Partijos

Vytautas Sinica. „Tik įgyvendinus mūsų programą taps įmanomi kitų partijų pažadai“

Tiesos.lt redakcija   2020 m. rugpjūčio 16 d. 7:52

15     

    

Vytautas Sinica. „Tik įgyvendinus mūsų programą taps įmanomi kitų partijų pažadai“

Dominykas Rinkevičius kalbina politologą, Nacionalinio susivienijimo vicepirmininką, Vytautą Sinicą. Pirma dalis.

Šiandienos pokalbyje aptarsime pačias įvairiausias politines temas, bandydami suprasti Nacionalinio susivienijimo partijos ir paties Vytauto pasaulėžiūrą. Taigi nieko nelaukęs užduodu pirmąjį klausimą. „Pakelk galvą, lietuvi!“ – taip skamba Nacionalinio susivienijimo šūkis. Kodėl jis būtent toks?

Iš tikrųjų šis šūkis sugalvotas kažkada tarpukariu. O labiausiai jį išgarsino vienas iškiliausių Lietuvos rezistentų Jonas Noreika. „Pakelk galvą, lietuvi!“ šiandien skamba kaip niekad aktualiai, nes dabar Lietuvos visuomenėje ir mūsų valstybės politiniame gyvenime labai trūksta savigarbos ir savivertės.

Gyvename valstybėje, kurios eilinis pilietis, nepriklausomai, tiesą sakant, nuo tautybės, yra nulenkęs galvą prieš stambųjį kapitalą, nulenkęs galvą prieš politikus, kuriuos kartą per ketverius ar penkerius metus išrinkęs, palieka jiems visišką sprendimų laisvę ir teisę tvarkyti to piliečio gyvenimą taip, kaip tiems politikams atrodo geriausia. Galų gale esam nulenkę galvą prieš išorinius visokios įtakos centrus, stiprius įtakingus kaimynus, prieš Briuselį; ypač tai atsispindi mūsų Užsienio reikalų ministerijos veikloje. Mūsų gyvenimą yra visapusiškai persmelkęs nuolankumas ir negebėjimas būti šeimininkais savo valstybėje.

Mano nuomone, šiandien pats svarbiausias dalykas yra vėl tapti šios valstybės šeimininkais. Ir tai turi ryškiai atsispindėti kasdieniniame gyvenime: tiek politikoje, tiek darbe ir versle, ūkyje, diplomatijoje ir visur kitur, kur tiktai kyla šitas klausimas.

Vytautai, įvardijote, kad viena iš pagrindinių jūsų idėjų yra sugrąžinti galbūt ne tiek valstybės valdymą, kiek įtaką visam politiniam gyvenimui. Ar tai būtų jūsų pagrindinė žinia Lietuvai ir tautai? Ir antras klausimas: kuo jūs skirsitės nuo kitų dešiniųjų partijų?

Mes keliame esminį tikslą: valstybė turi būti sugrąžinta jos piliečiams, o valstybės kontrolės mechanizmai privalo atsidurti piliečių rankose. Tuo mes, tiesą sakant, ir skiriamės nuo visų kitų partijų. Atkreipkit dėmesį, visos partijos – ar jos skelbiasi esančios sisteminės, ar antisisteminės, parlamentinės ar neparlamentinės – kalba apie problemas, tarsi apie atskirų sričių tam tikrų klausimų neišsprendimą, būtinybę ką nors padaryti geriau, tobuliau, ką nors patvarkyti ir t. t. Tačiau jos nesako, kad kai kas yra neteisinga iš principo. Jos nesako, kad mūsų šiandieninė demokratija ir apskritai politika veikia blogai.

Mes gi sakome, kad yra principinė problema – piliečių negalia ką nors lemti valstybės gyvenime. Nepašalinę šios negalios, mes nepajėgsime išspręsti jokių sektorinių problemų: nepriimtinos propagandos, požiūrio į šeimą – žmonėms, kuriems labiau rūpi vertybės; suverenumo svarbos – žmonėms, kuriems labiau rūpi tautiniai klausimai ir pan. Socialinė atskirtis, ypač maži atlyginimai, pigia darbo jėga grįsta Lietuvos ekonominė struktūra – visų šių ir kitų dalykų neįmanoma spręsti tol, kol nebus sukurta tokia politinė situacija Lietuvoje, kai bet kurie sprendimų priėmėjai – teisėjai, politikai ar kas tik norit – nepajaus, kad pagrindinis galios šaltinis, pagrindinis jų, tam tikra prasme, teisėjas yra pilietis. Toks pilietis, kuris pirmiausia pats jaučia ir tiki, kad jis yra pajėgus reikalauti ir įsakinėti politikams.

