Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas

Sąjūdžiui – 28-eri. Verta prisiminti. Vytautas Landsbergis: Tautos nereikia fetišizuoti – ji balsavo už komunistus

Ramutė Bingelienė   2016 m. birželio 4 d. 18:06

128     

    

Sąjūdžiui – 28-eri. Verta prisiminti. Vytautas Landsbergis: Tautos nereikia fetišizuoti – ji balsavo už komunistus

Tiesos.lt | 2013 m. gruodžio 15 d.

Lietuvos piliečiams vis sunkiau sekasi suprasti tradicinių partijų elgesį. Socialdemokratai vis rečiau gina socialinį teisingumą, liberalai – laisvę, o Tėvynės sąjunga – tautą. Kodėl? Kokiomis vertybinėmis nuostatomis remdamiesi priima sprendimus mūsų politikai? Ar Sąjūdžio metais gintos vertybės – tautos savarankiškumas, Lietuvos žemė, piliečių laisvė – išlieka brangintinos ir gintinos šiandien?

Tiesos.lt portalo redaktorė Ramutė Bingelienė kelia šiuos klausimus pirmajam atkurtos Lietuvos Respublikos vadovui, Tėvynės sąjungos garbės pirmininkui, Europos Parlamento nariui, profesoriui Vytautui Landsbergiui.

Ramutė Bingelienė: Gerbiamas Profesoriau, kai pirmą kartą tarėmės dėl susitikimo, Jus kviečiau į Tiesos.lt klubą pasikalbėti dėl referendumo, ypač dėl vieno klausimo – žemės pardavimo užsieniečiams. Tada sakėte, jog reikia kalbėti iš esmės: kodėl lietuviams čia nelabai gera ir jie palieka Lietuvą ir žemę, kodėl jiems nesinori čia būti? Taigi – kodėl?

Vytautas Landsbergis: Per LDDP valdymo laikotarpį buvo nepaprastai sujaukti žemės nuosavybės pripažinimo ir grąžinimo principai. Kairieji, būtent – vadinamieji agrarininkai, kolūkių pirmininkų blokelis Seime, pasitvirtino įstatymus, kurie nors ir nebesugrąžino kolūkių, bet leido padaryti, kad grąžinimas tiesioginiams savininkams būtų kuo labiau blokuojamas, iškeliant visokias sąlygas, kliūtis: turi toj vietoj gyventi, turi būti baigęs žemės ūkio mokslus ir panašiai. Kad tiktai kuo daugiau negalėtų atsiimti savo tėvų žemės. Dargi juos šmeižiant arba propagandiškai žeminant, neva štai ateina miestiečiai ir išvaro kolūkiečius, nors ateitų buvę tremtiniai, apsigyvenę miestuose. „Išvaro tuos, kas dirba žemę“ – čia tiesioginės Lenino citatos: žemė priklauso tam, kas ją dirba, o ne tam, iš ko ją atėmė. Visokia demagogija buvo naudojama. Šitoj srity būtų daug prieštarybių. Ir nors atėjo mūsų Vyriausybė, mūsų Seimo dauguma reguliavo ir peržiūrėjo tuos Žemės reformos įstatymus, deja, nepavyko arba nebuvo pakankamai apsispręsta atšaukti aną LDDP laikais priimtą įstatymą, leidžiantį perkelti grąžinamą žemę. Persikelti, kur tau patogu.

Iš pradžių mes buvom nusistatę atšaukti tą įstatymą visiškai. O paskui teisininkai, matyt, įtikino Seimo specialiąją komisiją, kuriai vadovavo Andrius Kubilius. Aš atsimenu pasikalbėjimus su juo, – jis iš pradžių taip pat buvo įsitikinęs, kad įstatymą reikia naikinti, nes tai visiška neteisybė: žmogus atgauna savo žemę ten, kur jo ir buvo, bet jeigu jis turi įtakos valdžioje, galbūt atgauna kaip paveldėtojas, bet būdamas nomenklatūrininkas, neima žemės ten, kur jo, o pasidaro galimybę pasiimti prie ežero, prie jūros arba ten, kur derlinga… kokių nors dvarų arba kitiems dar negrąžinama žemė... Sugebi tiesiog pasiimti žemę dar negrąžintą kitam, tikram savininkui. Ir pasidarė žmonių supriešinimas tarpusavyje vieniems atiduodant kitų žemę.

Buvo nueita „perkėlimo“ keliu, berods, motyvuojant tuo, kad kadangi LDDP laikais dalis jau pasitvarkė pagal šį žalingą įstatymą, dabar kitiems to neleisti bus jau neteisybė. Vieni bus pasinaudoję, o kiti, kurie laukė šanso, nebegalės pasinaudoti, ir jų lūkesčiai bus apvilti. Atsirado kartais labai bjauriai naudojamas „teisėtų lūkesčių“ terminas. Neteisybė gali būti paversta „teisėtu lūkesčiu“! Ir kai iš tos neteisybės negalėsi sau naudos pasidaryti, tai tavo „teisėti lūkesčiai“ apvilti. Per tokias demagogijas mes tikrai įklimpom į ilgai besitęsiančias problemas.

Tačiau, galų gale, šiaip taip, tai buvo kažkaip išspręsta: nors ir su neteisybėm, žmonės vis tiek bent kompensacijas atsiėmė... Dabar nėra bent masinio žemės negrąžinimo: ji arba grąžinta, arba kompensuota. Bet ligi šiol, – aš dar turiu patikrinti, – man rodosi, jog įstatymuose tebėra kažkokia neaiški žemė, kuri lyg nepriklauso niekam, o valstybė ją tvarko kaip nori. Nors pagal Konstituciją žemė turėtų būti arba savininko, arba valstybės, tačiau dar yra kažkokių žemių, kurios iki šiol negrąžintos. Ir „valstybė“ turbūt ne vieną kartą jas tiesiog pardavė, kam norėjo.

R.B.: Iš Jūsų pasakojimo aiškėja priešistorė, kodėl šiuo metu žemės klausimu Lietuvoje yra tokie sujaukti teisiniai santykiai ir kodėl yra tiek daug neskaidrumo. Apie tai kalba ir paskutinis Sąjūdžio tarybos kreipimasis į prezidentę: kad yra visokių slaptų žemės pirkimo-pardavimo sandorių, jų apskaita nevedama, bent jau neprieinama, nevieša, ir Jūs dabar kreipiatės, kad tai būtų išskaidrinta dar iki 2014 metų, kada įsigalios įstatymas, pagal kurį žemę bus leista parduoti užsieniečiams, žinoma, jeigu neįvyks referendumas.

V.L.: Taip.

R.B.: Tai turint omeny tą Jūsų aptartą neskaidrumą, susipriešinimą, tą įstatyminį „marmalą“, ar Lietuvai dabar prasminga sutikti su imperatyviu leidimu parduoti žemę užsieniečiams?

V.L.: Čia nėra nei leidimas, nei koks nors naujas reguliavimas. Tas reguliavimas yra Europos lygmens. Žemė yra rinkos objektas, rinka yra laisva. Yra bendra rinka. Nėra atskiros vienos valstybės žemės rinkos – yra Europos Sąjungos. Tie, kurie aitrina klausimą, tyčia kalba apie „užsieniečius“, lyg viso pasaulio užsieniečiai čia supuls, galimai supuls, t.y. viso pasaulio „užsieniečiai“ yra grėsmė, kai iš tikrųjų kalbama tik apie Europos Sąjungą. Taigi čia pirmas žmonių klaidinimas. Dabar Europos Sąjungoje… Žinoma, tai gali būti ir mūsų kaimynai, pavyzdžiui, latviai. Aš žinau lietuvių, kurie Latvijoje turi žemių nusipirkę. Nežinau, ar yra latvių, kurie nusipirko vieną kitą ūkį Lietuvoje, bet ar tai yra tokia didžioji problema, dėl kurios reikia išstoti iš Europos Sąjungos? Arba rizikuoti savo iššūkiu? „Ne“. – Ir mes verčiau laužom Europos sutartį. Ar taip nėra? Tad nereikia nei žmonių klaidinti, nei aitrinti tos įstatyminės pusės. Kitas dalykas: kas beateitų – ar ispanas, ar olandas – jisai turėtų pirkti savo vardu, atvirai, nepasislėpęs, juolab, kad pasislėpęs ateis žemės savininkas ir ne iš Europos Sąjungos.

R.B.: Jau yra atėjusių.

V.L.: Tai žinoma. Jie per trečiuosius asmenis superka ir gana seniai…

R.B.: Ir būtent iš trečiųjų šalių – Rusijos, Baltarusijos…

V.L.: Taip… Valstybė tuo turi rūpintis, konkrečiai žinoti. Galų gale, Sąjūdis davė aiškų signalą: dar yra laiko priimti įstatymus, kad, pavyzdžiui, žemės pirkimas pasislėpus, ne savo vardu, o per statytinius, būtų negaliojantis. Tas klausimas iš karto būtų aiškiai sureguliuotas ir nesklistų jokio bauginimo, kad negeros jėgos per kažką, per kažkokius papirktus vietinius supirks Lietuvos žemę.

R.B.: Bet, Profesoriau, šiuo metu vyksta visiškai kiti reiškiniai. Juk nematyti, kad, tarkim, Tėvynės sąjunga teiktų štai tokius įstatymų projektus, kurie taptų saugikliais.

V.L.: Ir aš norėčiau, kad teiktų.

R.B.: Bet juk neteikiama! O kalbama visai kiti dalykai: susirūpinę piliečiai niekinami, išvadinami kenkėjais.

V.L.: Tie pasiūlymai ir reikalavimai, kuriuos suformulavo Sąjūdis, nusiųsti ir Prezidentei. Ir Prezidentė persiuntė Vyriausybei – kad Vyriausybė atkreiptų dėmesį ir ką nors darytų. Vyriausybė nieko nedaro. Aišku, tada opozicija turėtų spausti Vyriausybę. Opozicija ligi šiol mindžikuoja. Tai negerai.

R.B.: O kodėl nieko nedaro pati Prezidentė – ji juk gali teikti įstatymų pataisas?

V.L.: Pati neparašys, neaprėps net išstudijuoti problemos. Tokiame poste laisvalaikio nėra. O ką jai pataria patarėjai – tikrai nežinau.

R.B.: Bet, galų gale, ta pati opozicija visai dar nesenai buvo pozicija. Ir kur buvo nors kokie pozicijos veiksmai ruošiantis 2014 metams?

V.L.: Gana ilgai buvo tradiciškai vienapusiškai žiūrima į tą problemą, vis tikintis, kad štai mums pavyko vieną kartą, pavyko antrą kartą pratęsti terminą. Tegu kaimynai kaime supirkinėja žemę be konkurencijos. Ir visos pastangos buvo dedamos tikintis, kad galbūt ir dar pratęsim terminą, o kitkuo pernelyg rūpintis nereikia. Tai buvo lengvabūdiškumas.

R.B.: Bet tas lengvabūdiškumas gali labai blogai baigtis?

V.L.: Gali… Todėl dabar kyla tam tikras aliarmas, ir jis turėtų būti labai konkretus. Ne toksai gąsdinimas – uždrauskim parduoti žemę, nors Europos Sąjungos sutartis numato, kad rinka Europos Sąjungoje yra atvira. Kitaip sakant, eikim prieš Europos Sąjungą! Kai kas, matyt, nori būtent taip pakreipti, kad Lietuva Europos Sąjungoje atrodytų kažkokia nesusivokėlė, nesusipratėlė, išsišokėlė, kuri ima didelę naudą iš Europos Sąjungos, bet sutarties vykdyti nenori.

R.B.: Profesoriau, Jūs pats sakot „kai kas“ – galia, kuri yra suinteresuota tokiu Lietuvos vaizdiniu. Dabar Jūs ir Jūsų partija ar kiti Lietuvos patriotai, suprantantys, kokia yra grėsmė – kur Jūsų visų sutelktos pastangos artimiausiu metu sutvarkyti įstatyminę bazę?

V.L.: Nematau tokių pastangų. Paskatinau Lietuvos Sąjūdį.

R.B.: Ir Tauta nemato. Ir ką ji dabar turi daryti?

V.L.: Ką tauta turi daryti? Turi signalizuoti ir spausti tas partijas.

R.B.: Kaip? Kokie yra tautos instrumentai spausti tas partijas?

V.L.: Na, tauta… Pirmiausiai pačios partijos yra tam tikros struktūros tautoje. Aš norėčiau, kad tie klausimai būtų svarstomi, pavyzdžiui, partijos skyriuose.

R.B.: Bet partijos skyriams Tėvynės sąjungos vadovybė nusiunčia tokias rekomendacijas, kad būtų kaip tik nesvarstoma, o daromas spaudimas atsiimti parašus.

V.L.: Čia vėl yra klaidinimas. Skyriuose tai turi būti svarstoma dalykiškai – mes pasisakom prieš referendumą todėl, kad turi būt kitas kelias. O kad kitas kelias neskatinamas – čia ir atsiranda prieštaravimas. Tada viskas susiveda į referendumą.

R.B.: Bet tame Tėvynės sąjungos vadovybės rašte juk neparašyta: gerbiamieji skyrių pirmininkai, apsvarstykite su savo partijos nariais, kokiais būdais mes galėtume paveikti partijos vadovybę ir visus kitus, kad vis dėlto būtų sutelktai kuriami įstatymų projektai, kurie taptų saugikliais ...

V.L.: Aš negaliu pasakyti, negavau tokio rašto. Jeigu aš būčiau buvęs išrinktas partijos pirmininku, kai kas eitų kitaip.

R.B.: Tikiu.

V.L.: Viskas, ir labai paprasta.

R.B.: Bet ką dabar daryti tautai? Ar Jūs galite pasakyti? Vis dėlto mes atkūrėme Lietuvą, nepriklausomą valstybę, nuėjom didelį sunkų kelią...

