Istorija, Demokratija ir valdymas, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vytautas Radžvilas. Skirtingos atostogos

Tiesos.lt redakcija   2022 m. liepos 7 d. 20:44

61     

    

Vytautas Radžvilas. Skirtingos atostogos

Tikėtina, kad užsienio reikalų ministras G. Landsbergis neatsitiktinai išskubėjo atstogauti kaip tik šiomis dienomis. Kai jam atostogaujant Europos Komisija oficialiai išsakys savo požiūrį dėl Lietuvos įvestų tranzito į Karaliaučiaus sritį ribojimų. O požiūris gali būti toks, kad savaime sugrįš į darbotvarkę ministro at(si)statydinimo iš pareigų klausimas. Atostogos greičiausiai yra būdas pralaukti, kol nurims dar viena politinė audra ir išvengti atsakomybės. Tiesa, kad tokio prasto šalies diplomatijos šefo Lietuva nėra turėjusi. Tačiau šios aplinkybės neturėtų būti pagrindas tiesti dirbtines sąsajas apeliuojant į tariamą ministro elitiškumą ir tyčiotis iš buvusio Lietuvos Respublikos prezidento. Būtent šitaip pasielgė vienas iš Šeimų sąjūdžio vadovų, padėjęs lygybės ženklą tarp G. Landsbergio pasiimtų, siekiant išvengti atsakomybės už neapgalvotus ir avantiūristinius veiksmus, atostogų ir A. Smetonos atostogų, sutrukdžiusių Kremliui ,,švariai“ įteisinti Lietuvos okupaciją. Lietuvos prezidentą pašiepusio įrašo autorius leido sau ,,pamiršti“, kad į užsienį pasitraukęs A. Smetona niekada nebuvo senelio į politikos viršūnes prastumtas jokiais ypatingais gebėjimais neapdovanotas ir nieko nenuveikęs šaliai prasisiekėlis. Jis buvo vienas ryškiausių lietuvių tautinio judėjimo veikėjų, aukšto rango inteligentas ir kultūrininkas, 2018 m. vasario 16-osios akto signataras ir galiausiai – Lietuvos prezidentas. Galima įvairiai vertinti jo politinę veiklą ir valdymo metu vykdytą socialinę politiką. Dėl daug ko galima išsakyti rimtų ir pagrįstų priekaištų. Tačiau neįmanoma paneigti, kad A. Smetona buvo ir yra iš tiesų iškili Lietuvos valstybės ir istorijos figūra. Jo nuopelnai lietuvių kultūros ir šalies ūkio plėtrai yra milžiniški. Kitaip negu dabartinė, jo ilgiausiai valdyta nepriklausoma Lietuva ne menko ir nyko, bet augo ir skleidė savo kūrybines galias. Prezidento pasitraukimas iš Lietuvos tą lemtingą 1940 m. birželio dieną buvo vienintelis galimas ir absoliučiai teisingas pasirinkimas, kurio teisingumą patvirtino šitaip negalėjusių pasielgti ir savo parašais laidojusių valstybes Latvijos ir Estijos prezidentų tragiška lemtis.

Niekinamas komentaras jo atžvilgiu parašytas iš akivaizdžiai marksistinių ,,klasių kovos“ pozicijų. Jis grindžiamas puikiai pažįstama ,,ponų“ ir ,,paprastų darbo žmonių“, ,,engėjų ir pavergtų bei išnaudojamų dirbančiųjų“ priešprieša. Keistai panašia neapykantos ir keršto dvasia anais laikais dvelkė Sniečkaus pogrindinės kompartijos agitaciniai lapeliai. Juose buvo ne tik raginama kuo greičiau nuversti „išnaudotojų buržujų“ jungą, bet ir nuolatos grasinama, kad ateis atpildo ir keršto valanda, kai bus atsiskaityta su liaudies kraujasiurbiais, tunkančiais prislėgtųjų ir engiamųjų triūsu, prakaitu ir ašaromis. Kuo tai baigėsi – puikiai žinoma.
Bet šie iki skausmo pažįstami ir vėl beatodairiškai eskaluojami ,,elito“ ir ,,paprastų žmonių“  priešpriešos ir klasinio karo motyvai sugrįžo. Būtent iš šios keršto aistros kyla dirbtinės sąsajos tarp šių dienų nomenklatūros atžalos, kuris tuojau pat nueis į užmarštį arba bus nebent prisimenamas kaip didžiausias nevykėlis užsienio reikalų ministro poste, ir kultūros bei politikos veikėjo, kurio dėl nuveiktų didžių darbų neištrins iš Lietuvos istorijos net aršiausi priešai.

Tačiau giliau pagalvojus ši akivaizdžiai pritempta sąsaja įgyja niūrią ir grėsmingą potekstę. Ją suteikia tokiose sąsajose visada potencialiai slypinti galimybė ir pavojus sutapatinti valstybę ir jos valdžią. Tokiais atvejais neapykanta valdžiai neretai perauga į sąmoningą ar nesąmoningą neapykantą savo valstybei. Yra tekę skaityti ir girdėti tokius arba panašius žodžius: ,,Tegul nors ir Putinas, kad tik ne Landsbergis“. Suasmenintą formuluotę pakeitus apibendrinta, ji turėtų būti maždaug tokia: ,,Geriau tegul žlunga Lietuvos valstybė, bet kad tik neliktų Landsbergių režimo“. Bet ar šitokie žodžiai nekelia tiesioginių asociacijų ir nežadina prisiminimų apie 1940 m. vasarą, kai netrūko maniusių: ,,tegul ir sovietai, kad tik ne Smetona…“ O kaip lengva tapti apakintam neapykantos, rodo tai, kad jai pasidavė ir panašiai mąstė ne tik ,,engiami darbo žmonės“, bet ir elito atstovai. Galbūt ryškiausias ir labiausiai pamokomas K. Bizausko atvejis. Jauniausias nepriklausomybės akto signataras, ministro pirmininko pavaduotojas, paskutiniajame Lietuvos vyriausybės posėdyje ne tik ragino nesipriešinti, bet ir piktinosi, kad nepasinaudojama proga nuversti Prezidentą ir pakeisti režimą. Visa tai – okupantų ordoms jau veržiantis per Lietuvos sieną. Aklos neapykantos kaina: jau liepos mėnesį suimtas, karui prasidėjus kalinių ešelonu vežamas į Rytus ir pakeliui sušaudytas Baltarusijos geležinkelio stotyje…

Lietuvai yra būtinos permainos. Turės keistis ir valdžia. Tačiau yra skirtingi požiūriai į tai, ko ir kaip šito reikia siekti. Panašu, kad Šeimų sąjūdžio siūlomas kelias—,,paprastų darbo žmonių revoliucija“, galinti nušluoti ne tik ,,Landsbergių klaną“, bet ir pačią Lietuvos valstybę. Kitas kelias – nuosekliu ir kantriu šviečiamuoju ir ugdomuoju darbu pažadinti smarkiai prigesusią visuomenės tautinę ir valstybinę savimonę ir taikiu demokratiniu ir teisiniu keliu pakeitus valdžią atkurti Lietuvoje iš tiesų pamintą teisingumą. Ne ,,atsiskaitant su engėjais“ ir ne vadovaujantis lenininiu ,,klasinio teisingumo“ principu ,,grab nagrablennoje“ (plėšk, kas prisiplėšta), bet susigrąžinus pilietinę valstybės kontrolę ir įgyvendinus gerai apgalvotas sistemines ir struktūrines jos reformas.

