Dienos aktualija, Propagandos ir ideologijos analizė, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Žiniasklaida

Visi į mitingą prieš LRT vykdomą politiką. Susitinkame šeštadienį 14 val. prie LRT, Konarskio g. 49

Tiesos.lt redakcija   2019 m. lapkričio 8 d. 16:27

21     

    

Visi į mitingą prieš LRT vykdomą politiką. Susitinkame šeštadienį 14 val. prie LRT, Konarskio g. 49

Kauno forumas

Kalbiname vieną iš protesto mitingo, rengiamo šeštadienį, lapkričio 9-ąją, 14 val. prie LRT (Konarskio g. 47, Vilnius) organizatorių, vilnietę lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Astrą Genovaitę Astrauskaitę.

Kodėl Jums kilo mintis suorganizuoti protesto mitingą prie LRT, ir kodėl mitingo pavadinime sakoma, kad net siūlote atsisakyti savo mokesčiais remti antikonstitucinę LRT?

Tai, kuo pavirto visuomeninė LRT, kai jai ėmė vadovauti buvusi Delfi.lt vyr. redaktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė, jau seniai peržengia net paprasto, kasdienio, žmogiškojo bendravimo su visuomene ribas.

LRT televizija ir jos internetinė svetainė LRT.lt tapo vienos polinės partinės linijos ruporu. Akivaizdžiai, demonstratyviai remiamos tik liberalkomunistinėmis virtusios TS-LKD, G. Palucko socialdemokratų, LR Liberalų sąjūdžio, liberalų „Laisvės“ partijos ir jų vykdoma politika, naikinanti Lietuvos istorinį paveldą, tautiškumą, valstybingumą. Patriotinių, tautinių, Lietuvos tradicinių šeimų gynėjų, valstybingumo išsaugojimo, Lietuvos įstatymo viršenybės prieš ES įstatymus gynėjų – LRT pastaruoju metu net nesikviečia į jokias laidas, diskusijas. LRT kai kurie žurnalistai, vadinamosios „jumoro“ laidos išsityčioja iš globaliųjų liberalkomunistų oponentų. Žaidimai į vienus vartus ir ne tautos, ne tradicinės šeimos, ne krikščioniškųjų vertybių, lietuvių kalbos gynimo naudai… O kas darysis, kaip bus „plaunamos“ tautai smegenys prieš rinkimus, jau numanome, yra akivaizdi patirtis reklamuoti tik vienus, niekada „neklystančius“…

LRT remia ir proteguoja globalios rasių, tautų, įvairiausių lyčių maišymo platintojos JTO „Žmogaus teisių tarybos“ ir šėtoniškų tikslų sumanytojo, JAV gyvenančio finansų spekulianto, multimilijardieriaus Džordžo Sorošo pasaulio „perdarymo prastumtus“ kėslus. Pastarasis veikėjas, įsivardinęs „filontropu“, finansuoja per įvairiausius fondus, pasaulinio tinklo NVO (nevyriausybines organizacijas), VŠĮ (Viešąsias įstaigas) prieš krikščioniškąsias pasaulio vertybes nukreiptą politiką: rasių, tautų, prieš gamtą ir prieš Dievo planą nukreiptą įvairiausio raidėm pažymėtų protu nesuvokiamų žmogaus lyčių įvairove.

Visa tai pridengiama žodžiais „Žmogaus teisės“, kurios vis labiau suvaržo pažeidžia mūsų, tradicinių šeimų, teises ir laisves. Lietuvoje tokių organizacijų, kontorų, mintančių iš ES ir šio veikėjo įsteigtų fondų milijardų, nors vežimu vežk. Tai ir VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“, ir „Lietuvos žmogaus teisių centras“, ir „Lygių galimybių plėtros centras“, „Šeimų NVO“ , „LGL – Lietuvos gėjų lyga“, „Nacionalinė LGBT teisių organizacija“ ir kitos, kurių veikla, priimami pareiškimai pažeidžia Lietuvos pagrindinį įstatymą – Konstituciją.

