Emigracija, imigracija, demografija, Geopolitika, Socialinės inžinerijos eksperimentai

Vytautas Sinica. Alachas Europos Konstitucijos preambulėje

Tiesos.lt siūlo   2016 m. kovo 24 d. 17:15

28     

    

Vytautas Sinica. Alachas Europos Konstitucijos preambulėje

propatria.lt

Pirma po ISIS teroro išpuolių Briuselyje kilusi mintis buvo nuvilianti: nieko naujo negalima pasakyti. Negalima, nes viskas pasakyta po ISIS išpuolių Paryžiuje, o per pusmetį situacija beveik nepasikeitė. Nepasikeitė, nes nebuvo keičiama ir nebuvo keičiamas požiūris į terorizmo problemą. Kaip 2015-ųjų lapkritį, taip ir dabar jokios šalies, esančios į Vakarus nuo buvusios geležinės uždangos, vadovas neišdrįs pasakyti, kad terorizmo banga Europoje yra tiesiogiai susijusi su neintegruota musulmonų bendruomene, o ISIS iš tiesų atstovaują islamą.

Būtent ši ideologinė stagnacija veda Europą tiesiai į pražūtį. Europa ir vėl renkasi atsakyti į teroro priemones vėliavomis, gėlėmis, ašaromis, Facebook coveriais, užuojauta ir pasmerkimais. Ypač pasmerkimais, daug pasmerkimų. Net popiežius  „smerkia šį aklą smurtą, kuris sukelia tiek kančių, ir maldauja Dievo suteikti ramybę“. Visoje vienodų politinių pareiškimų košėje šis popiežiaus kaip Europos moralinio autoriteto pareiškimas yra iš esmės pakankamas, kad atspindėtų bendrą žemyno sąmonės paveikslą. 

Jame trūksta kai ko svarbaus. Trūksta įvardijimo, jog tai nėra aklas smurtas. Jis turi vardą ir kilmę. Jis turi konkrečius strateginius tikslus. Ši kilmė – islamo religija, įgyvendinama autentiškai, pagal salafitų suvokimą kopijuojant islamo pranašo mokymą ir politinės veiklos metodus. Šis tikslas – pasaulinis kalifatas ir baimė, pasėta šalyse, kurių kol kas neįmanoma užimti. Europai labai sunkiai sekasi tą pripažinti kaip objektyvų tikrovės faktą ir pradėti pagal jį formuoti išlikimo – būtent išlikimo – politikos gaires.

Atvirumo problema

Europos lyderiai neįvardija ją sprogdinančios grėsmės, nes tai prieštarauja atviro pasaulio ir vieningos žmonijos pasakai. Kai ES vadinama imperija, dažnai nesuprantama, kas turima galvoje, sukiojama pirštais apie smilkinį. ES yra imperija ne kaip fizinė ar ekonominė pasaulio užkariautoja, bet kaip eksportuojamas ir besiplečiantis universalus modelis, pagal kurį esą turėtų gyventi žmonija. Šis modelis – visiškas kolektyvinių tapatumų svarbos paneigimas, kvietimas kiekvieną laikyti tiesiog žmogumi, ignoruojant kultūros, religijos, civilizacijos skirtumus. Tai, ką prof. Alvydas Jokubaitis vadina žmogaus religija. Tai svarbu ir todėl ne kartą rašyta (pati situacija verčia kartotis), kaip ir faktas, kad visi šie ignoruojami skirtumai skaudžiai primena apie save multikultūrinėse visuomenėse.

Neatsitiktinai ES atsisakė konstitucijos preambulėje minėti krikščionybę. Vienos, tegu ir Europą sukūrusios religijos pabrėžimas reiškia atskirtį, savų ir svetimų linijas. Kuriamoji Europa negali sau to leisti. Dievo vieta jai turi būti tuščia, kad kiekvienas atviros ES gyventojas į ją galėtų patalpinti tai, su kuo galėtų tapatintis. Toks vakuumas taip pat yra iliuzija. Dievo vieta nebūna tuščia, nors taip ir galėjo atrodyti sekuliariam Europos elitui. Amorfiška ir atvira Europos visuomenė, be vienijančios kultūrinės ir religinės tapatybės, neturėjo ir neturi jokių galimybių priešintis šiuos dalykus turinčiai musulmonų bendruomenei. Jei kas Europos Parlamente norėtų būti iš tiesų pažangus ir pasirodyti esąs teisingoje istorijos pusėje, kaip dabar mėgsta sakyti progreso šalininkai, jam derėtų pasiūlyti Alachą ir jo pranašą paskelbti vienais atvirą Europą formavusių pagrindų. Juk galiausiai būtent jiems ir niekam kitam yra paruoštas šis ES kruopščiai atlaisvintas Dievo vietos vakuumas.

Pagrindinis ideologinio mąstymo bruožas yra aklumas tikrovei ir būtent tuo iki šiol įtemptai užsiima postmoderni Europa, nors ir raginama atsikvošėti. Visiškai tikėtina, kad ir toliau tuo užsiims. Tokiu atveju realybe virs nesenas V. Laučiaus anekdotas, kuriame sakoma, kad sprogimams Europoje dažnėjant, europiečiai išmoks džiaugtis, kad, tarkime, net dvi savaites nėra naujų aukų.

Tai būtų labai europietiška pačia liūdniausia prasme. Gerieji europeizuoti europiečiai (priešinkime juos ne tokiems atviriems Europos šalių gyventojams) stiprūs ir kantrūs, kai reikia pakentėti ir priimti savo perdėm humaniškų sprendimų pasekmes. Žmogaus teisių ir laisvių suvaržymas ar netgi paneigimas vardan piliečių saugumo jiems yra sunkiai priimtina kaina. Belgija kaip valstybė geriausiai įkūnija šias Europos problemas.

Viešojo saugumo problema

„Kai mes turime susisiekti su Europos saugumo tarnybomis ar netgi atsiųsti savo vyrus su jais pasikalbėti, mes kalbamės su žmonėmis, būsiu tiesmukas, kurie yra vaikai. Jie nėra iniciatyvūs, jie tiesiog nežino, kas vyksta. Tai labai gąsdinantis dalykas, kurį reikia pripažinti, jų šalis (Belgija) yra perimama (džihadistų). Išvada tokia, kad Belgija tapo pagrindine žiaurių ekstremistų baze“, – kalbėjo Adamas Schifftas iš JAV Atstovų rūmų žvalgybos komiteto, neseniai padirbėjęs su Belgijos kolegomis.

Belgijoje gyvena 6,2 proc., o Briuselyje su priemiesčiais – 25 proc. musulmonų. Trečdalis jų, apie 100 000, susitelkę Molenbeke, kuriame nedarbas siekia 40 proc. ir kuris visų netikėtumui yra Belgijos ir panašu, jog Europos terorizmo židinys. Vienas Paryžiaus atakų organizatorių čia sėkmingai slapstėsi keturis mėnesius. Belgų tarnybos nieko negalėjo padaryti. Vasario mėnesį Belgijos vidaus reikalų ministras paskelbė,  kad 451 Belgijos pilietis yra Sirijoje ir Irake kovojantis, iš ten grįžęs arba planuojantis išvykti džihadistas. 197 iš jų yra pačiame Briuselyje. Niekas, išskyrus neskiriamus deramus resursus ir įsitikimus apie šventas žmogaus teises, netrukdė visų jų suimti vos sužinojus apie jų ryšius, taip pat ištardyti visų jų artimųjų, draugų, bendradarbių. Tai nepadaryta.

