Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos, Ugdymo politika, Šeimos politika, Vaiko teisių apsaugos tarnybos

Vincentas Vobolevičius: „Neturėtume su geldos vandeniu išpilti ir kūdikio“

Tiesos.lt siūlo   2018 m. lapkričio 3 d. 13:47

10     

    

Vincentas Vobolevičius: „Neturėtume su geldos vandeniu išpilti ir kūdikio“

Oksana Laurutytė | „Eta Plius“

Doc. dr. Vincentas Vobolevičius, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas: „Struktūrų griežtumas bus protingas, kai tėvų organizacijos mobilizuosis ir dalyvaus pokalbiuose su valdžios struktūromis. Kai bus išklausomi socialiniai darbuotojai. Galima tai daryti netvarkingai, kaip yra dabar, bet galima daryti tvarkingai.“

Lietuvą vis dar krečia aistros dėl skaudžios istorijos apie iš kauniečių šeimos atimtus vaikus. Klausimų daugiau nei atsakymų, tapo visai nebeaišku, ar tie tūkstančiai vaikų, kurie buvo atimti iš šeimų neva dėl smurto, yra labiau išgelbėti, ar nubausti. Situaciją vertinantis doc. dr. Vincentas Vobolevičius, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas, sako turintis pagrindo ir nerimui, ir optimizmui. Kodėl?

„Tai – žingsnis atgal“

Skandalo atgarsiai dėl iš kauniečių atimtų vaikų iki šiol skamba itin šaižiai. Kokią pagrindinę žinią ši sukrečianti istorija neša vaikus auginantiems tėvams?

Įvykis yra tęstinis, jis dar nesibaigė. Buvo rengtas mitingas, bus siūlomi įstatymo pakeitimai, galime sulaukti ir teisinių iššūkių – kaip Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje yra apibrėžiama vaiko teisių apsaugos veikla. Vertinant tai, kas įvyko, yra pagrindo tiek nerimui, tiek optimizmui.

Nerimą kelia tai, kad, kaip sakė mano kolega Benas Ulevičius, kai žmogus labai griežtai baudžiamas už pliaukštelėjimą, neįsigilinus, neperspėjus, neturint tarpinių variantų, kurie leistų galbūt probleminei šeimai pasitaisyti, mūsų šeimoms kyla baimė, kad jie gyvena policinėje valstybėje. Tokioje, kuri gali su jais nepagrįstai, neprotingai, agresyviai susidoroti, jei jie neatitiks biurokratų iš anksto sugalvoto šeimos modelio.

Jei pagalvotume, ką mums tai primena, tai – sovietinę santvarką. Kai žmogus žinojo, kokios yra taisyklės, kurių negalima peržengti. Jei peržengsi – rizikuoji savo ir savo šeimos gerove. Bandant išsivaduoti iš to posovietinio mentaliteto, kai į visuomeninį gyvenimą žiūrėta kaip į pavojaus lauką, kai aplinka kėlė įtarimą ir baimę, tai yra žingsnis atgal. Tai aiški žinia – jei negyveni pagal biurokratų nustatytą, ne itin su visuomene aptartą tvarką, gali būti nubaustas.

Suprantu, kad mūsų šalyje daug smurto, kad daug smurto prieš vaikus ir būtina imtis priemonių, bet mes neturėtume, kaip sakoma Anglijoje, su geldos vandeniu išpilti ir kūdikio. Neturėtume, stengiantis išspręsti vieną problemą, paaštrinti tų žaizdų, kurias atsinešėme iš sovietmečio.

Socialiniai darbuotojai skatinami elgtis griežtai

O kokia žinia perduota vaikų teisių gynėjams, socialiniams darbuotojams?