V.L.: Yra Sąjūdžio paskelbtos gairės…

R.B.: Profesoriau, gal aš vis dėlto pabaigsiu savo klausimą? Atrodo, sukūrėm valstybę kaip namus Tautai. Ką Tautai reikia daryti, kad valstybės valdymo institucijos kurtų tokius įstatymus ir tokias bendrabūvio normas, kuriose Tautai būtų gera likti savo namuose?

V.L.: Tauta turėtų semtis pavyzdžių iš savo pačios patirties.

R.B.: Mano galva, būtent tai ir daro.

V.L.: Ne.

R.B.: Kodėl taip manot?

V.L.: Aš nematau, kad, pavyzdžiui, Tauta svarstytų ir palaikytų Sąjūdžio paskelbtą liniją. Ją paskelbti buvo labai sunku. Blokuota spauda, bemaž visiškai. Neėmė jokie spaudos organai, joks radijas neskelbė.

R.B.: Mes tokias blokadas gerai žinome.

V.L.: Gerai, tie Sąjūdžio dokumentai galų gale paskelbti „XXI amžiuje“.

R.B.: Ir pas mus, Tiesos.lt.

V.L.: Labai gerai. Tad reikia, aš pasakyčiau, reikia gaivinti Sąjūdį, nes Sąjūdis duoda gaires. Teisingas gaires.

R.B.: Išties manote, kad reikia gaivinti Sąjūdį? O aš matau, kaip jau daug metų Sąjūdis stovi nuošalyje ir šiuo metu visai nepajėgus sutelkti Tautą veiksmui. Sąjūdžio taryba net skilo.

V.L.: Neskilo Sąjūdžio taryba, keli žmonės paskelbė atskirą nuomonę. Portalas „patriotai“ nuėjo apgavystės keliu.

R.B.: Atsirado vienuolika žmonių.

V.L.: Kad reikia spjauti į Europos Sąjungą?

R.B.: Mano supratimu, jie ne tą paskelbė...

V.L.: Kaip ne tą?

R.B.: Kad vis dėlto būtų leista pačiai Tautai pasisakyti tuo klausimu, kad Tautos nuomonė būtų išgirsta.

V.L.: Klausykit, tai yra tas pats. Gražiais žodžiais pasakyta, kad Tauta galėtų, turbūt nesuprasdama, už ką balsuos, – kad pabalsuotų prieš Europos Sąjungą.

R.B.: O kodėl Jūs manote, kad Tauta yra tokia kvaila ir nesupras?

V.L.: Aš nemanau! Aš matau, kaip lengvai žmonės apgaudinėjami. Paskaitykit apie šitą apgaudinėjimų mechanizmą... [Profesorius rodo į „Lietuvos ryte“ publikuotą žurnalisto Dovydo Pancerovo tekstą „Už kovotojų su skalūnais – profesionalūs smegenų plovėjai“]

R.B.: Skaičiau ir šį tekstą, ir kitus. Skaičiau ir tą, kuriame jis tyčiojosi iš sesers Nijolės Sadūnaitės ir lygino ją su stribais ir kagėbistais. Tas žmogus tikrai nėra tas šaltinis, kuriuo aš pasitikėsiu ir manysiu, kad jisai teisingai interpretuoja.

V.L.: Aš nemanau, kad jis čia ką interpretuoja, bet jis rašo apie tam tikrą faktinę padėtį. Atmesti faktinę padėtį todėl, kad nesimpatiškas žmogus apie tai rašo, irgi nėra visai protinga.

R.B.: Neprotinga. Ir aš ne dėl to tai darau. Aš žinau, kad faktai visų pirma yra factum – padaryta. Faktus galima įvairiai atrinkti. Ir faktinę padėtį galima sukonstruoti vis kitaip. Ir tada interpretacijos būtų visai kitos. Būtent dėl to atmetu ir jo faktinę konstrukciją – tokiu žmogumi, kuris Sadūnaitę prilygina stribams, pasitikėti negaliu.

V.L.: Aš mačiau jo tekstų, kurie man irgi nepatinka, bet čia imu ne asmenį, imu informaciją. Jūs priimsit šitą smegenų apdorojimą, prieš kurį jis pasisako?

R.B.: Ne, Profesoriau, nėra taip vienareikšmiška. Aš pati rinksiuosi informaciją ir tuos faktus pati apdorosiu.

V.L.: Jeigu Jūs galit.

R.B.: Pancerovas gali, o kiti ar aš – ne? Jūs manot, kad jo išsilavinimas didesnis, jis labiau informuotas, jo protas labiau lavintas?

V.L.: Aš to nežinau… Gerai, padarykit lygiagrečiai visų šitų technologijų analizę.

R.B.: Mes jau esame padarę, aš atsiųsiu nuorodas publikacijų*, kuriose analizuojama tokių propagandistų kaip Dovydas Pancerovas strategijos. Ir jie tikrai plauna smegenis.

V.L.: Tai Jūs aiškiai pasakykit: ką jie rašo, ar tai teisybė, ar ne?

R.B.: Žiūrint kas. Pateikiami faktai gali būti ir teisingi, bet tendencingai atrinkti. Kiti, neatitinkantys konstrukcijos, nutylėti. Be to, samprotaujant jie gali būti taip sudėlioti ir interpretuoti, kad visuma neturės tiesos vertės. Reikia žiūrėt kiekvieną atvejį atskirai.

V.L.: Ką aš čia galiu pasakyti? Jeigu faktai teisingi…

R.B.: Būtent – pateikiama informacija ar atskiri faktai gali būti teisingi, tikri, bet jų dėlionė, apjungimo būdas gali ir visai neatitikti tikrovės.

V.L.: O pasipriešinimas branduolinei jėgainei – ar tai neatitinka tikrovės? Labai gerai organizuotas ir rezultatyvus. Pasipriešinta netgi skalūnų tyrimui!

R.B.: Bet juk buvo pasipriešinta sutarčiai, pagal kurią Lietuva, vienintelė Europos Sąjungoje valstybė, būtų sutarusi ne tik dėl skalūnų žvalgybos, bet ir dėl gavybos. Štai kam buvo priešintasi.

V.L.: Aš girdėjau įvairių aiškinimų ir iš Vyriausybės, kad čia pirmiausia žvalgyba. Atsimenu, kad buvo kritikų, kurie sakė: ne, ten įrašyta iš karto ir gavyba. Tai ten buvo galima spausti, kad Vyriausybė pakoreguotų tą formulę.

R.B.: Ir buvo spaudžiama, ir čia nereikia įžvelgti kokios nors klastos. Tauta gynėsi nuo tokios Vyriausybės, kuri, nepaisydama mokslininkų rekomendacijų, tos pačios Europos Sąjungos tyrimų, bandė prastumti tokią sutartį, pagal kurią tautai nebelieka jokios galimybės apsaugoti savo gyvybinę erdvę. Kodėl Jūs manote, kad to siekė kokie nors Lietuvos priešai?

V.L.: Aš manau, kad Gazprom‘as tikrai to siekė. 

R.B.: O kokie Jūsų argumentai? Kokie Jūsų faktai?

V.L.: Todėl, kad matomas sisteminis požiūris. Visi dalykai, kurie stiprina Lietuvos savarankiškumą energetikoje, yra puolami. Visi sistemiškai puolami. Dabar jau puolamas suskystintų dujų terminalas. Buvo signalų, kad jeigu pasiseks sugriauti terminalą, tada puls energetines jungtis su Švedija, su Lenkija. Viskas sistemiškai. Mes turim pasilikti Rusijos energetinėje imperijoje. Tai prasidėjo net nuo „Mažeikių naftos“. Koks buvo įniršis, kad į „Mažeikių naftą“ gali ateiti ne „Lukoilas“, o kas nors kitas.

R.B.: Atėjo kitas. Ir visi gerai prisimename, kuo tai baigėsi?

V.L.: Baigėsi tuo, kad dabar ji yra Europos Sąjungos šalies kompanijos nuosavybė. Buvo labai ilga kova. Kitas teigiamas rezultatas – Būtingės terminalas.

R.B.: Bet, Profesoriau, ar sutinkat, kad būtent nuo „Mažeikių naftos“ visų didžiųjų sutarčių skaidrumas ir pasitikėjimas valdžia, kuri sudaro tokias sutartis, tikrai krito. Būtent skaidrumo trūkumas ir pakirto tą pasitikėjimą?

V.L.: Matot, Jūs dabar priimat visas puolamąsias interpretacijas kaip faktą.

R.B.: Bet juk ir LEO LT yra pripažintas korupciniu projektu. Tai irgi faktas.

V.L.: LEO LT buvo sustabdyta.

R.B.: Bet kiek reikėjo pastangų.

V.L.: Visada reikia pastangų.

R.B.: Profesoriau, tai gal mes vis dėlto galime sakyti, kad tos pastangos stabdyti valdžios neskaidrius, užkulisinius susitarimus yra ir tos pačios tautos sveikumo ir jos sveikos nuovokos įrodymas?

V.L.: Jūs labai pabrėžinėjate Tauta, Tauta, Tauta... Nereikia kai ko fetišizuoti. Yra, mes matome, grupė žmonių, kurie labai drąsiai kalba Tautos vardu. Mes kažkada manėme, kad Tauta nori laisvės, nori demokratijos ir tikrai niekada nerinks komunistų. Ji rinko komunistus, ir ne vieną kartą. Renka dabar komunistų pakaitalus, visokius darbiečius. Nereikia fetišizuoti: tai šventas dalykas, ji tokia protinga, kad klaidų nedaro… Ir ji daro klaidų, deja.

R.B.: Bet, žiūrėkit, ateina kiti rinkimai ir išsitaiso. 1992 metais padarė klaidą, o 1996-tais taisėsi. Ar ta partija, kuria buvo taip pasitikima, ar ji pati tada taisėsi? Supratusi vienokias ar kitokias savo ar kitų klaidas, ar ieškojo, kaip jas ištaisyti? Kad ir 2008 metų Tėvynės sąjungos koalicinė vyriausybė? Ar jinai taisė savo klaidas, padarytas dar anksčiau? Ar skaidrino tuos pačius žemės nuosavybės klausimus, ar kūrė skaidrius energetinius projektus? Juk vis dėlto net ir tos sutartys su „Chevron“ dėl skalūnų buvo sudarytos ne šios Vyriausybės – ji jas perėmė, tęsė. Tik tiek keista, kad jas perėmė visiškai nekritiškai ir stūmė kaip savo… Tai vis partijų klaidos, ne tautos. Ir jos buvo padarytos visų partijų vyriausybių... Ir Jūs pats pripažįstat, kad jeigu Jūs būtumėt dabar valdžioje, jei būtumėt partijos pirmininkas, būtų viskas kitaip. Vadinasi, matote, kad Jūsų partijos vadovybė daro klaidų...

V.L.: Na, nebūtų viskas kitaip.

R.B.: Bet svarbieji klausimai būtų sprendžiami kitaip?

V.L.: Paskatinimai mūsų partijų skyriams, kaip paaiškinti žmonėms, kokių linijų laikytis, būtų aiškesni.

R.B.: Bet ar būtų kuriami įstatymai, reikalingi, kad būtų apsaugotas Lietuvos interesas?

V.L.: Ar būtų? Aš skatinčiau, kad būtų. Svarstytų partijos prezidiumas, taryba, jeigu aš būčiau pirmininkas. Aš siūlyčiau tam tikrus nutarimus, pavedimus organizuoti darbo grupes, ruošti įstatymų projektus ir t.t. Aš tikrai nežinau, ar tai būtų įgyvendinta. Aš siūlyčiau. Kaip pirmininkas, aš turėčiau įtakos. Bet mačiau daug kartų, kai neva ir nutarus, to nėra daroma labai greitai ir energingai. Arba yra kokių nors konsultantų, ekspertų, gerų draugų patarimais nuvaroma į šoną. Reikia visą laiką labai daug dirbti ir ne visada tu gali laimėti.

Šiuo metu svarbiausia nepralošti dėl to referendumo, nes jeigu bus surinkti parašai ir žmonės pabalsuos „šalin visus užsieniečius, būkim Europos keistuoliai“, tai bus negerai. Štai ir viskas.

R.B.: Profesoriau, grįžkime dar kartą prie Jūsų santykio su tauta. Jūs sakot, kad tauta gali būti suklaidinta. Ta pati tauta, kuria Jūs kažkada pasitikėjote – juk atkuriant Lietuvos valstybę, Jūs pasitikėjote Sovietų Sąjungoje užaugusiais žmonėmis, kvietėte juos, apeliavote į jų sąžines, protus, ir jie atėjo Jus palaikyti tūkstančiais.

V.L.: Taip.

R.B.: Ir buvo vasario 9 dienos plebiscitas, buvo referendumas dėl Sovietų Sąjungos okupacinės kariuomenės išvedimo. Pasisakė palankiai, išgirdo Jus. Kodėl Jūs manote, kad dabar, užaugę nepriklausomoje, laisvoje Lietuvoje žmonės yra „suveršinti“, kvailesni, neverti pasitikėjimo?

V.L.: Žmonės yra įtakojami, ponia. Žmonės, aš matau, kaip jie reaguoja… Be to, daugybė abejingų. Pusė mūsų tautos.

R.B.: Tai kodėl atsisakote juos taip įtakoti, kad jie Jus išgirstų ir priimtų Jūsų požiūrį?

