Visuomenės pokyčių analizė, Šeimos politika, Žmogaus teisės, Teisėkūros iniciatyvos, Socialinės inžinerijos eksperimentai , Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Savivalda

Vytautas Rubavičius. Vaikų „ėmimo“ ideologija ir ekonomika

Tiesos.lt redakcija   2018 m. gruodžio 3 d. 20:57

11     

    

Vytautas Rubavičius. Vaikų „ėmimo“ ideologija ir ekonomika

Kodėl valstybė su visu savo prievartos aparatu taip energingai ėmėsi rūpintis vaikų gerove ir kiek nuoširdus tas rūpestis? Kodėl tėvai ėmėsi gintis nuo tokio valstybės rūpesčio? Į šiuos klausimus nėra lengva atsakyti, tad pabandykime bent juos pasvarstyti.

Iš Lietuvos šeimų kasmet paimama šimtai vaikų ir ilgesniam ar trumpesniam laikui perduodama vadinamiesiems globėjams. Kaip patys „ėmėjai“ pripažįsta, apie pusę tokių operacijų būna „nesėkmingos“ – tuos vaikus tenka grąžinti tėvams, nes nebuvo jokio reikalo taip žiauriai jais „pasirūpinti“. Valstybė nuskriaudė šimtus šeimų ir vaikų, tačiau ji pati sau nenumato jokios atsakomybės anei kompensacijos. Kai klausai mūsų vaikų sergėtojų, tarp jų – ir ministro Lino Kukuraičio samprotavimų apie mažėjančius nepagrįstų „ėmimų“ skaičius, labai aiškiai suvoki, kad vaikai ir jų likimai jiems tėra vienokie ar kitokie skaičiai. Labiausiai mane stebina, kaip iš krikščioniškų organizacijų į ministrus iškelto Kukuraičio sąmonėje skaičiai ir „grėsmių vertinimo“ punktai taip greitai nuplovė visas krikščioniškos atjautos nuostatas ir vertybes.  Ministras tiesiog sugebėjo greitai prisitaikyti prie veikiančios politinės ekonominės mašinerijos, kuriai žmogus visiškai nesvarbu. Juk ir švietimo sistemoje krepšelio įkainis jau senokai pakeitė ir mokinį, ir mokytoją. Dabar jau pats krepšelis ar jo pakaitalai – paslaugos ir įkainiai – valdo švietimo sistemos „efektyvinimo“ bei „optimizavimo“ vyksmą. Kaip ir visur socialinėje srityje, svarbiausia tampa ne mokymas, auklėjimas, vaikų globa, gydymas, o tam tikrų paslaugų teikimas ir įkainiai. Kitaip tariant, paprasčiausi prekiniai santykiai.

Vaikų „ėmimo“ operacijų juridinis įteisinimas nenusileido iš dangaus – pasiremta vadinamaisiais „gerais“ pavyzdžiais. Tarp kurių – labiausiai pasižymėjusi Norvegija. Tačiau ne pavyzdžiai čia svarbiausia, o bendresnės ideologinės ir ekonominės „mados“. Paklauskime savęs: ar mūsų Seimo priimtas Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo patobulinimas sustiprino šeimas ir padidino vaikų gerovę? Jokiu būdu. Antraip argi tūkstančiai šeimų imtų jungtis į pasipriešinimo tokiai vaikų teisių „apsaugai“ frontą. Šimtų be jokio pagrindo iš šeimų ištrauktų vaikų kančios ir visam gyvenimui liksianti gili psichologinės traumos žaizda neleidžia kalbėti ir apie vaikų gerovės bei saugumo jausenos didinimą. Dar ir dėl to, kad suaugusieji vaikų „prižiūrėtojai“ jau nuo darželio ima kamantinėti tuos vaikučius apie „padėtį šeimoje“ ir jų atsakymų pagrindu jau gali ruošti būsimų „ėmimo“ operacijų planus. Vaikai yra vaikai – jie nenumato savo šnekėjimo ar paistalų pasekmių, o suaugusieji tuo ir naudojasi. Jiems juk „suteikta teisė“ ir tų teisių vis daugėja. Ne šeimai, o nematomiems teisėtiems prižiūrėtojams, apie kuriuos daugelis tėvų nė nenutuokia. Kaip ir apie vadinamųjų „mobiliųjų komandų“ bei „atvejo vadybininkų“ žymūnus.

