Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Geopolitika

Vytautas Rubavičius. Paradoksalioji geopolitika: iššūkiai Lietuvai

Tiesos.lt redakcija   2021 m. rugpjūčio 4 d. 0:31

24     

    

Vytautas Rubavičius. Paradoksalioji geopolitika: iššūkiai Lietuvai

Pastaruoju metu apie pasaulio geopolitikoje vykstančius tektoninius poslinkius ima kalbėti vis daugiau politikos apžvalgininkų. Poslinkių priežastį nėra sunku įžvelgti – tai vis atviriau aršėjančios pasaulinių galių varžytuvės dėl pasaulio „persidalijimo“ ir jo valdymo pobūdžio. Tačiau toks bendras supratimas nedaug ką pasako apie konkrečius pasaulinių galių veiksmus įvairiuose pasaulio regionuose, tų galių prekybinius, valiutų ir kitokius karus, kurie vis dažniau įvardijami kaip „hibridiniai“. Tačiau ir „hibridiškumas“ nepajėgus paaiškinti konkrečių vyksmų esmės nei pagrindinių veikėjų tikslų. Juolab kad jau senokai pasaulio didieji naudoja įvairius savo laikmečiui neįprastus „hibridiškumus“. Net maru ar kita baisia liga apkrėstus varydavo į priešininkų žemes. Vis dėlto kai kurie dalykai yra akivaizdūs, labai gerai įžvelgiami, jei tik nenorime į pasaulį žvelgti pro vienokius ar kitokius ideologinius ar „vertybinius“ akinius. Tad pirmiausia apie kelis aiškius dalykus, kuriuose sunku įžvelgti paradoksų.

Tikriausiai dauguma sutiks, kad stiprėja Kinijos ir Jungtinių Valstijų, Rusijos ir Jungtinių Valstijų, Rusijos ir NATO, taip pat kitų pasaulinių dalių varžytuvės, kurių jau niekaip nebepavadinsi draugiškomis. Įvairiausių Jungtinių Valstijų, Europos Sąjungos skelbiamų sankcijų vis daugėja, tad vargu ar kas begali įsivaizduoti tarptautinius santykius „be sankcijų“. Karinė retorika tapo tokia įprasta, kad jau nebekelia nuostabos. Tereikia tik pasižvalgyti po mūsų žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Puolimai prasideda vos nubudus ir tęsiasi iki saulėlydžio. Kol kas priešai naikinami tik retorinėmis priemonėmis, tačiau tokia retorika įtaigoja ir labai kryptingus politinius sprendimus. Valstybių kariniai biudžetai sparčiai didinami, visiškai nebekreipiant dėmesio į klimato kaitą, pandemiją ir kitas pasaulines socialines bei ekologines bėdas. Lietuvą apie geopolitiką ir didžiųjų galių santykius verčia svarstyti santykiai su Baltarusija, kuriuose esama nemenko geopolitinio didžiųjų valstybių santykių „krūvio“. Juk įvykiai Baltarusijoje po 2020-ųjų prezidento rinkimų įvairiai įtraukė Rusiją, Europos Sąjungą, Jungtines Valstijas, NATO ir – mažesne apimtimi – Kiniją, kurios kapitalas jau rimtai veikė mūsų kaimynės ekonomikoje. Tad Lietuvos ir Baltarusijos santykiuose jau esama aspektų, kurie vienaip ar kitaip svarstomi aukštesniame geopolitikos „lygmenyje“. Ta mūsų siena, per kurią iš Baltarusijos Lietuvon stumiami vadinamieji pabėgėliai, yra ir ES išorinė siena, taip pat riba, kur gali sausumoje susieiti NATO ir Rusijos pajėgos. Šitai buvo jau senai aišku, tačiau, kaip rodo vadinamoji „pabėgėlių krizė“, mes iki šiol taip ir neišsiaiškinome sau, kokią ta mūsų siena, kokia jos geopolitinė reikšmė ir kaip ji turi būti saugoma, kad netaptų kitų valstybių mums primetamų „krizių“ instrumentu. Beje, kokia ta siena – nepaaiškino mums nei NATO generolai, nei ES vadovai. Matyt, pernelyg pasitikėjo mūsų politiniu protu.

