Visuomenės pokyčių analizė, Intelektualų vaidmuo

Vytautas Radžvilas. Kodėl taip nepakeliamai sunku būti Tauta?

Tiesos.lt siūlo   2017 m. birželio 3 d. 14:09

35     

    

Vytautas Radžvilas. Kodėl taip nepakeliamai sunku būti Tauta?

Pro Patria

Skelbiame prof. Vytauto Radžvilo pranešimą „Sąjūdžio pamoka: sunku būti Tauta“, skaitytą Vilniaus forumo organizuotoje konferencijoje „Lietuva rinkimų išvakarėse: ar nušvis sąjūdinės vilties spindulys?“.

Galvodamas, ką pasakyti šią dieną, prisiminiau ne tik jau mus palikusius bendražygius, bet ir visus tuos, kurie dažnai klausia: „Kodėl taip įspūdingai pradėtas žygis šiandien neretai verčia nusivilti ir nuleisti rankas?“. Atsakymų į šį klausimą yra ieškoma, nors dažnai jų nerandama. Dažnai mėginama save įtikinti, kad tai, kas įvyko, yra viso labo apmaudus nelemtas nesusipratimas, kurio buvo galima išvengti, jei būtų pakakę geros valios, politinės išminties bei vienybės.

Mano atsakymas į šį klausimą, apmąstytas per daugelį metų, iš esmės suformuluotas šios kalbos pavadinime. Pagrindinė priežastis, kodėl Sąjūdis netapo tuo, kuo turėjo būti, yra tokia: sunku būti Tauta. Pamėginsiu pasidalinti trumpais pamąstymais, ką tai reiškia. Kodėl taip nepakeliamai sunku būti Tauta?

Atrodytų, kiekvienas iš mūsų esame lietuvis, mūsų lietuviškumas yra savaime akivaizdi duotybė, tačiau iš tiesų mūsų santykis su juo yra nepalyginamai sudėtingesnis ir neretai skausmingesnis nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Dar Antikos laikais buvo žinoma tiesa, kurią filosofai išsakė taip: mirti reiškia nustoti gyventi tarp žmonių. Kai mąstai apie šio teiginio prasmę, tampa visiškai akivaizdu, jog neatsitiktinai kiekvienas mūsų žingsnis, veiksmas ir poelgis gali būti dvejopas. Susimąstykime, ką reiškia tai, kad net ir kitame pasaulyje išganytas gali būti tik tarp žmonių – šventųjų bendruomenėje. Tai galioja ir kalbant apie tautą. Tauta nėra paprastas atsitiktinis mūsų kaip žmonių požymis. Kartu su Dievu, tauta, tėvynė, šeima yra žmogaus požymiai. Ir lemtingas yra pasirinkimas, ką mes su šitais požymiais darome.

Lietuviškumas iš pirmo žvilgsnio atrodo įgimta ir natūrali savybė, tačiau aiškėja, kad ir su juo santykis visiškai priklauso nuo mūsų laisvo apsisprendimo. Mes nežinome, kodėl pasaulyje egzistuoja toks stebuklas kaip tautų įvairovė. Nei vienas iš mūsų nežinome, kodėl mes atėjome į šitą žemę kaip šitos tautos vaikai. Tačiau šitoks pamąstymas turėtų padėti suprasti pagrindinę problemą – lietuviškumas gali virsti grynai privačiu dalyku, kaip ir bet koks kitas žmogiškas poelgis. Pasakymas „privačiu“ reiškia, kad jį galima tik vartoti. Tačiau iš tikrųjų toks vartojimas yra visiškai beprasmis. Jei susimąstome, kad atėjome į pasaulį, kurį radome, tai, tampa aišku, kad mūsų uždavinys šitame gyvenime turėtų būti tą pasaulį palikti po savęs kitiems. Tas, kas pasaulį vartoja ir juo tik naudojasi, yra griovėjas. Jis sau nekelia šio svarbiausio tikslo – palikti pasaulį kitiems.