Valstybė, taip jau mūsuose įprasta, elgiasi kaip patyręs šuleris. Prievarta įsukama į gražų „vaiko teisių“ popierėlį. Tiesa, taip elgiasi ir tarptautinės organizacijos bei Europos Sąjungos institucijos, kurios įgyvendina įvairialypę prigimtinės šeimos, kaip vyro ir moters sąjungos, ardymo programą. Genderistinė ideologija ir vienokie ar kitokie juridiniai tokios šeimos silpninimo veiksniai įsukami į įvairiausias teises ar, pavyzdžiui, žymioji Stambulo konvencija, pateikiami kaip programa mažinti smurtą prieš moteris. Tad visi, drįstantys suabejoti vienokios ar kitokios stumiamos teisės reikalingumu, juolab paryškinantys toje teisėje glūdintį prievartos kitiems turinį, apšaukiami tamsuoliais, antieuropiečiais, kovojančiais su pažanga ir kitokiais baisuokliais. Ypač išmoninga šiuo atžvilgiu meinstryminė žiniasklaida. Prie Seimo surengtą daugiatūkstantinį tėvų mitingą prieš vadinamąjį Šakalienės „vaikų ėmimo“ įstatymą mūsų LRT beveik nutylėjo, o rūpestingi tėvai buvo įvardyti „minia“, tačiau keliems savo lytinio tapatumo niekaip nerandantiems jaunuoliams atsirado daugiau erdvės eteryje, nes jie protestavo prieš susirinkusius tėvus iškėlę plakatą su daugybės Seimo narių nuotraukomis, neva Šakalienės įstatymu suabejoję Seimo nariai norį įteisinti „vaikų mušimą“. 

Graudu, kai jaunimą viešųjų ryšių kompanijos pasitelkia kovoti prieš savo tėvus ir gimines. Lygiai taip pat dalies žiniasklaidos menkinami ir juodinami mūsų mokytojai, galų gale išdrįsę pasipriešinti atviroms Švietimo ir mokslo ministrės bei jos pavaldinių patyčioms ir mokytojo profesijos niekinimui. Valstybė juridiniu šuleriavimu įteisina savo neatsakingumą dėl prieš vaikus panaudoto smurto – pareigūnų panaudotas smurtas nelaikomas smurtu. Tad juridiškai jokios valstybinės instancijos niekaip vaikų ir nenuskriaudžia. Tačiau taip pat įstatymiškai visos šeimos paskelbiamos potencialiais grėsmės vaikui židiniais ir šitaip pakabinamos ant prižiūrėtojų kabliuko. Nors įstatyme pripažįstama, kad vaikui geriausia augti šeimoje, tačiau tuoj padaroma išlyga, jei tik toje šeimoje jam nekyla kokių nors grėsmių. Galimų grėsmių sąrašas ilgas – ne tik fizinės, bet ir psichologinės. O tas grėsmes kaip tik ir turi įžiūrėti įvairiausi „vadybininkai“, galintys pasitelkti ir „ėmėjų“ mobiliąsias komandas. Tačiau juk visiems sveiko proto dar nepraradusiems Lietuvos gyventojams aišku, kad didžiausią grėsmę visapusiškam vaiko saugumui kelia jo tėvų skurdas. Kaip tik šios grėsmės mūsų valstybė ir nenori matyti.

Genderistinė ideologija eina ranka kartu su neoliberaliąja, kuri grindžia visas mūsų ekonomines bei socialines pertvarkas. Esminė neoliberaliosios ideologijos nuostata – kuo daugiau rinkos ir kuo mažiau valstybės. Tad viešasis sektorius spaudžiamas kuo daugiau savo funkcijų perleisti rinkai, kitaip tariant, suprekinti kuo didesnę dalį socialinių santykių. Švietime – krepšeliai ir švietimo paslaugos, sveikatos apsaugoje – gydymo paslaugos. Visur – paslaugų pirkėjai ir pardavėjai, o jau rinka nulemia ir įkainius. Tiesa, daugelį tokių įkainių nustatinėja valstybė, tad tų sričių tarnautojams veriasi neribotos pelnymosi galimybės. Šeimos su vaikais joms net nejaučiant buvo taip pat perduotos tam tikrai rinkai. Valstybė atsisakė labai svarbios vaikų priežiūros sistemos dalies – valstybinio namų tinklo. Neprižiūrimais ar nepakeliamame skurde augančiais vaikais rūpinasi visos visuomenės. Rūpinomės ir mes. Gyvavo vaikų namų sistema, tačiau prieš kelerius metus imta ją išmontuoti. Joje radosi neįveikiamų problemų, daugėjo įvairiausių, žiniasklaidos su pasigardžiavimu aprašinėjamų skandalų, susijusių su seksualiniu vaikų išnaudojimu bei nepilnamečių prostitucija.