Klasinės kovos kelias abejotinas ir pavojingas ne tik tuo, kad einant juo galima pakartoti 1940 m. tragediją. Vadinamųjų ,,paprastų žmonių“ valdžia kelia ir kitų pavojų. Neveltui viduramžių politinis mąstytojas Tomas Akvinietis savo traktate pasakoja apie senovės Sirakūzuose gyvenusią senutę, besimeldusią už tironą, kurio mirties troško visi miesto gyventojai. Į nustebusio tirono klausimą, kodėl meldžiasi už jį, ši atsakė, kad savo gyvenime matė tris tironus. Kiekvienas iš jų buvo žiauresnis už ankstesnįjį. Tad jeigu tironas mirtų, jį pakeisiantis ketvirtasis būsiąs dar žiauresnis. SSRS, taip pat Lietuvos, žmonės patyrė, kuo baigiasi ,,paprastų žmonių“ vardu valdančios klikos valdymas. Bet turime ir artimesnį Sąjūdžio pavyzdį. Beveik niekas neprisimena ir juo rečiau susimąstoma apie tai, kad dabartinė padėtis Lietuvoje didele dalimi yra ,,paprastų žmonių“ įsivyravimo Sąjūdyje padarinys. Pradiniu ir pavojingiausiu laikotarpiu tokie žmonės daugiausia slėpėsi iškilių judėjimo vedlių teikiamos apsaugos užuovėjoje. Tačiau pavojui menkstant ir ypač Sąjūdžiui atėjus į valdžią jie išdrąsėjo. Kieno, jeigu ne tokių ,,paprastų žmonių“ rankomis, buvo ,,pastatyti į vietą“ K. Antanavičiaus rango ir lygio Sąjūdžio šviesuoliai, beviltiškai mėginę stabdyti ,,dvi Lietuvas“ sukūrusias beprotiškas ir nusikalstamas reformas? Pavyzdžiui, Žemdirbių sąjūdis turėjo išsamią kaimo pertvarkymo programą. Joje buvo numatyta grąžinti žemę buvusiems savininkams, bet taip pat ir priemonės pertvarkyti kolūkius į kooperatyvus. Įgyvendinus šią programą dvarininkų-latifundininkų ir kumečių Lietuvos galėjo ir nebūti. Arba čekinė privatizacija, pritaikyta net didžiulėms ir technologiškai pažangioms įmonėms. Užuot buvusios parduotos rimtiems investitoriams ir pakeltos į aukštesnį technologinį lygį, jos už čekius, tai yra veltui, pateko į mažaraščių ,,berniukų“ rankas. Šie nesugebėjo nieko kito, tik užstatyti jas bankams, o vertingą, už ,,valiutinius rublius“ pirktą įrangą parduoti į metalo laužą.

Tiesa, kad tarpukario Lietuvos elitas iki galo neatliko savo pareigos tautai ir valstybei. Bet toje Lietuvoje net iš tolo nebuvo ir nieko panašaus į tai, kas padaryta su Lietuva panieką intelektui ir žinioms pavertus valstybės gyvenimo ir valdymo norma. Valdant A. Smetonai tokia užsienio politika, kokia vykdo G. Landsbergio vadovaujama ministerija, buvo tiesiog neįsivaizduojama, nes diplomatinėje tarnyboje dirbo iš tiesų išsilavinę ir atsakomybę už valstybės likimą jautę žmonės. Kad ir kokių trūkumų turėjo tarpukario Respublika, protas ir žinios joje buvo gerbiami ir vertinami. O norint suvokti posąjūdinėje Lietuvoje įvykusio nuosmukio mastą, pakanka palyginti Pirmąją atkurtos Lietuvos vyriausybę su vėlesnėmis,  ypač dabartine, kurios veikla įeis į istoriją kaip nemokšiškumo, nekompetencijos ir jų sąlygoto arogantiško pasipūtimo viršūnė.

Užuot reiškus klasinę neapykantą ir panieką ,,elitui apskritai“, geriau atsiminti, kad elitas būna visoks. Juk ne atsitiktinai vartojamos elito ir pseudo, arba apsišaukėlių, elito sąvokos. Vis dėlto nevertėtų abejoti ir ginčytis, kad iš senovės graikų kalbos vertęs Platono veikalus A. Smetona buvo visai kito rango ir lygio žmogus ir politikas, negu akivaizdžias elementaraus išprusimo spragas kiekviename žingsnyje demonstruojantis G. Landsbergis, kurį lengvai gali vynioti ant piršto ir sudoroti kaip šiltą vilną bet kuris užsienio derybininkas.

Tai supratus turbūt taptų akivaizdu, kodėl abiejų pasiimtos atostogos negali nebūti skirtingos.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Egidijus       2022-07-22 12:11

Manau, šį “diskusinį” tekstą Tiesos portalą užgrobę radžvilistai laikys pirmuoju dar kokias šešias savaites.

Veleris 2022-07-19       2022-07-21 1:34
The Epoch Times       2022-07-20 22:03

VIDEO: Šneki pelėda kasdien aplako senelę. Šeima mano, kad tai ženklas nuo jos vyro /
Chatty Owl Visits 98-Year-Old Grandma Daily; Family Thinks It’s a Sign From Late Grandpa

https://www.theepochtimes.com/video-chatty-owl-visits-98-year-old-grandma-daily-family-thinks-its-a-sign-from-late-grandpa_4453794.html?utm_source=brightnoe&utm_campaign=bright-2022-07-20&utm_medium=email&est=9msjYJVeaYynajU9SbVBAgdS47rz5kO307Aw7f+IByO8IoGlSdQ0gL78hMq9KQ==

Life Site News       2022-07-20 10:59

JAV prezidentas Joe Baidenas šią savaitę gali paskelbti nacionalinę nepaprastąją klimato padėtį, priversdamas vykdomąją valdžią įgyvendinti plačią žaliosios energi
Šaltiniai antradienį leidiniui „The Hill“ sakė, kad Baidenas gali paskelbti pareiškimą trečiadienį sustodamas Somersete, Masačiusetso valstijoje, kur prezidentas turėtų pareikšti pastabas dėl dėl „klimato kaitos“.
Baideno administracijos Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby žurnalistams sakė, kad Pentagonas „klimato kaitą“ laiko „nacionalinio saugumo problema“.
Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karine Jean-Pierre sakė, kad administracija „atidžiai stebi ekstremalias karščio sąlygas“, kurios šiuo metu veikia Europą ir JAV, ir dar kartą patvirtino prezidento pažadą imtis vykdomųjų veiksmų, kad būtų išspręsta „klimato krizė“, nepaisant įstatymų leidžiamosios valdžios pasipriešinimo.

