Visuomenės pokyčių analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas

Vytautas Daujotis. Vilniaus universiteto Taryba palaimino fiktyvaus konkurso organizatorius

Tiesos.lt siūlo   2018 m. liepos 8 d. 12:33

17     

    

Vytautas Daujotis. Vilniaus universiteto Taryba palaimino fiktyvaus konkurso organizatorius

Pro Patria

Birželio 27 d. Vilniaus universiteto Tarybos posėdis svarstė dalies Senato narių kreipimąsi į Vilniaus universiteto tarybą. Kreipimesi Senato nariai VU Tarybai priminė, kad VU Senatas priėmė nutarimą, jog 2018 m., nepaskelbus konkurso esamoms prof. V. Radžvilo pareigoms užimti, kiti paskelbti konkursai Tarptautinių santykių ir politikos mokslų intitute profesoriaus pareigoms eiti buvo personalizuoti. Profesoriaus vieta, į kurią numanomai galėjo pretenduoti ir prof. V. Radžvilas, buvo apibūdinta taip, kad pretenduoti į šias profesoriaus pareigas bei tenkinti šio konkurso sąlygas prof. V. Radžvilas negalėtų. Patvirtinusiam V. Radžvilo einamų profesoriaus pareigų naikinimą ir diskriminacines konkurso sąlygas kitoms profesoriaus pareigoms eiti VU rektoriui A. Žukauskui tenka visa atsakomybė už susiklosčiusią padėtį.

A. Žukauskas turi visus įgaliojimus ištaisyti savo klaidą, bet jis pareiškė, kad Senato nutarimo nepaisys ir savo sprendimų nekeis. Tai reiškia, rektorius elgėsi sąmoningai ignoruodamas visus darbo santykius reglamentuojančių teisės aktus, kurie draudžia diskriminaciją. Dėl tokio rektoriaus elgesio Senato nariai, vykdydami savo paskirtį, nustatytą VU Statuto 32 straipsnio pirmoje dalyje („prižiūri, kad Tarybos ir rektoriaus veikla ... atitiktų Universiteto misiją, veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus“) krepėsi į VU Tarybą, kad ji sustabdytų jau ilgai besitęsiantį bandymą pašalinti iš universiteto prof. V. Radžvilą dėl jo politinių pažiūrų ir įsitikinimų.

Prof V. Radžvilo atvejis rodo, kad Vilniaus universitete pradėta naikinti akademinę laisvę, kuri yra universiteto veiklos pamatas ir be kurios nėra universiteto. VU rektorius A. Žukauskas, tenkindamas savo asmenines ambicijas, universiteto autonomijos nuostatus naudoja universiteto narių akademinei laisvei mažinti ir savivaldžiavimui įtvirtinti.

Universiteto tarybos paskirtis

Lietuvos universitetų tarybos buvo įteisintos kopijuojant geriausių pasaulio universitetų valdymo patirtį. Toji patirtis sako, kad institucinė autonomija ir akademinė laisvė negali būti painiojamos: akademinė laisvė suprantama kaip aukštojo mokslo svarbiausias veiksnys nepriklausomai nuo to, ar institucija turi finnansinę ir institucinę autonomiją ar ne. Autonomija užtikrina geriausias sąlygas akademinei laisvei, bet ne automatiškai. Autonomijos nuostatai, priklausomai nuo to, kaip jie sukuriami ir įgyvendinami, gali būti panaudoti ir akademinei laisvei mažinti. Paminant akademinę laisvę universitetas tampa primityvių ambicijų siautėjimo, primityvaus lavinimo ir dogmatiškos propagandos vieta.

VU Statutas suteikia Tarybai įgaliojimus tinkamai universiteto priežiūrai: „kartu su Senatu ir rektoriumi rūpinasi Universiteto veiklos kokybe. Pagal Statute nustatytą kompetenciją Taryba prižiūri, ar Universiteto veikla ir valdymas atitinka Universiteto misiją, veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus, Statute nustatytus viešumo ir atskaitomybės visuomenei reikalavimus“ (Statuto 37 straipsnis). Birželio 27 d. VU Taryba šių įgaliojimų nepanaudojo ir pademonstravo, kad ji tėra tik neįgalus universiteto priedėlis, sukurtas pagal principą: norėjome kaip geriau, padarėme kaip visada.