Problemos ir skandalai rodė, kad valstybė, o su ja ir visuomenė nebepajėgi rūpintis likimo nuskriaustais vaikais. Arba nebenori jais rūpintis, nes „stumiamas“ kitas projektas. Kai mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė švytinčiu veidu teleekranuose įsakmiai rėždavo, kad vaikams geriausia gyventi šeimose, tai vargu ar kas galėjo numatyti, kad tie gražūs žodžiai yra daugelio šeimų ir vaikų tragedijos preliudija. Nebuvo net svarstyta, o kokioje šeimoje vaikui gyventi geriau, kokia ta šeima turėtų būti, nes globėjų šeimoje kai kam gali būti ir blogiau nei savuose ar vaikų namuose. Nesvarstyta, o kaip jausis vaikas patekęs tarp kitų globėjo šeimos vaikų, kuriems gali visai nepatikti naujasis gyventojas. Nesvarstoma ir dabar. Kitas svarbus dalykas tas, kad paimtieji ir kitiems atiduoti vaikai patenka į, sakyčiau, pilkąją zoną – niekas negali sužinoti, kaip jie jaučiasi, ar nėra skriaudžiami ar kaip kitaip išnaudojami. Tėvai rūpintis ar net domėtis jais nebetenka galimybių, tad vaikai atiduodami globėjų ir prižiūrėtojų malonei. Kas beišgirs jų baimes, nuoskaudas ar skundus dėl patiriamo smurto? Kam jie, ypač mažamečiai, galėtų pasiskųsti? Juk prižiūrėtojai – tai valstybinė sistema, kuri bet kokiu atveju visomis valstybinėmis priemonėmis save gins. Vaikas bus „tylus“ tol, kol tai sistemai reikės, o jau grąžinus vaiką tėvams visus jo pasakojimus bus galima nurašyti – išsigalvoja ar tėvai primokė. Ir čia jokie psichologai nei drįs, nei galės padėti. Bejėgiai prieš valstybinės prievartos mašineriją bus ir tėvai, juolab kad jie kuo puikiausiai žinos, kad bet koks jų skundas gali būti paskatinti prižiūrėtojus vėl „teisėtai“ atimti vaikus.

Uždarant valstybinius vaikų namus buvo kuriamas vaikų globėjų tinklas. O su tuo tinklu – šeimų ir tą tinklą prižiūrinčių bei aptarnaujančių valdininkų sluoksnis. Taip pat kuriami laikinos globos bei visokiausių prižiūrėtojų funkcijų įkainiai. Neišvengiamai randasi ekonominis suinteresuotumas, kaip ir privalu naujai rinkai. Kas čia paklausos „objektas“? Iš šeimų imami vaikai. Tačiau poreikis išplinta – ne tik globėjų rinkai reikalingi vaikai, bet ir šeimas prižiūrinčiųjų bei vaikus imančių tarnautojų sluoksniui. Žinovai gal pasakys, kaip įkainotos vienokios ar kitokios „ėmimo“ operacijos, tačiau juk suformuota „mobili komanda“ taip pat turi užsidirbti. Kitokiems prižiūrėtojams savo darbą ir užmokestį reikia pagrįsti ataskaitomis, kuriose turi būti įrašyti tam tikri skaičiai. O su darbo užmokesčiu susijusių skaičių logika tokia – geriau kuo daugiau „paimti“, nes ir „grąžinimo“ operacijos taip pat apmokamos. O nuo skandalingų atvejų instancijos tai jau moka apsiginti: skandalai mūsų didiesiems vaikų „ėmimo“ vadovams ir specialistams – kaip nuo žąsies vanduo. Apsimoka ir teismuose dirbantiems – daugėja su „ėmimais“ susijusių bylų, tad ir darbo.

Valstybei buvo svarbu kuo greičiau nusikratyti visuomenei svarbios socialinės funkcijos ir dalį biudžeto lėšų permesti naujai kuriamai „rinkai“. Šitai ir buvo padaryta. Tiesa, ta rinka su ja aptarnaujančia valdininkija kainuos, drįstu manyti, gerokai daugiau nei vaikų namų priežiūra, tačiau ko tik valstybė nepaaukos pažangioms rinkos santykius plečiančioms „reformoms“. Jei jau valstybė prisipažino nepajėgianti dorai prižiūrėti vaikų namų tinklo, tai ar įmanoma įsivaizduoti, kad globėjų rinka dorai šitai padarys? Rinkose veikia pelno maksimizavimo principas, nesusijęs nei su dora, nei su tiesa. Valstybės vardu „paimtiems“ ir nuskriaustiems vaikams bei jų šeimoms nedaug paguodos, kad kai kurie vaikai pateks į dorų ir vaikus mylinčių globėjų šeimas. Duok Dieve, kad tokių būtų kuo daugiau.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

