Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Geopolitika

Vytautas Rubavičius. Neįtikėtina Talibano pergalė: daug klausimų ir jokių atsakymų

Tiesos.lt redakcija   2021 m. rugpjūčio 22 d. 15:30

27     

    

Vytautas Rubavičius. Neįtikėtina Talibano pergalė: daug klausimų ir jokių atsakymų

Talibano judėjimas, o su juo ir didelė dalis islamiškojo pasaulio švenčia pergalę: Jungtinių Valstijų vadovaujamas NATO aljansas priverstas pasitraukti iš Afganistano. Lygiai po 20-ies metų. Nutarusios nubausti anuo metu Afganistaną valdžiusius talibus dėl jų bendražygio Osamos bin Ladeno įvykdyto Niujorko didžiųjų dangoraižių susprogdinimo Jungtinės Valstijos liko šalyje, kad joje nebeįsikurtų veiksmingi tarptautinio terorizmo centrai. Talibai pasitraukė iš miestų, tačiau kova tęsėsi dabar jau ne su sovietiniais, o su amerikiečiais ir natojiečiais okupantais. Vakariečiams Afganistano taip ir nepavyko „įsisavinti“ – šventojo Korano kariai pasirodė esą atsparūs visokioms vakarietiškoms ar demokratinėmis vadinamomis vertybėms bei gėrybėms. Kartkartėmis žiniasklaidoje pasirodydavo žinių apie sėkmingą tai mokyklų, tai moterų organizacijų darbą, tačiau pastaruoju metu ėmė vyrauti pesimistiniai pranešimai apie talibų vis naujas užimamas teritorijas ir jose įtvirtinamą valdymą. O jau paskutinės amerikiečių ir NATO aljanso pasitraukimo iš Kabulo dienos sunkiai nusakomos – staigus Kabulo užėmimas daugeliui su amerikiečiais ir vakariečiais bendradarbiavusių ir bendravusių afganų tapo tragedija, nes visi prisimena ankstesnį nuožmų ir negailestingą Talibano valdymą. Nepaisant dabartinių Talibano vadovų taikių patikinimų, niekas neabejoja, kad liesis kraujas. Bus ieškoma bendradarbiavusiųjų visuose regionuose, bus baudžiami ne tik jie, bet ir jų šeimos. Daugeliui teks atgailauti, išdavinėti buvusius kolegas. Taip jau visada būna. Reikalingų specialistų, valdininkų, kariškių įtakingų kariškių bei žvalgybininkų bus pasigailima, nes geri kadrai, jų ryšiai ir patirtis reikalingi visoms valdžioms. O evakuacija stringa, Kabulo oro uostas perpildytas. Prieštaringi JAV prezidento Joe Bideno pareiškimai taip pat kelia neviltį. Į kaimynines šalis plūsta pabėgėliai. Nujaučiama ir humanitarinė katastrofa. Tad kyla daugybė klausimų: kaip ir kodėl Talibanas nugalėjo vakariečių aljansą, kodėl amerikiečių kurta afganų armija pasirodė esanti neveiksminga, kodėl jos su talibais kovojantis apie 50 tūkst. karinis branduolys pastaraisiais mėnesiais buvo išduotas – neteko aviacijos ir žvalgybos paramos, kodėl tokios galingos, naujausiomis technologijomis aprūpintos žvalgybinės institucijos pasirodė visiškai nenujaučiančios greitos Talibano pergalės, kokios bus civilizacinės ir geopolitinės tos pergalės pasekmės… Apie netikėtumą kalba visų NATO šalių politiniai lyderiai, tad galima tvirtinti jį esant tikrą. Klausimų daug, tačiau atsakymų labai mažai, o ir tie patys yra vienokio ar kitokio pagrįstumo pasvarstymai. Tad kai kuriuos klausimus drįsime pasvarstyti ir mes, pasiremdami kai kuriomis užsienio analitikų įžvalgomis.

Pirmiausia kiek apie tam tikrus civilizacinius dalykus – juk Afganistanas jau ne kartą tampa Vakarų ir Islamo civilizacijų nuožmios karininės sandaužos vietove. Talibų pareiškime, kad afganai įveikė visas didžiausias pasaulio imperijas – britų, sovietų ir amerikiečių – glūdi didelis simbolinis turinys. Jis tvirtina Islamo civilizacijos tapatumą, iškelia religijos svarbą civilizacijų sąveikai, padės ugdyti naujas prieš vakariečių ideologines nuostatas nusiteikusių musulmonų kartas. Besalygišką Talibano pergalę žymintis amerikiečių, o su jais ir visų vakariečių bėgimas iš Afganistano visam laikui įsirašys į civilizacinę musulmonų savimonę religijos ir kultūrinės kūrybos būdais. Kokie šios civilizacinės sandaužos ypatumai?

