Naujienos, Įžvalgos

Vytautas Landsbergis: Tautos nereikia fetišizuoti – ji balsavo už komunistus

Ramutė Bingelienė   2013 m. gruodžio 15 d. 9:53

81     

    

Vytautas Landsbergis: Tautos nereikia fetišizuoti – ji balsavo už komunistus

Lietuvos piliečiams vis sunkiau sekasi suprasti tradicinių partijų elgesį. Socialdemokratai vis rečiau gina socialinį teisingumą, liberalai – laisvę, o Tėvynės sąjunga – tautą. Kodėl? Kokiomis vertybinėmis nuostatomis remdamiesi priima sprendimus mūsų politikai? Ar Sąjūdžio metais gintos vertybės – tautos savarankiškumas, Lietuvos žemė, piliečių laisvė – išlieka brangintinos ir gintinos šiandien?

Tiesos.lt portalo redaktorė Ramutė Bingelienė kelia šiuos klausimus pirmajam atkurtos Lietuvos Respublikos vadovui, Tėvynės sąjungos garbės pirmininkui, Europos Parlamento nariui, profesoriui Vytautui Landsbergiui.

Ramutė Bingelienė: Gerbiamas Profesoriau, kai pirmą kartą tarėmės dėl susitikimo, Jus kviečiau į Tiesos.lt klubą pasikalbėti dėl referendumo, ypač dėl vieno klausimo – žemės pardavimo užsieniečiams. Tada sakėte, jog reikia kalbėti iš esmės: kodėl lietuviams čia nelabai gera ir jie palieka Lietuvą ir žemę, kodėl jiems nesinori čia būti? Taigi – kodėl?

Vytautas Landsbergis: Per LDDP valdymo laikotarpį buvo nepaprastai sujaukti žemės nuosavybės pripažinimo ir grąžinimo principai. Kairieji, būtent – vadinamieji agrarininkai, kolūkių pirmininkų blokelis Seime, pasitvirtino įstatymus, kurie nors ir nebesugrąžino kolūkių, bet leido padaryti, kad grąžinimas tiesioginiams savininkams būtų kuo labiau blokuojamas, iškeliant visokias sąlygas, kliūtis: turi toj vietoj gyventi, turi būti baigęs žemės ūkio mokslus ir panašiai. Kad tiktai kuo daugiau negalėtų atsiimti savo tėvų žemės. Dargi juos šmeižiant arba propagandiškai žeminant, neva štai ateina miestiečiai ir išvaro kolūkiečius, nors ateitų buvę tremtiniai, apsigyvenę miestuose. „Išvaro tuos, kas dirba žemę“ – čia tiesioginės Lenino citatos: žemė priklauso tam, kas ją dirba, o ne tam, iš ko ją atėmė. Visokia demagogija buvo naudojama. Šitoj srity būtų daug prieštarybių. Ir nors atėjo mūsų Vyriausybė, mūsų Seimo dauguma reguliavo ir peržiūrėjo tuos Žemės reformos įstatymus, deja, nepavyko arba nebuvo pakankamai apsispręsta atšaukti aną LDDP laikais priimtą įstatymą, leidžiantį perkelti grąžinamą žemę. Persikelti, kur tau patogu.

Iš pradžių mes buvom nusistatę atšaukti tą įstatymą visiškai. O paskui teisininkai, matyt, įtikino Seimo specialiąją komisiją, kuriai vadovavo Andrius Kubilius. Aš atsimenu pasikalbėjimus su juo, – jis iš pradžių taip pat buvo įsitikinęs, kad įstatymą reikia naikinti, nes tai visiška neteisybė: žmogus atgauna savo žemę ten, kur jo ir buvo, bet jeigu jis turi įtakos valdžioje, galbūt atgauna kaip paveldėtojas, bet būdamas nomenklatūrininkas, neima žemės ten, kur jo, o pasidaro galimybę pasiimti prie ežero, prie jūros arba ten, kur derlinga… kokių nors dvarų arba kitiems dar negrąžinama žemė... Sugebi tiesiog pasiimti žemę dar negrąžintą kitam, tikram savininkui. Ir pasidarė žmonių supriešinimas tarpusavyje vieniems atiduodant kitų žemę.

Buvo nueita „perkėlimo“ keliu, berods, motyvuojant tuo, kad kadangi LDDP laikais dalis jau pasitvarkė pagal šį žalingą įstatymą, dabar kitiems to neleisti bus jau neteisybė. Vieni bus pasinaudoję, o kiti, kurie laukė šanso, nebegalės pasinaudoti, ir jų lūkesčiai bus apvilti. Atsirado kartais labai bjauriai naudojamas „teisėtų lūkesčių“ terminas. Neteisybė gali būti paversta „teisėtu lūkesčiu“! Ir kai iš tos neteisybės negalėsi sau naudos pasidaryti, tai tavo „teisėti lūkesčiai“ apvilti. Per tokias demagogijas mes tikrai įklimpom į ilgai besitęsiančias problemas.

Tačiau, galų gale, šiaip taip, tai buvo kažkaip išspręsta: nors ir su neteisybėm, žmonės vis tiek bent kompensacijas atsiėmė... Dabar nėra bent masinio žemės negrąžinimo: ji arba grąžinta, arba kompensuota. Bet ligi šiol, – aš dar turiu patikrinti, – man rodosi, jog įstatymuose tebėra kažkokia neaiški žemė, kuri lyg nepriklauso niekam, o valstybė ją tvarko kaip nori. Nors pagal Konstituciją žemė turėtų būti arba savininko, arba valstybės, tačiau dar yra kažkokių žemių, kurios iki šiol negrąžintos. Ir „valstybė“ turbūt ne vieną kartą jas tiesiog pardavė, kam norėjo.

R.B.: Iš Jūsų pasakojimo aiškėja priešistorė, kodėl šiuo metu žemės klausimu Lietuvoje yra tokie sujaukti teisiniai santykiai ir kodėl yra tiek daug neskaidrumo. Apie tai kalba ir paskutinis Sąjūdžio tarybos kreipimasis į prezidentę: kad yra visokių slaptų žemės pirkimo-pardavimo sandorių, jų apskaita nevedama, bent jau neprieinama, nevieša, ir Jūs dabar kreipiatės, kad tai būtų išskaidrinta dar iki 2014 metų, kada įsigalios įstatymas, pagal kurį žemę bus leista parduoti užsieniečiams, žinoma, jeigu neįvyks referendumas.

V.L.: Taip.

R.B.: Tai turint omeny tą Jūsų aptartą neskaidrumą, susipriešinimą, tą įstatyminį „marmalą“, ar Lietuvai dabar prasminga sutikti su imperatyviu leidimu parduoti žemę užsieniečiams?

V.L.: Čia nėra nei leidimas, nei koks nors naujas reguliavimas. Tas reguliavimas yra Europos lygmens. Žemė yra rinkos objektas, rinka yra laisva. Yra bendra rinka. Nėra atskiros vienos valstybės žemės rinkos – yra Europos Sąjungos. Tie, kurie aitrina klausimą, tyčia kalba apie „užsieniečius“, lyg viso pasaulio užsieniečiai čia supuls, galimai supuls, t.y. viso pasaulio „užsieniečiai“ yra grėsmė, kai iš tikrųjų kalbama tik apie Europos Sąjungą. Taigi čia pirmas žmonių klaidinimas. Dabar Europos Sąjungoje… Žinoma, tai gali būti ir mūsų kaimynai, pavyzdžiui, latviai. Aš žinau lietuvių, kurie Latvijoje turi žemių nusipirkę. Nežinau, ar yra latvių, kurie nusipirko vieną kitą ūkį Lietuvoje, bet ar tai yra tokia didžioji problema, dėl kurios reikia išstoti iš Europos Sąjungos? Arba rizikuoti savo iššūkiu? „Ne“. – Ir mes verčiau laužom Europos sutartį. Ar taip nėra? Tad nereikia nei žmonių klaidinti, nei aitrinti tos įstatyminės pusės. Kitas dalykas: kas beateitų – ar ispanas, ar olandas – jisai turėtų pirkti savo vardu, atvirai, nepasislėpęs, juolab, kad pasislėpęs ateis žemės savininkas ir ne iš Europos Sąjungos.

R.B.: Jau yra atėjusių.

V.L.: Tai žinoma. Jie per trečiuosius asmenis superka ir gana seniai…

R.B.: Ir būtent iš trečiųjų šalių – Rusijos, Baltarusijos…

V.L.: Taip… Valstybė tuo turi rūpintis, konkrečiai žinoti. Galų gale, Sąjūdis davė aiškų signalą: dar yra laiko priimti įstatymus, kad, pavyzdžiui, žemės pirkimas pasislėpus, ne savo vardu, o per statytinius, būtų negaliojantis. Tas klausimas iš karto būtų aiškiai sureguliuotas ir nesklistų jokio bauginimo, kad negeros jėgos per kažką, per kažkokius papirktus vietinius supirks Lietuvos žemę.

R.B.: Bet, Profesoriau, šiuo metu vyksta visiškai kiti reiškiniai. Juk nematyti, kad, tarkim, Tėvynės sąjunga teiktų štai tokius įstatymų projektus, kurie taptų saugikliais.

V.L.: Ir aš norėčiau, kad teiktų.

R.B.: Bet juk neteikiama! O kalbama visai kiti dalykai: susirūpinę piliečiai niekinami, išvadinami kenkėjais.

V.L.: Tie pasiūlymai ir reikalavimai, kuriuos suformulavo Sąjūdis, nusiųsti ir Prezidentei. Ir Prezidentė persiuntė Vyriausybei – kad Vyriausybė atkreiptų dėmesį ir ką nors darytų. Vyriausybė nieko nedaro. Aišku, tada opozicija turėtų spausti Vyriausybę. Opozicija ligi šiol mindžikuoja. Tai negerai.

R.B.: O kodėl nieko nedaro pati Prezidentė – ji juk gali teikti įstatymų pataisas?

V.L.: Pati neparašys, neaprėps net išstudijuoti problemos. Tokiame poste laisvalaikio nėra. O ką jai pataria patarėjai – tikrai nežinau.

R.B.: Bet, galų gale, ta pati opozicija visai dar nesenai buvo pozicija. Ir kur buvo nors kokie pozicijos veiksmai ruošiantis 2014 metams?

V.L.: Gana ilgai buvo tradiciškai vienapusiškai žiūrima į tą problemą, vis tikintis, kad štai mums pavyko vieną kartą, pavyko antrą kartą pratęsti terminą. Tegu kaimynai kaime supirkinėja žemę be konkurencijos. Ir visos pastangos buvo dedamos tikintis, kad galbūt ir dar pratęsim terminą, o kitkuo pernelyg rūpintis nereikia. Tai buvo lengvabūdiškumas.

R.B.: Bet tas lengvabūdiškumas gali labai blogai baigtis?

