Vytautas Sinica. Apginti Lietuvos sienas

Tiesos.lt siūlo   2021 m. liepos 9 d. 19:59

13     

    

Vytautas Sinica. Apginti Lietuvos sienas

propatria.lt

Autorius yra politologas, VU doktorantas, Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas

Nuo birželio pradžios Lietuvoje negirdėtas dalykas – migrantų krizė. Ilgus metus vykusi senosiose ES šalyse, dabar ji visiškai netikėtai atėjo tiesiai į Lietuvą. Kaip jau prieš savaitę rašė DELFI, „šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 507 neteisėti migrantai – šis skaičius yra daugiau kaip šešis kartus didesnis, nei buvo per visus 2020-uosius.“ Iš tiesų į Lietuvą iš Baltarusijos plūsta rekordinis migrantų skaičius. Lietuvoje jie elgiasi agresyviai ir jau sukėlė net 70 žmonių įtraukusias riaušes Pabradės užsieniečių registracijos centre. Neatrodo, kad Lietuva žino, ką su visu tuo daryti.

Absoliuti dauguma migrantų yra iš Irako, nors pastaruoju metu daugėja afrikiečių iš Gambijos, Gvinėjos, Maroko, Egipto, Somalio ir kitur, taip pat ir kitų Azijos šalių. Irakiečiais dažniausiai prisistato asmenys be jokių dokumentų. Koks jų tikslas, ko jie nori? Ne pasilikti Lietuvoje, o per Lietuvą, kaip ES šalį, traukti toliau į išsvajotas gerovės šalis kaip Vokietija ar Švedija. Būtent dėl šio reikalavimo kilo ir riaušės Pabradėje – nelegalai yra nepatenkinti, kad tenka būti Lietuvoje. Jiems pažadėta Švedija.

Kaip šie žmonės pasiekia Lietuvą, kurios dėl akivaizdžių geografinių priežasčių negalėjo pasiekti anksčiau? Baltarusijos režimas pats kviečia juos vykti į Baltarusiją ir suteikia visą pagalbą pasiekti Lietuvos sieną, kurią – kaip žinia – paprasta kirsti. Iš esmės tą patį atskirais laikotarpiais darė Turkija – vežė migrantus autobusais prie Graikijos ir Bulgarijos sienų. Diktatoriai mokosi vienas iš kito. Baltarusija per daug ir neslepia, kad toks dirbtinai sukurtas migrantų antplūdis yra politinė akcija prieš Lietuvą ir ES už jos kišimąsi į Baltarusijos vidaus procesus. Toks, grubiai tariant, paauklėjimas. Lietuvos pasieniečiai net užfiksavo kaip Baltarusijos pareigūnai maskuoja migrantų pėdsakus, palydi juos į Lietuvos teritoriją. Tuo pačiu, beje, 70 proc. suaktyvėjo ir kontrabandos gabenimas į Lietuvą.

Lietuva pirmosiomis naujo reiškinio savaitėmis rūpinosi, kur padėti ir kaip pasirūpinti visais prieglobsčio prašytojais, o ne kaip nutraukti jų srautą. Natūralu, jog trūko logistinių pajėgumų šiais žmonėmis pasirūpinti. Tačiau principinis klausimas, kaip apskritai nutraukti šį reiškinį sprendžiasi lėčiau. Pasitelktos didesnės pajėgos saugoti sienai, tačiau ją pasiekę žmonės iš trečiojo pasaulio šalių prašosi prieglobsčio ir jį gauna, nėra apgręžiami grįžti į Baltarusiją.

Kadangi Lietuvos-Baltarusijos siena kartu yra ir ES bei Šengeno erdvės išorinė siena, jos apsauga bent teoriškai yra visos Europos Sąjungos rūpestis. Tokius rūpesčius ES intensyviai sprendė praėjusio dešimtmečio viduryje, kai senosios ES šalys susidūrė su migrantų antplūdžiu per Viduržemio jūrą. Tada sukurta agentūra FRONTEX, turinti vieningai ES lygiu užtikrinti ES išorinių sienų apsaugą. Tačiau jos veikla, kaip ir apskritai pats sienų apsaugos klausimas tapo vertybinės diskusijos apie sienas ir atvirumą įkaitu. Vienos šalys ėmėsi saugoti savo ir kartu Šengeno erdvės sienas, kitos šalys, priešingai, metė pajėgumus migrantams priimti ir jais pasirūpinti. Konkreti FRONTEX pagalba Lietuvai kol kas miglota – ji atsiuntė 6 pareigūnus birželį ir žada dar 20 pareigūnų liepą, tačiau svarbiausia ne, kiek darbuotojų čia bus, o kurios veiksmų krypties imsis jie ir Lietuva.