Islamo civilizacija grindžiama šventąja knyga – Koranu ir religine tradicija. Knyga palaiko tradicinį pasaulėvaizdį ir pasaulėjautą, taip pat socialinių santykių pobūdį. Joje nusakytas žmogaus esmės, jo paskirties pasaulyje pavidalas, ugdymo ir saviugdos gairės. Koranas išreiškia dieviškojo autoriteto nustatytą pasaulio tvarką, kurią privalu palaikyti kasdieniu gyvenimu. Tad kasdieniame gyvenime visada jaučiamas Aukščiausiojo šviesos įspindys. Nesvarbu, koks sunkus tas gyvenimas būtų. Vakariečiai nesistengia suvokti, kaip jie atrodo islamo išpažinėjams, koks Vakarų civilizacijos vaizdinys vyrauja Islamo civilizacijoje. Tas vaizdinys nėra akivaizdus, nėra lengva ir apčiuopti jo kontūrus, tačiau kaip tik jis kildina esminius civilizacijų sandaužos ypatumus. Vakariečiai didžiuojasi savo civilizacijos technologiniu pranašumu, jos sekuliarumu bei ateistiškumu, taip pat įvairiomis perdėm ateistinėmis „pažangos“ ideologijomis, kurios laikomos esminėmis Vakarų vertybėmis. Tačiau kaip tik sekuliarumas, kuris yra netikėjimo ir ateizmo ženklas, musulmonams yra pats tikriausias bedieviškumo bruožas. O bedieviškumas siejamas su Piktojo veikla. Tikratikiams musulmonams bedievis, juolab ateistas nėra žmogus, nes žmogaus esminiu bruožu pripažįstamas tikėjimas. Tik tikintis yra žmogus. Tokiems musulmonams kova su bedievių civilizacija yra pati tikriausia Dievo atlygio nusipelnanti kankinystė. Talibai ir yra tokį tikėjimą išpažįstantys ir tokiais save laikantys tikratikiai. Todėl esminis jų ginklas yra pasitelkus vakariečių technologijas, ginkluotę ir socialinių santykių ypatumus – ypač korupcinį godumą –  kovoti su bedievybe, su vakariečių civilizacija. Žvelgiant į ankstesnes su Talibanu sudaromas sutartis, kuriomis džiaugėsi kai kurie aukšti amerikiečių pareigūnai, neapleido jausmas, kad netenkama sveikos kultūrantropologinės nuovokos – juk musulmonų karių požiūriu visokie susitarimai su bedieviais yra galimi tik kaip ginklas prieš pačius bedievius, tad niekaip jų neįpareigojantys. Sutarčių laikomasi tiek, kiek jos naudingos. Jokie susitarimai niekaip negalėjo užgožti esminio tikslo – galutinai įveikti vakariečius. Įveikti nepajudinamomis, tikėjimu grindžiamomis vertybėmis.

