Dienos aktualija, Propagandos ir ideologijos analizė

Vytautas Rubavičius. LGBT+ – naujasis pažangusis pasaulinis proletariatas?

Tiesos.lt redakcija   2019 m. birželio 10 d. 10:18

30     

    

Vytautas Rubavičius. LGBT+ – naujasis pažangusis pasaulinis proletariatas?

Jau senokai pastebėta, kad visais visuomeniniais įvairiausių šalių, ypač Vakarų demokratijos, informavimo kanalais skleidžiama genderizmo ideologija jau tampa valstybine ideologija. Tą ideologiją palaiko ne tik tam tikros visuomenės grupės, kurios skelbiasi kovojančios už įvairiausių keistųjų lytinių tapatumų teises, bet ir valstybinės institucijos, teikdamos jai juridinį apsauginį pagrindą ir įtvirtindamos politines jos plėtros gaires. Kitaip tariant, tai ideologijai pajungdamos vis daugiau visuomenės gyvenimą reguliuojančių funkcijų. Genderizmas neatsirado tuščioje vietoje – jis yra pažangų žmogaus išlaisvinimą iš genetinių bei kitokių gamtos pančių, taip pat iš sustabarėjusius visuomeninius santykius reguliuojančių bei asmeninius tapatumus palaikančių „stereotipų“ teigianti ideologija, sutraukusi įvairių „laisvinimo“ filosofų ir revoliucinių praktikų mintis, perleistas per dekonstrukcinę socialinės inžinerijos ir Edwardo Bernayso propagandos „mašiną“. Genderizmas ideologiškai nutraukia ryšius su gamta, teigdamas žmogaus tapatumą esant paties žmogaus laisva valia galimu susikurti sociokultūrriniu dariniu. Genderizmą, kaip visuminę ideologiją, formavo prancūziškasis laicizmas, rusų bolševikinės revoliucijos idėjos ir porevoliucinės patirties dalykai, Frankfurto mokyklos neomarksistų plėtojamo kultūrinio marksizmo idėjos, prancūziškoji dekontrukcija ir „žmogaus teisių“ doktrina, kurią sugebėta paversti seksualinių mažumų teisių įgyvendinimo ir visuomenių pajungimo toms teisėms praktika. Kaip tik ta praktika ir imta grįsti visumine genderizmo ideologija, kuri vaizduojama kaip pažangiausios filosofinės ir politinės žmonijos minties apraiška. Tokia apraiška visai neseniai buvo didelėje dalyje pasaulio išplitęs „mokslinis marksizmo leninizmo mokymas“. Pastarasis, šių dienų akimis žiūrint, neturėjo jokio ryšio su mokslu, tačiau veiksmingai revoliuciniais ir soclageriniais būdais keitė pasaulį kaip žmonijos ir žmogaus išlaisvinimo ideologija. Lavonų Himalajai liudija to laisvinimo kelią XX amžiuje.

Akronimas LGBT pastaruoju metu tapo labiausiai pasklidusiu pasaulyje trumpiniu, nors dar esama žmonių, nežinančių, ką jis konkrečiai reiškia, nes vis tobulinamas naujais ženkleliais. Pastarieji rodo, kad vis daugiau intelektualių pajėgų pajungiamos naujiems lytiniams tapatumams išradinėti ir konstruoti, o sykiu ir pateikinėti juos kultūrinių ir medicininių prekių rinkoms. LGBT apjungia visokius homoseksualus, translyčius ir keistalyčius. Pedofilija imama suvokti kaip pripažinimo reikalaujantis lytinis tapatumas. Tad galima tvirtinti, kad naujasis socialinis darinys formuojasi peržengdamas valstybių sienas, kalbos barjerus ir luominius skirtumus. Tą darinį visiškai pagrįstai galima laikyti ankstesnės klasinės visuomenės dalies – proletariato atitikmeniu, o genderizmą to proletariato ideologija. Tiesa, pats proletariatas nekuria sau jokios ideologijos, jis visada sugundomas „laisvinimosi“ ideologija, tačiau šį klausimą palikime ateičiai. Nesileisdamas į išsamius svarstymus ir detalią argumentaciją, nusakysiu tik esminius tokį sulyginimą pagrindžiančius „panašumus“.

Kas marksistams, neomarksistams ir sovietiniams ideologams buvo pati pažangiausia revoliucinė klasė, pasaulinės revoliucijos avangardas? Turintis susivienyti įvairių šalių proletariatas. Suprantama, proletariatas, o ypač jo aptariamos savybės buvo revoliucinių teoretikų vaizdinys, vis dėlto tas konstruktas veikė kaip tam tikras politinis įrankis. Juk ir šiuo metu tai vienur, tai kitur dar pasigirsta balsų, raginančių kovoti už „dirbančiųjų teises“, nors tie balsai jau niekaip nesulyginami su per pasaulį keliaujančio Praido šauksmu. Koks buvo keliamas ir aptariamas proletariato tikslas? Revoliucijomis sunaikinti buržuaziją ir užvaldyti pasaulį. Pasaulinė revoliucija vienokiais ar kitokiais būdais, o ypač – naudojantis buržuazijos ištižimu, jos polinkiu atsiduoti „teisei“. O argi ne to siekia LGBT judėjimai, stengdamiesi įvairiausių šalių visuomenėms primesti savas socialines bei kultūrines normas ir tapti pagrindine politinę ir kultūrinę darbotvarkę įtvirtinančia jėga.