Tik minėtas, „modernias ir neklystančias“ partijas, jas remenčias NVO „aptarnauja“ savo laidomis (pokalbių, propagandos) mūsų visų mokesčiais išlaikoma visuomeninė LRT ir jos ypač agresyvi internetine svetainė, kai LRT generaline direktore tapo Monika Garbačiauskaitė Budrienė (nuo 2018 m. balandžio mėn.). Ji nušalino Lrt.lt vyriausią redaktorių Vladimirą Laučių ir į jo vietą paskyrė buvusį savo bendradarbį iš Delfi.lt, LGBT narį Mindaugą Jackevičių, kuris šią internetinę svetainę pavertė pasaulinės politinės organizacijos – LGBTQA+ – propagandos lizdu ir tribūna.

Tai akivaizdu. Mindaugo Jackevičiaus palaiminimu per LRT.lt svetainę spalio 7 dieną 13.00 val. pradėto projekto „Spalvos“ laida „Gėjai tėčiai“ – įžūlumo viršūnė: pažeista Lietuvos Konstitucijos šeimos sąvoka, Lietuvos civilinis kodeksas, LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, nes prieštarauja šiuose dokumentuose, LR Konstitucijoje apibrėžtai šeimos sąvokai (santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu; valstybė saugo ir globoja šeimą – motinystę, tėvystę ir vaikystę), net užuominos nėra apie vienos lyties vyrų ar moterų santuokas.

Tačiau Lietuvoje politikai užmerkia akis prieš pinigus, didelius pinigus „vartančias“ tokios propagandos gynėjas – visų rūšių NVO, VŠĮ „besirūpinančias žmogaus lygių galimybių“, „moterų“, „vaikų“ teisėmis ir noru perdaryti mūsų dar teisingą Konstituciją, kitus įstatymus.

Pavyzdžiui, VŠĮ NVO ŽTSI – „Žmogaus teisių stebėjimo instituto“ (remiamo projektiniais Sorošo, Norvegijos fondų pinigais) vienas iš steigėjų ir savininkų Dainius Pūras 2019 m. spalio 30 d. paskelbia pareiškimą, remiantį antikonstitucinę LRT propagandą ir kritikuojantį mūsų, Lietuvos valstybės, įstatymus. Jis aiškina, kad Lietuvai derėtų atsižvelgti į JTO Žmogaus teisių komiteto rekomendacijas dėl gėjų šeimų…

D. Pūro vadovaujama kontora daro tą patį, ką ir Dž. Sorošas: kovoja prieš tradicines, krikščioniškas šeimas, gina LRT propagandą, kuri dienos metu rodo laidas apie Lietuvos Konstitucijoje neįteisintas LGBTAQ+ – dviejų vyrų „šeimas“. Bet negina laidoje parodytų kūdikių – žmogaus – teisių pažeidimų pagal Dievo ir gamtos duotybę turėti mamytę ir tėvelį, negina išnaudojamų  vadinamųjų „surogatinių“ motinų, kurių teisės pažeidžiamos prekiaujant jų kūno paslaugomis… Taip siekiama įteisinti žmogaus vergišką išnaudojimą. Ir tai „Žmogaus teisių stebėjimo institutu“ vadinama ši kontora?.. Nonsensas…

Ne veltui JAV Prezidentas, tradicinės šeimos ir tautų identiteto gynėjas, pasitraukė iš visuomenę klaidinančio JTO Žmogaus teisių komiteto, atsisako dalyvauti bandant „perdaryti“ žmoniją. Teisingai daro, nes savarankiškos, laisvos valstybės įstatymai privalo būti aukščiau už bet kokių pasaulio komitetų nurodymus.

Tai gal tada dėl šių pažeidimų Jūs galėjote kreiptis Lietuvos Konstitucinį Teismą, nes jau tokia galimybė suteikta ir piliečiams?

Ne, negalėjome.

Kodėl?

Todėl, kad Lietuvos Konstitucinis Teismas yra neteisingas, jis negina Lietuvos Konstitucijos, bet veikia prieš ją. Prisiminkime Konstitucinio Teismo sprendimą, kai Lietuvoje jis įteisino užsienyje sudarytą dviejų gėjų santuoką. Tai akivaizdus Konstitucijos pažeidimas, tokios santuokos šis teismas negalėjo pripažinti, nes mūsų Konstitucijoje įteisinta tik vyro ir moters savanoriškai sudaryta santuoka.

