Zigmas Vaišvila pabroliui Andriui Kubiliui: „Išsklaidyk abejones, Andriau“

Tiesos.lt redakcija   2014 m. sausio 16 d. 20:32

18     

    

Zigmas Vaišvila pabroliui Andriui Kubiliui: „Išsklaidyk abejones, Andriau“

Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila, sausio 16 dieną Seime surengtoje spaudos konferencijoje atsakė į jaunųjų konservatorių Manto Adomėno ir Liutauro Kazlavicko jam mestus kaltinimus sovietmečiu bendradarbiavus su KGB ir šiandien ginant Rusijos interesus. Jis taip pat paragino Tėvynės sąjungą ir jos pirmininką Andrių Kubilių, savo kurso draugą ir pirmąjį vestuvių pabrolį, LRT diskusijų laidoje išsklaidyti abejones dėl konsertvatorių priimtų politinių sprendimų skaidrumo. Tiesos.lt skelbia Z. Vaišvilos tekstą.

Š.m. sausio 9 d., kaip signataras, kreipiausi į Seimą dėl apkaltos Prezidentei Daliai Grybauskaitei pradėjimo, nes yra akivaizdūs pagrindai ištirti galimai nusikalstamas Prezidentės veikas ir šiurkščius Konstitucijos pažeidimus. 2013 m. spalio 31 d. Prezidentės viešai atskleista valstybės paslaptis tiesiogiai susijusi su jos siekiu visais įmanomais ir net neteisėtais būdais slėpti jos biografijos faktus, paskelbti su jais susijusią informaciją valstybės paslaptimis ir neteisėtai kištis į teisėsaugos institucijų veiklą, naudoti jas neteisėtai veiklai.

Seimo kanceliarija pranešė, kad šis mano pareiškimas perduotas svarstyti Seimo frakcijoms.

Konservatoriai kreipėsi į Seimą dėl diskusijos apie kai kurių asmenų, taip pat ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Akto signataro Zigmo Vaišvilos tariamo atstovavimo Rusijai. Kitų asmenų neaptarinėsiu, nes apkalbėti žmones negražu. Kalbėsiu apie save – nuoširdžiai džiaugiuosi konservatorių pasiūlymu diskutuoti Seime ir dėl apkaltos Prezidentei, ir dėl mano kuklaus asmens. Tokio viešumo man nebuvo suteikta jau keliasdešimt metų. Šiaip nieko naujo – dar 1991–1992 m. sandūroje po to, kai vykdydamas Ministro Pirmininko pareigas neleidau vogti perimamų ir inventorizuojamų KGB dokumentų, ir tuometinė valdžia bandė dėmesį nukreipti į mano tariamą bendradarbiavimą su KGB. Po to, kai mano vadovaujamas VSD pradėjo lipti pavogusiesiems KGB dokumentus ant kulnų, prasidėjo interpeliacija man ir VSD reorganizacijos. Lietuvai įvykdžius ginklų pirkimo iš Rusijos sandorį dalyvaujant valstybės Ginklų fondui, o ne privačioms G. Konopliovo įmonėms „Lietverslas“ ir „Ge Ka“ bankui, Ministras Pirmininkas Aleksandras Abišala perdavė man V. Landsbergio nuomonę, kad esu nereikalingas. Šiemet pasikeitė tik tokius prašymus pasirašantieji.

V. Landsbergio nemalonės ir tautos epitetus esmingai praturtinusių kreipinių sulaukiau ir po mano viešų pasisakymų dėl 2012 m. spalio 14 d. referendumo, užkirtusio kelią konservatorių ir Prezidentės Visagino AE „verslo“ projektui. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko, puikiai mane pažįstančio nuo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės laikų, elgesį vertinau kaip nelabai vykusį pajuokavimą. Ne pirmas kartas. Tačiau manau, kad į Tautą taip kreiptis profesorius neturi teisės. Pykčio protrūkiai – tai ne tik žmogaus kultūros klausimas, bet ir nevykę argumentai siekiant apginti šį akivaizdžiai korupcinį projektą, prieštaraujantį Tautos valiai. V. Landsbergio nesivaldymas ir priekaištai Lietuvos piliečiams dėl naujo referendumo paskelbimo iniciatyvos tik patvirtino, kad moralės ir teisės, pagarbos mūsų žmogui šiuose profesoriaus veiksmuose nesimato. Tai jau buvo aišku po 2009 m. V. Landsbergio ir konservatorių partijos Lietuvai primesto visiškai amoralaus projekto „Tebūnie Dalia Lietuvos Dalia!“. Į mano viešą kreipimąsi konservatorių partija neatsakė. Po to, kai šiemet V. Landsbergis tautai papriekaištavo ir dėl komunistų rinkimo, man telieka pakartoti klausimus profesoriui, kodėl jis pasirinko D. Grybauskaitę ir bandė ginklų sandorį su Rusija 1992 m. įvykdyti ne valstybės, o kompartijos nomenklatūros atstovo a.a. G. Konopliovo privačių struktūrų, kurioms buvo suteikta teisė net naudoti Lietuvos herbą, veikimu. V. Landsbergį kviečiau ir dar kartą kviečiu viešai diskusijai tiek šia tema, tiek dėl dingusių KGB archyvų, Aukščiausiosios Tarybos valstybinių komisijų dokumentų, jo bendrininkavimo su a.a. A. Brazausku be Sąjūdžio tarybos žinios, ir kitų temų. Padiskutuotume apie tai, kam turime būti dėkingi, kad Aukščiausioji Taryba kruvinųjų 1991 m. sausio įvykių metu iki sausio 10 d. imtinai žinojo apie pagrindinius būsimus priešo planus, kodėl pavyko nuteisti M. Burokevičių. Padiskutuokime ir dėl D. Grybauskaitės pasirinkimo. Profesoriaus atsakymų nėra, o tyla lietuvių tautosakoje reiškia sutikimą su mano argumentais ir faktais. Aš pasiruošęs diskusijai su dokumentais, tačiau lygiomis teisėmis, kad neapkalbėtume vienas kito už akių. Sveikiausia tai būtų daryti tiesioginiame LRT eteryje dalyvaujant Sąjūdžio informacinės agentūros žurnalistams Audriui Siaurusevičiui ir Ritai Miliūtei, pokalbį galėtų moderuoti buvęs Sąjūdžio savaitraščio „Atgimimas“ žurnalistas, apie kruvinuosius Sausio įvykius užsienio žurnalistus nušviesdavęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko spaudos atstovas Audronis Ažubalis. Tikiuosi, būtų leista ir man keletą žmonių atsivesti. Pakalbėkime ir apie tai, kodėl aš kaltas dėl kreipimosi į prokuratūrą dėl Algirdo Paleckio ir Alfa grupės vado Michailo Golovatovo skleidžiamo melo.

