Partijos

Vytautas Landsbergis. Gintaras ginčijasi su savim

Tiesos.lt redakcija   2018 m. liepos 3 d. 20:17

49     

    

Vytautas Landsbergis. Gintaras ginčijasi su savim

Sąjūdis būdavo ir tebėra puolamas įvairiais būdais. Tai ir istorijos kraipymai, faktų vengimas arba klastojimai, ir alternatyvūs sąjūdžiai, kurių vis norima pamėtėti. Viena politinė grupė pamėgino nugvelbti bent vardą, ėmė kukliai vadintis „sąjūdininkais“, bet Dievas nubaudė.

Kai kada reaguoju. Dažniau ne, bet mėgėjai tąsyk imasi provokuoti – antai skelbia „atvirą laišką“ (iš tikrųjų klausimėlių paskvilį) ir laukia pasekmių, kaip toliau tą senį pulti. Dar jis nepribaigtas.

Antai buvęs sąjūdininkas Gintaras Songaila, kuriam šių dienų Sąjūdis nepatinka, paberia delfinuose (2018-06-29) savų istorijos matymų ir legendų.

Iš pradžių eina lyg prieš Andrių Užkalnį ir už šio papeiktą Arvydą Juozaitį; bet netrukus atvairuoja į pagrindinį taikinį. Nutariau dėl savęs kai ką patikslinti, kad žinijos baseine mažiau teliktų suklaidintų. Klaidosklaida – yra ir toks margų jėgų uždavinukas, kuriam nepritariu. Faktų istorija man gražesnė už pasakyvus. Kas be ko, prisiminti šį tą iš praeities kovų irgi įdomu.

Vadovauti Sąjūdžio Seimo tarybai buvo ne nuopelnas, o darbas, tekusi visuomeninė pareiga – kolegos vieningai balsavo – ir atsakomybė. Kiti mat nenorėję „stumdytis“ prie vairo, gal G. Songaila geriau žino. Buvo konkrečiai siūlomas dar R. Ozolas; atsisakė, tai filmuota.

„Neradęs reikalo reaguoti“ į A. Užkalnio straipsnį apie A. Juozaitį, ir toliau laikysiuosi šios linijos. Nė neskaičiau to straipsnio, ir dabar jau tikrai neskaitysiu, nors G. Songaila reikalauja. Pernelyg daug laiko kainuotų, o jo maža beliko, kad komentuočiau visas peštynes smėlio dėžėje. Antai ne mano reikalas atsakinėti, ar G. Kirkilas posėdy buvo girtas, ar tik nuo pypkės apšilęs. Elgėsi savotiškai, gal nuo pypkės. Nereikalaukite vertinimo.

Mitingas Nepriklausomybės aikštėje prieš „Williams“ investiciją iš tikrųjų buvo už „Lukoilą“. Alternatyva Lietuvai. Tą gerai atsimenu, net knygelę išleidau („Lukoil“ prieš „Williams“). Suvienytos pajėgos (AMB, K. Prunskienė, A. Juozaitis, R. Pavilionis su būriu atsivestų studentų) stojo prie Seimo prieš vakarietiškus sąjūdininkus, kurie 1999 metais dar šį tą galėjo Lietuvos valdžioje. Beje, ir A. Paulauskas ešelonais važiavo per šalį kviesdamas į kovą prieš amerikiečius. A. Juozaitis viešai padovanojo plytą. Ačiū už humanizmą, by ne į langą ar į galvą. Plytą tebesaugau, atiduosiu į muziejų mūsų kovų dėl energetinės nepriklausomybės istorijai.

Neištvėrė tada net santūrusis prezidentas Valdas Adamkus, po R. Pakso atsistatydinimo kreipęsis į visuomenę.

„Man labai apmaudu, kad dvejus metus užsitęsusias derybas dėl „Mažeikių naftos“ privatizavimo Lietuva vainikuoja tik opozicinių partijų ir mitinguotojų sukurstyta antivakarietiška isterija. Filosofas, stovintis ant bibliotekos laiptų su plyta rankoje ir grūmojantis anglams, amerikiečiams ir žydams. Kas tai? Būsimos, dvidešimt pirmojo amžiaus Lietuvos simbolis?“

Taip ir tas Landsbergis džiaugėsi suskaldęs anksčiau tokią vieningą Lietuvą! (Songailos kartojama legenda).

Apie Sąjūdžio steigiamąjį 1988 m. susirinkimą. V. Landsbergis skubėjęs išeiti, dar nesibaigus piliečių susirinkimui MA salėje, kurį E. Vilkas vis mėgino nutraukti (žr. „Sąjūdžio žiniose“). Esu jau ne kartą atsakęs, kam iš tiesų įdomu, kad turėjau sutartą muzikinę repeticiją televizijoje. Tad pasisakęs už būsimą Sąjūdį išėjau ir nė nežinojau, kad mane išrinko. Per prabėgusius 30 metų aktyvistas G. Songaila būtų galėjęs surinkti telefono numerį ir bent pasiklausti. Toks žurnalistikos etikos specialistas.

Landsbergis, anot jo, neseniai apšaukęs kitą organizaciją „trijų asmenų Sąjūdžiu“. Matėm, kaip trys buvusios prieš 30 metų organizacinės grupės nariai vienas per kitą kalba Seime už Sąjūdį, kurio jubiliejinis XVI suvažiavimas įvyko vos vakar, bet nei situacija, nei Suvažiavimo turinys G. Songailos nedomina. Jis tikrai pasitraukęs iš Sąjūdžio.

