Dienos aktualija, Pasaulis, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas, Geopolitika

Vytautas Rubavičius. Baltarusijos galvosūkis; geopolitika Lietuvai

Tiesos.lt redakcija   2021 m. liepos 17 d. 1:47

65     

    

Vytautas Rubavičius. Baltarusijos galvosūkis; geopolitika Lietuvai

Lietuva jau senokai yra Rusijos naujosios geopolitikos akiplotyje, tačiau mūsų politikų veiksmuose kol kas stokojama.ne tik Rusijos geopolitikos, bet ir apskritai geopolitikos išmanymo. Juolab naująją geopolitiką grindžiančių civilizacinių veiksnių suvokimo. Esame įtraukti į didžiųjų galių kovą dėl pasaulio valdymo, įtakos sričių pasidalijimo naujomis sąlygomis. Tos kovos niekaip negalime paveikti, tačiau privalome bent jau stengtis susivokti naujomis aplinkybėmis, išsiaiškinti pagrindinių galių tikslus ir taikinius, jų vykdomų krizių kūrimo ir valdymo ypatumus.

Rusijai XXI a. pradžioje pareiškus apie savo tikslus gaivinti imperinę savimonę ir savo įtakos zonon susigrąžinti po Sovietų Sąjungos subyrėjimo „netektas žemes“, Lietuva akivaizdžiai tapo vienu iš naujosios geopolitikos taikinių. Juk esame carinei Rusijai priklausiusi Šiaurės Vakarų regiono dalis ir buvusi Sovietų Rusijos respublika. Rusija savo naująją agresyvią politiką sėkmingai išbandė Gruzijoje, atplėšdama nuo jos Abchaziją ir Pietų Osetiją,  po to perėjo prie Ukrainos – įvykdė žaibišką Krymo aneksijos operaciją ir dalyje Donbaso ir Luhansko sričių įtvirtino savo, „separatistiniu“ vadinamą valdymą. Tad Rusijos geopolitikos vektoriaus slinktis aiški, o Lietuvai numatyta šiuo metu ar tik ne pagrindinio taikinio lemtis? Tokią išvadą verčia daryti Rusijos prezidento Vladimiro Putino samprotavimai apie Lietuvos ir Lenkijos padarytas Rusijai istorines „skriaudas“ ir dabartinius jų „agresyvumus“. Lenkija vargu ar bus tiesioginis taikinys – pernelyg didelė, tad kas lieka?..

Supaprastintai kalbant, geopolitikoje nesama jokių vertybių ar principų – vien karinė ekonominė galia ir teritorija. Tačiau geopolitikai būtinas ją gerai išmanantis ir patyręs intelektualinis kultūrinis sluoksnis. Aljansai sudaromi ilgalaikiams geopolitiniams tikslams siekti. Vertybės, tarp jų ir demokratinėmis vadinamos, reikalui esant, pasitelkiamos kaip kovos priemonės. Taip visai paprastai smerkiant nedemokratinį vienos šalies režimą bendraujama su Saudo Arabija ar kokia kita svarbia nedemokratine šalimi, o reikalaujant, kad kokioje nors šalyje būtų surengti demokratiniai rinkimai nekreipiama dėmesio kad, pavyzdžiui, Egipte demokratiškai išrinktus „Brolius musulmonus“ nuvertė kariškiai, kurių lyderis tuoj buvo taip pat „demokratiškai išrinktas“.

Tad vienais atvejais pasitelkiami „demokratizavimo“ instrumentai, kitais – nulemia didžiųjų galių ar vienos jų strateginės partnerystės, rimties ir stabilumo tam tikrame regione poreikiai. Lietuva gyvuoja Rusijos, Europos Sąjungos, Jungtinių Valstijų ir Kinijos interesų sampynos lauke, tad tų interesų konfliktiškumo, galimų „derybinių trajektorijų“ numatymo suvokimas gyvybiškai ir valstybiškai labai svarbus. Būtina numanyti, koks tų interesų „svoris“, nes svarbiausi čia Rusijos ir ES interesai, kaip plėtojamas geopolitinis Rusijos ir ES santykių „žaidimas“, ypač strateginėje naftos ir dujų gavybos bei tiekimo srityje, kokie Kinijos ir eiti Jungtinių Valstijų prekybinių karų atgarsiai vilnija virš mūsų šalies, atsižvelgiant į Kinijos siekį į Europą per Baltarusijos ir Lietuvos geležinkelių jungtį (dabar kinams teks grįžti į Ukrainą, ES sankcijos padėjo rusams „prigesinti“ savo strateginių partnerių apetitą šioje šalyje), kokios politinės ir ekonominės mūsų politikos pasekmės strateginėje perspektyvoje?

Tokių klausimų, suprantama, yra ir daugiau, tereikia tik atkreipti dėmesį į ES ir JAV bendravimo raidą, NATO strateginio planavimo ypatumus, Lietuvos ir Lenkijos, ES ir Višegrado šalių santykių ypatumus ir kaitą. Tad šiuo metu Lietuvai reikalingiausias dalykas – valstybinis politinis ir geopolitinis protas, savo gyvybinių interesų tvirtinimas tarptautinėje plotmėje.

Žvelgiant geopolitiniu žvilgsniu – Baltarusija tapo geopolitinės kovos lauku, o sykiu – ir dideliu Rusijos geopolitikos įrankiu. Tas įrankis nukreiptas prieš Lietuvą, o sykiu jis veikia ir Rusijos santykių su Jungtinėmis Valstijomis ir ES plotmėje. Juk Lietuvai keliamos grėsmės vienaip ar kitaip turi būti suvoktos ir ES bei NATO būstinėse. Matėme, kaip Rusija tokius įrankius pasigamino iš Abchazijos, Pietų Osetijos, Donbaso, ir kol kas sėkmingai juos valdo. Vis artėdama prie Lietuvos. Ar pasimokėme ir kaip pasimokėme?

Deja, net nebandėme suvokti artėjančių grėsmių pobūdžio. Ne tik mes, bet ir ES aukštasis politinis sluoksnis. Sugebėjo tik Ukrainai kartu su Rusija užnerti Minsko susitarimų kilpą. O juk santykiai su Baltarusija Lietuvai ypač svarbūs, ir net tik dėl istorinių ar ekonominių priežasčių, nors ir šių nedera atmesti, bet ypač dėl Astravo AE saugumo.

Esminis klausimas – koks ilgalaikis strateginis geopolitinis Lietuvos tikslas Baltarusijos atžvilgiu? Nesyk esu kėlęs šį paprastą klausimą ir labai paprastai į jį atsakęs. Mums svarbiausia, kad Baltarusija kuo ilgiau išliktų kuo savarankiškesnė, kuo suverenesnė šalis, kad joje kuo ilgiau neįsikurtų Rusijos karinės bazės ir armijos daliniai, kad kuo ilgiau šioje šalyje vyrautų rimtis. Būsiu ciniškas pasikartodamas – geopolitikoje į vertybes nekreipiama dėmesio. Astravo AE juo saugesnė, juo režimas stabilesnis. Stabilus režimas laikosi tam tikrų tarptautinių sutarimų dėl atominės energetikos priežiūros, dalijasi tam tikra informacija. O kaip yra šiuo metu?.. Juk nebebendraujame net diplomatiniu lygiu, tad atsidūrėme didelės grėsmės zonoje.

Tad kitas klausimas – kokių strateginių ir geopolitinių tikslų buvo siekta skelbiant, kad pagrindinis Lietuvos strateginis tikslas yra „nuversti Lukašenkos valdžią“? Juk nuvertus jo valdžią, rasis kita valdžia. Ta valdžia bus Rusijos statytinių, nes kaip tik Rusija jau senokai įgyvendina Aliaksandro Lukašenkos „vertimo“ scenarijų. Rusija tų scenarijų paruošusi ne vieną, nelygu įgyvendinimo komandos, nes turi labai aiškų geopolitinį strateginį tikslą, kurį jau senokai plėtoja per vadinamosios „Sąjunginės valstybės“ kūrimo, kitaip tariant, Baltarusijos įtraukimo Rusijon projektą, kuris jau įgavo juridinį ir institucinį pagrindą. Lukašenka vis išsisukdavo iš nuožmaus „broliško“ Rusijos glėbio, kartkartėmis pareikšdamas, kad „suverenitet – eto sviatoje“, ir nepabijodamas kai kuriuos Rusijos „apkabos“ opozicionierius įkišti už grotų. Jis taip pat gerai žino, kad geopoltiniame lygmenyje tokie veiksmai savaime suprantami, kaip ir nuodijimai, draugiški perversmų organizavimai ar netikėtos „revoliucijos“. Numalšinus jas vėl sėdama prie derybų stalo lyg nieko ir neįvyko. Arba išnykstama iš geopolitinės arenos.

Kokios realios geopolitinės naudos tikėjosi Lietuva aršiai „versdama“ Lukašenką? Neteko girdėti jokių geopolitinių svarstymų, vien kalbas apie „demokratines vertybes“ bei „suklastotus rinkimus“. Šiuo metu, suvokiant, kad sankcijomis Baltarusija stumiama Rusijos glėbin, jau lyg ir pasiteisinama, esą Lukašenka ir taip jau buvęs visiškas Rusijos satelitas, o Baltarusijos tikroji valdžia ir buvęs Kremlius. Neimsiu ginčytis, nors ir nesutinku su tokiu tiesmuku aiškinimu, tačiau skirtumą pamatysime, jei po rudenį vyksiančių karinių pratybų – Rusija ir Baltarusija ruošiasi „atremti galimą NATO agresiją“ – ar dar po kurio laiko Rusijos daliniai įsikurs prie Lietuvos ir Lenkijos sienų.

Skirtumą jaučiame ir dabar, žvelgdami į Astravo AE ir bandydami susidoroti su migrantų srautu. Ar šitai laikysime strateginiu Lietuvos ir visos ES politikos laimėjimu? O valstybinių Baltarusijos įmonių perėjimą į Rusijos oligarchų rankas, kurių jau nepančioja jokios ES sankcijos, laikysime dideliu demokratijos laimėjimu?..

Galėtume kelti kitą klausimą – kada Lietuva buvo saugesnė – prieš metus ar šiuo metu? Manau, atsakymas, kad ir kaip nemalonus mūsų politikams, labai aiškus – prieš metus. Šiuo metu Lietuva nesaugesnė kariniu, ekonominiu, astraviniu ir įvairių galimų Rusijos geopolitinių įrankių taikymo požiūriu.  Nesaugumo jausenos daugės, nes Rusija ims taikyti naujus „krizinius“ instrumentus, O Lietuva neturi jokių galimybių tuos instrumentus paveikti – tik dorotis su jų keliamomis problemomis. Vyksmo stabdyti nepavyks, nes to vyksmo tikslas – Baltarusijos prijungimas.

