Demokratija ir valdymas, Socialinė politika, Ugdymo politika, Šeimos politika

Vytautas Sinica. Kaip apsaugoti vaikus smurto visuomenėje?

Tiesos.lt siūlo   2017 m. sausio 31 d. 23:59

42     

    

Vytautas Sinica. Kaip apsaugoti vaikus smurto visuomenėje?

Pro Patria

Žiniasklaidoje šiomis dienomis atrodo, kad Lietuvoje plinta tikra smurto epidemija. Vaikai sumušti Kėdainiuose, Kelmėje, Lazdijuose, Vilniuje. Gal tai tris mėnesius nesiliaujantis Majausko ir Šakalienės kartojimas, kad šiuo metu įstatymai leidžia mušti vaikus, paskatino tokį proveržį? Ne. Smurto jau seniai yra tiek, kiek jo šiuo metu matome. Nesuvokiamai daug. Abejojantiems tą liudija Kėdainių Matą gelbėti bandęs Kauno vaikų ligų klinikų vadovas R. Kėvalas. Pasak jo, sumuštus kūdikius ir naujagimius tenka gelbėti kiekvieną mėnesį. Paprasčiausiai smurto prieš vaikus pataisų svarstymo fone kiekvienas toks atvejis atsidūrė po padidinamuoju stiklu ir pasiekia skaitytoją.

Visa tai stebint neišvengiama išvada, kad vaiko gerovės sistema Lietuvoje visiškai neveikia. Kai neveikia kitos valstybės politikos šakos, pasekmės būna pakenčiamos – pastatomi nelegalūs namai, nelegaliai iškertami miškai, kažkas lieka nenubaustas už „įsisavintus” pinigus, nutiesiami keliai, kuriais niekas nevažiuoja, ar pastatomi muziejai, kurių niekas nelanko. Kai neveikia vaiko gerovės sistema, žūva ir kenčia vaikai – mažiausi ir silpniausi iš mūsų, tie, kuriais turėtume pasirūpinti pirmiausiai. Nesėkmės šioje srityje savo tragiškumu gali būti lyginamos tik su biopolitikos ir nacionalinio saugumo nesėkmėmis. Ir galbūt tai tiesiog bendražmogiška, bet niekas taip neuždega ir nesuvienija (kita vertus, nesuskaldo) Lietuvos, kaip vaikų nelaimės. Lietuvių į gatves neišvaro praktiškai jokia, kad ir žalingiausia reforma, tačiau tą palyginti nesunkiai padarė pedofilijos byla Garliavoje ar iš mamos Norvegijos tarnybų paimtas Gabrielius. Abejingų akivaizdžiai nepaliko ir nuo tėvų smurto mirštančių vaikų istorijos. Reaguojant į Kėdainiuose po patėvio sumušimo žuvusio keturmečio mirtį, tūkstančiai žmonių, nemaža dalimi organizuoti įžymybių, visais prieinamais kanalais pradėjo reikalauti politikų kažką daryti, kad būtų apsaugoti vaikai.

Ko neįvertino žvaigždės?

Deja, tragedijos akivaizdoje pamatėme, kad pramogų pasaulio atstovai kartais nori ir gali būti prasmingų socialinių pokyčių varikliu, bet gali ir geromis intencijomis dar labiau paklaidinti visą jais sekančią auditoriją. Rodos, būtent taip nutiko šiuo atveju. Pagrįstai pasipiktinę aktoriai, o kartu su jais ir didelė dalis visuomenės nesuprato poros absoliučiai esminių dalykų apie Šakalienės ir Majausko pataisas.

Pirma, kad jų siūlomas išplėstinis smurto apibrėžimas jokia prasme nėra reikalingas apsaugoti mušamiems ir juo labiau užmušamiems vaikams. Tą labai aiškiai pasakė ir išplėtojo tragediją komentavę teisininkai. Šiuo metu Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 10 straipsnis draudžia vaiką kankinti, žaloti, žeminti jo garbę ir orumą, žiauriai su juo elgtis, o 56 straipsnis – „vengti arba nevykdyti pareigos auklėti, mokyti, prižiūrėti, išlaikyti vaiką, žiauriai elgtis su vaiku ar kitaip piktnaudžiauti savo teisėmis“. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas draudžia smurtą ir apibrėžia jį, išvardindamas galimas smurto formas: „veikimu ar neveikimu asmeniui daromą tyčinį fizinį, psichinį, seksualinį, ekonominį ar kitą poveikį, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą“. Šis įstatymas taikomas ir vaikams.

Baudžiamasis kodeksas nustato baudžiamąją atsakomybę už fizinio skausmo sukėlimą (140 str.), sunkų (135 str.) ir nesunkų (138 str.) sveikatos sutrikdymą, net nekalbant apie nužudymą (129 str.), nes įsikišimas reikalingas gerokai anksčiau. Jei auka yra mažametis, tai – sunkinanti aplinkybė. Baudžiamoji atsakomybė numatyta ir už vaiko nepriežiūrą: „kas piktnaudžiavo tėvo, motinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis fiziškai ar psichiškai gniuždydamas vaiką, palikdamas jį ilgą laiką be priežiūros ar panašiai žiauriai elgdamasis su vaiku, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų“ (163 str.).

Tačiau gal net visa tai neleidžia paimti vaiko iš smurtaujančios šeimos? Abejonių nepalieka Lietuvos savivaldybėse egzistuojantys Vaiko paėmimo iš šeimos tvarkos aprašai, kurie vis dar nesuprantantiems specialistams galėtų padėti susiorientuoti, kas turima omenyje įstatymuose kalbant apie skirtingas smurto formas. Smurtas aprašuose apibrėžiamas per išsamiai, kad būtų galima viską pacituoti. Štai Vilniuje dar 2012 m. („prie Zuoko“) patvirtintame apraše kaip smurto forma nurodoma ir nepriežiūra, ir emocinis smurtas (tiesa, apibrėžiamos konkrečiau nei tą siūlo D. Šakalienė). Fizinis smurtas čia apibrėžiamas kaip „smurtiniai arba kiti neatsitiktiniai veiksmai, sukeliantys vaikui skausmą ir galintys sukelti sveikatos ir (ar) vystymosi sutrikimų, pasireiškiantys mušimu ranka ar įvairiais daiktais, spardymu, smogimu, stumdymu“. Sunku norėti detalesnio paaiškinimo, nebent pradėtume teisės aktuose vardyti namų apyvokos daiktus, kurių griebiasi smurtautojai.