Būtent dėl tos priežasties žmogus, kuris vartoja Dievą, tautą, tėvynę, nepadaro paties svarbiausio darbo – neprisideda prie to, kad šitie dalykai būti perduoti kitiems. Toks žmogus iš tikrųjų iškrenta iš istorijos, nes nebesuvokia, kad jeigu tokią savybę kaip lietuviškumas jis gavo gimdamas, tai jo pareiga yra ją perduoti ateities kartoms. Štai kodėl nors ištisus amžius gali gyventi žmonės, kalbantys tam tikra kalba ir turintys tam tikrą kultūrą, jie taip ir gali niekada netapti tauta. Jie gali būti uždaryti labai siaurame tautiškume, kuris iš tiesų grindžiamas tik vartojimo logika.

Žvelgiant iš šios perspektyvos, galima suprasti, kas buvo Sąjūdis. Sąjūdis buvo stebuklingas tuo požiūriu, kad trumpai akimirkai žmonės, kurie kalbėjo lietuvių kalba ir suvokė esantys lietuviai, vėl sąmoningai ir valingai panoro tapti Tauta. Šitas stebuklas truko akimirką, nors tada, kai jis vyko, norėjosi tikėti, kad tai tęsis amžinybę. Ir kol mes buvome Tauta, visi žinote, kokiu keliu ėjo Lietuva. Sunkiu, bet viltingu ir šviesesnę ateitį žadančiu keliu. Bet kas galiausiai nutiko?

Atėjo akimirka, kai mes Tauta nebenorėjome būti. Sąjūdis, kuris išsikėlė tikslą perduoti lietuviškumą pasauliui daugeliui amžių į priekį, virto kažkuo visai kitu. Lietuviškumas, Lietuva – visa tai tapo tik įrankiais siekti siaurų asmeninių tikslų. Svarbiausias iš jų, be abejo, buvo valdžia. Štai kodėl Sąjūdis baigėsi taip, o ne kitaip, ir jau tris dešimtmečius mes skendime bejėgiškume ir neviltyje, galvodami, kas čia mums trukdo dar kartą atsitiesti ir pamėginti atsikelti iš naujo. Reikia aiškiai suprasti, kad Sąjūdis buvo lietuvių kaip politinės Tautos branduolys, kuris iš dalies susinaikino pats, iš dalies buvo sąmoningai sunaikintas.

Šiandien mes iš tikrųjų nesame Tauta, o tik lietuviškai kalbančių, išsibarsčiusių, susvetimėjusių, tik savo asmeninių tikslų siekiančių žmonių masė. Būtent todėl labai sparčiai priėjome ribą, kurią šiandien jau vis drąsiau ryžtamasi įvardinti. Ta riba vadinasi paprastai – istorinė nebūtis. Mes iš tiesų stovime ant bedugnės krašto. Šitomis sąlygomis daug kas kelia klausimą: „Ar įmanoma atgaivinti Sąjūdį, ar mes dar kartą prisikelsime?“. Galiausiai natūraliai kyla klausimas: o ką bendro su Sąjūdžiu turi Vilniaus forumas, kuris organizuoja šį Sąjūdžio gimtadienio minėjimą?

Iš karto reikia pasakyti, kad Vilniaus forumas tikrai nepretenduoja būti nauju Sąjūdžiu, bet vis dėlto jis turi labai aiškią misiją, galinčią įprasminti jo buvimą. Šita misija yra tokia: priminti ir paraginti vėl pamėginti tapti Tauta. Tai padaryti yra gana sunku, nes daugybė žmonių kalba apie varganą tautos būklę, siūlo įvairiausius dabar kylančių problemų sprendimo receptus, tačiau reikia aiškiai suvokti, ko visiems šitiems mėginimams iki šiol trūko.

Jiems trūko to, ką sugebėjo padaryti Sąjūdis. Dar kartą pabrėžiu, Sąjūdis iki tos lemtingos akimirkos, kai jį aplankė didžioji pagunda, arba didysis išbandymas valdžia, buvo tauta todėl, kad jis sau kėlė vienintelį pagrindinį ir svarbiausią tikslą – išlikti šitoje žemėje. Šis tikslas buvo ypatingas tuo, kad tik jis galėjo suvienyti šiaip jau be galo skirtingus lietuvius. Visi mes skiriamės gyvenimiška patirtimi, išsilavinimu, turtine, socialine padėtimi ir daugybe kitų požymių. Tuo tarpu tas bendras tikslas, kurį Sąjūdis iškėlė, turėjo nepaprastą telkiančią galią – buvo pasakyta, kad mes nenorime likti savo kiautuose užsidariusiais bejėgiais žmogeliukais ir ištirpti be pėdsako šiame pasaulyje.

