Kultūros, kalbos, istorijos politika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Vytautas Sinica. Vien procentais neapsiginsim

Tiesos.lt redakcija   2022 m. birželio 9 d. 20:56

28     

    

Vytautas Sinica. Vien procentais neapsiginsim

Vytautas Sinica yra politologas, VU doktorantas, Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas

Rusijos agresija Ukrainoje turėjo įvairių pasekmių Vakarų šalims ir Lietuvai, tame tarpe ir negrįžtamų. Vienos šalys nebegalės atsiplauti gėdos, parodžiusios atotrūkį tarp savo žmogaus teisių retorikos ir pragmatinio abejingumo Ukrainai. Kitos šalys pagaliau suvokė Rusijos grėsmę, dar kitos – tarp jų Lietuva – gali apie tą pačią Rusijos grėsmę vėl sakyti „ar aš nesakiau“.

Lietuvos valdžia ir visuomenė nuostabiai pasirodė telkiant paramą Ukrainai karine ir humanitarine pagalba, politiniu palaikymu. Kartu atsiskleidė, kad Lietuva visiškai pasitikėjo ne tokia ir akivaizdžia NATO apsauga ir yra itin menkai pasiruošusi gintis pati. Lietuva turi suvokti, kad pirmiausiai yra subjektas – veikėja tarptautiniuose santykiuose, kurios niekas neapgins, jeigu ji, kaip Ukraina, iškart neparodys daranti viską, kad apsigintų pati. Karas Ukrainoje lyg žadintuvas kviečia skubiai tam ruoštis.

BVP ir?

Pirminė valdžios reakcija į šį žadintuvo skambutį buvo susitarimas dėl BVP dalies gynybai didinimo. Tai reikalinga, jeigu eina kartu su kitais būtinais pokyčiais, tačiau savaime situacijos nepakeis. Apskritai procentai gynybos išlaidoms yra nuvalkiotas klausimas, nieko nepasakantis apie patį pasirengimą, tik apie valstybės dėmesį šiai sričiai. Gynybos finansavimo didinimas nereikalauja jokių idėjų, išradingumo ir kompetencijos, tik valios. Tačiau kontekste, kai visa visuomenė gyvena karo nuotaikomis, ta valia nėra skausminga ir jos rasti nėra sunku. Pritardami gynybos finansavimo didinimui, pažvelkime į klausimus, kurie turi kuo skubiau būti sprendžiami ir neišsispręs vien pinigais.

Visuotinis šaukimas

Lietuvoje būtina sugrąžinti visuotinį šaukimą į karo tarnybą. Modelis, kai mobilizacija remiasi loterija, o gautas šaukimas dažno laikomas pralaimėjimu toje loterijoje, yra nei efektyvus, nei socialiai teisingas. Šaukimas turi vykti be loterijų, iškart po mokyklos ir būti suvokiamas kaip taip pat neišvengiamas, kaip neišvengiama yra dvylikta klasė, o kartu ir negriauti jau įsibėgėjusių gyvenimo planų. Faktiškai suprantama, kad visuotinio šaukimo iki šiol nėra todėl, kad kariuomenė tam nepasiruošusi – trūksta priemonių, infrastruktūros, o labiausiai – būtinų specialistų, kurie užsiimtų šauktinių rengimu. Kariuomenėje problema seniai žinoma, bet ji nebus sprendžiama tol, kol visuotinis šaukimas bus tik politinė deklaracija. Būtina teisės aktais įtvirtinti šaukimo įteisinimą nuo konkrečios datos ir numatyti būtinus resursus – tik tada kariuomenė imsis tam ruoštis.

Mobilizacija ir rezervas

Pagal Lietuvos geopolitinę padėtį ir demografines galimybes, Lietuvai reikalinga gerokai didesnė kariuomenė. Tam būtina stiprinti rezervistų apmokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, kad ji galėtų parengti iki 30 tūkstančių karių reguliarią mišrią kariuomenę ir bent 150 tūkstančių karių rezervą. Kartu būtina parengti efektyvius kariuomenės, rezervo ir šalies gynyboje dalyvaujančių civilių mobilizacinius planus, kurių faktinis nebuvimas šiandien yra beveik vieša paslaptis ir neatidėliotinai taisytinas. Kiekvienas pilietis prasidėjus karui turi žinoti, kur prisistatyti mobilizacijos atveju. Mobilizacija turi vykti iškart formuojant kovinius vienetus.