Koks šio ilgo citavimo moralas? Tiek Kėdainių rajone, tiek kitur mušami vaikai jau dabar galėjo ir turėjo būti paimti iš pavojingos aplinkos, o matant, kad pavojus gali kilti – galėjo būti taikoma pagalba šeimoje. Papildomas smurto prieš vaikus apibrėžimas dar viename įstatyme niekuo nepadėtų fizinį smurtą ar kitokį pavojų patiriantiems vaikams. Problema Lietuvoje yra ne nepakankami teisės aktai, o aplaidus ir atmestinis jų įgyvendinimas. Vaikus apsaugoti turinčios tarnybos dažnai nemato ar net matydamos ignoruoja krizines situacijas šeimose. Prie šių priežasčių grįšime, tačiau galima konstatuoti, kad problema yra ne smurto sąvoka, o savo darbo neatliekančios tarnybos. Taigi, antra, kaip pripažino ir Saulius Skvernelis, vien smurto apibrėžimas nepakeistų situacijos, nes tam būtina visuminė vaiko gerovės sistemos reforma. D. Šakalienės ir M. Majausko pataisos, kurių taip aktyviai reikalauta, jokia prasme nebuvo skubiai reikalingos.

Iš kitos pusės suklysta ir keikiant alternatyvias pataisas pateikusius septynis Seimo narius. Jie kaltinti, kad siūlo palikti nedraudžiamas fizines bausmes ir nepriežiūrą. Abiem atvejais, tai netiesa. Fizinių bausmių minėjimas vienoje pataisų vietoje išbrauktas iš įstatymo, nes jos jau patenka į „septyneto“ siūlomą smurto sąvoką. Klausti, kodėl greta smurto eksplicitiškai nepaminėtos ir fizinės bausmės, kaip kad savo laidoje P. Urbšio primygtinai klausė R. Miliūtė, yra tas pats, kas išgirdus, jog universitetai atsirado XI a., klausti, kodėl nepaminėta, jog tai įvyko viduramžiais. Gi nepriežiūra buvo ne išbraukta, o tiesiog perkelta prie pagrindinių įstatymo sąvokų. Nesusipratimai, regis, kyla iš to, jog teisės aktai nėra publicistika ir reikalauja tikslaus bei neperteklinio sąvokų vartojimo. Garsūs žmonės nenorėjo to suprasti. Simptomiškas šiuo atveju 20 000 sekėjų Facebook`e turinčios Dainos Bosas pasisakymas, kad fizinių bausmių terminą „reikia kartoti šimtą kartų. Kartoti, kartoti ir dar kartą kartoti. Ir labai griežtai kartoti bei bausti. Kol visi įsisavins, kad bet kokios formos smurtas yra nusikaltimas“. Tai širdies, bet ne racionalaus proto kalba. Diskusijose dėl smurto prieš vaikus, emocijos aiškiai paėmė viršų.

Pamesta atsakomybė

Atslūgus pirmajai pykčio ir skausmo bangai, o Seimui pažadėjus neeilinę sesiją, prasidėjo kiek blaivesnės atsakingų už situaciją paieškos. Vienų akys krypo į Seimą, kitų – į socialinius darbuotojus, prokuratūrą ir Vaiko teisių kontrolierę. Jei sutinkame, kad problema slypi įgyvendinime, kaltųjų reikia ieškoti būtent šiose tarnybose. Sunku pasakyti, kokios priežastys lemia, kad teisiškai galintys išgelbėti vaikus tarnautojai to nedaro. Per mažai socialinių darbuotojų, gėdingai maži jų atlyginimai, per ilgus darbo ir nuolatinio kontakto su prievarta metus susiformuojantis „atbukimas“ smurtui, nenoras provokuoti skundų dėl atimtų vaikų – gali susidėti daug psichologizuotų veiksnių, kurie visi paaiškina, bet ne pateisina.

Neseniai iškilo dar vienas tragiškas situacijos aspektas. Prieš porą metų iškilus iniciatyvai naikinti globos namus ir vietoje to ruošti profesionalius globėjus ir šeimynas, globos namai iš tiesų pradėti naikinti, tačiau globėjų rengimo programa taip ir neįsivažiavo. Vietų likusiuose vaikų namuose tapo taip mažai, kad esant reikalui paimti vaiką, jo dažnai tiesiog nebėra kur dėti. Socialiniai darbuotojai pradėjo kalbėti apie tai, jog jiems nurodoma visada stengtis palikti vaiką šeimoje, nes jam nėra kitos vietos. „Realaus pavojaus vaikui“ kartelė taip netikėtai ir drastiškai pakilo iki kone mirtinų auštumų. Velnias slypi detalėse.

S. Skvernelis teisingai pareiškė, kad būtini smurto prieš vaiką konstatuoti nesugebėjusių institucijų darbo tyrimai ir jų atsakomybė. Keista, bet Vaiko teisių kontrolierė Edita Žiobienė apie tai nekalba. Nekalba ji ir apie prastą socialinių darbuotojų ir kitų vaikus apsaugoti turinčių tarnybų darbą, klaidingus kaltės ar tyčios nerandančių prokurarų sprendimus. Tie patys darbuotojai, kurie neįžvelgė smurto prieš nužudytą Matą, iš D. Šakalienės gautų leidimą laisvai interpretuoti tokius terminus kaip „individualumo nepripažinimas“. Šakalienės pataisų ilgamečiai šalininkai (D. Pūras, R. Dičpetrienė) giria E. Žiobienę už vienos iš savo funkcijų vykdymą – reguliariai teikiamas pastabas dėl teisinės bazės tobulinimo D. Šakalienės siūlomu būdu. Tačiau tai kone paskutinė įstatyme nurodoma kontrolieriaus funkcija. Pirminės – prižiūrėti vaiko teisių apsaugos įgyvendinimą ir inicijuoti tyrimus. Kitose šalyse, ypač Lenkijoje, stebimas aktyvus vaiko teisių kontrolieriaus darbas šioje srityje. Lietuvoje to nėra, po kiekvienos nelaimės E. Žiobienė gūžčioja pečiais, baksnoja pirštu į Seimą dėl esą trūkstamų teisės aktų ir tuo labai primena taip pat amžinai dėl VRK nesėkmių nekaltą Zenoną Vaigauską. Klausant kalbų Seime, šiuo metu panašu, kad pirštinę Seimui nuolatos metanti E. Žiobienė gali pagaliau sulaukti tautos atstovybės dėmesio.

Ką daryti?