Vilniaus forumo misija ir yra šią paprastą tiesą priminti. Ir jokiu būdu negalėdamas pretenduoti šiandien tapti naujuoju Sąjūdžiu, Vilniaus forumas privalo save suvokti kaip tą nematomą susitikimo vietą, kuri yra siūloma visiems, norintiems telktis nesuinteresuotai. Visiems, kurių vienintelis interesas yra išlikti kaip Tautai ir būti ja. Štai kodėl, jei kalbame apie dabartinę padėtį, reikia aiškiai suprasti, kas laukia kiekvieno iš mūsų. Jei suvartoji Dievą, tėvynę ir tautą ir viso šito neperduodi ateičiai savo asmeniniu įsipareigojimu, veiksmu bei darbu, kas iš tavęs lieka? Tu kaip asmuo paprasčiausiai išnyksti. Privalome suprasti tikrąją grėsmę, kuri pakibo ne abstrakčiai virš Lietuvos, bet virš kiekvieno iš mūsų. Ši grėsmė labai aiški – jei išnyksime kaip Tauta, virsime šešėliais ir dulkėmis. Nueisime į istorinę nebūtį.

Todėl mąstant apie ateitį, privalome labai tvirtai pareikalauti liautis spekuliuoti dabartinės Lietuvos skauduliais, žaisti pigius poltinius žaidimus, instrumentiškai naudoti tautos ir Lietuvos vardą iš tikrųjų siekiant siaurų egoistinių tikslų. Jei nenorime tapti šešėliais ir dulkėmis, privalome suprasti, kad trauktis nebėra kur ir reikia pagaliau susirūpinti Lietuva. O tai reiškia ne kartoti jos vardą, ne piktnaudžiauti šventais tautos ir valstybės simboliais, ne žaisti žmonių jausmais, bet pamėginti tapti bendruomene, į kurią būtų kviečiami telktis visi, kurie kaip ir tie žmonės pirmuoju Sąjūdžio gyvavimo tarpsniu, nesiektų nieko sau.

Sąjūdžio istorija buvo palyginti trumpa, bet sudėtinga ir vingiuota. Buvo tarpsnis, galbūt trumpa vienerių metų akimirka, kai Sąjūdyje dominavo žmonės, kuriems tikrai rūpėjo Lietuva, o ne asmeniniai reikalai. Vilniaus forumas turėtų tiesti ranką visiems – manau, kad jis pasiruošęs tai daryti – mąstantiems būtent taip. Bet nereikia tų, kurie pasiruošę pasielgti taip, kaip pasielgė dalis sąjūdiečių lemtingais 1990 metais, kai labai arti sušmėžavo valdžios krėslai ir pagundos, atvedusios čia, kur esame šiandien. Nekartokime šitos klaidos ir mokykimės pagrindinės bei svarbiausios Sąjūdžio pamokos – Tauta būti nepaprastai sunku. Ją būti sunku todėl, kad Tautą reikia palydėti į ateitį savo asmeniniu pavyzdžiu. Rekia suvokti, kad asmens gyvenimą įprasmina darbas bendruomenei, kurią sudaro galbūt niekad tavęs neatsiminsiantys žmonės, bet išeidamas iš šito pasaulio privalai žinoti, jog padarei viską, kad tie žmonės būtų ir gyventų, nes jeigu bus, tai bus ir Lietuva. Kitokia, su kitais žmonėmis, bet ji vis tiek bus mūsų Lietuva, net tada, kai mūsų pačių joje nebebus.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Prašalaitis>Prašalaičiui       2017-06-6 20:26

Tamsta atidžiau skaitykite, nesakiau, kad Radžvilas nieko gero nenuveikė, sakiau, kad jis kaip politiko pavyzdys nėra sektinas. Politika yra apie įtaką apie nieką daugiau, o jūs čia postringaujate apie politologų ruošimą. Nežinau dėl kokių priežasčių filosofas pasitraukė iš politikos labai svarbiu metu, bet pasitraukimas - faktas. Be to jis aiškiai pasakė (keista, kad nepastebėjote) kad nedalyvaus politikoje ir nemėgins įtakoti joje dalyvaujančių. Tad kokių jis jūsų nuomone ieško bendraminčių ir kokiems “žygiams” bendražygių?