Visuotinė gynyba

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje vyravo įstatyminiai bandymai nuginkluoti Lietuvos piliečius, su vienintele abejotinos naudos išimtimi – teise turėti automatinius ginklus šauliams. Būtina radikaliai keisti šią politikos kryptį. Valstybė turi ne nuginkluoti, o apginkluoti savo piliečius ir karo atveju kuo daugiau jų efektyviai įtraukti į visuotinę gynybą. Būtina svarstyti finansines paskatas ginklo įsigijimui, efektyvesnes savigynai turimo ginklo nešiojimo ir panaudojimo taisykles. Paraleliai reikalinga visuotinio visuomenės įtraukimo į šalies gynybą koncepcija. Pagaliau pripažinti, kad Lietuvos didmiesčiai, ypač Vilnius, yra faktiškai neevakuojami, ir atitinkamai rengti juos gyventojų išgyvenimui karo atveju, numatant miestų gynybos planus, įrengiant įtvirtinimus, o taip pat šiandien neegzistuojančias slėptuves karo atveju.

Patriotinis ugdymas

Ukrainos pavyzdys geriausiai rodo, kad pasipriešinimo agresijai sėkmė priklauso tiek nuo techninio pasirengimo, tiek nuo valios gintis. Valia gintis neišvengiamai reiškia riziką mirti ginant tėvynę. Pragmatiškai jos neįmanoma pagrįsti – jei, kaip dažnai sakoma, žmogus gina savo šeimą, bet suvokia ją atsietai nuo tėvynės, tai logiškiausia tiesiog išvažiuoti su visa šeima. Toks mąstymas pražūtingas. Valstybės išlikimui būtina, kad piliečiai savo šeimas mąstytų kartu su valstybe, norėtų ginti ir vieną, ir kitą. Tokio požiūrio neįmanoma ugdyti be patriotinio ugdymo, atsietai nuo meilės ir pagarbos savo valstybei ir tautai. Būtina ne tik įvesti pilietinio pasipriešinimo ir civilinio saugumo pamokas Lietuvos mokyklose (ką valdantieji jau žada), kur būtų paruošiama galimiems kariniams konfliktams, taip pat karo sukeltoms katastrofoms išgyventi ir padėti išgyventi kitiems. Tai turi lydėti patriotinis ugdymas, ypatingai akcentuojantis laisvės kovų pavyzdžius, išaiškinantis galimas istorines kontroversijas, stiprinantis ryšį su savo valstybe, pasididžiavimą jos praeitimi ir sunkiai laimėtu egzistavimu apskritai. Lietuvos kaip valstybės egzistavimas jokiu būdu nėra savaime suprantamas – tai geopolitinis stebuklas, iškovotas ištisų kartų aukomis. Vien tuo, kad išvis esame, yra pagrindo didžiuotis.

STOP „denacifikacijai“

Valstybė privalo puoselėti valią priešintis stiprinančią ir šmeižtą tarptautinėje erdvėje atremti pajėgią istorijos politiką. Prasidėjusią viešųjų erdvių desovietizaciją (sovietinių paminklų nuėmimą) privalo lydėti valstybinės laisvės kovų atminties įamžinimas paminklais viešose erdvėse. Būtina investuoti į kokybiškų (tikriausiai užsienyje pagal valstybės užsakymą kuriamų) Lietuvos istoriją jaunimui patraukliomis formomis atskleidžiančių filmų, serialų, kompiuterinių žaidimų kūrimą. Pripažinti, kad Ukrainoje ginklu vykdoma „denacifikacija“ – kova su tautos nacionalizmu ir apskritai tautiniais sentimentais – Lietuvoje yra seniai vykdoma švelnesnėmis propagandos priemonėmis. Valstybė privalo ginti savo istoriją, ypač genocido aukomis pripažintų antisovietinės rezistencijos dalyvių atminimą. Žuvę antisovietinės rezistencijos dalyviai yra tarptautiniu mastu Strasbūro teismo pripažintos genocido aukos. Neturi būti toleruojamas viešas genocido aukų šmeižimas nesant teiginius patvirtinančių teismų nuosprendžių, o tą darantieji turi būti atitinkamai viešinami ir vertinami valstybės ir visuomenės.