O pastarųjų dienų Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pasisakymai dar absurdiškesni. 2019 m. spalio 29 d. FB svetainei ŽINIURADIJAS.LT laidoje „Ar žmonės supranta Konstitucijos naudą?“ Dainius Žalimas kalbėjo: „Konstitucija yra sukurta tam, kad saugotų asmenį nuo daugumos diktato. Konstitucija yra priimta ne tam, kad Valstybė būtų valdoma daugumos sprendimais, daugumos stereotipais ir t.t. Ne daugumai yra spręsti, kas yra šeima, o kas yra ne, o Konstitucija gina ir saugo vienodai visas šeimas. Ar tai būtų skirtingų lyčių asmenų santuokos ar ne“…

Tai didžiausias teisę baigusio žmogaus, teisėjo, nusišnekėjimas, kokį tik teko kada nors išgirsti… Argi Lietuvos Respublikos Konstitucijos „Garantas“ – Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda – neturėtų imtis veiksmų, kad Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas būtų nušalintas? Nejaugi jis nesupranta, kad šalis taip yra stumiama ant pilietinio karo slenksčio? Lietuva – krikščioniška valstybė, tauta jau beveik tūkstantmetį puoselėja krikščionišką doros sampratą, laikosi amžiais išbandytų Dešimt Dievo Įsakymų, šeimos tradicijų. Ponas Dainius Žalimas tai akivaizdžiai nori sutrypti prisidengdamas ir iškraipydamas mūsų Konstituciją.

Todėl vienintelis būdas suklusti mūsų pačių rinktam Lietuvos Prezidentui, LR Seimui dėl pažeidžiamų mūsų, tradicinių šeimų, mūsų vaikų, mūsų piliečių teisių – pilietiškų žmonių masinis protestas. Jeigu jau net Lietuvos Konstitucinio Teismo pirmininkas ėmė tarnauti šėtonui ir niekas jo nesutramdo, belieka tik mums, Lietuvos valstybės piliečiams, sukilti ir patiems ginti savo teises.

Nebijote persekiojimų, galimų skundų?

Žinote, Lietuvoje pastaruoju metu, manau, nėra tokio žmogaus, kuris pasipriešinęs šmeižtui, melui, šitam šliaužiančiam, nepaskelbtam karui prieš lietuvybę: klastojamą tautos laisvės kovų istoriją, prieš šeimų draskymą, pažeidžiamas tradicinės orientacijos žmonių teises, žmogus, pasipriešinęs korupcijai ar pranešęs apie tai – būtų nenukentėjęs. Prisiminkime kauniečių Kručinskų šeimą, prisiminkime korupcijos faktus Kalėjimų departamente atskleidusios pareigūnės Rasos Kazėnienės „kryžių kelius“, jos tąsymus po teismus už pasakytą tiesą, daugybę kitų atvejų.

O ir mano pačios patirtis kovojant Vilniuje piketais, mitingais, pareiškimais prokurorams prieš mero R. Šimašiaus ir jo „Laisvės“ partijos pastangas apšmeižti Lietuvos Didvyrius, jų Laisvės kovas prieš Lietuvą okupavusius SSSR žudikus NKV-istus, KGB-istus, prieš šmeižtą apie LAF, Birželio sukilimo vadus, prieš R. Šimašiaus ir Co pastangas paniekinti mūsų Laisvės kovų simbolį Vytį yra gana unikali: patyriau mobingą, patyčias iš Vilniaus savivaldybės vicemero švietimui Vytauto Mitalo, jo „postas“ su mano nuotrauka vicemero FB paskyroje kabo net dabar.

O meras R. Šimašius dėl vandeninių dažų performanso prie Bunkerio maketo sienos sugebėjo ir nuostolių pripaišyti, pinigų reikalauja net per policiją… Gal dar kokio lauko balkono betoninių grindų apšildymui kelių eurų prie šimtų tūkstančių pritrūko?..

O LRT, kita „neklystančiajai“ partinei chuntai tarnaujanti žiniasklaida, tik padeda „paspausti“, apkaltinti, apjuodinti įvairiais tendencingais suinteresuotų veikėjų interviu, pasisakymais. Be teismo buvo LRT nuteista Ir Kručinskų šeima, už savo patriotinę, pilietinę veiklą ne darbo, ne mokykloje metu, buvau apkaltinta, kaip galiu dirbti mokytoja, kokį pavyzdį vaikams rodau.

