Vytautas Sinica. Pasirinkimas katalikams – priešintis arba prisidėti prie tikėjimo naikinimo

Tiesos.lt siūlo   2015 m. gegužės 5 d. 6:20

74     

    

Vytautas Sinica. Pasirinkimas katalikams – priešintis arba prisidėti prie tikėjimo naikinimo

Pro Patria

Naujas TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad „partija liausis kariavusi kultūrinius karus“. Įdomu, ką apie tai mano katalikai, kai eilė žymiausių katalikų politinių mąstytojų šiandien kalba apie neišvengiamą ir prieš pačius katalikus nukreiptą kultūrinį karą, kurio jie nepradėjo ir kuriame dalyvauja ne savo noru. G. Weigelis rašė, jog Europoje vyksta du religiniai karai – tarp tradicinio mąstymo žmonių ir pasiruošusių žmogų perkurti bei tarp šių tarpusavyje kariaujančių europiečių ir savo pasaulėžiūra vieningų trečiojo pasaulio imigrantų. Jokia paslaptis, jog būtent tikintieji, Europoje – pirmiausiai katalikai, pralaimi pozicijas visuose šio karo frontuose, o nominaliai krikščioniškos partijos jų seniai nebeatstovauja. Krikščioniškąją demokratiją savo pavadinime talpinančios partijos pasitraukimas iš „kultūrinių karų“ tegali reikšti politinę kapituliaciją, nes puolimas prieš krikščionybę ir jos skleidžiamą kultūrą dėl to tikrai nesiliaus.

„Šiandien reikia politikų, kurie turėtų labai aiškią poziciją tradicinės šeimos ir gyvybės klausimais“ – kone atsišaukė J.E. Sigitas Tamkevičius. Neišvengiamai vykstančiame kultūriniame kare Bažnyčia seniai užėmusi išimtinai vien gynybines pozicijas, o jos atstovai yra nuolat puolami vis naujomis formomis. Trečiajame pasaulyje krikščionys naikinami fiziškai, Vakarų šalyse – kaip lygiavertį balsą turintys piliečiai. XXI amžius atnešė naują šio puolimo etapą. Tariamu „valstybės ir Bažnyčios atskyrimu“ (Lietuvos Konstitucijoje tokio nerasite) anksčiau besirėmusi sekuliari kairė meta šalin tuščias deklaracijas apie šį atskyrimą bei religijos laisvę ir pradeda aktyviai kištis į pačių tikinčiųjų reikalus – jų privatų gyvenimą ir religinių bendruomenių veiklą. Tai nuoseklu, nes šiandien Vakaruose įsigalėjęs antikrikščioniškas marksizmas yra išaugęs iš liberalizmo ir jį „peržengia“ savo agresyvumu naikinant „krikščionybės atgyvenas“.

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui priklausęs vyskupas Jonas Kauneckas neseniai reziumavo, kad sovietmečiu tas pačias tikinčiųjų teises gynėme daug aktyviau ir drąsiau nei šiandien, kai grėsmė joms kyla subtilesnėmis formomis. Bent vienu požiūriu, šis krikščionybės puolimas nesiskiria nuo vykdyto sovietmečiu: tada „tarybų valdžia“ pabrėždavo, jog yra pasiruošusi „konstruktyviai bendradarbiauti“ su lojaliais režimui ir „pozityviai priimančiais pažangius socialistinius pertvarkymus“ krikščionimis pasauliečiais ir dvasininkais. Šiandien įvairiomis priemonėmis sėkmingai formuojama būtent tokia krikščionių padėtis valstybės gyvenime. Tikintieji šioje situacijoje dairosi į savo ganytojus, tačiau dažnai jų gretose neranda tos telkiančios lyderystės, kurios ieško.

Už fronto linijos

Iš pažiūros paradoksalu, bet iš tiesų logiška, jog tokie ganytojai iškyla būtent ten, kur katalikų pozicijos labiausiai apleistos, o laicistine virtusios valstybės puolimas peržengia visas nuolankių katalikų kantrybės ribas. Šiandien „New York Times“ rašo, jog katalikams laikas atsisakyti savo „atsilikusių“ pažiūrų seksualinių mažumų atžvilgiu ir džiaugtis jiems paliekama pamaldų laisve („freedom of worship“). Realiausia kandidatė į JAV prezidentus Hilary Clinton Niujorke skelbia, kad „religiniai įsitikinimai, smerkiantys „reprodukcines teises“, privalo būti pakeisti politine valia“. Abu šie atvejai – tai jau net nebe religijos laisvės suvaržymas. Tai kišimasis diktuojant pačios religijos mokymo turinį.

Kitoje JAV pakrantėje San Francisko arkivyskupas, 56-erių Salvatore Cordileone stoja į drąsią ir atvirą kovą prieš tokį valstijų katalikams primetamą požiūrį ir tampa pavyzdžiu pirmiausiai Europos šalių dvasininkams. Šių metų vasario 3 dieną savo arkivyskupijos katalikiškose mokyklose S. Cordileone nurodė dėstyti katalikų Bažnyčios mokymą atitinkančią programą lytinio gyvenimo, šeimos, kontracepcijos, abortų ir kitais klausimais. Kartu jis paskelbė, kad katalikiškų mokyklų darbuotojai ir siekiantys jais dirbti turės laikytis Bažnyčios mokymo ir viešai jam neprieštarauti. Paprastai tariant, arkivyskupija formaliai pareikalavo to, ko visada buvo tikimasi katalikiškose mokyklose.

Vasario 17 dieną grupė Kalifornijos politikų, visi demokratai, viešu laišku pareikalavo Cordileone atšaukti pakeitimus, kuriuos laiko diskriminaciniais. Arkivyskupas į tai atsakė, kad kiekvienas darbdavys turi teisę įdarbinti žmones, kuriuos laiko tinkamais darbo tikslui. „Ar demokratų partija įdarbina žmones, kurie viešai prieštarauja jos pozicijai?“ – klausė S.Cordileone.

Reakcija buvo tokia, kokios ir reikėjo tikėtis seksualinės revoliucijos sostinėje. Prieš arkivyskupą pradėta viešųjų ryšių kampaniją, jai vadovauti pasamdytas specialistas, gelbėjęs „Chevron“ įvaizdį po sukeltų ekologinių katastrofų Kalifornijoje ir Ekvadore. Suorganizuoti nepatenkintų mokytojų ir pamaldas lankančių, tačiau Bažnyčios mokymą ignoruojančių „liberalų katalikų“ protestai, užsakytos publikacijos didžiausiuose miesto leidiniuose, pasirašytas viešas laiškas, prašantis popiežių atšaukti esamą arkivyskupą. Jį palaikantys piliečiai tuo tarpu surinko per 55 tūkstančius parašų po kreipimusi, smerkiančiu arkivyskupo puolimą ir remiančiu patį S.Cordileone. Drąsa ginti Bažnyčios mokymą ir negalėjo baigtis kitaip nei atvira kova.

Ilgalaikis lyderis

Aptartas epizodas yra viso labo kraštutinis pavyzdys nuolatinio politinio spaudimo San Francisko arkivyskupui, kuris nesiliauja skatinęs katalikų dalyvavimo valstybės viešajame gyvenime. 2002 m. Jono Pauliaus II paskirtas San Diego vyskupu augziliaru, 2009 m. tapęs Oklando vyskupu, o 2012 m. – San Francisko arkivyskupu S.Cordileone padarė gana greitą karjerą. Būdamas kanonų teisės žinovu, studijavęs teologiją Romoje, reguliariai aukodamas tridentines mišias ir kategoriškai laikydamasis Bažnyčios mokymo, jis greitai patraukė Benedikto XVI dėmesį. Būdamas vietinės Kalifornijos šeimos palikuonis ir ispanakalbis jis tapo mėgstama ir telkiančia asmenybe etniškai mišrioje arkivyskupijoje, kur meldžiamasi 13 kalbų, o ispanakalbiai sudaro beveik pusę katalikų. Galiausiai būdamas jautrus socialiniams klausimams, dėmesingas vargšams ir imigrantams, jis neabejotinai atitinka ir Pranciškaus „neturtingos Bažnyčios“ viziją. Žodžiu, tikras turtas vietos tikintiesiems ir Bažnyčios vadovams, o kartu – ir tikra rakštis, kurios taip lengvai nepavyks ištraukti demokratų partijos aktyvistams.

Būtent demokratų partijos veikėjai ir nuolatiniai rėmėjai buvo pirmose kampanijos prieš S.Cordileone gretose. Abortų pagal pageidavimą („on-demand“) ir kitų „reprodukcinių teisių“ gynėja Nansi Pelosi ir kiti demokratai ne tik finansavo ir organizavo arkivyskupo puolimą. Ne pirmus metus būtent ji reikalauja arkivyskupą nedalyvauti kasmetiniuose žygiuose už gyvybę ir už šeimą Vašingtone ir kituose šalies miestuose. Tačiau S.Cordileone nuo 2011 metų yra JAV katalikų vyskupų konferencijos santuokos gynimo komiteto pirmininkas ir nesileidžia į diskusijas ar kompromisus su Bažnyčios mokymu šia tema. Užtikrinimą, kad santuoka išliktų apibrėžta kaip vyro ir moters sąjunga, jis laiko savo ir šio komiteto misija.

S.Cordileone tikrai užsidirbo šias pareigas. Mažai kam žinoma, jog 2008 metais Kalifornijoje, tuo metu jau įteisinusioje vienalytes „santuokas“, įvyko referendumas dėl vadinamojo „aštuntojo pasiūlymo“ („proposition 8“). Referendumu buvo siūloma apibrėžti, kad Kalifornijoje galioja tik tarp vyro ir moters sudaryta santuoka. Ir nors Kalifornija, o ypač San Franciskas yra seksualinių mažumų judėjimo ir pačios seksualinės revoliucijos lopšys, referendumas ne tik kad įvyko, bet ir pasiekė savo tikslą: 7 milijonai (52,24%) Kalifornijos gyventojų balsavo „už“, o 6,4 milijono (47,76%) – „prieš“ pasiūlytą pataisą. 2013 metais Kalifornijoje vėl įsiteisėjo Aukščiausiojo Teismo sprendimu legalizuotos vienalytės „santuokos“. Tuo procedūrinė demokratija patvirtino, jog tariamai gerbiama piliečių valia yra bereikšmė prieš naujosios ideologijos įgytą teisinę galią. Tačiau ši akcija atskleidė kairiesiems itin nepatogų faktą, jog net Kalifornijoje dauguma gyventojų yra prigimtinės šeimos sampratos pusėje. Būtent tuometis vyskupas S.Cordileone buvo šios akcijos centre, suvaidinęs lemiamą vaidmenį tiek rengiant pataisą, tiek renkant lėšas pilietinei kampanijai.

„Liberalūs katalikai“ ir kiti iššūkiai

Salvatore Cordileone yra tobulas pavyzdys dvasininko, kuris veiksmais įkūnija vedančios ir kuriančios, o ne užsidarančios ir prisitaikančios Bažnyčios idėją. Jo ganytojiška veikla ir pilietinė drąsa verta ypatingo dėmesio dėl itin sudėtingų sąlygų, su kuriomis tenka susidurti katalikų Bažnyčiai laisvamanėje Kalifornijoje. Šios valstijos gyventojai rečiau vidutiniškai JAV tiki Dievo egzistavimu, rečiau laiko religiją svarbia savo gyvenimo dalimi. Valstijos stambus verslas ir žiniasklaida yra dominuojami radikaliai antikatalikiškų pažiūrų asmenų, kurie pinigais ir viešais pasisakymais nuolat remia antikatalikiškas iniciatyvas.

Net formaliai gausi atrodanti šios valstijos katalikų bendruomenė (31% visų gyventojų) kaip ir visur Vakaruose didele dalimi yra užkrėsta „liberalios katalikybės“, atmetančios Bažnyčios mokymą ir tikinčios tuo, kuo norima ir išsirankiojama tikėti, virusu. Susidūrę su įtampa tarp tikėjimo ir antikrikščioniškos valdžios reikalavimų daug save katalikais laikančių žmonių sąmoningai pasirinko kolaboravimo taktiką ar buvo išugdyti jos dvasioje. Tokie liberalūs katalikai, iš principo susitaiko su krikščionybės teisiniu stūmimu iš viešojo gyvenimo į privačios erdvės kalėjimą ir priima vyraujančios liberalios ideologijos nuostatas, kurios iš esmės neigia ir griauna krikščioniškojo tikėjimo principus. Neišvengiamą prieštaravimą tarp tokių nuostatų jie prieš save ir kitus pateisina demokratijos ar tolerancijos reikalavimais. Tokie žmonės tampa savotišku Trojos arkliu pačios katalikų bendruomenės viduje, nes viešumoje tariamu „katalikų“ balsu kritikuoja bandymus atstovauti vienintelį Bažnyčios mokymą.

Tačiau ir tokiomis sąlygomis įmanoma veikti ir nepalūžti prieš kylančias propagandos ir šmeižto kampanijas. Prieš S.Cordileone taip pat ieškota kompromituojančios medžiagos, tačiau pavyko išspausti tik faktą, jog kartą jis buvo sulaikytas išgėręs už vairo. Kadangi sulaikomas elgėsi idealiai, girtumas buvo menkas, o atsiprašymas – greitas ir nuoširdus, įtikinamo skandalo iš to išspausti politiniams oponentams taip pat nepavyko. JAV publikai daugiau nei aišku, kad nėra žmogaus be nuodėmės.