Tik sukūrus tokią situaciją galima tikėtis, kad visi sprendimų priėmėjai – pirmiausia Seimo ir Vyriausybės nariai – labiau bijos žmonių. Čia aš tyčia vartoju žodį „bijos“. Ir mums nereikia bijoti žodžio „bijos“. Sakydamas „labiau bijos žmonių“, kalbu apie tuos abstrakčius piliečius, kurie yra pagrindiniai politikų galios šaltiniai. Tai visai ne tie žmonės, kurie fiziškai ateina į kabinetą ir ko nors reikalauja, pavyzdžiui, didžiųjų verslų atstovai, įvairių nevyriausybinių organizacijų veikėjai, Europos Sąjungos fondų „melžėjai“, visokių teisingų ideologinių pažiūrų aiškintojai, žurnalistai – visi tie nuolatos įtakingiausiais Lietuvoje vadinami, ir iš tikrųjų esantys be galo įtakingi, politikų akyse neabejotinai įtakingesni už visuomenę.

Mes siekiame, kad įtakingiausia, svarbiausia ir galinti lemti politikų sprendimus vėl taptų visuomenė. Kol to nepadarysime, tol neišspręsime jokių problemų, apie kurias dažniausiai kalba visos kitos partijos. Galima sakyti taip: visų kitų programas galima įgyvendinti tik tada, kai prieš tai bus įgyvendinta Nacionalinio susivienijimo programa.

Vytautai, viename pokalbių šou Jūs palietėte itin prieštaringą temą ir tai siejasi su kitu mūsų klausimu. Taigi jeigu pavadinčiau jus nacionalistais, ar sutiktumėte? Kuo pasireiškia tas nacionalizmas ir ar tai yra ta baisi etiketė, kurios turėtų baidytis rinkėjas?

Esu nacionalistas ir tuo didžiuojuosi. Manau, kad mes gyvename tokioje iškreiptų veidrodžių karalystėje, kur nacionalistas yra paverstas arba bandomas paversti fašisto sinonimu ir abi tas etiketes kartais bandoma klijuoti.

Tačiau reikia suprasti vieną dalyką. Kaip šioks toks dėstytojas ir politologas, drąsiai galiu pasakyti: nacionalizmas yra doktrina, skelbianti, kad kiekviena tauta gali ir turi turėti savo valstybę ir pati save valdyti, jei tik ji pati to trokšta. Čia nėra absoliučiai nieko blogo, agresyvaus, biologiško, rasinio, antisemitiško ar pan., su kuo bandoma nacionalizmą susieti. Nacionalizmas savo esme yra tautų išsivadavimo pagrindinis principas – visos imperijos griuvo dėl to, kad jų pavergtose tautose užgimė nacionalistiniai sąjūdžiai. Tai galioja ir Lietuvai. Vasario 16-oji XX a. pradžioje yra nacionalistinio sąjūdžio triumfas. Kovo 11-oji XX a. pabaigoje taip pat yra nacionalistinio sąjūdžio triumfas. Teigti kitaip yra paprasčiausias melas, faktų ignoravimas ir neigimas.

Taigi jei mūsų širdyse yra gyva Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios dvasia, šiandien mes turėtume nesigėdyti ir drąsiai pasakyti: taip, esame nacionalistai ir tas idealas nėra kur nors numestas, pamirštas ar pasenęs, kaip dažnai bando sakyti koks nors Valatka ar kiti „teisingų pažiūrų“ žmonės.

