Vytautas Rubavičius. LDK vėl gina Europą nuo Ordos

Tiesos.lt siūlo   2015 m. vasario 9 d. 2:30

59     

    

Vytautas Rubavičius. LDK vėl gina Europą nuo Ordos

DELFI.lt

Litvinenko ir Litviniukas. Abu šie žmonės Aleksandrai. Simboliška – atrodo, lyg iš vienos giminės. Gal išties? Pavardės nurodo bendrą šaknį, susijusią su Lietuva, tiksliau – Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste. Abu jie – litvinų giminės, iš tos pačios šaknies protėvių, kurie kadaise saugojo Europą nuo plėšikiškos Ordos, o vėliau – nuo dalies jos genų ir politinio mentaliteto bei įpročių paveldėjusios Maskvos kunigaikštystės.

Apie Litvininenko žinome daug – buvęs žvalgybininkas ėmė kovoti prieš Rusiją užvaldantį spectarnybų klaną. Kartu su istoriku Jurijum Felštinskiu parašė knygą „FSB sprogdina Rusiją“, kurioje įtikinamai parodė, kas yra tikrasis antrąjį Čečėnijos karą paskatinusių sprogdinimų Rusijos miestuose sumanytojas ir vykdytojas. Nužudytas Londone 2006-aisiais radioaktyviu polonijumi parodomuoju pavyzdiniu būdu – mirė lėtai, dideliuose skausmuose. Šiuo metu Londone vyksta teismo procesas, gvildenantis jo nužudymo aplinkybes.

Vis labiau linkstama patikėti mirštančio Litvinenko žodžiais, kad jo žudikas yra Kremliaus valdovas. Jis tikrai žinojo, ką sakė, – buvo paskelbęs straipsnį, kuriame išsamiai aiškino, ką reiškia Vladimiro Putino elgesys, kai jis netikėtai viešumoje, apstulbindamas stebinčiuosius, ėmė bučiuoti vaikštinėjančio berniuko bambytę ir kaip toks elgesys susijęs su prezidento pedofiliniais polinkiais, kurie buvo žinomi ir jo specialiesiems auklėtojams. Pamenu, prieš daugelį metų perskaičius šį tekstą pirma mintis buvo – mirties nuosprendis, už tai neatleis. Neatleido.

Kokių tik Rusijos žiniasklaidos ir pagrindinio įtariamojo, o dabar Dūmos nario Andrejaus Lugovojaus aiškinimų paaiškinimų pasaulio visuomenei neteko išklausyti… Su didele patyčių aukai doze. Visame tame chore girdėjosi aiški melodija – Vakarų spectarnybų provokacija arba paties nužudytojo bendradarbių atliktas „reikalas“. Dabar tokius pat aiškinimus girdime, kai kalbama apie puolamą ir kankinamą Ukrainą, – ne Rusija puola Ukrainą, o Vakarai, Jungtinės Valstijos, pasinaudodamos Ukrainos valdžia, stengiasi sunaikinti Rusiją, kuri priversta gintis ir ginti savo tautiečius. Matome, kad net dalis nuo Rusijos „taikingumo“ nukentėjusios Europos linkusi rimtai svarstyti tokias propagandines klišes, o V. Putino gerbėjų gretose vieningai žygiuoja įvairių šalių dešinieji ir kairieji radikalai, garsiausiai šaukiantys apie Rusijos veiksmų „teisėtumą“.

Apie kitą Aleksandrą, – Litviniuką, – sužinojome visai neseniai. Jis buvo ištrauktas iš po su žeme sulygintų ilgai ginto Donecko aerouosto griuvėsių. Sunkiai sužeistas, užverstas gelžbetonio luitais, negalintis pajudėti jis išgulėjo aštuonias paras. Ir sulaukė pagalbos. Paskutinis iš vadinamųjų „kiborgų“, kurie neįsivaizduojamai narsiai kovėsi už šitą Ukrainos lopinėlį ir pavertė jį šimtų Rusijos specialiųjų pajėgų karių kapaviete. Donecko aerouosto gynyba netrukus taps vienu svarbiausių ukrainiečius į valstybinę naciją buriančių pasakojimų. Gynėjai nusipelnė tapti nacionaliniais legendiniais didvyriais. 

Geopolitika neatsiranda tuščioje vietoje – tai kultūrine atmintimi ir istorine patirtimi grindžiama valstybinė „žemių ir įtakos sričių dalybų“ politika. Ji tarsi primirštama, kai pasaulis pereina į palyginti ramios evoliucijos tarpsnį, ir vėlei suaktualėja ryškėjant konfliktinių krizių apraiškoms. Kodėl Rusija nutarė nutraukti palyginti ramų, tam tikromis aiškiomis žaidimo taisyklėmis grindžiamą pasaulinių galių santykių tarpsnį ir ėmėsi drastiškai perbraižyti Europos žemėlapį, keisti pasaulio tvarką? Į tokį paprastą klausimą nerasime aiškių atsakymų. Drįstu manyti, kad Rusijos politinis elitas labai aiškiai suvokė, kad tokia rami Vakarų pasaulio ekonominės ir politinės raidos eiga jiems nieko gera nežada. Kodėl? Kadangi tas elitas kuo puikiausiai žino, viena, kaip ir kokia apimtimi yra išvogęs savo valstybę, antra, įsisąmonino, kad jei visus V. Putino valdymo metus Rusija nepadarė jokio pasaulį stebinančio raidos šuolio, tai jau ir nebepadarys, nes tam nėra nei ekonominių, nei politinių, nei intelektinių kūrybinės galios prielaidų. 

O juk visai šalia pavyzdys – Kinija. Pats Rusijos prezidentas susitikimuose su žurnalistais stebėtinai naiviai aiškino, esą dabartinės krizės sąlygomis pats gyvenimas priversiąs šalį reformuotis, šitaip prisipažindamas nieko reformatoriško nedaręs ir neturįs jokio aiškesnio politinių veiksmų paketo ekonomikos raidai pakylėti. O esminis ekonominis gyvenimiškas vyksmas – kapitalas nesuvaldomai bėga iš Rusijos, o jos piliečiai isteriškos karinės propagandos raginami artimiausius kelis metus veržtis diržus. Tad belieka viena išeitis – savuosius ir svetimuosius imti gąsdinti kariniu kumščiu.

Tačiau V. Putino kalbose, ypač susitikime Valdajaus klube, galima įžvelgti ir tam tikrą teorinį pagrindą, nulėmusį jo dabartinės agresyvios politikos posūkį, – imtis rimto regioninio karinio konflikto, į kurį vienaip ar kitaip būtų įtrauktos pagrindinės geopolitinės žaidėjos, ir primesti Vakarų pasauliui konfliktinės, ant regioninio branduolinio karo slenksčio balansuojančios raidos scenarijų. Juolab kad Ukrainoje viskas jau buvo paruošta, o Rusijos politinis elitas senokai įsitikinęs, kad netekusi Ukrainos Rusija praranda net regioninės galybės statusą. Suprantama, prezidentas kalbėjo gerai su akademinio elito atstovais aptartus dalykus. Drįstu manyti, kad teoriniu naujosios politikos pagrindu imama pasaulio raidos koncepcija, kuri numato ir aptaria šiuolaikinės kapitalizmo sistemos perėjimą į naują tarpsnį menkstant dabartinio hegemono – Jungtinių Valstijų – galiai. Išgyvenamo perėjimo ypatumai bandomi nusakyti lyginamųjų istorinių tyrimų pagrindu – gvildenant ankstesnių hegemoninių pasaulio sistemų perėjimus, kai ispanus pakeitė olandai, tuos – anglai, o pastaruosius – amerikiečiai.