Ironizuodami galėtume svarstyti, kokia dabartinių ir būsimų mūsų saugumo problemų priežastis? Peržvelgę visokius svarstymus, išlukštentume „priežastį“ – „suklastoti Baltarusijos prezidento rinkimai“. Kaip tie rinkimai galėjo paveikti mūsų regiono geopolitines aplinkybes? Kodėl mūsų politika ir geopolitika taip priklauso nuo Baltarusijos prezidento rinkimų pobūdžio bei vertinimų? O juk kaip tik ta „priežastis“ pasitarnavo Kremliaus geopolitikams kaip trigeris savo siekiams įgyvendinti, nes labai jau nuspėjami buvo ES ir Lietuvos veiksmai.

Rusijos geopolitikos ypatumas tas, kad jos kūrėjai ir vykdytojai gerai išmano europiečių politikų mentalitetą, jų polinkį „atsiduoti vertybėms“ tose srityse, kur jokiomis vertybėmis nė nekvepia, o sykiu neužmiršti savų ekonominių interesų. Iškalbingi šiuo atžvilgiu yra pastaruoju metu pasirodę Vladislavo Surkovo paatviravimai. Nežinantiems priminsiu, kad Surkovas yra vienas pagrindinių Rusijos naujosios geopolitikos protų, o sykiu ir vykdytojų. Jis strategavo Putino valdymo sistemos sukūrimą, įtvirtinant vadinamosios sisteminės opozicijos veikimą. Jo sumanymas – Krymas ir Donbasas. Šiuo metu nukreipęs žvilgsnį į Baltarusiją. Neseniai lyg ir pasitraukęs iš Kremliaus, tačiau kas žino, ką išties veikia tokio lygio strategai. Jis prisipažino, kad Krymo operacija rengta senokai, o tą žiemą jis daug kartų lankėsi pusiasalyje, kad sustyguotų visus reikalus. Maidano įvykiai buvo trigeris, įjungęs scenarijų.

Taip jau nutinka, kad istorinių įvykių dalyviai dažnai nė nenutuokia, kas ir kaip iš tų įvykių spaus sau naudą. Žmones pakelia ir suvienija pasipiktinimas, neteisybės jausmas, noras kurti savo valstybę. Tačiau virš jų norų ar po jais jau kabo didžiųjų galių, o ypač kaimynių scenarijai. Sirijos žmonės taip pat nė nenujautė, kokie scenarijai paruošti jų pasipiktinimui nukreipti norima linkme ir kokia tragedija laukia milijonų. Su didžiuliais pabėgėlių srautais, kurie tapo ir geopolitinių santykių įrankiais. Tad Krymas buvo atplėštas, o ta pati komanda greit persimetė į Donbaso ir Luhansko sritis.

Kai kurių lietuvių diplomatų džiaugsmui, ukrainiečiai niekaip ginklu nepasipriešino Krymo atplėšimui. O juk jei būtų rimtai pasipriešinę, tai Surkovo ir Stelkovo komanda būtų užtrukusi Kryme, o gal ir nebegalėjusi tęsti operacijos Donecke? Ukrainiečiai patyrė didelį geopolitinį smūgį, kurio pasekmės ilgalaikės ir nenuspėjamos, tačiau visais atvejais Ukrainai skausmingos. Juolab kad ant jų kaklo užveržta Minsko susitarimų kilpa. Surkovo ironišku pripažinimu, šitos kilpos ukrainiečiams nepavyks nusimesti – neleis nei Maskva, nei jos partneriai. O kas tie Minsko susitarimų partneriai? Vokietija ir Prancūzija. Susitarimų esmė – separatistų (Rusijos) kontroliuojamose teritorijose negalioja Ukrainos įstatymai, tad nesama ir jos suvereniteto. Tad ką reiškia Ukrainai – vykdyti susitarimus?

Dabar pereikime prie Lietuvą ištikusios migrantų krizės. Rusija savo geopolitiką vykdo „įskeldama“ tam tikras ilgalaikes karines ar kitokias krizes, kurios tampa, sakytume, daugiafunkciniais politiniais įrankiais. Migrantų srautas – Rusijos įrankis. Spauskite Baltarusiją, mes pritariame, tačiau visi didieji žaidėjai kuo puikiausiai numano Rusijos tikslą. Koks jis? Pirmiausia tiesioginės derybos su ES. Tad ar galime tikėtis, kad Turkijos valdžia imtųsi veiksmų – uždraustų pabėgėlių skrydžius į Minską, – kurie kaip nors tą Rusijos sumanymą pažeistų? Jokiu būdu. Pernelyg rimta dviejų atsikuriančių imperijų partnerystė Sirijoje ir kituose regionuose. Suprantama, konfliktiška partnerystė, tačiau ne dėl Lietuvos ar ES interesų. O kas gi suinteresuotas tiesioginėmis derybomis su Rusija? Vokietija ir Prancūzija. Tad ir šioms šalims Lietuvą ištikusi pabėgėlių krizė savaip naudinga – gal paskatins apsigalvoti ir pritarti Vokietijos ir Prancūzijos siekiams.

Vėlgi žaidimas, tačiau ant kortos statoma Lietuva. O Lietuvos žmonėms svarbu suvokti, kad pabėgėliai, kaip žmonės, niekuo dėti – jie Rusijos geopolitikos įrankis, kurio veiksmingumui pasitarnaus ir kai kurios ES institucijos, siaurakaktiškai ar su mums nežinomais išskaičiavimais propaguojančios „europines vertybes“, ir dalis ES politinio elito, suinteresuoto ekonomine derybų su Rusija nauda.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Raigerdas>elfei        2021-07-19 23:45

Ačiū, kad atsiliepėte elfe. Jūs klausiate:“beje,
ar neprimena si situacija su Lukosenka, situacijos su Janukoviciumi?..” Ne, tikrai ne. Jie yra skirtingi. Janukovičius yra visiškai kvailas žmogelis. Jis vienoje savo kalboje (kurias jam rašydavo) perskaitė kažkokio tai poeto žodžius (dabar neprisimenu), bet pats apie tą poetą nieko nežinojo, net nežinojo kuriame amžiuje jis rašė, kadangi įsivaizdavo, kad jis yra dabartinis poetas ir dar tebėra gyvas. Šitas Ukrainos prezidentas buvo vienas iš kvailiausių prezidentų pasaulyje. Jis paprastas kaip 2 kapeikos vagišius. Be abejonės, kad Rusijos dėka jis laimėjo rinkimus, o tiksliau šito pseudoliberalo Žirinovskio dėka, kuris prieš rinkimus atvažiavo į Ukraina ir finansavo ką reikėjo. A. Lukošenka yra psichiškai nesveikas žmogus. Jis yra manjakas.Jis turi savo idėjas fix ir fanatiškai jų siekia. Kartais girdžiu, kad jis ten užbūrė baltarusius, kad jis buvo kitoks. Niekada jis nebuvo kitoks, bet jis tada labai pataikė į Baltarusijoje gyvenusių rusų mentalitetą ir ypač Baltarusijos KGB atsilikusių žmogelių protelius. Šuškevičius padarė klaidą, kad jis nepadarė reformos Baltarusijos KGB, todėl pats nuo jų ir nukentėjo. Gerbiama elfe, jūs matote, kaip A. Lukašenka psichavoja, panašiai, kaip Hitleris. Visi psichotikai elgiasi vienodai - visos jų mintys yra nukreiptos į tai, kad grąžinti laiką atgal. A. Lukašenka nutarė grąžinti TSRS laikus atgal. Visas jo dabartinis MELAS yra 1:1, kaip tai buvo daroma TSRS KGB laikais. Jūs, matomai, esate įtikėjusi į psichologų ideologinius klišė, todėl nežinote, kad neuroze sergantys žmonės visada kalba tik apie dabartinį laiką su erzeliu, o žemiau neurotikų yra psichotikai, kurių visos mintys yra užimtos tuo, kaip grąžinti praeitį. Gerbiama elfe, šiandien jau įvyko mokslo pralaimėjimas prieš religiją. Bet religijos ka-kodėl tai netriumfuoja. Tai yra blogai. Visą tą laiką, mokslas bandė įrodyti, kad gyvybė atsirado atsitiktinumo dėka, cheminių reakcijų dėka. TAIGI, MATERIALISTINĖ TEORIJA, KAD GYVYBĖ ŽEMĖJE ATSIRADO ATSITIKTINAI, PATYRĖ VISIŠKĄ FIASKO. O TAI REIŠKIA, KAD GRIŪNA IR VIENAS IŠ PAGRINDINIŲ MARKSIZMO-LENININZMO FILOSOFIJOS DĖSNIŲ, KAD MATERIJA YRA PIRMINĖ, O SĄMONĖ-ANTRINĖ. Šiandien visas pasaulis turėtų šokti iš džiaugsmo ir švęsti pergalę, nes materialistai pralaimėjo pagrindinį mūšį prieš idealistus. Ir taip marksistinė psichologija tampa pseudomokslu, nes psichologijos “Tėvas” Vilhelmas Maksas Vuntas (Wilhelm Wundt, 1832 m. rugpjūčio 16 d. – 1920 m. rugpjūčio 31 d. – vokiečių fiziologas, psichologas, eksperimentinės ir pažintinės psichologijos šakų įkūrėjas) paskleidė pasauliui melagingą žinią, kad DVASIOS nėra. Ir štai mokslininkai pagaliau išsiaiškino, kad gyvybės atsiradimas Žemėje be dvasios yra neįmanomas dalykas. Reiškia psichologija yra ne kas kita, kaip makaronų kabinimo sistema. Ir Lietuvos kūrėjai, kurių galvos buvo prifarširuotos vien tik marksistinio materializmo idėjomis, sukūrė broką, nes pagrindinė jų idėja buvo materialistinė gerovė, - tai yra tas materialistinis GĖRYBIŲ RAGAS, apie kurį sukūrė savo utopiją komunistai. Tik dabar tai buvo pavadinta “Laisvoji rinka” pagal M. Friedmano liberalistinę teoriją. Taip komunistai buvo pakeisti į liberalus, kurių teoriją “labai supranta” Gabrielius Landsbergis, tačiau nieko nesupranta apie Vydūno filosofiją, deja.

