Demokratija ir valdymas

Vytautas Rubavičius. Rinkimų spindesys ir liūdesys

Tiesos.lt redakcija   2016 m. spalio 10 d. 18:39

32     

    

Vytautas Rubavičius. Rinkimų spindesys ir liūdesys

Vaizduojamosios demokratijos sąlygomis rinkimai taip pat įgauna perdėto teatrališkumo – rinkimų kampaniją aptarnaujančios viešųjų ryšių bendrovės kuria partijoms ir politikams tinkamus ar reikalingus įvaizdžius, skleidžia juos žiniasklaidoje, stebi, kaip jų aptarnaujama „mėsa“ įgauna prekinę išvaizdą įvairiausiuose debatuose. Nepaliaujama kalbėti, koks svarbus yra rinkėjo balsas, tačiau ir tuose įtikinėjimuose vis labiau jaučiama vaidyba bei prievolė – kiek ir kokių tų rinkėjų bebūtų, partinei nomenklatūrai užteks. Svarbu tik, kad vadinamasis elektoratas nesikištų į išmaniojo ir ekspertinio politinio elito tvarkomos valstybės valdymo reikalus. Tačiau kad ir ką galvotum apie elektoratą, vaidmenis privalu atlikti – to reikalauja pati Demokratija. Tad ir kalbama – daugiausia iš tuščio į kiaurą, nesvarbu kad, atrodytų, iš pažiūros protingais sakiniais. Tačiau įdėmesnis klausytojas bei žiūrovas netrunka pajusti, kad kalbama apie kažkokią šalį, kuri tik vadinama Lietuva, tačiau beveik nieko bendra su ja neturi. Net apie didžiuosius skaudulius jei jau užsimenama, tai atrodo, kad jie taip pat skleidžiasi kažkokioje kitoje erdvėje. Kitoje, nuo Vilniaus atsietoje teritorijoje.

Daugiausia kalbų apie ekonomiką, tačiau visiškai striuka su šiuolaikinės ekonomikos išmanymu. Net premjero, kuris ima ir prabyla „kaip ekonomistas“, pasisakymuose to išmanymo – tik senokai į praeitį nuėjusių pradžiamokslio sąvokų kratinys. Ekonomika jau tapo pajungta finansiniam spekuliaciniam kapitalui, tad naiviai atrodo kalbos apie šalį neva galinčios išgelbėti gamybos plėtrą. Gal ir galėtų, jei turėtume savą monetarinę politiką, tačiau juk esame visiškai priklausomi nuo tarptautinių bankų. Kitaip tariant, nuo to paties finansinio spekuliacinio kapitalo, kuriam dieną naktį dirba ir Europos Sąjungos Centrinio banko pinigų spausdinimo mašinos, kas mėnesį išleidžiančios ar tik ne 80 mlrd. eurų. Akivaizdu, kad tie milijardai niekaip nepagerina Lietuvos varguolių gyvenimo nei mažina socialinę atskirtį. Drįsčiau manyti, kad yra kaip tik atvirkščiai. Kokia begali būti Lietuvos ekonomikos ateitis, jei taip sparčiai mažėja vartotojų, o didžioji dalis biudžeto kaip tik iš vartojimo ir surenkama. Tačiau pensininkų mažėja ne taip sparčiai, kaip gyvosios reprodukcinės ir vartojimo „jėgos“, o koks iš pensininko vartotojas.

Iš kalbų apie ekonomiką gali susidaryti aiškų vaizdą, kad ekonomika egzistuoja visiškai atsietai nuo socialinio gyvenimo, tačiau keistu būdu yra to socialinio gyvenimo pagrindas. Todėl ir visos kalbos ne apie valstybę ir jos likimą, ne apie tautą bei visuomenę, o apie BVP, eksporto didinimą ir „šventąjį investitorių“, kuris tik vienas ir begalįs mus išgelbėti. Tačiau juk ekonomika jau senokai nebėra nacionalinė – ji globali, investitorius taip pat tautybės neturintis ar bent jau sunkiai identifikuojamas investicinių fondų bei didžiųjų bankų kapitalas, tad kur čia lietuviškoji politika? Juk politiką mes vis dar suvokiame kaip su šios valstybės, šios tautos ir visuomenės reikalais susijusius ir vietinei bendruomenei svarbius sprendimus. Vadinasi, politinis elitas jau tiek atsidavė kapitalui aptarnauti, kad net nebesistengia šito pridengti. Tiesa, kaip priedangą galima suvokti „auksinius“ iš visų partijų lyderių lūpų žliaugiančius gero gyvenimo pažadus.

