti nutrauktas – pareiškėjas VSD tvirtina, jog valstybės paslaptis nebuvo atskleista. Tai rodo, kad valstybės institucijos naudojamos ne pagal įstatymo nustatytą paskirtį. Todėl šiuo atveju jau tirtinos ir VSD vadovo, Generalinės prokuratūros, pačios Prezidentės galimai nusikalstamos veikos. Kas tirs? Seimas taip ir neišdrįso pradėti svarstyti Nepriklausomo prokuroro įstatymo.

Matome, kad Prezidentei D. Grybauskaitei net ir psichologiškai be galo svarbu išsaugoti jos pasirinktą ir klusnų generalinį prokurorą. Jei Prezidentė jo neišsaugos, sistemai tarnaujantys, net ir tie, kurie nurodymus vykdo jausdamiesi aukščiau visko, supras, kad ir jie gali būti bet kada paaukoti. O tai jau šios sistemos griūties pradžia, nes Prezidentės D. Grybauskaitės iniciatyva buvęs Seimas valstybėje įtvirtino alternatyvų teismams prokurorinį teisingumą – prokuroras tiria galimą nusikaltimą, tik jei jis pats nusprendžia. Teismo sprendimas šiuo klausimu prokurorui neprivalomas.

Sistemai reikalingi nesvarbu kaip, bet valdomi asmenys. Visiems, net ir teisėjams, kurie taip pat yra mūsų visuomenės dalis, būtina suvokti ir įveikti save. Psichologiškai labai nelengva buvo konkretiems teisėjams valstybės vardu priimti sprendimus buvusių FNTT vadovų V. Gailiaus ir A. Giržado naudai prieš valstybę, kuriai vadovaujanti Prezidentė viešai ciniškai pareiškia, kad jai svarbiau poligrafo parodymai, o ne teismo sprendimai, kad jai nesvarbus Tautos referendumo sprendimas. Teisėjai atsilaikė ir dėl UAB „FF Lizingas“ tariamos 6,9 mln. Lt skolos finansų ministerijai, kuriai savo metu vadovavo ministrė D. Grybauskaitė. Tačiau yra pareigūnų ir teisėjų, kurie pažeidžiami, o jų valdymo instrumentai - sistemos rankose. Tik taip galima paaiškinti, kodėl įtarimai dėl LAL privatizavimo nebuvo reiškiami metų metais, o tai padaryta tik praėjusią savaitę po dviejų partijų susijungimo. Tik taip galima suprasti, kodėl skandalingai prasidėjusi vadinamoji V. Matuzo byla kažkur „užšalo“ – Prezidentei reikalingi konservatoriai būsimuose rinkimuose. Matome, jog sistemai būtina turėti politinių procesų įtakojimo ir valdymo instrumentus, kad galėtų juos panaudoti tada, kada jai, o ne teisingumui ir Lietuvai reikia.

Pažeidžiamus asmenis kviečiu - vienus nedalyvauti politinėje veikloje, kitus - palikti savo valstybines pareigas. Nelengva tai padaryti – sistema negailestinga. Štai pernai rugsėjyje LGGRTC direktorė T.B. Burauskaitė viešai paaiškino, kad Lietuvos kriminalinės policijos vadas Algirdas Matonis pažeidė įstatymais nustatytas liustracijos taisykles ir negali dirbti šiose pareigose. Mat iki 1991 m. rugpjūčio pabaigos, t.y. iki Maskvos pučo baigties, jis dirbo KGB ir apie tai nustatyta tvarka nepranešė. Prezidentė viešai išbarė visus, kurie tai paviešino. Pernai spalio 7 d. „Respublika“ atspausdino interviu su Z. Vaišvila „Lietuva A.Matoniui dirbti KGB neliepė“, kuriame atskleista kad šis pareigūnas siekį išlikti aukštose pareigose dengia melu. Prezidentė ir Generalinis policijos komisaras atsakė tyla. Liudytojo A. Žalimo byloje teisme A. Matonis paliudijo, kad jis siuntė pavaldinius į prokuratūrą dėl informacijos apie būsimas žudynes Kaune. Šie pavaldiniai – kaltinamųjų suole, o A. Matonis, siuntęs juos su šia žinia, tik liudytojas. Todėl nenuostabu, kad toks pažeidžiamas pareigūnas ir po š.m. liepos 1 d. pasibaigusios Policijos departamento reorganizacijos paliktas vadovauti visai Lietuvos kriminalinei policijai!

