Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Geopolitika

Vytautas Rubavičius. Vokietijoje Alternatyva įgavo jau valdžios, o kada ji susikurs Lietuvoje?

Tiesos.lt redakcija   2018 m. vasario 16 d. 10:55

36     

    

Vytautas Rubavičius. Vokietijoje Alternatyva įgavo jau valdžios, o kada ji susikurs Lietuvoje?

Praėjusių rinkimų į Vokietijos parlamentą rezultatai daugelį nustebino – nauja, tik 2013 metais įkurta partija „Alternatyva Vokietijai“ laimėjo daug balsų ir, iškovojusi 93 vietas, tapo trečiąja parlamentine partija. Jos rinkėjai ir rėmėjai – didelė dalis Angelos Merkel ir socialdemokratų vykdoma politika nepatenkintų vokiečių.

Vokietiją ima rimtai spausti bėdos, susijusios su nevaldomu imigracijos srautu, kurį skatina politinė „besąlygiško svetingumo“ atvykėliams nuostata, taip pat aršiai vykdoma ideologinė kova prieš įvairiausias „fobijomis“ įvardijamas žmonių nepasitenkinimo apraiškas, ypač islamofobiją. Tad atvykėliai musulmonai išties gali džiaugtis puikiomis gyvenimo sąlygomis, kurias jiems laiduoja vokiečiai dirbantieji. Juk atvykėliai menkai teprisideda prie bendro gėrio kūrimo. Greičiau – atvirkščiai. Vokietijoje stebimas spartus kriminalinių nusikaltimų daugėjimas, o moterų puolimai ir prievartavimai tapo kasdienybe. Tad vokiečiai, ypač mažuose miesteliuose, ima burtis į savigynos būrius ir rengti vis labiau išplintančias demonstracijas su šūkiais „Sveiko proto“ ar „Susigrąžinkim Tėvynę“. Juolab kad ima plisti ir Vokietijoje prieš kurį laiką neįtikėtinu laikytas skurdas.

Lietuvoje apie realias Vokietijos gyventojus spaudžiančias ir neraminančias problemas menkai težinoma, nes mūsų žiniasklaida niekaip jų negvildena. O jei ir užsimena, tai prikabindama vienokias ar kitokias – euroskeptikų, populistų, nacionalistų ar rasistų – etiketes, nelygu kokio pobūdžio nepasitenkinimas vykdoma politika išsilieja į gatves.

Tad pasikalbėti su į Lietuvą kelioms dienoms atvykusiais naujaisiais Bundestago deputatais Nicole Höchst ir Christianu Wirthu bei juos lydinčiu deputatės referentu Stefanu Korte skatino ne vien žingeidumas – europinės raidos tendencijos, kurias lydi nesprendžiamų problemų, taip pat įvairaus lygio krizinių reiškinių gausa, rodo, kad ta partija įgaus vis daugiau svorio politiniame Vokietijos gyvenime ir vienaip ar kitaip ims įtakoti ir europinius vyksmus.

Tačiau jau pirmosiomis svečių viešnagės dienomis jiems teko susidurti su niekuo nepagrįstomis žiniasklaidinėmis, taip pat ir kai kurių mūsų politikų mėgstamomis etiketėmis – partija buvo išvadinta ultradešiniąja, radikalia, antieuropietiška, populistine ir prorusiška, tad politikams patarta su jos atstovais „nesusidėti“. Kiek pagrįstos tokios etiketės, magėjo išgirsti iš pačių deputatų, juolab kad partijos programoje nei ultradešinumo, nei antieuropietiškumo, juolab prorusiškumo neįmanoma įžvelgti.

Tačiau etikečių klijavimas – ne vien Lietuvos bėda: jei tik kas neįtinka politinio korektiškumo sargams, jos klijuojamos ir pačioje Vokietijoje. O ar gali įtikti kalbantys apie Europą, turinčią puoselėti krikščioniškas šaknis ir prigimtinę sakramentinę šeimą?..

„Altenatyva Vokietijai“ nėra alternatyva Europos Sąjungai. Vokiečiai šiomis politinių idėjų badmečio sąlygomis (šitai pripažįsta ir ES politinis elitas) ieško būdų, kaip spręsti šalies visuomenę kankinančias problemas. Partija už Europą, tačiau siūlo atsigręžti į sudarytas sutartis ir jų laikytis, o klostantis naujoms geopolitinėms ir ekonominėms sąlygoms, iškylant naujiems globaliems iššūkiams, imti tartis dėl kai kurių nuostatų peržvalgos. Tartis visiems, visoms valstybėms narėms, kad niekaip nebūtų pažeistas jų suverenumas ir saugumas. Partija aiškiai pasisako už krikščioniškomis vertybėmis, taip pat tvirta vyro ir moters sąjunga kuriamos šeimos grindžiamą ateities Europą. Jos atstovai kalba ne apie būsimą Jungtinių Europos Valstijų viziją, o apie ES steigėjų sumanytą suverenių valstybių ir nacijų Europą, kurioje valstybės veikla pirmiausia nukreipta jos suvereno – nacijos – ir visuomenės gerovei kurti. Šios nuostatos paaiškina aršius didžios dalies politinio isteblišmento ir jį aptarnaujančios žiniasklaidos išpuolius prieš tokias mintis reiškiančius žmones.