Kapitalo, tad ir vadinamųjų darbdavių (tik pagalvokime, kokie geriečiai – iš savo kišenės traukia darbą ir dalija varguoliams) aptarnautojų tikslai ir paskatos kuo puikiausiai atsiskleidė priimant naująjį Darbo kodeksą. Naujo kodekso reikėjo, tačiau klausimas – kokiais principais jis grindžiamas. Mūsiškis gi – darbuotojų išlaisvinimu nuo socialinės apsaugos. Klausydamasis darbdavių ir juos palaikančių politikų galėjai susidaryti aiškią nuomonę, kad didžioji dalis Lietuvą ištikusių bėdų kyla dėl to, kad darbdaviai turi vergiškai paklusti savo darbuotojams. Nesvarbu, kad dirbantiems už minimalų atlygį, nes ir toks jis pernelyg didelis dėl menko konkurencingumo beigi darbo našumo. Tad būtina kuo greičiau laisvinti darbdavius nuo darbuotojų, o darbuotojams jų pačių išlaisvinimas nuo perteklinės valdžios duosiąs neabejotiną naudą – sumažinus išmokas atleistiesiems iš darbo versis svaiginamos galimybės susirasti naujus geriau apmokamus darbus. Šitai kaip tik ir paskatins mases grįžti iš emigracijos. Tačiau beveik niekas nekalba apie sukurtosios pridedamosios vertės dalybas, nes darbdavių įsitikinimu jie vieni tą vertę ir kurią. Taip pat mano ir didžioji dauguma politikų. Todėl darbuotojai yra tik prašytojai, kuriems, geriausiu atveju, patariama veiksmingiau kovoti už savo teise. Net nemirktelėjus kalbama apie darbdavių už darbuotojus mokamus mokesčius. Atrodytų, kad geriečiai darbdaviai pinigus tiems mokesčiams atsiveža iš „kitur“, tad tuos mokesčius derėtų kuo greičiau mažinti. Daugelis net iš tiesų nebesuvokia, kad darbdavys moka iš bendrai sukurtos pridedamosios vertės, nesumokėdamas jos dalies darbuotojui. Paprasčiau kalbant, iš darbuotojo atlygio. Kai tik imama kalbėti apie mažus atlyginimus, tuoj pasigirsta „neatremiamas“ argumentas – menkas darbuotojų darbo našumas, tad jie ir uždirbą tiek, kiek verti. Tačiau vėlgi – darbo našumas nėra svarbus sukurtosios vertės dalybų proporcijai. Tarkime, darbdavys kartu su darbuotoju uždirbo 100 eurų ir pasidalijo taip: 10 darbuotojui, o 90 darbdaviui. Po kurio laiko pakilus darbo našumui jie uždirbo 1000 ir lygiai tokiu pat santykiu pasidalijo. Atrodytų, darbininkas ėmė gyventi geriau, tačiau juk drastiškai padidėjo socialinė atskirtis ar turtinė nelygybė. Tad akivaizdu, kad naujomis sąlygomis darbininkas gyvens ne geriau, o blogiau. Ekonomikoje prakutęs žmogus galėtų paprieštarauti – juk darbdaviui iš jo dalies tenka investuoti plečiant gamybą. Suprantama ir pagirtina, tačiau šitaip jis didina savo turtą. Galėtume sakyti, kad investavimas nuslepia tai, kad darbininkui nesumokama dalis paverčiama darbdavio turtu. Užsienio kompanijos ir jų darbuotojai šitai gerai supranta, todėl plečiant gamybą išleidžiamos akcijos, kurių dalis atitenka darbuotojams – jie tampa dalies bendrovės turto savininkais. Suprantama, supaprastinu, tačiau pasikartosiu – svarbu dalybų proporcija, tad artėkime bent jau prie ES vidurkio.