Kodėl nacionalizmo idealas ir šiandien aktualus? Logiška, kad šitoks klausimas gali iškilti: juk, atrodo, turime savo valstybę, gyvename niekieno neokupuoti ir tuomet nacionalizmas tarsi ima atrodyti jau atlikęs savo vaidmenį ir nebereikalingas. Tačiau jeigu mes pripažįstame tautų laisvo apsisprendimo principą, kurį U. Vilsonas prieš daugiau negu šimtą metų įtvirtino viso pasaulio tarptautinėje teisėje, ir jeigu mes kalbame apie tautą, kuri pati save valdo, tai suprantame, kad kiekviena tauta turi savitą charakterį, gyvenimo būdą, savitas normas, tiek moralės, tiek ir kitas – visa tai, ką turi atspindėti tos tautos įstatymai. Bėda tik ta, kad dėl servilizmo, apie kurį jau užsiminiau, dėl tos nulenktos galvos mes dažną sykį nedrįstame šiandien elgtis pagal moralines, kultūrines ir kitas mūsų visuomenės nuostatas, nedrįstame atitinkamai tvarkyti savo valstybės gyvenimo.

Kai kurie šalies inteligentai, įvairios užsienio organizacijos ir jėgos mus įtikinėja, kad pokario rezistencija yra gėdinga, kad mūsų partizanai ir kiti laisvės kovotojai yra žydšaudžiai ir t. t. ir pan., o mes dažną sykį nuolankiai su tuo sutinkame. Mes pradedame gėdytis savo istorijos. Pavyzdžiui, visuomenė nori Vyčio Lukiškių aikštėje, pagal apklausas net 76 procentai to nori, tačiau mažesnė visuomenės dalis, turėdama didelę įtaką žiniasklaidoje, sugeba įtikinti, kad galbūt to nereikia, kad tai pasenę, netinka ir t. t.

Antras pavyzdys: kartkartėmis pasigirsta labai mažų visuomenės grupių reikalavimų įvesti daugiakalbystę Lietuvoje ar bent tam tikroje jos teritorijoje, dažniausiai Pietryčių Lietuvoje. Užuot pasipriešinus, iškart prasideda nuolaidžiavimas ir nerišlūs samprotavimai, kad tai būtų gražu, kad galbūt taip reikia, kad tai neva vakarietiška… Nors faktai akivaizdūs ir vienareikšmiški – niekur Vakaruose, bent jau niekur į Vakarus nuo buvusios geležinės uždangos daugiakalbystė nėra įvedama. Oficialūs dokumentai, piliečių ir valstybės santykiai – viskas yra fiksuojama ir viskas vyksta tik valstybine kalba.

Taigi apibendrindamas galiu pasakyti, kad visose nacionaliniu požiūriu svarbiose srityse mes esame tarsi nuleidę galvas. Mes gėdijamės savo šalyje tvarkytis pagal savo tvarką, mes nedrįstame didžiuotis savo kultūra, istorija, kalba, mes nesiekiame jas įtvirtinti, nesirūpiname jų sklaida. Visa tai reikia pakeisti, apversti aukštyn kojomis, susigrąžinti drąsą ir norą gyventi savo valstybėje pagal savo normas.

O kokia yra Jūsų vizija, Vytautai? Ar Lietuvoje daugės nacionalistinių pažiūrų žmonių, ar bus atvirkščiai? Galbūt mes prarasime valstybę ir visą savo valstybės politinio gyvenimo kontrolę? Ar į valdžią ateis vadinamieji leftistai ir išnyks tokios kaip Jūsų pažiūros, o apie nacionalizmą kalbėsime tik vadovėliuose?

Prognozuoti yra labai sudėtinga. Jeigu kokiais 2012-aisiais, kuriuos ne tik aš vienas pusiau juokais pavadinu gūdžiais, būčiau viešai pasakęs ką nors panašaus, apie ką dabar su jumis šneku, tai būčiau pasmerktas, aplipdytas visomis įmanomomis etiketėmis ir tiesiog nebebūčiau įleidžiamas į jokią viešąją erdvę. Tai buvo metas, kuomet tas „internacionalas“, kurį šiandien vadiname globalizmu, jau atrodė besantis vienintelė beįsivyraujanti „pasaulio piliečio“ ideologija.

