A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Channel_images_model::$LOCS

Filename: models/channel_images_model.php

Line Number: 446

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tiesosor/public_html/system/codeigniter/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: libraries/Functions.php

Line Number: 806

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tiesosor/public_html/system/codeigniter/system/core/Exceptions.php:170)

Filename: core/Common.php

Line Number: 409

Vytautas Rubavičius. Liūdžiu ir užjaučiu, tačiau „Je ne suis pas Charlie“ | Tiesos.lt

🌄Vytautas Rubavičius. Liūdžiu ir užjaučiu, tačiau „Je ne suis pas Charlie“

Tiesos.lt redakcija   2015 m. sausio 9 d. 22:56

52     

    

Vytautas Rubavičius. Liūdžiu ir užjaučiu, tačiau „Je ne suis pas Charlie“

Pasibaisėtinas ir šaltakraujis prancūzų satyrinio tabloido Charlie Hebdo redakcijos darbuotojų išžudymas sukrėtė Europą. Įvairių šalių žmonės reiškia užuojautą Prancūzijai ir žuvusiųjų artimiesiems, plinta spontaniškos solidarumo su laisvą žodį ginančia žiniasklaida demonstracijos. Į gatves ir aikštes išeinantys žmonės sako, kad teroristai jų neįbaugins. Prancūzijos ir kitų šalių vyriausybės, taip pat Europos Sąjungos Parlamentas rengia skubius pasitarimus, kad būtų nusakytos aiškios kovos su terorizmu, taip pat ir naujos imigracijos politikos gairės. Kad ir kaip liūdėtume, būtina ir bandyti pasiaiškinti jei ne šio baisaus nusikaltimo priežastis, tai bent aplinkybes, kurios vienaip ar kitaip skatina islamistinės ideologijos, islamistinio ekstremizmo ir terorizmo plitimą Europoje.

Kodėl ne tik galima, bet ir būtina pasakyti, kad Europa pati sukūrė šiltnamio sąlygas islamistų ideologijai skleistis? Europos valstybės visokiais būdais vidaus ir užsienio politikoje diegė vadinamąją multikultūralizmo ideologiją, kurios esminę nuostatą galima nusakyti taip – europiečiai turi būti auklėjami besąlygiško svetingumo Kitam dvasioje. Toje nuostatoje glūdėjo ir tam tikras savanaudiškumas – dažniausiai tas Kitas buvo atvykėlis iš buvusių kolonijų, taigi pigi darbo jėga. Svetingumas turėjo palaikyti demokratinį Europos savivaizdį, tikintis gana greitos imigrantų asimiliacijos. Tačiau kaip tik asimiliacijos ir nepavyko sulaukti – išplito imigrantų getai. Imigrantai gana greit suvokė europinės demokratijos silpnybes, tos demokratijos teigiamos piliečių laisvės ir lygybės teikiamas galimybes. Juk jeigu visi ES gyvenantys žmonės bei piliečiai yra lygūs, tai visiškai nedemokratiška yra tikėtis atvykėlių asimiliacijos ar bent prisitaikymo – juk ir vietiniai lygiai taip turi prisitaikyti prie imigrantų, lygiai taip pat mokytis jų kalbų ir susivokti jų kultūrose. Juolab kad įtakingi Europos politiniai mąstytojai ir filosofai ėmė tvirtinti, kad ateities Europa galinti būti suvokiama tik kaip prašalaičių Europa, nes prašalaičių sąvoka naikinanti visokius vietinių ir atvykėlių santykių „nelygumus“. Tad europiečiams beliko tik liautis save vadinti europiečiais, nes toks savęs nusakymas jau savaime suponuoja diskriminacinę europietis ir neeuropietis, atvykėlis skirtį. Todėl plintanti getoizacija paskatino ir politines kovas dėl savų kultūrinių tradicijų pripažinimo ir įtvirtinimo. Kai kuriose šalyse visiškai rimtai imta svarstyti ir šariato įstatymų įteisinimą.

ES ėmėsi nelengvo uždavinio – kurti naują bendruomenę trinant iš europinės kultūrinės atminties krikščionybę. Krikščioniškasis paveldas suvokiamas kaip moderniam žmogui ne tik nederama, bet ir pavojinga atgyvena, kaip ir visokie su gimtine, tėvyne ir tauta susiję dalykai. Visi jie, ES prezidento nuomone, turį kuo greičiau atsidurti istorijos šiukšlyne. Kitas dalykas, kad šiuo metu kaip tik jaučiamas kraštutinio, savaip ekstremistinio sekuliaristinio ateizmo įsigalėjimas. Kai kuriose ES šalyse, taip pat ir Prancūzijoje, įstatymais ribojamos tėvų teisės savo nuožiūra auklėti vaikus. Įteisinamas jau mažamečių vadinamasis lytinis masturbacinis švietimas, o sykiu vis daugiau nepakantumo rodoma religiniam auklėjimui ir tikėjimo tiesoms. Tad toks krikščioniškųjų Europos pamatų „demontavimas“ sykiu su besąlygišku svetingumu Kitam kuria tą terpę, kurioje kuo puikiausiai tarpsta islamą išpažįstančios bendruomenės. Beje, Prancūzija ir yra ta šalis, kuri po didžiosios Revoliucijos ėmė skleisti Europoje karingąjį sekuliaristinį ateizmą, tapusį dabartinės ES ideologija. Prancūziškos kilmės yra ir vaikų seksualinio išlaisvinimo ideologija, kuria grindžiama visokiomis ESP direktyvomis skatinama ir įteisinama vaikų lytiškumo ugdymo politika.

