Kultūros, kalbos, istorijos politika

Vytautas Radžvilas. Grumtynių dėl istorinės tiesos spektaklis

Tiesos.lt redakcija   2022 m. liepos 2 d. 19:43

87     

    

Vytautas Radžvilas. Grumtynių dėl istorinės tiesos spektaklis

V. Landsbergis pagaliau paskelbtas valstybės vadovu. Neigti jo vaidmenį atkuriant Nepriklausomybę būtų nesąžininga ir tiesiog nepadoru. Tačiau stebina, kad diskutuojant dėl šio vaidmens reikšmės ir V. Landsbergiui objektyviai ir pelnytai priderančio politinio bei teisinio statuso pamirštamos kai kurios svarbios aplinkybės. Jos turėjo būti svariu ir net lemiamai svarbiu argumentu sprendžiant, kas vis dėlto iš tiesų buvo Lietuvos Respublikos AT prezidiumo pirmininkas. Toks ginčas nekyla Latvijoje ir Estijoje, kurių valstybingumą atkūrusių Aukščiausiųjų Tarybų pirmininkams A. Gorbunovui ir A. Riuiteliui net nešauna į galvą mintis post factum pretenduoti į valstybės vadovų statusą. Unifikuotoje SSRS imperijoje ,,suvereniomis respublikomis“ tituluotų provincijų administracinių struktūrų ir jų vadovų įgaliojimai buvo standartizuoti. Pagal SSRS įstatymus vykusiuose rinkimuose į ,,socialistinių respublikų“ aukščiausiąsias tarybas laimėjus nepriklausomybės siekusiems Liaudies frontams ir Sąjūdžiui buvo pakeisti respublikų pavadinimai pašalinant nuorodas į ,,sovietinį socializmą“, tačiau visa kita, taip pat administracinių struktūrų įgaliojimai ir net pavadinimai, iš esmės nepasikeitė. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir priėmus Laikinąjį pagrindinį įstatymą dėl suprantamų priežasčių turėjo būti įvardytas pareigūnas, įgaliotas atstovauti naujajai valstybei santykiuose su užsienio šalimis. Faktiškai tai buvo vienintelė funkcija, kurios nevykdė V. Astrauskas – paskutinis sovietinės Lietuvos AT pirmininkas. Latvijoje ir Estijoje buvo taip pat. Tik jie puikiai tai supranta ir nepuola atgaline data perrašinėti ir klastoti savo istorijos. Kaimynų fone darosi akivaizdu kaip ant delno, kuo turi būti laikomas LR Seimo sprendimas suteikti V. Landsbergiui, kuris iš tiesų buvo tik tuometinės AT įgaliotas pareigūnas, valstybės vadovo statusą. Tai ne tik istorijos iškraipymas ir klastojimas, bet dar vienas valstybės pažeminimo aktas. Palyginti su kaimynėmis, Lietuva tebėra šalis, iš kurios taip ir neišėjo sovietinis įšalas. Latvija ir Estija išsivadavo iš jo kur kas ryžtingiau ir smarkiau. Kitaip negu Lietuvoje, ten patys pasileido savo misijas atlikę Liaudies frontai ir nepalaikoma jokia jų veiklos tęstinumo iliuzija. Kompartijos buvo paleistos, o ne persivadino socialdemokratinėmis darbo partijomis, nepriklausomybes atstačiusios Aukščiausiosios Tarybos nei iš šio, nei to staiga nepatapo niekada neegzistavusiais ,,atkuriamaisiais seimais“, (nebūto ,,Atkuriamojo Seimo“ išradimas tik Lietuvoje buvo labai svarbus parengiamasis žingsnis tiesiant V. Landsbergiui kelią trokštamo valstybės vadovo statuso link), kone šimtmečiui nebuvo įslaptintos ir svetimos valstybės ir šiandien pavojingų agentų pavardės. Iš esmės yra aiškūs ir du pagrindiniai motyvai, skatinę valdančiuosius atkakliai stumti Lietuvą atgal į sovietmetį klastojant naujausią šalies istoriją. Suteiktas statusas pirmiausia yra dovana ir padėkos duoklė už milžinišką indėlį sužlugdant tikrą ir gelminį Lietuvos desovietizavimą. Ko gero, šį indėlį atbaigiančiu ir simboliškai įprasminančiu paskutiniu darbu laikytina iškalbinga V. Landsbergio tyla kai buvo faktiškai amžiams, tai yra iki to laiko, kai tai nebeturės jokios praktinės reikšmės, įslaptinamas sovietinio KGB agentų sąrašas. Antroji paskata yra valdančiųjų, tarp kurių netrūksta Lietuvos nepriklausomybės reikalui buvusių abejingų ir net aršiai kovojusių prieš patį siekį atkurti valstybingumą, veikėjų troškimas išbalinti savo praeitį ir susikurti respektabilią politinę genealogiją. Šito siekiama ,,įsirašant“ į tam reikalui konstruojamą Sąjūdžio istoriją, kurios klastojimo vienas iš elementų yra būtent šios grupuotės interesams atstovaujančio V. Landsbergio paskelbimas tariamuoju atkurtosios valstybės vadovu. Šitaip iškreipta Sąjūdžio istorijos versija verčiama oficialiu ir ,,vieninteliu teisingu“, kaip buvo įprasta sovietmečiu,  pasakojimu apie prieš tris dešimtmečius vykusią laisvės kovą.

Apskritai šis klausimas visiškai aiškus. Tačiau jam skirti NS pareiškimą ir specialiai įvertinti LR Seimo priimtą įstatymą nėra galimybės. Kaip ir buvo galima laukti, it iš gausybės rago pasipylė ,,opozicinių“ politinių jėgų įstatymą smerkiantys pasisakymai. Paskelbtas ir Šeimų sąjūdžio griežtas pareiškimas. Visą šių pasipiktinusių balsų chorą siejantis motyvas – pažadas po kitų rinkimų atšaukti V. Landsbergiui suteiktą valstybės vadovo statusą. Tampa akivaizdu, kad prasidėjusios grumtynės už ,,istorinę tiesą“ yra dar vienas rinkiminis spektaklis ar net cirkas, kurio tikroji paskirtis – populistiškai žvejoti pasipiktinusių dėl priimto iš tiesų neteisingo sprendimo piliečių balsus.

Dalyvauti šiame cirke nėra prasmės ir yra nejauku suprantant, kad minėtos grumtynės skirtos tik nukreipti dėmesį nuo labai rimto klausimo. Tas klausimas – kokia turi būti valstybės istorinė politika? Bėda ta, kad nei vienam opoziciniam dariniui šis klausimas nei kiek nerūpi. Valdančioji koalicija tiesioginę šio žodžio prasmę nusipirko jai reikalingą V. Landsbergio statusą užmokėdama už jį valstybės dotacija S. Skvernelio ,,demokratų“ partijai. Šie mainai partijos vadovui neturėjo kelti kokių nors moralinių dvejonių ir turėjo būto itin lengvi. Juk šis asmuo ne tik suvaidino tam tikrą vaidmenį plačiai nuskambėjusioje sąjūdininkams B. Genzeliui, A. Medalinskui ir R. Ozolui iškeltoje byloje, bet jam užteko įžūlumo pareikšti, kad tuos sąjūdininkus laikas pastatyti į vietą. R. Karbauskis tokius mainus pagrįstai pavadino išdavyste. Tačiau nebūtų pakenkę prisiminti, kad jai dirvą paruošė būtent pragmatiška, o tiksliau ciniška ,,sąjunga iš išskaičiavimo“ su S. Skverneliu, kurio antitautinės pažiūros ir ypatingas ,,lankstumas“ keičiant politines iškabas buvo seniausiai žinomi iki sukuriant pergalingą, bet dvilypį ir todėl iš anksto pasmerktą subyrėti rinkiminį sambūrį.