Santarvė ir demografija

Valia gintis tiesiogiai priklauso nuo piliečio ryšio su valstybe ir tarpusavio solidarumo. Šį ryšį ir solidarumą valdžia savo veiksmais gali silpninti arba stiprinti. Socialinė politika privalo būti orientuota į atskirties mažinimą, ypač ją faktiškai didinančios rekordinės infliacijos kontekste. Politinių sprendimų priėmimas turi vadovautis principu vengti visuomenę kiršinančių, jos pritarimo neturinčių vertybinių klausimų – kvaišalų kontrolės ar šeimos sampratos liberalizavimo.

Atitinkamai šalies demografiją laikas suvokti kaip nacionalinio saugumo klausimą. Karo atveju senstanti visuomenė visada yra nepalankesnėje padėtyje už jauną visuomenę, tinkamesnę kariniam rengimui ir mobilizacijai. Kariuomenės atstovai jau dabar pabrėžia, kad šaukimui tinkamų jaunuolių skaičius drastiškai mažėja. Tai ne tik sveikatos, bet ir gimstamumo klausimas. Lietuva yra greičiausiai nykstanti Europos ir viena greičiausiai nykstančių pasaulio valstybių ir pagrindinė to priežastis yra nebe emigracija, o neigiamas gimstamumas. Valstybė turi imtis visų priemonių gimstamumui skatinti, tačiau šiuo metu veikiama priešingai – mažinamos motinystės išmokos, trumpinamas motinystės „atostogų“ laikas, atvirai įvardijamas siekis greičiau grąžinti jaunas mamas į darbo rinką, netgi mažinamas gimdymo paslaugų ir didinamas abortų paslaugų prieinamumas. Tai valstybei pražūtinga strategija.

JAV, ne Vokietija

Turime tvirtai apsispręsti dėl patikimiausių geopolitinių partnerių. Kol Lenkija sėkmingai siekia JAV karių nuolatinio buvimo savo šalyje, Lietuva didina savo priklausomybę nuo Vokietijos ir tuo pačiu laidoja galimas britų ar amerikiečių alternatyvas. Priklausomybę nuo Vokietijos būtina mažinti, o ne didinti. Tai nėra patikimas partneris, ką akivaizdžiai rodo jos elgesys ne tik Ukrainos, bet ir kitų Ukrainai padėti norinčių NATO šalių atžvilgiu. Vokietija nesilaiko karinės ginkluotės tiekimo įsipareigojimų savo pirkėjams, atsisako tiekti pažadėtus ginklus Ukrainai, nuolatos laviruoja vertindama Ukrainos ir Rusijos veiksmus. Lietuva privalo imtis aktyvių veiksmų kuriant JAV, Jungtinės Karalystės, Šiaurės ir Vidurio Europos šalių saugumo bloką NATO formate, didinti šių šalių tarpusavio priklausomybę saugumo srityje, mažinti saugumo priklausomybę nuo Vokietijos.

Matyti visumą

Rusijos karas Ukrainoje pažadino daugelį šalių, pažadino ir Lietuvą. Pavyzdingai remdami Ukrainą suskubome daryti savo nacionalinės gynybos namų darbus. Krašto apsauga per dešimtmečius nustekenta ir didesnis finansavimas jai tikrai būtinas.

Tačiau to maža, būtina matyti visumą pokyčių reikalaujančių veiksnių: visuotinio šaukimo, efektyvių mobilizacijos planų, visų piliečių įtraukimo į šalies gynybos planus, jų apginklavimo, o ne nuginklavimo, o taip pat vertybinių nuostatų ugdymo, nes valia ginti šalį gimsta tik esant tinkamam patriotiniam ugdymui, istorinei savimonei, solidarumo ryšiui su valstybe ir visuomene, kurį valdžia gali stiprinti arba griauti socialinę atskirtį didinančiais ir žmones kiršinančiais įstatymais. Demografiją laikas suvokti kaip nacionalinio saugumo veiksnį ir pirmiausiai finansinėmis bei rengimo šeimai priemonėmis skatinti gimstamumą. Būtina kovoti su propagandos forma vykdoma „denacifikacija“ (tautinių sentimentų naikinimu) ir savo ruožtu visapusiškai stiprinti gyventojų tautinį sąmoningumą.