Didžiųjų valstybių galvos skausmu tapusią Islamo valstybę kuria ne tik Artimųjų Rytų bei Afrikos islamistai, bet ir europiečiai. Anglijoje ir kitose šalyse vis daugiau vietinio jaunimo priima islamo tikėjimą. Dalis to jaunimo – ne imigrantų palikuonys, tačiau visi jie ES piliečiai. Islamistai įgavo didelę kovų patirtį Afganistane, Irake ir kituose „karštuose taškuose“. Šiuo metu Irake ir Sirijoje jų kaunasi dešimtys tūkstančių. Jau seniai buvo aišku, kad dalis jų sugrįš į savo šalis ir sustiprins islamistų grupes musulmonų bendruomenėse. Kadangi islamistai jau senokai kovoja su šėtoniška laikoma Vakarų civilizacija ir jos pagrindiniais centrais, o geriausia kovoti pasitelkiant tos civilizacijos teikiamas priemones, tai karinės patirties įgavusių islamistų būrių gausėjimas kelia didelę grėsmę Europos gyventojams. Tačiau kol kas pati ES nieko nenuveikė tai grėsmei bent jau pristabdyti. Kodėl? Norint imtis realių veiksmų, tektų pripažinti tam tikrų ES politinių nuostatų ydingumą ir jas atmesti. Tokiu atveju europiečiams tektų sukti galvą, kaip čia nutiko, kad taip karštai teigtos „tiesos“ staiga ėmė ir nuvertėjo. O kai kas gal imtų manyti, kad ES net atsisako to sekuliarinio universalizmo, kuriuo grindžiamas jos, kaip pavyzdinio politinio darinio, savivaizdis. Šito kairuoliško užkrato, neoliberalizmo ir ateizmo dvasios kupinas ES politinis elitas negali sau leisti. Tad galima numanyti, kad plečiant išnacionalinimo bei išvalstybinimo politiką ir trinant iš kasdienio gyvenimo religinius simbolius bei tikėjimo tiesas įvairiausių įtampų ES šalyse tik daugės.

O dabar kiek įdėmiau pažvelkime į kraupiomis žudynėmis paženklinto satyrinio leidinio veiklą. Pagrindiniai jų piešinių taikiniai buvo ne tik politikai, bet ypač islamas, krikščionybė ir katalikybė, jų Šventieji Raštai ir tiesos. Daugeliui žmonių šventi dalykai buvo ne tik išjuokiami – iš jų buvo atvirai tyčiojamasi, siejant juos su seksualinėmis perversijomis. Lenktyniavimas tyčiojantis iš Jėzaus Kristaus ir Pranašo Mahometo buvo tarsi leidinio „kokybės ženklas“. (Beje, prieš kelerius metus iš redakcijos buvo atleistas darbuotojas, kurio piešinyje buvo įžvelgta antisemitizmo apnašų.) Panašiai smaginosi porevoliuciniai Sovietų Rusijos satyrikai ateistiniuose satyriniuose leidiniuose. Tik jų piešiniuose stokota prancūzams būdingo „seksualinio turinio“. Tad žodžio laisvės principas buvo pasitelktas patyčioms, taikant į pačias jautriausias tikinčiųjų bendruomenių stygas. Galima teigti, kad redakcijos kolektyvas ne tik sąmoningai „laisvino“ visuomenę nuo visokiausių religinių „prietarų“, bet ir veikė kaip tam tikras kultūrinis politinis provokatorius. Provokuojantis, atvirai kviečiantis islamistus veikti buvo ir paskutinis paskelbtas piešinys, kurio viso jau nebenorima rodyti, nes jame klausta – „Vis dar nėra atakų Prancūzijoje?!“ 

Visokeriopai palaikytinas žmonių pasipiktinimas šiomis žudynėmis, išsiliejantis didžiulėmis demonstracijomis, tačiau ką reiškia daugelio jų tapatinimasis su šia redakcija – je suis Charlie, aš esu Šarli. Žmonės neša lenteles, prisisega juosteles su tokiu užrašu. Tai jau ne tik užuojautos ar ryžto nepasiduoti teroristų grasinimams, bet ir pritarimo tokiai patyčių veiklai išraiška. Atkreiptinas dėmesys, kad per vakarietišką žiniasklaidą nuvilnijo raginimas palaikyti žuvusiųjų atminimą perspausdinant Pranašo karikatūras ir kitaip pasityčiojant iš islamo. Šitai galima suvokti ne tik kaip europiečiams būdingą karingojo ateizmo išraišką ar kaip eilinę kvailybę, bet ir kaip sąmoningą provokaciją, kuri dar labiau paskatintų teroristinius išpuolius. Juolab kad vienas tos idėjos skleidėjų yra Michailas Chodorkovskis. Tad visi Je suis Charlie telkiami naujiems ateistiniams „žygdarbiams“. Drįstu nujausti, kad ir tapatinimosi sakinys, ir Pranašo karikatūrų skleidimo idėja yra jau išmaniųjų specialistų darbas, kurie sugeba natūralų žmonių pasipiktinimą ir užuojautą įvilkti į jiems reikalingą mobilizacinę formą. (Čia neturiu galimybių plačiau aptarti, kokioms valstybėms labiausiai naudingas šis teroristų išpuolis ir kaip juo bus naudojamasi stiprinant bendrą „kovą su terorizmu“ ar priešinantis Palestinos valstybės pripažinimui.) Matėme ir mūsų konservatorių partijos vadovus, laikančius lenteles su tokiu užrašu prie Prancūzijos ambasados surengto mitingo. Tačiau juk mūsų konservatoriai yra ir krikščionys demokratai. Nejau jiems atrodo visiškai priimtina tokia žodžio laisvės samprata ir tokia „kūrybinė veikla“ tyčiojantis iš religinių tiesų ir simbolių, kurią propagavo šis leidinys?

Man nepriimtina, todėl užjausdamas ir gedėdamas nužudytųjų privalau aiškiai pasakyti, kad nepritariu nei tokiam karingam ateizmui, nei tokioms patyčioms, nelaikau jų žodžio laisvės apraiška, tad niekaip negaliu įsijungti į Je suis Charlie gretas.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Petras       2015-01-15 20:23

Prancūzų instituto Lietuvoje skelbimas: Paroda “Aš esu Charlie”
Atidarymas sausio 21d., 18 val.
Nuo sausio 20 iki vasario 13 d.
Prancūzų institute (Didžioji g.1, Vilnius)

Prancūzų institutas Lietuvoje organizuoja savaitraščio “Charlie Hebdo” viršelių parodą, skirtą praėjusią savaitę Prancūziją sukrėtusių teroro aktų aukom pagerbti. Parodai atrinkome keletą šio linksmo, kartais žiauraus, bet visada laisvo savaitraščio viršelių. Taip norime išreikšti pagarbą “Charlie Hebdo” žurnalistams ir karikatūristams, žuvusiems už prancūzams ir kiekvienai demokratijai tokią svarbią žodžio laisvę.