Demokratų senatorius Joe Manchin iš Vakarų Virdžinijos praėjusią savaitę sužlugdė kairiųjų planus įgyvendinti plačius klimato tikslus, įskaitant didelį perėjimą nuo iškastinio kuro. Manchinas pasakė, kad „nepalaikys ekonominio paketo, kuriame būtų numatytos naujos išlaidos klimato kaitai arba nauji mokesčių padidinimai, skirti turtingiems amerikiečiams ar korporacijoms“. Daugelis konservatorių nerimauja, kad karštligiška Baideno administracijos retorika dėl „klimato krizės“ gali atverti kelią COVID tipo „klimato blokavimui“ ir panašioms kontrolėms, kaip 2020 m.
Pasaulio ekonomikos forumas, kuriam vadovauja Klausas Schwabas, primygtinai reikalauja, kad „vyriausybės ir verslas paspartintų perėjimą prie naujo ekonomikos modelio“, kad „spręstų klimato krizę“.
https://www.lifesitenews.com/news/biden-may-declare-national-climate-emergency-wednesday-seize-executive-power-sources-say/

Kas tas Juozai tis?        2022-07-19 7:13

Ar kartais ne Bolševikų partijos aktyvisto sūnelis? Jums labai patinka sovietiniai nomenklatūrininkai ir jų atžalos?

> Prisimenam       2022-07-17 17:39

Megztųjų berečių stiliaus šmeižtais jau nieko nebepagąsdinsi, juk visi žinome, kuo jūs buvote dėdulės irštvoje

Prisimenam       2022-07-16 19:33

visi Radžvilo elgesį per rinkimus. Vien Juozaičio persekiojimas ir šmeižtas, begalinės demagogijos paklodės ką reiškia. Jo aplinkos žmonės puikiai pamena jo krizenimą ir kalbas apie tai,kad Juozaitis KGB-stas. Tuo tarpu bent keli žmonėsiš Sąjūdžio teigia, kad KGB pakabintas pats Radžvilas ir taip atidirbinėja ir nukreipia dėmesį. Beje, dabartinėj NS valdyboj 1 KGB žmogus ir vienas VSD pakabintas. Ir visi tą žino.

Valykimės nuo KGB-istinio purvo       2022-07-16 9:50

Politinis parazitas šitas R,pasiliustruotų geriau.Jį anksčiau studentai Jermalavičium vadino kaip buvo prilipęs prie Tarybų Valdžios.Santykiai su KGB buvo geri,gavo profesoriaus vardą .Žemas lygis tokias rašliavas skaityti.
Komunistinė praeitis užmiršta,veržiasi į Euro Parlamentą.Neo Komunistais tokie yra vadinami.Ir “Nacionalinis Susivienijimas"buvo įsteigtas su “dėdulės” palaiminimu.Tokia yra istorinė tiesa.Tai dar jam pinigus VU moka ar kaip?
Ten VU ir tarybiniais metais knibždėte knibždėjo KGB-istų.Mažai kas pasikeitė.
Nematau jokios naudos iš šitos rašliavos.Ko tu pergyveni Vytuk kas buvo ?
Nueitum pas Darių Jauniškį,pasiliustruotum geriau.Ar jau pasiliustravęs ?
Verkšlena ir verkšlena,atlyginimą gerą gauni,ko verkšleni ?
TSRS sugriovė M. Gorbačiovas,o ne kažkokie Sąjūdžio steigėjai.
KGB niekur nedingo tiktai persivardino kitais vardais,mūsų atveju pavirto į VSD.Pasikeitė prievaizdai taip sakant.Galit šalint mano šitą komentarą,vis tiek čia Lietuvoj nėra protingų žmonių.

Al. Virginijai Milker       2022-07-15 21:50

Virginija Milker - Stasys     2022-07-13 13:26:
,,Manau, Jūs daugmaž teisingai matot istoriją. Ko nepasakytum apie kitus čia rašančius…”
Dar pritraukit Važiavusį Paskui Keturratį ir jau turėsit tvirtą teisingai istoriją matančių koaliciją.

to-su meile       2022-07-15 18:35

Lietuvių liaudies poetas runkelių kategorijoje, nusikrapštyk savo mėšlinus kaliošus ,būsi pakviestas į Naisių festivalį  paskaityti savo posmų,laukiam tęsinio,nes matosi ,turi nemažai gerbėjų. Talentas ir mėšle šviečia .Su meile- Karbauskis.

Geras straipsnis 2       2022-07-13 19:37

Runkeli,tu auksine iliustracija to,ka ka tik pasakiau…

Geras straipsnis       2022-07-13 19:35

ir eikit visi sofkiu filosofieriai velniop..Ko tik cia nera…Nera protingu,nebent da habilituotas neblogai ir i tema pakalbejo,oi oi,uzsikalt duris ir uzsikimst ausis..Idiotu krastas,nedyvai,kad sitaip viskas isvirto,aiman,tikrai mums galas.

Runkelis        2022-07-13 19:22

man kažkodėl įdomu, na kas bus su tranzitu į Kaliningradą . Negi mūsų  Lietuvos vadai nusileis kažkokiam Briuseliui tokiu mums svarbiu klausimu .

stasys        2022-07-13 19:07

su meile-konservams 2022-07-13 17:11   ..skystokas iš tamstos eiliuotojas . Turbūt sovietinis kerzas tamsta auklėjo vat ir rezultatas .

et,       2022-07-13 18:58

“Iš Briuselio – nurodymas atnaujinti prekių tranzitą į Kaliningradą”, šiandien respublika lt
Tegul atsistatydina,  kaip grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui.

su meile-konservams       2022-07-13 17:11

Apduję lyg musės nuo landsbergio dvoko,
Beretės prieš Lietuvą myžti išmoko.
Kaip daiktą bevertį jie pardavė šalį-
Be jankių jau net nusišikt nebegali.
Ir verkia Tėvynė, nes jankiai ją trypia
Kaip erkės jos kruviną kūną aplipę.
Tik landsbergio šunys to siaubo nemato-
Į šūdą įmynę gyventi įprato.
Beretės negali žiūrėti į tiesą-
Nors šuns būdoje susiranda sau priešą.
Bet kur per žiūroną užžlibinę rusą,
isteriškai klykia,kad puola,kad muša.
Tokie jau tie mūsų beretės nupušę
Pardavę jankynui ir kūną, ir dūšią.

..

Nesupratau       2022-07-13 14:39

Milker - tai Milkeraitė ar Milkerienė ?

Ponia Virginija,       2022-07-13 14:15

lietuvių kilmės gyventojų tyčinis mažinimas, jiems nepalankių sąlygų gyventi Lietuvoje sudarymas, ir yra nacionalinio saugumo nuolatinis mažinimas - mus norima pakeisti kitataučiais iš Rytų, iš Afrikos ir Arabijos. Vakarų Europa, kaip ir Rytų, yra Didžiojo Trejeto (Troikės sutrumpintai) nukariautos ir pavergtos.