Genderizmo ideologija ir LGBT, kaip ta įdeologija visuomenes „perdarantis“ socialinis konstruktas, atlieka ankstesnio marksistinio lenininio proletariato vaidmenį. Prisiminkime, kokie buvo pagrindiniai proletariato priešai – buržuazija, Bažnyčia ir religija, šeima. O prieš ką kovoja dabartiniai pasaulio „pažangieji“ keistalyčiai? Prieš tradicinių vertybių ir tradicinio lytiškumo supratimo besilaikančią didžiąją visuomenės dalį – labiausiai jos viduriniąją klasę, buržuazijos atitikmenį. Aršiai nekenčiama Bažnyčia ir religija, nes laikosi „atgyvenusių“ pažiūrų, nesuderinamų su pažangiuoju genderizmu. Visais įmanomais teisiniais ir politkorektiškumo ideologijos būdais stengiamasi, kad Bažnyčia būtų priversta evangelinį mokymą atskiesti genderizmu, pripažintų genderizmo tvirtinamas vertybes ir šitaip palaimintų genderizmą. Pagrindinė kova vyksta dėl šeimos. Stengiamasi juridiškai išardyti sakramentinę vyro ir moters kuriamą šeimą, reikalaujant pripažinti šeimomis ir vienalyčių bei keistalyčių bendrą gyvenimą. Visų kairiųjų revoliucionierių tikslas buvo išardyti tradicinę šeimą, įteisinant įvairiausius „išlaisvintų individų“ bendro gyvenimo būdus. Tos socialinės praktikos jau buvo išplitusios po vadinamosios Spalio socialistinės revoliucijos, tačiau teko sugrįžti prie tradicinio šeimos modelio, pavadinant jį tarybine šeima.

Dabarties metą galima suvokti kaip naują šeimos ardymo etapą. Ne tik valstybės pareigūnai, bet ir Bažnyčia verčiama atlikti Kristaus mokymui prieštaraujančias vedybines apeigas. Kai kurios krikščionių Bažnyčios jau susitaikė su tokia prievole, juolab kad ir jų vadovais tampa atvirai savo kitonišką lytiškumą teigiančios moterys, imančios aiškinti „Kristaus klaidas“. Teologiškai kalbant, Bažnyčią stengiamasi paversti Piktojo įrankiu. Revoliuciniam, pačiam „pažangiausiam“ marksizmui leninizmui jau pripažinome šėtoniškos ideologijos „garbę“, tad kodėl jos naujame pavidale neįstengiame įžiūrėti tos pačios galios veikimo? Tokiu pat įrankiu laikytini ir savo katalikiškumą teigiantys, tačiau genderizmą ir LGBT renginius atvirai palaikantys ar juose dalyvaujantys žmonės. Artimo meilės ir neteisk savo artimo principai nėra ir negali būti pagrindas atlapaširdiškai padėti tikėjimą ir Bažnyčią, taip pat prigimtinę šeimą besistengiančiai sunaikinti ideologijai ir ją išpažįstantiesiems. Nesama čia ir jokių „žmogaus teisių“ kolizijų. Samuelis Huntingtonas įžvalgiai yra pastebėjęs, kad vienas pagrindinių vakarietiškosios civilizacijos savinaikos veiksnių yra tas, kad amerikietiškasis individualizmo ir individo teisių kultas buvo pakeistas kova dėl socialinių grupių, o vėliau socialinių konstruktų teisių. Abiejų mūsų aptariamų ideologijų tikslas yra sukurti naują žmogų pagal tam tikrą ideologinį paveikslą, abi ideologijos – totalitarinės prigimties, nes žmogus greitai ir veiksmingai gali būti perkuriamas tik prievarta. Tiesa, keičiasi prievartos būdai. Ankstesnioji ideologija rėmėsi grynu revoliuciniu smurtu ir lageriais (prisiminkime kad ir prancūzų revoliucionierų per kelioliką mėnesių nužudytus 40 tūkstančių kunigų ir vienuolių, ką jau kalbėti apie bolševikinio teroro apimtį), o dabartinė – juridiniu ir kultūriniu teroru, įteisinant genderizmo teigiamas „normas“, reguliuojančias visos visuomenės ir šeimos gyvenimą. Ankstesnę valstybinę cenzūrą keičia veiksmingesnė, laisvam pasauliui tinkama politinio korektiškumo, vadinamųjų neapykantos ir homofobinės kalbų, taip pat guglinė cenzūra. Visa tai – paties naujojo žmogaus ir demokratijos labui, nes demokratiška tik tai, kas „pažangu“ ir kas pritaria pasaulinio proletariato Praido atliekamoms apeigoms. 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Progresas       2019-06-13 20:45

Mineralinis vanduo ,,Vytautas” pavadintas ,,Po sekso”.

ah1       2019-06-13 17:53

Branginkite šeimas. Šeima mūsų tvirtybė, šeima neįkainuojama vertybė

Rubavičiau       2019-06-13 16:07

If arkliui aišku.koks. proletariatas remia iškrypėlius.Nuo kada lietuviškos valdžios viršūnėlės patapo proletariatu? Nesigėdyk-įvardink mums,tamsuoliams,savo nušvitimo istimo istorinę datą:)))

Enough Is Enough 2       2019-06-12 19:07

Make sure you are ‘friends’ with your child on social networking sites and gaming sites. Be sure you, as the parent or grandparent, are added to your child’s ‘friends’ and ‘followers’ lists; otherwise if their profiles are set to private - as they should be - you will not be able to view any of your child’s activity. If you are unsure whether your child has an online profile, conduct a simple online search. You’ll also be able to see what your child is posting on social media sites outside the home.


