Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė

Vygandas Trainys. Partizanų ir kitų Lietuvai pasiaukojusių žmonių juodintojai nusipelno platesnio komentaro

Tiesos.lt siūlo   2020 m. liepos 26 d. 2:45

19     

    

Vygandas Trainys. Partizanų ir kitų Lietuvai pasiaukojusių žmonių juodintojai nusipelno platesnio komentaro

Jūsų  dėmesiui siūlome Vygando Trainio asmeninėje „Facebook“ paskyroje pasirodžiusius svarstymus apie pastarojo meto išpuolius prieš Lietuvos valstybei nusipelniusius žmones ir tylą tų, kurių autoritetingas žodis galėtų tapti priešnuodžiu.

Partizanų ir kitų Lietuvai pasiaukojusių žmonių juodintojai nusipelno platesnio komentaro – į jų nuodų kokteilius reaguojame pernelyg vangiai, tyli žinomi istorikai, politikai, politologai ir žurnalistai, neišspjauna vandens iš burnų kultūros, meno pasaulio atstovai. Smagu matyti, kaip mindoma viena šviesiausių ginkluotos rezistencijos asmenybių Juozas Lukša-Daumantas? Tačiau net ir po atgrasaus išpuolio prabilo tik maža dalis tų, kurių balsas būtų svarus, kurių autoriteto pakaktų sutramdyti demagogijos džinui.

Smarkiai su tiesa prasilenkiantį įtampos, erzelio, nesantaikos katilą, be R.Vanagaitės, A.Vinokuro, F.Kukliansky, maišo palyginti neskaitlingas būrys veikėjų, kurie traukia iš skvernų vis naujus nuodų buteliukus, siekdami paveikti mažiau besigilinančiųjų į istoriją smegenis.

LŽB pirmininkės pareiškimai šokiruoja ir Lietuvos žydų organizacijų narius, kurie nepritaria nuolatiniam atmosferos kaitinimui, pykčio eskalavimui, tariamų grėsmių burbulo pūtimui.

Bjaurios pasakos, regis, daugiausiai skirtos užsienio auditorijai, sultingiems fondams, radikalių veikėjų valdomiems tarptautiniams centrams, kurie trokšdami atrodyti svarbūs ir reikšmingi, tamsiuose kambariuose ieško lagaminų su neegzistuojančiais nacizmo baubais. Ypač puikiai tam tinka Lietuva ir kitos planetos arenoje neįtakingos, apsiginti nuo melo srautų sunkiau pajėgiančios šalys su vietiniais sąžinės pardavėjais.

Matant kreivus pritempinėtojų žingsnius, pakankamai lengvai dėliojasi jų užmačios: a) reikia pavaizduoti kuo baisesnį vietos gyventojų vaidmenį per Holokaustą, nulipdyti tariamai išskirtinį jų žiaurumą Europoje ir kuo uolesnę, skaitlingesnę visuomenės tarnystę nacių žvėriui; b) rudųjų okupantų klapčiukais ar bent jau „abejotinais“ paskelbti iškilius Lietuvos veikėjus, laisvės kovotojus, nepaisant jų įsiliejimo į antinacinę rezistenciją, kalinimą koncentracijos stovyklose; c) parodyti, kad nacizmas čia garbinamas ir dabar, netgi valstybiniu lygmeniu, kad gatvėmis laisvai marširuoja neonaciai, keliantys pavojų žydų tautybės žmonių saugumui (šiuos feikus smagiai pasičiumpta rusų šovinistai, skalambindami varpais apie grėsmes ir jų tautiečiams); d) trimituojant apie grėsmes, gausinti fondų aruodus, jų lėšas skiriant riebioms narių algoms, pritemptiems tyrimams, straipsniams, knygoms; e) toliau kiek galima stipriau sukti demagogijos malūnus, kad baubai atrodytų realiomis būtybėmis, kovai su jais metant pinigus naujiems tyrimams.

F.Kukliansky išpuolis prieš pokario didvyrį J.Lukšą-Daumantą – tik viena purvina salvė gausiame jos sviedinių arsenale: prisiminkime šios veikėjos žingsnius uždarant sinagogą Vilniuje – tamsus burbulas nuskriejo toli už mūsų krašto ribų, užsienio, ypač prokremliškai Rusijos žiniasklaidai skleidžiant šlykštų melą apie „antisemitinę“ šalį; prisiminkime, kaip F.Kukliansky stengėsi sumenkinti susirinkusius į naujos lentelės pakabinimo Generolui Vėtrai ceremoniją žmones, jog tarp jų esą nėra nei jaunimo, nei inteligentų; kaip ji pūtė burbulus apie neva šios „minios“ keliamą neramumų pavojų, nors taikūs žmonės nė pirštu nieko nepalietė; kaip skaldydama pykčio žiežirbas šių metų pradžioje ji pareiškė, jog žydai lietuvių nekenčia labiau nei lietuviai žydų; kaip Seimui paskelbus 2020-uosius Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais, LŽB vadovė išrėžė, jog jais „nebuvome labai sužavėti“; prisiminkime ir kitas pagarba, racionalumu, pakantumu netrykštančias, vis naujus konfliktus užprogramuojančias jos frazes.

LŽB vadovės užvesta erzelio mašina šokiruoja ir pačius jos tautiečius – žurnalistas, Stasio Lozoraičio premijos laureatas Vitalijus Karakorskis pakraupęs pasakojo apie skambias sinagogos uždarymo pasekmes, suklaidintus Vakarų žurnalistus, staugiančią Kremliaus žiniaklaidą, BBC žurnalisto Semo Džonso laišką, kuriame jis susirūpinęs klausia apie planuojamą „gigantišką antisemitinį“ mitingą Vilniuje. Pasidžiaukite, F.Kukliansky, tai jūsų veiklos rezultatas.

V.Karakorskis tiesiai pasakė, jog ši ponia užsiima šantažu, valstybės reketu, laido begėdiškus ir nepriimtinus ultimatumus, o Vilniaus žydų bendruomenės narys J.Parasonis prakalbo apie moralei ir įstatymams prieštaraujančius F.Kukliansky teiginius. Tai pačiai bendruomenei priklausantys Ch.Leibovičius, V.Karakorskis, D.Bluvšteinas ir L.L. Milneris atkreipė dėmesį į LŽB pirmininkės mėginimus kurstyti antisemitines ir antilietuviškas nuotaikas mūsų valstybėje ir už jos ribų.

Vilniaus, Kauno religinės, Klaipėdos, Šiaulių apskrities, Ukmergės rajono žydų bendruomenių pirmininkai S.Gurevičius, M.Bairakas, F.Puzemskis, S.Kerbelis, Panevėžio žydų paramos bendrijos pirmininkas L.Mejerovas perspėjo, jog Lietuvos žydų vardu nekorektiškus pareiškimus skelbianti F.Kukliansky nuteikinėja prieš šios tautybės žmones kitus šalies gyventojus.