Pagaliau turime pasirinkti, kuriais NATO partneriais labiausiai remiamės ir pasitikime. Karas Ukrainoje dar kartą parodė, kad Prancūzija, Vokietija ir Pietų Europos šalys nėra patikimi kariniai partneriai ir nesupranta Rusijos kaip egzistencinės grėsmės, kokia ji ir yra. Privalome kiek tai įmanoma remtis anglosaksų, Šiaurės ir Vidurio Europos šalimis, didinti JAV ir/ar britų buvimą Lietuvoje, mažinti priklausomybę nuo Vokietijos. Kol kas daugeliu aptartų klausimų veikiama priešinga nei reikia linkme. Valdžia silpnina Lietuvą. Ne vėlu tai keisti, bet laikas veikia ne mūsų naudai.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Andriejus Illarionovas (Kontinent)       2022-06-12 0:08

Андрей Илларионов Идеи директора ЦРУ на вооружении у хозяина Кремля / CŽV direktoriaus idėjos, kurias naudoja Kremliaus šeimininkas

https://www.youtube.com/watch?v=odbPKYzy_cY&ab;_channel=ТВКлуб”Континент”

Dzeikas       2022-06-11 11:44

Technisku pastabu straipsnio rekomendacijoms neturiu. Taip, Rusijos agresijos akivaizdoje butina imtis siu priemoniu neatideliotinai.
Kita vertus…
Jus isivazduojate bajoru susirinkime ju vierchas, koks nors tautiskas riteris Aivenho sako:
Pavojaus akivaizdoje isakau nutraukti pirmosios nakties praktika su cholopu dukromis ir barono teise zaginti baudziaunyku zmonas ir vaikus. Sumazinti laza, nepardavoneti cholopu be zemes.
Taip pat isdalinti strielbas baudziaunykams ir kasmet rengti karinius apmokymus jiems ir ju pilnameciams vaikams.
Aivenha is pasitarimu sales turbut isnestu kojomis pirmyn. O greiciausiai kardais uzkapotu ir su virtuves atliekom susertu kiaulems. Nesuprato vyras ant ko uodega bande kelti.
PS. Kas liecia sajunga su JAV tai nelimpa. Lietuva savo socialine sankloda zymiai artimesne Rusijai, todel amerikieciai tautos vierchams “pindosai” nes i pasauli jie (tautos vierchai) ziuri rusu akimis.O tai reiskia neis vagis i kaimo savyginos buri gindamasis nuo bandito - galvazudzio. Nes nusikalteliu akimis tai “zapadlo”. Tiek galvazudzio, tiek vagies.

KAJERAI       2022-06-11 11:36

ajaaazau…

Dar vienas didelis piZZZdec       2022-06-11 11:16

Nu ką, šiandien kartojasi dar vienas panašus į “Azovstalio” atvejis, ukrų fašistai, naciai ir benderovcai pagal Zelenskį vėl bandys saugiai “evakuotis” į DLR ir Rusijos kalėjimus.
Pagoglinkit straipsnį - “ На заводе “Азот” в Северодонецке заблокированы 300-400 украинских военных”.
https://ria.ru/20220611/donbass-1794719116.html?rcmd_alg=slotter

Vis tik kajera       2022-06-11 10:34

buvo tik Bilotaitės padėjėju, o dabar jau pačio Radžvilo .

l'l'avonkei       2022-06-11 9:50

...ajaaaazau….

yel“l“ow submarine to Pasirodo,LT tiesiog tryksta       2022-06-11 7:48

būtent, kad “kažkokiai sinicai“ smile)) - to radžvilinio paukštelio, atsiprašant, bukumas daugeliu klausimu atitinka tik kvailiausio paukščio protelį smile - ir tai natūralu, nes tas klounas sunkiai serga pindofilija, todėl mato tik siaurą akiračio dalį smile - net nacizmo nuo nacionalizmo neskiria smile)  - o logika tokia nupindėjusi, kad neva nacionalistas negali būti nacistu smile) - čia matyt debiliškai suprato ir šizolitchūaūanijai pritaikė iš pindostano atkeliavusį kliedesį, jog šizoukropijoj negali būti nacizmo, nes prezikas žydas smile))—————-, žo, buvo šūdmalys, o sulig ukroreicho finalizacija, tapo visišku prasutu , bandančiu prakišt savo grafomaniją už tipo protą smile)) - tipiškas komjaunimo aktyvistas - ajaaazau kiek tokių prisižiūrėta ir prisiklausyta smile)))) - bet bukumo nepaslėpsi ...

