Prezidento rinkimai 2019, Europarlamento rinkimai 2019

Vytautas Radžvilas. Šis sekmadienis gali pakeisti Lietuvos istoriją

Tiesos.lt redakcija   2019 m. gegužės 26 d. 18:46

24     

    

Vytautas Radžvilas. Šis sekmadienis gali pakeisti Lietuvos istoriją

Gerbiami tautiečiai ir visi Lietuvą branginantys jos piliečiai! Europos Parlamento rinkimų kampanija baigiasi. Atėjo laikas paskutinį kartą kreiptis į Jus šių rinkimų išvakarėse. Jie gali pakeisti į nebūtį kol kas slenkančios Lietuvos – mūsų tautos ir valstybės – likimą ir istoriją. Tikėtina, kad tai galbūt yra paskutinė galimybė tai padaryti.

Ne kartą teko rašyti ir susitikimuose su žmonėmis priminti: dalyvavimas EP rinkimuose mums niekada nebuvo ir nebus tikslas sau. Tikrasis šio dalyvavimo tikslas ir prasmė – šių dienų sąlygomis suburti naujo tipo sąjūdinį darinį, galintį išspręsti nacionalinio masto ir reikšmės uždavinį – ES krizės ir galimos griūties akivaizdoje išsaugoti lietuvių tautą ir valstybę. Vadovavomės nuostata, kad tai yra uždavinys, kurio nėra pajėgus išspręsti joks charizminis tautos lyderis ir gelbėtojas arba kuri nors viena politinė partija. Grumtis už išlikimą visada buvo ir bus visos tautos uždavinys.

Šiuo įsitikinimu iš pat pradžių buvo grindžiama dalyvavimo EP rinkimuose strategija. Pagrindiniai jos išeities ir atramos taškai faktiškai yra tie patys, kokie buvo ir prieš trisdešimt metų, kai gimė ir pakilo Sąjūdis: valstybės susigrąžinimo idėja ir ją autoritetingai reprezentuojantis tautiškų ir patriotiškų asmenų sambūris.

Noriu pabrėžti IDĖJOS reikšmę: tarp politikoje veikiančių žmonių, iš anksto apsisprendusių reprezentuoti tam tikrą idėją, ir asmenų, privačiai keliančių net ir šauniausias idėjas, yra milžiniškas skirtumas. Reprezentuoti visuomenę ir atstovauti sau tik kalbant visuomenės vardu nėra tas pat: jeigu Sąjūdis būtų iš pat pradžių turėjęs užsimojusį Tautą žadinti „lyderį“, jis būtų savaime užgesęs per keletą savaičių. Tad praėjusių metų pabaigoje pradėjus svarstyti galimybę dalyvauti EP rinkimuose netruko paaiškėti, kad dalyvavimas juose bus naudingas ir prasmingas tik tuo atveju, jeigu tautinio atgimimo siekius pavyks pakylėti į politinį – valstybės IDĖJOS – lygmenį.

Įgyvendinant šią strategiją teko išspręsti virtinę keblių klausimų. Sunkiausias ir svarbiausias iš jų buvo galvosūkis, kaip tokį sambūrį apsaugoti nuo pavojaus būti sunaikintam Lietuvoje seniai prieš opozicines jėgas naudojamais ir iki šiol veiksmingais būdais? Ir okupacijos laikais, ir šių dienų „demokratinėje“ Lietuvoje patriotiški, tautiškai ir valstybiškai mąstantys žmonės naikinami juos menkinant, žeminant, paverčiant nuolatinio šmeižto ir patyčių taikiniais. Kol galiausiai jie marginalizuojami – išstumiami į viešosios erdvės užribius.