Geopolitinę mūsų sienos reikšmę nėra lengva išlukštenti – reikia aprėpti didžiųjų valstybių, taip pat ir sąjungų vidinių ir išorinių santykių dinamiką. Tačiau aiškus yra pradinis atspirties taškas – geopolitiniai strateginiai mūsų valstybės saugumo interesai. Turime pradėti nuo savojo saugumo – savos valstybės, tautos ir visuomenės saugumo. Tačiau jau senokai tą įvairialypį saugumą labai supaprastinome – rūpinomės vien karinių išlaidų didinimu ir kariuomenės stiprinimu. Nekreipėme dėmesio net į esminę – demografinę – nacionalinio saugumo „dedamąją“, ką jau kalbėti apie kultūrinę ir socialinę. Su nacionaliniu saugumu nesiejome ir grėsmingo socialinės atskirties didėjimo. Neturime ir deramos, dabarties iššūkius atliepiančios geopolitinės nacionalinio saugumo doktrinos. Tad koks geopolitinis strateginis mūsų tikslas Baltarusijos atžvilgiu? Nesyk esu rašęs, kad esminis tikslas, kad Baltarusija kuo ilgiau išlaikytų kuo daugiau suvereniteto, kad joje kuo ilgiau neįsikurtų Rusijos karinės bazės, kad kuo daugiau tarptautinės priežiūros būtų Astravo AE, kad Baltarusija kuo sėkmingiau plėtotų santykius su ES. Geopolitiškai mums buvo labai naudinga, kad Baltarusijoje pastaruoju metu vyko spartus istorinių šaknų tvirtinimas bendroje LDK istorijoje, kuri Baltarusiją atskiria nuo Rusijos ir savaip su ja supriešina nepaliaujamų LDK kovų su Rusija požiūriu. Tų tikslų atžvilgiu nėra svarbu, koks Baltarusijoje politinis režimas, nes įvairūs režimai gali palaikyti mums geopolitiškai naudingą ekonominių santykių raidą ir vidinę kultūrinio vyksmo tendenciją. Šiose srityse įdirbis turi ilgalaikes politines pasekmes. Taip pat ir demokratizavimo vyksmo atžvilgiu. Suprantama, kuo režimas demokratiškesnis, tuo mums jis artimesnis, tačiau iš to neseka, kad jis ir geopolitiškai niekada nekels jokių rūpesčių. 

Turėjome galimybių daug lanksčiau plėtoti santykius su Baltarusija, stiprindami jos ryšius su ES ir šitaip įgyvendindami savo geopolitinę strategiją. Galėjome veikti palaikydami Baltarusijos siekį išlaikyti tam tikrą savo suverenitetą, padedant jai „rangytis“ Rusijos glėbyje. Toks mūsų įdirbis būtų naudingas ir pačiai ES, ir NATO. Tačiau nedrįsome būti savarankiški ir kelti sau geopolitinius valstybės saugumo tikslus. Kaip mantrą kartojome – „NATO mus apgins“. Padžiūgaudavome, kai Jungtinių Valstijų prezidentas ar aukščiausi pareigūnai patvirtindavo įsipareigojimą „5 straipsniui“. Tas straipsnis labai svarbus, kertinis, tačiau esama tam tikro neaiškumo – kol kas NATO nėra nusakiusi, kas yra laikoma „šalies užpuolimu“. Nėra ir jokio reakcijos į užpuolimą algoritmo. Aukštuosiuose geopolitikos sluoksniuose kaip tik apie tai šiuo metu ir galvojama. Juk ne visus incidentus galima vadinti atsako reikalingu užpuolimu, juolab kad į kolektyvinį atsaką seks kitos pusės branduolinis atsakas. Kaip suvokti vadinamąsias „hibridines agresijas“? Juk iki šiol taip ir nėra aiškiai įvardyti Rusijos veiksmai Ukrainos atžvilgiu. Minsko susitarimuose užimtoji Ukrainos dalis „iškeliama“ už Ukrainos suvereniteto. O kaip vertinamas Abchazijos atplėšimas nuo Gruzijos? Geopolitikos paradoksai. Astravo AE statyba taip pat vertė mus mąstyti geopolitiškai. Juk mums svarbiausia yra derama elektrinės priežiūra. Tačiau mes visas jėgas metėme neįgyvendinamam tikslui – kad ji nebūtų pastatyta. Geriau bendraudami su Baltarusijos valdžia galėjome bent jau bandyti tartis dėl kitos statybos vietovės. Šitai buvo įmanoma. Tačiau statant ir pastačius svarbiausia jos saugumas – tad tarptautinė priežiūra. Geriau – ir mums dalyvaujant. Ar elektrinė tapo saugesnė Baltarusijai taikant įvairiausias sankcijas, ar ji būtų saugesnė Rusijai aneksavus Baltarusiją? Ji tapo nesaugesnė. Rusijai perėmus Baltarusiją, jos grėsmė mums tik didėtų, nes Rusija gebėtų ir ja spausti ne tik Lietuvą, bet ir ES. Kad ir elektros pardavimais. Juk nesvarstytas ir mūsų „nepirksime baltarusiškos elektros“ politikos geopolitinis aspektas. Vėlei galima kalbėti apie geopolitikos paradoksus ir gyvybiškai svarbų būtinumą mąstyti geopolitiškai. Ypač išgyvenant geopolitinių tektoninių slinkčių metą.