Konservatorių partijos vadovas Andrius Kubilius pasirašyti dokumento Seimui dėl Zigmo Vaišvilos svarstymo (gerai, kad ne dėl mano šeimyninio gyvenimo, kaip senais tarybiniais laikais) neišdrįso, nors Rusijos agentu jis drauge su V. Landsbergiu konservatorių partijos tarybos posėdyje mane apšaukė 2013 m. sausio 19 d. po Seime pasakytos mano 2013 m. sausio 13 d. kalbos. Kalboje pateikiau ne apkalbas, o faktus, jog Sausio 13-osios byloje netiriamos kolaborantų veikos, jog teismas nustatė, kad M. Burokevičiaus vadovaujama perversmininkų LKP/TSKP samdė per 800 darbuotojų, o būsima Lietuvos Prezidentė, suklaidinusi rinkėjus ir slėpdama, kaitaliodama savo biografiją, būdama viena tokių perversmininkų samdomų vadovaujančių darbuotojų, po Kovo 11-osios dirbo perversmininkų štabu tapusioje TSKP CK Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje.

Pakalbėkime apie tokio konservatorių partijos elgesio ištakas ir priežastis. Visi supranta, išskyrus tuos, kas to nenori, jog Rusijai nereikia nieko ieškoti archyvuose – medžiaga apie valstybių vadovus visada jiems yra „po ranka“. Tuo labiau, kad galimų mūsų Prezidentės ryšių su buvusiomis TSRS spec. tarnybomis biografijos požymiai yra akivaizdūs, jų nebekartosiu. Tačiau VRK ir Liustracijos komisija tai tirti nepanoro.

Į šią spaudos konferenciją kviečiau savo studijų Vilniaus valstybiniame universitete draugą ir konservatorių partijos pirmininką Andrių Kubilių pasidalinti nuomone apie jo studijų draugo Zigmo Vaišvilos išvykimą į Dubną. Spaudos konferencijoje būtų labai prasmingas konservatorių partijos vadovybės ir šios partijos jaunimo dalyvavimas. Tai padėtų išvengti konservatorių jaunimo ir visuomenės klaidinimo. Dar prieš Lietuvos Prezidento rinkimus 2009 m. Kremliaus portale www.regnum.ru buvęs aukštas Rusijos prezidento V. Putino administracijos pareigūnas Modestas Kolerovas sakė komplimentus D.Grybauskaitei, atvirai ją mokydamas, kaip elgtis plėtojant santykius su Rusija: „...dar tarybinės akademinės jaunystės laikais Daliai Grybauskaitei užteko profesionalumo ... Dabar, kai euroatlantinė socialistinė ekonomika tas perspektyvas Lietuvoje sunaikino, o krizė tiktai pasunkino šalies kolonijinę priklausomybę, Grybauskaitei prireiks dar daugiau narsos, kad ji būtų ne vien „karaliaujančia“, tačiau nevaldančia prezidente-ekonomiste, bet ir (labai ilgam laikui) faktiškai vienintele legitimia ir tęstine Lietuvos valdžia“. M. Kolerovas nepaaiškino, kur, jo supratimu, turėtų išnykti kitos valdžios šakos, tik perspėjo būsimąją prezidentę, kad jai nederėtų kartoti „savižudiško visiškai vegetarinių santykių su rusais kelio, kuris privedė prezidentą Rolandą Paksą prie purvinos apkaltos“. Pasak M.Kolerovo, Lietuvą valdo „partinė-šnipų oligarchija“. Po dešimt metų trukusio „nacionalistų valstybininkų“ valdymo vienintelė Lietuvos išeitis – sveikas konservatyvizmas, laisvas nuo „amerikiečių demagogijos“. Jei bus einama šiuo keliu, M. Kolerovas piešė šviesią Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių santykių perspektyvą.