Išspręsti šį galvosūkį padėjo Sąjūdžio patirtis. Lietuvą administravę komunistinės imperijos parankiniai turėjo viską: jiems priklausė neribota valdžia, teismai ir represinės struktūros, visa žiniasklaida. Milžiniškai to meto valdžios galiai Sąjūdis iš pradžių galėjo priešstatyti vienintelį gynybinį skydą – iškiliausių Iniciatyvinės grupės narių moralinio autoriteto jėgą. Kokia didelė ir išganinga buvo ši jėga, parodė praėjus savaitei po šios grupės įsteigimo įvykęs slaptas LKP CK biuro posėdis. Jame buvo nutarta suimti Iniciatyvinės grupės narius.

Šiam sumanymui nepritarė tik LKP CK sekretorius ideologijai L. Šepetys, kuris atkreipė dėmesį, kad į tokių jos narių kaip J. Marcinkevičius, M. Martinaitis ar S. Gedos suėmimą neigiamai reaguos visuomenė. Patarė neskubėti ir atsiklausti brangiųjų Maskvos draugų nuomonės. Kaip žinome, Maskva atsakė atsiųsdama į Lietuvą tikrąjį „perestroikos“ architektą A. Jakovlevą, kurio nurodymu Sąjūdžiui buvo leista veikti.

Atsižvelgus į šią patirtį ir ją pritaikius nūdienos sąlygoms, steigiant mūsų rinkiminį komitetą buvo pasistengta sukurti kiek įmanoma stipresnį panašų apsauginį moralinį skydą. Neatsitiktinai komitetas, kuriam sudaryti pakako poros dešimčių žmonių, buvo įsteigtas kaip visuomenei pagal išgales kuo plačiau atstovaujantis autoritetingų asmenų sambūris. Panašiai buvo formuojamas ir pats rinkiminis sąrašas. Šis apsauginis skydas smarkiai padėjo atgrasyti ir atšaldyti jau pasiruošusią pulti nomenklatūrinės-oligarchinės sistemos ideologų ir propagandininkų armiją.

Taip pat buvo kruopščiai ir kvalifikuotai parengta Komiteto rinkiminė programa, kuri savo pobūdžiu ir turiniu laikytina Sąjūdžio programos antrininke. Todėl neatsirado išdrįsusių ją kritikuoti ar juo labiau iš jos pasišaipyti „dvaro politologų“ ir žiniasklaidos propagandininkų.

Pati rinkimų kampanija taip pat buvo skirta svarbiausiam tikslui – į globalistinės propagandos smarkiai ištautintos ir išvalstybintos Lietuvos visuomenės atmintį ir sąmonę sugražinti tautinio atgimimo ir valstybės susigrąžinimo idėjas. Tai buvo daroma masiniu tiražu (100000 ir 200000 egz.) išleidus rinkiminius edukacinius laikraščius ir kitais prieinamais būdais. Jeigu tikslas būtų vien reklamuotis, reklamos galėjo būti daugiau ir platesnės, tačiau visada žinojome, kad norime kalbėti argumentais ir pakviesti žmones susimąstyti apie esamą situaciją. Plakatai tam netinka.

Taigi visi būtini parengiamieji darbai ruošiant dirvą tautiniam ir valstybiniam atgimimui yra atlikti. Dabar jau viskas priklausys nuo to, ar suspėjome, jie bus įtvirtinti kuriant politinį placdarmą jiems tęsti ir plėtoti. Šiuo požiūriu sekmadienis iš tiesų gali tapti Lietuvai lemtinga diena. Tą dieną spręsis, bus ar nebus žengtas trečiasis valstybės susigrąžinimo idėjos prikėlimo ir įgyvendinimo žingsnis.

Pirmasis žingsnis buvo šios idėjos supolitinimas per dalyvavimą EP rinkimuose, tai yra, jos iškėlimas į viešąją politinio gyvenimo erdvę. Noriu pabrėžti: dalyvavimas EP rinkimuose buvo vienintelis būdas tai padaryti, nes Prezidento rinkimai tam iš principo netinka dėl asmenybinės ir konkurencinės jų prigimties. Šiuo atžvilgiu abeji rinkimai iš esmės skirasi ir net yra nepalyginami.