Klausykit,       2021-07-19 21:40

kas tas Milaitis ir kodėl dėl jo iš proto kraustotės? Na, nori žmogelis pašnekėti, tegu šneka, rašo, negi gaila? Reikia duoti durniui kelią arba apeiti jį ir nesivelti į beprasmes diskusijas.

stasys       2021-07-19 20:11

Prie temos, Vytautas Rubavicius neskaitė paskutinio Putino paviešinto str. Lietuva gali turėti savo strateginę vizija Baltarusijai tik ar ji gali būti veiksmingą ? Kai vakumas istorijos yra užpildomas trijų slaviškų tautų istorine atmintimi . Ką gali prieš pastatyti balstijos šalys ,Lenkija ir Ukraina ? Istorinius karus su rusenais apie kuriuos vakarai aplamai nieko nenutuokia ir nežino , todėl iš jų pagalbos nėra ko tikėtis .Lietuvių naivus tikėjimas jog galimas koks nors kitoks sprendimas siūlomam Baltarusijai Putinu yra gana naivus .

Taip, taip Raigerdai,       2021-07-19 18:13

čia apie Kapsulės docentus, VDU absolventus ir prapiesorius Juozapas su Liepa ir Rūta pastoviai rašinėja (pasislėpę krūmuose, žinoma), o ne kažkoks niekam nežinomas J. Milaitis (Raigerdai, 2021-07-18 17:00).
Pamenate:

Nežinau, kas     2019-08-2 18:04
Tas Milaitis ir kaip jo “demaskuotojas” jį atpažįsta, bet man akivaizdu kitka - taktika, kai kas antras komentaras rašomas “gelbstint” portalą nuo “Milaičio” - naujas metodas jį pribjauroti. Siūlau adminui apvalyti komentarus nuo “demaskuotojo” ir patys įsitikinsite. Nenustebčiau, kad čia Juozapo kerštas,gudrus vienok

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/rasa-cepaitiene.-istorija-kaip-tapsmas-ir-pamoka

....

O štai čia Juozapas apsimetė Jules‘u ir išdėjo prapiesorius į šuns dienas!

Kapsukės     2020-03-20 19:16
prapiesoriai net suprakaitavę laksto į dezi LRT mulkint runkeliokų, kad tik šitie nepradėti savarankiškai, be jų leidimo, logiškai ir kritiškai mąstyti, kad tik neprisikastų iki Tiesos, kol XX amžius tebėra studenčiokams įslaptintas. Nesutinki su tokiu babkiniu prapiesoriumi - iškart esi apkaltintas tarnyste Putino Maskolijai, pamiršę, kad nebuvo nei desovietizacijos, ne dekagebizacijos. Nebuvo derusifikacijos ir depolonizacijos.

Jums irgi šito nepasakojo docentai, kai studijavote ir dar nebuvote mokslų daktaru, o tik studenčioku? (Jules p.Marginalui     2018-06-18 22:03)

Be abejo,       2021-07-19 17:59

kad Europai primestos. Ji nėra laisva, o okupuota.

ups!       2021-07-19 17:13

gal ka sudomintu sios is Lietuvos kilusio musu zydo BEN SHAPIRO knygos, tokiom aktualiom temom, kurios cia daznai diskutuojamos… tai tarsi irodymas, kad “vakaru vertybes” Vakarams tarsi primestos. 


(2005) Book: “Porn Generation: How Social Liberalism is Corrupting Our Future”. Washington, DC: Regnery Publishing, Inc.. ISBN-10: 0895260166; ISBN-13: 9780895260161

(2011) Book: “Primetime Propaganda: The True Hollywood Story of How the Left Took Over Your TV”. New York: Broadside Books. ISBN-10: 0061934771; ISBN-13: 9780061934773

(2013) Book: “Bullies: How the Left’s Culture of Fear and Intimidation Silences America”. New York: Threshold Editions. ISBN-10: 1476709998; ISBN-13: 9781476709994

(2004) Book: “Brainwashed: How Universities Indoctrinate America’s Youth Hardcover”. Nashville, TV: Thomas Nelson. ISBN-10: 0785261486; ISBN-13: 9780785261483

(2008) Book: Project President: Bad Hair and Botox on the Road to the White House”. Nashville, TN: ISBN-10: 159555100X; ISBN-13: 9781595551009

(2020) Book: “How to Destroy America in Three Easy Steps”. New York: Broadside Books. ISBN 006300187X

(2019) Book: “The Right Side of History: How Reason and Moral Purpose Made the West Great”. New York: Broadside Books. ISBN 0062857908

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-07-19 17:13

Gaila bendruomenės žmonių, kuriems tenka atlaikyti žvėriško elgesio bjaurybes.
Varom lauk iš seimo vienaląsčius seimagyvius, kurie yra ir tokios problemos sukėlėjai.
Šie metai - visuotinio maišto pradžia.
___________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2021 liepos 19

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2021-07-19 16:59

Valstybinės sienos pažeidėjai „atsidėkodami“ už maistą primyža ir prišika į gražinamus indus

Daugiau, va čia
https://alkas.lt/2021/07/19/valstybines-sienos-pazeidejai-atsidekodami-uz-maista-primyza-ir-prisika-i-grazinamus-indus/

ah1       2021-07-19 15:34

na va čia kažkoks planas:

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_lt
„Ilgalaikio ES biudžeto ir priemonės „Next Generation EU“ finansavimas“
Skolinimasis ekonomikos gaivinimui finansuoti”...  “IŠ VISO 806,9 mlrd. EUR”

....“Siekdama finansuoti priemonę „Next Generation EU“, Europos Komisija Europos Sąjungos vardu skolinsis lėšų rinkose palankesnėmis sąlygomis, nei tai galėtų padaryti daugelis valstybių narių, ir tas sumas po to perskirstys.” Taigi IŠ VISO 806,9 mlrd. EUR paskola…. O plūkanos?...  Kokios palūkanos ?

Na O skandalai tarnauja kaip dūmų uždanga paprastai. Na o geopolotiką lemia “vaikščiojantys” pinigai.  Kažkas yra pasakęs kai nežinai kas vyksta stebėk pinigų judėjimą. Tai va ir stebėkit į kieno kišenes subyrės milijardų lietus, kas atidavinės paskolą ir kam bus didinami mokesčiai.


Raigerdai,       2021-07-19 15:31

negi manote, kad iš nukauto priešo galima tyčiotis? Netikėjau, kad taip žemai pultumėte. Nebūkite panašus į tą anonimą, kuris čia nuolat pliekia kažkokį tai Milaitį, vadindamas jį kagebistu. Linkiu jums, kaip priešininkui, pasitaisyti. Žinot, su priešu galima sudaryti taiką ar net draugais ateity tapti, o va su pataikūnais ir padlaižiais ne arba su tokiais garsiais išverstaskūriais ir išdavikais kaip konservatoriai - niekada.

elfe        2021-07-19 15:29

beje,
ar neprimena si situacija su Lukosenka, situacijos su Janukoviciumi?..
pamenat, kai musu balsiu ir co “zalieji” isvijo Rokfeleriu Chevron, tas persikrauste i Ukraina ir su Janukoviciaus vyriausybe sudare sutarti, kad mokes dujomis vietoj mokesciu.

Janukovvicius tautai pazadejes ir ES, atvyko i Vilniu, kai Lietuva pirmininkavo ES.. buvo filmuojamas nuolat, bet kai kazkas paskambino, staigiai paliko saly nepasirases jokiu sutarciu…
o po to gal ir spontaniskai kilo tas maidanas…
veliau - Krymo aneksija.. Donbasas..
cia, gerbiamieji, ne siaip politika. Cia ekonominis-energetinis-informacinis karas..
tik sikart buvo gudriai pasinaudota ir musu politiniais ziopliais..

Raigerdui       2021-07-19 15:21

Jei neskaitytumėt komentarų, patikečiau, kad nieko nežinote apie J. Milaitį, bet faktai rodo ką kitą. Net nesiimčiau spėti ką daugiau komentuojate, straipsnio turinį ar komentarus ir jų autorius? O tai reiškia tik vieną, kad labai gerai žinote kas yra tas J. Milaits, nes jis čia pasirodė daug anksčiau už Juozapą, Liepa su visais savo:Jules, Jules Baugeureau, Dzeikas, Twin Peaks, Papa Borgia, Centro komitetas,  Joe ir Winnie, Migmalion, DD plius DD, Henrikas, Vardas, tiek, Kis ir t. t.

elfe        2021-07-19 15:10

Visada maniau, kad geras istorikas turi turet ir gera poitine intuicija.
O neismanantis istorijos, tautos biografijos, niekada nebus geru politiku, tik marionete.

Prisiminkim, kad pries Batka sukilimas tarptautiniuose(sic!) prorusiskuose think - tank’uose, tokiuos kaip Freedom House,  Cornegie, turincio centrus Maskvoj, Briusely, TelAvive ir Vasinktone, Open society foundation ir kt prasidejo kone iskart   po Pompeo vizito pas Lukosenka 2020 vasary, kai buves CZV vadas Pompeo pazadejo Lukosenka aprupint energetiniais istekliais, jei ka.. 

Tik musu spauda, info vis dar imdama is BNS, o sioji is Gorbaciovo ikuro INTERFAKS, pasistenge viska pakreip i “Lukosenkos skambucius ’ skundziant Lietuva kaip agresore pries Baltarusija… Tokia musu masmedia su klykianciais valatkom, miliutem ir ugdo politinius infantilus. Sveikos nuovakos istorikai storikai neturi tyleti.
Antraip, gali pasikartot nepageidaujama istorija… po nauju molotovo-rybentropo vamzdziu link Berlyno…
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1340249/sarunas-liekis-del-ko-kovojome-del-busimo-prorusisko-prezidento-minske?fbclid=IwAR2TwxxfpFgbQx-KcoRk7_OBUQN7Kej5zCCZZ1uiDp2W3tJFCZnjwDNGtMQ

Raigerdas > Ne, Raigerdai       2021-07-19 14:54

Na nemėgstu aš tos komunistinės ideologijos ir dar prifarširuotos rusišku šovinizmu. Štai šita ideologija:“Priešą, ypač garbingą, privalu gerbti - aš ir gerbiu”. Aš niekada negerbiau priešo ir niekada jo negerbsiu. Jūs matomai painiojate žodį “priešas” su žodžiu “priešininkas”. Taip, priešininką reikia visada gerbti, nes gali jam pralošti. O jeigu tu negerbi priešininko, tai čia jau Arogancija ir žmones su šita yda aš smerkiu. Štai pats rašai, kad aš, neva, esu “rašantis ir dirbantis ne mūsų, o priešų naudai”. Kas tie jūsų “priešai”? Jeigu pats esi lietuvis, tai turi žinoti lietuvių k. gramatikos taisykles. Pirma eina daiktavardis, o paskiau veiksmažodis, o paskiau būdvardžiai, skaitvardžiai, vietos aplinkybės ir t.t. Nejaugi pačiam yra sunku parašyti:“Mano priešas yra tas ir tas”. Lietuvos priešas yra tas ir tas…Kodėl pačiam aš turiu aiškinti tokias ABC bendravimo taisykles?