Pranašiškas M. Kolerovo spėjimas apie būsimą D. Grybauskaitės vadovavimą Lietuvai. Viskas numatyta – nuo bendros veiklos su konservatoriais, amerikiečių užsipuolimo (ČŽV kalėjimų paieškos pagal rusiškų šaltinių nuorodas, atsisakymas susitikti su JAV Prezidentu B. Obama Prahoje), karų su neįvardintais oligarchais kariavimas užmirštant politinės ekonomikos pagrindus, kad oligarchija yra ne stambus privatus kapitalas, o jo susiliejimas su valstybės valdžia, iki pat D. Grybauskaitės tapimo „...(labai ilgam laikui) faktiškai vienintele legitimia ir tęstine Lietuvos valdžia“. Šią absoliučią valdžią karūnavo tinkamas Generalinis prokuroras ir D. Grybauskaitės iniciatyva Lietuvoje įvestas prokurorinis teisingumas (nori prokuroras – tiria nusikaltimą, nenori – netiria, net teismui panaikinus jo atsisakymą), naudojamas, pvz., „nepastebint“ milžiniško Snoro banko lėšų pasisavinimo administravimo pretekstu. 2009 m. ir 2013 m. Rusijos „pieno karai“, atominių elektrinių Lietuvos pašonėje statybų toleravimas, nesiderėjimas dėl dujų kainos sumažinimo – visa tai Prezidentei smulkmenos. Žmogus, turintis, ką slėpti, yra valdomas. Jei kalbame apie labai svarbius Lietuvos ir Rusijos santykius, visos kadencijos metu Prezidentės D. Grybauskaitės pozicija buvo labai patogi šiai valstybei. Ne tik dėl A. Paleckio ir M. Golovatovo „savi šaudė savus“, vežėjų ir mūsų gamintojų bėdų, bet ir strateginių dalykų. Susimąstykime, kodėl suskystintų dujų importo terminalo statybai priverstinai pasirinkta Vokietijos įmonė PPS, turinti aibę Vokiškos įmonės Eon Rur Gas užsakymų? Priminsiu, kad Eon Rur Gas yra ir Gazprom akcininkė, ir drauge su Gazprom valdo po 38% (viso 76%) Lietuvos dujų akcijų. Nenustebsiu, jei PPS laiku iki 2015 m. nepastatys šio terminalo ir noriai sumokės mums baudas. Lietuvai tokiu atveju teks su Gazprom rašytis naują sutartį, neturint šio terminalo. Šiuos PPS nuostolius mielai padengs Gazprom ar Eon Rur Gas. Nustebino ir ką tik paskelbtas dujų pardavėjo konkursas – pirksime ne biržoje, o vėl prisirišime prie vieno pagrindinio pardavėjo? Šį kartą iš Vakarų. Keliagubai didesnio galingumo, nei mums reikia, terminalo statybą ir fantastines jos kainas šiandien nespėsime aptarti. Neužteko uždaryto naftos vamzdžio patirties, kad būtų suprasta, jog pastačius šį dujų terminalą ir valstybei prisiėmus milžiniškus įsipareigojimus, Rusija gali nuleisti kainas tiek, kad pigiau bus pirkti iš jos, nei iš Vakarų, o įsipareigojimai mokėti už šį terminalą valstybei liks. Po Fukušimos AE avarijos ženkliai padidėjo Japonijos perkamų dujų kiekis ir jų kainos. Didesnės trumparegystės – nesišnekėjimo su Rusija šiais klausimais – neįsivaizduoju. Taip nesielgia nė viena Europos šalis. Todėl Rusijai tokia mūsų Prezidentės pozicija yra ideali. Tinkamesnio Rusijai mūsų valstybės vadovo dar neturėjome. Jei ji netiktų Rusijai, tai „sudeginti“ ją su tokia primityviai slepiama jos biografija – vienos dienos darbas Rusijai.

Apie neteisėtą Lietuvos suvereniteto atidavinėjimą Europos Sąjungai, tautos sprendimo referendume ignoravimą, teisėsaugos griovimą ir jos naudojimą užgaidoms, Briuselio forsuojamą ir visos mūsų valdžios priimamą paskutiniųjų valstybės ekonomikos reguliavimo svertų – centrinio banko ir lito – atidavimą biurokratiniam centrui, magaryčių pridedant ir prokuratūros pavaldumą, jau net kalbėti koktu. Tai daroma primityviai, forsuotai, tiesmukiškai. Vien baimės atmosferos Lietuvoje sukūrimas ko vertas…

2012 m. spalio 14 d. referendume tauta užkirto kelią Visagino AE „verslo“ projektui, sumastė neparduoti žemės bei susigrąžinti referendumą kaip tiesioginį Konstitucijoje įtvirtintą šios valstybės suvereno teisę valdyti šalį ir tiesiogiai. Analogiški procesai tautai pavyko Kroatijoje, Islandijoje. Vengrijos valdžia ir tauta bendrai priešinasi Briuselio biurokratų užmačioms. Tuo tarpu mūsų valdžia beatodairiškai vykdo praėjusių metų lapkrityje ES prezidento lūpomis Vilniuje atvirai paskelbtą ES tikslą – panaikinti tautas ir valstybes. Tai patvirtina ir forsuojamas euro įvedimas.