Nekalba mūsų politikai nei ekonomistai apie vieną svarbų dabartinės ekonomikos ypatumą – finansiniam spekuliaciniam kapitalui labai svarbu tapti realia verte. Kitaip tariant, popierius būtina paversti apčiuopiama vertybe. Tačiau tokia, kuri nepaliaujamai dirba to kapitalo naudai. Valstybės skola ir yra tokia vertybė. Vieni stengiasi kuo daugiau valstybėms skolinti, o kai kurių valstybių politinių elitų tikslas yra kuo daugiau pasiskolinti, tad ir valstybę praskolinti. Tada skolintojams jau nenuilsdami dirba visi tos valstybės piliečiai. Kaip jau įprasta, įsisukama į nesibaigiantį skolos aptarnavimo ratą. Lietuva taip pat buvo praskolinta finansų krizės metais. Ir už labai dideles, ar tik ne 8 proc. siekiančias palūkanas. Net Vakarų ekspertai baisėjosi mūsų ryžtu atsisakyti tarptautinių finansų institucijų paramos už keliskart mažesnes palūkanas. Mums būtinai reikėjo brangių pinigų iš laisvų finansų rinkų. Kitaip tariant, iš bankų už didžiulius procentus. Tokia buvo mūsų prezidentės Dalios Grybauskaitės valia, kurią klusniai įvykdė premjeras Andrius Kubilius. Ant kokio skolos kablio buvo pakabinta Lietuva, gerai matyti lyginant mūsų ir Latvijos būseną skolos požiūriu. Latviai sugebėjo to kablio išvengti. Šiuo metu konservatoriai lyg niekur nieko rinkiminėje kampanijoje Kubilių siūlo į būsimos vyriausybės finansų ministrus. Čia jau galima įžvelgti istorijos patyčią. Tiesa, bankininkai linkę dosniai atsilyginti valstybių praskolintojams – juk praskolintojams tenkantį užmokesčio procentą taip pat sumoka tų pačių valstybių mokesčių mokėtojai. Tačiau apie tai kalba tik užsienio ekspertai ir, suprantama, ne apie Lietuvą.

Rinkimų kampanija buvo paskelbta gerokai anksčiau nei derėjo – ėmė sproginėti įvairūs skandalai. Dabar jau galima pasvarstyti ir apie tam tikrą scenarijų, per Seimo rinkimus pereinantį į Prezidento. Atkreiptinas dėmesys į kelis akivaizdžius dalykus. Mušant socdemus ir liberalus kilo konservatorių galimybės. Algirdo Butkevičiaus reitingai smuko, tad jis iškrenta ir iš būsimų Prezidento rinkimų. Iškrito ir liberalų vadas Eligijus Masiulis, kuris jau galėjo pretenduoti ir į Premjero postą. Liberalų žiburį pražudė godumas. Jei teisūs manantys, kad jis pinigus ėmė partijos kasai, tai buvo vienintelis lyderis laikęs tokią kasą. Jokios organizacijos vadovai, net nusikaltėlių, patys kasos nelaiko. Manau, sveiko proto nepraradę supranta, kodėl nelaiko. Kas ją priglobia, tas jau vagia ir iš savų. Tačiau Lietuvos tokiais dalykais nenustebinsi – čia svarbu, kas ir kada duoda komandą – išsiaiškinti. Dabar jau laisva vieta ir konservatorių premjerui. Tiesa, aktyviai žaidžia Ramūno Karbauskio į premjerus siūlomas Saulius Skvernelis, tačiau prezidentė po rinkimų tokį pasiūlymą suvoktų kaip asmeninį įžeidimą. Tad vargu ar būsimoji koalicija ryžtųsi tokiam žingsniui. Kita vertus, tapęs premjeru Skvernelis gerokai pasikeltų savo reitingus. Kadangi lietuviai įpratę mylėti pirmuosius asmenis, jis galėtų tapti rimtu konkurentu ir Prezidento rinkimuose. Tačiau neabejotina, kad Prezidento rinkimų kampanijos vadelės jau senokai tvirtose Prezidentūros rankose. Galima numanyti, kad ir formuojant būsimą vyriausybę pagrindinis bus virš visų pakeltas „išsiaiškinti“ bizūnas. Informacijos apie visus sukaupta per akis – tereikia tik komandos.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Povilas       2016-10-10 23:14

Yra JIE ir jie.
JIE - tai nusikaltėliai, manipuliuojantys demokratijos sąvokomis ir atributais bei prisidengdami tuo siekiantys tik naudos sau ir savo klanui;
jie - tai “balsuojantys buratinai, “brangūslietuvosžmonės”, kuriuos, kaip avinus skerdyklon gena JIE.

Jie       2016-10-10 22:25

JIE- tai visų pirma “balsuojantys” buratinai, “brangūslietuvosžmonės”, savo dalyvavimu įteisinę gaujų valdžios tęstinumą.
Idiotizmas yra Blogis.