Match online time with quality time. Kids love spending time on the Internet. But they also love spending time with you. Make sure you set technology time outs each day to spend with your kids doing something they enjoy. It doesn’t need to be an all day affair, but regular quality time will deepen your relationship with your child. Additionally, make sure your kids are spending quality face time with their friends and family members and engage in outdoor play.

Evolve with the Internet and mobile technologies.  In order to fully protect your kids from digital dangers on ever-evolving digital technology, stay up to date on the latest technology, platforms and apps your child is using. Growing Wireless has collaborated with wireless corporations to develop a site listing all of the ‘Parental Control Tools’ available by your wireless and internet service providers. Many of these controls are free but they don’t work unless you use them.

Review, research and monitor the sites your children view. Consider using monitoring software to provide a full and complete record of sites your child visited online, monitor communications, and identify online friends. Many monitoring tools can send parents a periodic report summarizing their child’s Internet usage and communications. EIE recommends that parents tell their children that monitoring software is being used.

We’ve got loads of great information on Internet Safety 101 on a variety of Internet safety topics, as well as recommended tools to keep your kids protected in the digital world. Let’s work together to provide a safer, kinder Internet for children and families!

Have a great and cyber-safe summer!
Dona Rice Hughes

President & CEO
Enough Is Enough

 

Enough Is Enough 1       2019-06-12 19:06

Don’t Let Your Child Fall Victim to Sextortion

Dear Friends,

Summer is here and that likely means your kids are home with lots of extra time on their hands. Chances are, they are connected to their computer, tablet, phone or gaming system - each of which opens the gates to online predators.

The FBI is warning parents that they are seeing in increase in the number of sextortion cases involving minors across the country, according to a recent ABCnews.com report
https://abcnews.go.com/Politics/fbi-warns-parents-sextortion-cases-involving-children-rise/story?id=63450973
. Sextortion is when an adult coerces or entices kids under 18 to “produce a sexually explicit image of themselves and then transmit that image to them on the internet,” Brian Herrick (FBI’s Criminal Division) told ABC News.

Before your kids sink into their summer routine using these devices, it’s up to you, parents, grandparents and caregivers to make sure your kids’ summertime cyber-experiences are positive and safe. Please, take time now to talk to your child about safe Internet practices and secure all devices connected to the Internet.
Set clear expectations and establish an ongoing dialogue. Have a serious conversation with your kids to discuss expectations for use of the Internet this summer. Consistently reinforce those expectations and spend time with your child online to create an atmosphere of trust. Encourage your children to make good decisions and temper your reactions if they run into danger. Together review and sign the Rules N’ Tools youth pledge. 


Understand the need for cyber-safety and implement Rules N’ Tools on all Internet-enabled devices including desktops, laptops, smart phones, gaming devices and tablets.

The top 3 tools I recommend that every parent use on all devices used by your kids are filtering, monitoring and time limiting tools, and start young. Ideally, (1) review the Internet Safety 101 video clips on our YouTube channel and consider using them as conversation starters with your tweens and teens, (2) Get a copy of the Internet Safety 101 Workbook and Resource Guide and (3) Print out the Rules N’ Tools checklist and post it in a place where you will see it frequently. Take five minutes each week to review the checklist. 

 

to $+$        2019-06-11 18:59

Vilniuje tų opederastų nebuvo nei 3000 tūkst. tai nereikia kartoti apie ką svajoje iškrypeliai. lygiai taip bus ir JAV- ssusirinks koks 100 tūkst iš viso pasaulio živ sergančių arba tuos sirgsiančių kaiuraškiknių- ir pasakys kad buvo 10 milijonų.

$+$       2019-06-11 16:02

Tarp kitko, birželio pabaigoje Stonewall’o 50-oms metinėms paminėti Niujorke planuojamas pusės milijono LGBT-istų paradas, į kurį suvažiuos demonstruotojai iš viso pasaulio. 10 tūkstančių Simonko paradas Vilniaus miesto gatvėmis — dar ne riba.

G.G. Markeso       2019-06-11 16:00

romane “Šimtas metų vienatvės” yra toks epizodas. Nelabai suprantamos, bet labai aršios ir kruvinos revoliucijos metu vienas žmogelis klausia: “Ar po revoliucijos aš galėsiu vesti savo pusseserę”? Į tai jam ideologinis revoliucijos agitatorius atsako:“Mes revoliuciją tam ir darome, kad kiekvienas panorėjęs galėtų gulėti netgi su savo motina…” Romanas alegorinis, bet jis turi patirties pagrindą. Ištvirkimas,moralinis nuosmukis niekada nenugalės sveiko proto, kurį žmogui įdėjo Gamta. Galiausiai gyvenimo logika anksčiau ar vėliau atveda prie ribos, kai keistuoliai imami tramdyti ir jau visai nesvarbu, kokiais metodais. Nesinori nieko blogo, bet jei žmonės patys eina į tai, tai kas jiems sutrukdys?