Pagrindiniu Prezidentės propagandiniu įrankiu tapo pareiškimai, kad Prezidentei nė motais įstatymai, už kuriuos balsuoja Darbo partijos Seimo nariai. Tačiau ji tai daro pasirinktinai, nors šios partijos Seimo nariai balsuoja ir už kitus įstatymus. Prezidentei privalu žinoti, kad ji turi Konstitucines teises ir pareigą dalyvauti įstatymų leidime, teikiant įstatymų projektus, juos grąžinant Seimui ar vetuojant. Tačiau ji neturi teisės tuo spekuliuoti savo ar sistemos interesais. Tampa akivaizdu, kad tokiais veiksmais Prezidentė siekia, jog nebūtų priimti tik tie įstatymai, kurie pažeidžia valstybę užvaldžiusią sistemą.

Seimui ir Prezidentei priminsiu savo kalbos š.m. sausio 13-ąją Seime, kuriai Jūs plojote, t.y. pritarėte, pabaigą: „Kreipiuosi į Tautos atstovybę Seimą. Jus išrinko sudėtingu Lietuvai metu. Negriaukime Tautos pasitikėjimo valstybe. Nei Seimo, nei Prezidento valia nėra ir nebus aukščiau už Tautos valią. Jos ignoravimo pasekmės būtų nepataisomos. Tyliai atsakykite kiekvienas sau į šį klausimą.“ Nei Konstitucija, nei įstatymai Prezidentui nesuteikia teisės ignoruoti įstatymus, kurti Seimo rinkimų alternatyvą – užsimano Prezidentė ir nevykdo įstatymų. Konstitucija neatleidžia Prezidento ir nuo pareigos valdyti valstybę drauge su Tauta ir kitomis atstovaujamosios valdžios grandimis. Jei įstatymas ginčytinas, tai, Prezidente, nelaukite - dalyvaukite jo priėmimo procese. Ir jau niekaip nevalia nei Seimui, nei Prezidentei neįgyvendinti Tautos referendumo.

Kalbą iškilmingame Seimo posėdyje š.m. sausio 13-ąją pasakiau ne tam, kad pakalbėčiau, bet kad pasakyčiau tai, kas svarbu valstybei. Tai buvo tik antroji mano kalba iškilminguose Seimo posėdžiuose. Tiems, kurie neišgirdo jos turinio, priminsiu, kad Sausio 13-osios byloje teismas nustatė, jog po Kovo 11-osios virš 800 asmenų toliau dirbo perversmą Lietuvoje organizavusiai LKP/TSKP, t.t. ir Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurioje buvo įkurdintas perversmininkų štabas. Išsaugoti dokumentai patvirtina, kad mūsų Prezidentė buvo viena jų bent iki 1990 m. liepos. Būsima mūsų Prezidentė drauge su vienu pagrindinių perversmo organizatorių LKP/TSKP CK sekretoriumi Valentinu Lazutka nevykdė 1990-03-11 Lietuvos Vyriausybės potvarkio Nr.64p dėl šių pastatų perdavimo Lietuvai. Dėl šio potvarkio vykdymo buvęs rektorius a.a. S. Šimkus ir buvo pakeistas V. Lazutka, dėl kurio paieškos D. Grybauskaitės kadencijos metu nesimato jokių Generalinės prokuratūros veiksmų. 15-ai iš 48-ių kolaborantų šioje byloje panaikinti įtarimai, nes jie tiesiogiai nešaudė mūsų žmonių. Jų pavardes Generalinė prokuratūra atsisako pateikti, nors jie jau nebėra ikiteisminio tyrimo subjektai. Į visus klausimus, taip pat ir į A. Paleckio ir Rusijos pareiškimus „savi šaudė savus“ Prezidentė atsako tyla. Prezidentės pavaldinė atsako net melu, kad Prezidentė po LKP atsiskyrimo 1989 m. gruodyje būsima Prezidentė įstojo į atsiskyrusią LKP. Oficiali Prezidentės biografija kaitaliojama pagal situaciją net jos kadencijos metu! Bandymai tai išsiaiškinti galų gale pavadinti provokacija prieš Prezidentę. Nepaklusniųjų sudrausminimui Generalinė prokuratūra, panaikinusi įtarimus 15-ai kolaborantų, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl šios „provokacijos“.