Povilas       2016-10-10 21:48

Štai ką jie mums įbruko:
...
Konservatoriai: I. Degutienė, V.V. Margevičienė, G.Skaistė net nesivargino tikrintis rinkėjų pasitikėjimą vienmandatėse apygardose ir “praslydo” sarašu.
Kiti taip pat bus visiški “sarašiniai”, nes už juos balsavo juokingas rinkėjų procentas: A.Kubilius 5,63%, R.Žilinskas 9,1%, E.Zingeris 11,26%.
...
Žali valstiečiai irgi įvaldė sarašo gudrybes: E.Jovaiša, V.Rinkevičius, P.Nevulis, J.Džiugelis, A. Baura - visiški “sarašiniai”, o A.Širinskienė 4,2%,S. Jakeliūnas 7,25%, D. Šakalienė 7,66% irgi rinkėjų balsais girtis negali.
...
Socdemai taipogi neatsilieka: R.Burokas “pralįs” sarašo pagalba, o kiti imitavo demkratiją: B.Vėsaitė 6,20%, B.Juodka 6,28%, A.M.Pavilionienė 7,02% J. Bernatonis 7,77%, I.Šiaulienė 7,89%, J.Požėla 10,22%, A.Sysas 10,25%, R.Šalaševičiūtė 10,74%.
...
Čia dar ne visi, o tik ryškiausiai išsiskiriantys.
Ką tokie atstovaus Seime? Turbūt tuos, kurie jus į saršą “prastūmė”.
Tik jau, aišku, ne visuomenę, kuri jų tikrai neišrinko.
Beje, citata iš vikipedijos:
“Atstovaujamoji demokratija – tokia demokratijos forma, kuomet įstatymus leidžia ir vykdo visuomenės išrinkti atstovai. Tokia demokratijos forma yra populiariausia. Lietuva taip pat yra atstovaujamosios demokratijos valstybė.”

Julius Puras       2016-10-10 18:59

Reikia pasveikinti tiesos.lt darbininkus su Karbauskio daug balsų surinkimu.

Medardas       2016-10-10 17:00

Labai puikiai pasakyta - vaizduojamoji demokratija…
Lietuviškas demokratijos variantas - liaudį (piliečius) ir jų kišenes krato…

Juozapad teisus       2016-10-7 16:57

Išankstinių balsavimo “masiškumas” net labai kryptingas - propagandistų šou:
http://m.delfi.lt/aktualijos/article.php?id=72495698

praeivis       2016-10-7 15:27

Na, pasirode vakar visi graziai. Tiesiog vienas uz kita graziau toje Jakilaicio shou. Jakilaitis dave kiekvienam po minute, dvi, tad praverte ir plansetes ant pulteliu, vietoj suflerio siame teatre. smile

Ar taip suveike Seimo pakoreguotas Visuomenes informavimo istatymas, sutvirtines Ketvirtaja valdzia?
Nuolat “perrenkamas” D.Radzevicius jau rastu padekojo Seimo Pirminikei. Gal savo nuolatiniu “perrinkimu” modeli jis sumane pritaikyt Seimo rinkimuose?:)

Tik stai kaip simboiska: ant zurnalistu Padekos rasto Seimo Pirmininkei Lietuvos herbo Vytis i priesinga puse nukreipta. Tai gal, sakau, nuo siol zurnalistai su Trofomisino pagalba ir Lietuvos politika bandys i priesinga puse nukreipti?:)

Pikasas > "Svarbiausia"       2016-10-7 9:29

Pritariu jūsų nuomonei. Jei norime kažką keisti, tai tą ir darykime, nes geresnės progos gali ilgai nebūti. Na, o visi čiauškučiai, kurie bando nuo tokio veiksmo atkalbėti galėtų anksti į rinkimines apylinkes neskubėti. Jos veiks iki vakaro.

Svarbiausia       2016-10-7 6:47

Gerbiamos rinkėjos ir gerbiami rinkėjai, prieš išeidami iš namų į savo balsavimo apylinkę balsuoti, gerai apsičiupinėkite ar nepalikote proto namuose ir gerai įsitikinkite kad tą protą turite ir prieš įmesdami į urną rinkiminį biuletenį, juo tikrai pasinaudosite.
Balsuokime tik už tuos, kurie jūsų manymu to tikrai verti. Gana durniuoti, pasirinkimas platus, trūksta tik jūsų  apsisprendimo ar norite gyventi kaip iki šiol ar norite permainų. Laukti manos iš dangaus neprotinga ir buka. Nekreipkit dėmesio į  klyksmus apie boikotą-jo niekad nebus ir būti negali iš principo. Visada atsiras tų, kurie prabalsuos ir liks taip, kaip iki šiol buvo. To ir reikia tiems klykiantiems. Imkitės proto, mąstykite.

Ne a       2016-10-6 22:29

Bambukus klevais

Juozapui apie pakabus?       2016-10-6 22:16

Cia turejai omeny, kai baobabus privercia zaliuoti kadagiais?