V.L.: Jau tuo pačiu metu, kai buvo priimtas referendumas laimėjęs dėl kariuomenės išvedimo ir žalos atlyginimo, tuo pačiu metu, tiksliau – ne tuo pačiu metu, kadangi specialiai buvo atskirti tie du referendumai, – vyko ir kitas referendumas – Konstitucijos pataisos referendumas, kad atsirastų Prezidento institucija, kad būtų renkamas Prezidentas, kuris galėtų tvarkyti chaosą, sumaištį Vyriausybės lygmenyje. Tuo metu Valstybės valdymas buvo visai pakrikęs. Niekas nesprendė dar, kas bus Prezidentu, bet kad būtų kas nors vienas įgaliotas ir atsakingas, nes niekas nebuvo atsakingas už, atsiprašau, bordelį valstybės valdyme. Jau kiekvienas ministras varė kaip norėjo. O Aukščiausioji Taryba buvo suskilusi, jos dauguma – jau naujoji dauguma – buvo kairioji. Ir nebuvo galima atleist nei savivaliaujančių ministrų, nei to banko vadovo, kuris ėjo prieš Vyriausybę. Tai kaip gali funkcionuoti valstybė?

Tada ir kilo pasiūlymas papildyti Konstituciją skyriumi apie Prezidentą ir jo galias. Po to būtų buvę rinkimai. Išsigandę oponentai, kurie norėjo tęsti chaosą, žmonėms aiškino, kad čia Landsbergis nori tapti Prezidentu ir jeigu jūs balsuosit už Konstitucijos pataisą, tai balsuosit už Landsbergį, o juk Landsbergis sugriovė kolūkius ir šiaip pridarė visokių blogų dalykų... Ir Tauta šiek tiek sutriko, dalis priėmė klaidinančią interpretaciją. Konstitucijos pataisa dėl Prezidento vis tiek buvo padaryta, vėliau, nes ir kairieji suprato, kad negali likti su ana, Aukščiausiosios Tarybos laikų, laikinąja Konstitucija. Bet laikas buvo prarastas. Po to buvo pralaimėti jau ir Seimo rinkimai, paskui atėjo Prezidento rinkimai. Taip pat S. Lozoraitis, Vilties prezidentas, nelaimėjo jų. Įsitvirtino buvusieji, kitaip galvojantys, tempiantys atgal – kur čia buvo mūsų didžiosios klaidos? Taip susiklostė situacija, aplinkybės. Labai sėkmingai veikė demagogai, o tauta leidosi manipuliuojama…

R.B.: Jūs labai kritiškai pasisakote apie tautą, bet ne apie partijas.

V.L.: Aš nefetišizuoju žodžio Tauta.

R.B.: Bet aš kalbu ne apie žodį...

V.L.: Miela ponia, man geriau patiktų kalbėti apie žmones – tai labai geras žodis. O Tauta – jau kažkoks altorius. Kalbėkime apie žmones...

R.B.: Gerai, kalbėkime apie piliečius. Aš ir pati dažniau renkuosi kalbėti apie piliečių – atskirų subjektų – valią, sprendimus. Tačiau klausimas kitas: suverenas yra Tauta, ir kodėl Jūs šalinate idėją svarstyti jai rūpimus klausimus referendumu?

V.L.: Argi aš šalinu? Jūs man užmetate tam tikrus apibendrinimus, ir aš turiu kalbėti tų apibendrinimų rėmuose…

R.B.: Bet Jūs ir pats sakėte „tauta lengva manipuliuoti“ – tai juk irgi apibendrinimas?

V.L.: Tai faktai. Ir iš faktų daromos išvados. Kai kuriose Europos šalyse referendumai yra daromi ir mūsiškiai labai mėgsta tai pabrėžti. Žiūrėkit, kokioj Šveicarijoje referendumas po referendumo – dėl kanalo, dėl tilto, dar dėl ko nors – vis referendumas. O kur nors Vokietijoje kategoriškai nedaromi referendumai – po Hitlerio vokiečiai paskiepyti: gaunant tautos valią kokiu nors klausimu galima prisidaryti bėdos.

R.B.: Bet mes neturime tokios neigiamos patirties. Kodėl mums reikėtų to bijoti?

V.L.: Mes turime tokios patirties.

R.B.: Mes neturime tokios neigiamos patirties. Jus parėmė tauta ir dėl nepriklausomybės, ir dėl okupacinės kariuomenės išvedimo. Piliečiai palaikė Jus, suprato.

V.L.: Na gerai, piliečiai parėmė arba piliečiai kitąsyk suprato, kad nereikia palaikyti: Uspaskicho referendumo nepalaikė, Artūro Paulausko referendumo nepalaikė. Bet kiekvieną kartą buvo pavojaus zona. Ir vieną kartą tai gali įvykti. Kaip įvyko dėl branduolinės jėgainės – čia buvo dviprasmis dalykas. Mestos labai didelės jėgos, kad nebūtų tos jėgainės.

R.B.: Bet buvo metama labai daug jėgų ir propagandai už jėgainę, tačiau nebuvo atsakymų – visa propagandinė kampanija buvo ne problemų aptarimas, ne klausimų, faktinės situacijos svarstymas, tik propaganda…

V.L.: Sutinku, kad Vyriausybė veikė pakrikusi.

R.B.: Dar norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę apie balsų, reikalingų sušaukti referendumą, sumažinimą iki šimto tūkstančių.

V.L.: Mano nuomonė yra žinoma. Tai atvers duris sumaiščiai. Surinkti šimtą tūkstančių bus daug lengviau, ir tada visokios „Pro Patrios“, „Būkim vieningi“, rasis kitų gaujelių bei samdinių, visaip pasivadinusių, pradės kepti tuos referendumus ir lengviau rinks parašus tikėdamiesi, kad ko gero… O jeigu tokia Seimo dauguma, atsiprašau, sumauta, tai jinai dar kai ką ir patvirtins ir leis tuos referendumus, skirs ir švaistys pinigus, ir Lietuvoj bus visiškas chaosas, o žmonės galų gale už kai ką ir pabalsuos.

R.B.: Bet štai visai neseniai Latvijoje vyko referendumas dėl rusų kalbos kaip valstybinės. Ir ten, nors demografinė padėtis šiuo požiūriu tikrai prasta, jis nelaimėjo – patys rusakalbiai balsavo prieš. Kaip Jūs galite tai įvertinti?

V.L.: Aš vadinčiau tiesiog sėkme arba laimingu atveju, nes galėjo būti labai pavojinga.

R.B.: Bet jie pasitikėjo savo piliečiais ir leido jiems…

V.L.: Aš nemanau, kad jie taip pasitikėjo, jog tikrai viskas bus gerai. Gal buvo situacija, kurioje jie negalėjo neleisti to balsavimo, tai dirbo aiškindami, kad vis dėlto žmonės nesuklystų.

R.B.: Aš apie tai ir kalbu. Štai Lietuvos Sąrašas yra už tai, kad būtų sumažinta riba, reikalinga referendumui organizuoti.

V.L.: Ar jūs paskui dirbsit kiekvieną kartą, kai „Pro Patrios“ ir „Būkim vieningi“ užvarys visokių jums referendumų: apie laisvą be vizų važiavimą iš Minsko į Karaliaučių, apie 150 km gerą, naudingą kontrabandos prekybą nuo Karaliaučiaus į Lietuvą – visokių dalykų galima sugalvoti. Žiūrėkit: čia visi uždirba, kaip gerai.

R.B.: O Jūs manot, Profesoriau, kad dirbti kiekvieną kartą tais klausimais būtų blogai? Ar tai nebūtų gera proga tautai bręsti, augti ir susivokti?

V.L.: Gali būti taip, bet gali rastis tautai ir proga susigriebti už galvos ir važiuoti iš to beprotyno.

R.B.: Bet juk dabar galima pasakyti ir kitaip: nėra jokios galimybės sušaukti referendumą ir tauta išvažiuoja.

V.L.: Kokį referendumą nėra galimybės sušaukti?

R.B.: Nes reikalaujama surinkti 300 tūkstančius balsų.

V.L.: Bet, žiūrėkit, ir sušaukė referendumą.

R.B.: Kas, kada? Kol kas dar nė vienas referendumas tautos vardu nebuvo sušauktas, tai yra kol kas nė karto nebuvo surinkti parašai, reikalingi paskelbti referendumą.

V.L.: Buvo surinkti 1992 metais – dėl Laikinosios Konstitucijos papildymo Prezidento institucija. Ir 1994-iais, berods, dėl prichvatizacijos tramdymo ir indėlių kompensavimo. Tik žmonės per mažai balsavo. O kaip dabar buvo su Ignalina?

R.B.: Seimas nusprendė. Ar sutinkate, kad galimybė pasiūlyti klausimą referendumui yra tam tikro skaudulio iškėlimas, jo visuotinis svarstymas?

V.L.: Ar žinot, kodėl buvo priimta tokia aukšta kvota? Priimdami Referendumo įstatymą, mes irgi supratom, kad referendumu priiminėti įstatymus labai pavojingas dalykas. Gali būti išmesta visokių populistinių pasiūlymų, gali būti ir „palikim kolūkius“, gali būti ir visokių ryšių su mums labai naudingomis Rusijos rinkomis ir lengvatomis, kur mes gerai uždirbsim. O tai, ką iš Vakarų siūlo, ten vieni išdavikai, visi prieš mus – jiems tik reikia „pigios darbo jėgos“, o štai iš Rusijos mes naudos turim! Tai čia jums gali tiek prisiūlyti referendumų, kad tik čiaudėsit. Ir vis dėlto, gal protas laimės? O gal protas laimės?

R.B.: Bet štai čia ir yra klausimas, Profesoriau: kaip užaugs ir subręs tauta, jeigu jai niekada nebus suteikta galimybė rinktis?

V.L.: Jai yra suteikta galimybė. Keletą kartų ji žinojo, kad tai yra rimtas dalykas ir ji pasisakė.

R.B.: Bet rimtų klausimų, kuriuos dabar reikėtų svarstyti, vis dėlto yra daug daugiau negu galimybių.

V.L.: Pavyzdžiui? Ar likti Europos Sąjungoj?

R.B.: Ne, aš šito klausimo nekėliau.

V.L.: Na, tai koks yra tas svarbusis klausimas?

R.B.: Kad ir dėl žemės, kad ir dėl teisės dalyvauti savo valstybės valdyme?

V.L.: Tai čia ir yra Europos Sąjungos klausimas, tai apie tai ir kalbam, kam Jūs vyniojat į vatą?

R.B.: Bet juk Europos Sąjungos sutartyje nėra numatyta bausmė būti išmestam.

V.L.: Europos Sąjungos sutartis numato sąlygas, įsipareigojimus ir taip toliau, ir prie kiekvieno dalyko neparašyta, kad jeigu pasirašęs tu nevykdysi, tai mes tave išmesim. Tokių absurdų niekas nedaro. Tai nereikia žmonių mulkinti: kadangi neparašyta, tai ir neišmes. Gali neišmesti. O jūs norit dabar subsidijų Visagino uždarymui, jūs norit nuo 2014 metų štai tokio biudžeto, o mums juk trūksta pinigų. Tai kam jums, laužantiems sutartį, turim duoti? Gal geriau skirkim tuos pinigus Kiprui ar kam nors kitam.

R.B.: O kur yra koks nors Lietuvos piliečių forumas, kur būtų, pavyzdžiui, sueita ir svarstyta, kurie projektai, kurios mūsų augimo kryptys, tendencijos turėtų būti Europos Sąjungos remiamos ir kuriančios Lietuvos ateitį? Yra galimybė kur nors svarstyti rimtus klausimus rimtais būdais?

V.L.: Reikia, kad susirinktų rimti žmonės ir kad jų susirinkimo neištampytų iš karto po 10 papildomų klausimų.

R.B.: Tai Jūs vis dėlto sutinkat, kad mes apskritai neturime galimybių veikti savo valstybės dabartį ir ateitį?

V.L.: Ką aš žinau, ar mes neturime galimybių, – mes nebandome.

Tiesos.lt redakcijos prierašas: Interviu tekstas profesoriaus V.Landsbergio peržiūrėtas ir suderintas.

* * *

*Keletas Tiesos.lt publikacijų apie „smegenų plovimą“ lietuviškoje žiniasklaidoje:

Referendumo tikslai pagal „visuomeninį transliuotoją“

Prieš tautos referendumo iniciatyvą metami propagandistai

A.Švarplys. Kodėl referendumas dėl žemės nepardavimo tampa pavojingas?

Piliečių valia. Myli Lietuvą – esi… „rusų šnipas“...

Aurelija Stancikienė. Penkios netiesos apie skalūnų dujas

Vytautas Švanys. Ar Lietuvos Vyriausybė, ruošdamasi pasirašyti sutartį su „Chevron“, atliko visus namų darbus?

Kas ir kam bando plauti smegenis?

„Chevron“ korporacija perka Lietuvos ministrus ir partijas?

Iš propagandos frontų. A.Siaurusevičius meta prieš Žygaičius sunkiąją propagandos artileriją

Valdžios tęsiamą propagandos dujų ataką komentuoja ekspertai

Iš propagandos frontų. Birželio 14-ąją prezidentė įveikė Žygaičių obskurantizmą ir atvėrė vartus „Lietuvos progresui“

A.Butkevičius: visuomenė bus įtikinta, o jei ne, vis tiek rasime būdą, kaip atlikti darbus

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jules p.Raigerdui       2016-06-7 8:14

Mano senelio brolis buvo carinės Rusijos kareivis, patekęs Rytų Prūsijoje vokiečiams į nelaisvę ir ilgą laiką dirbęs fabrike kaip belaisvis, o vėliau kaip normalus žmogus - taigi buvau ir esu gana gerai informuotas, kas ten, Vokietijoje, vyko reliai, kai gatvėse nuo bado, alkio ir ligų stipo, mirė šeimos tiesiog po langais. Kaip žudėsi, korėsi, šaudėsi iš nevilties vokiečių šeimos ir kokia baisi buvo bedarbystė tenais be VU docentų dezi sapalionių. Sutikite, nelabai malonus dėdei būdavo vaizdas matyti nuo bado mirusius vaikus paryčiais. Lietuviai, mano senelis su savo broliu irgi, kovojo carinės Rusijos pusėje ir iš priešų gavo Nepriklausomybę. Todėl man įdomesnis ne Gebelso, o draugų: Mechlio, Ščerbakovo, Erenburgo ir kitų Tiesos ministerijos ir jos padalinių dezi propagandos menas ir triukai - vakarykštis ir šiandieninis docentų nuopuolis.

kacius brangiajam       2016-06-6 21:32

būtent, degantis KRŪMAS!

