Vytautas Rubavičius. Valdžia bijo ir baugina

Tiesos.lt redakcija   2014 m. vasario 4 d. 10:02

18     

    

Vytautas Rubavičius. Valdžia bijo ir baugina

Svarstant referendumo klausimą, dera suvokti vieną aiškų dalyką. Žmonės, kurie pasirašė dėl referendumo, nėra nei apgauti, kaip dažnai bandoma įtikinti, nei kažkuo susivilioję, nei siekiantys savų kažkokių tikslų – jie tiesiog norėjo pasirodyti, kad yra politiškai įgalūs. Klausimas čia esminis – apie politinį visuomenės įgalumą. Visuomenės dalis pareiškė norą susigrąžinti iš jos atimtą politinę galią. Kitaip tariant, tą galią per referendumą atsiimti iš partinės nomenklatūrinės valdžios. Todėl tokia –žvėriška visų orientacijų valdžios žmonių neapykanta referendumo organizatoriams ir rėmėjams. Taip pat ir tą įgalumą atstatyti siekiančiai visuomenės daliai. Neapykanta kyla iš baimės, kad visuomenė vis dėlto pajėgs atsiimti valdžią. Juk tada jau teks su ja skaitytis. Referendumui žlugdyti dirba institucijos, taip pat ir Konstitucinis Teismas. Pastarasis jau senokai žygiuoja Konstitucijos iškonstitucinimo keliu ir iš esmės perima parlamentinės valdžios funkcijas. Jis pradeda nurodinėti, kokie būsimi sprendimai galimi ar negalimi. O juk Konstitucinis Teismas neturi teisės nei aiškinti referendumo rengimo sąlygų, nei po to komentuoti rezultatų – tokia jo teisė nėra numatyta. Jisai vertina tik įstatymų ir kitų teisės aktų atitikimą Konstitucijai. O šis referendumas yra iš esmės konstitucinis aktas, kitaip tariant, patvirtinimas, jog valdžia – galutinė ir pirminė valdžia – priklauso suverenui, kuris vadinamas lietuvių tauta.

Visi labai aiškiai matome – Tautos, suvereno galias šiuo metu uzurpuoja Konstitucinis Teismas, kai kada Prezidentė, kai kada dar kiti aiškintojai, kurie nori – šiaip jau ne tik nori, bet ir deda pastangų – įteigti visuomenei, kad ji net negalinti rengti to referendumo, neva ir prieš europiečius nepatogu. Teisės žinovus ir politikus turėjo papiktinti kalbos apie VRK teisę vertinti referendumo iniciatyvos konstitucingumą. Tačiau nepapiktino. Jos pasirodė esančios labai tinkamos, nors yra niekinės. Net Konstitucinis Teismas neturi tokios galios referendumo atžvilgiu. Dabar aš net per žinias girdžiu, kad „šiandieną VRK spręs, ar referendumas atitinka Konstituciją“. Tokie teiginiai – visiškas Konstitucijos išbalansavimas, mūsų valstybės iškonstitucinimas. Tokią veiklą derėjo įvertinti Konstitucijos garantui – Prezidentei. Tačiau, matyt, ir ji su Tautos galių uzurpatoriais. 

Nepaliaujamai gąsdinama galimomis ES sankcijomis, milijardų gražinimu. Jei referendumas nepritarsiąs pagreitintam žemės išparceliavimui. Visiški niekai.  Europos Sąjungos politinis elitas visada gerbė visų šalių referendumų rezultatus. Tokios yra žaidimo taisyklės, nesvarbu, patiktų jiems tie referendumai ar nepatiktų. Po to prasideda įvairūs politiniai žaidimai – kito lygmens dėliojimai. Prisiminkime kad ir referendumus dėl Europos Konstitucijos. Ar kas nors iš Europos politinio elito pradėjo sankcijomis grasinti ir aiškinti, kaip čia vienos ar kitos šalies nepriėmus. Ne. Buvo susitarta labai greitai arba peržaisti referendumus, bet jau tam tikromis kitomis sąlygomis, arba pakeisti tą nepatinkantį dokumentą. Buvo priimta Lisabonos sutartis ir tai yra kitas dokumentas, kitos juridinės galios. Nors ten daug kas ir išliko. Svarbiausia – vyko politinis žaidimas. Tas žaidimas vyksta ir dabar. Tik nelabai matomas. Jokios sutartys nėra amžinos. Čia ne Dievo įsakymai, kurie yra amžini ir nekeičiami. Susitikus ir sutarus įmanoma keisti įvairiausius dalykus. Ir kai mes pradedame kalbėti apie baudas, kokį vaizdinį tų Europos šalių klubo kuriame? Mes kuriame banditų vaizdinį. Be to, visada lieka klausimas: su kokiomis taisyklėmis buvo sutarta, kaip dėl jų buvo sutarta, ar visuomenė buvo pakankamai informuota? Ir kur besime, visur nepaprastai daug neaiškumų.