Rūpindamiesi savuoju nacionaliniu saugumu neturėtume strateginiu tikslu kelti sau užduotį ar siekiamybę pakeisti kaimyninės šalies valdžią. Juk toks siekis ir jo skatinama politika niekaip nepadės jokiems santykiams plėtotis. Suprantama, esame ES nariai, tad turime laikytis bendresnių politinių gairių, tačiau ir jų laikydamiesi negalime užmiršti savų strateginių interesų ir neturėtume elgtis taip, kad kaimyninei valstybei pasirodytume esantys pagrindiniai priešininkai. Ar mums kaip nors naudinga tapti „Baltarusijos priešu“? Juolab kad kaip tik toks mūsų įvaizdis labai naudingas Kremliaus strategams. Pasižvalgykime po pasaulį ir pamatysime, kad ir su diktatoriškais režimais bendraujama tam tikrų interesų pagrindu, kaip su Pchenjanu kalbasi Jungtinės Valstijos. Neteko girdėti jas pareiškiant strateginį Šiaurės Korėjos valdžios pakeitimo tikslą. Juolab tokio tikslo niekada nekėlė sau ir Pietų Korėja. Visiškai suprantama, kad mūsų politikai palaikė prieš suklastotus rinkimus išėjusius protestuoti baltarusius, tačiau tai neturėjo virsti „Baltarusijos diktatoriaus keitimo“ diskursu. Valdžią pakeisti gali tik patys baltarusiai, tad šitai negali būti atvirai deklaruojamu mūsų tikslu. Juolab strateginiu. Šitaip kalbėdami ir pasienyje rengdami „Baltarusijos valdžios vertimą“ palaikančias akcijas mūsų politikai ir juos aptarnaujantys žiniasklaidininkai net nepagalvoja, kaip tokie veiksmai regimi Baltarusijos valdžios akimis? Ogi labai paprastai – jie laikomi nederamu užsienio valstybės kišimusi į suverenios valstybės vidaus reikalus, pagalba antivalstybinėms ir antikonstitucinėms jėgoms, tad tampa pretekstu stiprinti represijas prieš protestuojančiuosius. Tad tokie veiksmai neišvengiamai susilaukia tam tikrų atsakomųjų veiksmų. Ypač tada, kai verčiamam valstybės vadovui pavyksta išsilaikyti savo poste. Beje, visada dera numatyti ir tokią galimybę, nepasiduodant greito „nuvertimo“ euforijai. O išsilaikyti „verčiamieji“ gali tik represijų pagalba. Juolab kad visada atsiranda galingų pagalbininkų, kuriems ta pagalba labai naudinga. Represijas tenka atlaikyti ne išoriniams „vertybių“ skleidėjams, o vietiniams. Jos paliečia visus visuomenės sluoksnius, nes panaikinamos net parodomosios demokratinės laisvės. Mes nelinkę net įsivaizduoti, kad mūsų geri darbai, mūsų skleidžiamos „europinės vertybės“ gali paskatinti represinę kitos valstybės valdžios reakciją, nuo kurios nukenčia daugybė vietos žmonių. Juk prieš prezidento rinkimus baltarusių visuomenė gyveno daug laisviau, tad ir „demokratiškiau“ nei šiuo metu. O Rusija vis labiau gniaužia Baltarusiją savo glėbyje, pritardama ES ir JAV sankcijų stiprinimui, kuris turėtų Baltarusiją paversti Rusijos protektoratu. Gali būti, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir gavo tokių ženklų susitikime su JAV prezidentu Joe Bidenu, kuris patikino jį dėl sėkmingo „Nord Stream 2“ projekto įgyvendinimo. Juk po susitikimo Putinas, kaip rodo nuotraukos, tiesiog tryško pasitenkinimu, visiškai nebijodamas išsiduoti.