O žvelgiant plačiau, savaime kyla klausimas: kodėl tapo įmanomas ir šitaip suvešėjo atviras ir neįtikėtinai įžūlus Sąjūdžio istorijos klastojimas? Atsakymas toks akivaizdus, kad net nereikia pasukti galvos: šito priežastis yra beveik visuotinis ir principinis abejingumas Lietuvos ir jos Laisvės kovų istorijai. Jis yra tiek vadinamąją poziciją, tiek tariamą  yra visą opoziciją siejantis bruožas. Nei vienai iš ,,opozicinių“ politinių jėgų, kaip ir valdantiesiems,  visiškai nereikia reprezentacinės Valstybės aikštės. Opozicija nemurmėdama dalyvauja kasmet vykstančiose patyčiose iš Sausio 13-osios didvyrių atminimo, kurio išniekinimo ir negailestingo trynimo iš tautos atminties simboliu tapo valstybės simbolių pakeitimas tuščia ir bereikšme neužmirštuole. Ta pati opozicija lygiai taip pat bijo Birželio sukilimo kaip velnias kryžiaus ir paniškai vengia dalyvauti jo minėjimuose, o pati mintis surengti jam skirtą minėjimą Seime jai kelia tik nervingą virpulį. Tai reiškia viena: jokio tikro pozicijos ir opozicijos ginčo ar juo labiau kovos už sąžiningą Sąjūdžio istoriją nėra ir apskritai negali būti.

Grumtynės dėl V. Landsbergio statuso yra tik parodomasis spektaklis ir cirkas. Jį stebint darosi akivaizdu: Lietuvoje niekas nesikeičia. Juk šios grumtynės tėra senojo ,,brazauskininkų“ ir ,,landsbergininkų“ stumdymosi dėl galios ir įtakos tęsinys bei aidas Sąjūdžio istorijos plotmėje. Tikroji ir vis dar neparašyta Sąjūdžio istorija pranyko tarp dviejų vienodai melagingų ir atgrasių jos versijų. Pirmasis pasakojimas skelbia, kad 1990 m. kovo 11-oji yra uoliai ,,dirbusio Lietuvai“ ir tiesusių kelią į Nepriklausomybę LKP CK pirmojo sekretoriaus ir jam talkinusios SSRS kolaborantų kohortos pasiaukojamo triūso ir tikro žygdarbio rezultatas. Sąjūdis buvo tik šių kovotojų pakeleiviai ir retkarčiais šiokie tokie pagalbininkai, geriausiu atveju atlikę graikų tragedijos choro vaidmenį. Pasak antrojo pasakojimo, vartus į laisvę atvėrė Lietuvos žmonių sąjūdis. Tai jau būtų arčiau tiesos. Bet bėda ta, kad juo toliau, juo mažiau tikėtina, jog toje Sąjūdžio istorijos versijoje atsiras vietos pirmtakų ir pirmeivių Kronikos leidėjų ir disidentų, sąjūdininkų J. Marcinkevičiaus, S. Gedos, M. Martinaičio, B. Genzelio, R. Ozolo, J. Bulavo, Č. Kudabos, R. Rajecko, R. Adomaičio, B. Leonavičiaus, R. Pakalnio, R. Gudaičio ir kitų menkų žmogelių vardams. LR Seimui išradus neegzistavusį valstybės vadovą žingsnis po žingsnio buvo beveik baigtas formuoti visai kitoks Sąjūdžio istorijos pasakojimas ir paties judėjimo vaizdinys. Šioje istorijoje Sąjūdis virsta beveidžiu fonu – pilkų žmogelių mase, kuriai vadovavo ir teisingu keliu į tikslą vedė pranašišku toliaregiškumu ir genialiu strateginiu įžvalgumu apdovanoto vedlio antžmogiška išmintis. Tiesa, jokia istorija neišsiverčia be žemesnio rango herojų arba vadinamųjų ištikimų bendražygių. Baigiamoje konstruoti Sąjūdžio istorijos versijoje iškilusio naujojo valstybės vadovai bendražygiai tikrai nebus tik ką minėti ir kiti sąjūdininkai. Kas jie bus – galima tik spėlioti. Tačiau nereikėtų pernelyg nustebti kada nors sužinojus, kad Laisvės aušros pirmieji spinduliai patekėjo virš Lietuvos pakilę iš sovietinio išvaduotojo tanko vamzdžio, o pati pergalė yra ne tiek Sausio 13-osios didvyrių gyvybės aukos, bet pirmiausia tuo metu tikruoju Sąjūdžio štabu buvusioje aukštojoje partinėje mokykloje vykusių ,,slaptųjų privačių karų“ vaisius.

Stebint tokias kovas savaime atmintyje iškyla vienas šimtmečių ar net tūkstantmečių tradicijas turintis žaidimas. Jį  visais laikais mėgo žaisti kišenvagių gaujos. Vykstant kokiam nors masiniam renginiui du gaujos nariai surengia inscenizuotas muštynes. Į inscenizuotų muštynių reginį godžiai žiopso viską pasaulyje dėl jo užmiršę žiopliai, nematantys ir nejaučiantys, kaip tuo metu peštukų bendrai tuština jų kišenes. Pozicijos ir opozicijos peštynės dėl V. Landsbergio nuostabiai primena šį senovinį cirką.

Būtent todėl tai nelaikytina itin svarbiu klausimu. Jeigu Nacionaliniam susivienijimui bus lemta turėti balsą formuojant Lietuvos valstybinę istorijos ir atminties politiką, ji bus visai kitokia. Ta politika įgalins sutvarkyti Valstybės aikštę ir surasti vietos Vyčiui. Laisvės kovoms ir Birželio sukilimui bus taip surasta derama ir garbinga vieta Lietuvos istorijoje. Kartu šioje istorijoje negalės likti vietos klastotėms ir melui. Šalies mokyklose ir įstaigose išnyks savanoriškai privaloma pareiga Sausio 13-ąją dieną segtis Neužmirštuolę. Neliks niekada nebuvusio ,,Atkuriamojo Seimo“. V. Landsbergis taip pat užims deramą ir teisėtą vietą Sąjūdžio istorijoje. Kaip vienas iškiliausių Sąjūdžio vadovų ir jo pirmininkas. Taip pat – kaip atkurtosios Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirmininkas. Bet ne kaip valstybės vadovas, kuriuo tapti jam nebuvo lemta. Tai bus padaryta vardan istorinės tiesos. Ją būtina atkurti taip pat tam, kad toliau nebūtų žeminamas nei pats V. Landsbergis, nei Lietuvos valstybė.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Kokia       2022-07-9 8:22

tikroji Stalino kilmė žino visi, kas netingi, kaip ir jo žmonelių, jo aplinkos kilmė. Jis ir kokios ten valstybės atkūrėjas Palestinoje?