Kalbantis netruko paaiškėti, kad ir partija, ir jai atstovaujantys deputatai tvirtai pasisako ne tik už NATO bei ryšių su Jungtinėmis Valstijomis tvirtinimą, bet ir už Vokietijos armijos modernizavimą bei stiprinimą. Jie papasakojo apie vokiečių armiją ištikusias bėdas dėl menko finansavimo ir „nusiginklavimo“ nuostatos. Beje, „nusiginklavimo“ ideologija buvo išplitusi daugelyje ES šalių, tačiau dabartiniai iššūkiai verčia suvokti padarytas klaidas ir imtis jas taisyti. Paklausti, kaip jie žvelgia į ES viršūnėse sklandančią idėją apie būtinumą kurti ES ginkluotąsias pajėgas, atsakė, kad visiškai neigiamai. Tos idėjos jau silpnina NATO, o realūs veiksmai keltų didelę sumaištį.

Šių eilučių autoriui jau yra tekę rašyti, kad ES ginkluotųjų pajėgų kūrimo idėjos pavertimas darbais būtų pats didžiausias Kremliaus geopolitinis laimėjimas, nes rastųsi daugybė dviejų vakarietiškų junginių „bendradarbiavimo“, subordinacijos ir logistikos problemų, kurios neleistų greitai ir deramai atsakyti į kylančius vis naujus iššūkius. Tad kodėl ta idėja vis įsisiūbuoja? Manyčiau dėl dviejų priežasčių. Abi jos naudingos Kremliui. Viena grindžiama būtinumu varžytis su Jungtinėmis Valstijomis ir paveržti iš jų dalį vadovaujančio karinio statuso. Tad – sukursime savo ginkluotąsias pajėgas ir jau kaip lygūs karinėje srityje bendrausime su amerikiečiais. Tačiau apsimetama nesuvokiant, kad karinės pramonės ir naujausios ginkluotės srityje su amerikiečiais niekaip nepasivaržysi, o toks varžymasis tik silpnintų vakariečių vienybę.

Kita priežastis subtilesnė. ES kairuoliškasis neoliberalistinis genderistinis politinis elitas yra už vieningą federacinę, tad ir išnacionalintą Europą. Tokiai Europai kurti NATO tampa savotišku kliuviniu – NATO yra suverenių valstybių sąjunga. Tad randasi nemenkas keblumas: Europos Sąjungoje valstybės nebeturėtų suvereniteto, tačiau NATO jį išlaikytų. Kaip šitai suderinti? Kol kas – niekaip. Tad drįsčiau siūlyti patikimą lakmuso popierėlį Kremliaus „agentams“ ir Vladimiro Putino gerbėjams Europoje atpažinti – nuomonė ES ginkluotojų pajėgų atžvilgiu. Jei „už“ – tai prokremlinis ir slaptasis euroskeptikas, nors išoriškai ir žiniasklaidiškai galintis atrodyti kaip pažangiųjų demokratinių vertybių ir visokių tolerancijų skleidėjas, o jei „prieš“ – tikrasis europietis.

Su požiūriu į ES ginkluotojų pajėgų kūrimą siejasi ir požiūris į Rusiją. „Alternatyvos“ partija laikosi įsitikinimo, kad tvari taika Europoje neįmanoma be dialogo su Rusija. Beje, tokią pat nuomonę pastaruoju metu išsako ir mūsų premjeras Saulius Skvernelis. Kas dėl to galėtų ginčytis. Klausimas – koks tai turėtų būti dialogas? Čia jau aukštosios politikos reikalas. Gal ir mūsų politikai galėtų išmesti svarstymams kokią svarią idėją? Tačiau mums labiau patinka klijuoti etiketes, nes tada nereikia nei galvoti, nei atsakyti už savo idėjas. Siūlantys kalbėtis su Rusija vokiečiai, kaip jau pastebėjome, kol kas nėra linkę atšaukti Rusijai įvestų sankcijų, juolab kad sankcijų režimą stiprina ir JAV. O juk saugumo problemų Europoje sparčiai gausėja. Atkreiptinas dėmesys ir į Vasario 16-os dieną Miunchene prasidėjusios saugumo konferencijos, į kurią suvažiavo visi didieji kariniai vadovai, iškalbingą pavadinimą – „Prie prarajos krašto ar atgal?“ Susitikime svarbiausia tema – aiškintis santykius su Rusija.

