Vladimiras Laučius. Kaip Putinas istoriją pritaiko imperijai

Tiesos.lt siūlo   2019 m. gruodžio 31 d. 9:53

16     

    

Vladimiras Laučius. Kaip Putinas istoriją pritaiko imperijai

propatria.lt

Putinas pastarosiomis dienomis asmeniškai ėmėsi aktyvios propagandos, mėgindamas iškraipyti Antrojo pasaulinio karo išvakarių ir pradžios istoriją. Prieš beveik tris mėnesius, duodamas man interviu, labai panašiais argumentais poziciją, daugeliu atžvilgių panašią į Putino, gynė žinomas Rusijos žurnalistas ir publicistas Vladimiras Pozneris.

Su Pozneriu kalbėjomės per Skype daugiau nei valandą. Didžiąją dalį laiko jis atsakinėjo ramiai, bet į pabaigą, kaip tik tada, kai perėjome prie Rusijos vaidmens užkuriant Antrojo pasaulinio karo peklą, visa pašnekovo ramybė išgaravo.

Kitaip nei kai kurie etiketes klijuojantys visažiniai, nelaikau Poznerio primityviu propagandininku ir Putino įrankiu. Manau, šis žmogus išreiškia palyginti neblogai išprususios Rusijos visuomenės dalies pažiūras. Šiuo atžvilgiu jis nėra proputiniškas: jis – prorusiškas. Ne kaip populistinis rusų tamsuomenės ruporas, o kaip inteligentiškas šviesuomenės atstovas.

Tai ir yra didžioji dabartinės Rusijos problema.

Tai ir yra ta „medžiaga”, su kuria tenka dirbti Putinui. Kitokios jis tiesiog neturi.

Ir jei, norėdamas dar labiau konsoliduoti savo, švelniai tariant, kritinio mąstymo tradicijų stokojančią visuomenę, jis turi falsifikuoti istoriją, tai kokios problemos? Jis ją falsifikuos.

Kodėl būtent ši SSRS istorijos atkarpa, nepaisant stalinizmo smerkimo Vakaruose, Putinui atrodo tokia svarbi ir sakralizuotina? Todėl, kad 1939 metai – imperijos atkūrimo pradžia. O Putinas – idėjinis imperialistas. Jo idealas – ne imperiją palaidojusi 1917 m. revoliucija su Leninu, o 1939 m. prasidėjusi restauracija su Stalinu.

Kol Rusija oficialiai smerkė Molotovo-Ribbentropo paktą ir bent iš dalies – stalinizmą, kol leido gedėti stalinizmo aukų, statyti ir lankyti paminklus, Putino imperinis sostas buvo brokuotas, nes stovėjo ant trijų kojų su ketvirta nulaužta ir todėl klibėjo idėjiškai ir ideologiškai. Atėjo laikas šią padėtį ištaisyti.

Atėjo laikas išbalinti prievartos tęstinuma teisinant nusikaltėlius bei jų nusikaltimus ir, vadinasi, imtis istorijos falsifikavimo aukščiausiu lygiu.

Kažkokia nuojauta man šių metų pavasarį pakuždėjo, kad Kremliui šis failas labai svarbus ir greit bus imtasi aktyvių veiksmų viešojoje erdvėje. Todėl dar gegužės pradžioje parašiau straipsnį, kuris tam tikra prasme užbėga už akių dabartinėms Putino (ir Poznerio minėtame interviu) ištarmėms kurio nemažą ištrauką (netingintiems skaityti) čia pridedu:

„Gegužės 9-oji sovietmečiu pirmiausia minėta kaip karo pabaigos ir sunkiai iškovotos taikos, o ne naujo karo trokštančios galios šventė. Buvo dar daug gyvų karo veteranų, ir daugelis jų baisėjosi tiek tautiečių patirtomis kančiomis, tiek naujo karo galimybe.