Palyginamieji tyrimai atskleidžia daug įdomių ir netikėtų dalykų apie įvairių pasaulio regionų raidą, tačiau čia nėra galimybių jų aptarinėti. Paminėsiu tik kelis žymiausius mokslininkus, gvildenančius dabartinio pasaulio perėjimo į naują tarpsnį problemas, – tai I. Wallersteinas, G. Arrighi, C. Calhounas. Apie kai kurias hegemono silpnėjimo apraiškas rašo Rusijoje įdėmiai skaitomas ir JAV politines realijas puikiai išmanantis F. Fukuyama. Tad kodėl gi nepabandžius tą žymių teoretikų nusakomą pasaulio raidos vyksmą suaktyvinti netikėtais drastiškais veiksmais ir šitaip pabandyti pakeisti patiems rusams nujaučiamą likimą – artėjančią ekonominę, politinę, demografinę, taip pat infrastruktūrinę krizę, – o sykiu ir vėlei pasirodyti pasauliui kaip vienai pagrindinių geopolitinių galių. Svarbu ir kitas dalykas: Rusijos visuomenė tarsi grąžinama į įprastas vėžės – dauguma ima galvoti apie „priešus“, o ne apie geresnį gyvenimą ar reformas ir savaime telkiasi apie „nacionalinį lyderį“, prisiekinėdama ginti jį iki paskutinio kraujo lašo.

Europinės geopolitikos ypatumas tas, kad visiems lyg ir netikėtai prisikelia šimtmečių senumo aljansai, tarsi išnykusios buvusių valstybių ir įtakos sričių ribos. Rusija puola Ukrainą. Kur vyksta mūšiai? Senosios LDK pasienyje. Kad Rusijos agresija nukreipta į visą buvusios LDK teritoriją rodo ne tik minėtų karių litvinų pavardės, bet ir Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos politinių elitų nerimas. Juk visi nujaučia, kad Rusija pirmiausiai imasi perbraižyti buvusios LDK teritoriją, vėlesniais laikais patekusią Rusijos imperijos globon. Tad naujasis Rusijos pasaulis, jų strategų akimis, niekaip neįsivaizduojamas be LDK teritorijos. Litvinai kaip tik ir yra tie priešakinės linijos kariai, kurie stengiasi atlaikyti pagrindinį Rusijos smūgį.

Tik neaišku, ar ES ir pasaulis šitai supranta. Juk Angelos Merkel ir François Hollande’o daug kam netikėta kelionė Maskvon ir bandymas įkalbėti V. Putiną liautis atrodo graudžiai juokingas. Ypač kai žiniasklaida paskleidė apgailėtiną su kanclere žygiuojančio Prancūzijos prezidento nuotrauką, kurioje jis eina prie krūtinės spausdamas du savo menkučius kumštelius. ES lyderiai kalba su V. Putinu jausdami vis daugiau vidinių problemų, ypač stiprėjantį susiskaldymą santykių su Rusija atžvilgiu. Kaip jiems spausti V. Putiną, kai Kipro prezidentas N. Anastaziadis ima ir pareiškia sutinkąs įkurdinti Rusijos karines aviacijos ir jūrų laivyno bazes, o karinio bendradarbiavimo susitarimas būsiąs pasirašytas vasario 25 dieną. Tai juk dar viena V. Putino pergalė.

Litvinai kovoja jau ne tiek su Rusija, kiek su Orda. Kaip ir anais laikais, gindami nuo jos Europą. Kodėl galima kalbėti apie Ordą? Šitai verčia daryti ne tik istorinės geopolitinės realijos, bet ir Rusijos prezidento bei politinio elito demonstruojami mentaliteto ypatumai. Tuos ypatumus žymus Rusijos filosofas Vladimiras Kantoras nusakė atgimusios ar prisikėlusios Ordos įvaizdžiais. Orda niekur nedingo – ji išliko politiniame mentalitete ir susiklosčius tam tikroms aplinkybėms ima aktyvuotis, pajungdama ir giminingus rusų tautos nacionalinio būdo bruožus. Esminiai ordiškojo politinio mąstymo dėmenys – beribis žiaurumas (prisiminkime bolševikinį ir vėlesnį stalininį terorą) ir išmoninga apgaulė. Visi žinome, kad Rusijos valdžia negailėjo ne tik svetimų, bet ir savųjų. Jos pavaldinių esminis bruožas – nepaprastas savųjų budelių garbinimas. Priešus būtina apgauti, pasinaudojant visokiomis jų silpnybėmis, o ypač godumu. Politikoje pereinama prie atviro ir įžūlaus melo – o ką jūs mums padarysite.

Sakote, kad mes kariaujame Ukrainoje, siunčiame ten savo modernią ginkluotę, – nesąmonė, tai jūs kariaujate prieš mus Ukrainoje, tai „ukrainiečių fašistai“ naikina Ukrainos rusus ir kelia didžiulę grėsmę Europos demokratijai. Ir Rusijos elitas mato, kaip Vakarų politikai, politikos analitikai, o ypač tam tikri intelektualų sluoksniai (Prancūzijos, Italijos, Vengrijos, Graikijos, Ispanijos ir kitų šalių) imasi aršios tokių melų palaikymo kampanijos. Rusija kol kas eina gerokai lenkdama ES politikus, nes laikosi savo strateginio plano – suplėšyti Ukrainą, suardyti ES šalių vienybę, sumenkinti NATO šalių ir JAV partnerystę. ES kol kas neturi jokio strateginio Rusijos sulaikymo plano, galinčio atgrasyti Rusiją nuo tolesnių agresyvių veiksmų. Iš visų ES lyderių kalbų galima išsunkti vieną pagrindinį prašymą – kad Rusija nustotų rėmusi separatistus.

Tačiau Rusija neremia jokių separatistų, nes vadinamieji separatistai kartu su rusų kariškiais ir yra pirminė smogiamoji, naująją Rusijos konfliktų politiką įgyvendinanti jėga. Jie yra Rusijos politikos įrankis, tad kokios gali būti kalbos apie to įrankio „rėmimą“ ar „nerėmimą“. Tačiau kol kas ES lyderiai mano, kad šitokia jų veidmainystė paranki ne tik jiems, bet ir Rusijai – neįvardijant tiesioginio agresoriaus Rusijai paliekama galimybė atsitraukti ir tapti „konflikto“ sureguliavimo garantu. Vėl apsimetama, kad nesuvokiama esminio Rusijos tikslo – „konfliktą“ ji imsis sureguliuos tik taip, kad galėtų uždėti savo leteną ant visos Ukrainos.

Ir ne tik Ukrainos. Ko dabar norima iš ordiškąją politiką taikančios Rusijos? Kad ji taptų taikos režimo Donbase „garantu“. Apie Krymo aneksiją jau senokai politiškai nekorektiška kalbėti. Paklauskime: o kaip Rusija vykdytų šitokį įsipareigojimą? Turime Abchazijos ir kitų regionų patirtį, kur buvo įsileisti Rusijos vadinamieji „taikdariai“, tačiau vėl lipame ant to paties grėblio. Gal Rusija įkalbinėjama, kad kartu su, pavyzdžiui, ES pasirašytų kokią Ukrainos valstybingumą ir teritorinį vientisumą pripažįstančią sutartį? Tačiau juk tokią ji jau buvo pasirašiusi 1994-aisiais kartu su JAV ir Anglija. Rusijos ordyniečiai gali pasirašyti visokias sutartis, o po to, atšventę eilinę pergalę prieš apgailėtinus „pindosus“, vėl pulti apkaltinę „fašistinį režimą“ tų sutarčių pažeidinėjimu. Juk lygiai taip Rusija elgėsi anais laikais okupuodama Baltijos kraštus. Nejau Europos politikai nieko nepasimokė iš visai nesenos istorijos?

Ukraina prašo rimtos pagalbos bandydama atlaikyti Rusijos Ordos puolimą. Ukrainos bėda – korumpuotas ir šalį kartu su Rusijos oligarchais išvogęs politinis elitas. Pats elitas pirmiausia galėtų pasidalyti „nagrablennym“ su nepriteklius ir agresiją kenčiančia valstybe, kad žmonės matytų, jog ir valdantieji rimtai, o ne apdairomis, visomis išgalėmis stengdamiesi išsaugoti sukauptus „aktyvus“ įsijungia į pasipriešinimo kovą.

Išvogta ne vienas šimtas milijardų dolerių, tad surinkti porą dešimčių, kurių šiuo metu reikia užkaišyti atsiveriančioms biudžeto skylėms, tikrai neturėtų būti didelė problema. Tačiau ar ryšis to imtis naujoji valdžia, ar parodys pavyzdį? Šiuo metu einama išmintu keliu – pinigų prašoma tarptautinių institucijų. Vakarų šalys taip pat neapsisprendžia dėl veiksmingos karinės pagalbos – ką pagalvos V. Putinas? O kol kas pirmosiose fronto linijose su Orda kaunasi paprasti ukrainiečiai patriotai ir sykiu nepaprasti litvinai. Šlovė jiems!