„Kremliaus okupantams buvo naudinga sugriauti šį simbolį (V. Landsbergį – rašo G. Songaila!), sėti nusivylimą pačia Nepriklausomybe“. Citatos pabaiga. Čia beveik neprieštarauju, abu prisimenam panašiai. Juolab G. Songaila kaip oficiali spaudos priežiūra yra vėliau pats prisidėjęs griaunant Seimo pirmininko autoritetą, negynęs apšmeižto – apie tai prisimena komisijos narys tėvas V. Aliulis. Visi buvom dalyviai.

Ir toliau iš legendų apie Landsbergį.

Jūs, Landsbergi, „ėmėte Sąjūdį tapatinti su savim“. Praverstų, Gintarai, bent viena citata. Kai išleidau atsiminimų knygą „Lūžis prie Baltijos“, buvo pastebinčių, kad niekur nevartoju įvardžio „aš“. Visad rašydavau „mes“. Ką darėm, tą ir padarėm. Neturėjom valstybės lėšų toliau išlaikyti socialistinius kolūkius , tad jie ir sunyko, išnyko. Tai ne Landsbergio darbas, nesitapatinu su visokeriopa Sąjūdžio veikla. Gairės žemdirbiams buvo arba savanoriška bendrija, arba šeimos ūkis. Žinoma, ne dešimčių tūkstančių hektarų.

„Menamų Kremliaus agentų įvardijimo taktika“. Vieną kitą sąmokslėlį (kovo 12, sausio 13) išties yra tekę įvardyti be pagyrimo. Prokurorai pridengė, tai jų baras. Tačiau kas ir dabar troliškai ironizuoja dėl agentūrų ir taikiosios Rusijos tik numanomos grėsmės, tas iš tiesų veikia kryptingai. Ne žadina, o migdo.

„Vėliau Lietuva buvo suskaldyta į tikrus patriotus ir įtartinus“. Tai ypač ryšku žemės klausimu – ar grąžinti, kas neteisėtai atimta? Sąjūdis – taip, grąžinti. LKP (ir AMB, deja) – negrąžinti, palikti kolūkius ir tarūkius. Ar Karbauskiai už seno tipo kolūkius, ar už naujo? – reali diskusija vyksta dabar. O Songaila? Būtų šiek tiek aiškiau, kas kur stovi.

V. Landsbergis „ekskomunikuoja“ kai kuriuos veikėjus… Na, Lietuvos Sąjūdis nėra bažnyčia, nei pagonių, nei krikščionių. Nepatenkintieji savaime tampa atskalūnais (pradedant Vytautu Petkevičium), o jei Gintarui patinka bažnytinis žodis - patys ekskomunikuojasi. Laikomi pasitraukusiais iš Sąjūdžio. Paprasta.

Jūs, Vytautai Landsbergi, savinatės visą Sąjūdį!.. – Tokios nuosavybės nesu niekur deklaravęs, nerašykit skundų valdžiai. O savintis pusę? Ketvirtį? – Nėra savinimosi, nes tai ne daiktas. Idėja, viltis. Galbūt. Eilinis ateities forumas gal atrodys patrauklesnis.

Dabar „Sąjūdžio tikslai ir vertybės metami į šiukšlyną kartu su Lietuvos ateitimi“. Taip atrodo buvusiam sąjūdininkui. Visai būtų tikę toliau dalyvauti Sąjūdyje ir ginti jo vertybes, pavyzdžiui, europinę demokratiją. Tačiau galima agituoti už antieuropinį (Europos sutarties nutraukimo) referendumą, nors Lietuvos Sąjūdis 2014 m. pasisakė prieš tokią agitaciją. Turime likti ES, o referendumininkai tegu nemulkina žmonių. Arba Europa, arba Eurazija.

Sąjūdis surengė suvažiavimą bažnyčioje. Tuo pat metu, kaip senoji iniciatyvinė grupė – minėjimą MA salėje. Abi organizacijos – Sąjūdis ir „Pro patria“ orientavosi į steigimo datą. Surengti suvažiavimą MA salėje Lietuvos Sąjūdžiui sutrukdė pati Lietuvos Mokslų Akademija. Sąjūdžiui – negalima. Po to iniciatyvinės grupės nariams pasirodė galima.

Kadangi Sąjūdis rado erdvę ir surengė jubiliejinį suvažiavimą Pranciškonų konventualų bažnyčioje kaip salėje, ten dalyvavau, kalbėjau. G. Songaila nedalyvavo. Kodėl? Būtų geriau orientavęsis, gal ką naudinga pasakytų. Vis dėlto veteranas.

G. Songailos tekste yra pokalbių su savim ir sapnų, apie kuriuos nesiimu spėlioti: kur neva solidarizuojuosi su nelemtaisiais Užkalniu ir Tapinu? Ar pats gerb. Songaila neužklydo į mitingą dėl drg. Basčio išteisinimo? O kas ta ragana, kuri man, Songailos žiniomis, kažką „lašina į ausį“? Čia pavardė itin praverstų, nes pats neįžvelgiu.

Bet jau toks lygmuo.

„Dešimtmečiais nebuvo žengta jokių žingsnių dėl Lietuvos energetinės nepriklausomybės“. Buvo žengta nemaža žingsnių, Gintarai, bet dėl kai kurių (įsileidžiant JAV kompaniją kaip dalininkę) labai pyko kolega A. Juozaitis. Net plytą atsiuntė – tą jau minėjau. Gal dėl „Lukoilo“ nebūtų taip pykęs. Užtat mūsų buvo stabdomi BRELL spąstai (V. Landsbergis, I. Degutienė), kol R. Paksas vis tiek mus – Lietuvą – ten įkišo. Į posovietinę daugiašalę struktūrą, nors tai draudė Konstitucija.