Tesla Fans       2022-07-9 3:57

Tai atsitiko! Elonas Muskas ką tik atskleidė milijardieriaus George’o Soroso korupciją!
Elonas Muskas sakė: “Ieškome užkietėjusių gatvės kovotojų, o ne baltų batų teisininkų, tokių kaip Perkinsas ar Cooley, kurie klesti dėl korupcijos. Bus kraujo.” Neseniai Elonas Muskas netgi atskleidė skandalingus George’o Soroso triukus.
Taigi, kas atsitiko?
Pats Muskas atsakė į laišką, klausdamas, kas juos finansavo: atsakymas buvo „tamsiųjų pinigų grupių“, tokių kaip George’o Soroso Atviros visuomenės fondas, asortimentas; NVO, kurias įkūrė buvę Clinton ir Obamos administracijos darbuotojai; turtingi demokratų donorai ir jų šeimos fondai; profsąjungos; ir Europos tautų vyriausybės.
George’as Sorosas yra vienas labiausiai korumpuotų žmonių pasaulyje, jis kelia grėsmę Vengrijai ir Lenkijai.
Elonas Muskas atskleidžia naujausią George’o Soroso straipsnį, kuriame jis nurodo Briuselio biurokratams, kaip „apeiti“ ES biudžeto „Orbán-Kaczyński veto“.
George’as Sorosas savo kišenėje turi daugybę politikų, kurie dabar nori šantažuoti Vengriją ir Lenkiją dėl galimybės gauti ES lėšų.
Generalinis direktorius Tesla išreiškė pasipiktinimą dėl to, kad amerikiečių finansininkas milijardierius skleidžia „absurdiškus, už raudonos linijos ribų esančius pareiškimus“ apie Vengriją, pavyzdžiui, teigia, kad kai kuriuose kaimo regionuose gali būti suabejota balsų slaptumu parlamento rinkimuose. Vengrija.
Be to, 25 kairiųjų pažiūrų grupės parašė laišką didžiausiems prekių ženklams, įskaitant Coca-Cola, Disney ir Kraft.
Tarp organizacijų, parašiusių laišką, yra „Media Matters for America“. „Black Lives Matter Global Network Foundation“ ir „Atskaitinga technika“. Technologijų propagavimo grupė, feministinė grupė „UltraViolet“, Kovos su skaitmenine neapykanta centras, Nacionalinė ispanų žiniasklaidos koalicija ir „Free Press“ skaitmeninių teisių grupė.
Įdomu tai, kad dvi tokios propagavimo grupės – „Free Press“ ir „Media Matters for America“ – tiesiogiai gavo finansavimą iš  Soroso Atviros visuomenės fondo.
Dar kartą George’as Sorosas tęsia savo klastas prieš Eloną Muską.

https://www.youtube.com/watch?v=CQs3MXQrmlQ&ab_channel=TeslaFans

Anatolijus Kliosovas (DenTV)       2022-07-8 21:28

Kilmės nustatymas DNR analize:
Загадка происхождения Сталина и другие тайны, которые раскрывает ДНК-анализ. Анатолий Клёсов
https://www.youtube.com/watch?v=uJvV9DZMQR4&ab;_channel=ДеньТВ

pstaba       2022-07-8 21:26

erialis teisus: veizek paleckiuka… visgi pasodino.

respect       2022-07-8 17:18

respect Radžvilui

Pensininkas       2022-07-8 9:02

Taip,kai kuriems ,labai svarbiems Lietuvai klausimams reikia proto ,politinės nuovokos ,atsakomybės už savo komentarą.Turiu galvoje šių dienų aktualią problemą  -Kaliningrado tranzito klausimas .Čia- ne vadovo statuso suteikimas Landsbergiui,ar Sąjūdžio praeities nepabaigiamas gvildenimas,ar nepaprastai svarbi tapusi ,,neužmirštuolė,, Valstybės aikštė, nuolatinė priešų vyriausybėje paieška ir tt. Čia jau visa Lietuva ,atrodo, minta tais posrtingavimais .Viskas atrodo labai svarbu ,žinant iš kieno lūpų tai sklinda.      BET APIE KALININGRADO TRANZITĄ  -RADŽVILAS TYLI. AR TAI JAM NESVARBU ,ARBA JIS SUPRANTA,KAD ČIA FILOSOFIJAI VIETOS NĖRA. O BŪTŲ ĮDOMU…

Kukis       2022-07-7 21:45

Dievas Radzvilui ateme prota. Raso nesamones.  O Prezidentui Landsbergiui valio !!  Daug sveikatos ir ilgu metu !!!

Michailas Veleris       2022-07-7 1:10
A todėl kad       2022-07-6 12:17

nenori susikompromituoti, parašę apie save netiesą, kai Tiesa vis vien po kažkiek tai metų bus paviešinta, kaip tarnavo Blogio imperijai ir jos dviem sąjungininkėms su Kapsuke in corpore.

erialis       2022-07-6 10:08

...Kodėl?    2022-07-3 13:11
Kodėl padorūs Sąjūdžio pirmeiviai neparašo tikrosios Sąjūdžio istorijos? Kas trukdo?...
Kodėl? Juk tik už bandymą sodina…

to Išgerk       2022-07-6 10:04

Esi kanalizacijos specialistas arba dirbi dezi LRT?

Išgerk       2022-07-6 9:23

vaistų Milaiti arba padaryk pachmielą, triedi čia nuo pat aušros!

Taip, o        2022-07-6 7:32

kas tai ginčija, kad buvo vieningas Partinių ir nepartinių blokas. Jo nariai, nepartiniai moksliukai, sakykime, Kapsukės ir kt. institutų auditorijose anuomet per paskaitas ir seminarus sėdėdavo pirmose eilėse, kad akylūs kagebistai pastebėtų jiems už karjerą atsidavusius moksliukus, pasiryžusius dėl asmeninės gerovės, socialinio saugumo, bet kokiai kiaulystei savo grupiokų atžvilgiu, ir kad užvestų itin patriotines kalbas - taip padėtų KGB sugaudyti nesusigaudančius kaimiečių vaikus, patriotiškai, prolietuviškai nusiteikusius studentus ir juos likviduotų arba neutralizuotų, sunaikintų kaip galimus būsimus konkurentus. Niekada nereikia pasitikėti super patriotizmą ir super dorovę demonstruojančiais agentukais bei itin gerai žinančiais istoriją - tą jos dalį, kurios nepasakoja Kapsukės pseudo istorijos ir dezi propagandos meno fakulteto, Demagogijos meno katedros prapiesoriai ir docentai bei visokie jų asistentai - pradedantieji “stukačiai”(karjeristai) kitų sąskaita.

dieduškoms       2022-07-6 7:13

Elementaru. Kegebistai dėl maskuotės dažiausiai ir nebūdavo komunistais. Juk kaip kitaip įgysi antikomunisto pasitikėjimą ir išpeši konstiracinę informaciją – tik apsimetęs “rezistentu”

O gražumėlis,       2022-07-6 7:02

kai kagebistai su kagebistais viešai kalasi dėl lovio - bolševikų grandai su savo partijos mažesniais aktyvistais. Bet visi vieningai pritaria, kad kitokių į tas muštynes dėl valdžios ir turtų prileisti nevalia, bet visi vieningai mūsų babuškoms nurodo, kad buvę nepartiniai ir ne KGB yra tikrieji kagebistai ir bolševikai. Babuškos mūsų edukuotos-vakcinuotos su tuo, žinoma, sutinka.