„Alternatyva“ nesiruošia pripažinti ir Krymo aneksijos. Tiesa, keletas „Alternatyvos“ deputatų iš Rytų Vokietijos buvo nuvykę į Krymą, tačiau partijos pozicija išlieka – nepripažinti. Vokiečių deputatai atkreipė dėmesį ir į mums labai svarbų Baltijos šalių saugumo klausimą. Jie puikiai suvokia Rusijos mums keliamą grėsmę ir mūsų nuogąstavimus, tad aiškina, kad jų partija savo veikloje niekada nedarys jokių žingsnių, kurie galėtų vienaip ar kitaip silpninti mūsų saugumą. Visos šalys savo saugumą įsivaizduoja savaip, nelygu istorinė patirtis ir geografinės sąlygos, todėl būtina ne ginčyti tuos saugumo vaizdinius, o juos palaikyti. Iš Briuselio Lietuvos saugumas gali atrodyti vienaip, o iš Vilniaus – kitaip. Tad didžioji politika turėtų taikytis prie Vilniaus.

Vokiečiai pasakojo apie realias, politkorektiškai nepagražintas socialines bei ekonomines problemas, apie tradicinių partijų neįgalumą tas problemas deramai suvokti, nes trukdo ideologinės klišės ir įsivyravusi multikulti politika. Nebesuvokianti, kaip nuo seksualinių užpuolimų saugoti moteris, Vokietijos valdžia pataria joms nesiartinti prie imigrantų arčiau nei per rankos atstumą, o vakarais pasivaikščioti eiti apsiavus sportine avalyne, kad lengviau būtų galima pabėgti. Kaip į tokius patarimus reaguoti tiems vokiečiams, kurie Vokietiją laiko savo šalimi? Daugelyje mažų miestelių visas socialinis būstas perduotas imigrantams aprūpinti, o šitai kelia didelį vokiečių nepasitenkinimą.

Mūsų politikams, ypač jaučiantiems ES visuomenėse besikaupiantį nepasitenkinimą eurobiurokratiniu elitiniu ES valdymu, nevertėtų tenkintis etikečių klijavimu ir derėtų bendrauti su visokiomis demokratiškai į parlamentus išrinktomis partijomis. Juk geriau turėti daugiau draugų, nei niekinamais populistiniais pareiškimais susikurti sau įtakingų ilgalaikių priešų. Aklai deklaruodami palaikymą Jean-Claude’o Junckerio federalistinėms Europos ateities vizijoms mes juk niekaip nerasime sau nišos ir Lenkijos valdžios kuriamoje naujoje politinio bendravimo su ES strategijoje, grindžiamoje valstybinio suvereniteto stiprinimu.

Tad gal Lietuva ir Lietuvos tarptautinė politika jau pribrendo savai, savus nacionalinius interesus besikeičiančioje Europoje suvokti imančiai, neetiketinei Altenatyvai?

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jotai       2018-02-21 22:45

  nelaikyk žmonių  naiviais,sąžiningoji. Rusijos agentais   gali būti net jankiai ar vokiečiai, ir lietuviai -  katalikai ar net estai
ir tokie kaip tu.  Sunkiai tramdoma neapykanta Ukrainai išduoda tavo orientaciją  ir niekaip   kitaip kaip ,,krimnašiste ‘’ tavęs pavadinti neįmanoma.

o gal       2018-02-20 18:23

įkurkime čia spec.tarnybų trolių draustinį

Pas vokietį       2018-02-20 16:03

civilizuotai rūpinamasi ne tik jaunimu,bet ir senoliais.Ten senjorai išgali samdytis kompaniones,slauges ir iš Lietuvos,žinoma.O kur dar pagal valandas lankančios įvairios tarnybos.Lietuvoje įsikūrė labai geri Adutiškio senelių namai,bet žmonės neišgali ten apsigyventi.

Tokią nepagarbią asmens,       2018-02-20 16:00

jo pažiūrų atžvilgiu ir bergždžią rašliavą, kaip “pasipiktinusiai ruskių lervai”, adminui derėtų trinti.
Kita vertus, Jota moraliai nepalyginamai pranašesnė, net jei jos pažiūros kažkam neprimtinos, už teisėjo vaidmenį prisiėmusį nestabilų tipą. Nesvarbu, kas jis bebūtų.
Tiesos.lt unikalus intelektualių pozicijų ir neretai jų puikios argumentacijos ar žaismingų įžvalgų požiūriu. Saugokime tai ir vieni kitus.