Gintaras Songaila nesiorientuoja įvykiuose, by pavaryti.

Verčiau paragintų dabartinę Vyriausybę greičiau atsikirsti nuo BRELL.

Skaitytojams linkiu sėkmės.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

kas cia do kgbistu portalas?       2018-07-14 1:59

ozys yra Lietuvos nelaime ir sekmingai tarnauja savo ponams irgi zydams is uzsienio - tiek kremliuje tiek briuselyje tiek ir uz atlanto…kuo greiciau juo ir jo siubinlaiziais kgbistais turime atsikratyti ir pilnai uzgrobta valdzia Lietuvoje perimti atgal i savo Lietuviu (pagal krauja ir prigimti, o ne pagal nora kaip ozys kad skelbia ir vykdo suslovo plana Lietuva be Lietuviu) rankas

Pikasiau       2018-07-8 14:49

AMB privilegijas prarado, užtat VL gerai gavo privolegijų, net apsaugą kainuojančią Lietuvos biudžetui 272000eurų per metus. Jam apsauga užtai, kad padovanojo Mažeikių naftą amerikos žydeliams ir už kitas aferas, kurios visiems yra žinomos.

>tam       2018-07-6 9:04

Jeigu toje Gudijoje jau taip blogai, tai kodėl važiuoja į tą Gudiją lietuvaičiai apsipirkti? Jei pas mus taip viskas klesti?

tam-"šis šachmatininkas paaukojo pačią Lietuvą"       2018-07-5 22:21

Cituoju komentuotojo zodzius-“sugriovė viską, pradedant lietuvišku kaimu, pramone”. Yra tokia Gudija, kur niekas nesugriove nieko, ten kolchozai ir pramone. Siulau emigruot i sia sali. Ten atlyginimas 250 euru, o desra kainuoja kaip Lietuvoje. Nuvaziuok paziurek, gal maziau apsiseiliosi.

remesi       2018-07-5 19:04

tai lietuviais, o toks ramstis nelabai tvirtas, tai ir nesuprasi dabar kur klaidos, o kur nusikaltimai, kur tiesa, o kur melas, viskas susipainiojo, kaip toje Garliavoje, kaip skraidancios zemes misleje, kaip Gedimino kalno istorijoje, kaip Antaviliu milijonu dalybose, kaip Stikliu, Adamkaus ir jo sveciu epopejoje

Klausyklose       2018-07-5 12:27

patarinėja keikti Vytautą. Viešai ir komentaruose. Kokia intencija?

Antanas       2018-07-5 12:01

Ir šiandieną  tėvai “Aliuliai” prisiminami kaip priedanga. Ir Seime tie “tėvus” išprievartaujami prisegant vietoje Vyties ( o labiau prie sutanos tiktų  kryželis ir prieš  patriotinę  kalbą  tiktų  maldą  sukalbėti kaip kad daro tikintys Vokietijos vyskupai ) masonų  “niezabūdką.” O pats tėvas V. Aliulis savo prisiminimų  knygoje rašo,  kad aš  be reikalo papuoliau į  Sąjūdį ( tokių  “papuolimų” Sąjūdžiui reikėjo)nes buvau bailys. Tai va ponas profesoriau, nei Wilemsu nei Lukoju nereikėjo manau remtis o kaip pats minėjote, kad tamstai į visus neaiškius Sąjūdžio klausymus atsakydavo kardinolas V. Sladkevičius, tai ir čia reikėjo kardinolo atsiklausti. O dabar jau manau nėra ir tokio nei “bailio” tėvo kuris tamstai manau duotų  atsakymą? Yra manau vienas, bet jį  tars ISTORIJA.

>aha       2018-07-5 10:19

ale taip ėmė vienas atsistojęs prieš tarybų sąjungą ir ją sugriovė. Mat, kokio drūto vyro būta. Štai kur antžmogis, todėl po sovietų sąjungos sugriovimo jam sugriauti Lietuvą buvo vieni niekai.

aha       2018-07-5 9:52

Patinka kam tai ar ne, bet Vytautas Lansbergis sugriove sovietu sajunga. Vytautas Lansbergis tai yra musu tautos veidas kovoje del nepriklausomybes. Dergdami si zmogu jus dergiate pirmiausia patys save. Turekit zmones siek tiek savigarbos.