Dar daugiau, žydų organizacijų atstovai, nevyniodami žodžių į vatą, po J.Lukšo atminimo mindymo paragino Lietuvą laikinai pristabdyti Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondo finansavimą, kol nepasikeis jo vadovybė.

Šio fondo pirmininkai F.Kukliansky ir Amerikos žydų komiteto direktorius tarptautiniams žydų reikalams, rabinas A.Bakeris be jokių įrodymų metė šešėlį Lietuvos didvyriui, purkštaudami dėl 2021-ųjų paskelbimo Daumanto metais.

Ta pati ponia Faina vienu metu ir kursto pykčio žarijas, ir vairuoja Geros valios fondą, kuriam Lietuvos valstybė skiria solidžias kompensacijas – 2013–2017 metais GVF sąskaitą pasiekė beveik 19 mln. eurų, kasmet atseikėjant po 3,6 mln. eurų, o iki 2023-iųjų kompensacijos pasieks 37 mln. eurų.

GVF vienintelis steigėjas ir dalininkas yra Lietuvos žydų paveldo fondas, kurios valdybai, vėlgi, priklauso ši ponia, vienu metu apsėdusi kelias nauda ir įtaka kvepiančias kėdes.

Iš GVF lėšų finansuojama ir R.Vanagaitės knyga – Lietuva, pasirodo, iš savo biudžeto per fondą remia etatinius krašto didvyrių juodintojus!

Ir koks paveikslas gimsta? Patys žydų organizacijų nariai kratosi nacizmo baubus iš visų pakampių traukiančios, į sultingą fondą įsisukusios, įtampos taifūnus nuolat prišaukiančios personos, kuri, kviečiama į iškilmingiausius šalies renginius, toliau ridena purvo statinaites ant jai pasišventusių žmonių.

Menkindami J.Lukšos atminimą, LŽB pirmininkė ir A.Bakeris sumenkino patys save, bet nereaguodami į šias drumzlinas atakas, mes tarsi netenkame savigarbos. Didvyriai iš kapų neprisikels ir neapsigins, todėl tai turime padaryti mes, menka dalelyte atsidėkodami jiems už dešimtmetį trukusį laisvės gynimą nežmoniškomis sąlygomis. Kai susitelkėme, R.Vanagaitei bandant apjuodinti Adolfą Ramanauską-Vanagą, rezultatas buvo daugiau nei akivaizdus.

Regint, ką daro, kaip kalba F.Kukliansky ir į jas panašūs veikėjai, sunku įžvelgti bent lopinėlį pozityvo – vietoje šilumos, susiklausymo, vienybės skatinimo jie būtinai ištrauks naują gniūžtę iš purvinų ingredientų.

Nežinau, kokių perspektyvų galima tikėtis iš A.Vinokuro „perlų“, kuris stropiai, be atvangos kalena visuomenę skaldančiomis salvėmis, ne tiesdamas ranką, ne jungdamas, o keldamas įtampos liepsnas.

Šio veikėjo paskvilis apie paplūdimį Lukiškių aikštėje – ryškus tulžingos demagogijos pavyzdys: juk ir Sporto rūmai, pastatyti ant žydų kapinių; Vilniaus senamiestyje, kur buvo getas, dabar stovi kavinių staliukai; net Santuokų rūmai stovi ant protestantų kapinių, tai ko gi purkštaujate dėl pliažo, durneliai patriotai?

Įsiskaitykite į A.Vinokuro stilių, metodus, kaip suktai operuojama sąvokomis, jausmais, kančiomis, kokios nerealios sąlygos iškeliamos, kaip pasiremiant ant vištos kojelėmis balansuojančiais „argumentais“ ir prielaidomis, kepamos à la „neginčijamos“ išvados, skaitytojams grūdant į burnas visą šį piktą jovalą su tiesos grūdo deficitu.

Sostinės Santuokų ir Sporto rūmai iškilo sovietmečiu, Senamiesčio pastatai, A.Vinokuro žiniai, datuoti „,mažumėlę“ anksčiau – daugybėje pasaulio senamiesčių per amžius ūžė karai, liejosi kraujas, buvo žudomos nekaltos aukos. Pagal vinokuriškus ironizavimus galbūt vertėtų nušluoti nuo žemės paviršiaus visus egzekucijas menančius Europos didmiesčių pastatus, kuriuose dabar veikia kavinės, restoranai, muziejai, viešbučiai, įstaigos?

Lietuva – ne išimtis, nuo Skapiškio miestelio Kupiškio rajone centrinės aikštės, kurioje buvo niekinami partizanų kūnai (šioje aikštėje sovietmečio saulėlydyje išdygo nūdienos seniūnijos pastatas) iki Kauno ir Vilniaus kvartalų, gatvių, aikščių galima rasti daugybę praėjusių amžių kankinimų, mirčių pėdsakų. Tačiau niekas, išskyrus piktus šou iš skausmo darančius vinokurus, nesitaško absurdiškais palyginimais ir sąlygomis, su ciniška pašaipėle neleidžia suprasti, jog jei patriotai piktinasi dėl pliažo, tai kitose vietose reikėtų užsiimti statinių griovimais ar įstaigų uždarymu.

Kalba vyksta tik apie reprezentacinę aikštę sostinės centre, kurioje smėliukas su gultais, skėtukais, muzikyte ir filmais, visa ta lėkštumu spindinti, dirbtinė pramogų puokštė nedera prie laisvės kovotojų kančių, patirtų įvairiais okupacijų laikotarpiais. Galima juk išlaikyti elementarią pagarbą ten, kur yra visos sąlygos tai padaryti – be jokių demagogija persunktų ironijų ir svaičiojimų.

Tegul man nudžiūva pirštai, jei vienas pirmųjų nesureaguočiau, kažkam netgi juokais pasiūlius pripilti smėlio šalia Kauno IX forto muziejaus ar Jurbarko senamiestyje esančio Sinagogų aikštės memorialo su įamžintais šiame mieste gyvenusių žydų ir jų gelbėtojų vardais.

A.Vinokuras, G.A.Gochinas ir jų įgulos draugai čiumpa vis naujas tamsias akvareles prieš J.Ambrazevičių-Brazaitį, nors JAV Atstovų rūmų Teismų komiteto Imigracijos, pilietybės ir tarptautinės teisės pakomitečio pirmininkas Džošua Eilbergas dar 1975 metų sausio 13-ąją lietuvių bendruomenei pranešė, jog buvusio Lietuvos laikinosios Vyriausybės vadovo pavardė pašalinta iš šioje šalyje gyvenančių, bendradarbiavimu su naciais įtariamų asmenų sąrašo.

Nacizmo visiškai netoleruojančiose Jungtinėse Valstijose po išsamaus tyrimo aiškiai, juodu ant balto buvo pažymėta, kad nėra jokių įrodymų, jog J.Ambrazevičius-Brazaitis dalyvavo kokiose nors prieš žydus nukreiptose arba nacius remiančiose veiklose.