Gerai žinoma, jog didelė dalis musulmonų imamų skelbia su demokratija ir teisės viršenybės principais nesuderinamus, neapykantą Vakarams skleidžiančius pamokslus, o mečetės Belgijoje ir Prancūzijoje yra tapusios radikalų būrimosi ir rekrūtavimo centrais. Niekas, išskyrus absoliutinamą žodžio laisvę, netrukdo suimti visus įstatymų nesilaikyti kviečiančius dvasininkus, tačiau tai nebuvo padaryta. Niekas netrukdo uždaryti kiekvieno religinio centro, kuriame užfiksuota ekstremistų veikla, tačiau tai nepadaryta. Niekas netrukdo priimti pataisų, leidžiančių deportuoti kiekvieno su teroristiniais tinklais bendravusio ir bent pagrįstai, pavyzdžiui, dėl telefone esančių nuotraukų, tokia veikla įtariamo imigranto, tačiau svetingumas („refugees welcome“) ir net ten, kur tai pavojinga, taikoma nekaltumo prezumpcija vis dar yra aukščiau Belgijos piliečių ir tų pačių eurobiurokratų saugumo.

Ne vienos šalies saugumo tarnybos antrus metus kalba apie tai, jog su nelegalių migrantų banga į Europą patenka nežinomas skaičius ISIS užverbuotų kovotojų. Matome jų raišką Paryžiuje ir Briuselyje. Suprantame, kad net vienas, ką jau kalbėti apie dešimt ar šimtą tokių kovotojų Šengeno zonoje yra per didelė prabanga ir atviras lošimas šalių piliečių gyvybėmis. Ar tai nėra pakankama priežastis pagaliau aklinai užverti ES išorines sienas nelegalams, turint galvoje, kad iki šiol akivaizdžiai nėra užtikrintų priemonių patikrinti kiekvieno iš jų ryšius ir galimus ketinimus? Neatrodo, kad aiškiai suformuluota, kad nelegalių migrantų priėmimas yra nulinės sumos žaidimas – atvykėliai, kurių daliai iš tiesų reikalinga pagalba, yra gelbstimi rizikuojant ES šalių piliečių gyvybėmis. Kol ES mastu nesiimama adekvačių priemonių migrantams sulaikyti Vengrijos pavyzdžiu, galima drąsiai laikyti, kad ES piliečių saugumas yra aukojamas dėl nelegalų saugumo.

Jau minėtas Belgijos ministras Janas Jambonas pripažįsta, kad „nekontroliuoja Molenbeko“. To paties Molenbeko, kuris tiesiogiai siejamas su bent penkiais pastarųjų dviejų metų teroro išpuoliais. Ar tokia situacija nereikalauja kariuomenės pagalbos, kurios identiškai problemai spręsti nepabijojo pasitelkti Marselio meras? Ar tiksinti teroro išpuolių bomba nėra pakankama priežastis išardyti įstatymui nepaklusnių veltėdžių (kas antras bedarbis nedidelio nedarbo šalyje) irštvą? Iš kitos pusės – ir tai dar svarbiau, jei laikome Belgija demokratine valstybe – ar ne to verti piliečiai, kurie gyvendami tokiomis nuolatinio tragedijos laukimo sąlygomis, kokios tvyrojo Briuselyje, iki šiol nepareikalavo drastiško terorizmo židinių valymo? Vėl cituojant V. Laučių, belgai tyliai sutinka būti skerdžiami ir tuo tobulai atitinka formuojamą tobulo gerojo europiečio, iki begalybės atviro Kitam, modelį.

Ugdymo problema

Aptartos, neabejoju, drastiškai skambančios priemonės yra reikalingos viešojo saugumo problemai spręsti trumpuoju laikotarpiu. Ilgalaikėje perspektyvoje jos nieko nesprendžia. Uždarius sienas, deportavus nelegalus ir nubraukus dėl to verkiančiųjų žurnalistų ir aktyvistų ašaras, lieka klausimas kaip elgtis su ne pirmos kartos piliečiais musulmonais. Kiekviena valstybė turi teisę ir pareigą ugdyti savo piliečių besąlygišką ištikimybę. Tik ją ugdanti valstybė po to gali to reikalauti ir būti rami, jog šalyje nėra penktosios kolonos. Europos valstybėms, o dėl savų priežasčių ir Lietuvai, būtina spręsti šią problemą. Taigi ilgalaikiai sprendimai viešajam saugumui užtikrinti neišvengiamai veda į mokyklas.

„Mes, musulmonai, turėtume ne smerkti Vakarus dėl nepakankamos jų tolerancijos, o kritiškai kalbėti apie ekstremizmą mūsų mokymo planuose, mūsų švietime ir mūsų režimuose ir gėdytis dėl to. Keista, kad smerkiame kitus, užuot atsiprašę likusio pasaulio“, – teigia Saudo Arabijoje uždrausta ir iš šalies pabėgusi žurnalistė Nadine Al-Budair.

Labai geras klausimas. Iš jo kyla dar du. Ar mes Europoje suvokiame, kad didelė dalis Artimųjų ir Vidurio Rytų islamiškų šalių savo mokyklose rengia sekuliariai (ką čia slėpti) Europos civilizacijai priešiškus, ją niekinančius žmones, o ISIS dešimtis tūkstančių jaunuolių kasdien ruošia atviram karui su Vakarais? Jei tai suvokiame, negalime apsimesti, kad šis jaunimas neužaugs, neįsimaišys į savo šalių visuomenes, pergyvenęs pačią ISIS, ir nesugalvos imigruoti į atvirų sienų Europą. Neturime jokio pagrindo galvoti, kad iš islamo šalių į Europą atvykstantys žmonės nekelia grėsmės ir ši tendencija tik stiprės. Jei taip – kaip galėsime juos priimti? Negalėdama pakeisti musulmoniškų šalių švietimo sistemos, Europa turi ilgam išgyti nuo atvirų durų politikos.

Tačiau antrasis klausimas dar svarbesnis. Pačių Europos šalių švietimo sistema nerengia savo valstybių patriotų, neskatina ištikimybės valstybei, sentimentų jos simboliams, pasididžiavimo ir tapatinimosi su šalies istorija, neformuoja bendros politinės tautos jausmo. To nėra. Šaltojo karo metais tautos „klijų“ puoselėjimas buvo nurašytas kaip atgyvena. Pasiremiant skirtingomis to paties marksizmo interpretacijomis tokia ugdymo revoliucija įvykdyta tiek laisvuose Vakaruose, tiek komunistiniame pasaulyje. Lietuvoje Antano Maceinos „Tautinis auklėjimas“ skaitomas su šypsena, M. Lukšienės ir Z. Zinkevičiaus tautinės mokyklos projektai paskandinti ŠMM stalčiuose.