Raigerdas        2016-10-6 21:33

Mane stebina tas krikščioniškas dabartinių įvykių supratimas. Štai Vyskupų kreipimasis: “Lietuvai reikia žmonių, kurie nepuola į pesimizmą ir nemano, kad ateitį lemia vien praeities nepasisekimai. Lietuvai reikia žmonių, galinčių tęsti laisvės kovotojų darbą – valstybės, kurioje visiems gera gyventi, kūrimą. Kandidatų sąrašuose ieškokime būtent tokių žmonių, o radę balsuokime už juos, kad, išrinkti į Seimą, mums atstovautų. Būkime ne pasyvūs istorijos stebėtojai, bet jos aktyvūs dalyviai, suvokiantys, kad pagarba pamatinėms moralinėms vertybėms yra būtina sąlyga norint gyventi krašte, kurio taip troško laisvos Lietuvos kūrėjai.
Lietuvos vyskupai”.
O štai komentatoriaus šv, Juozapo situacijos įvertinimas:“Interneto erdvėje jau yra liudininkų parodymų apie rinkimų machinacijas.
Oficialiai - tyku, “iyyyncidiantū niaūžfyksooota!”
Tik sisteminėje šūdasklaidoje viskas geriau nei pas žaviąją markizę.
Toks planas. Apie rinkimus tik geros naujienos.
Na ir internetiniai kontorų agentėliai tokią pat op op opliatymistinę giesmelę traukia.
Toks gaidžių darbas”.
Įdomu, kas šiuo atveju, ką klaidina: Lietuvos vyskupai ar komentatorius šv. Juozapas?

Dar       2016-10-6 19:44

Kaip užtikrinti “vyyysiško skaidrumo” regimybę?
Paprastai.
Spectarnybos turi savo žinioje cielą armiją “pakabintų žmogelių.
Tokie tipų pila visur, partijose, visuomeniniuose judėjimuose.
Pakabintųjų užduotis- aktyviai dalyvauti ” stebėtojų” rolėje, imituoti veiklą ir…nematyti “ko nereikia”.
Taigi, k"as gali paneigti kad…”?
Niekas.

Juozapas       2016-10-6 19:31

Kiek atvėsinsiu tą nenatūralų džiaugsmą ir optimizmą.
Balsavimo paštu “bumą” numačiau jau seniai. Nebuvo sunku.
O ką režimui daryt -ogi geriausia remtis buratinų neatsparumu piarui.
Įgimtu runkelizmu.
Brangūslietuvosžmonės, kaip žinia, manipuliacijoms yra neatsparūs labiau nei indėnai ugniniam vandeniui.
Technologija paprasta:
Politikams, statutiniams pareigūnams, valdininkams, visokiems gausiems agentěliams pasakoma- ponai, rodina matj zoviot, reikia sudalyvauti.
Prašom, matj vašu, žengte maš į išankstinį balsavimą. Kartu su šeimos nariais.
Tuomet sostinėje, kur tokio sisteminio kontingento daugiausia, sukeliamas beveik tikras erzelis kurį filmuoja, fotografuoja gausiai pasiųsti sisteminiai žurnaliūgos. Ir interviu “teisingų” padaro. Paraleliai vrk vai vai specai dar paorganizuoja darbą taip, jog eilės susidarytų ir dėl biurokratinio popierizmo.
Na visokių naujoviškų balsavimo lapų dalinimo ir pan.
Pažiūrėjus iš šono- nugi lyg ir panašu jog aktyvumas nemenkas.
Tuo pačiu visais kanalais varoma propaganda jog aktyvumas pranoksta lūkesčius.
Kas tokiu gudriu ėjimu laimima?
Pirma, pakabinami buratinams ant ausų makaronai.
Buratinų logika paprasta- “jeigu per žinias transliuoja, vansi teisybė.”
Antra- dvejose trejose apygardose padarius “aktyvumo” spektaklį, bus gera priedanga tyliai, nelegaliai, bet zakonnai suvesrti į išankstinio balsavimo urnas šusnis papildomai paruoštų biuletenių- daug mirusių sielų balsų, emigravusiųjų bet nedeklaravusiųjų žmogelių balselių ir pan.
Niekas nesusigaudys ir galų neras, o atsikirsti bus lengva- ko norit, rinkėjai buvo kaip reta aktyvūs. Tipo- vyyyysssyyy taj matėėěė.
Panorama, elenką ir info tv su trioške žyyyniose rodė? Riooodė. Ką ieški?
Ant tos bangos bus primesta papildomų biuletenių ir sekmadienį.
Suprantama, dar ir “teisingai” pažymėtų.
Interneto erdvėje jau yra liudininkų parodymų apie rinkimų machinacijas.
Oficialiai - tyku, “iyyyncidiantū niaūžfyksooota!”
Tik sisteminėje šūdasklaidoje viskas geriau nei pas žaviąją markizę.
Toks planas. Apie rinkimus tik geros naujienos.
Na ir internetiniai kontorų agentėliai tokią pat op op opliatymistinę giesmelę traukia.
Toks gaidžių darbas.