Lietuviai        2017-06-5 13:13

didžiuojasi, kad moka skaityti. O juk daug svarbiau SUPRASTI kas parašyta.
Kas parašyta Mozės dekaloge (pvz. apie “šventų paveikslų” dabinimą auksu ir jų garbinimą (Nr 2) apie vergą ir vergę (Nr 10)? Ką apie tai moko tikybos pamokose? O ką mokiniams aiškina apie Romos katalikų Dekalogo versiją? 
Kas ir Kodėl iškraipo Bibliją? Dar įdomesnis klausimas: kas ir kokiu tikslu parašė Senąjį ir Naująjį testamentą?
Kas iš viso to pelnosi ir sočiai gyvena abar žino net vaikai. O senimas vis graudendamas dėl nykstančių “krikščioniškų vertybių” balsuoja už ... AMB.

$+$       2017-06-5 11:04

Šįryt Lietuvos radijas pranešė, kad 31 % tautos savo “pachanu” laiko didžiausią Lietuvos vagį - A. Brazauską. Degeneratą, kuris vien tik per “Alytos” privatizavimą vienašališku sprendimu valstybei padarė 60 mln. Lt nuostolį, neskaitant tarptautinio arbitražo priteistų kompetencijų “Boskai”, kurias Lietuva sumokėjo iš mokesčių mokėtojų kišenės. “Lietuvos dujas” Poleičikui atidavė už “Draugystės” viešbutį, padarydamas Valstybei milijardnius nuostolius. Šį  tipą gyventojai laiko labiausiai nusipelniusiu Lietuvai! Ir jūs čia dar kliedite apie “sąjūdžus”?!

Kurkite Lietuvos vagių ir debilų forumą, nuo norinčių dalyvauti neatsiginsite.

lietuvys       2017-06-4 21:19

lietuvisui dovana viskas kas nachaliavai.
politikai kabina makaronus ant ausų- lietuvisams smagu.
nes makaronai taigi dykai, nachaliavai.
dėl Dievo reika stengtis, o makaronus ant ausų asilams padžiauna.
toks servisas rinkimų baliuje ubagams leidžia pasijusti ponais.
Lietuva čia Ne Prie Ko.

Jadzė       2017-06-4 20:49

Kada lietuvis supras, kad būti lietuviu yra Dievo dovana? Tada ir bus Lietuva.

Europos       2017-06-4 20:31

Sąjunga ir aplamai neoliberalūs veikėjai pamažu pasikėlė į puikybę.Dekalogo nereikia,patys,patikėję  nesibaigiančiais savo gabumais, sukūrė Žmogaus teisių deklaraciją,kurią mano esant tobula ir puikiausiai atstojant 10 Dievo įsakymų,gal net tobulesne.Ko gero,taip ir yra,jų akimis žiūrint.Nes Dekalogas yra atgyvena,senas ir niekam nereikalingas bei nepatogus ir nelinksmas.Prasidėjo puvimas.Bažnyčia užsidariusi.Europą purto terorizmas,su kuriuo apsiprantama kaip norma,sieloms seklėjant ir abuojėjant.Na ir kas,kad kas ppamirė,pažuvo,- irsta sielų bendrystė,-vis mažiau brolių ,tikinčių Aukščiausiuoju.Kai kam dar skauda.

Prašalaičiui       2017-06-4 17:47

Kaip galima sakyti, kad Profesorius nieko gero nenuveikė? Jis - Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio vienas iš kūrėjų ir dalyvių, Jis išugdė ne vieną jauną pažangų politologą, nuolatos rašo išsamius straipsnius politinėmis temomis ugdydamas tautiečių sąmoningumą, suorganizavo Vilniaus Forumą, kur galėtų rinktis, burtis neabejingi Lietuvos ateičiai žmonės. Profesorius ieško bendraminčių, bendražygių, bet ar tokių žmonių yra daug ir ar jų gretos didėja? Dažnas pagalvoja, kad pats Profesorius turi suorganizuoti naują Sąjūdį, o mes pažiūrėsim iš šalies ir pagalvosim ar verta prisidėti ar ne.
Naujasis Atgimimas ar Sąjūdis(nesvarbu kaip pavadinsime) turi gimti iš mūsų daugumos - iš inteligentų ir iš eilinių lietuvių, kurie galėtų aukotis vardan šventos idėjos, dažnai atsisakydami net savo asmeniškų patogumų.
Jei mes to nesuprasime, tada visi paverkšlenimai, kaip Lietuva nyksta - neturi jokios prasmės

