Vytautas Švanys: „Baimė – daugumos būsena“

Tiesos.lt redakcija   2014 m. liepos 18 d. 5:39

34     

    

Vytautas Švanys: „Baimė – daugumos būsena“

Daugiau nei dešimt mėnesių trukusi nomenklatūros kova prieš visuomenę siekiant visais įmanomais būdais suvaržyti konstitucinę piliečių teisę tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme dar nesibaigė – vis dar vyksta politiniai teismų procesai, kuriuose norima įbauginti referendumo talkininkus keliant jiems baudžiamosios ir administracinės teisės pažeidimų bylas.

Aptarti šią naujai susiklosčiusią politinę tikrovę, nomenklatūros primestą piliečiams ir įteisintą antikonstituciniu Konstitucinio Teismo liepos 11-osios dienos nutarimu, Tiesos.lt pakvietė referendumo talkininką Vytautą Švanį, koordinavusį parašų rinkimą Klaipėdos regione – už atliktą pilietinę pareigą jam iškelta administracinės teisės pažeidimų byla, kuri VRK reikalavimu buvo inicijuota Klaipėdos prokuratūros neva už parašų rinkimo tvarkos pažeidimus.

Parašų už referendumą „Tautos valia“ rinkimo akcija – galbūt ilgiausia ir gausiausia piliečių santalka naujausioje Lietuvos istorijoje. Kokią Lietuvą pažinote per šiuos mažiausiai dešimt referendumo mėnesių?

Lietuva labai įvairi. Teko rinkti parašus referendumui tiek einant per kaimo sodybas, tiek miestų turguose, prekybos centruose ir šiaip gatvėse. Parašų rinkimo metu geriausias referendumo palaikymas jautėsi kaimuose – retas žmogus, kuris ten nepasirašė. Dažniausiai net nereikėdavo jokio aiškinimo, kodėl tai svarbu – kaimo žmonės, gyvenantys ant žemės, intuityviai jaučia ir supranta, kad negalima, kad yra labai blogai pardavinėti žemę, Tėvynę užsieniečiams.

Kiek kitokia situacija buvo miestuose, ypač priemiesčių privačių namų naujakurių rajonuose. Ten jau daug žmonių pareikšdavo, kad jiems žemės klausimas yra neaktualus arba kartojo liberalų klišes „žemės neišsiveš“ ir panašias. Dar vienas pastebėjimas: paprasti žmonės rašėsi aktyviau nei inteligentai, dirbantys valdžios institucijose ar aukštosiose mokyklose. Jaunimas buvo gerokai abejingesnis negu pagyvenę žmonės. Kalbinant jaunimą susidarė nuomonė, kad daugelis iš jų išvis nebesieja savo ateities su Lietuva. Tai – Lietuvos tragedija.

Žmonių požiūriai į referendumui pateiktus klausimus skyrėsi, bet kai kurie dalykai buvo bendri daugumai. Visų pirma, tai – nusivylimas esama valdžia, santvarka, klestinčiu neteisingumu. Kitas bendras bruožas – siaubinga neviltis, netikėjimas, kad įmanoma nors ką pakeisti. „Kam renkate tuos parašus, vis tiek valdžia padarys, kad referendumas neįvyktų. Kam čia stengtis? Vis tiek Lietuvos nebėra“, – šie ir panašūs klausimai buvo užduodami dažnoje sodyboje.

Dar viena referendumo organizavimo metu pastebėta daugumos žmonių būsena – baimė.

Baimė? Norite pasakyti, kad dvidešimt penktaisiais nepriklausomos Lietuvos metais vis dar bijoma – lyg sovietmečiu – pasakyti nuomonę, kuri gali nepatikti valdžiai?

Baimė natūralus žmogiškas jausmas ir, be abejo, daug žmonių ją jautė ir sovietmečiu. Bet tada baimė buvo kitokia. Žmonės buvo socialiai saugūs. Visi turėjo darbą ir pajamų. Jeigu išmesdavo iš darbo už kokius prasižengimus, tai jokių problemų nebuvo susirasti panašų. Visi žinojo, kad nemokamai gaus butą, kad mokslas ir gydymas nemokamas, visiems prieinamas. Kvalifikuotas darbininkas dažnai uždirbdavo daugiau negu įmonės vadovas, teisėjas ar prokuroras, tuo labiau daugiau nei koks valdininkas. Taigi lipimas karjeros laiptais ar kritimas nuo jų nebuvo susijęs su kokiomis nors reikšmingomis materialinėmis netektimis.

