Demokratija ir valdymas

Rinkėjo vadovo klausimu (papildyta)

Tiesos.lt siūlo   2016 m. spalio 6 d. 22:56

16     

    

Rinkėjo vadovo klausimu (papildyta)

Jūsų dėmesiui siūlome politologo Vytauto Sinicos pranešimą, perskaitytą Vilniaus forumo parengto Rinkėjo vadovo pristatyme rugsėjo 29 dieną Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.

Paskelbus Rinkėjo vadovą, netruko pasirodyti įvairios pastabos ir kritika. Į konceptualesnius klausimus savo plačiai nuskambėjusiame interviu atsakė prof. Vytautas Radžvilas. Tačiau prasminga atsakyti ir į kitus į dažniausiai viešai ir tiesiogiai Vilniaus forumo nariams užduodamus klausimus ir kritiką.

Pirma, kodėl rinkėjo vadovo išskirtuose kriterijuose taip mažai ekonomikos?

Klausimas paprastai motyvuojamas tuo, kad žmonių gyvenime svarbiausia yra ekonomika, jie pagal tai balsuoja. Vilniaus forumo vertinimu, būtent tai ir yra problema. Vyrauja absoliučiai ekonominis mąstymas, valstybė suvokiama kaip darbo ir gėrybių rinka, partijos siūlo daugiausiai ekonominius pažadus, o rinkėjai renkasi pagal ekonomines nuostatas, dar tiksliau – pagal tai, ką iš partijų gaus kiekvienas rinkėjas asmeniškai.

Rinkėjo vadovo tikslas yra išjudinti šias žalingas žaidimo taisykles ir paskatinti mąstyti politiškai ir valstybiškai. Tai yra, mąstyti apie valstybės ir tautos likimą, o ne vien apie savo materialinį gerbūvį. Mąstyti, kas yra valstybė, kas sudaro jos pagrindus, kas reikalinga jos išlikimui ir t.t. Galima sakyti, savo klausimais grįžome prie Konstitucijos svarbesniųjų nuostatų apmąstymo.

Antra, kaip galima pasirinkus subjektyvius kriterijus, kurie daug kam yra iš pažiūros konservatyvūs, vertinti partijas iš vienos pažiūrų stovyklos?

Galima, nes politinio vertinimo kriterijai visada yra neišvengiamai subjektyvūs. Ypač pozityvistiniuose politikos moksluose labai populiarus ir aktyviai ugdomas mąstymas, jog įmanomi kažkokie nešališki kriterijai, leidžiantys pažiūrėti į vertybinius klausimus objektyviai. Vilniaus forumo pozicija tokia, kad Rinkėjo vadovas yra nešališkas partijų atžvilgiu, bet ne vertybiškai neutralus. Klasikinės politinės teorijos aksioma, kad būtina angažuotis gėriui. Tad klausimas tik kokį atskaitos tašką pasirinksime, kaip suprasime gėrį. Vilniaus forumas atskaitos tašku pasirinko nacionalinės valstybės ir lietuvių tautos išlikimą ir tai deklaravo. Teigiama, kad tai objektyviai visiems piliečiams svarbūs, nes valstybės ateitį lemiantys klausimai. Akivaizdu, kad tai nebuvo konservatoriški kriterijai, nes konservatorių partija Rinkėjo vadove pasirodė tikrai prastai.

Trečia, kodėl partijos Rinkėjo vadove atrodo taip vienodai?

Taip yra, nes jos yra vienodos, kai pasižiūri iš platesnės, konkrečiai, valstybės ir tautos subjektiškumo ir išlikimo siekio, perspektyvos. Lietuvos politiniam gyvenimui būdingas visų partijų sutarimas svarbiausiais klausimais. Vien per pastarąją kadenciją matėte įvairiausius to pavyzdžius. Visuomenė pritarė referendumų rengimo supaprastinimui. Seimas tarė ne. Visuomenė nepritarė eurui. Seimas pritarė ir dar visi mokėjome per 10 mln. eurų už jo reklamos kampaniją. Visai neseniai, visuomenė absoliučiai nepritarė Darbo kodeksui. Seimas beveik vieningai jį priėmė. Pusė visuomenės nepritaria dvigubai pilietybei, bet kone visos partijos žada ją įteisinti. Visuomenė kategoriškai priešiška vienalytėms partnerystės, tačiau beveik visų partijų lyderiai rinkimuose žada įteisinti ir ją. Sąrašą būtų galima tęsti.