Kaltieji aukų neprikels. Būtina reforma, kuri leistų išvengti aukų ateityje. Priklausau stovyklai manančiųjų, kad šios reformos turėtų orientuotis į pagalbos šeimai priemones ir tarnybų stiprinimą, o ne smurto sąvokos plėtimą. Kaip minėta, šalyje aidi šauksmas, jog „reikia kažką daryti“. Tai nevilties šauksmas. Jame visada susiduria būtinybė ir nežinomybė. Susiduria ir dabar. Net portalų apklausos rodo, kad visi situaciją sekantys piliečiai neabejoja, jog būtina reformuoti vaiko gerovės sistemą. Tačiau iš tiesų beveik niekas nežino kaip. Pora Seimo narių ir buvusi Žmogaus teisių stebėjimo instituto komanda tobulai naudojasi tragedijos fonu savo siūlomam sprendimui išpopuliarinti. Tai vilioja, nes norisi tikėti, kad kažkas žino sprendimus nuo didžiausio mūsų košmaro, juolab tikėti, kad sprendimas toks greitas ir paprastas. Tokiu būdu atsiranda keisčiausi dalykai: viena tiesa apie tai, kas yra smurtas, siūlomas baigtinis sąrašas „teisingų“ kalbėtojų vaiko teisių tema, socialiniuose tinkluose atviru tekstu minima „žiniasklaidos pareiga padaryti, kad būtų priimtos D. Šakalienės pateiktos pataisos“, A. Tapino vykdomas beržinės košės gynėjų sekimas ir viešas gėdijimas.

Susidaro įspūdis, kad viešoji erdvė turi palaikyti ir kurstyti netikrą tikėjimą, jog žinome sprendimą nuo vaikų kančių. Tereikia norvegiškai aukšto smurto prieš vaikus standarto ir niekam neatskaitingos tarnybos užtikrinti jo laikymuisi. Tačiau bėda ta, kad iš tiesų tenorime greitos kosmetinės išeities, nekalbame apie masinio smurto prieš vaikus šaknis ir priežastis, o už tėvų smurtą norime bausti pačius vaikus, kurių noras visada buvo ir bus gyventi su nesmurtaujančiais tėvais, o ne su globėjais. Pasimetimą situacijoje galbūt geriausia ir liudija tai, kad D. Šakalienės siūlomą sprendimą iki šiol reklamuojame kaip „draudimą mušti“ ir kviečiame taip užkirsti kelią kitai tragedijai, nors akivaizdu, kad nuo tragedijų tokios pataisos nesulaikys, o mušimas seniai uždraustas.

Tikslių reformos žingsnių turėtų ieškoti SADM suburti srities specialistai, tačiau galima pasiūlyti bendro pobūdžio gaires. Socialinis darbuotojas kaip profesija šiandien atsidūrė panašioje padėtyje kaip ir mokytojas. Dėl mažų algų ir psichologiškai sunkių darbo sąlygų, tai nepatraukli profesija. Būtina kelti jos prestižą, didinant algas, keliant kartelę tarnautojams, sudarant sąlygas ir mokymus. Neatmestina galimybė, kad jeigu šioje tarnyboje netrūksta fizinį smurtą toleruojančių žmonių, reikalingas esminis šių tarnautojų korpuso atnaujinimas. Kartu turėtų keistis darbo akcentai ir prieiga: socialinis darbuotojas ateina į kontroliuoti ir teisti, o padėti šeimai, kuri nesugeba deramai auklėti vaiko pati. Jei reikalinga, įstatymas turi numatyti teisę ir pareigą rengti tėvams privalomas konsultacijas, „auklėti“ tėvus. Socialiniai darbuotojai darželiuose ir mokyklose turėtų dirbti ne tik su vaikais, bet ir su tėvais. Reikalingos programos ir konsultacijos krizę patiriančioms šeimoms: svarstant abortą, netekus darbo, patyrus smurtą, gimus kūdikiui (taip, kartais tai krizė), atsiradus neįgaliam šeimos nariui. Turi būti parengta ir efektyviai dalinama informacija apie paramą šeimoms, plėtojamos socialinės pagalbos priemonės (šeimos kortelės, kiti namų ūkio būklę lengvinantys sprendimai). Radikalaus supaprastinimo prašosi šiuo metu itin sudėtinga įvaikinimo procedūra.

Gerai tai, kad vaiko gerovės sistema po visų skandalų neišvengiamai turėtų sulaukti didesnio finansavimo. Šiuo metu socialinių darbuotojų tinklas yra labai retas, viską persmelkęs lėšų trūkumas. Reikia manyti, kad pinigų bus ir jie bus panaudoti tarnyboms stiprinti. Iki šiol kalbama vien apie tėvų kontrolę, tačiau turi būti kontroliuojamos ir pačios socialinės tarnybos. Būsimoji „žiobienė“ turėtų būti įstatymu priversta rimtai žiūrėti į savo pagrindines funkcijas.

Greta pagalbos šeimai gerinimo egzistuoja daug gilesnė problema – pačių tėvų elgesio keitimas. Tėvystės įgūdžių trūkumas, asocialus elgesys, masinis girtavimas ir palaidas gyvenimo būdas yra plačiai paplitę ypač šalies provincijoje. Karą alkoholiui jau paskelbė A. Veryga ir tikėtina, kad jame pasieks rezultatų. Nesunku pastebėti, kad dažniausias smurtautojas „šeimoje“ – patėvis sugyventinis, neturintis pernelyg šiltų jausmų sugyventinės vaikams. Tiek tai, tiek tėvystės įgūdžių trūkumas aiškiai rodo, kad valstybė turi pradėti rengti jaunuolius gyvenimui šeimoje. Nesenose diskusijose dėl lytiškumo ugdymo dominavo kalbos apie prezervatyvus arba susilaikymą. Seksualinio elgesio klausimas svarbus, bet ne esminis. Dorinio ugdymo pamokos vyriausiose klasėse gali ir turi apimti ir rengimą darniam gyvenimui šeimoje, tėvystės ir bendrųjų socialinių įgūdžių (pagarbos, pakantumo, kantrybės, supratingumo, susivaldymo, kt.) ugdymą. Tik mokykla gali išvesti iš užburto rato, kai radikaliai susovietintose „tradicinėse“ šeimose augantys vaikai po to perima tėvų elgesio modelį. Yra vilties, kad ŠMM paskelbtas emocinių ir socialinių gebėjimų ugdymo planas nukreiptas į šiuos dalykus.

Galiausiai vaiko paėmimas iš tėvų, nors privalo būti reta ir kraštutinė priemonė, taikoma tik grėsmės vaiko sveikatai, psichikai ar raidai akivaizdoje, atitinkamais atvejais privalo būti vykdomas. Tai banalus teiginys, bet šiandien kaip tik to ir nėra. Tiek dėl nebuvimo, kur dėti paimtus vaikus, tiek dėl skundų baimės, tiek dėl procedūrų neapibrėžtumo pareigūnai vaiko nepaima net kai tai būtina. Vietoje smurto sąvokos plėtimo būtina tiksliau ir aiškiau reglamentuoti (tai nereiškia „supaprasti“) vaiko paėmimo iš šeimos tvarką. Apskritai vaiko gerovės sistemos procese girdėti šioje srityje dirbančias NVO, tėvų organizacijas, ekspertus ir tiesioginę patirtį turinčius tarnautojus. Politikai turėtų nustatyti tikslus ir palikti specialistams parinkti priemones.