 

Raigerdas        2016-10-6 17:57

Jau išbalsavau ir esu patenkintas savo pasirinktais kandidatais. Neišsipildė šv. Juozapo (t.y. komentatoriaus pranašystės, nes balsuojančių tiek daug, kad teko atstovėti gana ilgą eilę. Šie rinkimai akivaizdžiai žada pateikti gana įdomių siurprizų. Balsuoja ir jaunimas, balsuoja ir senuoliai. Ir dauguma iš jų balsuoja ne už tas partijas, už kurias balsuodavo anksčiau. Labai geras klipas, pagaliau mūsų dainininkai susivienijo ir padarė labai gerą darbą. Jūs esate tikrai šaunuoliai. Tūkstantį kartą bravo!!! Destruktyviems žmonėms suduodas geras antausis ir tai pats efektyviausias būdas sustabdyti mūsų valstybėje įsisukusį destruktyvumo smagratį. Pradedu didžiuotis mūsų daininkais, kaip ir mūsų krepšininkais. Dabar jie tikrai mūsų. Jie tarė mūsų tautai lemiamu momentu svarbų ir svarų žodį, ir už tai jiems labai didelis dėkui. Pažiūrėti šitą šaunų klipą galite čia:http://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/susivienije-zinomi-zmones-sturmavo-facebook-ragina-jaunima-balsuoti-seimo-rinkimuose-3-691785
Straipsnis Vytauto Rubavičiaus tikrai geras, kaip ir dauguma jo straipsnių, ir ypač patiko ta vieta, kur kalbama apie ekonomiką, tiksliau A. Butkevičiaus ekonomiką. Tačiau autorius klysta ir dėl monetarinės politikos, nes ten taip pat labai daug spekuliacijų pinigais. Tai irgi vakarykštė diena. Pas mus dažnai kalbama apie įvairius vidurkius. O ar jūs nors kartą susimąstėte apie tai, kam yra naudingi tie vidurkiai? Lietuvoje atlyginimų vidurkis kartais rašomas vos ne 1500 Eu. Bet pažiūrėkite kokie atlyginimai yra daugumos žmonių - tai 300-500 Eu. Bet kiek yra tokių žmonių niekas nežino. O kiek pensininkų, kurių pensijos nesiekia net 250 Eu? Aš buvau nustebęs, kai sužinojau, kad Klaipėdos liberalai jau pakėlė pensijinį IKI 70 metų. Taip, taip, tai padarė Klaipėdos savivaldybė, nes važiavimas autobusu pensininkui, kuriam nėra 70 metų, kainuoja pilną kainą, ir tik po 70 metų kainuoja pusę kainos. Taigi, šita partija iš tikro yra plėšikaujanti partija be skrupulų.

Pikasas Povilui       2016-10-6 14:39

Kur jūs matote kažkokį stūmimą?  Visada teigiau ir ateityje aiškinsiu, kad rinkimai į Seimą yra slapti ir kiekvieno piliečio teisė yra dėl jų apsispręsti.  Per keliolika metų niekados nesiūliau jokiuose rinkimuose balsuoti už kurią nors partiją ar konkretų kandidatą. Kiti komentatoriai elgiasi kitaip. Tai taip pat jų teisė. Jei kada nusistebiu, kad per tiek Laisvės metų nusugebame ištrūkti iš Kremliaus intrigų ar panašiai, tai čia tokia mano nuomonė, kurios skleidimo teisė įrašyta Konstitucijos nuostatoje. Niekada iš nieko neprašiau sau pagarbos. Tuo labiau iš tokių keistų oponentų kaip jūs. Tokius raginau ir raginsiu gerbti viešą internetinę erdvę ir patį save.

Povilas       2016-10-6 14:01

Šitas Pikasas savo buku užsispyrimu prilygsta Mykolui Burokevičiui.
Lygiai toks pat, tik ne raudonais dažais dažytas.
Anas irgi lyg buldozeris stūmė vienos ir neklystančios partijos ideologiją.
Mat būna taip, kai viena idėja okupuoja visą žmogaus sąmonę ir praktiškai paralyžiuoja smegenų normalų darbą.
Bet Mykolas bent lašelio pagarbos nusipelno. Nes panašu,jog darė tai nuoširdžiai iki pat mirties.
O dėl Pikaso - tai dar neaišku.
Galbūt jis tik sėdo į laimėtojų vėžimą ir gieda jų giesmelę, nes taip dabar saugiau ir patogiau.
Panašiai kažkada padarė Pikaso liaupsinamas vienas “patriarchas”: taip vikriai stryktelėjo iš komunizman riedėjusio traukinio į visiškai priešingais bėgiais važiuojantį,kad bendrakeleiviai nespėjo net suprast kas čia vyksta.