Pakilkime į aukščiausią geopolitikos lygmenį, kur susitinka ar susiskambina didžiųjų valstybių vadovai, kur sukasi didžiosios geopolitikos girnos. Jungtinės Valstijos palaimino Baltijos jūra baigiamą tiesti Rusijos ir Vokietijos dujotiekį. Labiausiai nukenčia Ukraina, tačiau ir kitos ankstesnėms JAV sankcijoms pritarusios ir šį sumanymą aršiai kritikavusios šalys pasijuto nejaukiai. Tiesa, daugelis nujautė, kad kažkas įvyks, tačiau netikėjo, kad taip staiga ir nieko neaiškinant. Netikėta buvo ir mums – užsienio reikalų ministras prasitarė, kad tai esanti „klaida“. Tačiau su ta „klaida“ mums teks gyventi. Ji skatinte skatina geriau suvokti geopolitines slinktis, kad netektų atsidurti tarp besisukančių geopolitikos girnų. Beje, kai sankcijas „Nord Stream 2“ stiprino buvęs prezidentas Donaldas Trumpas, visas lietuvių politinis elitas buvo aršūs prieštrampistai ir tokie pat aršūs baidenistai, ir še tau… Bideno dovanėlė. Tačiau ji buvo neišvengiama, nes Vokietija niekaip nebūtų atsisakiusi Rusijos dujų. O Bidenas nusiteikęs stiprinti ryšius su Vokietija, nes ši šalis reikalinga ir Kinijos „fronte“. Esama ir kito svarbaus dalyko – amerikiečių kova su Kinija, kurios partnere tampa Rusija. Ta partnerystė Jungtines Valstijas labai neramina. Juolab kad Kinijoje jau rengiami bendri Rusijos ir Kinijos kariniai manevrai. Kaip sulėtinti Rusijos artėjimą Kinijos glėbin ar kiek nuo jo atitraukti? Tokia šiuo metu esminė geopolitinė JAV užduotis. O kaip „atitraukti“? Gal skatinant suartėjimą su ES ir jos pagrindine valstybe Vokietija? Tad grįžtame prie seno geopolitinio Vokietijos ir Rusijos santykių svarbos suvokimo. Vokietija ES lygiu veikia palaikydama sankcijas Rusijai, tačiau dvišalių santykių lygiu plėtoja ekonominius ryšius ir tampa vis labiau priklausoma nuo rusiškų dujų. O su dujomis – ir geopolitika. Tad gal Rusija ir Baltarusija siunčia mums „pabėgėlius“, kad lengviau susikalbėtų su ES, o su Vokietija ir Prancūzija ji jau ir taip kalbasi. Kur šiuose pokalbiuose Lietuva, kas jai atstovauja ir kas dėl jos sutariama? Nežinome. Jungtinės Valstijos patarė Ukrainos politikams neužsižaisti kalbomis apie Ukrainos išdavimą dėl „Nord Steam 2“, o jei ir mums staiga kas iš galingųjų patars „nebesikišti į kitų valstybių reikalus“... ir „baigti verkšlenti dėl pabėgėlių“? Vokietija ir Prancūzija savaip padeda Rusijai išlaikyti Minsko susitarimų dėl Dombaso ir Luhansko sričių kilpą Ukrainai, o Bidenas Ženevoje birželio 16-ąją vykusiame susitikime su Putinu patvirtino, kad tie susitarimai neturį alternatyvos. Geopolitinių paradoksų galėtume vardyti ir daugiau, tačiau jie yra pasaulinių galių santykių realijos, tad mažųjų valstybių vadovams ir politiniams elitams būtina ne tik juos suvokti, bet ir mokytis juose laviruoti.

Grįžkime prie sienos. Mūsų siena svarbi ne tik mums, tačiau mums ji svarbiausia. Ir geopolitiškai, ir strategiškai. Ir kaip skirtis, ir kaip ypatinga jungtis. Dera apie tai galvoti, kad netektų visiškai priklausyti nuo kitų malonės, nuo „humanitarinės pagalbos“, kurią palydi ir tam tikras požiūris į pagalbos prašytojus. Ką tik žiniasklaidoje numirgėjo eilutė – „Estija ir JAV keisis informacija apie padėtį Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje“. Kur čia mes, kodėl ne mes keičiamės ta informacija? 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

kva kva       2021-08-3 22:27

pamastymams apie diplomatijos nutraukimą su Baltarusija ir apie migrantų gražinimą valstybei su kuria nutraukta diplomatiniai santykiai : https://youtu.be/-W90Kns1zus

Vertejas pasiulymas       2021-08-3 4:21

Idarbinti pabegelius i sunkiausius darbus arba pasiulyti skristi i tevyne
Labai paprastas sprendimas…

Vertejas pataiso tiesu mela       2021-08-3 4:16

J T migracijos pakta patvirtino 2018 metais Skvernelio ir Karbauskio valdzia ....
??????

Vertejas pataiso tiesu mela       2021-08-3 4:14

Pagaliau filosofas prabudo ....
Ir dar nesupranta kad saltasis karas jau seniai tesiasi…

Vertejas       2021-08-3 4:11

Pagaliau filosofas prabudo ....
Ir dar nesupranta kad saltasis karas jau semiskilled prasidejo…

Al. Dzeikui       2021-08-2 23:29

Ne apie Baideną sakiau, o apie Baideno Ameriką. Jo administracija. Tai ji verčiasi per galvą, kad tik Amerika neturėtų sienos. Taigi, dalyvauja tautų ir valstybių Perkrovime. Bet ne tai, manau, lemia mūsų valdžios veiksmus. Galiu tik spėti, bet manau, kad jie geriausiu atveju papirkti. Nes prabalsavo už Migracijos paktą net neskaitę. Beje, mūsų valstybės aktai galioja nuo jų paskelbimo. Reikia suprasti, kad Simo portale ir valstybine kalba.