Pikasas3       2018-07-5 9:38

RETRO 2010-03-15

„Prisiminkime kas gi vyko Lietuvoje prieš Kovo 11-ą dieną. Visus svarbiausius naujai išrinktos AT sprendimus lėmė Lietuvos žmonių valia, išreikšta rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą metu. Tuomet ryškią persvara laimėjo visiškos Lietuvos Nepriklausomybės šalininkai ir tai atsispindėjo renkant naują AT pirmininką. Buvo pasiūlytos dvi kandidatūros - Vytauto Landsbergio ir Algirdo Mykolo Brazausko. Už V.Landsbergį balsavo 91 deputatas, prieš - 42, už AMBrazauską - 38, prieš - 95. O tai reiškė, kad LKP propaguojama pozicija „suverenitetas - suverenitete“ ar AMBrazausko „Stepas po Stepo“ pralaimėjo. AMBrazauskas dar prieš balsavimą siūlė ėjimą nepriklausomybėn lygiagrečiai derinti su ekonomikos sutvarkymu. Tai buvo atsakymas į Aloyzo Sakalo klausimą kas darytina pirmiau. Česlovas Juršėnas siūlė ir po AT apsisprendimo atlikti respublikoje visuotiną referendumą. Šis, turintis gerą informaciją LKP CK darbuotojas negalėjo nežinoti, kad sekantis referendumas sojūzo AT jau buvo numatomas po penkių metų, o penki metai buvo numatyti, kaip apsisprendžiamasis periodas. Tad AT deputatai padarė, A.Juozaičio žodžiais „istorinę klaidą“ išsirinkę ne AMBrazauską , o V.Landsbergį ir šio paskubinti padarė ryžtingą apsisprendimą dėl Nepriklausomybės akto paskelbimo. Kovo 12 dieną tai padaryti jau būtų per vėlu, nes Sojūzo AT ruošėsi savo sesiją pradėti nuo respublikų (ne)išstojimo iš Sojūzo patvirtinimo. Jei lietuviškasis „dainuojančios revoliucijos ledlaužis“ būtų nesugebėjęs apiplaukti LKP ledkalnio, tai ne tik Lietuva galėjo įstrigti teisiniuose debatuose su Maskva, bet ir visas sovietinės imperijos kolonijų laisvėjimo procesas gerokai užsitęsti. Štai kokia pavojinga tuomet buvo A.M.Brazausko ir jo aplinkos pozicija mūsų ateičiai. Manau, kad A.M.Brazauskas turėjo rasti savyje dvasinių jėgų ir atsiprašyti už tuometinį neryžtingumą, būtent labai svarbią Lietuvai, Kovo 11-os dieną. (Nebesuspėjo tai padaryti-.P.) Toks atsiprašymas nenubrauktų SSKP LKP pirmojo sekretoriaus A.M.Brazausko ryžto atsiskirti nuo savo motininės partijos ir jo drąsos aiškinant M.Gorbačiovui apie tai, kad Lietuvos simboliai nenulems tolimesnio LSSR statuso. Jei Lietuvos kiti sąjūdininkai galėjo neprarasti tik savo grandinių, tai LKP „šulams“ grėsė visų privilegijų praradimas gal netgi su sunkiomis kitokiomis pasekmėmis. Šiuo požiūriu AMBrazauskas rizikavo netgi daugiau. Gaila, kad po visokių kinkų padrebinų (nuplėškite tą skudurą, kitaip nekalbėsiu) ir ta AMBrazausko „gulbės giesmė“ greitai baigėsi visuotina jo aplinkos su „berniukų pagalba“ vykdyta „prichvatizacija“. Pats prezidentas A.M.Brazauskas įsirašė kodiniu slapyvardžiu AMB „Rubikono“ juodosios buhalterijos knygoje. Asmeniškai esu įsitikinęs, kad AMBrazauskas, nežiūrint jo garbaus amžiaus ir sunkios ligos, ir toliau yra (buvo-P) valdomas jo buvusios aplinkos, kuriai jis kaip įmanydamas stengėsi padėti.

P.S. AMBrazauskas - Anapilyje, o jo aplinka liko…

stasy        2018-07-5 8:20

tu lygiai toks pat durnas kaip ir lanzbergis.

Lietuvio mentalitetas-       2018-07-5 7:31

turėti savo carą?

LANDSBERGIUI       2018-07-5 6:59

NORS TRINA BET PAKARTOSIU DARSYK TĄ PATĮ:
TIKIUOSI SENAS BEZDALE NEPADVĖSI IKI TAUTOS TRIBUNOLO.

Propesoriau       2018-07-5 6:28

Iš mandrumo dažnai vartoji by by, ar jau visai nukvakai?

stasys       2018-07-5 5:44

Songaila bando perdalinti šaukštus pagal dydį ? Gal ir galima būtu pabandyti ji suprasti kodėl tie šaukštai jam tokie svarbus, bet yra tiesu Vytauto L. kurių Jis niekaip negali nuneigti, netgi savo pačio asm. indėliu į ta Lietuvos nepriklausomybe. Po ketvirčio amžiaus mes vėl šnekame visi apie atgymusia nauja grėsme Lietuvai iš rytu. Tas viešas istorinės tiesos seilinuku skalbimas matau nemalonus ir V.L., gal tik dėl to tas ‘gintaras’ nestojo į eile su visais likusiais ‘užkalniais ir tapinais’ . Matyt kitos nuomonės buvimas, žiurint jaunomis akimis, nėra jau toks malonus ir pačiam Songailai…ir priesagas ‘eks’ tikrai ne jam dalinti. Ta privilegija guls ant tu jaunu ausų kurie klausosi šiandiena to užkalnio ir tapino.

to Kaip gi       2018-07-4 22:31

O pats kas tokis? Ką gero nuveikei bendram reikalui, apart pasikoliojimo čia?

Kaip gi       2018-07-4 20:34

Lanzbergis patriotas mūsų sąskaita.

>>to dar reiktų        2018-07-4 20:14

tau neatrodo kad JK kaip ir LT gali išgyventi ir be pederastų ir jų santuokų?

Al.       2018-07-4 16:29

Gana geras portalas pavirto delfio lygio vietele. ,,Landsbergis, tai juoda, viską naikinanti jėga” - čia, turbūt, reiktų įrašyti portalo obalsiu, vietoj ,,Visų šalių proletarai, vienykitės !” Kaip čia atsitiko, kad jūsų išvada sutapo su komunistų ir čekistų nuomone? Lansbergis yra, ko gero, eurofederalistas. Na, daugelis mūsų nesam. Nors, gali būti, kad didesnė dalis mūsų jaunimo ar emigrantų yra. Kai kurie iš mūsų, kaip tarkim JK, nevertina pačios lietuvių tautos, dar kiti - krikščionybės ir t.t. Ar tai reiškia, kad negalim likti žmonėmis ir palaikyti padorios diskusijos? Ir kaip tada tikimės sukurti kažkokį sąjūdį ir netgi pasiekti tautos atgimimo ?