Kiek daug Lietuvoje       2018-02-20 15:45

gražaus jaunimo ir kiek daug Lietuvoje be galo suvargusių pagyvenusių žmonių.Labai liūdna ir taip neturi būti.Laikas pradėti rūpintis visais.

Movie Guide       2018-02-20 13:13
Jota čionykščiams juozapams       2018-02-20 9:13

Tikiuosi, kad vadindami mane “šlykštyne”, “krymnašiste”, “ruskijos propagandos padugne” ir panašiais epitetais, turite įrodymų. Prašyčiau juos pateikti. Jei neturit įrodymų, prašom atsiprašyti.

Nors toli gražu nesu V. Rubavičiaus lygio, bet jo persekiojimai man irgi pažįstami, pradedant telefono skambučiais ir baigiant gydytojų papirkinėjimu (jei baigiant, deja). Ir žinau, KAS jiems labiausiai nepatinka.
Jeigu Dievo ir mano priešai yra jūsų draugai, tuomet jūs esate šio portalo išdavikai tarp dorų, ieškančių teisybės žmonių.

Dar - esu katalikė. Ar katalikai gali būti Rusijos agentais (kaip ir naudoti Proxy programėles), palieku spręsti jūsų sąžinei.

Jota > Al       2018-02-20 8:53

Atleisk, jei įžeidžiau. O padorioj draugijoj nuolatinis “ruskijos” ir visko, kas rusiška, niekinimas irgi neatrodo tinkamas. Juk prisimeni, kas čia dėjosi anksčiau - mokslų daktaras nuolat visiems kaišiojo “tipiško ruskio” su vodkos buteliu karikatūras, buvo taip isteriškai kurstoma rusofobija (ko verti vien Jeronimo Prūso vertimai!), kad net “pažangiausiuose” sisteminiuose tinklapiuose sunkiai galėjai ką nors panašaus rasti. Aš visu tuo bjaurėjausi nebūtinai kaip rusė - mano motina yra lietuvė. Tiesiog niekaip nesiderino ugningos “mergaitės išlaisvinimo” akcijos su ta primityvia neapykanta. Plius dar Kolomoiskio gaujų Ukrainoje šlovinimas!
O kas yra suinteresuotas visas kaltes sumesti Rusijai, irgi aišku.

Al. Jotai       2018-02-20 1:25

Tarybų sąjungoj baudžiamoji medicina buvo gana išvystyta. Buvo ar ne 20 spec ,,psichuškių” vien santvarkos priešams, o papildomai kiekvienoj eilinėj psichiatrinėj kelis procentus vietų paskiriant politiniams priešams. Čekistams ,,į psichuškę!” buvo toks pat įprastas kaip Alisos karalienei ,,nukirst galvą!”. Bet padorioj draugijoj toks žodynas neatrodo tinkamas. Jei savo komentaru užgavau tavo tautinius jausmus, tai nenorėdamas. Ir nemanau, kad rusai, kaip tauta, yra priešiški mums ar civilizacijai. Turėjau galvoj Rusijos vadovybę ir jos Ypatingąją komisiją. Nors net ir jose buvo vertų žmonių - Jakuninas, Illarionovas, Gordijevskis, Galicinas, Suvorovas. Nenoriu tautų vertinti pažymiu, tiesiog bandau praktiškai įvertinti jų poveikį mūsų tautai ir civilizacijai.

TROTA       2018-02-19 18:03

Gerb.Vytautui, gaila bet LT partijų dar nėra, yra tik Neoliberastu gaujos tikrai gaujos.