Akivaizdu, jog Bažnyčiai stoti prieš ją į kampą stumiančią laicistinę valstybę lengviau tada, kai ji pati sugeba būti pavyzdžiu ir išlikti autoritetinga. Lietuvoje daug kalbama apie nedorai gyvenančius, į materialinius turtus, o ne į ganytojišką veiklą orientuotus kunigus. Kiekviena dvasininkų klaida ir paslydimas nuskamba žiniasklaidoje kaip pirmos svarbos įvykis. Prožektoriai atsukti į kunigų klaidas, bet ne į gerus darbus ir tai tikrai nepasikeis. Vis dėlto ir tokiomis sąlygomis Lietuvoje Bažnyčia išlieka institucija, galinčia ir privalančia rodyti pavyzdį tikintiesiems ir visiems kitiems, kurie, net ir nebūdami religingi, puoselėja moralės nuostatas, sutampančias su Bažnyčios mokymu. Nors ir gausi, ši visuomenės grupė ir Lietuvoje vis mažiau atstovaujama, o patiems tikintiesiems, juo labiau dvasininkams, neformaliomis priemonėmis draudžiama reikšti savo pilietinę poziciją ir lygiai su visais dalyvauti sprendimų priėmime.

Pasirinkimo kryžkelė

Vatikano II susirinkimo sprendimas pripažinti religijos laisvės principą, kai to daryti nesutiko net dalis Europos pasaulietinių režimų, šiandien akivaizdžiai atsigręžia prieš pačius katalikus visame Vakarų pasaulyje. Tai nuoseklūs šio principo padariniai ir nėra abejonių, jog katalikų padėtis viešajame gyvenime ir toliau blogės, o jų laisvės sritis bus ir toliau siaurinama (kaip tai vyksta – klausimas, reikalaujantis atskiro straipsnio).

Matant, jog partijos vis labiau apleidžia tikinčiųjų politinį atstovavimą, jų išlikimas lygiateisiais visuomenės gyvenime visiškai priklauso nuo jų pačių sugebėjimo telktis ir atstovauti save. Tam beveik neišvengiamai būtinas stiprus dvasininkijos ir pilietinių judėjimų bendradarbiavimas ir pirmųjų aktyvus vaidmuo. Liberalioje valstybėje katalikams kol kas leidžiama ramiai praktikuoti tikėjimą privačioje erdvėje – namuose, šeimoje, bažnyčioje. Tačiau kaip piliečiai, tikintieji susiduria su pareiga laikytis vis dažniau krikščionybės normoms prieštaraujančių įstatymų normų ir yra baudžiami, kai renkasi paklusti sąžinei, o ne įstatymui. Kaip ir sovietmečiu gyvenama susidvejinus tarp saugios privačios ir apsimestinės viešosios erdvės. Dvasininkai Europos šalyse žino šį nerašytą susitarimą ir bijo išlipti iš jiems primestos siauros „komforto zonos“.

Bet kokie bandymai šias primestas tikintiesiems ribas išplėsti iš tiesų bus skausmingi ir neišvengiamai iššauks dar didesnį marksistinės pasaulėžiūros jėgų, pirmiausia, žiniasklaidos puolimą prieš Bažnyčią. Tačiau susitaikymas su tikintiesiems primestomis privataus tikėjimo ribomis reiškia, kad tos ribos lėtai ir užtikrintai trauksis JAV ir Vakarų Europos šalių pavyzdžiu. Mus priėmusiuose Vakaruose, kaip ir Lietuvoje sovietmečiu galimos dvi nuostatos susidūrus su vis stiprėjančiu religijos slopinimu – susitaikyti ir pačiam dalyvauti naikinant arba gintis ir kovoti už tikėjimo ir Bažnyčios laisvę. Lietuvos Bažnyčios ir tikinčiųjų taip pat laukia šis pasirinkimas.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

?//       2015-05-9 0:03

Tai kas ta šventoji dvasia? Gal yra žinančių ir galinčių paaiškinti

L. Palmaitis       2015-05-7 15:16

OK OK

Jota L. Palmaičiui       2015-05-7 12:17

Visi komentatoriai čia yra “nepažįstamieji”, nes nė vienas nepasirašinėja savo tikru vardu ir pavarde. Ir ką, jų nuomonė, raginimai ir pamokymai yra “nulinės vertės”, tik jūsų vieno komentarai verti dėmesio?

“atremti argumentus logiškai, atsietai nuo emocijų” - normalus sveikas mąstymas neapsiriboja vien loginėmis operacijomis, jam dar būdinga intuicija, emocijos,  pasaulėžiūra ir pan.
Neanalizuoju tų jūsų argumentų, kuriuose kontekstas bei prasmė tyčia ar netyčia iškreipiama (pvz., dėl popiežiaus (kurio net neminėjau!) prakeiksmo, dėl protestavimo-neprotestavimo, dėl kalavijo (sakiau “nepametant iš galvos”, o ne kad Kristus jį išvis paneigė), dėl   Toros ir kitų iškraipymų, atsiradusių jūsų komentare.) Ir ne tik šiame.

L. Palmaitis Nepažįstamajai       2015-05-6 14:25

Gerbiamoji, tikrai nelaikau Jūsų transvestite, kaip ir Jūs nelaikote manęs kūdikių kraujo gėrėju. Atsiprašau, jei įskaudinau. Kurie stoja į diskusijas, turi būti pasirengę atremti argumentus logiškai, atsietai nuo emocijų. Jei pats esu tam nusikaltęs, darkart prašau atleidimo.

Jota L. Palmaičiui       2015-05-6 9:08

Nepatinka [šiuo atveju]. Nesikabinėkit prie žodžių. Apskritai kai nebeturit prie ko prikibti, prisigalvojate visokių “pavojų” ir pats imate nuo to įnirtingai gintis. Suvaikėjot ar nesuvokiat, ką žmogus rašo? Blogai, kad aš nepasirašinėju savo tikru vardu ir galbūt aš ne moteris, bet vyras? Kaipgi, aš esu transvestitas, trogloditas ir hermafroditas. O jūs Dievo išrinktasis ir nuolat šaukiate, kad jis ateitų. Žinot, džiaukitės, kad jis nesirodo, o tai akių neturėtumėt kur kišti, kai jis atėjęs pamatytų jūsų suktumą.

L. Palmaitis       2015-05-5 15:01

“NEPATINKA SIENIETĖ”???!!!

Jota L. Palmaičiui       2015-05-5 10:17

Na, jei jums nepatinka Sienietė, yra dar Pranciškus Asyžietis, vienas iš didžiausių katalikų mistikų, kuris vizijoje išgirdo Viešpaties raginimą: “Atstatyk mano Bažnyčią”. Yra Ignacas Lojola, yra daugybė katalikų šventųjų, vienaip ar kitaip prisidėjusių prie Bažnyčios gerovės.

O visa kita, ką jūs ten prirašėte, yra paauglio gynyba, perdėta ir nepagrįsta reakcija, - vėl kartoju, ko jūs taip baiminatės? Ramybės, pasitikėkite Dievu.

Mačiau, yra kitas V. Sinicos straipsnis, einu skaityti.

 

L. Palmaitis Jotai       2015-05-4 22:58

Kas čia diskutuoja (ir gal kartais pats sau rašo pliuisukus, o oponentui minusiukus), kiekvienam ir taip aišku, nes mūsų skaitytojų praktiškai nebėra. Pora kartų nepasirašiau per skubėjimą, bet juk aišku, kas rašo. Tuo tarpu nevaizduokite, neva Jūs pasirašėte. Jūs vartojate nicką, vadinas, esate anonimė, o anonimas nė už ką neatsako (o jei mokate naudotis Toru ir nepasirašote tikru vardu, tai net ir teismas Jūsų niekad neapkaltins), todėl anonimo, kaip neasmens, raginimai ir (juo labiau - moraliniai) pamokymai yra nulinės vertės. Norėdama tapti antrąja Sieniete, pirmiausiai pasirašinėkite savo vardu (jei nesinaudodama Toru demonstruojate savo IP, Jūsų prisidengimas slapyvardžiu nuo kitų sekamųjų tėra tik stručio išmintis “slėptis” įsikišus galvą į smėlį).
Juk kodėl man nepamanius, kad pvz., esate vyras, o ne moteris? Galima ir taip prisidengti. Žinoma, matau moterims dažniausiai (bet ne visada) būdingus logikos šlubavimus (neįsižeiskite: neasmuo neturi teisės įsižeisti, įžeisti galima tik Asmenį): tarkim, pagal Gal 1, 8 yra prakeiktas kitą evangeliją skelbiantis popiežius - OK, tačiau kuo čia dėtas būtent protestavimas? Rašot apie būtinumą protestuoti, o čia pat siūlote tylėti savo namuose ir neaitrinti situacijos! - Gal daugelis net nežino, kokia kur kieno daroma neteisybė, tai kaip jie mels nežinia ko? Pasakymas Mt 26, 52 nėra kalavijo paneigimas (kitaip katalikų vyskupai neskirtų karo kapelionų, nelaimintų su kalavijais išeinančių į mūšį karių), bet tik konstatuoja faktą, kad griebęsis kalavijo turi būti pasiryžęs sulaukti kalavijo smūgio, tuo tarpu poveikis auka ir žodžiu gali būti veiksmingesnis.
Sienietė yra Sienietė, tačiau perdaug įsismarkavus ir gal net ne visada sugebant suvokti argumentų, vertėtų prisiminti apaštalo patarimus (jei ne nurodymus), pvz., 1 Kor 14, 34 (įsidėmėkite dar: “kaip skelbia Įstatymas” - kuris Įstatymas? - Ogi “panaikinta” Tora, kuris gi dar! Žr. Pr 3, 16, juk Jums nepatinka II Vatikano susirinkimas, ar ne?).

Jota L. Palmaičiui       2015-05-4 16:14

O argi aš adresavau savo 9.19 rašytą komentarą jums? Ir argi ištraukiau iš konteksto? Atsakiau į pagrindinę mintį, kaip katalikai gali priešintis, neatmesdami popiežystės institucijos. O kas ten toliau išdėstyta, neverta analizuoti, nes tai jūsų paties improvizacijos. Be to, jūs net nepasirašėte.
Kalbu glaustai apie pasipriešinimą ne ginklu, o tiesiog apie n e p r i ė m i m ą evangelijai ir Tradicijai prieštaraujančių dalykų. Kodėl jūs nukreipiate kalbą ten, apie ką net nebuvo kalbama, t.y. apie kalaviją? Būtent dėl tokios jūsų taktikos ir neįmanoma su jumis diskutuoti. Ko jūs taip baiminatės ir nuolat ginatės?

Protesto formos gali būti įvairiausios, nepametant iš galvos Kristaus prisakymo “Kas jus [Kristaus mokinius] niekina, mane niekina”(Lk 10,16) ar Jo žodžių, pasakytų Alyvų kalne - “visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus” (Mt 26,52). Protestuoti galima meldžiantis už klystančius ir klaidinančius, nepripažįstant klaidingo mokymo, įvairiai aukojantis arba griebiantis aštresnių formų, jei kitaip nebegalima. Mano minėtoji Kotryna Sienietė buvo beraštė, bet šit jos dėka popiežiai iš Avinjono grįžo į Romą.  Taigi ne moksliniai laipsniai suteikia išminties, o žmogaus ryšys su Dievu. Čia sakau ne jums konkrečiai, bet kitiems, kurie taip galvoja. Liuteris irgi protestavo, deja, jo protestai suskaldė Bažnyčią.
Apie Lietuvos kunigiją, lefebristus svarstymus atidedu, nesinori aitrinti atmosferos. O visam tam, apie ką jūs ten toliau kalbėjot, galioja tas pats dėsnis - vienam Dievui žinoma, kas teisus, o kas ne.

Šiaip aš čia nieko neagituoju - džiaugiuosi, kad žmogus bent ieško Dievo, priima Kristų kaip savo Išganytoją, stengiasi ieškoti tiesos ir mylėti. Kas jau griebiasi protesto, tas turi būti tvirtai įsitikinęs ir vertinti Bažnyčios bėdas kaip savo, dėl kurių skauda širdį. Manau, kad lygiai tokiu pat tonu parašė ir V. Sinica. Ir tokių straipsnių reikėtų kuo daugiau.