Andriejus Illarionovas       2022-06-11 2:13

Юлия Латынина / Андрей Илларионов / LatyninaTV /
https://www.youtube.com/watch?v=5AkwSoDle64&ab_channel=YuliaLatynina

Putinas signalas        2022-06-10 22:55

Rusai jau atkreipė dėmesį į Suvalkų koridorių. Tai – siauras Lietuvos ir Lenkijos pasienio ruožas tarp Kaliningrado ir Baltarusijos. Užėmus Suvalkų koridorių Baltijos šalys: Lietuva, Latvija, Estija liktų visiškai atkirstos nuo NATO pagalbos.

Darijus       2022-06-10 21:33

Lietuviai Lietuvą prašiko, žemaičiai jų nebegelbės.

ihaha       2022-06-10 20:31

..avizu..

ah.ą       2022-06-10 20:28

bukas lauras

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-06-10 19:47

Griežtai draudžiama durna visuotinė mobilizacija. Griežtai draudžiama siųsti visus vyrus į frontą, kad palikti beginkles moteris vienas namuose. Pusė l gerai ginkluotų vyrų reikia palikti kaimuose ir miesteliuose.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-06-10 19:39

- LDK Ukrainos okupacija yra ir LDK Lietuvos okupacija, taip pat.
- Atėjo laikas d_a_l_i_n_t_i (tobuliausius) ginklus (su naktinio matymo įranga, su optika) Lietuvos vyrams.
- Reikia apginkluoti m_i_l_i_j_o_n_ą Lietuvos vyrų.
- Paskaičiavus surinkto biudžeto dalį tenkančią vienam gyventojui (neskaitant ES biudžeto pinigų) bei lyginant su JK, kasmet surinkti biudžetai Lietuvoje buvo pertekliniai (2018 metais buvo plėšikiškai perteklinis bemaž dviem milijardais eurų), bet atsiranda apsišaukėlių seimo seimagyviai suskiai siūlantys šauliams patiems n_u_s_i_p_i_r_k_t_i (!) ginklus. Katastrofa.
- Gitanai Nausėda, jau dabar, organizuokite Lietuvos vyrų apginklavimą, kad užtikrinti Tautos saugumą, kad rimtai pasiruošti Lietuvos žemių gynybai. (Šveicarijos pvz, Izraelio pvz)
- Jei nebus organizuojamas ginklų d_a_l_i_n_i_m_a_s Lietuvos vyrams, Gitanai Nausėda, būsite apkaltintas apsileidimu svetimšalių naudai.
- Lietuvos vyrų apginklavimas, bet ne vatnikų.
________________________
Lietuva - tvirtovė

>>> 2022-06-10 17:40       2022-06-10 19:02

Aik tū Dziedan dar ikaltu, nu tos, na… Tadu ir Brežnevo ličinų surasi krūmansnuose, kur pamesti! Gausi dar penkius rublius unt arielkų!!!

Atsakymas rusofobiškai Lietuvai       2022-06-10 18:46

“Литва теперь не королевство и даже не княжество, так что сначала нужно им стать, а уже потом о чем-то говорить”.

Habilituotam       2022-06-10 17:40

..kas yra butina,kas ka privalo ir t.t. zinoti yra gerai,nes dabartiniai ir to nezino,net nevokia,tai lyg programiniai punktai.Gerai,kad jie teisingi.Taciau,deja,tuo viskas ir baigiasi.Kazkodel nera palaikanciu mases,be kurios zodziai tusti.Reiskia darei kazka ne taip.

Citata:       2022-06-10 14:30

(c) “Matyti visumą”. Siekinys puikus, bet kur tie išminčiai, gebantys ją, visumą, įžvelgti?
Trečiadienį - ketvirtadienį prasidėjusi “parlamentinė rezistencija” kaip tik ir yra geriausias pavyzdys, jog visumą matančių Lietuvoje ne kažin kiek… Intrigantų - į valias!
Kad ir Seimo pirmininkė, nors vardu Viktorija (Iš lotynų kalbos žodžio victoria [=pergalė]), bet, deja…
Berods šachmatininkė? Berods, “pagal pomėgį” privalėtų gebėti matyti padėtį 5-7 ėjimus į priekį?
Gaila, bet jos ir Seimo daugumos trečiadieninė “pergalė” prieš opoziciją virto cugcvangu (t.y. padėtimi be priimtinos išeities). smile
O autorius tikisi “Matančių visumą”...