Delfi.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Letui       2015-02-11 12:20

Matau,kad atsakei sau i klausima su kuo kariavome. Didelis pliusas tau.Pyktis per laika praeis, liks mastymas ir ieskojimas atsakymu apie save ir savo protevius bei ju pasauleziura. Amzinos tiesos nekinta, zmogus nematuojamas milijonais…palikim tai materelistinei romai,tegul jie skaiciuoja kiek su savim pasims,kai keliaus i ana nematerialu pasauli. O mes,kaip ir musu proteviai,su svaria siela ir sazine kursime skaidria Tikrove.

Letas Palmaitis Letujui       2015-02-11 3:16

Na gal manas ir Taigis tas pats, bet tik ne internautas. Čia atkreipiau dėmesį į vėl pasirodžiusį internautą, kurio stilius man priminė Karlą Marlą.

Letui       2015-02-10 21:01

kad “Man”-ius yra tas pats buvęs “taigius”, tai faktas.

Letas Palmaitis dėl internauto / internautso ir Ka       2015-02-10 19:09

Ar neatrodo, kad tai tas pats asmuo?

Letas Palmaitis manui       2015-02-10 19:07

“Saujelė globalistų” sakai?
Yra saujelė mažai kam žinomų “dievų” ir dešimtys matomų pasaulinių bankininkų top-milijardierių, tai teisybė. Prie to pridėkime: šimtai multimilijonierių klanų, tūkstančiai vedančiųjų politinių menedžerių ir milijonai jų tarnų visame pasaulyje su milijoninėmis sąskaitomis banke. Natūraliai, jie maitina begalę spectarnybų bei iki dantų ginkluotas daugmilijonines kariuomenes.
Ir pagaliau yra tie milijardai “paprastų žmonių” Ar Pačiam neatrodo, kad panašiai buvo ir vergvaldinėje Senovės Graikijos demokratijoje?
Kuris sifilitinis leninas Patį išmokė, kad tie milijardai “paprastų žmonių” “ims valdžią į rankas”? Ar “saujelės” atsiranda ne iš tų pačių dvikojų? Ar jei gautum dabar kelis milijonus eurų sąskaitėlėn su sąlyga pagiedoti priešingai arba patylėti, čia rašinėtum apie saujeles?
Tik pažiūrėk, kaip čia stengiasi šūdpalaikiai is-us-mario-vai liaupsindami genetinius alkoholinius vergus - ir tai ne už milijoną eurų, bet ne daugiau kaip už keliasdešimt!

geras!       2015-02-10 18:35
is uz mario       2015-02-10 17:43

Россияне – миролюбивая нация, но, как показал опыт Наполеона и Гитлера, они все вместе встанут на защиту своей страны в случае опасности. Поэтому попытку свергнуть режим в России или ввязаться в войну с ней журналист Кеннет Ид сравнивает с игрой в русскую рулетку и с суицидом. Тем более что нынешний конфликт на Украине выгоден в США только нефтяным магнатам и коммерсантам в военной промышленности, пишет он в OpEdNews.

Геополитическая заинтересованность России в Украине очевидна и имеет многовековую историю. И говорить о том, что Россия захватила Украину, — смешно, считает писатель и юрист Кеннет Ид. Если бы Россия этого хотела, давно бы уже сделала – без особенной шумихи и почти без сопротивления, пишет он в своей статье для OpEdNews.

Присоединение Крыма стало логическим результатом свержения украинского правительства, считает автор статьи. И если Крым был важен России из-за базы в Севастополе, то в присоединении Украины, «относительно бедного государства, которое ляжет тяжким бременем на уже и без того обремененную систему благосостояния России», Москва не заинтересована.

По мнению автора статьи, нынешний конфликт на Украине идет на пользу только самим Соединенным Штатам и их военной промышленности, а также «нефтяным и газовым баронам». Санкции, которые Вашингтон и Брюссель ввели против России, по выражению Кеннета Ида, равносильны объявлению войны, а политика двойных стандартов, которая их сопровождает, «так же лицемерна, как Нобелевская премия мира, которую получил разжигатель войны и любитель беспилотников Обама»...

man       2015-02-10 16:17

sunku kaip zmogui matyti vis dar gerbiamo V.Rubaviciaus straipsni delfyje…Zinant kas valdo monetarine sistema, aisku kas sukelia pasaulinius karus.Ir kas is to pelno turi. Saujeles globalistu nereikia tapatinti su paprastais zmonemis kokios tautos jie bebutu, lietuviai vokieciai,lenkai ar rusai….visi mes kentejome ir kenciame nuo situ parazitu.O jei jau kam norisi panagrineti istorija,tai siulyciau pamastyti apie zalgirio musi.Atsakykime sau i kelis klausimus,ir viskas taps aisku.Kas buvo musu proteviu priesai? ir kas buvo musu sajungininkai? ir kas dabar yra musu priesai? Tai gi viskas taip paprasta.Mums pritaike “skaldyk ir valdyk” principa.O mes ir uzkibome ant sito jauko…..

StasysG       2015-02-10 14:38

Geras Autoriaus pastebėjimas apie Ukrainos vidaus padėtį. Bet ar Ukraina paklausys jo:——————“Ukraina prašo rimtos pagalbos bandydama atlaikyti Rusijos Ordos puolimą. Ukrainos bėda – korumpuotas ir šalį kartu su Rusijos oligarchais išvogęs politinis e l i t a s.  Pats elitas pirmiausia galėtų pasidalyti „nagrablennym“ su nepriteklius ir agresiją kenčiančia valstybe, kad žmonės matytų, jog ir valdantieji rimtai, o ne apdairomis, visomis išgalėmis stengdamiesi išsaugoti sukauptus „aktyvus“ įsijungia į pasipriešinimo kovą.”

internauts        2015-02-10 10:24

Lietuvos ir žemaitijos kunigaiksčiai ne kartą apgynė Europą nuo ordos, matyt ir dar kartą ši dalia tenka mūsų Daliai. Europa skolinga Lietuvai-Žemaitijai, už tai, kad nebuvo sunaikinta per mongolų invaziją, per švedų invaziją, per Petro i invaziją, per turkų invaziją, per bolševikų invaziją ir netgi dabar per kgb invaziją. Nors lenkų istorikai yra labai jau linkę nuopelnus sau prisipaišyti. Tačiau…
.
Prancūzų istorikai Lavisse ir Rambo “Visuotinėje istorijoje” rašo: Europos civilizacijos istorijai itin svarbu yra tai, kad Lietuvos kunigaiksčiai pajįgį  sulaikyti totorių veržimąsi į Europą”. Ringaudas laimėjo kelias pergales prieš mongolus ir sustabdė jų žengimą į Vakarų Europos šalis, išvadavo Polocką ir Vitebską... tik blogai tai, kad prisigrobtas Europos turtas sukėlė vaidus tarp pačių Lietuvos ir Žemaitijos kunigaiksčių...

Melo imperijos šaknys       2015-02-10 10:06

Tai, kad Ordos palikuonys ėmė laikyt save žydais, tapo tarsi kokiu ideologiniu pagrindu Melo imperijai. Judaizmą priėmę chazarai tapo “žydais pagal religiją’, vadinamais aškenazais, nors karaimai aškenazais nesivadina ir nelaiko savęs semitais. Tačiau paradoksas tame, kad ir ateistiniai ordos revoliucionieriai, tokie kaip Trockis, ir toliau laikė save žydais, nors netikėjo judaizmu. Tad kvailai atrodo Trockio ir Lenino išleistas pirmasis porevoliucinis   įstatymas - DEKRETAS PRIEŠ ANTISEMITIZMĄ, kurį trockistams pavyko, ypač po II-pasaulinio karo įtvirtinti netgi Vakaruose, dangstantis Holokaustu, nors tas įstatymas pasirodė kur kas anksčiau Rusijoje. Jau vien šis įstatymas, kuris draudžia bet kokią Ordos kritiką, turėtų priverst suklusti kiekvieną mąstantį žmogų, nes juo bandoma paslėpt didžiausią žmonijos istorijoj apgaulę. Apie kurią užsiminta net Apreiškime Jonui, Apokalipsėje: “jie sakys, kad jie yra žydai, bet jie tokie nėra”.
O Tibeto vienuoliai mayt žino, už kokią karmą Tibetas dabar kenčia Kinijos priespaudą...