O kas šiais laikais jaučiasi socialiai saugus? Bedarbis, ieškantis darbo? Šeima, gyvenanti vien iš socialinių pašalpų? Parduotuvės kasininkė, darbininkas, bibliotekininkė ar darželio auklėtoja, kurių atlyginimo vos užtenka maistui? O gal valdininkas, inžinierius, teisininkas ar dėstytojas, pasiėmę būsto paskolą 30-čiai metų ir žinantys, kad neteks visko ir visą gyvenimą liks skolingi, jei kartais neteks darbo, jei liga ar dar kas nors? O ar saugiai jaučiasi verslininkas, žinantis, kad mokesčių inspekcija ar kita ekonominius nusikaltimus tirianti institucija jį gali bet kada sutvarkyti taip, kad ne tik liks nuogas plikas, bet ir sės į kalėjimą? O kaip Seimo nariai – per galvą besiverčiantys, kad įtiktų vadovybei, kad tik kaip nors dar pratęstų kadenciją – argi jie jaučiasi saugūs, ar nejaučia baimės?

Bet kurioje valdžios institucijoje, savivaldybėje ar seniūnijoje – visur postus yra užėmę valdančių partijų, kategoriškai pasisakiusių prieš referendumą, nariai. Tie patys partijų žmonės yra ir rinkimų komisijų nariai. Ar išdrįs pašalpą gaunanti daugiavaikė motina, paskendęs skolose ūkininkas, gaunantis paramą iš ES, valstybinės įmonės tarnautojas eiti į referendumą, žinodami, kad komisijoje sėdi socialinės rūpybos, žemėtvarkos darbuotojai, kiti valdininkai, konservatoriai ir liberalai, nuo kurių sprendimų tiesiogiai priklauso jo egzistencija? Vargu. Ta baimė patekti į „juoduosius“ referendume dalyvavusių žmonių sąrašus iš dalies ir lėmė žemą žmonių aktyvumą.

Kita priežastis – akiplėšiškas, tiesiog begėdiškas valdžios melas ir gąsdinimai, o iš kitos pusės – žmonių nesugebėjimas savarankiškai mąstyti, analizuoti, t. y. atskirti melą nuo tiesos – pasikliovimas aukštai valdžioje stovinčiais autoritetais. Čia ir vėl suveikė primityvi baimė: ES uždės baudą, nebebus išmokų, reikės grąžinti tai, ką jau gavom iš ES, ir t.t., ir pan.

Per šį referendumą apsinuogino ir valdžios požiūris į savo piliečius…

Valdžia darė viską, naudojo visas, įskaitant ir negarbingas, priemones tam, kad referendumas neįvyktų. Parašų rinkimo metu vyko visiška informacinė blokada. Visos žiniasklaidos priemonės tuo metu kaip susitarusios tylėjo dėl vykstančio reikšmingo proceso. Kai buvo surinkta 321 tūkst. parašų, valdžia buvo šokiruota – netikėjo, kad tai įmanoma.

Tada „cirkus“ pradėjo Vyriausioji rinkimų komisija. VRK nariai dėl menkiausių trūkumų brokavo tūkstančius parašų. Jiems neįskaitomi buvo puikiausiai kitiems žmonėms įskaitomi įrašai, netiko nepilnai užrašyti adresai, nors buvo reikalauta tik nurodyti gyvenamąją vietą, trūko pasirašymo datų ir kitų smulkmenų. Taip buvo neužskaityta per 25 tūkstančius parašų.

Pavyko išsikovoti, kad būtų leista pašalinti neesminius parašų rinkimo trūkumus, pakartotinai aplankant pasirašiusius asmenis. Prasidėjo „geležinių kurpaičių sunešiojimo“ maratonas. Pavykus jas sunešioti, pašalinus trūkumus, VRK, užuot pripažinusi parašų surinkimo faktą ir perdavusi estafetę Seimui, kad šis paskelbtų referendumą, pradėjo „temti gumą“ – viršydama savo įgaliojimus, naudodama visokiausias teisines manipuliacijas ir gudrybes. Taip, pažeidžiant įstatymus, referendumo rengimo data nukelta trimis mėnesiais vėliau – į birželio 29 d., į turbūt patį nepalankiausią laikotarpį.