Amerikiečiai narstė po kaulelį J.Ambrazevičiaus-Brazaičio veiklą, susisiekė su keliasdešimt informacijos šaltinių JAV, Europoje, Artimuosiuose Rytuose – užsienių šalių teisėsauga, karo dokumentų saugojimo centrais, daugybe organizacijų, bet nebuvo gauta „Jokios įrodomojo pobūdžio informacijos“.

Per pusę amžiaus niekas nepasikeitė, su bendražygiais gyvybe dėl nepriklausomybės rizikavęs, į aktyvią antinacinę veiklą įsiliejęs J.Ambrazevičius po mirties nėra nuteistas, tačiau juodinimo cechų staklės toliau dūzgia; viename straipsnių A.Vinokuras dėstė, jog JAV Teisės departamente įkurtame skyriuje trūko žmonių, pasirengusių tirti Holokausto nusikaltimus, bet šiuos postringavimus kaip kortų namelį pučia Imigracijos ir natūralizacijos departamento išvada: „Vertinimo komitetas, į kurio sudėtį įeina itin aukštos kvalifikacijos Tarnybos skyrių pareigūnai, atsakingi už visų bylų, susijusių su Jungtinėse Valstijose gyvenančių, bendradarbiavimu su naciais įtariamų asmenų bylų nagrinėjimo priežiūrą, stebėseną ir vertinimą, neseniai užbaigė ponų Brazaičio ir Šlepečio bylų nagrinėjimą. Šio komiteto teigimu, tiriant su bylomis susijusią medžiagą, nebuvo gauta jokių esminių įtarimus (žr. aukščiau) patvirtinančių įrodymų.

Todėl komitetas mano, jog, nesant priešingai tvirtinančios informacijos, tolimesnis tyrimas tampa nereikalingas“.

Bet svylančių patiekalų kepėjai čirškina papildomas porcijas – antai, ko gi verti A.Vinokuro kaltinimai J.Noreikai, jog jis „savo vyrams“ nenurodė nedalyvauti žydų žudynėse? Puikiai žinoma, kad Generolas Vėtra nepriklausė išgamų žudikų būriams ir jiems nevadovavo, taigi nebuvo jokių jam pavaldžių vyrų, kuriems jis būtų galėjęs nurodinėti nelieti kraujo.

J.Ambrazevičiaus-Brazaičio, J.Noreikos ir jų bendražygių aktyvus įsiliejimas į antinacinę rezistenciją, pakabinant ties praraja savo, artimųjų gyvybes, tamsių dažų šlakstytojams visiškai nevertas dėmesio. Kaip ir kunigo Jono Borevičiaus liudijimai JAV institucijoms, jog Vėtra prisidėjo prie žydų gelbėjimo Šiauliuose, būdamas Vakarų Lietuvos pogrindžio vadu, paprašė J.Borevičiaus sutelkti kunigų grupelę, kuri padėtų žydams Šiaulių gete.

Įkūnijus šį planą, žydus pro geto tvoros skylę naktimis išvesdavo kunigas P.Dziegoraitis, paskui jie pasiekdavo Šv.Ignaco Lojolos bažnyčią (kurios rektoriaus pareigas ėjo J.Borevičius), o iš ten – kunigo A.Kleibos namus Šiaulių apylinkėse, kur būdavo slepiami nuo nacių teroro mašinos, įkurdinami pas ūkininkus.

J.Borevičiaus žodžiai apie Vėtrą smarkiai pjaunasi su demagogijos trupės žonglierių repertuaru, todėl ponas Arkadijus sviedžia purviną gniūžtę jau pačiam kunigui, be jokių konkrečių įrodymų, sau būdingais pritempinėjimais segdamas nepatikimo liudininko etiketę.

Tas pats „nepatikimas“ dvasininkas nuo pražūties išgelbėjo apie 150 žydų, po mirties, pasiūlius Vilniaus Gaono žydų muziejui, jis buvo apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, apie jo šviesius darbus byloja atminimo lenta – J.Borevičius vinokurams neužkliuvo iki pat praėjusių metų gruodžio, kai archyve buvo aptikti palankūs Vėtrai jo liudijimai.

Apie Generolą Vėtrą šiltai atsiliepė ir žydus gelbėjęs Šiaulių ligoninės direktorius D.Jasaitis, kiti gyvybėmis rizikavę lietuviai („Didvyris, patriotas, Tėvynei pasišventęs žmogus“). Tardomas nacių, J.Noreika neišdavė D.Jasaičio ir kitų žydams pagalbos ranką ištiesusių bendražygių, nors jei būtų Reicho žvėrių klapčiukas, tai būtų padaręs ir be tardymų.

Jei Generolas Vėtra būtų klusnus nacistų sraigtelis, jis nebūtų leidęs pogrindžio spaudos su griežtais antinaciniais straipsniais, kuriuose buvo smerkiamos žydų žudynės, reikalaujama nutraukti jų genocidą, skelbiama apie pasiryžimą teisti jų vykdytojus ir pagalbininkus, kai Lietuva atgaus laisvę. Nebūtų pats rašęs griežtų antinacinių straipsnių, priešinęsis lietuvių mobilizacijai į vokiečių karinę mašiną, SS legiono steigimui.

Juodintojų choro pasižymėjimo ženklo nusipelnė ir R.Vanagaitė, menkinusi A.Ramanauską-Vanagą,1941-ųjų Birželio sukilimą, po „Mūsiškių“ pasirodymo dalijusi interviu, kaip lietuviai esą išsiskirdavo uolia tarnyste naciams, net buvo siųsti į Baltarusiją.

Iš tikrųjų lietuviai neišskyrė iš kitų tautų nei savo žiaurumu, nei kolaboravimo mastais – pragariška nacizmo mašina pilnu pajėgumu veikė visoje Europoje, nuo Prancūzijos iki Rusijos, nuo Olandijos iki Graikijos. R.Vanagaitė nutylėjo, jog į Baltarusiją žudyti žydų buvo permetami ne tik lietuviai, bet ir estai, latviai, ukraniečiai. Kiekvienoje šalyje didžiulės krizės akivaizdoje atsiranda išgamų – ne išimtis ir Lietuva, kurioje žydų žudikams irgi nedrebėjo rankos.

Tai, kad Lietuvos gyventojai sužlugdė SS legiono kūrimą, kad pagal žydus gelbėjusių Pasaulio tautų teisuolių skaičių esami vieni pirmųjų pasaulyje, kad mūsų valstybėje yra atliekami išsamūs Holokausto tyrimai, daugybėje vietų įamžinami vykdyti žvėriški susidorojimai su šios tautos atstovais, vyksta iškilmingi pagerbimo renginiai (taip ir turi būti), R.Vanagaitei ir panašiems į ją ne itin rūpi; jų tikslas, panašu, ne artinti, o kiršinti, pykdyti, erzinti abi tautas, nuteikti prieš Lietuvą užsienio visuomenę, mintant eurais prisirpusių fondų injekcijomis.