A mums        2022-07-6 6:43

pirmiausia svarbu, kas tokis pats Brazauskas, o po to ir tas jo portfelio nešiotojas Juozaitis arba Dubnos mokslinčiai - A bombačkų kūrėjai Matuškai. Pliekiate Landsbergį, atseit, jis irgi kagebistas, o Brazauskis su Juozaičio tėčiu kas jau tokie buvo toje Bolševikų partijoje? Prašom tikslinti ir nuginčyti faktais, o ne prasimanymais.

šit ką manau       2022-07-5 21:39

Lietuvos komunistų partija, vadovaujama Brazausko, neskubėjo dėtis su lanzbergio megztaberetnykų okupuojamu Sąjūdžiu, nes geriau už mus žinojo, kokie ir iš kokios kantoros “rezistentai nr 1” ten sulindo ir ko jie kažin siekia ten sulindę. Tačiau kai tauta brazauskininkus išrinko į valdžią, jiems beliko tvarkytis, kiek dar įmanoma gelbėjant padėtį.

> 2022-07-5 20:30       2022-07-5 20:43

mes, juliau Milaiti, manėme ir tebemanome, kad tu ir tavo tėvux buvo kgb provokatoriai, todėl tu čia ir sėdi dieną naktį, įmerkęs uodegą su savo provokacijomis, ieškai tų, kuriuos vadina ”gulibl“. Kitaip nesidangstytum keliomis dešimtimis nick’ų ir nemaltum šūdo.

O Juozaitis       2022-07-5 20:30

kieno žmogus? Kokioje partijoje jo tevux aktyviai darbavosi, nežinot? O Brazauskas, matyt, nepartinis buvo? Gal krikdemas, ką manote?

Be žodžių        2022-07-5 19:41

Pamenu, metų pradžioje pas Solovjovą laidoje Sergejus Kurginianas tiesiai pareiškė, kad Landsbergis su Prunskiene buvo KGB žmonės, o Audrius Butkevičius - GRU. Tokių info paslėpti neįmanoma, nors ir užsislaptino patys save 75 metams.

to Trivialu       2022-07-5 13:07

Lietuva be lietuvių-Pietų Afrikos piliečiai turi puikią perspektyvą čia.

> 2022-07-5 9:10       2022-07-5 9:24

Klausk stasio, juk jis čia komentarų dispečerio algą gauna. Įdomu, ar straipsnius skaito?

to O tas stasys       2022-07-5 9:10

Dis-mois quand tu t’en vas à KGB, Monsieur?

Apie ką kalbam       2022-07-5 7:46

tovariščiai?

Apie 21:52       2022-07-5 0:23

„Žydofašistas Lanzbergas…“, tai gerai, o kai Vokietijos žydofašistai - nacionalsocialistai tai blogai…

O tas stasys,        2022-07-5 0:01

Na tas konservatorių chuilo, jau Milaičių draugas,ar kaip?!

pasiilgusiems bent kiek teisybės       2022-07-4 21:21

Va jinai,istorinė tiesa-visame gražume:


colchestercollection.com/subjects/holocaust.html

Apgailėtina       2022-07-4 17:38

Juozaitis “Respublikoje” pasakoja toliau apie rusų žiaurumus, kaip “Desna” karinėje bazėje apsistojo 400 moterų su vaikais, bėgo iš Ukrainos, nakčiai prisiglaudė, bet sužinojo rusai ir tada atlekė rusų kalibrai, sunaikino motinas su vaikais ir dar keli kariškai žuvo. Kijevas bijo, matai, apie tai pranešti, kad nekiltų panika gyventojų tarpe. Dieve, Dieve, kam atėmei Juozaičiui protą, loginį mąstymą???

Jo, Kisa,       2022-07-4 17:15

kolchozų milijardierius tikrai klausys Pasaulio kunigaikščio tarnų, nes turi užsieniuose ir čia ką tokius?

Aleksandras Kolpakidis (День ТВ)       2022-07-4 17:01

Perestroikos ir Persitvarkymo sąjūdžio priešistorė:

Aleksandras Kolpakidis Igorio Šiškino autorinėje laidoje „Istorinis klubas“: Kokių tikslų siekė Andropovas ir kas stovėjo už jo.
Теневое правительство в СССР и его масонская структура. А. Колпакиди. И. Шишкин
https://www.youtube.com/watch?v=vTcdJHRtY8w&ab;_channel=ДеньТВ

Janina       2022-07-4 16:57

Aš jo, senojo Ožio vietoje “nesipazorinciau”su tais titulais.Na buvo tavo laikas darei ,stengiesi ką galėjai jau padarei.Butu gerbe zmones prisimine geruoju.O kas dabar?Paskaitai komentarus tai tik patyčios.Kam tau senam zmogui šito reikia???

Fiodoras Razzakovas ( День ТВ)       2022-07-4 16:02

Perestroikos ir Persitvarkymo sąjūdžio priešistorė:
Pagrindinės SSRS istorijos paslaptys. Ko norėjo Andropovas? Kada ir kaip Gorbačiovo žmonės pateko į SSRS elitą. Apie tai ir daug kitų dalykų pasakoja rašytojas Fiodoras Razzakovas su istoriku Andrejum Fursovu.

Кто стоял за Андроповым и Горбачёвым. А. Фурсов. Ф. Раззаков
https://www.youtube.com/watch?v=H8-0aBtNRG0&ab;_channel=ДеньТВ

Trivialu       2022-07-4 14:46

Lietuva be Landsbergių - Lietuva be ateitie .

stasys        2022-07-4 14:31

Galėtų ir Paleckis xuilo sąjūdi įkurti , tada visi žinotume iš kur tos coloradkes čia Lietuvoje lenda .Dabar trisdešimt metų nenustojame ginčytis kieno jis ir koks kieno jame padarytas indėlis . Sakyčiau tautinis bruožas .

Prašau, nereikia na na na       2022-07-4 13:25

Lithuanijos vietiniai niekaip negali pripažinti vikingų valdovo ir krivių krivaičio viename - Visatos valdovo. Matosi, kad yra atsilikę ir daro gėdą visam civilizuotam pasauliui, kaip pasakė pats Visatos valdovas.

Kis       2022-07-4 12:26

mane stebina tas bukas tvirtinimas,kad be Landzbergio “darbu “ir “ideju"nebutu ir Sajudzio.Is kur tie tokie didvyriski ir pasiaukojantis darbai sio kuproto negales iskamuoto zmogelio kunelis?Kas galetu tuos stebuklus ivardinti?Radzvilas panasu pasisoves tapti “sloves"perimejumi.
  Ka pridares per egzistencija Landzbergis;padalino tautieciams po ha zemiu(uz tai tektu balsuoti),pelningai pardave Mazeikiu nafta su primokejimu,siule parduoti uz 1$,bet amerikonai budami kilniasirdziai,nupirko uz didesnius pinigus,na o po to ,kai sis kaprizius ,kelis kartus nebuvo isrinktas,panoro ir megino daryti perversma,nepavykus,aprimo iki AMB mirties,po amzino atgulimo AMB,prasidejo Landzbergio era,klastuno ir gobsuole su polinkiu i aferas veikla.Kiek jis patriarchas,kalinys ir tremtinis paklauskite Rasos Juknevicienes
  Radzvilas,tai Landzbergis tik jau Nr2,pavelavai taip nieko nei gero,nei blogo nepadares.Yra ir bus kaskart daugiau zmoniu-lyderiu,kurie ves Lietuva.Sitoks zmogus - Karbauskis,su savo aplinka.