Ar mums reikalinga tokia paroda? Ar mums reikalinga tokia demokratija, šlykščiai besityčiojanti iš religijų, tame tarpe iš mūsų tikėjimo taip pat? Mano prigimtinė teisė į tikėjimą yra ne mažiau svarbi ir gerbtina už žodžio ar “tokio meno” laisvę. Daugelis žmonių protestavo, kai Vilniaus teatre į Jėzaus veidą buvo mėtomos išmatos. Panaši situacija. Ar liksime abejingi? Ar pareikšime savo nuostatas?

Gintautas       2015-01-12 16:48

V.Rubavičius man pravėrė akis.

budrius       2015-01-11 19:04

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/1414-reflections-on-the-perpetual-french-revolution

Je ne suis pas Charlie. I am not Charlie. I am a Catholic. Which is to say, I see the current battle between secular France and Islam as a war between two erroneous ideologies, in fact, two false religions: Secularism and Mohammedanism. Make no mistake, secular liberal democracy, despite its deceptive pleading to the contrary, is every bit on a crusade against religion, both true and false.

Dabr , o ne prieš 100 metų ...       2015-01-11 13:21

Autoriai ir komentaoriai, pasiskaitykit 19 amž. pabaigoje paskelbtus pranašingus “siono išminčių protokolus”  ir viskas jums paaiškės.
Kai kas sako, kad tai klastotė. Bet tada kodėl viskas idealiai vyksta (o gal vykdoma?) tiksliai taip kaip ten parašyta? Atrodo, kad rašoma dabar, o ne prieš 100 metų.

StasysG---->p.Raigerdui       2015-01-11 9:38

Dėkui už knygutę vaikams. Turiu 6 metų anūkę. Abu būtinai paskaitysime, kai atvažiuos pirmadienį.———Bet aš dėl mūsų liberalų. Neesu visiškai tikras, kad Jūs (ir kiti internautai) išklausėte liberalizmo prof Algirdo Degučio interviu EkspertaiEU, galvodami, kad viską žinote ir kitiems dar galite paaiškinti, nes esate taip pat profesoriai. Tačiau iš tikrųjų iberalizmo Lietuvoje pradininkas A.Degutis galima sakyti i š g r i o v ė  Lietuvos liberalų partijos (partijų?) ir liberalų frakcijos Seime pamatus. Tai katastrofa. Po šio interviu liberalai mano akyse atrodo kaip nupešiotos vištos, garsiai kudakuojančios. Dar blogiau Konservatorių partijai, kuri laiko liberalus, siekiančius destrukcijos, savo partneriais užimant valstybės valdymą. Tai lygiai toks pats atvejis, kaip dabar valdžioje esantiems socialdemokratams draugystė su Uspaskijaus nuteista partija.

Raigerdas Dėdei       2015-01-10 23:24

Gerbiamasis, niekas nevyksta atsitiktinai dabartiniame pasaulyje. Kas užduoda toną ir ritmą šiam pasauliui? Tas, kas valdo pinigus. Jie turi planus, jūsų ir mano atžvilgiu, ir Prancūzijos, ir Lietuvos, ir t.t. Ne Dievas skolina lietuviams pinigus, o konkretus bankas. Krikščionys turėjo 2000 metų laiko ir per tą laiką, ką jie darė? Daugiau nei milijardas krikščionių, bet valdo juos tik velnio tuzinas. Kodėl taip gavosi? Todėl, kad krikščionys Dieve matė MAMYTĘ, TĖVELĮ ar dar ką nors, kas jais rūpinsis, prižiūrės ir t.t. O kur jūsų atsakomybė? Neapkęsti tų, kas nekrikščionys? “Mylėk savo artimą, kaip pats save” - taip jus mokė Kristus. O jūs ko išmokote? Neapykantos tiems patiems lietuviams, kurie ne krikščionys, o pagonys? Tai, kur jūs eisit su tokiom mintim?
Šiandien DVASINIAIS REIKALAIS MŪSŲ ŠALYJE UŽSIIMA PSICHOLOGAI IR PSICHIATRAI. Jie yra įsitikinę, kad SMEGENYS reguliuoja žmogaus gyvenimą. Įrodymų jokių jie neturi, bet jie tuo tiki. Pasidomėkite kokias korupcijos pinkles yra supynusi Prancūzijoje psichofarma. Pasidomėkite, kas finansuoja tokio neprotingo Prancūzijos Prezidento rinkimus, ir jūs pamatysite, kas laiko kozirines kortas savo rankose. O mūsų intelegentija, ką daro? Pažiūrėkite, kaip yra pristatoma Lietuva video reklamoje. Ten giriamasi, kad šv. Onos bažnyčią Napoleonas norėtų perkelti į ant delno į Paryžių. Ar mažai šedevrų prancūzai pasivogė iš italų? Tai, kuo čia girtis? Tai, tas pats neužauga Napoleonas, kuris paliko čia Vilniuje alkanus savo kareivius, kurie mirė iš bado, o pats bėgo iš čia, kiek tik kojos nešė. Lietuviams reikia suteikti objektyvios informacijos apie šią šalį, o ne kažkokius tai Napoleonus garbinti.

Dėdė       2015-01-10 21:15

V. Radžvilas daug rašo apie konstruojamą naują rūšį – nuo visko išlaisvintą gyvūną (eks-žmogų). Skaitant atrodo, kad ‚ „gal procesas ir vyksta, bet laiko dar yra“. Iš karo su D-vu išplaukiantis gyvenimas šia diena sutampa su nesirūpinimu kitomis kartomis, pačiu jų egzistavimu (šiuo aspektu naujoji modernioji rūšis yra tiek išbalansuota, kad nusileidžia net gyvūnams). Visgi teoriškai naujoji rūšis vis dar turėtų pasižymėti instinktyviu individo/vieneto savisaugos instinktu. Paryžiaus karikatūristų atvejis ir jų pačių paskutiniai pareiškimai rodo, kad galbūt socialinis konstravimas sugebėjo pasiekti tokią pažangą, jog noras kariauti su D-vu atima net individo troškimą gyventi. Žmogaus dekonstrukcija jau pasiekė „troškimą mirti tiesiog iš nihilistinių paskatų“ vardan bet kurios kažkieno įsiūlytos minties. Tai daug daugiau nei „ pažangios eutanazinės mirtys“. Šia prasme Paryžiaus karikatūristai turėtų būti skelbiami „naujaisiais šventaisiais“. Iš čia ir tas „Je suis Charlie“.