Manau, visada verta pasvarstyti, kokių paskatų žmogaus elgesiui gali suteikti įstatymas, jo atlyginimo dydis, visuomenės spaudimas ir kt. Jei žiūrėtume į socialinį darbuotoją, matytume, kad pastarųjų metų signalai, kuriuos siuntė aplinka, sukuria vienareikšmišką paskatą elgtis griežtai tėvų atžvilgiu. Mes turime siaubingų atsitikimų netolimoje praeityje, kai žuvo vaikai. Dėl to kiekvienas socialinis darbuotojas galvoja, kad, neduok Dieve, jis bus susijęs su panašia byla. Jo vardas galbūt nuskambės viešai, jam bus taikomos sankcijos, jis jaus psichologinį ir emocinį tragedijos poveikį.

Tokie atsitikimai siunčia paskatą elgtis griežtai. Tačiau yra ir kitų momentų – pavyzdžiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos laikysena. Vaiko teisės apsaugos pagrindų įstatyme kalbama, kad fizinės bausmės prilyginamos smurtui tada, kai vaikui iškyla reali grėsmė. Taigi, skaitant įstatymą, mes nerasime nuostatos, kad pliaukštelėjimas yra prilyginamas fiziniam smurtui.

Tačiau ministerijos lygmeniu, kaip ir pats ministras Linas Kukuraitis visai neseniai, duodamas interviu, pasakė, mes neturėtume diferencijuoti mažo smurto ar didelio smurto. Susitarta, kad smurtas yra negalimas, ir taškas.

Taigi, antra paskata socialiniams darbuotojams ateina iš ministerijos. Jiems tampa aišku, kad jei pasielgs pernelyg švelniai ir, neduok Dieve, kažkas atsitiks, tai tikrai ministerija neužstos, nes jos pozicija – nereikėjo švelniai elgtis.

Kitaip sakant, socialiniai darbuotojai dar kartą skatinami elgtis griežtai. O kur dar tų pačių darbuotojų nuovargis, maži atlyginimai, žmogiškasis faktorius. Ir nėra jokios paskatos, kad vaikas nebūtų iš šeimos paimtas, sutraumuotas ir grąžintas. Nėra nuobaudų už vaikų paėmimus, kurie niekuo nesibaigė, nėra nuobaudų už kitas klaidas, kurios vaikui padarė žalos.

Manau, kad tai reikia reguliuoti, ir ne tiek įstatymu, kiek ministerijos poįstatyminiais aktais, kas yra smurtas ir kaip su juo elgtis. Kad pliaukštelėjimas ar rykštelė būtų priežastis su šeima dirbti, jai padėti, o ne atimti vaikus. Taip pat socialiniams darbuotojams reikia bendros komunikacijos, kad būtų elgiamasi žmogiškiau ir atsargiau.

„Lietuvos pareigūnai pūkuotos pirštinės neturės“

Į skandalingą istoriją įsikišo ir šalies politikai. Ar jie turi teisę nurodinėti tarnyboms? Gal tai tik būdas, artėjant rinkimams, plačiau pasireklamuoti?

Neįmanoma, kad visuomenėje, kurioje vyks rinkimai, tokio masto įvykis nesulauktų politikų komentarų. Politikai taip išsiunčia žinutę, tokį komunikavimą matome ir tai nestebina. Iš kitos pusės – tai ne tik politinis išskaičiavimas. Yra politikų, kurie turi radikaliai skirtingas sąvokas, kokios yra šeimos teisės, kas yra vaikas, ar vaikas yra autonominis šeimos vienetas, kurį nuo tėvų saugo valstybė, ir pan. Linkęs tikėti, kad kai kurių politikų, kurie ilgai dirbo, laužė ietis, priimant vaiko apsaugos įstatymą, įsitraukimas nėrš šios skandalingos vaikų atėmimo istorijos nebus pasimokyta, ko galime tikėtis Lietuvoje? Ar gyvensime kaip Švedijoje, Norvegijoje?