Vanagaitė: "Mūsų Žmonės sugrįš"       2018-02-19 17:55

Vakar per PBK-1 Litva sekmadienines žinias vėl daug laiko buvo skirta dergti Lietuvą ir Latviją, begėdiškai klastojami istoriniai faktai, vis kartojamas
ir kartojamas šmeižtas, kad okupacijos sąlygomis žydus naikino ne vokiečiai,
bet - baltai, lietuviai (kurie buvo baltaraiščiai, fašistai, sadistai…).
Ir vėl, ir vėl, kad Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas–Vanagas
vykdė holokaustą, žudė nekaltus žmones ir pan.
Moralinės ydos, kaltės pagal prigimtį pirmiausiai yra asmeninės, ne kolektyvinės,
bet čia kaltė primygtinai perkeliama ištisoms tautoms (tarsi jos būtų laisvi ir atsakingi asmenys) ir dar kaltės moralinė našta primetama kartų kartoms.
Koks tikslas remtis sąmoningai klaidinga prielaida,
ja remiantis jaukti ir smerkti, smerkti, smerkti?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Per tas pačias PBK-1 Litva vakarykšte Žinias buvo ne kartą parodyti Lietuvių tautos Socialistinio Liaudies fronto (SLF) atstovo G.Grabausko ir R.Vanagaitės
iki koktumo šlykštūs melagingi pasisakymai, “liudijimai”, buvo žavimasi “nacių medžiotoju” prisistatančiu Simono Wiesenthalio centro vadovu Efraimu Zuroffu.
Su Kremliumi ir Putinu bei nelegalia ginklų prekyba siejamas Moshe Kantoras,
jo vadovaujamas Europos žydų kongresas šį saitgalį toliau Lietuvą šmeižiančiai R.Vanagaitei netgi įteikė apdovanojimą „Už indėlį atkuriant didžiausios Lietuvos žydų tragedijos istorinį t e i s i n g u m ą (sic!)“
Atsidėkodama ši net užgiedojo (citata):
„Aš tikiu, kad Mūsų Žmonės vienu ar kitu būdu sugrįš.“
Ar dar reikia geresnio patvirtinimo, kas yra tie ir iš kur jie,
kurie nori gėdingai meluodami, klastodami ir tendencingai atsirinkdami
istorinius faktus supriešinti, sukiršinti lietuvių ir žydų tautas?
Didinti nepasitikėjimą tarp tautų, kurstyti vienas tautas sukilti prieš kitas?
Štai kodėl Europa išties privalo grįžti prie savo tėvų projekto - krikščioniškųjų ištakų, dorovės arba jos išvis neliks karo visų prieš visus XXI a. apokalipsėje.

Clerkenwell       2018-02-19 14:25

Sovietmeciu rusai, komunistai ir KGBistai visus mus nacionalistais ir fasistais vadino. Dabar mus vel taip vadina “zmones” uzeme valdzia. Stipriu loginiu sugebejimu nereikia, kad suprastum kas yra tie siu dienu “zmones” valdzioje.

"patarėjai"       2018-02-19 12:46

jo jo - nemokama Proxy programėlė labai gerai generuoja netikrus IP.
Šiais laikais jau sunku rasti kompą be Proxy.
Darželinukams sek savo basnias:)

Jota       2018-02-19 11:59

P.S.
9.38 rašytas komentaras yra mano. Užerzino jūsų liguista reakcija, nuolatinis paranojiškas “ruskijos agentų” ieškojimas. Kaip jūs galite kalbėti apie pilietines teises bei pareigas ir kovoti už valstybės laisvę, jei neatpažįstate tiesos, neskiriate,  kas gera nuo blogio! Jūsų žodžiai yra iečių svaidymas į vėjo malūnus! Blogis gali ateiti ir iš Rusijos, ir iš ES, ir ypač iš USA su Izraeliu. Reikia atpažinti, kas jį neša.
O kieno rašytas komentaras, galima sužinoti iš IP adreso, jau sakiau. Administratorius tikrai žino, kas ir kokius rašo komentarus. “O.G.” komentarų turbūt neskaičiau, bent jau neįsidėmėjau, ką jis rašo.

Jota       2018-02-19 9:16

Nesiteisinsiu. Tikiu, kad jūs kada nors ir patys, netapę  “koloradinėmis ruskijos propagandos padugnėmis”, suprasite tai, ką suprantu aš.

kažko suaktyvėjo       2018-02-18 20:21

Ponai- laukitės spaudyti pliusiukus senai agentei “jotai”.
Tai koloradinė ruskijos propagandos padugnė “krymnašistė”, Ukrainos užpuolimo metu čia bandžiusi varyti tiesmuką putlerio propagandą.
Diedelė tikimybė, jog šita šlykśtynė čia dar ir tuo pačiu “O.G.“iu pasivadindama rašinėja.

Argo       2018-02-18 17:53

Lietuvos valstybę kuria Tauta. suverenitetas priklauso Tautai.Ar prieš 30m. buvo pagalvota kad būtinas tautinis auklėjimas, visuomenės švietimas.Juk reikėjo purenti dirvą kad Tautos medis augtų.O alternatyvos nebus.Jei vieniems daugiau ,kitus mažiau ;rusai puola;. Vieniems daugiau,kitiems mažiau reikia ;europinių vertybių;, tai kaip tada sutelkti jėgas? Juk gali vienyti suvereniteto susigrąžinimas, kiek tai įmanoma. Et kur nuves politbiuras, ar į federilizaciją, ar degradaciją  .....ir bus YRA KAIP YRA…...

Jota       2018-02-18 10:34

Mane irgi tikra to žodžio prasme ne kartą pardavė sulietuvėję rusai. Manote, lengva susilaikyti nuo neapykantos jiems ir viskam, kas rusiška?  O gal tam, kas lietuviška?..
Kaip atpažinti tikrąsias priežastis, kurios žlugdo asmeninį gyvenimą, gesina meilę kitiems, knisa pilietinę aplinką, išprievartauja ir atima mūsų vaikus, padaro juos mums svetimus?
Nejau tai pedofilai ir rusai?
Ir kas išgydys mūsų skausmus?