O rodau ir nešu visuomenei žinią, kad mokytojai privalo nebijoti ir ginti savo Tėvynę, Lietuvos valstybingumą, laisvės kovų istoriją ir jos didvyrius, Vytį, ginti šeimą, žmogų, meilę, dorą, savo teises ir reikšti nuomonę ir kritikuoti nesąžiningus, neteisingus išrinktos valdžios sprendimus. Ginti tradicines vertybes, svetimųjų nešamų „saulių“ mums nereikia. Jau turėjom okupantų atneštą Stalino „Saulę“…

Ačiū už pokalbį.

* * *

Mitingo dalyvių rezoliucija:

Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos radijo ir televizijos tarybai

 

2019 m. lapkričio 9 d. Lietuvos piliečių mitingo
REZOLIUCIJA
Dėl visuomeninio transliuotojo padėties

Mes, Lietuvos piliečiai ir mokesčių mokėtojai, išlaikantys Nacionalinį transliuotoją – LRT, remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymu, Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu, reikalaujame:

1. Užtikrinti LRT netendencingą informacijos pateikimą ir nuomonių įvairovę. Nutraukti konstitucinės piliečių teisės reikšti savo nuomonę bei įsitikinimus ribojimą ir atsisakyti šališkumo atrenkant laidų dalyvius bei įvykių komentuotojus pagal pažiūras.

2. Laidose jautriais politiniais, kultūriniais ir socialiniais klausimais užtikrinti galimybę pasisakyti įvairių visuomenės pozicijų atstovams.

3. Liautis LRT transliacijose propaguoti kitokią šeimos sampratą, nei nurodyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse.

4. Atstatydinti LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę, kuriai vadovaujant LRT virto vienos politinės ideologijos – kraštutinio liberalizmo – propagandos ruporu.

5. Pašalinti iš LRT Ritą Miliūtę, kurios laidos rengiamos pagal išankstinius nusistatymus ir tenkinant grupinius, politinius interesus.

6. Pašalinti iš LRT interneto portalo vadovų tendencingą ir šališką redaktorių Mindaugą Jackevičių.

7. Siūlyti Seimui Estijos pavyzdžiu įsteigti Nacionalinio transliuotojo kontrolieriaus (žiniasklaidos ombudsmeno) instituciją, kuri prižiūrėtų, kaip LRT veikla atitinka gerosios žurnalistikos praktikos standartus ir nagrinėtų pateikiamus skundus.

8. Nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme nustatyti, kad visuomeninio transliuotojo kontrolierius turi būti tiesioginiu balsavimu renkamas pareigūnas, nepriklausomas nei nuo politinių, nei nuo LRT valdymo organų.

kaunoforumas.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Atviros Lietuvos fondas       2019-11-10 8:43

Dėde Sorošai,

Vakar turėjome neplanuotų išlaidų. Reikėjo palaikyti Monikutę. Atsiųsk pinigų.

Nuoširdžiai tavo, Simonko.

pasirinko       2019-11-9 21:05

“LRT-ė negali patenkinti visu norinčiu poreikius valstybės sąskaita”,
todėl tenkina tik pederastų poreikius.
valstybės sąskaita, suprantama smile

stasys        2019-11-9 20:58

Tomui J ..skirti tam tikra viešinimo laiką parlamentinėms partijoms . Juk suprantate kad LRT-ė negali patenkinti visu norinčiu poreikius valstybės sąskaita ?

Per       2019-11-9 19:22

perėmė propagandos varymą ir zombinimą

T0mas J. Stasiui       2019-11-9 19:14

“Kai buvo uždrausta partijas finansuoti iš kitu privačiu ir juridiniu šaltiniu tokia veikla tapo neįmanoma, o ja perėmė LRT-ė radijas ir televizija”

Ką perėmė LRT? Paaiškink prašau. Ką perėmė.

stasys        2019-11-9 18:01

Tomui J ..nuosekliai mastant kai buvo uždrausta partijas finansuoti iš kitu privačiu ir juridiniu šaltiniu tokia veikla tapo neįmanoma, o ja perėmė LRT-ė radijas ir televizija. Vieno žmogaus partija sukuria kitas problemas .