$+$       2019-06-11 15:50
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
gali buti       2019-06-11 13:48

kad finansuoja sia veikla dede Sorosas. ta prasme, fin. istekliai praktiskai neriboti.

StasysG       2019-06-11 12:17

PS. Pvz, TV3.lt rašo taip apie ŠEIMĄ. KLAUSIMAS: “Kalbame su Lietuvos gėjų lygos pirmininku Vladimiru Simonko: Šeštadienį žygiuosite Vilniaus gatvėmis. Kokie yra jūsų žinia? Ką jūs norite tomis eitynėmis pasakyti?”. ATSAKYMAS V Simonko: “Šeštadienį žygiuosime, bet žygiuos ne tik LGBT bendruomenė, o ir visi, kurie yra mūsų pusėje. Tokių, kurie yra mūsų pusėje, mes norėtume matyti mažiausiai 10 tūkst. žmonių. Tačiau, aš manau, kad tie, kurie negalės prisijungti, matys mus per tiesioginę transliaciją. Mūsų žinia šį kartą, kad mes esame š e i m a. Mes norime priminti politikams, kad sausio mėnesį Konstitucinis Teismas priėmė sprendimą, kuriame praplėtė  š e i m o s apibrėžimą – tos pačios lyties pora taip pat laikoma š e i m a. Tad mes norime nusiųsti žinią mūsų valdžiai, kad atėjo laikas spręsti mūsų reikalus.”

StasysG       2019-06-11 11:53

Teorija straipsnyje gerai išdėstyta.——O praktika? Kas tas lyderis Simonko? Iš kur jis atsirado? Kodėl juo taip domisi spauda, radijas ir TV? Kokios tų gėjų (ir panašių) struktūros veikia Lietuvoje? Kas finansuoja iš lietuvos ir užsienio? juk be pinigų nei reklamos, nei susibūrimų nesuorganizuosi.

Life Site News       2019-06-11 11:51

https://www.lifesitenews.com/news/trump-admin-bans-rainbow-flags-above-us-embassies-several-still-promote-lgbt-pride-in-other-ways?inf_contact_key=46354b5694051a68edd04baf7037da9e16358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0
Trump admin bans rainbow flags above US embassies, reverses Obama policy
June 10, 2019 (LifeSiteNews) – The Trump administration is denying requests from United States embassies across the world to fly rainbow flags in recognition of LGBT “pride” month. Several embassies, however, are finding other ways to sport rainbow imagery.
Last week, three U.S. diplomats told NBC News that the administration has denied requests from embassies in Brazil, Germany, Israel, and Latvia to raise the rainbow flags on the building’s official flagpole. Diplomats are still allowed to display the flag elsewhere, including on embassy walls and inside buildings.
The rejections came from the office of State Department Undersecretary for Management Brian Bulatao, and the requirement to seek permission first marks a reversal of the Obama administration giving embassies full permission and discretion to fly rainbow flags during June.

Given President Donald Trump’s mixed record on LGBT issues, most recently his endorsement of LGBT Pride Month on May 31, the directive appears to be less about rejecting the homosexual agenda than it is about reserving the official flagpole for the nations being represented.

“The President’s recognition of Pride Month and his tweet encouraging our decriminalization campaign gives me even more pride to once again march in the Berlin Pride parade, hang a huge banner on the side of the Embassy recognizing our pride, host multiple events at the Embassy and the residence, and fly the gay pride flag,” U.S. Ambassador to Germany Richard Grenell, a homosexual conservative, said Friday. A spokesman for the German embassy added, “the pride flag will be on as many places as it can at the Embassy.”

Diplomats at several embassies have found ways to defy or sidestep the directive, the Washington Post reports. Those in South Korea and India have draped LGBT flags over their building facades, the one in New Delhi illuminated the building in rainbow lights, and several others released photos and videos of staffers themselves demonstrating for “pride.”
“This is a category one insurrection,” one unnamed diplomat told the Post.

While Trump’s pro-life record has largely pleased conservatives, his record on LGBT issues is more mixed. He has defended religious adoption agencies, opposed gender ideology in the military, public schools, and homeless shelters, and staffed his administration with various pro-family leaders.

On the other hand, Trump has nominated a variety of pro-LGBT figures to judgeships and other government posts, and continued a number of Obama-era pro-LGBT policies, such as an executive order on “gender identity nondiscrimination.” He also declared after the 2016 election that the Supreme Court’s 2015 Obergefell v. Hodges ruling forcing all fifty states to recognize same-sex “marriage” was “settled law.”

Al.       2019-06-10 23:47

Rašinys tinka kaip įžanga. Toliau jau reiktų pereiti prie dėstymo. Nors, suprantam, kad tai gali būti nesaugu.

Liudniausia       2019-06-10 12:01

kad knisa prota jaunimui…Ir tas buldozeris nestoja-po to ateina lyties keitimai ir tt.Ir pasimetusiu depresuotu,nezinanciu ko nori zmoniu kancios.

Al.       2019-06-10 11:47

Komunofašistinė Kanada, diegianti sodomiją ir vaikų žudymą pasaulyje, savo vietinių tautų moteris žudo nepriklausomai nuo jų lytinės krypties:
https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/
https://www.cbc.ca/news/indigenous/genocide-murdered-missing-indigenous-women-inquiry-report-1.5157580
Report is the culmination of the $92M national inquiry into murdered and missing Indigenous women and girls

Jorge Barrera · CBC News · Posted: May 31, 2019 1:30 PM ET | Last Updated: June 1
The thousands of Indigenous women and girls who were murdered or disappeared across the country in recent decades are victims of a “Canadian genocide,” says the final report of the national inquiry created to probe the ongoing tragedy.