Dabar viskas radikaliai pasikeitė. Gyvų karo dalyvių liko vos aštuonios dešimtys tūkstančių. Jų karta išmirė, o pseudopatriotinės isterijos paveikti palikuonys pergalės dieną švenčia visai kitaip, nei ji minėta sovietmečiu. Jie švenčia nebe taiką, o karą.

Atminimo ir gedulo diena, per kurią – kad ir propagandos sumetimais – sovietmečiu vis kartota, jog karas neturi pasikartoti, virto bravūriško militarizmo švente.

<…>

Bet Rusija dėl gegužės 9-osios neišprotėjo: ji tiesiog grįžo prie Antrojo pasaulinio karo ištakų ir šaknų. Nes tą karą būtent Rusija ir pradėjo. Sakysit – ne Rusija, o Vokietija? Nieko panašaus.

Ta nacių Vokietija, kuri 1939 m. rugsėjį užpuolė Lenkiją, buvo, be kita ko, Sovietų Rusijos politikos kūrinys.

Rusija tą patį mėnesį irgi užpuolė Lenkiją. Ir tik lenkų sąjungininkių – Britanijos ir Prancūzijos – taikomi dvigubi standartai ir baimė lėmė, kad jos paskelbė karą Vokietijai, bet beveik nepadėjo Lenkijai ir kažkodėl nebaudė kitos agresorės – Rusijos, kuri smogė kovojančiai Lenkijai iš rytų.

Prancūzai ir britai apsimetė, kad Lenkiją drauge su naciais užpuolusi ir jos rytinę dalį užgrobusi Rusija kažin kaip nepradėjo karo ir savo skelbto neutralumo nepažeidė.

Kaip gali neutrali valstybė smogti į nugarą kariaujančiai kaimynei ir, įveikdama dviem frontais kovojančių lenkų pasipriešinimą, užgrobti nemenką jos teritorijos dalį? Per tas nelygias kovas iš abiejų pusių būta aukų. Kaip jos atsirado, jei nebuvo rusų puolimo?

O jei Lenkiją užpuolė dvi valstybės – kaip tik tos, kurios prieš tai ją pasidalino slaptais Molotovo ir Ribbentropo pasirašytais susitarimais, tai kodėl Antrojo pasaulinio karo iniciatore laikoma tik viena iš jų?

Tik todėl, kad vokiečiai užpuolė pora savaičių anksčiau nei rusai? Bet juk slaptą planą pasidalinti Lenkiją jie pasirašė tą pačią dieną.

Šiemet kaip tik sukaks aštuoniasdešimt metų nuo tada, kai Sovietų Rusija, pažeisdama tarptautinę teisę ir dvišales sutartis su Lenkija, įvykdė agresijos aktą prieš šią valstybę ir drauge su Vokietija pradėjo Antrąjį pasaulinį karą.

Rusai meluoja (tradiciškai) aiškindami, kad į Antrąjį pasaulinį karą įsitraukė tik užpulti Vokietijos 1941 m. birželio 22 d. Iš tiesų jie jį pradėjo 1939 m. rugsėjį ir kartu su naciais 1939–1940 m. vieną po kitos okupavo Europos šalių teritorijas.

Istorikų skaičiavimais, kol „dar nekariavo“ ir buvo „neutralūs“, rusai okupavo kelių Vidurio Rytų ir Šiaurės Europos valstybių teritorijas su daugiau nei 20 milijonų gyventojų. Visą tą laiką darė lygiai tą patį, ką ir „fašistais“ jų vadinami naciai: žudė, plėšė, ėmė į nelaisvę, kankino, trėmė ir aneksavo.

Kuo fašistuojantys rusai skyrėsi nuo fašistuojančių vokiečių 1939–1940 m.? Trimis aspektais: ideologijos turiniu, pasirinktomis agresijos aukomis ir tuo, kad Britanija su Prancūzija Sovietų Rusijai nepaskelbė karo po Lenkijos užpuolimo 1939 m. rugsėjo 1 d. Savo žiaurumu okupuotose teritorijose sovietai nacius tada net gerokai pranoko.