Darijus       2022-07-4 11:54

Natūralu, jei viskas brangsta, reiškia ekonomika auga. Cha cha cha …

vilnietis Rokas       2022-07-4 11:50

Kaliningrado gubernatorius A. Alichanov: Rusijos atsakomosios sankcijos gali sunaikinti Baltijos valstybių transporto kompleksus.

Dalia       2022-07-4 11:39

Man tai gaila to senolio-padare is jo pajuokos objektu,na kaip ir Tachanauskiene Baltarusijos prezidente,Metosi siuo titulu kaip ozio spyromis.greit jis bus kaip keiksmazodis.Juk aiskiai Konstitucijoje parasyta:prezidentas renkamas tautos,o ne saujales paklusniuju.Protinga tauta niekada nepripazins V.L.vadovu kaip jus benoretumete.

Sygas       2022-07-4 11:36

Palatoje būna ne tik Napoleonai, bet ir Prezidentai. Todėl durys būna be rankenų.

Darijus       2022-07-4 11:33

Tikras vakarietis dabar privalo smirdėti, nes reikia taupyti šiltą vandenį. Jei žmogus tikrai švarus, jis Putino agentas.

Big-Lands       2022-07-4 11:27

Reikia taupyti pinigus ir ruoštis neišvengiam karui su Rusija.Aš pasirengęs mokėti už maistą ,elektrą,dujas ar benziną brangiai,kad tik valdžia ir verslas sutaupytų  pinigų ginkluotei prieš Rusiją.Netgi manau reikia įvesti daugiau papildomų mokesčių gyventojams ar netgi nepaprastosios padėties įstatymu peržiūrėti gyventojų turtą nacionalinėms karo reikmėms .Reikia veržtis diržus,taupyti, ir ruoštis karui.Dabar,kai turime naują prezidentą,Lietuvos žmonių širdžių prezidentą ūpas ir šėla karui tik kyla.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-07-4 11:24

Vytautas Landsbergis - labai klastingas Lietuvos priešas.
2003 sausio 23, seime,
Vytautas Landsbergis balsavo už konstitucijos 47 straipsnio keitimą. Tai yra balsavo už bemaž didžiausios aferos įgyvendinimą pagal klaikią idėją - žemė užsieniečiams, o ne piliečiams. 
2003 sausio 23-iosios aferistų bendrininkui Vytautui Landsbergiui dera pati didžiausia bausmė – tremtis iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu.
Vytautai Landsbergi, ant kelių, bjaurybe.
______________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neligitimaus (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2022 liepos 4

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-07-4 10:06

Lietuvos Šeimų sąjūdis nepripažįsta V.Landsbergio valstybės vadovu.
Aie tai Arturas Orlauskas TV va čia
https://www.youtube.com/watch?v=NPWCXTJbHbo

stasys        2022-07-4 8:46

Str. diskusija aiškiai pasuko šonu . Urgzti ir erzintis ant tos naujai piešiamos Sąjūdžio įstorijos kaip ir ne naujiena . Vieniems rūpį tiesa istorinė kitiems kur bus palaidotas V.L. ir ar prie jo kapo kaip valstybės vadovo , kada nors, saliutuos fanfarai valstybiniai ir bus sakomos saldžios kalbos . Prasčiokai kaimo visada buvo ujami , jų nuomonė nieko nedomino , va ir ši karta valdantieji nutarė ir įgyvendino tik formalumą kuris niekaip negali V. Lansbergiui duoti tai ko Jis tada , anuo laikotarpiu,  negavo o ir šiandiena neturi , pasitenkinimo rezultatu . Na taip NS gali norėti ir siekti pataisyti iškraipytą Sąjūdžio laiku istorija ,bet tuo reiktu labai abejoti . Ne įstoriniu tiesų taisymas yra šiandiena aktualus Lietuvai , yra padarytos klaidos kurios gali lemti Lietuvos saugumo klausimus ir apie tai NS turėtu sutelkti dėmesį . Tegul ‘politologines analizes’ tyrimams daro ir neša tie kuriems Lietuva tik kažkoks žemės lopinėlis išreikštas kvadratiniais kilometrais . Mūsų dėmesys turėtu būti sutelktas į svarbiausius klausimus ir problemas . Spauda rašo Latvija ir Estija sutarė dėl bendro pirkimo vidutinės oro erdvės gynybos sistemų . Ar tai kam nors ka nors sako ?

Manau       2022-07-4 7:55

čia svarbiausia materialiniai išskaičiavimai . Dabar Landsbergiui pakels pensiją, padidins apsaugą ir t.t., na ir kai reiks valstybės lėšomis palaidos prezidentų kalnelyje .

Politologinė analiza       2022-07-4 7:17

Viskas straipsnyje lyg ir labai logiškai išdėliota, tikrai pasistengta parašyti, bet:
1. Vėl užsipuolamas Šeimų sąjūdis. Suprantu, kad tai konkurentas ir gal būt net tos pačios sistemos ūgliai, bet visdėlto, kam kąsti. Kas nuo to pasikeis?
2. Apie Landzbergį NS pareiškimo nebus dėl jo tėvo, nes šia tema geriau patylėti dėl jo dviprasmiškos padėties sukilimo požiūriu. Iš vienos pusės sėdėjo sukilėlių vyraiausybėje, o iš kitos pusės taip pat sėkmingai integravosi KGB rezidentu Australijoje ir dar skėmingiau sugrįžo į Lietuvą. Jau nekalbant, kad rusai primins vokiečius ir niekas neprimins caro ochrankos. Toks jau buvo žmogus - Šlykštynė.
3. Keista ta NS pareiškimų politika. Jie reikalingi tam, kad partija primintų apie save ir pasakytų savo nuomonę. Bet ta nuomonė pasakoma labai selektyviai. Kažkada rašė apie Taivano nepriklausomybę, o kai Adomėnai ir Maldeikiukai pažaidė ta tema, tai NS tik nurijo savo šūdo gabaliuką.
4. Tas pats yra ir su Kaliningrado tranzito afera. Tylėjimas ta tema sako, kad ir NS yra ribos, kurių bijoma peržengti. Ukrainos tema yra lygiai taip pat gana įdomi. Iš vienos pusės vapaliojama apie ukrainiečių tautą, o iš kitos pusės labai sunku rasti nors vieną ukrainietį Vilniuje - vieni rusai iš Rytų Ukrainos. Taip pat juokingai skamba kalbos apie meilę Ukrainai, kuriems visiškai nusispjauti ant tos Lietuvos, nes tai buvo tik dar vienas okupantas, kuris buvo geresnis už kitus, nes buvo pirmesnis. Kaip kažkoks išdidus chocholas džiaugsis, kad kažkokia nusususi Lietuva kažkada juos valdė. Panašu į meilę be atsako. Nekalbėsiu apie Eurovizijos balsavimus:). O ką jau kalbėti apie Ukrainos valžią, su kuria net mūsų korupcionieriams sunku susilyginti. Ukraina panaši į plastmasę, kuri neatlaiko laiko išbandymų, nes yra tik okupantų išvirtas subproduktas.