Ideologinė problema

Ideologinė problema dabar Lietuvoje reiškiasi visu gražumu. Galime vadinti ją kosmopolitizmo ir nacionalizmo ginču. Pagal pirmąjį, pareigos yra ne savo šaliai ir piliečiams, o visai žmonijai, tad jeigu kažkas nori tavo šalies pagalbos ir gerovės, turi ja ir dalintis. Pagal antrąjį požiūrį, pareigos yra pirmiausiai savo šalies piliečiams, o visiems likusiems – tik pagal tarptautinę teisę ir su piliečiu pritarimu, nes bet kokia pagalba yra tavo piliečių sąskaita. Suprantama, antrasis požiūris yra teisingas, pirmasis – remiasi iliuzija.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teigia, kad pabėgėliai apgyvendinami tol, kol Lietuva suras būdą juos grąžinti atgal į kilmės šalis. Tai tarsi nuosaiki vidurio kelio pozicija – priimti, o vėliau grąžinti. Europos patirtis rodo, kad tai retai pavyksta, o retos tą darančios šalys (Danija) susilaukia daug kritikos dėl savo tariamo nejautrumo. Migrantai į ES atvyksta su viltimi čia gyventi, leidžia į mokyklas vaikus, susilaukia naujų, o vėliau apeliuoja į savo lūkesčius ir čia kurtą ateitį. Tokį požiūrį iš esmės palaiko liberalų ar laisvės partijos atstovai, kaip Raskevičius ar Dobrovolska, skirtingais žodžiais pasakę, kad svarbiausia yra užtikrinti sąlygas visiems atvykstantiems.

Grėsmė

Masinė nelegali imigracija į Europą praėjusį dešimtmetį aiškiai parodė, kad taip į šalis patenka ir su teroristiniais tinklais susiję asmenys. Kaip neoficialiai sako saugumo tarnybų veteranai, įsileidęs 1000 musulmonų tarp jų būtinai turėsi ir teroristą. Lietuvos VSD jau seniau yra tyliai deportavusi ne vieną Artimųjų Rytų šalių pilietį, susijusį su Hezbollah ir kitomis organizacijomis. Britų ir kitų šalių tarnybos patvirtino, kad į ES šalis su migrantų srautais pateko ir ISIS šalininkai. ISIS nugalėta, bet islamiškasis terorizmas egzistavo iki ISIS ir egzistuos po jos. Polinkį į agresiją ir nepaklusnumą normoms imigrantais Pabradėje pademonstravo kone iš karto. Žiūrėti į migrantus kaip į būtinos pagalbos ir nepavojingus ėriukus, kaip žiūri Laisvės partijos šalininkai, nėra jokio pagrindo.

Visi sieną kertantys nelegalūs migrantai prašo Lietuvoje prieglobsčio. Beveik nė vienoje iš jų kilmės šalių karas nevyksta ir prieglobsčio prašytis nėra pagrindo. Juo labiau, kad Lietuva jokia prasme nėra pirmoji saugi šalis jų kelyje, kas pagal tarptautinę teisę sukurtų pareigą priimti šiuos žmonės, jei būtų tikri pabėgėliai. Jeigu jie perka bilietus kelionei į Baltarusiją, joje ir gali prašytis prieglobsčio. Baltarusija bent kol kas yra pavojinga tik aktyviai režimui oponuojantiems savo piliečiams, o ne gyventojams apskritai. Taigi – saugi šalis prieglobsčio prašytojams. Lietuva neturi jokios pareigos priimti sieną kertančių nelegalų, ką jie besakytų. Reikia rasti drąsos ne tik sienos statyboms, bet pirmiausiai tiesiog principui, jog nelegalai šalyje nelaukiami. Būtent šią nuostatą priimti ir vykdyti pasirodo esą didžiausias iššūkis.