Dzeikas       2021-08-2 20:27

Al.ui: Bidonas dar ne Amerika. Bidonas pabus ir praeis, o Amerika pasiliks. Ir Lietuvos ivaizdis pasiliks, jeigu bus efektyviai isspresta atbegeliu problema. Tycia sakau “atbegeliu” turedamas omenyj,kad invazyvinius migrantus. Amerikai tiesa sakant dzyn atbegeliai Europoje, o stai Lietuvos valstybes institutu geba sprest problemas NE dzyn. Todel Bidonas del efektyviu veiksmu ir atbegeliu ismetymo atgalios bangos nekels. Formaliai isreiks “susirupinima” , o ne formaliai kita diena pamirs. Lygiai kaip JAV “pykstasi” su Izraeliu, kai zydai uzdubasina koki arabu terorista.
Kiek svarbesne Lietuvai ES reakcija, bet ir tie reaguos panasiai, nes is Lietuvos gali(jeigu vyriausybe butu su kiausais) susilaukti kontr pasiulymo “mes pabegelius galime jums perleisti” jeigu jus taip susirupine humanizmu. O sakykime is Lenkijos , kuri turetu buti Lietuvos strateginis sajungininkas mes sulauksime TIK padekos ir pagarbos, kad nepadareme lenkams rupescio blokuoti Suvalku koridoriu.

Net Valatka       2021-08-2 19:13

kiek krūptelėjęs vakar delfyje.Jis aiškina,kad reikia aiškinti.Reikia ne tiek aiškinti,kiek diskutuoti,tartis su šveisuomene,visa tauta galų gale.Aiškinimas tai tas pats propagandos intensyvesnis skleidimas.

ah1       2021-08-2 17:41

O Minsko susitarimų nevykdo Ukrainos žydai - Ukrainos prezidentai žydai ir apie 80 proc. Rados žydų- Ukrainos didžioji valdžia - žydai, jau seniai demaskavusi Lietuvos draugė Savčenko.

ah1       2021-08-2 17:33

kokios jėgos dalijasi, kaip lakmuso popierėlis, parodė americos rinkimai; kas nepamena tam priminsiu kad Trumpas atstovavo nepriklausomų valstybių koncepciją priešingą švabistų koncepcijai - valstybių sunaikinimą, nuosavybės sunaikinimą... Dabar akivaizdžiai “naikinama” america, jei “kris” america galimai “kris” didžiosios valstybės Rusija ir Kinija ir prasidės koorpo fašizmas, net neabejoju,  žiauriausia vergija po demokratijos, kaip ir parašyta Platono veikale ” Valstybė”.
Nors ...Putinas žadėjo - kas liks su Rusija tas išplauks, tipo Rusijai nepakeliui su švabistais ir valstybių sunaikinimu.

Natural News       2021-08-2 14:44

Advokatas Thomas Renzas iš Renz-Law.com yra advokatas už neseniai ieškinyje dėl informatoriaus, teigiančio, kad JAV vyriausybė turi įrodymų apie jau 45 000 mirčių nuo koronaviruso skiepų, ir jų vis daugėja.

Pradžioje tikėjęs skiepais ir oficialiais pasakojimais, Renzas pasinėrė į tikrą istoriją apie skiepus nuo koronaviruso ir atrado stulbinantį korupcijos ir siaubingų nusikaltimų prieš žmoniją liūną.

Šiame interviu Renzas sako, kad skiepijimo įgaliojimai yra neteisėti pagrindinių žmogaus teisių pažeidimai ir kad tūkstančiai ieškovų visoje Amerikoje pateiks ieškinių bangą, ginčydamos skiepijimų įgaliojimus, kuriuos dabar stumia vyriausybės ir privačios korporacijos, tokios kaip „Google“, „Facebook“, „Disney“ ir net „Wal-Mart“.

Visą interviu žiūrėkite čia:

Brighteon.com/5abe8b87-53bf-4483-96ca-0e76d8868a4a

Natural News       2021-08-2 14:40

https://www.naturalnews.com/2021-08-01-bombshell-interviews-john-moore-military-knowledge-of-civilization-ending-global-event.html#
Jei jums įdomu, kodėl korumpuotos, nusikalstamos pasaulio vyriausybės taip skuba masiškai „skiepyti“ visus mirtina, eksperimentine, nepatvirtinta genų terapijos injekcija, vienas iš labiausiai šokiruojančių atsakymų gali būti paprastesnis nei manot.