Kaip priimami sprendimai, taip ir nutylimi esminiai klausimai. Puikus pavyzdys – visi svarsto kaip pakelti algas, bet visų partijų atsakymas – užsienio investicijos. Visi nutyli, kad pagal BVP vienam gyventojui esame ES vidutiniokai, o pagal atlyginimus – autsaideriai. Šis santykis – vadinamasis išnaudojimo koeficientas. Kad turime milžinišką nelygybę ir ją užtikrinančius ir įtvirtinančius regresinius mokesčius, nors 18 metų Lietuvą valdė socialdemokratai, tariami kairieji. Taigi, iš esmės nutylima, kad turime didelius vidinius resursus užtikrinti žmonėms geresnį gyvenimą, tačiau jų nenaudojame, kad nebūtų paliesti turtingiausios klasės interesai. Kai politologai ar programų autoriai kalba apie investicijų pritraukimą kaip tariamai objektyvų kriterijų, iš tiesų jie elementariai angažuojasi verslo interesams – esamoje mokesčių sistemoje tiesioginių investicijų skatinimas tikrai padidins BVP, bet dirbantieji iš to gaus mažiausiai, darbdaviai – daugiausiai. Lygiai kaip yra dabar, nes tokia gėrybių paskirstymo struktūra. Todėl kalba apie investicijas, tylint apie gėrybių perskirstymą, yra blefas ir partijos tą daro unisonu ir atrodo vienodai.

Ketvirta, kodėl vadovo tokia radikali retorika: partijos vadinamos antivalstybinėmis, antitautinėmis, antikrikščioniškomis.

Retorika radikali, nes tiksli. Epitetas „antikrikščioniškas“ apskritai neturėtų nieko stebinti, nes kas neigia Bažnyčios mokymą arba krikščionybės viešąją prigimtį, tas ir antikrikščioniška. Daug partijų atvirai deklaruoja tokias nuostatas. Sudėtingiau su antivalstybiniu ir antitautiniu vertinimu. Tiek politikai, tiek mokslininkai gali veikti prieš valstybę ir tautą, jeigu jų veikla ardo šiuos darinius. Aksioma, kad valstybė stipri tiek, kiek piliečiai tiki jos idėja ir nori dėl jos aukotis. Taip pat akivaizdu, kad tauta gyva tiek, kiek piliečiai turi stiprią tautinę savimonę. Be jos nėra ir visuomenę laikančių klijų – politinės bendruomenės. Taigi tiek mokslininkai, kurių tyrimai siekia dekonstruoti valstybę ar tautą, tiek ir politikai, kurių siūlymai arba – lygiai blogai – neveikimas leidžia nykti būtinoms patriotinėms ir valstybinėms nuostatoms, yra antivalstybiniai. Kosmopolitinis pasaulio piliečių ugdymas yra antivalstybinis ugdymas. Tai ne kaltinimas ir ne juodinimas, tiesiog loginė išvada.

Penkta, kodėl Rinkėjo vadove neįvertintas Drąsos kelias, Puteikio ir Krivicko bei S. Buškevičiaus ir tautininkų koalicijos?