Prašalaitis > Apsispręskime       2017-06-4 17:04

Niekas jums nedraudžia busti tam nereikia jokių papildomų stimulų išskyrus vidinį. Tam nereikia nei Lietuvios nei lietuvių. Tačiau čia kalbame apie valstybę, o jai pasitarnauti galimi du keliai- dvasinis ir politinis. Profesorius kalba apie politinį kuriame jis pats nieko sektino nenuveikė ir nuveikti neketina.
Pačią politiką šviesa apšvies dar negreitai ir kol ji purvinas reikalas norintiems jos imtis teks teptis rankas. Tačiau taip vadinama Lietuvos šviesuomenė rankų teptis nenori, bet nori patarinėti jas teptis kitiems.

Marginalas       2017-06-4 16:00

Čečėnams, kuriuos kacapai naikina jau ne vieną šimtmetį, nėra jokios problemos būti tauta, tačiau būti Tauta tikrai neįmanoma, nes jiems D-vas nėra priedas prie žmogiškumo, bet yra žmogaus ir visos Savo tautos (umos) Viešpats, Kuris Vienas yra Akbar “aukščiau visko”. Todėl ši gentis (tauta) neišnyks iki pasaulio pabaigos. O kuriems Tauta yra akbar, kažin ar išsilaikys dar šimtmetį.

apsispręskime       2017-06-4 15:22

Po labai atviro, nuoširdaus Profesoriaus straipsnio labai “skysti” komentarai. Sutinku, kad žmonės, dar prisimenantys Sąjūdį, jau nuseno, pavargo ir nusivylė, o jaunų veidų, jaunatviškų pažangių minčių nėra. Buvę disidentai, politiniai kaliniai ir tremtiniai - tikrieji Lietuvos patriotai - iškeliauja į Anapilį. Tai ar mums, neemigravusiems ir žadantiems pabaigti savo žemišką gyvenimą Tėvynėje dar rūpi kas gyvens čia po mūsų ir kokia kalba jie kalbės? Ar jau, kaip sakoma, po mūsų nors ir Tvanas?...
Tai galvokime, gerieji žmonės, ar dar mes galime sykį pabusti, išsitiesti ir tarti: taip, mes norime, privalome išlikti ir vėl tapti TAUTA.

Dzeikas       2017-06-4 15:08

Prasalaitis: Jusu atsakymas suponuoja, kad like 70 buvo pries?;)

Prašalaitis Džeikui       2017-06-4 14:52

Nelygu ką vadinate dauguma. Kiek pamenu už pakalikų šutvę pasivadinusią LDDP balsavo apie 30 proc. visų rinkėjų.

Dzeikas       2017-06-4 12:57

Prasalaiciui: ta dalis buvo DAUGUMA.Ir tokia triuskinanti, kad diskusijoms vietos nebeliko.

Prašalaitis       2017-06-4 10:00

Iš šio filosofo kaip ir viso VF sambūrio dvelkte dvelkia bejėgiškumas. Kyla klausimas kodėl ponas galvoja, kad daugelis išgirs bejėgių pamokslininkų raginimą jei kaip pats teigė tautą reikia lydėti asmeniniu pavyzdžiu?

Nerėčiau sutikti, kad Sąjūdžio nebuvo. Taip, pradžia buvo KGB, tačiau vėliau ji prarado vyksmo kontrolę dėl kolektyvinės sąmonės proveržio. Jei ne 1992-ųjų dalies lietuvių išdavystė už pigios degtinės ir šlapiankos pažadą tos kontrolės jie, esu tikras, būtų niekada nebeatgavę.

 

Jooooo..,       2017-06-4 8:46

tauta būti sunku, bet tik Radžvilu lengva…

$+$       2017-06-4 8:45

Trukt už vadžių ir vėl… eilinis Rekviem pernykščiam sniegui. Ne, ne, Vilniaus forumas, tai ne naujas sąjūdis! Bet norėtųsi?! O jau tada… kas taps vytautu Didžiuoju arba landsbergiu Antruoju?