Šiandien, praėjus 8-eriems metams, šiuo požiūriu yra geriau: mūsų viešojoje erdvėje bent jau nacionaliniu klausimu turime daugiau išdrįstančių kalbėti. Ar tai yra mūsų pačių pergalė? Aš manau, kad procesams Lietuvoje daug įtakos turi pasaulio galios centruose vykstantys poslinkiai. Šiuo metu JAV – mūsų pagrindinis saugumo garantas ir NATO partneris – rodo naują kryptį link nacionalumo, o ne link globalizmo. Tai teikia vilties, kad iš ten ateis vieni ar kiti sprendimai, kurie lems pokyčius tiek Europoje, tiek ir kitur. O jeigu jūs klausiate, kaip vystysis procesai Lietuvoje, tai atsakymas paprastas: jei Lietuvoje nepasikeis politinės tendencijos ir toliau viskas tekės ta pačia pastaruosius penkiolika–dvidešimt metų vyravusia vaga, tai mes, ko gero, visiškai prarasime ir nacionalinį jausmą, ir tautinę savimonę. Šiuos dalykus dar turintys žmonės po truputį išmirs, o jaunimas dėl atitinkamai veikiančios žiniasklaidos, švietimo ir visokios kitokios įmanomos ir kryptingai daromos įtakos šių vertybių dažniausiai tiesiog nebeturės. Norėčiau šito scenarijaus išvengti. Tiesą sakant, tik todėl ir „veliuosi“ į politinę veiklą, kad galėčiau kompetentingai ir įtikinamai apginti tas nuostatas ir principus, apie kuriuos čia kalbėjau.

Jei pokyčiai pasaulyje tęsis į teigiamą pusę, tai gali mums padėti – išsivadavimas iš globalizmo bus lengvesnis. Bet, žinoma, mes patys turime tuos pokyčius ir skatinti, nes jeigu niekas nesikeis, mūsų laukia blogasis scenarijus: tautinė sąmonė nyks. Pačiu blogiausiu atveju – galbūt ir vėl iki XIX a. viduryje vyravusio lygmens.

Pokalbio tęsinys – antroje dalyje.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Fantazija       2020-08-16 18:08

Geras dalykas, tik tikriausiai ir liks fantazija, jei tai būtų Marse, galima tikėtis, Žemėje viskas jau įgyvendinta, pirmiausiai tada reikia sugriaut, o kur dėt griuvėsius?.

tiek       2020-08-16 15:55

nacizmas Lietuvoje pasireiškia kitataučių “pageidavimais,spaudimu” įvesti jiems naudingą tvarką .Nacionalizmas Lietuvoje reiškia lietuvių teisę tvarkytis savo valstybėje pagal lietuviams priimtinas tradicijas ,nuostatas.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-08-16 15:33

(2020 kovo skaičiai)
Karališkoje valstybėje darbininkas:
– parsineša namo 1432.97e (iš MMA dydžio);
– sumoka 182.45e mokesčių (nuo MMA dydžio).
Lietuvoje darbininkas:
– parsineša namo 437.23e (iš MMA dydžio);
– sumoka 169.77e mokesčių (nuo MMA dydžio).
Jei kitaip: Lietuvoje, surenkami karališko dydžio mokesčiai nuo algos bemaž keturis kartus mažesnės nei karašilkos valstybės alga.
Ši problema turi būti keliama rinkimų laikmečiu.
______________________
Katastrofa ir baisiausia yra tai, kad NS vedliai tyli apie tai. L blogai_

Už NS       2020-08-16 14:52

Jau užtektinai matėm per 30metų kaip įgyvendinami kitų partijų pažadai… Sėkmės Nacionaliniam Susivienijimui, tik už Jus!

klausimai partijai       2020-08-16 14:41

Klausimeliai:
Pencininkai. Kada jie nustos algti?!
Kas su sveikata? Ar dar ilgai teks nesioti vokelius?
Svietimas. Gal laikas pagalvoti apie geresni auklejima? Auklejimas vyru rankose!
Kada atskleis “stukaciu” tikra sarasa?
Diktatura. Pries ar uz? Kada paleis paleckiuka?
ES. UZ ar PRIES.
Ru dar puola? O kada gudai puls?
Astrava. Pirksim ar susprogdinti? Elektros kaina mazes ar dides?