Pinigus perskirstančios reformos įvyksta greitai, o piliečių elgesį keičiančios reformos – lėtai. Pakeisti elgesį, o ne tik spėti gelbėti vaikus iš „gaisrų“ turėtų būti pagrindinis reformos tikslas. Šiandien pasirinkę šį kelią, tikrai nesulauksime rezultatų per metus. Esmingai svarbu, kokia filosofija ir požiūriu į šeimą vadovausis būsimoji vaiko gerovės sistema. Keliai iš esmės du. „Žemyninis“ ar konservatyvus modelis suvokia šeimą kaip visumą, kurią reikia stiprinti, nes vaikui visada geriau gyventi biologinėje šeimoje ir valstybė visada pralaimi, kai yra priversta vaiką atskirti nuo šeimos. „Šiaurietiškas“ ar socialistinis modelis suvokia vaiką kaip atskirą nuo šeimos, o pastarąją kaip turinčią užtikrinti vaiko poreikius, bet neturinčią išskirtinių teisių į jo auklėjimą ar išskirtinės vertės jo sėkmingai raidai. Vienas modelis sieks kiekvienu atveju išmokyti tėvus būti gerais tėvais, kitas modelis palyginti lengva ranka perskirstys vaikus iš gimdytojų globėjams. Guldyčiau galvą už pirmąjį modelį. Pagalba šeimoms turėtų veikti bent trimis kryptimis: rengimo šeimai programos ugdyti būtinus tėvystei ir šeimos gyvenimui įgūdžius ir vertybines nuostatas (rūpestingumas, ištikimybė, prisitaikymas, pasiaukojimas, etc.), vaiko gerovės tarnybos – būti sustiprintos, finansuotos, apmokytos, stebėti rizikos šeimas ir teikti joms nuolatinę pagalbą, o kraštutiniais atvejais, kai pagalba šeimai jau reiškia riziką vaiko raidai – paimti jį iš šeimos į saugesnę aplinką.

Šiandien atrodo, kad nirtulio ir skausmo pagauta Lietuva net nesusimąsto, kad stovi prieš šiuos du pasirinkimus ir tiesiog nori greičiau „kažką padaryti“. Nedarykime „kažko“. Darykime gerai. Tik tvirtos šeimos ir stiprus nesusvetimėjusios visuomenės audinys gali būti atgimsiančios Lietuvos pagrindas.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

wqwq       2017-11-14 2:12

Sharapova routed michael kors uk  Silvia Soler-Espinosa hermes  6-2, 6-1 in new balance  the first match, michael kors outlet  while browns jerseys  Kuznetsova christian louboutin shoes  downed Carla brooklyn nets jerseys  Suarez Navarro salomon schuhe  6-3, hollister clothing  6-1. After oakley vault  an early exchange michael kors  of nike shoes  breaks, michael kors  Sharapova won four calvin klein underwear  consecutive jets jerseys  games air jordan shoes  in the first ralph lauren  set memphis grizzlies jersey  and four iphone 5s cases  more cheap ray ban  in burberry outlet  the air max 2015  second. She oakley  closed the www.tommyhilfiger.nl  match portland trail blazers jersey  on her first match point with nike roshe  a forehand that mcm backpack  Fed Cup debutante polo ralph lauren outlet online  Soler-Espinosa tommy hilfiger online  failed lunette ray ban  to buccaneers jerseys  return. “I lacoste shoes  was nike air max  a coach factory  bit ravens jerseys  nervous before the bears jerseys  beginning omega watches  of the match phoenix suns jersey  as I failed hollister online  to show nike outlet  my best nike air max thea  tennis in my purses and handbags  previous Fed polo ralph lauren outlet  Cup charlotte hornets jerseys  appearance barbour jackets  in free running  Moscow,” ecco outlet  Sharapova said. Sharapova oakley outlet  is playing for reebok  Russia for hollister clothing store  the third time. converse chucks  The coach factory outlet  three-time Grand ray bans outlet  Slam mbt shoes outlet  champion won nike air max  both of redskins jerseys  her atlanta hawks jerseys  singles ralph lauren polos  matches against Israel in roshe run  2008. polo ralph lauren  She lost cheap nfl jerseys  in cheap basketball shoes  opening singles against supra footwear

"KALAFIORŲ TEMA"       2017-02-2 21:35

Neatsiprašau už ne į temą. Ar gerbiamiems skaitytojams neatrodo, kad šitas visuotinis makaronų kabinimas ant ausų publikai skriaudžiamų vaikų ir panašiomis “kosminėmis” temomis yra gudrus valdžiagyvių ir oligarchų/vagių susitarimas su parsiduodančia makaronsklaida užmaskuoti paskutinius keletą mėnesių tragiškai ir nesuvaldomai kylančioms kasdineių maisto produktų kainoms.
- - - -
GRĄŽINKIME METŲ SENUMO “KALAFIORŲ TEMĄ” Į KASDIENĮ ETERĮ. RUOŠKIMĖS VISUOTINIAMS MITINGAMS. DIEVAŽI, JAU BEVEIK NEKYLA ABEJONIŲ, KAD VARTOTOJŲ TEISES TURINČIOS GINTI KONTOROS SĖDI OLIGARCHŲ KIŠENĖJE IMITUODAMOS VEIKLĄ, O REALIAI TIK DENGDAMOS SPROGSTANČIUS IŠ GOBŠUMO SPEKULIANTUS. VERSLININKAIS BANDITUS VADINTI PER DAUG GARBĖS…

Prašalaičiui       2017-02-2 17:26

Vaikų prigimtinė pareiga - gerbti savo tėvus (t.y. jų visuomet klausyti), o tėvų - mylėti savo vaikus, koki jie bebūtų ir, aišku, juos auklėti. Argi kas dar gali būti neaišku?

Neauklėsime vaikų, bet "auklėsime" tėvus?       2017-02-2 17:15

Sprigtas į kaktą - taip pat smurtas?!
Viskas apversta aukštyn kojomis! Nesunku įžvelgti, kad toki majauskai su šakalienėmis siūlo priimti įstatymą, uždraudžiantį tėvams auklėti savo vaikus, bet užtat įvedantį potvarkį bausmėmis “auklėti” tėvus, kurie bando savo neklaužadas vaikus auklėti…

Prašalaičiui       2017-02-2 15:41

Tai sakai užsitarnauti pagarbą, o jeigu nepavyksta. Tai kaip toliau?