Deja, Didžiųjų Antrųjų nebūna. Istorija taip greitai nesikartoja. Pasvajoti galite apie Sacharą. Trečia Didžiausią (Mozė ir tas laukė. Ilgai, ilgai).

Dzeikas       2017-06-4 8:39

Tikrove visada pareiskia save zenklais. Tarip ir tauta lietuviai ar netauta (vienas zodis) tikrove ta indikuoja. Man toks indikatosrius,- toks,kad ir absoliuciam idiotui aisku ir jokiu dviprasmisku aiskinimu, traktuociu nebeliko,- tapo “komitetu tarybu valdziai atstatyti” nepersekiojimas.
Rodos visi beretavi landsberginiai patriotai-idiotai sukilt turejo, toks spjuvis i valstybinguma.Bet ne.Pliumpt - ir net ratilu nebuvo.
Po 25 metu Radzvilas praciulbo “sunku buti tauta”.Tai kad jos niekad ir nebuvo.Nebent   jus galite isisvaizduoti Vingiu Jona skaitanti Kudirkos “Lietuvisko tilto atsiminimus”.
Nezinau kaip jums, man lengviau isivaizduoti vista lakstingala ciulbancia.

Sąjūdis buvo kaip       2017-06-3 21:13

pirmoji meilė.

Gimęs lietuviu ar       2017-06-3 21:08

kitos tautybės žmogumi savo šalyje jau genetiškai užprogramuotas juo būti visą gyvenimą,nors daugelis bando dėtis anglais,vokiečiais ar kitais.Nes genetiškai tai reiškia,kad tos šalies gamyos sąlygų įtakoje susiformavęs genetinis kodas ir daugelis kitų organizmo savybių,kurių jau iš esmės nebepakeisi.Daugelis emigrantų bando save neigti ir savo jausmus gimtam kraštui slopinti priklausomybėmis ,ypač priklausomybe daiktų pasauliui.

Daugeliui ir šeima       2017-06-3 20:27

tampa nepakeliama našta.Nes yra daug pareigų.Kalbėti apie pareigas šeimai,,tėviškei,gimtinei,tautai,savo šaliai?Kokios jos?Žmogaus pareigos, ne tik žmogaus teisės.

Jėzusas       2017-06-3 19:44

Jokio Sajūdžio nebuvo. Buvo Persitvarkymo sąjūdis. PERESTROIKA. PERESTROIKA atsirado kai degradavusį tarybinį elitą vakarų kapitalistai įkalbėjo taikyti rinkos modelį ir sugundė tą elitą tapti kapitalistais. Tas ypač matėsi Rusijoje ir Ukrainoje kai komunistuojantys žydai tapo milijarieriais. Šitie visokie sąjūdžiai buvo inicijuoti, leisti ir kontroliuojami KGB. Toliau byrant SSSR byrėjo ir pats KGB. Dalį KGB kapitalo perėmė CŽV, Mosadas, MI6, dalis nusėdo lokaliose vietose, dalis “suverslėjo”, dalis nuėjo į rusišką dalį - FSB ir panašiai. Šiandieninis Varšuvos pakto pasaulis ant to pastatytas. Tas pats Putinas yra to proceso produktas, kaip ir Grybauskaitė, Lansbergis, Valensa ir kas tiktai nori. Užtenka prisiminti kad 25 metu “nepriklausomos” Lietuvos seimas KBGistus įslaptino dar 75 metams, klausimų turinčiam proto, neturėtų kilti.
Taip, kad naujojo sąjūdžio nebus kadangi nebuvo ir senojo. Tauta gali kilti, jei bus užgautos tautinės ambicijos. Ambicijų mažai, pavojus joms irgi mažas, nes esame savotiškame užkampyje. Rusofobija neįtikina, teks ieškoti rimtesnių priešų.

Sunku       2016-07-24 6:57

Kai i sajudi sulindo KGB,tie kurie Lietuviu Tauta ir naikuna!