Jules       2016-06-6 20:38

Hm, propagandos ministerius ir tarnybas turėjo ir turi visos rimtos, galingos valstybės. Kartais jos slepiasi po kitais pavadinimais. Pavyzdžiui, MG Baltic arba po Tiesos ministerijomis runkeliams. Anglija turėjo, SSK(b)P CK irgi turėjo ir t.t. Valstybė turi save propaguoti, atskiras žmogus taip pat. Aš irgi va propaguoju, nesvarbu, klysdamas ar ne. Negi manote, kad Vokietijos propagandos ministeris turėjo atiduoti savo dukras kareiviams išmėsinėti? Mane Gebelsas mažiau domina, o labiau užsienio reikalų ministeris Beck’as arba Rydz-Smigly ir tai, kaip anglai du lokalius karinius konfliktus pavertė pasauliniais karais ir pražudė milijonus gyvybių, privedė net prie genocido ir šiltinės epidemijos - pražudė Britanijos imperiją ir atvedė Europą prie žlugimo. Aš irgi nenorėčiau, kad mano dukras prievartautų ir mėsinėtų priešas, nesilaikantis Hagos ir Ženevos konvencijų, galiojusių iki, sakykime, 1949 metų. Dabartinių irgi nesilaikoma Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Taigi.

Raigerdas>Jules        2016-06-6 20:03

Čia dar, gerbiamas Jules, apie J. Gebelso “genialumą”:“jam buvo patikėtas Vokietijos liaudies švietimo ir propagandos ministro postas. O Gebelsas šį postą laikė ilgai ir sėkmingai. Ir raginti jo niekada nereikėjo – jis iš tiesų visa širdimi nekentė žydų, kuriuos sunaikinti jam buvo pavesta paties fiurerio.
Jo „pastangų“ dėka, Vokietiją greitai paliko tokie intelektualai, kaip Tomas Manas, Albertas Einšteinas ir daugelis kitų. Tie, kurie buvo ne tokie atidūs, kaip kad garsus publicistas fon Oseckis, buvo nužudyti. Garsiausiai šaukdamas apie pavojų iš rytų, t. y. Maskvos, liepė deginti Markso, Kanto, Tolstojaus ir kitų filosofų knygas, o tokiu būdu greitai plintantis cenzūros ir šlykščios propagandos šydas pradėjo gaubti Vokietiją.
Karui einant į pabaigą ir svarbiausiems Vokietijos asmenims kartu su A. Hitleriu pasislėpus slėptuvėje, kai sovietų kariuomenė užėmė Berlyną, Gebelsas su savimi pasiėmė ir šeimą. Hitleriui nusižudžius, vieną dieną ėjo kanclerio pareigas, o prieš mirtį, kalio cianidu nunuodijo visus šešis savo vaikus, nušovė savo žmoną ir nusišovė pats. Jų kūnus buvo liepta sudeginti, tačiau pritrūkus benzino jie tik apdegė. Taip baigėsi vieno žiauriausių žmonijos tironų gyvenimas”. Matote, gerbiamas Jules, koks “genialus” vyras buvo tas J. Gebelsas: pademonstravo, kad moka šaudyti, nes nupylė žmoną ir dar sugebėjo pataikyti į save. Įdomus faktas: kai reikia atsakyti už savo veiksmus, tai tas genialumas kaip ir išgaruoja, ir vietoje genialaus vyro, staiga, nukritus kaukei, atsiranda paprastas bailys ir maniakas J. Gebelsas. Aš, vis dėl to, lieku prie to, ką pasakė rusų žymus poetas A. Puškinas:“Genijus ir piktavališkumas - tai du tarpusavyje nesuderinami dalykai”.

LP: taisymas       2016-06-6 19:48

plūdo
ARBA
plūdę fetišizavo

Raigerdas>Jules        2016-06-6 19:46

Gerbiamas Jules, neprisidenginėkite, kad, neva, esate trejetukininkas, todėl jums viskas galima. Štai jūs rašote:“Aš, kaip buvęs trejetukininkas, vadinasi, eilinis, jokio tobulumo pasiekti negaliu, bet minčių turiu, kurias ir propaguoju. Man propaganda nėra blogis”. Jūsų trejetukai yra visiškai ne prie ko, bet link ko jūs linkstate ir ką jūs iš tikro propaguojate? Ar jūs tik V. Landsbergio gynėjas (nors jo ginti nereikia, nes tai yra pelnyta kritika), ar čia jūs su juo esate vienoje komandoje? Reikėtų kai ką prisiminti, jeigu jau užėjo kalba apie genijus:“Paulas Jozefas Gebelsas – tai nacių valdymo metu iškilęs blogio genijus, visa ryjančio propagandos aparato kūrėjas, atsakingas už milijonus pražudytų nekaltų žmonių gyvybes ir sielas, pagarsėjęs savo nenusakomu žiaurumu ir beširdiškumu.
1924 metais tapęs nacionalsocialistų partijos nariu, jau po ketverių metų buvo paskirtas vadovauti vienai svarbiausių šios partijos institucijų – spaudos, propagandos ir kultūros skyriui, kur dirbdamas greitai tapo vienu artimiausių A. Hitlerio žmonių. Heidelbergo universiteto filosofijos mokslų daktaro filosofija buvo labai paprasta – valdyti visuomenę ją įtikinant nuolat tykančio priešo ir vidinių valstybės griovėjų mitais”.

Letas Palmaitis: dėkinga tema       2016-06-6 17:36

Tik paliesk “Landsbergį” ir jau 120 komentarų! Vyresnieji prisimena, kaip pats Landsbergis buvo jų pačių fetišizuojamas “Landsbergis! Landsbergis!”, “Landsbergis tai Lietruva!” Kiti plūdė Landsbergį ir fetišizavo Brazauską. Taigi Lietuvos likimas priklausė nuo Landsbergio ir Brazausko. Dabar apie Brazauską jau pamiršta, o todėl dėl visų nesėkmių kaltas Landsbergis, ypač už tai, kad patys jį fetišizavo.
Čia laikas prieiti prie priežasčių priežasties (o kartu ir Balsų Daugumos bei demokratinių rinkmų religinio fetišizavimo):
“Prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitiki ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nuo VIEŠPATIES nusigręžia. Toks žmogus – tarsi skurdus tyrų krūmokšnis, be vilties sulaukti ko nors gero, skursta sausoje dykumoje, sūrioje žemėje, kur niekas negali gyventi” (Jer 17:5-6).

Jules       2016-06-6 17:32

Pone Broniau, be abejo, kad genijai amžini, valstybių sukūrėjai ir atkūrėjai taip pat, bet jie kuria ir dirba mums - eiliniams. Aš, kaip buvęs trejetukininkas, vadinasi, eilinis, jokio tobulumo pasiekti negaliu, bet minčių turiu, kurias ir propaguoju. Man propaganda nėra blogis. Viskas turi dvi puses. Sunkiausia yra atsikratyti mitų, ypač docentams, kuriais beveik visą gyvenimą tikėjai. Mitai miršta sunkiai, nes turime prigimtį, o ji – egoistiška. Todėl ir istorija tol gera, kol nepapasakojama kita – tikresnė, o ne mitologizuota.

bronius       2016-06-6 15:39

Komentaras skirtas Jules.
Visi žmonės ir genijai yra mirtingi, tačiau genijų genialūs kūriniai išlieka. Mes galime seniai mirusių genijų klausytis muzikos, gėrėtis jų paveikslais, skaityti knygas, naudotis jų išradimais…
Mano patarimas Jules ir daliai tiesos.lt komentatorių vadovautis trimis taisyklėmis:
Gerbk save
Gerbk kitus
Būk atsakingas už visus savo veiksmus.
O Jules, norinčiam būti genialiu, vadovautis paprasta tapimo genijumi formule
Susitelkimas plius kasdienė veikla siekiant tobulumo plius laikas= genijus.
S4kmės Jules

kacius       2016-06-5 23:50

Tatos nereikia fetišizuoti – jis balsavo už komunistus! (Suk suk ratelį-suk į vieną pusę!)

Jules       2016-06-5 22:44

Žmogeli, genijų be padorių eilinių piliečių nebūna, nes priešo eilinis sprigtels genijui per makaulę ir jo nebėr - ir visam genialumui kėbėriokšt. Netrolink runkeliukų ir ne fetišizuok genijų, nedemonizuok,sutariame?

Visų tautų        2016-06-5 19:03

sandara tokia, kad 20 iš 100 yra niekšai, 50 - abejingi, 25 - pozityviai nusiteikę, 4,8 kūrėjai, ir tik 0.2 - genijai - iškilios asmenybės. Minia jų nekenčia, plūsta, keikia arba nukryžiuoja. Kuriai grupei priklausai Tu?

Tomas       2016-06-5 15:19

V.Landsbergis nefetišizuoja Tautos, bet…fetišizuoja Gayropos sąjungą.

Dzeikas       2016-06-5 12:33

O V.L. posaki “tauta balsavo uz komunistus” pailiustruoja asmeniska patirtis: isikalbejom darbe apie politika su kolegomis, tautiskais “blue collar”-darbininkais.Buvo 1994m.Diskusijos ikarstyj apie platesnes galimybes dabar negu “prie ruso”, vienas galima pasakyti etaloninis lietuvis, kaimietis is a la Papilviu kaimo bet mieste gyvenantis arti 30 metu, isjautes kone isrekje: “Na… man ta laisve.As est noriu!”
Tokiu kaip parode 1992m Seimo rinkimai - dauguma.Ir Landsbergis pasakes ,kad nereikia daryti is tautos fetiso - visiskai teisus.
Dar vienas buitinis pavyzdys argumentas tautofilu ir laisves primato puoseletoju diskusijai.Yra toks Marijampoles pieno kombinatas.Apskritai nezinau ar dar kur Lietuvoje vagia su tokiu ikvepimu ir be ribu kaip Suvalkijos sostineje.Dirba nuo tarybiniu laiku ten(ir mesos ir duonos kepimo imoneje taip pat) gimine ant gimines.Visi draugiskai vagia zaliavas ir draugiskai meta i rinka atsiprasau mesla,o ne produkta.
Zmona svetimsale ,neislepinta produktu kokybes,paragavusi Marijampoles pieno kombinato “sguscionkes” isspjove ir skardine ismete.Kaina atvirksciai proporcinga kokybei.
Atidaryk sienas tikrai laisvai konkurencijai visi tie giminiu surinkimai leks per bankroto vamzdi.
Todel tautofilu isterikai pries Landsbergi,kai sis kalba apie butinybe KONKURUOTI su europiniais ir TUO BUDU augti - nesistebiu.

to Taip       2016-06-5 8:35

Už kiek trolini? Manai, kad visi runkeliai kvailiai, ane?

Taip       2016-06-5 8:11

Lietuvą valdo komunistai ir jų vadas Landsbergis.

Jules       2016-06-5 7:02

Nuo kada savininkai, magnatai, yra nepriklausomi, ypač dezinfosklaidoje?

to:kas užvaldė žiniasklaidą? 2013-12-16 14:       2016-06-4 23:09

neklaidink tamstele zmoniu arba nemeluok! Teigi, kad:,, užeinu kartais į “ekspertus” ar Pravdos analogą pažiūrėti ką Lietuvos priešai galvoja, kaip žmonių smegenėlėm manipuliuoja… patys aiškiai žinodami kas ir kodėl šturmavo Garliavą būtent tada kai Prezidentė buvo išvykusi, bet kaltę vistiek gudriai nuvairuoja prieš Prezidentę ir nors tu ką...” Paaiskinu: prezidente nebuvo isvykusi, kai Skvernelio, Meliano ir CO paliepimu buvo sturmuojama Garliva. Landsbergis skambino prezidentei, o ji ,,neprisiskambino” nei SKverneliui, nei ministrui. Prezidente isvyko po pietu, t.y. apie 15 val. .Ir dar - nemalk shudo del ekspertai.eu - tai viens objektyvesniu, nepriklausomu portalu. Priklauso tik savininkams.

KGB kontroliuja viska!       2016-06-4 23:05

Bet kokiai partijai bunant valdzioje!Kur is Lietuvos dingo desimtys tukstanciu KGB ir ju slaptu agentu kurie uoliai dirbo Tarybu Lietuvoje???????

KGB Komunistai        2016-06-4 23:01

Skaldyk ir valdyk!Ta ir padare KGB Komunistai!!!

KGB Komunistai        2016-06-4 22:59

Supriesino Tauta su gerb.Landszbergiu,uzgrobe Lietuvos valstybe,isvoge,susikure sau dirbanciacteisesauga ir iki sios dienis s e i m i n i n k a u j a Lietuvoje.Lietuva ir lietuvius samoningai naikindami!Jie ta juoda darbacjau atliko.Jokia partija to nebeatstatys!!!!

Jules       2016-06-4 19:49

Taip, ponas Bronius visiškai teisus, nes reikėjo voliotis ir gerti Vodkę su CK sekretoriais ir kagėbistais, kitaip būtų kraujas upeliu tekėjęs. Reikėjo pažadėti Former Bolsheviks(eksbolševikams) Lietuvos ūkį, žodžiu, ekonomiką ir finansus, kitaip jokios Nepriklausomybės nebūtų buvę. Dėl to kraujo nebuvimo labiausiai ir puolamas valstybės atkūrėjas, teturėjęs tik vieną balsą. Kai tik jis pasuko savarankiškumo link - tuoj bolševikai Atkuriamajame Seime suformavo naująją daugumą. Na, o garsusis sovietikas-neosovietikas drg.Valatka vienas iš aršiausių bolševikinių oponentų buvo, kuris labai patiko jaunimui, skaičiusiam Lietuvos komsomolkę anuomet. O vienas superinis ambalistas visą tai pavadino “Istorine klaida” ir vaikšto lyg niekur nieko - jaunimui patinka.