Virginija Milker -        2022-07-13 13:54

Manau, kad dėl valdžios besipešančioms partijoms reiktų susiet ir sudaryt kokią tai bendrą deklaraciją, kokių temų, dalykų negalima liesti kritikuojant viena kitos veiksmus, kad tai nepakenktų valstybės saugumui.
Žemint viena kitą, kad save pakeltum, išvis nederėtų. Nes tai tik skatina piliečių nepasitikėjimą aplamai sava Vyriausybe.
O juk net Soros su draugu Shwabu aiškiai pareiškė, kad pandemija tuo ir gera, kad sukels visuomenių nepasitikėjimą vyriausybėm ir bus galima tą pasitikėjimą perleist transnacionalinių korporacijų menidžmentui.

O čia dar “operacija” Ukrainoj prisidėjo su šių procesų paspartinmu..
Jau nuverstas Borisas Johnson, Demokrais JAV neva nebepatenkinti Bidenu, klibinamas ir Makronas..
Vakaruose kremliusturi daug savų agentūrų ir Think-tankų.. Užukau kartąį Kato (Cato) institute feisbuką... Tokia meilė Kremliui, Kinijai, BRIKS šalims.. O juk šis thinktankas ir nominavo Milton Friedman 1976 netikrai Nobelio premijai.. (premija nobeliui atminti, nes nobelis buvo uždaudęs premijuot “pinigų skaięiuotojus”) ir taip “5kv4pus” snobus, ir buvo paleistas “laukinis banditų kapitalizmas”, po kurio ir prasidėjo “perestroika”.. ir ne tik postsovietinėj erdvėj… ir kgb valdomos korporacijos ėmė žygiuot į vakarus, į Afriką, Aziją..,

Virginija Milker - Stasys       2022-07-13 13:26

Manau, Jūs daugmaž teisingai matot istoriją. Ko nepasakytum apie kitus čia rašančius…

Virginija Milker       2022-07-13 13:22

Sakyčiau, gana prėskas straipsnis.
Mol,mes proeš Landsbergius, bet nemanykit, kad tai mus pastato į vieną gretą su pentaja kolona, visais tais zaišvilom, lekštučiais, paleckiais, tomkais, kurie perima Šeimų  sąjūdį ir siekia pasinaudodami pablogėjusia situacija sukelt šalyje Kremliui palankų chaosą..
Nepripažįstam V.Landsbegio valstybės vadovu, kaip ir penktoji kolona, kas leistų ir jo pasirasytus AT tarptautinius dokumentus Putinui paskelbt nelegitimiais, bet mielai ja suverčiam visą atsakomybę Landsbergiui, už premjero G.Vagnoriaus vykdyta cekiais privatizacijos pagal Ciubaisos su Gaidar plana… nes tai ir buvo Andropovo su Garbačiovu antrojo NEPO, vadinamo “perestroika”, sąjūdžio dalis.

Tik Landsbergis nuvylė Gorbaąiovo “ekonominių perestroikininkų’ sąjūdį su Terlecko judėjimu nuvairavęs į atsiskyrimo no Melo imperijos sąjūdį.

“Perestroikos” plano rengėjas, Andropovo kolega, garsus šnipas, užangažavęs net MI6 vado pavaduotoją Kim Philbi ir Rusijos MA narys - M.Lubimov rašė Borovyk žurnale “Soveršeno Sekretno”, kad Andropovas nepasitikėjo ištikimais Rusijai KGB organais, tad “perestroikos” planą pradėt vykdyt patikėjo Mokslų Akademijoms.. Todėl ir pirmas steigiamasis Sąjudžio susirinkimas vyko būtent Mokslų Akademijoj… ir aš ten buvau.. ir viską regėjau… Matematikas, disertaciją apsigynęs iš lošimų teorijos, Vilkas tapo didžiuoju prichvatizacijos specialistu.
Bet jei Landsbergis ir už tai atsakingas, tai mes pripažįstam, kad turėjom trisdešimt metų mus valdžiusį diktatorių, tik ne vyriausybės vadovą... įdomus paradoksas gaunasi..
..jei klystu, pataisykit. smile 

stasys        2022-07-13 12:45

O papuls 2022-07-13 6:16 ..Zigmutis ir KO tik ‘šestiorkė’ penktos kolonos priekyje . Jis į nieką nepretenduotu Seime ..nebent Seimo ‘kazanovą’ dėmesiu sau aplenkti . Pilant vandenį ant populizmo malūno daug ‘šaibų’ neuždirbsi .. Aš čia skeptiškas matant įstorija .

TOPone Radžvilai 2022-07-13 6:15        2022-07-13 12:41

Radžvilui svarbiau ir saugiau kitus opozicionierius kandžioti ir nelįsti ten, kur pavojinga turėti nuomonę.

O papuls       2022-07-13 6:16

tik užkietėję neosovietikai - Bolševikų partijos ir KGB aktyvistų vaikai ir anūkai. Tokie geresni už Radžvilą, ane? Tokie Jums labai patinka, pats tas, ane? Ar norite Dubnos A-bombačkų maksliniekų, tokių kaip Zigmutis ir Co?

Pone Radžvilai       2022-07-13 6:15

Taip ir nesulaukėm Nacionalinio susivienijimo pareiškimo dėl prekių tranzito ribojimų į Karaliaučių. Pačiu gyvybiškai svarbiausiu ir aktualiausiu klausimu jūs tylite ir paliekate tautą likimo valiai.  Gėda.

Al. Deramui       2022-07-12 18:49

O ką siūlytum į vadus ir pavaduotojus ?

Deram       2022-07-12 14:53

kad su tokiu vadu ir pavaduotoju nieks niekad iš NS nepapuls į LR Seimą .

Ir tada       2022-07-12 14:15

pasaulyje tvarka bus - ubagai žinos savo vietą, o negyvens skolon be saiko imdami kreditus.

Neuro Insider Times       2022-07-12 14:09

Kinijos mokslininkai sakosi sukūrę programinę įrangą, galinčią analizuoti smegenų bangas ir veido išraiškas bei stebėti, ar asmenys buvo dėmesingi „minčiai ir politiniam švietimui“.

2019 m. Kinijos valstybės remiamas leidinys „Study Times“ paskelbė ataskaitą apie naują technologiją ir teigė, kad algoritmai gali būti naudojami „partijos narių mąstymo būklei įvertinti“ ir užtikrinti, kad turinys „patektų į partijos galvą ir širdį“. nariai.”

„Tai tikrai sustiprins partijos nario politinę kokybę ir ideologinę mintį“, – tuomet rašė leidinys.
https://patriotoutdoorsurvival.com/chinese-researchers-claim-they-have-ai-capable-of-reading-minds/?utm_source=[LISTIMPORT]&utm_medium=email&utm;_campaign=[CAMPAIGN_UID]&em;_id=[EMAIL:filter:md5]

Neuro Insider Times       2022-07-12 14:04

Beno Carsono Neuro Tech IQ

Interviu su Billu O’Reilly Benas Carsonas sakė, kad jo smegenys yra ryškesnės nei bet kada, aiškesnės ir labiau susikaupusios, o didžioji dalis jo priskiriama Neuro Tech IQ naudojimui. Smegenys yra kaip raumuo, jūs turite jas treniruoti ir naudoti papildus taip, kaip naudoja kultūristai, bet jūsų smegenims, ir aš būtent tai darau, kad pagerinčiau savo protines galimybes.