Šiandien visur raškome to pasekmes – ryšio su savo valstybe nebuvimą, instrumentinį arba net atvirai priešišką požiūrį į savo tėvynes. Rytų Europoje tai reiškiasi tokiomis sąlygomis neišvengiama masine emigracija, nes kaštų-naudos požiūriu Baltijos ar Višegrado šalys dar ilgai, o gal ir niekada neprilygs pragyvenimo sąlygomis Vakarų ir Šiaurės Europos šalims. Kodėl neišvykti, jei valstybė tau nėra šventa idėja, o tik visuma gerų arba blogų sąlygų patogiam gyvenimui? Vakarų Europoje ta pati santykio su valstybe problema reiškiasi priešingai – sekuliarūs vietiniai jai vis labiau abejingi (tik jiems nėra ko išvažiuoti), o musulmonai didele dalimi jaučia priešiškumą, buriasi į getus, nepripažįsta sekuliarios teisės viršenybės ir – dabar jau matome – rengia teroro išpuolius.

Nėra didelio skirtumo, ar Briuselio atakų organizatoriai bus „pabėgėliai“ kaip Paryžiuje, ar „vietiniai“ antros-trečios kartos imigrantai kaip Charlie Hebdo atakų atveju. Europa, ir tikriausiai valstybės narės, o ne bejėgė neįgali ES, turi spręsti abi problemas – tiek kiaurų sienų, tiek valstybės priešų ugdymo.

Geopolitinė problema

Tačiau jau teisingai pastebėta, kad islamiškasis terorizmas Europoje nėra vien viešojo saugumo problema. Tai geopolitinė problema. Spręsdama tai vien kaip viešojo saugumo klausimą, Europa tik gintųsi nuo pasekmių, kurių šaltinis – „Islamo valstybė“. Tačiau Europa seniai tapo vien minkštąja galia, nepajėgia spręsti tokio pobūdžio problemų. Pusę amžiaus tam egzistavo NATO, o tiksliau JAV kaip gynybos garantas. Tačiau JAV jau kurį laiką siunčia signalus, jog praranda susidomėjimą Europos gynyba ir vienpolio pasaulio išsaugojimu apskritai. Hilary Clinton greičiausiai tęstų kanadietišką Baracko Obamos politiką, Donaldas Trumpas tiesiai pasakė, jog dėmesio NATO ir Europos gynybai neskirs. Kol kas vienintelis už JAV vaidmens NATO kovoje su ISIS stiprinimą pasisakantis bent kiek realus JAV prezidento rinkimų kandidatas Tedas Cruzas yra tikrai ne pats realiausias.

Tokioje perspektyvoje Europa tampa neapsaugotu vaiku. „Labai tikiuosi, kad europiečiai vakar Belgijoje įvykusios baisios terorizmo grėsmės akivaizdoje atidės į šalį savo geopolitinius žaidimus ir vienysis, jog būtų neleista teroristams veikti mūsų bendrame kontinente“, – sakė  S.Lavrovas, susitikęs su Vokietijos diplomatijos vadovu Franku-Walteriu Steinmeieriu. Labai baisu, pavojinga ir realu, jog tas vaikas gali sugalvoti bėgti pagalbos pas Rusijos mešką, jau kurį laiką siūlančią ar vaizduojančią, jog siūlo pagalbą Europai kovoje su „tikrąja grėsme“. Kabutės reikalingos, nes abi grėsmės – ISIS ir Rusija – Europai vienodai tikros. Rusija jau bandė užimti šį vaidmenį bombarduodama Siriją po atakų Paryžiuje, tačiau atakomis prieš civilius gyventojus tik didino jai labai naudingus migracijos į Europą srautus.

Net jei ryžtųsi aktyvesniems kariniams veiksmams prieš ISIS, Europos lyderiai, ilgus amžius mėgavęsi flirtu su Rusijos carais ir diktatoriais, turės išvengti naivios pagundos dėtis su Rusija. Tam sutrukdyti tikriausiai gali tik aktyvi JAV lyderystė arba labai vieningas ir užsispyręs Vidurio ir Rytų Europos šalių prieštaravimas. Sunku išsirinkti, kuris šiaudas mažiau tikėtinas. Europos karinis saugumas, už kurį niekas nenori mokėti, artimiausiu metu balansuos ties labai rizikingomis ribomis. Tuo tarpu Europos šalių viešasis saugumas, vardan kurio niekas Vakaruose nenori atsisakyti multikultūralizmo iliuzijų ir gerovės valstybės malonumų, gali ir turi būti skubiai užtikrintas drastiškiausiomis priemonėmis.

Atviros Europos idėja pasmerkta žlugti, nes atvira Europa tiki tik patys gerieji europiečiai. Atvirumas Europai neišvengiamai yra tik pereinamas etapas. Tie, kas ateina naudotis šiuo atvirumu, patys juo netiki, nes pasaulyje juo netiki niekas, išskyrus pusę amžiaus kairuojančią Europą. Europa bus arba atvira, arba saugi. Sėkmės atveju ji suras savyje jėgų užčiuopti ir ginti savąją civilizaciją, užsiverdama nuo visko, kas siekia užimti jos vietą arba drįsta reikalauti lygių teisių su ja. Nesėkmės atveju jos vietą užims Alachas su savo kraugeriu pranašu. Blogai tai, jog nesėkmingi scenarijai pildosi patys – nieko nereikia daryti. Būtent tuo ir užsiima Europa tuos keturis mėnesius, skiriančius Paryžiaus ir Briuselio išpuolius.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Prašalaitis Raigerdui       2016-03-29 21:18

Teisybės dėlei, drįstu šiek tiek nesutikti su jūsų budizmo priešpastatymu abraominėms religijoms kalbant apie nepakantumą. Budizmo istorijoje irgi būta nemažai prievartos tiek etniniu, tiek ir religiniu pagrindu.

Prašalaitis Jotai       2016-03-28 18:59

Lyg būtų čia ko pasigesti. Kuo geriausios jums kloties smile.

Jota Prašalaičiui       2016-03-28 18:06

Klausyk, jei pats turi nepilnavertiškumo kompleksą ir nori sau įrodyti, kad esi labai protingas, o kitas kvailas, tai gali taip ir galvoti, gal tau padės.
Šiaip su tavim nenorėčiau turėti jokių reikalų, nebent pradėtum bendrauti kaip protingas, pasitikintis savim žmogus.

Raigerdui: neturiu laiko, susirask sau kitą pašnekovą.