V.L.: Gali… Todėl dabar kyla tam tikras aliarmas, ir jis turėtų būti labai konkretus. Ne toksai gąsdinimas – uždrauskim parduoti žemę, nors Europos Sąjungos sutartis numato, kad rinka Europos Sąjungoje yra atvira. Kitaip sakant, eikim prieš Europos Sąjungą! Kai kas, matyt, nori būtent taip pakreipti, kad Lietuva Europos Sąjungoje atrodytų kažkokia nesusivokėlė, nesusipratėlė, išsišokėlė, kuri ima didelę naudą iš Europos Sąjungos, bet sutarties vykdyti nenori.

R.B.: Profesoriau, Jūs pats sakot „kai kas“ – galia, kuri yra suinteresuota tokiu Lietuvos vaizdiniu. Dabar Jūs ir Jūsų partija ar kiti Lietuvos patriotai, suprantantys, kokia yra grėsmė – kur Jūsų visų sutelktos pastangos artimiausiu metu sutvarkyti įstatyminę bazę?

V.L.: Nematau tokių pastangų. Paskatinau Lietuvos Sąjūdį.

R.B.: Ir Tauta nemato. Ir ką ji dabar turi daryti?

V.L.: Ką tauta turi daryti? Turi signalizuoti ir spausti tas partijas.

R.B.: Kaip? Kokie yra tautos instrumentai spausti tas partijas?

V.L.: Na, tauta… Pirmiausiai pačios partijos yra tam tikros struktūros tautoje. Aš norėčiau, kad tie klausimai būtų svarstomi, pavyzdžiui, partijos skyriuose.

R.B.: Bet partijos skyriams Tėvynės sąjungos vadovybė nusiunčia tokias rekomendacijas, kad būtų kaip tik nesvarstoma, o daromas spaudimas atsiimti parašus.

V.L.: Čia vėl yra klaidinimas. Skyriuose tai turi būti svarstoma dalykiškai – mes pasisakom prieš referendumą todėl, kad turi būt kitas kelias. O kad kitas kelias neskatinamas – čia ir atsiranda prieštaravimas. Tada viskas susiveda į referendumą.

R.B.: Bet juk tame Tėvynės sąjungos vadovybės rašte juk neparašyta: gerbiamieji skyrių pirmininkai, apsvarstykite su savo partijos nariais, kokiais būdais mes galėtume paveikti partijos vadovybę ir visus kitus, kad vis dėlto būtų sutelktai kuriami įstatymų projektai, kurie taptų saugikliais ...

V.L.: Aš negaliu pasakyti, negavau tokio rašto. Jeigu aš būčiau buvęs išrinktas partijos pirmininku, kai kas eitų kitaip.

R.B.: Tikiu.

V.L.: Viskas, ir labai paprasta.

R.B.: Bet ką dabar daryti tautai? Ar Jūs galite pasakyti? Vis dėlto mes atkūrėme Lietuvą, nepriklausomą valstybę, nuėjom didelį sunkų kelią...

V.L.: Yra Sąjūdžio paskelbtos gairės…

R.B.: Profesoriau, gal aš vis dėlto pabaigsiu savo klausimą? Atrodo, sukūrėm valstybę kaip namus Tautai. Ką Tautai reikia daryti, kad valstybės valdymo institucijos kurtų tokius įstatymus ir tokias bendrabūvio normas, kuriose Tautai būtų gera likti savo namuose?

V.L.: Tauta turėtų semtis pavyzdžių iš savo pačios patirties.

R.B.: Mano galva, būtent tai ir daro.

V.L.: Ne.

R.B.: Kodėl taip manot?

V.L.: Aš nematau, kad, pavyzdžiui, Tauta svarstytų ir palaikytų Sąjūdžio paskelbtą liniją. Ją paskelbti buvo labai sunku. Blokuota spauda, bemaž visiškai. Neėmė jokie spaudos organai, joks radijas neskelbė.

R.B.: Mes tokias blokadas gerai žinome.

V.L.: Gerai, tie Sąjūdžio dokumentai galų gale paskelbti „XXI amžiuje“.

R.B.: Ir pas mus, Tiesos.lt.

V.L.: Labai gerai. Tad reikia, aš pasakyčiau, reikia gaivinti Sąjūdį, nes Sąjūdis duoda gaires. Teisingas gaires.

R.B.: Išties manote, kad reikia gaivinti Sąjūdį? O aš matau, kaip jau daug metų Sąjūdis stovi nuošalyje ir šiuo metu visai nepajėgus sutelkti Tautą veiksmui. Sąjūdžio taryba net skilo.

V.L.: Neskilo Sąjūdžio taryba, keli žmonės paskelbė atskirą nuomonę. Portalas „patriotai“ nuėjo apgavystės keliu.

R.B.: Atsirado vienuolika žmonių.

V.L.: Kad reikia spjauti į Europos Sąjungą?

R.B.: Mano supratimu, jie ne tą paskelbė...

V.L.: Kaip ne tą?

R.B.: Kad vis dėlto būtų leista pačiai Tautai pasisakyti tuo klausimu, kad Tautos nuomonė būtų išgirsta.

V.L.: Klausykit, tai yra tas pats. Gražiais žodžiais pasakyta, kad Tauta galėtų, turbūt nesuprasdama, už ką balsuos, – kad pabalsuotų prieš Europos Sąjungą.

R.B.: O kodėl Jūs manote, kad Tauta yra tokia kvaila ir nesupras?

V.L.: Aš nemanau! Aš matau, kaip lengvai žmonės apgaudinėjami. Paskaitykit apie šitą apgaudinėjimų mechanizmą... [Profesorius rodo į „Lietuvos ryte“ publikuotą žurnalisto Dovydo Pancerovo tekstą „Už kovotojų su skalūnais – profesionalūs smegenų plovėjai“]

R.B.: Skaičiau ir šį tekstą, ir kitus. Skaičiau ir tą, kuriame jis tyčiojosi iš sesers Nijolės Sadūnaitės ir lygino ją su stribais ir kagėbistais. Tas žmogus tikrai nėra tas šaltinis, kuriuo aš pasitikėsiu ir manysiu, kad jisai teisingai interpretuoja.

V.L.: Aš nemanau, kad jis čia ką interpretuoja, bet jis rašo apie tam tikrą faktinę padėtį. Atmesti faktinę padėtį todėl, kad nesimpatiškas žmogus apie tai rašo, irgi nėra visai protinga.

R.B.: Neprotinga. Ir aš ne dėl to tai darau. Aš žinau, kad faktai visų pirma yra factum – padaryta. Faktus galima įvairiai atrinkti. Ir faktinę padėtį galima sukonstruoti vis kitaip. Ir tada interpretacijos būtų visai kitos. Būtent dėl to atmetu ir jo faktinę konstrukciją – tokiu žmogumi, kuris Sadūnaitę prilygina stribams, pasitikėti negaliu.

V.L.: Aš mačiau jo tekstų, kurie man irgi nepatinka, bet čia imu ne asmenį, imu informaciją. Jūs priimsit šitą smegenų apdorojimą, prieš kurį jis pasisako?

R.B.: Ne, Profesoriau, nėra taip vienareikšmiška. Aš pati rinksiuosi informaciją ir tuos faktus pati apdorosiu.

V.L.: Jeigu Jūs galit.

R.B.: Pancerovas gali, o kiti ar aš – ne? Jūs manot, kad jo išsilavinimas didesnis, jis labiau informuotas, jo protas labiau lavintas?

V.L.: Aš to nežinau… Gerai, padarykit lygiagrečiai visų šitų technologijų analizę.

R.B.: Mes jau esame padarę, aš atsiųsiu nuorodas publikacijų*, kuriose analizuojama tokių propagandistų kaip Dovydas Pancerovas strategijos. Ir jie tikrai plauna smegenis.

V.L.: Tai Jūs aiškiai pasakykit: ką jie rašo, ar tai teisybė, ar ne?

R.B.: Žiūrint kas. Pateikiami faktai gali būti ir teisingi, bet tendencingai atrinkti. Kiti, neatitinkantys konstrukcijos, nutylėti. Be to, samprotaujant jie gali būti taip sudėlioti ir interpretuoti, kad visuma neturės tiesos vertės. Reikia žiūrėt kiekvieną atvejį atskirai.

V.L.: Ką aš čia galiu pasakyti? Jeigu faktai teisingi…

R.B.: Būtent – pateikiama informacija ar atskiri faktai gali būti teisingi, tikri, bet jų dėlionė, apjungimo būdas gali ir visai neatitikti tikrovės.

V.L.: O pasipriešinimas branduolinei jėgainei – ar tai neatitinka tikrovės? Labai gerai organizuotas ir rezultatyvus. Pasipriešinta netgi skalūnų tyrimui!

R.B.: Bet juk buvo pasipriešinta sutarčiai, pagal kurią Lietuva, vienintelė Europos Sąjungoje valstybė, būtų sutarusi ne tik dėl skalūnų žvalgybos, bet ir dėl gavybos. Štai kam buvo priešintasi.

V.L.: Aš girdėjau įvairių aiškinimų ir iš Vyriausybės, kad čia pirmiausia žvalgyba. Atsimenu, kad buvo kritikų, kurie sakė: ne, ten įrašyta iš karto ir gavyba. Tai ten buvo galima spausti, kad Vyriausybė pakoreguotų tą formulę.

R.B.: Ir buvo spaudžiama, ir čia nereikia įžvelgti kokios nors klastos. Tauta gynėsi nuo tokios Vyriausybės, kuri, nepaisydama mokslininkų rekomendacijų, tos pačios Europos Sąjungos tyrimų, bandė prastumti tokią sutartį, pagal kurią tautai nebelieka jokios galimybės apsaugoti savo gyvybinę erdvę. Kodėl Jūs manote, kad to siekė kokie nors Lietuvos priešai?

V.L.: Aš manau, kad Gazprom‘as tikrai to siekė. 

R.B.: O kokie Jūsų argumentai? Kokie Jūsų faktai?

V.L.: Todėl, kad matomas sisteminis požiūris. Visi dalykai, kurie stiprina Lietuvos savarankiškumą energetikoje, yra puolami. Visi sistemiškai puolami. Dabar jau puolamas suskystintų dujų terminalas. Buvo signalų, kad jeigu pasiseks sugriauti terminalą, tada puls energetines jungtis su Švedija, su Lenkija. Viskas sistemiškai. Mes turim pasilikti Rusijos energetinėje imperijoje. Tai prasidėjo net nuo „Mažeikių naftos“. Koks buvo įniršis, kad į „Mažeikių naftą“ gali ateiti ne „Lukoilas“, o kas nors kitas.

R.B.: Atėjo kitas. Ir visi gerai prisimename, kuo tai baigėsi?

V.L.: Baigėsi tuo, kad dabar ji yra Europos Sąjungos šalies kompanijos nuosavybė. Buvo labai ilga kova. Kitas teigiamas rezultatas – Būtingės terminalas.

R.B.: Bet, Profesoriau, ar sutinkat, kad būtent nuo „Mažeikių naftos“ visų didžiųjų sutarčių skaidrumas ir pasitikėjimas valdžia, kuri sudaro tokias sutartis, tikrai krito. Būtent skaidrumo trūkumas ir pakirto tą pasitikėjimą?