Prieš daugiau nei dešimtmetį Harvardas subūrė neurologų komandą, kad sukurtų natūralų smegenų priedą, galintį be vargo padidinti intelekto koeficientą.

Šiandien tie mokslininkai padarė proveržį, kurio jie siekė, ir padarė viso gyvenimo atradimą. Jų sukurtas papildas dabar yra geriausias gydymo būdas, skirtas pagerinti atmintį, paryškinti dėmesį, padidinti dėmesį ir padidinti bendrą IQ.

https://neuroinsidertimes.shop/brain/neurotech/v1b/4index.html?cep=ckbMNMK9fZ5TWm2d9NzegiMVqAlxnNU7vcAmmsaSlbqaOElSyGPuFRpUfOSPs_K01RCLZVWguLo6Me0Am6WC0NAMrkeekRP9ndoW5DMmGdR9txP55k0pg0D58ihxVx2bOyFgUXxI956gLQ170OFbVD-8RFynym2aH-x7Hnd_cAqWrPkXwu1vkrbzytSq0b9py7dorBUYpGA3t3KYGBYMVY2Gxja0UaHr7ZzsIwjvrbtNyq0wE0mI6WqpLiPFVkAkT8w-R3PyxJQQxQAfDhjKRjl1BCTMXwsUbmKUex7nBvauA_UObfn5L6ZRpF00T52ZvfA1QeVmXRer5eCB6Gm7A5dDkOZUiUL5dbc9vnu2frKBnSvKltOhZLpQpQBLrpw2lDVyBVfAAqk4MMAAJ1hTlFeyMRVhUuWBG-eygmXzuYRaXh4iwHYlidJ8MtdCp4wqFEACHqxntmXW_weVctd86Q&lptoken=16ac574662f0858b98b1&containertype=email&adid=842852&path=path&pid=3688&clickid=eb04124604dc46ff9b6bdbec6e361484&pi_adid=842852&pi_clickid=eb04124604dc46ff9b6bdbec6e361484

Ir atplauks       2022-07-12 13:49

naujas laivelis iš Niujorko su nauju Trockiu Antruoju, ir išvaduos oligarchų prispaustus vargdienius iš vergovės - nuvers užingridų diktatūrą.

StasySG       2022-07-12 11:46

Pagaliau sąjūdietis ir filosofas V.Radžvilas pateikė neblogą išaiškinimą, kur suklido Sąjūdis: 
“Bet turime ir artimesnį Sąjūdžio pavyzdį. Beveik niekas neprisimena ir juo rečiau susimąstoma apie tai, kad dabartinė padėtis Lietuvoje didele dalimi yra ,,paprastų žmonių“ įsivyravimo Sąjūdyje padarinys. Pradiniu ir pavojingiausiu laikotarpiu tokie žmonės daugiausia slėpėsi iškilių judėjimo vedlių teikiamos apsaugos užuovėjoje. Tačiau pavojui menkstant ir ypač Sąjūdžiui atėjus į valdžią jie išdrąsėjo. Kieno, jeigu ne tokių ,,paprastų žmonių“ rankomis, buvo ,,pastatyti į vietą“ K. Antanavičiaus rango ir lygio Sąjūdžio šviesuoliai, beviltiškai mėginę stabdyti ,,dvi Lietuvas“ sukūrusias beprotiškas ir nusikalstamas reformas? Pavyzdžiui, Žemdirbių sąjūdis turėjo išsamią kaimo pertvarkymo programą. Joje buvo numatyta grąžinti žemę buvusiems savininkams, bet taip pat ir priemonės pertvarkyti kolūkius į kooperatyvus. Įgyvendinus šią programą dvarininkų-latifundininkų ir kumečių Lietuvos galėjo ir nebūti. Arba čekinė privatizacija, pritaikyta net didžiulėms ir technologiškai pažangioms įmonėms. Užuot buvusios parduotos rimtiems investitoriams ir pakeltos į aukštesnį technologinį lygį, jos už čekius, tai yra veltui, pateko į mažaraščių ,,berniukų“ rankas. Šie nesugebėjo nieko kito, tik užstatyti jas bankams, o vertingą, už ,,valiutinius rublius“ pirktą įrangą parduoti į metalo laužą.”

Komedija       2022-07-12 10:05

Pešamės apie tą patį.

O tamstelė nori       2022-07-12 9:05

tuos valstiečius ir darbininkus pavergti, engti, budulinti, zombinti ir tamsybėse laikyti bizūno ar A-bombačkos pagalba, kad vėl multi milijardieriai organizuotų bolševikinius rūmų perversmus, atplukdę naują L.Trockį Antrąjį nauju jau išmaniuoju laiveliu, ane? Ir nelygink Vokietijos su Lenkija, nes ne ji mums Pirmąją LR išpešė, o atplėšė didelį gabalą etninės Lietuvos ir būtų nužygiavusi iki jūros čia, jei ne ta Vokietija. Na, nebent esi baigęs kapsukę su pagyrimu, tada viskas aišku - užburtas, užhipnotizuotas tamstelė ir jau niekaip nebeatmoksi.

>to Siūlyčiau toliau neklimpti        2022-07-12 8:59

Suprantu, kad spaudžiant Lenkijai ir Vokietijai buvo lengva atsiduoti “darbininkų ir valstiečių rojui”. Tačiau vieną dieną pyst ėmė viskas ir pasikeitė. Ir neatsirado tam pasiruošusių. Nesuprantau jūsų kontrargumentų. Prieš ką mes čia tarpusavyje kovojame?

Jules       2022-07-12 6:48

Aš irgi nepakantus, nes pagaliau reikia ne tik žinoti, bet ir suprasti, kas sukėlė du pasaulinius karus ir sukels trečiąjį? Kas lokalius konfliktus Europoje pavertė pasauliniais karais ir pražudė šitiek žmonių, pavyzdžiui, mano dėdę ir tetą, nemažai jų puskių ir pusbrolių, žodžiu, pamažino ir tebemažina Lietuvių tautą - tai yra mus. Kad tai suprastum, nereikia žinoti jokių graikų, romėnų, prancūzų ar vokiečių filosofų garsių išsireiškimų, veikalų, apsieiti be jųjų citavimo. Kas suformavo sindromą, kad reikia be gailesčio galabyti konkurentus - tuos, kuriems geriau sekasi, yra darbštūs, imlūs, žingeidūs, protingi ir su prastuomene elgiasi atsakingai, žinodami, kad be padorių eilinių, paprastų, gerų žmonių nėr ir tokio pat padoraus ir atsakingo elito, voilà?!