Tai parašyta leidinuko įvade. N. Puteikis parengė lozungų rinktinę, kurios neįmanoma analizuoti. Drąsos kelias yra mirusi partija ir kitaip mums įrodys tik rinkimų rezultatai. Tautininkų partija dalyvauja koalicijos sudėtyje ir nepateikė jokios rinkimų – pabrėžiu rinkimų – programos. Tai yra apmaudu, nes akivaizdu, kad šios partijos programa kitų partijų fone būtų gerai atrodžiusi pagal Rinkėjo vadovo kriterijus. Deja, nebuvo ką vertinti. Negalėjome daryti išimties, kai vertinome visų kitų partijų rinkimų programas. Juo labiau, kad tautininkai turi derinti nuostatas su „Jaunąja Lietuva“, ir kai kitų partijų programos yra daug geresnės nei jų rinkimų programos – to tobulas pavyzdys yra TS-LKD.

Šešta, pasigirdo dvejopi kaltinimai, kad Rinkėjo vadovas agituoja už Lietuvos Liaudies partiją ir kad ją juodina. Kodėl?

Abiem atvejais tai netiesa.

A) Lietuvos liaudies partija Rinkėjo vadove atrodo neblogai, bet yra už raudonos linijos – nepalaiko Ukrainos ir narystės NATO. Negalime nieko patarti rinkėjui, kuriam tai priimtina. Bet tikime, kad absoliuti dauguma žmonių prorusiškos partijos niekada nepalaikys. Patys vadove nurodome, kad požiūris į NATO ir agresiją prieš Ukrainą yra pirminės svarbos klausimas.

B) dėl tariamo šios partijos juodinimo, tai dažniausiai argumentuojama kaltinimu, kad Rinkėjo vadove pažymėjome, jog ši partija nekovoja prieš genderizmo ideologiją. Kodėl? Kadangi absoliučioje daugumoje partijų šiuo klausimu tvyro visiška sumaištis, tarpusavyje prieštarauja partijos, rinkimų programa, vadovo elgesys ir narių balsavimai (kas ypač akivaizdu TS-LKD atveju, taip pat matoma valstiečių, Lietuvos sąrašo ir kituose sąrašuose), pasirinkome partijas vertinti pagal reakciją į birželį vykusias LGBT eitynes. Tai savotiškas pirmasis frontas šiame kultūriniame kare – jei oponuoji eitynėms, oponuoji pačiai propagandai už naują šeimos ir žmogaus sampratą, o niekas negali paneigti, kad vyksta aktyvios pastangos pakeisti vyraujantį visuomenės mąstymą apie žmogaus ir šeimos sampratą. Taigi čia drąsos pritrūko absoliučiai visoms parlamentinėms partijoms, įskaitant ir visas, kurios neturėjo aiškios pozicijos savo programose. Dėl tokio vertinimo nukentėjo dvi partijos – Lietuvos liaudies partija ir LLRA, tai rodo, kad vertinimas pagal reakciją į birželio LGBT eitynes yra gana taiklus ir adekvatus rodiklis. Rinkėjo vadove taip pat yra ir platesnės partijų programų apžvalgos ir Lietuvos liaudies partijos apžvalgoje jų programinės nuostatos pacituotos ir įvertintos.

Septinta, ar Rinkėjo vadovu skatinama nebalsuoti?

Ne. Rinkėjo vadovas neskatina jokio konkretaus pasirinkimo per rinkimus. Nei už ką balsuoti, nei ar balsuoti. Suprantama, kad dėl prastų partijų vertinimų daliai rinkėjų gali kilti nusivylimas ir nenoras balsuoti. Iš esmės kiekvienas perskaitęs rinkėjo vadovą renkasi tarp dviejų strategijų. Jeigu jis laiko, kad esama valstybės raidos kryptis yra iš esmės patenkinama ir reikalauja tik korekcijų, to logiška tikėtis iš rinkimų dalyvių, todėl jis turėtų eiti ir pasirinkti mažiausią blogybę. Jeigu jis laiko, kad valstybės raidos kryptis yra iš esmės pražūtinga pačiai valstybei ir tautai, jis neturi jokio pagrindo dalyvauti rinkimuose, nes nė viena partija – tai akivaizdu Vadove – negali ir nesiekia šios krypties pakeisti ir nesiūlo valstybingumo ir tautos išsaugojimo vizijos. Kurią strategiją rinktis, priklauso nuo žmogaus pasirinkto valstybės būklės vertinimo.