Kartu su štampuojamais feikais apie tautiečių žiaurumo išskirtinumą karo metais, eskaluojama ir atmosfera, kaip vargšėms vanagaitėms sunku kovoti su nacizmo apraiškomis nūdienos „tiesai nepakančioje“ Lietuvoje, kokios jos yra nesaugios, įžeidinėjamos ir persekiojamos. Susitikimuose su skaitytojais „Mūsiškių“ motina apsigaubdavo stora aukos skara, Lietuvą ir savo tautiečius tapydama vien tik juodomis spalvomis (apie tai vaizdžiai aprašė viename tokių susitikimų Mineapolyje dalyvavęs JAV lietuvis Audrius Sinickas), labai nudžiugindama Rusijos šovinizmo idėjas skleidžiančius „sputnikus“.

Tiek Lietuvą juodinančių vanagaičių, kuklianskių, vinokurų, zuroffų ansambliui, tiek kai kuriems į kraštutinumus linkusiems lietuvių veikėjams, visur įžvelgiančioms žydų sąmokslus, menkinančioms šios tautos kančias nacių siautėjimo laikmečiu, vertėtų pagaliau suprasti – jūsų kelias veda į niekur.

Tęskite šią kryptį, jei norite dar dešimtmečius rietis ir tapšnotis purvais prie suskilusios geldos.

Man siaubingai gėda dėl tautiečių, kurie žudė, persekiojo, kankino žydus Antrojo pasaulinio karo metais, kaip ir dėl tų lietuvių, kurie žudė partizanus, užsiėmė trėmimais, skundimais, kankinimais – šių išgamų negalima vadinti žmonėmis.

Bet buvo daugybė tokių, kuriems sąžinė buvo brangesnė už gyvybę, kurie nepaisydami mirtino pavojaus, slėpė, maitino žydus, įsitraukė į antinacinį pogrindį, tardomi neišdavė bendražygių, kaip galėdami priešinosi rudajai teroro mašinai.

Ieškokime širdžių, minčių ir idėjų, kurios mus visus jungtų, o ne plėšytų į gabalus, padėtų pagaliau giliai užkasti tą nelemtą eskaluojamos nesantaikos kirvį.

Man pačiam teko lankytis žydų žudynių vietose, aprašyti jų skausmą ir netektis įamžinančių paminklų atidengimą, imti interviu iš tų, kurių šeimos patyrė Holokausto pragarą, kraupaus šio laikmečio tyrinėtojų.

Labiausiai įsiminė dvi pašnekovės – amerikietė rašytoja, žurnaliste Nancy Wright Beasley ir žinomo Kauno žydų tautybės laikrodininko Isako Šifriso dukra Bella Širin, kurios daugelio artimųjų likimus sutraiškė mirtį sėjanti nacių mirties mašina.

Šias moteris, kurios greičiausiai net nebuvo susitikusios, vienija šviesus, ledus tirpdantis požiūris.

N.W.Beasley daugelį metų rinko archyvinę medžiagą, liudininkų pasakojimus ir kitus duomenis apie žydų gyvenimą Kauno, Vilniaus getuose, lankėsi jų žudynių vietose. Lietuviškų šaknų neturinti amerikietė atliko mūsų istorikų darbą, surado nemažai naujų faktų apie lietuvių gelbėtas žydų šeimas, ir visi jie atgulė į dokumentinę apybraižą „Izio ugnis“ („Izzy’s Fire), kuri taip išpopuliarėjo JAV, kad net buvo įtraukta į mokyklų programas.

„Perskaitę knygą mano draugai iš mokslo ir meno pasaulio prisipažino nustebę – pasirodo, jie nežinojo, kad lietuviai per karą taip aukojosi dėl žydų. Tai – šviečiamoji medžiaga, kurią reikėtų skleisti ir JAV, ir kitų šalių jaunimui.

Aišku, žydams gyvenimą Lietuvoje apkartino ne tik vokiečiai, bet ir kai kurie jūsų tautiečiai. Tačiau pas jus netrūko ir tokių šviesulių, apie kuriuos turėtų būti daugiau kalbama ir rašoma“, – pastebėjo N.W.Beasley, iki kurios objektyvumo, supratimo, noro įsigilinti į situaciją vanagaites ir vinokurus skiria šviesmečiai.

Toks pas skirtumas juntamas ir bendraujant su B.Širin, kuri, pasakodama apie žydų tautos ir savo šeimos tragediją, artimųjų netektis, pabrėžė, kaip jos pusseserę Aldoną Liubą Funk nacių laikais išgelbėjo Šiaulių rajone, Kuršėnuose, gyvenę lietuviai Pranas ir Bronė Grigalaičiai.

„Dėl mažos dalies padugnių jokiu būdu negalima kaltinti visos tautos. Tarp lietuvių yra daugybė puikių žmonių. Laikas tai suprasti ir pamiršti neapykantą. Suprantama, tolerancija turi būti abipusė“, – pasakojo B.Širin.

2008-aisiais, po 45 metų pertraukos, iš Izraelio į Kauną gyventi sugrįžusi B.Širin kone kasdien skleidžia pozityvumo dozę – aktyviai dalyvaudama kultūriniame gyvenime, nestokodama šmaikštumo ir geros nuotaikos, ji dovanoja šypseną tiek savo FB profilyje, tiek lankydamasi renginiuose, bendraudama su žmonėmis, nuolat pabrėždama, koks brangus jai vaikystės miestas Kaunas: vieną sykį ji, pasirodo, apsikabinusi „Panelių iš Laisvės alėjos“ autorę, režisierę I.Pukelytę knygos pristatymo metu; kitą kartą, Valstybės dieną su kitais kauniečiais gieda Lietuvos himną miesto centre; kelia nuotraukas iš nuotaikingo Ąžuolyno orkestro pasirodymo, įspūdingo japoniško sodo ar tiesiog palinkėdama geros dienos, užkariaudama daugelio įvairių tautybių žmonių, taip pat ir šio kuklaus komentaro autoriaus simpatijas.

Ten, kur vyrauja apibusė pagarba ir supratimas, nelieka vietos nepagrįstiems kaltinimams, įtampos džinas grįžta atgal į savo butelį, užleisdamas vietą šypsenai, atsiveria keliai iš labirintų, po kuriuos kai kas dar ilgai nori mus vedžioti.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Nereikia stebėtis.       2020-08-6 18:15

Jei be jokios kritikos į prezidentus buvo pasiūlytas ir išrinktas tokio Baltarusijos budelio Impulevičiaus buvęs adjutantas, be kita ko, ne gyvenęs, o tik čempes laikęs Lietuvoje, tai pasako viską ir apie šalies valdžią ir apie šalies piliečius. Natūralu, kad nacių kolaborantai yra ir bus tik balinami, o jų aukų palikuonys, nedrąsiai prasižioję, kad gal nereikia aukštinti, yra ir bus bandomi nutildyti. Kol kas tik bandomi. Dieve, nors Tu ten aukštai sudėk visus taškus ant i…