Posėdis

Tarybos pirmininkas R. Kraujalis, labai aptakiai ir nekonkrečiai pristatęs aukščiau minėtą dalies Senato narių kreipimąsi, iškart nustatė tolimesnio svarstymo kryptį –  kreipimesi keliami klausimai nėra tarybos kompetencijoje. Kitaip tariant, VU rektoriaus patvirtintos diskriminacinės, personalizuotos konkurso sąlygos „atitinka Universiteto misiją, veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus”. R. Kraujalio supratimu Universiteto misiją atitinka ir tai, kad rektorius, keršydamas prof. V. Radžvilui už jo skelbiamas pažiūras, naikina jo dabar einamas profesoriaus pareigas, o vietoj jų siūlo trumpalaikes docento pareigas, po kurių jis būtų automatiškai atleistas.

Klausantis kitų Tarybos narių pasisakymų darėsi vis labiau aišku, kad viskas suderinta ir nuspręsta iš anksto. Nė vienas Tarybos narys nė per nago juodymą nenukrypo nuo R. Kraujalio užduotos kalbėjimo krypties, tokiai krypčiai prieštaraujantys kreipimosi teiginiai ir argumentai visų kalbose buvo nutylėti arba apeiti. Pavyzdžiui, nė vienas Tarybos narys nekėlė klausimo, kodėl naikinamas V. Radžvilo dabar einamos profesoriaus pareigos, nors atsakymas būtų daug ką paaiškinęs. Visiškai absurdiška rektoriaus dažnai pateikiama atsakymo versija, jog universitete yra pristeigta per daug profesoriaus pareigybių ir jis palaiko TSPMI direktoriaus R. Vilpišausko siūlymą naikinti V. Radžvilo užmamą profesoriaus vietą. Galima sutikti, jog yra dėstytojų, kurie yra neverti jų einamų profesoriaus pareigų, bet pradedama nuo V. Radžvilo. V. Radžvilas blogiausias!? Neabejotini V. Radžvilo kvalifikacija ir profesionalumas, bet galima užduoti ir retorinį klausimą, ar daug Lietuvoje atsirastų profesorių, prieš kurių atleidimą savo parašais protestuotų 200 studentų.

Po pirmininko iškart pasisakė Tarybos narys P. Subačius. Kalbėjo ilgiausiai. Su darbotvarkės klausimu ji buvo susieta tik žodžiu konkursas. Kalbėjo, kad reikėtų tobulinti konkursų akademinėms pareigoms eiti nuostatus, kad tai tikriausiai yra numatyta, kad taisyklės turi būti tobulinamos, svarstomos, aptariamos ir t.t. Nusistebėjo, kad Taryba išvis šį klausimą svarsto.

Kiti Tarybos nariai, pakartoję atskirus P. Subačiaus kalbos fragmentus, savo pasisakymus baigė panašiai kaip P. Subačius: VU Statuto pažeidimo nebūta, o etikos ir darbo santykių klausimai esą ne jos kompetencijoje.

Taryba leido pasisakyti posėdyje dalyvavusiam vienam iš kreipimosi autorių, kuris pabandė atkreipti Tarybos dėmesį į kreipimosi teiginius bei argumentus. Bandymas nepavyko. Taryba toliau elgėsi taip lyg jis nebūtų kalbėjęs. Tik pasibaigus visoms kalboms, vėl išstojo P. Subačius – pareiškė, kad tas kreipimosi autorius įžeidė visą Tarybą ir pareikalavo atsiprašymo.

Ignoruodama VU Statutą, Taryba buvo nuosekli. VU Statuto 40 straipsnio 8 dalis nustato: „kai svarstomu klausimu yra gauta Senato ... nuomonė ..., Taryba svarsto kiekvieną nuomonės argumentą ir balsuodama jį priima arba atmeta.” Jokie konkretūs argumentai iš Senato narių kreipimosi ar Senato nutarimo nebuvo nei svarstyti, nei balsuota dėl jų.

Posėdį vainikavo rektoriaus A. Žukausko pareiškimas, kad VU Statuto 32 straipsnio 1 dalis reglamentuoja Senato, ne rektoriaus veiklą. Todėl vykdydamas savo, Statute nustatytą paskirtį Senatas gali „prižiūrėti“ Tarybos ir rektoriaus veiklą, priiminėti nutarimus, bet jie niekuo neįpareigoja nei Tarybos, nei rektoriaus. Nė vienas Tarybos narys neprieštaravo. Kitaip tariant, teisiniu požiūriu Senato nutarimai, priimami laikantis Statuto 32 straipsnio nuostatų, rektoriui A. Žukauskui ir R. Kraujalio pirmininkaujamai Tarybai yra niekiniai ir gali būti traktuojami tik kaip informaciniai pranešimai universiteto visuomenei apie bruzdesius Senate. Tačiau universiteto vadovybė viešai neskelbia jai nepatogios informacijos. Universiteto internetinėje svetainėje nėra nei Senato nutarimo dėl neskaidraus konkurso TSPMI, nei Tarybos sprendimo dėl dalies Senato narių kreipimosi, nors:

„Universiteto bendruomenė informuojama apie Senato veiklą Statute ir Informacijos apie Universiteto veiklą teikimo nuostatuose nustatyta tvarka“ (Statuto 32 straipsnio 3 dalis);

„Universiteto bendruomenė informuojama apie Tarybos veiklą Statute ir Informacijos apie Universiteto veiklą teikimo nuostatuose nustatyta tvarka“ (Statuto 37 straipsnio 3 dalis).

Baigiant reikia pasakyti, kad VU Taryba turi teisę nutraukti rektoriaus įgaliojimus „dėl rektoriaus padaryto šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo” (Statuto 44 straipsnio 21 dalies 1 punktas). Nutraukus A. Žukausko kaip rektoriaus įgaliojimus, būtų laimėjęs tiek A. Žukauskas, tiek universitetas. A. Žukauskas galėtų grįžti prie šviestukų tematikos, kurioje jis yra puikus profesionalas, o universitetas turėtų galimybę susirasti rektorių, suvokiantį, kas yra universitetas, ir sugebantį ne tik vadybiškai, bet ir išmintingai jam tarnauti. Nepavyko.

Prieš daug metų vienoje televizijos laidoje tas pats R. Kraujalis pasakė, jog Lietuvos valdžion patenka vien tik trejetukininkai (penkiabalėje vertinimo sistemoje) ir tai yra jos neįgalumo priežastis. Nereikėtų manyti, kad VU Taryboje vien trejetukininkai. Posėdžio trejetukininkų elgesiui ir sprendimui galimai didžiausią poveikį turėjo Tarybos nario P. Subačius demagogija, maskavusi jo chronišką neapykantą V. Radžvilui. Mamonos tarnui (MG Baltic savininko D. Mockaus įkurto ir išlaikomo Lietuvos laisvosios rinkos instituto tarybos nariui), besimaskuojančiam tarnyste Dievui (P. Subačius yra Lietuvos katalikų mokslo akademijos vicepirmininkas), privalu nekęsti V Radžvilo dėl jo pilietinės pozicijos.

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

paskaitęs apie išstojusį veikėją       2018-07-10 13:35

jau imu susigaudyti, kodėl savo murzaknygėj taip anaiptol ne katalikiškai tyčiojasi, žemina valdančiuosius valstiečius. Ar tik nebus sujaukę planų, nutraukę patogią žarnelę, patraukę lovį?

apie senate išstojusį veikėją       2018-07-10 13:27
Buu       2018-07-9 15:55

O juk Žukausko atestacijos tai nepatvirtino… Ir jis tik per kažkokią neaiškią Grybauskaitės malonę vis dar rektorius, nors jau niekaip neturėtų būti!!! Ko ne MG…?

Pensininke       2018-07-9 9:31

Nieko nestebina TV laida “klausimelis”, kai jaunas zmogus nezino atsakymo i paprasciausia gyvenimo klausima,  nors atsakytu pagal savo supratima.  Geda tv ziuretojui uz neisprususia visuomenes dali, o tuo tarpu universitetu “valdytojai” nesiskaito net su savo darbuotojais, net daugiau mastanciais uz juos pacius. Geda pilieciui uz rektoriaus neadekvatu elgesi ir labai liudna, kad tarybos nariai paklusta nesamoningam rektoriaus poelgiui. Kada valstybeje baigsis pataikavimas BLOGIUI?  PATAIKAVIMS   MELUI, KORUPCIJAI vyksta daugumoje visos valstybes valdymo sferose, kaip geda kad tai neaplenkia ir UNIVERSITETO.

Todėl universitetai verčiami dvasios Aušvicais       2018-07-9 8:28

Rimantas Kraujalis - technokratas ir verslininkas (taip viešai pristatomas).
Tokios “kvalifikacijos” žmonės išvis neturėtų būti renkami universiteto Tarybos pirmininkais, kadangi akivaizdžiai neatitinka Vakarų universiteto prigimties ir paskirties pirmiausiai ugdyti žmogų ir pilietį valstybei. Ne darbo rinkai.