Vakarų civilizacija teigia nureligintas vertybes. Jų nepalaiko dieviškasis autoritetas, jos yra žmogaus rankų dirbiniai. O tokie dirbiniai ir yra tik žmonių išmonės perdirbiniai. Kas gali savo gyvybes aukoti už pasauliui nešamą mergaičių ir berniukų bendrų tualetų „šviesą“, daugybinį lytiškumą ir naujuosius, vos ne kas savaitę prikuriamus lytinius tapatumus, į žmogaus teises įvilktą genderizmo ideologiją, juolab besąlygišką abortų, tad ir vaisiaus žudymo teisę? Nesunku įsivaizduoti, kaip toks „vertybinis paketas“ atrodo islamo išpažinėjams. Naivūs ar net piktavaliai jiems atrodo ir „žmogaus teisių skleidėjai“ – juk visos žmogaus teisės jau surašytos Korane ir Jo žodžio yra grindžiamos. Akivaizdu, kad motyvacija ir tikėjimu Talibanas buvo nepalyginamai stipresnis už vakariečių kariškius. Beje, jau kalbama, kad amerikiečių armijon diegiama vadinamoji naujoji genderistinė tapatumo politika padarė daug žalos kaip tik motyvacijos požiūriu. Tačiau Vakarų civilizacija Afganistanan atėjo su šimtais milijardų ir didžiuliais technologiniais ištekliais. O kur dideli pinigai, ten ir korupcinės pinigų plovimo schemos. Reikėjo „įsisavinti“ šimtus milijardų, o tai padaryti buvo galima tik padedant afganams –  juk daugelį dalykų galima kurti popieriuose ir ataskaitose nurodant vis didesnes „įsisavinamas“ sąmatas. Jau dabar žiniasklaidoje aptarinėjami vis nauji amerikiečių ir kitų sąjungininkų įgyvendinti „projektai“, prieš kuriuos nublanksta visi mūsų galimi įsivaizduoti „auksiniai tualetai“. Korumpuota buvo ir Afganistano prezidento Ašrafo Ghanio aplinka, korupcija klestėjo kuriant afganų armiją, korupciniai ir kitokie ryšiai siejo vietinę valdininkiją ir talibų vadus. Tačiau pastariesiems korupcija buvo ir jų kovos ginklas – juo daugiau amerikietiškosios ir vyriausybinės korupcijos, juo lengviau kovoti, juo lengviau regionuose tvirtinti savo valdžią. Kitaip sunku paaiškinti tokį didelį vakariečius ištikusį „netikėtumą“. Afganistano kariuomenė, o ypač jos gerai paruoštos specialiosios pajėgos jau kuris laikas žinojo, kas jų laukia – nežinojo tik vakariečiai… Gal ir vyriausybė jau veikė Talibano naudai? Talibano lyderis Abdula Ghanis Baradaras ir prezidentas Ašrafas Ghanis – abu Ghaniai.

Kai kurie įžvalgūs užsienio analitikai prakalbo ir apie ypatingą amerikiečių susitarimą su Talibaną globojusiu Pakistanu – dėl tam tikrų strateginių sumetimų Afganistanas perleidžiamas Pakistanui. Jei taip ir buvo, vargu ar kada sužinosime tokių susitarimų, kaip ir Joe Bideno su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, detales ir ką jos reiškia, pavyzdžiui, Lietuvai. Tačiau svarbaus JAV strateginio partnerio Pakistano premjeras Imranas Khanas pirmasis pasveikino Talibaną ir afganų tautą „nusimetus vergijos grandines“. O juk tai amerikiečių užmestos grandinės. Amerikiečiai išeina palikdami ginkluotės už milijardus, tad ginklais bus galima ilgus dešimtmečius aprūpinti įvairiose šalyse kovojančius musulmonų radikalus. Talibanas įgauna įrankius kurti šiame regione krizes ir jomis manipuliuoti. Kitaip tariant, veikti geopolitiškai. Nekeista, kad Rusija pasistengė jau gerokai anksčiau užmegzti santykius su Talibano vadovais, o šiuo metu intensyviai su jais bendrauja įvairiais klausimais. Amerikiečiams ir NATO teks gydyti savo reputaciją, netruks išplisti ir ilgalaikį, poros kartų skausmingai išgyventą „Vietnamo sindromą“ keičiantis „Afganistanio sindromas“, tad kitiems geopolitiniams žaidėjams atsiranda naujų veiklos galimybių. Tarp jų Rusijai, Kinijai, Turkijai. Tik sunku pasakyti, kaip sugebės veikti išsikrikščioninanti Europos Sąjunga, stokojanti aiškios vertybinės atsvaros islamo pasaulio vertybėms. Šiuo atžvilgiu, derėtų atlikti labai aiškią civilizacinę „perkrovą“ – ne tik pripažinti krikščioniškuosius Vakarų civilizacijos pagrindus, bet ir visapusiškai juos tvirtinti vaduojantis iš leftistinių genderizmo ideologijos apžavų, naikinančių vakarietiškas civilizacines kūrybines galias. Talibano pergalė gali būti suvokta ir kaip Vakarų civilizacijai reikalingas veidrodis, padėsiantis giliau pažvelgti į save ir puoselėti savą civilizacinę politinę ir geopolitinę vaizduotę, nebesiekiant bedvasiu technologiniu ir genderistiniu „pažangizmu“ užvaldyti pasaulį.