Tačiau Vilniaus forumas šiuo klausimu abejingas. Mūsų tikslas – paskatinti kitokį, reiklesnį, griežtesnį, valstybiškesnį požiūrį į partijas ir jų programas, raginti reikalauti daugiau nei algų ir pensijų kėlimo pažadų. Akivaizdu, kad šių metų rinkimai negali atnešti jokių apčiuopiamų pokyčių šia kryptimi. Tačiau nuoseklus darbas gali sukurti rinkiminės kovos pokyčius ateityje. Politinės tautos ugdymas, o ne kurios nors partijos pergalė arba didesnis rinkėjų aktyvumas yra Vilniaus forumo veiklos tikslas.

Galiausiai, norime atsiprašyti ir atkreipti dėmesį, kad spausdintame Rinkėjo vadovo variante įsivėlė korektūros klaida – pažymėta, jog Liberalų sąjūdis nepalaiko Ukrainos ir Lietuvos narystės NATO. Savaime suprantama, kad tai klaidingas teiginys. Nors vadove Liberalų sąjūdis griežtai ir pagrįstai kritikuojamas, jų nuosekli parama Ukrainai yra turbūt vienintelis teigiamai įvertintas programos punktas.

propatria.lt

* * *

Pasisakymo įrašas (Aikštės TV):

 


Vytauto Daujočio komentaras:

 

 

Atsakymai į klausimus:

 

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Julius Puras       2016-10-10 5:57

Apie teisesauga tokio klausimo “nera”. Tai matydamas as esu isitikines kad Vilniaus Forumo vaira sukineja “isvalgininkas” “analitikas” “politologas” ir t.t. be kabuciu rasat eilinis apsimetelis Sinica.

Pikc       2016-10-8 22:05

Įdomus variantas, kai žmogus sako, kad “Taip, Former Bolsheviks transformavosi į liberoidus - į Pasaulinės Vyriausybės svajoklius.” - ir tuo pačiu ketina už tuos liberoidus balsuoti - netgi išreitinguodamas homjaunuolius į pirmą vietą. :D

Aš norėčiau prikelti bent vieną senelį...       2016-10-8 17:13

Nėra mielesnio krašto už protėvių žemę - Lietuvą, todėl persikelti į Madagaskarą manes niekas neprivers.

> Jules 2016-10-7 20:25       2016-10-8 15:28

Nesamonę rašote. Tai kokiu tikslu Lietuva įstojo į nepriklausomų valstybių gynybinę NATO sąjungą?! Argi nuo Rusijos agresijos gali mus apginti ES, kuri pati nesugeba apsiginti nuo ekonominių “pabėgėlių”?

Žavinta Lochaitė       2016-10-8 2:32

Manau kad žurnalisto Andriaus Patino vadovas populeresnis.

Jules       2016-10-7 20:25

O mes turime kitokį pasirinkimą, kai persikėlimas į Madagaskarą neįmanomas? Norit būti Rusijos provincija? Tam jau daug kas parengta - tauta nuskurdinta ir supriešinta, socialinė atskirtis kritinė. Tarp neosovietinio oligarcho ir prasčioko - bedugnė. Bet žinokite, kad oligarchų okupantai nelies, o va pasčiokai kentės, nors pastarieji ir mano kitaip. Jeigu turite kitą rimtesnį pasirinkimą - tai ir siūlykite, ko nesiūlote? Tik jau ekonominių kandidatų į ekonominius seimūnus nesiūlykite, gerai?

> Jules 2016-10-7 9:29        2016-10-7 19:21

“Taigi, pagal pasisakymus akivaizdžiai matosi, kad balsuoti visgi reikia, bet tik jokiu būdu ne už ekonominius kandidatus ir rentininkus”...
Supratau, kad balsuosite už TS-LKD partiją, nes ji ne už ekonomiką, bet už “Briuselio saulę” su iškrypusia homoseksualizmo “kultūra” didžiosios ES-os provincijoje, kol kas dar vadinama Lietuva. Tikrai “šaunus” pasirinkimas.