Nekomentuosiu jaunųjų konservatorių pasirašyto tuščio kreipimosi į Seimą dėl manęs. Kalbėsiu apie šią partiją, neturinčią nieko bendro su Sąjūdžio idėjomis, nes ji įkurta tik 1993 m. gegužės 1 d. Tai, kad joje yra buvusių sąjūdiečių, kurie (visų pirma, vadai) ignoruoja sąjūdžio vertybes, nesuteikia jos nariams teisės monopolizuoti patriotiškumo ir juo veidmainiauti. V. Landsbergiui ir konservatorių partijai viešai pasisakius prieš Konstitucijos 4 str. nurodytą Tautos teisę aukščiausią suvereno galią vykdyti tiesiogiai, t.y. referendumo būdu, o ne tik per atstovus, ir prieš mūsų žemių išsaugojimą, V. Landsbergis neatsakė į viešą mano klausimą, kodėl jis Sąjūdžio laikais buvo už žemės ir valstybės priklausymą Tautai ir demokratijai, o dabar – ne? Kuo V. Landsbergiui ir konservatoriams skiriasi D. Grybauskaitė nuo K. Prunskienės ir V. Uspaskicho, kurie visi buvo tinkami Maskvai atitinkamais laikotarpiais.

Į šią spaudos konferenciją kviečiau ir Andrių Kubilių. Ne tik dėl to, kad šį neraštingą Oksfordo ar Kembridžo absolventų kreipimąsi į Seimą reikėtų bent išmokti parašyti. Šio paskubom surašyto rašinėlio autoriui paaiškinsiu, kad Dubnoje buvo ne TSRS, o buvusiųjų socialistinių valstybių branduolinių tyrimų centras – Jungtinis branduolinių tyrimų institutas. Miestas, beje, net neuždaras. Savo atsiradimo ten įdomią istoriją, kurią paliudyti gali aibė dar gyvų liudininkų Lietuvoje, išsamiai papasakojau videoįrašui Ainei Ramonaitei ir jos kolegoms, rinkusiems medžiagą apie Sąjūdžio priešistoriją – ir apie atsiradimą ten, ir anekdotines situacijas, ir pirmąsias politines pamokas, dėl kurių man nebuvo leista Dubnoje baigti mokslinį darbą. Ten jį tik gyniau. Mielai visa tai papasakosiu dar kartą bet kam, tačiau žinant viešinimo problemas kviečiu tai drauge su manimi padaryti Seimo narį Andrių Kubilių. Jis puikiai žino mano išvykimo į Dubną aplinkybes, nes yra ne tik mano studijų Vilniaus valstybiniame universitete, kurį drauge baigėme 1979 m., grupės draugas, bet ir mano vestuvių su Regina pirmasis pabrolys. Todėl Andrius, jei būtų sąžiningas, tai, visų pirma, paaiškintų šias aplinkybes ir Mantui Adomėnui, ir visai konservatorių partijai, o nesislėptų už jų parašų. Tai labai žema ir veidmainiška. 2009 m. sausio 16 d. specialioje LTV laidoje, skirtoje tos dienos įvykiams prie Seimo, nė vienu argumentu Andriaus nerėmiau prie sienos, nes tai būtų buvęs nesąžiningas naudojimasis mūsų sena pažintimi. Diskutavome dalykiškai ir rimtai, nors A. Kubiliaus, kaip Ministro Pirmininko, padėtis buvo nepavydėtina. Laimė, kad aktyvus buvo Seimo Pirmininkas A. Valinskas.

Tavo apsimetimas, Andriau, kad nežinai mano biografijos, žemas ne tik todėl, kad tu su grupės draugais suorganizavai šaunias studentiškas mano išleistuves į Dubną, kurių metu pasirašei ant grupės draugų dovanos man: „Zigmai, kaip toli Tu bebūtum, niekada nepamiršk savo draugų (-ių). Žinok, mes visada su Tavimi.“ Neįsivaizdavau, Andriau, kad net drauge praėjus Sąjūdžio kelią taip žemai galima pulti ir pradėti spekuliuoti mūsų pažintimi. Dėl to, ką tu tikriausiai vadini „politika“?

Pirmasis ženklas mums, grupės draugams, kurių tarpe yra ir Nacionalinės premijos laureatas A. Sužiedėlis, buvo „Williams“ istorija, kai tu, Andriau, mūsų grupės draugo gimtadienio dieną bandei aiškinti mums konservatorių demagogiją apie „Williams“ istoriją. Kadangi mūsų grupė nėra pėsčia, tau draugai pasiūlė rimtai vyriškai pasišnekėti, jei mums dar bandysi aiškinti tai, ką jūs, konservatoriai, aiškinote tautai. Pasaulis mažas – pagrindinėse derybose dėl šios istorijos drauge su vienu kursu vyresniu fiziku Aleksandru Abišala tu sėdėjai prieš a.a. Gediminą Kiesų ir kitą mūsų grupės draugą, dabar advokatą, atstovavusį „Mažeikių naftai“. Po šių „derybų“ mūsų draugas per tą mėnesį visiškai pražilo ir ilgai su niekuo nebenorėjo kalbėtis. Ir ne tik apie šią istoriją.