Mano svečias analitikas John Moore (The Liberty Man),turintis ryšių su aukšto lygio JAV karinio jūrų laivyno pareigūnais ir mokslininkais, artėja pasaulinio masto sunaikinimo įvykis, ir globalistai desperatiškai bando sunaikinti žmonių populiaciją, kol žmonės nesuvokė, kas vyksta.
Įvykis, kurį mini Johnas Moore’as, yra „dešimtoji planeta“, skriejanti pro tamsią didelę planetų masę (kurią galima pamatyti tik naudojant infraraudonųjų spindulių teleskopus) aplink Žemės orbitinę plokštumą aplink saulę. Vien tik gravitaciniai efektai, įspėjo buvę aukščiausio lygio karinio jūrų laivyno mokslininkai, sukels kataklizminius Žemės pokyčius, susidedančius iš precedento neturinčių žemės drebėjimų, ugnikalnių ir net „polių poslinkio“, kuris, kaip pranešama, pakeis fizinę planetos polinę ašį (ne tik magnetinius polius) ir taip pasislinks pusiaujo ir išlaisvinančio neįsivaizduojamą vandenyno „šliužą“, kuris užtvindys pakrantės zonas kiekviename žemyne.

Būsimi įvykiai buvo žinomi mažiausiai nuo 1979 m., Aiškina Moore’as, o pasaulio vyriausybės laikė šią paslaptį nuo visuomenės, kad visuomenė veiktų iki paskutinės dienos prieš atvykstant kataklizmui. Tą dieną pasaulinis vėjas visą dieną palaikys 200 mylių per valandą greitį, aiškina Moore’as, sunaikindamas beveik visas žmogaus pastatytas struktūras, esančias virš žemės. Tik požeminės konstrukcijos ir betonu ir plienu sustiprintos antžeminės konstrukcijos turi šansų išgyventi vėjus.

Kai išgyvensite vėjus, kitas jūsų iššūkis bus išgyventi visišką žmonių civilizacijos žlugimą, nes nebus veikiančių ūkių, elektros tinklų, interneto, transporto infrastruktūros, degalų perdirbimo gamyklų ir pan. Gali būti, kad net nebus pakankamai žmonių jas naudoti. Kas nutiks atominėms elektrinėms visam pasauly jei jos praras aušinimą.
Žiūrėkite visą interviu čia, kur taip pat yra potvynio žemėlapis:
Brighteon.com/04b12580-e267-4282-9bb6-0f2c2a13daa1

 

Al. Dzeikui       2021-08-2 12:21

,,O amerikieciai pagrumotu pirsteliu, po to mirkteletu akimi ir papleksnotu per peti “Good job, buddy!”” - apie kokių čia laikų Ameriką ? Ar Baideno, per pusę metų išleidusio 2 milijardus tam, kad valstybinės sienos statyba nebūtų tęsiama.
O kad valstybė privalo gintis, tai aišku. Tik deja mūsų valstybė jau užgrobta priešo agentūros.

Dzeikas       2021-08-2 10:11

DDDui:
Nematau jokio priestaravimo.
Fiziniai veiksmai turi buti teisetumo IR SVEIKO PROTO ribose.Tai viena.
Fiziniai veiksmai APTARNAUJA teisetuma, teisetumas nereiskia bejegiskumo ir neveiklumo nepateisina. Tai antra.
Ar Lietuva pajegi sustabdyti invazyvine migracija likdama teisetumo ribose? Kol kas pajegi, ryztingi pasenieciu ir pabegeliu centro pareigunu veiksmai (su papildomu finansavimu pabegeliu filtracijai ir slako deportacijoms) uzkirstu kelia nelegaliu immigrantu antpludi (esamame gresmes lygyje). Ryztingi nereiskia zmoniu galvu dauzyma ar saudyma, nemaitinima ir laikyma sveikatai kenksmingomis salygomis.
Ryztingai reiskia, sh NEmalima apie esama Melo detektoriaus naudojimo amoraluma, apie deportacijos sudetinguma (negavai politinio prieglobscio - sekancia diena esi uzdaromas lageryj ir artimiausiu laivo reisu isplukdomas). Melo detektorius parode tyriamojo meginima apgauti - politinis prieglobstis neteikiamas. Procedura turetu buti: migranto sulaikymas Pabegeliu centre, Melo detektoriaus procedura, ir sodinimas i laivo triuma , jeigu tyrimas parode, kad asmuo nebuvo persekiojamas del politiniu priezasciu, ir transportavimas i afrika(jeigu zmogu istiesu persekiojo - tada cia kita tema, ir toks eina kita procedura, bet REALIAI tokiu 1 is 100)
Savaites laikotarpio siai procedurai ivykdyti laiko tikrai pakaktu.
Briuselis ir visokios LGBT, migrantu aktyvistai ir kitas leftistinis zbrodas ims kaukt, kad Lietuva nehumaniskai elgiasi su begliais, esa juos maitinti riekia 3k ir pagal sveikos mitybos normas, kad jiems salygas poilsiui, advokata suteikt rekia, kad deportuojamiems reikia pirkt lektuvo bilieta bizno klaseje…
Kyba jus durni? Zmonemis pasirupint reikia, bet kurorto jiems organizuot neprivalu. Ir jeigu Lietuva efektyviai , nekreipdama demesio i leftistu kauksma sutvarkytu sia problema - Briuselis ne necypteltu. O amerikieciai pagrumotu pirsteliu, po to mirkteletu akimi ir papleksnotu per peti “Good job, buddy!”