>Al ir panašiems       2018-02-18 8:38

Į psichuškę!
Ten yra specialus skyrius, kuriame gydoma nuo “rusų, kariaujančių hibridinį karą”, baimės, ugdomi psichiniai įgūdžiai atskirti rusus nuo bolševizmo, komunizmo, satanistines ideologijas nuo “milijoninių rusų finansuojamų kompartijų”, “rusų nuolatinių bandymų sukelti pilietinį karą” ir pan.

Liepa--Vakar kiek nustebino        2018-02-18 8:07

Ačiū už pralinksminimą: matyt,užvakar padauginot, o paskui giliai nustebot tuo, kuo stebėtis nėra jokio pagrindo. Nurodykit nors keletą argumentų, leidžiančių  “konservišką” rožytę gerbti ir įžvelgti kažkokį “įtakingumą”. Ar ji pasiekė profesinio talento aukštumas? Gal dirbo penkiasdešimt metų mokytoja, medike ar socialine darbuotoja,kuriai įprasta brist per purvus ir pusnis pėstute pas nuošalioj sodyboj įkalintą senolį? Ne.// Gal ši energinga ponia netausodama savęs užsiėmė labdaringa veikla? Ne. Ji sočiai ir patogiai gyvena iš rentos.// Gerbt asmenį už tai, kad tauškia visokius niekus ir susiriesdamas garbina tokius vakarykščio komunizmo ir šiandieninio kapitalizmo statytojus kaip AMB, ledinė ponia iš Daukanto rūmų ir apsišaukėlis patriaxas yra visškas moralinis bankrotas.// Skleist idėjas apie valstybių sienų ir tautų naikinimą gali tik mankurtas.// Matyt, tamstai labai prie širdies tokie velniški reikalai ir raguotos personos.//

Al.       2018-02-18 0:59

Rusai seniai kariauja hibridinį karą prieš laisvąjį pasaulį. Ir ši karinė strategija buvo parengta dar prie brežnevo. Europoj, su milijoninėmis rusų finansuojamomis kompartijomis tam buvo puiki dirva. Dabar jie perėjo prie prie puolimo - ,,moralno razložit zapadnoje obščestvo” ir sukelti pilietinio karo padėtį.Šita milžiniška komunistinė agentūra, visas šitas pažangusis jaunimas, nors ir rėkia ,,rusai puola”, bet niekada nepripažins, kad komunizmas toks pat nusikaltęs žmonijai, kaip ir nacizmas; kad dekomunizacija ir komunistų liustracija tiek pat būtina, kaip buvo būtina denacifikacija. Iš to ir atpažįstami. O nuolatinis kartojimas rusai puola yra tik priedanga. Juk kaip patogu - visus, kurie bando gintis nuo bolševikų antpuolio, išvadinti Maskvos agentais. Ir mūsų laikraščiai, puolantys Trumpą ir vakariečių patriotus, taip daro ne dėl kažkokių etikečių. Jie tiesiog dirba savo šeimininkui, Maskvai.

Tarabildai       2018-02-17 20:14

Mūsų Sarafanė padės Merkelienei- pasidalins patirtimi kaip doroti priešininkus užsiundant mytiūpinę kalių rują.

Tarabilda       2018-02-17 20:10

Geras skerspjūvis. Vokietijoje juos visaip mėgino marginalizuoti, bet nepasisekė. Merkel dabar sverdėja ant taburetės įsikibusi kitą sverdintį - komunistėlį Szulcą.

Visiškai       2018-02-17 19:55

nenustebino liberastinę ideologiją stūmęs perkūno oželis- po to kai ta moteriškaitė buvo paskiepyta matrioškiniu medaliu, nuo to laiko tapo uoli landzgrybinė propagandonė.

Vakar kiek nustebino       2018-02-17 19:45

N.Oželytės interviu per Liet.Ryto TV.Su visa pagarba jos mintims apie prioritetą žmogui,o ne valstybei,kitos mintys kiek neramina.Gal ji teisi,kad neliks jokių sienų,o Lietuvoje kad ir gyvens kitos odos spalvos žmonės,mintys dvelkia tautų išnykimo dvasia.Tik kokia kalba kalbės visas vienodas pasaulis?Ar pavyks susitari dėl vienos,atsisakant savųjų?Juk tai Babelio bokšto statyba.Žinant,gerb. N.Oželyės neramų charakterį,galima tik priminti,kad J.Ivanauskaitė atrado krikščionybę.Tada tokios neraminančios mintys iš įtakingo žmogaus gal būtų labiau pasvertos?

