Kultūros, kalbos, istorijos politika, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, TALKA

Vytautas Sinica. Ir vėl nekaltas melas prieš valstybinės kalbos vartojimą

Tiesos.lt redakcija   2015 m. rugpjūčio 22 d. 0:52

7     

    

Vytautas Sinica. Ir vėl nekaltas melas prieš valstybinės kalbos vartojimą

Ne pirmus metus Lietuvoje vyksta diskusijos apie asmenvardžių rašymą Lietuvos piliečių pasuose nevalstybine kalba. Nieko keista, jog šios diskusijos ilgus metus užstrigusios ir nejuda iš mirties taško.

Viena pusė (LLRA, LSDP, Lietuvos lenkų diskusijų klubas) kategoriškai reikalauja pažeisti arba pakeisti Konstituciją, ignoruoti visuomenės bendrąjį interesą bei viešąją nuomonę ir asmenvardžius nelietuviškai rašyti vietoje įrašų valstybine kalba. Kita pusė objektyviai negali su tuo sutikti, remdamasi ta pačia Konstitucija, Europos žmogaus teisių teismo sprendimais, tarptautine praktika ir daugumos piliečių interesu. Kadangi į šio išimtinai vidaus politikos klausimo svarstymą įsitraukė ir nuo seno globėjiškai į Lietuvą žiūrinti Lenkija, klausimą išspręsti tapo juo svarbiau geresnių dvišalių santykių labui.

Iniciatyvinė grupė „Talka: Už Lietuvos valstybinę kalbą“ Vyriausioje rinkimų komisijoje (VRK) užregistravo įstatymo projektą, kuriuo numatoma, kad pagrindiniame asmens dokumentų puslapyje galimi įrašai tik valstybinės lietuvių kalbos abėcėlės raidėmis pagal tarimą, o įrašai nevalstybine kalba gali būti rašomi paso papildomų įrašų puslapyje arba tapatybės kortelės antroje pusėje.

Prie iniciatyvos darbu ar vieša parama prisidėti kviečiami visi piliečiai ir politinės partijos. Jei pavyks surinkti 50 000 piliečių parašų, šiuo siūlymu tikimasi pateikti Seimui kompromisą, dėl kurio galėtų sutarti skirtingų stovyklų atstovai. Būtent taip šis klausimas buvo išspręstas Latvijoje, kurioje esančią lenkų padėtį ir teises giria patys Lenkijos vadovai.

Tačiau kiek tęsiasi diskusijos „dėl dvigubos v“ (iš tiesų dėl daugiau nei 150 nelietuviškų lotyniško pagrindo rašmenų įtraukimo į vartojimą), tiek yra kartojami tiesos neatitinkantys argumentai apie tariamus standartus ir įsipareigojimus šiuo klausimu. Didelę dalį šių melų vos paskelbus apie talkos akciją straipsnyje „Dėl „W“ raidės užsispyrusi Lietuva pati save stumia į aklavietę“ aidu atkartojo istorikas Šarūnas Liekis.

Jis teigia, kad „ES šalyse pavardžių ir net vietovardžių rašyba liberalizuota“. Sunku būti toliau nuo tiesos kalbant apie asmenvardžių rašymą. Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje ir kitose didžiosiose ES šalyse, net kitus rašmenis vartojančioje Graikijoje, asmenvardžiai pasuose rašomi tik valstybine kalba. Lygiai tas pats galioja ir NATO šalyse už Atlanto – JAV ir Kanadoje. Kaip ir Lietuvoje, kuri šia prasme niekuo neatsilieka.

Tačiau Š.Liekis apibendrina, kad „originalių kitataučių pavardžių į asmens dokumentus neįsileidžianti Lietuva pažeidžia ES standartus“. Būtų įdomu šį ES standartą surasti, tačiau nepavyktų, nes ir vėl yra visiškai priešingai nei teigia profesorius. ES apskritai nėra priėmusi imperatyvių dokumentų tautinių bendrijų kalbinių teisių klausimais. Šioje srityje pagrindinis reguliavimo šaltinis yra Europos Tarybos dokumentai. Jos 1995 m. priimta Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija kalba apie asmenvardžių rašymo pasuose nevalstybine kalba galimybę, tačiau aiškiai nurodo, kad tai negali prieštarauti šalies įstatymams ir interesams, turi būti įgyvendinta atsižvelgiant į istorinį kontekstą. Tai, kaip Lietuva įgyvendina šią konvenciją, buvo ne kartą vertinta, ir nėra išvadų, kad dėl pasų įrašų ji būtų pažeista.