Sprendimai

Lietuva neturėtų priimti Baltarusijos siunčiamų nelegalių migrantų mažiausiai dėl trijų priežasčių. Pirma, juos įleidžiant ideologinis pataikavimas migrantams ir atvirų sienų utopija keliami aukščiau tarptautinės teisės – pirmoje vietoje atsiduria ne saugi šalis, laisva rinktis, ar priimti net ir pabėgėlius, jei jie tokie būtų. Antra, visam pasauliui rodoma seniai buvusi numatoma valstybės negalia kontroliuoti savo sienas. Lieka tik džiaugtis, kad kaip Vengrija nebuvome tikrųjų migrantų srautų kelyje ir kad kaimyniniai diktatoriai tokių triukų nesugalvojo anksčiau. Trečia,  užsienio politikos prasme leidžiame iš mūsų atvirai tyčiotis Lukašenkai, nes visiems žinoma, kad Azijos šalių piliečiai mums siunčiami tyčia – kaip bausmė ir kaip pasityčiojimas. Negebama tam pasipriešinti, priimamas primestas žaidimas, net kariuomenė padeda ne sustabdyti migrantų srautus, o juos priimti. Nebesidarykime gėdos, uždarykime sienas ir apsaugokime Šengeno erdvės sienas. Jeigu valdžia nejaučia tokios pareigos savo piliečiams, galėtų jausti bent prieš Europos Sąjungos institucijas, dėl kurių pagyrimo dažniausiai ir stengiasi.

Situacija pasienyje ir jos sprendimas daug paprastesni nei atrodo:

1. Šiandien – čia ir dabar – reikia ne didesnių pajėgumų ir ne ES pagalbos. Reikia valingo politinio sprendimo, kad jokie migrantai, „pabėgėliai“, „prieglobsčio prašytojai“ į Lietuvą neįleidžiami. Dabar tokio sprendimo nėra ir visos pajėgos pasienyje, nesvarbu, didelės ar mažos, bejėgiškai skėsčioja rankomis ir priima nelegalus. Atsakymas į galimą tarptautinės bendruomenės kritiką: jau priėmėme gerokai daugiau nei pajėgiame pasirūpinti. Viskas. Svarbiausia, kad visi dirbantys prie sienos apsaugos žinotų, kad gali, turi ir bus pagirti ir skatinami, o ne baudžiami, jeigu fiziškai nepraleis daugiau nė vieno žmogaus, atvykstančio be popierių, kurie leistų jam gyventi šalyje. Lietuvoje prieglobstis galimas tik politinį persekiojimą patiriantiems kaimyninių šalių piliečiams, kuriems mes esame artimiausia saugi šalis. Nors jie, kitaip nei irakiečiai, žino, kad Beliackį mes išdavėme.

2. Techniškai užkirsti kelią į Lietuvą, jokia problema. Su nelegalais reikia elgtis lygiai taip pat, kai su kontrabandininkais ar kaip su besiveržiančiais į bet kokią draudžiamą patekti teritoriją – banko saugyklą, karinę bazę, strateginės svarbos objektą. Kvaila apsimesti, kad jėgos struktūros neturi tam priemonių ir kad nežino, ką daryti. Besiveržiantieji nėra ginkluoti ir tikrai negalėtų jėga prasibrauti į Lietuvą, jei ši nuosekliai vykdytų politiką „neįsileisti nelegalų“. Kaip išvengti smurto? Labai paprasta ir efektyvu būtų protingas kiekis savalaikių šūvių į orą (ne į Baltarusiją ir ne į žmones). Tuo pasiunčiama labai aiški žinutė net ir visiškai neraštingiems atbėgėliams. Šiuo siūlymu piktintasi, tačiau toks pasipiktinimas viso labo rodo nuostatą, kad valstybės sienų negerbiantis žmogus nėra nusikaltėlis. Toks žmogus yra nusikaltėlis ir su juo tik kaip su tokiu gali būti elgiamasi. Jeigu visgi į Lietuvą plūstantys žmonės tiek laukiniai, kad nesupranta minimų signalų, yra visos riaušių slopinimo priemonės sunkiau suprantantiems ir daug Balkanų/Karpatų šalių gerosios patirties jas taikant pasienyje prieš nelegalus. Galima pasikonsultuoti, pasinaudoti europiečių vienove įvairovėje. Tvoros ar sienos statybos labai ilgas procesas, tačiau kelių spygliuotos vielos sluoksnių „sielą“ nutiesti galima labai greitai, o užsienio patirtis rodo, kad tai labai efektyvu.