Europos Sąjungos politinis elitas mato, kaip pats gyvenimas ir naujos geopolitinės realijos keičia sričių turinį ir verčia ieškoti naujų išeičių. Vienas iš esminių dalykų yra grėsmės, kurios yra susijusios su vadinamąja kapitalo tėkmės laisve. Matome, kaip sunku ES susitvarkyti su bankais, kurie tapo pinigų gamyklomis ir sugebėjo nusimesti valstybinės priežiūros pančius. Jau pats metas imti svarstyti, kokias grėsmes, ir ypač mažoms tautoms, kelia kapitalo ir bankų sistemos laisvė.

Žemės klausimas visada yra gyvybiškai svarbus visose šalyse, ir politiniai elitai atsakingai sprendžia su žemės klausimais susijusias problemas. Žemė nėra besąlygiška nuosavybė. Žmogus nesukuria žemės. Žmogus jos nepagamina. Žemė nuosavybe paverčiama sąlygiškais juridiniais aktais. Visais laikais karai vyko dėl žemės, dėl joje esančių išteklių, dėl teritorijos suteikiamos strateginės padėties ir pan. Karai vyksta ir dabar. Tik neretai teritorijos užimamos nupirkus vietinius politinius elitus. Jokia rinka negali nustatyti žemės kainos, kadangi visos rinkos yra žmonių valdomos, o jų veikla – juridiškai reglamentuota. Rinkos yra žmogaus kūriniai, o žemė – ne. Žmonių daugėja, o žemės – ne. Kaip šitai įvertinti rinkos kaina?

Vienas pavyzdys, kuris rodo žemės rinkos liberalizavimo politikos pasekmes. Tai skandalas, kilęs Čekijoje, kai paaiškėjo, kad vienas vokietis, pardavė 40 ha žemės Vokietijoje, kad nusipirktų... 1200 ha žemės Čekijoje. Tai kiek Lietuvoje jis už tą sumą būtų galėjęs nusipirkti? Gal 2400–2500 ha? Koks vokiečių būrelis galėtų supirkti visą Lietuvą? O koks – geopolitiškai mąstančių rusų oligarchų, prisidengusių Vokietijoje registruotomis bendrovėmis ar Maltoje nusipirktomis pilietybėmis? Ar mes galime kalbėti apie visų ES narių lygias teises, laisvą kapitalo judėjimą, kai yra tokios pirkimo-pardavimo sąlygos?!

Referendume keliamas klausimas ne apie išstojimą iš ES. Atvirkščiai. Tai klausimas apie tam tikrų nuostatų keitimą visame klube išryškėjus naujoms gyvenimiškoms aplinkybėms. Tos gyvenimo aplinkybės keičiasi įvairiose srityse, jos susijusios su demografine situacija, kuri dėl globalizacijos yra esmingai pasikeitusi. Didžiulės demografinės krizės yra ištikusios ne vien Lietuvą. Kitas dalykas – kapitalo realijos. Kai svarstome ekonomikos dalykus ir laukiame investicijų, nekeliame sau klausimo, iš kur tas kapitalas ateina, kokios jis kilmės. Mes juk nežinome, koks kapitalas dominuoja didžiosiose firmose, korporacijose. Siekdami energetinio saugumo tiesiame jungtis į Švediją, bet mes nežinome, kokios korporacijos su kokiu kapitalu anoje pusėje stovi. Klasikinis ir akivaizdžiausias pavyzdys – mūsų atominės elektrinės uždarymas: bėgdami nuo Rusijos, mes patikėjome uždarymą ir atliekų tvarkymą dešimtmečiams… tiems patiems rusams – korporacijai, kuri buvo prisidengusi vokiečių vardu. Tad padorumo nepraradę politikai neturėtų bent jau mojuoti „Kremliaus“ vėliavėle. Demokratijos, savivaldos ir suvereno teisių reikalavimą laikyti Rusijos ir Kremliaus užmačiomis… Tai jau atviras tyčiojimasis iš valstybės ir demokratijos.