Latvija ir Lietuva šiuo klausimu buvo po kartą išmėgintos ir Europos Žmogaus Teisių Teisme, kuriam buvo apskųstos, nes neleido asmenvardžių rašyti norima mažumos kalba. Ir Lietuva, ir Latvija teismo sprendimu atitiko „europinį standartą“. Buvo paaiškinta, kad tai, kokiomis kalbomis rašyti pasuose, yra išimtinai pačių valstybių apsisprendimo klausimas ir kad šis sprendimas turi būti priimamas daugumos gyventojų patogumui. Būtent tą ir yra padariusi Lietuva, kaip ir anksčiau minėtos Vakarų šalys.

Kartais kaip „europinis standartas“ bandoma pateikti 1994 m. Lietuvos-Lenkijos sutartis, tačiau joje buvo aiškiai sutarta originalius piliečių vardus ir pavardes rašyti valstybine kalba pagal skambesį. Tai yra, nelietuvinti Lietuvos lenkų pavardžių (neversti Tomaševskio į Tamašauską), tačiau užrašyti jas taip, kaip jos tariamos valstybine kalba. Tai absoliučiai logiška, nes lietuvių kalbos ypatybė yra visa ko rašymas taip, kaip tariama. O sekant EŽTT išvada, kad dauguma šalies piliečių institucijose ir kitur galėtų perskaityti ar iš klausos užrašyti tokią pavardę, ji turi būti rašoma pagal tarimą valstybine kalba.

Būtų įdomu sužinoti, kaip Š. Liekis arba G. Kirkilas siūlytų lenkų kalbos nemokantiems poliklinikų, policijos ar kitų Lietuvos institucijų tarnautojams telefonu užregistruoti „originalo kalba“ užrašomą pilietį Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.

Š. Liekio įsivaizduojamo ir viešai piliečiams suklaidinti skelbiamo europinio asmenvardžių rašymo nevalstybine kalba standarto nėra. Priešingai, tiek teismų išvados, tiek valstybių praktika rodo, jog standartas yra rašymas tik valstybine kalba. Esant ypatingoms aplinkybėms ir poreikiui, ją galima papildyti įrašu kita kalba papildomų įrašų puslapyje, kas ir buvo sėkmingai padaryta Latvijoje.

Lenkija, prieš kelis metus savo itin mažam kitataučių skaičiui suteikusi tokią galimybę rašyti nevalstybine kalba, yra greičiau reta išimtis iš taisyklės ir būtų pernelyg naivu nesieti šio Lenkijos sprendimo su jos Lietuvai keliamais reikalavimais.

Tačiau Š. Liekis savo kritikoje žengia dar toliau labai rizikingos argumentacijos keliu. Kaip pavyzdį jis pateikia Prancūzijos ir Vokietijos kadaise ginčytinas teritorijas, kuriose dabar leidžiami viešieji užrašai ne valstybine kalba. Pirmiausiai, viešųjų užrašų klausimas yra visiškai atskiras ir neturi nieko bendra su asmenvardžių pasuose klausimu.

Subtilus ėjimas vieną klausimą argumentuoti visai kito pavyzdžiais iš dalies pats savaime liudija Š. Liekio tezėms tinkamų pavyzdžių trūkumą. Tuo tarpu vietovardžių rašymo nevalstybine kalba atvejų Europoje iš tiesų galima prirankioti. Dažniausiai tokie užrašai numatomi tos šalies autochtonams – istoriškai toje vietoje nuo seno gyvenusioms kitakalbėms etninėms grupėms, kurios neturi savo atskiros valstybės ir yra istoriškai neatsiejamos nuo valstybę sukūrusios tautos. Tai velsiečiai Jungtinėje Karalystėje, latgaliai Latvijoje, bohemiečiai Čekijoje, galai Prancūzijoje ir t.t.