Lietuva buvo tarp išvejamųjų. Tokia tikrovė. Matyt, ji buvo neišvengiama, nors ir nesitikėta tokios visuminės baigties. Apgailėtina, kad Lietuva niekaip nepasirūpino jai padėjusiais ir jau senokai pagalbos prašančiais vertėjais bei jų šeimomis. Šimtai milijonų surandama vadinamajai „migrantų krizei“, tačiau nebuvo nei noro, nei lėšų vertėjams gelbėti… Dabar jau kalbama apie dideles diplomatines pastangas, kur tik galima „užmestas meškeres“, tačiau prieš mėnesį jų nebūtų ir prireikę. Tereikėjo nuvykti ir parsiskraidinti. Užsakytu ar sąjungininkų lėktuvu. Pasiaiškinimai apie neva trukdžiusią biurokratiją ir įstatymų stoką žemina valstybę – kokia ta valstybė ir jos vadovybė, kad gelbėti savųjų jai neleidžia jos pačios susikurti įstatymai ir bukagalvė biurokratija. Ką apie tokią valstybę gali galvoti jos buvę pagalbininkai, o ir dabartiniai sąjungininkai?.. Kaip tam tikrą atgailą galima suvokti Vytauto ir Gabrieliaus Landsbergių pasvarstymus apie būtinumą kalbėtis su Talibanu. Tiesa, neaiškinama, koks galėtų būti tokio kalbėjimosi tikslas, ką čia mes norėtume laimėti, kuo mes galime būti įdomūs Talibanui. Gal manoma, kad su Talibanu būtų galima susitarti dėl vertėjų ir jų šeimų likimo? Ypač šiuo metu, kai sudarinėjami bendradarbiavusiųjų su vakariečiais sąrašai. Tam juk reikėtų atskleisti ir jų duomenis, paprašyti išleisti konkrečius žmones. Manau, toks pažadas būtų gautas, tačiau žmonių jau nebeišvystume.  Keisčiausia šiame pasvarstyme dar ir kitas dalykas – kaip Lietuva, išduodama savo „vakarietiškas vertybes“, imtų viena pirmųjų bendrauti su Talibanu? Vytautas Landsbergis svarsto, kad dėl Talibano pripažinimo „galima ir netempti tos gumos“. Atrodytų, kad Talibanas jau laikomas „demokratiškesniu“ už Baltarusijos režimą? Juk su pastaruoju mūsų politikai niekaip nesikalbėjo ir nesikalbės, nors turime vieną mums egzistenciškai svarbią temą – Astravo AE saugumą, kuriam labai praverstų ir mūsų, ir tarptautinė priežiūra. 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

stasys       2021-08-26 8:11

Autorius ir šiame str. bando gliauditi painia Lietuvos užsienio politika ,savotiškai, perpindamas savo svarstymus , su ‘religija ‘. Viena kas man akivaizdu jei nesi to svarstomo pasaulio dalis interpretuoti apie tai ka mano talibanas gana , naivu-slidu’. Šiame str. truksta aiškios autoriaus pozicijos Lietuvos užsienio politikos atžvilgiu ir jo nuomonės kokios reikėtu laikytis . Svarstyti apie amerikiečiu pastangas Afganistana ‘demokratizuoti’ ir to projekto žlugima gana juokinga ir komiška neišmanimu politikos . Amerikiečiams pasitraukus Afganistanas patirs stipria ekonominę krizę su socialinėmio nuopolio pasekmėmis ., logiška po to laukti jog ‘talibanas’ bus priverstas griebtis radikaliu ‘korano’ priemoniu siekiu suvaldyti situacija nukraujavulioje visuomenėje emigracija ir ištekliais . Karas dėl tos šalies nesibaigė , jis rizikuoja peraugti į regioninį , o noras čia rasti Lietuvos interesus gana atsibodęs .

....       2021-08-25 21:46

Tarp nelegalų, atėjusių iš Baltarusijos į Lietuvą, tikrai yra Talibano agentų. O jeigu rusų tarnybos padės talibų smogikams rasti tuos, kurie Afganistane veikė prieš Talibaną? Kodėl Lietuva turi tapti įvairių Afganistano grupuočių taprusavio kovų lauku?

World Is One       2021-08-25 20:02
Išimkite šitą straipsnį       2021-08-24 16:46

- pasirašau
(habilitās)
P.S.
Kam reikia tokios marmalynės?