Raigerdas>Jotai       2016-03-28 17:02

Be reikalo puoli, Jota, ant komentatoriaus prašalaičio. Jis padarė labai teisingą pastabą dėl argumentų. Komentatorius Prašalaitis kalbasi su jumis labai inteligentiškai ir nurodo į konkretų trūkumą komentare labai konkrečiai. Skirtingai nei inteligentiškas komentatorius Prašalaitis, komentatorius Raigerdas su “Bydlo” kalbasi kitaip. Jam nesvarbu, kokiai grupei ta “Bydlo” save priskiria: Kremliaus troliams, krymnašistams ar agresyviems katalikams. Štai ir katalikas iš Pro Patrios Vytautas Sinica yra “susirūpinęs” islamu. Štai jo “susirūpinimas”:“Trūksta įvardijimo, jog tai nėra aklas smurtas. Jis turi vardą ir kilmę. Jis turi konkrečius strateginius tikslus. Ši kilmė – islamo religija, įgyvendinama autentiškai, pagal salafitų suvokimą kopijuojant islamo pranašo mokymą ir politinės veiklos metodus”. Bet, savaime aišku, kad Vytautas Sinica “netyčia” pamiršo paminėti, kad “Najimas Laachraoui buvo geras, nepriekaištingo elgesio moksleivis vienoje Briuselio katalikiškoje mokykloje, bet užaugęs tapo per kautynes Sirijoje užgrūdintu bombų gamintoju, atlikusiu svarbų vaidmenį per teroro atakas Belgijos ir Prancūzijos sostinėse” (delfi.lt). Taigi, vėl gi, pasitvirtina mano ankstesniuose komentaruose išsakyta mintis, kad katalikai dažnai naudoja hipnozę savo vaikų atžvilgiu, kad paveikti vaiko sąmonę, ir padaryti jį nemąstančiu žmogumi. Kad paruošti savižudį džihadistą ar teroristą dažnai paruošia naudojant hipnozę arba hipmozę ir narkotikus. Tam tikslui dažnai yra naudojami taip pat psichotropiniai vaistai ir psichiatrinės įtaigos metodai. Aš suprantu, Jota, kad tau norisi apginti “saviškius”, kaip ir A. Nevzorovas gynė Lietuvoje šeimininkavusius desantininkus, pavaizdavęs filme “NAŠY” (“Mūsiškiai”), kaip skriaudžiamus. Katalikų niekas Lietuvoje nepuola, tačiau dažnai nuo jų puolimo tenka gintis, kaip ir nuo “našistų”. Su komentatoriumi Prašalaičiu, Lota, kalbi labai grubiai, kaip vyras. Ar ne geriau tau būti moterimi? Tavo tikėjimas gi leidžia būti moterimi, tai ir būk ja.

Prašalaitis Jotai       2016-03-28 16:45

Iki šio momento savistaba buvo viena pagrindinių mano disciplinų smile
O dėl Dievo Asmens tai buvo ironija reaguojant į tamstos vaikišką bandymą įsprausti Dievą į savo siauro supratimo rėmus paremtus aklu tikėjimu doktrina. Jei jau pozicionuojate save krikščione tai turėtumėte žinoti, kad krikščionybė yra ne apie aklą tikėjimą. Kad jau įsivėlėte į visiškai neperspektyvų užsiėmimą bandyti pažinti Dievą intelektu pamėginkite kada pagrįsti savo teiginį. Arba pabandykite paneigti kitą teiginį - Dievas yra Beasmenis. wink

Jota       2016-03-28 14:20

Gerai, kad pastebi kitus, bet būtų dar geriau, kad ir save labiau pastebėtum. O ten, kur atsakei į teiginį, jog Dievas yra Asmuo, žinai, apstulbau. Net kitiems nesakysiu smile.

Prašalaitis       2016-03-27 13:23

Jotai

Malonu, kad darote pažangą ir nepraleidžiate progos patylėti klausimuose kuriuos prastai išmanote.
Beje, smalsu, kas jūsų jautrią prigimtį mano taikliame pasisakyme apie praplautsmegenius taip pakraupino?

Jota Prašalaičiui       2016-03-27 11:50

Jau geriau pats pasilaikytum savo pastabas (11.44) apie kitų argumentus, nes savo “argumentais” kraupini kitus. Prisiminiau vieną paties “argumentą”, žinai, geriau nutylėsiu.

Jota       2016-03-27 11:45

Iš tiesų, suruskėjusių padarų (žr. kom. 17.36), žydruskių, gimusių iš mišrių santuokų ir perėmusių dievažudystės nuodėmę, negerbiu ir aš.

Raigerdas>Letui Palmaičiui        2016-03-26 19:59

Nebegirdėti Leto Palmaičio. Čia įdomų straipsnį aptikau apie Jungtinės Karalystės rabiną Jonathaną Sacksą. Aš čia ardausi, įrodinėju paprastus dalykus savo tautiečiams, o pasirodo rabinas jau seniai visą tai yra sudėjęs į knygą ir gavo už tai netgi premiją. Po šio straipsnio Vytauto Sinicos straipsnis dar labiau nublanko, nes, pasirodo, kad jis apie religijas nieko nesusigaudo, ir jam šita tema yra reikalinga tik tam, kad žmones provokuoti ginčams ir kad tarp jų kiltų ne nuomonių įvairovė, o neapykanta, kokią ir išliejo komentatoriai Arvydas, Puikus ir kiti beveidžiai, bevardžiai. Todėl parašiau Letui Palmaičiui skirtą komentarą. Tikiuosi, kad atsilieps. Štai jis:“Gerbiamas Letai, aš net nieko nežinodamas apie Jungtinės Karalystės rabiną Jonathaną Sacksą rašiau tą patį, apie ką rašo jis savo knygoje:„Per dažnai religijos istorijoje žmonės žudė gyvybės Dievo vardu, kariavo karus taikos Dievo vardu, neapkentė vienas kito meilės Dievo vardu ir vykdė žiaurumus atjautos Dievo vardu. Kai visa tai vyksta, Dievas prabyla tyliu, kartais vos girdimu balsu, kurį beveik užgožia tie, kurie tariasi kalbantys jo vardu. Tokiu metu jis ištaria: „Ne mano vardu“, – rašo J. Sacksas savo naujausioje knygoje”.
Pats dėl to ant manęs labiausiai pykote. Rabinas J. Sacksas gavo Templetono premija. Man, savaime aišku, niekas jokios premijos neduos, bet Letui Palmaičiui bent derėtų manęs atsiprašyti, nes aš, pasirodo rašiau teisingai, o Letas Palmaitis sąmoningai klaidino žmones, kad neva, aš klaidinu skaitytojus.  Įdomu, įdomu, kad tas Leto Palmaičio nekenčiamas pagonis parašė teisingiau, nei abraomines religijas propaguojantis Letas Palmaitis. Net man pačiam įdomu pasidarė”. Visa tai rodo, kad Vilniaus Universitetas net per 26 metus nesugebėjo paruošti nei vieno blaiviai mąstančio profesionalaus religijos tyrinėtojo. Tai, kur jie deda tuos gautus iš valstybės pinigus? Matomai, net religijos srityje priviso “saviškių”, kurie kolektyviai ir dalinasi tuos valstybinius pinigus. Ko gero, juos imdami, dar net persižegnoja. Vytautas Sinica joks specialistas. Matomai kažkoks mėgėjas iš Pro Patrios nori labai susireikšminti. Jokios naudos iš jo nėra.