Raigerdas StasiuiG        2015-01-10 21:12

Gerbiamas StasyG, jūs kartais neblogai analizuojate. Tačiau šiandien viską nulemia technika, kurią esate įvaldęs. Jūs nagrinėjate žodžius. Tai labai gerai. Duodu jums nuorodą, kur jūs galite atrasti vieną nedidelę knygutę vaikams. Tačiau, jeigu paimsite suaugusius, tai jie šokinėja iš džiaugsmo nuo šios knygutės. Tai yra ABC bet kokiam mokiniui, bet kokiam profesoriui. Čia galite pažiūrėti, nes aš jums asmeniškai tikrai rekomenduočiau, ir tai jūs gautumėte daugiau nei bet kokiame Lietuvos Universitete (https://www.youtube.com/watch?v=42ZwlStaTWI) Nenuvertinkite, kad tai skirta vaikams, bet tai yra ir suaugusiems. Lietuviams tai būtų aukso kasykla, turint tokią unikalią kalbą. Bet, deja, primityvumas, atsilikimas, prietarai mūsų tautoje ir sudaro mąstymo pagrindą. 

Šv. Aidas       2015-01-10 20:50

Aha, labai teisingai nušviesta. Visa problema, kad Vakarai pradėjo pagaliau gerbti Kitą ir atsisakė eurocentrizmo. Reikia prisimint Jėzaus priesaką “mylėk savo artimą” (t.y. tokį, kaip tu pats), o jei pamatai Kitą (net jei tai tavo tėvas ar brolis) - čiupk kalaviją ir lupk į kaktą. Tai ką darom? Kaip sprendžiam tą problemą? Gal prisimenam senus gerus laikus ir surengiam tiems išgamoms pagonims pogromą? Jei liks gyvų, per jėgą atversim į krikščionybę ir bus ramu - tegyvuoja naujieji viduramžiai!
Labai teisingai parašyta ir dėl lytinio švietimo: nuo senų laikų vaikai masturbuodamiesi jausdavo kaltę, nemaža dalis net nusižudydavo. Kas turi teisę griauti šią gražią tradiciją? Mėgautis malonumais ir nejausti kaltės? Tai jau ne, to nebus!
Apie karingąjį ateizmą apskritai negaliu kalbėti be ašarų: kokią teisę jie turi drausti plauti mokyklose vaikams smegenis? Neduok Dieve, tie vaikai užaugs su išlavintu kritiniu mąstymu…

hmm..        2015-01-10 20:08

klasikiniai liberalai siekė išlaisvinti Dvasią nuo ego, o šiuolaikiniai pseudoliberalai siekia išlaisvinti ego ir įkalinti dvasią.

Visgi daugiausiai “ego laisvėmis” rūpinaisi ne liberalai, bet socialistai su neokairiaisiais, jei ką.
Jei netikite, nueikite į SOCIAL INTERNACIONAL (vadovas Graikijos buvęs premjeras Popandreu) puslapį

Liepai        2015-01-10 19:51

Letas Palmaitis rašo knygas, redaguoja savo portalą, laiko save švietėju ir galėtų rašyt tikrai ne blogesnius nei šis straipsnius, bet rašo juos komentaruose, nes matomai tiki, kad komentarai veikia įtikinamiau ir mažiau atsakomybės. Tad nenuvertinkit leto Palmaičio. Jis protingas, apsiskaitęs vyras, nors ir klysta kaip Raigerdas ir pastebėjo. Pagrindinė klaida,kaip ir daugelio, egocentriškas vienų iškėlimas virš kitų.

optimistas       2015-01-10 19:44

Dar papildysiu mintis:ego megsta vienas rusies jumora,tai kai juokiamasi ne is jo.Patycios yra ego arkliukas.Tai budas,kaip zmoniu nepasitenkinima nuktreipti nuo saves.

hmm..        2015-01-10 19:42

gal gerbiamas Rubavičius galėtų nurodyti bent vieną karikatūrą, kurioje tyčiojamasi iš islamo?
Aš aptikau tik vieną, kur vaizduojamas musulmonas, prisidengęs Koranu,bet kulkos kiaurai Koraną suvarpė vargšą musulmoną. Kieno kulkos? Belieka tik atspėti.

O šiaip tai ir Jėzus pasišaipydavo iš fariziejiško tikėjimo, kuris nėra tikras, nes Dievą mato tik per savo ego prizmę.

Raigerdas StasiuiG        2015-01-10 19:41

Ponas StasyG, tie liberalai, jie nėra liberalai. Net jeigu paimti liberalų idėjas, tai jie netempia iki šitų liberalių idėjų. Jiems tai yra priedanga, kaip komunistams buvo priedanga, neva, darbininkų interesai. Šitie mūsų liberalai iš tikro yra viena iš bjauriausių neokomunistinių atmainų ir pirmas jų požymis - sakau vieną, darau kitą. Faktiškai tai yra veidmainių partija gryname pavidale su ta pačia dviguba morale.
Dabar dėl LAISVĖS. Su laisve yra taip. Paimkite nedidelę įmonę. Jeigu ten laisvės bus daugiau nei ........., tada jūs gausite anarchiją ir betvarkę. Jeigu jūs padarysite ........, o laisvės mažiau, tada jūs gausite diktatūrą. Laisvė viena nevaikšto. Ji visada yra poroje. Dauguma politikų spekuliuoja šituo gyvybiškai svarbiu dalyku. Kalbėti vien apie laisvę, kuri yra ne poroje, tai parodyti savo visišką nesupratimą apie tai, kas yra laisvė iš tikrųjų.

optimistas       2015-01-10 19:34

Tai,kad saiposi pirmiausia is saves,labai sveikintina.Zmones pilni puikybes,niekada is saves nesisaipo,o isizeidzia labai greitai.Tiesa sakant tu ne is saves saipaisi,bet is savo ego inspiruotu veiksmu.Problema tik ta,kad pasauli dar gana stipriai valdo ego,kuris bet kokius juokus priima labai priesiskai.