Dabartinės spekuliacinės finansų ekonomikos sąlygomis, kada pinigai spausdinami, tiems, kurie spausdina pinigus, galutinė kaina nesvarbi. Referendume svarbiausias dalykas yra žemės egzistencinės nelygstamos vertės suvokimas. Žemė, vanduo ir oras. Kova dėl žemės ir vandens nusavinimo vyksta jau senokai. Yra sluoksnių ir yra kapitalo, kurie šitai su malonumu padarys. Tiems, kurie spausdina kupiūras, kaina yra nesvarbu: galima prispausdinti, o po to devalvuoti. Žmonės gauna devalvuojamus pinigus. Juk dabartiniai pinigai su verte nėra niekaip susiję. Viskas yra labai sąlygiška. Žinome finansinius burbulus ir kuo baigiasi finansiniai burbulai. Nekilnojamo turto burbulas – pavyzdys. Nukenčia vidurinė ir žemiausioji klasė. Ir yra nedidelis sluoksnis žmonių, kurie nepaprastai iš to pasipelno. Bet butų vertė nei didėjo, nei mažėjo, tik kaina buvo dirbtinai sukeliama ar dirbtinai sumažinama. Tas pats ir su žeme. Paleidus žemę tarsi visai laisvai rinkai, atsiras tie, kuriems kaina nėra svarbu. Ir jie turės geopolitinių interesų. Jiems nereikalingos tautos – savųjų žemių šeimininkės.

Referendumo keliamas klausimas: ar mes, kaip lietuvių tauta ir Lietuvos visuomenė, savo žemėje gyvename ir gyvensime kaip šeimininkai ar kaip nuomininkai? Kokia begali būti tautos nuomininkės laisvė? Taip neatsakingai įteisindami žemės pardavimą užsieniečiams, nenumatydami net esminių saugiklių, Nesvarstydami svarbiausių savojo likimo klausimų mes sąmonėje tampame nuomininkais. Nes nesuvokiame būtinų laisvės sąlygų, kurių pagrindinė – sava tautos žemė. Žinoma, yra ir tautų nuomininkių. Tačiau tuomet kyla klausimas: ar tos tautos apskritai turi teisę vadintis valstybinėmis tautomis ir turėti savo valstybę, jei jos nesuvokia žemės reikšmės tai valstybei? Tad dabar vyksta kova už egzistencinę galimybę, dėl kurios neabejota imantis kurti Valstybę, – už galimybę būti šeimininkais savo gyvenamoje valstybėje, gyvenamoje teritorijoje.

Pastaruoju metu Europoje išaiškėjo ir dar vienas dalykas. Vykdant multikultūrinę politiką paaiškėjo, kad imigrantai nėra nusiteikę integruotis: vyko, vyksta ir vyks getoizacijos vyksmas. Diegiant atvirumo imigracijai, kitataučiams politiką jis nebuvo numatytas. Getoizacija įsigyjant žemę vyks daug sparčiau. Didelės valstybės su ja daugiau ar mažiau tvarkosi, ten daug žmonių ir teritorijos, ir finansų, ir supratimo, kas yra gyvenimas savoje žemėje. O mažose valstybėse, tokiose kaip Latvija, Lietuva, tas gali turėti tragiškų ir labai greitų padarinių. Netrukus didelės teritorijos gali būti išskirtos ir iš Lietuvos jurisdikcijos, ir apskritai – iš Lietuvos žmonių gyvenamos erdvės. Ir tvarkytis su užsienio piliečio nuosavybe bus nepalyginamai sunkiau nei su Lietuvos piliečiais.