Letas Palmaitis       2015-05-4 14:18

Laiške galatams 1, 8 pasakyta “tebūnie prakeiktas”, bet nepasakyta “imkite kalaviją ir tokį užmuškite!”. Šitoks pasakymas būtų islamiškas. Ką reiškia “priešintis”? Klasikinis tikinčiųjų organizavimas yra vertikalus ir tai suprantama. Hierarchinė paklusnumo struktūra nubrėžta 1 laiške Timotiejui. Mes juk čia nekuriame rojaus žemėje, mūsų tikslas yra ne šio pasaulio karalystė. Esame čia laikinai. Todėl iš kiekvieno reikalaujama reaguoti į aplinką evangeliškai. Tokį pavyzdį rodo pirmieji krikščionys, iki kurių dabartiniams toloka. Kai valdžia iškelia šėtoniškus reikalavimus (pvz., pagerbti imperatorių pagoniška auka), jis nevykdomas kad ir gyvybės kaina. Tai kiekvieno pareiga. Kas kita - organizuotas, t.y. socialinis pasipriešinimas (dar nekalbu apie ginkluotą), kuris be dvasinio vadovo palaiminimo neįsivaizduotinas. Tai vienodai tinka tiek katalikams, tiek pravoslavams. Tačiau pravoslavams paprasčiau, jie žiūri artimesnio visos bendruomenės vadovo. Štai kodėl Maidanas nugalėjo: būta palaiminimo dvasiškiams palaikyti tiesą ir dalyvauti pasipriešinime, kuris iš pačių maidaniečių buvo taikus tol, kol dar nebuvo snaiperių, šaudančių į protestuojančius. Pasirinkti ginkluotą pasipriešinimą juo labiau priklauso nuo hierarchinio palaiminimo, nes visa bendruomenė už tai atsako pradedant nuo vadovo. Savaime suprantama, kad apsispręsti ginkluotam pasipriešinimui, kada iškyla reikalas ginti ar neginti žmonių gyvybes nuo tiesioginio užpuolimo (o tai karo atvejis, civilinio ar ne), gali tik visa bendruomenė pradedant nuo vadovo, nes abraominiame Apreiškime demokratijos nėra.
Lietuviškame minimaidane Garliavoje būta kunigų, bet neatstovavusių net parapijinei bendruomenei, t.y. veikiant privačiai. Kuris yra pasigilinęs, žino, kad už tai būta švelniai užmaskuotos baudžiamos sankcijos iš viršaus. Jei hierarchas būtų palaiminęs pasipriešinimą ginant vaiką nuo valdžios “garantuotos” “nataikomos” prievartos, kuri peraugo į demonstratyvų policijos smurtą prieš taikius protestuojančius, tai galimas daiktas, dabar turėtume Lietuvoje šiek tiek žmogiškesnę situaciją, o katalikiškas tikėjimas būtų smarkiai išaugęs.
Geras pavyzdys, kada pasipriešina grupė hierarchų, yra vad. senkatalikiai, kurie atmeta naujausius KB dogmatus ir reviduoja senus, o proga jiems atsirasti 1870 m. - I Vatikano susirinkimo dogmatas apie popiežiaus neklystamumą kalbant visos Bažnyčios vardu. Jie tebevadina save katalikais, bet tai yra absurdas, nes žodis reiškia visuotinumą, o kuriam visuotinumui jie atstovauja? Juk Vakaruose jis tradiciškai nuo pat pradžios suprantamas kaip visuotinumas vadovaujant šv. Petrui, kuris ir yra konklavos išrenkamas popiežius, o popiežiaus instituciją jie yra atmetę. Rytuose katalikiškomis vadinamos eucharistiniame bendravime esančios pravoslavų bažnyčios, bet senkatalikiai netapo viena jų, nes atmetė ir eucharistinę transubstanciaciją. Dabar jau galime juos “pasveikinti”, nes tarp jų atsirado ir mokymas, kad nuodėmė - asmens sąžinės reikalas, o todėl įmanomos ir sodomitų “santuokos”. Senkatalikiams priešingi lefebrininkai, protestuodami prieš II Vatikano susirinkimo naujoves, pasirodė protingesni: jie supranta, kad vardas “katalikas” be popiežiaus yra absurdas. Bet įtardami visus popiežius nuo pat Jono XXIII esant neteisėtus, jie kažkodėl nerenka savo “teisingo” (anti-)popiežiaus, bet laukia, kol toks savaime rasis Vatikane. Čia matome, kaip vienas net vyskupų organizuotas pasipriešinimas žlugo, o kitas - bejėgis. Tuo pat metu matome daugelio denominacijų “gerus norus”, kurie baigiasi tik dar didesniu susiskaldymu (tarp neoprotestantiškų sektų susiskaldymas jau darosi anekdotinis prieidamas iki “bažnyčių” iš kelių žmonių arba iš vieno keliajaunčio iš sektos į sektą asmens). Tuo tarpu krikščionių “graikų” skaičius tebemažėja, iš katalikybės Vokietijoje išėjo į ateizmą tūkstančiai žmonių.
Gerbiamai Jotai, ištraukusiai iš komentaro “katalikai negali” pavadinimo pradžią be jokios turinio analizės, patarčiau parodyti savo protestavimo, kaip antrosios Kotrynos Sienietės, pavyzdį ir adresuoti savo protestus ne Palmaičiui, bet Popiežiui.

Jota > Katalikai negali priešintis       2015-05-4 9:19

Gali ir net privalo. Paskaitykite Laiško galatams 1,8: “Ir nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas!”
Prisiminkite šv. Kotryną Sienietę, kuri mokė patį popiežių ir aukštuosius hierarchus. Nes galų gale išlaikyti vienybę su popiežiumi nereiškia nieko kito, kaip išlaikyti vienybę su pačiu Kristumi.

pensininkas       2015-05-3 21:58

jo, jo, pasaulyje dar trūksta su eretikais, ateistais, demokratais kariaujančios katalikų bažnyčios? įsiveskime vėl privalomą bažnytinę santuoką, sugrąžinkime lotyniškas pamaldas, kalvinistus ir liuteronis paskelbkime eretikais, o kontracepciją velnio prasimanymu.

Katalikai negali priešintis ne todėl, kad jiems ka       2015-05-3 12:59

Katalikai negali priešintis ne todėl, kad jiems kažkas buvo “kalama į galvą”, o todėl, kad PRIVALO būti vienybėje su Popiežiumi, kuris yra hierarchiškai organizxuotos bendruomenės vadovas ir tikimas Paties JHS Vikaras. Tai reiškia, kad visa KB struktūra yra griežtai vertikali, priešįintis gali nebent vyskupų susirinkimas, bet tuomet reikia rinkti kitą popiežių, o esamą pasklebti netinkamu (dėl kurios nors tikybinės ar kitos priežasties). Kas tokioje situacijoje gali priešintis? Priešinimas įmanomas tik tada, kada jis hierarchiškai palaimintas iš pat viršaus. Jei savo iniciatyva ims priešintis apatinėje grandinėje esantis vyskupas, jis labai rizikuos savo padėtimi ir galės būti bet kada pašalintas. O eilinis tikintysis gali priešintis tik savo klebono ar dvasios tėvo palaimintas gavus vietos vyskupo palaiminimą. Tai karinė struktūra, kuri pati iš savęs yra ideali pasipriešinimui, jeigu priešinasi pats Popiežius. Klausimas, kam ir kodėl priešintis? Socialinė ir politinė kova yra leidžiama, jei atitinka bendrą Bažnyčios nusistatymą, ištreikštą enciklikomis. Kai Bažnyčia veliasi į ginkluotas kovas, kaip būta “išlaisvinimo teologijos” atveju Lotynų Amerikoje, tai kritikuojama, nes krikščionio ginklas nėra kalavijas. Jau čia iškyla prieštaravimas karo (o tai yra absurdas) atveju tarp valsstybių, kurių tikintieji katalikai. Palaikydami patriotizmą kaip dorybę, katalikų vyskupai laimno savo kariuomenes brolžudiškai kovai jau I pasaulinio karo metais (karas tarp Prancūzijos ir Vokietijos, kurios bent pusė, jei ne daugiau, formalūs katalikai).
Deja, didžiausią smūgį visiems krikščionims padarė dar XI a. prasidėjusi kova tarp popiežių ir karalių (vėliau - pasaulietinių valstybių) su visais paskesniais skilimais. Pagaliau XIX a. mokslo atradimai ėmė varyti baimę, neva Biblijos tekstas mitologinis. Prasidėjo atsitraukimas, sąžinės ir spaudos laisvės pripažinimas (pralaimėjimas valstybėms) ir pagaliau demokratijos pripažinimas. Belieka paskutinis etapas: nusilenkimas pasaulio kunigaikščiui su jo 666 (Mamonos simbolis 1 Kar 10:14, o kartu ir elektroninio www=666 pavergim). Kai XIX a. pradžios enciklikos XIX/XX a. popiežių (kurie ex cathedra neklystantys!) enciklikoms, kaip galima sakyti, neva tik katalikas esąs tikras krikščionis? Mūsų laikais turi priešintis visi krikščionys, bet elektroniniam pavergimui (o tai rimčiausias praktinis Antikristo ginklas) kol kas priešinasi tik pravoslavai, parodę nepriklausomybės nuo bendro centro bei savitarpio kontrolės pranašumą. Kita vertus, istorinis ginčas tarp katalikų iki pravoslavų (ypač iki naujųjų katalikiškų dogmų priėmimo) buvo daugiau Petro įpėdinystės suvokimo klausimas, bet ne šiaip erezijoa ar neerezijos. Iki šiol pravoslavai mano, kad katalikai neturi jokio pagrindo kelti savo tikrumo virš jų. Tai savotiškas “savo komandos” patriotinis ginčas. Kai JHS išpažinėjai yra suskaldyti, o katalikų vertikalė stabdo pasipriešinimą, jau atrodo, kad JHS Karalystė žemėje žlunga (didžiausia pravoslavų bažnyčia Maskolijoje parsidavė šėtoniškai valdžiai). Pragaro vartai Bažnyčios nenugalės: bet Bažnyčia nėra vien tai, kas Žemėje, kurioje situacija lyg ir atitinka JHS retorinę abejonę, ar vėl atėjęs ras tikėjimą Žemėje. Kita vertus, visur vyksta sporadiškas krikščionių sujudimas (Šv. Dvasios veikimas), bet ženkliausia yra tai, kad XX a. atkurta žydų tėvynė Izraelyje ir joje netikėtai išsprogsta atsivertimas, įtakojantis visą pasaulį. Panašu į Pabaigos ženklus, pranašaujančius Išganytojo atėjimą, kaip ir kalbėjo Popiežius Pranciškus 2013 m. klapkričio pabaigoje.
Šiomis Šv. Davasios dvelkimo “kur nori” aplinkybėmis mažiausiai tinka “sportinis” “savo komandos” patriotizmas suvedant krikščionybę į “mokslines” “D-vo pažinimo” dogminius teiginius 1, 2, 3, tt. Kad ir koks tobulas būtų paaiškinimas to, kas aukščiau žmogaus proto, t.y. nepaaiškinama, tikras krikščionis yra tas, kuris pasiryžęs paaukoti savo gyvybę už JHS Tiesą, stovėdamas iki galo, kaip pranašas Danielis (irgi 2013 m. pabaigos Popiežiaus žodžiai). Krikščionybė yra JHS priėmimas ne teorija, bet gyvenimu, realiu pasiaukojimu kartu su JHS ant Golgotos Kryžiaus (o tai ir yra Komunija) Mistiniame JHS KŪne.

Jota       2015-05-3 10:20

Geras V. Sinicos straipsnis, kelia daug skaudžių klausimų - ką iš tikrųjų davė religinės laisvės priėmimas (niekada iki tol Bažnyčioje nebuvęs pripažintas), taip pat ekumeninė politika, liturgijos suluošinimas ir kt. Deja, katalikams priešintis šitai tvarkai vargu ar įmanoma, nes jiems per amžius buvo kalamas paklusnumas savo ganytojams, kuris savaime nėra blogas. Bet bėda ta, kad mūsų laikų Bažnyčios krizę sukėlė būtent patys hierarchai. Dabar jau vien užuomina apie tai, kad religinė laisvė yra blogai, sukelia kone isteriją. Nėmaž nepagalvojama, kad po visų religijų vienodų teisių  pripažinimu slypi ne kas kita, kaip Dievo neigimas.
Katalikų, Visuotinė Bažnyčia tapo tik viena iš krikščioniškų denominacijų. O juk iš tikrųjų krikščionis yra tiek krikščionis, kiek jis yra katalikas.

Letas Palmaitis Marijai       2015-05-2 21:01

Nelabai sutinku. Man svarbu, kad Autorius kelia kovos už krikščionišką Tiesą klausimą, bet ne tai, kokiai denominacijai jis priklauso. Suprantama, kad tam tikrų vadovų elgesys Deimantės Kedytės atveju nebuvo krikščioniškas, o tai nedaro garbės bent Lietuvos katalikybei. Ar pati Romos Katalikų Bažnyčia atlaikys dabarties išbandymus, parodys ne straipsniai, bet ateitis, pradedant nuo spalio mėnesio vyskupų Sinodo šeimos klausimais.