Bravo, Raigerdai!        2015-01-10 19:12

Žiauriai gerai parašė Raigerdas. Keista, kad net trys jį numinusavo. Greičiausiai net neskaitę, nes juk priskiriamas prie “nesavų”, kaip ir aš, beje. Kai nepasirašau savo nicku, tai gaunu daug pliusų, nes “spiečius” tada bent perskaito:))

Cituoju Raigerdo taiklius žodžius: “Štai kame yra realus BLOGIS - tai žmonės, kuriems vaidenasi jų “išskirtinumas”. Panašiai galvoja bankininkai su psichofarma, kad kiti žmonės (aišku tik ne jie) yra gyvūnai, kuriuos reikia čipuoti, panašiai galvoja Letas Palmaitis, kuris įsitikinęs, kad teokratija, tai ir yra žmonijos išsigelbėjimas, nes jis pripažįsta tik abaromines religijas, o jau pagonybė, tai turės būti sunaikinta, kaip to siekia Leto Palmaičio propaguojami salafitai. Jeigu Letas Palmaitis agituoja nugriauti Žalio tilto skulptūras, tai salafitai tokiom smulkmėm neužsiima, nes jau pasigirsta balsų, kad atėjo laikas nugriauti PIRAMIDES Egipte. Rusijoje irgi pilna “išskirtinių” vyrukų, kurie reikalauja užpulti ir sunaikinti Ukrainą, o ukrainiečių kalba, tai iš viso ne kalba. Kam jiems kalbėti ukrainietiškai, jeigu jie gali kalbėti rusiškai? Ach, jau tie “išskirtiniai”, “Dievo pateptieji”, “Dievo išrinktieji” ir t.t., nors iš tikrųjų, tai įkalinti savo miražiniuose vaizdiniuose, tačiau žalos jie daro tikrai daug.”

Jules       2015-01-10 19:10

Aujourd’hui nous sommes tous Charlie, je suis Charlie. Je ne suis pas Charlie, je suis Jules! Šiandien neosovietiniam elitui nerūpi paprasti žmonės, neįperkantys nei PC, nei laikraščių, nei plaštakių, o tik savo ir savo kažkelintų žmonų ir meilužių gerovė, labiau rūpi įtikti stipresniems ir įtakingesniems Čiarlio gerbėjams. Jie žvalgosi į Varšuvą arba į Maskvą – į ką tik nori, kas prie babkių ar arčiau Uspaskio ledų iš dangaus, ar bonkutės “Vodka Kremlin Gold”, bet nesiteikia suprasti, kaip gyvena žmonės be pajamų arba iš minimalios algos, ką svajoja imperinės bendruomenės Lietuvoje, kokį pragarą mums ruošia Diena X ar M?

ireP       2015-01-10 18:57

Vytai,
Esi saunuolis. Aciu uz straipsni. Musu politikai nebediskutuoja tokiomis tautai lemtingomis temomis. Jeigu neislaikysime tradiciju, katalikybes, Lietuveles jau greitai nebus. Prancuzai dabar skina savo kolonijines politikos vaisius. Uzuojauta zuvusiesiuju giminems, bet si tolerancija Europoje perzenge sveiko proto ribas

A. Koncius teisus       2015-01-10 18:44

Tiesa, nes Europos šeimos politika - vyras plius vyras ir t.t.. kurie palikuonių nepalieka, o didžiausia Europinė vertybė yra seksualinės mažumos. Mes nesidauginame - tokia Europinė politika.

StasysG       2015-01-10 18:12

p.Raigerdo citata (16:22): “Laisvė turi ribas,.... Neegiztuoja absoliučios laisvės”....  Egzistuoja, sako Lietuvos liberalų partiečiai. Ir siekia ir absoliučios LAISVĖS, ir realios valdžios. Todėl konservatoriai pp Kubilius, Razma ir sukirto rankomis, kad Liberalai pasiektų savo tikslą.——————-Bet. Įvyko stebuklas: liberalizmo teoretikas Lietuvoje A.Degutis dabar pasisako prieš liberalizmą. Ir labai griežtai. Jo interviu EkspertuosEU: “Liberalizmas. Mirtinai pavojinga ideologija. Algirdas Degutis (interviu) Paskelbta: 2015-01-08 01:17”

Liepa       2015-01-10 16:51

Pardon, prie ko čia Letas Palmaitis?Jis čia tikrai nė prie ko.// Jis ką - politikas? O gal užima kokį valdžios postą?//Jis atsako tik pats už save.//
Lietuvos valdžiūnai neatsako už nieką: nei už savo rinkiminius pažadus-pasakas, nei už lietuvius-krikščionis,nei už lietuvius-pagonis,nei už senjorus, nei už vaikus,  nei už civilius,nei už kariškius,nei už savo pridarytus dzinbudizmus.//
Šitoje svetainėje nuolat ir nuolat grįžtama prie didžiausios LT istorijoje paslapties apie Garliavos įvykius.// Iki šiol"neaišku”, kokios dvasios pakėlė ‘šaunių’,iki dantų ginkluotų 240-ies kariūnų pulką “išvaduoti” vaiką iš tikrų senelių, gyvenančių Garliavoje.// Niekas neprisipažįsta, niekas nepasigiria, niekas neatsistatydina.//Netgi prezidentė galimai nežino, kaip ten buvo.//Kaip manote, kame čia šuo pakastas?

prisikarikatūrino       2015-01-10 16:35

Kas sėja vėją, visada pjauna audrą.

Vartojimo ir       2015-01-10 16:27

pramogų kultūra.Jie šaiposi iš savęs.