Broniui       2016-06-4 19:23

Taigi nepriklausomybę atkūrė komunistai, o ne konservatoriai didieji patriotai.

Bronius       2016-06-4 18:50

Siūlau p.V.Vilimui pažiūrėti televizijos laidą “24 valandos” apie brandžios visuomenės atstovus.

Bronius       2016-06-4 18:46

P.Č. Kasparavičiau, reiktų žinoti, kad Seimo pirmininkas jokių įstatymų vienas nepriimdavo. Įstatymus priimdavo Atkuriamasis Seimas balsų daugomą, o po to Seimo pirmininkas jį pasirašydavo. Seimo pirmininkas teturėjo vieną balsą. Atkuriamojo Seimo rinkimus laimėjo komunistai prisidengę Sąjūdžiu. Siųlau paanalizuoti Atkuriamojo Seimo sudėtį. Atkurti nepriklausomybę buvo įmanoma tik einant į kompromisą su komunistais.

Dzeikai       2016-06-4 18:35

Na ir čiulpk tu…..

Dzeikas       2016-06-4 14:04

“Landsbergis nieksas”, “tautininkai nieksai”(ne suviduriavusio sunkia valanda t.v. “didvyrio” Smetonos kisenine partija, bet statanciu tauta vertybiu skaleje pirmu numeriu siuo atveju).
Interviu idomus tuo,kad isryskino koncepciju skirtumus tarp Landsbergio ir sio saito redaktores reiskiamo tautinio primato poziurio.Ir butu idomu isgirsti argumentuota nuomuone uz ir pries.Austejos Landsbergienes aferas,kas ir uz kiek ,ir kam - skelbkite kitoj vietoj.Tai ne argumentas.
Man patinka Landsbergio bandymas forsuoti,daryti socialini proverzi Lietuvoje spurtu.Kad lietuviu eksponuojamas rupintojelio drozeju mentalitetas yra meslas labai raiskiai parode nelaisve Gulago legeriuose, - enkavedistai sakydavo ,kad toki inteligentiskuma labai gerai gydo trumpas ir stiprus smugis i nosi.Po to recipientas tampa “kaip visi” ir netgi pranoksta likusius jokiu skrupulu nepaisymu. Ta pati , tik is kitos puses versta mesla maciau JAV.Ne,ne tarp “iskyliu” kazko pasiekusiu lietuviu,bet tarp eiliniu , “regular people” kaip sako jankiai.Tokie rupintojeliu droztukai ten patampa lenku(arba rusu) sudverslininkiu bernais:nunesk,pakviesk,pasluok.Nieko bloga aisku, darbas yra darbas.Tik ,kad sveikam vyrui 10 metu isgyvenus JAV dirbt uz $10/h atvirai sakant geda.Ne Lietuva - net ir nemoksa, bet besistengianti darba gerai padaryti verslas vertina ir pagarba ,ir konkreciais doleriais.
Tai stai,mano poziuriu Landsbergis, bent jau jis ta deklaruoja, bando idiegti kazka panasaus i JAV tvarka: Plauk arba skesk.Neiseina! Tulas “droztukas” prisidenges trispalve ivardinta vieno ju paciu megstamu lyderiu “skuduru” ima inksti apie ES “liberastus”, europiniu suokalbi sunaikinti tautas ir apie kilnia,nesuprasta lietuvio dvasingumo kulturtregerio misija , kuria liberalai ir tarptautinis suokalbis siekia sunaikinti.Ir beje , tos pacios “liberastines” JAV uz izeidima tautiniu pagrindu baudzia labai grieztai.Uz “vatnika” viesoj vietoj galite sesti meteliams,arba kompensacija dantyse atnesite.Nusizemines.
Del vieno su Landsbergio nesutinku: visdelto veikti reikia svariomis rankomis ir be mulkinimo.Priminsiu,kad mulkinimas tai ne tik atviras melas,bet YPAC NE VISOS tiesos kalbejimas ir naudojimasis oponento nezinojimu.
Aisku, leisk tautai suvalgyt savo ismatas(irgi JAV posakis) - gal ir teisinga.Bet tai gali atvirsti i Europos Haiti.Tame Haiti negrai iszude baltuosius(iki paskutinio zmogaus.Visus.) jau 200 metu vartosi elgetyne ,apskritai zmogaus oruma zeminanciose salygose.
Landsbergis turbut to nenori Lietuvoje , bando pagal savo pasauleziura to neleisti.Tai manau neteisinga.

Pasakykite tiesiai       2016-06-4 13:18

Lansbergis niekšas ir sukurta gauja visi niekšai, o taip pat prisišlieje prie konservų liberastai irgi yra dideli dideli niekšai iš laisvosios rinkos instituto ir jųm auklėtiniai.

Jules       2016-06-4 10:01

Tautos vedlius renka tautiečiai – tai viena. Mes geopolitikos nekontroliuojame, o tebekontroliuoja Didysis trejetas – tai antra. Tautiečiai nėra už vedlius geresni – trečia. Vagnorka, Ožkelytė, strikaliojanti Iročka, Žiemeliai su savo garsiąja nuotaka, Paksius, Imbra, Vilniaus meras ‚Asų fakierius“ ir taip toliau suskaldė Tėvynės Sąjungą į tris partijas ir neutralizavo, nukenksmino LDDP-istų atžvilgiu – ketvirta. Jurgis, Andriukas, Zigmutis irgi slapčia atsisukę prieš Landsbergį – penkta. Didelių žmonių ir klaidos didelės, bet nuo to jų autoritetas nelabai nukenčia ir priešintis tam neverta, nes tokia istorinė patirtis, tokia evoliucija – šešta. Mes ir Europa dabar esame suorganizuoto Arabų pavasario įkaitai - septinta. Gorbio „Perestroikės“ judėjimo Lietuvoje irgi nereikia fetišizuoti – aštunta. „Perestroikės“ judėjimo istorija dar negreit bus parašyta ir prieinama prastuomenei. Problema yra tautoje, o ne atvirkščiai. Joks vedlys ar despotas tironas be savo grupės, grupuotės, kariaunos, visuomeninio sluoksnio, klasės, chuntos, klikos ar partijos nieko nei valdo, nei įtakoja, nei tuo labiau žudo – vykdo genocidą. Mūsų rinkimų sistema optimali, nes gali būti ir blogesnė, kai rinksime 141 partiją – tai yra individualybę. O tos individualybės, kaip istorija rodo, dar labiau būna pakabintos ir supančiotos, būna maniakiškos kaip, sakykime, maršalas Rydz-Smigly ar pamišėlis Beck‘as, kuris kadais ant viso pasaulio triūbijo(gyrėsi), kad jo kariuomenė gers šampaną Berlyne po 14 dienų nuo interviu. Tad nerašinėkime iracionaliai, kad vėliau nereiktų plėšyti iš žurnalų ir laikraščių puslapius ir straipsnius, kaip tai reikėjo daryti lenkams kadais po karo bibliotekose ir skaityklose. Pagarbiai,-Jules

Raigerdas>Jules       2016-06-4 8:42

Gerbiamas Jules, tauta turi savo vedlius. Ir tie tautos vedliai negali būti tokiais, kokie yra nupiešti Breigelio paveiksle. Štai jūs rašote, kad ” Lietuva neužsidirba, o gyvena skolon”. Gerbiamasis Jules, tai ne Lietuva neužsidirba ir gyvena skolon, tai nemokšos vedliai leidžia monopolininkams apiplėšinėti savo tautą. Ir jie tai daro su vienu tikslu: išlikti valdžioje bet kokia kaina. Paradoksas yra tame, kad tie Laisvos rinkos kulto steigėjai patys ne tik nesilaiko jokių konkurencijos normų, bet dirba senais dar viduramžiais naudojamais metodais. Vienas iš tos Laisvos rinkos Instituto steigėjų yra Auštrevičius, kuris gana sėkmingai gyvena iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ar jūs turite kokią nors atsakaitą, kaip jis panaudojo šituos mokesčių mokėtojų pinigus? Manau, kad ne. Kitas Laisvos rinkos Instituto steigėjas yra MG Baltic prezidentas Mockus. Jeigu jie būtų tai darę sąžiningai, ar jie negalėjo įsteigti švietėjiškas organizacijas, kuriose būtų žmonės mokomi, kaip veikti, kaip dirbti ir kaip padaryti šią Lietuvą protingesne, veiklesne, darbštesne? Šitie bendrakursiai šito nedaro ir nedarys, nes jų pelnas, daugeliu atvejų, yra susijęs su jo didėjimu tik degraduojant daliai mūsų visuomenės. Taigi, jų pelnas auga, padarant dalį žmonių savo aukomis. Tai, atleiskite, koks čia biznis? Tai kriminalų biznis. Reikia būti labai aklu vedliu, kad šito nežinoti ir šito nematyti. Ir jeigu tas vedlys pasiima sau atlyginimą pagal savo apetitą, pavadindamas tai “nusipelnėme gyventi geriau”, o mokytojas, kuris dirba SU LIETUVOS ATETIMI, vos suduria galą su galu, tai, koks jis vedlys? Vagnorius pakėlė teisėjams atlyginimus ne dėl to, kad jų kvalifikacija pakilo, kaip teisėjų, o kad jie neimtų kyšių. Tai irgi viena iš papirkinėjimo formų, ir ką mes rezultate turime? Kreivą, šleivą teisingumą, kurį dabar taisys, remontuos ne viena karta. Gerbiamas Jules, mes gyvename DĖSNIŲ, kuriuos ne mes sugalvojome, sistemoje. Arba mes tuos dėsnius norime pažinti ir pritaikyti savo žemėje, arba mes juos ignoruojame, kas, savaime aišku, veda link neišlikimo. Arba mes žiūrime į tautą, kaip į gyvą organizmą, ir viską darome, kad tas organizmas būtų, pirmiausia, protingas ir doras savo paties atžvilgiu, nes tik tokiu atveju jis gali būti sveikas, arba mes karpome ausimis ir klausome profesoriaus V. Landsbergio šnypštimo ir krizenimo savo tautos adresu ir leidžiame jam taip elgtis su mumis. Ko nesupranta dauguma mūsų tautos vedlių? Jie nesupranta, kad jie negali būti ta vėžine ląstele ant tautos kūno. Vėžys juk nesupranta, kad suėdęs žmogaus kūną, jis pražus ir pats. Tiek Babilono Aukso amžius, tiek Romos Imperijos galybė sunyko ir jų nebėra ant šiuolaikinių pasaulio žemėlapių tik dėl vienos priežasties - valdžia tapo vėžine ląstele savo tautos atžvilgiu. Su Žečpospolita atsitiko lygiai tas pats. Problema yra vedliuose, o ne tautoje, kaip tai bando pavaizduoti ponas V. Lansbergis, nes nuo jų priklauso, kaip jie organizuos tos visuomenės gyvenimą. Reikia žinoti, kad tauta, deja, neišsrinks LYDERIŲ, ji išsirinks vidutinybes arba net parazitus, kurie ją pribaigs. Lyderiai gali būti išrinkti tik daugiapakopės rinkimų sistemos atveju, kada galutiniame rezultate lyderiai renka lyderius. Dabartinė rinkimų sistema yra parazitinė, todėl vietoj lyderių, kurie aukštai pakėlę ranką ištartų garsiai ir laisvai prisiektų tautai: “ačiū už pasitikėjimą ir aš pasižadu visą savo likusį gyvenimą tarnauti savo tautai”, mes turime šnypščiančius ir savo panieką išdrįstančius reikšti vedlius. Absurdas, daugiau nieko tame nėra. Todėl, gerbiamas Jules, nereikia fetišizuoti Vytauto Lansbergio.

Jules       2016-06-4 7:05

Pone Raigerdai, jūs galit skelti karą super galybėms - pasaulio viešpatijoms? Pamiršote, kad Lietuvoje belikę tik 2 milijonai susiskaldžiusių, susipriešinusių ir tarpusavyje beprasmiškai pseudo konkuruojančių lietuvių? Jūs daug kur rašote tikrai logiškai, aiškiai, suprantamai ir mums, runkeliukams, bet karo skelbti mes niekam, deja, negalime, o turime laviruoti ir net nunykinėti kaip dabar, kai jėgos nelygios, o ir galvoje šaltiena. Turėtumėte suprasti, kad Landsbergis negali Jums visko sakyti tiesiai šviesiai ir atvirai, kitaip bus - kėbėriokšt ne tik jam, bet ir mums. Lietuva neužsidirba, o gyvena skolon ir kolchozų pačioje Rusijoje jau nebėr - taigi. Ministerių kabinetas neužsidirba, o aukštą, neuždirbtą, algą sau skolinasi Vakaruose. Pensijas irgi moka iš skolintų pinigų, o tai išties kelias į niekur. Ministrų kabinetas irgi galėtų metus pasavanoriauti - dirbti už dyką, už ačiū be algos, kaip dažnai siūlo prasčiokams savanoriauti. Ubagai raginami savanoriauti - dirbti raudonajam oligarchui už dyką.