Andriejus Borovskis (День ТВ)       2022-07-12 1:36

Žmogaus atsiradimo teorija / Теория происхождения человечества. Профессор Андрей Буровский

00:18 Ketvirtoji evoliucijos teorija
06:11 Kas atsitiko paskutinio apledėjimo posūkyje?
10:35 Kokius gyvūnus norėtumėte atkurti?
12:35 Hiperborėjos teorija apie žmonijos kilmę
16:09 Istorija apie tėvą, žuvusį kare
19:16 Vandens kelių svarba žmonijos vystymuisi
26:37 Ar yra tik vienas žmonijos protėvis?

https://www.youtube.com/watch?v=T0VaasZ5Ejk&ab;_channel=ДеньТВ

to Siūlyčiau toliau neklimpti       2022-07-11 18:38

Pirmiausia padėkoti reikia Lenkijai, kuri buvo okupavusi trečdalį Lietuvos ir neleidusi mums natūraliai vystytis. Dabar Lietuva irgi tyčia alinama, prisidengus kuo, irgi nežinai, ane?

Habilituotas,       2022-07-11 18:29

gal žinai kokios nacionalinės kilmės būdami David Dunning ir Justin Kruger (Kornelio universitetas, JAV) padarė tokią išvadą, ir koks buvo tokios išvados pagrindinis tikslas? Pasaulis valdomas ir gyvena ne citatų pagalba. Reikia gyventi ir veikti savo galvos pagalba, o ne svetimų citatų ir galvų pagalba, kai pasaulyje veikia visai kitokios jėgos ir tikslai. Vienas iš jų yra gebėjimas atpažinti būsimą konkurentą ir laiku ji nugalabyti, o jei netyčia praspruko ir užaugo - jam pritaikyti besąlyginę kapituliaciją. Tiek konservatoriai, tiek LRT dezistai ir visi kiti nenaudėliai tempiate Lietuvą katastrofon, kuri šiaip jau logiškai ir matoma. Kodėl karas Ukrainoje krypsta į beatsigaunančios Europos, Vokietijos ir Prancūzijos galabijimą, naudojant inveiderius, Covid’ą, kainų begalinį kėlimą ir t.t. Kas nori sunaikinti Europą ir kartu mus, nežinai, Habilituotasai?

Keista kad       2022-07-11 13:46

Vienas iš Lietuvos liberalų sąjungos steigėjų, 1990–1993 m. jos pirmininkas Radžvilas toks nepakantus kiek kitaip manantiems .

Puikus straipsnis       2022-07-11 13:02

Ačiū autoriui…

123.       2022-07-11 12:25

Ačiū už nuorodą.

nepavyko infiltruoti stribo į NS       2022-07-11 9:05

todėl taip siunta ir niršta niekingi kgbistėliai smile

kaip juokinga       2022-07-11 8:33

Radžvilo komanda išsigando dėl savo susikompromitavimo idiotišku pareiškimu dėl Taivano, todėl mano žemiau įdėtą komentarą paredagavo, peradresuodami nuorodą, kuri dabar atidaro ne tą pareiškimą, o kažkokį L.Kalėdienės straipsnelį.
Nepavyks pasislėpti, ponai, tas jūsų pareiškimas seniai pasklidęs internetuose. Įdedu veikiančią nuorodą:

https://alkas.lt/2020/05/04/nacionalinis-susivienijimas-ragina-pripazinti-taivano-nepriklausomybe/

kur dingo stribas rusteika?       2022-07-11 7:06

kas jį pakeis?

stasys        2022-07-10 20:40

Keista 2022-07-10 19:19 .. cit.” Demokratinėje valstybėje galima reikšti visokią nuomonę ” kur tu berazumi radai Konstitucijoje parašyta jog nuomonės išraiškos laisvė  apima ir asmenis kurie negerbią nei tos valstybės nei jos Konstitucijos ? Gal sumaišei su xuilo studijuodamas ?  Teisės ir pareigos neatsiejamos viena nuo kitos .

Juokingas žmogus       2022-07-10 20:12

Radžvilo “politinės išminties” perliukas:


Nacionalinis susivienijimas ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę:

 

Neapsiriboti simboline ar ekonomine santykių su Taivanu plėtra, kuri tik blogintų Lietuvos ir Kinijos santykius nepadėdama iš esmės politiškai spręsti Taivano valstybingumo klausimą;Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais bei aukščiau išvardintais bendrais principais, pripažinti Taivano nepriklausomybę ir užmegzti aukščiausio lygio diplomatinius santykius.Pakviesti kitas Vakarų šalis sekti šiuo pavyzdžiu.

 Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas Valdyba

 

Vilnius  2020 m.  gegužės 04 d.

Ir ką čia bepridursi?

https://susivienijimas.lt/pareiskimai-ir-naujienos/pareiskimas-del-kinijos-respublikos-taivano-pripazinimo/l

Egidijus       2022-07-10 20:06

Eilinis Radžvilo neapykantos ir pavydo pliūpsnis. Šis profesorius, sergantis Napoleono kompleksu, visą savo aktyvų gyvenimą politikoje paskyrė tam, kad kiršinti ir juodinti visus opozicijos žmonesir judėjimus. Ši liga ypač pasireiškia prieš rinkimus, o argumentai ir tikslai dažniausiai sutampa su konservų interesais. Tipiškas pakabinto opozicionieriaus atvejis.

habilitâs       2022-07-10 19:48

Kiekvienas panoręs tapti politiku privalėtų susipažinti su tokiu reiškiniu, kaip Daningo-Kriugerio efektas.

„Dunningo-Krugerio efektas – reiškinys, kai žemesnių gabumų žmonės nesugeba suvokti savo gebėjimų ribotumo. Dėl to nekvalifikuoti žmonės yra labiau linkę pervertinti savo gebėjimus nei kvalifikuoti. Be to, kvalifikuoti žmonės, lygindami save su kitais, yra linkę nuvertinti savo aukštus gebėjimus, dėl to imama manyti, kad užduotys, nesudėtingos kvalifikuotiems žmonėms, turėtų būti nesudėtingos ir kitiems.

Mokslininkai David Dunning ir Justin Kruger (Kornelio universitetas, JAV) padarė išvadą, kad „nekvalifikuoti žmonės yra klaidingos nuomonės apie save, o kvalifikuoti – apie kitus.“

Spėlionių apie šio efekto egzistavimą būta ir anksčiau, tačiau pirmieji jį 1999 m. patvirtino J. Kruger ir D. Dunning, Kornelio universitete atlikę keletą eksperimentų, siekdami įrodyti šios hipotezės mokslinį pagrįstumą“ (Vikipedija).

Pradėti reikėtų nuo: „Mes visi esame pasitikintys idiotai“

Dunning, David (27 October 2014). “We Are All Confident Idiots”. Pacific Standard. The Social Justice Foundation. Retrieved 28 October 2014.