T0mas J.       2019-11-9 16:42

Pasitaisau, buvau ne visai teisus kai rašiau:

“PARTIJOMS uždrausta turėti savo TV, radijo stotis ir savo laikraščius”.

Politinių partijų įstatymo 16 str. sako:

“Politinės partijos turi teisę steigti masinės informacijos priemones, išskyrus radiją ir televiziją”

Reiškia laikraščius vistik galima..? Ar aš radau ne naujausią įstatymo redakciją? Juk neturi laikraščio nė viena partija dabar..

stasys        2019-11-9 15:45

Tomui J. > Pabandysiu paaiškinti kaip man atrodo , nėra jokio skirtumo kur žurnalistas dirba privačioje kompanijoje ar valdiškoje. Visais atvejais ji gina žurnalistinės etikos normos ir įstatymai kurie abejomis kojomis remiasi į Lietuvos konstitucija .
44 straipsnis
Masinės informacijos cenzūra draudžiama.
Valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti masinės informacijos priemonių. 
Komentaras : kaip matote Konstitucija nedraudžia partijoms turėti savo laikraščius ir televizijas , draudžia užimti didesne dalį tos rinkos . Nėra blogai kai valdantieji gauna daug kritikos iš LRT-ė ir neturi realiu svertu ja spausti , taip veikia demokratija valdiškais pinigais. Pati LRT-ė sudaro sutartis su žurnalistais ir laidu prodiuseriais todėl kištis į ju darbu turinį gali tik išimtinais atvejais ir nustatyta tvarka kuri aprašyta sutartyse. Belieka išsiaiškinti kas gi yra ta cenzūra Lietuvoje ir kaip ji veikia Tomai J. ? pav. ar gali Kauno forumas užkišti LRT-ė gerkles jei ji kritikuoja nuolat ta pati valdančiųjų Karbauskį .. o ans bando LRT-ė prispausti ? klausimas apmastimams .

kažin ar LRT užsimins       2019-11-9 14:43

Penktadienį Tbilisyje šimtai žmonių protestavo prieš LGBT propagandinį filmą.  Buvo susidūrimų su policija, tačiau niekas nebuvo sužeistas, areštuota 11 žmonių. “Tai nėra tik filmas. tai įžeidimas mūsų tikėjimui, tradicijoms ir viskam, kas mums šventa.” – cituoja demonstrantus žinių agentūros.
Riaušes sukėlė filmo „And Then We Danced “ premjera Gruzijos kino teatruose, kurį sukūrė Švedijos, Gruzijos ir Prancūzijos bendra produkcija. Juostos, kurioje parodomi dviejų jaunų Gruzijos baleto šokėjų santykiai, pasaulinė premjera įvyko gegužę Kanų festivalyje.
Reuters pabrėžia, kad Gruzijoje didžioji dalis gyventojų yra konservatyvūs ir homoseksualūs santykiai vis dar yra tabu, o šokis traktuojamas kaip nacionalinio paveldo elementas.

T0mas J.       2019-11-9 11:36

“valstybinis finansavimas dar nesuteikia teisės primesti žurnalistams savo politines pozicijas”
(stasys)

.

Aš nenoriu kasdien klausyt žurnalisto politinių pozicijų! Juk jis ne politinis veikėjas. PARTIJOMS uždrausta turėti savo TV, radijo stotis ir savo laikraščius - tai aš dar galiu suprasti, nors kartais nelengva.
Seimo VALDANTIEJI neturi savo TV, radijo stoties ir savo laikraščio.
O štai OPOZICIJA - turi! - mūsų visų išlaikomą LRT. Rinkimus į Seimą laimi valstiečiai, o štai LRT tarnauja liberastams ir konservatoriams (teisingiau būtų, kad kas valdo Seimą, tas valdo ir LRT, jei jau nesugebam užtikrinti OBJEKTYVAUS ir nešališko LRT). O daugiausia teisingumo būtų tokiu atveju:
- politiškai angažuoti žurnalistai neturi dirbti žiniasklaidos priemonėje, kuri pagal įstatymą negali būti politiškai angažuota! - tai svarbiausia, ką norėjau pasakyti.