Po to, kai Ministro Pirmininko M. Stankevičiaus vadovaujama Vyriausybė suteikė „Mažeikių naftai“ valstybės garantiją už 10 mln. JAV dolerių paskolą, dėl ko ši įmonė pradėjo ne tik perdirbinėti ne savo naftą, bet ir pati pirkti žaliavą bei pardavinėti iš jos pagamintus savus produktus, ne tik per pusmetį buvo likviduotos visos ilgametės „Mažeikių naftos“ skolos biudžetui ir Sodrai, bei ir netrukus buvo sukauptos lėšos, reikalingas įmonės rekonstrukcijai. „Mažeikių naftos“ dvyniui „Petrochimia Plock“ Lenkijos valdžia nebuvo paskyrusi finansinės dietos, dėl ko ši nuolat klestėjo. Todėl pasakomis apie „Mažeikių naftos“ „privatizavimo“ už dyką būtinumą ir dar primokant milijardus tariamam „investitoriui“ savo studijų grupės draugų tu neįtikinsi.

Todėl, Andriau, būk drąsus ir susitark su LRT – tiesioginiame eteryje mudu abu Lietuvos žmonėms paaiškintume ne tik mano išvykimo į Dubną aplinkybes, bet ir Visagino AE „verslo“ ir SGD terminalo projektus, referendumo nevykdymo ir referendumo baimės klausimus, projektą „Tebūnie Dalia Lietuvos Dalia“, kodėl valstybės perimtas Snoro bankas buvo pasiųstas į bankrotą, o ne naudotas valstybės poreikiams, kodėl konservatoriai negynė FNTT vadovų. Manau, kad ir tu pasiūlysi temas. Tavo pirmojo vadovavimo Vyriausybei metu tau nebuvo gėda klausytis grupės draugo Zigmo paaiškinimų apie Lietuvos teisėsaugą, ekonomiką, strateginius objektus. Visiems būtų naudinga sužinoti, kodėl konservatorių partijos iniciatyva 1992–1996 m. kadencijos Seimas priėmė neprivatizuojamų Lietuvos įmonių įstatymą, kurį tik perėmę daugumą Seime po 2000 m. rinkimų, pradėjote keisti. Tokiu būdu pradėjote Lietuvos strateginių objektų pardavimą, kurį vėliau besikeičiančios valdžios vykdė panašiais scenarijais, kurių visų esmė buvo mokėti valstybei tol, kol perimamas įmonės valdymas. O tada tokios privatizuojamos įmonės lėšomis atsiskaitoma su valstybe. „Mažeikių naftos“ atidavimo ir LEO akcijų išpirkimo atgal valstybei projektų atvejais valstybė net primokėjo „investitoriams“.

Šiuo antru atviru laišku kreipiuosi į visus konservatorius, visų prima, dėl to, kad dėl jūsų dviprasmiško elgesio pasirenkant ir beatodairiškai palaikant Prezidentę D. Grybauskaitę, tirpsta jūsų partijos gretos. To pasekmės skausmingos Lietuvai – dešinysis ir patriotinis elektoratai netenka pasirinkimo, konservatorių partija tirpsta, o viduje diskusijos jokios. Piršte peršasi išvada – konservatorių vadovybę su Prezidente suvienijo ne tik mums nežinomos priežastys, bet ir didelė labai žmogiška baimė, kad konservatorių favoritei D. Grybauskaitei pralaimėjus būsimus Prezidento rinkimus ar įvykus jos apkaltai Seime, keisis Generalinis prokuroras. Tuomet, manau, iš mirties taško pajudės ne tik vadinamoji V. Matuzo byla, bet ir prasidės kitos. Išsklaidyk šias abejones, Andriau. Tu esi šios partijos vadovas.

* * *

Konservatorių Manto Adomėno ir Liutauro Kazlavicko laiškas Seimui:

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

pensininkas       2014-01-18 14:03

Seimo vagims laikas jungtis į vieną partiją, taip būtų vogti ramiau. Kodėl JAV
yra divi partijos, o mažoje Lietuvoje neužtenka vienos? Gal reikėtų mažiau skolinti milijardų, kad pasotinti vieną vagių gaują?

Tam komentatoriui 21:41 ; 21:46; 21:47       2014-01-18 6:31

Žinai, mes paskiepyti prieš tavo nuodus-gali nevargti smile

KO BIJO VAI^VILA?        2014-01-17 20:47

Galų gale vietoj vilties Lietuvai – įtarimai, kad Z. Vaišvilos veikla kainavo milijonus iššvaistytų mokesčių mokėtojų litų. Verslininko Z. Vaišvilos karjerą sunku atsekti. Kaip sakė Alfa.lt šaltiniai, tai – tarsi voratinklis, suraizgytas apraizgytas „firmelėmis“, signataro skundais prokuratūrai, teismams ir, panašu, visiems, kam tik įmanoma. Z. Vaišvila valdė arba vadovauja šioms kompanijoms: finansų bendrovei „Parex Lizingas“ (dabar „FF Lizingas“) bei dyzelinius variklius gaminančiai bendrovei „Oruva ir Ko“. Abiem iškelta bankroto byla. Pastarosios turtą Z. Vaišvila, kaip įtariama, perkėlė į savo vėliau įsteigtą bendrovę „Oruva Motors“ Palangoje (taip pat dyzeliniai varikliai). Dar viena finansinių signataro voratinklių dalyvė – vienokiu ar kitokiu būdu galimai jo kontroliuojama bendrovė „RRD“. Istoriškai“ verslo voratinklis pradėtas megzti 2001 metais. Mažeikių dyzelinių variklių gamintojai AB „Oruva“ (1500 darbuotojų) buvo iškelta bankroto byla. Tuo metu bendrovė su Lietuvos valstybės garantijomis buvo gavusi 100 tūkstančių dolerių paskolą iš vieno Vokietijos banko. Beveik visas bendrovės turtas buvo įkeistas už šią paskolą. Taip pat „Oruva“ buvo pasirašiusi kelias lizingo ir faktoringo sutartis su „Parex lizingu“, kuriam vadovavo Z. Vaišvila. „Oruva“ buvo skolinga „Parex lizingui“ apie 2 mln. litų.