Išimkite       2021-08-24 16:36

šitą artistą.

elfe > Al.        2021-08-24 13:30

Jus, pone, teisus.
Juk licenzijas opiumo gamybai Afganistane isrupino tas pats “filantropas”, kuris reme Bideno kompanija savo milijonais, kuris siekia dekriminalizuot narkotiku bizni, kurio globojamos “zmogaus teises” aktyviai gyne ir teroristus teises.

Afganistane visos imperijos, pradedant 19 a carines Rusijos ir Anglijos, veliau sovietines Rusijos ir Amerikos patirdavo fiasko,  kai jokio talibano net nebuvo.

Afganistane gyvena daug tautu ir genciu. Tarp ju dominuoja tadzikai, turkmenai, kazachai..
Bet yra tik viena tauta pandzeru , kuri laiko save autochtonais. 
Ji isikurusi taip vadinamam Penkiu Liutu slenyje tarp kalnu. Ir butent si tautele nei karto nebuvo nugaleta, galimai del to, kad ten vyrauja isitikinimas, kad Alachas tik tada bus ju puseje, jei visa tauta bus moraliskai svari.
Tik su sios tautos mudzahidu pagalba Talibai nugalejo… bet veliau ju nebepaise, ivedant radikalu rezima..
Dabar ju tautos didvyrio sunus Axmad Masuda pareiske, kad jei talibai eis pas juos su ginklais jie priesinsis.. . Jie praso Vakaru pagalbos.. .
Tai galimai gresia pilietiniu karu…
Bet Europa su jAv tarsi jau irgi pripazino, kad Afganistano emiratui vadovaus Pakistene treniruoti afganu pabegeliai - Talibanas, kuri pasveikino ir Kodyrovo Cicenija..
Galimai Afganistanas taps antraja Cecenija Rusijai…
Tuo paciu Putinas pareiskia, kad Vakarai lai nesitiki, kad Kazakstanas ar kitos kaimynines salys priims pabegelius is Afganistano, nes tai butu didele gresme Rusijai. Neva po pabegeliu vardu gali sleptis visai kas kita.

Kol kas 5 procentai Talibano pelno is narkotiku, 25 is zmoniu tranzito..
Tad kur juos sius talibano prekeiviai zmonemis, jei ne i te, kur ju teises gina dar neotrockisto Andropovo palaimintas filantropas?..
O tada jau bus visu teisiu ir Konstitucinu laisviu pabaiga..
Ar to ir siekia “filantropo” isugdyti “liberalai”?.. 

Ta(u)ta > Al.       2021-08-23 21:13

Jūs, pone - avinas.
Amerikos korupcijos istorijoje suradote “baisiojo Xi” pėdsakus?
Nežiūrite populiariu filmu su Tomu Kruzu apie CŽV prekyba narkotikais? Žinoma, protingesni skaito knygas, bet net Oksana Pikul matė ta tikra istorija paremta filmą.
Nežinote, kaip veikia Amerika?
Na o sodomija siūlau aptarti su 80% katalikų kunigu, viceministru Pranckevičium ir signataru Albinu.

Al.       2021-08-23 20:02

Manau, naivu įsivaizduoti, kad Vakarų ar bent tik JAV vadovybė yra kvaili ir korumpuoti, todėl jiem ,,žiauriai nepasisekė”. Tie, kas geležine ranka vykdo Pasaulio ,,perkrovimą” kovido, sodomijos, masinės imigracijos ir visuotinio smegenų plovimo pagalba, staiga ,,netyčia” paliko milijardines šiuolaikinių ginklų atsargas. JAV žvalgyba visus tuos metus ramiausiai taikstėsi su milžinišku kvaišalų srautu. Ramiai stebėjo - o iš tikro, manau, aktyviai dalyvavo prezidentinių rinkimų klastojimą. Pasyviai stebėjo marksizmo ir sodomijos įdiegimą į visas savo visuomenės sritis. Sėkmingai kontroliuodama tam pasipriešinimą. Ir staiga - nepastebėjo talibų judėjimo. Pamiršo pasiimt lėktuvus. Nieko jie nepamiršo. Akivaizdu, kad toks planas. Vadas Xi pasakė, kad Ameriką turi pakeisti Kinija. Tai bus galima padaryti islamistų rankom. Mūsų ,,keliautojai į Vakarus” gal ir yra tiek kvaili, kad nesupranta, kur juos veda. Bet ir tai nemanau, kad visi. Tiesiog parsiduoda. Ir parduoda šalį. Kaip jų kumyras Sorošas - savo nužudytų tautiečių turtą.