Melo imperijos šaknys       2015-02-10 9:48

Melo imperijos šaknų matyt ir reikia ieškot toje Aukso Ordos istorijoje. Prieš Aukso Ordai įsikuriant Chazarų (khazaraų) chanate, chazarų chanas 9 a priėmė judaizmą iš Kryme gyvenančios semitinių žydų diasporos. Lietuvos karaimai - gyvas liudijimas šio tiurkų genties judaizmo. Jie savęs žydais nelaiko.
O Aukso Orda ilgainiui irgi ėmė save vadinti žydais. Karinga chazariškų pirklių tauta, susimaišius su žiaurių mongolų kariais, pasisavino “išrinktosios tautos” titulą, o kartu ir Čingis Chano sapno mitą  jog Dievas įsakęs Chingis chano palikuonims valdyt pasaulį nuo “Tekančios saulės šalies” iki “besileidžiančios saulės šalies”.
Chingis chanas susapnavo šį sapną kuomet buvo dar Tibeto vienuolis. Jis nusileido nuo Tibeto kalnų ir suvienijęs mongolų gentis išties nukariavo pasaulį, tačiau susidūrė su “Tekančios saulės šalies’ - Žemaitijos valdovu Rimgaudu (Vokiečių metrikose - Ringold), kuris sustabdė mongolų invaziją į Europą, puldamas mongolus iš užnugario. Iki šiol Vakarų istorikai nesupranta, kodėl mongolai, nepatyrę nei vieno pralaimėjimo, staiga atsitraukė nuo Vienos. Prancūzų istorikas Cn.Pichel teigia, kad Rimgaudo žemaičiams atiteko ir mongolų prisiplėštas Europos dvarų ir bažnyčių grobis, kurį jie saugiai paslėpė ir kad tas grobis ypač domino kryžiuočius.

gintui       2015-02-10 9:18

o ar yra rusej valdzioj nezyduku? kur tik bakstelsi - ten ir pataikysi. Duma aplamai reiktu sinagoga pervardint. Medvedevas skrybeliuotiems zydams irodinejo, kad jo motina zyde, o Putino motina Shalomer, surusinus galune - Shalomova.

gintas       2015-02-10 8:22

“žymus Rusijos filosofas Vladimiras Kantoras” - žinomas žydukas rusofobas.

VaidasVDS       2015-02-9 23:56

Gana sunku dėstyti teoriją apie tai, kad Dievas yra meilė, kuomet vyksta tokia intelektuali diskusija autoriaus minčių aptarime apie negyvėlių tarpusavio kovas.
Tad užduosiu jums visiems tokį pusiau filosofinį klausimą: kam jums, žmonės, reikalinga šita visa beprasmybė - ieškoti nuolat priešų, ne tokių tautų, ypatingų ordų, karų kurstytojų ir karų vykdytojų? Ar jums dar nenusibodo kariauti?
O Letas gal galėtų paaiškinti, kur iš Biblijos dingo Jėzaus frazė: “Tie, kurie pakels kardą, tie tikrai ir žus nuo kardo”.
Taip ir kariauja vis dar tas beprotiškas pasaulis.
Kažkada pirmieji krikščionys, tikri krikščionys, stojo į tikrąją dvasinę kovą prieš minias netikrų tikinčiųjų. Jie prarasdavo savo materialias gyvybes, bet išgelbėdavo ne tik savo sielas, bet ir tų, kurie jais patikėdavo. Iš paties Jėzaus apaštalų 3 buvo nužudyti, 3 buvo nukryžiuoti, bet nei vienas nekėlė kalavijo, o kiek sielų Dievui per istoriją laimėjo. Vargšė krikščionybė, kaip ji buvo pasiklydusi, keldama kalaviją tiek daug metų pagal suklastotą vieną Biblijos eilutę. Gal jau laikas jai taisytis…

Marijonas       2015-02-9 23:50

Pseudoistoriniai pezalai skirti delfio neišmanėliams. Nei Doneckas, nei Luganskas į LDK sudėtį neįėjo. Na, o remtis pavarde su šaknimi Litvin- tai tai ir toli galima nusifantazuoti - tad ir pradedu: žmogus su pavarde Maskoliūnas nebejotinai yra Rusijos agentas, tai teisiog genuose įtaršyta, gi pavardė liudija. Žmogus su pavarde Totoraitis neabejotinai prijaučia islamo džihadistams, saugokites!

P.S. Kažkada Rubavičius buvo neblogas apžvalgininkas-filosofas, dabar tesugeba tik tokius patriotinius pabezdėjimus išgauti.

Na va       2015-02-9 23:44

Visi mano komentarai ir video istrinti!:((( O ten buvo apie Ukrajinos valdzios kriminaline praeiti ir sheicho Imrano is malaizijos laida del Krimo… Isvada-portalas nesaikiai geria coca-cola! Stop coca-cola,stop mela ir karo propaganda!

Letas Palmaitis Ogaljisžydųkilmėsui       2015-02-9 23:16

Lietuvos žydai vadinasi ne litvinais, bet litvakais, o litvinas - gudiškas (ir toliau į pietus) lietuvio pavadinimas. Paties galvoje įstrigo sovietų ministras Litvinovas - iš sovietinių veikėjų pavardžių nieko neišgausi, pvz., ar Trockis, ar Bronšteinas - vienodai žydiška, užtat Uljanovas prieš tapdamas leninu dar ir Iljinu spėjo pabūvoti.
Kita vertus, jei Litvinenka būtų buvęs ir “pats gryniausias” žydas, ką jis nuo to būtų kitoks tapęs ir vertas nunuodijimo?
Deja, daugeliui yra būdinga baudžiavos laikų gyvūniška tautų klasifikacija pagal kaimo gyvūnų rūšis: višta kudakuoja, karvė baubia, ožka mekena, vokietis marma vokiškai, o žydas žydiškai. Kap žinia, primityviose kultūrose žmogumi laikomas tik savo genties atstovas (pvz., Sibiro tautos nganasanų pavadinimas išvertus reiškia “žmonės”). Ir jau “savaime aišku”, kad tie “gyvūnai” visi vienodi tarsi kariuomenėje, visi vienodai mąsto ir turi bendrą “politinę programą” (o “žydeliai” - dar ir visiems bendrą vadovybę). Daugelio intelektas, deja, tebėra užsikonservavęs šioje suvokimo pakopoje.

Letas Palmaitis LetuiPalmaičiujui       2015-02-9 22:44

Taika žudiko sąlygomis garantuoja ateičiai šliaužiantį žudymą; TIEK FIZINĮ (po Rytų Ukrainos ateis eilė likusiai Ukrainai - ukrainiečiai vėl turės pasiduoti chamams? - Jei būtų taip, kaip rašote, kam lietuviai kariavo su kryžiuočiais ir nenorėjo suvokietėti, kam tie Pilėnai buvo? - o kartu ateis ir Baltijos eilė), TIEK DVASINĮ (per 150 metų draugystės su bratuškomis alkoholikais bent trečdalis lietuvių jau tapo Ordos konglomerato suvirškinti į “radnają” trydą, o tai matosi ir iš komentarų).
Be to, turbūt esate ateistas ir manote, kad šis akimirksnio pabuvojimas gendančioje materijoje ir yra kirmėlinės egzistencijos tikslas ir prasmė?

Daiva       2015-02-9 22:06

Turi būti Litvinenka. Tokia galūnė, kai o virsta a, kaitoma (Litvinenkos, Litvinenkai…) lietuviškojoje tradicijoje rašomų ukrainiečių pavardžių.

to karlamarla       2015-02-9 20:29

kokia tu karlamarla,murlo ir tiek

>StasysG       2015-02-9 20:23
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.
StasysG       2015-02-9 20:18

Apie ŠIANDIENĄ. Lenkijos balso kažkaip nesigirdi, kai Tuskas perėjo į ES… Prancūzija. Atgimstantis Sarkozy gina Rusijos užimtą Krymą. Ten, sako jis, piliečiai apsisprendė... Kipras įsileidžia Rusijos bazes…. Austrija, Italija, Čekija, Lovakija, slovenija prieš ginklų tiekimą Ukrainai… kanclerė Merkelienė Amerikoje prieštarauja Obamai duoti ginklus Ukrainai…. Putino didžiausia nuotaruja kairo centre. Ten jis vieši, 2 d visitas. : pasaulio politinis elitas pradjo smarkiau judėti, bet Ukraina vis dar viena kovoja.