VaidasVDS       2016-03-26 13:06

Autorius rašo:
“Neatsitiktinai ES atsisakė konstitucijos preambulėje minėti krikščionybę. Vienos, tegu ir Europą sukūrusios religijos pabrėžimas reiškia atskirtį, savų ir svetimų linijas. Kuriamoji Europa negali sau to leisti. Dievo vieta jai turi būti tuščia, kad kiekvienas atviros ES gyventojas į ją galėtų patalpinti tai, su kuo galėtų tapatintis.”
——
Kada pateikiama neteisinga mintis, tuomet visada atsiranda nesutarimai ir ginčai. Autorius, kaip tikras bet kokios religijos dogmatikas, daro didžiausią visų religininkų klaidą, savąją religiją, krikščionybę, keldamas aukščiau kitų. Ir, be viso to pačią religiją sutapatindamas su pačiu Dievu (palyginti pirmą citatos sakinį su ketvirtu).
Yra visiška kvailybė, kada bet kokia religija bando Dievą pasisavinti sau, o blogiausi tokių religijų religininkai, dogmatikai-fariziejai-fanatikai, tuos pasisavinimus bando ginti pagoniškomis vertybėmis - akis už akį, dantis už dantį, kas stipresnis, tas teisesnis, šlovė fizinio mūšio laimėtojui, nes neva su juo buvo Dievas.
Tai kas, vyksta Europoje, yra trijų kvailybių mūšis - islamo kraštutinumų, krikščionybės kvailo nesuvokimo ir sekuliarizmo išsigimimo. Fanatikai niekada nesukurs jokio gėrio; vien tik kvailas pasakymas - padėkime pabėgėliams, nekreipiant dėmesio į tai, kad kartu su pabėgėliais kažkas gali prigrūsti ir krūvas kitų problemų - yra tiek naivumas, tiek ir žioplumas; sekuliaristinė tolerancija kūniškiems malonumams atvedė prie bet kokio, tiek loginio, tiek dvasinio, mąstymo išsigimimo.
——
Be abejo visos pasaulio konstitucijos yra užmiršę Dievą ir tikrąsias dvasines vertybes, kurios kyla iš meilės. Jei ir reikia, ką minėti kokioje nors Konstitucijoje, tai tik patį Dievą ir siekti tik paties Dievo tikrųjų vertybių, atsirandančių iš meilės - tiesos, gėrio ir grožio.
P.s. Teisingumą galima pasiekti ir ką nors nuteisus mirties bausme už nusikaltimą, tačiau tiesą galima atrasti tik gėriu nugalėjus blogį.

Prašalaitis       2016-03-26 11:44

Pikc rašė: “Pradedu skaityti visokių raigerdų, jėzusų, prašalaičių ir pan. blevyzgas - ir nejučia pakeliu akis į adreso eilutę. pasitikslinti, kad čia tikrai ne delfi.lt ar lrytas.lt. smile”

Žinoma, kai nerandi kišenėje nei vieno argumento belieka laidyti pigias replikas.

O Arvydui ir visokiems neprisistatantiems praplautasmegeniams palinkėčiau bent jau minimalios nuovokos, nes visokie perkomentavimai iš kitų praplautasmegeniškų šaltinių skamba juokingai.

Raigerdas       2016-03-26 11:16

Kokias galima padaryti išvadas? Mes matome faktus, kad abraominės religijos, skirtingai nei budizmas, yra NEPAKANČIOS viena kitai ir bet kokiam kitokiam tikėjimui. TAME IR YRA RIBOTUMAS šitų religijų, kadangi jos nukreiptos į tai, kad žmones “skaldyti ir valdyti”, dirbtinai sukuriant priešus, ir dirbtinai sukuriant konfliktines situacijas. Ir Vytauto Sinicos karingume pastebimas vienas įdomus dalykas: šitas jaunuolis nevažiuoja kariauti su ISIS, kaip tai darė jo tikėjimo broliai riteriai, kurie organizavo Kryžiaus žygį prieš musulmonus, o provokuoja neapykantai mūsų piliečius. Komentatorius Arvydas ir komentatorius Puikus pritarė Vytauto Sinicos idėjoms ir patys išreiškė neapykantą Islamui. Kartais yra sakoma, kad lietuviai nesugeba mokytis iš kitų klaidų. Iš svetimų klaidų nesugeba mokytis ne tik lietuviai, bet ir kitų tautų atstovai. Tokį nesugebėjimą pademonstravo ir prancūzai, kurie pro pirštus žiūrėjo į religinių konfliktų kurstytojus. Įžeisdami tikėjimą, prancūzai įžeidė milijonus žmonių. Koks viso to kvailumo rezultatas? Šimtai nekaltų aukų. Bet mažai, kas atkreipė dėmesį į tai, kad Prancūzija tapo ir homoseksualų šalimi. Reiškia egzistuoja tam tikros jėgos, kurios yra suinteresuotos, kad viena religija pradėtų kariauti su kita religija. Tokiu būdu yra nušaunami 2 zuikiai: diskredituojama religija, kaip tokia, nes dėl religijos žūsta žmonės, ir iš kitos pusės paėmus, mažėja tikinčiųjų skaičius, kadangi tiek viena, tiek kita kariajanti pusė motyvuoja savo veiksmus, kad jie tai daro vardan Dievo. Apie kokį Dievą gali eiti kalba, kada nužudomas kieno nors giminaitis, tėvas, vyras, žmona ar vaikas tuo metu buvęs oro uoste, kuris neturėjo jokio priešiškumo Islamo atžvigiu? Religija, kaip ir peilis, čia yra niekuo dėti dalykai. Nes peilis naudojams ir duonai atpjauti. Reiškia viskas priklauso nuo to, kieno rankose yra tas peilis. Pavojingas yra ne peilis, o pamišęs žmogus su peiliu. Pavojinga yra ne religija, o pamišėlis su Biblija ar Koranu rankoje. Nepalaikykite tokių pamišėlių ir mūsų tauta pradės gyventi taip, kaip niekada negyveno. Pažiūrėkite, kiek nuostolių Lietuvai pridarė DESTRUKTYVUS ŽMONĖS su savo kraštutinėm idėjom. Kodėl jūs juos palaikote? O paskiau verkiate dėl padarytos jų žalos daugybei žmonių. Kaip galima būti tokiais aklais? Religijos nebuvo sugalvotos tų mokytojų, kad žmogus naikintų žmogų. Tačiau šimtmečiais mes susiduriame, kaip abraominės religijos demonstruoja savo NEPAKANTUMĄ IR PANIEKĄ kitokiems žmogaus įsitikinimams. Dėl šitos priežasties Katalikų bažnyčia buvo atskirta nuo valstybės. Tačiau Lietuvoje ji išlaikė savo privilegijas. Ir ką mes matome šiandien? Mes matome katalikų agresyvumą ir vėl tą patį niekinimą. Vaistas nuo šito yra labai paprastas: tegul katalikai patys išlaiko savo bažnyčias, o ne valstybė, ir visas jų agresyvumas ir “kovingumas” baigsis per keletą metų.