3. Ilgesnėje perspektyvoje galima ir reikia pasistatyti tvorą ar sieną, aprūpinti ją visa būtina įranga, kameromis, davikliais ir kita. Tą padaryti reikėjo, žinoma, seniai. Saugome ne tik Lietuvos, bet ir ES išorinę sieną, tačiau ji kiaura kaip rėtis ir dėl to nematoma problemos jau 30 metų. Sienos nepastatysime nei per dieną, nei per savaitę, tam reikia daug laiko. Bet tai reikia pradėti. Visiškai be ironijos, sienos statybose galėtų dirbti Lietuvoje laikinai apgyvendinti ir pabėgėlio statuso laukiantys jauni vyrai (tokių – absoliuti dauguma). Priverstiniai darbai taikomi pašalpas gaunantiems Lietuvos piliečiams – joks žmogaus teisių pažeidimas taikyti juos ir nelegalams (nuo pirmų krizės dienų aišku, kad absoliuti dauguma prieglobsčio prašymų netenkinama, kad net pačiu formaliausiu požiūriu visiškai saugu sakyti, kad tai nelegalūs migrantai, o ne jokie pabėgėliai).

Pirmomis dienomis „tvora“ daug kam kėlė šypseną, sieta su Trumpo statyta siena, tačiau iš tiesų yra kuo normaliausia priemonė sienų apsaugai. Per 2015-2016 metų migrantų krizę tvoras Europoje pasistatė su migrantų srautais susidūrusios Slovėnija, Vengrija, Austrija ir Norvegija, dar anksčiau tą padarė Graikija ir Bulgarija. 2015 metais Latvija pasistatė sieną su Rusija, Lietuva svarstė statyti tvorą nuo Kaliningrado srities, nors to neįgyvendino. Turbūt garsiausią – tikrą, betoninę, 6 metrų aukščiau – sieną pasistatė Izraelis. Pasienio tvoros ir sienos statomos visuose žemynuose ir XXI amžiuje daugiau nei bet kada anksčiau. Už sieną pasisakė net Laisvės partiją atstovaujantis Remigijus Šimašius. Ši priemonė yra absoliučiai nekontraversiška ir būtina.

4. Žvelgiant strategiškai, Lietuva negali ir neturi būti išsišokėle Europos Sąjungoje saugodama savo sienas. Šiam požiūriui yra gausu šalininkų ir su jais kartu būtina siekti, kad visos ES mastu būtų pripažinta nelegalių migrantų neleidimo į šalį politika. Lietuva gali prisidėti prie danų siūlomo modelio, pagal kurį prieglobsčio prašymai būtų priimami, svarstomi ir įvertinami (atmesti ar priimti) ne pačioje Danijoje ar jos pasienyje, o kur nors ten, kur gimsta migrantų srautai. Pati Danija dabar siekia tokio susitarimo su Ruanda. Tokiu būdu nelieka jokių paskatų keliauti į Europą, lobti kontrabandininkams, po to Danijai (ar kitiems) už savo ar tarptautinių organizacijų pinigus siųsti tuos žmones atgal, kai prašymai atmetami. Ši idėja jau puolama Europos kairiųjų, bet yra puiki ir prie jos jau jungiasi britai. Neabejotinai, jungsis ir Višegrado šalys. Turėtume ir mes. Žengiant dar toliau, Lietuva turėtų inicijuoti visos ES ar dalies palaikančių šalių sutartis ir viešus įsipareigojimus migrantų neįsileidimo į šalį principui. Tokių sąjungininkų tikrai yra visose Europos dalyse. Užtenka bijoti, ką pasakys Briuselis. Patys turėtume formuoti mūsų ir kitų šalių interesus atitinkančią ES politiką.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Panašu, kad mūsų        2021-07-10 20:06

VSD misijos esmė Lietuvoje išvalyti aikštelę transnacionalinėms kompanijoms galutinai sunaikinant Lietuvos tautinį valstybingumą ir suverenitetą. Kaip kad pagreitintai vyksta Ukrainoje. Kaip suprantu INDEPENDENT ofšorų sąvininka, skandinavų bankų klasterisi ir Klaipėdos uosto ar Lietuvos geležinkelių įsisavintojai bei referendumo įstatymo naikintojai VSD vertinimu yra “geriečiai”. ir jokios grėsmės nekelia smile. Pagrindinė Lietuvos problema – baisusis Paksas, stabiliai Lietuvai dirbęs ne vikingų bankas “Snoras”, p dabar ir “Šeimų sąjudis” puolamas….Apgailėtina.

to < Hm       2021-07-10 16:26

Pritariu jūsų komentarui.