Antruoju žingsniu tapo sėkmingai surinkti beveik 20 000 parašų, atvėrę mūsų komitetui galimybę dalyvauti EP rinkimuose. Vertinant politiniu požiūriu, šie parašai legitimavo valstybės susigrąžinimo idėją, nes duoda tvirtą ir nepaneigiamą pagrindą teigti, kad ši idėja nėra saujelės „marginalų“ užgaida, bet visuomenei aktuali ir svarbi idėja.

Tačiau būtina žengti ir trečią žingsnį – įtvirtinti šią idėją aukščiausiu politiniu ir valstybiniu lygmeniu. Tai įmanoma padaryti vieninteliu būdu – sulaukiant piliečių pritarimo šiai idėjai rinkimuose. Jokio kito kelio paprasčiausiai nėra. Tai reiškia, kad sekmadienį susirinkusi prie balsavimo urnų Lietuvos visuomenė iš tikrųjų stovės istorinio pasirinkimo kryžkelėje. Jeigu mūsų komitetui pavyks peržengti rinkiminį barjerą, Lietuvą naikinančiai sistemai bus suduotas didžiulis moralinis ir psichologinis smūgis. Jis nepakeis pačios sistemos, tačiau simbolinė jo reikšmė milžiniška. Iš tikrųjų būtų pralaužta ištisus dešimtmečius atrodžiusi neįveikiama gelžbetoninė siena ir atsivertų visai naujų tolesnio laisvinimosi galimybių horizontas.

Jei nepavyks – vos įsižiebęs sąjūdinis impulsas netruks užgesti, su juo išblės ir atgimstančios valstybinės savimonės viltys. Nereikia turėti neė menkiausių iliuzijų: nepavykus pralaužti minėtos sienos, politiškai būtume atblokšti atgal ir sugrįžtume į būklę, kurioje esame, o kalbant be užuolankų – vegetuojame jau beveik tris dešimtmečius. Milžiniškas patriotiškų piliečių triūsas Prezidento ir EP rinkimuose būtų paleistas vėjais. Nusivylimas, neviltis ir abejingumas tik augtų. Ir visa tai įvyktų dėl vienintelės ir be galo apmaudžios, netgi niekingos priežasties – nesugebėjimo Lietuvos ateitį galinčią nulemti dieną ateiti prie balsavimo urnos ir įmesti biuletenį.

Realistiška ir konstruktyvi alternatyva šiam scenarijui yra visiškai aiški: Nacionalinės vienybės santalka kitų metų Seimo rinkimuose. Be abejo, šis įvardijimas sąlygiškas. Kur kas svarbiau yra idėjos turinys. Kad šis turinys būtų visiškai skaidrus ir niekam nekeltų abejonių, esu priverstas nusižengti vienam savo principui – nesieti politikos analizių su savo asmeniu. Tačiau dėl ypatingos momento svarbus esu priverstas pasakyti tiesiai ir aiškiai: manantieji, kad mūsų rinkiminis komitetas siekia ar kada nors galėtų tapti „V. Radžvilo partija“ nėra teisūs.

Nerimauti nėra jokio pagrindo, nes paversti komitetą kokia nors viena, juo labiau kurio nors asmens, partija, neįmanoma iš principo. Šitaip yra dėl akivaizdžios priežasties: komitetas yra sąjūdinio tipo darinio užuomazga tuo atžvilgiu, kad jam priklauso patriotiški, bet skirtingų pažiūrų žmonės – nuo krikščionių demokratų ir tautininkų iki nacionalinę valstybę gerbiančių socialdemokratų. Vien šito pakanka, kad iš komiteto negali išsirutulioti tik viena partija.