Dėdė       2015-01-10 16:24

Pagaliau sulaukėme ir pirmosios Lietuvos krikščionių hierarchų pozicijos pareiškimo. Deja, ne katalikų, ir ne katalikiškame portale, o super-liberaliame 15 min (skiltyje “Tribūna”). Pagarba T. Šernui. Deramas atkirtis Donskiui, paraginusiam islamą prilyginti fašizmui. Kaip čia neprisiminus ir tiesios šio ganytojo pozicijos gėjų santuokų klausimu.

M.le Pen       2015-01-10 16:22

yra dalinai teisi.Tautiškumą reikia ginti.

Vakar V.Pugačiauskas       2015-01-10 16:20

bandė savo reportaže mus sugėdinti,kad mažai lietuvių susirinko prie Prancūzijos ambasados.Betgi esam tiek įgąsdinti,užslopinti,nes tuoj policija ar Aro būriai prisistato su lazdomis.

Raigerdas Liepai       2015-01-10 16:20

Liepa, o kaip dėl Leto Palmaičio? Jis atvirai niekina pagonis, o į jį ne tik, kad niekas nešaudė, bet netgi pritarė, kiti palingavo galva, treti apsimetė, kad “nieko tokio jis čia nepadarė”, ketvirti, suprato, kad jis yra “savas”, o savam negalima nieko sakyti, netgi tada, jeigu jis pasielgtų labai kiauliškai, ir t.t. Šiandieninius lietuvius galima pavadinti, kad tai yra tauta “dzin”, kartais tik mėgstanti paurgzti. 
Štai atsiranda toks Letas Palmaitis, niekina atvirai pagonis ir nieko. Visi aplinkui, lyg muilo apsiėdę, tyli ir nežino, ką sakyti jam. Niekas jo neverčia atsiprašyti, o pats Letas Palmaitis net nepajėgia suprasti, kad jam geriau atsiprašyti kuo anksčiau, nes tas “niekinimas”, pirmiausiai, atsies brangiai jam pačiam. Ir kuo jis ilgiau delsia, tuo brangesnę kainą teks jam sumokėti. Šis pasaulis yra sukurtas tam, kad žmogus kurtų darną ir teisingumą. Žmogus yra pajėgus sukurti Rojų. Bet štai problema - yra žmonės kuriems vaidenasi, kad jie yra aukščiau už kitus, kad jie yra “pateptieji”, kad jie yra “išskirtiniai”, kad jiems turi būti duodama daugiau teisių, kitiems daugiau turtų, tretiems, kad jiems būtų teisės vaikus išnaudoti. Štai kame yra realus BLOGIS - tai žmonės, kuriems vaidenasi jų “išskirtinumas”. Panašiai galvoja bankininkai su psichofarma, kad kiti žmonės (aišku tik ne jie) yra gyvūnai, kuriuos reikia čipuoti, panašiai galvoja Letas Palmaitis, kuris įsitikinęs, kad teokratija, tai ir yra žmonijos išsigelbėjimas, nes jis pripažįsta tik abaromines religijas, o jau pagonybė, tai turės būti sunaikinta, kaip to siekia Leto Palmaičio propaguojami salafitai. Jeigu Letas Palmaitis agituoja nugriauti Žalio tilto skulptūras, tai salafitai tokiom smulkmėm neužsiima, nes jau pasigirsta balsų, kad atėjo laikas nugriauti PIRAMIDES Egipte. Rusijoje irgi pilna “išskirtinių” vyrukų, kurie reikalauja užpulti ir sunaikinti Ukrainą, o ukrainiečių kalba, tai iš viso ne kalba. Kam jiems kalbėti ukrainietiškai, jeigu jie gali kalbėti rusiškai? Ach, jau tie “išskirtiniai”, “Dievo pateptieji”, “Dievo išrinktieji” ir t.t., nors iš tikrųjų, tai įkalinti savo miražiniuose vaizdiniuose, tačiau žalos jie daro tikrai daug.

Rima is k.       2015-01-10 15:41

O katalikai jau pripratinti prie Jėzaus karikatūrų - pasižiūrėkit į vaikams skirtus Jėzų vaizduojančius paveikslėlius vaikų pirmos komunijos pratybose ar “Artumos” žurnale…

Liepa       2015-01-10 15:28

Vytautas Rubavičius teisus : primestinis ateizmas šiuolaikiniam žmogui neša daug žalos, o multikultūralizmas turi daug neigiamybių.//Negali žmogus, gyvenantis tam tikroj konkrečio"teritorijoj” išmanyt visų emigrantų religijų, gyvenimo būdo, pasaulėžiūros subtilumų. Svečias turi taikytis prie tos žemės etninio gyventojo, o ne atvirkščiai.//Ta pati politika primetinėjama Lietuvai; žemes išparduot, nacionalinę valiutą panaikint, svaigstama apie kažkokią “globalią” Tėvynę ir t.t..//

Raigerdas        2015-01-10 15:22

Pirmiausia, Prancūzijos prezidentas Francois Hollande’as yra kvailys. Aš paklausiau jo interviu gatvėje iškarto po žudynių, tai jis šneka kažką apie laisvę. Prancūzija, neva, demonstruoja “žodžio laisvę” ir t.t. Na, nieko kvailesnio tokiu momentu nesugalvosi. Jis nusišneka panašiai, kaip mūsų Kubilius arba Razma. Laisvė turi ribas, o jam atrodo, kad ribų nėra. Neegiztuoja absoliučios laisvės, o jis šneka grynai spekuliuodamas šituo žodžiu laisvė. Prancūzija taip pat įteisino tarp vienos ir tos pačios lyties santuokas. Tada reikia pradėti įteisinti šunų “santuokas”, kačių “santuokas”, pedofilų su 8-10-12 metų mergaitėmis “santuokas”. Kodėl tada vieniems laisvė, o kitiems tokios pat laisvės nesuteikiama. O kaip bus su nekrofilais? Kodėl tada neįteisinti nekrofilinės santuokos su lavonu?
Prancūzija degraduoja ir, galimai, tikrai ten bus kažkas panašaus į revoliuciją, nes dabartinis Prancūzijos prezidentas Francois Hollande’as iš tikro dideliu proteliu nepasižymi.

kolašnikovas        2015-01-10 14:35

dar įdomu tai, kad žurnalo mecenatas užėjo į studiją neva atsitiktinai,nes kažkam kažką grąžint norėjo, bet išliko gyvas. Ar vbuvo sužeistas? Reiktų išsiaiškint.
Bet aišku viena - po tokios reklamos galėsnet senus numerius perleisti norinčių užsiprenumeruot bus tikrai daugiau nei milijonas. Tame tarpe ir aš.

kolašnikovas        2015-01-10 14:32

O žinot kas užrašyta ant tos Šarbo karikatūros su kalašnikovu?