Tačiau pats Š. Liekis labai taikliai pastebi, kad „Silezijos regione, iki 1945-ųjų priklausiusiame Vokietijai, irgi atkurti vokiški kaimų pavadinimai“. Būtent „atkurti“ kaimų pavadinimai iš tiesų yra puikus pavyzdys Lietuvai – ji taip pat yra atkūrusi autentiškus lietuviškus pavadinimus visoje pietryčių Lietuvoje.

Kiekvienas, besidomintis istorija, žino, kad pietryčių Lietuva nuo seniausių laikų yra baltų ir vėliau lietuvių etninės žemės, kuriose lenkai (išskyrus savanoriškai lenkų kalbą ir kultūrą pasirinkusius bajorus, atvykusius dvasininkus ir dalį Vilniaus gyventojų) apskritai negyveno kone iki ATR padalijimų. Vėlesnis gyventojų lenkėjimo procesas plačiai nušviestas mokslinėje literatūroje, taip pat ir lenkiškoje.

Pavadinimai ne lietuvių kalba šiame regione yra paprasčiausias XIX ir XX amžiaus okupacijų ir polonizacijos padarinys. Pastangos vėl rašyti juos lenkų kalba turėtų būti aiškiai įvardyti kaip bandymas įteisinti ir viešai įtvirtinti okupacijų padarinius. Kas yra itin akivaizdu vietovardžių atveju, ne taip akivaizdžiai galioja ir asmenvardžiams.

Ne vienas kalbininkas, tačiau išsamiausiai garsusis akademikas Zigmas Zinkevičius yra plačiai išnagrinėjęs pietryčių Lietuvos gyventojų pavardžių kilmę iš lietuviškų vardų ir bendrinių žodžių („Vilnijos lenkakalbių pavardės“, 2002 metai).

Siūlymas Lietuvos valstybėje pačių lietuvių rankomis įteisinti ir vietoje valstybinės kalbos oficialiai rašyti ir duomenų bazėse vartoti okupacijų pasėkoje susiformavusias lietuviškos kilmės, tačiau lenkiškos formos pavardes skamba mažų mažiausiai ironiškai.

Visa tai suprasdami, turime pripažinti, kad nei tarptautinė teisė, nei kitų šalių praktika, nei visuomenės bendrojo intereso argumentai nesuteikia pagrindo įteisinti asmenvardžių rašybą „originalo kalba“ vietoje įrašų valstybine kalba, kurie visus piliečius šia prasme padaro lygius prieš įstatymą.

Vienintelis argumentas – pačių gyventojų, o daug dažniau tiesiog jų atstovais pasiskelbusių politikų eskaluojamas subjektyvus noras matyti savo vardus ir pavardes pase įrašytus ne lietuvių kalba. Visų šalių gyventojai turi įvairiausių norų ir pageidavimų valstybei, tačiau kai juos grindžia tik pats noras, neturėtų būti skubama jų išpildyti valstybinės kalbos oficialaus vartojimo ribų siaurinimo ir likusių piliečių patogumo sąskaita.

Ieškodami kompromiso ir greitesnio sprendimo kitakalbiams Lietuvos piliečiams galime pasiūlyti įrašą jų norima kalba paso papildomų įrašų puslapyje ar kitoje tapatybės kortelės pusėje. Tokiu atveju, jis būtų ne vietoje valstybinės kalbos, o kaip papildoma informacija, viešai liudijanti paties piliečio deklaruojamą savo tautybę ir didžiavimąsi ja.

Jei kitakalbių piliečių tikslas yra ne siaurinti valstybinės kalbos vartojimą ir statusu jai prilyginti kitas kalbas, turėtume sutarti dėl tokio kompromiso ir baigti Rusijai naudingus ginčus, kurių nutraukti kol kas neleidžia kategoriški reikalavimai, kurių objektyviai negalima išpildyti.