Pagarba autoriui       2018-02-17 19:36

už drąsą.Žinoma,kad reikia bendrauti,diskutuoti.Ypač su vokiečiais.Mes dvasiškai gana artimi,neneigiant viso Anglijos ar Skandinavijos žavesio.

duchovnyje skrepy       2018-02-17 14:23

Terminas “rusofobija” yra lygiai toks pats pramanas, kaip ir “homofobija”. Ir naudojamas tos pačios publikos.

Vladimir Vladimirovič Putin       2018-02-17 12:36

Sviajki, lituviai, naši tėvynaijniaj, bolšoj strany,
raskučialis my bes vas v bolšoj raisejej, bet biški palaukit ir my vas asvabozdiom ot NATOvskih fašistov. Istojot i NATO ir ES nitiejsetai, značit istosit obratno očen bystro į nepamožit ni NATO ni HUJATO. U nas v Kaliningrade est Iskandery i S400 i ni vienas liktuvas niskris jesli mes ninoresim. Nipadės jumi i Štay nes ninori būti radioaktyvnyj pepel. A mes kontroliojam i Vidurziamio jura iz Kryma i Tartusa. Kontrioliojam ir Evropa iš Arkties vandenyna. A jus juk ninorit buti nipriklausomi, jumi nereikia ni valiutas ni istatyma virsenybes, busit litovska oblast v Rasiejej s stolicoi KOWNO. Vilnius referendumam pridiot k belarusam, a Klaipeda v Kaliningradskoj oblast. Lituviaj ninori gyvent Litvoj tode ir 1 milijon emigrava, a u vas sliskom mnogo zemli.
Drugoj prazidentas u vas budet Skvernelis, katoroj budet druzit snami. A man menty nravitsa kadangi sluzit kak sabaki.
Privet, Daliaj, goračiaja byla devuška, (u menia jest ejo personalnoje DELO) učilis vmeste V Leningrade, horošyje byli vremena.

eksperasui       2018-02-17 11:20

Neapsimesk šlanga. Nei šis portalas, nei jo skaitytojai nedalyvauja jūsų Rezidentės maskavimosi kampanijoje ” rūsajpuola!”.
Bet mes puikiai pastebime tavo nusususio ruskyno agentūros pastangas plauti smegenis sekant pasakas apie “gerą ir pūkuotą ruskiją”, ” “tiajsetą” Krymo aneksiją ar paslėptus pagrąsinimus del Klaipėdos.
Tuo pačiu tikimės jog adminas kada nors imsis darbo ir pradės valyti tokius kaip tu propagandinius šūdus.

Ekspertas liubenkai       2018-02-17 11:08

Šypsenėlės skirtos kvailių vienam smegenų brukšniui išjuokti. Brukšnys vadinasi - rusai puola. Viskas kas nerezonuoja su tuo brukšniu - vyksta atmetimas pasikliovus tuo pačiu brukšniu - rusų agentas. Kvailiams klausimas - o kodėl rusai puola - jau neįveikiamas, nes viršyja brukšnio parametrus. Tokią patologiją galima vadinti antikremliocentristine, kur visų socialinių įvykių vertinimas vyksta pagal savo įsivaizdavimą ar tai naudinga kremliui ar ne. Ši patologija iš esmės dirba prokremliškai ideologijai, nes primityvizuoja politinį lauką, kuris tampa lengvu grobiu tam pačiam kremliui.

ekspertasui       2018-02-17 10:45

Oi, kiek “snukučių- šypsenukų” pridėliojai.
Turbūt vakar lubianka išmokėjo algas?

Ekspertas       2018-02-17 10:40

Ginamės nuo neoliberalizmo, tačiau meldžiamės rusofobijai. Juk ta rusofobija ir naudojama tam kad stumti neoliberalizmą. O tas pats neoliberalizmas tiesiog žydi toje pačioje Rusijoje.
O jau koks sureikšminmas “Krymo aneksijos”. Labai matai svarbu ar Kryme buvo keletas vokietukų ar daug smile. Ar kas nors pripažins aneksiją ar ne. Ar kas nors pripažino Karaliaučiaus aneksija? Koks skirtumas. Kryme buvo referendumas, kreivas, bet nemažiau kreivas kaip pas mus stojimas į ES. Beje 100-mečio proga reiktų bent jau prisiminti Klaipėdos krašto prisijungimą. Ar ne panašu į aneksija? smile
Šiaip Rubavičiaus globalių procesų suvokimas yra nulinis. Matai NATO nepažeidžia suvereniteto, o ES - pažeidžia. Vytautai, o Lietuva yra suvereni valstybė ar ne? Kas sudaro tą suverenitetą? Kuo skiriasi nuo Lietuvos TSRS? Tik nereikia kliedėti kad ten savu noru, o ten ne savu - istorijoje niekas neatsimena kieno kokie norai buvo. Krymas juk irgi savo noru smile.

nenuvylė       2018-02-17 9:20

Vytautas Rubavičius. Geriausias analitinis straipsnis šiam momentui: pasakyta viskas trumpai ir aiškiai. Kas seka įvykius Europoj ir Pasaulyje ne vienus metus, tas įvertins.