Tikroji, tai yra realistiška, perspektyva yra visiškai kitokia: po Prezidento rinkimų ryškėja dviejų partijų užuomazgos. Neišvengiamai turės atsirasti ir krikščioniška demokratinė partija. Šitaip turėtų atrodyti natūrali tolesnė partinės sistemos raida. Bet kol kas per anksti ir per drąsu sakyti, jog ji tokia ir bus. Viskas priklausys nuo to, ar pagaliau bus suprasta dar viena politinė ir istorinė pamoka: Sąjūdis susikūrė, sustiprėjo ir galiausiai atkūrė valstybę tik todėl, kad šiam tikslui – gaila, tik trumpam laikui – buvo sutelktos visos intelektualinės ir politinės patriotiškos visuomenės pajėgos ir pastangos. Kitaip nušluoti okupacinį režimą ir išsilaisvinti paprasčiausiai nebūtų užtekę jėgų. Nusikratyti dabartinio nomenklatūrinio-oligarchinio režimo tų jėgų reikia nei kiek ne mažiau.

Todėl yra dvi ruošimosi kitų metų politiniams mūšiams strategijos. Pirmoji ir perspektyvi – išankstinis, sąjūdinio impulso varomas susibūrimas į Nacionalinės vienybės santalką su vieninga ir aiškia valstybės atkūrimo ir esminių reformų programa. Tai turėtų būti santalka, kurioje dalyvaujančių būsimųjų partijų kūrėjai rastų partinio ir nacionalinio intereso dermę ir geranoriškai pasiskirstytų vaidmenimis bei prisiimtų savąją dalį atsakomybės už Lietuvos ateitį.

Antroji strategija – dar vienas mėginimas eiti seniai pažįstamu ir nepasiteisinusiu keliu, iš menkų išteklių lipdant savas partijas, kurių vienintelė perspektyva būtų „didvyriška“ kova siekiant prastumti į Seimą kelis jokios realios įtakos neturėsiančius savo atstovus. Šis kelias – tai nepasiteisinusių formatų ir spėjusių susiskaldyti politinių jėgų bevaisės derybos beviltiškai bandant dirbtinai ir mechaniškai (nesant iš tiesų vienijančios – VALSTYBĖS – idėjos) suderinti siauro „partinio politinio verslo“ diktuojamus trumpalaikius interesus.

Skirtumas tarp šių strategijų yra milžiniškas. Jos absoliučiai nesutaikomos. Antroji dabartinėmis geopolitinėmis sąlygomis – tai tiesiausias kelias į Lietuvos katastrofą. Tolesnis skaldymasis negali baigtis niekuo kitu, o tik tautos ir valstybės susinaikinimu. Tai būtina aiškiai ir nedviprasmiškai pabrėžti, kad niekas iš patriotinių jėgų atstovų vėliau negalėtų aiškinti šito nežinojęs ar nesupratęs. Skaldymosi raudonosios linijos seniai ir smarkiai peržengtos.

Ir pabaigai – keletas žodžių dėl savo paties asmens. Juos rašau tik spaudžiamas akivaizdžios būtinybės ir suprasdamas, kas pastatyta ant kortos artėjantį sekmadienį. Nematau kitos išeities kaip pranešti porą dalykų, kurie nesąmoningai, o kartais nedorais tikslais, iškreiptai vaizduojami viešojoje erdvėje. Taigi noriu pasakyti: asmeniškų politinių ambicijų neturiu. Praėjusių metų gruodžio mėnesį grynai įdomumo dėlei atlikta reprezentatyvi sociologinė apklausa parodė, kad turėjau visas prielaidas mėginti kaip nesisteminis kandidatas dalyvauti Prezidento rinkimuose. Geranoriškai siūliusiems tai daryti bičiuliams atsakiau, kad niekada nesutiksiu vaidinti tautinių ir patriotinių jėgų skaldytojo vaidmens. Tai buvo sąmoningas ir laisvas apsisprendimas. Dėl jo niekada nesigailėjau ir nesigailiu.

Tą patį galiu pasakyti dėl partinių reikalų. Jeigu galėsiu ir šito prireiks, mielai pagal išgales padėsiu stiprėti Lietuvai būtinoms demokratiškoms partijoms. Tačiau niekada nesiekiau ir neketinu tapti kurios nors partijos vadovu.