Raigerdas>Pikc       2016-03-26 10:16

Labai “geras” komentaras, kuris tikrai ne iš delfi.lt ar lrytas.lt: “Pradedu skaityti visokių raigerdų, jėzusų, prašalaičių ir pan. blevyzgas - ir nejučia pakeliu akis į adreso eilutę. pasitikslinti, kad čia tikrai ne delfi.lt ar lrytas.lt.” Tik komentatorius Pikc yra toks “protingas”, kad net nepastebi, kad būtent jo komentaras niekuo nesiskiria nuo lrytinių ar delfinių. Eilinis atvejas dar su vienu kataliku, kai svetimoje akyje net krislelį pastebi, o savojoje net rąsto nemato. Pagal galvosena su savo kaltinimais komentatorius Pics, galimai, nori pralenkti Julių Purą. Tegul bando žmogelis, ar gaila. Kitas “gudrus” komentatorius bando įtikinti, kad “Straipsnis tikrai yra geras”, bet blogas yra Islamas. Arvydas rašo:“pagal tradicinį musulmonų tikėjimą Alacho priešai yra visi “netikėliai”, kuriuos reikia per prievartą atversti į musulmonų tikėjimą, o kurie tam nepasiduoda, tuos galima (o gal netgi reikia) nužudyti”. Tačiau “gudruolis” tos vietos pacituoti iš Korano taip ir nesugebėjo. Ir kaip jis pacituos, jeigu jis, galimai, net nežino, kas organizavo Kryžiaus karus? Gal musulmonai? Ar judėjai? O kas degino žmones ant laužo Inkvizicijos laikais? Irgi musulmonai? O Žalgirio mūšį irgi organizavo musulmonai? Paimkime dabar Lietuvos istoriją. Tai ne mano mintys, o A.Guogos apie Stalinizmo ir krikščionybės panašumus: “Krikščionys naikino visa, kas pagoniška, stalinistai – kas „buržuaziška“; Krikščionybė Lietuvoje įvedė baudžiavą, didžiumą žemės padalijusi tarp Bažnyčios (užkariautose žemėse bažnyčia gaudavo 1/3 žemės) ir didikų. Valstiečiams liko nedideli ploteliai, skirti šiaip taip prasimaitinti. Komunistai Lietuvoje įvedė kolektyvizaciją, kuri iš esmės buvo šiuolaikinė baudžiavos forma.
Totali mąstymo kontrolė. Krikščionys plakė, degino, pylė šviną į burnas tiems, kurie turėjo jiems netenkamų minčių ar įpročių. Stalinistai tokius uždarinėjo į kalėjimus, laikydavo nežmoniškomis sąlygomis, nužudydavo ar ištremdavo lagerius, kur nelaimingieji turėjo išmirti.
Vieši deginimai (praktikuoti ir Lietuvoje) – nužudytų partizanų kūnų demonstravimas miestelių aikštėse. Abu turėjo vieną ir tą patį tikslą – įbauginti ir atgrasinti”. Na, dabar XXI amžius, tačiau katalikai ir šiandien lieka tokie pat agresyvūs, nes tu privalai tikėti į tai, į ką tiki katalikas. jeigu ne, tai būsi apšauktas bedieviu, satanistu, velniu, sektantu, šėtonu ir kt. “epitetais”. Kartoju, šiandien XXI mažius, 2016 metai, bet katalikai vis dar griežia dantimis prieš pagonis. Ir tas jų “dantų griežimas” nei kiek nesiskiria nuo fariziejų “dantų griežimo” prieš Kristų. Jūs manote, kad fariziejai išnyko? Ne, jie čia šalia mūsų.

Pikc       2016-03-25 20:45

Pradedu skaityti visokių raigerdų, jėzusų, prašalaičių ir pan. blevyzgas - ir nejučia pakeliu akis į adreso eilutę. pasitikslinti, kad čia tikrai ne delfi.lt ar lrytas.lt. smile

Arvydas       2016-03-25 18:01

Straipsnis tikrai yra geras. Naiviai atrodo “raigerdų” kalbos apie taikų ir tolerantišką kitiems tikėjimams islamą, tiksliau Alachą. Juk niekam nėra paslaptis, kad pagal tradicinį musulmonų tikėjimą Alacho priešai yra visi “netikėliai”, kuriuos reikia per prievartą atversti į musulmonų tikėjimą, o kurie tam nepasiduoda, tuos galima (o gal netgi reikia) nužudyti. Visa laimė, kad šiandien dauguma islamo išpažinėjų, sekuliarizacijos įtakoje vis dar tarsi yra apsnūdę. Tačiau nežiūrint to, remiantis musulmonų religijos pagrindais, kai kam iš musulmonų netrukdo pasukti terorizmo keliu, tik šiuo atveju žudant kitokius žmones ne tiek religiniu, kiek kultūriniu pagrindu. Taigi, tegul tokie “raigerdai” nedrumsčia žmonėms proto, susigalvota nesamone, jog nemusulmonų žudymas, šaukiant “Allach akbar!”, nėra susijęs su musulmonų religija. Beje, musulmonai - savižudžiai, nužudantys kitos kultūros arba religijos žmones, pagal musulmonų religiją, po mirties patenka tiesiai į rojų mylėtis su 40-ia gražių merginų.

Letas Palmaitis       2016-03-25 17:36

Vėl ISIS, kas gi dar (jei ne spectarnybos, nes tam ir “pabėhgėliai)!
Sinica tad palaiko biorobotams skirtus oficialius globalinių banditų mitus.
AL yra semitų žodis, kurio reikšmė D-vas. Evangelijoje arabų kalba parašyta AL, nes kito žodžio nėra.
Be to, “ch” rašo tik suruskėję padarai iš ruskių kalbos “x”. Nėra ten jokio “ch”, tik “h”.

Raigerdui ir kitiems vatnikams/kremliniams ... .        2016-03-25 14:13

“... tai monopolijų karas, kuris gali peraugti į tarpvalstybinius karus ...”
oho, ir Leniną prisiminėm (kapitalizmas - paskutinė imperializmo stadija );
zodziu, ne tik vatnikas/kremlinis, bet ir leninietis (komjaunuolis?);

Raigerdas        2016-03-25 12:02

Kai kuriems komentatoriams gali atrodyti, kad Vytautas Sinica nėra ekstremistas ir Raigerdas suklydo. Tačiau pažiūrėkite, kas palaiko šio straipsnio autorių. Štai komentatrius “Puikus 2016-03-25 10:25” rašo:
“Puikus V.Sinicos straipsnis. Lietuvoje nėra vietos alachams”. Taigi, žmogeliui prabudo neapykantos jausmai, perskaičius V. Sinicos straipsnį, ir dabar jis turi konkretų priešą, kurį jis dabar “populiarins” po visą savo aplinką. Ir negali žinoti, kas yra tas komentatorius “Puikus”, nes jo tekstas labiau panašus į buvusio KGB agento tekstą, kuriam reikia to konflikto ir jis trina rankomis, kad galės “dolozhitj”, kad patys lietuviai jau yra pasiruošę įžiebti tą tarpreliginį konfliktą.
  Jaunimas iš Lietuvos bėga dėl čia DOMINUOJAČIŲ KRAŠTUTINUMŲ IR APĖMUSIOS LIETUVĄ TAMSOS, KUR NE PASKUTINĮ VAIDMENĮ VAIDINA KRIKŠČIONYBĖ. PATI KRIKŠČIONYBĖ TURI, BE ABEJO, DAUG GERŲ DALYKŲ. TAČIAU RELIGINIAI FANATIKAI JĄ PATEIKIA TAIP, KAD ŽMONĖS PRADEDA BIJOTI NET PAČIO ŽODŽIO RELIGIJA. NE KAS NORS KITAS, O BŪTENT KRIKŠČIONYBĖ PAGIMDĖ SAVO ANTIPODĄ - ATEIZMĄ. IR MŪSŲ PILIEČIŲ TIKSLAS DABAR SUSODINTI PRIE VIENO STALO IR SPRĘSTI KLAUSIMUS BENDRAI TIEK SU KRIKŠČIONIMIS, TIEK SU ATEISTAIS. TOKIA YRA ŠIANDIENINĖ REALYBĖ IR JOKIOS ŠV. ROMOS IMPERIJOS EUROPOJE NEBEATGAIVINSI. TAI UTOPIJA IR BEREIKALINGAS ŽMOGIŠKŲ RESURSŲ IŠNAUDOJIMAS, SIEKIANT ATGAIVINTI MIRUSIUS LAVONUS.