Letui Palmaičiui       2015-02-9 15:11

Tamsta,filosofuojat sau ir tiek.Tamstos pomėgis.Įdomus esat žmogus,įdomu skaityti,bet….
Kai vaikai buvo maži ir mintis,kad tik karo nebūtų, buvo labai svarbi.Kaip paaiškinsi mažiems vaikeliams,kad tu juos apsaugot negalėsi,kai jiems su tėveliais atrodo taip saugu.Tamsta,gyvenat galimai tik sau ,savyje,gal klįstų,bet gal todėl gyvenimas tų,kuriems taika reikalinga kaip tyras vanduo, iškrenta iš tamstos filosofijos ir realaus gyvenimo atsakomybės lauko?Nėra gal taip aktualu?,pačiam?.Šeimoms,auginančioms vaikus,jauniems žmonėms Taika būtina gyvybinė erdvė.Žmogus gimė gyventi ir kurti,ne sunaikinimui dėl kažkieno užgaidos ir interesų.
Atleiskite,kad taip stačiokiškai,bet kartais taip būtina:).

O gal jie zydu kilmes?       2015-02-9 14:52

Litvinov tai labai populiari zydiska pavarde Ukrainoje smile) su Lietuva ja risa tik pirma zodzio saknis ir tai,kad LDK buvo didziasia Europoje to metu zydu bendruomene. Litvinais,litvakas vadino zydus is Lietuvos,Litvinenko greiciausia yra tokios pat kilmes tik su nuoroda,kad jis irgi is Ukrainos,nes -nenko dazniausiai pasitaikanti pavardes galune ukrainietisku pavardziu,o ne rusisku. ponui rasytojui reiketu remtis mokslu,o ne emocijomis apie LDK :DDD juokas ima is tokiu rasliavotoju

Letas Palmaitis Pritariui       2015-02-9 14:30

Politiniai kaliniai buvo geriausi žmonės, todėl jie tarp savęs ir sutardavo.

Letas Palmaitis Pastebėjimusui       2015-02-9 14:27

Kas yra rusai? Tai Maskolijos iš Kijevo pavogtas vardas, o pati Maskolija ir yra Orda, tiek kaip Aukso Ordos “teisių perėmėja”, tiek kaip suvirškintų buvusių tautų konglomeratas. Pats Maksvos pavadinimas nuo mordvių genties mokšų vardo, žr.
http://royallib.com/book/belinskiy_vladimir/strana_moksel_ili_otkritie_velikorossii.html

Galimai       2015-02-9 14:18

norintiems karo ar nėra svarbūs žūstantys žmonės? Jau pranešama, kad galimai žuvo ne keli, bet keliasdešimt tūkstančių Ukrainoje senų,jaunų,vaikų.Tik taika gali žudynes sustabdyti.Ir nerodykit to keisto susirūpinimo ukrainiečiais,kas juo patikės,nes jis labiau panašus į menamą.Jei tau žmogus svarbus saugai jo gyvybę.
čIa ne pjaras, žūsta žmonės,sugriauti jų namai,ažšaros,skausmas,netektys.Kartais net koktu skaityti,kai ginčijamai sarkastišikai,bejausmiškai,kaip apie nukritusius lapus,ne kaip apie pražutingą karą,kuriame griaunama,naikinama viskas ką ukrainiečiai kūrė ir jie patys ir vieni kitus gal taikoje buvę drauge?

Ne coca-colai!       2015-02-9 14:17

Как отмечает в своей статье для сайта Press TV колумнист Финиан Каннингем, американские власти заявили, что «не отбрасывают никаких вариантов» в отношении отправки летальных вооружений «неонацистскому киевскому режиму». Также Вашингтон заявил, что не хочет опосредованной войны с Россией и отдает приоритет дипломатическим средствам решения конфликта, который длится на Украине уже почти год, говорится в статье.
«До смерти смешно!», - пишет автор, по мнению которого, американский режим на данный момент - «самое деструктивное и самое лживое международное образование со времен Второй мировой войны». Ни к одному заявлению Вашингтона, убежден Каннингем, нельзя относиться даже с «малейшим доверием».

Конечно же, считает колумнист, США хотят опосредованной войны с Россией. И на самом деле, они уже ведут с Москвой войну, а «марионеточный режим», который Вашингтон посадил в Киеве в феврале прошлого года, служит «авангардной силой по дестабилизации» Москвы.

Поэтому несмотря на «заманчивую ложь и двуличие» американских властей, США уже, как пишет Каннингем, «по колено увязли» в войне с Россией, хотя эта война пока остается опосредованной. Своими открытыми заявлениями, касающимися поставок летального оружия на Украину, американские власти дают понять, что они готовятся перейти из состояния «скрытого военного участия» к открытому, уверен автор...

Nu taip       2015-02-9 14:10

O tuos ,kurie gimdavo mongolų/rusių mišrūnai vadindavo"JOB tvoju MATJ”

Kodėl rusai keikiasi?       2015-02-9 14:07

Taip gyvenimas p0rivertė,kai MONGOLAI rūrino ruses,o vyrus ir vaikus žudė.Jei rusė už karštas sexsualines paslaugas įtikdavo mongolui,tai mongolas pas savo vadą atsivesdavo ruskiuką ir pasakydavo:“JA JOB JIEVO MATJ”.Taip grynakraujis ruskiukas likdavo gyvas,bet motina turėdavo dirbti prostitute ir gimdyti mišrūnus.

LDK       2015-02-9 13:57

Kaip kariauti prieš Ordą su branduoline ginkluote?
Atsakau:sukurti ginklą ,kuris per atstumą įsodrintą branduolinį kurą paverstų mažai radioaktyviu metalo gabalu.
Taigi,kurkime naujos gynybinius ginklus.
Juk istorija sako,kad Ordą sustabdė ŽEMAIČIAI,panaudoję IPRITO dujas,pagamintas naturaliai iš suplėkusių GARSTYČIŲ.Mongolų-totorių kariuomenė su visais arkliais krito kaip lapai.

Gera analizė       2015-02-9 13:51

Sakyčiau GILUMINĖ.Užkabinta esmė.Pagreibta iš dugno su visais tirščiais.

Ne coca-colai!       2015-02-9 13:15

Сегодня на Украине мы вынуждены иметь дело с правительством, которое незаконно пришло к власти в результате «революции на майдане» и теперь подвергает гражданское население бомбардировкам в Донецке и Луганске. Это военное преступление, что должно было бы вызвать крайнее возмущение у всех этих защитников прав человека, которых мы сегодня постоянно слышим с совсем другими заявлениями во французских СМИ», - сказала Ле Пен.

«США преследуют цель спровоцировать подлинную войну в Европе, намереваясь вооружить Украину. Они хотят довести зону НАТО до российской границы. Они уже много лет пытаются усилить свое влияние в Восточной Европе. США добиваются вступления Украины в НАТО, такую же цель преследует и нынешнее украинское правительство», - отметила Ле Пен...

jau si vakara       2015-02-9 13:11

21val.
Tema:

1. Mūsų gretų reikalai. 15 punktų ir diskusijos, kurių nebuvo

2. Tarptautiniai įvykiai. Graikija. Naftos kainos. Euroemisija. Šveicarijos frankas.

3. Dabartinės pasaulinės krizės evoliucija–Amerikos skola. Europos vienybė nuo Lisabonos iki Vladivostoko.

4. Atsakymai į kai kurią kritiką.

http://www.rolandaspaulauskas.lt/2015/01/xi-naktigone-kitaip/

VALDAS       2015-02-9 12:57

O gal autorius ir kiti i ji panasus,galetu konkreciau…KAIP jie isivaizduoja ta visiska PERGALE pries ;ORDA;Kaip jie ja pasieks[zmonija kariauja jau ne su kardais,kaip LDK LAIKAIS]...gal papasakokite,kaip tas vyktu REALIAI.

beje,       2015-02-9 12:30

Juk uždarose, tačiau gaivališkas permainas išgyvenančiose visuomenėse slaptieji ryšiai yra didžiulis privalumas, padedantis kopti aukštyn įvairiose srityse. Terpėje, kurioje verslas ir politika susipynę į slaptą korupcinę priklausomybę, buvę kagėbistai jaučiasi kaip žuvys vandenyje. Visiems kitiems belieka tik mokytis ir pavydėti sėkmės.
..
Dėl šitų pačių priežasčių slaptos bendruomenės turi didžiulę įtaką visoje pokomunistinėje erdvėje, taigi ir Lietuvoje. Bet kokios mažumos, susijusios tvirtais vidiniais ryšiais, įgauna privalumų, kai pati veikla reikalauja konfidencialumo. Čia galima minėti įsislaptinusias ir, atrodo, vis dar negalvojančias atsiverti seksualines mažumas, tačiau visų pirma Lietuvoje, kaip ir Rusijoje, kalbėti turime apie KGB palikimą ir kalbėti aiškiai.