DDD Dzeikui       2021-08-2 9:00

Na va - ir Jūs jau siūlote fiziškai sustabdyti invaziją. Sveikinu. Vakar rašinėjote apie kažkokius teisinius išsiuntimo ar suėmimo būdus.

Dzeikas       2021-08-2 8:04

Mintys straipsniukyje 2(toliau vidurio neskaiciau, nusibodo tas baltarusiskas ponosas,atsip., viduriavimas).Valstybes (ar “valstybes”, sunku apibrezt) augumo poliai 2, Baltarusijos suverenitetas santikyje su neo Sovietija ir Vakaru, NATOir ES lygmenyje.
Pagal tai, kad autorius vos vienu sakiniu, net ne pastraipa uzimena apie Vakaru poliu ir mala sh. per puse straipsnio apie Batjkos tevonija prioritetas “su kuo draugauti” kaip ir aiskus.
Tada noreciau paklaust, kas mes reiskiame , ne net ne Rusijai, o Batjkai be Vakaru sajungininku? Paaiskinu: atsiprasau, mes jam shuns ismatos ant kelio ir nieko daugiau. Nes Batjkos kariauna sudorotu Lietuva (kurios niekas neuzstotu, vienas pries viena, t.y.) ne per 3 dienas kaip Rusija, o per maximum 10 dienu.
Dabar, kai isisavinome sia realija, teskime toliau.
Pats straipsnio autorius atrajoja apie tai, kad ateina geopolitikos tektoniniu poslinkiu laikas ir legalios, teisines, susitarimu ribos eme nebesutapt su realiomis jegomis. Manau Vakarai, tiek NATO, tiek JAV, abi sios Vakaru dedamosios visdelto nera neatsiejamas veiksnys, PERZIURI , revizuoja savo gretas.
Ka jie mato? Mato Lietuva ir jos politiku ir pareigunu veiksmus. Ir , o paradoxas, prieina tos pacios isvados kaip ir Batjka - nagi tiesiog shuns ismatos ant kelio kur paspirsi - ten gules.Su Briuseliu nesigincyja, i viska atsako “taip” arba ne i tema.Ant visko pasiraso. O realus veiksmai…vietoj to,kad pabegelius gaudyti kaulyja papildomu pinigu. Jus dar stebites kodel JAV nekuria Oro pajegu bazes Zokniuose? Juk keli tuzinai naikintuvu Zokniuose ir Lenkijoje zemiau Karaliauciaus laikytu kaip replemis uz kiausu Rusijos KOP , sedetu ausis suglaude Rytu Prusijoje, tipo ju ten aplamai nera. Bet amerikieciai to nedaro. Kodel? Todel ,kad matydami Lietuvos politiku sh malima (neatatikimas tarp kalbu ir veiksmu didziulis) tiesiog nerizikuoja ten dislokuoti savo naikintuvu.  Atsiras koks naujas Vitkauskas ir Rusija per kelias valandas uzima amerikieciu oro baze, nespes net savo naujuju F35 nuvaryti Lenkijon. Rusai zvaigzdes   uzpaisys ir saipysis jais skraidydami.
Stai ka reiskia Lietuvos politiku “lankstumas”.
Nebrendyla veblena kazka apie zmogaus teises, apie pabegeliu konvencija. Taciau Vakarai (siuo atveju konkreciai ES, Vakaru europa) nelaukia is Lietuvos kalbu apie zmogaus teises. Laukiama konkreciai SUSTABDYTI invazyvine migracija. O kaip tas bus daroma - antrinis dalykas. Net jeigu sautuvu buozemis kupron kam uzduos , jeigu migracija bus uzkirsta, ES paburnos DEL AKIU, o realiai savam rate pasakys “jie realiai kazka sugeba, reikia juos i aktyva irasyt”.
Lietuva gi elgiasi priesingai, myzcioja i bata, skescioja rankomis, praso papildomai pinigu ir rezultato - 0.0…
Tai kai ateis laikas tarp didziuju “uzkalt strele ir sutrint bazara” ir Rusija pasakys,kad jeigu gaus koridoriu i Rytu Prusija tai paliks Ukraina ramybeje (sakykim, hipotetiskai), ka pasakys Vakarai. Visu pirma jie pasvers: Kas ta Lietuva? Shudo malunelis ir islaikytinis zaidziantis i abu vartus, kalbanti viena, daranti kitka. kalbanti daug, realiu darbu - nulis. Ir esant jegu trukumui ir renkantis prioritetus gali buti taip, kad Ukraina , perdem korumpuota , BET IGALI KARIAUTI ir irodziusi ,kad ji kausis gali reiksti daugiau net nebudama NATO dalis.
Tad siulau visu pirma besilankstant neprarast stuburo aplamai, nes sliuzai ir isdavikai nereikalingi nei butyj, nei tarptautineje politikoje.