taigi       2021-08-23 18:09

krizese matantis “dideles galimynbes” ir galimai is ju besipelnantis “shoko terapiautas’ jau pries 10 metu savo knygose pranasavo Europai Armagedona… Gal dabar pasiseks, kai jo statytinis Bidenas taip paniskai paliko Afganistana, palikes visa ginkluote Talibanui, kuris jau susitare su Kinija ir Rusija?.. Ar nera geresnio irodymo kam jis dirba,kaip tai, kad savo Open society puslapyje raso, jog Vakarai privalo priimt visus pabegelius BE DOKUMENTU ir suteikt lygias teises su vietiniais, o Lukosenkos kgb glaudziai susijes su Rusijos KGB kaip tik ir vykdo ta foruojama “bedokumenciu” migracija atkuojant Europa?..

Rimtuolis       2021-08-23 12:45

... O musulmonai šaiposi, kad vakariečiai iš Afganistano pirmiausia evakuavo alkoholio atsargas, o savo draugus vertėjus paliko pačiai pabaigai…

Ta(u)ta       2021-08-23 10:57

Dabar Amerika bandys pakartoti tą patį scenarijų prieš Kiniją, o naudingi idiotai (Lietuva) mielai sudalyvaus dar kartą.

Pralaimėjimo       2021-08-23 7:51

priežastis labai paprasta ir primena buvusią situaciją Vietname - amerikiečių remiamos “demokratinės” vyriausybės ir Vietname, ir Afganistane buvo supuvusios ir korumpuotos. Be to, “demokratija” labiau reiškėsi miestuose, o kaimo vietovėse viskas buvo po senovei.
Todėl Talibano neįmanoma įveikti. Talibanas ar “demokratija” - žmonių gyvenimui didelio skirtumo tai nedaro, bet prie Talibano buvo daugiau tvarkos ir mažiau korupcijos (tiksliau, snapus vilgėsi tik talibai, o ne visi vietiniai vadukai), o ant moterų teisių ir vieniems, ir kitiems nusispjaut.

kazys       2021-08-22 22:31

labai teisingai pastebėta. Jav ir Europa tapo be tikėjimo be Dievo ir be TIKRŲ vertybių.Tokias tautas ir valstybes nugalėti yra vienas juokas

T0mas J.       2021-08-22 22:15

Kitoje Žemės rutulio pusėj esančiai šaliai piršti savo valstybinę santvarką ir daryti tai kruvina ginkluota agresija ir ilgamete okupacija yra visai nedemokratiška.
Mokykimės iš diktatorių: jie niekada neperša kaimynams savo valstybinės santvarkos.

kur dingo kabyliaus atsakomybė?        2021-08-22 21:06

tarptautinės priežiūros nusipelnė kabylius ir jo šaika organizavusi mūsų  Ignalinos AE priešlaikinį uždarymą ir tuo pačiu nulėmusį Astravo monstro atsiradimą . Monstro ,kiekvieną sekundę grasinančio Lietuvai ekologine katastrofa.

Idomi mintis        2021-08-22 20:27

Del kalbejimo su Talibano,tai ka ten demokratija,niekas nesaudo,negaudo,tai kur tos vakarietiskos vertybes,ar tik Europai ar tik selektyviai taikomos ir kur sankcijos jiems,kaip reaguos pasaulis?...

Kis       2021-08-22 20:20

kovojant pries tauta pergales neimanomos.Gerai dar ,kad nebuvo teroras panaudotas uz Afganistani sienu.Tikriausiai draudzia koranas?o tie kurie tarnavo svetimtauciams,kitaip kaip Tevynes izdavikais liezuvis nesivercia.baisiai daug panasumu pas mus,kur 50 metu buve okupacijoje,mes pacius baisiausias zmogedras uzslaptinome 102 metams,ir dejuojame uz prarastas partizanu gyvybes.Kokie esame cinikai?

Ta(u)ta       2021-08-22 19:04

Ideologinio konservo pasakėles.
Patys amerikieciai pripažino prieš 20 metu, pripazista ir dabar, kad karas buvo skirtas vogti. Tik iš pradziu mane, kad vogti iš Afganistano, o dabar paaiškėjo, kad vogti iš JAV biudžeto. Tai ir viskas.