Dzeikas       2016-07-23 21:14

Mazeliui:
Paimkime Marijampoles Pieno kombinata.Kaip jis funkcionuoja.Gamina antrini produkta,suda paprasciau(ragavote tos imones ir Nestle “sguscionke”? Tai zinote apie ka as).Taciau ten susede gimines, ir paspausti kazka,kad tu ta ar ana negerai darai - neiseina.
Taciau uzdaroje sistemoje ,kur imanomi karteliniai susitarimai ir konkurencija ne del kokybes,o del kainos tokiems vietos yra. Suvarzymu mazinimas , laisvo pasirinkimo gausejimas tokiems peilis po kaklu.
Stai is tokiu luzeriu paspaudus laisvai konkurencijai pasigirsta “prakeiktas liberalizmas” ir “tauta”, “tautiskumas” ir tautines filosofijos apsigimimai a la “tauta - liberalizmo saltinis”.
Normaliam zmogui zinanciam zodzio “liberalizmas” tikraja, o ne Lietuvoje sukarikaturinta reiksme, viena ranka iesko revolverio, o kita tikrina ar nepavogta pinigine isgirdus apie tautiskuma ten kur kalba eina apie konkrecia ekonomikos laisve.

Vladas Maželis       2016-07-23 17:56

Marksizmo-leninizmo idėjos Lietuvoje neįtikėtinai populiarios. Visi kalba apie tautą, valstybę, visuomenę, valdžią. Niekas nekalba apie vienintelį žmogų, kurį kiekvienas turime ir teisę ir galimybes kontroliuoti - save. Socializmas ir komunizmas - kolektyvistinės santvarkos, kapitalizmas - individualistinė santvarka. Kurios iš jų sėkmingesnės nesuvokti gal tik beraštis ir kvailys. Nei tautos, nei visuomenės nepakeisite, nes neturite nei teisės, nei galimybių jų keisti. O valdžia, kuri nei sėja, nei pjauna, o yra žmonių išlaikytinė - jokių auksinių kiaušinių jums dėti nepradės, kaip ją bespaustumėte ar beniekintumėte.

Vienintelis žmogus, kurio mintis, veiksmus, įgūdžius, žinias, darbo našumą, produktyvumą ir pajamas galite kontroliuoti - tai kiekvienas iš jūsų.

Dzeikas       2016-07-23 8:12

Ar tik nebus taip, nes su laiko tekme butent tokie konturai ryskeja, kad 1990m kovo 11d buvo Chamo triumfo diena Lietuvoje - jis buvo paleistas nuo grandines ?

rabis       2016-07-22 10:36

LR Konstitucija. 4 str.: Tauta valstybę kuria PATI ...  ar ... per savo išrinktus natstovus. Žodelis “ar” - skirtukas naudojamas atskiriant ABSOLIUČIAS priešybes. (Hamleta svarsto: būti ... ar ...  nebūti.  Teisėjas sprendžia: paleisti ... ar ... pakarti). Ka yra tauta.  Pati sąvoka atsirado visai neseniai. Prieš 200 metų jos nebuvo. O žmonės tai juk kažkaip gyveno. Kaip? Kaip lietuviai gyveno iki krikšto malonės (meilingai kardu ir ugnimi dovanotos) mes nežinome. Senieji “runų” raštai inkvizicijos rūpesčiu tyliai sudegė. Istoriją mums iki šiol parūpina stropūs RKB cenzoriai. Jie aktyviai darbuojasi Lietuvos Respublikoje ne tik ordinus dalindami ir portalus periminėdami. 

eretikas       2016-07-21 22:40

Clerkenwell"visada reikia stebeti ka valdzia daro, kontroliuoti juos. Ir tik pamacius, kad kazkas nera gerai is karto griebti juos uz kiausu.“Ar gali kas nors nurodyti,kaip realiai tai padaryti?
Tik manau,kad niekas to nežino.Todėl tie virkavimai,rypavimai,dūsavimai,kad valdžioje vagys,melagiai ima atsibosti,-primena pasakėčią apie virėją ir katiną.
Saldžių sapnų.