V.L.: Matot, Jūs dabar priimat visas puolamąsias interpretacijas kaip faktą.

R.B.: Bet juk ir LEO LT yra pripažintas korupciniu projektu. Tai irgi faktas.

V.L.: LEO LT buvo sustabdyta.

R.B.: Bet kiek reikėjo pastangų.

V.L.: Visada reikia pastangų.

R.B.: Profesoriau, tai gal mes vis dėlto galime sakyti, kad tos pastangos stabdyti valdžios neskaidrius, užkulisinius susitarimus yra ir tos pačios tautos sveikumo ir jos sveikos nuovokos įrodymas?

V.L.: Jūs labai pabrėžinėjate Tauta, Tauta, Tauta... Nereikia kai ko fetišizuoti. Yra, mes matome, grupė žmonių, kurie labai drąsiai kalba Tautos vardu. Mes kažkada manėme, kad Tauta nori laisvės, nori demokratijos ir tikrai niekada nerinks komunistų. Ji rinko komunistus, ir ne vieną kartą. Renka dabar komunistų pakaitalus, visokius darbiečius. Nereikia fetišizuoti: tai šventas dalykas, ji tokia protinga, kad klaidų nedaro… Ir ji daro klaidų, deja.

R.B.: Bet, žiūrėkit, ateina kiti rinkimai ir išsitaiso. 1992 metais padarė klaidą, o 1996-tais taisėsi. Ar ta partija, kuria buvo taip pasitikima, ar ji pati tada taisėsi? Supratusi vienokias ar kitokias savo ar kitų klaidas, ar ieškojo, kaip jas ištaisyti? Kad ir 2008 metų Tėvynės sąjungos koalicinė vyriausybė? Ar jinai taisė savo klaidas, padarytas dar anksčiau? Ar skaidrino tuos pačius žemės nuosavybės klausimus, ar kūrė skaidrius energetinius projektus? Juk vis dėlto net ir tos sutartys su „Chevron“ dėl skalūnų buvo sudarytos ne šios Vyriausybės – ji jas perėmė, tęsė. Tik tiek keista, kad jas perėmė visiškai nekritiškai ir stūmė kaip savo… Tai vis partijų klaidos, ne tautos. Ir jos buvo padarytos visų partijų vyriausybių... Ir Jūs pats pripažįstat, kad jeigu Jūs būtumėt dabar valdžioje, jei būtumėt partijos pirmininkas, būtų viskas kitaip. Vadinasi, matote, kad Jūsų partijos vadovybė daro klaidų...

V.L.: Na, nebūtų viskas kitaip.

R.B.: Bet svarbieji klausimai būtų sprendžiami kitaip?

V.L.: Paskatinimai mūsų partijų skyriams, kaip paaiškinti žmonėms, kokių linijų laikytis, būtų aiškesni.

R.B.: Bet ar būtų kuriami įstatymai, reikalingi, kad būtų apsaugotas Lietuvos interesas?

V.L.: Ar būtų? Aš skatinčiau, kad būtų. Svarstytų partijos prezidiumas, taryba, jeigu aš būčiau pirmininkas. Aš siūlyčiau tam tikrus nutarimus, pavedimus organizuoti darbo grupes, ruošti įstatymų projektus ir t.t. Aš tikrai nežinau, ar tai būtų įgyvendinta. Aš siūlyčiau. Kaip pirmininkas, aš turėčiau įtakos. Bet mačiau daug kartų, kai neva ir nutarus, to nėra daroma labai greitai ir energingai. Arba yra kokių nors konsultantų, ekspertų, gerų draugų patarimais nuvaroma į šoną. Reikia visą laiką labai daug dirbti ir ne visada tu gali laimėti.

Šiuo metu svarbiausia nepralošti dėl to referendumo, nes jeigu bus surinkti parašai ir žmonės pabalsuos „šalin visus užsieniečius, būkim Europos keistuoliai“, tai bus negerai. Štai ir viskas.

R.B.: Profesoriau, grįžkime dar kartą prie Jūsų santykio su tauta. Jūs sakot, kad tauta gali būti suklaidinta. Ta pati tauta, kuria Jūs kažkada pasitikėjote – juk atkuriant Lietuvos valstybę, Jūs pasitikėjote Sovietų Sąjungoje užaugusiais žmonėmis, kvietėte juos, apeliavote į jų sąžines, protus, ir jie atėjo Jus palaikyti tūkstančiais.

V.L.: Taip.

R.B.: Ir buvo vasario 9 dienos plebiscitas, buvo referendumas dėl Sovietų Sąjungos okupacinės kariuomenės išvedimo. Pasisakė palankiai, išgirdo Jus. Kodėl Jūs manote, kad dabar, užaugę nepriklausomoje, laisvoje Lietuvoje žmonės yra „suveršinti“, kvailesni, neverti pasitikėjimo?

V.L.: Žmonės yra įtakojami, ponia. Žmonės, aš matau, kaip jie reaguoja… Be to, daugybė abejingų. Pusė mūsų tautos.

R.B.: Tai kodėl atsisakote juos taip įtakoti, kad jie Jus išgirstų ir priimtų Jūsų požiūrį?

V.L.: Jau tuo pačiu metu, kai buvo priimtas referendumas laimėjęs dėl kariuomenės išvedimo ir žalos atlyginimo, tuo pačiu metu, tiksliau – ne tuo pačiu metu, kadangi specialiai buvo atskirti tie du referendumai, – vyko ir kitas referendumas – Konstitucijos pataisos referendumas, kad atsirastų Prezidento institucija, kad būtų renkamas Prezidentas, kuris galėtų tvarkyti chaosą, sumaištį Vyriausybės lygmenyje. Tuo metu Valstybės valdymas buvo visai pakrikęs. Niekas nesprendė dar, kas bus Prezidentu, bet kad būtų kas nors vienas įgaliotas ir atsakingas, nes niekas nebuvo atsakingas už, atsiprašau, bordelį valstybės valdyme. Jau kiekvienas ministras varė kaip norėjo. O Aukščiausioji Taryba buvo suskilusi, jos dauguma – jau naujoji dauguma – buvo kairioji. Ir nebuvo galima atleist nei savivaliaujančių ministrų, nei to banko vadovo, kuris ėjo prieš Vyriausybę. Tai kaip gali funkcionuoti valstybė?

Tada ir kilo pasiūlymas papildyti Konstituciją skyriumi apie Prezidentą ir jo galias. Po to būtų buvę rinkimai. Išsigandę oponentai, kurie norėjo tęsti chaosą, žmonėms aiškino, kad čia Landsbergis nori tapti Prezidentu ir jeigu jūs balsuosit už Konstitucijos pataisą, tai balsuosit už Landsbergį, o juk Landsbergis sugriovė kolūkius ir šiaip pridarė visokių blogų dalykų... Ir Tauta šiek tiek sutriko, dalis priėmė klaidinančią interpretaciją. Konstitucijos pataisa dėl Prezidento vis tiek buvo padaryta, vėliau, nes ir kairieji suprato, kad negali likti su ana, Aukščiausiosios Tarybos laikų, laikinąja Konstitucija. Bet laikas buvo prarastas. Po to buvo pralaimėti jau ir Seimo rinkimai, paskui atėjo Prezidento rinkimai. Taip pat S. Lozoraitis, Vilties prezidentas, nelaimėjo jų. Įsitvirtino buvusieji, kitaip galvojantys, tempiantys atgal – kur čia buvo mūsų didžiosios klaidos? Taip susiklostė situacija, aplinkybės. Labai sėkmingai veikė demagogai, o tauta leidosi manipuliuojama…

R.B.: Jūs labai kritiškai pasisakote apie tautą, bet ne apie partijas.

V.L.: Aš nefetišizuoju žodžio Tauta.

R.B.: Bet aš kalbu ne apie žodį...

V.L.: Miela ponia, man geriau patiktų kalbėti apie žmones – tai labai geras žodis. O Tauta – jau kažkoks altorius. Kalbėkime apie žmones…

R.B.: Gerai, kalbėkime apie piliečius. Aš ir pati dažniau renkuosi kalbėti apie piliečių – atskirų subjektų – valią, sprendimus. Tačiau klausimas kitas: suverenas yra tauta, ir kodėl Jūs šalinate idėją svarstyti jai rūpimus klausimus referendumu?

V.L.: Argi aš šalinu? Jūs man užmetate tam tikrus apibendrinimus, ir aš turiu kalbėti tų apibendrinimų rėmuose…

R.B.: Bet Jūs ir pats sakėte „tauta lengva manipuliuoti“ – tai juk irgi apibendrinimas?

V.L.: Tai faktai. Ir iš faktų daromos išvados. Kai kuriose Europos šalyse referendumai yra daromi ir mūsiškiai labai mėgsta tai pabrėžti. Žiūrėkit, kokioj Šveicarijoje referendumas po referendumo – dėl kanalo, dėl tilto, dar dėl ko nors – vis referendumas. O kur nors Vokietijoje kategoriškai nedaromi referendumai – po Hitlerio vokiečiai paskiepyti: gaunant tautos valią kokiu nors klausimu galima prisidaryti bėdos.

R.B.: Bet mes neturime tokios neigiamos patirties. Kodėl mums reikėtų to bijoti?

V.L.: Mes turime tokios patirties.

R.B.: Mes neturime tokios neigiamos patirties. Jus parėmė tauta ir dėl nepriklausomybės, ir dėl okupacinės kariuomenės išvedimo. Piliečiai palaikė Jus, suprato.

V.L.: Na gerai, piliečiai parėmė arba piliečiai kitąsyk suprato, kad nereikia palaikyti: Uspaskicho referendumo nepalaikė, Artūro Paulausko referendumo nepalaikė. Bet kiekvieną kartą buvo pavojaus zona. Ir vieną kartą tai gali įvykti. Kaip įvyko dėl branduolinės jėgainės – čia buvo dviprasmis dalykas. Mestos labai didelės jėgos, kad nebūtų tos jėgainės.

R.B.: Bet buvo metama labai daug jėgų ir propagandai už jėgainę, tačiau nebuvo atsakymų – visa propagandinė kampanija buvo ne problemų aptarimas, ne klausimų, faktinės situacijos svarstymas, tik propaganda…

V.L.: Sutinku, kad Vyriausybė veikė pakrikusi.

R.B.: Dar norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę apie balsų, reikalingų sušaukti referendumą, sumažinimą iki šimto tūkstančių.

V.L.: Mano nuomonė yra žinoma. Tai atvers duris sumaiščiai. Surinkti šimtą tūkstančių bus daug lengviau, ir tada visokios „Pro Patrios“, „Būkim vieningi“, rasis kitų gaujelių bei samdinių, visaip pasivadinusių, pradės kepti tuos referendumus ir lengviau rinks parašus tikėdamiesi, kad ko gero… O jeigu tokia Seimo dauguma, atsiprašau, sumauta, tai jinai dar kai ką ir patvirtins ir leis tuos referendumus, skirs ir švaistys pinigus, ir Lietuvoj bus visiškas chaosas, o žmonės galų gale už kai ką ir pabalsuos.