Daugelis turbūt matė, kaip elgėsi valdžios atstovai ir jų patarnautojas Edmundas Jakilaitis per paskutinius debatus prieš referendumą: melas, demagogija liejosi laisvai. Buvo neleista išsisakyti referendumo šalinininkams, jie buvo nutraukinėjami, iškraipomos jų išsakytos mintys. Žodžiu – buvo elgiamasi niekšiškai.

Kaip Jums atrodo, kodėl valdžia – mūsų atstovai Seime, jų paskirti valstybės tarnautojai – ir neva visuomeninė žiniasklaida taip elgiasi?

Galima būtų pakartoti valdžios giedamą giesmelę apie baimę pažeisti įsipareigojimus ES, suvaržyti laisvą kapitalo judėjimą, galimas ES sankcijas ir t.t., bet tai tėra tik jų sugalvoti baubai žmonėms mulkinti. Priežastis, manau, yra fundamentali, ją išsakė Lietuvos banko pirmininkas Vitas Vasiliauskas: „etika, moralė – ne šio pasaulio dimensija“...

O juk moralė, etika, sąžinė, dora yra pagrindinės žmogiškumą, žmogaus vertę apsprendžiančios savybės – tad kaip vadinti asmenis, kurie net nežino, kas tai yra? Kurie ir patys neturi nieko panašaus?

Kas tai, jei ne dorovinis (moralinis) pamišimas? Jei taip, tai jau psichikos liga, dėl jos prarandamas supratimas apie moralę ir ji nustoja būti elgsenos motyvu, nes dėl pažeistos moralinės struktūros išsitrina riba tarp gėrio ir blogio – žmogus nustoja juos skirti. Jo veiksmams ir elgsenai menkai arba visai neturi įtakos sąžinė, nors toks asmuo išsaugo gebėjimus teoriškai, formaliai protauti, logiškai mąstyti, reikšti savo (dažniausiai sofistiškai demagogiškas) mintis. Šią ligą paprastai lydi įvairūs iškrypimai, visokios manijos: didybės (ligoniai save linkę vadinti elitu), valdžios (beatodairiškai siekia valdžios), persekiojimo manija, pasireiškianti noru jungtis į visokias ložes, organizacijas, gaujas. Kada nėra padorumo ir sąžinės, tada viskas yra matuojama pinigais. Viskas pasidarė perkama, viskas parduodama: Žemė, Tėvynė, švari gamta, mūsų vaikai – viskas! Tik pasižiūrėkite pastarųjų metų valdžios sprendimus: tiek Seime, tiek Europos Parlamente… Dėl skalūnų, juvenalinės justicijos, Estrelos rezoliucijos…

O kaip Jūs vertinate Konstitucinio Teismo liepos 11-osios sprendimą dėl Referendumo įstatymo atitikimo Konstitucijai?

Konstitucija yra labai aiškus ir, manau, visiems puikiai suprantamas teisės aktas, todėl pats Konstitucinis Teismas, miglą pučiančių, su dvasiomis kalbančių fariziejų atsiradimas yra visiškas nesusipratimas, šiuo metu smarkiai kenkiantis Valstybei, jos demokratiškai santvarkai. Ši klaida turi būti ištaisyta.

Jei vertintume formaliai, manau, Konstitucinis Teismas savo sprendimais akivaizdžiai viršijo Konstitucijoje jam numatytus įgaliojimus. O žmoniškai šnekant, Konstitucinis Teismas užsimiršo, kas esąs ir kam esąs. Jis, nustūmęs Tautą, kaip suvereną, faktiškai perėmė, savavališkai pasisavino aukščiausią valdžią šalyje. Pagal juos Konstitucija galioja tik tiek ir tokia apimtimi, kiek ją yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas. Visa tai yra „konstitucinis“ valstybinis perversmas.