The report, obtained by CBC News and verified by sources, concludes that a genocide driven by the disproportionate level of violence faced by Indigenous women and girls occurred in Canada through “state actions and inactions rooted in colonialism and colonial ideologies.”

“We do know that thousands of Indigenous women, girls and 2SLGBTQQIA (two-spirit, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex and asexual) have been lost to the Canadian genocide to date,” said the report, titled Reclaiming Power and Place.

“The fact that First Nations, Inuit, and Métis peoples are still here and that the population is growing should not discount the charge of genocide.”

The report states that “due to the gravity of this issue,” the inquiry is preparing a “supplementary report on the Canadian genocide of Indigenous peoples according to the legal definition of genocide,” which will be posted at a later date on the inquiry website.

Defining genocide
The inquiry’s report acknowledges that there are disagreements over what constitutes genocide and whether it could relate to Canada. The report cites research on genocide dating back to 1973, along with the findings of the Truth and Reconciliation Commission — which in 2015 released a report on Indian residential schools — and writings by Indigenous scholars as part of the evidence supporting its conclusions.

It also cites an opinion column published in 2013 in The Globe and Mail by former Assembly of First Nations national chief Phil Fontaine and Bernie Farber, the former chief executive officer of the Canadian Jewish Congress, arguing that Canada committed genocide against Indigenous peoples.

“Genocide is the sum of the social practices, assumptions, and actions detailed within this report,” the report says. “The national inquiry’s findings support characterizing these acts, including violence against Indigenous women, girls, and 2SLGBTQQIA people, as genocide.”

The report runs to over 1,200 pages and includes more than 230 recommendations. It’s being released at a ceremony Monday at the Museum of History in Gatineau, Que. Prime Minister Justin Trudeau and cabinet ministers, Indigenous leaders and family members of missing and murdered Indigenous women and girls are expected to attend.

‘Our hurt, our loss, our tears’: MMIWG report an emotional milestone for Sask. Indigenous women
Genocide against Indigenous Peoples recognized by Canadian Museum for Human Rights
The report is the culmination of two-and-a-half years of work by the $92 million National Inquiry into Murdered and Missing Indigenous Women and Girls, which was beset by a number of setbacks throughout its operations, including the loss of a commissioner and two executive directors and a high staff turnover.

The inquiry originally was supposed to submit its final report by Nov. 1, 2018, and to wrap up by Dec. 31. The inquiry commissioners asked Ottawa in March 2018 for an additional $50 million and a 24-month extension. Crown-Indigenous Relations Minister Carolyn Bennett rejected the request and instead granted a six-month extension.

Giliau       2019-06-10 10:55

Visa genderizmo ideologija kyla iš marksizmo, o marksizmas – iš kūniškų malonumų (materialinės prabangos ir sekso) kulto, nuvertinant žmogaus dvasinį gyvastingumą. Taigi, tiek genderistinės, tiek marksizmo odelogijos pirminis šaltinis – kūniškų malonumų kultas.

Mes       2019-06-10 10:28

patys, savo gyvenimo budu ir elgesiu gimdome ir maitiname si monstra.Nusigrezeme nuo Dievo ir dieviskuju tiesu.Daugybei zmoniu sumaterialejimas, nevarzomas jokiu pareigu ir isipareigojimu gyvenimo budas gimdo si pragaro kunigaikscio konstrukta.Panasu, kad gyvename laikmeciu pabaigoje.Mes, zmones, bandydami Dievo kantrybe, galime gerokai patrumpinti si laikotarpi.

sis straipsnis juos demaskuoja       2019-06-10 4:57

tai yra    
vaivorykstinis VAKARU bolsevizmas
14 /  0

Matote, mielas Deivi,        2019-06-9 23:58

raginimas konkretiems veiksmas
- jau galimai baudžiamoji atsakomybė.
Žinoma, svarbu, kas būtų siūloma.
PS: Taiklus Overtono lango 23:36 klausimas,
tik gaila, kad nesu kopenhagenas į jį atsakyti.

Deivis       2019-06-9 23:40

Jau laikas veiksmams. Tik nieks nerašo ką daryti.