Raigerdas        2021-07-19 14:41

Tai, paaiškink, prašau, kas yra tas Julius Milaitis. Tu jį atpažįsti? Aš neseku jo komentarų. Matau, kad kartojasi vienas ir tas pats idiotas su savo kliedesiais. O kad jis yra Julius Milaitis, tai aš nieko apie jį nežinau. Ar čia tas pats J. Milaitis, kuris su Juozapu ir Liepa buvo vienoje komentatorių brigadoje, kurie kartu puldavo tuos komentatorius, kurie turėjo skirtingą nuomonę, negu jie? Jie dar ginė labai aršiai Letą Palmaitį, jeigu neklystu. Čia, ta pati brigada?

Ne, Raigerdai,       2021-07-19 13:25

aš ne narcizas, o jūs ne durnas, o labai protingas, bet rašantis ir dirbantis ne mūsų, o priešų naudai. Priešą, ypač garbingą, privalu gerbti - aš ir gerbiu. Jūs intelektualus, net labai, žmogus, bet veikiantis prieš tokius, kaip aš. Puikiai suvoki, kad Sanitarinio karo industrijos ir Bolševikų industrijos braižas tas pats. Apsieisime šįkart be Milaičio, gerai?

stasys       2021-07-19 13:01

.. kol Reigardas laukia elfes savo diskusijai siūlau paskaityti putino str. Galų gale tai vienas plačiausiai šiandieną aptariamu dokumentų . Žodžių skaičius komentaruose dar ne proto ir įžvalgos pozimis . http://kremlin.ru/events/president/news/66181

bet ir tu nemažesnis narcizas, Raigerdai,       2021-07-19 12:34

jei apsimeti, kad neatpažinai KGB provokatoriaus J. Milaičio (17.00). Daug “krūvelių” jis čia prikrovė, bandydamas išprovokuoti “diskusiją”.

Raigerdas        2021-07-19 11:42

Gaila, kad prie šio straipsnio nediskutuoja “elfe”. Jos protingos kai kurios įžvalgos turi vertę, todėl su ja galima diskutuoti. Ji gali klysti, bet ji nėra pamišusi kažkokia tai pamišėlė, su kuria diskusija yra beprasmis dalykas. Tuo tarpu čia yra įsiveisęs vienas narcizas, kuris čia klaksi pasirašinėdamas šimtais nick’ų, nes nori likti neatpažintas (taip, tarp kitko elgiasi daugelis psichotikų), keletas trolių, šaukiantys koks geras mūsų mylimas psichotikas “Batka”, ir kokia bloga Lietuva, supykinusį psichą Batką, kuris nervinasi ir visus aplinkui gąsdina. Šitie narcizai ir troliai nieko kito nemoka, kaip tik sukeisti priežastį su pasekme vietomis ir klykauti “valio”, “vaio”, “valio”, “koks aš protingas ir pabandykite mane nuginčyti”. Tokie psichiniai ligoniai tuoj pat bruks jums savas HALIUCINACIJAS, nes jie savo HALIUCINACIJOMIS tiki labiau nei pačia realybe. Kaip narkomanas yra priklausomas nuo narkotikų, taip psichopatas yra priklausomas nuo savų HALIUCINACIJŲ, nes jos jam yra svarbesnės, t.y. jis jomis aklai tiki, nei aplinkoje egzistuojanti TIKROVĖ. Štai ir NARCIZAS mane pradeda mokyti taip, kad jis tai mato savo HALIUCINACIJOSE. Štai jis rašo:“Raigerdai, 2021-07-18 17:00 ką čia pats pripeckeliavojai su tokia savo pseudo vadovėline, sakyčiau, docentiška, išvada, kad…” ir t.t. Su Narcizu ginčytis yra beprasmiška, nes rezultatas bus vienodas jo galvoje:“Koks aš protingas (t.y. Narcizas) ir koks Raigerdas durnas. Kitokio vertinimo Narcizas niekada nepadarys, nes jis kaip užkerėtas, negali atsižavėti savo paties vertinimu, “koks jis protingas” arba kaip yra rašoma mūsų liaudies dainoje apie Narcizą kiškį:“Ar iš balos tas gražumas
mano prigimimo?”.
Jeigu kalbėti rimtai, tai gerbiamas Vytautas Rubavičius straipsnio pabaigoje rašo:“dalis ES politinio elito, suinteresuoto ekonomine derybų su Rusija nauda”. Taip, toks faktas tikrai egzistuoja. Bet lietuviai nesugebėjo įvertinti to fakto, ko tas ES politinis elitas buvo mokomas mokykloje. Jeigu jūs paklausysite jų, ko buvo mokoma mokykloje, tai jūs už galvos susigriebsite, kokią gausybę melo jie ten gavo apie Rusiją. Mes konkrečiai susidūrėme, todėl žinome, o jie yra labai suklaidinti nuo pat mokyklos suolo. Todėl pačią Rusiją jie įsivaizduoja visai kitaip, nei mes. Be to, jie tą TSRS tapatina su Rusija. Jie nelabai įsivaizduoja, kad jeigu atėmus Baltijos šalis, Baltarusiją ir Ukrainą, plius dar kai kurias Kaukazo šalis, tai iš tos Rusijos nieko nebeliks. Šito Rusija ir bijo, nes ji nori karaliauti taip pat, kaip TSRS laikais ar Rusijos Imperijos laikais. Todėl Rusija nenori su tuo taikstytis, todėl jai tai yra gyvybės ir mirties klausimas, nes kitaip tai reikštų Rusijos Imperijos pralaimėjimą LDK tautoms, o tai priverstų Rusiją persiorientuoti ir tapti civilizuota šalimi, kurios politikoje atsirastų racionalumo ir pagarbos tendencijos, nes būtų atsisakyta šito banditiško noro užpulti kaimyną, kad atimti iš jo dalį teritorijos ir paskiau demonstruoti visam pasauliui “koks aš kietas”. Tai kriminalinio mąstymo fetišai, kurie dominuoja Rusijos politikoje. Europa, deja, šito nesupranta.

Raigerdai,       2021-07-18 17:00

ką čia pats pripeckeliavojai su tokia savo pseudo vadovėline, sakyčiau, docentiška, išvada, kad “1938 09 29 Miuncheno sąmoksle – Tautų sąjunga, manydama, kad išvengs karo, nusileido Vokietijai ir leido prisijungti Sudėtų kraštą. Čekoslovakija buvo išduota”? O Škotija, Airija, Velsas arba Gibraltaras nėra ir nebuvo išduoti, kad leidžiama Anglijai tas šalis arba teritorijas okupuoti ir pan.? O kas tie Sudėtai tokie buvo per šimtmečius? Tik jau nelygink jų su Vilniumi arba Klaipėda. Kas leido okupuoti mūsų Narutį arba Suvalkus, nežinai? Kas suteikė Lenkijai karo garantiją, jai to net neprašius, negi irgi nežinai ar tyčia apsimeti nežinančių? Negi kolegos pačiam, Kapsukės docentai, šito nepapasakojo?

Dzeikas       2021-07-18 16:53

Hieroglifui 10:14,
arba esi kvailutis kartojantis kitu zodzius, arba samoningai meluoji.
O.b.L. BUVO Afganistane duodamas interviu apie 9/11 teroro akta, jis neslepe kad tai jis padare ir jis neslepe ,kad yra Afganistane. Tai patvirtino ir patys talibai, atsake JAV: O.b.L. Yra Afganstane , bet mes jums jo neatiduosime.

Dėl krymo       2021-07-18 16:47

ponas raigerdai nerašinėk tokių paklodžių nuobodu skaityti. išreikšk mintis koncetruočiau.

ah1       2021-07-18 15:14

kas valdo Ukrainą? Ogi rada kurioje apie 80 proc. žydų  ir prezidentas žydas Zelenskis. Kas valdo RF? Ogi žydas Putinas, žydas Medvedevas, žydas Mišustinas… Tai ko kažkam skauda galvas dėl žydų “razborkių”  dėl Krymo? Na nebent būtų žydas vienos ar kitos pusės rėmėjas…
Na o Minkso susitarimų nevykdo Rada su Prezidentu - pirmiausia turėjo būti pakeista Ukrainos Konstitucija. Pakeisa? Žydas Petrošenko su apie 80 proc. rados žydų pakeitė Ukrainos konstituciją pagal Minsko susitarimus?  O jei pakeitė tai kaip skamba Ukrainos Konstitucijos pakeitimas?  Atitinka Minsko susitarimus? Tai ką  ką turim? Žaidimus?
Strymas 2 baigtas? Sankcijos RF nuimtos? 
... Tik Kiplingo matrica “dryžuotasis Šerchanas apsvilo ūsus” , “rudieji šunys puola”,o Tabakis kaip Tabakis.

>>>Matematika 2021-07-17 15:31       2021-07-18 13:50

Rašai: “tik nerodyk į popiežių, nes jis tik smulki žuvelė.” Ne, Popiežius nėra “smulki žuvelė” Popiežius yra Katalikų Bažnyčios pontifikas nr. 1. Neverta jo menkinti, nes Jėzaus yra pasakyta - žiūrėkite į jo daromus darbus. O mūsų Popiežius nėra nieko ką nors pasisakęs net dviprasmiškai prieš katalikų išpažįstamas tiesas. Visada buvo nuoseklus ir labai geraširdiškas visiems atstumtiesiems ir stokojantiems. Taip, nerodo jis arogancijos ar pasipūtimo, bet nuosekliai laikosi Kristaus mums palikto mokymo. Tokiu Popiežiumi aš didžiuojuosi.