KarlaMarla, pakalbėkim apie KGB       2015-02-9 12:26

...tik atkreipiu dėmesį į pokomunistinių valstybių raidos dėsningumus. Rusijoje po spalvingo komunistų bonzos B. Jelcino atėjo pilkųjų kagėbistų epocha. Pilkieji „valstybininkai“, atrodo, vėl ima valdžią ir Lietuvoje. Net jei čia ir nebūtų Rusijos rankos, esmė ta pati. Valdžios svertus bandoma slėpti neaiškiuose užkaboriuose, o demokratijai paliekamas tiktai Potiomkino fasadas.
...
Įnirtingas, jokiais sveiko proto argumentais nepagrindžiamas buvo akivaizdžiai netinkamo VSD vadovo Pociaus gynimas…. Koks aukso puodas ar gyvačių kamuolys slypėjo po VSD vadovo kėde? Kodėl jis tapo toks staiga nepakeičiamas? Kokią velniavą ten atrastų/atrado paskirtas naujas žmogus? Istorija nutyli. Bet A.PAulausko bandymai atsikovot šį postą akivaizdūs.
..
Arvydo Pociaus keliamą grėsmę beatodairiškas jo gynimas išduoda labiau nei griežtos komiteto išvados. Negi iš tikrųjų ir dabartiniame Lietuvos Seime yra tiek daug lengvai manipuliuojamų ir pažeidžiamų žmonių? Gal kokiame slaptame seife guli visa krūva tokių popiergalių, iš kurių vienas buvo ištrauktas prieš Virgilijų Čepaitį ir Algimantą Matulevičių? Ištrauktas tiesiog iki šleikštaus primityvumo reikiamu momentu. Kur tas seifas yra: A. Paulausko kabinete? Kokioje nors kagėbistų kontroliuojamoje verslo bendrovėje? Ar tolimoje artimoje Rusijoje?
..
Įvykiai aplink VSD rodo ne vien saugumo krizę. Kaip niekas kitas, ši įnirtinga kova atskleidė viso, ne vien politinio mūsų elito ir jo struktūrų bejėgiškumą, pažeidžiamumą ir priklausomybę nuo neaiškių įtakų.
...
Kai svarbiausi politiniai sprendimai priimami „po kilimu“, juos lemia ne piliečiai, o slaptosios jėgos. Ir kas tada žino, ar tos jėgos nėra priklausomos nuo persitvarkiusio KGB, kuris vis dar šnopuoja į nugarą? Šnopuoja, tarsi būtų čia šeimininkas…

KarlaMarla, pakalbėkim apie KGB       2015-02-9 12:21

Klaidinga būtų manyti, kad kuo toliau, tuo labiau KGB šleifo grėsmė mažės. Labai ilgoje perspektyvoje – taip. Vis dėlto dabartinis laikas gali būti pats intensyviausias. Juk pokomunistinė maišalynė vis dar tęsiasi,  nors ir pakeitė formą bei pavadinimus…
...
Kaip žinoma, nuo Nikitos Chruščiovo laikų KGB buvo uždrausta verbuoti aukščiausius komunistų veikėjus, ir net ankstesnis verbavimas būdavo ištrinamas. Taigi šantažuoti šitų žmonių, esą jie priklausė KGB, neįmanoma. Ir apskritai komunistų elitas į savus “sarginius” kagėbistus visada žiūrėjo su natūraliu pasibjaurėjimu. Tačiau laikai pasikeitė, pasikeitė ir rolės. Kgb pasislėpė po verslo priedanga, oficialiai deklaruodamii “antikomunizmą” ėmė jau aktyviai skverbtis į Vakarų rinkas ir ES vyriausybines organizacijas. Kiti įsitraukė į mafijinę veiklą.
...
Dabar gi matome kaip antrojo ir trečiojo nomenklatūros ešelono smulkmė stengiasi susigriebti silpstančių partijos mamutų palikimą. Akivaizdu, kad Lietuvoje neproporcingai didelę galią yra išsikovoję sovietinių teisės ir teisėsaugos struktūrų palikuonys. Rusijos slaptosios tarnybos būtų labai kvailos, jei nepasinaudotų šita palankia maišalyne ir nepabandytų dar labiau įtvirtinti savo kontroliuojamų žmonių. Beje, Seimo komisijai liudiję VSD pareigūnai yra kalbėję ir apie slaptus A. Brazausko nušalinimo scenarijus.

ha ha >KGB žaidžia       2015-02-9 12:16

“normalūs” komentatoriai tai tie, kurie nieko nežino ir nieko nenori žinoti, nes juk taip paprasta - dėl visko kalta “matrioška”.
Tikrai KGB lygis, ha ha smile

KGB žaidžia       2015-02-9 11:54

smagu, kad KGB labai domisi TIESOS.lt portalu.
Dideli komentarai - paklodės - KGB darbas - nukreipti dėmesį, sukelti sumaištį.
Normalūs komentatoriai ilgų komentarų nerašo.

Pastebėjimas       2015-02-9 11:49

Kažkas naujo, po 20 “rusai puola” pakeista į “orda puola” :D Tiesa dėdulė vienu metu bandė “rusai puola” pakeisti į “pedofilai puola”, bet tas projektas nelabai pasisekė, netapo masiniu.

KarlaMarla        2015-02-9 11:44

pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, žlugus nacizmui, regėjosi, kad politinis spektras pasaulyje pasislinko į kairę (juk galima šiaip taip suprasti, kad fašizmas ar nacizmas tapatinami su dešiniąja ideologija– tegul ir visiškai klaidingai, bet tai jau atskira kalba). Taigi žmonių reakcija, visuomenės nuomonė krypo į kairę, bet žlugus komunizmui – kai regėjosi, jog politinės nuostatos turėjo pasistūmėti į dešinę – nieko panašaus neįvyko….....
.
Visame pasaulyje, ypač Europoje, pradedant 1992 m., į valdžią pradeda ateiti kairieji politikai ir partijos, taigi vėl pasukama į kairę, kas man atrodo nelogiška. Maža to, jokios 1989-ųjų viltys (o jų būta itin plačių) neišsipildė. Komunizmas išliko. Khazariškojo Harvardo auklėtinis Francisas Fukuyama galėjo tarti, kad tai istorijos pabaiga, bet istorija tarė kitaip – liko Kinija, Kuba, Vietnamas, Šiaurės Korėja. Ir pačiose buvusiose komunistinėse šalyse procesas toli nepažengė: iš tikrųjų įvyko veikiau kosmetiniai, išoriniai pokyčiai: vienas personalijas pakeitė kitos, taip pat atėjusios iš komunistinio isteblišmento. Šios šalys pasirodė esančios ne laisvos, o tankiai apraizgytos nomenklatūros likučių.
.
Tačiau tai, kas man kėlė didžiausią nuostabą, vyko Vakaruose. Juk kaip tik tuo metu Vakaruose pasirodė naujos utopinės ideologijos. Tad jeigu prireiktų nustatyti, kada tiksliai Vakaruose atsirado politinis korektiškumas, tai pasakyčiau aiškiai – kaip tarptautinis reiškinys jis pasirodė dešimto dešimtmečio pradžioje. Šiuo klausimu visiškai sutariu su Rusijos disidento V.Bukovskio nuomone. Tik mano manymu, ir tuo galiu jį papildyti – žlugo ne komunizmas, bet stalininis komunizmas, trockinis komunizmas laimėjo. Laikinai.
.......
Jau pirmojo kominterno laikais išryškėjo nesutarimai tarp Stalino ir Trockio sąjungininkų. Kai trockistai subėgo į Vakarus ir gana greitai įsitvirtino Vakarų politinėse struktūrose, nesutarimai tarp stalinistų ir trockistų komunistų virto “šaltuoju karu”. Po to kai trockistai nugalabijo Staliną, Berija bandė perimti vadeles į savo rankas, tikėdamasis nacionalinių valstybių palaikymo. Tačiau Chrusčiovo falangas laimi ir šaltasis konfliktas vos nevirto karštu. Tada įsivyrauja Brežnevo stagnacija. Po to neotrockistas Andropovas su Liubimovu sukuria Golgotos perestroikos planą. Keturių etapų. Paskutiniam etape, po Jelcino paleisto “banditų kapitalizmo” valdžią numatyta perleisti “gerai išmuštruotiems”, užsieniuose apsitrynusiems KGB vyrukams… kurie per verslo priedangą įsibraus į Vakarų valdymo struktūras… (Golghota ili sekretnij plan perestroiki. 1995. Liubimov. Soviersenno sekretno. Nr2)