Su Vytautu Švaniu susirašinėjo Ramutė Bingelienė.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

with       2014-10-8 16:14
cialis_dosage       2014-09-30 10:18
cialis       2014-09-16 6:03
zithromax_online       2014-09-16 5:38
cheap_cialis       2014-09-12 12:37
cialis       2014-09-11 19:38
fax       2014-09-11 19:19
diflucan       2014-09-9 12:24
soft       2014-09-5 22:31
loan       2014-08-27 13:48
cheap       2014-08-25 10:44
cialis_canada       2014-08-6 2:23
landsbergiui ir kt.isdavikams       2014-07-20 10:12

JUDO BROLIUI
,Žydėjimas trumpas, žydėjimas šitas
Ne vieną širdį šį rytą apkrito.
Tik tau net žydėjimas padėti negali
– Nešiesi lyg kuprą savo nedalią.
Nupirktas šleivas lig grabo lentos
Su Kaino žyme ant raukšlėtos kaktos.
Nuo naštos palinkęs, bijodamas visko.
Į žmogų atvirstum, jei sutiktum Kristų.
Gal jo neieškojai, gal jo neradai,
Kai pynės po žemę purvini takai?
Ne rožės tau klojos, o dygūs dygliai,
Per visą amželį pats juos auginai.
Iš Judo taurės brolių kraujo ragavęs,
Išdavęs – pardavęs, pardavęs – išdavęs.
Tau atėmė Dievas šviesųjį protą,
Už atgailą davęs nešt dvasią kuprotą.’

Teisinga diagnozė       2014-07-19 12:44

Elytas demaskuotas.Paklodė nuo subinių nutraukta.Gėda pasimatė.

Alma       2014-07-19 9:31

Sutinku

Taigi to 13:52       2014-07-18 13:28

Sovietiniais laikais darbo gal ir neprasi, nes tada visi privalėjo dirbti, bet turėsi labai blogą darbą. Todėl karjeristai uoliai tarnaudavo sovietinei sistemai, laižydavo partijos vadams. Tačiau tas pats vyksta ir šiandien, nes žmogus tūkstančius metų nesikeičia. Todėl tik vienetai priešinasi prieš neteisingus režimus.

Lietuvos tikrove...       2014-07-18 13:15

Ne baime-daugumos būsena , o vasalo dvasia! Kaip kitaip pavadinsi tai, kai teisėjai , prokurorai, ministrai vykdo telefonines teises nurodymus- paskambina koks tai prezidenturos klerkas ir kalba, neva, Grybauskaites nurodymu, o sie puola vykdyti net klupdami šių nurodymu…

to Taigi       2014-07-18 13:15

Yra labai geras str Laisvame laikrastyje.

>Taigi to Brinkazis       2014-07-18 12:52

Siūlyčiau pirma perskaityti straipsnį, o ne komentuoti komentaro atsietai nuo straipsnio. Gerbiamas Vytautas kalba apie priežastinį ryšį tarp pilietiškumo stokos ir socialinio nesaugumo. Jis sako, kad dabar žmonių pilietiškumas slopinamas manipuliuojant socialinio nesaugumo jausmu. Po to jis kalba apie sovietinio rojaus privalumus šioje srityje. Tarsi pilietiškai aktyvūs žmonės tada neturėjo tokios baimės prarasti darbą, sužlugdyti karjerą ir pan. Rimtas žmogus, o taip juokingai kalba.

To Daug prirašė, bet... 2014-07-18 10:10        2014-07-18 11:57

Kaip suprantu,  tau patinka kai valdžia numauna kelnes ir pad…na, ką gi visokių yra mūsų Lietuvoje.

Taigi to Brinkazis       2014-07-18 11:06

Sovietinė sistema politiškai buvo neteisinga, buvo totatlitarinis režimas. Bet socialine prasme ji buvo gana teisinga. Tai kodėl viskas socialistinėje sistemoje turi būti juodinama vien dėl to, kad joje nebuvo politinių laisvių. Ar jums patinka dabartinė Lietuva, kuri pagal psichologinę atmosferą visiškai nesiskiria nuo brežnevinės politinės sistemos.

Taigi to Daug prirašė, bet...        2014-07-18 11:00

Lįsk atgal iš ten kur išlindai - iš gilios sovietinės praeities.