Raigerdas bevardžiui        2016-03-25 11:35

Bevardis komentatorius toks yra įbaugintas, kad jis kažką tai išstenėjo apie vatnikus. Matyt, vatnikai tavo galvoje kelią tau siaubą ir tu niekaip nesugebi užrašyti savo komentatoriaus nick’ą ar tau “mamytė” neleidžia?
Aš parašiau savo komentare apie tai, kad autorius-ekstremistas siūlo kraštutines priemones, kurios iššauks atsakomąją reakciją. Islamas tai ne ISIS ir ne salafitai. ISIS - tai paprasčiausia nusikaltėlių, žmogėdrų ir žmogžudžių grupė, kuri pateisina savo nusikaltimus tikėjimu į Alachą. Tada Vytautui Sinicai reikia pasikalbėti su samdomais žudikais. Jų tarpe atsiras ir tokių, kurie motyvuos savo “pašaukimą” ir pradės teigti, kad jis yra “DIEVO PIRŠTAS”, kuris baudžia ar dar kaip nors. Vytautas Sinica niekaip nesugeba atskirti pamišusio teroristo, kuriam Islamas reikalingas, kad motyvuoti savo veiksmus, ir normaliai tikinčio į Islamą žmogaus. Vytautas Sinica kalba apie krikščionybę ir tame pačiame straipsnyje jis Rusiją vadina “Rusijos meška”, pamiršdamas, kad provoslavija taip pat krikščionybė. Akivaizdu, kad šio straipsnio autorius yra toks pat aklas religijų atžvilgiu, kokių gali rasti tarp salafitų, Rusijos provoslavų-separatistų ir t.t. Tik Vytautas Sinica nufotografuotas čia be kalašnikovo automato. Jis pats nesiruošia kariauti ir nevažiuoja į ISIS pamokyti jų krikščionybės tiesų, nes žino kuo tai baigsis. Bet jis kursto krikščionis neapykantai, pakišdamas jiems ISIS ir salafitus, kaip Islamo pavyzdį. Panašiai elgiasi ir Žirinovskis Rusijoje, kuris pastoviai kursto savo rinkėjus su kuo nors kariauti, vėl gi pakišdamas jiems atskirus atvejus, tačiau “parduodamas” tai, kaip visumą. JAV, pavyzdžiui, atsirado krikščionių, kurie sudegino Koraną. Ar tai ne įžeidimas musulmonams? Visokių tokių pamišėlių atrasi bet kurioje šalyje. Pasaulyje virš 100 milijonų vartoja psichotropinius vaistus. O terorizmas turi gana senas šaknis, tereikia prisiminti ASASINUS, kurie atvirai užpuldavo sultoną ir jį nužudydavo. Ir kiekvienas toks žudikas buvo ilgą laiką maitinamas narkotikais. Todėl tiriant tokius terorizmo atvejus, reikia tirti ir narkotikų kelią. Ar Rusija prisideda prie jų narkotizavimo ar ne? Amerikiečiai savo laiku girdė alkoholiu indėnų jaunimą, kad palaužti jų pasipriešinimą. Anglija laivais veždavo narkotikus į Kiniją ir tai buvo Rotšildų šeimynėlės pajamos. Panašiai buvo pasielgta su turkais, kai juos “aprūpino” narkotikais, ko pasekoje turkai jau nei su kuo nebegalėjo kariauti. Negalima painioti šio konflikto su religijomis. Tai konfliktas dėl naftos, dėl dujų, tai monopolijų karas, kuris gali peraugti į tarpvalstybinius karus. Vytautas Sinica pasinaudoja tik pačia konfliktine situacija, kad įbrukti savo prekę - “krikščionybę”. Vytautas Sinica, galimai, įsivaizduoja krikščionizuotą Europą, kuri paskelbia Kryžiaus karą Islamui. Šventoji Romos Imperija mirė, kaip ir mirė Sovietinė Imperija, tačiau mes turime tokių žmonių, kuriems norisi prikelti iš mirusių šituos lavonus. Noras utopinis, deja, Vytautas Sinica šito suprasti nepajėgia. Todėl, vietoje to, kad jungti religijas, jis jas skaido. Senas Romos Imerijos, Auskinės Ordos, o dabar ir Rusijos principas “Sladyk ir valdyk”.

Puikus       2016-03-25 10:25

Puikus V.Sinicos straipsnis. Lietuvoje nėra vietos alachams.Bent jau tokia smulkmena,-Lietuvių Tautai ir daugiatūkstantinei kultūrai negali būti suprantamas toks dalykas,kai dievinamas senukas pranašas, į žmonas imantis šešiametę ir nesibodintis su ja po trejų metų turėt lytinių santykių\ visa tai pateikiant kaip normą.

Raigerdui ir kitiems vatnikams/kremliniams ... .       2016-03-25 8:53

“... Žirinovskis, galimai, ...”
tai Žirinovskis vis dėlto “galimai”?
o straipsnipo autorius jau “... dabar terorizuos ...”,
t.y. jau teroristas?

Prašalaitis       2016-03-24 23:04

pritariu Raigerdui, kitaip kaip propaganda šitos rašliavos nepavadinsi. Autoriui, beje, labai praverstų pasisemti išsamesnių ir objektyvesnių žinių apie islamą ir islamizmą, nes susidaro įspūdis, kad autorius arba sąmoningai juodina islamą apatindamas jį su islamizmu arba jam gerokai praplautos smegenys. Nes iš vahabizmo ir salafizmo kilusi ekstremistinė ideologija kurią reprezentuoja bepročiai teroristai ne tik kad neturi nieko bendro su tradiciniu islamu, bet ir turi mažai ką bendro net ir su islamiškuoju fundamentalizmu.

Jėzusas       2016-03-24 22:26

Pripaistyta labai nemažai, tai gal tik išversiu geopolitinę dalį į žmonių kalbą.
NATO yra JAV projektas todėl visi kiti nemato reikalo mokėti už jį. Jeigu Europai būtų grėsmė, tai visų pirma atsiribotų nuo JAV ir didintų savo karinius pajėgumus. Tai kad JAV ketina palikti Europą, reiškia kad ji bus performatuota kaip ir Artimieji rytai. Vienas iš performatavimo įrankių yra pabėgeliai, ISIS o gal ir Rusija. JAV strateginis tikslas - neleisti Europai susivienyti su Rusija. Europai yra du formatavimosi keliai - kariauti su Rusija, arba su ja vienytis. Yra ir trečias kelias - virsti trečiu pasauliu - Europos kalifatu. Krikščionybė jau savo atgrojo - tai puikiai matosi iš popiežiaus pasisakymų.

rename       2016-03-24 21:18

Alah akbar >>> Alah ba-bach!