Kažkoks keistas       2021-08-22 19:02

interviu buvo su tuo Landsbergiu.Net Žeimytė buvo išėjusi iš veido,nors tai sąjungininkai.O šiaip,geri pastebėjimai apie išsikrikščioninimą.Buvo amerikiečiams klastoti Trumpo rinkimus…

Taip,valdžia,kuri       2021-08-22 19:01

du mėnesius galėjo gelbėti vertėjus ir pragmatiškai to nedarė,neturi moralinės teisės vadovauti valstybei.Nes jei taip selekcionuojant žiūrima į taikius kad ir kitus žmones,tai yra pavojus ir vietiams piliečiams.Nes jokių moralinių stabdžių ar principų nerasta,tik nauda.Dar daugiau ,baltarusius gelbėjom nuo represijų,ir reikėjo tą daryti,o čia žmonės dirbo,kad ir už pinigus,rizikavo,kūrė taikią zoną...Reikia žinoti,kad sovietmečiu sovietams nuėjo tarnauti visokios šiukšlės,o su amerikiečiams ir mums juk tarnavo šviesiausi.

Vardas       2021-08-22 18:54

Su Prezidento Donald John Trump ir VicePrezidento Michael Richard Pence Administracijos vadovavimu tokio graudaus Afganistano fiasko tikrai nebutu buve.
JAV ir NATO koalicija butu tvarkingai isskride namo, pries tai tvarkingai evakave Talibano bijancius amerikiecius ir kitus vakariecius. Butu pasieme JAV ir NATO koalicijai padejusius vietinius kolaborantus afganistaniecius jei matytu, kad masiskai Afganistano armija pasiduoda Talibanui.
Niekas juk neevakuotu viso 4.6 mlj Kabulo gyventoju, net 50% Kabulo gyventoju yra 2.3 mlj didelis skaicius zmoniu.
Mianmaro kariskiams butu teke laukti dar 4 metus kol baigsis Prezidento Donald John Trump ir VicePrezidento Michael Richard Pence 2 kadencija arba rizikuoti mirti kaip Qasem Soleimani. Turiu galvoje Perversma Mianmare 2021 m. Vasario 1 diena kai Mianmaro kariskiai pereme valdzia is globalistiniu vietiniu kolaborantu Mianmare.

habilitās       2021-08-22 18:44

Ir šitokia š... krūva yra antraštinis straipsnis?!

Alba       2021-08-22 18:34

Geras tekstas. Dėkui Vytautui.
O dėl VL stebėtis nereikia.
Jie cinikai.
Ir pragmatikai.
Pragmatiškesni už pačius pragmatiškiausius.
Dar nuo karo ir sovietmečio, kai slėpė komunistą Vitą nuo nacių...

Diedas       2021-08-22 18:19

Perskaičiau kai ką praleisdamas, nes tokia vatinė demagogija sunkiai ištveriama.
Nusipaistyta visiškai.
Kodėl tas Afganistanas visiems taip svarbus,
nepaaiškinta.
Žinau du variantus.
Abu labai pragmatiški.
Vieną papasakojo tautietis, NATO karys tarnavęs Afganistane ir pats į lėktuvus krovęs vaistų ir narkotikų žaliavą.
Ten pagaminama apie 80% Pasaulio opiumo.
Jo platinimo kontrolė, milijardinis pelnas.
Kitą girdėjau prieš trejeta metų politologo paskaitoje. Jau tada buvo žinoma, kad amerikonai iš ten trauksis.(autoriaus kvailas maskoliškas džiūgavimas, kad “amerikosai pralošė”, skamba visai idiotiškai)
Griūvant soviecki sajūzui vakarų naftos bendrovės vidurinėje Azijoje pusvelčiui prisipirko naftos telkinių ir kurių naftą galima transportuoti tik per Afganistaną.
Tam reikalinga stabili,sutarčių besilaikanti, naftotiekius prižiūrinti šalies vyriausybė.
Afganistane tai neįmanoma.
O man atrodo, kad įmanoma valdant talibams.
Kas laimėjo, o kas pralošė, dar pamatysim, kaip ir kas ten ateis ir kaip klostysis reikalai ateityje.