Prašalietis       2020-07-28 13:32

Dzeikas     2020-07-28 10:24
Taip sakant pšeprašam už “apkaltinimą šiuolaikiniu patriotizmu”. Tamstos klausimas - “Ar jūs šiaip išsireiškėte?....Arba…” po mano komentare parašymo kas buvo seniai žinoma apie Lukšo- Daumanto “didvyrišką” personą ir Trainio reto propagandinio primityvumo straipsnelio, skirto po 30 metų užsilikusiems “nesusipratėliams nušviesti” Lukšos Daumanto “didvyriškumą”, pacitavimų, kartais iškyla “patriotinis klausimas” apie polemikoje sudalyvavusį pašnekovą ir jo beretinį lansberginei Lietuvai “reikalingą beretinį patriotizmą”. Be ko šiandieniniame lansberginiame durnių laive yra neapsieinama. Akivaizdus pavyzdys yra Trainys su savo “patriotiniu” straipsneliu. Malonu yra matyti, kai pašnekesyje apie Lukšos Daumanto parsoną, matomai po 1990 metų “persikvalifikavęs ar krimtęs tautinius aukštus mokslus” šiandieninis komentuojantis “intelektrualas”  nuo klausimo - ar šiaip “išsireiškėte, ar procesas patiko”?, “meistriškai” perėjote prie išvados, kad komentarą parašęs - “neturi ka pasakyti arba bijo reiksti savo nuomuone kaip akivaizdziai priestaraujancia sveikam protui. Arba jo argumentai tera jo paties ne iki galo nuvalyta isangė”.
  Paskaitęs Vygando Trainio “patriotinį“straipsnelį, taip pat Tamstos"intelektualinius” komentarus, Lukšo Daumanto “buvusias didvyriškas kovas, vykdytas vadovaujant” šiandieninio Seimo paskirtam “buvusiam valstybės vadovui” Ramanauskui-Vanagui, “įsivaizduoja” net ir išsivaikšiojusiame kaime užsilikęs, vos skaityti pramokęs puskvailis. Belieka Tamstai palinkėti “intelektualinės” sėkmės ir toliau taip pat “intelektualiai,objektyviai ir argumentuotai” kaip man adresuotuose dviejuose komentaruose, parašinėti tokiomis Lietuvai “svarbiomis” temomis kaip Lukšos Daumanto didvyriškumas bei kitomis Tautai “gyvybiškai svarbiomis” istorinėmis ir ne istorinėmis temomis.

Dzeikas       2020-07-28 10:24

Prasalaiciui:
patriotizmu mane sunku apkaltinti, taciau kai komentaras prasideda nuo oponento apibrezimo tai tampa aisku,kad autorius neturi ka pasakyti arba bijo reiksti savo nuomuone kaip akivaizdziai priestaraujancia sveikam protui. Arba jo argumentai tera jo paties ne iki galo nuvalyta isangė.

Prašalietis       2020-07-28 10:14

Dzeikas     2020-07-28 8:01
Bičiuli, iš tavo klausimo matosi, kad po 1991 metų “susiformavęs patriotinis tautinis intelektas įsijaučia į skaitymo proceso nagrinėjimą” dėl to galimai sukelia skaitymo problemų. Todėl komentare, perskaitęs kelis sakinius, pamiršti ką jau esi perskaitęs. Kad tau sakinių gausa “per daug neapkrautų tavo patriotinės smegeninės”, pasakysiu tau trumpai, savo komentare parašiau 400 sąraše didžiausių nacių laikų “tautinių patriotų” figuoruojančio Lukšos-Daumanto jau seniai žinomas “didvyriškas kovas už šiandieninės lansberginės Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę “. Tikėdamasis, kad “patriotiniai žinovai” komentaruose parašys ką nors konkretaus apie jiems žinomas Lukšos Daumanto “kovas įrodančias jo asmenybės didvyriškumą”. Deja, “patriotiniai psichoanalizių specialistai” komentaruose, kaip ir Vygandas Trainys savo “patriotiniame” strapsnyje, blevyzgoja viską ką žino ir ko nežino, ką girdėjo ir negirdėjo kas ką kada pasakojo, tik ne apie Lukšos Daumanto “didvyrio vardo vertas kovas”. Šiandieninei lansbergeniai Lietuvai bus tikrai “kajuk” ir be Rusijos pagalbos su tokiais “intelektualais”, kurie tesugeba primityviai Lukšos Daumanto “juodintojų pastatymui į vietą” “protingai ir patriotiškai samprotauti”: Trainys pasakoti apie paktus ir apie viską ką kur “girdėjo kas ką kalbėjo ar rašė”, bet nieko apie Lukšos Daumanto “didvyriškas kovas už laisvę”. Pats taip pat komentaruose pajėgi iškelti “intelektualinį” klausimą apie “procesą”.

Apie partizanus kalba prastai        2020-07-28 10:00

- arba patys buvę raudonaisiais partizanais, arba padarę karjeras sovietiniuose “organuose”, arba visiški bemoksliai, paprastai tamsiausi kaimų ir miestų liumpenai - kartojantys pirmųjų dviejų sovietinių laikų propagandines klastotes, paskleistas per sovietinių laikų spaudą, “partizqanų” (raudonųjų) pagerbimo ceremonijas ir pačių raudonųjų savo pamušalų balinimą “atsiminimų knygose”. Kas patys patyrė tremtis, pokario košmarus ir žino, kas tai yra - perteikia tai kaip apokaliptinę valstybės, joje gyvenusių tautų ir šeimų tragediją. O dabartinis “būrelis kaltintojų” - tik buv. sovietinių vidurių darbuotojai - stengiasi “išsibalinti” kaltindami kitus. Ir dar su fondų pagalba. Mokykitės liurbiai lituanai ir kiti, kaip suktis reik. Perku-parduodu laikais. Bet gal geriau - tiek to. Nesimokykit. Krūvos pinigų paprastai ištirpsta iki trisdešimt sidabrinių.

Dzeikas       2020-07-28 8:22

Raigerdui:
partizaninis karas deja JURIDISKAI nieko neirodo. Jis tik faktu(inagininkas) patvirtina teigini apie prievartine Lietuvos okupacija ir aneksija.
Juridiskai , deja, Lietuvos okupacija iforminta teisingai. O aneksijos juridinis pagrindas isplaukia is okupacijos tvarkingo jurdinio iforminimo.
Panasi juridine kolizija gaunasi JAV kai sakykim nuvaromas be tavo sutikimo tavo automobilis.Bet vagyste, iseinant is nekaltumo prezumpcijos toli grazu NEVISADA pavyksta inkriminuo t. Kodel?
Todel, kad jeigu tu palikai automobilyje raktelius lizde (ir automobilis buvo uzvestas tavo raktais) nuvarytojas gali atmesti kaltinima vagyste labai lengvai. Vienas is ju: norejau pavaryt automobili salin, pravaziavimui trukde. O paliktas raktelis reiske sutikima ta daryt. Ir dabar jau tu turi irodyti , kad nuvarytojas turejo tiksla PAVOGTI. Todel inkrimunuot automobilio vagyste galima tik tada, kai raktelio lizde NEbuvo!
Lietuvos l.e.p. pareigas Merkio sutikimas su sovietinio ultimatumo preambule(preambule jis nepaneige) butent toks rakteliu palikimas lizde ir yra.
Zydaujanciu(apsimetanciu zydu gynejais) Rusijos imperijos agentu pastangos nukreiptos i vieninteli faktini okupacijos ikalti(ne irodyma) - partizanu pasiprienima. Taciau Lietuvos liurbiskumas ir mentalinis nupusimas reiskiasi neinkriminavimu A. Smetonai valstybes isdavystes. Kas padaryti butina ne tik morales poziuriu, bet ir juridinio okupacijos ir aneksijos pagrindimo poreikiu. Jeigu Lietuva neteisia (o juo labiau slovina) isdaviko - reiskia valstybe sutiko su okupacija is ko seka ir aneksija.