tam kodėlčiukui (Kodėl?)       2022-07-4 6:26

Ko tie “Sąjūdžio pirmeiviai” neatkūrinėjo Lietuvos valstybės iki Gorbio, sakykime, kokiais 1981 ar 1983 metais, ar dar anksčiau? Ką jie veikė, kaip kolaboravo su Blogio imperija ir jos sąjungininkėmis vien pagal BK straipsnius? Dalyvavo “miravojoje”-pasaulio pavergimo kampanijoje, proletariato revoliucijoje, proletariato diktatūroje, kuriant Pasaulio sovietų socialistinę respubliką ar ką ten dar tokio? Kaip jie darbavosi LK(b)P CK sekretoriate, LSSR Ministrų Soviete kalbas berašinėdami. Dabar tą miravosios revoliucijos idėją ir vairą perėmė globalistai (konservatoriai, Lietuvos krikdemai pas konservatorius, liberoidai, visokios mažumos, pažangos, tvarkos ir teisingumai), kurių tikslas vienas pasaulis, viena kalba, anot J.Kenedžio, vienas imperatorius (Pasaulio kunigaikštis). Viena pasaulio internacių bendruomenė. Tad kaip jie gali save demaskuoti, ponios ir ponai, a? Jiems trukdo tai padaryt jų asmeninė padėtis ir buvusi negarbinga tarnystė, dalyvavimas melo orgijose, išdavystėse ir kitose niekšybėse, ir pan. Dabar proletariato diktatūra išvirto į raudonųjų oligarchų diktatūrą, į milijardierių rūpestį mažutėliais, jiems nuolat bloginant gyvenimo sąlygas, juos nuolat mažinant - siunčiant į rojų, į aną pasaulį ubagėlius, taip sakant ške, anot vieno prezidento. Rudenį žadą ubagėlius iš esmės pradėt globot.

Kostas       2022-07-3 22:29

Viskas cia gerai. Nematau nieko blogo tame, jog Seimo balsavimu, kuprotasis Ozys Vycka paskirtas visos Lietuvos satanistu, pe4erastu ir narkomanu virsininku. Jis to tikrai nusipelne…

Visiškas dugnas       2022-07-3 20:58

Skaitykite LL: ““Kad V.Landsbergis pasiskelbtų valstybės vadovu, teko legalizuoti narkotikus “.

to Didysis kunigaikštis tam 15:38       2022-07-3 20:57

Kas tada gyveno ir protavo - puikiai žinojo kas kuo buvo. O dabar beliko tik valdžios troškimas bet kokia kaina, ne daugiau, kaip ir tas Covid - 19, pirmiausia biznis ir nieko daugiau. Milijardieriams labai rūpi ubagų gerovė ir ypač jų sveikata, todėl gydymas, med.pagalbos prieinamumas, medikamentai be galo brangūs ir nuolat brangsta. Viskas vardan tų mažutėlių, net darbo birža brauks iš sąrašų tuos mažutėlius bedarbius, kad kuo greičiau ta gerovė eitų kulversčiais per Lietuvą - mažėtų lietuvių.

Didysis kunigaikštis tam 15:38       2022-07-3 20:15

Tu abejoji, kad Vytautas Landsbergis buvo Tautos Vadas ir lietuvių tautos vedlys 1989-1991 metais? Vadinasi būtent tu ir esi rusų agentas, nes pats smirdi tuo, kuo kitus tepi.

Jos nieko       2022-07-3 19:43

nebijo, nes savos, o kam - patys kuo geriausiai žinote be paaiškinimų. Joms apsaugos nereikia.

habilitâs       2022-07-3 16:38

Kad spektaklis – tiesa, bet tą spektaklį kuriate jūs, o ne V. Landsbergis, jam rūpi tik viena, kur bus palaidotas. Jei prezidentų alėjoje, Antakalnio kapinėse, tada viskas stos į savo vietas: gėlės bus nešamos prezidentams, garbės sargyba šautuvų salvėmis gerbs prezidentus. Ir istorija bus rašoma apie prezidentus, o ne kažkokius laikinus vadovus.

Ir jūsų taip dievinamas Sąjūdis niekam nerūpės, nes jis buvo, viso labo, tik laužtuvas „landsbergininkų“ rankose, su kuriuo buvo išlaužtos „brazauskininkų“ nomenklatūrinio pastato durys ir užimtos jųjų vietos. 

Jei ne Sąjūdis ir ten sulindę kagėbistai, gal būt būtume tapę valstybe, o ne 65 000 km² teritorija prie Baltijos jūros, gal ir tokie cirkai nevyktų, kokie vyksta dabar. Esame vienintelė ES teritorija, kurioje įvesta Nepaprastoji padėtis, pasirodo kažkur vyksta karas ir teritorijos gyventojams nesaugu, išskyrus naująją Marytę Melnikaitę ir Zoją Kosmodemjanskąją, kurioms panaikinta apsauga, nes jos rusų nebijo, šuniuką pavedžioti ar pieno nusipirkti eina kaip drąsuolis Šveikas. Nekalbant jau apie kitus įstatymus, kuriuos svarsto ir priima šios Titaniškos kadencijos Seimas.

Skvernelio       2022-07-3 16:32

Vardan pinigu parija ir jis pats,tai politines prostitutes.Nejaugi ir dabar musu zmones ne prasikrapštis akiu?

Didysis kunigaikšti,       2022-07-3 15:38

ką rūkei šįryt, kokią ruską machorką, kad toks erelis?

Šlovė rusų kariams!       2022-07-3 14:57

Всего с начала проведения специальной военной операции Российской армией уничтожены: 229 самолетов,
134 вертолета,
1440 беспилотных летательных аппаратов,
353 зенитных ракетных комплексов,
3893 танка и других боевых бронированных машин,
704 боевые машины реактивной системы залпового огня,
3078 орудий полевой артиллерии и минометов,
3979 единиц специальной военной автомобильной техники.
Kaput Ukraine! Herojam kaput.

Didysis kunigaikštis       2022-07-3 14:47

Vytautas Landsbergis buvo Lietuvos imperatorius, etmonas ir vyriausias žynys Krivis 2.0 viename asmenyje!!! Visi tuo abejojantys esate Kremliaus agentai!!!

Kaput Ukraine! Herojam kaput       2022-07-3 13:53

Lugansko liaudies respublika -LLR - visiškai išvaduota nuo nacių, benderovcų ir kitų Zelenskio banditų. Pagoglinkit - “ Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР”.
https://ria.ru/20220703/lnr-1799896391.html

O gal dauguma       2022-07-3 13:24

jų pakabinti, nes Perestroikę pradėjo Bolševikų partijos ir KGB viršūnė su pačiu pačiausiu Generaliniu sekretoriumi M.Gorbačiovu, o ne Lietuva ir ne Lietuvos inteligentai. Kiek Lietuvos inteligentų atėjo į mitingą Vilniaus Katedros aikštėje, kai pirmąkart buvo iškelta Lietuvos Trispalvė. Aš ten buvau, bet dabartinių ir buvusių šustriakų, prapiesorių ir docentų, ypač Kolchozų plėtros docenčių ten nemačiau. Su raudonais raiščiais ir raudonkepurių buvo, kurie dabar sėkmingi verslinykai - labai turtingi ir privilegijuoti. Gal kas žino to partizano vardą ir pavardę, pirmąkart iškėlusio vėliavą Katedros aikštėje LLL susibūrime?

Kodėl?       2022-07-3 13:11

Kodėl padorūs Sąjūdžio pirmeiviai neparašo tikrosios Sąjūdžio istorijos? Kas trukdo?

Labai taikliai        2022-07-3 13:08

Lietuvos širdyje sėdi senis, prisisiuvęs tėvynę prie savo kišenės (J.ERLICKAS).