>to dar reiktų       2018-07-4 15:19

Viską lemia prioritetai.Svarbiausias -išlikti,o jau paskui visi gėjai ir jų santuokos.

Pavyduolių       2018-07-4 13:19

buvo ir bus. Žinot, kaip jie galvoja ir elgiasi? Nežinot? Skaitykit komentarus.

to šis šachmatininkas paaukojo pačią Lietuvą        2018-07-4 12:52

Kas tie protingesni? Mokslinio Komunizmo ekonomikos specialistai kaip Maldeikienė ir Co iš MGU ar Centro Komitetas su anūkais, meilužėmis, bufetu ir autoūkiu? Tik nekiškite čia Ozolo, kuris buvo kieno tokio aukšto iš CK pareigūno patarėju ideologiniam darbui. Ir Juozaičio, AMBalo patarėjo, irgi čia nekiškite. Ir Aušrinos Marinos paveldėtojų taip pat.

Ar gali nedemokratiška       2018-07-4 12:05

partija demokratiškai valdyti šalį?G.Landsbergis ,matosi,intelektualus,o ar moralus,jei ėjo į sandėrį su seneliu del partijos vadovo posto?

to šis šachmatininkas paaukojo pačią Lietuvą        2018-07-4 11:39

tai suskydusių smegenėlių tuščia paistalas

to Dar reiktų išsiaiškinti        2018-07-4 10:12

čia tie patys anglijos konservatoriai kurie įteisino pedero-santuokas? čia jie anot tavęs kaunasi už savo šalį ir jos papročius kaip tigrai??

Dar reiktų išsiaiškinti,       2018-07-4 9:57

kas iš tiesų yra konservatoriai,jų idėjos,ideologija.Anglijos konservatoriai kaunasi už savo šalį kaip tigrai,už tapatybę,už papročius,tradicijas,paskelbė Brexit ir eina sunkiu,prasmingu keliu.Mūsų gi konservatoriai laimingi dėl globalios,o tai reiškia išsivaikščiojančios, Lietuvos?

Kuo greičiau       2018-07-4 9:40

šį žmogų į pensiją,nes Dievas yra vienas.O būti nepriklausomu,tai dar nereiškia būti laisvu nuo savo ar prievarta primetamų svetimų silpnybių,kurios kartais kainuoja per daug brangiai.

šis šachmatininkas paaukojo pačią Lietuvą       2018-07-4 9:19

Tai kas iš tokio šachmatininko, jeigu jis vardan savo tuščios garbės paaukojo Lietuvos likimą - sugriovė viską, pradedant lietuvišku kaimu, pramone, įžeidinėjant tautiečius, nustumiant nuo valdžios protingesnius už save, apsistačius aplink save paklusniomis vidutinybėmis, klastojant savo paties ir giminės biografiją...ir t.t.
Landsbergis, tai juoda, viską naikinanti jėga, kuri nenustoja reikštis ir šiandien. Neįvykęs žemės referendumas, parvešta labai neaiškios praeities prezidentė, jo pavadinta Lietuvos dalia, per jėgą parašiutu “nuleistas” anūkas į Seimą, kuriam pagal Vidurinės Azijos vadų papročius padovanota partija…ir tai dar ne viskas. Kol akys žibės, tol bus veikiama, neršiama ne “Vardan Tos”, bet kad “Tos” kuo mažiau arba visai neliktų.

komentaras       2018-07-4 9:03

V. Lansbergis vis tiek istorijoje isliks kaip svarbiausia sito laikotarpio figura- patinka tai ar ne. Kaip jis i ta posta pateko, niekam veliau neberupes. Istorikai nagrines jo, o ne kitu, kad ir labai nusipelniusiu tam tikrose situacijose, veiksmus ir neveiksmus.
V. Landsbergis iki siol buvo ir yra vienintelis Lietuvos politikas, kuris uzsienyje buvo bent kazkiek itakingas ir su kurio nuomone bet kazkiek buvo skaitomasi. Velgi, niekam neidomu, kaip jis i ta posta pateko. Bet kai jau pateko, zaide gana aukstame lygyje. Jam buvo nepalyginamai sunkiau pateikti savo nuomone uzsienyje, negu, kad dabar D. Grybauskaitei, kuri turi naturalia tribuna kaip salies vadove visokiuose ES ir NATO forumuose. Tuo metu to nebuvo.
V. Landsbergis yra sachmatininkas. Zaidziant sachmatais, kartais yra aukojamos figuros (ir pestininkai ir aukstesnes prabos, iki pat karalienes). Be abejo, gyvenime, labai nesmagu atsidurti to pestininko vietoje. Bet, kaip sako kolega Jules, c’est la vie, mes cheres amis. Cia politiko genialumas pasireiskia sugebejimu itikinti zmones tapti tais pestininkais. Profesoriui kartais tai pavykdavo, kartais ne.
V. Landsbergis taip pat sugebejo kazkokiu budu tapti ypatingai nemegiamu, sakyciau nekenciamu,  daliai Lietuvos. Mano aplinkoje mes visi nemegome komunistu, LDDP, Brazausko ir kt., bet tokios neapykantos jiems tikrai najauteme, kaip kad Landsbergio nuosirdziai nekencia jo priesai. Cia prisidejo ir ziniasklaida, bet ir jis pats.
Ir pabaigai, V. Landsbergis dabar jau nebera toks, koks jis buvo pries desimt ar daugiau metu- patinka jums ar ne, bet labai izvalgus. Jis kovojo pries uzsistagnavsius politikus, bet dabar jau pats nebemato, kad ir Europoje kazkas keiciasi. Jis dar tebegalvoja ir tebekalba, lyg dabar butu kokie 2000 ar 2004 metai. Ir cia gal jo, kaip sachmatininko idirbis jau tampa trukumu. Jam gal savo laiku reikejo pastudiuoti labiau losimu teorija, ypac tas vietas, kur zaidziama ne pries viena, bet pries kelis priesininkus, kuriu interesai yra skirtingi, nors visi jie yra nusiteike laimeti pries jus.
geros dienos visiems