Jules       2016-10-7 18:47

Taip, Former Bolsheviks transformavosi į liberoidus - į Pasaulinės Vyriausybės svajoklius. Skaitykite britų svajoklio H.G.Wells “The New World Order” arba atviresnę “The Open Conspiracy” ir mėgaukitės tais, kurie mums parenka valdžią arba koreguoja valdžios veiksmus - kontroliuoja. J.F.Kenedis norėjo demaskuoti konspiratorius ir žinote, kuo jam tai baigėsi? Kuo baigėsi mūsiškiams, panorusiems pasakyti tiesą apie šešėlius ir didžiuosius prichvatizatorius?

Julesui       2016-10-7 17:38

Bus ne iiš “formerių” o iš transformerių.
Ir iš anükų.
“Ačiū” tau už tai. (Už aktyvų balsavimą).

praeivis..       2016-10-7 15:32

Transpierance Internacional sukurtas “Mano seimas lt” puslapis geras, bet ne visi turi laiko ir galimybiu ji isinagrineti. Ar zurnalistai neturetu kiekviena, norinti but perrinktu,gerai ispurtyti uzankstesne veikla? GA
l

Jules to Julesui       2016-10-7 15:05

Žmogau, Jūs kažką supainiojote? Dabartinė valdžia būtent iš Former Bolsheviks, taip kad kažką ne taip supratote. Aš buvau už Lietuvos valstybę, kai dabartiniai būtent tarnavo okupaciniam režimui, Blogio imperijai, o aš ne labai arba oponavau kaip mokėjau, kaip galėjau, kaip sugebėjau, Jūsų žiniai. Tikiuosi, kad naujoji valdžia nebus iš Former Bolsheviks.

Julesui       2016-10-7 11:22

Žmogau, tau logika egzistuoja?
Pagal tavo supratimą, neteikėjo griauti sovietijos režimo nes likusi be okupantų valdžios Lietuva būtų liovusis egzistuoti.
Taip beje ir komuniaga brazauskas gąsdino.
Režimą reikia laužyti ir mesti šiukšlynan.
O rinkimaos gyvatei stuburo nesulaužysi.
Rinktis mažesnį logį ragina begalviai amoralūs oportunistiniai asilai.
Kaip nebūna dalinio nėštumo, taip nebūna dalinio blogio.
Blogis yra arba jo nėra.
Blogis bet kokia forma ir kiekiu yra tik blogis.
Tad jeigu renkiesi šėtoną tai šėtoną ir gauni.
Nesvarbu kad papudruotą.
Todėl geriau, išmintingiau ir logiškiau yra nepratęsti režimo legitimumo ir pradėti kurti žmonių gyvenimui palankią santvarką.

 

Jules       2016-10-7 9:29

Taigi, pagal pasisakymus akivaizdžiai matosi, kad balsuoti visgi reikia, bet tik jokiu būdu ne už ekonominius kandidatus ir rentininkus. Mano pasirinkimas už mažesnę blogybę aiškus, žinant, kad jokių rimtesnių pokyčių jie ir neatneš.  O reitingavimo sąrašiukas būtų toks: pirmas – Gabrielius Landsbergis, antras - Laurynas Kaščiūnas, trečias - Audronius Ažubalis, ketvirta - mano kritikuojama gana sąžininga politikos čiauškutė Agnė Bilotaitė, na, o penktą pasiūlykite man patys, sutariame? Nusprendusiems nebalsuoti linkiu naujų jėgų, ištvermės, įkvėpimo ir sėkmės, imantis rimtų darbų vardan tos Lietuvos. Taip pat linkėčiau, kad nesitaikstytumėte su gėdinga, antilietuviška, antivisuomeniška, prieš paprastą žmogų nukreiptą, valdančiosios oligarchinės (ekonominės) klasės politinę, moralinę ekonominę ir socialinę veiklą. Jūsų nedalyvavimas balsavime vertas dėmesio ir mūsų supratingumo, nes rodo Jūsų pagrįstą nepasitenkinimą esančia bloga šalies padėtimi, beteisiškumu, pavojingai dideliu eilinių žmonių išnaudojimu, patyčiomis, skurdu, tyčia didinama socialine atskirtimi, nuolatiniu žeminimu, stresu ir mobingu darbe, gerai žinant, kad kol kas realiai jums niekas iš laimėjusiųjų rinkimus nepasiūlys nei darbo, nei didesnio socialinio teisingumo, nei geresnio ar saugesnio gyvenimo, nei daugiau demokratijos… Bet vis dėlto - Valstybė be valdžios neegzistuoja!