Prašalaitis       2017-02-1 21:42

Pasivadinęs “gyvenimiška nuomone” rašo: “Auklėjamas vaikas turi bijoti daryti ką nors, visų pirma doroviškai, blogai. Jeigu to nėra, nėra ir vaiko auklėjimo. O ką daryti tuo atveju, jeigu neklaužada negirdi nei žodinių sudrausminimų, nei griežtų barimų? Aišku, kad tokiu atveju tenka prieiti ir prie fizinių bausmių: pirmiausia, prie ausies pasukimo, ar pliaukštelėjimo per užpakalį; jeigu neklaužada ir po to “negirdi”, bausmę didinti tol, kol išgirs, kas yra jam sakoma. Tik nereikia smurtauti. Smurtavimas - tai pykčio išliejimas, tai perteklinė fizinė bausmė.”
Ir gauna daugybę teigiamuų vertinimų, suprask, daugelis panašiai daro ar bent jau taip galvoja. Ir po to jie drįsta piktintis kaip čia smurtaujama prieš vaikus. Jei jau “pažangioje” visuomenėje didžia dalimi vyrauja toks požiūris į vaikų auklėjimą tai ko norėti iš esančių visuomenės paribiuose? 
Prieš silpnesnį dažniaiusiai ranką kelia nevykėliai nerandantys kitų argumentų teigiamai paveikti. Tai lengva, tai patogu. Vaikas turi tėvų ne bijoti, o gerbti. Užsitarnaukite pagarbą ir vaikai jūsų klausys. Fizinė bausmė, kad ir kokia silpna yra paprasčiausia prievarta, o prievartą naudoti - žema. Taip auklėjami vaikai netampa tikrais žmonėmis (retų išimčių, be abejonės pasitaiko).

saulianka       2017-02-1 21:06

Puikus ir išsamus straipsnis, pagarba autoriui.

Ignas       2017-02-1 20:27

Klausimas: “kam labiausiai nemalonus fizinis skausmas?” Atsakymas: “žmonėms, gyvenantiems palaidą gyvenimo būdą”. Manau, kad iš čia turėtų paaiškėti, kodėl šiandien kai kurių seimūnų yra labai smerkiamos bet kokios fizinės bausmės.

pasvarstymai       2017-02-1 15:38

Progenderistinių politikų požiūris į vaikų auklėjimą šeimoje - pripratinti vaikus prie kūniškų malonumų (su laiku gal taip pat ir prie masturbacijos?) ir jokio tikro auklėjimo, nes auklėjimas be bausmės nėra auklėjimas. Nejaugi tokiam mamytės papūnėliui “bausmė” taps tai, kad už neklausymą tėvų kada nors mažiau nupirks saldainių?! O jeigu papūnėlis dėl to apsiverks, naujasis įstatymas turi galimybę pripažinti kaip tėvų dvasinį smurtą prieš vaiką. Bendrame rezultate taip “auklėjant” vaikus, iš jų bus formuojamos ne tvirtos asmenybės, bet dvasiniai ištižėliai, kurie užpildys psichologinės pagalbos linijas ir psichiatrines ligonines.

Nenervuokim! Jie labai jautrūs!       2017-02-1 15:01

Kuo greičiau sugyventinius ir įvairias “sugyvenimo” formas reikia pripažinti pilnavertėmis šeimomis. Leisti tuoktis kiekvienam, kas tik nori su kuo tik nori! O tai dabar, nervuojasi ir mušasi! Gal nusiramintų?

Dabar baisu bus vaikus       2017-02-1 12:00

išleisti į lauką pačiužinėti su rogutėmis nuo kalniuko,net ir vyresnius pasikarstyti po medžius,pažaisti kvadratą,kad nebūtų mėlynių.Lieka tik pramoga kompiuteris.Kraštutinumai.

Labai pavojinga situacija,kai       2017-02-1 11:44

liberalios jaunos vaikų teisių gynėjos labai nerealistiškai išskirias tik vaiką,ir visai nenori kalbėti apie ŠEIMĄ Lietuvoje,jos padėtį,skurdą,kuris priklauso nuo ekonominės,liberalaus valdymo nulemtos šalies situacijos,psichologinę,ęmocinę šeimų padėtį.Atmetus alholikų šeimas,kitos šeimos taip pat sunkioje padėtyje.Bet kalbama daugiau apie globėjus,kuriems mokama už jų paslaugas.Kodėl negalima tokių pinigų paildomai skirti šeimoms?Tiesiog atrodo,kad užvestas baisus biznis.Ir šiandienos šališka radijo laida yra labai pavojinga tendencija,-nematyti visos situacijos,o matyti, tik tai,kas naudinga “grupei draugų”.Gal seimas dar turės sveiko proto ir valios į viską žvelgti per diskusiją ir į talką kviesti visą visuomenę,o ne tik norvegiškai angažuotus suintereuostus asmenis.

Per Lietuvos radiją dabar        2017-02-1 11:03

eina laida,kuri tiesiog buldozeriu stumia Norvegijos variantą ir ignoruoja seimą ir visos Lietuvos nuomonę.Grupelė žmonių elgiasi labai įžūliai ir papiktinančiai.Kur kita nuomonė,-tai klausimas LRT.

Jus teisus        2017-02-1 3:08

noreciau naiviai pasvajoti,kad Ziobiene su Sakaliene atliktu darbine praktika mokykloje ir po metu matytume rezultatus kaip pasikeite mokiniu poziuris ir elgesys.Nes nuo biurokraciu plepalu nieks nepasikeis.

Ka darote su Lietuva?       2017-02-1 3:02

Valdzios senbuviu psichologinis smurtas, patycios,agresija pries visus kitaip mastancius,susidorojimas su silpnesniais nesugebanciais apsiginti,bukinancios televizijos laidos liaudyje “isvirsta"i fizini smurta…

Kaip apsaugoti vaikus?       2017-02-1 1:40

Nuo smurto, skurdo, nuo politikų ” susirūpinimų”, nuo 240-ties robokopų ir raudonos kaldros?
KAIP ? ? ?
Yra tokia Vizija!
Yra ! ! !
Nebegimdyti.
Vaikų.
Užsimezgusius embrionus užšaldyti k čiortavoj materi.
Paskui sudeginti, arba išparduoti laboratorijoms pažangesnėse šalyse.
Ir neliks problemų.
Lietuva be lietuvių- teritorija be problemų.
Taip ir suslovas, dar 50 metų prieš kubyyylių sakė.
Buvo pranašas.
Ir kai nebeliks lietuvių, vietoje nepastatyto paminklo Basanavičiui,
bus pastatytas paminklas Vizijos architektams.
( Ir įgyvendintojams ).

uola       2017-02-1 0:11

Ak, kad su tokiu karštu uolumu būtų inicijuojami įstatymai ribojantys krautuvininkų monopolijų lupikavimą keliant prekių kainas.
Nei inicijuoja, nei daro, nei rūpi.
Nes tie dalykai ne policijos darbas.
Policininkas/premjeras daro tai kas svarbu kuriant policinę valstybę.
Žmogelis tik daro tai ką moka ir mėgsta.
Ne dyvai….