Paulius       2021-08-22 17:50

o man keistas tas verkšlenimas dėl „vertėjų“ likimo. jie yra KOLABORANBTAI, ir man kolaborantų visai negaila, Nesvarbi kokios jie tautybės, rusai, lietuviai, afganai ar žydai. Gaila tik, kad lietuviai atsidūrė okupantų gretose, ir ne individualiai, o Lietuvos vardu.

Žodžio laisvė...       2021-08-22 17:28

Tai pamoka visiems vakariečiams ,o Lietuvai ypatingai, nekišti nosies kur nereikia.
Nato sukurta aljanso valstybėms ginti, o ne galingųjų pinigų maišų norams vykdyti.
Va, senas krienas nusprendė, metė viską ir išdundėjo su visa kariauna palikęs likimo
valiai aljanso bendrus ir tuos, kurie jiems tarnavo. Paliko ginkluotę visą. Taip senis sumąstė,o ką dar jis sumąstys. Tai pamoka visiems .Negalima Prezidentais rinkti
nukvakusių bezdalių ,nes tai yra pavojinga visam pasauliui. Ne mažiau pavojinga
išrinkti ir visiškų moralinių degradų.

ah1       2021-08-22 17:03

naivume tu mano, na kas palieka visas pilnas karines bazes ir dingsta?

Rekomenduojame

Jurga Lago. Toji Yoko Ono instaliacija banke su 141 grabeliu man atrodo iliustruojanti…

Tomas Čyvas. Aptvarienos naujienos

Atono kalno vienuoliams prokurorai iškėlė bylą dėl raginimo nesiskiepyti

Česlovas Iškauskas. Savaitės pjūvis. „Trys raidės“ – atverta Pandoros skrynia

Australai iš tiesų turėjo pykti ne ant Novako Djokovičiaus

Romaldas Abugelis. Apie laimę ir gerovę

JAV valstybės sekretorius Anthony Blinken: Rusijos agresijos žmogiškoji kaina bus daug kartų didesnė, nei matėme iki šiol

Prof. Jonas Jasaitis. Atsiliepiant į A. Blinkeno kalbą Berlyne, skirtą pasaulio tautoms

Garsus medicinos žurnalas skelbia, kad Facebook‘o neobjektyviame „faktų tikrinime“ nėra atskaitomybės

Už balos. Ko diktatoriai išmoko apie Bideną 2021-aisiais?

Chaotiška Baideno spaudos konferencija: perkrovimas virto perdozavimu

Eurokomisarė migrantų atstūmimo klausimu išlieka griežta: tai neturi vietos ES

Ignas Vėgėlė. Kai aliejaus žinios tampa niekam neįdomios, tenka atidirbti propagandai

Tikrieji neapykantos kurstytojai – LRT nori atverti pragarą?

Moterimi persirenginėjęs Airijos kunigas nutraukė savo tarnystę: nesulaukė palaikymo iš vyskupo

Europos Komisija atsisako skelbti Ursulos von der Leyen ir Pfizer korporacijos vadovo susirašinėjimo žinutes

Edvardas Čiuldė. Dar kartą apie Vilniaus universitetą: universiteto dvasios atstatyti jau nepavyks niekados niekam

Vytautas Sinica. Valdžia su visuomenės dauguma ir toliau renkasi gyventi karo sąlygomis

Dominykas Vanhara. Ar Šimonytės vyriausybė vis dar turi pasitikėjimą Seime?

Leonas Milčius. Išduoti Sąjūdžio pažadai ir vertybės, pažeminta lietuvių valstybinė kalba

Daiva Tamošaitytė. Dvi Lietuvos: kas daugiau?

Bažnyčios krizės grimasos: Čikagos kardinolas vadovavo pagoniškai ceremonijai

Anglija panaikina visus COVID pasus, reikalavimus dėvėti kaukes, darbo apribojimus

Vytautas Radžvilas. Žvelgiant į seną nuotrauką

Albertas Žostautas. Jie sulaužė Lietuvos Konstituciją ir išdavė

Vytautas Radžvilas. Prisikėlė jedinstvo ir LKP, pasidalijusi į skirtingų pasivadinimų atskiras partijas

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Klausimai ir atsakymai

Nacionalinis susivienijimas dėl galimos korupcijos Vilniaus savivaldybėje kreipėsi į STT

Lenkija: kritikuoti Kiniją vien tam, kad įtiktume Amerikai nėra mūsų interesas

Vytautas Sinica. „Valdantieji meluoja, kad dėl asmenvardžių nepažeidžia Konstitucijos“

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.