Būtgerajui       2015-05-2 20:44

Nežinau, kokio ypatingai aukšto lygio reikia mokykloms. Per tikybos pamokas reikia įkalti mokiniams į galvas pamatines dogmines tiesas, pradedant nuo to, kad D-vas yra Vienas, bet Trijų Asmenų. Tikėtis, kad vaikiškas protas sugebės suvokti teologinę logiką be prieštaravimo sveikam protui, sunkoka. Jei mokiniams pasakys: jūs privalote tikėti taip, o ne kitaip, atitinkamai kas nors kitas galės paplatinti ką nors kitaip, tarkim, islamą ar budizmą, ar pagonybę, kur vaikas jokio prieštaravimo savo mąstymui neras. O dar paprasčiau - numoti ranka į tikybos pamokas, kaip į beviltiškai neaiškią abrakadabrą. Juk gamtos mokslų mokytojai tiems patiems vaikams labai “įtikinamai” aiškina Darvino mitologiją, kad rūšys atsirado vienos iš kitų savaime dėl prisitaikymo ir kovos už būvį. Tai ir kvailiui pasirodys “aišku”. Juk klausimas, iš Ko kylanti Šventoji Dvasia ir kiek yra Asmenų, vargu ar atrodys svarbus praktiniam gyvenimui. Ar mokinukams ne svarbiau visų pirma perteikti Kalno Pamokslą ir aiškinti aukojamąją Kristaus meilę tokiais moderniais pavyzdžiais, kaip šv. Maksimilijono Kolbės? Ar tam reikia labai aukšto teologinio išprusimo ir kažin kokio ypatingo lygio? Ir tik tada, kada mokinukai supras, kodėl Maksimilijonas Kolbė sutiko savo noru eiti į mirtį vietoj kito asmens ir Ką jis tikėjo, Kuo pasitikėjo, jei mokinukų širdyse gims noras tapti tokiais, kaip Maksimilijonas Kolbė, tik PO TO, pačiame gale jiems jau laikas trumpai papasakoti ir nesuprantamus dalykus: mes tikime Vieną D-vą Trijuose Asmenyse, ir kad Vienas Asmuo yra įsikūnijęs ir pasiaukojęs už visus žmones, ir kad Šventoji Dvasia jungia visus tikinčiuosius į Bažnyčią kartu su Kristumi vienybėje su D-vu, ir kad yra Filioque. Tada mokiniai supras, kad tai tikėjimo pamatai šalia svarbiausio - Aukos, kaip gyvenimo pamato. Manding čia būtina ir pakanka paties mokytojo gyvenimo dorovėje ir Kristaus aukoje lygio. Tokiu atveju mokinukai numos ranka ne į tikybos pamokas, bet į darvinizmo pamokas, ir tik juoksis iš pasakų apie beždžionės “išsivystymą” į žmogų. Beždžioniška juk yra ne aukoti savo gyvybę dėl kito, bet aukoti kito gyvybę dėl savęs.

Būt gerai       2015-05-2 20:00

jeigu katalikų bažnyčia rūpintųsi tikybos pamokomis mokyklose. Dabar mokymo lygis gana žemas.

Tomas       2015-05-2 16:56

Nenorėčiau kaip V.Sinica, kad Bažnyčia atmestų II Vatikaną. Niekad nesutiks su tuo popiežius Pranciškus.

Marija Letui Palmaičiui       2015-05-2 15:40

Sutikite, kad yra didelis skirtumas, ar straipsnio autorius priklauso Katalikų bažnyčiai, ar komentuoja jos veiksmus ir kviečia į kovą iš šalies.
Man, kaip katalikei ir pilietei keista, kad autorius niekada anksčiau nekomentavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovų elgesio ir nepasigedo pilietiškumo. Juk Garliavos smurto, referendumo metu vadovai tyla parėmė valžią.

Letas Palmaitis Marijai       2015-05-2 14:00

Kas yra nuoširdus ir koks kieno tikėjimo laipsnis, yra D-vo kompetencija. Jūs galite turėti savo nuomonę, Autorius savo. Jei Jums iš esmės kažkas atrodo klaidinga, reikia parinkti daugiau argumentų nei keli sakiniai. Išoriniai požymiai (radijo laidos ir pan.) nieko nereiškia: formaliai ir SSSR tikėjimas nebuvo uždraustas, bažnyčios ir cerkvės veikė, o KGB infiltruota patriarchija net dalyvavo Vakarų krikščionių renginiuose Maskolijos tikinčiųjų vardu. Dar ir “už taiką pasaulyje” “kovojo”. Kitaip tariant, irgi veikė “ne tik privačioje sferoje”, nors religija buvo atskirta nuo valstybės pagal dar Prancūzų revoliucijos iškeltą toleranciją (su praktiniu galvų kapojimu).
Nepamirškime, kad žodis “katalikas” turi prasmę tik tiek, kiek už jo stovi sąvoka “krikščionis”. Gali likti vardas be turinio. Patariu paskaityti Vladimiro Solovjovo “Tris pokalbius” - ten Antikristas globoja “katalikus”, “protestantus” ir “pravoslavus”.
Žmogaus ir D-vo santykiu nežaidžiama, tai ne politinės ar partinės ideologijos dalykas, bet egzistencinis, būvio ar išnykimo. Sveikinu Autorių, kuris tokį klausimą kelia!
O iš “islamo valstybės” nedarykite antireliginės baidyklės - ISIS būtent tam ir tarnauja. Salafitų siekis atkurti savo religijos reikalaujamą vienybę kalifate yra siektinas pavyzdys katalikams prisiminti Karolio Didžiojo suvienytą tikrą krikščionišką Europą, kurioje jokios demokratijos nebūta nė kvapo, užtat stengtasi išlaikyti D-vo Valdžią, o visą gyvenimą paversti bažnytiniu, t.y. bendruomeniniu Kristaus Kūne, kada kiekviena profesija yra šventas pašaukimas, kaip ne kartą primindavęs krikščionybės esmę Jonas Paulius II. Man asmeniškai (o Jūms - Jūsų pasirinkimo reikalas) tai atrodo kaip mūsų laikais neįsivaizduojama svajonė ir laimė, palyginti su tokia demokratine šlykštybe, kaip balsų dauguma nustatomas, globalinių bankininkų planus žmonijai atitinkantis Visuomenės Labas à la Bernardas Shaw, tebūnie prakeiktas (Visuomenės Labas) su visais savo humanizmais, humaniškomis dujomis, juvenaline justicija ir elektroniniais lustais.
D-vas aukščiau visko, AL AKBAR!

Įdomu       2015-05-2 13:24

Ar Vytautas Sinica, Vytautas Radžvilas yra praktikuojantys katalikai?

beje, beje,        2015-05-2 12:59

nereiktų pamiršti ir fakto, kad siurbt naftą ir dujas iš naujai atrastų Iraelio -Sirijos pakrantėj telkinių pasikviestas būtent Gaspom. Ir jis flirtuoja taip pat ir su Kipru. Nes ir jo pakrantėse atrasti nemaži klodai. Rusų mafija jau senai įkėlusi koją į Kipro ofšorus. Izraelio bankai taip pat po 5-6 milijardus kasmet gauna rusų mafijos pinigų. Wikileaks nutekinimai iš Mosado liudijo, kad rusų mafija tiek įsišaknijo, kad ėmė globoti Natanyahu vyriausybę. Kažkas panašaus juk ir pas mus buvo iki Prezidentė nepasiryžo tam galą padaryti. Daug faktų liudija, kad didžioji dalis mafijos paklūsta Putinui. O Bušo neokonų karas su Iraku irgi virto tik Putino laimėjimu. Tiek propagandiniam kare, tiek ekonominiam. Ar tai reiškia, kad Vakarai neivūs, ar kad jie jau buvo kone okupuoti… prie Bušo.

hmm..        2015-05-2 12:38

manau tai, kad ISIS nei kiek nekenkia Azerbaidžiano Lukoilui, bet, atvirksčiai, padeda užvaldyt naftos laukus Irake ir kitur naujai atrastus Viduržemio pajūryje prie Sirijos krantų, duoda agrindo manyti, kad šiuo   “religiniu karu” dangstosi tik didieji grobuonys.

hmm..        2015-05-2 12:33

Manau, kad vien tai jog Simon Eliotas yra žydų kilmės, dar neįrodo, kad jis yra Mosado agents. Jis gali būti ir tokios kompanijos kaip Lukoil agentas ar šiaip koks mafijozų statytinis… Išdavikas Snaudenas man joks autoritetas, jei ką.

Marija       2015-05-2 12:00

Gerbiamas autorius radikalesnis už Romos vyskupą. Ką gi jis siūlo? Atsisakyti Vatikano II susirinkimo? Atmesti religinės laisvės principą ir grįžti prie religinius karus kariaujančios Katalikų Banžnyčios? Kurti “Katalikų vasltybę”? Susidaro įspūdis, kad autorius yra ne nuoširdžiai tikintis krikščionis, bet šaltas ideologas.
Man nepatinka atviras melas neva Bažnyčia Lietuvoje gali veikti tik privačioje erdvėje. Lietuva gi yra pasirašius konkordatą su Vatikanu. Katalikai turi radijo laidas per LRT, tikybos pamokas valstybinėse mokyklose. Kam klaidinti skaitytojus?

Psichiatras L.Slušnys       2015-05-2 9:12

pasakė per LNK žinias,kad nesvarbu kokioje šeimoje vaikui suteikiamos vertybės,-savoje ar globėjų...Tai būtų vos ne pagal Bibliją,-“Kas mano tėvas,kas mano motina,kas tiki mane…”.....Bet yra vienas esminis “bet”....Norvegijoje globėjai tai daro už PINIGUS,o ne dėl Dievo,kai tėvai tai daro dėl “Dievo meilės”...Pasiklydusi Norvegija,vargšė mėgdžiojanti Lietuva.Šunkelis.
  Pas mus į savo vaikystės vietas vis atvažiuoja savo tėviškes išsipardavę miestelėnai,eina ir verkia ,pavyzdžiui,ūkiniame dar radę tą patį kvapą.Niekas neatstos ir niekas nepakeis…

Leto Palmaičio "apologija"       2015-05-2 2:07

haha teigia, kad ne Valdyba, bet jis įmetęs tą “informaciją”. Man tas pats: juk ne aš pats, bet haha vadina mane “visažiniu”, o iš kur man žinoti, kuriuo vardu dangstosi Valdyba, nes haha maišo košes panašiai kaip ir internautas (net spėju, kad tai tas pats asmuo). Mano pateiktas ne Valdybos, bet “informacijos”, tiksliau - eilinės dezinformacijos apie islamą, vertinimas, kurio neketinu atsisakyti.
hahos žiniõs, kad ISIS įkurtas Izraeliui apsaugot, nesu nepastebėjęs, bet tai nieko nekeičia. Pati operacija, patinka ar ne, jei tai tiesa, yra geniali. Izraelis, be abejo, turi teisę rūpintis savo saugumu, tačiau platesniąja prasme Izraelio politika yra globalistinės “Vakarų” politikos dalis. ISIS patarnavo ne tiek Izraelio apsaugai, kiek islamo demonizavimui, kuris dabar yra vos ne svarbiausias “Vakarų” tikslas. Izraelio ėjimas pãskui Vakarų sodomodemokratus ne tik nesutaria su Tora, bet kertasi, nes Izraelis nėra teokratinė valstybė, kokia turėtų būti pagal savo biblijinį pamatą (užtenka paminėti iš valstybės biudžeto remiamas sodomitų vasaros stovyklas Tel Avive, turinčias demonstruoti šėtonams demokratijos “pasiekimus”). Todėl ir pats genialiausias Šimonas Eliotas niekuo nepadės, nes D-vas yra pažadėjęs žydams eilinį išvarymą, jei kartos išnaikintų Kanaano tautelių nuodėmes. Tačiau Izraelis niekur nedings ir išliks iki pat Galo, nes jame jau prasidėjo negrįžtamas atsivertimas į Išganytoją, paruošiantis šalį ir tautą šlovingam Jo sugrįžimui. Ne 10 ir ne 50 teisuolių yra “Sodomoje”, dabartiniame Kanaane, bet jau 50 tūkstančių. Niekas nebesudrums ateinančio Mesijo triumfo, Marantata!
Panašu, kad “nokautas” Palmaičiui ir vėl nepavyko.

Dėdė Dėdienei       2015-05-1 20:35

Kiek pamenu, Letas siauraakiais-azijatais duginais niekada nesirėmė. Jūs čia žalia naujokė?

Dėdienė        2015-05-1 18:45

joo.. Palmaitis nokautuotas… vargiai beatsigaus.
gal Duginą puolė skaityti? įkvėpimo ieškoti.