Galime tikėtis blogesnio varianto, jei darysime prielaidą, kad niekas nepasikeis. Todėl, kad nesame Švedija. Mano vienas bičiulis turi verslą Švedijoje. Pas jį atėjo mokesčių inspekcijos darbuotoja pasikalbėti apie mokesčių sistemą nešina pyragu. Jie gėrė arbatą, inspektorei aiškinant mokesčių aplinkybes…

Taip, Švedijos valstybė turi geležinį kumštį, bet ant to kumščio yra pūkuota pirštinė. Lietuvos pareigūnai pūkuotos pirštinės neturės. Tai ir sovietinio laikotarpio traumų dalykai, ir resursų stoka, maži atlyginimai, nuovargis, persidirbimas.

Bet aš nemanau, kad viskas ims ir sustos. Ažiotažas yra didelis, nes kilęs potencialus pavojus šeimoms, plačiam žmonių ratui.

Net jei politikai neveiks, žmonės gali imti bylinėtis su tarnybomis. Net jei nesuveiks Lietuvos teismai, galima eiti iki Europos teismų. Manau, kad teisminis kelias būtų daug žadantis.

Jei tarnybos siautės ir toliau prieš šeimą ir tokie atvejai bus viešinami, galima būtų tikėtis ir politinio efekto rinkimų metu. Todėl esu atsargiai optimistiškas. Visuomenė užvirė, pilietinis pasipriešinimas ydingai struktūrai, sukūrusiai totalią biurokratiją, yra, tad kažkas gero pavyks teismo ar politiniu keliu.

Tėvų organizacijos turi mobilizuotis ir kalbėtis

Kauniečių šeima dabar kaltinama tuo, kad jie ir toliau kalbasi su žiniasklaida, pasakoja, kaip jaučiasi vaikai, nors neva buvo įsipareigoję vaikų teisių gynėjams nieko neviešinti. Ar galima uždrausti tėvams kalbėti apie patirtą siaubą?

Tai viena sričių, kuri labai priklauso nuo to, kaip žmogus vertina šeimą. Jei šeima – dar vienas kontraktu apibrėžtas susivienijimas, kaip, pavyzdžiui, sodininkų bendrija, tada taip – jie pasirašė pasižadėjimą ir jo turi laikytis. Bet jei šeima yra aukščiau už kontraktų saistomas bendrijas, kaip sako Katalikų bažnyčia, jei šeima aukščiau už laikinus teisinius, politikos diktuojamus reglamentavimus, tada tam tikros šeimos teisės, kaip vaikų auklėjimas ir vaikų gynimas, viešinant jiems padarytą skriaudą, negali būti ribojamos tokiais susitarimais. Negali tėvams uždrausti ginti savo vaiko, ginti kitų vaikų viešumu.

Yra dar vienas ydingas momentas. Tarnybų stebimi tėvai gali pradėti bijoti dėl savo vaikų saugumo. Ir ne dėl to, kad su vaikais blogai elgėsi, bet kad neįtiko tarnyboms kitose plotmėse. Todėl gali tylėti ir nesiekti pagalbos.

O gal turite receptą Lietuvai? Gal žinote idealią šalį, kurioje vaikų teisės ginamos išmintingai?

Tokios visuomenės nežinau. Daug metų gyvenau JAV, ta sistema man imponavo, bet ten irgi savi juodi debesys: minimalus šeimos palaikymas vaiko gimimo atveju, kai motina turi grįžti į darbą po dviejų savaičių ir t. t. Tai nepanašu į protingą valstybės politiką. Visos šalys turi juodąsias puses. Nėra vieno taško, kurį galima pasiekti ir nurimti visiems laikams.