Įstaymas yra jėga!       2017-01-31 23:08

Smurto nebeliks, daugiau joks sugyventinis nenugalabys nei vieno vaiko.
Nes to neleis Įstatymas.
Tai ko laukiam?
Reikia priimti Įstatymą jog Lietuva yra turtingesnė už Šveicariją.
Įstatymo galia visus lietuvius paskelbtume oligarchais multimilijonieriais, a?
Tereikia kad seimas pabalsuotų ir baigtųsi visi nepritekliai.
Ot tai pagyventume…
Rašykime Peticiją.

Motina       2017-01-31 23:01

Libetolai turi suprasti…
Šuo turi kalbėti, višta turi skraidyti, akmuo turi plaukti, o mėnulis turi šildyti.
Tuojau. Pasakyta ir prisnigo.

Liberalai turi suprasti,kad       2017-01-31 22:37

didelė Lietuvos dalis yra krikščioniškų pažiūrų ir jų balsas turi būti išgirstas.Ugdyti ir ugdytis sąmoningą ,įsipareigojantį gailestingumą,sąžiningumą,pagarbą,meilę tėvynei,artimui…visas krikščioniškas dorybes visiems ir visada.Šia dvasia turi būti kuriami įstatymai,na,kompromise su liberalia?

Tiesiog primityviai       2017-01-31 22:31

atrodo Šakalienės ir majausko užstrigusi plokštelė,kad jei būtų priimtas gruodį  jų įstatymas,šios tragedijos būtų nebuvę.O šventas naivume.narkomanai juos skaito ir jais domisi.Jautrios sielos žmmogus ir kaimynas ir be įstatymų imasi kažką daryti.O čia auklėtoja matė,bet kodėl ji taip ilgai nepasigedo neateinančio į darželį vaiko?Ugdyti jautrumą ,gailestingumą,atjautą,supratimą,pagalbos jausmą,neabejingumą jau nuo mokyklos,o institucijas perauklėti ir perauklėti ir perauklėti.Tik kas tai gali padaryti?Tik gal ne norvegai.

Tikrai,kodėl mums       2017-01-31 22:26

vaikus auklėti ne pagal Izraelio pavyzdį,pavyzdžiui?Kodėl tik Norvegija?Čia kažkas neaišku.O geriausia ieškoti savo modelio,atitinkančio esamas aplinkybes.Tada pradėsim jaustis savo šalies šeimininkais.

Jadzė       2017-01-31 22:05

Vaikas neklaužada negimsta. Yra padaryta kur nors klaida, gal net tada, kai vaikas dar nebuvo sąmoningas. Gal teko matyti laidas apie augintinių, kurie nepaklūsta šeimininkams sudėtingą perauklėjimo kelią. Jį dirba dresuotojai gyvūnų psichologai, kurie labiau dresuoja šeimininkus, o ne kaip nors fiziniais veiksmais mėgina perauklėti augintinį. Labai pamokančios laidos.

gyvenimiška nuomonė       2017-01-31 21:55

Auklėjamas vaikas turi bijoti daryti ką nors, visų pirma doroviškai, blogai. Jeigu to nėra, nėra ir vaiko auklėjimo. O ką daryti tuo atveju, jeigu neklaužada negirdi nei žodinių sudrausminimų, nei griežtų barimų? Aišku, kad tokiu atveju tenka prieiti ir prie fizinių bausmių: pirmiausia, prie ausies pasukimo, ar pliaukštelėjimo per užpakalį; jeigu neklaužada ir po to “negirdi”, bausmę didinti tol, kol išgirs, kas yra jam sakoma. Tik nereikia smurtauti. Smurtavimas - tai pykčio išliejimas, tai perteklinė fizinė bausmė.

war       2017-01-31 21:52

???
Bando. Va, pvz. lenkus bandė lenkti, bet lenkai ne skudurai. Nelinksta.
Lenkai unaravi- turi savigarbą.
O mes mėgstame juoktis iš lenkų...

O Maldeikienė savo fn-e       2017-01-31 21:47

palaiko Šakalienę ir Žiobienę...
Aušra Maldeikienė: “Labai palaikau Dovile Sakaliene Visi Lietuvos įstatymai turi būti sutvarkyti taip, kad vaikas niekada nebadautų ir turėtų batukus bei šiltų rūbų.”
Aušra Maldeikienė: “Esu visiškai rami dėl savo moralės. smile
Aušra Maldeikienė: “Kaip ir beje dėl ponios Žiobienės.”
Viskas gerai: žmogus bent nuoseklus - niekada savo tokių pažiūrų neslėpė, bet…
Kodėl Lietuvos sąrašo žmonės tokie nenuoseklūs ir neišrankūs - remia tik isterikus ir savanaudžius???

warwarwarui       2017-01-31 21:27

Kodėl tik prieš lietuvių tautą kovoja tavo genderistai, kodėl prieš kitas tautas nevyksta joks genocidas?

Lietuviai       2017-01-31 21:24

labai tamsi liaudis, skubantys atgal į viduramžius.