Kritikas Pikčiurna       2015-05-1 18:41

Labai gera karo prieš Krikščionybę apžvalga. Tačiau nepaminėta, kad religija yra ne tik tikėjimas, bet ir pasaulėžiūra apie pasaulio sandarą, ir apie visuomenę, jos prigimtį, bei jos narių santykius, ir istorinė tradicija. Vakarietiškas mokslo ir technologijų pasaulis, atskleidęs mokslo, žinių ir mokyto žmogaus galią, susižavėjo pažinimo laisve bei nauda ir pamiršo apie ATSAKOMYBĘ, kurią karts nuo karto primena tik krizės ir Pasaulinio karo grėsmė sunaikinti gyvybę Žemėje.
Ta pasaulėžiūros į pasaulio prigimtį atskirtis, kai mokymas apie Pasaulio kilmę tampa vis labiau alegoriškas, nustūmė į atskirtį ir kitas religijos mokymo puses, kurios skubančiam Pasauliui tampa vis aktualesnės. Katalikų bažnyčia galios žaidimus išmintingai perleido pasaulietinei galiai ir pasirinko moralinio (dorovės) autoriteto vaidmenį. Islamas gi, vis dažniau pasirinka kitą kelią - karą prieš kitatikius ir prieš pasaulietinę technologinę galią, naudodamasi jos galių produktais. Tai yra esminiai prieštaravimai - laicistinis pasaulis paniekino dorą bei atsakomybę, o islamo pasaulis vietoje to, kad nugalėtų savo technologinį atsilikimą, paaukojęs dorą, siekia savo tikėjimo pergalės karu. Ar tai yra suderinama su islamo doroviniu mokymu?
Stačiatikiai, rodos, solidarizuojasi su Kremliaus politika ir palaiko Islamo nuostatas Vakarų kultūros atžvilgiu. Dar blogiau, kad laicistinio pasaulio pagundos kėsinasi iš vidaus į Bažnyčios nuostatas bei dorovės pamatus. Todėl Katalikų bažnyčios padėtis yra nepavydėtina, tenka atlaikyti puolimą iš trijų pusių, bet, laimei, ji nesivelia į karą ir renkasi dorovinio autoriteto vaidmenį. Todėl ji turi ne kariauti, ar vaizduoti auką, bet apeliuoti į DOROVĖS, ATSAKOMYBĖS, bei TĘSTINUMO siekiančius visokių pažiūrų, religijų bei įsitikinimų žmones. Juk norinčių išlikti ir gerai gyventi yra dauguma, nepriklausomai nuo to ar jie tiki į pomirtinį gyvenimą, todėl jie tikrai supranta dorovės bei atsakomybės vertę. Tuo labiau, kad pats Krikščionių mokymas nuosekliai ragina į nuoskaudas atsakyti nuolankumu, išmintimi ir meile. Tik ta Bažnyčios nuostata Pasauliui turi būti dar labiau ir įtikinamiau matoma.

beje , naujiena        2015-05-1 18:36

Amerikos kompanijos Google serverių perkėlimas į Rusiją kovo pabaigoje buvo aptariamas Ryšių ir komunikacijos ministerijos posėdyje, skirtame pasiruošti įstatymo dėl asmens duomenų saugojimo įsigaliojimui. Apie tai RBK pasakojo trys posėdžio dalyviai – kompanijų, valdančių duomenų apdorojimo centrus (DAC), atstovai ir šaltinis, artimas vyriausybei. Susitikime dalyvavo ryšių ministro pavaduotojai Aleksejus Sokolovas ir Rašidas Ismailovas, DAC Asociacijos prezidentas Aleksejus Degteriovas, taip pat stambiausių Rusijos informacijos centrų savininkai bei vadovai. Posėdžio organizatorius – RF interneto įgaliotinis Dmitrijus Mariničevas.

RBK gavo posėdžio stenogramą, pasak kurios vienas dalyvių pranešė, jog Google saugo informaciją jo kompanijos informacijos centro teritorijoje. „Kompanija Google (dabar) yra mūsų klientė. Mūsų įmonė – pusiau valstybinė“, – pažymėjo jis. Jo teigimu, Google iš pradžių „nieko prie savo įrangos neprileido“ – prieigą turėjo tik jų darbuotojai, atvykę iš užsienio.

Vienas posėdžio dalyvių patikslino, jog pranešimą apie Google skaitė „Rostelekomo“ darbuotojas. 3Data informacijos centrų tinklo generalinis direktorius Ilja Chala, taip pat dalyvavęs susitikime, patvirtino šią informaciją. „Rostelekomo“ atstovas Andrejus Poliakovas pabrėžė, jog kompanija savo klientus įvardinti gali tik gavus jų sutikimą. Google atstovė Svetlana Anurova pranešė, jog kompanija dėl asmens duomenų saugojimo komentarų neturi.

Saugoti Rusijos gyventojų asmeninius duomenis Rusijoje reikalauja 2014 metų liepą priimtas įstatymas Nr. 242 „Dėl pakeitimų atskiruose RF įstatymų aktuose apie asmens duomenų apdorojimo informaciniuose tinkluose tvarkos patikslinimą“ (žinomas kaip įstatymas dėl asmens duomenų). Rusijos ryšių priežiūros tarnyba (Roskomnadzor – vert. pastaba) bus atsakinga už „asmens duomenų apdorojimo kontrolę ir priežiūrą“, o būtent – įtraukti įstatymo pažeidėjus į specialų rejestrą. Duomenys privalo persikelti į Rusiją nuo 2015 metų rugsėjo 1 dienos. Verslininkų bendruomenė iki šiol negali suprasti, kaip dirbti laikantis naujojo įstatymo – kokie konkretūs duomenys priskiriami asmeniniams ir turi būti apsaugoti, ar galima turėti bazių kopijas užsienyje ir t. t. Kaip jau skelbė RBK, Roskomnadzor pažadėjo surengti maždaug dešimt „aiškinamųjų“ susitikimų su įvairių verslo sričių atstovais.

očia L.Palaičio:        2015-05-1 15:16

ISIL - gale “Levant”
ISIS - gale “Sham”.
Tai tas pats (Šamu vadinama Sirija, o Levantu - Sirija ir Libanas).
Baikite maišyti savo “islamiškas” košes! Tikrai Autoriaus publikacija čia niekuo dėta.
Matyt profesionalams nepatiko mano dalykinė pastaba apie pusinę tiesą tuo pat metu platinant oficialų melą lojalumui pademonstruoti -
patyrusiems košių maišytojams tokias pastabas reikia kuo skubiausiai skandinti šiukšlėse, ar ne?

dar viena:        2015-05-1 15:15

According to various reports, Snowden divulged that Zionist society created the ISIS, previously called the Islamic State Iraq and the Levant.
According to an Iranian news agency, Snowden revealed that the three entities established the terrorist group for it to be able to attract extremists activities to a one place - this strategy dubbed as the “the hornet’s nest.”
“... the recent implementation of an old known as the hornet’s nest to protect the Zionist entity PLAN britannique, and creating a religion including Islamic slogans reject any religion or faith. The only solution for the protection of the Jewish State is to create an enemy near its borders, BUT the draw against Islamic states who oppose his presence,” lifting a direct quote from the leaked Snowden documents, Somdaily news reports.
Article Source: ibtimes.com

ha ha        2015-05-1 15:10

beje,
ir apie Snaudeno “atradimus” specialiai Palaičiui buvau įkėlęs citatėlių.
Tereikia atsiversti seną Tiesos.lt Daliaus Stanciko straipsnį: Europa savo spąstuose”.
—————-
Gal paaiškins ši citata:
Meanwhile, reports about Abu Bakr al-Baghdadi, so-called “Caliph,” and the leader of ISIS being of Jewish origin abound.
al-Baghdadi’s real name is Simon Elliot or Elliot Shimon and was born to Jewish parents and trained in espionage and psychological warfare against Arab and Islamic societies under a Mossad agent, a report from Veterans Today alleged.
In support of its report, the news portal offered English translation from non-English web sites - the Radio ajyal.com and Egy-press.
According to Veterans Today, the plan for the ISIS under al-Baghdadi’s leadership is to “get into the military and civilian heart of the countries that are declared as a threat to Israel in order to destroy to facilitate thereafter, the takeover by the Zionist state on the entire area of the Middle East in order to establish Greater Israel.”
Such theories tagging ISIS to a Zionist plot and Jewish leadership may have sprouted from earlier reports related to Edward Snowden.

1
tegyvuoja ISIS     2015-01-16 2:57
al-Baghdadi, al-Baghdadi..al-Baghdadi..al-Baghdadi…
The terrifying group, ISIS, is a Zionist plot as alleged by an employee of the Dutch National Cyber Security Center while reports on the groups’ leader, Abu Bakr al-Baghdadi, being of Jewish origin abound.
The ISIS, the group reportedly beheading children and responsible for the genocide currently happening in Iraq, is a fruit of a Zionist plot, Yasmina Haifi alleged.
“ISIS has nothing to do with Islam. It is a preconceived plan of Zionists who want to deliberately make Islam look bad,” Haifi , a project management official working for Dutch National Cyber Security Center, posted in her Twitter account.
Following her tweet, Haifi was then suspended from her job with the Ministry of Security and Justice and the National Coordinator for Counterterrorism and Security (NCTV) saying that they are distancing themselves from Haifis ideas.

ha ha ha       2015-05-1 15:04

dar niekad taip smagiai nesijuokiau, kaip iš mūsų gerbiamo Leto Palmaičio naujos “sąmokslo teorijos”, pavadinimu “VALDYBA”. 
Įkėliau šias citatas iš  Graeme Wood straipsnio „Ko iš tikrųjų nori Islamo valstybe“.
Vat ir galvojau - pridėt ar nepridėt nuorodą, o gal palaukt ir pažiūrėt kokia košė užvirs mūsų gerbiamo visažinio išminčiaus galvoje.
ha ha:) sulaukiau.smile

Letas Dėdei ir kitiems       2015-05-1 14:08

Šis galingas modernios dezinformuojasnčios KALIFATO “informacijos” įmetimas rodo, kad nugalabyto Arūno Paukščio Valdyba kovai su terorizmu, nelyginant nemirtingos lenino idėjos, “gyvuoja ir laimi”. Sveikiname Valdybą ir linkime jai atidirbti prarastus pinigučius!
Galingas įmetimas taip pat rodo, kad sveikos mintys apie salafijos ir atgimstančios krikščionybės taktinę sąjungą prieš bendrą globalistinį sodomodemokratinį priešą (plg. Muhamado laikų vad. Medinos Konstituciją, neilgam taktiškai suvienijusią musulmonus, krikščionis ir judėjus prieš bendrą pagonišką priešą) Valdybos suvoktos ir priimtos visai rimtai. Dėkoju Valdybai už dėmesį!
Suprantama, kad įmetimas adresuotas ne man, bet skaitytojams, o jo pamatinė mintis išreikšta gale: Valstybė (t.y. ISIS!) be sąjungininkų. Ir neva todėl…- ir čia pakišama “kiekvienam savaimė aiški” tryda apie šiolaikinį Antikristo pasaulį su jo “tarptautine sistema”, pripažįstančia valstybių sienas (ir išduodančia nuo branduolinio ginklo atsisakiusią Ukrainą mainais į savo sienas, kurias ji dabar turinti aptarinėti “derybose” su ruskių įsibrovėliais, pasivadinusiais jos piliečiais doneckiečiais).
Tai įmetimo tikslo santrauka. Dabar apie turinio tikslą. O jis labai paprastas: pavaizduoti, neva ISIS, kuri visame pasaulyje demonstratyviai pasižymėjo žiauriausiu elgesiu su civiliais, nenusileidžiančiu Bašaro al Asado žiaurumui savo piliečiams, ir yra salafija.
Bet juk visas Vakarų pasaulis tik tą žiaurumą visiems ir rodo, o “Valstybę” pristato neva kaip atgimusio islamo (tikrai siekiančio atkurti Londono niekšų iš jo atimtą kalifatą) pavyzdį ir esmę.
Tai kkokia čia “islamo valstybė” (Valdyba tyčia rašo žodį Islamas iš didžiosios raidės, kaip daro “islamistai”, kad būtų įtaigiau), kuri smogia Sirijos salafitams į nugarą?
Dabar pakalbėkime apie sąmoningus Valdybos melus. Valdyba rašo, kad neva tik atsiradus ISIS į Siriją puolė mudžahidai iš visų kraštų. Ne taip. Pradžioje kūrėsi Irako emyratas, vėliau išplėtęs pretenzijas ir į Levantą, kai Sirijoje karas jau vyko. Islamo etika reikalauja, kad ginti brolius privaloma visiems musulmonams (šiitų klausimą dedam į šalį, nes jis tik komplikuoja reikalą: salafitai išvis nelaiko šiitų musulmonais). Todėl Sirioje atsirado nemažai kol kas namie didelio dearbo neturinčių kaukaziečių ir didvyrių čečėnų (kadaise siūliau Ekspertams filmuką, rodantį amyro Šišani (”Čečėno”) mirtį kovos lauke), bei daugelio kitų, įskaitant net vakariečius (tada demokratija dar nemetė į kalėjimus vadinamus “laisvus” piliečius už jų norą tapti kombatantais - kombatanto statusas yra garsios “tarptautinės teisės” pripažintas, bet kad privaloma skirti, kuris karas valdžiai patinka ar nepatinka, nepripažinta - pridėkime, kad Sirijoje “prezidentas” akivaizdžiai vykdo savo piliečių stratocidą, o tai malonėjo pripažinti net ir tie patys “laisvi” “Vakarai”, kurie galų gale išgelbėjo al Asadą įsimaišius kremliui su melagingu “cheminio ginklo” panaikinimo reikalavimu).
Dar vienas sąmoningas Valdybos melas - apie kalifo ir kalifato pripažinimą. Išvardyti kriterijai yra tik dalis tiesos. Pilna tiesa yra ta, kad kalifatas susidaro sujungus imaratus (emyratus), todėl 1) į kalifą gali pretenduoti tik pirmojo emyrato amyras (šiuo atveju - Talibano), 2) jeigu jį pripažins kalifu visi emyratai. Šią šariato sąlygą al Bagdadi ir jo “valstybė” pamynė. Bandyta laimėti de facto, nes nė vienas salafitų emyratas jo nepripažino (skaitykite Kavkazcentrą bei ten palestiniečio Al Makdisi publikacijas).
Pagaliau Snowdenas atkasė, kodėl ISIS elgiasi pavyzdingai niekšiškai: al Bagdadi - MOSSAD infiltruotas agentas. Jo vardas dabar žinomas: Šim‘on Elliot. Demaskuotas ir pašalintas: communitarian.ru/novosti/v-mire/mossad_vyvel_raskrytogo_agenta_iz_rukovodstva_igil_region_perehodit_v_sostoyanie_totalnogo_haosa_27042015/

ha ha        2015-05-1 13:08

laikykim, kad Letas Palmaitis panašiai išsižada ir savo meilės ‘islamo valstybei”: juk niekur nesakau, kad myliu smile
ha ha:)

Letas GerbiamamLetujui       2015-05-1 13:00

Darkart patariu patikrinti savo protines galias: “Jei taip reiškiasi jūsų mylima “vertikalė”, tai “košė” smaigalyje sėkmingai nuleidžiama į apačias” - kada ir kur sakiau, neva vertikalė yra mano mylima? Skaityk, Brolau, ir vėl skaityk, gal po dešimto karto suprasi!
O kad Pačiam patinka demokratija religijoje (beje, nesakiau, ar MAN patinka, ar nepatinka), tai prašom ją ir skelbti atskira publikacija, arba savo svetainėje, arba tiesiog gatvėje - kas trukdo? Antikristo laikas pats tinkamiausias savo religijoms skelbti. Sėkmės!