Dzeikas       2020-07-28 8:01

Prasalaiti, ka norejote pasakyti?
Ar jus siaip, “issireiskete”, jums procesas patiko?

Prašalietis       2020-07-27 10:42

Vygandas Trainys užsibrėžė straipsnelyje padaryti “kilnų darbą”, “patriotiškai pabaltinti” Partizanus ir kitus “šiandieniniai Lietuvai pasiaukojusius žmones”, tuo pačiu “pastatyti į vietą” pasirodžiusius šių kovotojų “juodintojus”. Pirmoje eilėje Trainys “baltina” J. Lukšą- Daumantą, kurio garbei yra paskelbti 2021 metai. Lukšos-Daumanto baltinimo prireikė, kai viešumoje pasirodė abejonių dėl Daumanto pokario “kovų didvyriškumo”. Šiandieniniams “baltintojams” dėtis nėra kur, reikia atsirandančius “didvyrius baltinti”, nes Nausėda 2019 metais Niujorke Lukšo našlei pažadėjo, kad Lukšos-Daumanto “didvyriškumai” bus Lietuvoje kokiu nors būdu pažymėtas. Šiame “baltinimo darbe” Trainys užsiminė ir apie Ramanauską Vanagą.
Kokius objektyviam didvyrių “pabaltinimui"savo straipsnelyje Trainys mini jam žinomus Lukšos- Daumanto, Noreikos -Vėtros, Ramanausko ir kitų pasiaukojusių žmonių vykdytus didvyriškus darbus, vykdytas pergalingas kovas ir mūšius…. Cituoju Trainį: “..į jų(“juodintojų”)nuodų kokteilius reaguojame pernelyg vangiai, tyli žinomi istorikai, politikai…;  mindoma viena šviesiausių ginkluotos rezistencijos asmenybių Juozas Lukša-Daumantas?;Smarkiai su tiesa prasilenkiantį įtampos, erzelio, nesantaikos katilą, be R.Vanagaitės, A.Vinokuro, F.Kukliansky, maišo palyginti neskaitlingas būrys veikėjų, kurie traukia iš skvernų vis naujus nuodų buteliukus, siekdami paveikti mažiau besigilinančiųjų į istoriją smegenis…Matant kreivus pritempinėtojų žingsnius, pakankamai lengvai dėliojasi jų užmačios:”.. Toliau seka Trainio duodama visiškiems nemokšoms ir puskvailiam skirta Vinokūro, Kuklianski, Vanagaitės ir taip toliau netinkamų ir nepatriotinių pasisakymų “objektyvi ir patriotinė psichoanalizė”.
Kas yra jau seniai žinoma apie Lukšos-Daumanto didvyriškus nereikalaujančius “nei balinimo nei juodinimo” darbus: karo metais studijavo architektūrą; Iš karto po vokiečių atsitraukimo NKVD atkreipė dėmesį, kad Lukša dalyvavo Kauno studentų susitikime su iš maskvos atvažiavusiu Stalino publicistu Erenburgu ir jam perdavė raštelį “Stalinas ir Hitleris- Lietuvos okupantai”. Kažkas iš dalyvavusių Lukšą atpažino, kad jis buvienas iš studentų, kuris 23-25/6/1941 metais pjovė peiliais ir damušinėjo laužtuvais Kauno žydus Lietūkio garažo kieme. Po to kai buvo nužudyta pusšimtis žydų vienas studentas padėjo į šalį laužtuvą pasiėmė akordeoną ir užlipęs ant nužudytųjų kūnų užgrojo Lietuvos himną. Aplinkui stovėjusi nemaža žmonių minia, kurioje buvo ir moterų ir vaikų, po kiekvieno smūgio laužtuvu plojo. Kada žudikas užgrojo Lietuvos himną, monia jį gyrė. Pasitraukus vokiečiams įsijungė į partizaninę kovą prieš rusus. Kiek teko skaityti jau pirmuose mūšiuose su NKVD-istais jo būrys buvo sumuštas. Lukšai pavyko išsigelbėti ir jis 1947 metais atsidūrė Stokholme, po to persikraustė į JAV. Metus Lukša mokėsi diversantų mokykloje ir 1949 metais buvo su grupe diversantų lėktuvu desantuotas per Londoną, padedant Anglijos žvalgybai, į Lietuvą kaip paprastas JAV šnipas ir diversantas. Apie šią JAV operaciją Rusijai pranešė jų legendinis šnipas Kim Filbi. Lukšą su jo grupe lydėjo link Kauno NKVD-istų užverbuotas partizanas pravarde “Jonukas”. Prie Garliavos Lukšos ir jo grupės laukė pasala. Šioje operacijoje buvo duotas įsakymas Lukšą imti gyvą, bet prie pat pasalos “Jonukas” ėjęs paskui Lukšą jį nušovė, nes jam, kaip jis teisinosi, pasirodė, kad Lukša kažką pajautė ir pradėjo siekti jo turėtos už juosmenio granatos.
Galėjo Trainys savo ” juodulių balinimo” straipsnelyje, ką nors konkretaus ir “balto” išstenėti apie Lukšą- Daumantą, nes Lukšos ir kitų pasiaukojusių “balinimas” blevyzgojant apie Molotovo-Ribentropo paktą, nuodus, juodinimus, N.W.Beasley, Širin,  Aldoną Liubą Funk ir t.t. juokina iki apsika..jimo mažaraštį eilinį gyvenimo mačiusį kaimo žmogelį. Toks “intelektualinis patriotinis balinimas” gal kiek gali “pabaltinti patriotines smegenis” nebent šiandieniniams vos skaityti pramokusiems, nieko gyvenime nesuvokiantiems, jauniesiems nemokšoms ir idiotams, kokių likusiame pasaulyje dar nėra…. Tiesa, JAV jau pradeda atsirasti….