R.B.: Bet štai visai neseniai Latvijoje vyko referendumas dėl rusų kalbos kaip valstybinės. Ir ten, nors demografinė padėtis šiuo požiūriu tikrai prasta, jis nelaimėjo – patys rusakalbiai balsavo prieš. Kaip Jūs galite tai įvertinti?

V.L.: Aš vadinčiau tiesiog sėkme arba laimingu atveju, nes galėjo būti labai pavojinga.

R.B.: Bet jie pasitikėjo savo piliečiais ir leido jiems…

V.L.: Aš nemanau, kad jie taip pasitikėjo, jog tikrai viskas bus gerai. Gal buvo situacija, kurioje jie negalėjo neleisti to balsavimo, tai dirbo aiškindami, kad vis dėlto žmonės nesuklystų.

R.B.: Aš apie tai ir kalbu. Štai Lietuvos Sąrašas yra už tai, kad būtų sumažinta riba, reikalinga referendumui organizuoti.

V.L.: Ar jūs paskui dirbsit kiekvieną kartą, kai „Pro Patrios“ ir „Būkim vieningi“ užvarys visokių jums referendumų: apie laisvą be vizų važiavimą iš Minsko į Karaliaučių, apie 150 km gerą, naudingą kontrabandos prekybą nuo Karaliaučiaus į Lietuvą – visokių dalykų galima sugalvoti. Žiūrėkit: čia visi uždirba, kaip gerai.

R.B.: O Jūs manot, Profesoriau, kad dirbti kiekvieną kartą tais klausimais būtų blogai? Ar tai nebūtų gera proga tautai bręsti, augti ir susivokti?

V.L.: Gali būti taip, bet gali rastis tautai ir proga susigriebti už galvos ir važiuoti iš to beprotyno.

R.B.: Bet juk dabar galima pasakyti ir kitaip: nėra jokios galimybės sušaukti referendumą ir tauta išvažiuoja.

V.L.: Kokį referendumą nėra galimybės sušaukti?

R.B.: Nes reikalaujama surinkti 300 tūkstančius balsų.

V.L.: Bet, žiūrėkit, ir sušaukė referendumą.

R.B.: Kas, kada? Kol kas dar nė vienas referendumas tautos vardu nebuvo sušauktas, tai yra kol kas nė karto nebuvo surinkti parašai, reikalingi paskelbti referendumą.

V.L.: Buvo surinkti 1992 metais – dėl Laikinosios Konstitucijos papildymo Prezidento institucija. Ir 1994-iais, berods, dėl prichvatizacijos tramdymo ir indėlių kompensavimo. Tik žmonės per mažai balsavo. O kaip dabar buvo su Ignalina?

R.B.: Seimas nusprendė. Ar sutinkate, kad galimybė pasiūlyti klausimą referendumui yra tam tikro skaudulio iškėlimas, jo visuotinis svarstymas?

V.L.: Ar žinot, kodėl buvo priimta tokia aukšta kvota? Priimdami Referendumo įstatymą, mes irgi supratom, kad referendumu priiminėti įstatymus labai pavojingas dalykas. Gali būti išmesta visokių populistinių pasiūlymų, gali būti ir „palikim kolūkius“, gali būti ir visokių ryšių su mums labai naudingomis Rusijos rinkomis ir lengvatomis, kur mes gerai uždirbsim. O tai, ką iš Vakarų siūlo, ten vieni išdavikai, visi prieš mus – jiems tik reikia „pigios darbo jėgos“, o štai iš Rusijos mes naudos turim! Tai čia jums gali tiek prisiūlyti referendumų, kad tik čiaudėsit. Ir vis dėlto, gal protas laimės? O gal protas laimės?

R.B.: Bet štai čia ir yra klausimas, Profesoriau: kaip užaugs ir subręs tauta, jeigu jai niekada nebus suteikta galimybė rinktis?

V.L.: Jai yra suteikta galimybė. Keletą kartų ji žinojo, kad tai yra rimtas dalykas ir ji pasisakė.

R.B.: Bet rimtų klausimų, kuriuos dabar reikėtų svarstyti, vis dėlto yra daug daugiau negu galimybių.

V.L.: Pavyzdžiui? Ar likti Europos Sąjungoj?

R.B.: Ne, aš šito klausimo nekėliau.

V.L.: Na, tai koks yra tas svarbusis klausimas?

R.B.: Kad ir dėl žemės, kad ir dėl teisės dalyvauti savo valstybės valdyme?

V.L.: Tai čia ir yra Europos Sąjungos klausimas, tai apie tai ir kalbam, kam Jūs vyniojat į vatą?

R.B.: Bet juk Europos Sąjungos sutartyje nėra numatyta bausmė būti išmestam.

V.L.: Europos Sąjungos sutartis numato sąlygas, įsipareigojimus ir taip toliau, ir prie kiekvieno dalyko neparašyta, kad jeigu pasirašęs tu nevykdysi, tai mes tave išmesim. Tokių absurdų niekas nedaro. Tai nereikia žmonių mulkinti: kadangi neparašyta, tai ir neišmes. Gali neišmesti. O jūs norit dabar subsidijų Visagino uždarymui, jūs norit nuo 2014 metų štai tokio biudžeto, o mums juk trūksta pinigų. Tai kam jums, laužantiems sutartį, turim duoti? Gal geriau skirkim tuos pinigus Kiprui ar kam nors kitam.

R.B.: O kur yra koks nors Lietuvos piliečių forumas, kur būtų, pavyzdžiui, sueita ir svarstyta, kurie projektai, kurios mūsų augimo kryptys, tendencijos turėtų būti Europos Sąjungos remiamos ir kuriančios Lietuvos ateitį? Yra galimybė kur nors svarstyti rimtus klausimus rimtais būdais?

V.L.: Reikia, kad susirinktų rimti žmonės ir kad jų susirinkimo neištampytų iš karto po 10 papildomų klausimų.

R.B.: Tai Jūs vis dėlto sutinkat, kad mes apskritai neturime galimybių veikti savo valstybės dabartį ir ateitį?

V.L.: Ką aš žinau, ar mes neturime galimybių, – mes nebandome.

Tiesos.lt redakcijos prierašas: Interviu tekstas profesoriaus V.Landsbergio peržiūrėtas ir suderintas.

* * *

*Keletas Tiesos.lt publikacijų apie „smegenų plovimą“ lietuviškoje žiniasklaidoje:

Referendumo tikslai pagal „visuomeninį transliuotoją“

Prieš tautos referendumo iniciatyvą metami propagandistai

A.Švarplys. Kodėl referendumas dėl žemės nepardavimo tampa pavojingas?

Piliečių valia. Myli Lietuvą – esi… „rusų šnipas“...

Aurelija Stancikienė. Penkios netiesos apie skalūnų dujas

Vytautas Švanys. Ar Lietuvos Vyriausybė, ruošdamasi pasirašyti sutartį su „Chevron“, atliko visus namų darbus?

Kas ir kam bando plauti smegenis?

„Chevron“ korporacija perka Lietuvos ministrus ir partijas?

Iš propagandos frontų. A.Siaurusevičius meta prieš Žygaičius sunkiąją propagandos artileriją

Valdžios tęsiamą propagandos dujų ataką komentuoja ekspertai

Iš propagandos frontų. Birželio 14-ąją prezidentė įveikė Žygaičių obskurantizmą ir atvėrė vartus „Lietuvos progresui“

A.Butkevičius: visuomenė bus įtikinta, o jei ne, vis tiek rasime būdą, kaip atlikti darbus

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jurgis Bielinis       2014-12-29 19:48

Buvau Jonavos r Tarybos narys.Lietuvos griovimas prasid4jo nuo pirmuju Vagnoriaus žingsnių visapusiškas griovimas. Jis lankėsi Jonavoje - jam viską susakiau kas blogai. Tas atsakė, kaip aš galiu būti Sąjūdyje, tarybos nariu. Mane svarste - išmesti iš Sąjūdžio neužteko balsu. Iš Tarybos - Palaikė kolūkių, t.ūkių pirmininkai. Jie man sakė, kad gali kas nori atsiimti žemę gali padėti pastatyti namus… Pono Liandsbergio premjeras vagnorius viską  griovė. Ta pati darė AMBO su ilguoju stabilizatoriumi. ir vėl Vagnorius. Sąjudžio žmonės prirašė krūvas aktų dėl grobstimų. Rajonų prokurorai bylų nekėlė - nekėlė ir Paulauskas, nekėlė ir ES arba atmesdavo skundus. Tai suokalbis. Suokalbis TSRS -vaučriai, Lietuvoje investiciniai čekiai. Liandsbergio tikslas buvo ir tebėra sunaikinti Lietuvą. Tą tęsę jo statytinė prezidentė...

generic_viagra       2014-08-16 10:53
Svecias       2014-01-6 10:07

Apie istotija, rinkimus ir daug ka: youtube.com/watch?v=jzbCl5Lt7qk

Profesoriau       2013-12-19 21:33

Tai Jūs vis dėlto sutinkat, kad mes apskritai neturime galimybių veikti savo valstybės dabartį ir ateitį?

V.L.: Ką aš žinau, ar mes neturime galimybių, – mes nebandome.
Noriu paklaust, kas turi bandyt….matyt tik išrinktieji.
o dabar kalbu atsipūtus
Visi įstaaaaaatymai nuo 1991 mulkino tauta ir buvo palankūs tiems, kuriuos jie kūrė....Deja deklaruojamas teisingumas buvo tik penktoj vietoj po valytojos…žmonės taip ir nesulaukė teisngumo.

Aidas       2013-12-18 13:14

Tai žurnalistės ir komentatorių sovietų pažeistos mastysenos rezultatas. Su laiku jie vis daugiau aktyvėja ir naglėja.

Rūtos       2013-12-17 20:58

laidoje buvo pasakyta,kad įstatymą galima nusipirkti už 100 000 tūkst.lt.,tai čia jau gerai ir sąžininga?Tai geriau lai tauta ir išsako savo nuomonę referendumu,nei valdžios mafija viską tvarkys.Mes jiems mokam algas,mes juos renkam.Jie mums atskaitingi,ir jei nieko nenuveikė mūsų labui,tai ko ten sėdi dešimtmečiais?Gal jau postai kaip pas putiną,tapo iki gyvos galvos?Ir tik jie neklystantys ir visagaliai dievai viską išmanantys?

Apsimelavo       2013-12-17 14:59

Lansbegid meluoja bent dėl vieno dalyko:

“V.L.: Tai faktai. Ir iš faktų daromos išvados. Kai kuriose Europos šalyse referendumai yra daromi ir mūsiškiai labai mėgsta tai pabrėžti. Žiūrėkit, kokioj Šveicarijoje referendumas po referendumo – dėl kanalo, dėl tilto, dar dėl ko nors – vis referendumas. O kur nors Vokietijoje kategoriškai nedaromi referendumai – po Hitlerio vokiečiai paskiepyti: gaunant tautos valią kokiu nors klausimu galima prisidaryti bėdos.”