Jules       2018-07-4 9:01

Kaip Jūs čia kalbate? Negi nemokate kultūringai pasibarti, nepraustaburniai? Tik žeminti, tyčiotis ir apie “Š” niekus tauzyti? Negi Jus ne Lietuvė Motina pagimdė, o karvytė atsivedė, nors ir ta yra gerbtina kaip mūsų maitintoja taip pat. Songailai trūksta babkių, nagi susimeskite, bedarbiai ir minimalkę uždirbantys, tam nabagui po euriuką, gal nustos menkaverčius laiškus rašinėt ir vietoj padėkos už tai ką turi, ką gavo iš valstybės atkūrėjo atsimokėti, atsilyginti dvigubu blogiu? Na ir lietuvis, kad jį kur devynios! Buvai daug kur načalnyku, Songaila, buvai Seime ir gerą algą gavai, o tai ne mes, kaip ir kiti eiliniai sąjūdiečiai, kurie pirmiausia buvome mėtomi iš darbų, nes rėmėme Sąjūdį anuomet, agitavome už Sąjūdį, kuris atkurs Lietuvos valstybę ir už tai mes visoje ambalistų ir jų agentų valdomoje Lietuvoje lėkėme kaip meteorai iš darbų pirmiausi, bet taip nekoliojame žmogaus, kuris tuo metu buvo pirmu ir tą pareigą atliko garbingai su kaupu, o ne advokatavo, kaip Juozaitis, Centro Komitetui ir jo načalnykui AMBalui su meilužėmis.

aišku, kad aiškiau ir būti negali       2018-07-4 8:55

Šiandien, iš laiko perspektyvos matome, kad šio asmens paskyrimas į Sąjudžio vadovo postą, tai ir buvo didžiausia 20 amžiaus pabaigos “Istorinė klaida”, apie kurią rašė p.A.Juozaitis. Deja, tada nei Jis, nei šviesios atminties Romualdas Ozolas nenumanė, kokią klaidą daro ir jie, pasmerkdami Lietuvą ilgai stagnacijai, o gal net išnykimui.
Pono Gintaro straipsnis tik tą faktą patvirtina.

delfi po šiuo       2018-07-4 8:42

Landsbergio straipsniu nepraleidžia komentarų.Ne trina,o nepraleidžia.

Dzeikas       2018-07-4 8:37

Siaip tai V. Landsbergio atsakymas i isdaviko nuovalu(Sangaila tautinyku laikanciu save Smetonos pasekejais vadovas) lyderio pretenzijas nekomentuotinas. Abu jie issisudine , taciau,o , bet - Landsbergis turi VIENA nuopelna kuris neleidzia ji kanalizuoti - Lietuvos issivadavimo is TSRS byla.
Taciau asmeniskai man, Anuko protegavimas pagal geriausias rytietisku despotiju tradicijas nubrauke bet kokius profesoriaus post-tarybines pastangas ir nuopelnus.
Sakykim taip, po putco TSRS zlugimo Landsbergio politine veikla didelis minusas.

Atpirkimo ožiu       2018-07-4 8:32

konservatoriams dirba Kremlius ,na,ir kartais jie paaukoja kokį adomėną ir pan.Nerimtas toks žaidimas-amžinai prieš ką nors,o ne už ką.Kad ir už gražias idėjas.

Misteris       2018-07-4 8:27

Kad “Dėdulė “yra mėšlas,aš perpratau vos tik jį pamatęs ir savo seseriai pasakiau,kad tas brudas vistiek užsikerėplins ant pjedestalo nepriklausomai nuo mano nuomonės apie jį.
Tai buvo 1989-aisias.
Taip ir atsitiko.
Dabar sakau,kad jo Anūkas gimė BROILERIU,todėl vos tik Senelis “padės šaukštą” -anūkėlis “skris” iš lizdo “kirvuku”.
Epilogas:
Tarybinio ŽVALGO dinastijai ateina galas.
Lubianka turėtų jau ieškot giminės su sveikesniais genais,bet su kiauliškomis akimis.

Nu joooo       2018-07-4 7:57

Dėdulė girdi tik pats save! Lietuva-tai aš,sąjūdis-tai aš... Būtų galima jam atleisti, bet kad jau viso to šūdo per daug!

Šis tipas       2018-07-4 7:52

daug analizuojamas psichologų,psichiatrų darbuose.Nesinori rašyti tikrojo raktinio žodžio. Tik tiek,-jie geri,kol jų besąlygiškai klausoma ir vis tiek laikas nuo laiko jiems reikia “atpirkimo ožio”,kažkas būna paaukotas.Jie daro gerą pirmą įspūdį,nevengia konkurencinės kovos ir veržiasi lyderiauti.Šiaip,tai sunku polemizuoti su klastingais žmonėmis.Čia viskas taip sudėtinga-asmenybės kultas,pataikavimas,įtikimas,užkulisinė ir labai negraži veikla,nejautra…Tai jau sielos ar dvasios nedatekliai.Tai jau demonų ,apsėdimo,atsivertimo ir kiti Kristaus rūpesčiai Evangelijose.