stasiui       2019-11-9 10:39

Mes Lietuvos žiūrovai! Mes ne teisti norime tik nenorime kad mūsų pinigus leistų kur papuolė ir kam papuolė. Jau buvo surinkta paaaaakankamai medžiagos LTR tyrimui. Kuo baigėsi? Pasityčiojimais iš valdančiųjų. Čia Lietuva ir ne tik Vilniui skirta, todėl norime savo NACIONALINĖS TV.
Kažin pats, teisuoli, kaip elgtumeis? Jei pačiam tinka tokia TV sėdėk ramiai ir spoksok.

stasys        2019-11-9 7:59

Tiesa sakant jau kuris laikas Kauno forumo iniciatyvos man kelia žiovulį. Štai ir ta iniciatyva pakeisti LRT vadovybės obuolį prisidengus savais konstitucijos interpretavimais tolygu kviesti piliečiu avinu banda į LTR pievele žolytės pačiaumoti . Tam kad pakeisti LRT vadovybe reikia pateikti labai konkrečius kaltinimus nusižengiant Lietuvos įstatymams ., o tai kuo Kauno forumas argumentuoja vien politinio pobūdžio keliami reikalavimai taikomi žurnalistine veiklą užsiimančiai įstaigai ir tai nepriimtina . Esantis \valstybinis finansavimas dar nesuteikia teisės primesti žurnalistams savo politines pozicijas .

Aš prieš tokią televiziją!       2019-11-9 7:00

Būtinai eikime, visi!  Už savo pinigus nenoriu tokių laidų, banalių kalbų, primityvių šališkų vedėjų, nesibaigiančių “Senių” “Reksų” DW-elių,anonsų, dainuojančių(pasakas sekančių) orų prognozių, be ryšio eterio laiko eikvojimo

optimist       2019-11-9 0:15

Yra pragiedrulių horizonte:
Kasmet į Lietuvą atvyksta vis daugiau imigrantų. Daugiausiai ukrainiečių.
Na, tai kai ukrainiečių pas mus gyvens jau kokie pora šimtų tūkst., tada tie ukrainiečiai padarys ir pas mus Maidaną.
Mes galėsim sėdėti parteryje ir traukšti pokornus- viskas bus padaryta už mus.
Nu o jau tada pasistatysime patį didžiausią Vytį.
Juk mes, lietuviai esame Didvyrių Tauta.

I. Diot Daun       2019-11-9 0:00

Jeigu tie patys veiksmai niekad neduoda pozityvaus rezultato, gal reikia vėl kartoti? Vis kartoti ir kartoti ir kartoti - o gal valdžia pasiduos neištvėrusi nuobodulio?

Protestuotojas       2019-11-8 22:59

Siūlau imtis pačių griežčiausių veiksmų:
1-paskanduokim “gėdagėda!”
2- sugiedokim “marijamarija”
3 - (nu, niekšai, laikykitės!)- uždekim protesto žvakutes!
Skaitau kad LRT uzurpatoriai paklaiks ir išsibėgios.

bolivar       2019-11-8 22:55

Bolivijoje tik ką vyko rinkimai, juose buvo daug sukčiavimų ir kląstojimų.
Mažo miestelio Bolivijoje merę šališkai padėjusią valdančiam prezidentui “rinkti balsus”, užpuolė opozicijos protestuotojai:
jie įsiveržė į savivaldybę, nusiaubė ir padegė pastatą, tada merę sukčiuvienę basą už plaukų vilko gatvėmis, po to parklupdė privertė atsiprašyti piliečių, o paskiau tai valdžios lachudrai jėga nukirpo plikai ir apipylė  ją raudonais dažais.
Merė nesijuokė. Jai noro šaipytis iš protestuotojų nekilo:)
Būkim ramūs, ?ietuva ne Bolivija- čia valdžiažmogiai gali daryti ką nori.
Komforto sąlygos smile
Kurortas.

 

papų tv direktorė       2019-11-8 21:56

Fi, tiagul piketuoja, niagaila- mums px

T0mas J.       2019-11-8 21:44

Konstitucinį Dvasių Teismą - į muilą! Su tuo muilu išprausti LRT vadovybę!
LRT generalinę direktorę Garbačiauskaitę - į muilą”! Paskui tą muilą išmesti balon..