Ūla to Heh:) Kas valdo Ukrajina!?        2015-02-9 11:43

man tamstos vietoje būtų gėda ne tik skelbti šią yotube, bet net ir išsižioti apie jos turinį. Rodykite latviniams

internauts >nepritariu        2015-02-9 11:38

vienas LDK kunigaištis - Bzežinskis dirba patarėju Obamos vyriausybėje. Pagrindinis strategas.
Štai kodėl ordos agentas Kissingeris taip išsigando, kuomet piliečiai išrinko ne ordos statytinį, Vietname kontūzytą McCeiną, o Obamą. Ir taip išsigando, kad net slapta vyko pas Putiną pasitarti.
O ir Putinas išsigabdo, nes tarp Bušo neokonų jis turėjo daug savų ordos agentų. O per juos ir tvarkėsi pasaulyje..  ir Europą kone turėjo jau savo rankose per tokias monopolijas kaip Gasprom, Rosneft ir kt.  Pasinaudojęs JAV karu prieš Iraką demonizavo JAV, bet koks to karo rezultatas? Naftos laukus užėmė LUKOIL, kuris dabar valdo 80 procentų Irako naftos laukų. O jų valdomas ISIS valo Iraką nuo JAV paliktos valdžios. Putinas moka veikti kitų rankomis. Pulti Iraką taip pat įtikino per Izraelį. Izraelis iš Bušo lobstų gaudavo po 8 milijardus kasmet paramos “kovai su terorizmu”. Susipirko ta proga visas NAUJASIAS TECHNOLOGIJAS.
.
Obama panaikino “terorizmo grėsmę”, sunaikinęs Ben Ladeną ir paramą Izraeliui nutraukė. Nepatiko Natanjahu vyriausybei ir tai, kad jis kuria Palestinos respubliką, galimai su sostine Jeruzalėj.
O Ordai labiausiai nepatiko, kad Obama atėmė iš Ordos pagrindinius PASAULIO BANKO, TVF bei Fed.rezerv. postus. Tai buvo pagrindinės priemonės ordai susižert pasalio turtą į savo rankas. Šito ORDA negali atleisti. Tiesiog padūko. Vakar Svoboda radijas pranešė, kad buvęs Fed.Rezerv. valdytojas Alenas Greenspain pareiškė, kad GRAIKIJAI GERIAUSIAI ATSISKIRT NUO EURO. Štai ir atsivėrė chazaras visu gražumu pagaliau. O kiek dar tokių gyvačių užantyje JAV laiko?

Ūla to Pastebėjimas tam 2:38        2015-02-9 11:34

ar vyras yra giminė? Nenusitampykite su savo klaustuku

hmm..        2015-02-9 11:15

drąsi ta Merkel su Holandu, kad vyko į pačią ordos irštvą.
Nejau nebijo, kad po tokio žygio juos gali ištikti netikėtas infarktas ar kaip Lozoraičiui - dirbtinai sukeltas vėžys?

pritariu       2015-02-9 11:13

Monsinjoras A.Svarinskas pasakojo, kad lageriuose geriausiai sutardavo lietuviai su ukrainiečiais. Daug bendro tarp mūsų tautų - ne tik istorija, krikščionybė, bet ir įgimtas teisingumo ir laisvės pojūtis. Ir A.svarinskas labai teisingai sakė: pralaimės Ukraina - pralaimės Lietuva, laimės Ukraina - laimės Lietuva. Taip kad LDK gyva ir vėl priešinasi tiek okupantams iš rytų, tiek pederastams iš vakarų.

nepritariu       2015-02-9 11:01

Kaip galima šiandien kalbėti apie šiandienos LDK? Jos nėra. Ji išnyko. Nes jei būtų LDK, tai turėtume ir jos valdovus-kunigaikščius. Bet ir tokių nėra. O savintis Ukrainą kaip buvusios LDK teritoriją - labai negarbinga ir negražu. Tada tampa aišku, kad galime Ukrainos ir remiame ją tik dėl to, kad paskui kažkaip iš jos turėtume naudos?? Negražu.

Pilietė       2015-02-9 10:54

Visiškas nusišnekėjimas - žemiau kritikos.

kalbinykas       2015-02-9 10:52

gerame autoriaus straipsnyje matosi nevykes vertalas “ordynieciai” Ordos gyventojams apibudinti.
Originala “ordyncy” is slavu kalbos matyt reiktu versti “ordieciai” (nuo “Orda”, plg. Kinija-kinieciai, Ukraina-ukrainieciai, ir t.t.) arba “ordai” (Rusija-rusai, Italija-italai).
O labiausiai pastaruoju metu vykes terminas butu siek tiek adaptuotas “orkai”.

>> Pastebėjimas        2015-02-9 10:22

o ar pastebėjai, kad ne rusai puola, o ORDA?
At matai skirtumą?
Nejau manai, kad Putinas rusas?
Labai klysti, jis Ordos atstovas.
Rusai iki šiol nesugeba išsivaduot iš Ordos jungo.

Letas Palmaitis       2015-02-9 10:20

Jei tikėtume tradicinėmis valstybėmis bei jų savarankiška politika, gal ir taip. Tačiau juk pasaulis įžengė į globalią raidos fazę, kurią atitinka susiformavusi “Vakarų” globalistų jėga bei auganti Kinijos jėga. “Vakarus” reikia rašyti kabutėse, kurios pabrėžia laikiną politinę strategiją, bet ne kultūrinę esmę. Kultūriškai senas Europos ir Ordos konfliktas išsiplečia į globalinį Europos-JAV ir Kinijos konfliktą, orda (Magogas) pasmerkta (ir jau natūraliai linksta) būti Kinijos (Gogo) praryta. Šiomis sąlygomis LDK išsiplečia į visą Vidurio Europą kaip būsimas kordonas tarp Kinijos ir Vakarų plačiąja prasme. Deja, pagrindine jėga LDK taps nebe “litvinai”, net ne Baltija, bet galbūt Ukraina. Tačiau prieš tai LDK turi būti dar atkurta kaip savarankiškas žaidėjas: nuo Ukrainos iki Estijos / Suomijos. Dabartinis Bilderbergas to niekad neleis, bet ateityje augantis Kinijos pavojus gal ir privers.
Dėl pačios Ordos Autorius netikslus sakydamas, neva “esminiai ordiškojo politinio mąstymo dėmenys – beribis žiaurumas ir išmoninga apgaulė”. Politinio mąstymo - taip, tačiau esminis egzistencinis Ordos dėmuo nuo pat mongolų laikų - vėžinis plitimasis, praryjant ir “pervirškinant” į š... savo valdžion patekusias buvusias tautas. Mongoliškas žiaurumas - taip, kaip kitaip, bet tai tik neišvengiamas palydintis bruožas, nes sutelkti pavergtuosius į vieną beformę trydą galima tik žiauriausio chano botagu. O klasta apskritai yra azijatų bruožas.
Pabaigai svarbu pakartoti, kad visi šie samprotavimai yra apie procesus, vykstančius jau apokaliptinėje perspektyvoje, o jų giluminė priešprieša - kova tarp abraominio PASItikėjimo D-vu (kol kas realiai vykdoma tik islamo) ir satanistinio sukilimo prieš D-vo Valią. Tikri tikintieji čia optimistai.