Pikasas       2016-10-7 9:23

Trumpai savo nuomonę apie V.Radžvilą išsakiau prie kito straipsnio. Rinkėjų kodeksas man pasirodė toks lėkštas, vienpusiškas ir labai suktas, kad esmingui oponavimui neturėjau laiko. Užduočiau V.Radžvilui dar daugiau klausimų, kurie iškilo perskaičius tą ilgą rašliavą. Tiek to. Matysism po rinkimų kas ir kaip… Šio rašinio autoriui turiu pasiūlymą. Nereikia tikėti tik vienos konfliktuojančios pusės aiškinimais, o rasti galimybę išklausyti ir kitą pusę. Tada absurdiškų “advokato” veiksmų nereiks imtis. Na, o šis interviu - geriau negu apskritai nutylėti tokias kreivas priešrinkimines pastangas bei V.Radžvilo rolę jose.

ruta       2016-10-7 8:29

Kaip visada , aktualu , korektiska , suprantama , aciu Gerb Sinicai .
‘Tauta stipri tiek , kiek piliecai turi stipria tautine savimone .’

atsibunda po biski       2016-10-7 6:10

bet keli protingi ir padorūs prieš pusmilijoninę komunistų, pederastų, kgbistų, pedofilų, ateistų armiją kaži ar daug ką gali.
—-
svarbu, kad kažkas kažką gero ir protingo daro - komuniagoms neramu…

Rekomenduojame

Dominykas Vanhara. Kremliaus diplomatinės pergalės

Italijos rinkimai – žemės drebėjimas ES?

Karas Ukrainoje. Du šimtai vienuoliktoji (rugsėjo 22 diena)

Danija nutraukia asmenų, jaunesnių nei 50 metų, skiepijimą nuo kovido infekcijos

Marius Parčiauskas. Kaip išliksim, jeigu tėvystę siesim tik su skurdu ir depresija?

Linas Karpavičius. Kaip vyksta manipuliavimas žmonėmis?

Marius Parčiauskas. Rusijai atnaujinti puolimą nėra jokių šansų

Flandrijos vyskupai oficialiai parėmė ir pasiūlė tos pačios lyties porų laiminimo ceremoniją

Audrius Globys, dr. Darius Alekna. Ką valdžiai sako apklausos?

Karas Ukrainoje. Du šimtai dešimtoji (rugsėjo 21 diena)

„Demografija yra mūsų pusėje“ – švedų repo atlikėjas sako juodaodžiams ir rudaodžiams, kad jie laimės prieš dešiniuosius

Ramūnas Aušrotas. Vaiko institucinės globos pertvarka Lietuvoje patiria fiasko?

Ką Europai reiškia dešiniųjų pergalė Švedijoje?

Likimo valiai paliktos lietuviškos mokyklos Lenkijoje: vadovėliai lenkų kalba, finansavimo trūkumas ir kova dėl išlikimo

Tos pačios lyties asmenų civilinė sąjunga bus lygi šeimos teisiniams santykiams – teisininkai

Civilinė sąjunga ruošiama už akių

Vengrija rizikuoja netekti 7,5 milijardų eurų ES lėšų

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.