war       2017-01-31 21:10

Vyksta natūralus ir paprastas karas.
Tai tikras karas prieš tautą, valstybę, prieš piliečius.
Agresorius - užsienio genderistų lobistams, Naujosios Padaulio Tvarkos, t.y. globalaus totalitarinio konclagerio apologetams parsidavusi Lietuvos valdżia.
O kare- kaip kare. Koro taisyklės.
Prieš šturmą, paprastai vyksta artilerinis paruošimas.
Mūsų atveju tai- režimo medijų masinis visuomenės apšaudymas iš visų pabūklų “karštomis naujienomis”, tyčinis temos eskalavimas iki isterijos, abejojančių ar nepritariançių persekiojimas linčiuojant viešojoje informacinėje erdvėje.
Reikia atkreipti dėmesi ir gal būt pagalvoti- ar ” kildyšienės” viešas aršus nuplakimas kartais nebuvo karo veiksmų uvertiūra?
Nes lyginant kažkokios dūros bėdas, pavojus kurį kelia orwelizmo įtvirtinimas, yra milijonus kartų didesnis.
Yra pagrindo įtarti, jog ne tik Karbauckiui buvo parodyta vieta.
Visų pirma ” žaliems” seimo naujokams buvo įvaryta baimė.
Daugelis naujokų dabar sėdi seimo salėje žemesni už žolę ir tylesni už vandenį.
Sėdi, dreba ir galvoja- “- Vajezau, o kas bus jeigu ant manęs užsisės? Geriau neišsišoksiu, tyliai kilnosiu ranką kaip lieps ir gal manęs nejudins.”
Štai kokia dabar atmosfera tarp daugumos naujokų!
Ir tai davė režimui reikalingus rezultatus!
80 seimo narių raštu pasirašė, kad vasario 14 d. būtų sušaukta Neilinė seimo sesija. Šv. Valentino dieną Neeilinėje sesijoje bus priiminėjamas norvegiškas, išoriškai papudruotas lietuvišku vertimu Skvernavernet “zakonas”.
Tai, kad vien neeilinę sesiją inicijavo 80 seimūnų, rodo jog “Už” Skvernavernetą balsuos apie 120 o gal dar daugiau seimūnų.
Kitas įdomus dalykas yra tai jog formaliai vienas uniformas dėvintys kareiviai, de facto kariauja kitoje apkasų pusėje.
Feldmaršalas Skwern, štabo adjutantė Scheißelienė, jefreitorius Tomy Lin- visi jie pagal komufliažo spalvą karbauckininkai. Realiai globalistiniai koloradai.
Ir nors šiandien Karbauckis bando mobilizuoti gvardiją, ir nors eiliniai vieningai kalba jog palaiko Vadą- realiai bus taip kaip suplanavo režimas.
Nes balsavimas bus 100% slaptas, o jeigu slaptas, tai kiekvienas drebulys galvos jog dėl jo vieno nieko blogo nenutiks ir… tyliai, gnusnai nubalsuos už Skvernavetnetą.
O jau tada…
Tada prasidės kita karo prieš piliečius fazė.
Naikinimas.
Nepaklusai režimui- atims vaiką.
Nešlovini režimo- įtrauks į juoduosius sąrašus.
Kai nacionalizuos vaikus, sekantis žingsnis bus privalomos eutanazijos įvedimas nekondiciniams, brokuotiems ir nenproduktyviems individams.
P.S.
Vakar, šiandien, bet kuriuo metu įsijungus radiją, tv- iš ererio neišlenda makaronaitytės, muiliūtės, pora tapinų, slušniai, ir daug daug kitų pačių aršiausių.
Kas nori įsitikinti kokio lygio yra smegenų presavimas, lai pabando vieną valandą pažiūrėti gebelsą seniai pranokusią “Info tv”
Visko teko gyvenime matyti. Dar pamename Nevzorovo “kadperviziją”, bet to kas vyksta dabar nepranoktų ir putlerio televizionščikai.
Jeigu kažkada Dievas dar mums pagelbės ir pavyks nuversti kriminalinio klano režimą, tie gebelsistiniai propagandonai turėtų būti suimti ir viešai teisiami už nusikaltimus Tautai ir Tėvynei.

 

Pikc       2017-01-31 21:02

Kažkaip, stebėdamiesi egzistuojančių įstatymų nevykdymu, niekas nekalba apie tai, kad ta Žiobienė NESUINTERESUOTA jų vykdymu - gi tokiu atveju nebeliktų preteksto prakišinėti “barnevernetišką” versiją. Kitaip tariant, yra tikimybė, kad iš ideologinių ir (arba) materialinių paskatų ji su savo kontora tiesiog sabotuoja esamų įstatymų vykdymą, kad galėtų kelti triukšmą ir reikalauti “progresyvių” pataisų. Būtų, ko gero, verta pasidomėti jos ir jos šutvės ryšiais su norvegų kontoromis.

sveikas protas       2017-01-31 20:56

Stai ir islindo pati baisiausia   yla   is maiso !!!  Karalius nuogas - nera kontroles institucijai, kuri tiesiogiai atsakinga uz sias pasekmes . Puikus straipsnis . Visi taskai sudelioti . Bet ... blogis pats save nebaus ir is posto nesitrauks.  Privalu israuti esmine blogio sakni ,o ne atleisti is pareigu silpniausia ,kuris bejegis pries sistemos devyngalvi.  Todel privalu tai daryti is esmes, ka autorius ir siulo . Ir ” tik tvirtos seimos ir stiprus nesusvetimejusios visuomenes audinys ”  privalo buti atgimstancios Lietuvos pagrindas .

Tas primygtinis I.Makaraitytės ir       2017-01-31 20:45

jos žinomų kompanionų Dičpetrienės,Slušnio ir kitų siekimas norvegiško varianto ir netgi spaudimas jau darosi įtartinas.Kodėl ne prancūziškas,vokiškas,lenkiškas ar kitoks variantas?Taip įvarinėja lietuviamms nepilbnavertiškumo kompleką,kad mes nieko nesugebame?Labai gerai,kad tam pasipriešinta ir surastas variantas lietuviškas.

NET NEŽINAU KĄ GALVOTI       2017-01-31 20:43

JEI SEIMAS NENUŠALINS ŽIOBIENES. TOKS ŽMOGUS TOKIOSE PAREIGOSE - KAŽKOKS ABSURDAS.

Svarbiausia,kad       2017-01-31 20:42

krypstama į kompromisinį variantą,kuris apjungia ir krikščioniškas nuostatas,pagarbą šeimai.Tada be įstatymo raidės bus dvasinis dėmuo,kuris yra valios šaltinis ,kad būtų dėmesys ir valia siekti taikos ir vieningumo visuomenėje,šeimose.O nuo to visiems bus tik geriau,-ir vaikams ,ir tėvams.

Autoriui       2017-01-31 20:32

Puiku, Vytautai. Straipsnyje išdėstyta viskas kuo puikiausiai, ir argumentai neatremiami. Aš irgi visomis jėgomis tik už pirmąjį modelį- vienintelį teisingą ir priimtiną. Ir labai gaila, kad ant mažojo kankinio aukos Šakalienė su Majausku “savinasi” Norvegijos barnevernet pinigus- kitaip nepavadinsi jų pastangų bet kuria kaina priimti neapibrėžtas smurto sąvokas. Nors tuo pat metu sutinka, kad didžiausia problema- teisėsaugos ir vaikų teisių specialistų neveiklumas.
Daug prarado Bilotaitė... Tokie protingi apžvalgininkai tikrai nesimėto.