Raigerdas        2016-06-3 20:19

Keista tvarka toje Europos Sąjungoje. Štai Europarlamentaras viešai pareiškia, kad “Tautos nereikia fetišizuoti – ji balsavo už komunistus”. Tai reiškia, kad tauta neturi teisės pasirinkti už ką jai balsuoti, nes ji privalėjo balsuoti taip, kaip to nori koks nors lietuviškasis Mao Dzedungas. O būdamas Europos Parlamente, tikriausiai kalbėjo apie Žmogaus teises. Na ir kodėl nepakalbėti, jeigu tame Europarlamente visai neblogi atlyginimai? Kodėl Europarlamente nepakalbėti vienaip, o Tėvynėje, kur jo atlyginimas buvo mažesnis, - kitaip? Tėvynėje gali elgtis vienaip, o Europarlamente jau kitaip tik tokiu atveju, kada ŠITOJE V. LANSBERGIO NIEKINAMOJE TAUTOJE DAUGUMA ŽMONIŲ YRA BETEISIAI, NES KAD APGINTI SAVO ELEMENTARIAS TEISES, TU TURI BŪTI TURTINGU KAPITALISTU. O JEIGU TU JUO NESI, TU BŪSI BETEISIS. TADA NET KAPITALISTO VAIKAS GALI TYČIOTIS IŠ MOKYTOJO IR BADYTI Į JĮ PIRŠTU, KAD TAS YRA VARGŠAS.

Raigerdas        2016-06-3 19:43

Na, aišku, kad Ramutė Bingelienė, su šituo interviu, paguldė Vytautą Landsbergį ant menčių, ir atskleidė jo vieną iš patologinių požiūrių į savo tautą, kurios sąskaita dabar visiškai neblogai gyvena netgi anūkas. Tai yra V. Lansbergio anūkas, o štai nemaža dalis tautos, priversta su savo anūkais išsiskirti ilgiems metams dėl emigracijos. Profesorius V. Landsbergis yra ideologas, todėl kalbėdamas apie ekonomiką, jis pradeda svaičioti ir tampa pačiu tikriausiu demagogu. Štai dėl žemės pardavimo užsieniečiams, jis šneka apie laisvą rinką:”Žemė yra rinkos objektas, rinka yra laisva. Yra bendra rinka”. O kalbėdamas apie kolūkius stagiai pamiršta apie laisvos rinkos kultą, ir čia jau jokios konkurencijos nebereikia: “Gali būti išmesta visokių populistinių pasiūlymų, gali būti ir „palikim kolūkius“. Tai kodėl negalima buvo leisti konkuruoti privačiam ūkiui su kolūkiais? Ir tada atranka būtų įvykusi naturalu būdu. Šitie faktai rodo, kad šitie mūsų “valstybės kūrėjai” jokiais kūrėjais nebuvo. Jie buvo meistrai sugriauti netgi tai, ko nereikėjo griauti, nes būtų užtekę paremontuoti, patvarkyti, pataisyti ar reorganizuoti. Taigi, V. Landsbergis čia padarė tik dėl savo klaidingų įsitikinimų apie LAISVĄJĄ RINKĄ, kurią labiausiai propagavo liberalai su E. Masiuliu priešakyje. Šitų žmonių nekompetetingumas pasireiškė dar ir tame, kad IDEOLOGIJA APIE, NEVA, LAISVĄJĄ RINKĄ, buvo svarbiau, nei praktiniai, ekonominiai klausimai ir mūsų žmonių TEISĖS. Tokioje valstybėje įsigaliojo ne TEISINGUMAS, o kyšininkų, veidmainių, manipuliatorių ir visokio plauko “nusipelniusių gyventi geriau” gudruolių, vertelgų ir demagogų “TEISINGUMAS”, nes būtent šitie žmonės laiko TAUTĄ kvailio vietoje. V. Landsbergis pasielgė kiauliškai: iš vienos pusės jis menkina ir niekina lietuvių tautą, bet iš kitos pusės IMA IŠ MOKESČIAIS IŠ JOS SURINKTŲ LĖŠŲ IR GYVENA SAVO MALONUMUI, NET ATRASDAMAS LAIKO PAMIEGOTI Europos Parlamento posėdžių salėje. Būdamas visiškas nulis ekonominiuose klausimuose, jis gina MONOPOLININKŲ interesus ir nusispjauna į mūsų tautos interesus. Tokiu atveju, tauta turi pilną teisę jį pavadinti jos interesų išdaviku.

tikri komunistai       2016-06-3 19:40

sedejo kalejime,kaip Burokevicius… Visi kiti,planktonas kuris dabar plaukioja siltame pavirsiuje-trockistai (tarp ju ir V.L),tarnaujantis trans nacionalinems kompanijoms ir FRS (privati imone spauzdinanti nieko ne padengtus poperelius)!

Jules       2016-06-3 19:34

Balsavo ir tebebalsuoja už Former Bolsheviks - už eksbolševikus.

vile       2016-06-3 19:32

Kiek konservatoriai padare klaidu ir finansiniu ir moraliniu? Ir kodel trecdalis jaunos tautos paliko LIetuva?

mintys perskaičius interviu       2016-06-3 18:14

Pirmiausia - dėkui p. Ramutei už kantrybę. Ne pirmą kartą Jumis negaliu atsistebėti.
Antra - pietų Lietuvoje(Lazdijų rajone) pietvakarių Lietuvoje(Kalvarijos savivaldybėje) kaimynai lenkai pakol kas nuomojasi iš valstiečių žemę šimtais hektarų. Viską ką užaugina išsiveža, su sunkia technika, išmala kelius ir laukia kol Lietuvoje įsigalios įstatymas, leidžiantis užsieniečiams supirkti žemes. Landsbergis kažkodėl pavyzdžiu paėmė Latviją, o ne pietinius kaimynus. Jo “įdirbis”, kad neįvyktų jo išsireiškimu “referendūūūūmas” yra miliniškas.
Trečia - kas jau užmiršote Arvydo Juozaičio straipsnį “Istorinė klaida” susiraskite ir paskaitykite iš naujo.
Tai mūsų nelaimė, tai tikrai klaida ir šitas Tautos “balamūtijimas” tęsiasi ir tęsis kol šis žmogus bus gyvas

Skirmantė       2016-06-3 17:23

Tai atkritimo efektas. Jis žinomas ir kitoms šalims. Pavyzdžiui, po Saakašvilio atėjo jo prokremlinis priešininkas. Gydymas nuo tokių atkryčių tik vienas: šviesti žmones, pasakoti, kaip yra. nA IR STENGTIS elgtis GERAI TEISINGAI. uždarę tautą į narvelius, užsiauginsim tik naujus drakonus valdžioj… Na ir tas Ševronas… Kur praeina ševronas ten lieka iškernota duobėta žemė su betonu užpiltom duobėm, nebetinkama niekam, nei ganykloms nei niekam, sugadinta žemė...... Jav prie ševrono gavybos teritorijų gyvenantys žmonės neužmiega nuo triukšmo be migdomųjų, gydytojams neleidžiama atskleistų medžiagų pavadinimų, kuriomis apnuodyti žmonės, geriantys dijų pilną vandenį ševron gavybos teritorijose ar netoli jų... Kažkas paskaičiavo, kad Kiniją lietuvos žemę galėtų išpirkti per 2 mėn… taigi nėra neklystančių, bet .  O KAI matau austėjos lansbergienės privatų prabangų ( buvo 3000 lt. mėn) darželį valstybės pastate, tai… reikėtų jei pasakyti “aš kalta” (bent morališaki. O čia tfu - ji dėl nieko nekalta…

T. Vatnikienė       2016-06-3 16:09

Mano vyras gali parūpinti žaliųjų žmogeliukų. Rašykite, prašykite ir bus!

Dzeikas       2016-06-3 14:57

Verta isiklausyti i abieju interviu dalyviu nuomuones ir argumentus.Net ir ypac jeigu jie nepatinka.
Man atrodo, kad is esmes takoskyra ir konfliktas apie primata: kas pirmiau, tauta ar zmogus.T y. abu objektai svarbus ir reiksmingi, bet artejame prie slenkscio kurio negalime perzengti kaip sociumas neatsake i sia dilema.
Suklyde ir atsake neteisingai sau kaip sociumui pasirinksime ant asfalto besimetancios siuksles likima.

Arvydas       2016-06-3 14:14

“R.B.: Jūs labai kritiškai pasisakote apie tautą, bet ne apie partijas” - pagarba žurnalistei. Argumentuotai, ramiai ir solidžiai išviešino ponulio, mano nuomone, besisavinančio monopolį į Tiesą, mintis ir tikslus.

Letas Palmaitis       2016-06-3 13:47

Fetišizuoti negalima nieko.

>Ne sistemai.... (11:19)        2016-06-3 12:20

Toks pats deklaratyvus, tuščias, demagoginis, tariamai antinomenklatūrinis
tekstas ir raginimas, kaip ir sisteminių partijų propagandistų.
Vis dėlto tikėjimą atgimsiančia Lietuva privalome saugoti ir skleisti.
Antraip neliks vartų, per kuriuos galėtų ateiti Viešpaties pagalba.
Matome, kad vis daugiau varguolių atpažįsta,
kur žmogaus veidas, o kur - užpudruotas kiaulės snukis.

Apuokiukas       2016-06-3 11:32

Tauta ne tik balsavo už komunistus, bet ruošėsi balsuoti ir už liberastus.

Ne sistemai....       2016-06-3 11:19

Velniop ,,lovio” ir oligarcho K. partijas…:) Palaidokim ,,šimtatūkstantinę”(LS) ir kitas valdžios partijas ,Seimą, pseudosavivaldą ir ES lėšas pavertusias loviu saviems, o piliečius - oligarchinės ,,valdomos demokratijos” santvarkos įkaitais.Tik už reformų siekiančias mažas, antinomenklatūrines partijas- CP ( Puteikis), LS (Kuolys) ir pan…Jei nepadėsime mažiukėms, sieksiančioms naikinti partinius sąrašus, įvesti kadencijų ribojimą valdžioje, įvesti renkamus teisėjus ir šerifus, referendumo įstatymą padaryti patogiu piliečiams ( ir t.t.) ,tai LR laukia agonija, o Tautos bėgimas iš skurstančios šalies neišvengiamas…Korumpuota, saviems ir oligarchų grupėms dirbanti politinė ir administracinė nomenklatūra ir mūsų pačių- daugumos piliečių- ribotumas, gobšumas, baimė bei individualizmas pribaigs valstybę... Dvasisos vargetos tie komentatoriai, kurie riejasi, kanda kitiems, o ne diskutuoja (reklamuoja) apie reikalingas reformas…

Landsbergis pats tikriausias       2016-06-3 10:05

dar ne tik kad komunistas bet dar ir KGBistas. SSSR buvo uždara valstybė, o landsbergis buvo išleidžiamas iš SSSR kaip nusipelnes sojuzui.

Istorikas       2016-06-3 9:32

Lansbergis yra puikus pienuo pervaręs avis iš vieno rezervato į kitą. O Rusijos baubas visada atliko vilko funkciją, kad avys niekur nenorėtų nuklysti nuo piemens.
Visokie referendumai atominės ir žemės yra tik smulkmenos. LAnsbergis vykdo Kalergi planą - Didžioji europa su kiekybės žmonėmis ir kokybės. Kiekybės - tai multikultūrinė sumaišytą rasė, lengvai valdoma. Kokybės - europos kilmingieji pradedant egzistuojančiais karaliais ir baigiant kilmingaisiais kaip Lansbergis ir t.t. KAžkur europoje yra Lansbergių pilis kur renkasi LAnsbergių klano atstovai. Lansbergis įeis į Lietuvos istoriją kaip neigiamas veikėjas, jei išliks Lietuva. Lietuvos tokios neliks kuri vertintų jį teigiamai, o Vieningos europos kontekste -tai per smulkus paukštis, kad būtų kam nors įdomus.

Jurgis Bielinis       2014-12-29 19:48

Buvau Jonavos r Tarybos narys.Lietuvos griovimas prasid4jo nuo pirmuju Vagnoriaus žingsnių visapusiškas griovimas. Jis lankėsi Jonavoje - jam viską susakiau kas blogai. Tas atsakė, kaip aš galiu būti Sąjūdyje, tarybos nariu. Mane svarste - išmesti iš Sąjūdžio neužteko balsu. Iš Tarybos - Palaikė kolūkių, t.ūkių pirmininkai. Jie man sakė, kad gali kas nori atsiimti žemę gali padėti pastatyti namus… Pono Liandsbergio premjeras vagnorius viską  griovė. Ta pati darė AMBO su ilguoju stabilizatoriumi. ir vėl Vagnorius. Sąjudžio žmonės prirašė krūvas aktų dėl grobstimų. Rajonų prokurorai bylų nekėlė - nekėlė ir Paulauskas, nekėlė ir ES arba atmesdavo skundus. Tai suokalbis. Suokalbis TSRS -vaučriai, Lietuvoje investiciniai čekiai. Liandsbergio tikslas buvo ir tebėra sunaikinti Lietuvą. Tą tęsę jo statytinė prezidentė...

generic_viagra       2014-08-16 10:53
Svecias       2014-01-6 10:07

Apie istotija, rinkimus ir daug ka: youtube.com/watch?v=jzbCl5Lt7qk

Profesoriau       2013-12-19 21:33

Tai Jūs vis dėlto sutinkat, kad mes apskritai neturime galimybių veikti savo valstybės dabartį ir ateitį?

V.L.: Ką aš žinau, ar mes neturime galimybių, – mes nebandome.
Noriu paklaust, kas turi bandyt….matyt tik išrinktieji.
o dabar kalbu atsipūtus
Visi įstaaaaaatymai nuo 1991 mulkino tauta ir buvo palankūs tiems, kuriuos jie kūrė....Deja deklaruojamas teisingumas buvo tik penktoj vietoj po valytojos…žmonės taip ir nesulaukė teisngumo.

Aidas       2013-12-18 13:14

Tai žurnalistės ir komentatorių sovietų pažeistos mastysenos rezultatas. Su laiku jie vis daugiau aktyvėja ir naglėja.