Ogi užrašyta - ” Dalykai nesikeičia į gerąją pusę, bet aš piešiu pirmiausia dėl to, kad lengviau būtų pernešt (reiktų tinkamesnio žodžio)  šį pasaulį”

Ir gal būt čia šaipomasi iš savęs, nes jų studija už savo aštrumą buvo praminta “kalašnikovo studija”.
Beje, jie dau leido komiksų. O prancūzai komiksus mėgsta.

ha ha        2015-01-10 14:20

tas juodo humoro genijus, kurio motina pusiau italė, pusiau prancūzė, o tėvas lenkijos žydas - Žoržas Volinskis šitaip prieš mirtį juokavo savo žmonai: kai numirsiu, tu mane sudegink, o pelenus suberk į klozetą, kad matyčiau tavo p…. kaskart kai ateisi šlapintis.

Ir ką?

neturinti humoro kokia lietuviška liepa ar beta jau senai būt su tokiu išsiskyrus smile
ha ha:)

>>StasiuiG.       2015-01-10 13:57

dar didelį įtarimą kelia tai, kad visi teroristai buvo sunaikinti. Tad pėdsakai kas juos organizavo, užtušuoti.

Taip pat keistai atrodo ir tai, kad jie iššaudę menininkus aplinkiniams rėkė “Pasakykit visiems, kad tai AlCaidos darbas”. Tarsi tam ,kad nekiltų abejonės, jog gali būti ir kitaip.

>>StasiuiG.       2015-01-10 13:53

panašu, kad visi keliai veda į Mistralius.
pasižiūrėjau karikatūras. Išjuokiamas durnizmas. Taip pat ir Prancūzijos prezidento. Jis pavaizduotas prasegtu klynu ir ties peniu užrašas - ŠTAI MŪSŲ PREZIDENTAS! 
Žinant, kad jų prezidentas gyvena su meilužėmis ir galimai galvoja ne galva, o galvute, tai įtikinama.  Nes tik tarptautinė bendruomenė jį sulaiko nuo Mistralių pardavimo Rusijai, kuri galimai tyčia sukėlė prancūzų lėktuvo Maskvoj katastrofą (neva pasipainiojus uosto valymo mašinai), kuriuo turėjo išskristi Mistral gamyklos vadovas, nesutikęs pasirašyt pardavimo sutarties. Tas žmogus, pasirodo, spėjo prieš skrisdamas paskambinti sūnui, duoti nurodymus ką toliau daryt su Mistral, jei kartais negrįžtų, nes jam buvo pagąsdinta…

Dar prisiminkim žinutę, kad prancūzų socialistas prezidentas po šių žudynių puolė susitikt su nacionalistų prokremliška partijos lydere LePen. O Šiai partijai, kaip rašoma Al Jazera laikraštyje, Kremliaus-Gasprom privatus bankas, valdomas Popovo, kuris vadinasi Rusijos0Čekijos banku pervedė nesenai 49 milijonus papildomai. Prieš tai buvo jau pervedę apie 10 mil. O šios partijosnariai dažniausiai rusų emigrantai su namų šeimininkėmis.

Raigerdas ruspropagandiniam zombiui "naujas str."        2015-01-10 13:42

Ko tu bruki tą savo “laisvą laikraštį”? Nuo ko jis laisvas? Nuo proto? Ką mes negirdėjome tų buvusių KGB-istų rašinėlių? “Viskame kalta Amerika”, “Lietuvos banditai” užpuolė kolūkio pirmininką ir jį nušovė”, “Buržuaziniai nacionalistai iš Lietuvos užpuola mūsų karius”, “Komjaunimo tiesa” ir t.t. Gal gali paaiškinti, kaip iš viso gali egzistuoti “Komjaunimo tiesa”? O jau ne komajunimo, tai jau netiesa? Viena teisinga marksistinė-leninizmo filosofija, o visos kitos niekam tikusios. Tas tavo “Laisvas laikraštis” jau tapo “Gyvulių ūkio” laikraščiu su žurnalistais Žviegliais, kurie skiedžia apie “nekaltą mergelę” Rusiją ir blogus kaimynus, kurie yra visi fašistai, nacionalistai ir nori nuskriausti “nekaltą mergelę” Rusiją.

StasysG       2015-01-10 13:24

Kažkuris ten prancūzas sakė, kad Lietuva praleido progą patylėti. Kažkuris ten prancūzas sakė, kad reikia nuimti sakcijas Rusijai, nes negali parduoti Mistralių. Ir štai dabar likimo pirštas parodytas pačiai Prancūzijai. Gal ji pagaliau susiprotės?

Anupras       2015-01-10 13:09

Bažnyčiose ko gero gali būti įkurti pasilinksminimo klubai, o ne mečėtės.Dorybė juk nėra europietiška vertybė.

naujas str.       2015-01-10 12:53
> dėdei       2015-01-10 12:46

Surinkit googlėj Charlie Chebdo, pasirinkite “Vaizdai” ir voila.

ha ha        2015-01-10 12:31

ankstesniuose Rubavičiaus straipsniuose nebuvo nei kvapo justi tikybos klausimais, o gi šiandien jis jau atrodo kur kas ekologiškesnis tikintysis už patį Romos Popiežių Pranciškų, kuris ką tik atlaikė mišias už žuvusiuosius ir pasmerkė tokio pobūdžio cenzūrą. Juk dar nesenai ir Šiaurės korėja cenzūravo Holivudo filmų kūrimą, nes Soni pictures palietė jų šventus jausmus jų dievybei ir gelbėtojui, buvusiam Š.korėjos komunistiniam vadui.
smile

dėdei        2015-01-10 11:44

ar matėt bent vieną egzempliorių, kad taip kalbat?