Šiandien, kai visapusiškas Respublikos Prezidentės melo biografijoje ir šiandieninės jos veiklos toleravimas pačiu šiurkščiausiu būdu palietė ir žurnalistus, jau aš viešai klausiu – ar ir dabar ne laikas ir ne vieta Seime apie tai kalbėti? Po vakar dienos Prezidentės ir STT spektaklio noriu paklausti BNS žurnalisčių, ar jos yra tikros, kad nebuvo sąmoningai „pakištos“ ir neatsidurs kaltinamųjų suole? Priminsiu, kad prokuratūra netenkino mano prašymo dėl ikiteisminio tyrimo dėl tikros valstybės paslapties atskleidimo –Lietuvos ambasadorių tarnybinių pokalbių paviešinimo. Jau tada buvo aišku, kad tai yra valstybės instrumentų naudojimas kitaip mastančių ar kalbančių įbauginimui. Ar abu šie atvejai nėra primityviai surežisuoti Lietuvoje? Laikas visiems elgtis pagal sąžinę ir įstatymus, mąstyti apie tai, ką jums kažkas nurodinėja. Nemanyti, kad jei šis savavaldžiavimas dar neliečia tavęs, tai jis tavęs nepalies rytoj. Ir būtina jausti atsakomybę dėl savo darbo ne tik prieš Prezidentę, ignoruojančią Tautos valią, bet ir prieš pačią Tautą – valstybės suvereną. Kviečiu Sąjūdžio informacinės agentūros žurnalistus Audrių Siaurusevičių ir Ritą Miliūtę suteikti LRT eterį diskusijoms dėl renkamų referendumo parašų. Juk atsimenate, kaip Lietuvos žmonės laukė LTV ekrane ne tik valdžios nuomonės, bet ir Sąjūdžio „Atgimimo bangos“. Tikrai nepakenkė valstybei A. Siaurusevičiaus suorganizuota LTV laida 2009 m. sausio 16 d. iškart po įvykių prie Seimo, kai žmonės tiesioginiame eteryje išgirdo ne tik valdžios nuomonę.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Zenonas Jurgelevičius       2013-11-25 14:30

Pone Algimantai, tai gal visus kriminalinius nusikaltėlius paskelbkime Maskvos agentais ir nebauskime? Juk negerai, kada valstybėje dviguba “teisė”: vieni pasivadina politikais, juos kažkas paskelbia esant Maskvos agentais ir jie ką nedarytų yra nebaudžiami - o kiti už sąlyginai mažą svetimo turto pasisavinimą ilgam laikui sodinami į kalėjimą. Kur tuomet ta įšgirtoji piliečių lygybė prieš įstatymą?

Zenonas Jurgelevičius       2013-11-25 14:30

Pone Algimantai, tai gal visus kriminalinius nusikaltėlius paskelbkime Maskvos agentais ir nebauskime? Juk negerai, kada valstybėje dviguba “teisė”: vieni pasivadina politikais, juos kažkas paskelbia esant Maskvos agentais ir jie ką nedarytų yra nebaudžiami - o kiti už sąlyginai mažą svetimo turto pasisavinimą ilgam laikui sodinami į kalėjimą. Kur tuomet ta įšgirtoji piliečių lygybė prieš įstatymą?

Taigi...       2013-11-21 21:43

O kas tirs kai nuo rusų laikų likusi teisėsauga(jei taip galima pavadinti)surišta su valdžia tampriai vienu šniūreliu.Pažiūrėkite į valį kaip ciniškai tyčiojasi iš Tautos,o kaip Teismai su savo teisėjais-milijonieriais ir milijonų vagių nesodinimu?

jeigu       2013-11-15 20:37

Jeigu “..Prezidentei nė motais įstatymai, už kuriuos balsuoja Darbo partijos Seimo nariai…”, tai gal ne motais ir pilieciai, kurie rinko savo atstovus i Seima? Juk del kiekvieno DP seimo nario buvo tukstanciai rinkeju balsu atiduota. Tai jie nulis? Mazu maziausiai,- nepagarba PILIECIAMS.

tfu !       2013-11-14 5:39

“stenetojas, visiskai slaptai, KK” - on zhe komiteto feldfebelis “marta” ne tik uzpyle nuodu ekspertus.eu, bet ir cia jau pristenejo… Pavargsi. Protingi zmones toki suda tiesiog ignoruoja.