Šiuo metu politinis elitas sprendžia klausimą, kieno rankomis sustabdyti referendumą, kas bus atsakingas už politinį stabdymo vyksmą. Akivaizdu – tas žmogus, ta organizacija įeis į Lietuvos istoriją ir kaip antikonstitucinio vyksmo vykdytoja, politinio elito aptarnautoja, ir kaip Lietuvos valstybės, lietuvių tautos sąmoningo pažeminimo organizatorė. Tai paliks didelių nuosėdų žmonių sąmonėje ir, tikėkimės, sukels tam tikro pasipriešinimo bangą. Matome, ką sukelia atviras valdžios nesiskaitymas su žmonėmis Ukrainoje.

Europos Sąjungos vystymosi patirtis rodo ką kita: ES yra visada linkusi tartis, kai mato tam tikrą valią, kai mato tam tikras grėsmes. Ir ES visada linkusi susitarti. Jei tik yra su kuo tartis.

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

susidaro        2014-02-5 14:25

įspūdis,kad valdžia egzaminuoja Tautos kantrybę-kaskart vis nauji išsišokimai,nauji “siurprizai”,bet galų gale jie užkniso ir Tauta pabudo.Valio

Levukas       2014-02-5 10:35

Dvi(ar kelios)sutarties šalys pasirašytoje sutartyje visada įrašo punktą:su
tartis gali būti keičiama abipusiu(visų sutarties šalių)susitarimu.Tai jokia čia nenaujovė,jeigu derėsimės dėl ES sutarties.Belieka pridurti,kad
abi(visos)sutarties šalys yra lygiateisės.Šiuo atveju reikia,kad derybi-
ninkas nebūtų “auštrevičiškas”,nes tasai"politikas"stojimo derybose ne de-
rėjosi,o tik pritariamai galva linkčiojo,su visais ES derybininkų pasiūly-
mais sutikdamas.

ugnis       2014-02-4 21:59

Šaunu, kad turime tokių šviesuolių kaip Vytautas Rubavičius, pagarba jam

Noriu       2014-02-4 21:49

pasakyti,ačiū Jums labai,labai.Jūs vienas iš nuostabiausių Lietuvos žmonių,mąstytojų,padedantis Lietuvos žmonėms susivokti ir išsakyti jau savais žodžiais esmę.Kartais žmogus lyg ir supranta ir tą ir tą,bet dėl informacijos stokos,lieka neužpildytos erdvės informacija todėl visumą,kas vyksta,suvokti ir apibendrinti sunku.Jūsų aiškiai suformuluoti atsakymai į esminius klausimus padeda ir kitiems juos greičiau susidėlioti ,užpildyti tuščias erdves ir viską įvardinti savo širdies kalba.

Arnė       2014-02-4 17:40

„Klausimas čia esminis – apie politinį visuomenės įgalumą. Visuomenės dalis pareiškė norą susigrąžinti iš jos atimtą politinę galią“. Ilgai snaudė visuomenė, buvo tylu, tylu, labiausia valdžios lygmeny. Atsibuskime, tautiečiai.

ekspertuose.eu       2014-02-4 17:39

informacija - REFERENDUMAS BUS. Valdančioji dauguma taip nutarė.

ruta       2014-02-4 16:09

Kaip ‘tariasi’ Lietuvos atstovai su ES jau pamateme - uzdaryta rentabili saugiai veikianti Atomine .Lietuvos valdzia pripratusi per pasitarimus giliai ilysti i tam tikra vieta stipresniam ...Is kur tas nuolankumas , nenoras pakovoti uz TAUTOS pozicijas , principus .Tas noras is karto su viskuo sutikti , net neisigilinius i pasekmes Valstybei , net papiktino Prancuzijos atstova , kuris pasake , kad lietuviai praleido proga patyleti . Keista , bet ten kur reika pamastyti pagalvoti valdzios atstovai nori buti matomi ir girdimi , kaip tas durnius .., dar nespejo nuskambeti klausimas , musiskei jau balsuoja - uz .
Nesinori tiketi , kad valdzioje vien idiotai ir korupcionieriai , bet ivikiai , sprendimai rodo , kad prastai Lietuvoje su demokratija , teisesauga , valdzios institucijomis , ir jeigu mes ir toliau TIK lauksime pagerejimo ,o ne kovosime visoms , mums suteiktoms Konstitucinem teisem , tai taip ir liksime su komunistiniu ‘elitu’ !