Deivis        2020-07-27 9:34

Žyduliai ar Romos imperatorius Adrianas buvo antisemitas ar ne? ☺️

Raigerdas       2020-07-27 8:17

Problema yra kur kas didesnė, nei įvardinta straipsnyje. Jeigu ne partizaninis karas, tai Lietuvą galima būtų apkaltinti, kad ji pati įstojo į TSRS. Problema yra dėl Ribentropo-Molotovo pakto. Rusija nersis iš kailio, kad įrodyti, kad ji nepriklauso tai šalių grobikų grupei, pradėjusiai II Pasaulinį karą. Visa jos politika šiandien nukreipta į tai, kad suvaidinti tą Stalino laikais sukurtą scenarijų, kad “nekaltoji” TSRS buvo “netikėtai” užpulta fašistinės Vokietijos. Kodėl Rusijai reikia to “nekaltumo” įrodymo? To reikia, kad nuslėpti komunistinės diktatūros padarytų nusikaltimų prieš žmoniją. Po II-ojo Pasaulinio karo visose TSRS išvaduotose šalyse buvo įdiegtas komunistinis režimas ir įdiegta tokia pat represinė mašina, kokia buvo pačioje TSRS. O tai reiškia, kad galima kelti klausimą dėl Niurnbergo teismo tęsinio. Faktiškai, visos “išvaduotos” TSRS šalys gali pareikšti pretenzijas dėl padarytos žalos Rusijai ir ji šitokios teisingumo vykdymo akcijos neatlaikys, nes tada teks nagrinėti visas Stalino ir Lenino diktatūros sukeltas pasekmes ir dešimtis milijonų  nužudytų žmonių. Tada visos tos Autonominės Respublikos Rusijoje taip pat kels pretenzijas ir pati Rusija gali likti tik, kaip Moskovija, kokia ji ir buvo. O tai būtų III-iosios Romos (kaip jie save vadina) visiška griūtis. Todėl Lietuvos partizanai, čia vaidina vieną iš pagrindinių  vaidmenų, atskleidžiančių grobikišką Rusijos politiką, užgrobiant ir pasisavinant svetimas teritorijas. Visa Rusijos istorija yra nukreipta būtent į naujų teritorijų užgrobimą. Pažiūrėkite jų filmus apie 2025 ar 2030 metus ir visur jūs pamatysite įsiplieskuius karus Europoje, kuriuose pirmoje eilėje dalyvauja Jungtinė Karalystė. O tai reiškia, kad Rusija, galimai, turi planų dėl anglo-saksų kultūros sunaikinimo, nes tai yra vienintelė jėga, trukdanti Rusijai vėl užgrobti Latviją, Lietuvą, Estiją ir kitas šalis. 2050 metais Rusija vaizduojama kaip galingiausia ir geriausiai techniškai išsivysčiusi valstybė Europoje, įtakojanti visą pasaulį. O tokio plano įgyvendinimui ima ir pradeda maišyti, kažkokie tai Lietuvos partizanai. Todėl nieko nuostabaus, kad įvairaus plauko Lietuvos išdavikai, kurie niekins mūsų didvyrišką partizanų kovą, bus gausiai finansuojami.

> 2020-07-26 12:35       2020-07-26 22:14

taip, taip, juliau Milaiti, jau tas istorijos fakultetas dezizistu dezistai, o katedrų vedėjai mulkina ir dulkina studenčiokus bei kulturščikus, kartu su babuškom, nors tu ką.
Va, jei Radžvilas ką amteli, tai iš kart kipezas kyla, kaip sako Papa Borgia.

Žemyna       2020-07-26 16:51

O lažybų įmonė šia tema nesidomi? Pvz., paskelbtų tokį statymą: katras iš kaltę už holokaustą Lietuvai suverčiančiųjų nepriklausė KGB?

Dzeikas       2020-07-26 12:35

As neisijungsiu i antizydiska chora a le “tebunie prakeikti tautos isdavikai surauke subine partizanu smeizimo akivaizdoje”.  Ne todel, kad pasipiktinimas neteisingas, ar todel, kad pritarciau smeizikams. Cia ir be manes yra kam pazvygauti apie tai.
Kad smeizia - nenuostabu. Visada atsiras kam.
Klausimas, kodel tyli istorikai ir kulturtregeriai? Stai kas idomu.
Na tai zydija , bukim biedni bet teisingi, - cia “ne prie ko”.
Cia kalti patys lietuviai sukure , o tiksliau ATKUREn sovietine ir tautiskai ispletojen baudziava.
Jus manote istorikai, kulturscikai jie ne lietuviai? Jie nenoretu apginti smeiziamu partizanu? Noretu manau. Net ir iki pautu gilumos bolshevikams parsidaves Snieckus isliko lietuviu ir kiek leido situacija padejo LTSR buti ne paskutinei Sovietijoje. Bent jau lietuviai turejo ilgesne grandine ant kaklo. Rusai ideologijos srityj negalejo sau leist ne puses to, ka galejai Lietuvoje.
Kodel gi jie tyli kaip prisisike tada???
Ogi todel, kad jie baudziauninkai ir minta jie is valstybes delno. Konkreciau Kulturos ministerijos fondu. Ir jeigu koks Radzvilas amteli kazka ne i tona, tai jam prisukt kraneli biski keblu - bus kam kipieza sukelt. Tai visokia maziau zinoma smulkme - kaip 2 pirstus i kompota imerkt. Zodis - ir isleke koks archyvaras ar istorijos fakulteto kokios katedros vedejas nuo lovio. Ir gales persikvalifikuoti i buhalterius, jei seima maitint nores ne Betanijos valgykloje.
T.y. vel kalta socialine sankloda, kai tiek versle, tiek valstybiniame sektoriuje vyrauja monopoliniai dariniai, laisvos rinkos vaidmuo sumenkintas iki minimumo , o konkurencija skamba kaip keiksmazodis tiek verslininkams, tiek eiliniams cholopams.
Na tada jus patys pagalvokite ko jus is tu istoriku reikalaujate:
Lietuvos valdziuke pati prostituoja svil[padama, nes priklausoma nuo ES fandu. Tie ta zinodami sukineja tautiskai valdziai patus kaip nori , tie savo ruoztu sukren baudziava Lietuvoje dulkina sitorikus ir kulturscikus per visas skyles ir jiems nusispjaut ka jie patys galvoja tuo ar kitu klausimu. Issiziojo paneigti smeizta ant Luksos - Daumanto - te spyri zemiau nugaros ir eini seko pjaut.
Straipsnio autoriai gi reikalauja is ju, kad jie sau a la samurajai charakiri darytu.Betgi jie ne samurajai, o seimu maitintojai.
Pirma reiktu gal snargli is po nosies nusivalyt, smunkancias kelnias pasirist nors virvele ir sukurt tokia sankloda, kai issilavinusi zmogu butu sunku be duonos kasnio palikt.

atrodo       2020-07-26 11:04

esame laisvi,bet parazitai veikia kaip sovietiniais laikas,priežastis laiku neatlikta desovietizacija būtų padėtas taškas šitiems išvestaskūriams,o dabar visur sulinde valstybinėse istaigose ir kenkia valstybei,lietuvos gyventojams.