Al.       2022-07-3 13:03

Atkurtosios Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirmininkas tuo metu ir buvo Lietuvos vadovas, ,,įgaliotas atstovauti naujajai valstybei santykiuose su užsienio šalimis. Faktiškai tai buvo vienintelė funkcija, kurios nevykdė V. Astrauskas – paskutinis sovietinės Lietuvos AT pirmininkas.” Ši funkcija ir nulėmė jo kaip vadovo poziciją. Ar jis renkamas visuotiniu balsavimu, ar seime, kaip Estijoj ar LDK, dalykas antraeilis. Kaip ir jo asmeninės savybės. Nei Garbačiovo, nei Jelcino liaudis nerinko, o AMB išrinkimas, mano nuomone, buvo suklastotas. Bet jie buvo šalies vadovais.
Todėl, man atrodo, NS, užuot ginčijęs patį vadovavimo faktą, verčiau vertintų darbus. Tada ir dabar. Ir skelbtų savo programą. Neapsiribojant Valstybės aikšte, Neužmirštuolėm, o apimant visumą - darbą, verslą, laisves, pinigus, mokesčius, švietimą, sveikatą, valstybės valdymo sistemą, visuomeninę televiziją ir t.t. Kai kas iš to daroma, bet visumos nesimato. Ir Landsbergio oponentai opozicijoj kaltina Lansbergį savo asmens sureikšminimu, nutylint kitų indėlį. Ir tame yra tiesos. Bet ar panašiai nėra ir Nacionaliniame Susivienijime ? Kaip ir daugelyje kitų Lietuvos partijų. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis tuo ir buvo gyvas, kad ten buvo daug asmenybių, o ne vienas solistas.

Dzeikas       2022-07-3 13:01

Jeigu LTSR Auksciausiaja Taryba galima pervadinti ‘atkuriamuoju seimu’ tai kodel Tarybos spikerio, arba tautiskai snekant vedejo pervadint ‘prezidentu’?
Imkite pavyzdi is sovietinio mult-serialo ‘Mauglis’ kur smauglys Ka veda auklejamaqji darba su banderlogais.

Jules       2022-07-3 12:43

O istorija dar negreit bus parašyta ir jos jokiu būdų neparašys nei oficialūs ir valdiški raudonosios oligarchijos dvaro istorikai, nei Kapsukės pseudo istorikai-apsišaukėliai su aukštais moksliniais laipsniais. Tiek seni, tiek ir jauni. XX amžiaus istorija ir svarbiausieji jo dokumentai bei organizatoriai tebėra įslaptinti, viešai nepaskelbti, bet šito nežino edukuotieji (vakcinuotieji), bet žino diletantai, neturintys viršininko, bet lengvai atsiduriantys, sakykime, kalėjime, psichuškėje, kaip ta Lietuvių kalbos mokytoja, paniekinta apsišaukėlių dimokratų Lietuvoje arba išmetami per langą, kaip tas pirmasis JAV Gynybos ministeris(sekretorius) James Forrestal arba susprogdinamas ir ligoninėje pribaigiamas, kaip legendinis generolas George Patton’as, už raginimą išvaduoti Rytų Europą nuo Stalino Rusijos okupacijos ir išgelbėti Baltijos tautas. Už norą išgelbėti prievartaujamas ir žudomas Berlyno moteris, jaunas ir senas. Už norą išgelbėti Prahą nuo Stalino Rusijos. Arba bendrų sąjungininkų pastangų dėka likviduojamas prezidentas J.Kenedis ir jo broliai. Apie tikrąją Perestroikės istoriją išvis dar anksti kalbėt, ypač, kai lūžta lūžis prie Baltijos. Kas gali sustabdyti tą mūsų tempimą katastrofon, tą lūžio lūžį?

Ričardas Blekas ( Schiller Institute)       2022-07-3 12:22

Col. Richard Black: U.S. Leading World to Nuclear War
https://www.youtube.com/watch?v=dcp0TYx_eUI&ab_channel=SchillerInstitute

Pensininkas       2022-07-3 11:18

Laukiau ,kada gi prabils Radžvilas šia tema, ir štai po trumpos pauzės ,kaip paprastai -ilgas straipsnis. O geriau jo nebūtų buvę, bet profesorius be šito negali,jis tiesiog tuo gyvena .Man ,kaip ir visiems būsimo seimo rinkėjams,įdomu ir aktualu kiti dalykai ,nukreipti į ateitį ,kuriuos galėtų nušviesti Radžvilas, kaip partijos vadovas,atrodo ,dalyvausiantis seimo rinkimuose.O aikštė ,,neužmirštuolė,,ir kt. -jau šnekėta ,jau girdėta.O kas toliau be pasikartojančios kritikos -ir nieko.Nuolatinis noras plaukioti praeityje,sugebėjimas dėlioti akcentus,lyg ir nieko neiškreipiant,potekstės ir palyginimai.Ir tikslas-pasakyti ,kad V.Landsbergis nebuvo vadovas, kad Lietuva tuo sudėtingiausiu metu buvo be vadovo. Palikim tai istorijai,profesoriau ,pakelkit žvilgsnį į ateitį.

Kvailybių Lietuva       2022-07-3 11:03

Kirkilas sako kad BIŠKĮ Lietuva išsišoko su tuo tranzito sustabdymų į Kaliningradą bet jai išėjo į naudą dėl NATO stiprinimo.O juk Anušauskas irgi sakė kad 4 tūkst.nelegalų specialiai įleido į Lietuvą kad eurų daug gautų iš Briuselio neva naudą apturėjo.O dabar galimai Lietuva turės tuštinti biudžetą nes pasirodo kad nelegalų teisės buvo pažeistos Lietuvoje.Nu jooo….Skamba Lietuva per pasaulį tik iš blogos pusės..?

stasys        2022-07-3 8:45

Vieni karūnuoja kiti sumasto būdą kaip ją nuimti nuo galvos kuri labai jos nori ir tikisi . Jei neklystu tai tas sprendimas daugiau formalus įteisinimas , ar iki to įteisinimo nebuvo elgiamasi su V.L. kaip su pirmu vadovu atkurtos valstybės ? Kas norės tas pripažins kas norės tas nepripažins arba rašys kaip ‘prašalietis’ pašūkaliojimais į alaus butelio gurklelį . 
Nesuprantu ko čia LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS žvygauja dėl ‘zigmulio’ šarkos taršką ten kur galima rasti ka nors blizgančio ir vertingo , vienok Lietuvai iš tokiu siūlymu jokios naudos tokiu karštu laikotarpiu . Orkai vis dar galvoja ir svarsto kaip nubausti Lietuva ..