Taigi       2014-07-18 10:58

Sugrįžome į brežnevinę praeitį ir dėl to patys žmonės kalti. Nėra jokio masinio pasipriešinimo prieš neteisėtus valdžios ir teismų veiksmus. Prieš rinkimus tik kai kurie pasireklamavimui paorganizuoja, mano, kad žmonės to nesupranta.

nuomone       2014-07-18 10:57

As kai emigravau,tai tik tada pasijauciau ,kad gyvenu….o dabar kas vyksta tai neimanoma zodziais net nusakyti….tas referendumas ,kuris neivyko parode kasyra kas…ir,kad prosvaisciu lietuvoj nesimato dar ilgam.Balsavome uz ta referenduma….,betkas is to?Zmonems tai is vis nerupi ,kadtaptu salies seimininkais…matyt taip pat ruosisasi emigruoti…o kaip kitaip galima suprasti?

Ir po viso to       2014-07-18 10:08

  Ir po viso to 2014 liepos 12d Prezidentė prisiekė:“Prisiekiu Tautai būti ištikima Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, ...saugoti Lietuvos žemių vientisumą... prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos Nepriklausomybę, ... tarnauti demokratijai….Tepadeda Dievas”.
  Priesaika tapo tuščiais žodžiais….

gerbiamam Vytautui       2014-07-18 9:39

Apibendrinimai, pastebėjimai “iš pirmų lūpų” ir vertingi, ir, deja, neguodžiantys.. Gal tik kiek per daug “per rožinius akinius” prisimenama tarybinė tikrovė.. Stiprybės.

Ona Brinkaziui       2014-07-18 9:36

Sutinku su jūsų pastebėjimu. Kai kurių referendumo rėmėjų prorusiškumas kenkė referendumo idėjai. Bet pralaimėta ne dėl to.

Ona to Daug prirašė...       2014-07-18 9:29

Labai emocionaliai rašote. Gal galite pateikti “šviesesnių žmonių” argumentus, kuriais buvo “demaskuotas tamsių žmonių referendumo melas”? Gąsdinimai anarchija ir išstojimu iš ES - tik melo priemonės, ne argumentai.

Brinkazis       2014-07-18 9:28

Visgi V. Švanys nepaminėjo vienos svarbiausių priežasčių, dėl kurių valdančiam pseudoelitui pavyko sukelti visuomenėje įtarumą referendumo rengėjais ir galiausiai jį sužlugdyti - tai kai kurių referendumo aktyvistų atviras Maskvos imperializmo ir sovietinio rojaus liaupsinimas.
Vos išgirdęs palyginimą su sovietine baimės atmosfera, V. Švanys puola ginti sovietinę tvarką, jos socialines garantijas, kurios esą nebuvo atimamos už smulkius nusižengimus ir t.t. O juk šalia įdėtas D. Stanciko straipsnis, skirtas monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimui. Svaičioti apie sovietinės sistemos humanišką požiūrį į pilietiškus žmones, kai buvo siunčiama į kalėjimą už “neteisingų” knygų laikymą...

copy iš lzinios lt        2014-07-18 9:24

Šį straipsnį gerb. Landsbergis matyt rašė dar nežinodamas apie numuštą Malaizijos liektuvą, už kurį Putinas verčia atsakomybę Ukrainai. Bet juk ne Ukraina ciniškai pasiuntė į Katynės kapines visą Lenkijos konservatoriaus Kačinskio elitą.

Ne Ukraina dar KGB vadovui Andropovui valdant “nuvairavo” Korėjos liektuvą link Rusijos teritorijos ir numušė jį rusai ties Japonijai priklausiusių, bet Rusijos karo grobiu pavirtusių salų. Kam šito reikėjo Kremliui, daug kas nesuprato. Tačiau tuo liektuvu skrido ir didžiausias kovotojas prieš komunizmą, John Birth sociaty prezidentas Lary McDonaldas. Wikipedia rašo, kad jis galimai buvo ištrauktas gyvas iš lėktuvo ir laikomas Sibiro kalėjimuose, keičiant vietas ir tardant ką žino. Šiai Hohn Birth saugumo tarnybai priklausė ir Vilius Bražėnas, kuris grįžęs Lietuvon parašė keletą įdomių knygų. 