Raigerdai,       2021-07-18 13:06

o oficialios ir garsiosios didžiųjų valstybių enciklopedijos yra nemeluojančios? Ten nėra melo, didžiavalstybinio šovinizmo ir atviros netiesos, bet ar tikrai, Raigerdai? Ir tie autoriai ten už nieką neatsako, nes už jų nugaros stovi A-bombačka. Bombačkos pseudo tiesa. Atiduota Klaipėda, bet kodėl atiduoti Gardinas, Lyda, Suvalkai, Augustavas, Punskas, Narutis, kurie visą laiką buvo etnine Lietuvių valstybės dalimi, ką? Nemanai, kad rašinėji niekus, tyčia nusimuilindamas nuo pagrindinės, vienokios ar kitokios Rusijos, sąjungininkės, kreditorės, industrializatorės ir elektrifikatorės, pagaliau, organizatorės ir gelbėtojos? Negi negali atsifutbolinti nuo Kapsukės įdirbio, nepajėgi atmokti, ką ten mintinai iškalei?

nesutinku       2021-07-18 13:03

” Tos kovos niekaip negalime paveikti ” - iš principo neteisingas teiginys. Kažkiek sutikčiau su pataisa : turimomis “galvomis valdžioje Tos kovos ....” . Vnž. : geopolitika VISAIS atvejais yra daugiau mažiau pakankamai sudėtingas rebusas,kai norint ką nors pakeist būtina pirminė sąlyga laiku ir teisingai rast tinkamus atsakymus.

Raigerdas        2021-07-18 12:13

Būtų gerai, jeigu rašytumei nemeluodamas. Tik šito tu negali padaryti. Savo Vikipediją gali pasiūlyti vaikams, kuriuos tu nori apgauti. Ten rašinėja kiekveinas kretinas, kurio tu net autorystės nerasi. Kada yra Enciklopėdija, tada yra ir jos autoriai, kurie atsako už paskleistų žinių patikimumą. Vikipedijoje aš galiu tau parodyti, kaip vienoje kalboje apie tą patį dalyką rašoma vienaip, o kitoje kalboje jau kitaip. Taigi, čia jau yra tavo bandymas apgauti skaitytojus.
Toliau, kas per kliedesiai apie tą TSRS? Ta TSRS pribraižė daug neteisingų dalykų ir ką? Dabar mes turime atiminėti žemes? O kodėl tik Rusija pasivogia svetimas žemes? Kodėl nei viena šalis šito nedaro? Todėl, kad visas Rusijos vystymasis ir buvo nukreiptas į tai, kad užgrobti svetimas žemes. Bet aš jau rašiau apie tai: kokia yra pradžia, tokia bus ir pabaiga. Rusija vogė svetimas žemes, dabar bus tų žemių atsiėmimas. Ypač tokia politika patinka Kinijai, nes jeigu leidžiama atiminėti žemes Rusijai, tai kodėl negalima tai padaryti Kinijai? Toliau yra dar toks faktas. Rusija išdūrė Ukrainą su branduoliniu nusiginklavimu. Jungtinėse tautose Generalinės asamblėjos posėdyje buvo teigiama, kad neatsiejama Ukrainos valstybės dalis po dviejų savaičių karinės okupacijos buvo prievarta aneksuota šalies, kuri anksčiau įsipareigojo garantuoti Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir vientisumą pagal Budapešto memorandumą. Belieka tikėtis tik vieno, kad Ukraina bus pajėgi atstatyti savo Branduolinį potencialą ir tada Rusijos agresyvumas baigsis. Su Rusija negalioja jokie pasirašyti dokumentai. Šita šalis yra neprognozuojama teroristinė valstybė, valdoma kriminalinių grupuočių, kurios demonstruoja savo agresyvumą ir siekius užgrobti naujas teritorijas. Ir man nereikia aiškinti, kad TSRS kažkas kažką padarė ir dabar Rusija turi teisę apvogti kaimynus, pasisavinant jų teritorijas. Putinas dabar elgiasi panašiai, kaip savo laiku elgėsi Hitleris. 1938 09 29 Miuncheno sąmokslas – Tautų sąjunga, manydama, kad išvengs karo, nusileido Vokietijai ir leido prisijungti Sudetų kraštą. Čekoslovakija buvo išduota. Netekusi Vakarų pagalbos, bijodama vokiečių grėsmės Čekoslovakija pakluso ir atidavė Sudetus.1939 03 22 – Užimtas Klaipėdos kraštas. (Pareikalauta panaikinti karo padėtį, riboti Lietuvių valdininkų darbą. Neribojamos veikė nacistinės savivaldos. Į Klaipėdos seimelį išrinkta vokiečių dauguma –  Vokietijai buvo palanki situacija atgauti Klaipėdą. Tautų sąjunga veiksmų nesiėmė. Klaipėda buvo atiduota, nes priešintis vokiečiams būtų buvę beprasmiška. Vokiečiai ultimatumą įteikė kovo 20, jis priimtas buvo 22 dieną). Rusija apvogė Ukrainą, ji nebuvo sustabdyta, todėl toliau ji vogs kitas žemes. Sekanti Rusijos plamuojama auka yra Baltarusija. O toliau eis ir Lietuva, nes būtent tuo tikslu tu čia ir darbuojiesi.

to dėl Krymo        2021-07-18 11:45

Iki Chruščiovo Krymas jau buvo užstatytas(išparduotas) Amerikiečiams, tiksliau, žydų valstybės ten atkūrimui ir viskas išparduota už kreditus Sovietijai. Net Ruzvelto žmona ten buvo nusipirkusi nemažą gabalą žemės nuosavybės. Gal ir jo meilužė ten ką buvo supirkusi už pajus - reiktų rimčiau pasidomėti. Pagal Lenino-Lurjė sutartį su žydais ten turėjo būti įkurta nepriklausoma Žydų valstybė. Amerikonai jau vadino tą žemę Krymo Kalifornija, nežinot? Kokios nacionalinės kilmės buvo Ruzvelai, manau, žinote ir jūs, kas visuotinai žinoma. Kad neatiduoti Žydų valstybės atkūrimui, Stalinas sužaidė va bank ir jam pasisekė - atidavė Ukrainai ir iš jos atplėšdamas kur kas didesnį gabalą žemės nei pats Krymas dabar turi. Tiek žinių ne Kapsukės absolventams ir docentams.

Ponas raigerdai       2021-07-18 10:43

Pasiskaityk istoriją ,vikipedija ir kur tik nori apie krymą faktai tokieir yra.tu čia pradedi vardinti kiek žemių Rusija turėtu kam gražinti bet aš kalbu būtent apie Krymą ir apie TSRS laikotarpį. atsakyk į vieną klausimą . lietuvos okupacija ir krymo perleidimas Ukrainai -tai tos pačios TSRS sprendimai ,KODĖL VIENAS BLOGAS O KITAS GERAS?

:) >       2021-07-18 10:14

na štai dar viena iliustracija kaip spekuliuojama „teisėtumu“. teisėtai okupuotas Irakas „nes turėjo masinio naikinimo ginklą“. tiesa, po to jo niekas nerado. bet… svarbu intencija gera smile Teisėtai okupuotas Afganistanas nes ten slėpėsi obama. tik po to jį kažkodėl rado Pakistane ir komandosai jį nukneckino „labai teisėtai“ vietoje. Lygiai taip pat „teisėtai“ butų užmesti A ant Kabulo „kad žinotų“. nesvarbu kad gal ten to obamos ir nebuvo… o jei ir nebuvo koks skirtumas - NUGALĖTOJAI NETEISIAMI. būtent tai ir yra visų „TEISĖTUMŲ“ PAGRINDAS. Na, apie tai kas dedasi kalbėtojų apie „teisėtumą“ galvelėse net nekalbėsiu. ten gali dėtis bet kas - nuo pačio banaliausio smegenėlių ideologionio apdorojimo griuvėsių iki psichopatologijos recidyvų. nemanau kad tai svarbu smile

Raigerdas        2021-07-18 10:03

Tikrai tie Anonimai yra susiję su viena ar kita psichine liga. Kada ka-ką tai rašo Anonimas, tai 100% galima garantuoti, kad jis norės iškišti ar įbrukti kokį nors melą. Baltarusijos KGB ar Rusijos FSB tave gali priversti meluoti. Nemeluosi, tai tave pradės gąsdinti, kankinti arba daryti kitokį spaudimą, kad priversti tave meluoti. Patirtis didžiulė, tai nuo 1917 metų jau bus daugiau, nei 100 metų. Šitie žmonės išaugo melo atmosferoje, ją vartoja kaip TIESĄ ir gyvena, gaudami už MELĄ pinigus. Ko nenori mūsų valstybės piliečiai? Jie nenori kovoti su MELU. Jie su juo taikstosi. Ir jeigu jie valdžią perleidžia būtent šitiems MELAGIAMS, tai jų laukia neišvengiama tragedija. Tragedija laukia ir pačių MELAGIŲ. Žmonės, gyvendami su TIESA, gali sukurti labai civilizuotą valstybę, dėka civilizuotų santykių tarp žmonių. Ir atvirkščiai, žmonės neskiriantys Melo nuo Tiesos, neišvengiamai bus pavergti, kaip tai įvyko Baltarusijoje, ir gali visiškai išnykti, kaip tauta. Kodėl taip vyksta? Mūsų proto sistema yra sukurta panašiai, kaip kompiuteris. Jeigu jūs ten įvesite MELAGINGUS DUOMENIS, TUOMET JŪS GAUSITE KLAIDINGAS IŠVADAS. Štai pavyzdžiui komentatorius >Raigerdui     2021-07-18 8:56 trolina:“pasiekus tam tikrą amžių derėtų įsisąmoninti vieną fundamentalią tiesą besąlygiškai veikiančią pasaulyje. Žodis „turėtų“ yra vienas apgaulingiausių ir dažniausiai vartojamas masių kvailinimui. Šio pasaulio kunigaikščio karalijoje yra tik žodis „galėti“. T.y. imk viską ką tik gali. Gali pasiimti Krymą pasiimk. nors ir kažkada nesakei kad imsi. na gal tada nenorėjai. o dabar užsimanei ir pasiėmei”. Čia, kaip matote, yra žodžių rinkiniai, nes nėra logikos ir ryšio netgi vieno sakinio su kitu. Šito žmogaus protas veikia, bet apdirbti informacijos jis nesugeba. Todėl, kokį sakinį nepaimsi, visur yra KLAIDINANTYS KITUS ŽMONES duomenys. Ir aišku, savo MELAGIENOMS sutvirtinti, kad žmonės jomis patikėtų, yra naudojamas Dievo vardas. Pasirodo, Dievas privalo padėti šitam idiotui meluoti. Sveiko proto sistema, melą atmeta, kaip kenksmingą jo mąstymo sistemai. Žmonėms, turintiems problemų su proteliu, šita atranka neatliekama, todėl MELAS ten nėra išmetamas į šiukšlių dėžę. Jeigu visi žmonės, paliktų MELĄ savo prote ir nepajėgtų atskirti MELĄ NUO TIESOS, tai jie niekada negalėtų tapti žmonėmis, jie niekada negalėtų atskleisti fizikos dėsnių, panaudoti ugnį ar elektros energiją ir kitas energijos rūšis savo tikslams ir žmogus būtų gyvūnas ir ne daugiau. Ir nors Biblija skelbia, kad Šėtonas yra MELO TĖVAS, bet žmonės ir toliau tuo netiki, nes mano, kad tai išsispręs savaime. Šėtonas pralaimės kovoje su Dievu ir viskas baigsis savaime. Na, nebus šitaip. MELUOJANTYS ŽMONĖS YRA APSĖSTI BEPROTYSTĖS ARBA ŠĖTONO IR JIE KITAIP GYVENTI NEMOKA, NES NEGALI NEMELUOTI. Štai psichopatas A. Lukašenka meluoja, kad jis laimėjo rinkimus. Ir pasižiūrėkite, kiek Šėtono apsėstųjų jam linguoja galvomis. Visi jie yra išlaikomi iš valstybės lėšų. Tai didžiulė armija psichų, kurie kaip parazitai geria baltarusių kraują. Panaši sistema buvo ir pas mus. Ar ji išnyko? Ne. TEN, KUR YRA KAŽKAS NEOPTIMALAUS VISADA YRA MELAS, NES MELAGIO TEIGINIUOSE JŪS VISADA ATRASITE PRIEŠTARAVIMUS IR TEN NEBUS LOGIKOS. Jo žodžiai niekada neatitiks tikrovėje vykstančių dalykų, nes jo mąstymo sistemomoje dominuoja ne TEISINGI variantai, ne KONKRETŪS pasiūlymai ir sprendimo būdai, o HALIUCINACIJOS. Jeigu žmogus yra AMORALUS, jūs visada ten atrasite tonas haliucinacijų. Šita žmogaus mąstymo sistema yra sukurta super TOBULAI, netgi IDEALIAI. Žmogus, nesugebantis atlikti elementarius matematinius skaičiavimus, praktiškai yra tai visuomenei našta. Klausimas: kur juos dėti, nes jie irgi yra žmonės? Juos niekada negalima skirti į jokias vadovaujančias pareigas. O fizinį darbą jie gali atlikti, nes tai jiems yra labai naudinga.