O kaip naciams pavyko iškilti, įgyti galios ir pasirengti karui? Likimo ironija ta, kad savo pergale prieš nacizmo monstrą besididžiuojantys rusai patys tą monstrą padėjo sukurti ir užauginti.

Panašiai kaip Vokietija Pirmajam pasauliniam karui baigiantis padėjo Rusijoje užimti valdžią kaizerio finansuojamiems bolševikams.

Bolševikai atsidėkojo. Dar nesibaigus pilietiniam karui Rusijoje Leninas rezgė komunistinės ateities planus Vokietijai. 1919 m. nepavykus įtvirtinti sovietinių režimų Vidurio Europoje (komunistiniai dariniai Bavarijoje, Brėmene, Vengrijoje, Slovakijoje greit žlugo), idėja plėsti revoliuciją į Europą ir pirmiausia į Vokietiją nesilpo.

Versalio sutarties sąlygų alinama Vokietija prarado aštuntadalį savo teritorijos (per 5 milijonus gyventojų), neteko visų kolonijų (3 milijonų kvadratinių kilometrų), liko iš esmės be kariuomenės ir sunkiosios ginkluotės bei mokėjo astronomines reparacijas.

1920 m. spalio 15 d. Leninas pareiškė: „Versalio sutarties palaikoma tvarka laikosi ant ugnikalnio.“ Tam, kad ugnikalnis išsiveržtų, Vokietijoje savo veiklą, kurią vėliau pavadins „Mein Kampf“, pradėjo sovietų planus padėjęs įgyvendinti personažas.

Leninas tuo metu džiugiai skelbė Antrojo pasaulinio karo adventą: „Antras toks pat karas neišvengiamas.“ Ir dar: „Baigėme vieną karų etapą, turime rengtis antram etapui“ (1920).

SSRS steigimo deklaracija 1922 m. atskleidė, kuo tas antras karų etapas turėtų baigtis. Joje rašoma, kad sprendimas sukurti SSRS bus „patikima tvirtovė prieš pasaulinį kapitalizmą ir naujas ryžtingas žingsnis vienijant viso pasaulio dirbančiuosius į pasaulio Socialistinę Sovietų Respubliką“.

Antras pasaulinis karas buvo paskelbtas visam kapitalistiniam pasauliui. Svarbiausiu ir pirmuoju šio karo žingsniu turėjo tapti komunistinis perversmas Vokietijoje, kurį 1923 m. spalio 4 d. slapta posėdžiavęs jau Stalino diriguojamas Rusijos komunistų partijos centro komiteto politbiuras numatė pradėti tų pačių metų lapkritį.

Į Vokietija dirvai parengti buvo siunčiami aukščiausio rango Rusijos bolševikų vadovai. Tarp jų – buvęs Sovietų Rusijos karo pajėgų vadas Joakimas Vacietis; būsimasis OGPU (NKVD) vadovas Viačeslavas Menžinskis; būsimasis SSRS vidaus reikalų komisaras Henrikas Jagoda; Nikolajus Bucharinas; maršalas Michailas Tuchačevskis.

Nors sovietinė istoriografija neigia Adolfo Hitlerio vadovaujamų nacionalsocialistų (NSDAP) ir iš Sovietų Rusijos diriguojamų komunistų sąveiką rengiant perversmą Veimaro Vokietijoje, jų pastangų bendri tikslai, šūkiai ir chronologija neatrodo tik paprastas sutapimas. Kremliui juk tiko visi po ranka buvę įrankiai.

Komunistai ir naciai surengė perversmą tą pačią dieną – 1923 m. lapkričio 8-ąją. Komunistų šūkis buvo „Karas Stresemannui ir Poincare!“ Nacių šūkis buvo „Karas Poincare ir Stresemannui!“ (Stresemannas – tuometis Vokietijos kancleris, Poincare – Prancūzijos ministras pirmininkas).