stebėtojas to       2013-11-13 21:30

stenetojas     2013-11-13 13:55

Turėtum žinoti, kad STT buvo ir seimo kanceliarijos darbuotoją išsivedę ir tikrino seimo žurnalus ,fiksuojančius tos pažymos judėjimą.
Tik kai, išaiškino STT darbuotojams,kad Seimas gavo šią pažymą vėliau ,nei ji buvo paskelbta , veik valandą  vėliau, neliko progos kaltinti seimą ,tuo pačiu ir Graužinienės , kad jie įtariami paviešinimu.. O kiek būtų spekuliacijų ta tema didžiuosiuose dienraščiuose. Būtų įtarimo purvu apmėtyta ir Graužinienė,apkaltinta, atseit nesusitvarko seime. paprastiems žmonėms juk nė motais,kad tam dar yra kanceliarijos vadas Milierius , kuris pasirodo gerai veda biurokratinių džiunglių taku savo kanceliariją.

na nezinau       2013-11-13 21:29

man atrodo, kad tokias motereles vadinti prezidentemis tiesiog nepadoru.

Algis       2013-11-13 20:19

LLRA vizitas į Maskvą labai įdomus faktas, bet Varšuvos letena šios pseudopartijos veikloje kelia ne mažesnį susidomėjimą ir ne mažesnę grėsmę
Lietuvos saugumui. Butų puiku, jei kas paaiškintų kaip nutiko, kaip rinkimų komisija lenkų-rusų kooliciją į seimą praleido su partijai keliamais balsavimo rezultatais?
Įdomu, ką apie tai mano kovotojas už teisybę Zigmas Vaišvila?

vienintelis skirtumas       2013-11-13 20:05

Amerikoniški gangsteriai Bony ir Klaidas apiplėšė banką, o tada surengė tūsą, o lietuviški, iš Daukanto aikštės - pirma surengė tūsą, o tada apiplėšė banką.

klausimas       2013-11-13 16:40

gal kada zaišvila pradės tirti ir Obamos “nusikalstamas veikas”? jis irgi žiauriai nepatinka sukčiams:)

Anikė       2013-11-13 14:50

Niūriu tautai metu lyg oro reikia TIE-SOS.Melas savo dvoku užmuša žmoguje norą
dirbti,kurti,mąstyti…Tampame zombiais plėšriųjų letenose.Tik vienykimės už
teisingumą,savo gimtą žemę,dorus tautiečius.Kažkodėl mūzos tyli?Jų ugningų
žodžių šiandien reikia Lietuvai.Maironiai,Marcinkevičiai,Janoniai,prabilkite.

KK...       2013-11-13 14:42

„Kaip rašoma Seimo TS-LKD frakcijos išplatintame pranešime spaudai, BNS pranešime tarp kitų svarbių dalykų rašoma ir apie valdančiosios koalicijos partiją Lietuvos lenkų rinkimų akciją: „VSD duomenimis, pernai Rusijos prezidento administracijos Tarpregioninių ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis valdyboje yra lankęsi Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) bei Lietuvos rusų sąjungos atstovai“.

R. Juknevičienė Seimo narių klausia: „Prašome atsakyti, ar susitikimas Kremliaus valdyboje vyko prieš Seimo rinkimus? Kokie klausimai buvo aptariami susitikime? Ar per šį susitikimą buvo nutarta, kad LLRA ir Lietuvos rusų sąjunga sudarys bendrą sąrašą rinkimams į Seimą? Su kokiais konkrečiai Kremliaus valdybos atstovais susitikote ir kokie jūsų partijos atstovai dalyvavo susitikime? Ar apie susitikimo turinį esate informavę VSD atstovus? Kokį vaidmenį, organizuojant susitikimą, atliko buvę Lenkijos ir Rusijos ambasadoriai Lietuvoje?“, - R.Juknevičienę cituoja Seimo TS-LKD frakcijos viešųjų ryšių tarnyba.

KK...       2013-11-13 14:41

Panašu, kad BNS paviešinus nutekintą slaptą VSD pažymą, įvykiai pasisuko visai ne ta kryptimi, kaip galimai buvo tikėtasi: visas dėmesys nukrypo į teisėsaugos veiksmus, aiškinantis, kas žurnalistams nutekino slaptą VSD pažymą, o ne į pažymoje minimas grėsmes nacionaliniam saugumui.