Povilas       2021-07-10 16:21

Pritariu gerb. Vytautui. Toks neveiklumas saugant (tiksliau - nesaugant) mūsų valstybės sieną, yra nusikalstamas. Nelegalai, ieškantys lengvos duonos ir kertantys valstybės sieną ten, kur negalima, yra nusikaltėliai. Su jais reikia elgtis kaip su nusikaltėliais. Niekas (tame tarpe ir Briuselis) mums negali nurodyti, kai reikia sieną saugoti. Dėl to reikia dėti visas pastangas,(tame tarpe ir pasitelkiant ne butarorinį, o rimtą kontingentą  kariuomenės) kad nelegalai negalėtų patekti į Lietuvą. Jų antplūdis mūsų mažai valstybei yra pražūtingas.

Akivaizdu       2021-07-10 15:50

nesubrendėlio paistalai ....
Net komentuoti nėra ko….

The Epoch Times       2021-07-10 15:07
Dzeikas       2021-07-10 13:38

Echtui:
Tai jeigu tu nori save gerbt ir buti orus PIRMIAUSIA turi atsisakyti neuzdirbtu pinigu.
Dabar itempk smegenine ir prisimink ka pasake Lietuvos vierchas, kurio pareigas esamuoju momentu eina banku pleve, kai ES pabande apmazint ismokas Lietuvai? Prisiminei?
Dabar suprantat kad patys pasirinkote savo dalia: buti suktais, be savigarbos uztatai kramtyt bulka su neuzdirbtu pakankamai storu sviesto sluoksniu.
Uz savo pasirinkima tenka atsakyt.Ir kuo veliau - tuo brangiau. Nes procentai auga.

Ech tu Sinica       2021-07-10 13:08

„Žvelgiant strategiškai, Lietuva negali ir neturi būti išsišokėle Europos Sąjungoje saugodama savo sienas.
.
Lietuva PRIVALO būti išsišokėlė (PIRMEIVĖ), ir ne tik saugodama savo sienas. Kur mūsų išdidumas, savigarba ir tvirta pozicija prieš ES kosmopolitus pasakant tvirtą ‘raus’.

Dzeikas       2021-07-10 12:52

Jeigu mes nenorime tapt gyvulukais turime gerbt ir atskiro zmogaus teises ir laisve ir savo teises ir laisves.Mes turime gelbeti zmones begancius nuo pavojaus ir gresmes gyvybei ir sveikatai.Ir turime pareiga atskirti TOKIUS nuo vagiu.Nelegalus immigrantai patenka po apibrezimu “vagis” nes savinasi sociumo i kuri atvyksta turta.
Todel pati filtravimo procedura turi buti maksimaliai supaprastinta. Kaip tas turetu mazdaug atrodyti.
1. Lietuva turetu iskart skirti didelius fondus “atbegeliu” deportacijai.
2. Pagavus zmogu neteisetai kirtusi siena iskart reikalaujama parodyti dokumentus. Jiems nesant apklausa nepradedama ir toks nukreipiamas i deportuojamuju sarasa.
3. Nustacius asmenybe ir pilietybe ir “atbegeliui” paprasius politinio prieglobscio sekantis klausimas del sutikimo testuotis Melo detektoriumi.Atsasakius - i deportuojamuju sarasa.
4.Jeigu Melo detektorius patvirtina politinio prieglobscio suteikimo pagristuma - teikti. Nepatvirtinus - i deportuojamuju sarasa.
Deportacijos procedura turetu but atliekama sekanciu budu:
1. Sutikus Baltarusijos rezimo atstovams priimti sienos pazeidejus (nes Batjka spjauna ant bet kokiu susitarimu, gali ir elementariai nepriimt is Baltarusijos atbegusiu zmoniu) -priduoti Baltarusijos pareigunams.
2. Atsisakius Batjkai, kariniu transportiniu lektuvu (Lietuvos KOP turi kazinkokia tai transportine gelda) atbegelius is Afrikos nugabenti i Libija ir kaip obuolius isbarstyti pajuryj skrendant skutamuoju skrydziu. atbegelius is Azijos panasiai isbarstyti kur nors Sirijoje toj dalyj kurikontroliuojama turku arba kurdu.
Tokio lektuvo reisas kainuotu kelis tukstancius euru , manau visiskai priimtina kaina jeigu vienu skrydziu pavyktu deportuoti bent 50 asmenu.
Savaime aisku turi buti palikta galimybe savarankiskam isvykimui, jeigu deportuojamasis turi lesu apsimoketi kelione atgal.
Taigi biudzetui 1000 asmenu deportacija kainuotu iki milijono euru. Vienu ypu visu deportuoti nepavyktu, neisvengiamai tektu dali laikyti atbegeliu stovykloje - dar keli milijonas-kitas. Islaidos butu ne tiek maitinimui (200g perliniu kruopu +30g augalino aliejaus +5g arbatzoliu dienon -is esmes kapeikos), kiek apsaugai ir tvarkos palaikymui.
Ka noriu pasakyti? Kad jeigu imtis reikalo siekiant issprest problema o ne ismelztpinigu is ES fondu (kaip kad Turkija elgiasi) tai galima padaryt ir greitai , ir palyginus pigiai, ir issaugant pagrindines zmogaus teises. Tiek pabegeliu (o tokiu tame atbegeliu sraute visdelto yra), tiek ir vietos gyventoju ir pilieciu.