Tąkart žlugus ir komunistų, ir nacių užmačioms, SSRS vadovybė perėjo prie kito raidos scenarijaus, kurį ėmėsi pamažu įgyvendinti.

Remdamasis Lenino prognoze apie antro pasaulinio karo neišvengiamybę, Stalinas nutarė, kad savo tikslų pasieks supjudydamas tarpusavyje didžiąsias Europos valstybes ir smogdamas tinkamu karo momentu.

1925 m. Stalinas dėstė savo viziją taip: „Nėra abejonių, kad karas Europoje prasidės ir jie ten būtinai tarpusavyje susikapos.“ Ir dar: „Mums teks išžygiuoti, bet išžygiuoti paskutiniams – išžygiuosime tam, kad mestume lemiamą svarmenį ant svarstyklių, svarmenį, kuris galėtų nusverti.“

Tačiau tam, kad ši vizija virstų kūnu, kad Vokietija galėtų kariauti su prancūzais ir britais, jos kariuomenę reikėjo kone nuo nulio parengti ir apginkluoti. Tarp Vokietijos politinių jėgų naciai buvo bene vieninteliai galimi Stalino plano sukelti karą Europoje vykdytojai.

Apie Stalino požiūrį į NSDAP Levas Trockis 1931 m. rašė: „Tegu jie ateina į valdžią, susikompromituoja, o tada…“ Po šešerių metų Trockis, puikiai pažinojęs bolševikų lyderį ir jo mąstyseną, rėžė atvirai: „Be Stalino politikos nebūtų Hitlerio pergalės.“

Ar Stalinas padėjo Vokietijai apsiginkluoti ir pasirengti karui? Taip – ir net labai nemenkai. Labiau nei Vokietijos instruktoriai prieš Krymo aneksiją padėjo Vladimiro Putino Rusijai modernizuoti savo kariuomenę, o 2011 m. pradėjęs veikti dujotiekis „Nord Stream“ padėjo tą modernizavimą finansuoti.

Dar 1920 m. lapkritį Rusijos komunistų partijos centro komiteto politbiuras nutarė organizuoti karininkų kursus vokiečiams. 1921 m. su atvykusia vokiečių delegacija rusai jau derino naujų karinio rengimo centrų ir poligonų klausimą, karo pramoninių objektų, gaminančių Versalio sutartimi Vokietijai draudžiamą turėti ginkluotę, steigimą Rusijos teritorijoje.

1923 m. metais buvo sutarta, kad vokiečių „Junkers“ Rusijoje gamins lėktuvus ir jų variklius. Tais pačiais metais parafuotos dvi sutartys, numačiusios ginklų ir šaudmenų gamybą Rusijoje ir jų tiekimą Vokietijai.

1925 m. su Vokietija pasirašyta sutartis dėl slaptos karo aviacijos bazės Rusijos Lipecko srityje. Šioje bazėje buvo rengiami ir „kėlė kvalifikaciją“ vokiečių karo lakūnai, tarp jų – garsusis Liuftvafės reichsmaršalas, Hitlerio dešinioji ranka ir įpėdinis Hermanas Geringas.

Dėl Versalio sutarties taikomų griežtų apribojimų Vokietija negalėjo įsigyti lėktuvų karo aviacijos centrui Lipecke. Stalinas vėl padėjo: jo įsakymu neva sovietų reikmėms buvo nupirkta šimtas Nyderlandų įmonės „Fokker“ gamybos D-XIII naikintuvų. Juose treniravosi būsimas Liuftvafės elitas.

Iki 1933 m. Lipecko srityje buvo parengta 450 vokiečių karo lakūnų, dalis kurių vėliau tapo aukšto rango karininkais Geringo štabe. Čia pat buvo sukonstruotas pirmasis vokiečių naikintuvas bombonešis.

Vermachto tankų įgulos, savo ruožtu, nuo 1926 m. buvo rengiamos prie Kazanės įkurtame centre.