Vokietijoj referendumai Vokietojoj ne tik kad egzistuoja įstatymuose. Bet ir realiai vyksta. Užtenka pažvelgti į wikipedia smile

http://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_in_Germany

Reiktų šiandien       2013-12-16 22:20

pacituoti A.Merkel žodžius,sudarant vyriausybę...“tarnauti žmonėms ir t.t…“Ar V.Landzbergis būtų pajėgus kalbėti tokia retorika?O kas nėra ištarta,to ir nebus…“Iš pradžių buvo žodis”.(Jn 1,1).Tokie dvasios ir proto dėsniai,kurie valdo pasaulį.Jie užkoduoti Evangelijose.

pensininkas       2013-12-16 19:01

Visiškai sutinku su profesoriumi V. Landsbergiu, nes gerai prisimenu tą posūkį kai žmonės patikėjo LDDP viražais ir po to sekę įvykiai iki šių dienų tą patvirtina, o tie komentatoriai neva specialistai, kelia man tik juoką, o gal jiems kas ir moka.

kas užvaldė žiniasklaidą?        2013-12-16 14:33

užeinu kartais į “ekspertus” ar Pravdos analogą pažiūrėti ką Lietuvos priešai galvoja, kaip žmonių smegenėlėm manipuliuoja… patys aiškiai žinodami kas ir kodėl šturmavo Garliavą būtent tada kai Prezidentė buvo išvykusi, bet kaltę vistiek gudriai nuvairuoja prieš Prezidentę ir nors tu ką...

Kodėl prieš liberalcentristą Melianą nei vieno žodžio iš jų pusės? Juk jis vadovavo tam šou su 240 aro žmonių. Liberalcentristai - buvusi Zuoko partija. O Zuokas pyksta ant Prezidentės dėl jos nepasitikėjimo Rubikon ir jų pretenzija į vienintelius bioelektrinės statytojus ir sąvininkus. Ir tai ne vienintelis “pažeistas ” interesas apie kurį nutyli “pravda” ir “ekspertai”, alfa, bei galimai Profesoriaus minima “ProPatria”, kurios neskaitau.. 

Kodėl nei vieno žodelio prieš Garliavos šturmo strategus - Homo teisių institutą įsikūrusį neoliberalą  Dainių Pūrą, buvusį taip pat Zuoko partijoj, bet dabar jau prilipusį  prie Masiulio, atvirai pasisakiusį prieš Garliavą.  O taip pat Pūro parankinį, irgi vaikų psichiatrą - Liną Slušnį, kurį Pūras kažkodėl turėjo galios pastatyti į žuralistų etikos komisijos pirmininko kėdę?
Be to kažkodėl tam pačiam Pūrui sutekta teisė ir visokias Žiobienes skirti į vaikų teisių gynėjų postus.

Ar tai nekvepia KORUPCIJA ŽURNIALISTIKOJ? Kaip manot? Juk ir Žurnalistų sąjungos pirmininkas - Dainius Radzevičius įtrauktas į Pūro Homoteisių tarybą, o Pūro pavaduotoja, Homoteisių advokatė paskirta ir Etikos komisijos pirmininko Slušnio pavaduotoja.

Visas etikos komisijos darbas - įstatus/įstatymus jie patys sau susirašė - nukreiptas kone tik už  “mažumų teisių gynimą”, bet nei žodelio apie melą ir šmeižtą žiniasklaidoj. Taip šmeižtą  jie tarsi jau įsiteisino. Vadinasi galima teisiškai formuoti nuomones per šmeižtą taip kaip tik užsimanysi. “Ketvirtoji valdžia” tuo užsitikrino sau viešpatystę ir didesnę galią net prieš mūsų demokratiškai išrinktus vadovus. KO NORĖTI, JEI “ŽINIASKLAIDA’ TAPO BIZNIU IŠ BIZNIO.

Mano įsitikinimu, Pūras su Slušniu, palaikydamas ryšius su vidaus reikalų ministru Melianu ir galimai Zuoku ir suorganizavo tą Garliavos šturmą, kurio šešėlis buvo tikslingai metams ant Prezidentės, konservtorių ir tikrai nepridėjo garbės Masiulio partijai.
Pirmas toks bandymas buvo kai Palaitis neva išvykęs buvo ir VRM globotiniai apšaudė minią, provokatorių išprovokuotą daužyti seimo langus guminėmis kulkomis… Zuokas tada itin drąsiai išėjo į minią, nors gavo kiašiniu į kaktą... 

Esant tokiai žiniasklaidos padėčiai, žmonių dėmesys nukreipiamas ne į tuos, kurie gerai dirba valstybei, ne į profesionalus, bet į triukšmautojus, tokius kaip Vaišvila, į  tuos, kurie kuo daugiau meluoja,  šmeižia ir kritikuoja, patys neturėdami nieko gero ką galėtų pasiūlyti. Visiška tuštuma jų smegenyse…  tik daug nereikalingų žodžių.

O Prezidentė vartoja mažai žodžių, kad nebūtų progos jų klaidingai interpretuoti. Jos taip yra TAIP, ne yra NE. Kai kas bando tai aiškinti diktatu.  Jiems mieliau prie širdies nerįžtingas mykimas…

šaunuolis TATA        2013-12-16 14:19

kaip visada labai taiklūs pastebėjimi. Ir nėra čia ko “tautai’ įsižeidinėti vien antraštę paskaičius. Nes ir kitus klausimus reaguoja lygiai taip pat emocianaliai,  neturi laiko arba tingi gilintis. Todėl ir komentarai tik puolantys, bet neanalizuojantys.

Lukas        2013-12-16 14:10

Labai teisingai Landsbergis kalba - kaip ir ką  tauta gali spręsti teisingai, jei privati žiniasklaida vieno rusų oligarcho rankose paduos jai tik tokią infgo, kokia patogi jai?

Vytautas Ju.       2013-12-16 13:40

Gerai kai žmogus turi nuomonę ir nebijo ją išsakyti, taip lengviau jį pažinti. Kokia tą nuomonė — čia jau kitas klausimas. Blogai yra tada, kai žmogus meluoja.
1992 m. rudenį prieš pat Seimo rinkimus V. Landsbergis per TV padarė pranešimą apie tai, jog ryšium su tuo, kad artėja prezidento rinkimai, jis vienmandatėje apygardoje nekandidatuos, nes tada reikėtų greitu metu rengti pakartotinius rinkimus. Kažkaip, nelabai derinasi su respondento teiginiu: „Tada ir kilo pasiūlymas papildyti Konstituciją skyriumi apie Prezidentą ir jo galias… Išsigandę oponentai, kurie norėjo tęsti chaosą, žmonėms aiškino, kad čia Landsbergis nori tapti Prezidentu“.
„Tuo metu Valstybės valdymas buvo visai pakrikęs. Niekas nesprendė dar, kas bus Prezidentu, bet kad būtų kas nors vienas įgaliotas ir atsakingas, nes niekas nebuvo atsakingas už, atsiprašau, bordelį valstybės valdyme“. Ar respondentas prisimena, kiek laiko užtruko įstatymų svarstymas dėl sklypų suteikimo signatarams, kam ir už kokius nuopelnus užkabinti Vyčio kryžiaus ordiną, kokia tvarka ir kiek rentos skirti signatarams. Tai, turbūt, buvo patys svarbiausi klausimai, siekiant likviduoti tą „bordelį“.
„V.L.: Ar žinot, kodėl buvo priimta tokia aukšta kvota? Priimdami Referendumo įstatymą, mes irgi supratom, kad referendumu priiminėti įstatymus labai pavojingas dalykas.“ O tie „vincukai“, kurie telefonų derino įstatymo pataisas su „Rubikono“ vadovų, įskaitant ir konservatorių „vincuką“ aiškinusi, kad susibėgsime su A. Kubiliumi ir I. Degutiene ir apsvarstysime reikalą, — pavojaus nekelia?!
O šiaip, kas Jūs būtumėte, jei ne Tauta?!

Pensininkė       2013-12-16 11:39

Viename komentare perskaičiau, jog prieš 20 metų mitinguose šaukdavo šio
dėdulės pavardę: ne karto net neišsižiojau ir neplojau, nors vėliau įstojau
į šią partiją, nes patikėjau kai kuriais kitais žmonėmis ir taip iki Mažeikių
ir Wiljamso efėros. Pasirodo, vis tiktai, jis sugebėjo savo artimus klapčiukus
ir megstas beretes paveikti į savo pusę ir tapti tautos “patriarchu”, o dabar
jam tautos nebeliko, tik masė žmonių. Dabar jau per garbės troškimą visai suvaikėjo. Kaip koktu!

StasysG       2013-12-16 8:45

Lietuvio, Nobelio laureato R.Šilerio pastebėjimas signataryu ir pirmininkui V.Landsbergiui:
“KLAUSIMAS. Šiuo metu Lietuvoje renkami parašai referendumui surengti. Jame ketinama balsuoti dėl to, kad Lietuvos žemę būtų uždrausta parduoti užsieniečiams. Kaip manote, ar tai gera mintis?

ATSAKYMAS– Su savo giminaičiais juokavome, kad kol esame Lietuvoje mums reiktų nusipirkti čia žemės.

Kiek žinau, nemažai šalių turi apribojimus dėl savo žemės pardavimo užsieniečiams. Būtų juokinga, jei užsieniečiai supirktų visą jūsų žemę. Ar tai vyksta?”

Fetišizuoti       2013-12-16 8:06

ES taip pat nereikia.Ypač kad ir už gerus pinigus.Jei kam reikia melstis,tai tik Dievui ir tai “slapčioje”.

Daina Galeckienė       2013-12-15 22:01

“grupė žmonių, kurie labai drąsiai kalba Tautos vardu”, - oi, kaip nepatiko man šitie žodžiai. Netiesa, profesoriau, baisi netiesa. Ir nedrįskite žeminti žmonių, kurių orumą patys sumindėte, kuriuos išvijote į svečias šalis, dėl duonos kąsnio pavertėte vergais. Kiek jų gali sau leisti pramogas, teatrą, koncertus, keliones su šeimomis?... Dėkui gerb. Bingelienei, dėkui toms “grupelėms”, kurios šildo mus visus Tiesa, skaidria mintimi ir idėja.

Ryt'as       2013-12-15 20:40

Liudna     2013-12-14 22:17


Juokas pro asaras.Jau visiskas senatvinis marazmas.Pats “pamirso”, kad savo zeme ar tai miska nusikele prie Vilniaus.Tai jau jeigu ponas toks teisngas, tai to daryti jokiu budu negalejo, bet padare.Ir is viso, man taip atrodo, kad ne veltui mes jam tik sunauja, runkeliai ir dar visokie kitokie padarai, tik jokiu budu ne TAUTA, nes jis kupinas kersto, kad tie padarai jo neisrinko Prezidentu.Aciu Dievui, kad tie “padarai” bent jau toj vietoj pasielge protingai.Aciu p.R.Bingelienei, kad ji sugebejo atskleisti to kerstingo zmogaus veida.Cia jau antras jos interviu su tuo zmogumi.Tada jis pasirode ne ka geriau.