Hm.       2021-07-10 12:43

Šauniai surašyta. Jeigu atėjus laikui p. Vytautas taptų prezidentu, man būtų ramiau. Greičiau ginkitės tą disertaciją, p. Vytautai smile

s.m.       2021-07-10 3:04

Bravo, Vytautai. Tiesiog veikimo vadovėlis vienam infantiliam berniukui, per klaidą ministru tapusiam.

123.       2021-07-9 23:42

Labai padėtų inžinieriaus Garino hiperboloidas.

Sinica atsižvelgė į vieną Tiesos.lt komentatorių:       2021-07-9 23:37

“Žvelgiant strategiškai, Lietuva negali ir neturi būti išsišokėle Europos Sąjungoje saugodama savo sienas”
smile

Netikėtas posūkis       2021-07-9 20:25

nuo “žydaujos” prie sienų reikštų, kad arba jau laikomas atliktu broliškos FSB uždavinys, kad lietuviai parodytų esantys antisemitai (todėl Lietuvos valstybingumas neva klaida - beje, šiuo požiūriu maskolijos valstybingumas - amžina klaida!), arba atlikimas dėl nežinomų priežasčių staiga žlugo.

Rekomenduojame

Kastytis Braziulis. Keli pastebėjimai dėl Erdogano ir putino susitikimo Sočyje

Ar iš tiesų esame laisvi daryti ką norime?

Kastytis Braziulis. Amnesty International metė šešėlį visai Ukrainos kariuomenei ir jos prezidentui

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt ketvirtoji (rugpjūčio 6 diena)

Nesant poreikio operacijai kiekvienas vokietis galės keisti savo lytį kartą metuose

Kilni donorystė ar išmėsinėjimo įstatymas

Almantas Stankūnas. Na ką, Perlas Energija iššovė sau į koją?!

Dominykas Vanhara. Elektros „tiekėjų“ verslo planas labai paprastas

Ligitas Kernagis. Įspėjimas tėvams

Arūnas Dulkys įteisino medikamentinį lyties keitimą

Mokslininkai kelia ieškinį dėl JAV valdžios vykdomos soc. žiniasklaidos cenzūros

Valstybės auditas: Lietuvos miškais rūpinamasi nepakankamai

Baltarusijos protektoratas

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt trečioji (rugpjūčio 5 diena)

Almantas Stankūnas. Elektros kaina Lietuvoje yra didesnė net 100 kartų!!!

Edvardas Čiuldė. Kukurūzų vaikai iš 2050 metų Lietuvos viešbučio

Žmogaus teisių gynėjai ragina pašalinti Rusiją iš JT žmogaus teises ginančios ir visų kitų JT struktūrinių padalinių

Dominykas Vanhara. Visas šis blogis yra gyvas ir šiandien

Čekijos prezidentas su grupe parlamentarų siekia Konstitucijoje įtvirtinti vyro ir moters santuoką

Lenkijoje po Konstitucinio tribunolo sprendimo smarkiai sumažėjo abortų skaičius

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt pirmoji (rugpjūčio 3 diena)

Švedijoje „keisti lytį“ bus dar lengviau

Išėjo Liudvikas Jakimavičius

Almantas Stankūnas. Pavojingiausias yra Blogis, kuris ateina tyliai, minkštomis šlepėtėmis ir prisidengdamas geromis idėjomis

„Už Balos”. Kinija-Rusija-Iranas-Hunteris

Apklausa: gyventojai homoseksualių šeimų klausimą nori spręsti referendumu, tam pritaria net ir valdančiųjų elektoratas

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.