Overtono langas?       2019-06-9 23:36

Vytautas Ališauskas, kažkaip tapęs Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Šventojo sosto, Šimonytės kandidatūros aršus rėmėjas:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-10-29-v-alisauskas/136649
[Vyskupų sinodas šeimos tema pasibaigęs 2015 Spalio 29 d.]
“yra tikriausiai pirmasis, kuriame taip atvirai kalbėta apie konkrečias problemas. Šiandien ir Lietuvoje yra labai daug savotiškos veidmainystės. Beveik kas antra pora išsiskyrusi, o ir iš tų likusiųjų pusė tikriausiai tikrai neatitinka katalikiško idealo. Tačiau ta nedidelė grupė gražiose santuokose gyvenančių žmonių yra vis dar traktuojama tarsi vyraujanti praktika. Tuo tarpu šeimų, neatitinkančių katalikiško standarto, atrodo tarsi neegzistuotų. Kovojama už šeimą, bet už kažkokią abstrakčią šeimą. Tas pat vyskta ir Seime. BALSAVIMAS PRIEŠ PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ DANGSTANTIS TUO, KAD TUO GALBŪT PASINAUDOTŲ KELETAS HOMOSEKSUALIŲ ASMENŲ, MANAU, YRA VEIDMAINIŠKAS, nes neatsižvelgiama į interesus tūkstančių žmonių, kuriems reikalingas bent koks teisinis santykių sureguliavimas. Atsisakydami teisiškai apibrėžti tokį gyvenimą, paliekame partnerius
vienas kito savivalei, jų vaikus – neapsaugotus.”
.........................................................................
Komentarai (tai būta Bernardinuose laikų!): Martynas P. 2015 10 29 09:45:
Galbūt p. Ališauskas kaip „modernias santuokas“ mato partnerystes,
kurių įvedimą reklamuoja ir veidmainiais išvadina tuos,
kurie nepritaria šiam institutui. Tačiau faktas, kad partnerysčių įteisinimas dėl EŽTT išaiškinimų tampa tolygus
vadinamų gėjų „santuokų“ įteisinimui, p. Ališausko buvo nepaneigtas,
o interviu atlikėjai kažkodėl jo apie tai nepaklausė.
.....................................................
Vis dėlto detalių čia daug. Yra galinčių jas paaiškinti kompetetingai?

Teisingas        2019-06-9 23:13

Logiškas straipsnis, istorija kartojasi tik kitom spalvom, buvo raudonasis maras , dabar vaivorykštinis, spalvų tikrai daugiau, LGBT, spalvoti televizoriai, turi tik RGB, o šitie visą puokštę, tai informacinis amžius, bolševikai norėjo sunaikint šeimas, ir jau pradėjo, bet sifilis pradėjo pjaut todėl sustojo, ir įkūrė tarybines šeimas, dabar siaučia LGBT, pjauna juos AIDS, gal apsiramintu, deja tobulėjančios medicinos siautėja ir toliau, kad tas sustotu reikia kažkokio sukrėtimo, gal jis ateis, baisiausias paradoksas, genderistai spjauna į gamtą, o prasideda judėjimai už gamtą, tai kam tada saugot gamtą, jei naikinti tai viską.

Šėtonas - bekūnis, todėl Šeimos - neapkenčia       2019-06-9 22:19

Dar 2008 metais žurnalo “Voce di Padre Pio” (Tėvo Pijaus balsas)
kovo mėnesio numeryje paskelbtas interviu, kuriame kardinolas Carlo Caffara (Bolonijos Arkivyskupas) tiksliai perduoda pranašišką Dangaus žinią
per seselę Liuciją iš Fatimos. Štai ištrauka:
******************************************************************************
Klausimas. Viena sesėlės iš Fatimos Lucia dos Santos pranašystė liečia “paskutinį mūšį tarp Viešpaties ir Šėtono karalystės”. Mūšio kovos laukas yra šeima.
Gyvastis ir šeima. Mes žinome, kad Jonas Paulius II Jums patikėjo suplantuoti Pontifikalinio instituto Santuokos ir Šeimos studijoms sukūrimą.
******************************************************************************
Ark. Carlo Caffara. “Taip. Kai Dievo tarnas Jonas Paulius II man patikėjo šį darbą, parašiau seselei Liucijai iš Fatimos per Jos vyskupą, nes to negalėjau padaryti tiesiogiai. Tačiau nepaaiškinamai - mat nesitikėjau jokio atsakymo,
nes laiške prašiau tik maldų – gavau labai ilgą laišką su jos parašu
(laiškas dabar yra Instituto archyvuose). Jame buvo parašyta:
paskutinis mūšis tarp Viešpaties ir Šėtono bus dėl santuokos ir šeimos. “Nebijokite”, ji pridėjo, “prieš visus, kurie dirba dėl santuokos ir šeimos šventumo bus visada kovojama įvairiausiais būdais, nes tai yra lemtingas reikalas.”
Ir tada ji pridėjo: “Tačiau mūsų Viešpats jau sutrynė jo galvą”.
http://www.arche.lt/2015/10/seimos-sinodas-kova-pries-setono.html

Silė       2019-06-9 21:38

bijai Vytautai?
Baisu? 
Nieko tokio.
Dauguma jo bijojo,
Naujųjų pasaulio, idėjų, žmonių
Ir taip nuo Kristaus
Iki šiandien