Keista       2022-07-10 19:19

Kokioje vatnykų irštvoje turėjo pabuvoti Radžvilas,kad turėjo progos išgirsti, frazę ,,Tegu nors ir Putinas ,kad tik ne Landsbergis,,. Autorius mielai perfrazavo-,,Geriau tegu žlunga Lietuvos valstybė,  bet kad tik neliktų  Landsbergių ręžimo ,,. Demokratinėje valstybėje galima reikšti visokią nuomonę . Bet, visada maniau ,kad profesorius yra toliau nuo viso šito, ir juo labiau nesinaudos tokiomis citatomis ,kad sustiprintų savo mintį. Ir jokių asociacijų tie žodžiai nesukelia. Ši totali neapykanta rodo ,kad autoriui visos priemonės tinka-belieka apgailestauti.

Vien emocijos valdo mus       2022-07-10 18:36

Radžvilas išmintingas savo laikmetį pralenkęs galvočius,filosofas ne Lietuvos mentalitetui su 1990 žmonių,dabar jau jų vaikų kombinavimo įgudžiais mulkinti,apvogti artimą.Tai vakarietiško tipo intelektualas gerai suvokiantis metafizinius,geopolitinius procesus ir reiškinius.Teisingai filosofas galvoja,jog mažai ar beveik nė kiek “na ūra” rėkenčių versti valdžią ,ar į valdžią įsisiurbusių visokių veikėjų nėra labai išmintingi vesti tautą,kurti didžiąją šalies politiką ,neskaitę jie jokių Platonų,anei Akviniečių .Tai atspindi ir pasaulinė knygų skaitymo statistika,kuri nurodo lietuvių mažaraštiškumą. Kiek valandų per savaitę ,kurios šalies žmonės praleidžia prie knygų skaitymo >>1. India — 10 hours, 42 minutes
2. Thailand — 9:24
3. China — 8:00
4. Philippines — 7:36
5. Egypt — 7:30
6. Czech Republic — 7:24
7. Russia — 7:06
8. Sweden — 6:54
8. France — 6:54
10. Hungary — 6:48
10. Saudi Arabia — 6:48
12. Hong Kong — 6:42
13. Poland — 6:30
14. Venezuela — 6:24
15. South Africa — 6:18
15. Australia — 6:18
17. Indonesia — 6:00
18. Argentina — 5:54
18. Turkey — 5:54
20. Spain — 5:48
20. Canada — 5:48
22. Germany — 5:42
22. USA — 5:42
24. Italy — 5:36
25. Mexico — 5:30
26. U.K. — 5:18
27. Brazil — 5:12
28. Taiwan — 5:00
29. Japan — 4:06
30. Korea — 3:06

Nepapuolame ir į ES labiausiai skaitančių šalių penkioliktuką.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.weforum.org/agenda/2018/05/chart-of-the-day-where-europeans-read-the-most-and-least/&ved=2ahUKEwiyu8C83e74AhWgQUEAHcTlDW4QFnoECDUQAQ&usg=AOvVaw2qGTYzbtVo8ibmDaos3LpA

habilitâs        2022-07-10 16:08

Maža kas ką leptelėjo, tiek A. Stankūnas, tiek A. Rusteika tokios „stambios“ politinės figūros Lietuvos padangėje, kad būtinai reikia analizuoti kiekvieną sakinį ir dar talpinti rubrikoje „Aktualu“, kur straipsniai kabo po savaitę.

Būtų daugiau naudos, jei pakartotumėte anksčiau šioje svetainėje publikuotą straipsnį apie A. Smetoną (nepamenu kas autorius), mažiau susipažinusiems su istorija, tikrai praverstų žinoti kai kuriuos faktus, kurie buvo slepiami okupacijos metais.

Faktą, kad ministras pirmininkas A. Merkys buvo pasiruošęs suimti A. Smetoną ir perduoti NKVD, kaip tai padarė su VSD direktoriumi A. Povilaičiu ir VR ministru K. Skuču, žinojo tik keli asmenys. V. Dekanozovo lėktuvas Kaune nusileido birželio 15 d. po pietų, A. Smetona maždaug tuo metu kirto Vokietijos sieną, deja, A. Povilaitis ir K. Skučas tempė gumą, pasieniečiai, gavę nurodymą, vakare abu suėmė ir pristatė į Kauną. Po to į Butyrkų kalėjimą Maskvoje, o A. Smetona - į JAV.

Pritariu autoriui, kad „kantriu šviečiamuoju ir ugdomuoju darbu“ galima daug ką pasiekti, bet nebūtinai tuščios ir beprasmės politinės konkurencijos kontekste.

stasys        2022-07-10 13:06

Radvilas rašo apie Rusteikos gretinimasi su populizmu kuris savitas Lietuvos valstybės ateities nematantiems , viena kai tu kritikuoji esamus valdžios sprendimus kita kai atvirai popsini jos istorija.Atrodo Rusteikai neturėtų kilti klausimo kuo buvo A.Smetona anuometei Lietuvai tuo tarpu G.Lansbergis dar tik piešia savo darbus . Tarp tų dviejų politikų nėra nieko bendro . Tie nupiepe social.demokratai opozicijoje linkę bet ka ir viską apdrapstyti savo ‘saibomis’.

Labai       2022-07-10 12:19

nuostabus nuostabaus mąstytojo profesoriaus eilinis šedevras .

Siūlyčiau toliau neklimpti       2022-07-10 12:05

Tai bandymas užstoti Stankūną, nes gavo gerą porciją kritikos. Jei tarpukario Lietuvoje nėra asmenybės, kuria galima labiau žavėtis nei Smetona, tai geriau visai susilaikyti nuo žavėjimosi. Jei Estijos ir Latvijos prezidentai nerado upelio, tai nereiškia, kad Estija ir Latvija atsidūrė kitoje teisinėje realybėje, kaip rašinyje bandyta paaiškinti. Nežinau, kam reikėtų padėkoti, kad Baltijos šalys nesigynė. Gal jas valdžiusiems prezidentukams, kurie buvo labai panašūs, o tai reiškia pastatyti iš vieno centro. Jų buvo atsikratyta paprastuoju būdu, iškyrus Smetoną, kuriam dar leido pagyventi JAV truputuką. Kas galėjo privesti Lietuvą prie tokios padėties, kad žmogeliai sugebėjo atsipeikėti tik po trėmimo ir prasidėjus karui. Aš dabar turėčiau adoruoti Landzbergį kaip Smetoną, kad jo nekenčia dauguma ir Lietuva atsidūrusi prie panašių pasirinkimų kaip 1940 m.
-
Apie užsienio politiką. Nei primyžtakelnis Urbšys, nei tolerantišką sūnelį užauginęs Bačkis nėra pavyzdžiai. Lozoraitis irgi mito iš Lietuvos aukso, nes JAV nieko neduoda už dyką. Švedai ir anglai grąžino ar kompensavo Lietuvos auksą, o paklauskite, kur ištirpo auksas buvęs JAV. Ir tada truputį prašviesės smegenys.