Daug gero nuveikė Stalinas savo draugams fašistams, pergalę prieš kuriuos jo šalis dabar, vadovaujama Putino ir garbinanti Staliną, iškilmingai švenčia.

Rusai mėgsta vadinti nacių kolaborantais tuos, kurie su ginklu rankose kovėsi už SSRS okupuotų valstybių laisvę. Tačiau turint omenyje tai, kiek naciams įsigalėti padėjo Stalinas ir kaip jis kartu su Hitleriu pradėjo Antrąjį pasaulinį karą, tikrąja nacių kolaborante laikytina XX a. trečio ir ketvirto dešimtmečių Rusija.

1939 m. birželio 21 d., vykstant deryboms tarp Britanijos, Prancūzijos ir SSRS dėl bendros laikysenos Vokietijos atžvilgiu, kai daug kas manė, jog šalims pavyks susitarti, Trockis rašė: „SSRS visa savo galia priartės prie sienos su Vokietija kaip tik tuo momentu, kai Trečiasis Reichas bus įsivėlęs į kovą už pasaulio perdalijimą.“

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marginalui, 2020-01-1 19:08       2020-01-1 19:56

ką dar įsakysi,žydaujos smirduk?

Marginalas > 2020-01-1 16:16       2020-01-1 18:08

Dink iš čia, svolačiau!

Marginalas       2020-01-1 18:07

Panašu, kad autoius yra vienas iš nedaugelio protingųjų Lietuvos erdvėje. Aišku, kad putiui reikia 1939 m. atkurtos maskolijos ir kad ši prasigėrusi vergų “tauta” nuo pat mongolų visada žavėjosi savo vergove, kaip asmenine “garbe”. Dabar jau turi virtualinį carą Nikolajų III, su kuriuo gali sieti neva gottorpiškos imperijos (iš tiesų - mongoloidinio uluso) tęsinį. Laimei (ar pasaulio nelaimei), ji jau praryjama galingojo kinų drakono ir tegali šiauštis tik prieš silpnus kaimynus. Jos laikas BAIGTAS.
Kad karas prasidėjo Hitleriui supratus, ką reiškia vakarinių ruskijos sienų militarizacija, ir kad iš nacių pusės karas su maskolija buvo PREVENCINIS, pakankamai gerai įrodė Viktoras Suvorovas (Ледокол, kt. - viskas prieinama tinkle, skaitykime!)

dar tikintiems "holokausto" kliedesiais       2020-01-1 15:16

Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras žydaujos melas:

sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog

..

stasys        2020-01-1 12:27

Eduardas Bindokas .. praktikos apriboti kenksminga informacija visuomenei nėra jokia naujiena , ES irgi spaudžia didžiąsias kompanijas kaip google , youtube ir t.t., kad informacijos turinys butu tvarkomas .Pav. Youtube.com turi netgi rimtu problemų ir betvarkės šalinant informacija kuri papuola po “kenksminga” grifą . Putino Rusija įvedė privaloma įstatymu interneto tiekėjas instaliuotis specialias programas kurios tinka turinio sekimui ir atjungimui ..o visus interneto blogerius pavertė “užsienio agento” požymius turinčius asmenis ..imant netgi ta pati žurnalistą Poznerį .. jo veikla Rusijoje galima tik tuo atveju ar Jis bus pripažintas tos grėsmės dalimi . ..todėl ir Vladimiro Laučiaus klausimai skype rodo jo prasta orientavimasi situacijoje .

stasys        2020-01-1 12:05

cit .“o pats kartais neapimtas internacizmo? Liaudiškai stalinizmo, a? ”  ..  manau kad ne .