Pikasas       2016-10-6 12:09

Viešoje erdvėje dažnai bandoma remtis apklausų rezultatais. Kaip ir daug kartų teko komentuoti, labiausiai “levi” rezultatai buvo skelbiami “Vilmorus agentūros. Normalioje demokratinėje šalyje tokia kontora jau senai būtų bankrutavusi ir priversta uždaryti savo veiklą. Pas mus net ir esant aiškiems kompromatams jai niekas negresia. Rėmėjų “levai” politikai visada atsiras… Paskutinėse apklausose vis dar į Seimą patenka Darbo partija ir partija “Tvarka ir teisingumas” Sunku suvokti tokį respondentų pasirinkimą. Nežinau kur tokie gyvena. Netenka tokių sutikti. Beje, nemanau kad staigus valstiečių ir žaliųjų skrydis paremtas politinėmis brandžiomis asmenybėmis, pasiruošiusiomis prasmingai dalyvauti įstatymdavystėje. Gal greičiau - sudalyvauti lėšų skirstymuose. Kai stambus žemvaldys bando kalbėti apie būsimą pagalbą skurstantiems, tai atrodo keistai. Juk partijos įkūrėjas buvo politikoje ir galėjo tokius ketinimus jau kartu su K.Prunskiene pademonstruoti. Nepastebėjau tada to… Tai, kad Puteikis su Krivicku pavadintas koalicija, kuriai teks perlipti 7 proc. barjerą, yra keista. O kaip su lenkų ir rusų dariniu? Ar jiems to taikyti nereikia? Jei atvirai, tai jau eilę metų akivaizdu, kad Z.Vaigausko vadovaujamas VRK su savo pareigomis tinkamai nesusidoroja. Nebent tai gali patikti tiems, kuriems teisė ir teisingumas - priešo simboliai. Nežiūrint visų čia pateiktų spėlionių - viską lems rinkėjai, kurie gali net paskutinę dieną apsispręsti balsuoti taip, kad Lietuvai būtų geriau. Tai yra atmesti siaurus asmeninius ir grupinius interesus.

jukš       2016-10-6 11:40

va, va - ne tvartas, bet koncervinė kiaulė lipa ant altoriaus

Pikasas "jokios..." anonimui       2016-10-6 11:35

Tikiuosi, kad jūs ne tvarte randatės, kur kiaulės knisa. Jei rinkimų rezultatų priminimas jums propaganda, tai žinokite, kad mąstote labai keistai. Beveik visą savo laisvalaikį kurį praleidžiu komentarų puslapiuose skiriu propagandai už dorą, teisingumą ir tiesos kelio paieškas. Ir toliau taip elgsiuos, kad ir kaip tai kai kam nepatiktų. Viso gero.

jokios panikos       2016-10-6 11:17

tiesiog užknisai juodai savo koncervine propaganda
propagandos platinimą draudžia ir šio portalo taisyklės

Pikasas "piktybiniam..."       2016-10-6 11:14

Tai tik 2012 m rinkimų į Seimaą rezultatai Vilniuje ir Kaune. Kodėl jūs taip nykiai panikuojate. Juk tokia raiška pažeminate pats save.

piktybiniam troliui pikasiui       2016-10-6 10:58

kalausyk, tu, interneto votie - kas prašė kad mums čia bruktum niekam neįdomų savo koncervinį mėšlą?
kada pagaliau portalo adminas nutrauks šį visiems įgrisusį nebaudžiamą slavinsko siautėjimą?

Pikasas papildymas       2016-10-6 10:50

Papildau dar dviejų apygardų rezultatais

11. Šilainių Rimantas Jonas Dagys (TS-LKD) – 54,72 proc.
12. Aleksoto – Vilijampolės Rytas Kupčinskas (TS-LKD) – 58,08 proc.

Pikasas       2016-10-6 10:44

        Įdomu pažvelgti į 2012m. daugiamandačių apygardų rezultatus, tam, kad suprasti kas keturis paskutinius metus valdė Lietuvą. Kai kas gal galvoja, kad tai darė sostinės “ir “Laikinosios sostinės” rinkėjų sprendimai. Anaiptol. Eilinį kartą kairiosios jėgos dominavo miesteliuose ir kaimuose. 
REZULTATAI VILNIUJE IR KAUNE 2012m. antras turas.
1. Naujamiesčio Irena Degutienė (TS-LKD) – 70,71 proc.
2. Senamiesčio Arvydas Anušauskas (TS-LKD) – 47,11 proc.
3. Antakalnio Andrius Kubilius (TS-LKD) – 62,83 proc.
4. Žirmūnų Vytenis Andriukaitis (Socialdemokratų partija) – 52,04 proc
5. Fabijoniškių Dainius Kreivys (TS-LKD) – 56,77 proc.
6. Šeškinės Audronius Ažubalis (TS-LKD) – 61,37 proc.
7. Justiniškių Paulius Saudargas (TS-LKD) – 66,54 proc.
8. Karoliniškių Linas Balsys (išsikėlęs pats) – 61,80 proc.
9. Lazdynų Algis Strelčiūnas (TS-LKD) – 58,67 proc.
10. Naujosios Vilnios Sergejus Ursulas (Darbo partija) – 57,76 proc.