Dzeikas       2021-07-18 9:48

Raigerduijui:
JAV okupavo Afganistana daugiau negu teisetai.Apie JAV elgesi cia pasakyciau klasiko zodziais “supuves liberalizmas”.
2001m vadovaujama O.bin Ladeno teroristu grupe sugriove WTC pastatus NY.Pats O.b.L. pasislepe Afganistane, ir is ten saipesi teigdamas, kad WTC tik pradzia. I JAV reikalavima isduoti O.b.L. Afganistano valdzia tik pasisaipe.
Casus belli DAUGIAU NEGU PAKANKAMAS.
Visdelto isiverzima i Afganistana as vertinu neigiamai, nors tai buvo teiseta akcija. Reikejo ne okupuoti Afganistana, o smogti branduoline bomba i Kabula kur tuo metu rezidavo O.b.L. Nes paciam Afganistano rezimui JAV neturejo pretenziju.
Ir tokiam branduoliniam smugiui JAV turejo visiska moraline teise. Teki prieglobsti teroristams - dalinkis atsakomybe su jais.

>kam mums       2021-07-18 9:02

apskritai daug efektingiau skambėtų pasakymas „kam mums Puškinas jei turime Landsbergį“. nes tvirtinimas, kad „mes turime Goethe“ labai įtartinas. o dėl poetuojančio kupriuko muzikanto arba kvailiojančio anūko priklausomybės tikrai niekas neprieštaraus smile

>Raigerdui       2021-07-18 8:56

pasiekus tam tikrą amžių derėtų įsisąmoninti vieną fundamentalią tiesą besąlygiškai veikiančią pasaulyje. Žodis „turėtų“ yra vienas apgaulingiausių ir dažniausiai vartojamas masių kvailinimui. Šio pasaulio kunigaikščio karalijoje yra tik žodis „galėti“. T.y. imk viską ką tik gali. Gali pasiimti Krymą pasiimk. nors ir kažkada nesakei kad imsi. na gal tada nenorėjai. o dabar užsimanei ir pasiėmei. O „teisėtai“, „neteisėtai“, „turi teisę“ yra tik galios neturinčių silpnųjų raudos Viešpaties akivaizdoje su apeliacija į Dievišką teisingumą. Ar teisėta finansuoti prieš Gudijos valdžią nukreiptus judėjimus? kažkada tai buvo vadinama ardomosios veiklos finansavimu ir kišimusi į valstybės vidaus reikalus. bet, pasirodo, vardan idėjos („prigimtinės teisės į visuotinę liberaliąją demokratiją“) teisėta. Ar teisėta formaliai jokių įstatymų nepažeidžiančių turistų nestabdyti prie sienos su kaimynine valstybe? kiek žinau gudai neprivalo jų sulaikyti jei jie nėra Gudijoje ieškomi. Tai jų vidaus reikalas. ar teisėtai elgiasi Lietuvos pasieniečiai įleisdami sienos pažeidėjus ir nesiimdami priemonių sienos apsaugai? atrodytų pažeidžia Lietuvos įstatymus, ergo neteisėtai, bet kažkodėl visi tyli it tai būtų teisėta (pasieniečių elgesys). Ar teisėtai yankiai okupavo Iraką? o afganistaną? o sovietai afganistaną? o kas ir kada tokius klausimus kėlė ir, tuo labiau į juos atsakinėjo. nes visa tai - internacionalinė pagalba ir kova už „demokratines vertybės“ arba „engiamos darbo liaudies interesus“ smile

Raigerdas        2021-07-18 1:13

Čia vėl kažkoks trolis iš Baltarusijos KGB ar Rusijos trolių fabriko pradeda skleisti Rusijos propagandą ir aiškinti, kodėl jie pasivogė Krymą. Matote, kažkada Krymas priklausė Rusijos Imperijai, todėl galima pradėti vogti žemes.  Kažkada Smolenskas priklausė LDK. Ir ką? Dabar jį reikia atsiimti? Tada ir Kaliningradą Rusija turi atiduoti. Jakutams turi atiduoti Jakutijos žemes. Kiniečiams kiniečių žemes Rusijoje, Japonams Kurilų salas, suomiams suomių žemes, latviams Latvijos žemes, Gruzijai jai priklausinačias žemes, totoriams Tatarstanui priklausiančias žemes ir t.t. Ir kas liks iš Rusijos? Nedidelė Moskovijos “respublika”. 
Šiandien Lietuvoje vis dažniau ir dažniau galima išgirsti ką nors minint žodį “KVAILYS”. Labai gerai, kad žmonės pagaliau pradeda matyti, kokią žalą daro kvailiai. Kvailiai lyg tai turėtų ir suklusti, nes kalba eina lyg tai apie juos. Bet jie nesuklūsta, nes nesupranta, kad kalba eina apie juos, kadangi jie įsivaizduoja, kad kvailys yra būtinai kažkas kitas, tik ne jis. Taip ir trolis, rašydamas apie Krymą, kitus laiko už durnius, nors pats kartoja kaip papūga, ką pasakė Putinas. Savo nuomonės kvailys niekada neturėjo ir niekada neturės. Tuo jis ir skiriasi nuo protingo žmogaus, kuris turi savo nuomonę, pagrįstą realiais faktais, o ne manipuliacijomis, kurias čia stumia kvailys, apsimetęs komentatoriumi iš Lietuvos, ir įsivaizduojantis, kad jo čia niekas neatpažins ir jis visus čia apgaus. Kokių tik idiotų nebūna tarp kvailių...

dėl Krymo       2021-07-17 23:07

kai kažką atiduoda tai GERAI??

dėl Krymo       2021-07-17 23:05

Daugelis politikos apžvalgininkų vartoja savoką ;Krymo okupacija; o nuo kada Krymas tapo Ukrainos dalimi? Ar ne nuo 1954 m.?O iki tol? Krymo chanatas ,krymo totoriai ,osmanų imperija . Rusija Krymą užkariavo ar ne 1725m jei neklystu ir lyg pat CHruščiovo epochos jis buvo Rusijos.Kai Chruščiovas, beje pats ukrainietis, grynai dėl administracinio valdymo patogumo perleido Krymą Ukrainai, taigi tada buvo TSRS -dirbtinai sukurta valstybių imperija kurios sprendimų vakarai daugeliu atveju nepripažino, pav. Lietuvos inkorporavimo į TSRS sudėtį, o Krymo prijungimas prie Ukrainos tai viskas gerai? Taip išeina kad kai Rusija kažką užima tai negerai o kai kažką atiduoda tai negerai.DD

Kam mums       2021-07-17 21:48

reikalingas Puškinas, kai turime Gėtę ir Šilerį arba Žemaitę? Turime ir Donelaitį, Jūsų žiniai, ir taip toliau. Leninas buvo toks, bet po taikingo valdžios perdavimo nuo drg.L.Trockio jam pagal išankstinį planą. Dabar Sanitarinis karas irgi vyksta pagal planą, nežinot?