Gintaras        2020-01-1 9:20

Gerbiamieji, užuot dairęsi aplinkon, tam tarpe, Rusijon(kas pakankamai pabodę), gręžkimės savęsp, nes jau akivaizdžiai nykstame…
Gal jau ir pasiekta ta riba, kai nebepajėgsime atsinaujinti, tačiau “viltis miršta paskutinė”...
Dairytis svetur, nežvilgtelejus savin, dabar prabanga… Neleistina.
Yra Lietuva. Tebėra. Išryškėjusi esmė. Bet koks atotrūkis, skaldymąsis į partijas, grupuotes, artina pražūtį.

Stasiuk,       2019-12-31 22:22

o pats kartais neapimtas internacizmo? Liaudiškai stalinizmo, a?

stasys        2019-12-31 19:04

- viskas liuks ir stasiui patinka , vienok mielieji išmokime prie kertiniu teiginiu str. pridėti ir savo informacijos šaltinius . Na taip teks vėl raustis internete ir ieškoti sau papildomos informacijos apie sovietu karine pagalba Vokietijai (beje tuo metu ji dar nebuvo apimta nacizmo),.. aišku ne šiandiena . Yra tam tikros raudonos linijos gyvenantiems Rusijoje , todėl ir pripažinti to fakto apie antro pasaulinio karo tikras priežastis niekam nebus leista ..netgi Pozneriui
p.s. ir dar manau klaidingai elgtumėmės jei esama Rusija sutapatintume su sovietu sajungą. Nesvarbu ka kalba tas Rusijos caras perimant anos valstybės teises ..iš esmės tai dvi skirtingos šalys ..todėl lygybės ženklų čia negali būti .

to StasysG       2019-12-31 17:59

Pačiam nepatinka, kad buvo supilta carinės Rusijos kariuomenė antrajame Žalgiryje? Norėjai likti prie caro, ane? Labai verki dėl Lenkijos, kuri vos neužgrobė visos Lietuvos, jei ne vokiečių parama ir protestas Lenkijai, kad Vokietijos kariuomenė peržengs Lietuvos sieną ir stos Lietuvos pusėn? Koks docentas patį taip subalamutino, a?

Nežinojom ir šito       2019-12-31 17:41

Be gamtinių išteklių, kuriuos stalinas tiekė hitleriui, pastarasis vargu bau šitiek pridirbtų. Pakutinis ešelonas atvyko į Vokietiją 21 birželio 1941 m., dieną prieš puolimą.
Lenkijos premjero kalba.
Pilnas tekstas: (iš rusų “Echo Moskvy”

https://c.echoban.ru/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8111__zoneid=17__cb=01d0b427fd__oadest=https://echo.msk.ru/blog/aillar/2562777-echo/

StasysG       2019-12-31 13:56

ŠITO NEŽINOJAU:
“1925 m. su Vokietija pasirašyta sutartis dėl slaptos karo aviacijos bazės Rusijos Lipecko srityje. Šioje bazėje buvo rengiami ir „kėlė kvalifikaciją“ vokiečių karo lakūnai, tarp jų – garsusis Liuftvafės reichsmaršalas, Hitlerio dešinioji ranka ir įpėdinis Hermanas Geringas.

Dėl Versalio sutarties taikomų griežtų apribojimų Vokietija negalėjo įsigyti lėktuvų karo aviacijos centrui Lipecke. Stalinas vėl padėjo: jo įsakymu neva sovietų reikmėms buvo nupirkta šimtas Nyderlandų įmonės „Fokker“ gamybos D-XIII naikintuvų. Juose treniravosi būsimas Liuftvafės elitas.

Iki 1933 m. Lipecko srityje buvo parengta 450 vokiečių karo lakūnų, dalis kurių vėliau tapo aukšto rango karininkais Geringo štabe. Čia pat buvo sukonstruotas pirmasis vokiečių naikintuvas bombonešis.

Vermachto tankų įgulos, savo ruožtu, nuo 1926 m. buvo rengiamos prie Kazanės įkurtame centre.”

Pirma       2019-12-31 12:50

perskaityk tą bestselerį, o tik po to lįsk į diskusijas. Kenedžio kalbas irgi, ypač jo tėvo, supratai?