O mes, tikintieji,       2021-08-2 6:38

šiais grėsmingais globalistų-masonų-genderistų-sodomitų elito, siekiančio sunaikinti Dievo sukurtąją tvarką, laikais prisiminkime, kad Jėzaus Kristaus apaštalai yra sakę: “...paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie įneša susiskaldymą, jusliniai, bedvasiai žmonės. Bet jūs… melskitės Šventojoje Dvasioje!” (plg. Jud 16). Melskime Dievą pagalbos, kad nenupultume patys ir galėtume padėti kitiems nenupulti, kad visi atsigręžtume į Dievą, atsižadėtume blogio.

Paulius       2021-08-2 5:23

gal galėtumėt pasakyti kurie „NATO partneriai“ „užtikrina išorinę sieną“? ta NATO be usa išvis atrodo vaikų žaidimas kareivėliais

DDD       2021-08-1 22:11

Kaip atrodom NATO partneriams, nesiimdami užtikrinti išorinės NATO sienos gynybos?

Niekam       2021-08-1 20:55

Tos sienos nereikėjo ir nereikia. Kol globalistai varo didžiausius laivus iš Afrikos į Europą, visi bus užsimerkę už maišą pinigų. Pasirašėm Migracijos Paktą, tai dabar ir vykdom su užsidegimu. Čia panašu į dvigubą žaidimą, kurį žaidžia globalistai su Putinu ir Lukašenka, mesdami pabėgėlius į Europą. Jau ne vienas portalas rašė apie nelegalų kelius, patekimo schemas, kur bent vienas judesys iš VSD ar kitų struktūrų, kad bent imituotų bandymą visa tai sustabdyti? Totalus netrukdymas ir nieko neveikimas rodo parsidavėliškumą ir Lietuvai žalingų interesų vykdymą. Verkė, kad nėra vielos sienai tverti, pasirodo, kad vielos yra ir Lietuvoje, pradžioje derėjosi su firma, vėliau nutraukė derybas, mat vielos jau nereikia. Taigi čia pats tikriausias sabotažas ir valstybingumo praradimas, kaip mes atrodom arabų pasaulyje bendrai likusiame pasaulyje, kai arabai jau atvirai tyčiojasi iš mūsų sienos? Valstybės vyrai ir moterys, aūūūūūūūūū, jūs dar turit bent kelis veikiančius neuronus?

Daug gali ir tautos       2021-08-1 19:38

didžiadvasiškumas,ką rodo Izraelio gyvenimas arba suomių kova su rusais karo metu.Tik reikia žinoti,koks mūsų kelias,-galvoti savo galva ar likti pastumdėliais.Būti “gudrūs kaip žalčiai ir taikūs,kaip balandžiai”.

Pagarba       2021-08-1 19:26

Pagarba autoriui už išsamią analizę ir nuoširdumą. Gaila tik, kad panašaus lygio publicistika vis rečiau aplanko šį portalą.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-08-1 16:29

Jau 8 paskutinieji seimai - antikonstituciniai, kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucijos 55 straipsniu, kai sąrašinių negali būti seime.
***
Nusispjovę ant Lietuvos konstitucijos bei nepaisydami Tautinės giesmės, kaskart vis įžūliau bei agresyviau, apsišaukėliai vienaląsčiai seimagyviai veikė ir tebeveikia svetimšalių naudai bemaž 30 metų. Milijonas (pusė visų!) darbininkų išvaryta svetur. Kai svetimšaliai eina per sieną, kaip laukiniai žvėrys, kaip okupantai, tai pasieniečiai bei policininkai-milicininkai dirba jųjų naudai, neišjungtųjų komunistų prokuratūra tyli. Katastrofa.
Šie metai - visuotinio pasipriešinimo pradžia:
- laukiniai svetimšaliai užsieniečiai, n_a_m_o (go home), nedelsiant dabar;
- apsišaukėliai vienaląsčiai seimagyviai, lauk iš seimo, nedelsiant dabar;
- moteriausybė, lauk;
- nevykėliai pasieniečiai, lauk iš darbo, iš pasienio apsaugos tarnybos;
- seimagyviai, moteriausybė, milicininkai- policininkai, prokurorų gaujos į teismą - Tautos tribunolą.
_____________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2021 rugpjūčio 1

habilitas       2021-08-1 16:26

Geopolitiką gali vykdyti Valstybė, o ne teritorija! Tam reikia Valstybininkų, tikrų, o ne kabutėse, kaip buvo pederastijos sisutėjimo metu, kai karininkai lėkė pro langus.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.