Raigerdas >Šiaip       2021-07-17 21:36

Pakartosiu dar kartą komentatoriaus “Šiaip” teiginį: “Manau, kad dabartinis pasaulio perdalinimas vyksta nuo sovietų sąjungos išardimo”. JIS YRA MELAGINGAS. IR ŠITAS KOMENTATORIUS PATS MELUODAMAS IEŠKO SATANISTŲ? Šitas komentatorius vargu ar yra skaitęs A. Puškiną. Tai va, šitas genialus poetas “Borise Godunove” aiškiai pavaizdavo tą įdėją, kad KOKIA YRA PRADŽIA TOKIA YRA IR PABAIGA. “Borise Godunove” jis ateina į valdžią nužudęs caraitį Dmitrijų. Kuo baigiasi? Mirus Borisui Godunovui, Caru tampa jo sūnnus Fiodoras. Caras Fiodoras ir jo motina buvo nužudyti… Tokia yra pabaiga. Kokia pradžia yra pas bolševikus? Atimti iš privatinininkų visą turtą, o turto savininkus sušaudyti. Leninas buvo vienas iš žiauriausių diktatorių. Štai tik keli faktai, kurie padėjo atskleisti, kas yra ta sudievinta mumija Leninas, gulintis Mauzoliejuje, kur stovėdavo šimtinės eilės žmonių, kad patekti į Mauzoliejų:“Visiškai sudeginti Baku, užnugaryje imti įkaitus, statyti juos priešakyje puolančiųjų raudonarmiečių ir šaudyti į jų nugaras, raudonuosius banditus siųsti į rajonus, kur veikė žalieji, prisidengiant žaliaisiais (paskui kaltę jiems suversime) karti valdininkus, turtuolius, popus, buožes, dvarininkus. Žudikams mokėti po 100 tūkst. rublių...“ Beje, pinigai už „slaptai pakartą“ (pirmosios V.Lenino premijos) buvo vieninteliai premijų pinigai šalyje. O į Kaukazą V.Leninas nuolat siuntė tokio turinio telegramas: „Išpjausime visus.“ Prisimenate, kaip Levas Trockis ir Jakovas Sverdlovas naikino rusų kazokus? V.Leninas tada pasiliko nuošalyje. Dabar rasta oficiali vado telegrama Michailui Frunzei dėl „visiško kazokų išnaikinimo“. O garsusis Felikso Dzierżyńskio laiškas vadui, nusiųstas 1919 metų gruodį, apie nelaisvėje laikomus kone milijoną kazokų? V.Leninas tuomet užrašė tokią rezoliuciją: „Sušaudyti visus iki vieno.“ Štai taip bolševikai atėjo į valdžią. Kokia pabaiga? VALSTYBINIS TURTAS BUVO PRICHVATIZUOTAS IR TA LIAUDIS LIKO BE NIEKO. UKRAINOJE DAUGELIS UŽGROBIMŲ BUVO VYKDOMI IŠSTATANT MOTERIS Į PRIEKĮ, O UŽ JŲ NUGARŲ STOVĖJO RUSIJOS KAREIVIAI.TA PATI LENINO TAKTIKA BUVO NAUDOJAMA VILNIUJE, UŽGROBIANT LIETUVOS TV IR KITUS OBJEKTUS.
Kaip Lietuvoje buvo pasielgta su valstybiniu turtu, kuris buvo sukauptas visos liaudies dėka? Jis buvo išdraskytas ir prichvatizuotas. LIETUVOJE BUVO IŠLEISTAS IŠ BUTELIO DŽINAS, KUR VISUR PRADĖJO DOMINUOTI PRIVATAUS TURTO KULTAS. Be abejonės, visuomenė negali apsieiti be privataus turto, tik tam reikalui reikėjo paprasčiausio plano. Kokia pradžia, tokia ir pabaiga. Klausimas? Ar teisingai buvo pradėta kurti Lietuva? Ne. Ji buvo pradėta kurti nemokšiškai. Ar buvo ištaisytos klaidos? Ne, nebuvo. Nemokšiškumas apėmė visas valstybės institucijas ir valdžia atiteko NEMOKŠOMS. Kaip paskiriami ministrai Lietuvoje? Pagal tą pačią Lenino idėją, nes mūsų nemokšos nieko geresnio negali sugalvoti:“Kiekviena virėja gali valdyti valstybę”. Kam visa ta nesąmonė reikalinga? Kad klestėtų bankininkai, o liaudis eilinį kartą liktų durniaus vietoje. 

trumpai       2021-07-17 20:46

profesoriaus apžvalgos ir patarimas https://youtu.be/Hj1lCwEXuT8

Stiklo valytuvas       2021-07-17 20:12

>>  to Stiklo valytuvas     2021-07-17 18:57
.
Malonu sutikti bendramintį. Ačiū už pasidalinimą mintimis, informacija…
O tai pradedu manyti, kad viskas beviltiška.
Gero vakaro, gero savaitgalio…

to Stiklo valytuvas       2021-07-17 18:57

Be Rusijos Amerika nebūtų tapusi tuo, kuo tapo. Niekam ne paslaptis, kad banksteriai vokiečių kaizerį apmovė. Trockis gi iš Wall Street’o plaukė, o ne iš Berlyno pėsčiomis kulniavo į Peterburgą ir dar su kokiais prievaizdais, ir kokiu ten prezidento slaptuoju patarėju, su stambiu bankininku ir dar vienu labai garsiu Amerikos komunistu. Kaip taip gavosi, kad viename laive plaukė kietas komunistas, stambus banksteris ir prezidento patarėjas, ir visi kartu linksmai laiką leido, ir puotavo, trumpam sulaikyti Halifax’e, kol Kerenskio užsienio reikalų ministeris juos išvadavo? Na, žinoma, p.Raigerdas turi visai kitokią nuomonę. Kerenskis buvo bolševikų agentuks, tiesa?

Negi       2021-07-17 16:05

Dar nematote, kad veikia visame pasaulyje vieningu planu. Visur tas pats braižas, ta pati taktika ir tos pačios priemonės.
Negi jums nekelia klausimo tai, kad nekuriami vaistai nuo covido, bet neaiški vakcina, kurią privalu visiems susišvirkšti ir nesvarbu ar tu persirgęs, ar ne; ar tu atsparus šiai ligai, ar ne?
Vyksta totalus žmonių bauginimas, judėjimo suvaržymai beveik visame pasaulyje. Kokiam velniui tai reikia? Ir kodėl taip visur paklūsta? Kokia jėga tai daroma ir ar tai neparuošta iš anksto, ar nenumatyti veiksmai? Visur perimta žiniasklaida, įsiskverbta į rinkimų organizavimą. Vienu žodžiu, pripažinkime, kad tai organizuoti veiksmai ir valdomi pasauliniu mastu.

Baltarusija       2021-07-17 15:43

nebūtų Rusijos paleista jokiu atveju. Net jei Lietuva nebūtų Baltarusijos įvykių vertinusi, nebūtų suteikusi prieglobsčio opozicijai, jei būtų laikiusis neutralumo. Po A. Lukašenkos už sienos bus Rusijos marionetės bet kokiu atveju.

Šiaip>>>15:21       2021-07-17 15:37

O kas dainavo, kieno žodžiai buvo - mes senąjį pasaulį išardysim, mes naują pasaulį pastatysim?
Visi revoliucijų darytojai yra satanistai, tai yra šėtono įrankiai. Tai šėtonas stato sau naują pasaulį. Vis ardo senąjį, Dievo sukurtą ir stato savo. Tai jis vis nori Dievo vietą užimti.

> ah1       2021-07-17 15:34

ah1     2021-07-17 13:37
Kiplingo dryžuotojo Tabakis. Puikus multikas apie politiką alegorijų kalba arba Kiplingo ” matricos” vaidmenys.
————
Reikia nuorodos.

>>>>> Matematika       2021-07-17 15:31

Apr 13,16-18 “18 Čia slypi išmintis! Kas sugeba, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, ir jis yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši.”
Reikia pagalbos, tik nerodyk į popiežių, nes jis tik smulki žuvelė.

Stiklo valytuvas       2021-07-17 15:21

>  Šiaip.    2021-07-17 6:37
.
Tai gal visgi įvardinsi, kas tas TSRS ardytojas?

Stiklo valytuvas       2021-07-17 15:18

>  Raigerdas >Anonimui “Šiaip”      2021-07-17 8:03
.
„Leninas su bolševikais reikalavo nutraukti karą su Vokietija (nes Leniną finansavo Vokietijos vyriausybė)...“
.
„Leniną finansavo Vokietijos vyriausybė“, o gal Leniną finansavo PER Vokietijos vyriausybę (per Šveicarijos banką...).
O kas finansavo Trockį?! Skandinavai, ar PER skandinavus.
Koks tų finansavimų bendras vardiklis?!!
Ką Trockis veikė JAV…
Ir kaip su ta JAV pagalba industrializuota tarybų Rusiją.
Ir iš vis, prie ko čia JAV.

Kis       2021-07-17 14:22

Pakletu tonu-RUBAVICIAU,pamirskite Baltarusija,o tuo labiau Rusija,tai kaip sake ispampelis V.Ne musu dimensija,tad nera reikalo badyti pirstais.Cia pat ,salimais sedi dedule-stukaciokas ir reikalauja dar uz nuopelnus Lietuvai rango?Kiek jis pridares,pradedu beveik pamilti bebrus,nors sioje zemeje kol gyvensiu jiems neatlesiu,prakeikti nesinori,bet paziurejus i ta kvaisa Cmilyte,tvirtinti,kad vaikai nera atsakingi uz tevus labai silpnas argumentas.Apie kitus reikia gero is praeities fiurerio,per simta metu susidaro daug siuksliu,kurias reikia tvarkyti su plastikuSnekama apie prarasta karta(manoji)ginciju iki apsisnarglejimo,kad as tokiu ,net panasiu dalyku nesapnavau.Baisiai niekas lyg ir nesikeite,okupantai isejo,bet paliko lojalius banditus su patriotinemis kaukemis,sedi baznucioje ir ora gadina,net Pranckieti pasiemes -artistas is beveik sudegusios salies.Pasibaigs atostogos ,kol eis juodckiai,reikia eiti ir versti.Dideliu ir graziu nereikia,gali ir mazas Grazulis,zmones patrauks ir ne tusciomis rankomis.

ah1       2021-07-17 13:37

Kiplingo dryžuotojo Tabakis. Puikus multikas apie politiką alegorijų kalba arba Kiplingo ” matricos” vaidmenys.

>Dzeikas 2021-07-17 9:10        2021-07-17 13:25

jaša, vypej aspirinčiku, javno perebral včera…

Nepasirašysiu       2021-07-17 11:54

Kaip paprastai p. Rubavičiaus analizių atveju, neaišku, ar nesupranta, ar bijo sakyti tiesą, ar paprasčiausiai jam taip patogiau. Na bet lakštingala negali nečiulbėti, o tie, kas supranta geopolitiką, ja vienaip ar kitaip užsiima, o ne rašo primityvius straipsnelius.

>>>10:56       2021-07-17 11:38

Pritariu, nes visi šitie įvykiai paremti apgaule, kiršinimu, skaldymu, ištvirkavimu ir t.t. Tai šėtono darbai, kurie turi pasekėju visame pasaulyje. O vakcinacija labai jau primena Apr 13,16-18 “16 Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, 17 kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo – žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. 18 Čia slypi išmintis! Kas sugeba, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, ir jis yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši.”