Leonas       2019-12-31 12:39

Kas iš tų komentarų? Po tokio straipsnio reikia skaityti “Main kampf”

Žinot,       2019-12-31 12:05

į fošystų gaudytojo Lietuvoje nuomonę nereikia kreipti rimto dėmesio - paskaityti galima net švenčių proga, žinoma. Tokie mus, kaip sovietinėje ruskių klariuomenėje, mus vadina fašistais, niemcais, radikalais, ekstremistais,. teroristais, dimokratijos priešais, kaip kadais liaudies priešais, da “pribaltijskais” banditais, kaip mano buvęs zampotylu kadais su zampolitu, papulkininkiu drg. Zernov’u.

Perfrazuojant       2019-12-31 10:53

Vladimiras apie Vladimirą, kurį gynė Vladimiras.


Rekomenduojame

Geroji Naujiena: Kad ieškotume Jo Karalystės ir Jo teisumo

Vytautas Sinica. Kas yra leftizmas?

Vygandas Trainys. Partizanų ir kitų Lietuvai pasiaukojusių žmonių juodintojai nusipelno platesnio komentaro

Raimondas Navickas. Rinkimų naujienos iš ateities

Vitalijus Karakorskis. Atviras laiškas advokatei Fainai Kukliansky

Karolis Venckus demaskuoja: vaikų prievartautojas, ištvirkinęs pasaulio elitą. Lietuvoje to nėra?

Algimantas Rusteika. Dar kartą apie idiotus ir idiotizmą

Neringa Venckienė. Nušautas pedofilo Džefrio Epšteino ir DEUTSCHE BANK bylą nagrinėjusios teisėjos sūnus

Arvydas Anušauskas. Prašau pagalbos – tai gali sustabdyti insinuacijomis ir iš piršto laužtais teiginiais grįstą šmeižto kampaniją

Bronius Puzinavičius. Ar sprendimą dėl Lukiškių aikštės monumento turėtų priimti tik menininkai?

Vytautas Sinica. Užsienio „gerąją patirtį“ reikia įvertinti iš anksto

Rinkimai Lenkijoje – kova ir pramoga

Verta prisiminti. Arvydas Šliogeris. Pamatinė žmogaus dorybė yra drąsa

Vytautas Radžvilas. Remti Bideną – tiesti kelią Merkel-Putino paktui

Jolanta Miškinytė. Dar viena šeima prašosi oficialaus prieglobsčio Lenkijoje

Algimantas Rusteika. Pabaigos pradžia

240 000 žmonių pasirašė Baltųjų rūmų peticiją raginančią paskelbti George’ą Sorosą teroristu

Vytautas Radžvilas. Laisvė – tai ne teisė voliotis smėlio dėžėje ant didvyrių kaulų…

Raimondas Navickas. Prasideda…, arba „Eikite ... su savo ‘Black lives matter’ afera“

Vytautas Sinica per Marijos radiją. Ką šiandienos žmogui sako istorinės atminties ženklai: paminklai, memorialinės lentos, atminimo aikštės?

Nacionalinis susivienijimas. Apie cenzūrą ir Lukiškių aikštę

Rasa Čepaitienė. Kaltė ir įniršis

Geroji Naujiena: Palikti iki pjūties

Iš propagandos frontų. Užkalnis: pagaliau Lietuva atsiveria imigrantams. Pasitinku su gėlėmis

Raimondas Navickas. Versli moteris – kiekvieno politiko svajonė

Joana Noreikaitė. Liepos 17-toji

Dar viena 17-oji Simono Daukanto aikštėje: kas išgirs ir atsakys, ar dar gyva Deimantė?

Justas Mundeikis. Imituokime socialinį dialogą. Antra dalis

Algimantas Rusteika.Tikras lietuvis viską, kas jam sakoma, užmiršta per savaitę

Vytautas Sinica. Europa, kurios gėdijasi tariami euroentuziastai ir kurią taip mylime mes, ‘euroskeptikai’

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.