Chingishan       2019-06-9 21:30

Rubavičius kaip ir kiti intelektualai kurie rašė ar rašo čia tiesiog 385 kartą konstatavo faktą visiškai nieko nesiūlydamas.
Gal jiems tiesiog imti ir parašyti bendrą viešą laišką politikams su reikalavimu pagaliau nustot apsimetinėjus kad nieko nevyksta ir pagaliau imtis stabdyti šitą iškrypelių nacistų siautėjimą!! Žmonės renka į valdžią savo atstovus kad jie juos atstovautų- o tie atsidūrę valdžioje užsiiminėja viskuo apart atstovavimu. Pvz Urbšys paskutines dienas leidžia grąsindamas karbiauskiui kad jis dėl pranskiečio kreipsis į KT. Visiškas nesigaudymas tai kas vyksta Lietuvoje ir ko reikalauja žmonės iš politikų. Koks mums skirtumas kokia bezdžionėlė sėdės tam seimo pirmininko poste? ar pranskietis ar bezdietis ar koks nors šūdietis- niekas nuo to šalyje garantuotai nepasikeis. O kad imtų po velnių ir susivienyje prabalsuotų dėl šeimos apibrėžimo įrašymo į Konstituciją, kad tik tarp vyro ir moters ir jokių kitų formų būt negali. kad jokių partnerysčių ir pedo- santuokų niekada nebus. ir santuoką tarp vyro ir moters įtrauktų į pirmą Konstitucijos straipsnių skirsnį, pareikalautų kad mokyklose būtų mokoma doros ir moralės, kad mokintų mokinius pagal Telšių mokytojos metodiką (kuri visiškai niekur nebuvo paneigta), kad uždraustų dienraščiams ir televizijoms pagaliau pozityviai ar apskritai rašyti ir šnekėti apie pederastiją, genderizmą , feminiszmą, paradus ir panašias degradacijas- ir už to nesilaikymą - momentaliai atiminėtų licencijas ir skirtų laisvės apribojimo bausmes bei pilietybės atėmimą, seime balsavimu atšauktų KT sprendimą dėl užsienyje sudarytų pedero-santuokų pripažinimo ir draudimo daugiau bent kada kištis KT į įstatymų leidybą ar keitimą- tai čia būtų darbas Lietuvai!! Ir to intelektualai privalo pareikalauti iš politikų, o ne 385 kartą vėl ir vėl konstatuoti tai ką mes ir taip 20 metų kasdien skaitom ir girdim. O politikams pasakyti- jei nepadarysit to ko reiklauajam- tai mes jus teisim (už savo tiesioginių pareigų neatlikimą) ir jokių pensijų jūs negausit, o pinigus gautus per sėdėjimą seime metus- teks visu grąžinti į biudžetą. Ar jie patys nesupranta kad visi bus pakeisti ir galiausiai bus persekiojami naujos valdžios. Kur dabar pederastus protegavę masiulis, steponavičius ir pan? galvojat bus kitaip su visokiom armonaitėm, gentvilais, sabatauskais, sysais, šakalienėmis ir pan. Gerai dar jei baigis kaip pavilionienei ar vėsaitei- dar laisvėj nepersekiojamos vaikšto- tik ar ilgai. Tai lygiai taip bus ir su kitais seimo nariais kurie arba patys proteguoją pederastiją, arba nieko nedaro kad tai stabdyti- geriausiu atveju buūsit išmesti į įstorijos šiukšlyną (kur jums ir vietą) arba persekiojami ir sodinami. 10 kartų pagalvokit ar norit tiesiog prasėdėti likusį laiką, ar bent kiek pakovoti už šitą šalį jei ne už įdėją, tai bent už atlyginimą kurį gaunat. Užtenka vienos dienos ir tiesiog kelių kortelių įkišimų, kad šalis apsivalytų nuo iškrypelių ir degeneratų, bei jų rėmėjų. Tik kelių balsavimų ir tam tereikia vienos dienos. To ir privalo pareiklauti intelektualai ir mes turim prisidėti prie to kad jie to pareikalautų, o politikai tai įvykdytų!

Sakote       2019-06-9 21:10

Rusu bolseviku revoliucija? reiketu labiau pasidometi anu laiku aukstais pareigunais su pakeistom pavardem. ten rusu max 10%

PR-Revoliucija - PRekė iš PRAgaro       2019-06-9 20:27

PRIde ekshibicionistai - naujieji PROlai iš liuciferiškojo PROmetėjo,
užsigeidusio iš Kūrėjo pavogti dvasinę ugnį, legiono
išPROtėję sukilo PRIeš Kūrėją, pasirinkdami ne gyvenimą,
o gėdingą PRApultį - Didžiąją Babelę,
ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motiną (Apr 17:5).

KIENO LĖŠOS FINANSAVO ,,NUSKRIAUSTŲJŲ''' EITYNES?       2019-06-9 18:26

Matyt, globalus kapitalas, dėl galutinės naudos sau,  dengė šio antišeiminio, antikrikščioniško šou išlaidas..Dešimtys tūkstančių eurų buvo ištratinta reklamai ir visam kam, kad tik šalies piliečių samonė ir vertybės būtų naikinamos…Užsienio jėgomis ,iš esmės, buvo padarytas antikrikščioniškas ir globalistinis gamtos nuskriaustų , ir pasmerktų natūraliam nesidauginimui ir palikuonių neturėjimui, žmonių  paradas…
Pagarba RUBAVIČIUI už kokybišką analizę,pagarba Krivickui už kilnias pastangas…Gėda Radžvilo gerbėjams, kurie savo sektantiškumu ir dogmatiškumu bei paranojomis žlugdo demokratų vienybę visais klausimais ir ,matyt, žlugdys savo liguistomis intrigomis demokratų sėkmę ir vienybę net Seimo rinkimuose…Jei neutralizuosime Radžvilo grupuotę, tai bus galimybė demokr.jėgoms eiti į koaliciją reformų paketo pagrindu ir pristabdyti taipogi ir genderizmo ideologijos prievartinį diegimą mūsų nykstančioje ,oligarchinės -nomeklatūrinės santvarkos smaugiamoje šalyje…

abc.       2019-06-9 16:37

tiksliai aprašyta.

suvaziavo       2019-06-9 16:10

is viso svieto jaunieji ir jaunosios marksistai leninistai, kiauliaunuoliai jaunieji - velniai prakeiktieji. Per POLONIA tv rode ju feisus, kaip is PRAGARO, tikra SODOMA ir GOMORA.