KO BIJO VAI^VILA?        2014-01-17 20:46

Vaišvila: tepa, kuo kvepia 2009-05-12 Gabrielė Vasiliauskaitė | Alfa.lt Paaiškėjo, kad signataro politinė ir verslo reputacija kelia didelių abejonių. Z. Vaišvilos biografijoje būta ir galimai artimų ryšių su KGB generolu, ir įtariamų finansinių aferų, kurios kainavo milijonus litų valstybei bei privačioms bendrovėms. Z. Vaišvilos, kaip verslininko, biografijoje vyrauja „serijiniai“ bankrotai, signataro veikla arba domėjosi, arba tebesidomi Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir Generalinė prokuratūra. (APIE TAI DAUG MINIMAME RAŠINYJE. SIŪLAU SUSIPAŽINTI) (...)artimas Z. Vaišvilos tėvo bičiulis buvo KGB generolas Romualdas Marcinkus, SSRS KGB Pirmosios vyriausiosios valdybos 19-ojo skyriaus viršininkas, kuris be viso kito kuravo ir tuometinį KGB rezidentą VDR Vladimirą Putiną. Generolas R. Marcinkus ėjo vadovaujamas pareigas LTSR KGB prieš pat nepriklausomybės atgavimą, vėliau jis dirbo skandalingajame koncerne EBSW dabar teisiamo Gintaro Petriko saugumo konsultantu. Alfa.lt pasiteiravus Z. Vaišvilos, ar jis gyveno Maskvoje pas generolą, šis atsakė trumpai: „Studijų Maskvoje metais aš gyvenau Dubnoje, 130 km nuo Maskvos, taip pat bendrabutyje Vilniuje. Toks būtų mano atsakymas.“ Paklausus, ar pažįsta generolą R. Marcinkų, Z. Vaišvila staiga skubiai atsisveikino ir padėjo telefono ragelį. Z. Vaišvila iš tiesų į Lietuvą grįžo iš Dubnos. Maskvos srityje esantis miestelis buvo ypač uždaras, nuo pašalinių užklydėlių ypač saugomas Sovietų Sąjungos karinio pramoninio komplekso centras, vadinamoji „pašto dėžutė“, kuriame buvo kuriamas SSSR branduolinis ginklas. (Vienas iš Z. Vaišvilos tariamų kaltinimų Daliai Grybauskaitei, kad ji dirbo vadinamojoje „pašto dėžutėje“ tuometiniame Leningrade.) Antrą kartą paklausus apie pažintis su KGB veikėjais, ypač su generolu R. Marcinkumi, signataras noriau pasakojo apie tai, ką laiko savo istoriniais nuopelnais: „Daug pažįstu generolų... Visų pirma, visų pirma su juo bendradarbiavau, na, kaip bendradarbiavau, Šebaršino darbo reikalais. Jis buvo [KGB vadovas] vietoj Kriučkovo, iš karto po Putino. Pirmąją Lietuvos ir Tarybų Sajungos sutartį pasirašiau su Šebaršino asistentu gen. Sergejumi Lebedevu (dabar jis yra Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos direktorius – red. past.). Daug bendraudavome. Iš lietuvių saugumiečių, taip, buvo bendrauta su generolu Marcinkumi, bendrauta su visais vadais, perimant saugumo reikalus. Tačiau su buvusiu KGB generolu R. Marcinkumi Vaišvilą siejo ne tik darbas inventorizavimo komisijoje. Šio dešimtmečio viduryje R. Marcinkus baigė karjerą globojamas Z. Vaišvilos. Kelerius metus, iki kol išėjo į pensiją, buvęs KGB generolas dirbo draudimo agentu „Parex“ grupei priklausančioje draudimo bendrovėje „Baltic Polis“, nors jo darbo vieta buvo tuometiniame „Parex lizinge“ (dabar „FF lizingas“). Iš ten atleistas, jis iki pensijos tęsė savo darbinę veiklą „Parex lizinge“. Šios bendrovės vadovas buvo Z. Vaišvila. Alfa.lt šaltiniai teigė, kad yra tekę ir dabar pastebėti Z. Vaišvilą apsilankantį Romualdo Marcinkaus namuose Vilniuje ir sveikinantį jį įvairių reikšmingesnių švenčių metu, todėl galima daryti išvadą, kad jų bendravimas nėra nutrūkęs ir šiuo metu. Mažeikių „Sodros“ vadovei signataro Z.Vaišvilos verslas kainavo ramybę ir sveikatą. Neliko vilties atgauti ilgai nemokėtų ir laukiamų atlyginimų didelei daliai Mažeikių gyventojų, dirbusių UAB „Oruva ir Ko“, dėl kurios bankroto kaltinamas Z. Vaišvila.

AUUU       2014-01-17 20:44

KUR KOMENTARAI?