TROTA       2018-12-4 6:45

Daiktų paėmimo įstatymą būtina denonsuoti.

socialiniam       2018-12-4 0:22

Baikite taip negražiai kalbėti- pinigai buvo ne “panaudoti”, o įsisavinti.

socialinis       2018-12-3 19:24

Kodėl naikina globos namus, o perka provincijoje namus ir įsteigia ,,namus”, kur dirba ateinantys personalo žmonės ir dirba. Kieme - jokios infrastruktūros, ,,šeima”-tik besikeičiantys pamainomis darbuotojai. Kas tapo geriau? Niekas, bet panaudoti nemaži pinigai…

Lietuva išliko tik       2018-12-3 11:55

todėl,kad gimdė vaikus,augino juos kad ir prastesnėmis sąlygomis,kad ir prasčiau aprengtus ,prasčiau pavalgiusius,bet laisvus dūkti,žaisti.Dabar kyla nacistiniai reikalavimai,kad tėvai būtų fiziškai ir dvasiškai sveiki,abu turėtų darbus,nes kitaip neįmanoma atitikti keliamus reikalavimus.Kitaip vadinamieji skurdas,nepriežiūra ir tūkstantis priekabių.Tiesiog tai kol kas ,o ir niekada neįmanoma ir Lietuva bus sunaikinta.Nes reikia atitikti liberastinius nacistinius rūšies ir veislės standartus.

$+$       2018-12-3 11:45

Ko jūs norite iš tos D. Grybauskaitės, ji net nežino, kad JAV prezidentas renkamas keturiems metams, o ne penkiems. Kalbėdama apie Bušų prezidentavimą nusišnekėjo iki to, jog tėvas ir sūnus prezidentavo 15 metų.

O šiaip, visos Sistemos laikosi tol, kol yra remiamos. Lietuvos Respublikos neoliberalioji, o jei tiksliau – neomarksistinė, laikosi, kaip mėgsta sakyti vienas šios svetainės komentatorius, dėka „brangiųlietuvosžmonių”, kuriems neduok valgyti, neduok vaistų, bet leisk balsuoti už kokį nors ...aitį ar ...aitę/...ytę.

Ar mažai šioje svetainėje propagandinių komentarų: „aš balsuosiu už ...“? Kam įdomu kas ir už ką balsuos jei yra Sistemos balsų skaičiuotojai? Dažniausiai žmonės net neįsivaizduoja kokias pinigų darymo schemas yra sukūrusi Sistema, kol asmeniškai nesusiduria su konkrečiu konglomeratu teisėsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ar, toje pačioje, socialinės apsaugos sistemose.

Plika akimi matosi, kad Į. Šimonytė yra D. Grybauskaitės įpėdinė, specialiai patupdyta konservatorių partijoje ir, kad „brangūslietuvosžmonės” puls dėl jos prie balsadėžių.

Pats pirmas turėjo būti       2018-12-3 11:32

nuimtas policininkas,Garliavos įvykių  didvyris, policininkas Skvernelis,o dabar tie keli ministrai tik kosmetika.V.Būdienė delfi sako,kad jau uždaryta pusė mokyklų,o algos mokytojams taip ir nekyla.Tas pats bus ir su ligoninėmis.Uždarys pusę ligoninių,o daktarams algos nekils.Ir Verygą kuo greičiau atleisti.Kukuraitis tai Skvernelio stogas.

Kaliausė       2018-12-3 11:25

Pavasaris greitai ateis ir obelys sužydės, tik mūsų vaikučiai kažin ar besugrįš?
Gerb. Vytautui Rubavičiau,ačiū už teisingus ir tvirtus paaiškinimus dėl vaikų brutalaus atiminėjimo iš gražiai gyvenančių tėvų, yra didžiulis šakalų, didčpetrių, žiobrių ir visokių kitokių gyvulinių pavydalų nusikaltimų darymas prieš vaikus, įstatymiškai turi būti persvarstytas,o taippat ir motinų, dėl vaikų savižudybių sumažinimnas, yra būtinos valstybinės pataisos.