Pritariu šitam tekstui , tik visiems dar kartą primenu- žodį “šunauja” Landsbergiui prikergė Tomkaus “Respublika” pries 23 metus. Landsbergio žodžiai 1990 metais buvo - “mus puola visa “Respublikos” šunauja”. Čia gal ir smulkmena , bet profesoriui “nuopelnų” ir taip užtenka , jau senai laikas pailsėti…

StasysG       2013-12-15 19:56

Pritariu komentarui “pabaigos pradžia”.
Bet. Nesuprantu V Landsbergio, kodėl jis jau nebenori kelti tautos iš to buvusio komunizmo gniaužtų. Anos Respublikos intelektualai nebuvo tokie pikti ir kerštingi, atrodė, beviltiškoje situacijoje, pvz Bernardas Brazdžionis: ‘Šaukiu aš TAUTĄ, GPU užguitą ir blaškomą it rudenio lapus, į naują vieškelį, į nauja buitį, kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs

Šaukiu aš TAUTĄ, žemės pėdoj gyvą ir vyturėlio rytmečio maldoj ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų panemunių sodybose žiedai.

Šaukiu iš amžių: ateities nevertas, kas dabarties nedrįso TAUTAI nešt, kas posūnių žaizdas širdy atvertas išdegino liepsna veidmainiškos ugnies’

tamstai Gerai 2013-12-15        2013-12-15 17:56

Jakilaitis konservū ir liberastų padlaižys.

Kas?       2013-12-15 17:43

Kas gali paneigti V. Landsbergio „nuopelnus“ Lietuvai?

1. Ar ne jis, laimėjus Sąjudžiui rinkimus, Vyriausybę sudarė tik iš KP ir CK , tuo sutrypdamas Tautios pastangas demokratiniais būdais atsikratyti sovietinių kolaborantų?
2. Ar ne jis neįvykdė desovietizacijos, dėl ko valdžioje taip ir liko „buvę ir nepražuvę“ komunistai ir KGBistai?
3. Ar ne jis sukūrė naują „elitinę“ nomenklatūrą: korumpuotą ir kriminalizuotą?
4. Ar ne jis neįvykdė KGB darbuotojų deportacijos po 1991 rugpjūčio 19 d. pučo, o leido įsidarbinti valdžios, valdymo ir netgi jėgos, saugumo struktūrose, tuo padėdamas pamatus „elitinei mafijai“  susikurti?
5. Ar ne jis organizavo nemažai politinio susidorojimo procesų savo konkurentams: 
V. Čepaičiui, Z. Vaišvilai, K. Prunskienei, A. Butkevičiui, S. Stomai, R. Paksui?
6. Ar ne jis pagrasino už teisybę apie „Wiljamsą“ teismu, nors yra Konstitucinio Teismo įvertinimas bei viešas V. Adamkaus prisipažinimas apie konservatorių prievartą – argi tai ne diktatūra?

KK laikraščio informacija.

StasysG       2013-12-15 15:40

Ačiū Nidai už pastabą. Atsiprašau Redaktorės   Ramutės.

Gerai       2013-12-15 15:30

Kaip gerai,kad dar yra laisvų portalų, kurie gali štai taip laisvai mūsų patriarchą pakalbinti ir užduoti rimtus klausimus. Kaip tai skiriasi nuo Jakilaičio ar kitų kalbėjimo su Landsbergiu.

diedukas       2013-12-15 14:00

“Revoliucijas daro idealistai, o vaisiais naudojasi niekšai”. Su konservatorių kurdupeliu kiek kitaip: niekšas, marksizmo dėstytojas, buvo KGB įtrintas į idealistų tarpą. Na, o apie jo pudelį fiziką-laborantą, ilgai neprileistą prie lovio, nuo ko anas išprotėjo(dažnai taip nutinka, šunis ilgai laikant voljere) ir kai gavo galimybę atskleidė savo idiotizmą premjero poste. Jo darbo “vaisiai” aprašyti šiame tinklapyje (achilo kulnas ir t.t.). Už panašius darbus Ukrainoje ponia Timošenka pasodinta į kalėjimą, manau kad abiems:kurdupeliui ir laborantui tenai vieta ir tikiuosi, kad sulauksiu dienos, kada Lietuvos žemės išpardavėjas ir jos ūkio praskolintojas bus teisiami.

Yra pasakojančių       2013-12-15 12:28

,kad tik atkūrus Nepriklausomybę,buvo siūloma visą laisvą žemę išdalinti visiems po 3 hektrus.Be jokių gržinimų(kiti ir dabar jos neatgavę).Tam pasipriešino V.Landsbergis.Tie patys mokslo žmonės sako,kad V.Landsbergis pripažino,jog tai buvo klaida.Būtų žmonės turėję šaknis,-kas norėję,tas pardavę...

Jaučiasi atitrūkimas       2013-12-15 12:24

nuo Lietuvos.Vis dėlto gera ES alga daro savo net ir asmenybėms.Ar konservtoriai nesidengsto V.Landsbergio autoritetu ir pavarde savo negražiems ir pavojingiems bei savanaudiškiems darbeliams?O V.Landsbergis turėtų turėti orumo ir nuo to atsiriboti.Deja…Jis jau susipainiojęstiesiogine ir perkeltine prasme?Bet vis tiek reiktų pakilti aukščiau.

Silva       2013-12-15 11:22

TS-LKD partija patapo fa6istuojančia, nes negina savo tautos piliečių. Daugiau niekada nebalsuosiu už šią partiją. Tai laukinių gauja besiblaškanti su kuokomis, jie niekuo nesiskiria nuo sysaldemokratų melu ir demagogija.

Tomas       2013-12-15 10:43

Liūdesys. Depresyvus Landsbergis stumia į depresiją visą tautą.

juozas       2013-12-15 10:15

pereita kadensija tautele isrinko ir pasisodino valdziuken konservatorius,ir ka ir dar bjauriau.  Nei jungciu su kaimynais , duju terminalas suprojektuotas ,kad Lietuvai tik brangiau butu. AE referendumas neitvirtintas. Lietuva praskolinta nerealiai,Garliava suausta, seimo nare seimo rankomis sutvarkyta.  Generolai sutvarkyti.  Apie puse milijono tautos alkani .  Greitkelis Marijampole -Kaunas nenutiestas . Greitkelis jungiantis ziedu didziuosius miestus nenutiestas. Pasiziurekit , kiek Lenkija nusitiese tukstanciu km greitkeliu is ES pinigu.

Taigi       2013-12-15 4:22

Landsbergis nedėkingą lietuvių tautą iškeitė į dėkingąją, jam ordinus kabinančią Grybauskų Dalią.

pabaigos pradžia       2013-12-15 2:14

Kaip tie konservatoriai nesuvokia, kad “visokios Propatrios” ar “Tiesos”  – ta dešiniųjų piliečių dalis, kurią jie atstūmė, kurios neįvertino. Gyvenimas keičiasi, o jie ne. Todėl žmonės, vertinantys pilietiškumą ir tautiškumą, seks “visokiomis” mažomis partijomis, o konservatoriai, deja, sužlugs…

Nida Stasiui G       2013-12-15 0:16

Atrodo, Tamsta, klystate. Tiesos.lt redaktorė ne Birutė, o Ramutė. Ir abejoju, ar reikėjo Landsbergį gundyti. Jis čia savo noru tiesmukai pasako tai, ką rašo savo komentaruose. Bėda, kad niekas jo komentarų jau rimtai neskaito. Landsbergis nuoseklus. Jis aiškiai sako, kad tauta, kuri nuo jo nusigręžė, jo nemyli, jo neišrinko į prezidentus, neverta laisvės. Nes tik veršiai gali nemylėti ir nerinkti tokio protingo ir Lietuvai taip nusipelniusio žmogaus. Taip viskas graudžiai banalu, taip silpna ir žmogiška.

StasysG       2013-12-14 23:21

Beje, kas sugundė V.L. duoti šį necenzuruotą  interviu? Juk čia pavaizduota, kad jis visiškas bejėgis… Žinau dar vieną signatarą, anksčiau besąlygiškai rėmusį Profesorių, kuris dabar atsiskyrė nuo politikos. Neįtikėtina.

StasysG       2013-12-14 22:31

Na, tai ta ponia Birutė B. besanti kieta žurnalistė. Sveikinu. Įdomiai paskaičiau iš abiejų pusių.

romas       2013-12-14 22:26

o dabar pasakysiu baisiausią dalyką: šitas, save menininku laikantis žmogus NETURI TALENTO.O nevykę menininkai vieni baisiausių diktatorių:)

Santarvės!       2013-12-14 21:56

Tiesos.lt skaitytojams dėl visko kaltas Landsbergis, LRyto skaitytojams geriausias vadovas AMB (žiūrėkit apklausą). Tad, visų portalų proletarai, vienykitės!

Atrodo,kad konservatoriai linkę       2013-12-14 21:51

atriboti Vytautą nuo savo “reikaliukų”.

Respublikos       2013-12-14 21:51

portale redkologijos mintyse gerai pastebėjo V.Radvilas,kad tyliai keičiamos ES gyvavimo sąlygos ir gvelbiamas mūsų suverinetetas…Anglija sau ramiai paskelbė įstatymą,apsunkinimą emigrantams,kurį pasmerkė Reading,bet Anglija kausis už save.Sekime tuo pavyzdžiu.

Liudna       2013-12-14 21:17

Juokas pro asaras.Jau visiskas senatvinis marazmas.Pats “pamirso”, kad savo zeme ar tai miska nusikele prie Vilniaus.Tai jau jeigu ponas toks teisngas, tai to daryti jokiu budu negalejo, bet padare.Ir is viso, man taip atrodo, kad ne veltui mes jam tik sunauja, runkeliai ir dar visokie kitokie padarai, tik jokiu budu ne TAUTA, nes jis kupinas kersto, kad tie padarai jo neisrinko Prezidentu.Aciu Dievui, kad tie “padarai” bent jau toj vietoj pasielge protingai.Aciu p.R.Bingelienei, kad ji sugebejo atskleisti to kerstingo zmogaus veida.Cia jau antras jos interviu su tuo zmogumi.Tada jis pasirode ne ka geriau.

ES-       2013-12-14 21:16

“Mano adresas-ne namas,ne gatvė;mano adresas- ES”...“Moi adres ne dom i ne ylica,moi adres…”

grumstas       2013-12-14 19:44

  Išvada viena: Landsbergis mumis netiki- jis mums ir nereikalingas ,nes mes turime pagrindo juo nebetikėti.
Kodėl nebuvo dekagėbizacijos, liustracijos iškart po Nepriklausomybės atgavimo- tada ,matyt buvo tokie nurodymai instrukcijose. Tad ir srebiam dabar tokią putrą,kuriai galo nėra.
Nederėtų jam ir a.a Lozoraičio minėti, nes jame jis matė užsave vertesnį konkurentą Prezidento rinkimuose..