Arūnas > jonui       2014-02-4 15:40

Taip Jonai - būtinai prašykit , kad valdžia jums atsiskaitytu.  Jau dvidešimt trejus metus laukiate, esate labai kantrūs, tai manau ir dar palauksite.  Pamatęs kiek prie komentaro surinkote pirštukų, supratau , kad palaikančiųjų turite. Kai jums visiems nusibos tik prašyti, aš suprasiu, ir būtinai prisijungsiu. P.S. Lietuva - ne ta šalis kur galima prašyti. Jei norite, kad ji išliktu, reikia eiti į gatves ir reikalauti. Sėkmės!

patriotas       2014-02-4 14:55

Labai teisingos mintys, pritariu 100proc.
Konstitucija leidžia priešintis valstybės naikintojams, matyt teks prisiminti pokarį, kovą su okupantais ir priešintis.

Galvoju taip       2014-02-4 14:39

Visų mūsų gyvenimas čia - baigtinis dalykas. Išeisime, nepasiėmę nei turto, nei žemės. Bet ar tai reiškia,jog su savo žeme galima elgtis neatsakingai, gyventi šiandiena ir užmerkti akis prieš akivaizdžias grėsmes?
Tekalba ką nori ekspertai, visokie “logai” ir valdžios palaižūnai: negalima be jokių apribojimų parceliuoti savo teritorijos. Bent jau iki to laiko, kai Lietuvoje ( būna juk stebuklų ) pagerės gyvenimas ir tūlas pilietis nepuls pusdykiai pardavinėti savo senelio hektarų, kad vaiką į mokslus turėtų už ką išleisti. Et, ką ir kalbėti. Tie, kas valdo tūkstančius hektarų jų nepardavinės. Tie “geradariai” pirkėjai visų pirma už grąšius pasigvieš tos žemės, kurią žmonės iš vargo parduos.

laitas       2014-02-4 13:59

Nuoširdus ačiū VYTAUTUI už ramų,išsamų,teisingą paaiškinimą,kurio mūsuose nera.Tokie Tautos sūnūs nedelsiant būtų kviečiami dirbti mūsų valstybei,tuomet dingtu valstybeje melagiai,sukčiai, apgavykai,vagys.Stebint gaujų rietenas jie vienas ant kito pradeda garsiai šaukti,tu ta pavogei,kitas rekia ,o tu šitą ir po to viskas nutyla,nes niekas jų 23 metus ištvirkelių netikrino,jokių ataskaitų Tautai,net Skandinavų Karaliai tokių sąlygų neturi.Vyriausybe jos rupesčių neorganizuoja darbo vietų,(eksporto ž.ū. produkcija)jam paprasčiau skolinti milijardus už galingas palūkanas.Pasiskolinti valstybes vardu manau sugebetu ir kailiadirbis,kam dar partijas samdyti,jų lyderiams ir aptarnaujančiam milijonus moketi.Sunkiai paaiškinami valdžmogių sprendimai adresuojami ES vadovams jie taip liepia,nes žino kalbos nemoka nepaklaus.Pratrido pamate ,kad Tauta jau pabūdo iš letargo miego…...

Julius       2014-02-4 13:25

Rinkau parašus referendumui. Dar, atsiimant parašų rinkimo lapus rugpjūčio pabaigoje, sutarėme, kad tas parašų rinkimas yra tam, kad REFERENDUMAS ĮVYKTŲ. kas jame bus pasakyta - niekas ir dabar nežino. Tuo ir vadovavausi, lankydamas žmones, kuriems sakiau, kad tai tik TEISĖ PASAKYTI, o ką pasakyti - tesprendžia kiekvienas. Buvo ir tokių, kurie padėjo savo parašą, sakydami, kad balsuos prieš referendumo teiginius. Gerbiau ir tokią nuomonę... Nieko neagitavau… Dabar gi visokie “ponai” ima mus gąsdinti įvairiais baubais. Mat, niekaip nesitikėjo, kad parašai bus surinkti. Tai puikiai iliustruoja ir tas faktas, kad VRK net referendumo iniciatyvinės grupės (RIG) narius “įkinkė” į parašų tikrinimo metodikos kūrimą. Ar įsivaizduojate kalvį, neturintį net plaktuko? O tie, visi rėkiantys, snaudę 10 metų ir nesukūrę jokių saugiklių žemei, kaip valstybingumo garantui, išsaugoti, dabar elgiasi kaip čigonas (nieko blogo jiems neturiu pasakyti), primušantis savo vaiką, prieš siųsdamas parnešti pieno, kad tas nesudaužytų puodynės. O jei ponai jau dabar jaučiate, kaip bus atsakyta referendume, tai vėl metate akmenį į savo daržą: kurgi buvote visą tą laiką, kai esame ES sudėtyje? Kodėl Liaudis nesupranta ES skleidžiamo gėrio? Kodėl, rinkdamas parašus sutikau apie 90 proc. žmonių, spjaudančių į ES pusę? Kur jūsų įdirbis? Dar turite gražaus laiko iki referendumo dienos, ponai. Su sau būdingu cinizmu dabar liesite tonas purvo ant žmonių galvų. Žiniasklaida - jūsų. Tik tai jau Sizifo darbas. “Runkeliai” nebe tie. Aukšto cukringumo….