O.Benderis       2018-12-3 10:36

vaikučiai jūsų neužmirš  .

suirutė tik gilėja       2018-12-3 8:59

Prezidentė ne tik brangų laivą mums parvežė, paskolas paėmė su didžiausiomis palūkanomis…Ką čia kalbėti…
Kaip prasidėjo mąsinis vaikų namų uždarinėjimas, mes taip ir manėme - o kas pakeis vaikų namus ir ar tai išeitis?
Konkretus pavyzdys: prie Marijampolės šviesios atminties kunigo Kazlausko, ant Jo tėvų žemės, už asmenines ir paaukotas lėšas, buvo pastatyta keliolika namų, skirtų našlaičiams ir pavadinta “Tėviškės namais”. Prie kiekvieno namo jau užaugo vaikų sodinti medžiai. Atvykęs Kukuraitis apžiūrėjo ir liepė šiuos namus uždaryti.  Šiandien šie namai jau išdaužytais langais, ardomais kaminais ir t.t. O vaikai? Vaikai laisvėje - vagiliauja, paleistuvauja ir pan.
Ar skauda kam galvą? Ne - vyksta “reforma”...

tie patys tikriausia       2018-12-3 8:34

neige ir pedofilija .

Phantasm       2018-12-3 1:52

O kas paneigs, kad pagrobti vaikai nenaudojami kaip donorai? Juk turime reikalą su velniu ir ne kitaip. Būtina priešintis Lt chuntai ir jos batlaižiams.

Rekomenduojame

Alvydas Medalinskas. Istorinė diena

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (VIII)

Karas Ukrainoje. Šimtas septyniasdešimtoji (rugpjūčio 12 diena)

Išskirtinis interviu: „ES sėja savo naikinimo sėklas“, - sako Lenkijos Seimo narys Ryszard Legutko dėl ES institucijų požiūrį

Vytautas Sinica. Šiandien Vilniuje veikia nepaaiškinamas dalykas - Venclovos namai muziejus

Kastytis Braziulis. Jaučiasi, kad artėja paskutinis žingsnis – teritorijos atsiėmimas iš priešo

Robertas Grigas. Apie karą ir leksiką

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt devintoji (rugpjūčio 11 diena)

Estija prisijungia prie šalių, reikalaujančių, kad ES ir Šengeno šalys kartu uždraustų Rusijos turistams keliauti į Europą

Von der Leyen nutraukė susitarimą, dabar mes neturime kur trauktis, ir turime imtis veiksmų, sako Kačinskis

Almantas Stankūnas. Opozicija, jeigu nutarėte kalbėti apie energetiką, tai nekalbėkite nesąmonių arba banalybių!

Vytautas Sinica. Norėčiau sužinoti, kuo naudingas ir reikalingas Lietuvos vartotojams buvo elektros rinkos liberalizavimas?

Vienus trėmė, kiti gerino savo gyvenimo sąlygas

Almantas Stankūnas. Gera žinia iš dalies privataus kapitalo valdomai įmonei Ignitis, tik ar taps ji gera žinia ir vilniečiams?

Jan Rokita: ES sankcijos Lenkijai yra didesnės, nei sankcijos Rusijai

Kastytis Braziulis. Neužkibkite ant rašistų kabliuko. Neleiskite sau suabejoti Ukraina

Lenkija verčiama prisijungti prie euro zonos?

Dominykas Vanhara. Surimtėkime ir pakalbėkime apie tai, kas vakar įvyko Kryme

JAV Floridos valstija uždraudė lyties keitimo procedūras vaikams

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt aštuntoji (rugpjūčio 10 diena)

Areštuotas už memo, kritiško LGBT atžvilgiu, pasidalinimą. Minčių policija jau realybė

Nacionalinis susivienijimas. Dėl „Amnesty International“ šališkumo ir nepasitikėjimo šia organizacija

Simonas Streikus. Masinės migracijos Švedijoje padariniai: ar ją dar galima laikyti gerovės valstybe? (I)

Kai LRT neleidžia, gelbsti Lenkijos televizija. Apie Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu

Almantas Stankūnas. Didinate piktų ir valstybei nelojalių piliečių skaičių

Ondrej Šmigol. Prasidėjo kontrrevoliucija prieš translytiškumą

Marek Jurek. Metas sudaryti tarptautinę konvenciją dėl šeimos teisių, kaip alternatyvą Stambulo konvencijai

Susipažinkite su paroda, kurią rengia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimt septintoji (rugpjūčio 9 diena)

Vienos iš Vokietijos žemių vyriausybė steigia centrus, kuriuose bus galima apskųsti „anti – queer ir rasistinius incidentus“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.