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

$+$       2019-06-11 15:50

Kad V. Rubavičiui nuo karščio smegenys perkaito ir jam proletariatas vaidenasi, nenuostabu, bet nežinoti kas finansuoja LGBT+, tai jau acefalizmas.

LGBT+ yra grynai amerikoniškas produktas, atsiradęs JAV po Stonewall riaušių 1969 m. birželio 28 d. Stonewall užeigoje. Pasaulyje yra virš 5000 donorų, pagrindiniai rėmėjai yra JAV fundacijos, juos remia ir vyrausybės, Lietuvos taip pat. A. Kubiliaus vyriausybė V. Simonko klubui skyrė 200000 Lt, „Tolerantiško jaunimo asociacija” finansuojama per Švietimo ministerją. Šis užkratas paplitęs visame pasaulyje ir plinta toliau stulbinamu greičiu.

Čia yra pagrindiniai LGBT+ finansuotojai:

20 Foundations and Trusts that fund LGBT programs

In 2012, US Foundations alone provided over $120 million in support of LGBTQ issues worldwide. Funding support for LGBTQ work is likely to much higher in the coming years.  Using the fundsforNGOs Premium Database, this guide identifies twenty private foundations and trusts from the US, Germany, the Netherlands, Finland, and the UK that fund LGBTQ organizations and programs around the world.

1. American Jewish World Service (US)
2. Arcus Foundation (US)
3. Astraea Lesbian Foundation for Justice (US)
4. Barry and Martin’s Trust (UK)
5. CBD Charitable Trust (UK)
6. Dreilinden gGmbh (DE)
7. Ford Foundation (US)
8. Funds for Global Human Rights (US)
9. Global Fund for Women (US)
10. Heinrich Böll Stiftung (DE)
11. Hivos (NL
12. KIOS-Finnish NGO Foundation for Human Rights (FI)
13. King Baudouin Foundation (US/BE)
14. Levi Strauss Foundation (US)
15. Mama Cash (NL)
16. Medico International Foundation (DE)
17. Open Society Foundation (US)
18. Overbrook Foundation (US)
19. Sigrid Rausing Trust (UK)
20. Tides Foundation (US)

Rekomenduojame

Jurga Lago. Apie skiepus ir degančias eglutes

Žymusis dr. J. Peterson: privalomas vakcinavimas nuo COVID-19 yra totalitarinių valstybių imitavimas

Suomija gali stabdyti ES vertimą skiepytis

Vytautas Sinica. Pakalbėkim apie iš esmės nusikalstamus iš esmės nusikaltėlių siūlymus

Ramūnas Aušrotas. Nestereotipiniai lyčių vaidmenys – už ką siekiama kovoti?

Bandoma juodinti laisvės kovotoją

Viljama Sudikienė. Europos nacionalistai buria naują aljansą Varšuvoje

Vaidotas A. Vaičaitis. Konstitucinis Teismas ir „galimybių pasas“

Ar turėčiau paskiepyti savo vaiką naujomis vakcinomis nuo COVID-19?

Iš interneto platybių. Iškrito pirmasis sniegas!

Ir vėl pinigai atiminėjami iš Lietuvos regionų…

Tomas Baranauskas. Gal žinot gerą lietuvišką atitikmenį?

Fox News: Viktoras Orbanas – vakarietiškas konservatorius ar totalitarinis banditas?

Vytautas Sinica. Psichologija remiasi nužmoginta žmogaus samprata

Indijos Aukščiausiajam teismui pateiktas pirmasis pasaulyje ieškinys dėl nužudymo vakcina Bilui Geitsui ir Adarui Pūnavalai

Asta Višinskaitė – Katutė. Jeigu kas nors ims plūsti mane ar prigimtinės šeimos palaikytojus, tai nepateks į neapykantos supratimą

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Parazitinių idėjų pandemija

Povilas Žumbakis. Mama bears revoliucija

Nepaisant išteisinimo, K. Rittenhouse istorija įrodo, kad JAV tebėra žiniasklaidos valdoma valstybė

Pandemijos valdymas ir STI siūlomi žingsniai (II): gydymo rekomendacijos sergantiems

Dauguma JAV katalikų ir protestantų teigia: nebūtina tikėti Dievą, norint pasiekti dangų

Éric Zemmour: „Mes neleisime mūsų pakeisti svetimais žmonėmis“

Kardinolas R. Sarah: Europa gali išvengti savidestrukcijos vystydama Afriką

Prof. Arūnas Gumuliauskas. Lapkričio įvykių apžvalga

Linas Karpavičius. Skiepo vaidmuo yra „botago“ vaidmuo skaitmenizuojant mūsų visų gyvenimą

Sės ar nesės? Galingos teisėsaugos pajėgos kasasi po Remigijumi Šimašiumi

Pasaulio Ekonomikos forumas atšaukia visus viešus renginius dėl grasinimų susidoroti

Asta Višinskaitė-Katutė. Šiandien pasaulinė AIDS diena: kol dar galime apie tai kalbėtis, netylėkime

Vytautas Sinica. Iš anksto aiškus pinigų išmetimas

Ursula von der Leyen. ES turi svarstyti apie privalomą vakcinaciją visoje Bendrijoje

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.