Dėdė       2015-01-10 10:46

Žiūrint net iš liberalios pozicijos, tas žurnaliukas buvo provokuojančių patyčių, ekstremistinės netolerancijos ir pornografijos skleidimo židinys. Jis nebuvo niekaip baustas. Dabar aiškėja, kodėl ir kokiu tikslu.

Galit       2015-01-10 9:38

kažkiek nusiraminti kai kurie - atsakančiai tyčiojosi ten iš visų religijų , tame tarpe ir iš judaizmo.

kaip aiskeja is Vikipedia,       2015-01-10 8:33

tai dailininkai, galimai visi buvo zydu kilmes ar susije su zydais… Tyciotis is religijos ?! Kas kam trukdo? Juk religija nieko blogo nemoko. Ypac kriskcioniskoji - gavai per zanda- atsuk kita…

Prancūzai prisižaidė.       2015-01-10 3:10

Autorius visiškai teisus.

Nesutinku       2015-01-10 0:25

Nereikia sumalti religijos, Konservatoriu partijos ir visu sventuju. Cia, jau lietuviskas krikscioniskas fanatizmas ir mazos salies baimes. Lietuva gali likti neautrali, nes turi rimtesniu priesu kaiminysteje.

pritariu       2015-01-10 0:14

100 proc. pritariu autoriui.

tik ne iš žydų       2015-01-10 0:11

galima iš visų juoktis, tyčiotis - tik negalima iš žydų.
kodėl ?

Raigerdas        2015-01-9 23:58

V. Rubavičius parašė tokias nelabai ryškias priežastis. Prancūzija jau ne pirmą dešimtį metų neturi aiškios pozicijos religijų atžvilgiu. Spekuliacijos įvairiomis religinėmis grupėmis vyksta jau seniai, ir tokias spekuliacijas, kaip nekeista, maitina pati vyriausybė ir taip pat teisingumą vykdančios institucijos. Visa tai daroma ne atvirai, bet prisidengiant įvairiais melagingais lozungais. Rytų Europos gyventojams, išbuvusiems už geležinės uždangos ilgą laiką yra sunku suprasti kai kurias Europos valstybes. Ir jie apie jas sprendžia daugiau pagal automobilių ir neoninių spalvų blizgesį. Bet pamirštamas toks faktas, kad Prancūzija patyrė revoliuciją, o vėliau joje buvo smaginamasi Giljotina taip, kad buvo giljotinuotas pats giljotinos išradėjas (nors tai buvo naudojama jau seniai, todėl jis iš tikro nebuvo išradėjęs) daktaras Giljotenas: “Giljotina (pranc. La guillotine arba louisette) − mirties bausmės instrumentas, simbolizavęs revoliucinį terorą XVIII a. pabaigos Prancūzijoje.
Pirmieji giljotinos tipo įrenginiai galvos nukirsdinimui atsirado Italijoje, Vokietijoje, Škotijoje ir daugelyje Europos valstybių dar XIV−XV a. Dar anksčiau analogiški mechanizmai buvo naudojami senovės Persijoje.
Tačiau giljotina išgarsėjo ir gavo vardą gydytojo Žozefo Igno Giljoteno (Joseph Ignace Guillotin) dėka. Jis 1789 m. spalio 10 d. Prancūzijos nacionalinės konstitucinės asamblėjos posėdyje pasiūlė nuteistųjų nužudymui naudoti specialų įrenginį. 1791 m. spalio 6 d. buvo priimtas įstatymas, draudžiantis kankinimus tardymo metu ir nurodantis, kad kiekvienam nuteistajam mirties bausmė bus vykdoma nukertant galvą. Pirmaisiais metais giljotina buvo vadinama daktaro Lui vardu „luizeta“, ir tik vėliau prigijo Giljoteno vardas.
Kiek galvų nukirsta giljotinomis, niekas niekada neskaičiavo. Yra žinoma, kad paskutinė vieša mirties bausmė įvyko 1939 m., kai buvo nukirsta galva žudikui−maniakui Alenui Vaidmanui.
Paskutinį kartą giljotinos peilis nukirto nusikaltėlio galvą 1977 m. rugsėjo 10 d.”
Kaip ne kaip, bet tai buvo “gydytojas”. O vėliau ir Europos “gelbėtojas” Napoleonas. Prancūzai pasižymi nepakantumu ir korumpuota valdžia. Man asmeniškai, labai gaila lietuvių, kurie yra tiek nužeminti, kad jie net nesuvokia patys, ant kiek jie yra aukščiau už tuos pačius prancūzus. Dėl asimiliacijos tai autorius neteisus, nes lietuviai puikiai asimiliuojasi tiek Anglijoje, tiek Prancūzijoje, tiek Italijoje, tiek Vokietijoje. Štai viena moteris net parašė čia tiesos.lt komentare:“Sutaupėm, nupirkom ten visokių kas dabar jaunimui patinka dalykų.
Anūkai gavo, apsidžiaugė, gražiai padėkojo, pabučiavo mudu su seneliu.
Paskui nuėjo į kitą kambarį žaisti.
Ateinu paklaust gal pyrago norėtų -žiūriu, visi ant sofos suėdę varto, apžiūrinėja dovanas ir ...tarpusavyje angliškai kalbasi.
Iki ryto praverkiau. Taip širdį skaudėjo. O juk pamenu kas darėsi pas mus Sausio 13-ąją anais laikais.
Tada abu su tėvu atbuvo nuo iki.
O dabar turiu senatvėje matyti, kaip anūkai tarpusavį nelietuviškai kalba.
Štai ką mums padarė tie visi parazitiniai politikai”. Manau, kad mūsų tautą ištiko panašiai tas pats, kas ir prūsus. Juos sunaikino vidaus išdavikai. Lietuvių, galimai, laukia panašus likimas.

Tegul bus       2015-01-9 23:14

Patyčioms-NE
Smurtui,žudynėms-NE
Karui-NE
TAIKAI,SUPRATIMUI-TAIP

Ramutė       2015-01-9 23:09

Moi - non plus, je ne suis pas Charlie.
Mes condoléances à tous.

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.