Šiandien Seimo TS-LKD frakcijos spaudos tarnyba išplatino pranešimą spaudai, kuriame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Rasa Juknevičienė atkreipia dėmesį į tai, kad spalio 31 d. naujienų agentūros BNS pranešime apie VSD parengtą pažymą yra fiksuojami svarbūs Lietuvos nacionaliniam saugumui dalykai.

TS-LKD frakcijos spaudos tarnyba informuoja, kad Seimo narė Rasa Juknevičienė kreipėsi į Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininką Valdemarą Tomaševskį ir Seimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos seniūnę Ritą Tamašūnienę, klausdama, ar Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovų susitikimas Kremliaus valdyboje vyko prieš Seimo rinkimus?

pensininkas       2013-11-13 14:37

Pritariu kritikui Pikčiūrnai. Z.Vaišvila privalo kelti savo kandidtūrą į prezidentus.

taigi       2013-11-13 13:45

reikėtų ištirti paties Zaišvilos praeities dėmes griaunant Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir ką jis ten veikė tame kariniame Rusijos komplekte, vadinamame Dubna?

visiškai slaptai       2013-11-13 13:35

Jei patikėtume, kad visa ši VSD informacija ne iš piršto išlaužta, jos paviešinimas priešiškoms jėgoms siunčia tokius signalus.

VSD turi palankių sau žmonių, gal ir agentų, Rusijos prezidento administracijos Tarpregioninių ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis valdyboje, kurie nutekina informaciją apie valdybos planus VSD.  Klausimas, kas jie. Reikia išaiškinti.

VSD žino, kad Valdybos pagrindą sudaro buvę ir esami spectarnybų darbuotojai, kad Valdybos darbuotojas V.Smirnovas yra saugumo agentas, naudojęs mokslininko priedangą, iki praeitų metų pabaigos reguliariai lankėsi Lietuvoje ir turėjo daug kontaktų su Lietuvos politikais, žurnalistais ir politologais. Klausimas, iš kur VSD žino, kad V. Smirnovas yra saugumo agentas. Reikia išaiškinti.

VSD tvirtina, kad Rusijos prezidento administracijos valdyba turi ryšių Lietuvoje su kai kurių Lietuvos partijų, žiniasklaidos atstovais, politologais. Išaiškinti, kokius ryšius VSD pavyko nustatyti, kokius – ne. Įspėti tuos žmones būti atsargesniais.

Taigi, žiūrint iš formaliosios pusės, paslaugą priešiškoms jėgoms labai norint galima įžvelgti.

Bet akivaizdu ir tai, kad valstybės saugumui ji tikrai negręsia. Tad šiuo atveju žurnalisto teisė neatskleisti savo informacijos šaltinio yra neabejotina, nepriklausanti Konstitucinio teismo išaiškinimo atvejams, kai žurnalisto teisė neatskleisti savo informacijos šaltinio nėra absoliuti, pavyzdžiui, kai toks neatskleidimas kelia pavojų valstybės saugumui, žmonių gyvybei ir pan.

Tai Lietuvos teisėsaugai turi būti ypač akivaizdu po to, kai jai „nepavyko“ bandymas išaiškinti informacijos apie „Snoro“ banko bankroto paskelbimo slaptus paruošiamuosius veiksmus nutekintoją laikraščiui per to laikraščio vadovybę ir darbuotojus. Nesurizikuota tada kelti baudžiamąją bylą laikraščiui. Nes dėl informacijos nutekinimo valstybei, žmonių gyvybei pavojus negrėsė, nors finansiškai dėl to nukentėjo žymiai daugiau žmonių, negu galėjo, ir visuomenė buvo įaudrinta, kaip reta, ne taip, kaip šiuo atveju, kai daugumai piliečių dėl tos VSD pažymos nei šilta, nei šalta.

visiškai slaptai       2013-11-13 13:20

VSD tvirtina, kad Rusijos prezidento administracijos valdyba turi ryšių Lietuvoje su kai kurių Lietuvos partijų, žiniasklaidos atstovais, politologais. VSD duomenimis, pernai Rusijos prezidento administracijos Tarpregioninių ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis valdyboje yra lankęsi Lietuvos lenkų rinkimų akcijos bei Lietuvos rusų sąjungos atstovai, minima, jog valdybos atstovai galėjo turėti kontaktų ir su kitų Lietuvos politinių partijų atstovais, tačiau jos konkrečiai nenurodomos. Žiniasklaidos atstovų ir politologų, palaikančių ryšius su minėta Kremliaus valdyba, VSD taip pat konkrečiai neįvardija.