Dėdė       2015-05-1 12:40

Primenu, jog aptariamame straipsnyje Vytautas Sinica iškėlė Vakarų katalikų dilemą - būti Vakarų bedievių vergais, ar ne.

KALIFATAS, valstybė be sąjungininkų        2015-05-1 12:20

islamo įstatymai neleidžia pripažinti netgi Jungtinių Tautų. „Pasiųsti pasiuntinį į JTO reiškia pripažinti kitą valdžią nei viešpačio“, – sako Abu Bara. Tokia diplomatija yra daugiadievystė ir tai yra tiesioginė erezijos priežastis. Dėl tokių veiksmų Bagdadi iškarto būtų nuverstas.

Šiuolaikinės tarptautinės sistemos pagrindas yra tai, kad kiekviena valstybė pripažįsta sienas, net jei to nenori. Tuo tarpu Islamo valstybei sienų pripažinimas būtų politinė savižudybė.

Sunku būtų perdėti, kiek Islamo valstybė kenčia nuo savo radikalizmo. Ji neturi ateities – ji niekada nesusitars su jokia valstybe ir neturės sąjungininkų.

KALIFATAS, valstybė be sąjungininkų        2015-05-1 12:18

Čaudari pasakoja, kad Islamo valstybė jau pradėjo tai, ką islamo įstatymai vadina „puolamuoju džichadu“ – prievartinį sienų plėtimą į šalis, kurias valdo nemusulmonai. „Iki dabar mes tik gynėmės“, – tvirtina Čaudari. Be kalifato puolamasis džichadas yra neįgyvendinama idėja. Tačiau karas už kalifato išplėtimą yra pagrindinė kalifo pareiga.

Čaudari kolega Abu Bara (Abu Baraa) sako, kad islamo įstatymas leidžia tik laikinas taikos sutartis, kurio gali tęstis ne ilgiau 10 metų. Taip pat bet kokių sienų pripažinimas yra tabu. Jei kalifas sutinka su ilgesne taika arba su pastovia siena, reiškia, jis klysta. Laikinas taikos sutartis galima pratęsti, tačiau negalima naudoti visų priešų atžvilgiu vienu metu. Kalifas turi vykdyti džichadą mažiausiai kartą per metus. Jis negali to nedaryti, antraip jis daro nuodėmę.

KALIFATAS        2015-05-1 12:16

Vieni sako, kad po mūšio Dabike kalifatas išsiplės ir užims Stambulą, kiti sako, kad jis išsiplės į visą planetą. Antimesijas Dadžalis ateis iš Irano rytų, nužudys didžiulį kiekį kalifato karių. Jų liks 5 tūkstančiai, apsuptų Jėruzalėje. Ir kai Dadžalis jau bus pasiruošęs juos pribaigti, į žemę grįš Jėzus, kuris islame yra antras gerbiamiausias pranašas. Jis nudurs Dadžalį ietimi ir ves musulmonus į pergalę.
Serantonio sako: „Pranašas sakė: vienu iš artėjančios pasaulio pabaigos ženklų bus tai, kad žmonės ilgam nustos kalbėti apie pasaulio pabaigą. Jeigu jūs dabar aplankysite mečetes, tai pamatysite, kad pamokslininkai tyli šia tema“. Pagal šią teoriją, netgi tos nesėkmės, kurias patyrė Islamo valstybė, nieko nereiškia, nes viešpats vis tiek numatė savo tautai beveik visišką sunaikinimą. Todėl geriausios ir blogiausios Islamo valstybės dienos dar prieš akis.

ha ha        2015-05-1 12:14

Islamo valstybei patinka tviteris? Nekenčia Vakarų, bet mielai naudojasi jų išradimas?
O ką yra patys išradę? Automobiliais traiškyti kitatikius?
Ir kas šitam Kalifate taip žavi Letą Palmaitį?
Man neaišku.

KALIFATAS        2015-05-1 12:08

Islamo valstybė teikia didelę reikšmę Sirijos miestui Dabikui, kuris yra netoli nuo Alepo. Šio miesto vardu pavadintas ir jos propagandinis žurnalas. Islamo valstybė pašėlusiai džiaugėsi, kai jos kovotojams didele kaina pavyko užimti Dabiko lygumas, neturinčias strateginės reikšmės. Būtent čia, kaip sakė pranašas, įsikurs Romos armijos. Jas sutiks islamo armijos ir Dabike Roma patirs pralaimėjimą.
.
Dabar, kai Islamo valstybė užėmė Dabiką, ji laukia priešo armijos. O kai ji bus sutriuškinta, bus pradėtas skaičiuoti laikas iki pasaulio pabaigos. „Mes čia, mes laidojame pirmą amerikiečių kryžiuotį Dabike ir su nekantrumu laukiame, kada čia atvyks visos jūsų armijos“, – lapkričio mėnesio video pareiškė budelis su kauke, kuris nupjovė galvą pagalbos organizacijos darbuotojui. Kai gruodžio mėnesį vyko kariniai veiksmai Irake ir modžachedai pranešė, kad matė amerikiečių kareivius (galimai klaidingai), Islamo valstybės account’ai Twitter’yje tiesiog sprogo malonumo spazmais.

KALIFATAS        2015-05-1 12:04

Iki kalifato atsiradimo „mūsų gyvenime nebuvo gal 85 procentų šariato“, – sako D. Britanijos gyventojas ir uždraustos islamistinės grupuotės Al-Muhadžirun („Emigrantai“) narys Andžemas Čaudari (Anjem Choudary). „Šie įstatymai neveikė, kol pas mus neatsirado kalifatas, o dabar mes jį turime“. Pavyzdžiui, be kalifato atskiri įstatymo sargai neturi teisės nukirsti rankų vagims, jeigu pagaus juos nusikaltimo vietoje. Tačiau užtenka sukurti kalifatą ir jo įstatymai iškarto atgis kartu su kita teisine praktika. Teorijoje visi musulmonai privalo imigruoti į tą teritoriją, kur kalifatas naudoja šiuos įstatymus.

ha ha        2015-05-1 12:01

Al Kaidos smegenys - Al Zavahiri buvo apmokytas Dagestane, jei ką...

KALIFATAS        2015-05-1 12:00

Norint tapti kalifu reikia atitikti tam tikras sąlygas, išdėstytas sunitų įstatyme: būtų suaugusiu vyriškos lyties musulmonu, kilusiu iš kuraišitų genties, rodyti moralės ir sąžiningumo pavyzdį, būti fiziškai ir protiškai pilnaverčiu, o taip pat turėti autoritetą ir valdžią („amr“). Atitikti paskutinį kriterijų yra sunkiausia. Tam kalifas turi turėti teritoriją, kurioje jis gali įvesti islamo įstatymus. Bagdadi Islamo valstybė tai turėjo. Ir kai tik ji tai įgijo, vienas neseniai atsivertęs musulmonas iš Vakarų (vienas iš Islamo valstybės ideologų Musa Serantonio jį pavadino „vienu iš Islamo valstybės lyderių“) pradėjo kalbėti apie moralinę būtinybę paskelbti kalifatą (tai įdomus momentas fone tų teorijų, kurios teigia, kad Islamo valstybė yra CŽV kūrinys, kitos - kad KGB agentų). Jis ir kiti žmonės tyliai kalbėjo apie tai su vadovybės nariais ir įtikinėjo juos, kad ilgesnis delsimas yra nuodėmė.

Po liepos mėnesio Bagdadi pamokslo džichadistai įgavo naują motyvaciją ir pradėjo masiškai vykti į Siriją.

KALIFATAS        2015-05-1 11:55

Bagdadi, sakydamas pamokslą Mosule, plačiai kalbėjo apie kalifatą. Jis pareiškė, kad kalifato, kuris nefunkcionavo 1000 metų (nebent tik nominaliai), atkūrimas yra bendra musulmonų pareiga. Bagdadi pareiškė: „Tai musulmonų pareiga, kuri buvo prarasta šimtmečiais… Musulmonai daro nuodėmę neatlikdami šios pareigos, jie turi nuolatos siekti atkurti kalifatą“. Ir Bagdadi yra kuraišitas.

Pranašas sakė, kad musulmonui mirti be ištikimybės priesaikos kalifatui reiškia mirti „netikėjimo mirtimi“. Musulmonas, pripažįstantis visagalį dievą ir prisilaikantis papročių nelaikomas nugyvenusiu tikrą musulmono gyvenimą jei jis nedavė ištikimybės priesaikos pilnateisiam kalifatui ir neįvykdė šios priesaikos pareigų.

KALIFATAS        2015-05-1 11:53

Manoma, kad į Islamo valstybės gretas įstojo dešimtys tūkstančių musulmonų iš užsienio. Rekrūtai atvyksta iš Prancūzijos, Britanijos, Belgijos, Vokietijos, Olandijos, Australijos, Indonezijos, JAV ir daugelio kitų šalių. Daugelis atvyksta ten kovoti ir daugelis ruošiasi ten žūti. Juos traukia paskelbtas kalifatas.
*
Paskutiniu kalifatu buvo Osmanų imperija, kuri pasiekė savo vystymosi piką XVI amžiuje, o po to išgyveno ilgą nuosmukį, kol Turkijos Respublikos įkūrėjas Mustafa Kemal Atatiurkas jos nepanaikino 1924 metais. Tačiau daugelis Islamo valstybės šalininkų nelaiko šio kalifato teisėtu, kadangi ten nebuvo pilnai taikomi islamo įstatymai, tarp jų užmėtymas akmenimis, vergovė ir galūnių nukirtimas, ir todėl kad kalifai nebuvo išeiviai iš kuraišitų genties, kuriai priklausė pranašas.

salafitai        2015-05-1 11:52

Spalio mėnesį Islamo valstybės žurnalas „Dabiq“ paskelbė straipsnį „Vergovės atkūrimas“, kuriame rimtai nagrinėjama, ar ezidai (sena kurdų sekta, paėmusi islamo elementų ir atakuota Islamo valstybės kovotojų šiaurės Irake) yra į ereziją įpuolę musulmonai, kurie dėl šios priežastis turi mirti, ar jie tiesiog pagonys, ir todėl turi būti paversti vergais. Susirinko grupė Islamo valstybės teologų ir valdžios įsakymu ėmė spręsti šį klausimą. Kaip rašo straipsnio autorius, jei jie pagonys, tai „ezidų moteris ir vaikus pagal šariato įstatymus reikia padalinti tarp Islamo valstybės kovotojų, kurie dalyvavo karo veiksmuose Sindžare [šiaurės Irake]… Kafirų šeimų pavergimas ir jų žmonų pavertimas sugulovėmis yra tvirta šariato norma. Ir jeigu kas nors ją neigs arba iš jos juoksis, reiškia, jis neigia ir juokiasi iš Korano eilučių ir iš pasakojimų apie pranašą… reiškia, atsimeta nuo islamo tikėjimo“.

salafitai        2015-05-1 11:51

Haikelo nuomone, Islamo valstybės kovotojai tai tikras ankstyvojo islamo recidyvas ir jie sąžiningai atkuria jo karo normas. Jie daro tokius dalykus, kurių šiuolaikiniai musulmonai nelaiko neatsiejama šventųjų tekstų dalimi. „Vergovė, nukryžiavimas, galvos nupjovimas – iškrypę džichadistai neatgaivino atskirų viduramžiškų tradicijų, – sako Haikelas. – Ne. Islamo valstybės kovotojai tiesiog paskendo šiose viduramžiškose tradicijose ir masiškai perkelia jas į šiandieną“.
*
Koranas nukryžiavimą laiko viena iš leidžiamų bausmių islamo priešams. Apie tai rašoma devintame Korano skyriuje (sura „At-Tuba, arba „Atgaila“). Ji nurodo, kad musulmonai turi kovoti su krikščionimis ir judėjais tol, kol jie „nesumokės nuolankiai džizju ir nepasijus palaužti“. Pranašas, kurį Islamo valstybė laiko idealu, primetė šias taisykles ir turėjo vergų.
*
„Kas stulbina, tai kaip tiesiogiai ir kaip rimtai jie supranta šiuos tekstus, – sako Haikelas. – Tai aklas ir maniakiškas rimtumas, kurio musulmonai paprastai neturi“.