Pikasas       2018-07-4 7:22

Kai neturima argumentų belieka amoralias šiukšles viešoje erdvėje barstyti. Negi manoma, kad toks keistas advokatavimas gali padėti? Verta suprasti, kad taip patys save pažeminate…

Jules       2018-07-4 7:00

Užknisot Jūs mus su ta Mažeikių nafta, kuri neturi žaliavos. Nežinot, kokiu tikslu ji buvo pastatyta, a? Ogi tokiu, kad ten būtų praskiesti žemaičiai, nežinote? Ten kolonistų-imperialistų būta labai mažai, todėl reikėjo pastatyti tokią nepelningą įmonę be žaliavos arba su su žaliava už tūkstančius kilometrų mums priešiškoje, mus okupavusioje valstybėje, nežinot? Nežinot, kodėl mus jos sovietinėje kariuomenėje pravardžiavo “niemcais”, fašistais “da pribaltijskais” banditais, a? Liepdavo salagas ten toje kariuomenėje pasiaiškinti, kodėl mūsų tėvus “niemcai” šokoladu maitino ir kodėl mums nepatinka “Sovietskaja vlastj”, nežinot, demagogijos meno meistrai, a? Šito nežinot tik Ožkelytė galėjo, bet ne Jūs. Jūs tai gerai žinote - tik apsimetate nežiną. Jums Tiesa nerūpi - tik dezi propaganda(melo propaganda), ne daugiau. Kada Jūs pradėsite sakyti Tiesą ir gėdinti Velnią(Blogį) ir jo sąjungininkus, a? Nenusibodo Jums būt Blogio imperijos samdiniais ir sąjungininkais, ką? Visus Tiesos siekėjus ir ieškotojus norite susprogdinti kaip legendinį JAV generolą George Patton’ą, tiesa?

Red Bulvė       2018-07-4 6:40

Departamentas suteikia Pisakai sparnu-u-us!

Sakoma       2018-07-4 5:00

Medį pažinsi iš vaisių.

Priviet tovarišču pod kličkoj Pikasas       2018-07-4 1:04

Kol Pikasius tampėsi su Terlecku, tai dar buvo kuklus su žvalgyba nesusijęs bernelis, kartojęs vien iš matymo pažįstamų asmenų pletkus.
O dabar, po teismų atsipaipeliojęs ir įgavęs sparnus, bet kuria tema šneka lyg disponuotų viso analitinio skyriaus informacija.
Sveikindami Pikasių su nauju purvinos karjeros vingiu, linkime jam su visais bendradarbiais ir jų išmone kuo greičiau iš čia išnykti.

o bet tačiau       2018-07-3 22:18

Pikasiaus šiknalaižystė jau tiesiog vimdo

Pikasas > tiek       2018-07-3 22:01

” Mažeikių nafta”, kaip visiškai bankrutuojanti įmonė, buvo išgelbėta Lietuvai būtent TS(LK) – LKDP koalicijos pastangomis. Kai kurie Rytų Europoje pardavė savo panašaus profilio įmones Rusijos gigantams už menkavertį nieką ar vieną rublį, dabar stebi į tą metalo laužą ir negali atsistebėti, kokie jie kvaili buvo. Lietuvos socdemai buvo pasišovę parduoti Rusijos kokiai nors įmonei, kuri turi naftą, už vieną litą. Ir jei jie būtų buvę valdžios koalicijoje , tai gal taip būtų ir padarę, o paskui dar ir be gauto “otkato” ir valstybinio apdovanojimo užsiprašę. Beje, AMB, atsisakęs kontrolinio ” MN” akcijų paketo buvo gan sudėtingoje situacijoje. Mažeikių naftą” galėjo Rusija net konfiskuoti, nes “Jukos” nemokėjo atitinkamų mokesčių. Nebūtų lengva tarptautiniuose teismuose Lietuvai bylinėtis. PKN Orlen, galima sakyti, iš duobės situaciją ištraukė.

Tiesa, politiškai tas sprendimas buvo pražūtingas TS(LK), nes ji nesugebėjo apsiginti nuo socdemų vadovaujamos purvasklaidos. Galėjo tokį antpuolį nujausti TS(LK) LKDP koalicija. Gal ir nujautė, tačiau pasielgė taip, kaip Lietuvai ekonomiškai būtų žymiai geriau.

Jūs gal iš tų, kurie nuolat kalė į rinkėjų galvas, kad ” konservai “MN” amerikonams padovanojo ir dar primokėjo” . Amerikonai, parduodami savo dalį ” Jukos” bendrovei, už akcijas uždirbo 10 mln dolerių ir tai kažin ar padengė valiutos infliacijos nuostolius. Kiek AMB vyriasybė gavo už akcijas iš ” Jukos” papildydama jas iki kontrolinio akcijų paketo tiksliai nežinau, bet Lenkijos PKN Orlen į Lietuvos biudžeto kasą atseikėjo 2, 5 mlrd litų, net nežiūrint “netyčia” kilusio gaisro įmonėje.

Beje, pasikolintos iš užsienio bankų sumos, skirtos ” MN” apyvartinėms lėšoms, jau yra gražintos berods su visais procentais, tad nei vienas valstybės litas neprarastas, o ” atrasti” milijardai, parduodant likusias akcijas. Paseno ” kontorinė” giesmelė beviltiškai. Patikėkit. Net socdemai jos nebeniūniuoja.