VSD duomenimis, šios Rusijos prezidento administracijos valdybos, kurios pagrindą sudaro buvę ir esami spectarnybų darbuotojai, veiklos metodai ir tikslai panašūs kaip Rusijos saugumo ir žvalgybos tarnybų. Per šią valdybą organizuojamas “artimajame užsienyje” veikiančių visuomeninių, kultūros organizacijų, informacinių forumų finansavimas.

2013 metais ši valdyba, kaip nurodo VSD, įkūrė ir valdo portalą http://www.rubaltic.ru kuria,me nuolat talpinama prieš Lietuvą nukreipta propagandinio, dezinformacinio pobūdžio informacija, tuo pačiu siekiama portale talpinamą informaciją paskleisti Lietuvos viešojoje erdvėje.

visiškai slaptai       2013-11-13 13:04

VSD pateiktoje informacijoje nurodoma, kad planuojamos aktyvios veikimo priemonės prieš Lietuvą inicijuojamos ir koordinuojamos Rusijos prezidento administracijoje. Nurodomas Rusijos prezidento administracijos Tarpregioninių ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis valdybos Visuomeninių procesų analizės departamento Baltijos šalių skyrius, kuris jau artimiausiu metu planuoja paskleisti Lietuvos prezidentę neva diskredituojančios informacijos, “atrandant” Rusijos archyvuose esą naujų duomenų apie jos biografiją.

Šiam Rusijos prezidento administracijos valdybos departamentui vadovauja J.Umerenkovas, ne kartą lankęsis Lietuvoje, dalyvavęs Lietuvos liaudies partijos suvažiavime. Lieudies Partiją kūrė Prunskienė, Pirmasis jos pavadinimas buvo “Rusų partija”. Nesenai šios partijos suvažiavimą sveikino A.Paulauskjas, paraginęs kuo greičiau rinkti parašus “referendumui dėl referendumų. 

Valdybos darbuotojas saugumo agentas V.Smirnovas, VSD teigimu, naudojęs mokslininko priedangą, iki praeitų metų pabaigos reguliariai lankėsi Lietuvoje ir turėjo daug kontaktų su Lietuvos politikais, žurnalistais ir politologais. Šiuo metu V.Smirnovas įtraukas į asmenų, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, sąrašą, teigiama VSD informacijoje.

stenetojas        2013-11-13 12:55

panasu, kad ir buves vsd ir stt darbuotojas gerokai spekuliuoja zodziais.
Pirmiausia reiktu pradeti nuo to, kad Grina per ‘Teise zinoti” atskleide, kad Vsd pazyma nebuvo paviesinta. BNS paviesino tik apie ka ta pazyma, bet nepaviesino konkreciu pavardziu zmoniu, kurie veikia Rusijos naudai ziniasklaidoje ir kitur. Taigi, paslaptis nebuvo atskleista. Bet mes turime TEISE ZINOTI.
Antriausia, nereiktu pamirsti ir Grauzinienes komentaro apie sia pazyma per tv, kad neva si pazyma nukreipta pries seima, t.y. seimo dauguma. Kodel visi vengia panagrineti si jos komentara? Juk jis gali reiksti, kad seimo dauguma yra susimokiusi su Rusija pries Prezidente ir kitus musu politikus, gelbedamas Uspaski nuo teisines atsakomybes. Galimai ir kitus sukcius, tokius kaip Romanovas su Antonovu. Jei tai tiesa, tuomet Prezidente isties daro nusikaltima nepaleisdama tokio seimo, kuris veikia pries Lietuva, pries ES, piktybiskai naudodamasis tokia padetimi, kuomet Lietuva pirmininkauja Europos Sajungoje. O zurnalistai kas be ko ivelti bandant juos sutapatinti su vieno Rusisko kanalo uzdarymu. Labai primityvus kegebistinis triukas. Bet si padetis negali buti be iseities.

Kritikas Pikčiurna       2013-11-13 12:53

Šaunuolis mūsų Signataras Zigmas. Ačiū! Puikus parnešimas. Geriausias ir brandžiausias iš visų buvusių kandidatų į Prezidentus ir išrinktų Prezidentų pareiškimų. Gerbiamas Zigmai, ar kelsite savo kandidatūrą šiuose Prezidento rinkimuose? Jau vien Jūsų dalyvavimas Prezidento rinkimų kampanijoje pakeltų varžytuvių kartelę iki Tautos taip seniai išsiilgtų aukštumų. Mes išsiilgome Tiesos, principingumo ir sąjūdietiškai nuoseklios ištikimybės Nepriklausomybei, Konstitucijai, Priesaikai,  Tautai bei Valstybei.