Ne Ukraina, bet Putino draugo, kuriam Putinas statė atominę, mainais už karinę bazę, -  M.Kadafi slaptosios tarnybos susprokdino keleivinį liektuvą virš Škotijos. 
Ne Ukraina sprokdino savus gyvenamuosius namus, kad būtų tinkamas pretekstas pulti Čičėniją... karo su terorizmu pretekstu. Ir ne Ukraina nunuodijo buvusš KGB strategą Litvinenką, kuris apie tai parašė.


Ne Ukraina suėmė Olandijos žaliuosius aktyvistus, nepaisant tarptautinės teisės… Ne Ukraina visur Europoje - Katalonijoj ir kt.  kelia separatistines nuotaikas, skaldydama valstybes…. Ne Ukrainos prezidentas Izraelyje pasižadėjo “ginti rusakalbių teises” kur jie bebūtų,  tarsi pripažindamas, kad palestiniečiai neturi teisių net į Gazos ruožą ir tuo pačiu tarsi skelbdamas karą visam pasaulkliui, nes kur tik yra rusakalbių mažuma, ten jie gali reikšti bet kokias pretenzijas, kaip antai Niujorke, kai į gatves išėjo Raudonosios Armijos veteranai ir pareikalavo kad JAV vyriausybė mokėtų jiems rentas už kovą su ‘faizmu”. Ar tai ne beprotybė?

Daug prirašė, bet...       2014-07-18 9:10

Iš visų išvedžiojimų teisingas vienas pastebėjimas: “paprasti žmonės rašėsi aktyviau nei inteligentai, dirbantys valdžios institucijose ar aukštosiose mokyklose. Jaunimas buvo gerokai abejingesnis negu pagyvenę žmonės”. Paprastam žmogui lengviau pūsti miglą į akis, kaip buvo daroma kaimuose - ateis užsienietis ir PRIEVARTA nupirks tavo žemę, liksi be nieko. Tokių gąsdinimų išgirdo ne vienas, ypač vienkiemių senukai. Tai ar čia sąžiningas elgesys? Parašai buvo surinkti įjungus galingą melo, demagogijos, spaudimo kaimynams, giminaičiams, draugams mechanizmą. Tikrai pusė jų - blefas (gal ir du trečdaliai…), todėl didžiuotis šiuo skaičiumi tokia pat demagogija kaip ir apgaudinėti pasirašiusiuosius. Inteligentas, studentas tikrovę mato plačiau, jam pelų už grūdus neįkiši. Prie manęs pristojęs vienas dabar garsus spaudos konferencijų pranešėjas kalbėjo tokias pievas, kas tapo tiesiog įdomu paklausyti, kada išseks jo “argumentų” srautas. Po kokio pusvalandžio pats susigriebė, kad per ilgai diskutuoja, gal per tą laiką būtų jau kelis naivuolius “pakabinęs”. Neišgirdau nė vieno pagrįsto argumento, į mano klausimus jis atsakinėjo lozungais (kvailiausias - neliks Lietuvos), tai kaip mąstantis žmogus galėjo patikėti tokiomis nesąmonėmis. Parašų rinkimo metodus ir demaskavo balsavusiųjų skaičius, nei valdžia, nei partijos, nei žiniasklaida čia “ne prie ko”. Tiesiog šviesesnio proto žmonės paaiškino suklydusiems, kas iš tiesų slypi po referendumo iškaba - siekis išstoti iš ES, paleidžiant valdžios negavusių išsišokėlių iniciatyvą sukelti anarchiją ir valdyti Lietuvą jų suplanuotais referendumais. Ačiū Dievui, taip neįvyko ir jau niekada nebeįvyks. O raginimai keisti valstybės sanklodą “šakėmis” visada sulauks tinkamo ir konstitucingo atsako. Taip kad, ponas Dariau, nustok eskalavęs mirusią temą, nes mosuoti kumščiais po muštynių panašu į paranoją.

iš gatvės       2014-07-18 8:22

Taiklūs pastebėjimai, absoliuti tiesa.

zurnalistai       2014-07-18 7:07

ir valdzia neveltui stengesi 24metus padaryti,kokia bevalia tauta,nes jiems lengviau ,tokius valdyti,mano nuomone

liustracijos nebuvimas...       2014-07-18 6:51

kas yra okupantai - tai jau visiems aišku - kurie žudo raketomis žmonės

o valdžia - tai okupantų kolaborantai, tokio pat gyvuliško-banditiško mentaliteto

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.