Markas Feiginas (Neredaguota)       2022-06-10 14:07
habilitâs       2022-06-10 12:48

„Lietuvoje būtina sugrąžinti…

Tam būtina stiprinti…

Būtina teisės aktais…

Tam būtina stiprinti…

Kartu būtina parengti…

Būtina radikaliai keisti…

Būtina svarstyti…

Valstybės išlikimui būtina…

Būtina ne tik įvesti…

Būtina investuoti į...“

Plius dar 10 tokių ar panašių „būtina“, neskaitant „ Lietuva privalo…“, „Valstybė privalo…“, „Socialinė politika privalo…“ ir taip toliau ir taip toliau.

Negi jūs manote, kad kas nors jus laikys politine jėga, jei jūs užsiimsite tokių pilstymų iš tuščio į kiaurą?! O juk norint sėkmingai sudalyvauti rinkimuose, reikia būti ne šiaip sau politine organizacija, bet pakankamai rimta, kad rinkėjas patikėtų, kad tai kas „būtina“ ir tai kas „privaloma“ ir panašiai, bus įgyvendinta. Mes jau ne kartą rašėme, kad papildami deklaracijų šūsnį, pateiktumėte ir mechanizmus, kaip visa tai bus daroma, nes kol kas visa tokio pobūdžio veikla yra tik rašymas šakėmis ant vandens.

„Lietuvos kaip valstybės egzistavimas jokiu būdu nėra savaime suprantamas…“. Su šiuo teiginiu neįmanoma nesutikti, tik nėra čia jokio stebuklo, valstybę reikia kurti, kiekvieną dieną ir nuolatos, nes „Valia gintis tiesiogiai priklauso nuo piliečio ryšio su valstybe ir tarpusavio solidarumo“. 

Jei atsiras pilietis, tikras pilietis, o ne vartotojas, atsiras ir valstybė, nes bus kam ją kurti, o bet koks kūrybinis procesas be ryšio, be solidarumo - neįmanomas, tada nereikės ir kalbų apie patriotinį auklėjimą, nes kalbomis, pamokomis ar paskaitomis nieko neišauklėsi, tam reikia pavyzdžio, gyvo pavyzdžio: tikro Prezidento, tikro Parlamento, tikros Vyriausybės, tikrų Merų, tikros Savivaldos ir to pakaks. Kaip to pasiekti, tai jau kitas reikalas, jei eini į politiką, privalai žinoti, kitaip esi tik politikierius.

Michailas Veleris (Kontinent)       2022-06-10 12:34

Михаил Веллер: Америка – это берег последней надежды /Michailas Veleris: Amerika - paskutinės vilties krantas

https://www.youtube.com/watch?v=FXe7C5nerek&ab;_channel=ТВКлуб”Континент”

Pasirodo,LT tiesiog tryksta       2022-06-10 11:25

genijais,komentatoriai spindi visko virtuoziniu suvokimu,kur ten kazkokiam Sinicai lygintis..Tik kai ateina laikas balsuoti,jie ima ir isrenka..koncervatorius ir armonautus.Tak derzatj,ziniuoniai..Ne veltui lt stebuklu salis.