Islamo valstybė atvirai palaiko vergovę ir nukryžiavimą. „Mes užkariausim jūsų Romą, sulaužysim jūsų kryžius ir pavergsim jūsų moteris“, – pažadėjo Islamo valstybės atstovas Adnani viename iš savo periodiškų kreipimųsi į Vakarus.

salafitai        2015-05-1 11:47

Lapkritį Islamo valstybė išleido informacinį-reklaminį klipą, kuriame pareiškė, kad kildina save iš bin Ladeno. Taip pat savo tiesioginiu protėviu pripažino „Alkaidos Irake“ lyderį Musab al-Zarkavi (Musa’b al Zarqawi), kuris vadovavo organizacijai 2003-2006 metais iki pat savo žūties. Po jo buvo dar du lyderiai iš lauko vadų. Galiausiai atėjo laikas Bagdadi, kuris buvo paskelbtas kalifu.
*
Zarkavi pagal fanatizmą perspjovė savo ideologinį mokytoją Abu Mahometą Makdisį (Abu Muhammad al Maqdisi) tiek, kad tas ėmė jam reikšti priekaištus. Zarkavi turėjo polinkį rengti kruvinus spektaklius ir jautė neapykantą kitiems musulmonams, kuri privesdavo prie jų žudymo. Islame toks paprotys vadinasi takfiru, arba kaltinimas netikėjimu arba erezija. Toks kaltinimas teologiniu požiūriu yra labai pražūtingas ir rizikingas. Jeigu kaltintojas apsirinka, skelbdamas kitam takfirą, tai reiškia, kad jis pats išsityčiojo iš dievo. Bausmė už tai yra mirtis. Nepaisant to, Zarkavi labai išplėtė sąrašą poelgių, už kur kuriuos musulmonai gali tapti dievo išdavikais.

salafitai        2015-05-1 11:44

Islamo valstybės vadovai su panieka kalba apie „modernizmą“. Jie tvirtina, kad negali nuklysti ir nenuklys nuo tų nurodymų, kuriuos užtvirtino pranašas Mahometas ir jo ankstyvieji pasekėjai. Jie dažnai naudoja išsireiškimus ir kodinius žodžius, kuriuos nemusulmonams sunku suprasti ir jie atrodo senamadiški. Tačiau tai yra nuorodos į konkrečias ankstyvojo islamo tradicijas ir tekstus.
*
Štai vienas pavyzdys. Rugsėjo mėnesį pagrindinis Islamo valstybės oficialusis atstovas šeichas Abu Mahometas al-Adnani paragino Vakarų šalių musulmonus, tokių kaip Prancūzija ir Kanada, ieškoti kitatikių ir „triuškinti jų galvas akmenimis“, nuodyti juos, traiškyti automobiliais ir „naikinti jų pasėlius“. Šiuolaikinėms ausims šios biblijinės bausmės (užmėtymas akmenimis ir pasėlių naikinimas) skamba ganėtinai keistai šalia šiuolaikinio kurstymo žudyti transporto priemonėmis. Iš tikrųjų Adnani antrino pranašui Mahometui, kuris liepė neliesti šulinių su vandeniu ir pasėlių išskyrus tuos atvejus, jei islamo armijos užima gynybines pozicijas. Tokiomis sąlygomis kafirų (kitatikių) žemėse esantys musulmonai turi būti negailestingi ir nuodyti visus iš eilės.

salafitai        2015-05-1 11:40

Islamo valstybė kyla iš tam tikros islamo srovės. Jos iškilimas kur kas mažiau panašus į „Brolių musulmonų“ triumfą Egipte (Islamo valstybė juos laiko atsimetėliais) ir kur kas labiau panašus į beviltiškos alternatyvios realybės realizaciją, kurioje sektos vykdo masines savižudybes. Tik šį kartą tokia sekta ima valdžią ne prieš kelis šimtus žmonių, o prieš 8 milijonus.
.
Įvairūs Islamo valstybės šalininkai iki šiol Osamba bin Ladeną vadina „šeichu Osama“ – tai yra garbingas vardas. Tačiau džichadizmas evoliucionavo nuo Alkaidos žydėjimo laikų 1998-2003 metais ir daugelis džichadistų dabar su panieka žiūri į tos grupuotės tuometines užduotis ir jos dabartinę vadovybę.

salafitai        2015-05-1 11:39

Irako ir Levanto Islamo valstybė, kaip ji tada vadinosi, praeitų metų birželį užgrobė Irako miestą Mosulą, o dabar kontroliuoja teritoriją, didesnę už Britaniją. Šios organizacijos lyderiu nuo 2010 metų gegužės yra Abu Bark al-Bagdadi. Praeitų metų liepos 5 dieną jis pasirodė Al-Nuri mečetėje Mosule ir perskaitė pamokslą Ramadano proga kaip pirmas kalifas (kalifato valstybės vadovas) per ilgus metus. Jis tapo musulmonų vyriausiuoju vadu. Tada sustiprėjo džichadistų antplūdis iš viso pasaulio, kuris šiandien pasiekė neregėtus mastus ir tempus. Ir šis antplūdis tęsiasi.
Natūralu, kad pasaulis apie Islamo valstybę mažai ką žino. Tai atsiskyrusi “karalystė”, į kurią, išskyrus džichadistus, mažai kas važiuoja ir iš kurios apskritai mažai kas grįžta. Ši valstybė atmeta taiką iš principo, trokšta genocido ir laiko save artėjančios pasaulio pabaigos šaukliu ir pagrindiniu dalyviu.

ha ha        2015-05-1 11:35

tik bepročiai neotrockistai-globalistai gali palaikyti “islamo valstybę”, kuri, prisidengdama fundamentalistine Islamo religija, siekia sunaikinti valstybių sienas. Jau senai harvardistai, tokie kaip Huntingtonas, projektuoja “civilizacijų susidūrimą” su Pasauline apokalipse. Trockio “proletariato diktatūra” tiesiog pakeista į kitą diktatūrą.  Pasinaudos naivuoliais, kad įtvirtintų savo “naująją tvarką”. Ir tiek.

Gebiamam Letui        2015-05-1 9:27

rūpūs miltai, pats pakeliate temą, o kai kas bando į ją gilintis, imat skųstis, kad jus bandoma sukompromituoti. Jei taip reiškiasi jūsų mylima “vertikalė”, tai “košė” smaigalyje sėkmingai nuleidžiama į apačias. Ir tai vadinama “totalitarizmu”. 
nejau tikrai manot, kad iš apačios į viršų pakilęs smaigalys yra arčiau Dievo?
o aš tikiu, kad “visa valdžia nuo Dievo” būna tik tuomet, kuomet ji renkama demokratiškai, t.y. renkama daugumos supratingų piliečių ir skaidriai. Šiandieninę demokratiją kompromituoja oligarchija, kuri irgi dangstosi demokratijos vardu. Kai demokratija išsigimsta į oligarchiją, perspektyvoje jos laukia išsigimimas į totalitarizmą.

rūpūs miltai        2015-05-1 8:42

mielam Vytautui Sinicai,
jei tikėjimą įkūrė žmonės, tai jų galioje jį ir sunaikinti.
bet jei jis mūsų prote įrašyts Auksčiausiojo, tai ne žmogaus valioj jį sunaikinti.
todėl tik visiški kvailiai gali jį ginti kalaviju.
Dievo Žodis - tai vienintelis kalavijas kuriuo galima naudotis. Ir ne tikėjimo apgynimui, bet netikėlių  gelbėjimui.

Letas Palmaitis Taisymasui       2015-04-30 23:48

Genialus humoras, sveikinu!
Literatūrinėje arabų kalboje tik 6 funkciniai balsiai (vad. fonemos): trumpi ir ilgi a, i, u. Jų tarimas priklauso nuo kaimyninio priebalsio, t.y. priklausomai nuo kaimynystės, tie balsiai (išlaikydami minėtą trejopą funkcinį atpažinimą) gali realizuotis kad ir e, o ar kaip kitaip.
Įprastoje rašyboje nėra balsinių ženklų (įbalsinimo), tačiau yra privalomų būdų, kuriais žymimi ilgieji.
Semitų šaknis yra abstraktybė, susideda tik iš priebalsių.
Šaknis ghd (gž-h-d) yra susijusi su pastangos sąvoka:
gahada (džàhada) “jis stengėsi, triūsė” - gahadtu (džahàdtu) “stengiausi”
jaghadu (jàdžhadu) “jis stengsis” - aghadu (àdžhadu) “stengsiuosi”
gihād-un (vardininkas) (džihād) “pastanga, džihadas” (-n nežymimasis artikelis, žymimasis al- eina iš priekio)
gāhada “jis kariavo”, gāhàda-hu [kirtis kaip lotynų kalboje!] “jis kariavo su juo” -
jugāhidu “jis kariaus”, jugāhìdu-hu “jis kariaus su juo”—> nuo šio kamieno dalyvis “kovojantis”:
mugāhid-un “kovotojas”, vienaskaita - mugāhidūn(a) “kovotojai”, daugiskaitos vardininkas, bet mugāhidīn(a) “kovotojų, kt.”, daugiskaitos kilmininkas ir galininkas (tik 3 linksniai).
Čia sužymėjau funkcinius balsius (fonemas).
Priklausomai nuo tarmės ir individualaus tarimo, galima girdėti:
mogāhed, mugāhed, mugāhid, iš kur ir turime įvairius parašymus modžahedas, mudžahedas, mudžahidas.
Išmanantieji perteikia funkcinius balsius: mudžahid.
Plg. dar: Muhammad / Mohammad, muslim / moslim / moslem tt.
Tas pats: Koranas / Kuranas iš arab. qur’ān-: girdisi “o” dėl gilaus gomurinio q poveikio [beje, ar atpažįstate šaknyje qr’ “skaityti” žodį “karaimas, karajas”? Tik jis (qerā’ī) ne iš arabų, bet iš giminingos hebrajų kalbos: “(šventojo) skaitinio asmuo”, hebr. miqrā’ “Šventasis Raštas” (-īm hebr. dgs. formantas)].

Taisymas       2015-04-30 22:45

- mudžahedai. Mudžahidas - vienaskaita, mudžahedai - daugiskaita.

Letas Palmaitis: taisymas       2015-04-30 17:07

mudžahidai

L. Palmaitis: diskusijų lygis       2015-04-30 17:03

Internautas su haha bei vertikale (jeigu jie visi ne tas pats) demonstruoja eilinį “sugebėjimą” “skaityti” priešingai tam, kas parašyta. Jei teigta, kad katalikų bendruomenė yra vertikali struktūra, o todėl pasipriešinimas įmanomas tik iš viršaus, negi tai “gėrėjimasis vertikalia struktūra”? KURRR sakiau, neva Kaukazo mudžuahidai… šiitai?
Įtariu, kad tokio pobūdžio “atsakymai” yra tyčinis skaitytojų dezinformavimas (painiojimas), nes juk negali rašantieji būti visiški idiotai! Kodėl internautui neprieinamas KAVKAZCENTER? Jei sėdi ruskijoje - taip, ten blokuojamas. Bet čia Lietuvoje puikiai atsidaro iš bet kur (problemiška atidaryti per Torą, nes reikalaujama “capchos”, t.y. savo kompo parodymo, bet juk sakiau: atidarinėkite per Google Translate!) Profesionaliai atrodo internauto klausimas, ar ir aš rašau Kavkazcentrui. Mat kažkam labai rūpi sužinoti, kas siunčia tenai informaciją apie Lietuvą. Mano paskutinės publikacijos, jei gerai atsimenu, buvo apie Garliavos įvykius įskaitant Ūso nuskendimą balutėje. Nuo to laiko nesipublikuoju, nes seni (dar nuo Pirmojo čečėnų karo) draugai pasitraukė (Saidas Denijevas dabar įkalintas Prancūzijoje vien už dalyvavimą kovojančiose su Orda svetainėse - mat demokratinėje Prancūzijos teritorijoje neturėjęs teisės jokia forma kariauti su ruskiais už savo tautos laisvę - plg. komfortą, kadaise Šveicarijos suteiktą praplikusiam sifilitikui, kad rengtų perversmą ruskijoje!) Jei kam rūpi ištraukti mano publikacijas Kavkazcentre, tegu parašo paieškoje “Палмайтис”. Dabartinės publikacijos ne mano, nes jose (gal viena akim rytietiškai prisimerkus - “Восток дело слооожное!”) liaupsinama demokratinė Lietuvos valdžia, neva kovojanti prieš Ordą. Aš nemoku prisimerkti ir nematau reikalo.
Tačiau grįžtam prie proto painiotojų. Štai haha (internautas?) beria absurdus apie salafitus, kuriančius “ummą” (tegu pasižiūri Vikipedijoje, kas yra “umma”) ir dar sako, neva ne visi musulmonai nori kalifato (tai yra visų religinė pareiga! - paskutinysis buvo provokatorių lourensų arabiečių patriotizmais sugriautas Osmanų kalifatas), o neva tik salafitai. Kuo skiriasi salafitai ir vahabitai, tegu irgi pasiskaito ten pat. Nepaisant hahos (savo paties?) nuorodos, internautas nesiliauja minėjęs Chazariją (dar Gebelsas kalbėjo, jog daug sykių kartojamas melas tampa tiesa). Kiek prisimenu iš Kusaitės bylos dokumentų, žymiai geriau islamo reikaluose orientavosi nušautasis Arūnas Paukštė (tiesa, rašinėjo ne komentarams). Minint salafitų (ne kokių nors arabiškų, bet grynai kaukazietiškų) teraktus ruskijoje, ne pro šalį paminėti ruskijos teraktą užpuolus de facto pripažintą nepriklausomą Ičkeriją, jau nekalbant apie kasetinių bombų sprogdinimą pilname žmonių turguje arba bandito Šamanovo 1999 09 29 organizuotą “humanitarinių koridorių” su moterimis ir vaikais apšaudymą iš lėktuvų. Įdomi yra internauto frazė [Kaukazo Emyratas] “dedasi einąs ir prieš JAV ir prieš Rusiją, bet Gruzijos-Rusijos kare palaikė Gruziją” - iš čia aiškėja, kad internautas tapatina Gruziją su JAV (ruskijos propagandai baisiau už JAV priešo nėra!), o todėl tikrai nenuostabu, jei negali iš ruskijos teritorijos prieiti prie KAVKAZCENTRO. Pastarasis ne prieš ką ne “eina”, bet skelbia žinias iš nuoseklios salafitų pozicijos, kuriai ar JAV, ar Prancūzija - tas pats demokratinis š... Taigi tas internauto komentaras skirtas KAVKAZCENTRUI ir islamo pasipriešinimui (o kartu ir Palmaičiui) sukompromituoti. Ar vis tik “košė”?