***

Rugsėjo 2 d. yra numatytas VRK posėdis, kuriame turėtų būti priimtas sprendimas inciatyvinei grupei „Talka: už Lietuvos valstybinę kalbą“ išduoti parašų rinkimo lapus. Tikimasi, kad parašų rinkimo lapai bus išduoti apie rugsėjo 5 d. Tuomet ketiname kviesti visas visuomenines bei politines organizacijas prisijungti prie parašų rinkimo talkos. Visus galinčius prisidėti prie iniciatyvinės grupės veiklos jau dabar kviečiame rašyti mums el. paštu .(JavaScript must be enabled to view this email address).

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kad kokios,       2015-08-24 20:14

jau rytoj ir sulauksime katalikų kapituliacijos.

Letas Palmaitis       2015-08-24 17:43

Apie ką sapaliojame? Nėra jokių “Lietuvos piliečių pasų”, nes “pasai” atlieka spectarnybų vykdomos tarpvalstybinės kontrolės ir sekimo funkciją, o visi “piliečių” duomenys be jų valios iškeliauja į nepasiekiamus tinklo resursus. Problema dėl valstybinės kalbos “pase” dirbtinai išpūsta dėmesiui atitraukti nuo fakto, kad “paso” išvaizda yra fikcija, o įrašas raidėmis reikalingas tik kvailiams: visais esminiais atvejais (visos operacijos kiekvienam privalomai primestame banke, visos perlaidos, kelionės ir pan.) nuskaitomas ne raidinis įrašas (“w” ar ne “w”), bet elektroniškai užkoduotas krikšto vardą pakeičiantis lagerininko numeris ir fiziniai vergo duomenys. Šių elektroninių pančių jau nebenutrauksi kai “pasas” bus subendrintas su banko kortele, o atsiskaitymai grynaisiais panaikinti.
Graikai yra vienintelė ES tauta, kurios vyskupai organizavo sėkmingą milijonų žmonių akciją, išreikalavusią norintiems normalų tradicinį pasą be elektronikos ir biometrinių duomenų. Tokie pasai turi būti atkurti Lietuvoje bent vidaus naudojimui, o elektroninė bankinė prievarta ir šantažas panaikinti.
Kas dėl valstybinės kalbos, tai pirmiausiai reikia atkurti savo valstybę. Kalbos statusą gali pakeisti tik arba oficialios kalbos pakeitimas kita, arba dvikalbystės įvedimas.
Šiuo metu aktualiausia yra ne “w”, bet visomis išgalėmis priešintis grynųjų pinigų likvidavimui.
Sustabdyti totalinį pavergimą gali tik regioniniai masiniai protestai ir pilietinis neklusnumas. Deja, nėra jėgos, kuri tai organizuotų, nes katalkiškoji jėga kapituliuoja.

to Čia Lietuva        2015-08-23 23:51

Galėsi džiaugtis kirkilo ir šiaulienės - W, Q, X - trijų raidžių kombinaciją lietuviškoje abecelėje.

Pabudimui:
V. Sinica. G. Kirkilo buldozeris per valstybinę kalbą
Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/v-sinica-g-kirkilo-buldozeris-per-valstybine-kalba.d?id=68047282

Arvydas       2015-08-23 15:43

Ačiū V.Sinicai už puikų straipsnį.

Puikus straipsnis       2015-08-23 13:20

Reikalavimo kitos tautybės piliečių pavardes rašyti tos tautybės rašmenimis absurdiškumu lengva įsitikinti pareikalavus jas rašyti kinų, japonų, arabų, hebrajų ar jidiš rašmenimis. Nesugebėtume ne tik perskaityti, ištarti, bet net atpažinti.  Ar šių tautų piliečiai ar jų sutuoktiniai nesusiduria su panašiais klausimais? O gal šių tautybių piliečiai yra prastesni už lenkus ar rusus?
Toks reikalavimas atspindi nemažos lenkakalbių dalies praeities Lenkijos ekspansionistines nuotaikas ir vertintinas, kaip tos ekspansijos vykdymą kalbos bei kultūros priemonėmis ir labai primena Putino Rusijos ekspansiją į Ukrainos teritoriją. Skiriasi tik priemonės bei metodai.
Lietuvos Respublika yra suvereni valstybė ir turi savo valstybinę kalbą, todėl oficialios rašybos klausimuose negali būti jokių išimčių.
Rašome, kaip tariame, o papildomas įrašas kitoje dokumento vietoje asmens pageidaujama forma suteikia visą reikiamą papildomą rašybos, tautybės ir tapatybės informaciją. Negalima visos jos sudėti į vieną žodį, užrašytą asmens pageidaujama grafema. Tokia taisyklė būtų vieninga visų kitataučių atžvilgiu ir nebūtų jokių privilegijų bei išimčių.