Gerbiamasisi Radžvilai,       2016-07-21 21:44

Tuometinis Sąjūdis buvo labai daug kam kaip šakalys gerklėje.Teko patirti daug nemalonių akimirkų.Sąjūdiečių tarpe buvo ,atrodo,nemažai prilindusių Lietuvos priešų.Už tai ir gyvavo Sąjūdis neilgai.Niekada nepamiršiu,kai išgirdau kad reikia kito Sąjūdžio(tai buvo jau prieš keletą metų)aktorius Regimantas Adomaitis pasakė,kad jokio Sąjūdžio nereikia.Niekada nepamiršiu jo skaudžių žodžių.Jo autoritetas tą pačią minutę krito mano akyse.Daugiau nenoriu nei matyti ,nei girdėti ką nors apie jį.Mes jau pasenom,ligos kamuoja,vaikai išvažiavę į pasaulį.Prisidėti atkurti naują Sąjūdį jau nėra jėgų,o ir Lietuva jau kitokia - egoizmas ir cinizmas užvaldė.Apie valdžias nekalbu.Savanaudžių grupuotės padarė Lietuvą bejėge ir labai nuskurdinta.Bejėgė,nes jaunimo liko labai nedaug.Jūs ten Vilniuje galėtumėt dar ką nors geresnio nuveikti,bet kad ir jūs tik šnekat,o veiksmų nėr.Baikit kalbėti,pradėkit veikti.

stasys       2016-07-21 15:22

matau Radžvilas vis dar nesupranta ir tos kitos medalio pusės ,..nėra tu kurie linke butu Lietuvai pasiaukoti visuomeniniais pagrindais ,.nėra ir tu kurie žinotu kaip ta padaryti nesukeliant visuomenėje erzelynės ..Visos kalbos apie atsigavimą Lietuvoje turėtu turėti ne tik gražios vizijos apraiškas , bet ir ta dalį materialaus pasaulio suvokimo iš kurio ir kyla tu problema aprašas . Ką Radžvilas supranta apie tai iš ko semiasi tas bedvasis rinkėjas savo gyvenimo tiesos? ir kiek tame skirta vietos Sąjūdžiui atgimti ? nedaug ..jei ne apvalus nulis iš viso.Tai iš ko tikimasi nulipdyti ta didžia viltį Sąjūdžiui ? žodžiai kaip vanduoo..!

Clerkenwell       2016-07-21 15:02

Valdzia korumpuoja, taip jau yra. Daznai, net padorus zmones pateke i valdzia tampa vagimis ir tautos priesais. Todel jeigu norime kad zmones valdzioje nebutu korumpuoti reikia keisti valdzios struktura. Plius, visada reikia stebeti ka valdzia daro, kontroliuoti juos. Ir tik pamacius, kad kazkas nera gerai is karto griebti juos uz kiausu.

Marginalas       2016-07-21 14:46

Kad būtum Tauta, tereikia tik į ją įeiti (kol dar yra laiko), bet ne kelti virš jos savo genties, kuri anapus Tautos pasmerkta žūti.

Buvusi sąjūdietė       2016-07-21 11:59

Manėme, jog galima sukurti naują tvarką, savą, dirbančią tautos gerovei. Tačiau kas dabar prie tautos vairo? Pažiūrėkite atidžiai - tiek tie patys okupantų tarnai, kolaborantai. Todėl mūsų šaly visi rezultatai blogiausi ES, daug blogiau už Estiją, kur komunistų nerinko į valdžią. Taigi, matome, jog visuomeninės Tv žiūrėti neįmanoma, nes matai tik kalobarantus, dergiančius tautą ir kiekvieną bent kiek iškilesnį žmogų, nesilankstantį kolaborantams.Seime kelios partijos, bet jų veikla visiškai vienoda - jų kalbos neturi nieko bendro su darbais. Viena net turi pavadinime “krikščionių “, nors veikla tik antikrikščioniška, vien melas ir patyčios iš tautos. Kodėl mes vis renkam tuos pačius? Pamąstykim ir nerinkim tų partijų sąrašų, kur surašyti tokie, kurie moka tik vogti, meluoti, niekada nieko doro nepadaro. Atmeskime visi tuos sąrašus , gal pavyktų išrinkti bent kiek padoresnį seimą. Žinoma, jei neišrinsime kokių nors skvernelių.

išgyvena kolaborantai ir kiti niekšai       2016-07-21 4:26

tikrai sunku būti tauta - kai niekšų kolaborantų valdoma.
nes “sąžinė - ne šio pasaulio dimensija”

eretikas       2016-07-20 22:26

“...privalome labai tvirtai pareikalauti liautis spekuliuoti dabartinės Lietuvos skauduliais, žaisti pigius poltinius žaidimus, instrumentiškai naudoti tautos ir Lietuvos vardą iš tikrųjų siekiant siaurų egoistinių tikslų.” Kokiu būdu tai padaryti?

Dievas atmoka       2016-07-20 18:22

geru jausmu širdyje,jei pasiseka kam padaryti gera.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.