VaidasVDS       2022-06-10 10:10

Štai kodėl niekada nebalsuosiu už NS.
Sąjūdžio metais pats buvau “aršus” “nacionalistas”, net būdamas apmokymuose rusų karininkams drąsiai išsakiau sąjūdietiškas mintis ir argumentus. Ir galvojau kurti tautinę, laisvą ir pažangią valstybę. Dvasingumas tuo metu buvo antrame plane, netgi gana toli.
Bet gyvenimas keičiasi, ieškojimai taip pat.
O kuomet atrastas Apreiškimas sako: - “Mokslinis sekuliarizmas be Dievo, be religijos niekada nesugebės koordinuoti savo jėgų, suderinti skirtingų ir konkuruojančių interesų, rasių bei nacionalizmo pasireiškimų. Ši pasaulietinė žmonių visuomenė, nepaisant neprilygstamų materialistinių pasiekimų, pamažu žlunga. Pagrindinė vienijanti jėga, kuri priešinasi šiam antagonistiniam susiskaldymui, yra nacionalizmas. O nacionalizmas yra pagrindinė kliūtis visuotinei taikai.” -, supranti, kad nacionalizmas (kuris visai nėra nacizmas) tikrai nėra jokia panacėja.
—-
Taigi, nacionalizmas gali laikinai sutelkti, tačiau ilgesnėje perspektyvoje tai yra tiesiog neteisingas kelias ir tikrai būtų tokiu, jeigu pasaulis apsispręstų eiti tikrai dvasiniu tikros religijos keliu - ieškant visų tautų Vieno Dievo, kuris sutelkia ir tautas, ir religijas, ir kuris visapusiškai skatina ir tautų, ir žmonių brolystę (Pagrindinis Dievo Įsakymas). Ir tai yra dvasinis tautų ir žmonių bendradarbiavimas, kuriam nacionalizmas yra tiesiog nereikalingas.
Atsižvelgiant į tai, kad dabartinis pasaulis turi rinktis tarp dviejų blogybių -  ir religinio, ir nereliginio Rusijos, Kinijos, musulmoniškų šalių, netgi ir tariamai krikščioniškų šalių barbarizmo, pridengiamo ir įvairiomis jų religinėmis interpretacijomis bei įsitikinimais, iš vienos pusės, bei tarp sekuliarizmo “iškovojimų” - išlaisvinimas iš religijų, ir tikrų, ir netikrų, Mamonos užkėlimas ant pjedestalo ir lankstymasis tik jai, netikrų vertybių (genderizmas ir pan.) kūrimas ir rūpinimasis beveik išskirtinai tik jomis, iš kitos pusės, matyti, kad pasaulis dar ilgai klajos neteisybėse, o visi dar ilgai būsime nors ir skirtingose, bet iš esmės neteisingose pusėse.
——
Ir yra tik vienas teisingas kelias. Atraskime, pripažinkime ir ištaisykime dvasines klaidas (tą jau galima pradėti daryti, pradedant nuo savęs), sutaisysime ir pasaulį. Visa kita yra tik tuščias laiko švaistymas. Vieni kvies į karą, kiti kvies į gynybą, o taikdarystė bus efektyvi tik tada, kada užtikrins, kad jokie karai daugiau niekada nekils.
p.s. Labai myliu Lietuvą, labai myliu lietuvių kalbą, bet Dievą myliu labiau (po meilės Lietuvai seka meilė dvasinei žmonių brolystei, o po to meilė Dievui). Nemanau, kad sulauksiu dvasinių klaidų “ištaisymo” greitu laiku, bet manau, kad pats laikas pradėti tai daryti, net jei to vaisius raškys tik anūkų anūkai…

Kazys       2022-06-10 8:49

Anksčiau aš Sinicą gerbiau , bet dabar jis tapo vienu iš konservatorių. Na dar dėl LGBT nuomonės skiriasi bet manau greitai susitars.

Ale ir naujienos       2022-06-10 7:08

Mane visada stebino vazoninių šuniukų drąsa.

Al.       2022-06-10 2:46

1.Pinigai kariuomenei ir tuo labiau visuotiniam šaukimui turi būti uždirbti, kad begindami tėvynės jos nepraskolintume. Užsidirbti galėtume tik išlaisvinę ūkį iš jį žlugdančių suvaržymų ir sumažinę valdininkijos kiekį kokius keturis kartus.

2.,,Politinių sprendimų priėmimas turi vadovautis principu vengti visuomenę kiršinančių, jos pritarimo neturinčių vertybinių klausimų” - politinių sprendimų priėmimas turi vadovautis demokratija. Sąžininga Lietuvos televizija, švarūs rinkimai, savivalda, referendumai.

3.,,šaukimas [į kariuomenę] turi būti taip pat neišvengiamas, kaip neišvengiama yra dvylikta klasė” - būtent dvyliktą klasę ir būtina panaikinti. Suaugę žmonės turi eiti ne į mokyklą, o į universitetą, darbą ar kariuomenę. Ir kurti šeimą. Dabar mokymas visose pakopose tiek ištęstas, kad tik žmonės ilgiau nekurtų šeimos. Sovietmečiu žmonės to paties išmokdavo per 11 metų, o rusų mokyklose - per 10. Ir šaukimo galima išvengti - mokyklų programas reikia pertvarkyti taip, kad praeitų vidurinės mokyklos kursą ir pasiruoštų kariuomenei iki 18 metų. Taigi, vietoj visuotinio šaukimo gali būti karinio parengimo pamokos vyresnėse klasėse, panašiai kaip sovietmečiu. Po mokyklos, vasarą, galėtų būti poros mėnesių apmokymai karinėj stovykloj - kaip sovietmečiu po instituto.