Kuo skiriasi fizinė bausmė nuo smurto?       2017-01-31 20:25

Kodėl samoninigi tėvai kartais vartoja fizines bausmes, auklėjant vaikus? To nesuprantantiems paaiškinu: kartais naudojamos fizinės bausmės tik todėl, kad vaikas bijotų daryti ką nors doroviškai blogai. Savaime aišku, kad ne visus vaikus reikia auklėti, kartais naudojant fizines bausmes. Yra daug vaikų, kuriems pakanka tik sudrausminimo ar pabarimo ir niekad jiems nereikia taikyti fizinės bausmės.
Fizinis smurtas prieš neklausantį vaiką yra perteklinė fizinė bausmė, kuri tampa ne vaiko auklėjimu, bet “auklėjimu”. Šiuo atveju, smurtavimas - tai tik smurtautojo pykčio išliejimas ant jo neklausančio vaiko, kuris ne auklėja, bet tik gadina vaiką: fizinį smurtą patiriantis vaikas anksčiau ar vėliau pradės nekęsti tokio savo “auklėtojo”, nežiūrint to, kad jis yra jo tėvas ar motina.

Tarabilda       2017-01-31 20:18

Labai įdomus dokumentas apie pinigų plovyklą, prisidengusią “žmogaus teisių” abriviatūra: http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2016/02/ZTSI-veiklos-ataskaita-FINAL-20062016.pdf
Va šitą srtuktūrėlę pakedenus išlįstų o lia lia dalykėlių. Bet galvą guldau, kad neatsiras žurnalistų drąsuolių, kurie pasiknaisiotų. Labai pavojinga.

kieno darbas?        2017-01-31 19:36

Ar ne Grybauskaitės darbas?Ar ne Grybauskaitė užsimojo sunaikinti vaikų namus? Kur dėsit vaikus paimtus iš negeriečių tėvų?

Nepasirašysiu       2017-01-31 17:05

Mažiau reklamuojantis trokštamai politinei karjerai (Vilniuje oportunistų ir vidutinybių ir taip ant kiekvieno kampo), o daugiau veiksmais, p. Sinica.

"...smurto visuomenėje..."       2017-01-31 16:35

Naviltis pas mus gimdo smurtą ( kitur terorizmą). Straipsnio pavadinimas itin tikslus. Jei samprotausime pagal principą “žuvis genda nuo galvos”, viskas stoja į savo vietas. Ką girdime Seime kai tik atsirado partijos: patyčias, t.y. psichologinį smurtą. Kokie darbo santykiai : aš viršininkas, tu kvailys,- tas pats smurtas, Žiniasklaida - patyčių kloaka- viena siaubingiausių smurto rūšių, o toliau pasekmės- mokykla, šeima, individai.

Protingas       2017-01-31 16:23

straipsnis, argumentuotas. Teisingas perspektyvos matymas. Geri pasiūlymai, ko paprastai mūsų spaudoje sunku surasti.

ministras Kukuraitis       2017-01-31 16:01

ruošiasi centralizuoti vaiko teisių apsaugą, vadovauti iš centro, tačiau tai neveiks, jei ir toliau tam vadovaus ta žiobienė. Baisu prisiminti, kaip ji pataikavo pedofilams ir nukankino mergaitę Garliavoje (gal ji jau ir negyva), pati jos net nemačiusi. Žiobienė visiškai nieko nedirbo,o gal ji net ir nesugeba nieko dirbti, nes, atsiprašau, jos toks veidas, tokia be lašelio empatijos, kad ji negali nieko doro padaryti.  Jei ims vadovauti normalus žmogus, gal išjudins kitus darbuotojus ir net skraiudžiamų vaikų kaimynus.

Rekomenduojame

Aleksandras Nemunaitis. Farsas, kuris bus šiandien

Vytautas Sinica. Kas visgi yra didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui ir interesams – krovinių tranzitas ar šita vyriausybė?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus savivaldybė skubos tvarka nagrinėja…

Tai buvo klaida, sako Šiauliuose plakatą prieš skiepus gaminusios kompanijos vadovas

Valdas Rakutis. Kam rūpi Lietuva?

Lenkija naikina PVM mokesčius maistui, mažina mokesčius degalams, dėl kylančių kainų kaltina Rusiją ir Europos Sąjungą

Prof. Jonas Jasaitis. Pradėjome naujuosius. Absurdų ar žmonijos naikinimo laikmetis?

Italijos vyskupas uždraudė neskiepytiems kunigams dalyti Komuniją

Nacionalinis susivienijimas. Sausio 13-oji primena: metas atkurti Lietuvos valstybę

Pfizer pirmojo asmens išpažintys: ketvirta dozė, o po to 10 metų vakcinų

Edvardas Čiuldė. Kodėl mums nereikėtų persiimti vadinamojo progresyvizmo marazmų pamėgdžiojimu?

Seimas žengė žingsnį link Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinio statuso pažeminimo

Už balos. Svarbiausi klausimai 2022 metais

Audrius Bačiulis. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu „Vilmorus“ paklausė apie užsienio politiką

Aleksandras Nemunaitis. Sužinome, kad Vilniuje gali dingti centrinis šildymas

Eugenijus Jovaiša. Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba

Ispanija sekuliarizuoja Jėzaus gimimą

Diskusija: ar visiems nebus geriau be savarankiškumo, vardan saugumo ir materialinės gerovės

Eric Zemmour: LGBT vaikams plauna smegenis mokyklose

Gėjų sekso scena ant Atėnų Akropolio įžiebė pasipiktinimo audrą Graikijoje

Prof. dr. Ignas Vėgėlė. Ar pakaks Prezidentui valios ir ryžto?

Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos piliečių asmens dokumentuose

Robertas Malone apgaudinėja cenzorius: tai, ką mRNR technologijos kūrėjas pasakė interviu po to, kai jį išmetė iš Twitter, užgniaužia kvapą

Gintaras Songaila. Laisvės gynėjų dienos proga – šokis ant Lietuvos Konstitucijos kapo?

Bosnija tampa pirmąja Europos šalimi be Covid’o pasų. Mirnes Ajanović nugalėjo Bosnijos federacinę vyriausybę

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Dėl lietuvių kalbos ir jos raidyno išdavystės

Ramūnas Aušrotas. Stambulo konvencija grįžta

Alvydas Butkus. Vienu šūviu du zuikiai? Tik kas tas šaulys?

Pensilvanijos universiteto translytis pralaimėjo plaukimo varžybas translytei iš Jeilio

Vytautas Sinica. Atkreipkim dėmesį, kokį sektorių sužlugdys konservatorių „vertybinė” politika

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.