////

Prašalieti,       2020-08-16 13:46

pats esi keleriopai didesnis nacionalistas nei Sinica. Patį remia Pasaulio kunigaikštis. Nesuprask tiesiogiai, o perkeltine prasme pagal Makiavelį (Niccolo Machiavelli).

Žmogau,       2020-08-16 13:43

laukiame Jūsų nuomonės apie Covid-19. Saulius Čaplinskas jau mėtosi, blaškosi ir norėtų šios naštos atsikratyti, bet nežino kaip. Puola šen, puola ten - lenda minion, nori būti joje pastebėtas, nufotografuotas, ir atrodo labai pasimetęs. Laukia rimta atsakomybė po Amerikos prezidento rinkimų. Gal ir Jūs nežinote? Prašom mus painformuoti. Mums tai labai svarbu - Jūsų nuomonė apie Karūną 2020.

Svajoklis       2020-08-16 13:23

Tik panele Armonaite rastu valandai laiko teziu isdestyti priesingai,bet abieju dariniu norai ir liks norais,kadangi nenorit ar negalit apjungt kuo daugiau partiju ir zmoniu,taip ir liksit dorais ir iki skausmo dideliais patriotais,o kas toliau,geresites savimi toliau,po viena

Prašalietis       2020-08-16 12:48

Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas, “politologas” koks yra “nacionalistas” V. Sinica “išdidžiai” rašo - “Esu nacionalistas ir tuo didžiuojuosi”....
Realiame pasaulyje svajojanti gaidžiu tapti višta garsiai kudakuoja, bet kad ir kiek kudakuotų - gaidžiu nepasidaro. Katinas įsivaizduojantis save tigru garsiai miaukia, bet tigru taip ir netampa. Sinica save įsivaizduoja “nacionalistu”, bet kaip nacionalistas nieko neišmykia, kad Lietuva kaip nacionalinė valstybė mažiausiai privalo turėti savus pinigus, savo banką, tik sau pavaldžią armiją, savo įstatymų viršenybę prieš sojūzo ir t.t.Taip kad Sinica su visu Nacionaliniu Susivienijimu bando prieš būsimus Seimo rinkimus “patriotiškai” pakelti ne galvą, o aukščiau nei kitos “tautinės partijos” su savo lyderiais prieš užsienio šeiminiką pakelia savo uodegą su viltimi, kad, visokių pakeltų uodegų prisižiūrėjęs užjūrio ar europinis šeimininkas, atkreips savo dėmesį į  Nacionalinio Susivienijimo “gundančiai”  pristatomą priešrinkiminę, niekuo nuo kitų nesiskiriančią “patriotinę” pseudonacionalistinę pozą...

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2020-08-16 12:21

Kitos partijos turi būti NS išjungtos (išformuotos, ...) už l sunkius padarinius Tautai bei Lietuvai.
Nusikaltimas - suteikti galimybę kitoms partijoms veikti (skriausti Tautą bei naikinti Lietuvą).
_______________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį
režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų.
2020 rugpjūčio 16

ah1       2020-08-16 11:01

nieko naujo - ” O jūs vaikai taip darykit kaip Jurgelis daro”, visiškas lojalumas Jurgeliui.  Tik… žiūrint kas bus tuo Jurgeliu po JAV rinkimų. Šiai dienai Trump aiškiai pasisakęs už  sutartis su kiekviena valstybe atskirai, o tai visų pirma reiškia kad turi atsirasti atskiros valstybės kad su kiekviena būtų galima sudaryti sutartis.