Anikė       2014-02-4 12:57

Moldavijoje referendumas įvyko,nors visi tranai buvo taip pat prieš,bet žmonės
parodė,kad neleis elgtis kaip su baudžiauninkais.O mes?O mūsų tranai kaip pasielgs?

Viskam pritariu       2014-02-4 12:14

O dar galima butu prideti-vyksta neturtingu saliu zemiu isgrobimas visame pasaulyje.Vyksta kapitalo koncentravimas vienose rankose ir daugumos visiskas nuskurdinimas.Taciau…kokiame Pasaulyje gyvens tu turciu anukai ?Pavojingame ,niuriame siukslyne,nes skurdziams nera perspektyvu,nera ir baimes.Apsitvers tvorom ir kariuomene ?Reiketu skelbti,kur ir kiek Pasaulyje sugrobta neturtingu saliu zemiu.

prašymas       2014-02-4 11:00

Pavadinime pataisykite klaidą: praleista žodyje “d” raidelė.Bado akis.

Razumno vyro       2014-02-4 10:39

razumnai parašyta.Valdininkai sukruto.
Uždrausti paprasčiausia,tik blauzdos trumpos/pasakė butrimienė/

aciu autoriui uz tiesa       2014-02-4 10:27

deje,ciniskas melas, dezinformacija, zmoniu bauginimas, visiskas nesiskaitymas, daugumos nuomones ignoravimas jau tapo valdanciuju politikos kasdienybe.

jonas       2014-02-4 10:26

Valdzia keiciasi kas keturi , penki metai.  Ir atrodo uz savo ivykdytus darbus neatsako , ar jie tautai buvo geri , ar tautai padaryti blogi. Ar Lietuvoje yra koks Valdzios atsakomybes pries tauta straipsnis, gal kas parasys ir isaiskins mums runkeliams. O tauta Lietuvoje gyvena tukstantmecius , tai ir zodis tautos turi buti visu virsiausias

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt pirmoji (gegužės 15-oji) diena

Nuo Romo Kalantos aukos praėjo 50 metų

Indijos chirurgas planuoja persodinti gimdą į translytės „moters“ kūną ir sudaryti jam galimybę pastoti dėka pirmos tokios operacijos pasaulyje

Nepriklausomos valstybės ir imperijos. Vytautas Radžvilas

Vytautas Rubavičius. Partnerystės įstatymas – moterystės ir motinystės pažeminimas

Edvardas Čiuldė. Atviras laiškutis Emmanueliui Macronui

Kandidato į AT teisėjus E.Šileikio drąsi kalba išgąsdino Seimą

ES ciniškai naudojasi pavojaus situacija Europoje, kad išplėstų savo galias

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt devintoji (gegužės 13) diena

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Įveiksime ligas ar žmogiškumą?

Ramūnas Aušrotas. Vaiko teisių apsaugos klystkeliai

Vatikano sinodo svetainė švenčia homoseksualumą ir įvaikinimą homoseksualų porose

Mokslinė konferencija Romo Kalantos metams paminėti

Vytautas Sinica. Apie Gabrieliaus Landsbergio interviu

Vytautas Radžvilas. Ir vis tik tai PAKTAS

Karas Ukrainoje. Septyniasdešimt aštuntoji (gegužės 12-oji) diena

Kun. Gintaras Jurgis Sungaila. Konstantinopolio patriarchatas Lietuvoje – nauja Bažnyčia?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.