Sigitas       2020-07-26 10:22

Man ši situacija labai primena Ukrainą, kai jų prezidentas Zelenskis( panašiai kaip pas mus buvo Valinskas)pažadėjo užbaigti karą su Rusija, labai originaliu būdu: reikia tiesiog nustoti šaudyti…kuo tai baigėsi ir kas ten vyksta turbūt aišku. Panašiai ir čia. Pavyzdys galėtų būti Lenkija ( nors jie mūsų atžvilgiu irgi reiškia labai “šiltus jausmus” ir jeigu galėtų vėl sugrąžintų į savo glėbį, tačiau imant jų vidaus politiką ji verta pagarbos.Jie sugebėjo priimti įstatymą, pagal kurį pabandžius išsižioti ir pradėti aiškinti kad Osvencimas lenkų lageris, gresia ne šiaip nemalonumai, tačiau baudžiamoji atsakomybė ( aš turiu omenyje kai kaltė verčiama Lenkijaiuž holokausto nusikaltimus). Manau kad būtų logiška , pirmai pradžiai tokiems veikėjams kaip kukliansky, vinokuras, vanagaitė, ivaškevičius ir visa eilė kitų, atinmti pilietybę, o vėliau jeigu nenusiramins taikyti baudžiamąją atsakomybę, nes kol nebus enouhg is enough bus taip kaip dabar.Aišku kitas klausimas kad valstybės mes deja nesukūrėme, turime tik butaforiją, bet viskas mūsų rankose.

AAA       2020-07-26 10:11

O dar galima buvo paminėti ir apie kai kurių žydų “indėlį” rusams okupavus Lietuvą, jų žiaurų elgesį su tardomaisiais ... Neprotinga nuolaidžiauti ten, kur kita pusė nemato “savo” darbelių.

Kolia       2020-07-26 9:58

pirmajam dedikuoju;ar jums zinomas posakis rusu kalboje,kto staroje vspomnit,tomu zub von?Vinokuras nebijo sio posakio,nes kazkas padirbjes su juo dantimis.Galiu nuraminti,kad seimoje ne bez urodov<kas nusikalto atsedejo sovietu lagerius po 25 metus,buvo pasmerkti,beje ju ir nelike,tik pas Putina dar puulkai didvyriu.Nere8ikia uzmirsti ir to,kad tai buvo pasaulinis karas,prie genocido prisidejo dalis ir lietuviu,bet ar jus domina tie lietuviai ,kurie rizikuodami seimomis ir artimaisiais slepe zydus.Po tiek metupamirsti nereikia siu nuoskaudu,nes is stalciu galima traukti ir zydus tarnavusius NKVD,o ten ju buvo dauguma,pasidomekite kas sedejo auksciausiose postose,Lietuvis taipogi buvo nenuskriaustas demesio,net siandiena ,pakanka feikiniu irodymu.Tiems idiotams reiketu uzsiciaupti.

Kis       2020-07-26 9:50

Tyleti negalima,bus panasu i sutikima ir tu feiku pripazinima.Tegu viska irodo ne pliurpalais o dokumentais,tada bus kalba.
  Beje neuzmirskite,kad turime nenuilstoma taikos balandi,kuris kovoja ne tik “kosmonautais"kurie sieja mirtis ir miestus paversdami griuvesiais Sirijoje bei Libijoje.Tas mazas ,bet didelis idiotas kuris pats skelbia savo tautai,kad tai jiems i nauda bomborduojant svetimas salis,mat sutaupant manevrams ir atsilaislinant nuo sovietu seno ginklo.Ir galingieji nereaguoja i tokius akibrokstus.O pries Nato bijoma,tad tik jungti propoganda,kuri pavadinta “hibridiniu karu"ten gerai mokama,tad megeju nestinga,nes kitaip juodinti Pabaltiju valstybiu Putino dantukai pakirmije gerokai.Visai lietuvos zydu bendruomei gerai,kazkodel keliems nedoreliams tik blogai.Sitaip nestinga,o apie 2 pasailinio karo baisumus,tegu laisvalaikiu panagrineja Eishmano<Mengeles ir kitu nusikalteliu darbelius pries zmonija,beje tos pavardes tikrai nera lietuviskos.?Gerai,kad tuos vyrukus neuzkabins lietuviui.O ka Lietuvai garbinti ir bausti bukite malonus nenurodinekite.Gerai butu,kad uz smeizta butu nors menkute atsakomybe,nes toks atviras priesiskumas netoleruojamas.

Apie ką čia ?        2020-07-26 9:35

“Aišku, žydams gyvenimą Lietuvoje apkartino ne tik vokiečiai, bet ir kai kurie jūsų tautiečiai. “


Rekomenduojame

Robertas Grigas. Kaip de Golis Maskvoje į Šv. Mišias važiavo

Papunkčiui su Vytautu Sinica: Prezidento dilemos ministrų kabinete

Rasa Čepaitienė. DiskrimiNacija

Irena Vasinauskaitė. Sirgti draudžiama dirbti

„Neredaguota“ pokalbis su Ramūnu Karbauskiu: kova su propaganda

Ramūnas Aušrotas. Apie teisės viršenybės ir prenatalinės gyvybės apsaugos principų suderinamumą

Andrius Švarplys. Andriau Navickai, ar tikrai?

Nuo bačkos. Andrius Navickas. Lietuvos seksistai, vienykitės!

Stasys Jakeliūnas. „Ateities“, arba „Politinės amnezijos“ koalicijai –  pimyn, perveskit iš „Sodros“ pensijų fondams 400 mln. eurų

Verta pamatyti. Donaldo Trumpo teisinės komandos spaudos konferencija

Žmogaus teisių komiteto pirmininko T. V. Raskevičiaus programa: 5 prioritetai

Geroji Naujiena: Jėzus Kristus, Visatos valdovas, Tiesos Karalius

Algimantas Rusteika. Vartotojo instrukcija

Ramūnas Trimakas. Trojos asilas

Kun. Robertas Skrinskas. Kristus Karalius: šventė lapkričio 22-ąją. Skirta abortų legalizavimo Lietuvoje 65-sioms metinėms

Dalius Stancikas. Melo muziejus (ištrauka iš knygos „Kūju per Lietuvos istoriją“)

Andrius Švarplys. Daugumos argumentas ir jo panaudojimo kontekstai

Rasa Čepaitienė. Iš Murmūnų į Abejoniškes

Vidas Rachlevičius. Nacionalinė tragikomedija „Kaip lietuviai JAV prezidentą rinko“

Algimantas Rusteika. Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko

Linas V. Medelis. Skaudės, bet privalome eiti

Robertas Grigas. Kas yra tikrasis „seksizmas“ politikoje

„Nu… nu… tai prieš šimtą metų gal net tokių klausimų nebūtų uždavę“

Ramūnas Karbauskis. Neleisime, kad su mumis būtų elgiamasi kaip su „šunauja“

Karolis Venckus. Apie cenzūrą LRT

Andrius Švarplys. Visuomeninis transliuotojas neatstovauja nei Lietuvos konstitucinėms vertybėms, nei piliečiams

Vidas Rachlevičius. Visiškai nesvarbu, kas bus kultūros ministras, nes tai NIEKO nekeičia ir nekeis

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį...

Audriaus Bačiulio pastebėjimas: konservatoriai nutarė pradėti atvirą karą su Prezidentūra

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.