Rūtos       2013-12-17 20:58

laidoje buvo pasakyta,kad įstatymą galima nusipirkti už 100 000 tūkst.lt.,tai čia jau gerai ir sąžininga?Tai geriau lai tauta ir išsako savo nuomonę referendumu,nei valdžios mafija viską tvarkys.Mes jiems mokam algas,mes juos renkam.Jie mums atskaitingi,ir jei nieko nenuveikė mūsų labui,tai ko ten sėdi dešimtmečiais?Gal jau postai kaip pas putiną,tapo iki gyvos galvos?Ir tik jie neklystantys ir visagaliai dievai viską išmanantys?

Apsimelavo       2013-12-17 14:59

Lansbegid meluoja bent dėl vieno dalyko:

“V.L.: Tai faktai. Ir iš faktų daromos išvados. Kai kuriose Europos šalyse referendumai yra daromi ir mūsiškiai labai mėgsta tai pabrėžti. Žiūrėkit, kokioj Šveicarijoje referendumas po referendumo – dėl kanalo, dėl tilto, dar dėl ko nors – vis referendumas. O kur nors Vokietijoje kategoriškai nedaromi referendumai – po Hitlerio vokiečiai paskiepyti: gaunant tautos valią kokiu nors klausimu galima prisidaryti bėdos.”

Vokietijoj referendumai Vokietojoj ne tik kad egzistuoja įstatymuose. Bet ir realiai vyksta. Užtenka pažvelgti į wikipedia smile

http://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_in_Germany

Reiktų šiandien       2013-12-16 22:20

pacituoti A.Merkel žodžius,sudarant vyriausybę...“tarnauti žmonėms ir t.t…“Ar V.Landzbergis būtų pajėgus kalbėti tokia retorika?O kas nėra ištarta,to ir nebus…“Iš pradžių buvo žodis”.(Jn 1,1).Tokie dvasios ir proto dėsniai,kurie valdo pasaulį.Jie užkoduoti Evangelijose.

pensininkas       2013-12-16 19:01

Visiškai sutinku su profesoriumi V. Landsbergiu, nes gerai prisimenu tą posūkį kai žmonės patikėjo LDDP viražais ir po to sekę įvykiai iki šių dienų tą patvirtina, o tie komentatoriai neva specialistai, kelia man tik juoką, o gal jiems kas ir moka.

kas užvaldė žiniasklaidą?        2013-12-16 14:33

užeinu kartais į “ekspertus” ar Pravdos analogą pažiūrėti ką Lietuvos priešai galvoja, kaip žmonių smegenėlėm manipuliuoja… patys aiškiai žinodami kas ir kodėl šturmavo Garliavą būtent tada kai Prezidentė buvo išvykusi, bet kaltę vistiek gudriai nuvairuoja prieš Prezidentę ir nors tu ką...

Kodėl prieš liberalcentristą Melianą nei vieno žodžio iš jų pusės? Juk jis vadovavo tam šou su 240 aro žmonių. Liberalcentristai - buvusi Zuoko partija. O Zuokas pyksta ant Prezidentės dėl jos nepasitikėjimo Rubikon ir jų pretenzija į vienintelius bioelektrinės statytojus ir sąvininkus. Ir tai ne vienintelis “pažeistas ” interesas apie kurį nutyli “pravda” ir “ekspertai”, alfa, bei galimai Profesoriaus minima “ProPatria”, kurios neskaitau.. 

Kodėl nei vieno žodelio prieš Garliavos šturmo strategus - Homo teisių institutą įsikūrusį neoliberalą  Dainių Pūrą, buvusį taip pat Zuoko partijoj, bet dabar jau prilipusį  prie Masiulio, atvirai pasisakiusį prieš Garliavą.  O taip pat Pūro parankinį, irgi vaikų psichiatrą - Liną Slušnį, kurį Pūras kažkodėl turėjo galios pastatyti į žuralistų etikos komisijos pirmininko kėdę?
Be to kažkodėl tam pačiam Pūrui sutekta teisė ir visokias Žiobienes skirti į vaikų teisių gynėjų postus.

Ar tai nekvepia KORUPCIJA ŽURNIALISTIKOJ? Kaip manot? Juk ir Žurnalistų sąjungos pirmininkas - Dainius Radzevičius įtrauktas į Pūro Homoteisių tarybą, o Pūro pavaduotoja, Homoteisių advokatė paskirta ir Etikos komisijos pirmininko Slušnio pavaduotoja.

Visas etikos komisijos darbas - įstatus/įstatymus jie patys sau susirašė - nukreiptas kone tik už  “mažumų teisių gynimą”, bet nei žodelio apie melą ir šmeižtą žiniasklaidoj. Taip šmeižtą  jie tarsi jau įsiteisino. Vadinasi galima teisiškai formuoti nuomones per šmeižtą taip kaip tik užsimanysi. “Ketvirtoji valdžia” tuo užsitikrino sau viešpatystę ir didesnę galią net prieš mūsų demokratiškai išrinktus vadovus. KO NORĖTI, JEI “ŽINIASKLAIDA’ TAPO BIZNIU IŠ BIZNIO.

Mano įsitikinimu, Pūras su Slušniu, palaikydamas ryšius su vidaus reikalų ministru Melianu ir galimai Zuoku ir suorganizavo tą Garliavos šturmą, kurio šešėlis buvo tikslingai metams ant Prezidentės, konservtorių ir tikrai nepridėjo garbės Masiulio partijai.
Pirmas toks bandymas buvo kai Palaitis neva išvykęs buvo ir VRM globotiniai apšaudė minią, provokatorių išprovokuotą daužyti seimo langus guminėmis kulkomis… Zuokas tada itin drąsiai išėjo į minią, nors gavo kiašiniu į kaktą... 

Esant tokiai žiniasklaidos padėčiai, žmonių dėmesys nukreipiamas ne į tuos, kurie gerai dirba valstybei, ne į profesionalus, bet į triukšmautojus, tokius kaip Vaišvila, į  tuos, kurie kuo daugiau meluoja,  šmeižia ir kritikuoja, patys neturėdami nieko gero ką galėtų pasiūlyti. Visiška tuštuma jų smegenyse…  tik daug nereikalingų žodžių.

O Prezidentė vartoja mažai žodžių, kad nebūtų progos jų klaidingai interpretuoti. Jos taip yra TAIP, ne yra NE. Kai kas bando tai aiškinti diktatu.  Jiems mieliau prie širdies nerįžtingas mykimas…

šaunuolis TATA        2013-12-16 14:19

kaip visada labai taiklūs pastebėjimi. Ir nėra čia ko “tautai’ įsižeidinėti vien antraštę paskaičius. Nes ir kitus klausimus reaguoja lygiai taip pat emocianaliai,  neturi laiko arba tingi gilintis. Todėl ir komentarai tik puolantys, bet neanalizuojantys.

Lukas        2013-12-16 14:10

Labai teisingai Landsbergis kalba - kaip ir ką  tauta gali spręsti teisingai, jei privati žiniasklaida vieno rusų oligarcho rankose paduos jai tik tokią infgo, kokia patogi jai?

Vytautas Ju.       2013-12-16 13:40

Gerai kai žmogus turi nuomonę ir nebijo ją išsakyti, taip lengviau jį pažinti. Kokia tą nuomonė — čia jau kitas klausimas. Blogai yra tada, kai žmogus meluoja.
1992 m. rudenį prieš pat Seimo rinkimus V. Landsbergis per TV padarė pranešimą apie tai, jog ryšium su tuo, kad artėja prezidento rinkimai, jis vienmandatėje apygardoje nekandidatuos, nes tada reikėtų greitu metu rengti pakartotinius rinkimus. Kažkaip, nelabai derinasi su respondento teiginiu: „Tada ir kilo pasiūlymas papildyti Konstituciją skyriumi apie Prezidentą ir jo galias… Išsigandę oponentai, kurie norėjo tęsti chaosą, žmonėms aiškino, kad čia Landsbergis nori tapti Prezidentu“.
„Tuo metu Valstybės valdymas buvo visai pakrikęs. Niekas nesprendė dar, kas bus Prezidentu, bet kad būtų kas nors vienas įgaliotas ir atsakingas, nes niekas nebuvo atsakingas už, atsiprašau, bordelį valstybės valdyme“. Ar respondentas prisimena, kiek laiko užtruko įstatymų svarstymas dėl sklypų suteikimo signatarams, kam ir už kokius nuopelnus užkabinti Vyčio kryžiaus ordiną, kokia tvarka ir kiek rentos skirti signatarams. Tai, turbūt, buvo patys svarbiausi klausimai, siekiant likviduoti tą „bordelį“.
„V.L.: Ar žinot, kodėl buvo priimta tokia aukšta kvota? Priimdami Referendumo įstatymą, mes irgi supratom, kad referendumu priiminėti įstatymus labai pavojingas dalykas.“ O tie „vincukai“, kurie telefonų derino įstatymo pataisas su „Rubikono“ vadovų, įskaitant ir konservatorių „vincuką“ aiškinusi, kad susibėgsime su A. Kubiliumi ir I. Degutiene ir apsvarstysime reikalą, — pavojaus nekelia?!
O šiaip, kas Jūs būtumėte, jei ne Tauta?!

Pensininkė       2013-12-16 11:39

Viename komentare perskaičiau, jog prieš 20 metų mitinguose šaukdavo šio
dėdulės pavardę: ne karto net neišsižiojau ir neplojau, nors vėliau įstojau
į šią partiją, nes patikėjau kai kuriais kitais žmonėmis ir taip iki Mažeikių
ir Wiljamso efėros. Pasirodo, vis tiktai, jis sugebėjo savo artimus klapčiukus
ir megstas beretes paveikti į savo pusę ir tapti tautos “patriarchu”, o dabar
jam tautos nebeliko, tik masė žmonių. Dabar jau per garbės troškimą visai suvaikėjo. Kaip koktu!

StasysG       2013-12-16 8:45

Lietuvio, Nobelio laureato R.Šilerio pastebėjimas signataryu ir pirmininkui V.Landsbergiui:
“KLAUSIMAS. Šiuo metu Lietuvoje renkami parašai referendumui surengti. Jame ketinama balsuoti dėl to, kad Lietuvos žemę būtų uždrausta parduoti užsieniečiams. Kaip manote, ar tai gera mintis?

ATSAKYMAS– Su savo giminaičiais juokavome, kad kol esame Lietuvoje mums reiktų nusipirkti čia žemės.

Kiek žinau, nemažai šalių turi apribojimus dėl savo žemės pardavimo užsieniečiams. Būtų juokinga, jei užsieniečiai supirktų visą jūsų žemę. Ar tai vyksta?”

Fetišizuoti       2013-12-16 8:06

ES taip pat nereikia.Ypač kad ir už gerus pinigus.Jei kam reikia melstis,tai tik Dievui ir tai “slapčioje”.

Daina Galeckienė       2013-12-15 22:01

“grupė žmonių, kurie labai drąsiai kalba Tautos vardu”, - oi, kaip nepatiko man šitie žodžiai. Netiesa, profesoriau, baisi netiesa. Ir nedrįskite žeminti žmonių, kurių orumą patys sumindėte, kuriuos išvijote į svečias šalis, dėl duonos kąsnio pavertėte vergais. Kiek jų gali sau leisti pramogas, teatrą, koncertus, keliones su šeimomis?... Dėkui gerb. Bingelienei, dėkui toms “grupelėms”, kurios šildo mus visus Tiesa, skaidria mintimi ir idėja.

Ryt'as       2013-12-15 20:40

Liudna     2013-12-14 22:17


Juokas pro asaras.Jau visiskas senatvinis marazmas.Pats “pamirso”, kad savo zeme ar tai miska nusikele prie Vilniaus.Tai jau jeigu ponas toks teisngas, tai to daryti jokiu budu negalejo, bet padare.Ir is viso, man taip atrodo, kad ne veltui mes jam tik sunauja, runkeliai ir dar visokie kitokie padarai, tik jokiu budu ne TAUTA, nes jis kupinas kersto, kad tie padarai jo neisrinko Prezidentu.Aciu Dievui, kad tie “padarai” bent jau toj vietoj pasielge protingai.Aciu p.R.Bingelienei, kad ji sugebejo atskleisti to kerstingo zmogaus veida.Cia jau antras jos interviu su tuo zmogumi.Tada jis pasirode ne ka geriau.

Pritariu šitam tekstui , tik visiems dar kartą primenu- žodį “šunauja” Landsbergiui prikergė Tomkaus “Respublika” pries 23 metus. Landsbergio žodžiai 1990 metais buvo - “mus puola visa “Respublikos” šunauja”. Čia gal ir smulkmena , bet profesoriui “nuopelnų” ir taip užtenka , jau senai laikas pailsėti…

StasysG       2013-12-15 19:56

Pritariu komentarui “pabaigos pradžia”.
Bet. Nesuprantu V Landsbergio, kodėl jis jau nebenori kelti tautos iš to buvusio komunizmo gniaužtų. Anos Respublikos intelektualai nebuvo tokie pikti ir kerštingi, atrodė, beviltiškoje situacijoje, pvz Bernardas Brazdžionis: ‘Šaukiu aš TAUTĄ, GPU užguitą ir blaškomą it rudenio lapus, į naują vieškelį, į nauja buitį, kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs

Šaukiu aš TAUTĄ, žemės pėdoj gyvą ir vyturėlio rytmečio maldoj ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų panemunių sodybose žiedai.

Šaukiu iš amžių: ateities nevertas, kas dabarties nedrįso TAUTAI nešt, kas posūnių žaizdas širdy atvertas išdegino liepsna veidmainiškos ugnies’

tamstai Gerai 2013-12-15        2013-12-15 17:56

Jakilaitis konservū ir liberastų padlaižys.