Svarbiausia paskata sugrįžti – tikiuosi, neilgam – į politiką ir dalyvauti EP rinkimuose buvo aiškus Lietuvai iškilusio pavojaus suvokimas. Lietuvai būtinas principingas ir kompetentingas atstovavimas Europos Parlamente, kurio ligšiolinei politikai tiesiog negali pasiūlyti. Lietuva, kurią šimtmečiais gynė ir už kurios laisvę mirė ištisos mūsų protėvių kartos, Lietuva, kurią atkuriant teko dalyvauti kaip sąjūdininkui, gali būti palaidota po ES griuvėsiais ir galiausiai išnykti visiems laikams, jeigu ES nebus reformuota tam, kad vėl būtų gyvybinga ir išliktų. Tai reiškia, kad visos mūsų protėvių aukos, o ir mūsų pačių darbai Lietuvai, kiek jų pajėgiame nuveikti, taptų beverčiai ir beprasmiai. Juk išnykus Lietuvai jie kartu su ja nugrimztų į istorinę užmarštį ir negrįžtamą nebūtį. Nenoriu, kad šitaip įvykti. Tai tiek.

Tesaugo ir telaimina Dievas mūsų Lietuvą!

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2019-05-28 15:46

Sveikinu prof. Vytautą Radžvilą pasiliekant Lietuvoje ir “bandant” susigražinti Valstybę veikiant ANTIKONSTITUCIŠKAI. Kitaip juk NEMOKATE, nesuprantate ir nenorite ŽINOTI. Įdomu, profesorius NENORI ŽINOTI???? Kas čia pe “fruktas”?
http://www.ekspertai.eu/prezidento-rinkimaikas-cia-darosi98639/

Svajonės pildosi       2019-05-27 1:00

Pakeitė.

kails       2019-05-26 23:14

grāudu, šlāit tīt.

nesimokantiems iš istorijos ji kartojasi       2019-05-26 23:13

Pone Radžvilai- su savo zylutėm ir toliau veikite prieštvaniniais metodais.
Dar “daugiau” pasieksite:)

blaivumo akimirka       2019-05-26 23:09

2,81%
Kiti- avinai, asilai ir buratinai.
Ką ir reikėjo įrodyti.

stasys        2019-05-26 19:47

Nešvaistyk V.R. avanso , nežinau ar tamstai tai padės ..bet visos tos kalbos apie norus ir ateitį Lietuvai ..sudilusio skatiko nevertos .  Butu teisinga jei tarp tu dvylikos atsirastu keletas ir kitaip mastančiu .. ir kalbančiu . Pergale privalai pasidalinti su oponentais ..tai geriausias metas užkasti nesantaikos kirvius ir imtis darbo Lietuvai .

Algimantas Zolubas       2019-05-26 15:32

Pritariu profesoriui.
Organizuoti visuomenę ir partijas pritraukti prie naujo lūžio pritrūko laiko.
Ir iš baudžiavos pakako nenorinčių trauktis, nes reikėjo laiko suvokti idėjai, ja patikėti. Todėl nereikėtų pulti į neviltį, o dar aktyviau žadinti visuomenę, reikia brandinti santalką, reikia jai internetinio portalo, laikraščio.
Gera tai, kad per partinę patirtį visuomenė suvoks gulbės, lydekos ir vėžlio „demokratiją“.
Иван Крылов
Kada tarpusavy nesutaria draugai,
Jų bendras darbas nesiseks gerai,
Naudinga nieko jie nepadarys.

Štai kartą Gulbė, Lydeka, Vėžys
Vežimą kaupiną sumanė pevėžėti,
Ir greit jie įsikinkė visi trys!
Iš kailio nerias, o vežimas stovi vietoj!
Atrodo, krūvis jiems nebūtų per sunkus,
Bet Gulbė tiesia aukštumon sparnus,
Vėžys kažin kur atbulas ropoja,
O Lydeka į upę traukia atkakliai.
Kas kaltas čia, sunku išspręst greituoju, -
Tiktai vežimas ir dabar tenai.

Bet       2019-05-26 14:22

gali ir nepakeisti. Kvaila manyti, kad atsiras daugiau mąstančių.