Mano manymu       2022-07-10 12:03

šįkart Radžvilo pafilosofavimai gražiai sukritę į chroniškos neapykantos kai kam ir tautos skaldymo ir kiršinimo kupetą.

gaila, bet       2022-07-10 11:12

Pritemptas, dirbtinis Rusteikos užsipuolimas iš NS pusės. Manau, kad Rusteika pasirinko teisingai ir ketinu ateinančiuose rinkimuose sekti jo pėdomis, nors visada balsuodavau už NS. O kad Sąjūdį okupavo nomenklatūriniai vagiai, tai juk dabartiniai jų kritikai jiems talkino tada, nors dabar gal nenori to prisiminti. Tomkus su Butkevičiumi atvirai išpažino, kad jie buvo jauni ir anų apmulkinti, bet yra veidmainiai, kuriems pripažinti savo klaidas niekaip, na, neišeina – geriau kitus apjuodinti

čia       2022-07-10 10:56

Kas per nesąmonė. Perversmininkas, perversmo keliu atėjęs į valdžią ir nesugebėjęs įsakyti Lietuvos kariuomenei priešintis maskoliams, ir šiukštu, negalima apie tokią veiklą ironizuoti?

Gedas       2022-07-10 9:57

Niekaip nesuprantu ko užkliuvo Rusteika,nes jis kaip publicistas, sarkastiškai išjuokė G. Landzbergį ir jo politiką. Ir nesityčiojo iš Smetonos. Reikia pripažinti tai prie Smetonos Lietuva judėjo į priekį ir švietimas buvo aukšto lygio ir tautiškumas ir patriotiškumas valdžiai rūpėjo. Man nuostabą kelia Radžvilo pasisakymai apie Lietuvos elitą, kuris truputį blogas. Ir jei į seimą papultu keli žmonės iš NS, jis taptu geras.Tiesa yra kitokia mes neturime jokio elito tai gauja žmonių, kurie visokiom manipuliacijom užėmę valdžią ir nupirkę žiniasklaidą, naikina LIETUVĄ ir jos žmones. Radžvilas kalbėdamas apie opoziciją ir šeimų maršą, galėtų pasiūlyti kaip rasti bendrų sąlyčio taškų,o ne dergti tų, kurie kažką daro, nes labai darosi panašus į senį Lanzbergi ir jo politiką.Šiaip labai reikėtų rimtų diskusijų tarp žmonių nusiteikusių prieš dabartinį režimą, gyvame eteryje.

stasys        2022-07-10 8:57

Iš esmės str. pritariu .  Nesuvokimas A. Rusteikos ką prie ko klijuoti gali būti paaiškinamas ir paprasčiausia istorijos žinių stoka . Žmogus mėgstantis ‚popsinti‘ Lietuvos problemas kartais ir nesuvokia kiek arti jo pažiūros prasilenkia su Lietuvos valstybės niekinimu ir jos istorija . Gal čia aiškus planas prisiglausti prie tos xuilo penktos kolonos Lietuvoje ? tada taip reikia visiems ir paaiškinti kitiems nespėliojant .Paskutiniu metu ir tam orlauskui stogas kiauras bėga . Be abejo tai nereiškia jog čia kažkaip 100 proc. pritariama G. Lansbergio vedamai užsienio politikai . Trypti savo šalį kad tik būtų pasiektas priešingas rezultatas esamiems valdančiųjų siekiams , kaip eiti obuoliauti į svetima sodą naktį su priešu . Tema str. įdomi ir gana reta tuo kad NS rado savyje jėgos kritikuoti tuos kurie skaito save , nepamainomais .

V.R. toliau talkina ONS režimui?       2022-07-10 1:08

Eilinį kartą profesorius V.R. pasitarnauja tam, kad dergdamas kitus ONS oponentus (bet kokia proga..) padėtų ONS režimui pasmaugti tautą ir valstybingumą. Jis, ir jo indoktrinuotieji iš NS aktyvo, naudojasi bet kokia dingstimi, kad įspirtų ir LŠS, pagrindiniam šio režimo oponentui. Puikus publicistas A.Rusteika, kaip ir visi mirtingieji turi teisę į savo vykusią ar mažiau vykusią nuomonę, požiūrį, metaforą ir pan. V.R. iš karto prisikabina prie bet kokio NS reikšmingesnio žmogaus viešos minties posūkio ir ,kaip tikras ONS fariziejus, iš kart prikergia tai visam LŠS. Net R, ,kaip ONS šulas Landsbergis ar propagandistas Valatka ir Ko , LŠS žmones vadina menkinančiai-,,maršininkais”... Kas nežino, kad nei vienas ONS oponentas, nei viena ONS oponuojanti struktūra neliko asmeniškai V. R. , ar jo paakintųjų, apdergti..????.Dauguma lietuvių, priklausančių  politinės tautos likučiams, mato NS šulų sektantizmą, pavydą kitiems visuomenininkams, Sąjūdžio vienybės , telkimosi principo veidmainingą  išdavystę  ir pan. ,ir todėl rinkimuose vis labiau nusisuka nuo bet kokios kompanijos, siejamos su V. R, pavarde. Manau, kad profesorius negauna Judo sidabrinių iš ONS šulų, tiesiog šis išsilavinęs grifas negali krankti kitaip- toks jo SAVANORIŠKAS PASIRINKIMAS…Tas puikiai išsilavinęs gražbylys, pagal darbus ardant ONS oponentų bendrą frontą sprendžiant, yra šiam ,,valdomos demokratijos’’  režimui naudingas idiotas…Bet su profesoriaus titulu,...Savotiškas nūdieninio bukalauro atitikmuo, pagal praktinius veikimo pasireiškimus sprendžiant…. Kaip centralizuota TSKP turėjo būti garantu, kad TSRS gyvuos amžinai, kaip antrieji respublikų sekretoriai turėjo būti pirmųjų teisingais prievaizdais Maskvos naudai, taip prof. Radžvilo ir jo klusniųjų viešas veikimas turi užtikrinti, kad prieš ONS ir liberalglobalistus nesusivienytų visi tie, kurie norėtų Lietuvoje atkurti demokratinę santvarką. Akivaizdu, kad bet kokios ONS oponuojančios organizacijos, bet kokiuose rinkimuose turės telktis prieš ONS tvirtovę visiškai ignoruodamos R. sukurtą partinę , šventą, tyrą , švarią, teisingą (viskas čia su ironija,...) organizaciją,Ji beje, gana sparčiai nyksta, nes jokie įžvalgūs, orūs piliečiai nenori savęs susieti su šios ONS režimui patarnaujančios ir demokratus skaldančios ir dergiančios veidmainiškos organizacijos šulais. Kad būtent pavydas turi NS šulams reikšmingą, skatinančią įtaką rodo ir tai ,kad jie patys yra neįgalūs sukurti net konkrečių ONS režimui transformuoti reikalingų politinių reformų paketą, bet dergia būtent tas organizacijas (kaip kad LŠS), kurios turi reformų konkrečius planus.
Tad, gerbiamieji, nežiūrint NS šulų ardomosios veiklos ONS naudai, demokratinių reformų naudai nusiteikę ONS oponentai neturi kitokios alternatyvos, nei bendras telkimasis į vieną režimo oponentų gretą po po reformų paketo vėliava…
Algirdas

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.