tukas.       2016-10-6 10:44

truksta smegenu kad susivienytu.juk galėjo susiburt lietuvos sarašas,žaliuju,liaudies patijos.deja…tik tušios kalbos.pirmadieni bus kai kam labai koktu.

Pikasas       2016-10-6 10:43

13. Centro Vincė Vaidevutė Margevičienė (TS-LKD) – 58,07 proc.
14. Žaliakalnio Rasa Juknevičienė (TS-LKD) – 57,49 proc.
15. Kalniečių Arimantas Dumčius (TS-LKD) – 59,51 proc.
16. Dainavos Kazimieras Kuzminskas (TS-LKD) – 55,82 proc.
17. Pramonės Kazys Starkevičius (TS-LKD) – 59,69 proc.
18. Panemunės Vida Marija Čigriejienė (TS-LKD) – 55,62 proc.
      Dabar TS LKD partijos kandidatai gerokai jaunesni ir daug kur pasikeitę. Vieną apygardą Kaune VRK pavyko sunaikinti. Bet tai tik vienos Seimo vietos TS LKD praradimas. Tenka pripažinti, kad regioninė žiniasklaida daugiausiai yra kairiųjų jėgų rankose. Dalinama ji kartais net veltui gal tam, kad “zadanijos” tęstųsi ir toliau. Kaip bus per šiuos rinkimus? - greitai sužinosim.

Povilas       2016-10-6 9:45

Tarabildai.
O kas ims? Tie patys VSD, STT, FNTT ...
Neabejoju. Jie jau pasiruošę. Laukia komandos, jei tik prireiks…
O daugiau ėmikų nesimato.
Jeigu kokie saviveiklininkai pabandys, tai jie be abejo bus pasamdyti vatnikai, valstybės priešai.
O su tokiais trumpa kalba…

praeivis..       2016-10-6 9:41

uz si rinkimu teatra atsakinga ketvirtoji valdzia - ziniasklaida.
Grobadamas valdzia Leninas pradejo butent nuo jos.
Kas pas mus ja grobia?
Pamenat, kai Seimo pirminininkei Grauzinienei viena zurnaliste uzdave nepatogius klausimus, ji pazadejoperziuret Seime Visuomenes informavimo istatyma. 
Perziurejo. Padare “pakeitimus”.Zurnalistu etikos komisaru tapo Viktoras Trofimisinas, kritikaves Cekoli uz Visagino elektrines reklama. Sutartis su Cekuoliu nutraukiama.
Sukuriamas naujas Visuomenes info etikos KODEKSAS. Trofomisino “ekspertams skiriamas biudzetas is bendros kisene. Negana to is kazkur siu penkiu “ekspertu”  “pelnas” virs 60 000 e.

Radijo ir televizijos komisijos vadovas, Darbo partijos narys (i ja atejes su A.Paulausko socialliberalu p.), Edmundas Vaitekunas, kurio zmona kriminaliniu bylu prokurore.Pasisake pries Rusu propogandiniu kanalu kontrole. Atseit ES gali to nesuprasti…
Na ir ziurim ka turim - aibe muilo operu Valinsko sou per Nacionaline ir jokiu rimtesniu politiniu debatu.

Tarabilda Geram tekstui       2016-10-5 23:39

Sekmadienis - ne pasaulio pabaiga. Iš šio karto privalom pasimokyti ir pradėti rimtai imti už krapo tuos kur bus išrinkti, kad paskelbtų viešą rinkimų įstatymo svarstymą. Ir jei toks stebuklas pavyktų įgyvendinti, tai to įstatymo kūryba ir būtų visos Lietuvos uždavinys NR. 1.
Ir ne prieš kitus rinkimus, o nuo pirmos dienos, kol dar nespėję bus jų dalis kojų apšilti. Silpnų vietų “ant karšto” dar įmanoma rasti.

geras tekstas       2016-10-5 23:07

viskas tai taip, bet ką daryti, lieka neaišku…

dvv       2016-10-5 19:13

liudna ir oras baisus. geras straipsnis. bet truksta ugneles, o gal drasos. manau pasielge drasiau siame globaliame pasaulyje butume puikiausiai suprasti.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.