Todėl mano mintis – nereikia mums tokių griežtų struktūrų kaip Norvegijoje, bet tuo pačiu metu griežtumas turi būti protingas. Jis bus protingas tik tada, kai tėvų organizacijos mobilizuosis ir dalyvaus pokalbiuose su valdžios struktūromis. Kai bus išklausomi socialiniai darbuotojai. Galima tai daryti netvarkingai, kaip yra dabar, bet galima daryti tvarkingai: kurti konsultacines institucijas, forumus, kur būtų kalbama apie tai, kad kas sutarta, tas ir vykdoma. Ne vykdoma kažkokia kelių vizionierių nuomonė, o tai, kas susitarta mūsų visuomenės tikrųjų dalininkų, išklausius visų pusių pasiūlymų. Tai – ne utopija, o mechanizmas, kurį įdiegus galėtume civilizuočiau užtikrinti, kad veiktų sistema.

etaplius.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Aurelija       2018-11-12 8:22

“Smurto ...” įstatymo įgyvendinimas Lietuvėlėje - tarsi mėšlinų kaliošų pėdsakas bažnyčioje. Duoda priešingą efektą nei pageidautina.
Taip kaip šviečiami žmonės sveikatos srityje, ar Lietuvos istorijos per TV, taip reikia tokio švietimao vaikų auklėjime (ir ne tik vaikų, gal pirmiau suaugusiųjų ). Rezultatą pasiektumėme taikų ir vertingą. Jei vaikams Lietuvos žemėj augti būtų gera, jei augintume čia asmenybes- doras, kilnias ir išsilavinusias, emigrantų grįžtamo srauto čionai nieks neužtvenktų.
Valdžioj turėtų būti daugiau išmintingų žmonių!

Al.       2018-11-4 18:32

Vaikų grobimo įstatymas pažeidžia Konstitucijoje ir Žmogaus teisių konvencijoje nurodytas vaikų ir šeimų teises, todėl privalo būti atšauktas, o priėmę šį nusikalstamą įstatymą ir jį vykdę turi būti nubausti. Tiesiog, jie, turėdami valstybės institucijas, naudojasi stipresniojo teise. Privalom jiems parodyti,kad mes stipresni.

Socialiai palankios šeimos, smurtautojai - tai jū       2018-11-3 20:15

Štai pavyzdys, kaip tarnybos ir laisvos(?) šalies pilečiai buvo indoktrinuojami prieš metus, raginami skųsti (“Matai smurtą – netylėk”):
“Smurtas – tai ne vien šiurkšti prievarta ar žmogaus fizinis sužalojimas, nepriežiūra, tai fizinės, seksualinės, psichologinės jėgos prieš asmenį panaudojimas siekiant sukelti jam fizinį skausmą, sužaloti sveikatą,
psichologiškai pažeminti žmogaus orumą, suvaržyti jo teises, pasirinkimo laisvę, primesti savo valią, siekimas padaryti jį auka. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas sako, tai – NUSIKALTIMAS.
Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotos nusikalstamos veikos sudarė net 14,8 proc. viso nusikaltimų Lietuvoje skaičiaus.
Tyrimai (Šilutė, 2017) – iš 76 pranešimų apie vaikų patirtą smurtą artimoje aplinkoje tik 5 pranešimai buvo iš socialinės rizikos grupei priskiriamų šeimų, visi kiti – iš socialiai palankių šeimų.”