Raigerdas        2016-03-24 20:28

Atvirai pasakius, jau pradeda įkyrėti Vytauto Sinicos straipsniai. Jis dabar nutarė pavirsti geniu ir trūbuoti apie savo skleidžiamas nesąmones panašiai, kaip tai daro Žirinovskis Rusijoje. Bet Žirinovskis, galimai, vartoja kokios nors rūšies antidepresantus ar psichotropinius, nes kai kurie jo pasisakymai tiesiog netelpa į sveikam protui prieinamus logikos rėmus. Žirinovskis, galimai, atstovauja šovinistinius ir ekstremistinius gyventojų sluoksnius ir dedasi esąs liberalas. Vytautas Sinica dabar terorizuos visus, kas yra ne krikščionis. Jau atrodė, kad mes tą sovietinę-komunistinę mokyklą praėjome, tačiau nieko nedarymas vėl suteikia galimybę morališkai (kol kas) terorizuoti kitus tik vėl su ta pačia “VIENINTELE IR TEISINGA” ideologija tik dabar jos pavadinimas - krikščionybė. Norėtusi, kad Vytautas Sinica pasisakytų plačiau apie krikščionybę, nepamiršdamas paminėti PROVOSLAVŲ interesų. Nes Putinas taip pat rūpinasi provoslavų reikalais. Neįsivaizduoju, kaip Vytautas Sinica galėtų susitarti su Putinu, nors ekstremistai kartais labai sutaria, nors ir būna visiškai priešingų stovyklų. Štai V. Sinicos ekstremizmas:“Trūksta įvardijimo, jog tai nėra aklas smurtas. Jis turi vardą ir kilmę. Jis turi konkrečius strateginius tikslus. Ši kilmė – islamo religija, įgyvendinama autentiškai, pagal salafitų suvokimą kopijuojant islamo pranašo mokymą ir politinės veiklos metodus”. V. Sinica dėl savo galvosenoje susikaupusių klaidingų idėjų nesuvokia, kad religija taip pat vystosi. Ir ji praeina tam tikras stadijas. Ar palyginsi kokia buvo krikščionybė Šventosios Romos Imperijos laikais ir kokia ji yra dabar. O gal V. Sinicai jokio skirtumo nėra? Rusija dabar terorizuoja savo kaimynus, nes ji nori įrodyti, kad rusai visada yra teisūs ir tai yra VIENINTELĖ TEISINGA valstybė norinti išgelbėti visą pasaulį nuo pražūties. V. Sinica taip pat fanatiškai tvirtina: jei kas Europos Parlamente norėtų būti iš tiesų pažangus ir pasirodyti esąs teisingoje istorijos pusėje, kaip dabar mėgsta sakyti progreso šalininkai, jam derėtų pasiūlyti Alachą ir jo pranašą paskelbti vienais atvirą Europą formavusių pagrindų. Juk galiausiai būtent jiems ir niekam kitam yra paruoštas šis ES kruopščiai atlaisvintas Dievo vietos vakuumas”. Ach, tie spekuliantai Dievu, matomai, neduos žmonėms ramybės, nes jiems būtinai reikia visiems aplinkui įrodinėti, kad JO DIEVO ĮSKIEPIS PROTE YRA PATS GERIAUSIAS IR VIENINTELIS. Apgailėtini dalykai dedasi Lietuvoje, nes į fanatikų kliedesius pas mus žiūrima kaip normalų dalyką. Gerai, kad Lietuvoje dar mažai islamo šalininkų. Tai jeigu dar iš jų pusės atsirastų fanatikų, tada konfliktas tarp krikščionių ir musulmonų taptų neišvengiama realybe.

Saugi kokia       2016-03-24 19:24

kaina?Jei atsisakys kairuoliškumo,ką ji pasirinks,-krikščionybę ar aršų nacionalizmą?

rusų ranka?       2016-03-24 19:05

kodėl nenorima pasakyti, kad islamistus inspiruoja ruskelių spec.tarnybos?
autorius - “politiškai tolerantas” ar rusų šnipelis?

Rekomenduojame

Arnas Simutis. Lietuva yra šaltojo pilietinio karo būklėje

Dovilas Petkus. Mažosios Lietuvos diena – nacionalistinė šventė

Mindaugas Karalius. Lietuvių kalbos naikintojai bus įamžinti knygoje

Tautvydas Galinis. Svetimvardžiai asmens dokumentuose, arba apie projektą atšaukti valstybinę lietuvių kalbą

Daugiau nei pusė Airijos katalikų dėl pandemijos pasirinko neiti į šv. Mišias

Vytautas Radžvilas. Žodis Laisvės gynėjų dieną

Vytautas Radžvilas. Autonomininkų svajonės tampa tikrove

Kuriamas precedentas: Kvebeko teisėjas apribojo neskiepyto tėvo teisę lankyti vaiką

Asta Katutė. Ideologinė politika: nuo asmenvardžių keitimo iki vėl grąžintos Stambulo konvencijos

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujametinės valdžios dovanėlės Lietuvai

Vytautas Sinica. Su Matu Maldeikiu diskutavome apie valdančiųjų vertybinę užsienio politiką

Dovilas Petkus. Pasipiktinę tautos pasipiktinimu?

Aleksandras Nemunaitis. Dalinuosi profesorės A. Ramonaitės išmintingomis įžvalgomis apie demonizaciją, etikečių klijavimą, demokratiją ir tautos taiką

Linas Karpavičius. Siūlau valdančiajai daugumai idėją!!!!!!

Jolanta Miškinytė. Puiki žinia Lenkijos kovotojams su sanitarine diktatūra, žmogaus teisių pažeidinėjimu ir Konstitucijos mindymu

Pragariška Džo Baideno savaitė

V.Pranckietis privalo trauktis iš užimamų pareigų, jei vadovaudamas Seimo Kaimo reikalų komitetui neatstovauja kaimo daugumai

Abortai vėl tapo pagrindine mirties priežastimi pasaulyje

Ispanija Covidą priskiria įprastam gripui – ragina likusias ES šalis sekti šiuo pavyzdžiu

Linas Karpavičius. Šiandien, kaip niekad mums iškyla Sausio 13-osios aukų įprasminimo iššūkis

Kun. R. Grigas V. Landsbergiui: Profesoriau, galėtumėte būti dėkingesnis

Laisvės gynėjų dienai skirtas minėjimas Lukiškių aikštėje

Šalies visuomenės veikėjai sutaria – valdžia pati išprovokavo žmonių reakciją

Ramūnas Aušrotas.  Atėjo laikas vėl kovoti už laisvę

Sausio 13-ąją – Laisvės dieną piliečiai nušvilpė minėjime pasisakančius valdančiuosius, plojo tik Prezidentui

Dominykas Vanhara. Bet žinot, kas šiandien geriausia?

Lietuvių kalbai – gedulo varpai?

Dominykas Vanhara. Vyriausybė nutraukinės sutartį tarp Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali

Aleksandras Nemunaitis. „Vilniaus viešojo transporto“ direktorius miega namie ir sapnuoja 1 mln. eurų pelną, darbuotojai miega prie jo kabineto

JAV mokykloje patvirtintas pradinių klasių moksleivių šėtono klubas po pamokų

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.