TOTALI APGAULE        2014-01-17 20:41

Kuomet demokratijos gynėjais besidedantys sorošitai/pilietininkai vadina Prezidentę diktatore-autokrate ir ne kartą bandė ją išprovokuoti teistis teisme, kurio dalis vis dar buvusio Gen. Prokuroro Paulausko įtakos zonoje. *****

Pirma provokacija - “nacės” raištis ant Prezidentės rankos Bielinio knygos viršelyje. Tai Lietuvos vėliavos aiškus išniekinimas, sutapatinant ją su NACIŲ svastika. Apie tai niekas nė žodžio mūsiškėse sorošistų okupuotose “iskrose’, “pravdose”. ******

ANTRA PROVOKACIJA - Rūtos “žaliosios” knyga prieš Dalią “raudonają”. Rūta Janutienė prisipažino alfoj, kad ją užsakė Dėdulė X ir kad ji turėjo išprovokuoti Preziidentę paduoti Rūtą už šmeižtus teisman. ****Prezidentė provokacijom nepasidavė.

TREČIA PROVOKACIJA Paties Zigmuko. Pats padavė Prezidentę į teismą už tai, kad neatsako į jo užklausimus.****

KETVIRTA PROVOKACIJA: Atsirado naujas pretekstas - kažkas nutekino tautai pažymą apie pavojų tautai iš Rusijos pusės. Ir čia jau išlindo patys rimčiausi kadrai iš seimo “Nacionalinio” SAUGUMO. Ir ėmėsi tirti… TIRTI NE PAVOJŲ TAUTAI, bet tai, KAS NUTEKINO TAUTAI RUSIJOS PASLAPTIS.

Staiga trūko kantrybė ir Tomaševskiui su Uspaskichu ir jie ėmė dergti Lietuvą EP per Lietuvos atsiskaitymą už pirmininkavimą Europos Taryboj. Gavo teisingą ir tiesmukišką atkirtį nuo Prezidentės. Sorošistų/pilietininkų laikrasčiuose apie tai - nei žodžio. Netgi atvirksčiaI -  Atviros Lietuvos Fondo (ALFA) laikraštis užsidarė nuo laisvo žodžio, nuo skaitytojų komentarų panašiai kaip prieš tai Donskio pritupėti Bernardinai. JOKIO ATVIRUMO!

O Graužinienės pavaduotojas Auštrevičius apdovanoja Rusijos kegebistiniame “kurorte” praplautą arkivyskupą Tamkevičių... už ką? greičiausiai ne už ką kitą, kaip už Marijos radijo “nukenksminimą’ du kartus nušalinant jo vadovus. Persiekiojamas Volskis paskiriamas į merdinčią parapiją, emigruoja į Noorvegiją, o Kęstutis Kėvalas paaukštinamas ir išsiunčiamas į Vatikaną... be jokio tokio triukšmo, koks vyko Lenkijoj naikinant jos Marijos radiją... prieš Kačinskių konservatorių partijos žūtį, susodinus juos visus į veną lėktuvą ir išskraidinus į KATYNĘ... Tie, kas nutekino info į JAV, apie lėktuvo paruošimo skrydžiui duomenis, dabar laikomi kaip nutekinę “valstybės paslaptį”... smile....

DUBNA        2014-01-17 20:00

Į DUBNA BE KGB PALAIMINIMO NET PELĖ NEPRASLYSTŲ. TAIGI.
*
O SNORO BANKO SAVININKO ANTONOVO TĖVAS A. ANTONOV TAIP PAT DIRBO DUBNOJ, VAIŠVILOS KOLEGA. PO TO JIE ABU VIRTO BANKININKAIS. TIK VAIŠVILOS PAREX ŽLUGO KUR KAS ANKSČIAU.
O KAI A.ANTONOVAS SU SŪNUMI BUVO APKALTINTI MASKVOS PROKURATŪROS UŽ DVEJŲ KONKURENTŲ NUŽUDYMĄ, JIEDU EMIGRAVO, VIENAS Į LIETUVĄ, KITAS Į JK (UK). DABAR ŠIE SUKČIAI TEISIAMI IR UŽ KUR KAS DAUGIAU AFERŲ NEI LIETUVOJE.

DUBNA        2014-01-17 19:59

DUBNA, ponai, tai jums ne koks mokslinis institutas.
DUBNA - tai RUSIJOS KARINES STRATEGIJOS CENTRAS. TEN BUVO KURIAMOS BRANDUOLINĖS BOMBOS. TEN BE KGB PALAIMINIMO NET PELĖ NEPRALYSTŲ.

CHA, JUMS NEDAEINA?  VA DĖL KO PREZIDENTĖ TIESIOG PRIVALO BIJOTI VAIŠVILOS. IR TODĖL JIS KAS SAVAITĘ VIS BANDO JĄ IŠGĄSDINTI VIS IŠNAUJO.

BET JI KAIP NEBIJO, TAIP NEBIJO. A NEI KVAIŠVILOS, A NEI PATIES PUTINO. KAIP NE SOVIETMECIU AUGINTA. smile

GAL TODĖL IR IŠKĖLĖ KLAUSIMĄ JUNGTINĖSE TAUTOSE - AR NE LAIKAS TIK PUTINUI NEŠDINTIS IŠ KARALIAUČIAUS SU VISAIS ISKANDERIAIS?

KUR ŽALIOJO ATOMSČIKO PLOJIMAI PREZIDENTEI? NEJAU JAM TI IGNALINOS ATOMINĖ TRUKDĖ, O Į LIETUVĄ NUKREIPTI ISKANDERIAI NE?