Neganem...       2018-11-3 19:09

Ne su visais piemenais tikrai kialių neganėm.Kam yra naudinga skaldyti visuomenę po skirtingas visuomenines organizacija?Kad lengviau būtų visuomenę “ganyti” ir nurodinėti tai pačiai visuomenei, kaip jai gyventi ir orijentuotis?Iš kur čia tokie
atsirado visažiniai?Mokytojus irgi suskaldė daugybinės orijentacijos jų profsąjungos.
Bent vienas jų profsąjungietis tikrai yra padorus žmogus ir ,atrodo,“nesitaiko į
aukštus krėslus,kaip kai kas (pirštais nerodysim).
Ar visuomenė tikrai laisva???O aš iki šiol maniau,kad visuomenei bando nurodinėti
įvairūs apie valstybės lovį besisukiojantys subjektai.Ir jie manė iki šiol,kad dik-
tuoti tai pačiai visuomenei ir toliau galės tokias pačiais metodai,kaip buvo iki šiol.Patogu???Kai kas šiaušiasi,kai pamatė,kad visuomenė irgi kai ko nenori ir savaip
moralę ir dorovę supranta.Nenori visuomenė nesusitupėjusių žaliūkų diktatui
paklusti,va ir pučia miglą į akis,galvodami vien apie savo naudą ir nieko kito.
Vobolevičiau,pareikalauk iš LRT ,kad Lietuvai parodytų mitingą prie Seimo.Tada sup-
rasiu ,kad tavo institutas ko nors vertas.Nema-ai tokių institutų yra pristeigta Lietuvoje,tik kiek iš jų naudos,tai vienas ponas Dievas žino,tik ne Lietuvos visuomenė.

deja,       2018-11-3 18:34

vaikų atėmimo iš tėvų įstatymas - tai šleivas , kreivas , neišnešiotas - tad jis turi būti atšauktas. O socialinės tarnybos , policija ir teisėsauga privalo dirbti pagal įstatymus , kurie buvo iki šio priėmimo ir neprieštaravo Konstitucijos apie šeimą skirsnio nuostatoms.

grumstas > sovietiniais laikais.       2018-11-3 18:29

>O įsibrauti į visai normalios šeimos būstą kaip vilkams ir imti gaudyti vaikus - vienas malonumas…

Ne tik malonumas pasijusti visagaliu bet ir , kas gali paneigti, kažkam didelė nauda įsisavinant milijonus , metamus toms prievartos institucijoms.

Sis       2018-11-3 15:45

istatymas turi buti atsauktas.Cia niera ko diskutuoti.O autorius teisingai pastebejo, Lietuvoje niera vieningos ir aktyvios tevu organizacijos.Jeigu ir yra kokia, tai uzsiima nereiksmingais salutiniais dalykais.Pastaba komentatoriams- ar gerbiat save?Jeigu gerbiat save, gerbkit ir kita.Su V.Vobolevicium jus kiauliu neganet, kad galetumet tukinti.

Taigi       2018-11-3 15:44

Totalus nusipezejimas….su kuo kalbeti? su Ziobiene? koks cia naivuolis islindo? str.i niekur.

Sovietiniais laikais       2018-11-3 14:42

galiojo vienas labai svarbus įstatymas, ginantis vaikus. Tai įstatymas, kad šeima, turinti vaikų, nesėkminga, išsiskyrusi, trukdanti gyventi kaimynams ar panašiai, jeigu ji turi bent vieną nepilnametį vaiką, jokiu būdu negali būti iškeldinta iš būsto, kuris teisiškai nebuvo jo nuosavybė, bet tokia laikytinas, nes butas buvo suteikiamas neapibrėžtam laikotarpiui, nors žmogus jo ir negalėjo parduoti, bet ir teisės į tą butą jam niekas atimti negalėjo. Ar tai buvo bloga vaikui nuostata? Kur tas įstatymas dabar? Apie kokias vaiko teises galima kalbėti? Gal negalima drausti, kad vaikas nesituštintų kambaryje, jei tingi nueiti iki tualeto? Tu aiškini gražiai, kad šitaip negražu, taip negalima. Šuniukas, katytė prie tvarkos įprato, o šelmis Petriukas nenori. Ką daryti, gudrutės ir gudručiai? Problemą lengvai ir be jokių didelių psichinių sukrėtimų sprendžia diržiukas. Kiekvienas žinome daugybę atvejų, kai reali bausmė vaikus pataisė, o diržo šeimoje nebuvimas išaugino erodus. Kam save apgaudinėti, kam tikėti miunhauzenais ir miunhauzenienemis? Kleidžiame vaikų apsaugai nuo smurto milijonus. Kam? Juk logiška, pasverta fizinė bausmė vaikui už šunybes nėra joks smurtas. Netgi gyvūnai savo palikuonis baudžia, ir dar kaip. Prieš Gamtą nepapūsi. Tėvams-smurtautojams yra kiti įstatymai, tik niekas jų nevykdo. Tai pavojinga. O įsibrauti į visai normalios šeimos būstą kaip vilkams ir imti gaudyti vaikus - vienas malonumas…