Galima pasižiūrėti       2018-02-17 8:32

ir patiems tiesiogiai pamatyti, kaip atrodo ir ką kalba į Lietuvą atvykę tie du Alternatyvos Vokietijai parlamentarai, susitikimo su jais vaizdo įrašą su vertimu skelbia ekspertai.eu (PressJazz). Jau seniai teko matyti tokius “žmoniškus” politikus, taip aiškiai ir paprastai kalbančius apie aktualius dalykus. Mūsų esteblišmento politikai šalia jų atrodo kaip tikri antžmogiai ir monstrai.

šaukštas deguto       2018-02-17 7:33

Bet nuvažiavo į Krymą gana gausi tos partijos delegacija. O šiaip tai būtų visai nieko partija.

Lietuvos alternatyva...       2018-02-17 6:40

yra bolševikinės Lietuvos alternatyva.
tai pasikorę, emigracijoje arba konteineriuose besirausiantys žmogeliai.
——
Budrūs komunistų šuniukai: prokuratūra, VSD,STT, VRM, TM tik tokią alternatyvą garantuoja.


Rekomenduojame

Kunigas Robertas Grigas: Tada buvome barikadų broliai

Vytautas Radžvilas. Postdemokratija ir postAmerika

Mindaugas Sėjūnas. Mokslai 1991-ųjų sausį: egzaminai riedant tankams

Vytautas Sinica. Nepaprastosios padėties grėsmė

„Nacionalinio susivienijimo“ pareiškimas dėl Laisvės gynėjų dienos

Arūnas Dulkys raportuoja: vertinsime ir įvertinsime, sudarysime sąlygas nemokamai skambinti (skųsti?), reguliariai tikrinsime ir kontroliuosime…

Jūratės Laučiūtės replika Vytautui Landsbergiui: Ar verta nužeminti dvasinę stiprybę ir vienybę prilyginant jas „mūšiui“?

Vidas Rachlevičius apie „kiškių narsuolių kariauną“: „Apima svetimos gėdos jausmas“

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: Šeškinės ozui paskelbtas nuosprendis?

Skaitome Vyriausybės programą (2). Krescencijus Stoškus. „Vienodos starto pozicijos“ – ar tikrai?

Jūratė Laučiūtė. „Kou pats kvep, tou ėr kėta tep“, arba Kuo dabar užsiima N. Putinaitė?

Geroji Naujiena: „Tu mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mk 1,11)

Lietuvos partizanų istorija

D. Trampas gali paleisti savo paties platformą

Liudvikas Jakimavičius. Ar be Briuselio palaiminimo tuoj nenusipirksime duonos ir druskos?

Francis Lee. Padarykime Ameriką vėl gražią

Česlovas Iškauskas. UNI-tazų problemos Seime. Replika

Andrius Švarplys. Trumpai apie bylą ‘Prager University versus Youtube’, arba Kas apgins žodžio laisvę?

Raimondas Kuodis. „Su tokia slinktim į idiokratiją mąstančiai visuomenei reikia kovoti“

Nida Vasiliauskaitė apie šių laikų antisovietinę propagandą, kurios yra vis daugiau ir daugiau: su kuo kovojama ir kaip?

Audrius Bačiulis. Su žodžio laisve Amerikoje baigta

Andrius Švarplys. Pora klausimų

Algis Krupavičius. Elito demokratijos krizė

Kviečiame žiūrėti jau 4-ąjį „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašą

Raimondas Navickas. Rūkyti tabaką balkonuose draudžiama. O jeigu tai nedidelė gydomųjų kanapių suktinė?

Kas vyksta Amerikos politinėje scenoje? „Neredaguota“ pokalbis su politologu dr. Andriumi Švarpliu

Darius Kuolys. Tado Kosciuškos įspėjimai savo bičiuliui JAV prezidentui Thomui Jeffersonui

Raimondas Navickas. Ar ši miela istorija laikytina įrodymu, jog žmogaus seksualinė orientacija gali pasikeisti?

Justas Stankevičius. Sąžiningas balsavimas internetu – neįmanoma utopija

Kastytis Braziulis. Kaip Lukošenkos režimas ruošėsi įvykdyti keturias politinių oponentų ir žurnalisto žudynes užsienyje

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.