Lietuvos Vyriausybė turėjo kontrolinį ” Mažeikių akcijos” paketą, tol, kol jo neatsisakė AMB vyriausybė, parduodama akcijas ” JUKOS” bendrovei. Net ir už likutį (iki pasiliktų 10 proc.) G.Kirkilo Vyriausybė gavo iš Lenkų bendrovės PKN Orlen 2,5 mlrd litų. Sandėris manau, buvo geras ir lėšos atsidūrė valstybės kasoje. O gal jūs norėjote, kad milijardus Lietuva gautų ir akcijų lenkams neatiduotų: ) Taip versle nebūna. Beje, TS ir LKDP koalicinė valdžia nepardavė ” Willjams” bendrovei nei vienos Vyriausybės turėtos iki tol ” MN” akcijos. Buvo parduota tik opciono būdu gautos 30 proc. įmonės akcijų, įtraukiant ir Būtingės terminalą su nuo statybų išlikusia 300 mln litų skola. AMB Vyriausybė nieko nenuveikė, kad naftos žaliava tekėtų be pertrūkių, o jos turėtas kontrolinis akcijų paketas neštų normalų pelną Lietuvai. Manau, kad tai – nusikalstama veikla smirdintis neveiklumas.

Dzeikas       2018-07-3 21:53

Perfrazuojant Liudvika XIV-ji: Sajudis - tai as!

Brudas       2018-07-3 21:46

Visai nemažai priskaldė, ką moka, tai moka manipuliuoti ir mulkinti.

Tomas       2018-07-3 21:39

pone Landsbergi,kas pasirašė rinkimų įstatymą 92,m. ir įkišo mums kažkokius sąrašus nors konstitucijoje apie juos nėra nei žodžio.Tai buvo korupcijos pradžia.Kodėl po eu referenduimo Lietuvių tautai žemė jau nepriklauso,o liko tik dangus ir žemės gelmės? Kodėl balsavote už iškrypėliškas lunaček rezoliucijas?Kodėl neprisidedate prie valstybės vardu pagrobtos ir nužudytos Deimantės Kedytės bylos ištyrimo? ar jums irgi pedofilijos nebuvo ir atmintis ištrinta yra logiška šios bylos baigtis? Kodėl slepiate kgb agentus,ko pasekoje jie užvaldė Lietuvą ir turime tą pačią ltsr 2. Iš šitų klausimų atsakymų pamatytumėm koks jūs esat veidmainis .

PAGARBA       2018-07-3 21:27

prof. Landsbergiui, panieka visokiems mailiams ir žemos moralės žmogeliams, kurie vis stengiesi sumenkinti profesoriaus vardą,
deja nepavyks, ateities kartos profesorių minės pagarbiai, dėkojame Jums už savu laiku parodytą BEGALINĘ DRASĄ prieš blogio imperiją.

tiek       2018-07-3 21:05

pačiam irgi norėčiau bent sveikatos palinkėt,bet….Na nesamones pil.Landsbergi rašinėji - kas pačiam davė teisę neatsiklausus Tautos ar tai Lukoil ,ar Wiliam s dalint Lietuvai priklaususį milijardinį turtą.Išsilavinimas neleido suprast,kaip padaryt pelningą Mažeikių gamyklos veiklą? Taigi ,“vardan tos” tereikėjo atiduot valdžios galias labiau tinkantį išsilavinimą turinčiam patriotiškai nusiteikusiam piliečiui ir Mažeikių naftos veikla gal būt būtų bent per pus sumažinus piliečių “trauką” emigracijon.


Rekomenduojame

Dalius Stancikas. Melo muziejus (ištrauka iš knygos „Kūju per Lietuvos istoriją“)

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Linas V. Medelis. Skaudės, bet privalome eiti

Robertas Grigas. Kas yra tikrasis „seksizmas“ politikoje

„Nu… nu… tai prieš šimtą metų gal net tokių klausimų nebūtų uždavę“

Ramūnas Karbauskis. Neleisime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su „šunauja“

Karolis Venckus. Apie cenzūrą LRT

Andrius Švarplys. Visuomeninis transliuotojas neatstovauja nei Lietuvos konstitucinėms vertybėms, nei piliečiams

Vidas Rachlevičius. Visiškai nesvarbu, kas bus kultūros ministras, nes tai NIEKO nekeičia ir nekeis

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį...

Audriaus Bačiulio pastebėjimas: konservatoriai nutarė pradėti atvirą karą su Prezidentūra

Joana Noreikaitė ir Vincas Kubilius. Šimtoji „Tie-SOS!“ akcija

Jei dar negirdėjote. Vytautas Bakas klausė. „Gabrieliau, Ingrida: kas Jums yra aukšta politinės kultūros ir etikos kartelė?“

Andrius Švarplys. Facebookas ir Twitteris bendradarbiauja su Vietnamo, Turkijos, Rusijos ir Kinijos režimais

Andrius Švarplys. Čia tas pats, kas mokinių parlamentui suteikti tikrojo parlamento statusą

Algimantas Rusteika. Jie niekada nesikauna iki paskutinio šovinio

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujosios koalicijos susitarimas: ko tikėtis?

Nacionalinis susivienijimas: pareiškimas dėl solidarumo su Lenkijos valdžia

Robertas Grigas. Atmintinė lenkų „abortų teisių“ gynėjoms

Vytautas Radžvilas. Konvergencijos svajonė ir tikrovė

Audrius Bačiulis. Tikriausiai vienas labiausiai viešumoje nematomų Lietuvos ministrų

Algimantas Rusteika. Tegyvuoja Didžiosios Tolerancijos Revoliucijos metinės!

Andrius Švarplys. Žinios iš paralelinės visatos

Ramūnas Trimakas. Totalitarizmas grąžinamas septinmyliais žingsniais

Algimantas Rusteika. Apie bukumą ir lavonus

Raimondas Navickas. Nusprendžiau pats pasižiūrėti, ko tie respublikonai nerimsta

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.