Kas?       2013-12-15 17:43

Kas gali paneigti V. Landsbergio „nuopelnus“ Lietuvai?

1. Ar ne jis, laimėjus Sąjudžiui rinkimus, Vyriausybę sudarė tik iš KP ir CK , tuo sutrypdamas Tautios pastangas demokratiniais būdais atsikratyti sovietinių kolaborantų?
2. Ar ne jis neįvykdė desovietizacijos, dėl ko valdžioje taip ir liko „buvę ir nepražuvę“ komunistai ir KGBistai?
3. Ar ne jis sukūrė naują „elitinę“ nomenklatūrą: korumpuotą ir kriminalizuotą?
4. Ar ne jis neįvykdė KGB darbuotojų deportacijos po 1991 rugpjūčio 19 d. pučo, o leido įsidarbinti valdžios, valdymo ir netgi jėgos, saugumo struktūrose, tuo padėdamas pamatus „elitinei mafijai“  susikurti?
5. Ar ne jis organizavo nemažai politinio susidorojimo procesų savo konkurentams: 
V. Čepaičiui, Z. Vaišvilai, K. Prunskienei, A. Butkevičiui, S. Stomai, R. Paksui?
6. Ar ne jis pagrasino už teisybę apie „Wiljamsą“ teismu, nors yra Konstitucinio Teismo įvertinimas bei viešas V. Adamkaus prisipažinimas apie konservatorių prievartą – argi tai ne diktatūra?

KK laikraščio informacija.

StasysG       2013-12-15 15:40

Ačiū Nidai už pastabą. Atsiprašau Redaktorės   Ramutės.

Gerai       2013-12-15 15:30

Kaip gerai,kad dar yra laisvų portalų, kurie gali štai taip laisvai mūsų patriarchą pakalbinti ir užduoti rimtus klausimus. Kaip tai skiriasi nuo Jakilaičio ar kitų kalbėjimo su Landsbergiu.

diedukas       2013-12-15 14:00

“Revoliucijas daro idealistai, o vaisiais naudojasi niekšai”. Su konservatorių kurdupeliu kiek kitaip: niekšas, marksizmo dėstytojas, buvo KGB įtrintas į idealistų tarpą. Na, o apie jo pudelį fiziką-laborantą, ilgai neprileistą prie lovio, nuo ko anas išprotėjo(dažnai taip nutinka, šunis ilgai laikant voljere) ir kai gavo galimybę atskleidė savo idiotizmą premjero poste. Jo darbo “vaisiai” aprašyti šiame tinklapyje (achilo kulnas ir t.t.). Už panašius darbus Ukrainoje ponia Timošenka pasodinta į kalėjimą, manau kad abiems:kurdupeliui ir laborantui tenai vieta ir tikiuosi, kad sulauksiu dienos, kada Lietuvos žemės išpardavėjas ir jos ūkio praskolintojas bus teisiami.

Yra pasakojančių       2013-12-15 12:28

,kad tik atkūrus Nepriklausomybę,buvo siūloma visą laisvą žemę išdalinti visiems po 3 hektrus.Be jokių gržinimų(kiti ir dabar jos neatgavę).Tam pasipriešino V.Landsbergis.Tie patys mokslo žmonės sako,kad V.Landsbergis pripažino,jog tai buvo klaida.Būtų žmonės turėję šaknis,-kas norėję,tas pardavę...

Jaučiasi atitrūkimas       2013-12-15 12:24

nuo Lietuvos.Vis dėlto gera ES alga daro savo net ir asmenybėms.Ar konservtoriai nesidengsto V.Landsbergio autoritetu ir pavarde savo negražiems ir pavojingiems bei savanaudiškiems darbeliams?O V.Landsbergis turėtų turėti orumo ir nuo to atsiriboti.Deja…Jis jau susipainiojęstiesiogine ir perkeltine prasme?Bet vis tiek reiktų pakilti aukščiau.

Silva       2013-12-15 11:22

TS-LKD partija patapo fa6istuojančia, nes negina savo tautos piliečių. Daugiau niekada nebalsuosiu už šią partiją. Tai laukinių gauja besiblaškanti su kuokomis, jie niekuo nesiskiria nuo sysaldemokratų melu ir demagogija.

Tomas       2013-12-15 10:43

Liūdesys. Depresyvus Landsbergis stumia į depresiją visą tautą.

juozas       2013-12-15 10:15

pereita kadensija tautele isrinko ir pasisodino valdziuken konservatorius,ir ka ir dar bjauriau.  Nei jungciu su kaimynais , duju terminalas suprojektuotas ,kad Lietuvai tik brangiau butu. AE referendumas neitvirtintas. Lietuva praskolinta nerealiai,Garliava suausta, seimo nare seimo rankomis sutvarkyta.  Generolai sutvarkyti.  Apie puse milijono tautos alkani .  Greitkelis Marijampole -Kaunas nenutiestas . Greitkelis jungiantis ziedu didziuosius miestus nenutiestas. Pasiziurekit , kiek Lenkija nusitiese tukstanciu km greitkeliu is ES pinigu.

Taigi       2013-12-15 4:22

Landsbergis nedėkingą lietuvių tautą iškeitė į dėkingąją, jam ordinus kabinančią Grybauskų Dalią.

pabaigos pradžia       2013-12-15 2:14

Kaip tie konservatoriai nesuvokia, kad “visokios Propatrios” ar “Tiesos”  – ta dešiniųjų piliečių dalis, kurią jie atstūmė, kurios neįvertino. Gyvenimas keičiasi, o jie ne. Todėl žmonės, vertinantys pilietiškumą ir tautiškumą, seks “visokiomis” mažomis partijomis, o konservatoriai, deja, sužlugs…

Nida Stasiui G       2013-12-15 0:16

Atrodo, Tamsta, klystate. Tiesos.lt redaktorė ne Birutė, o Ramutė. Ir abejoju, ar reikėjo Landsbergį gundyti. Jis čia savo noru tiesmukai pasako tai, ką rašo savo komentaruose. Bėda, kad niekas jo komentarų jau rimtai neskaito. Landsbergis nuoseklus. Jis aiškiai sako, kad tauta, kuri nuo jo nusigręžė, jo nemyli, jo neišrinko į prezidentus, neverta laisvės. Nes tik veršiai gali nemylėti ir nerinkti tokio protingo ir Lietuvai taip nusipelniusio žmogaus. Taip viskas graudžiai banalu, taip silpna ir žmogiška.

StasysG       2013-12-14 23:21

Beje, kas sugundė V.L. duoti šį necenzuruotą  interviu? Juk čia pavaizduota, kad jis visiškas bejėgis… Žinau dar vieną signatarą, anksčiau besąlygiškai rėmusį Profesorių, kuris dabar atsiskyrė nuo politikos. Neįtikėtina.

StasysG       2013-12-14 22:31

Na, tai ta ponia Birutė B. besanti kieta žurnalistė. Sveikinu. Įdomiai paskaičiau iš abiejų pusių.

romas       2013-12-14 22:26

o dabar pasakysiu baisiausią dalyką: šitas, save menininku laikantis žmogus NETURI TALENTO.O nevykę menininkai vieni baisiausių diktatorių:)

Santarvės!       2013-12-14 21:56

Tiesos.lt skaitytojams dėl visko kaltas Landsbergis, LRyto skaitytojams geriausias vadovas AMB (žiūrėkit apklausą). Tad, visų portalų proletarai, vienykitės!

Atrodo,kad konservatoriai linkę       2013-12-14 21:51

atriboti Vytautą nuo savo “reikaliukų”.

Respublikos       2013-12-14 21:51

portale redkologijos mintyse gerai pastebėjo V.Radvilas,kad tyliai keičiamos ES gyvavimo sąlygos ir gvelbiamas mūsų suverinetetas…Anglija sau ramiai paskelbė įstatymą,apsunkinimą emigrantams,kurį pasmerkė Reading,bet Anglija kausis už save.Sekime tuo pavyzdžiu.

Liudna       2013-12-14 21:17

Juokas pro asaras.Jau visiskas senatvinis marazmas.Pats “pamirso”, kad savo zeme ar tai miska nusikele prie Vilniaus.Tai jau jeigu ponas toks teisngas, tai to daryti jokiu budu negalejo, bet padare.Ir is viso, man taip atrodo, kad ne veltui mes jam tik sunauja, runkeliai ir dar visokie kitokie padarai, tik jokiu budu ne TAUTA, nes jis kupinas kersto, kad tie padarai jo neisrinko Prezidentu.Aciu Dievui, kad tie “padarai” bent jau toj vietoj pasielge protingai.Aciu p.R.Bingelienei, kad ji sugebejo atskleisti to kerstingo zmogaus veida.Cia jau antras jos interviu su tuo zmogumi.Tada jis pasirode ne ka geriau.

ES-       2013-12-14 21:16

“Mano adresas-ne namas,ne gatvė;mano adresas- ES”...“Moi adres ne dom i ne ylica,moi adres…”

grumstas       2013-12-14 19:44

  Išvada viena: Landsbergis mumis netiki- jis mums ir nereikalingas ,nes mes turime pagrindo juo nebetikėti.
Kodėl nebuvo dekagėbizacijos, liustracijos iškart po Nepriklausomybės atgavimo- tada ,matyt buvo tokie nurodymai instrukcijose. Tad ir srebiam dabar tokią putrą,kuriai galo nėra.
Nederėtų jam ir a.a Lozoraičio minėti, nes jame jis matė užsave vertesnį konkurentą Prezidento rinkimuose..

Truputį baugu,kad taip       2013-12-14 18:29

provakarietiškai ir atsainiai tautos atžvilgiu nusitatęs žmogus,bando diktuoti.Ir nereikia labai fetišizuoti vokiečių,nors pavardė tam įpareigoja.Pas mus nemaža vokiečių kilmės gyvena,vokiška pavarde,tai tenka stebėti,kaip jie tuo nudojasi.Truputį nesąžininga lietuvių atžvilgiu.

nežinau,gal netiesa,bet       2013-12-14 18:26

šiandien girdėjau iš įtakingų žmonių,kad danai laukia starto,-patvirtinus žemės pardavimą ,jie visus savi kiaulių kompleksus iškels iš Danijos.Jie jau per daug apsinuodijo.Gelbėsis.O mes?

Tauta bręsta,o       2013-12-14 18:23

V.Landzbergis kaip pavyzdingos šeimos tėvas,savo vaikus nori vedžioti už rankytės.Reikia pritarti R.Bingelienės minčiai,kad tauta bręsta tik sambūriuose,bendruomenėse,bendroje veikloje,referendumuose.Tai kas,kad tai lėta ir pavojinga.Bet sveikas protas nugali.Dievas vertina riziką,-kiek pasitikima juo…tautai reikia duoti klysti,nes ji taip supras,kurias klaidas taisyti.Taip būna per rinkimus,kol jie neklastojami.Ar pavasarį neklastos?Neduos tokių nurodymų,kaip konservatoriai savo kuopelėms rajonose,-pasmerkti referendumą?

Reikia pasakyti ačiū       2013-12-14 18:18

V.Landzbergiui,kad jis atėjo į pokalbį.Nuomonės ryškiai skiriasi.Tauta pasitikima,kai naudinga konservatoriams?Ar taip?Kodėl kratomasi žodžio “tauta”?Išsiginama.Kaip tame Šventraštyje pytiksliai:“Kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje,to ir aš....Tautos išsiginama ES akivaizdoje?”Žmonės”-tai buvo ir SSSR,- visi buvo ne tauta ,o žmonės.Masė.Masės?Tai žemina.

požiūris       2013-12-14 18:17

į savo tautiečius nepasikeitė,kaip buvome taip ir likome runkeliais…

Šiaip,tai       2013-12-14 18:13

reikalingas labai pokalbis.Pasitikrinti savo intencijas,mąstymą,atitrūkimą,suvokimą...kaip kitaip ,tik pokalbiu ar diskusija.

Jei Pancerovas       2013-12-14 18:11

tampa atskaitos tašku,tai…nėra ką bepridurti.

tenka       2013-12-14 17:58

palinketi Vytukui laiku kalbeti bet laiku ir patyleti. Tsakant, zodis sidabras, tylejimas - auksas. Didziule pagarba Ramunei sioje vietoje. Moteris leido susivokti “profesoriui” Lietuviu kalbos subtilybese, kurios, deja, diedukui jau slysta i anapuse…. Geriau jau jis atsidetu memuarams. Bent vaikams ir anukams gedos nedarytu.

Diana       2013-12-14 17:45

Bene reikšmingiausias šių metų politinis tekstas Lietuvoje. Ačiū Tiesos.lt.

labai nusivylęs       2013-12-14 14:54

Kalba, kad reikia surinkti protingų žmonių ir svarstyti. Kalba tas, kurio vadovaujama partija nesugebėjo per ketvirtį amžiaus parengti žmogų, kuris tiktų kandidatu į prezidentus! Dar. Protingiausiu ir gabiausiu laiko kandidatą - TSKP narį, buvusį Burokevičiaus pusėje ir t.t…. Tai jau visiškas konservatorių krachas. Ar jis pagaliau supranta kokia žala yra padaryta dešiniųjų partijai, kuri yra vienintelė dešinioji?! Ar jis suvokia kas, kokios vidinės jėgos sugebėjo taip sudirbti konservatorius? Nereikia fetišizuoti ir partijų.

Taigi       2013-12-14 14:05

Vytautas Landsbergis: Tautos nereikia fetišizuoti – ji balsavo už komunistus.


Tauta gerai suprato, kad KGB-istas “Dėdulė” lansbergis nebūtų prezidentu. Nes su savo šizifrenija būtų nuvedęs Lietuvą į jankių glėbį.

Ieva       2013-12-14 12:59

Užuojautos Vytautui ir pagarba Ramutei.

Komentarų puslapis 1 iš 2
 1 2 > 

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.