Truputį baugu,kad taip       2013-12-14 18:29

provakarietiškai ir atsainiai tautos atžvilgiu nusitatęs žmogus,bando diktuoti.Ir nereikia labai fetišizuoti vokiečių,nors pavardė tam įpareigoja.Pas mus nemaža vokiečių kilmės gyvena,vokiška pavarde,tai tenka stebėti,kaip jie tuo nudojasi.Truputį nesąžininga lietuvių atžvilgiu.

nežinau,gal netiesa,bet       2013-12-14 18:26

šiandien girdėjau iš įtakingų žmonių,kad danai laukia starto,-patvirtinus žemės pardavimą ,jie visus savi kiaulių kompleksus iškels iš Danijos.Jie jau per daug apsinuodijo.Gelbėsis.O mes?

Tauta bręsta,o       2013-12-14 18:23

V.Landzbergis kaip pavyzdingos šeimos tėvas,savo vaikus nori vedžioti už rankytės.Reikia pritarti R.Bingelienės minčiai,kad tauta bręsta tik sambūriuose,bendruomenėse,bendroje veikloje,referendumuose.Tai kas,kad tai lėta ir pavojinga.Bet sveikas protas nugali.Dievas vertina riziką,-kiek pasitikima juo…tautai reikia duoti klysti,nes ji taip supras,kurias klaidas taisyti.Taip būna per rinkimus,kol jie neklastojami.Ar pavasarį neklastos?Neduos tokių nurodymų,kaip konservatoriai savo kuopelėms rajonose,-pasmerkti referendumą?

Reikia pasakyti ačiū       2013-12-14 18:18

V.Landzbergiui,kad jis atėjo į pokalbį.Nuomonės ryškiai skiriasi.Tauta pasitikima,kai naudinga konservatoriams?Ar taip?Kodėl kratomasi žodžio “tauta”?Išsiginama.Kaip tame Šventraštyje pytiksliai:“Kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje,to ir aš....Tautos išsiginama ES akivaizdoje?”Žmonės”-tai buvo ir SSSR,- visi buvo ne tauta ,o žmonės.Masė.Masės?Tai žemina.

požiūris       2013-12-14 18:17

į savo tautiečius nepasikeitė,kaip buvome taip ir likome runkeliais…

Šiaip,tai       2013-12-14 18:13

reikalingas labai pokalbis.Pasitikrinti savo intencijas,mąstymą,atitrūkimą,suvokimą...kaip kitaip ,tik pokalbiu ar diskusija.

Jei Pancerovas       2013-12-14 18:11

tampa atskaitos tašku,tai…nėra ką bepridurti.

tenka       2013-12-14 17:58

palinketi Vytukui laiku kalbeti bet laiku ir patyleti. Tsakant, zodis sidabras, tylejimas - auksas. Didziule pagarba Ramunei sioje vietoje. Moteris leido susivokti “profesoriui” Lietuviu kalbos subtilybese, kurios, deja, diedukui jau slysta i anapuse…. Geriau jau jis atsidetu memuarams. Bent vaikams ir anukams gedos nedarytu.

Diana       2013-12-14 17:45

Bene reikšmingiausias šių metų politinis tekstas Lietuvoje. Ačiū Tiesos.lt.

labai nusivylęs       2013-12-14 14:54

Kalba, kad reikia surinkti protingų žmonių ir svarstyti. Kalba tas, kurio vadovaujama partija nesugebėjo per ketvirtį amžiaus parengti žmogų, kuris tiktų kandidatu į prezidentus! Dar. Protingiausiu ir gabiausiu laiko kandidatą - TSKP narį, buvusį Burokevičiaus pusėje ir t.t…. Tai jau visiškas konservatorių krachas. Ar jis pagaliau supranta kokia žala yra padaryta dešiniųjų partijai, kuri yra vienintelė dešinioji?! Ar jis suvokia kas, kokios vidinės jėgos sugebėjo taip sudirbti konservatorius? Nereikia fetišizuoti ir partijų.

Taigi       2013-12-14 14:05

Vytautas Landsbergis: Tautos nereikia fetišizuoti – ji balsavo už komunistus.


Tauta gerai suprato, kad KGB-istas “Dėdulė” lansbergis nebūtų prezidentu. Nes su savo šizifrenija būtų nuvedęs Lietuvą į jankių glėbį.

Ieva       2013-12-14 12:59

Užuojautos Vytautui ir pagarba Ramutei.

žodžiai iš dainos       2013-12-14 11:51

ąžuolai vijokliais virto…

Romas       2013-12-14 10:46

Tai iš Vytauto Lansbergio pasisakymų, susidariau vienintelę išvadą, kad mūsų tauta, mažas ir kvailas vaikas, kad nereikia ją mokyti vaikščioti savom kojom ir neleisti jai kišti savo pirštukų prie įkaitusių daiktų, kad ji neišmoktų vakščioti ir mąstyti ir liktų mažu vaiku. Tai kokiu keliu Vytautas Lansbergis nori mūsų tautą vesti, kad ji niekada nesubręstų, o liktų amžinu vaiku. Jug be gyvenimo iššūkių žmogus ar tauta negalės pakilti iki savo išsvajoto laisvo ir oraus gyvenimo. Ačiu gerb. Ramutei, kad ji apsilankė, pas mūsų patriarhą ir atskleidė jo požiūrį į mūsų Tautą.

aš manau       2013-12-14 8:38

kad nusišneka šis ponas, ir dar žiauriai, arba bando suklastoti istoriją kaip ir ponas Anušauskas

Kritikas Pikčiurna       2013-12-14 5:59

Ponas “dėdulė” pagaliau nusiėmė kaukę. Lietuvos SUVERENITETO nebėra. Jo dėka, su bambaliais ir milteliais, su nutylėjimais ir primityviais melais, jis atiduotas ES BE JOKIŲ SAUGIKLIŲ. Tauta “suveršinta”, jos “nereikia fetišizuoti” (suprask lietuvių Tautos ir Lietuvos TĘSTINUMO nebereikia!), žemė, teisingiau, Lietuvos TERITORIJA SU JOS SIENOMIS, kurios egzistuoja tiktai popieriuje, nebėra vientisa ir “pavirto” preke spekuliantams. Atsimenate paskutinius Stasio Lozoraičio žodžius: “Tik saugokite sienas…”! Jau nekalbant apie Konstitucijos pamatinius straipsnius, nes į juos nusišluostytos kojos. Ponas “propiesorius” geriau žino už Tautą, ko jai reikia pagal principą - “Kad tau gerą padaryt, aš turiu tave valdyt!”. Tauta ir piliečiai GALI klysti, tik partijos viską žino, bet tik kai kurios, kitos nori grįžti į sovietų glėbį, tik viena - “šventa”, nors ir “darė klaidų” ir “reikėtų”, “reikėtų” ... O “propiesorius” NIEKADA NEKLYSTA IR NEKLAIDINA. Mat 3 milijonus lengviau suklaidinti ar papirkti, nei 141+1, nei 33 TS/LKD Seimo narius, ir, žinoma, vieną Vytautą Landsbergį su Dalia Grybauskaite - ji nepasidavė paperkama net iki šiol - tik padėtis pasikeitė - kitos jėgos nugalėjo… Jei ne Sąjūdis, ponas V.Landsbergis turbūt iki šiol taip pat rašytų laiškus su prašymais į Maskvą, kaip šiandien siūlo rašyti į Briuselį... Nors net popierinėje LTSR “Konstitucijoje” buvo žodžiai apie suverenitetą ir galimybę išstoti, o naujoje ES stojimo sutartyje šių “klaidų” jau nebe padaryta… Štai jums ir Nepriklausomybės tėvelis… Kai už nugaros nebėra Sąjūdžio bangos, kurią savo rankomis “paleido”. Belikę tik keli parankiniai…

Beta       2013-12-14 3:13

Pana švenčiausia, Juozapai šventas! Senelis galutinai nusišneka. Partijos jam tai tauta. Kai juodu ant balto sociologiniai tyrimai rašo: partijomis pasitiki apie 12% gyventojų. Į sistemines partijas, padoriu save laikantis žmogus net nestoja- gėdą prieš savo aplinką užsitrauktum, tiek susikompromitavę ir parazituojantys tie dariniai. Dėl žemės skraidymo taip pat juodas melas, nes tą įstatymą priėmė konservų dauguma, o įstatymo iniciatorius buvo jų Pečeliūnas. Tai kuo čia dėti LDDP, jei kregždžių godumas begalinis- kumeles jau pjauna.
Bet valdė pasikeisdami 22 metrus, galutinai nuvaldė absoliučiai viską, o kai jau tauta susirūpino valstybės išlikimu, vėl kalti ne jie, bet kažkieno manipuliuojami žmonės. Betgi ir partiniams niekas nedraudžia eiti į žmones ir aiškinti kas ir kaip. Bet sėdi užsidarę, užsislaptinę visokiomis pažymomis ir žymomis, su niekuo nesiskaitantys, retkarčiais guminėmis kulkomis į nepatenkintus pašaudantys ir vaizduoja visažinius. Tik nežinojo, kad žemė jau net ištisais rajonais supirkinėjami užsieniečių, pagal jų priimtus įstatymus. Vargšeliai! Kai jau kiekvienam kaip ant delno matosi- sisteminės partijos tie amoralių menkystų sambūriai jau baigia valstybę  išvogti. Et, škoda gadac. Bolševikas ir liks bolševiku, jiems demokratijos mechanizmas tiesiog nesuvokiamas- per aukšta kartelė jų sovietinėms makaulėms.

Al.       2013-12-14 2:59

ES sutartyje, už kurią balsavom, nebuvo jokio žemės pardavimo užsieniečiams. Ar valstybių sąjungose būtina leisti pardavinėti žemę užsieniečiams? - Britai, nors ir sąjungoj, bet neparduoda. Lietuva, būdama sąjungoj su Lenkija, irgi nepardavė. Kažkokios niekieno neįgaliotos draugijos nusprendžia, kad valstybių suverenumas dabar bus nebesvarbus, o svarbios bus žmonių, ir ypač kaikurių žmonių, teisės ir laisva prekyba, prekės savoką vis plečiant, kol galų gale bus galima nusipirkti pačias valstybes. Landsbergio argumentas, kad jei mes netinkamai balsuosim, mums ES neduos paramos. Tai ir yra šalies pirkimas. Tą patį mums sakė ir rusai - mes jums pristatėm gamyklų, elektrinių, o jūs dabar balsuojat už nepriklausomybę. Tiesiog stebuklas, kad laikraščio redaktorė protingesnė ir teisingesnė už mūsų Nepriklausomybės vėliavnešį. Nesimato jokių trijų ėjimų į priekį numatymo. Sakyčiau, tik Gorbačiovo lygio užsiciklinimas. O Lansbergio įpėdinis Kubilius tiesiog kenkėjas - paliko komunistinį žemės kilnojimą, sunaikino kaimų mokyklas ir faktiškai kartu su komunistais - išvijo milijoną lietuvių iš Tėvynės.