Globalistinis-šėtoniškas       2021-07-17 10:56

planas užvaldyti pasaulį prasidėjo 1717 m. Londone oficialiai susikūrus Masonų ložei. 1904 mm. masonas markizas de Rosanbo pripažino, kad Pranzūzijos revoliucija buvo išskirtinai masonų darbas. Taip pat ir bolševikinė Lenino, kuris buvo masonų ložės “Art it Travel” narys, didysis inspektorius, inkvizitorius, sukelta revoliucija buvo vykęs masonų bandymas sukurti ateistinę visuomenę. Dabartinį savo naujosios pasaulio tvarkos planą jie vykdo daugelio valstybių parsidavusių “valdžių” rankomis, taip pat sukelta “plandemija”, pseudovakcinacija, suklastotais JAV prezidento rinkimais ir t.t. Jokie geopolitiniai žaidimai, kitos valstybės ir tautos, jų istorijos jiems neturi reikšmės. Jų tikslas - sunaikinti Dievo sukurtąją tvarką. Tačiau pasaulio kunigaikštis jau seniai nugalėtas. Melskime Dievo pagalbos, kad išliktume!

stasys       2021-07-17 10:47

Sena melodija .Jei tik žmogus papuola į valdžią jo asmeninė nuomonė tampa įtakojama įvairių interesų , kurie tikrai nėra visi blogį .Sakykime taip , pasikeičia matymo kampas ir vaizdais tampa matomas daug platesnis .Bėda kad politikai tuo pačiu ir partijos visiškai priklausomos savo sprendimais nuo tos dienos realijų , todėl jų problemų matymo kampas gana siauras ir visiškai buitinio lygio .Kaip pav. mūsų politiku reakcija į imigracijos problema Lietuvoje ,užsienio reikalų ministras skuba į artimuosius rytus , ministrė pirmininkė į Graikiją kažkokios patirties pasisemti su pabėgėliais , nors ir vienu ir kitu pav. niekas nieko mums nėra skolingas kad darytų paslaugas .Ne , tokiose problemose reikalinga aktyvesne visuomenė kuri primintu ir padėtų pasimetusioms partijoms į ką jos gali atsiremti sunkių momentu . O dabar ką matome ? Jokio solidarumo ..tik politinius blynus kepantis sau ‘rusteikiokai’ ..su orlausku .

Vaizdelis toks,       2021-07-17 9:39

kad bet kuri partija patekusi į valdžią, tampa kažkokių tai aukštesnių jėgų valdoma. Gal, geriau burtis į judėjimus, kurie pajėgtų priešintis toms jėgoms? Reikėtų burtis į tautos interesus atstovaujamus susivienijimus, kaip dabar yra Šeimų sąjūdis, kaip krikščioniška profsąjunga ir, kuri nepasiduotų papirkinėjama, neužmigtų ant laurų ir būtų pajėgi pasipriešinti neteisybei.

Nei viena       2021-07-17 9:21

partija Lietuvoje nepajėgi išpainioti Lietuvos iš Rusijos geopolitinių žaidimų.Jei atsirastų rimta krikščioniška partija,tada galėtume jaustis gana saugūs su daugeliu dedamųjų.

stasys       2021-07-17 9:21

Ne Rusteika šio str.autorius.

Dzeikas       2021-07-17 9:10

Perskaiciau puse straipsnio, toliau testi sito snargliu kramtymo nepajegiau.
Autorius kelia Rusijos imperines pletros naujaji buda pritaikyta Lietuvos realijoms, esa idejos aptarnauja buti ir geopolitinius tikslus ir yra antrines , greiciau sirma siekiant konkreciu ukiniu ir politiniu tikslu.
Esu priverstas konstatuoti, kad sis poziuris plinta kaip maras ir apkrete net JAV. Ir BUTENT TAI igalino Rusijos imperini is dalies, ir diktaturu bendrai revansa.Butent doroves erozija Laisvajame pasaulyje salygoja totalitarizmo zombio atgimima.
Ka siulo snargliakramtys Rusteika?
Siulo perspajauti cinizmu pcia Rusija ir atmesti moralumo kriteriju kaip atgyvena.Ir atmesti ne bet kaip, o aplenkiant. Nessakykime jeigu isdaviku daug, tai apciuopiama nauda turi TIK PIRMASIS ir labiausiai isdaves. Pavyzdziu paimkime 1940m Lietuvoje. Isdaviku buvo daugiau negu pakankamai, ir visus juos kaip slaka rusai issiunte i Sibirus ar nudusino - isdavikai niekam nereikalingi. Taciau pati pirmaji - Vitkauska , pastate vestuviniu generolu ir nugaiso sitas sutverimas gana komfortiskai.
Stai tokioje vagoje eina ir Rusteikos paprotavimai. Buk ne siaip prostitute, buk PIRMOJI prostitute, siulo autorius.

Šiaip>>>Raigerdas       2021-07-17 8:38

globalistinis-šėtoniškas planas užvaldyti pasaulį, prasidėjo dar prieš Leniną.

Šiaip>>>Raigerdas       2021-07-17 8:32

susipažinkite su Raigerdu - globalistų troliu.

Raigerdas >Anonimui "Šiaip"        2021-07-17 8:03

Anonimas “Šiaip” skleidžia Baltarusijos KGB propagandą:“Manau, kad dabartinis pasaulio perdalinimas vyksta nuo sovietų sąjungos išardimo. Tas, kas išardė ją, dabar nori sugrąžinti į anas ribas, bet su nauja valdžia, kuri yra globalistinė”. Žiūrėkite, kaip šitas bolševikinės propagandos Trolis apsimeta visišku kavileliu ir nekaltu avinėliu ir aiškina, kad yra “kažkoks mistinis KAŽKAS”, kuris IŠARDĖ tą nekaltą ir gerąją TSRS. Anonimas “Šiaip”, atsidavęs MELO propagandai, kurios pagrindas yra “TSRS sužlugdė” ir vargšė Rusija yra skriaudžiama, nes ją norima užpulti ir sudraskyti. Tokia propaganda yra brukama per Kiseliovo ir Solovjovo laidas Rusijos žmonėms, nes kaip sakė Gebelsas, svarbu liaudžiai sukurti prieš įvaizdį ir baimę, kad jie aukotų kovai su tuo sugalvotu priešu ne tik pinigus, bet ir gyvybes, kaip tai dabar yra vykdoma Ukrainoje, ir ruošiamasi panašią okupaciją įvykdyti Baltarusijoje. Anonimas “Šiaip” apsimeta, kad nežino, kad bolševikai užgrobė valdžią ginklu, nes buvo MAŽUMA.Tarybose vyrauja dvi partijos – menševikai (Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (RSDDP) šaka) ir eserai (socialistai revoliucionieriai (SR)). Bolševikai buvo kaip socialdemokratų frakcija ir Rusijoje bolševikai buvo uždrausti. Po revoliucijos 1917 m. liepą Laikinajai vyriausybei ima vadovauti socialdemokratas A. Kerenskis. Leninas su bolševikais reikalavo nutraukti karą su Vokietija (nes Leniną finansavo Vokietijos vyriausybė), o Laikinoji vyriausybė nenutraukė karo, todėl buvo nepopuliari tarp kareivių. Ir vėliau visus 70 metų buvo vykdomas bolševikų teroras, žmonių žudynės ir GULAG. Ir Anoniminis trolis “Šiaip” apsimeta, kad viso to nebuvo, nes “piktieji kapitalistai” nugalėjo Malčišą Kibalčišą ir,neva, suardė Rusijos Bolševikų IMPERIJĄ. Apsimesdamas visišku kvaileliu, trolis “Šiaip” “netyčia”, savaime aišku, pamiršta, kad Lenino tikslas buvo užkariavimas viso pasaulio. Stalino taip pat. O bolševikinei KGB buvo duotas aiškus tikslas: organizuoti revoliucijas Pietų Amerikoje, Vidurio Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, Europoje ir tokiu būdu sugriauti kapitalizmą ir TSRS finansavo visas tam reikalui veikiančias komunistų partijas, t.y. Trojos Arklius tose šalyse. O Vakarai turėjo nesipriešinti ir pasiduoti. Bet jie nepasidavė ir davė atgal. Todėl trolis “Šiaip” siūlo verkti ir lieti krokodilo ašaras, nes kaip yra negerai, kad tie Vakarai neleidžia Rusijai užgrobti visas kaimynines žemes. Aij, aij, aij, kaip gaila “geradarės” Rusijos. Aij, aij, aij, kaip blogai, kad neleidžia užgrobti Ukrainos, o po to Baltarusijos. Ką daryti, nes visa Rusijos istorija - tai svetimų teritorijų užgrobimas. Ir štai dabar, neleidžia tie “amerikonai” tęsti Rusijos svetimų žemių užgrobimo istorijos. Aij, aij, aij, paverkime draugai, liekime upeliais tas krokodilo ašaras.

stasys       2021-07-17 7:19

Per daug žaidimų geopolitiniu kai namuose sienos skylėtos. Gal ir malonu pasijusti esant visų dėmesiui į mus nukreiptam , o ten dar Rusijos Prezidento istorines pretenzijos mūsų istorijai ,,  koznas patriotas čia paraitojes rankoves galėtų imtis darbo ‘rusai puola’ (Seimas iš esmės ta ir padarė) .. bet žmogus turintis proto imtų lopyti savo bėdas ..taip kaip suvoktų jog jo kalbos ir darbai apie šalies saugumą gana smarkiai išsiskire . Nepritariu ši karta autoriui , nors Jis mąsto teisingai , prioritetai ne ten valdžios sudėtį ..Mes milijarda ,beveik ,giriames išleidžia gynybos reikmėms , planuojame 23-iais pas save Vilniuje surengti NATO viršūnių susitikimą o iš esmės parodyti galime tik ta kalbomis paremta tikslą geopolitika nukreipta prieš Rusiją ir krūvą to apie ką nenoretume kalbėti to viršūnių susitikimo metu . Apie tai autoriau reikia rašyti ir kalbėti ,jei nenorime likti savo žodžio bedziais kitų šalių akyse . Mes iš tikro esame savotiško geopolitinio priekalo smaigalyje ir apie tai visi NATO mums padedantis supranta tik ne mes ..Taip Gabrielius Landsbergis su I.Šimonyte balai žino ką galvoja .. pumpuoja į žiniasklaidą savo beverčių kelionių nuotraukas po pasaulį ir deda pliusą kaip atliktą darbą ..tokia situacija negali ilgai tęstis .

Šiaip.       2021-07-17 6:37

Manau, kad dabartinis pasaulio perdalinimas vyksta nuo sovietų sąjungos išardimo. Tas, kas išardė ją, dabar nori sugrąžinti į anas ribas, bet su nauja valdžia, kuri yra globalistinė. Tai jiems neįtiko senoji sovietų sąjunga, nes nepakluso jiems. Naujoji pasaulio valdžia bando įsitvirtinti per savo išrinktuosius, kurie, kaip ir lietuvaičiai, pasiruošę būtų vykdyti, kad ir savo šalies genocidą, bet ištikimą, glodolistų primetamą politiką.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.