Komentuotojai-vilniečiai privalo būti mitinge...       2019-11-8 20:27

Jei jūs ne tušti pezėtojai, tai visi turit būti prie LRT, o ne rašinėti komnentarus,kuriais nieko nepakeisi..Ačiū organizatorei ir būsimiems dalyviams…

Labai       2019-11-8 18:45

Laiku surengta akcija, kadangi jų baimė yra akcijoje dalyvaujančiu skaičius.


Rekomenduojame

Audrius Bačiulis. Lukašenka žodžių tuščiai nešvaisto…

Skaitiniai. Vidmantas Valiušaitis rekomenduoja: „Svarbus aukščiausio JAV diplomato pareiškimas ir svari politinė parama Baltijos valstybėms“

Algimantas Rusteika. Pakelkim, pakelkime taurę kvailybės, kad Lietuvai būtų geriau!

Nuo bačkos. F. Kukliansky: kultūringas, inteligentiškas, nieko neįžeidžiantis, bendradarbiavimą skatinantis laiškas iššaukė minios protestą

Nikolajus Nielsenas. Rinkimai Baltarusijoje: Lukašenka prieš COVID-19

Audrius Bačiulis. Beprotybės kronikos: kas yra vyriausieji „Facebook“ cenzoriai?

Karolis Kaklys: Kaip Vijūnėlės dvaro statybos atskleidė visai Lietuvai opias problemas?

Kas mes? Vytautas Sinica apie Nacionalinį susivienijimą

Rasa Čepaitienė. Gyvename totalinio freimingo laikais

Skaitiniai. Andrius Švarplys rekomenduoja: Tiems, kam rūpi akademinė laisvė ir universiteto likimas ‘Black Lives Matter’ epochoje

Vytautas Radžvilas. Laisvė, arba Kodėl NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS dalyvauja rinkimuose?

Andrius Švarplys. Parklupdyti Vakarai nesugeba apginti net savęs, tai kaip mes galime iš jų tikėtis pagalbos?..

Ramūnas Aušrotas. Ar Prancūzijos parlamentas paseks Lietuvos pavyzdžiu ir pasmerks surogaciją kaip prieštaraujančią moterų ir vaikų orumui?

Trakų salos pilyje bus pristatyta Daliaus Stanciko knyga „Kūju per Lietuvos istoriją“

Raimondas Navickas. Nanto katedrą padegė keršydamas Prancūzijos valdžiai

Agnė Širinskienė. Apie neliečiamuosius

Audrius Bačiulis.Beprotybės kronikos: Leftistinių propagandistų miniai nepavyko parklupdyti didžiausio JAV verslo dienraščio „The Wall Street Journal“

Raimondas Navickas. Panašu, kad antisemitizmo ir etninės nesantaikos kurstytojai Lietuvoje išties kelia galvą

Andrius Švarplys. Vyksta didžiulė, giluminė, fundamentali demoralizacija

Geroji Naujiena: Kad ieškotume Jo Karalystės ir Jo teisumo

Vytautas Sinica. Kas yra leftizmas?

Vygandas Trainys. Partizanų ir kitų Lietuvai pasiaukojusių žmonių juodintojai nusipelno platesnio komentaro

Raimondas Navickas. Rinkimų naujienos iš ateities

Vitalijus Karakorskis. Atviras laiškas advokatei Fainai Kukliansky

Karolis Venckus demaskuoja: vaikų prievartautojas, ištvirkinęs pasaulio elitą. Lietuvoje to nėra?

Algimantas Rusteika. Dar kartą apie idiotus ir idiotizmą

Neringa Venckienė. Nušautas pedofilo Džefrio Epšteino ir DEUTSCHE BANK bylą nagrinėjusios teisėjos sūnus

Arvydas Anušauskas. Prašau pagalbos – tai gali sustabdyti insinuacijomis ir iš piršto laužtais teiginiais grįstą šmeižto kampaniją

Bronius Puzinavičius. Ar sprendimą dėl Lukiškių aikštės monumento turėtų priimti tik menininkai?

Vytautas Sinica. Užsienio „gerąją patirtį“ reikia įvertinti iš anksto

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.