suu       2015-04-30 16:35

Su artėjančia Valpurgijos naktim. Nepamiršt šeivamedžio…

profanas        2015-04-30 13:59

jei velnias yra mūsų klaidų simbolis, tai durni visi - tiek musulmonai, tiek katalikai. Kažin ar kas besurastų tarp šių konfesijų bent 10 tikrų išminčių.

vot tai integracija       2015-04-30 12:01

per SKUMBA SKUMBA KUNKLIAI gegužės visus Lietuvos svečius “usžsienin” nugrūdo:

Trakų Vokės dvaro sodyboje (Žalioji a. 2a)
20.00 val. Anos šalies svotai. Festivalio užsienio folkloro grupių koncertas (Suomija, Gruzija, Karelija, Olandija, Iranas, Latvija, Ukraina).
etno.lt

internauts        2015-04-30 11:28

gal būt mes per mažai žinome apie KAUKAZO EMIRATĄ, kurio oficiozinį leidinį KAVKAZCENTER skaito (o gal ir rašo jam) letas Palmaitis. Dėkot už tai matyt turim savo “nepriklausomai” spaudai.
Man šis portalas nepasiekiamas.
Kiek žinau, tai salafitų emiratas. O jų pasaulyje yra apie 50 milijonų.  Keista, bet daugiausia prorusiškoj indijoj. Ir šie salafitai dar pasidalinę į taikius “puristus”, “politikus” ir galvų piovėjus teroristus džihadistus, kurie ir Rusijos visose teraktose dalyvavo. O “taikieji puristai ” su “politikais’ neva dalyvavo Islamo pavasario revoliucijose.  Vienam Izraelio laikraštyje po tų revoliucijų buvo rašoma: na, laimėjom, o kas toliau? (neduosiu Palmaičiui nuorodos, nes “šaltinį” pamiršau. Lai pats dažniau pabraidžioja po Izraelio spaudą. 
Kaukazo emiratas organizavo pasipriešinimą Sirijoj, sako wikipedia.
Dedasi einąs ir prieš JAV ir prieš Rusiją, bet Gruzijos-Rusijos kare palaikė Gruziją.
Dedasi einąs prieš Globalizmą, bet netiesiogiai palaiko tokias stambias chazariškas JAV kompanijas, vardu KHAZARIJA, įkėlusias abi kojas į Azerbaidžiano naftą. (neduosiu Palmaičiui nuorodų, lai ieško senų The Economist tekstų)
Dedasi ginąs islamo “puritonų” tikėjimą, bet Azerbaidžiano kompanijai Lukoil tik pravalo kelią į Irako naftos laukus.
Tai toks tas ir “tikėjimas”. Politekonomika ir nieko daugiau. 

Vertikalė       2015-04-30 10:04

Autorius užsimena apie Pranciškaus „neturtingos Bažnyčios“ viziją. Letas tuoj priminė, kad gėrisi vertikalia Bažnyčios struktūra. Rusai irgi gėrisi Putino valdžios vertikale. Vertikalė yra kuolas. Smailus. Sėdintis viršuje kenčia vienaip, o kuolo persmeigtieji apačioje kitaip. Kančių energijos ištekliai neišsemiami todėl klęsti kentėjimų verslai. Absoliuti monopolininkė yra Bažnyčia, kuri žada po mirties palengvinti kančias tiems, kas susimokės už mišias.       

ha ha        2015-04-30 9:59

Eilinį kartą Letas Palmaitis prieštarauja pats sau.
Kaukazo modžahedai yra sulafitai (vahabitai), o ne šiitai, kaip, pvz., Irano vadovybė arba HAMAS.
Salafitai (vahabitai), kurių tikėjimas reikalauja išnaikinti ne tik netikėlius (kafirus), bet ir musulmonus, kurie “atsimetė nuo “tikrojo islamo” (munafikus).

Politiškai salafitai siekia įkurti vieną pasaulinę islamo valstybę ir vieną pasaulinę islamo tautą - ummą. Todėl salafitai nepripažįsta nacionalinių valstybių ir nacionalinių judėjimų, vadinasi jie kovoja už globalizmą, kurio dedasi taip nemėgstąs Letas palmaitis.
Greičiausiai jie tėra globalistų įrankis kuriant AZIJOS SĄJUNGĄ.

ha ha to noo...        2015-04-30 9:36

gal kokiais 1997 varčiau programas mokykloms. Ypač sudomino didžiulis skirtumas tarp tikybos programų rusų mokykloms ir lietuvių katalikų mokykloms. Toks įspūdis, kad kažkas tyčia siekia katalikų vaikus atpurtyti nuo religijos. Programose besikartojantys poteriai su šiek tiek katekizmo. Nenuostabu, kad dėstyt puolusios davatkos atpurtė vaikus ir jie rinkosi etikos pamokas.
O štai rusų mokyklų programos nustebino. Tikėjimo dalykai ir religijos pamokos paruošta griežtai pagal vaiko raidos lygį. Biblija pristatoma sudominant vaiką ir lygis pamažu keliamas kol aukštesnėse klasėse imama dėstyti religijos filosofija bei supažindinama su kitomis konfesijomis.
Taigi,  išvadą galime daryti tokią: nieks kits čia nekalts, mergužėle tu pati…
ha ha smile

sigitas       2015-04-30 8:55

Gerbiamieji, kada katalikų bažnyčia mokė pažinti Tikrąją Tiesą, pagal Šv.Raštą? juk tai Kurėjo laiškas visai žmonijai,kurį reikia kasdien skaityti,gilintis ir pažinti Gyvajį Dievą, kuris turi savo vardą. Katalikų bažnyčia jo labai bijo.Ir išvis ji nesivadovauja Šv Raštu o prikūrė savų įstatymų. Ji visada ištvirkavo su valdžiomis, kaip tik buvo proga. Visų netikrų religijų likimas vienas,ateina galas.

Antanas       2015-04-30 0:24

Tyla ne visada gera byla. Tokia tylinčios bažnyčios padėtis ( bažnyčia neina su Dievo tauta - referendumai, finansinis Valstybės praradimas ) šiandieną manau tenkina posovietinę valdžią ir bažnyčia manau laukia malonių jau ne iš  Dangaus o iš  valdžios nes ji arčiau.

Konkrečiai       2015-04-29 19:55

Lietuvoje nepageidaujama darosi senatvė,kuri ir ugdo jauniems vertybes-pakantumą,rūpestį,pagalbą...Bet gal jauni nepasens…

Letas Palmaitis       2015-04-29 19:20

Esmė giliau nei rašoma. Tikėjimas priklauso asmens sąžinei. Brovimasis į sąžinę eina lygiagrečiai su asmens paneigimu kuriant pasaulinį elektroninį biorobotų konclagerį. Tai Antikristo epocha, kada naujoje technikos pakopoje tarsi atgyja senovės romėnų reikalavimas aukoti įstatymines aukas pagonių dievybei (imperatorių pakeitusiam Visuomenės Labui, nustatomam “nedorėlių sueigos” balsų dauguma).
Pasipriešindami savo gyvybės kaina, romėnų laikais krikščionys iškėlė D-viškąją Tiesą aukščiau reliatyvių žmogaus tiesų ir aukščiau pačios gyvybės, o tuo įtvirtino savo teisę PASItikėti D-vu, kaip Kristaus žadėtąja Laisve. Panašiai D-vo Tiesą savo gyvybe gynė ir Sinajaus Sandoros žydai (pvz., kovoje su Antiochu Epifanu).
Tikėjimas D-vo Apreiškimu iš tikrųjų niekuo nepanašus į apeigines magiškas pagonių religijas, bet yra asmens gyvenimo būdas (šitai itin pabrėžia prieš globalizmą sukilęs sakafitų islamas). Sodomodemokratinius globalistus erzina būtent tai, nes gyvenimo būdo, kuris remiasi Apreiškimu, neįmanoma įvaryti į apeiginio kulto užtvarą, jis nepasiduoda prievartinėms manipuliacijoms. Todėl globalistai iš visų jėgu stengiasi iškreipti abraominio tikėjimo, kaip gyvenimo būdo, suvokimą, svajoja suvienodinti visas religijas tarytum “lygias”, o jų vietoje sukurti sintetinę visiems tinkamą “bendražmogišką” (Antikristo) religiją.
Katalikai yra vertikalios struktūros bendruomenė, todėl pasipriešinimas įmanomas tik iš viršaus. Šiuo atveju net ortodoksų bažnyčios, neturinčios bendro centro ir viena į kitą atsižvelgiančios, atsiduria palankesnėje situacijoje ir jau priešinasi elektroniniam žmonių pavergimui. Tačiau didžiausią pasipriešinimą kol kas rodo tik salafitų islamas, kuris galėtų tapti praktiniu sąjungininku krikščionims, kuriems natūraliau priešintis žodžiu, bet ne kalaviju (kol pavojus neišsiplečia į šeimų ir vaikų gyvybes). Deja, globalistai deda visas pastangas, kad sukiršintų musulmonus ir krikščionis, nes tikrai pralaimėtų bent taktinės krikščionių ir musulmonų sąjungos atveju.
Vis dėlto nepamirškime, kad galutinė pergalė yra D-vo, Kuris neprievartauja savo kūrinijos. Jei žmonės trokšta “išlaisvintojo” Antikristo, Antikristą ir gaus.

noo       2015-04-29 18:20

lai įveda religijų istoriją. O užaužaugę vaikai gali patys pasirinkti tikėti ar netikėti ir kuo tikėti.

Rekomenduojame

Rusijos istorinė ir akademinė politika Lietuvos atžvilgiu 2021–2022 metais (pagrindinės tendencijos)

Kanzaso mokytoja nušalinta dėl „translytės“ mokinės pageidaujamų įvardžių nevartojimo

Christine ir Thomas Schirrmacheriai. Komunizmas kaip mokymas apie tūkstantmetę viešpatiją

Dominykas Vanhara. Išdavystės kaina

Kanapės siejamos su depresija ir nerimu

Vokiečių ministerijos nubudusiųjų „buvimo baltuoju“ apibrėžimas pašalintas po visuomenės neigiamos reakcijos

Romualdas Povilaitis. Apie Užimtumo įstatymo pakeitimą

Edvardas Čiuldė. Kodėl rusai yra užklimpę imperijos idėjos puoselėjimo iliuzijose?

Oregono valstijoje visuose mokyklų tualetuose privalės būti moterų higienos priemonių

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt septintoji (gegužės 11-oji) diena

Rusijos Dūmos vicepirmininko ir deputatų pasisakymai apie Rusijos tikslus kare prieš Ukrainą

„Žmoga“ toliau keliauja per pasaulį… (atnaujintas sąrašas)

Vytautas Radžvilas. Savinaikos mechanizmas

Vokietijoje vyksta teismo procesas pastoriui, nubaustam už kalbas apie homoseksualus

Mariupolio gynėjai virš „Azovstal“ gamyklos iškėlė Ukrainos vėliavą

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt šeštoji (gegužės 10-oji) diena

Prof. Markas Regnerusas. Kodėl santuoka yra ne tik privatus, bet ir viešas reikalas?

Lyčių kvotos: ES parlamentas balsuoja už tai, kad 50 % visų kandidatų Europos Parlamento rinkimuose būtų moterys

Reikalavimas dėvėti kaukes sukėlė daugiau mirčių nuo korona viruso

Karo monstrą penėjo ir kultūrinis rusų elitas

Gegužės 9-osios ambivalentiškumas

Nepriklausomais elektros tiekėjais privalo užsiimti FNTT

Vidas Rachlevičius. O tuo metu Anglijoje arba – o kam dabar lengva…

Ramūnas Aušrotas. ES kovido sertifikatas

Asta Višinskaitė - Katutė. Kažko nesuprantu

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt penktoji (gegužės 9-oji) diena

Ar etniniai vokiečiai turi teisę ginti savo kaip daugumos statusą?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pašauktieji į amžinąjį gyvenimą – IV Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt ketvirtoji (gegužės 8-oji) diena

Vytautas Sinica. JAV panaikins „teisę į abortą“?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.