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-07-3 8:18

(pataisyta)
Zigmas Vaišvila siūlo 35-iems (apsišaukėliams) seimo nariams inicijuoti referendumą dėl pirmalaikių seimo rinkimų.
Va čia, Giedrės Gorienės Karštas komentaras (nuo 1:15:00)

https://www.youtube.com/watch?v=P8qWCCp_5bw

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2022-07-3 8:17

Zigmas Vaišvila siųlo 35-iems (apsišaukėliams) seimo nariams inicijuoti referendumą dėl pirmalaikių seimo rinkimų.
Va čia, Giedrės Gorienės Karštas komentaras (nuo 1:15:00)

https://www.youtube.com/watch?v=P8qWCCp_5bw

Prašalietis       2022-07-3 8:16

Juokinga yra skaityti pseudo valstybinio lansberginio durnių laivo “pagrindinio naciuonalisto” Radžvilo “filosofinius samprotavimus” apie “istorines tiesas”, kuriose   gorbačiovinio sparno KGB “patarimais” ir palaikymais vienu metu visose sąjunginėse respublikose atsiradusių “liaudies judėjimų” Gorbačiovui ir perestroijkai remti, Lietuvoje tai buvo “Persitvarkymo sąjūdis Gorbačiovui ir perestroijkai remti” sambrūzdžio vado V.Lansbergio “pagrindinio artisto vaidmuo” atsirado po Gorbačiovo su “perestroijkos architektu” Jakovlevu inspekcinio atvykimo į Vilnių susitikti ne su komunistų partijos Lietuvos padaliniu it vadovais, o su perestroijkiniu sąjūdžiu. Taip kad Gorbačiovinis teatras išvažiavo, bet jo lietuviški artistai visi liko ir visus 30 metų užsislapstinę ir neužsislapstinę toliau neišsivaikščiojusiems lansberginio durnių laivo “runkeliams” vaidina “patriotinius prezidentų, ministrų, politikų....” vaidmenis. Ne išimtis ir V.Radžvilas,kaip ir A.Juozaitis, M.Laurinkus…..., kuris neprileidžiamas nuo 1990 metų lansberginiame-brazauskiniame, šiandiena tik lansberginiame, durnių laive neišsivaikščiojusiems vietiniams runkeliams suvaidinti bent kiek reikšmingesnį “politinį” vaidmenį , ir po šiai dienai nepraranda vilties suvaidinti kiek reikšmingesnį vaidmenį “istorinės tiesos ieškojimo spektaklyje”. Lansberginio durnių laivo “tautinių” runkelių, puskvailių ir idiotų publika istorines ir kitokias tiesas vieni kitiems ne įrodinėja, bet vieni kitus įtikinėja kas “yra tiesa”. V.Radžvilui, kaip vienam “žymiausių šiandienos filosofijos profesorių”, profesionalaus propagandistinio artisto V. Lansbergio “suvaidinusio žymų perestroijkinio sąjūdisto vaidmenį” paskelbimas “buvusiu valstybės vadovu” nelabai atitinka istorinę tiesą, o Dzūkijos miškeliuose išsikasusio bunkerį ir iš ten “prezidentavusio” Ramanausko-Vanago paskelbimas “buvusiu valstybės vadovu”, lansberginio durnių laivo “protingi” durniai vieninteliai pasaulyje baltarusių namų šeimininkę Tichanovskają paskelbė “išrinkta Baltarusijos prezidente”... yra “objektyvios tiesos”... Lansberginio durnių laivo “intelektualams” kaip Radžvilas niekaip “patriotiškai nedaeina”, kad reali istorija net ir lansberginiuose durnių laivuose turi būti ne “turinčių balsus formuojama”, o remiantis faktais ir istoriniais originaliais dokumentais, nekreipiant į turinčių balsus propagandistų formavimus, fiksuojama…. Tik žinodami ne “suformuotą”, o tikrą savo istoriją tautos ir valstybės gali suvokti kas vyko ir vyksta realiame pasaulyje, to dėka turi daugiau mažiau galimybių realiame pasaulyje ir išlikti… Su šiandieniniu lansberginio durnių laivo “patriotiniu supratimu-kto neskačet tot maskal” netolimoje ateityje beliks, kaip ir šiandieniams Ukrainos banderiniams chalopams, savo mokyklų mokiniams “formuoti istorijos vadovėliuose”  “istorines tiesas”, kaip prieš 140 tūkstančių metų Ukrainos “ukrai prie caro Garoko kasė Juodąją jūrą” ir iš tuometinių “ukrų” šiandieninės Ukrainos teritorijoje “formavo ir kūrė Europai jos tautas”: prancūzus, vokiečius, anglus, ispanus, portugalus, italus….lietuvius….

Rasa       2022-07-3 7:26

Visi laukia V.P. mirties, o lietuviai dar ir V.L. iškeliavimo. Tokie gyvena ilgai, kad savo buvimu ugdytų mumyse pasipriešinimo blogiui dvasią. Bet mes nesiugdome tik rašome. Rašytojų karta.

nenuvertė komunistų ir kitų kolaborantų       2022-07-3 6:52

sušildė gyvates užantyje,
gyvatės dabar visiems kanda
——-
lietuvi !
nekartok landsbergio klaidos !
nekęsk kolaborantų ir okupantų !!

123.       2022-07-2 23:45

Kaipgi bakas su zingeriu nebalsuos už landsberg ? savi už savus.

Dvi naujienos       2022-07-2 22:11

Bloga - kad dar gyvas, gera - jog greitai dvės

Nuomonė       2022-07-2 22:10

Geriau prieš balsuodami Seimo nariai būtų paklausę seno Ožio, kur jis liepė Vertelkai ir kitiems Panevėžio tulpiniams banditams paslėpti nupjautas Kiesų tėvo ir 25mečio sūnaus galvas?

Apgailėtina       2022-07-2 22:09

Tauta neišrinko Vyckos Landsbergio prezidentu, tai užteko ir 74 Seime užslaptintųjų dar 75 metams KGBistų ir jų palikuonių balsų.

Laukiam laukiam       2022-07-2 22:08

Tai gal pagaliau visaliaudinė šventė bus? Turiu omeny kojas užvers ožys.

Kamilė       2022-07-2 22:06

Ar užrašėte seimo nuo*pi*sos , kad gvaltavotas anūkas Gabriukas galėtų paveldėti šitą titulą ?…

Tomas       2022-07-2 22:04

Pasirodo, turėjom tada prezidentą, tik nežinojom. Tichanovskaja, Baidenas, Guaido… keistu laiku gyvenam?

vladas lukosevicius       2022-07-2 22:01

MEN*tozauras Skvernelis pardavė eilinį kartą Lietuvą Lanzbergiui ... Jie prabalsavo už Lanzbergio iprezidentinimą už dotacijas jų partijai , po 170 tūkstančių mėnesiui , o pilnai gaunasi virš milijono ….

Žmonės       2022-07-2 21:57

Kodėl tų sveikinimų tiek mažai, kur tautos džiaugsmo šūkiai gatvėse, kur gėlių kalnai jūsų prezidentui?Kodėl jūs nestovit prie jo namų ir nesveikinat gyvai?Istorijos klastojimas nėra teisingumas.Tauta nerinko jo prezidentu, tik putinas taip pats save renka Rusijoje.

Rolandas       2022-07-2 21:55

Valstybės vadovo funkcijos pereinamu laikotarpiu paliekamos koliagialiam parlmento organui-Aukšiausios tarybos prezidiumui ....... Tai kokio Byyy*bio Lanzbergą iprezervatyvinote ?…..

Rimantas       2022-07-2 21:53

Lietuvos sunaujai zandikaulis atvipes… Eidavo, balsuodavo, “rinkdavo” o cia pyst, pasiskelbe prezidentu be jokiu rinkimu☹️

vladas lukosevicius       2022-07-2 21:52

Žydofašistas Lanzbergas naikines Lietuvių tautą tapo Šunaujos valdovu , tokių pačių žydų užgrobusių seimą 74 balsais paskirtas ... Kaip simboliška ...

Tai senis       2022-07-2 21:28

prisiuves Lietuva prie savo kišenes.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.