NAGI PIRMYN,NUO ŽODŽIŲ PRIE DARBŲ       2013-11-13 11:37

TAI KO DAR TRŪKSTA,KAD NEPRADEDAMA.AŠ IRGI SAKAU,KAD BŪTINA.

Dėl DG ir GO veiklos tyrimo       2013-11-13 11:12

Zigmas Vaišvila senai siūlo Seimui nepriklausomo prokuroro įstatymo projektą. Tik iki šiol Seimas nesiryžo. Gal bent dabar pasiryš.
Šiaip verta paskaityti visą Zigmo Vaišvilos lapkričio 12 d. spaudos konferencijos tekstą - Alkas lt, ekspertai eu, laisvaslaikrastis lt. Gal dar kur. Aišku, ne “didžiojoje” žiniasklaidoje.

kaunietis       2013-11-13 10:33

Tirti laikas, tik kas tai darys?

Marija       2013-11-13 10:32

Saunuolis p.Vaisvila. Nors is Jusu visa tiesa suzinom apie paneles veiksmus. As nesuprantu, kodel jai niekas neruosia apkaltos? Kokie dar rinkimai gali but? Ka ji nuveike Lietuvos labui, jos zmonems? Kad dalyvauja foto sesijose? Jau ta fizionomija tiek atsibodo, kad net sleikstu. Ka tik nbeatsiversi, jos fizionomija ir issisiepus visur. Ar gi juo kas teis, p.Vaisvila? Juk jie patys teisejai ir nusikalteliai. Geda Liwetuvai. O dar visa jos sutve, kuria seniai reikia teist. Laukia ju nesulaukia Lukiskes.

Štai ką apie baltų apykaklių       2013-11-13 8:15

nusikalstamas veikas rašo Bernhard Moestl…“Tikėkitės ir to,ko visai neitikite….Įsivaizduokite,kad esate kovos su nusikalstama veikla skyriaus tyrėjas.Jei pro šalį eitų jaunuolis ilgais neplautais plaukais,suplyšusiais džinsais,smirdintis dūmais ir alkoholiu,o už jo valdininkas brangiu kostiumu,tobula šukuosena,blizgančiais batais ir kvepiantis brangiais kvepalais po skutimosi,kurį iš jų tikrintumėte?
  Bijau,kad jaunuolį.Bėda tik ta,kad abu priklauso tai pačiai gaujai ir kaip tik tokiu elgesiu nori jus išprovokuoti.”
  Iš tiesų laikas lietuviams atsiriboti nuo išankstinių nuomonių ir stereotipų,kad prezidentas ir kiti valdininkai negali būti nusikaltėliai ir elgtis moraliai ir teisiškai netinkamai,o nusikaltimus daro tik eiliniai.Ir žvelgti kritiškai.Ne naujiena,kad Stalinas ,Hitleris buvo patys didžiausi nusikaltėliai.Kas gali paneigti,kad Lietuvoje nėra tokio pobūdžio nusikaltimų...Skubama išteisinti Matuzą?Vakarykštė  godžios seimo kontrolierės mintis,kad moralu viskas,kas teisėta,tai iš karto kyla klausimas,-gal Hitleris elgėsi moraliai,jei teisėtai?

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Vytautas Radžvilas. Nacionalinio susivienijimo pozicija: 1940 m. klaida nebus kartojama

Almantas Stankūnas. Šeimų sąjūdis: nenumaldomas V. Putino ilgesys?

Almantas Stankūnas. „PIŠ“ apie Perlą – kulkosvaidžiu į kojas valdantiesiems

Vytautas Sinica. Už Perlo veiksmus dar baisesnė Šimonytės reakcija

Algis Vyšniūnas. Sąmoninga tautos amnezija

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt šeštoji (rugpjūčio 8 diena)

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo išbandymai – XIX eilinis sekmadienis

Nesitikėkite, kad sveikatos apsaugos valdininkai rekomenduos susilaikymą, idant sulėtintų beždžionių raupų plitimą

Vytautas Sinica. Persona, vadovaujanti organizacijai Amnesty International

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.