>Vobolevičiui...       2018-11-3 14:42

Neravėk šieno.Nusigyvenom iki to,kad tamista siūlai konsultuotis su kompetencijų neturinšiomis struktūromis.Tos damutės dar nesusitupėjusios iki galo,dar savo vaikų neužauginusios.Apie kokias kompetencijas čia kalbi?Pirma pats užsiaugink savo vaikus,tuomet kitiems patarinėk.Pats gi irgi minti iš kažinkokio instituto,nežinia kieno lėšomis penimo.Iš kur semiesi lėšų duonytei?Nebūk “berželis svyruonėlis”,nesolidu.

Rekomenduojame

Briuselio direktyvomis Lietuvos valdžia tik prisidengia?

Vidmantas Valiušaitis. Daugiau ir giliau tyrinėti laikotarpį, kalbėti faktais

Kardinolas Mulleris: J. Martino LGBT propaganda yra erezija

Karas Ukrainoje. Šimtas dvidešimtoji (birželio 23 diena)

Vokietijos migracijos ministrė daro spaudimą, kad migrantai gautų pilietybę greičiau, kviečia keisti pilietybės įstatymą

Karas Ukrainoje. Šimtas devynioliktoji (birželio 22 diena)

Vytautas Sinica. Patyčių iš žmonių maratonas tęsiasi

Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje ( II )

Edvardas Čiuldė. Smulkioji karo tautosaka: aforizmai, barbarizmai, lyrizmai (IV)

Stokholme dviračių takai atspindės lyčių lygybę

Per Lamanšą atvykę migrantai bus sužymimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Vidas Rachlevičius. Generolas Patrickas Sandersas: esame karta, kuri turi parengti kariuomenę vėl kariauti Europoje

Japonijos teismas: tos pačios lyties asmenų santuokų draudimas atitinka konstituciją

COVID-19 metu pertrauką turėję virusai sugrįžo – ir elgiasi netikėtai

„KyivPride“ pareikalavo atleisti Arestovičių dėl pareiškimų apie LGBT asmenis, o jis atsakė

Kazimieras Garšva. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose diskriminuojami lietuviškų gimnazijų mokiniai

Karas Ukrainoje. Šimtas aštuonioliktoji (birželio 21 diena)

Vytautas Radžvilas. Kada atsitiesime? – Kai sugrįžime į savo istoriją

Dominykas Vanhara. Nekilnojamojo turto mokesčio logika vis dėlto egzistuoja

Edvardas Čiuldė. Ar Putinas bus pakartas po mirties?

Ramūnas Aušrotas. Schema „pagalba mainais į ideologiją“

Karikatūristo žvilgsniu. Vakarų parama Ukrainai

Britų tyrimas: 99 proc. susirgusių beždžionių raupais buvo homoseksualai

Karas Ukrainoje. Šimtas septynioliktoji (birželio 20 diena)

Niujorko teisėja nusprendė, kad žydų universitetas nėra religinis, privalo pripažinti LGBT studentų klubą

Įstatymus kuria nebe Seimas, o teismai. Įteisinsime ir raidę „Ł“

Kastytis Braziulis. Britai siekia kurti trijų jūrų sąjungą, o Senoji Europa nepatenkinta nauju konkurentu

Karas Ukrainoje. Šimtas šešioliktoji (birželio 19 diena)

Lyčių ideologijos diegimas yra prievarta prieš vaikus – D. Trumpas

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dievo meilės slėpinys – Devintinės

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.