4.,,Būtina investuoti į kokybiškų (tikriausiai užsienyje pagal valstybės užsakymą kuriamų) Lietuvos istoriją jaunimui patraukliomis formomis atskleidžiančių filmų, serialų, kompiuterinių žaidimų kūrimą.” Investuoti, pirmiausia, reikia į  žmones. Tada jie, o ne užsienis, ir sukurs reikalingus filmus.

5.Visom išgalėm priešintis lytinio ištvirkimo skatinimui, nes tai priešo Trojos arklys, skirtas iš vidaus sužlugdyti visuomenę ir be to - duoti priešui pretekstą pulti.

6. ,,JAV, ne Vokietija” - JAV yra puolama iš išorės ir iš vidaus. Neaišku kiek ji išsilaikys. Sąjungininkai būtini, bet pirmiausia būtinas bendradarbiavimas su kaimynais. Dabartinė valdžia, atrodo, tyčia kursto su visais jais įtampa - kad tik greičiau mus kas nors okupuotų. Net su latviais ir estais beveik jokios draugystės. Informacinė siena.
Skatinkim šalių bendradarbiavimą, o ne karinę euforiją. Turėdami po šonu agresyvią karinę imperiją, ruoškimės gynybai, bet nerėkaukim erzindami galimą agresorių.

bezdalai....       2022-06-10 0:05

kol valdžia vietoj efektyvios socialinio teisingumo politikos toliau suks aiškiai savanaudiškas “varkes” taip toliau skurdindama aiškią didumą gyventojų .Plius agresyviai stums kažkokią  išgalvotą genderių ideologiją ...Na ir teisingumo pas mus jau ne daugiau nei kokiam viduramžiškam piratų laive: masiuliui tikriausiai Lukiškių aiktėj gyvam paminklą valdžiukė sumeistruos:(

Didžiavyriui Sinicai       2022-06-9 23:55

Idiotiški akiniuoto moksliuko paistalai daugiau nieko. Mąstyk ir kalbėk kaip pasiekti TAIKĄ, o ne kaip kariauti ir tame kare “laimėti”. Kare nėra laimėtojų, jame pralaimi visos kariaujsnčios pusės. Tu ką, sapnuoji apie “teritorinę gynybą” Vilniaus senamiestyje? Ar bent įsivaizduoji kas po to liks iš mūsų sostinės ir visos valstybės?

Rekomenduojame

Teksaso Respublikonų partija priima prieš LGBT nukreiptą politinę platformą, remiasi tuo, kad būti gėjumi yra „nenormalu“

Almantas Stankūnas. Kiek kartų lipsime ant to paties neoliberalizmo stabo - viską atiduoti privačiam kapitalui, grėblio?!

Audrius Bačiulis. Kalbame apie rusų kultūrą kaip pavergimo įrankį

Bidenas kelia nerimą net demokratams

Krikščionis amerikietiško futbolo treneris laimėjo bylą JAV Aukščiausiajame Teisme – atleido iš darbo už maldą

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (V)

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt šeštoji (birželio 29 diena)

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( III )

Kanados įstatymo projektas C-11, kenkiantis nepriklausomiems interneto turinio kūrėjams, ką tik buvo patvirtintas Bendruomenių rūmuose

Dėl vakcinos nuo koronaviruso gauta dešimt kartų daugiau pranešimų apie pašalinius poveikius

NATO planas: leisti Rusijai ištrinti Estiją iš žemėlapio

2021 metais 20% kūdikių, gimusių Prancūzijoje, buvo duoti musulmoniški vardai

Jonas Jasaitis. Aktyvistai – kolaborantai – šių dienų lyderiai

Briuselyje milžiniška demonstracija prieš dideles pragyvenimo išlaidas

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimt penktoji (birželio 28 diena)

Pierre Manent. „Santuoka visiems“

Edvardas Čiuldė. Lietuvos homoseksualizacija kaip tautos idėjos ir valstybės pagrindų demontažo sambrūzdis

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.