Darbo pasidalijimas       2014-01-17 19:48

kai seni pašvinkę konservai nori ką nors “sutvarkyti”, tai užsiundo vadinamuosius jaunus konservus. Nors tie jauni pagaminti iš vienų E, todėl piliečių,bent kiek susipažinusių su chemija, nevalgomi, bet “sutvarkymams” tinka. Dar tinka masonų ir vermachto propagandai.

Keista Respublikos       2014-01-17 19:27

portalo laikusena.Subūrė redkolegiją iš garbingų žmonių,o komentarus po jų pasiskymais trina.Ypač jei yra portalo Tiesos pavadinimas.Ar tie garbingi žmonės nėra apgauti?Ir įvilioti į žabangas šokti pagal Respublikos dūdelę ir kaupti jai pelną.Jie padaryti jauku?Gal klystu?

Fantasmagorija       2014-01-17 18:52

Muravjovo-koriko dvasia, slegiama tūkstančių pakartų ir išlikusių gyvų Lietuvos sukilėlių prakeiksmo, klaidžioja prezidenturos koridoriuose ir kabinetuose ir deginama neapykantos ugnies “mietežnikam litovcam”, tęsia tai, ko nespėjo padaryti gyvas būdamas.
Kol prezidentūra bus šiuose rūmuose, prezidentai veiks ne savo valia.

>A.Kubilius       2014-01-17 18:46

Kuo didesne vidutinybe, tuo daugiau pretenziju.Cia nieko naujo.Jeigu jau zmogus yra arogantiskas, tai nuo jo reikia laikytis kuo toliau.O jeigu dar toks zmogus ir valdzia gauna…

A.Kubilius       2014-01-17 8:22

yra liūdna vidutinybė su didelėmis pretenzijomis.Tačiau gal dar ne tokia,kad “nesuprastų,ką daro”?O gal jau dvasiškai žlugęs galutinai.Tik diskusija padėtų įvertinti.

Linamirkis       2014-01-17 3:03

stipriai pirstelejo Zigmas po koncervu pamatais. Sudrebejo koncervu pinigu namelis ....kas toliau?

pries ketvirti amziaus,       2014-01-17 2:42

Vilniuje, teko vaziuoti is miesto i Justiniskes tuo metu, taip vadinamais ,,mikriukais”-Latvija, kartu su ta pacia kryptimi vaziavusiu, Kauno Komjaunimo vardo (dabar ,,Ausros”)vidurine baigusiu, o dabar habl. fizikos mokslu daktaru Gintautu Kamuntavicium (veliau is Vilniaus parvykusiu i gimtaji Kauna,i VDU). Trumpai snektelejome. O jis ir savo:,,Na ir ko tam Vaisviliukui i politika lysti, toks talentingas mokslininkas is jo jau yra…”  Nuo tada pradejau stebeti, klausyti ka Z. Vaisvila veike Sajudzio laiku ir t.t. Tikiu jo padorumu. Tikiu, kad isrinkus ji LR prezidentu, butu tikrai tas zmogus, kurio siandien reikia Lietuvai. Beje, Vikipedia radau, kad G.Kamuntavicius apgyne: ,, 1989 m. Dubnos Jungtinio branduolių tyrimų instituto Teorinės fizikos laboratorijoje (Rusija) – fizikos – matematikos mokslų daktaro disertaciją „Lygtys tapatingų fermionų sistemų banginių funkcijų komponentėms“, jau 1998–1999 m. su Fulbraito stipendija dirbo mokslinį darbą JAV Arizonos universitete.Ir niekas jam nieko nepripaiso?!Jei paskaityti Vikipedia Kubiliaus biografija ir Vaisvilos, tai Kubiliui toli ir nesviecia iki Vaisvilos talento!!!

"Du keliai"       2014-01-16 21:14

“Įeikite pro ankštus vartus,nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį,ir daug juo einačių.Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą.Tik nedaugelis jį atranda”.(Mt 7,1.(Kalno pamokslas))... Andrius nuėjo plačiuoju keliu.Nes siauras kelias reikalauja priešintis,eiti prieš vėją.Kai pagundų daug…ES pinigai.Suklupti,išpažinti,gailėtis ir pasižadėti daugiau nebenusidėti…Demonstartyviai klūpantys Katedroje.“Jūs žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais,bet Dievas mato jūsų širdis,Kas žmonėms atrodo prakilnu,Dievo akivaizdoje bjauru”.(Lk 16,13).Čia vėl Andriui.

Slinktis į        2014-01-16 21:05

diktatūrą ir keisti D.Grybauskaitės nevizitai Maskvon kelia įtarimų,kam ji iš tiesų dirba?O jei L.Graužinienės kovingoje dvasioje seimas priims naujas Konstitucijos pataisas,subalansuojančias prokuroro atsakomybę?

Manto Adomėno       2014-01-16 21:02

išsilavinimas ir išsiauklėjimas šio veikėjo elgesio pavidalu verčia abejoti ir Kembridžo aureole.Tokie kadrai šią mokslo šventovę kompromituoja ir pradedi stebėtis tuo,kad jokios aukštosios mokyklos neįkrečia moralės,vidinės kultūros.Paviršius,liaudies priešų paieška.Z.Vaišvila -liaudies priešas?Schema gerai žinoma.

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.