Ramiros       2019-05-26 8:27

Šimonytė,Nausėda.pakeis?....вus.tik.didesnė.mėšlo.krūwa….

> netroliui       2019-05-25 21:38

Sutinku, paaiškės, ar LYČ ir MP komitetai buvo vertybiniai, ar asabiniai.

netroliui       2019-05-25 21:15

Pirmadienį ir pamatysim tą sukurtą pagrindą.

> Hmm       2019-05-25 20:12

Dviejų trečdalių 1 ture LYČ ir MP gautų balsų pakanka tiek dabar, tiek pagrindo ateičiai sukūrimui. Žinoma, juozapai įvairiais vardais ir kiti troliai vėl puls neigti.

>s.m.       2019-05-25 19:43

Kažkaip įdomiai skaičiuojat komitetus. Ar jų šiuose rinkimuose yra daugiau nei vienas? Ar Jūs skaičiuojat ir Maldeikienės, Pakso, Guogos komitetus?

$+$       2019-05-25 18:03

1:0 laimėjo suomiai! Sėkmės finale!!!

Anekdotas       2019-05-25 16:36

Ir įdomiai juokingas,nes sako jį pats filosofas.

Hmm       2019-05-25 14:20

Negali pakeisti ir nepakeis.

> 11:02       2019-05-25 12:51

Kitaip kaip patologiniu pavydu to ir neįmanoma paaiškinti. Štai dėl tokių ,,asmenybinių priežasčių” prieš 30 m. V.L. ir sugebėjo visiems išspardyti užpakalius. ,,Puiku, kad užpakalį spardo kitam, o ne man” - lietuviška logika. Ir kiek šimtų ar tūkstančių kartų ji pasikartojo? V.R. nieko nepasimokė. Išvada: IQ neužtenka, daug svarbesnė išmintis. O ji nelabai dera su hipertofuotu EGO.

Dzeikas       2019-05-25 11:42

Radzvilas kaip paskutine Lietuvos viltis islikti zlugus ES? Konkuruoja su “Ateina genijai , ir vel iseina.Ateina Leninas - visiems laikams”.
Ar TSRS AT deputatai kazkaip itakojo situacija po Kovo 11d ir kitu deputatu laikysena ? Reikalas priklause nuo Vilniaus sprendimu, reakcijos i Kremliu ir nuo tautos VIETOJE.
Ar itakos ka nors Radzvilas ir Co Briuselyje zlugus ES? Nebent EP rumu sales slavejus noredami jiems padet.Nes zlugus ES Lietuvos atstovai bus informuoti, kad ju niekas nebedrista ilgiau sulaikyti EP rumuose,paciam gi Briuselyj jie gali pasilikt, jei turi lesu pragyvenimui.
Gal greiciau tai Radzvilo paskutine viltis saugiai sokti uz Durniu laivo borto. Na sokti i vandeni pasiryzus plaukte pasiekt kranta kaip padare arti milijono lietuviu jam “Zaratustra neleidzia”. Su kapitono kateriu, gerdamas kava siltoje kajuteje nori.

Tik už 12 sąrašą sukandus dantis...       2019-05-25 11:02

Nors R. yra gilus ir vertybiškas mąstytojas, bet jis- niekam tikęs organizatorius ir patriotinių jėgų faktinis skaldytojas.kito kelio nėra- turim sukandę dantis balsuoti už 12 sąrašą ir visus artimus raginti taip pasielgti…
Jei ne R. PATOLOGINIS pavydas Juozaičiui ir to salygota baimė jį paremti prez. rinkimuose, tai abiejų dabartinių rinkimų rezultatai būtų geresni…R.ir jo pasekėkai per 5 VF metus nesubūrė ,dėl asmenybinių  prežasčių nesukūrė visuotinio sąjūdžio - TF..
Praktiniu ir realistiniu mąstymu profesorius irgi nepasižymi, nes nesuvokia, kad tie laikraščiai pasieks ir įkvėps tik dalį -keliadešimt tūkst. žmonių.Jo pavardę,komiteto nr. bei rinktines tezes galima buvo pristatyti būtent aibės vaikščiojančių po miestus, prie PC ir kitur plakatų-piketų (su garsiakalbiais )akcijų dėka…Nei R. nei sąrašo idėjų nežino dauguma daugiabučių gyventojų ir tai nesėkmės pamatas…
Jei kažkas kitas, imtų burti demokratus prieš oligarchinę-nomenklatūrinę santvarką artėjant seimo rinkimams,  būtų vienybės reali ir būtų agitacinė ir rinkiminė sėkmė..