Garliava susidūrė su pedofilijos bizniu?        2015-02-9 10:18

“...buvo paskelbęs straipsnį, kuriame išsamiai aiškino, ką reiškia Vladimiro Putino elgesys, kai jis netikėtai viešumoje, apstulbindamas stebinčiuosius, ėmė bučiuoti vaikštinėjančio berniuko bambytę ir kaip toks elgesys susijęs su prezidento pedofiliniais polinkiais, kurie buvo žinomi ir jo specialiesiems auklėtojams”

Va čia tai bent. Gal tai paaiškina ir tai, kad Rusijoj iki šiol neuždrausta vaikų pornografija?
Gal tai paaiškina ir tai, kad dar sovietmečiu nuteistas už pedofiliją B.Shpygelis yra artimas Putino bendražygis, tapęs vaistų pramonės magnatu. Tas pats, kuris globoja ir Lietuvos neobolševikinį A.Paleckio Frontą ir netgi buvo atvykęs į teismą palaikyt Paleckio, kai šis buvo teisiamas už teiginius, kad per Sausio 13 neva “savi šaudė savus”. Kyla įtarimas, kad Garliavos judėjimas galimai palietė kokį tai vaikų porno verslą Lietuvoje. Juk tas verslas pelningesnis nei naftos. O Garliavos mergaitės liudijimu, ji kažkuriam Kauno motelyje buvo “fotografuojama” nuoga vonioj ir kitur su Ūsu… Greičiausiai filmuojama, tik mergaitei atrodė, kad fotografuojama.

>>ne cokakolai       2015-02-9 10:00

tegul ta ponia Le Pen nuo priklausomybės nuo Putino pirma išsivaduoja.
Juk aišku, kad karikatūristus išžudė teroristo Putino samdiniai, kad pakeltų fašistės La Pen reitingus.
taip pat aišku, kad Iskander gamyklos sąvininką Maskvos oro uoste ciniškai nužudė didysis Rusijos teroristas už tai, kad nepasirašė Iskander perleidimo Rusijai. Juk tik paskutiniai kvailiai gali patikėti, kad kylantį prancūzų lėktuvą “netyčia” užkliudė uostą valanti mašina.
Visi teroro veiksmai su JAV ambasadų sprogdinimais, su 9/11, Rusijos gyvenamųjų namų, Malaizijos lėktuvo, Kačinskio lėktuvo ir kt. veda tik į vieną cinišką teroristą ir jo samdinius.

putinas       2015-02-9 4:01

Tie parsidaveliai ir uz patrijotiskumo graibosi,kad suklaidinti zmogu kuris negauna informacijos kazkokiu budu,na tokie dviveidziai.

Canada       2015-02-9 3:50

Pagarba ponui Rubavichiui. Giliai ir plachiai.

Pastebėjimas tam 2:38       2015-02-9 3:43

Anastasijos Dmitruk vyras pabėgo nuo armijos į Rusiją. “Niekada mes nebūsime broliais”. Ar ne gėda jiems po to bėgti į Rusiją. Ne veltui liaudis sako: nespjauk į šulinį, nes iš jo gali tekti gerti.

Pastebėjimas       2015-02-9 3:32

Štai dėl tokių beretinių balvonų, kaip autorius, Lietuvoje ir nebus nei tiesos, nei teisingumo, nei taikos ir ramybės, nei draugiško sugyvenimo su kaimyninėmis valstybėmis, ir tuo pačiu nebus Lietuvos gyventojų gerovės dėl ekonomikos įtraukimo į politinius karus, nes tuos paranojikus vis rusai puola, nors po 1990 m. Lietuvą daugiausia nuskriaudė Vakarai, ir ne tik Lietuvą, bet ir Rusiją, Jugoslaviją, Iraką, Libiją, Siriją, Ukrainą ir t.t.

Ne coca-colai!       2015-02-9 2:44

Лидер французской партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен обрушилась с резкой критикой в отношении поведения европейских политиков в контексте решения украинского кризиса.  “Что касается Украины, мы ведем себя, как слуги американцев. Европейским столицам не хватает мудрости, чтобы прекратить зависеть от американских позиций по этому вопросу. Сейчас правительство Украины бомбит свое гражданское население, и все молчат об этой скандальной реальности”“, — написала политик в своем официальном аккаунте в Twitter. “Цель американцев – начать войну в Европе, чтобы подтолкнуть НАТО к российской границе”, — заявила Ле Пен, подчеркнув, что приоритетом в решении украинского кризиса должно быть дипломатическое урегулирование конфликта. Лидер партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен собирается баллотироваться в президенты Франции на предстоящих выборах в 2017 году. Учитывая низкие рейтинги действующего президента Франции Франсуа Олланда, многие аналитики предполагают, что на президентских выборах в 2017 году Марин Ле Пен станет главным конкурентом Николя Саркози .

Heh:) Kas valdo Ukrajina!?       2015-02-9 2:38
Komentaras nusiųstas pas nykštukus.
Tiesos.lt pasilieka teisę siųsti pas nykštukus su straipsnio tema nesusijusius, užgaulius, necenzūrinius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.

Komentarai, nusiųsti pas nykštukus

>StasysG       2015-02-9 20:23
Heh:) Kas valdo Ukrajina!?       2015-02-9 2:38

Rekomenduojame

Būtina prisiminti. 1949 m. vasario 16 d. kovojančios Lietuvos Deklaracija ir jos signatarai

Irena Vasinauskaitė. Sveikinimas iš bunkerio

Verta prisiminti. Partizanas Jonas Gediminas Rudis-Rickus 1947 m. vasario 16-ąją: „Vėl žaliuos, klestės gyvenimas“

Algimantas Rusteika. Laiko liko nedaug

Geroji Naujiena: Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina, kas iš širdies Jojo ilgis

Eglė Mirončikienė. Ryžtingi kovotojai su vėliavnešiais, performeriais ir lipdukų klijuotojais, plečia puolimo frontą

Ramūnas Aušrotas. Sąžinės laisvę apribojo ir šveicarai, referendume sugriežtinę bausmes už seksualinių mažumų diskriminaciją ir neapykantos kurstymą

Pro Patria jaunimas kviečia į eitynes – Vasario 16-osios Liepsnų maršą

Vytautas Sinica. Vyksta stiprus nuprotėjimas

Algimantas Rusteika. Dėl vieno dėdė Marksas buvo teisus: naujieji jo bendražygiai viską verčia farsu

Algimantas Rusteika. Šią dieną

Ramūnas Aušrotas. Norite sumažinti ne(si)skiepijimo keliamą riziką? Nustokime skiepiję konvejeriu

Clotilde Armand. Rytų Europa Vakarams duoda daugiau, nei gauna

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: mintys apie valstybę

Kroatijos teismas pripažino tos pačios lyties šeimoms teisę tapti vaiko globėjais

Algimantas Rusteika. O ką daryti, jei šeimos neturi, bet susirgai?

Neringa Venckienė. Apie teismų ir jų sprendimų nešališkumą

Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

Andrius Švarplys. Kaip artes liberales galėtų būti salele?

Ramūnas Aušrotas. Statistika kalba už save

SAS antiskandinaviška reklama sulaukė atoveiksmio: ar perlenkta lazda gali virsti bumerangu?

Kun. Robertas Skrinskas. Kremliaus troliai šeimininkauja ir lietuviškoje Vikipedijoje

Nida Vasiliauskaitė. Valstybė, kurios tarakonai nekokybiškai pakasyti – valstybė be ateities

Rasa Čepaitienė. Pakelk galvą, lietuvi!

Kun. Roberto Grigo replika: O, kad taip būtų!

Algimantas Rusteika. Nespirgėkit, čia ne apie visas

Rusų kalbos pamoka 30-taisiais atkurtos Nepriklausomybės metais: liaupsės sovietmečiui ir jį reanimuojančiam Putinui

Vytautas Rubavičius. Su kaimu prarandame gimtinės nuovoką

Rūta Janutienė „Iš savo varpinės“: Ar Dalia Grybauskaitė galėjo būti šantažuojama?

Liudvikas Jakimavičius. Šėpos jubiliejų pasitinkant

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.