Kregzdute       2013-12-14 2:19

Sumauta gaujele-konservatoriai su savo vadais!

Hau       2013-12-14 2:02

Landsbergis MELUOJA. Pirks ne tik ES piliečiai, žemę pirks taip pat NATO ir net EBPO organizacijos narių valstybės (priklauso virš pusės pasaulio - Meksika, Čilė, Korėja, ir t.t.). Be to, pirks BET KURIS užsienio pilietis, turintis gyvenamą vietą Lietuvoj (t.y. ir Kinijos, Rusijos piliečiai, arabai - visi). Taip parašyta Konstitucijoj (UŽSIENIO, jokios “ES” nėra) ir Konstituciniame įstatyme. Ar šitas veikėjas galvoja, kad neskaitom ir negalim sužinot?! Asilas.

Senas pirdžius nurašė Lietuvą iš pavydo, kad ne už jį balsavo rinkimuose (ne už TS-LKD, t.y. JO partiją) kažkada. Dabar tipo už tai keršija - parduoda Tėvynės, Vaikų Žemę... :/

Sūnus Mamai       2013-12-14 0:50

Landsbergiu nusivyliau, bet negaliu sutikti su mamomis, vadinančiomis jį šiukšle. Taip niekindami kitą, save žeminame.

Iš toli       2013-12-14 0:47

Istorinis, chrestomatinis, nors labai liūdnas, interviu. Niekam geriau už Tiesos.lt redaktorę nepavyko atskleisti Vytauto Landsbergio tragizmo, jo tragiško ribotumo. Žmogus, vedęs tautą į laisvę, netiki nei laisve, nei tauta. Tarsi “inteligentiškas Putinas” stengiasi primesti tautai “valdomos demokratijos” kelią. Ir tai ne tik Landsbergio, o jau ir Lietuvos drama.

Deimantas       2013-12-14 0:11

Kaip visada, redaktorės puikūs ir aštrūs klausimai.

mama       2013-12-13 23:42

Šitam šiukšlei jau nebepatinka žodis TAUTA, apieŽMONEs jam reikia natai kalbėti… Man trūksta žodžių...Matyt pačiam baisu darosi, ką pridirbęs ir ką dabar loja, kade apsaogos reikia.

rima       2013-12-13 23:33

Nuostabus straipsnis, ačiū autorei.

suomis       2013-12-13 21:54

Visiškas debilas. Senatvinis marazmas nugalėjo. Žmogus negali atleisti tautai, kad neišrinko jo prezidentu… Ambicijos ir arogancija visiškai sumaišė protą.

saulius       2013-12-13 21:50

puikybe.apakimas.
viskam yra pabaiga.
VL nepavyko isjoti ant balto zirgo.

Ramute Bingeliene pasirode lygiaverte       2013-12-13 21:08

pokalbio partnere ,,proto bokstui” Vyt. Landsbergiui, o kai kur ir pranoko savo supratimu apie Tauta, valsytbes suverena. Aciu, pokalbio autorei, galutinai padejau taska V.L. portretui. Pries 25 metus saukem: ,,Lands-ber-gis! Lie-tu-va!” Ar dar kas nors susuktu taip?! Niekada nebeisgirsime. Reikalaukime atstatyti 47 LR Konstitucijos str., apgaules budu pakeista 2003 m. Truko dvieju balsu ir istatymas negalejo buti priimtas. VADINASI, JIS NEGALIOJA.  Net jei Vaigauskas (komunistas iki visu jo nuplikusiu plauku saknu), drebindamas kinkas del VRK komisijos pirmininko vietos, bandys paneigti 21 tukst. parasu, TAUTA turi reikalauti atstatyti LR Konstitucijos 47 str. i pirmine redakcija. Europos sajunga- ne sventa karve. Jai labai svarbu, kad Lietuva isliktu jos sudetyje su grybe priesakyje, todel musu REFERENDUMAS jai bus nedidele rakstis, kuria ES valdininkeliai pasistengs dar karta susvelnindami padeti, atideti MUSU zemes ispardavima keletui metu.

Garbe J.Marcinkeviciui       2013-12-13 20:39

ir…galejo paklausti pono V.L.,kodel jis buvo eliminuotas is Sajudzio autoritetu.

Arnė       2013-12-13 19:51

„...jie negalėjo neleisti to balsavimo, tai dirbo aiškindami, kad vis dėlto žmonės nesuklystų“,- sako profesorius. Kodėl partija nedirba su žmonėmis, gal ir partiečiai apleisti? TS pralaimi dėl to, kad pamiršta žmones, neskatina jų dalyvavimo valdyme. Liūdnas interviu, dingo kažkur Sąjūdžio Lansbergis, gebėjęs visus telkti, dabar pasimetęs.

Benas       2013-12-13 19:30

Aciu diev. kad as situo bolseviku tikejau tik 2 men kai jis atejo i valdzia ir pradejo viska naikinti. Sis zmogus nemato Tautos??????? Tai as ji suprantu, mano nuomone lietuviu Tauta ir nera jo Tauta tai nors tiek jis prisipazista. Jis jau nemato ne Lietuvos jis mato sssr ar es sajuza. Visu saliu proletarai vienykites!!!!!!!!!!!!!!

Be komentarų       2013-12-13 19:18

Ar begalima žemiau kristi? Kam dirba šitas ponas?

Eina na       2013-12-13 19:09

V.L.:Reikia, kad susirinktų rimti žmonės… - nu jo 20 metų renkasi tie “rimti” prie valdžios lovio gėrio pasidalinti,savo žmonoms,meilužėms,vaikams ir anūkams šiltų pinigingų vietelių paskirti. O čia “pist” referendumas 300000 parašų praeis ir fetišizuota Tauta prabalsuos ne taip kaip “rimti” nori, o gali fetišizuota Tauta dar ir pareikalauti “rimtų žmonių” atsakomybės už  valdymo metus…
P.S Rusijoje irgi buvo toks V.L. neklystantis ,vienintelis ir nepakartojamas revoliucijos vadas ir kuo viskas baigėsi.

na taip, konservatoriai privertė       2013-12-13 18:32

Landsbergis rekomendavo ir agitavo už bolševikę polikarpovną.

Konservatoriai - komunistų valios vykdytojai ir komunistų mėšlo išmežėjai.

Su savo idiotiška, akla ir debiliška politika konservatoriai privertė tautą balsuoti už komunistus

Sielvartaujantis       2013-12-13 18:24

Dieve,Dieve,kuo pavirto Landsbergis…

Joana       2013-12-13 18:24

Užuojauta gerb žurnalistei. Man sukilo visi nervai ir pradėjau drebėti. Šitas ponas man yra, kaip čia švelniau pasakius, išnykęs iš mano sąmonės galutinai…ir jo partija. Viskas. Dar tokio šlykštaus interviu niekada neskaičiau.

manau       2013-12-13 18:22

Už “laisvą prekybą” Tevynės žeme jam daug kas norės nuleisti snarglius iš nosies. Matyt, numatė tai, todėl ir apsauga pasirūpino.

viešpatie susimylėk...       2013-12-13 18:06

Jeigu jau p. Landsbergiui reikia Sąjūdžio ramentu ramstytis… ir sakyti, kad tauta ne tauta, tai geriau tylėtų. O dabar dar likučiais buvusio autoriteto bando naudotis. Jau ir klausyt gėda.
Pagarba žurnalistui, nesileido išvedamas iš kelio “tatos” demagogijos. Ačiū už pokalbį, kaip ant delno, kaip ant delno…ir viskas išvirkščia.

na na       2013-12-13 18:01

Neminėk Tautos,nes suerzinsi poną?
Lietuvos teritorija prekybos objektas???
Nykiai atrodo.

asociacija       2013-12-13 17:10

Interviu labai priminė gyvatės gaudymą: primyni gyvatės galvą su dvišakiu, o šliūžas šnypščia ir raitosi, mazgo visokiausias kilpas.


Rekomenduojame

CŽV kalėjimo byla: Vilniaus teismo prašoma Gvantanamo kalinį pripažinti nukentėjusiuoju

Popiežius Pranciškus: Išnaudojimas – mirtina nuodėmė

Nuo bačkos. Anūkas: planuojame akciją keliauti po Lietuvą ir kviesti žmones nepamiršti, kad Lietuvoje yra padorių, vakarietiškų, skaidrių politikų

Geroji Naujiena: Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę

Politinis teismų procesas tęsiamas: valdžia prieš smurto Garliavoje liudytojus

Nuo bačkos. A.Butkevičius: jei dar bus patvirtinta komisija, ji pradės nagrinėti politinius klausimus, tai galime sukelti ir tam tikrą politinę krizę

Augimo logika prieš stokos logiką

Liudvikas Jakimavičius. Jie – ne mūsų valdžia

Nuo bačkos. Swedbank: didesnė užsienio piliečių imigracija būtų greitas ir efektyvus demografinės problemos sprendimas

Kyšininkavimas yra visos Lietuvos problema, sako V. Landsbergis

Paskirtas naujas Panevėžio vyskupas

E. Masiulio byloje netikėtumas – įslaptintos prokurorų pavardės

Verta prisiminti. Kęstutis Čilinskas: Viskas perkama ir parduodama iki paskutinio garbės lašo

Nuo bačkos. Liberalų partijos laikinasis pirmininkas Remigijus Šimašius: aš kol kas nerimo ženklų nematau

Prof. Vytautas Radžvilas: Paskutinė vinis į Lietuvos karstą

Andrius Martinkus. Vandėja

Nuo bačkos.Finansų ministras Rimantas Šadžius: nesaikingai didindami minimalią mėnesinę algą mes žmones toliau stumsime į veidmainystę

Iš arti. Nenumaldomai artėjant rinkimams parlamentarai balsuoja už Šeimos stiprinimo įstatymą

Irena Vasinauskaitė. Raseinių rajono taryba pogrindyje? arba Drąsiau į ateitį

R.Šimašiaus nutylėta tiesa: dideli pinigai – beveik „MG Baltic“ kišenėje

Andrius Švarplys. Liberalų sąjunga pasirinko „zuikio bilietą“

Mokytoja ryžosi prabilti: „Jei jūs tik žinotumėte…“

Nuo bačkos. Liberalų instrukcijos saviems: ką sakyti, jei paklaus apie kyšius

Mokslininkai humanitarai gina savo teises

Žino, ką kalba. Artūras Zuokas: apie galimą kyšį Masiuliui turėjo žinoti visa liberalų vadovybė

Viešas kreipimasis dėl Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai politikos

Iš arti. Kaip valdžios partija Seime atmetė siūlymą padidinti piliečių pasitikėjimą valstybe

Povilas Urbšys: E.Masiuliui pavyko išvengti didžiausios atsakomybės

Nuo bačkos. Eugenijus Gentvilas: nėra jokių duomenų, kad pas E. Masiulį rasti pinigai galėjo būti skirti partijai

Nuo bačkos. Anūkas: Esame vienintelė alternatyva neskaidriai, stagnacinei, ketverius metus praganiusiai koalicijai

Daugiau

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.