Prisitaikėliškas VU sovieto subačiavimas:       2018-07-9 8:03

“NĖ VIENAS Tarybos narys nė per nago juodymą
nenukrypo nuo R. Kraujalio užduotos kalbėjimo krypties,
[...] NĖ VIENAS Tarybos narys nekėlė klausimo,
kodėl naikinamas V. Radžvilo dabar einamos profesoriaus pareigos…”

danute       2018-07-9 6:38

p. subacius neatitinka prof vardo.zmogus bijo uz save talentingesniu.geda ir dar karta karta geda kad dirba universitete. tai karjeristas.baisu. o prof V. Radzvilai   stiprybes ir sekmes.

Žukauskas       2018-07-8 22:44

klusniai vykdo savo buvusios klasiokės generalinės bestijos nurodymus.

Komentatorius       2018-07-8 21:39

Dar niekada Vilniaus Universitetas taip žemai nebuvo puolęs.
Gėda.
Ir viskas dėl to, kad prof.V.Radžvilas turi aiškiai argumentuotą nuomonę.

tai kam       2018-07-8 21:19

išvis posėdžiauta ir kas galiausiai nutarta? Jeigu pažeistas VU statutas ir jei VU Taryba tokio fakto nekonstatuoja, vadinais, taryba yra nepajėgi įvertinti realios situcijos ir adekvačiai nuspręsti. Tuomet turi būti VU referendumas.

SIAUBAS       2018-07-8 19:46

SIAUBAS SIAUBAS SIAUBAS…........

VU Taryba       2018-07-8 19:06

Tarybos pirmininkas: Rimantas Kraujalis

Tarybos pirmininko pavaduotojas: prof. habil. dr. Juozas Rimantas Lazutka

Nariai:

Raimundas Balčiūnaitis

prof. dr. Eugenijus Lesinskas

Algimantas Markauskas

Klaudijus Melys

prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Česlav Okinčic

prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas

prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius

Lolita Varanavičienė

Jis sėdi visur       2018-07-8 18:05

Paulius Subačius. Kur tik jis neprisėda, ten tuojau prasideda intrigos. Baisi tai davatka. Visi kunigai tokios bijo.

iš vieno poklalbio       2018-07-8 17:47

V.RUBAVIČIUS: Mes jau gyvename didelės tragedijos metu, bet gyvename jos nematydami. Gyvename vidinės savinaikos metu, kurią pridengiame BVP augimu ar dar kuo nors. Ką reikėtų daryti? Reikėtų politiniams sluoksniams ir visuomenei susimąstyti, ar mums Tauta ir valstybė yra svarbūs dalykai. Jei nesvarbūs, tai mes turime tokią švietimo sistemą, kuri dabar sėkmingai veikia, nes ištautina, išvalstybina žmogaus sąmonę.
Politinė nomenklatūra su ekonomine galia turėtų prieiti prie bendro susitarimo pasidalinti valdžia su visuomene. Tas pasidalijimas turi vykti per realios savivaldos steigimą. Tas pats turėtų būti ir su teisėsauga. Kaip žmonės gali pasitikėti teisėsauga, jeigu nėra teisingumo mato, bendros teisingumo nuovokos. Mes gyvename iškreiptos demokratijos sistemoje.

ERLICKAS       2018-07-8 16:45

VU užvaldė FANTAMASAS 2.

Prie V.Landsbergio       2018-07-8 15:55

išgyvenome ir išgyvename intrigantų erą.Nieko nuostabaus,kas čia vyksta.

Ar Lietuvoje yra ŠMMinisterija?       2018-07-8 14:21

Ir kada bus išnaikintas KGBistinis TSPMI lizdas su Vilpišauskais, Žukauskais ir panašiais -kais?

Rekomenduojame

Darius Alekna. Norintiems pažinti homoseksualumo reiškinį

Vytautas Sinica. Europą integruos… islamas

Europos Komisija užsimojo cenzūruoti Kalėdas

Popiežius Pranciškus gali atvežti 50 migrantų iš Kipro į Italiją

Aleksandras Nemunaitis. Šios valdžios neįmanoma gerbti

Tyrėja praneša apie duomenų problemas Pfizer vakcinos bandyme

Nauja valdžia Vokietijoje – sunkūs laikai V. Orbanui ir J. Kačynskiui?

Australija ruošiasi uždrausti anonimiškumą internete, norėdama sustabdyti „užgauliojimus“

Norvegai nesutaria, ar transvestitai gali kalbėti bažnyčioje

Lietuvos tėvų forumas ragina atšaukti galimybių pasą vaikams nuo 12 metų amžiaus

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.