Jau ir dabar makalynė       2015-08-22 23:01

Graikijos premjeras vienuose laikraščiuose rašomas Tsipras, o kituose – Cipras… Jau nė patys nebežinom, ar rašyti taip, kaip tariame, ar “originalia”, t. y. iš angliškos spaudos perimta rašyba.

Čia Lietuva       2015-08-22 20:38

ir kitokių rašymų asmens dokumentuose negali būti. Gyveni Lietuvoje tai ir turi būti rašoma tik lietuviškai. Aš agituosiu piliečius nepasirašinėti ir nebalsuoti už tokį pasiūlymą.


Rekomenduojame

Lina Sedra. SOS: VILKAI! Patvirtinta REKORDINĖ medžioklės kvota – vilkų apsaugos ar vilkų genocido planas? Taikinyje – 40 proc. populiacijos

Be komentarų. TV reklamuoja higieninius paketus vyrų mėnesinėms

Dalius Stancikas. Ginčas per Vėlines

Visų Šventųjų ir Vėlinių išvakarėse buvo pagerbti kovotojai už Lietuvos laisvę

Pal. Jurgis Matulaitis. Šventumo siekimas

Geroji Visų Šventųjų naujiena: Palaiminti…

„Vaiko teisių“ smurtą patyrusi Kručinskų šeima Kauno apygardos teisme išgirdo tai, ką ir taip žinojo: motinos veiksmuose nebūta nusikaltimo

Andrius Švarplys. Padarius iš vaiko verslą ir „grynąjį pelną“, nesunku visuomenei primesti komercinį vaikų globos modelį

Žinių radijas. Ar tikrai bankai puotauja maro metu?

Vytautas Radžvilas. Nomenklatūrinis klonas? Neverta

Algimantas Rusteika. Soroso pinigai, ketvirtoji valdžia ir NVO

Ramūnas Aušrotas. Jungtinėje Karalystėje siaurinama asmenų įsitikinimų ir sąžinės laisvė

Nuo bačkos. Britų švietimo ekspertė: paskaitas auditorijose pakeis mobilieji telefonai

Vytautas Sinica. Apie supainiotus interesus

Nuo bačkos. Dainius Žalimas: Konstitucija yra priimta ne tam, kad valstybė būtų valdoma daugumos sprendimais, daugumos stereotipais

Vincentas Vobolevičius. Kiek atlyginimų kainuoja naujas butas?

Davidas Starkey apie „Brexit“ atmetusį savo šalies politinį elitą: „Išdavystė“

Per iškirstą bulvarą – su gedulo vėliava

Šių metų spalio 30 dieną, trečiadienį, kviečiame į renginį „Renkuosi gyvybę“

Prof. Rasa Čepaitienė. Koks inteligentijos vaidmuo pasipriešinime?

Geroji naujiena: Kaip iškovoti gerą kovą – išsaugoti tikėjimą

Algimantas Rusteika. Vidinė emigracija ir procentai

Vytautas Sinica. Ruoškitės tik didesniam puolimui

Justas Mundeikis. Medikai, kada streikas?

Audrius Bačiulis. Kodėl…?

Algis Avižienis „Iš savo varpinės“: Kodėl Kinijai nesiseka „suvirškinti“ Honkongo?

Vidas Rachlevičius. Mes niekada daugiau nebesusikalbėsime

Vytautas Sinica. Nausėdai ruošiamas Pakso likimas?

Tikslas – iš pagrindų atnaujinti Lietuvos valstybę

Kvietimas į spalio 25–26 d. vyksiančias partizano A.Kraujelio laidotuves

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.