habilitās       2020-08-16 10:32

Citata:
„Galima sakyti taip: visų kitų programas galima įgyvendinti tik tada, kai prieš tai bus įgyvendinta Nacionalinio susivienijimo programa.“
Sakyti galima ką tik nori, liežuvis kaulų neturi, kaip ir „kitų partijų pažadai“ –  visada liks tik pažadais, nes nieko nekainuoja. Problema ne sakymuose ir pažaduose, o, būtent, programų įgyvendinime, taigi, klausimas tas pats:
— Kas įgyvendins jūsų partijos programą? Kas vykdytojai ir kokius įgyvendinimo mechanizmus jau paruošė, kad būtų galima susipažinti? Kas bus tas drąsuolis Užsienio reikalų ministras, kuris nebijos Briuselio ir vykdys savarankišką užsienio politiką, t. y. šeimininkaus kaip klebonas savo bažnyčios šventoriuje? Kas bus tas „titanas ir gigantas“ Premjeras, kuris bijos visų, ypač, „abstrakčių piliečių“ apie kuriuos kalbate? Beje, kas tie „abstraktūs piliečiai, kurie yra pagrindiniai politikų galios šaltiniai“  ir kokio lygio bus ta „baimė“, kuriai paklus „visi sprendimų priėmėjai – pirmiausia Seimo ir Vyriausybės nariai“?
Esu jau rašęs, kad iniciatyva sveikintinas dalykas, bet politika ne sportas, P. de Kuberteno šūkis: „Svarbu ne laimėti, o dalyvauti“ netinka. Deja, kol kas matome, kaip sako anglai, – „tikėjimą iš troškimo“ (Wishful thinking), kažkokio teiginio laikymas teisingu vien todėl, kad norėtųsi, jog jis būtų teisingas. Toks tikėjimas ignoruoja racionalumą, kad ir kiek paklodžių būtų sunaudota programos rašymui, be 71 vietos Seime, ta programa bus tik rašymas šakėmis ant vandens. O norint gauti tiek vietų, vien tik programos ir deklaracijų nepakanka, reikia pagrindinio dalyko – programos įgyvendinimo mechanizmo, kurį turi paruošti partijos šešėlinis vyriausybės kabinetas. Tik jis gali įtikinti potencialų rinkėją, kad per kadenciją ar programoje numatytą laiką bus pasiektas rezultatas. Tam reikia kelių metų, o ne dviejų mėnesių, kurie liko iki rinkimų.

Kis       2020-08-16 9:21

Vytautai,o kam tos permainos ir kazkam suteikti teisiu,argi nepatogu mus Ptriotams gyventi tokioje sumautoje “demokratiskoje “Valstybeje,kai kazkoks Kuris,ar Zal9imas gali diktuoti savus supratinmus,o ne pagal raide.Atrodo skaityk ir vykdyk,turint tiek teisininku ir visai padoriu,mums aiskina bambukai is KT,kurie net neskaite tos Konstitucijos.O del nacionalizmo,tai gerbtinas dalykas,tai valstybes pamatas.Na,o nacistas tai kito medzio vaisius.Kas bent kazkiek kandes religijos,gerai pamena,kad gerbk kita kaip Pats save ir busi damkese.Aisku,jigu tu sektantai,kaip Gabrielius,be jokiu abejoniu jam tinka ir Jahovos tikejimas,butu padorus isbraukti tas LKD.30 metu vieno negatyvo,nebus lengva uzsakyti kita muzika(juk muzikologas dar gyvas ir jis turi dar kazka nudirbt?),bet tik per kova pasiekiamaszmogaus idealumas.Cia perleidziu filosofams(musu),kuriuos skaitau labai atidziai ir meginu viska suprasti.Ne be reikalo a.a.draugelis mego sakyti;mokykis,bet durnas ir mirsi,arba sake-kuo durnesnis tuo ilgiau mokosi.

vaiko sapaliojimai       2020-08-16 9:03

Matyt, pazvelge i veidrodi ir pamate Kolosa… o is tikruju Sinica.

Vilija       2020-08-16 8:38

“... nacionalizmas yra doktrina, skelbianti, kad kiekviena tauta gali ir turi turėti savo valstybę ir pati save valdyti, jei tik ji pati to trokšta. Čia nėra absoliučiai nieko blogo, agresyvaus, biologiško, rasinio, antisemitiško ar pan., su kuo bandoma nacionalizmą susieti. Nacionalizmas savo esme yra tautų išsivadavimo pagrindinis principas – visos imperijos griuvo dėl to, kad jų pavergtose tautose užgimė nacionalistiniai sąjūdžiai…”
Labai teisingas paaiškinimas, tačiau Lietuvos mentelitetas iki to nepriaugo, kad tai suprastų...

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.