s.m.       2019-05-25 10:05

turėjo ir galėjo pakeisti tas užpernai vasaros sekmadienis, kurį susivieniję ir apie tai tautai pranešę atskirų pavietų plikbajoriai būtų prisiekę veikti išvien. Po šiemečio smulkiosios konkurencijos marazmo artėjantiems rinkimams reiktų įsteigti dar penkiasdešimt komitetėlių ir trisdešimt partijėlių. Po 0.001 proc. balsų kožnam.

Šis sekmadienis        2019-05-25 9:30

nieko nepakeis. Dėl tų pačių ,,asmenybinių” priežasčių.

neįgalumo korifėjui       2019-05-25 9:25

Kas iš gerų idėjų, jeigu nesugebėta jų įtaigiai ir masiškai ištransliuoti?
Europarlamento rinkimams reikėjo ruoštis kelerius metus, kurti informacijos sklaidos tinklą, o ne bezdėti aklinai užsidarius propatrijų bokšte.
Kas bus?
Pirmadienį išgirsime graudų Radžvilo verkšlenimą.
Ir gausim naują Diagnozių porciją.

pastaba       2019-05-25 9:14

Tekstas - su pasikartojimais. Reik sutvarkyt.

diagnozė diagnozių rašinėtpjui       2019-05-25 9:05

Eilutė Istorijos archyvuose:
” Už - 0,6 % “

Rekomenduojame

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

Lenkijos premjeras siunčia vaizdo žinutę: mes giname Europą

Iššūkis gyventi pagal sąžinę

Vytautas Sinica. Apie architektūrą

Vidas Rachlevicius. E. Macronas ir A. Lukašenka. Lyginti negalima, bet palyginkim

Pasaulis ir Lietuva: Lenkija dėmesio centre/Ukraina ginkluojasi/Landsbergis pagirtas JAV

Amerikoje daugėja pastorių, dėl pandemijos norinčių nutraukti nuolatinę tarnystę

Ramūnas Aušrotas. Nauja sąvoka Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme

Kyle Rittenhouse byla. Žiniasklaida pateikė realybės neatitinkančią versiją

Almantas Stankūnas. Ar jis ir Co yra diplomatai ar Rusijai ir Vokietijai naudingi joms dirbantys idiotai?

Linas Karpavičius. Europietis pagal „išplėtotą žaliąją dienotvarkę“

Asta Višinskaitė-Katutė. Artėja laikas, kai baigsis nelegalų sulaikymo terminas

Jolanta Miškinytė. Naujienos iš Lenkijos

Vytautas Vaikšnoras. Visi klausiate, ką daryti? Kadaise rašėme skundus į Maskvą, dabar teks rašyt į Briuselį

Lenkija mažina mokesčius, kad sušvelnintų infliaciją, o Lietuva…

Auksinės J.Erlicko mintys: ateity taip pat svajoju tapti gėjumi. Nes tada matyčiau daugiau grožio

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Rittenhouse teismas

Televizijos kanalas CNN išbalino odą juodaodžiui

Ar migrantų krizę lemia civilizacijų susikirtimas?

Delfių pripagandisto sadistiniai džiaugmai

Yra toks talentas

Propagandos anatomija arba kas LRT širdį drasko?

5-11 metų vaikai Lietuvoje nuo COVID-19 bus pradėti skiepyti jau gruodį

Palaiminta tikybos mokytoja

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.